Dit is een uitstekend artikel.

Egyptisch-Hettitisch vredesverdrag

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Gecombineerde fragmenten van een kleitablet met de tekst van het contract, tentoongesteld in het Archeologisch Museum van Istanbul
Hiëroglyfische inscriptie met de tekst van het verdrag op de westelijke buitenmuur van de binnenplaats van de Cachette in de tempel van Karnak

Als een Egyptisch-Hettitisch vredesverdrag , een overeenkomst tussen de Egyptische farao Ramses II en de Hettitische grote koning Ḫattušili, gedateerd op de 21e Peret in het 21e jaar van de regering van Ramses II (komt waarschijnlijk overeen met 10 november 1259 v.Chr. ) [1] III . toegewezen. Met deze overeenkomst bevestigden beide heersers de vrede die tussen hen bestond en erkenden ze elkaar als gelijkwaardige partners. Als zodanig beloofden ze wederzijds militaire steun tegen interne en externe bedreigingen, Ramses II verbond zich op dezelfde manier aan de troonopvolger Ḫattušilis III. Bovendien beloofden de twee heersers om "vluchtelingen" uit te leveren aan het respectievelijke andere soevereine gebied.

Een Egyptische versie van de tekst was al sinds het begin van de 19e eeuw bekend en aan het begin van de 20e eeuw werd door Duitse archeologen in Turkije een spijkerschriftversie ontdekt. Sindsdien heeft het verdrag keer op keer betrekking op Egyptologie , oude Nabije-Oosterse studies en rechtsgeschiedenis . Tot op de dag van vandaag is er geen overeenstemming bereikt, noch over de betekenis van de inhoud, noch over de historische evaluatie ervan. Vooral in ouder onderzoek en de receptie ervan wordt het document beoordeeld als het oudste pariteitsstaatsverdrag en vredesverdrag in de menselijke geschiedenis. [2] Enerzijds heeft recent onderzoek echter twijfels of het om een ​​vredesakkoord in de moderne zin gaat. Anderzijds wordt aangenomen dat vredesverdragen eerder zijn gesloten, ook al is daarvan geen tekst bewaard gebleven. [3] In hoeverre het überhaupt een staatsverdrag is, is nog niet definitief opgehelderd.

In de publieke media overheerst de receptie van de klassieke opvatting als een grensverleggend vredesakkoord. Een kopie van de tekst van het verdrag zal vandaag worden uitgegeven in het VN-gebouw in New York.

bronnen

Veronderstelde kolomtelling in de oorspronkelijke tekst, wat leidde tot het verwisselen van kolommen 3 en 4 toen de Egyptische inscripties werden gemaakt

Tot op de dag van vandaag zijn er geen originelen van het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag gevonden. In plaats daarvan vertrouwt oudheidsonderzoek op kopieën die in wezen getuigen van twee versies van de tekst van het verdrag:

 • Een Egyptische versie geschreven in hiërogliefen is tot ons gekomen via twee inscripties. Een daarvan werd gevonden op de westelijke buitenmuur van het Cachette-hof in de tempel van Amon in Karnak . [4] Het geeft niet alleen de tekst van het contract weer, maar rapporteert ook over het sluiten van het contract zelf en de zegels die op de contracttabel zijn aangebracht. De andere inscriptie is slechts zeer fragmentarisch en werd gesneden op de westelijke toren van de buitenste pyloon in het Ramesseum in Thebe-West . [4] Het is algemeen aanvaard in onderzoek dat de Egyptische versie van het verdrag enkele onnauwkeurigheden vertoont in vergelijking met de originele tekst. Enerzijds zijn bij het maken van de opschriften de derde en vierde kolom van de tekst van het contract verwisseld, vandaar dat tekstregels 32 ev. Inhoudelijk regel 24 volgen en regels 25-31 als tussenvoegsel verschijnen. [5] Aan de andere kant werd de contracttekst ook inhoudelijk beboet in de zin van de Egyptische heersersideologie door de peer van farao Grote Koning Hattusili tot III. gedegradeerd tot de rang van groothertog. [6]
 • Een Akkadische versie van de in spijkerschrift geschreven tekst is overgeleverd via ten minste twee kleitabletten uit Ḫattuša die slechts in fragmenten bewaard zijn gebleven. De fragmenten KBo I 7, KBo XXVIII 115 en KUB III 121, genoemd naar hun plaats van uitgave, zijn toegewezen aan een van deze kleitabletten (tekst getuige A); een tweede kleitablet (tekstgetuige B) bestaat in ieder geval uit het fragment KBo I 25. [7] Of KUB III 11, KUB III 120, KUB XLVIII 73 en VBoT 6 ook moeten worden toegewezen aan tekstgetuige B of een derde klei tablet (tekst getuige D) worden anders beoordeeld. Volgens het manuscript zijn deze fragmenten afkomstig van dezelfde schrijver als KBo I 25, maar in tegenstelling tot dit fragment zijn ze aan beide zijden geschreven. [8e]

Deze overdracht van de contracttekst in verschillende versies, waarvan sommige inhoudelijk uiteenliepen, heeft herhaaldelijk de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van de tekstgetuigen in onderzoek. Het is al lang bekend dat de Egyptische versie de vertaling moet zijn van een tekst die oorspronkelijk in het Akkadisch is geschreven. [9] In een uitgebreide studie in de jaren tachtig toonde Anthony Spalinger vervolgens aan dat de bekende spijkerschriftversie hiervoor niet als sjabloon kon worden beschouwd. Dit is weer eerder een vertaling van een oorspronkelijk Egyptische tekst. [10] Wat betreft de relatie tussen de individuele tekstgetuigen, zijn er momenteel in wezen drie benaderingen die in onderzoek worden gebruikt. Volgens de oudste van deze benaderingen uit 1997 was een kleitablet de vertaling van de echte tekst van het door Ramses verzonden contract, die op zijn beurt was gebaseerd op het andere kleitablet, terwijl de Egyptische inscripties waren gebaseerd op een ander, voorheen onbekend ontwerp . [11] Na een recente benadering zouden beide kleitabletten sjablonen hebben voor de definitieve versie van de overeenkomst, gebaseerd op een onbekend Egyptisch ontwerp. [12] Een derde benadering benadrukt dat over deze kwestie alleen speculatie mogelijk is. Men kan er echter van uitgaan dat de tekst van het contract als zodanig in de Egyptische inscripties in wezen correct is weergegeven, maar dat de concrete bewoordingen van het contract authentieker zijn doorgegeven via de kleitabletten. [13]

Ontdekking en geschiedenis van onderzoek

Ondertekening van de hiëroglifische inscriptie met de tekst van het verdrag in Karnak door Richard Lepsius (1849)

De Egyptische tekstgetuigen waren bekend sinds Jean-François Champollion's Frans-Toscaanse expeditie naar Egypte eind jaren 1820. Hij signeerde beide inscripties in het 2e deel van zijn Notices Descriptives en noemde ze in zijn brieven. [14] De daadwerkelijke betekenis van de tekst echter vermeldde alleen zijn leerling Ippolito Rosellini , die ook de eerste vertaalpoging [15] ondernam. [14] De kleitabletfragmenten met de Akkadische contractversie werden vervolgens in 1906/1907 gevonden door Hugo Winckler tijdens zijn opgravingen in de Hettitische hoofdstad Ḫattuša , maar werden pas volledig gepubliceerd tijdens de Eerste Wereldoorlog . [16] Tijdens de oorlog produceerde Bruno Meissner de eerste kritische editie van deze nieuw toegankelijke tekstversie. [17] Sindsdien zijn er tal van andere tekstedities gemaakt, waarvan de Duitstalige redactie van beide tekstversies door Elmar Edel uit 1997 vandaag de dag bepalend is. De spijkerschriftversie van het contract met het nummer 91 is opgenomen in de catalogus van de tekst Hettieten . [18]

Zowel klassieke studies als rechtsgeschiedenis werden herhaaldelijk in beslag genomen door het contract. De Joegoslavische rechtshistoricus Viktor Korošec presenteerde in 1931 een bijzonder belangrijke studie. Het bepaalt tot op de dag van vandaag de stand van het onderzoek en wordt nog steeds vaak geciteerd. Nog in 2002 geeft een kwalificatiethesis over dit onderwerp in wezen alleen zijn bevindingen weer. [19] Tegelijkertijd zijn er bepaalde economische trends in onderzoek en verschuivingen in perspectieven. Het onderzoek van vandaag bekritiseert vooral buitensporige hoeveelheden van het contract en anachronistische vergelijkingen, die lange tijd ook de wetenschappelijke studie van het contract bepaalden. [20] De neiging om het verdrag te overdrijven wordt duidelijk wanneer Korošec het verdrag beschrijft als een "parel in het oude internationale recht" [21] en andere auteurs [22] aannemen dat het zelf overeenkomt met de normen van het moderne internationale recht . [23] Anachronismen zijn bijvoorbeeld te zien in Bruno Meissners visie van 1918 dat het verdrag aan het einde van een "wereldoorlog" was [24] of in Guy Kestemonts vergelijking van de twee rijken met de NAVO en het Warschaupact . [25] Tegenwoordig wordt het verdrag op een meer gedifferentieerde manier beoordeeld, terwijl de oude verhalen voortleven in de receptie, met name via aangrenzende disciplines van de Egyptologie en Assyriologie. Sinds de millenniumwisseling is er steeds uitgebreider aan het contract gewerkt, dat naast het eerder genoemde proefschrift uit 2002 ook een monografische bespreking bevat van de stand van het onderzoek door Horst Klengel uit hetzelfde jaar, dat gericht op een meer algemeen publiek.

Historische context

Midden-Oosten in de 13e eeuw voor Christus Chr.

Egypte en het Hettitische rijk streden vanaf ongeveer de tweede helft van de 14e eeuw voor Christus. Over hun suprematie in het Syro - Kanaänitische gebied. Thoetmosis III was daar al heen gegaan. breidde de Egyptische invloedssfeer uit. Vrij gevarieerde contacten tussen de twee rijken begonnen uiterlijk toen de Hettitische grote koning Šuppiluliuma I bijna heel Noord-Syrië veroverde. Daardoor ontstonden steeds weer grensconflicten, maar ook diplomatieke contacten, zoals blijkt uit het Kuruštama-verdrag , een voorloper van het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag [26] of de zogenaamde Amarna-brieven . Vooral onder het bewind van Ramses II braken de conflicten echter weer uit en leidden naast de beroemde slag bij Kadesch aan de Orontes (1274 v.Chr.) ook tot de slag bij Dapur (1271 v.Chr.). Voor deze conflicten markeerde de 1259 v.Chr Het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag gesloten in de 3e eeuw voor Christus, hoewel het grotendeels onduidelijk is hoe het moet worden gerelateerd aan deze gebeurtenissen en tegen deze achtergrond moet worden begrepen.

Klassiek verhaal

Het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag dankt zijn bijzondere populariteit aan een gemeenschappelijk verhaal volgens welke het een dramatische wending markeerde in het denken van Ramses II en Ḫattušili III. getuigen. [27] In plaats van het conflict voort te zetten, zouden beide hebben gekozen voor een samenwerking met elkaar, waarbij verschillende nuances tussen de auteurs kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de details. Over het algemeen wordt het verdrag beschouwd als een laat gevolg van de slag bij Kades, waarin geen van beide tegenstanders op militair gebied de overhand kon krijgen. [28] Bovenal stelde de oudere literatuur tegen deze achtergrond - en mogelijk ook op basis van eigen oorlogservaringen - een behoefte van de machthebbers aan vrede. [24] Andere auteurs hebben de neiging zich te concentreren op het doel van een samenwerkingsrelatie op basis van vrede, al in overeenstemming met het huidige Handvest van de Verenigde Naties . [29] Dus de verdragsteksten zouden de andere heerser presenteren als een vredestichter . [30] Vrede wordt in de bronnen gepresenteerd als het enige doel van het vorige conflict, dat zou moeten verschijnen als een " rechtvaardige oorlog " . [31] Boven alles, het is dit verhaal dat transfigureert het verdrag die uiteindelijk aanleiding geeft tot de gemeenschappelijke aanwijzing van dit verdrag in de inleiding door de publieke media als de oudste vredesverdrag en de oudste pariteit staat verdrag in de menselijke geschiedenis.

jongere benaderingen

De meerderheid van de meer recente oude geleerden verwerpt een dergelijk romantiserend perspectief. In plaats daarvan worden verschillende motivaties voor het sluiten van het contract besproken en wordt soms de voorkeur gegeven aan multicausale verklaringsmodellen. De versterking van het Centraal-Assyrische rijk onder Salmānu-ašarēd I , die leidde tot een verschuiving van de machtsverhoudingen in de Syrische regio en vooral een bedreiging vormde voor de Hettieten, wordt genoemd als een essentiële factor voor het sluiten van het contract. [32] Ze wilden hem tegenwerken met een solide militaire alliantie. Ramses II's interesse in het consolideren van de noordelijke grens van Egypte met de Hettieten wordt ook gerechtvaardigd door het feit dat hij opstanden in de Nijlvallei moest neerslaan en aanvallen van Libiërs aan de westelijke grens van zijn rijk moest afslaan. [33] Speciaal voor Ḫattušili III. Zijn usurpatie van de Hettitische troon is ook in twee opzichten een mogelijke reden voor het sluiten van het contract. Enerzijds kan dit geleid hebben tot een belang bij het veiligstellen van macht op het “internationale toneel”. Dit zou zijn concrete uitdrukking hebben gevonden in § 10 van het contract, volgens welke Ramses II zich verbond aan de erfgenamen van Ḫattušilis III. op de troon te blijven. [34] Aan de andere kant was de afgezette koning en broer Hattusilis III., Mursili III. / Urḫi-Teššup , vluchtte in ballingschap in de door Egypte gecontroleerde gebieden van Syrië. Ḫattušili III. herhaaldelijk geprobeerd om zijn uitlevering te krijgen, wat de achtergrond kan zijn geweest voor de bepalingen in §§ 11-13 van het contract over de uitlevering van vluchtelingen. [35] Bovendien zou het Hettitische rijk te lijden hebben gehad van misoogsten en daardoor afhankelijk zijn geworden van graanleveringen uit Egypte. [36]

De totstandkoming van het contract wordt dan ook voornamelijk gerechtvaardigd door recente literatuur op basis van politieke en strategische opportuniteitsoverwegingen. Tegen deze achtergrond hangt de vraag of het verdrag wordt aangemerkt als een vredesverdrag [37] in de ware zin van het woord of niet als het aangaan van een militair bondgenootschap [38] af van de weging van de genoemde factoren en het begrip van de afzonderlijke onderdelen van het verdrag.

Impactgeschiedenis

In ieder geval duurde de impact van het verdrag slechts enkele decennia omdat het Hettitische rijk kort na de sluiting ervan instortte en ook Egypte veel macht verloor tijdens de zogenaamde zeevolkenstorm . [39] Het is echter bekend dat de Egyptisch-Hettitische betrekkingen enige tijd na het sluiten van het contract werden verzekerd door twee interdynastieke huwelijken. [40] Bovendien documenteren verschillende bewaard gebleven brieven een levendige correspondentie tussen de twee regerende huizen, met herhaalde verwijzingen naar het verdrag. [41]

Tekstdrager en zegel

Bronzen plaquette met een verdrag tussen Tudḫaliya IV en Kurunta van Tarḫuntašša
Vergelijking van de twee benaderingen voor de interpretatie van de zegelbeschrijving

Zoals blijkt uit beide tekstversies, zijn de originelen van de contractteksten vastgelegd op zilveren tabletten. [42] Deze informatie wordt algemeen als geloofwaardig beschouwd, vooral omdat in 1986 in Boǧazköy een bronzen plaquette werd gevonden waarop een verdrag tussen Tudḫaliya IV en Kurunta van Tarḫuntašša was gegraveerd. Het gebruik van metaal als tekstdrager is ook gedocumenteerd in tekst voor andere Hettitische staatsverdragen. Wat deze buitengewone materiaalkeuze motiveerde, is nog niet definitief opgehelderd. De meeste literatuur gaat ervan uit dat de duurzaamheid van het materiaal de geldigheid van het contract zou moeten symboliseren. [43] Andere auteurs daarentegen richten zich meer op de waarde van het materiaal dat de betekenis van het contract erop weerspiegelt. [44] De zilveren tablet van Ḫattušili III. Volgens een brief van Ramses II aan Ḫattušili III. neergelegd voor het portret van Re-Harachte in Heliopolis . [45] Uit dezelfde brief blijkt ook dat het zilveren tablet van Ramses II voor een afbeelding van Tarḫunna zich mogelijk in de zogenaamde "Tempel 1" in Ḫattuša bevond, hoewel deze plaats zelf niet is doorgegeven.

Een aanduiding van de hiërogliefeninscriptie uit Karnak laat zien dat in ieder geval de zilveren tablet van Ḫattušili III. werd ook verzegeld . Volgens de inscriptie was er een zegel in het midden van de voor- en achterkant van de zilveren plaat, [46] waarvoor twee interpretatieve benaderingen werden ontwikkeld. Volgens een oudere interpretatie, die teruggaat tot Thomas Beran , zou het paneel zijn voorzien van reliëf met bronzen of stenen zegels. [47] Hoe dit technisch en ambachtelijk had moeten gebeuren, is nooit duidelijk geworden. Een recentere interpretatie verwijst echter naar de inmiddels bekend geworden bronzen plaquette met het staatsverdrag tussen Tudḫaliya IV en Kurunta von Tarḫuntašša. Hieraan waren kettingen met metalen capsules bevestigd, waarin oorspronkelijk kleistieren mogelijk waren ingesloten met zegelafdrukken. [48] Hetzelfde wordt daarom ook aangenomen voor het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag.

De hiëroglifische inscriptie beschrijft ook de zegelafbeeldingen zelf. Volgens deze, werd het zegel op de voorkant afgebeeld door Ḫattušili III, en dat op de rug van zijn vrouw Puduḫepa in een omhelzing door een hoofdgod. De inscripties op de rand van het zegel zouden deze zegelafbeeldingen op een overeenkomstige manier hebben verklaard. [46] Thomas Beran wees er al op dat deze afbeelding een parallel heeft in reliëf nr. 81 in kamer A van Yazılıkaya , waar Tudḫaliya IV werd afgebeeld in de omhelzing van de god Sarruma . [47] Het huidige onderzoek gaat ervan uit dat dit type zogenaamde omhelzingszegel in gebruik is sinds koning Muwattalli II . [49] Afgezien van speculatie is er echter niets bekend over de betekenis van de knuffelscène en de functie van dergelijke zeehonden in het algemeen.

Tekststructuur

Er zijn verschillende benaderingen geformuleerd over de kwestie van de interne structuur van het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag. Enerzijds hangen ze af van de vraag of de betreffende auteur de tekst van het contract überhaupt schematisch probeert te vatten [50] of dat de waarde van een dergelijk schema grotendeels beperkt blijft tot een heuristische functie . [51] Voor zover getracht wordt een schematische opname te maken, is de andere beslissende factor de tekstuele basis waarop de respectieve auteur het schema heeft ontwikkeld. De classificaties die tot op de dag van vandaag zijn ontstaan, zijn in wezen terug te voeren op drie basismodellen, die soms met elkaar gecombineerd lijken te zijn:

 • De functionele structuur die vandaag relevant is, werd in 1931 door Viktor Korošec voorgesteld op basis van een onderzoek van alle destijds bekende Hettitische staatsverdragen: hij onderscheidde preambule, verbroedering, prehistorie, verdragsbepalingen en het aanroepen van de goden. [52] Hiermee constateerde hij een kleine afwijking van de structuur van de door hem aangenomen vazalcontracten, die toch van geval tot geval kon verschillen [53] maar duidelijk werd aangegeven door horizontale lijnen op de tabellen van de vazalcontracten zelf. [54] In vergelijking hiermee had het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag een sectie genaamd "verbroedering", maar niet de anders gebruikelijke deponerings- en uitlezingsclausules. [55] Met betrekking tot de bepalingen van het verdrag zelf, maakte Korošec ook een onderscheid tussen de militaire alliantie en regulering van de opvolging, verplichtingen om asiel te weigeren en beloften van amnestie. [56] Deze indeling is nog steeds in gebruik in zijn ongewijzigde vorm in meer recente literatuur. [57] Pas onlangs werd voorgesteld om verschillende door Korošec geïdentificeerde alinea's te combineren. Maar zelfs deze suggestie trekt de verdeling van Korošec niet fundamenteel in twijfel: verbroedering en geschiedenis zouden samen een proloog moeten vormen, [58] de regeling van de troonopvolging zou alleen deel moeten uitmaken van de militaire alliantie [59] en verplichtingen om asiel te weigeren en beloften van amnestie maken deel uit van het waarborgen van territoriale en personele niveaus. [60]
 • Aan de andere kant kon een alternatieve functionele structuur, gepubliceerd door Guy Kestemont in 1982, zich niet vestigen in onderzoek. Hij had eerder in een uitgebreide studie de vormen van internationaal verkeer tussen 1600 en 1200 voor Christus bestudeerd. Chr. In de Longue durée [61] en stelde op basis hiervan een fundamentele tripartiete verdeling van de tekst van het verdrag voor: Het eerste element is een "protocol" gebaseerd op de gebruiken van het internationale verkeer, bestaande uit de titel van de rechtshandeling, handtekening en geadresseerde. Het tweede element is de hoofdtekst, die op zijn beurt uit vier elementen bestaat: inleiding, hoofdalliantieovereenkomst, basisovereenkomst en aanvullende overeenkomsten, die elk een specifieke onderverdeling hebben. Het derde en laatste element is een slotartikel, dat bestaat uit een getuigenisclausule, godsaanroeping, godenlijst, clausules die dreigen met repressie en waarschuwingsclausules. [62] Het onderzoek sluit nauwelijks aan bij het werk van Kestemont en beschuldigde hem, voor zover het over zijn stellingen ging, vooral van te veel rekenwerk. [63]
 • Bovendien is de inhoud van de tekst lange tijd gestructureerd volgens alinea's, zoals we die bij Bruno Meißner tegenkwamen. [64] Dit is ook de basis van de paragraafclassificatie die is gemaakt in de teksteditie van Elmar Edels uit 1997, die tegenwoordig gebruikelijk is. Edel wees de alinea's ook toe aan de functionele elementen van Viktor Korošec. Daarom wordt tegenwoordig een algemeen onderscheid gemaakt tussen preambule (§ 1), voorgeschiedenis (§ 2), verbroedering met een niet-aanvalsverdrag (§§ 3-5), militair bondgenootschap (§§ 6-9), regulering van de troonopvolging (§ 10), verplichtingen om asiel te weigeren (§§ 11-16), Amnestiebelofte (§§ 17-20), aanroeping van de goden (§ 21), vloeken en zegeningen (§§ 22-27 ).

Naast deze gedetailleerde structuur van het contract zijn er keer op keer meer fundamentele classificaties geprobeerd. Individuele auteurs maken onderscheid tussen de normatieve en niet-normatieve delen van het contract. [65] De paragrafen 6-20 worden beschouwd als het normatieve deel. Andere auteurs hebben voorgesteld een lijn te trekken tussen secties 1-20 en secties 21-27. [66] Dit komt overeen met het onderscheid tussen "bond" (isḫiul-) en "eed" (lingai-) , dat wordt gevonden in de oude oosterse naam van dit genre (Akkadisch: riksu u māmītu ; Hettitisch: isḫiullingai- , dt.: “Bond en eed”). Dergelijke benaderingen zijn echter nog niet het onderwerp geweest van een diepgaand wetenschappelijk debat.

Inhoud van het contract

Kenmerkend voor de inhoud van het contract is dat vrijwel alle contractclausules strikt wederkerig zijn geformuleerd. In de Egyptische inscripties volgt Ḫattušilis III elke contractuele garantie. een spiegelbeeld van de verzekering van Ramses II. In de kleitabletfragmenten uit Ḫattuša is deze volgorde omgekeerd. De enige uitzondering is de zogenaamde erfopvolgingsregeling in § 10, die alleen Ramses II verplicht, zonder wederzijdse verplichting voor Ḫattušili III. zou bestaan.

preambule

Het contract begint met een preambule , die, afhankelijk van de auteur, ook wel een kop , titel of rubrum wordt genoemd . Ze noemt de twee heersers en beschrijft het verdrag zelf als een "Vrede en Broederschapsverdrag" [67] :

“Het contract dat Ramses II op een zilveren plaquette tekende met Ḫattušili III, zijn broer, voor het land Egypte en het land Hatti, om voor altijd zo'n grote vrede en grote broederschap tussen hen te vestigen. Dus (zegt) Ramses II tegen Ḫattušili III: Zie, ik heb nu voor altijd goede broederschap en goede vrede tussen ons gevestigd, om voor altijd goede vrede en goede broederschap te vestigen tussen het land Egypte en het land Hatti "

- Spijkerschriftversie : Elmar Edel, Het verdrag tussen Ramses II van Egypte en Hattusili III. von Hatti , Berlijn 1997, blz. 20 f. [68]

De inleiding bij de tekst van het contract met de opmerking "So (says) Sender " komt formeel overeen met de oude oosterse formule voor het introduceren van letters. [69] Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de zilveren tabletten door een ambassade werden gebracht.

historische proloog

Volgens de heersende opvatting in de literatuur wordt de preambule onmiddellijk gevolgd door een historische proloog , die echter uiterst kort lijkt in vergelijking met andere Hettitische staatsverdragen. [70] Om deze reden kennen sommige auteurs helemaal geen zelfstandige functie toe aan dit tekstelement en ontkennen zo het bestaan ​​van een historische proloog in het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag: [71]

“Vroeger, (reeds) van eeuwigheid, voor zover het de relatie tussen de Grote Koning van Egypte en de Groothertog van Ḫatti betreft, stond God geen vijandschap tussen hen toe door middel van een verdrag <voor altijd>. In de tijd van Muwatalli, de groothertog van Ḫatti, mijn broer, vocht hij met Ramses II. Nadat Muwatalli, de groothertog van Ḫatti, mijn broer, zich haastte naar zijn lot, zat Ḫattušili op de troon van hem als groothertog van atti Vader."

- Karnak-inscriptie : Elmar Edel: Het contract tussen Ramses II van Egypte en Hattusili III. van Hatti. Berlijn 1997, blz. 20 ev. [68]

De functie van dit tekstelement is zeer controversieel in oude oosterse studies voor staatsverdragen in het algemeen en het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag in het bijzonder. Er zijn drie fundamenteel verschillende benaderingen:

 • Keer op keer werd een juridische functie vermoed. Korošec, Kestemont en Neumann gingen er bijvoorbeeld voor internationale verdragen in het algemeen van uit dat de daarin vastgelegde verplichtingen waren ontleend aan de voorgeschiedenis. [72] Vooral met het oog op het Egyptisch-Hettitische Staatsverdrag ontleende Kestemont de verwijzing naar het vorige conflict alleen in de Karnak-inscriptie dat Ḫattušili III. aldus beweerde rechten verworven in de oorlog. [73] Altman , die zich in een fundamenteel werk over de historische prologen had uitgesproken voor hun overwegend juridische functie, [74] was van mening dat de proloog van het Egyptisch-Hettitische vredesverdrag geen juridische functie had, maar alleen de wil tot Moet het sluiten van een contract onderstrepen. [75]
 • Bovenal nam een ​​Italiaanse onderzoeksgroep rond Carlo Zaccagnini en Mario Liverani een propagandistische functie op zich . De proloog had een bepaald historisch beeld geconstrueerd en zijn vloeken samen met de inhoud van het contract bepaalde de tegenstander hetzelfde. [76]
 • Ook een theologische en ideologische functie komt aan bod. In de jaren zeventig overwoog Dennis J. McCarthy of de verwijzing naar de goden geen classificatie van het verdrag in termen van heilsgeschiedenis zou kunnen zijn . Hij verwierp dit idee echter vooral omdat de Hettieten geen canonieke historische constructie hadden , zoals bijvoorbeeld typisch is voor het jodendom . [77] Steffen M. Jauß daarentegen begreep de proloog alleen als onderdeel van een grotere teksteenheid die ook de daaropvolgende verbroedering zou moeten omvatten. [78] Dit dient de kosmologische classificatie van het contract, [79] in die zin dat de proloog in engere zin een door God gewild ideaal schetst, dat met de verbroedering werd gerealiseerd. [78]

Ongeacht de functie van de historische proloog wordt ook besproken hoe deze historiografisch moet worden beoordeeld. Vooral Sürenhagen nam van hem de verwijzing over naar eerdere contractuele banden tussen Ḫatti en Egypte [80] zoals die nu ook blijken uit het Kuruštama-verdrag. Dit was eerder in twijfel getrokken door andere auteurs. [81] Voor de behandeling als historiografische bron wordt ook in het bijzonder vermeld dat de Hettieten zelf historische prologen van staatsverdragen gebruikten als sjablonen voor annalen . [82]

Verbroedering

De verbroedering van de historische proloog is wat de meeste auteurs beschouwen als de centrale contractuele bepaling. [83] Het is gebaseerd op de metafoor van de "broederschap", die in de late bronstijd stond voor goede relaties in het internationale verkeer. [84] Volgens de volkstelling van Elmar Edel omvat het de secties 3-5:

§ 3 Daarna echter, vanaf deze dag, zie, is er Ḫattušili III. in het contract, dat verondersteld wordt de relatie permanent te maken die de zonnegod schiep en die Seth schiep voor het land Egypte en het land Ḫatti, zodat er nooit vijandschap tussen hen zou ontstaan. Zie, Ḫattušili III. hat sich verbündet durch den Vertrag <auf der Silbertafel> mit Ramses II., vom heutigen Tage an, um zwischen uns für immer guten Frieden und gute Bruderschaft zu stiften, indem er mit mir verbrüdert ist, indem er mit mir friedlich ist, indem ich mit ihm verbrüdert bin (und) indem ich mit ihm für immer friedlich bin. Nachdem Muwatalli, der Großfürst von Hatti, mein Bruder, seinem Schicksal gefolgt war, setzte sich Hattusili als Großfürst von Hatti auf den Thron seines Vaters. Siehe, ich bin (im Bund) zusammen mit Ramses II., indem das Verhältnis unseres Friedens (und) unserer Brüderschaft gut ist; indem es besser ist als der (frühere) Frieden (und) als die (frühere) Brüderschaft, die in dem Land <Ägypten (und) in dem Land Ḫatti> existierte. Siehe, ich als der Großfürst von Ḫatti befinde mich mit Ramses II., in gutem Frieden (und) guter Verbrüderung; (auch) die Enkel des Großfürsten von Ḫatti sollen sich verbrüdern und friedlich sein mit den Enkeln des Ramses II., <für immer>, indem sie sich in unserem Verhältnis der Brüderschaft (und) in unserem Verhältnis des Friedens befinden; (auch) das Land Ägypten und das Land Ḫatti sollen friedlich sein (und) sich verbrüdern wie wir für immer, ohne dass jemals zwischen ihnen Feindschaft aufkommt;
§ 4 ohne dass Ḫattušili III. jemals das Land Ägypten angreift, um irgendetwas aus ihm wegzunehmen; ohne dass Ramses II. jemals das Land Ḫatti angreift, um irgendetwas aus ihm wegzunehmen.
§ 5 Was den festgelegten Vertrag angeht, der hier zur Zeit des Šuppiluliuma, des Großfürsten von Ḫatti bestand, und ebenso den festgelegten Vertrag, der zur Zeit des Muwatalli, des Großfürsten von Ḫatti, meines Bruders, bestand, so habe ich ihn wiederaufgenommen. Siehe, (auch) Ramses II., hat den Vertrag wieder aufgenommen, (und) von diesem Tag an ist es, dass er mit uns zusammen handelt. Wir haben ihn wiederaufgenommen, (und) nach diesem festgelegten Verhältnis ist es, dass wir handeln.“

Karnak-Inschrift : Elmar Edel, Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti , Berlin 1997, S. 24–29. [68]

Gemeinhin wird diese Passage dahingehend verstanden, dass die dem Willen der Götter entsprechende Verbrüderung als causa efficiens präsentiert werde, aus welcher alle weiteren Bestimmungen folgen. [83] Dies zeige sich auch darin, dass der Topos der Bruderschaft in den folgenden Bestimmungen immer wieder aufgegriffen werde. [85] Sie werde nicht nur auf die Nachfahren und die Länder ausgedehnt (dazu schon oben), sondern in § 4 zu einem Nichtangriffspakt konkretisiert. Einige Diskussionen löste in diesem Zusammenhang aber § 5 aus, weil er anders als § 4 [86] keine materielle Regelung zu treffen scheint und damit als Fremdkörper zwischen § 4 und § 6 erscheint. [87] Horst Klengel hielt diese Klausel letztlich für eine Konzession an Ḫattušili III. Jauß übersetzte den von Elmar Edel mit „wiederaufgreifen“ wiedergegebenen akkadischen Begriff ṣabatu(m) stattdessen mit „festhalten“. [88] In seiner Gesamtbetrachtungsweise der §§ 2–5 erschien § 5 damit als abschließende Feststellung, dass die beiden Herrscher mit ihrem Vertragsschluss die als parṣu bezeichnete kosmische Ordnung gewahrt haben. [89] Letztlich konstatierte er damit eine Parallele zur Funktion von Prologen bei altorientalischen Codizes, wie etwa dem Codex Hammurapi . [90]

Militärallianz

Auf die Verbrüderung folgt eine Reihe reziprok formulierter Klauseln, die ihrem wesentlichen Sinngehalt nach chiastisch-verkreuzt sind. Mit ihnen sicherten sich die Herrscher wechselseitig Beistand gegen innere und äußere Bedrohungen zu:

Karnak-Inschrift Keilschriftliche Version
§ 6 Ḫattušili III. soll Ramses II. gegen Angriffe von Außen beistehen Ramses II. soll Ḫattušili III. gegen Angriffe von Außen beistehen
§ 7 Ḫattušili III. soll Ramses II. gegen Diener, die ein Verbrechen gegen ihn begangen haben, beistehen Ramses II. soll Ḫattušili III. gegen Diener, die ein Verbrechen gegen ihn begangen haben, beistehen
§ 8 Ramses II. soll Ḫattušili III. gegen Angriffe von Außen beistehen Ḫattušili III. soll Ramses II. gegen Angriffe von Außen beistehen
§ 9 Ramses II. soll Ḫattušili III. gegen Diener, die ein Verbrechen gegen ihn begangen haben, beistehen Ḫattušili III. soll Ramses II. gegen Diener, die ein Verbrechen gegen ihn begangen haben, beistehen
Ḫattušili III. verpflichtende Klauseln kursiv; Ramses II. verpflichtende Klausuren normal .

Hinsichtlich ihrer konkreten Formulierung weichen diese Klauseln gleichwohl voneinander ab, wobei eine Tendenz zu immer knapperen Formulierungen besteht. In der ägyptischen Vertragsversion setzen etwa nur § 5 und 8 ein Hilfeersuchen Ḫattušilis III. an Ramses II. voraus, während § 6 beider Vertragsversionen für dieses Hilfeersuchen sogar einen konkreten Wortlaut angibt. Inwiefern diesen Unterschieden eine rechtliche Bedeutung zukam, wird unterschiedlich beurteilt. Katrin Schmidt nahm an, dass es sich um eine bewusste Differenzierung handelte, die unterschiedliche Voraussetzungen für die Beistandspflicht schufen. [91] Dagegen hielt Steffen Jauß diese Unterschiede für die Folge einer von ihm postulierten Regelungstechnik , bei welcher nachfolgende Regelungen auf vorausgehende Bezug nehmen und deshalb kürzer formuliert werden konnten. [92]

Thronfolgeklausel

Gleichsam als Annex [93] schließt sich an die Bestimmungen zur Militärallianz eine Klausel über die Thronfolge des Ḫattušili III. an, die als einzige Klausel im gesamten Vertrag keine reziproke Entsprechung für Ramses II. hat:

„Und siehe, der Sohn des Ḫattušili II. soll zum König des Landes Ḫatti gemacht werden an der Stelle des Ḫattušili, seines Vaters, nach vielen Jahren des Ḫattušili. Und wenn die Söhne des Landes Ḫatti ein Vergehen gegen ihn verüben sollten, dann soll Ramses II. Truppen und Wagen <zu seiner Hilfe> schicken <und> ihm Genugtuung verschaffen“

Keilschriftliche Version : Elmar Edel, Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti , Berlin 1997, S. 40 f. [68]

Besonders sie trägt einen Teil der jüngeren Ansätze zur historischen Einordnung des Vertrages. Weil es sich um die einzige nicht-paritätische Regelung des Vertrages handelt, folgerte Breyer etwa, dass sich gerade hierin das Hauptmotiv der Hethiter für den Vertragsschluss offenbare. [94] Ḫattušili III. habe seine dynastische Nachfolge vorbereiten wollen, was sich im Übrigen auch aus seiner Korrespondenz ergebe. [95] Diese Sicherung der Thronfolge ist laut Schafik Allam notwendig gewesen, weil der von Ḫattušili III. gestürzte Urḫi-Teššup (Muršili III.) von Ramses II. andernfalls hätte als Faustpfand eingesetzt werden können. [96] Die Einseitigkeit der Regelung selbst ist nach Katrin Schmidt jedoch damit zu erklären, dass gerade die hethitische Geschichte von Usurpationsversuchen geprägt war, während eine solche Regelung schon in Anbetracht der ägyptischen Herrscherideologie überflüssig erschien. [97] Der Pharao leitete seine Herrschaft nämlich von einer göttlichen Legitimation ab, anstatt sie dem Schutz anderer Herrscherhäuser zu unterstellen. Ob sich der Thronfolger Ḫattušilis III. hätte tatsächlich auf diese Regelung zu seinen Gunsten berufen können, ist allerdings unklar. [98]

Asylverweigerungspflicht

Es schließen sich in der keilschriftlichen Version sechs, in der ägyptischen Version vier Vorschriften über den Umgang mit Flüchtlingen aus dem je anderen Land an, die wiederum chiastisch verkreuzt sind. Die unterschiedliche Anzahl in beiden Textversionen wird mit ihrer Redundanz begründet: Die Begriffe ‚Großer' (im Keilschrifttext: LU.GAL ) und ‚Vornehmer' (im Keilschrifttext: kabtu(m) ) seien gleichbedeutend und hätten daher in der Silbertafel des Ḫattušili III. entfallen können, sodass sie auch nicht in die Hieroglypheninschriften übertragen wurden. [99]

Karnak-Inschrift Keilschriftliche Version
§ 11 Ḫattušili III. soll keine ‚Großen' und keine Städte aus Ägypten aufnehmen und sie nach Ägypten zurückführen. Ramses II. soll keine ‚Großen' und keine Städte aus Ḫatti aufnehmen und sie nach Ḫatti zurückführen.
§ 12 Ḫattušili III. soll keine Menschen, die man nicht kennt, aus Ägypten als Diener aufnehmen und sie nach Ägypten zurückführen. Ramses II. soll keine Menschen, die man nicht kennt, aus Ḫatti als Diener aufnehmen und sie nach Ḫatti zurückführen.
§ 13 Ramses II. soll keine ‚Großen' und keine Städte aus Ḫatti aufnehmen und sie nach Ḫatti zurückführen. Ḫattušili III. soll keine ‚Großen' und keine Städte aus Ägypten aufnehmen und sie nach Ägypten zurückführen.
§ 14 Ramses II. soll keine Menschen, die man nicht kennt, aus Ḫatti als Diener aufnehmen und sie nach Ḫatti zurückführen. Ḫattušili III. soll keine Menschen, die man nicht kennt, aus Ägypten als Diener aufnehmen und sie nach Ägypten zurückführen.
§ 15 keine Entsprechung Ramses II. soll keine ‚Vornehmen' und keine Menschen, die man nicht kennt, die Ḫattušili III. keine Dienste mehr leisten wollen, aus Ḫatti aufnehmen und sie nach Ḫatti zurückführen.
§ 16 keine Entsprechung Ḫattušili III. soll keine ‚Vornehmen' und keine Menschen aus Ägypten aufnehmen und sie nach Ägypten zurückführen.
Ḫattušili III. verpflichtende Klauseln kursiv; Ramses II. verpflichtende Klausuren normal .

Der Sache nach verstand der größte Teil des Schrifttums diese Vorschriften bisher als Asylverweigerungs- und Auslieferungspflicht. [100] Diese habe möglicherweise konkret auf Urḫi-Teššup gezielt, jedenfalls aber das Abwandern von Arbeitskräften verhindern sollen. [101] Auf diese Weise habe man für typische Konfliktsituationen vorab eine Lösung geschaffen, was den Frieden weiter absicherte. [102] Dagegen versteht eine zunehmend vertretene Ansicht diese Regelung nunmehr als wechselseitige Anerkennung und Schutz des persönlichen und territoriellen Machtbereichs. Insbesondere aus den Bestimmungen der §§ 11 und 13, dass keine „Städte“ aufgenommen werden sollen, ergebe sich, dass es nicht um Migrationsbewegungen gehe. [103] Hintergrund dieser Regelungen seien vielmehr die unsicheren Loyalitätsverhältnisse der syrischen Vasallenstaaten, die wie Amurru unter König Aziru mehrfach die Seiten wechselten.

Amnestieversprechen

Ihren Abschluss finden die sachlichen Regelungen des Vertrags mit zwei Klauseln in der ägyptischen und vier in der hethitischen Version, die ebenfalls die Auslieferung von Flüchtlingen betreffen. Auch dieser Unterschied in der Klauselzahl wird mit der Redundanz zweier Vorschriften erklärt. [99] Als paradigmatisch für diese Bestimmungen kann § 17 der ägyptischen Version gelten:

„Und wenn ein Mensch aus dem Lande Ägypten flieht, oder zwei oder drei, und sie zu dem Großfürsten von Ḫatti kommen, so soll sie der Großfürst von Ḫatti ergreifen und sie wieder zu Ramses II. bringen lassen. Was aber den Menschen angeht, den man dem Ramses II. zurückbringen soll, dem soll sein Vergehen nicht angerechnet werden; man soll sein Haus, seine Frauen (und) seine Kinder nicht vernichten (und) man soll ihn (selbst) nicht vernichten, man soll ihn nicht töten, man soll seine Augen, seine Ohren, seinen Mund (und) seine Füße nicht verstümmeln; man soll ihm überhaupt kein Vergehen anrechnen.“

Karnak-Inschrift : Elmar Edel, Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti , Berlin 1997, S. 56 f. [68]

Im Schrifttum ist die Bewertung und das Verständnis dieser Klausel ausgesprochen umstritten. Korošec verstand sie im Kontext der vorausgehenden Asylverweigerungspflicht als Instrument, die Heimkehrbereitschaft politischer Flüchtlinge zu fördern. [104] Allam hingegen hielt eine Amnestie gerade für politische Flüchtlinge schwer vorstellbar. [105] Diese Auffassung wurde auch von Jauß geteilt, der darauf hinwies, dass sich das Amnestieversprechen von den Asylverweigerungspflichten dadurch unterscheide, dass es nur für einfache Menschen, nicht für ‚Große' und Städte oder für Menschen, die sich dem anderen Herrscher für Dienste anbieten, gelte. [106] Deshalb seien Asylverweigerungspflichten und Amnestieversprechen eigentlich als Einheit anzusehen. Demgegenüber sah Schmidt in diesen Klauseln die erste humanitär-völkerrechtliche Regelung der Menschheitsgeschichte, die nur mit dem Zusammenspiel von hochstehender ägyptischer Kultur einerseits und der als vergleichsweise modern geltenden hethitischen Rechtsordnung andererseits zu erklären sei. [107] Sie sei auch insofern bemerkenswert, als die Ausnahme von Familienmitgliedern aus der Bestrafung einen Schritt in Richtung der Abkehr von einer Kollektivhaftung bezeuge. Ob im Umkehrschluss mit einer entsprechenden Bestrafung von Flüchtlingen zu rechnen ist, die der Regelung nicht unterfallen, ist unklar.

Götteranrufung, Segnungen und Flüche

Im Anschluss an die inhaltlichen Vertragsbestimmungen werden in der ägyptischen Vertragsversion die Götter beider Reiche zur Zeugenschaft über den Vertrag berufen und die Schwurgötter aufgelistet. In der akkadischen Version ist dieser Abschnitt der Tontafel weggebrochen, ein entsprechendes Element aber wohl zu rekonstruieren. [108] Gegenüber hethitischen Vasallenverträgen ist hieran auffällig, dass gleichermaßen ägyptische wie hethitische Götter aufgeführt werden. Dass dies dem Umstand Rechnung trägt, dass man sich jeweils nur den eigenen Göttern gegenüber verpflichtet fühlte, ist heute allgemein anerkannt. [109]

Auch sich an die Götteranrufung anschließende Fluch- und Segenformeln sind in der keilschriftlichen Vertragsversion nur noch sehr fragmentarisch überliefert. Bei den ägyptischen Inschriften fällt hingegen auf, dass die für altorientalische Staatsverträge eigentlich typischen Selbstverfluchungen der Herrscher für den Fall eines Vertragsbruchs fehlen. [110] Da im akkadischen Text zumindest Reste davon erhalten sind, geht die Forschung davon aus, dass sich dieses Element in beiden Silbertafeln wiederfand. Weil aber die Selbstverfluchung eines sich als Gott verstehenden Pharao in einer öffentlichen Inschrift als Sakrileg gegolten hätte, habe man diesen Vertragsteil bei der Anfertigung der Hieroglypheninschriften ausgelassen. [111]

Verbindlichkeit

Dass der ägyptisch-hethitische Friedensvertrag schon im Altertum als verbindlich empfunden wurde, ist in der Forschung einhellige Meinung. Gegen Viktor Korošec' Idee, die peinliche Wahrung der Parität zwischen den Vertragsparteien beweise, dass diesen bewusst war, „am Abschluss eines […] völkerrechtlichen Vertrages zwischen zwei souveränen Staaten mitzuwirken“, [112] regte sich zwar schon früh Widerstand. Bereits in seiner Rezension zu Korošec' Arbeit warf Paul Koschaker die Frage auf, ob im 13. Jahrhundert v. Chr. überhaupt von Völkerrecht die Rede sein könne oder nicht eher von einer Art comitas gentium (Völkersitte) auszugehen sei. [113] Demgegenüber wird heute aber unter anderem angeführt, dass die empfundene Verbindlichkeit durch die Bezugnahme dieses Vertrages, wie anderer Verträge, auf frühere Vereinbarungen mittelbar belegt sei, [114] sich zudem etwa in Kollisionsnormen [115] oder daran zeige, dass sich Ramses II. in einem Brief an den König von Mira ausdrücklich auf seine vertragliche Verpflichtung berief. [116] Woher der Vertrag seine Bindungswirkung bezog, wie weit seine Bindungswirkung reichte und wie die Einhaltung des Vertrages abgesichert war, ist jedoch ausgesprochen umstritten.

Geltungsgrund

Wie der Ägyptisch-Hethitische Friedensvertrag seine Geltung erlangte, ist in der Forschung nicht unumstritten. Eine auf Viktor Korošec zurückgehende [117] und lange Zeit unbestrittene [118] Erklärung des Vertragsschlusses wird vom jüngsten Schrifttum als zu stark von Ideen des Römischen Rechts geprägt und wenig quellenbasiert kritisiert. [119] Ausgangspunkt von Korošec' Überlegungen war seine Rekonstruktion des Abschlusses von Vasallenverträgen. Für diese nahm er an, dass der Herrscher dem Vasallen sog. „Bindungen“ (akk. rikiltu ) auferlegte, unter die sich der Vasall dann mit einem Eid (akk. māmītu ) unterwarf. [117] Dieser Mechanismus sei beim Ägyptisch-Hethitischen Friedensvertrag doppelt angewandt worden: Beide Herrscher hätten sich wechselseitig Bindungen in Form der Silbertafeln auferlegt, unter die sich der jeweils andere mit einem Eid unterwerfen musste. [117] Hieran erschien Korošec problematisch, dass sich Ramses II. und Ḫattušili III. als souveräne Herrscher gegenüber standen, die sich gegenseitig – anders als gegenüber Vasallen – eigentlich keine Pflichten hätten aufzwingen können. Vielmehr hätten sie sich jeweils nur selbst verpflichten können. [117] Dieses Problem habe man gelöst, indem sich die Herrscher durch entsprechende Klauseln jeweils zunächst selbst verpflichteten. Die Selbstverpflichtung habe dann berechtigt, dem Vertragspartner entsprechende Pflichten aufzuerlegen. So sei auch die Reihenfolge der einzelnen Vertragsbestimmungen zu erklären, die in den ägyptischen Inschriften stets zuerst Ḫattušili III. und dann Ramses II., in den Tontafelfragmenten zuerst Ramses II. und dann Ḫattušili III. verpflichten. Zwar habe sich der Vertragspartner zur Wirksamkeit des Vertrages diesen Bindungen noch in einem Eid unterwerfen müssen, doch lasse sich in diesem Mechanismus schon die frühe Idee eines Realvertrages fassen. [117] Andere Autoren rückten vor allem den in den korrespondierenden Tafeltexten liegenden Konsens in den Vordergrund, [120] während deren Beeidigung mitunter nur noch als großer feierlicher Akt anlässlich des Vertragsschlusses interpretiert wird. [121]

Diesem Erklärungsmuster wird entgegen gehalten, dass es die Bedeutung der Religion im Alten Orient unterschätze. [122] Entscheidendes Momentum des Vertragsschlusses sei gerade die Unterwerfung des jeweiligen Herrschers in einem Eid, die jedoch nicht unter die vom Vertragspartner auferlegte Bindung erfolge. [123] Vielmehr habe jeder Herrscher seine eigene Silbertafel mit dem darauf beurkundeten Vertragstext beeidigt und gesiegelt, bevor die Tafeln ausgetauscht und vor den Göttersymbolen deponiert wurden. Das zeige sich schon in den Präambeln, wo der Text als rikiltu gerade desjenigen Herrschers bezeichnet wird, von dem das jeweilige Exemplar stammt. [123] Aus dieser Bindung der Herrscher gegenüber den Göttern habe der Vertrag seine Wirksamkeit bezogen. Auf den Konsens der beiden Herrscher sei es hingegen nicht angekommen. [123] Das von Korošec erörterte Problem, wieso ein souveräner Herrscher einem anderen Pflichten auferlegen konnte, stellte sich demnach überhaupt nicht und sei in den Quellen auch nicht als Problem überliefert. [123]

Geltungsbereich

Seit langem heftig umstritten ist die Frage nach dem personalen Geltungsbereich des Vertrages, das heißt wer genau zur Vertragspartei werden und aus ihm berechtigt und verpflichtet sein sollte. Ein Teil des Schrifttums versteht das Dokument als reinen „Herrschervertrag“, nicht als Staatsvertrag im eigentlichen Sinne. Er sei zwischen den beiden Herrschern als Einzelpersonen geschlossen worden, habe nur die beiden Herrscher persönlich binden und deshalb auch nur solange Geltung beanspruchen können, wie beide herrschten. [124] Zur Begründung wiesen diese Autoren im Wesentlichen darauf hin, dass die Hochkulturen des Alten Orients nie ein KonzeptStaat “ hervorgebracht hätten. Bindungen habe man deshalb immer nur persönlich denken können. Dem hält der andere Teil des Schrifttums entgegen, dass im Alten Orient eigene Konzepte von „Staatlichkeit“ entwickelt wurden. Die meisten Vertreter dieser Ansicht betonten, dass internationale Beziehungen im Alten Orient in Analogie zu Familienbeziehungen gedacht wurden: [125] Gleichberechtigte Herrscher würden sich daher als „Brüder“ ansprechen, Herrscher und Vasallen hingegen als „Vater“ bzw. „Sohn“. Einige weitere Autoren gingen zwar offenbar ebenfalls davon aus, dass der Alte Orient Staaten kannte, ohne das angenommene Staatskonzept aber näher zu umreißen. [126] Speziell für den ägyptisch-hethitischen Friedensvertrag wurde in diesem Zusammenhang immer wieder eine Passage der Verbrüderung (§ 3) angeführt, wonach auch die „Söhne“ beider Herrscher verbrüdert seien. Soweit dies als Verpflichtung der Nachfahren verstanden wurde, wurde angenommen, dass diese die Lebensspanne der Herrscher selbst überdauere und der Vertrag deshalb nicht rein persönlich gedacht sein konnte. [127] Soweit „Söhne“ entsprechend den an Familienbeziehungen angelehnten internationalen Beziehungen als Begriff für Vasallen verstanden wurde, nahm man an, es handele sich schon deshalb um keine rein persönliche Verpflichtung. [128] Nach diesem Verständnis war der ägyptisch-hethitische Staatsvertrag also kein reiner Herrschervertrag, sondern Staatsvertrag in dem Sinne, dass er über die Personen der Herrscher hinaus die jeweiligen Reiche band.

Sanktionen

Im engen Zusammenhang zur Verbindlichkeit des Vertrages steht auch die Frage, wie ein etwaiger Vertragsbruch sanktioniert worden wäre. In der Forschung gilt insbesondere das Fehlen realweltlicher, effektiver Durchsetzungsmechanismen als Problem, was je nach Autor sogar die Rechtlichkeit des Vertrages selbst in Frage stellen soll. [129] Teile des Schrifttums versuchten dies durch die Rekonstruktion solcher Sanktionen zu lösen, wobei im Wesentlichen zwei Ansätze verfolgt wurden:

 • Vor allem Korošec ging davon aus, dass sich der je andere Herrscher im Falle eines Vertragsbruchs durch eine Art Rücktrittsrecht vom Vertrag lösen und so den Kriegszustand auslösen konnte. [130] Dies sei notwendig gewesen, weil anders als bei einem Vasallenvertrag im Fall des paritätischen Staatsvertrags kein Prozess vor dem höherrangigen Herrscher habe stattfinden können. Die gleichberechtigten Parteien hätten daher selbst über die Einhaltung des Vertrages wachen müssen.
 • Daneben nahmen Korošec und Sürenhagen an, dass der Vertrag öffentlich verlesen werden musste und so politisch sanktioniert war. [131] Der Vertrag verfügt zwar nicht über die sonst in Staatsverträgen übliche Verlesungsklausel. Laut Sürenhagen sei eine solche aber zu rekonstruieren, weil sie in einem Brief Ramses II. an Ḫattušili III. nahezu wörtlich zitiert werde. [132]

Dass der Vertrag darüber hinaus auch sakralen Sanktionen unterworfen war, ist unbestritten. Bereits Korošec nahm in diesem Sinne an, dass nach altorientalischer Vorstellung ein Vertragsbruch den Zorn der Götter heraufbeschworen hätte, deren Rache dann vom Vertragspartner mit militärischen Mitteln ausgeführt wurde. [133] Später revidierte er diese Auffassung aufgrund der Erkenntnis, dass die Hethiter den Krieg im internationalen Verkehr zur Herbeiführung eines Gottesurteils einsetzten. [134] Die Auffassung, man habe im Fall eines Vertragsbruch dessen Feststellung durch einen göttlichen Richterspruch im Wege der militärischen Auseinandersetzung gesucht, hat seitdem größeren Anklang gefunden. [135] Daneben war der Vertrag aber auch mit Segnungen und Verfluchungen versehen, die im Alten Orient generell Eide kennzeichnen. Inwiefern man diese Eide im 13. Jahrhundert v. Chr. noch ernst nahm, also tatsächlich mit göttlichen Strafen im Fall eines Eidbruchs rechnete, ist unklar. [136]

Das jüngste Schrifttum kritisiert bereits die Unterscheidung zwischen realweltlichen und sakralen Sanktionen als anachronistisch . [137] Man habe im Alten Orient nämlich überhaupt nicht zwischen Immanenz und Transzendenz unterschieden, die Götter seien vielmehr Bestandteil der realen Lebenswelt gewesen. Die Unterscheidung transportiere daher nur moderne Kategorien in das Altertum und führe dazu, dass all jene Eigenschaften altorientalischen Rechts aus der Betrachtung ausgeblendet würden, die keine Entsprechung in der Moderne haben. [137]

Rezeption außerhalb der Wissenschaft

Die moderne Rezeption des Ägyptisch-Hethitischen Friedensvertrages beruht vornehmlich auf dem älteren Narrativ zu seiner historischen Bedeutung. Prominent ist vor allem die Ausstellung einer Kopie des Vertrages am Eingang zum Raum desWeltsicherheitsrats im UN-Hauptgebäude in New York . Seitens der Fachwissenschaft wird diese einem überholten Narrativ entsprechende Verklärung des Vertrags kritisiert. [138] Der Hethitologe Trevor R. Bryce verwies etwa darauf, dass der Vertrag einer Welt entstamme, in welcher Krieg der Normalfall war und dass der Vertrag deshalb auch nicht auf der Idee einer Welt in Frieden und Harmonie beruhe, sondern als opportunes und eigennütziges strategisches Bündnis zweier Herrscher anzusehen sei, zu deren Selbstverständnis gehörte, sich auf dem Schlachtfeld hervortun und ihre Völker in den Krieg führen zu müssen. [139] Das könne nicht das Ideal sein, auf welches sich die Vereinten Nationen berufen. In entsprechender Weise wurde der Vertrag wiederholt auch in Folgen der Programmmarke Terra X thematisiert, insbesondere Versunkene Metropolen 2. Brennpunkt Hattuša – Machtzentrale der Hethiter (Erstausstrahlung 1. Juli 2007) und Ägypten 2. Sehnsucht nach Unsterblichkeit (Erstausstrahlung 9. April 2011).

Siehe auch

Quelleneditionen

Literatur

Einzelnachweise

 1. Trevor R. Bryce: The Kingdom of the Hittites . Oxford University Press, Oxford 1999, ISBN 0-19-924010-8 , S.   256 . ; Horst Klengel, Hattuschili und Ramses, Hethiter und Ägypter. Ihr langer Weg zum Frieden , Mainz 2002, S. 52; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 25.
 2. z. B. Pressemitteilung des Exzellenzclusters Religion und Politik an der Universität Münster, 23. April 2018 .
 3. Die sogenannte Geierstele reflektiert etwa einen den Lagaš-Umma-Krieges um 2470 v. Chr. beendenden (nicht-paritätischen) Friedensschluss, überliefert dessen Text jedoch jedenfalls nicht direkt.
 4. a b Michael E. Habicht, Vortrag: Die Schlacht von Kadesch und der Friedensvertrag von Ramses II. Darstellungsorte und Darstellungsabsicht . Januar 2007, S. 5; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 25.
 5. Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 86 ff.; Anthony Spalinger: Considerations on the Hittite treaty between Egypt and Hatti. In: Studien zur Altägyptischen Kultur. Band 9, 1981, S. 299–358, hier S. 348 f.
 6. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 60 f.; Jauß: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Band 135, 2018, S. 26 Fn. 33.
 7. Steffen Jauß,: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 25 Fußnote 26.
 8. Donbaz: Some observations on the Treaty Documents of Qadesh. In: Istanbuler Mitteilungen. Band 43, 1993, S. 27–37, hier S. 27 f.; Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 5.
 9. Stephen H. Langdon, Alan H. Gardiner: The Treaty of Alliance between Ḫattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 6.3, 1920, S. 179–205, hier S. 200; Anthony Spalinger: Considerations on the Hittite treaty between Egypt and Hatti. In: Studien zur Altägyptischen Kultur. Band 9, 1981, S. 299–358, hier S. 299 ff.
 10. Anthony Spalinger: Considerations on the Hittite treaty between Egypt and Hatti. In: Studien zur Altägyptischen Kultur. Band 9, 1981, S. 299–358, hier S. 311 ff.
 11. Elmar Edel Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 85 f.
 12. Francis Breyer : Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. (= Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean . Band   43 ). Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2010, ISBN 978-3-7001-6593-4 , S.   244 .
 13. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 28.
 14. a b Stephen H. Langdon, Alan H. Gardiner: The Treaty of Alliance between Ḫattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 6, Nr. 3, 1920, S. 179–205, hier S. 179.
 15. Ippolito Rosellini: Monumenti Storici (= I monumenti dell'Egitto e della Nubia . Band   3.2 ). Pisa 1839, S.   268–282 .
 16. Stephen H. Langdon, Alan H. Gardiner: The Treaty of Alliance between Ḫattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 6, Nr. 3, 1920, S. 179–205, hier S. 180.
 17. Bruno Meissner: Der Staatsvertrag Ramses' II. von Ägypten und Ḫattušils von Ḫatti in akkadischer Fassung . In: Sitzungsberichte de königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin . Band   20 , 1917, S.   282–301 .
 18. Eintrag in der Konkordanz hethitischer Keilschrifttafeln
 19. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002; dazu Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). I: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 24 Fn. 21.
 20. Eckart Otto : Völkerrecht in der hebräischen Bibel und seine altorientalischen Wurzeln . In: Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte . Band   12 , 2006, ISBN 978-3-447-09511-2 , S.   29–51, hier S. 29–32 . ; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 23 f.
 21. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 58
 22. Katrin Schmidt, Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. , Frankfurt a. M. 2002, S. 21
 23. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 23 f.
 24. a b Bruno Meissner: Die Beziehungen Ägyptens zum Ḫattireiche nach ḫattischen Quellen . In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft . Band   72 , 1918, S.   32–64, hier S. 45 .
 25. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). I: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 23.
 26. Dietrich Sürenhagen: Forerunners of the Hattusili-Ramesses treaty. In: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Band 6, 2006, S. 59–67, hier S. 60 ff.
 27. Lanny Bell: Conflict and Reconciliation in the Ancient Middle East. The Clash of Egyptian and Hittite Chariots in Syria, and the World's First Peace Treaty between “Superpowers”. In: Kurt A. Raaflaub (Hrsg.): War and peace in the ancient world. Malden (Massachusetts) 2006, S. 98–120, hier S. 108 f.
 28. Johannes Renger : Qadesch. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 10, Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3-476-01480-0 , Sp. 674.
 29. David J. Bederman : International Law in Antiquity (= Cambridge Studies in International and Comparative Law . 16 (Neue Serie)). Cambridge 2001, ISBN 0-521-79197-9 , S.   150 . ; Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 58 f.; Katrin Schmidt, Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. , Frankfurt a. M. 2002, S. 39.
 30. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 38.
 31. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 31.
 32. Trevor Bryce: The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective. In: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Band 6, 2006, S. 1–11, hier S. 4.
 33. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 51.
 34. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. Wien 2010, S. 233.
 35. Horst Klengel: Hattuschili und Ramses, Hethiter und Ägypter. Ihr langer Weg zum Frieden. Mainz 2002, S. 88 f.
 36. Trevor Bryce: The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective. In: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Band 6, 2006, S. 1–11, hier S. 8.
 37. so Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 45.
 38. so Schafik Allam: Der Vertrag Ramses' II. mit dem Hethiterkönig Ḫattušili III. (nach der hieroglyphischen Inschrift im Karnak-Tempel). In: Martin Lang (Hrsg.): Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike. Wiesbaden 2010, S. 81–115, hier S. 96 mit weiteren Nachweisen.
 39. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 57.
 40. Trevor Bryce: The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective. In: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Band 6, 2006, S. 1–11, hier S. 10.
 41. Veröffentlicht in Elmar Edel: Die ägyptisch-hethitische Korrespondenz aus Boghazköi in babylonischer und hethitischer Sprache (= Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften . Band   77 ). Westdeutscher Verlag, Opladen 1994, ISBN 3-531-05111-3 .
 42. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 67.
 43. Klengel: Hattuschili und Ramses, Hethiter und Ägypter. Ihr langer Weg zum Frieden. Mainz 2002, S. 80; Jana Siegelová : Metalle und Metallurgie. A.II in den heth. Texten . In: Michael P. Streck ua (Hrsg.): Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie . Band   8 . de Gruyter, Berlin 2013, S.   113 .
 44. Dennis J. McCarthy : Treaty and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament (= Analecta Biblica . 21A). 2. Auflage. Biblical Institute Press, Rom 1978, ISBN 978-88-7653-021-0 , S.   64 .
 45. CTH 166; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 68 Fn. 282.
 46. a b Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 83.
 47. a b Thomas Beran: Die hethitische Glyptik von Boǧazköy. Die Siegel und Siegelabdrücke der Vor- und althethitischen Perioden und die Siegel der hethitischen Grosskönige (= Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft . Band   76 ). Gebrüder Mann, Berlin 1967, S.   79 .
 48. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. Wien 2010, S. 238–240 mit weiteren Literaturhinweisen.
 49. Suzanne Herbordt : Ikonographie . In: Suzanne Herbordt ua (Hrsg.): Die Siegel der Großkönige und Großköniginnen auf Tonbullen aus dem Nisantepe-Archiv in Hattusa (= Boğazköy-H ̱ attuša . Band   23 ). von Zabern, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-8053-4331-2 , S.   53 .
 50. so etwa Guy Kestemont: Accords internationaux relatifs aux ligues hittites (1600–1200 av. JC) . In: Orientalia Lovaniensia Periodica . Band   12 , 1982, ISSN 0085-4522 , S.   15–78, hier S. 54   ff . und Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 14 f.
 51. so etwaSteffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 30.
 52. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 14 f.
 53. Einar von Schuler : Sonderformen hethitischer Staatsverträge . In: Jahrbuch für kleinasiatische Forschung . 1956, S.   446 .
 54. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 11.
 55. dazu Dietrich Sürenhagen : Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379 (= Studia mediterranea . Band   5 ). Iuculano, Pavia 1985, S.   71   ff .
 56. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 62–65.
 57. Vgl. etwa Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 34 ff.
 58. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 40.
 59. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 50.
 60. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 56
 61. Guy Kestemont: Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC) (= Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain . Band   9 ). Louvain-la-Neuve 1974.
 62. Guy Kestemont: Accords internationaux relatifs aux ligues hittites (1600–1200 av. JC). In: Orientalia Lovaniensia Periodica. Band 12, 1982, S. 17–78, hier S. 54 f.
 63. ausdrücklich etwa Dennis J. McCarthy: Treaty and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament. 2. Auflage, Rom 1978, S. 38 zu seiner Dissertation, Guy Kestemont: Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC). Louvain-la-Neuve 1974.
 64. Bruno Meißner: Die Beziehungen Ägyptens zum Ḫattireiche nach ḫattischen Quellen. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 72, 1918, S. 32–64, hier S. 50 ff.
 65. Elena Devecchi : Trattati internazionali ittiti (= Testi del Vicino Oriente antico . Band   4 ). Paideia, Brescia 2015, ISBN 88-394-0874-6 , S.   39 . ; Guy Kestemont, Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC) , Louvain-la-Neuve 1974, S. 203.
 66. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 29.
 67. Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 20 f.
 68. a b c d e Herrschernamen und Titulatur gegenüber dem Quellenwortlaut in die gängigen Bezeichnungen abgeändert.
 69. Stephen H. Langdon, Alan H. Gardiner: The Treaty of Alliance between Ḫattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 6, Nr. 3, 1920, S. 179–205, hier S. 20.
 70. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 36.
 71. Fritz Schachermeyr : Zur Staatsrechtlichen Wertung der Hethitischen Verträge . In: Mitteilungen der Alt-Orientalischen Gesellschaft . Band   4 , 1929, S.   182 .
 72. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 30; Guy Kestemont: Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC). Louvain-la-Neuve 1974, S. 336; Hans Neumann: Zur rechtsgeschichtlichen und sozialpolitischen Bedeutung der hethitischen Staatsverträge aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. In: Martin Lang (Hrsg.): Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike (= Philippika . Band   40 ). Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06304-3 , S.   141–155, hier S. 147 .
 73. Guy Kestemont: Accords internationaux relatifs aux ligues hittites (1600–1200 av. JC). In: Orientalia Lovaniensia Periodica. Band 12, 1982, S. 17–78, hier S. 56.
 74. Altman: The historical prologue of the Hittite vassal treaties. An inquiry into the concepts of Hittite interstate law. 2004, S. 24.
 75. Altman: The historical prologue of the Hittite vassal treaties. An inquiry into the concepts of Hittite interstate law. 2004, S. 476 f.
 76. Carlo Zaccagnini: The Forms of Alliance and Subjugation in the Near East of the Late Bronze Age . In: Luciano Canfora (Hrsg.): I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione (= Saggi di storia antica . Band   2 ). Rom 1990, ISBN 88-7062-687-3 , S.   37–79, hier S. 71 .
 77. Dennis J. McCarthy: Treaty and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament. 2. Auflage, Rom 1978, S. 146 f.
 78. a b Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 42 f.
 79. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 45 f.
 80. Dietrich Sürenhagen: Forerunners of the Hattusili-Ramesses treaty. In: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Band 6, 2006, S. 59–67, hier S. 60.
 81. Etwa von Guy Kestemont: Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC). Louvain-la-Neuve 1974, S. 300.
 82. Elena Devecchi: Trattati internazionali ittiti. Brescia 2015, S. 36.
 83. a b Schafik Allam, Der Vertrag Ramses' II. mit dem Hethiterkönig Ḫattušili III. (nach der hieroglyphischen Inschrift im Karnak-Tempel) , in: Martin Lang (Hrsg.): Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike , Wiesbaden 2010, S. 81–115, hier 91; Trevor Bryce, The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective , in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan , Band 6 (2006), S. 1–11, hier S. 6 f.; Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 15; Katrin Schmidt, Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. , Frankfurt a. M. 2002, S. 34
 84. Mario Liverani: Prestige and Interest. International Relations in the Near East ca. 1600–1100 BC Padova 1991, S. 197.
 85. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 15.
 86. Horst Klengel: Hattuschili und Ramses, Hethiter und Ägypter. Ihr langer Weg zum Frieden. Mainz 2002, S. 87.
 87. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 15; Dietrich Sürenhagen: Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379. Pavia 1985, S. 79 ff. und Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 38–40 behandeln § 5 gemeinsam mit § 3; anders dagegen Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 40, der die §§ 2–5 als Einheit begreift und daher expressis verbis § 4 für den vermeintlich störenden Einschub hält.
 88. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 39 und 42.
 89. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 46.
 90. Vgl. Hans Neumann: Schuld und Sühne. Zu den religiös-weltanschaulichen Grundlagen und Implikationen altmesopotamischer Gesetzgebung und Rechtsprechung . In: Joachim Hengstl ua (Hrsg.): Recht gestern und heute. Festschrift zum 85. Geburtstag von Richard Haase (= Philippika . Band   13 ). Harrassowitz, Wiesbaden 2006, ISBN 3-447-05387-9 , S.   27–43, hier S. 32 .
 91. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 40.
 92. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 48 unter Verweis auf Ders.: Kasuistik – Systematik – Reflexion über Recht. Eine diachrone Betrachtung der Rechtstechnik in den hethitischen Rechtssätzen . In: Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte . Band   21 , 2015, S.   185–206, hier S. 186   f .
 93. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 50.
 94. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. Wien 2010, S. 233.
 95. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. Wien 2010, S. 227.
 96. Schafik Allam: Der Vertrag Ramses' II. mit dem Hethiterkönig Ḫattušili III. (nach der hieroglyphischen Inschrift im Karnak-Tempel). In: Martin Lang (Hrsg.): Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike. Wiesbaden 2010, S. 81–115, hier S. 91 f.
 97. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 44 f.; ähnlich auch Dietrich Sürenhagen: Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379. Pavia 1985, S. 69.
 98. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 44.
 99. a b Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 51.
 100. Lanny Bell: Conflict and Reconciliation in the Ancient Middle East. The Clash of Egyptian and Hittite Chariots in Syria, and the World's First Peace Treaty between “Superpowers”. In: Kurt A. Raaflaub (Hrsg.): War and peace in the ancient world. Malden (Massachusetts) 2006, S. 98–120, hier S. 110; Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 64 f.; Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 46.
 101. Horst Klengel: Hattuschili und Ramses, Hethiter und Ägypter. Ihr langer Weg zum Frieden. Mainz 2002, S. 88 f.; Aristide Théodoridès : Les relations de L'Egypte pharaonique avec ses voisins . In: Révue Internationale des Droits de l'Antiquité . Band   12 , 1978, S.   87–140, hier S. 135 .
 102. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 46 f.
 103. Schafik Allam: Le Traité égypto-hittite de paix et d'alliance entre les rois Ramsès II. et Khattouchili III (d'après l'inscription hiéroglyphique au temple de Karnak) . In: Journal of Egyptian History . Band   4 , 2011, S.   1–39, hier S. 11 . ; Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 53.
 104. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 65.
 105. Schafik Allam: Der Vertrag Ramses' II. mit dem Hethiterkönig Ḫattušili III. (nach der hieroglyphischen Inschrift im Karnak-Tempel). In: Martin Lang (Hrsg.): Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike. Wiesbaden 2010, S. 81–115, hier S. 95.
 106. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 56.
 107. Katrin Schmidt: Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. Frankfurt a. M. 2002, S. 49.
 108. Elmar Edel: Der Vertrag zwischen Ramses II. von Ägypten und Hattusili III. von Hatti. Berlin 1997, S. 66 ff.
 109. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 95 f.; Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 60.
 110. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 60.
 111. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. Wien 2010, S. 233; Dietrich Sürenhagen: Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379. Pavia 1985, S. 66.
 112. Viktor Korošec: Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. Leipzig 1931, S. 19.
 113. Paul Koschaker: Rezension zu V. Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung. (Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, herausgegeben von der Leipziger Juristenfakultät, Heft 60.) Leipzig, Theodor Weicher, 1931, 118 S. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung . Band   52 , 1932, ISSN 2304-4934 , S.   507   f .
 114. Guido Pfeifer : Konfliktlösungsmechanismen in altvorderasiatischen Staatsverträgen . In: Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte . Band   19 , 2013, S.   13–21, hier S. 18 .
 115. Amnon Altman : Tracing the earliest recorded Concepts of International Law. The Ancient Near East (2500-330 BCE) (= Legal history library . Band   4 ). M. Nijhoff Publishers, Leiden 2012, ISBN 978-90-04-22252-6 , S.   118   ff .
 116. Steffen Jauß: Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.). In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung. Band 135, 2018, S. 21–75, hier S. 57.
 117. a b c d e Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 23–26.
 118. etwa Elena Devecchi, Trattati internazionali ittiti , Brescia 2015, S. 13.
 119. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 59.
 120. Francis Breyer, Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. , Wien 2010, S. 244 ff. unter Verweis auf Katrin Schmidt, Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. , Frankfurt a. M. 2002, S. 36.
 121. so etwa bei Guy Kestemont, Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC) , Louvain-la-Neuve 1974, S. 208; ähnlich auch Schafik Allam: Religiöse Bindung im Recht und Rechtswirksamkeit in Altägypten . In: Heinz Barta (Hrsg.): Recht und Religion. Menschliche und göttliche Gerechtigkeitsvorstellungen in den antiken Welten (= Philippika . Band   24 ). Harrasowitz, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05733-2 , S.   132 . , der meint, so sei der Wille zum Vertragsschluss unterstrichen worden.
 122. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 61.
 123. a b c d Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 58 f.
 124. So etwa Trevor Bryce, The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective , in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan , Band 6 (2006), S. 1–11, hier S. 5; Anthony Spalinger, Considerations on the Hittite treaty between Egypt and Hatti , in: Studien zur Altägyptischen Kultur , Band 9 (1981), S. 299–358, hier S. 318; Dietrich Sürenhagen, Forerunners of the Hattusili-Ramesses treaty , in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan , Band 6 (2006), S. 59–67, hier S. 60.
 125. Grundlegend ist Mario Liverani : Prestige and Interest. International Relations in the Near East ca. 1600–1100 BC (= History of the Ancient Near East . Band   1 ). Sargon, Padova 1991, ISBN 0-333-76153-7 , S.   197   ff . ; daran anknüpfend Raymond Westbrook: International Law in the Amarna-Age . In: Ramond Cohen ua (Hrsg.): Amarna Diplomacy. The Beginnings of International Relations . Johns Hopkins University Press, Baltimore 2002, ISBN 0-8018-7103-4 , S.   29 . Martin Lang : Bilateralität und Vertragstechnik in der Amarna-Zeit . In: Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike (= Philippika . Band   40 ). Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 3-447-06304-1 , S.   120 . und Jauß, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte , Band 135 (2018), S. 33 f.
 126. Bspw. schreiben Francis Breyer, Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. , Wien 2010, S. 245 von einem „Prinzip König“ und Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 2 vom Herrscher als „Inkarnation des Staates“.
 127. Katrin Schmidt, Friede durch Vertrag. Der Friedensvertrag von Kadesch von 1270 v. Chr. Der Friede des Antalkidas von 386 v. Chr. und der Friedensvertrag zwischen Byzanz und Persien von 562 n. Chr. , Frankfurt a. M. 2002, S. 39
 128. Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 35 f.
 129. Vgl. nur Amon Altman, Tracing the earliest recorded Concepts of International Law. The Ancient Near East (2500-330 BCE) , Leiden 2012, S. xii ff.; Guy Kestemont, Diplomatique et Droit International en Asie occidentale (1600–1200 av. JC) , Louvain-la-Neuve 1974, S. 208; Eckart Otto, Völkerrecht in der hebräischen Bibel und seine altorientalischen Wurzeln , in: Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte , Band 12 (2006), S. 29–51, hier S. 13 ff.
 130. Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 98.
 131. Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, S. 101 ff.; Dietrich Sürenhagen, Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379 , Pavia 1985, S. 72 f.
 132. Dietrich Sürenhagen, Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes CTH 379 , Pavia 1985, S. 72 f.
 133. Viktor Korošec, Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrag zu ihrer juristischen Wertung , Leipzig 1931, 97 f.
 134. Viktor Korošec: The Warfare of the Hittites. From the legal Point of View. In: Iraq . Band   25 , 1963, ISSN 0021-0889 , S.   159–166, hier S. 164 , doi : 10.2307/4199746 .
 135. Amon Altman, Tracing the earliest recorded Concepts of International Law. The Ancient Near East (2500-330 BCE) , Leiden 2012, S. 89 ff.; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 62 f.; Mario Liverani, Prestige and Interest. International Relations in the Near East ca. 1600–1100 BC , Padova 1991, S. 150 ff.
 136. Skeptisch Amnon Altman: The historical prologue of the Hittite vassal treaties. An inquiry into the concepts of Hittite interstate law. Bar-Ilan University Press, Ramat Gan 2004, ISBN 965-226-294-3 , S.   35 .
 137. a b Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 71 ff.
 138. Trevor Bryce, The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective , in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan , Band 6 (2006), S. 1–11, hier S. 1; Steffen Jauß, Zur Konzeption des Vertrages zwischen Pharao Ramses II. und Großkönig Ḫattušili III. (1259 v. Chr.) , in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung , Band 135 (2018), S. 21–75, hier S. 23.
 139. Trevor Bryce, The 'Eternal Treaty' from the Hittite perspective , in: British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan , Band 6 (2006), S. 1–11, hier S. 1.