1946

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
1946
Het dok in het proces van Neurenberg
Het proces van Neurenberg tegen de belangrijkste oorlogsmisdadigers eindigt op 30 september met de uitspraak van de vonnissen.
Amerikaanse poster tot oprichting van de Verenigde Naties
Op 10 januari vindt in Londen de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaats.
Puinvrouwen in Berlijn
Puinvrouwen aan het werk.
1946 in andere kalenders
Van urbe condita 2699
Armeense kalender 1394-1395
Ethiopische kalender 1938-1939
Badi-kalender 102-103
Bengaalse kalender 1352-1353
Berber kalender 2896
Boeddhistische kalender 2490
Birmese kalender 1308
Byzantijnse kalender 7454-7455
Chinese kalender
- tijdperk 4642-4643 of
4582-4583
- 60 jaar cyclus

hout haan ( 乙酉, 22) -
Brand hond (丙戌, 23)

Frans
Revolutie kalender
CLIV - CLV
154-155
Hebreeuwse kalender 5706-5707
hindoe kalender
- Vikram Sambat 2002-2003
- Shaka Samvat 1868-1869
Iraanse kalender 1324-1325
Islamitische kalender 1365-1366
Japanse kalender
- Nengō (tijdperk): Shōwa 21
- Koki 2606
Koptische kalender 1662-1663
Koreaanse kalender
- Dangun- tijdperk 4279
- Juche tijdperk 35
Minguo kalender 35
Moderne Olympische Spelen XIII
Seleuciden kalender 2257-2258
Thaise zonnekalender 2489

1946 , het eerste jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog , is nog grotendeels onder de indruk van de gezamenlijke oprichting van een naoorlogse wereldorde door de zegevierende coalitie van de vier geallieerden . De duidelijkste uitdrukking hiervan zijn de Verenigde Naties , waarvan de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad hun werkzaamheden aan het begin van het jaar beginnen.

Overzicht

Duitsland

Sommige van de beklaagden in het proces van Neurenberg

In Duitsland bereikte de in het Potsdam-akkoord overeengekomen denazificatie zijn eerste climax in het proces van Neurenberg tegen de belangrijkste oorlogsmisdadigers , dat eindigde met verschillende doodvonnissen en een aantal gevangenisstraffen voor de groten van de nazi-staat. De hongersnoodwinter van 1946/47 eist slachtoffers.

Naoorlogse orde en begin van de Koude Oorlog

Het IJzeren Gordijn in Europa tijdens de Koude Oorlog van 1945 tot 1990

De eerste verschillen die ontstonden tussen Stalin en de westerse geallieerden leken aanvankelijk minder ernstig en onoverbrugbaar. In het proces van Neurenberg bijvoorbeeld eisten de Sovjets aanzienlijk hogere straffen; de Anglo-Amerikaanse visie op een zo eerlijk mogelijk proces had echter de overhand gehad. Het eerste Sovjetveto in de VN-Veiligheidsraad - later gevolgd door ruim 100 - had betrekking op een marginale kwestie met de terugtrekking van Frankrijk en Groot-Brittannië uit Libanon en Syrië . Over andere kwesties, zoals het herstel van de Republiek Oostenrijk , de processen voor oorlogsmisdaden in Tokio en de behandeling van Italiaans koloniaal bezit, was er echter brede consensus.

Belangrijker was het meningsverschil over de kwestie van een mogelijke Duitse centrale regering en een economische orde voor Duitsland; deze vragen werden aanvankelijk uitgesteld tot later. De Amerikaanse regering onder Harry S. Truman ( het kabinet van Truman ) vertrouwde op haar sterke positie als de enige kernmacht , die zij aantoonde met twee kernproeven in de Stille Oceaan ( juli 1946 ), en de Britse Labour-regering van Attlee , die politiek geëngageerd was tot de nationalisatie van de sleutelindustrieën en de gezondheidsdienst (→ National Health Service ) voortgezet, distantieerde zich van Churchills oorlogsretoriek. Churchill waarschuwde voor het toekomstige gevaar in Europa vanuit de Sovjet-Unie, die een systeem van totalitaire satellietstaten zou vestigen achter het IJzeren Gordijn dat het had opgericht. De stelling van Churchill - Stalin deed het af als gevaarlijke oorlogszucht - bleek juist te zijn.

Op 6 september 1946 hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James F. Byrnes een veelgeprezen toespraak in Stuttgart, de zogenaamde " Hope Speech", waarin hij enkele belangrijke veranderingen in het Amerikaanse beleid ten aanzien van Duitsland besprak. Op 2 december 1946 ondertekenden de Amerikanen en Britten de samensmelting van hun twee bezettingszones om op 1 januari 1947 de bizone te vormen.

wederopbouw

Aanvankelijk lag de focus ook op het wegnemen van de directe ellende van mensen. De voedselvoorziening bereikte wereldwijd een kritiek dieptepunt; In Duitsland waren er hongerstakingen van arbeiders die dagrantsoenen van 1.500 kcal of minder per dag krijgen en vaak besmet zijn met tuberculose, waarop de geallieerden erop wijzen dat ook in Groot-Brittannië brood gerantsoeneerd moet worden en dat er in India echte hongersnood heerst. De bevolking stelt zich ondertussen genoegen met kolendiefstal en winkels op de zwarte markt , waar Amerikaanse sigaretten zich ontwikkelen tot een soort schaduwvaluta. Vooral het ontmantelingsbeleid van de Sovjet-Unie helpt de wederopbouw te vertragen, maar in ieder geval zullen de belangrijkste transportroutes, zoals de bruggen over de Rijn, binnenkort worden hersteld.

Europa

In andere Europese landen staat het herstel van een constitutionele orde op de voorgrond. De Vierde Republiek wordt opgericht in Frankrijk, tegen de wil van Charles de Gaulle , die kritiek had op de zwakke positie van de president.

Italië besluit met een krappe meerderheid voor de invoering van de republiek, zodat de laatste koning, Umberto II. , die na de troonsafstand van zijn vader Victor Emanuel III. slechts een maand regeerde, moet nu zelf ontslag nemen.

Gezien de algemene antifascistische wereldopinie bevindt het Spaanse Franco- regime zich in een internationaal isolement zonder dat dit zijn voortbestaan ​​in gevaar kan brengen.

In Oost-Europa verklaren de staten zich volksrepublieken. Waar voorheen monarchieën bestonden, zoals Roemenië , Bulgarije of Albanië , worden de koningen gedwongen af ​​te treden. Tegelijkertijd zijn speciale rechtbanken verantwoordelijk voor de berechting van politici en militairen die zich naast de Duitsers schuldig maken aan oorlogsmisdaden.

Koloniale gebieden

Ondertussen zijn in de koloniale gebieden van de Europese mogendheden de eerste duidelijke impulsen van onafhankelijkheidsstreven te zien.

In Brits-Indië stevent de koloniale macht af op de bevrijding van het subcontinent naar onafhankelijkheid, hoewel dit aanvankelijk wordt vertraagd door de soms bloedige confrontaties tussen hindoes en moslims.

Tegelijkertijd begint de Indochina-oorlog met een bloedbad in Hải Phong , waarin Ho Chi Minh in Vietnam het verzet leidt tegen de Franse koloniale overheersing.

In Afrika is het feit dat een meerderheid van zwarte Afrikanen nu vertegenwoordigd is in het parlement van de Gold Coast-kolonie, symptomatisch voor de geleidelijke verandering hier.

Iran

De crisis in Iran wordt beschouwd als een van de oorzaken van de Koude Oorlog . Stalin weigerde de Sovjet-troepen die Iran binnenvielen in 1941 terug te trekken als onderdeel van de Anglo-Sovjet-invasie . In plaats daarvan steunde hij de separatistische bewegingen van de Koerden en Azeri's die, met de proclamatie van de communistische republiek Mahabad en de autonome republiek Azerbeidzjan , streefden naar de oprichting van hun eigen van Iran gescheiden staten. Na intensieve onderhandelingen met de Iraanse premier Ahmad Qavām , waarbij de Sovjet-Unie olieproductierechten in Noord-Iran kreeg, en onder druk van de Amerikaanse president Truman, trok Stalin de Sovjettroepen terug. Op 12 december 1946 viel Shah Mohammad Reza Pahlavi Azerbeidzjan binnen. Op 16 december 1946 kwam er een einde aan de Mahabad Republiek.

evenementen

Politiek en wereldgebeurtenissen

Januari

vlag van de Verenigde Naties

Februari

 • 9 februari: De Partij van de Arbeid wordt opgericht in Nederland.
 • 15 februari: De Britse militaire regering stelt een adviesraad voor de Duitse zone in om hen te adviseren.
 • 15 februari: Nadat de code-expert van de Sovjet militaire attaché in Canada , Igor Gouzenko , een lijst van 1700 vermoedelijke spionage aan de Canadese autoriteiten had overhandigd, werden 23 van hen, onder wie medewerkers van het Canadese nucleaire onderzoeksprogramma, gearresteerd.
 • 16 februari: Voor het eerst sprak de Sovjet-Unie een veto uit over een debat in de VN-Veiligheidsraad . Groot-Brittannië en Frankrijk waren van plan met een tijdschema te komen voor hun terugtrekking uit Libanon en Syrië, maar Andrei Janievich Vyshinsky dringt aan op de onmiddellijke terugtrekking.
 • 17 februari: De staking van de staalarbeiders in de VS wordt beëindigd. De arbeiders van General Electric en General Motors zullen hun staking voortzetten tot 13 maart.
Juan Domingo Perón

maart

Winston Churchill

april

Embleem van de SED
 • 21 april tot 22 april: De KPD en de SPD komen overeen om te fuseren tot de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland (SED) in Oost-Berlijn . Aangezien uit een onderzoek van de sociaal-democraten in West-Berlijn bleek dat een meerderheid tegen een fusie is en de SPD-leiding in de westelijke zones tegen een fusie is, blijft het werkterrein van de SED beperkt tot Oost-Berlijn en de Sovjet-zone.
 • 25 april: Het eerste strafproces tegen voormalige leden van het kampteam van het nationaal-socialistische concentratiekamp Stutthof begint in Gdańsk .
 • 25 april: De ministers van Buitenlandse Zaken van de vier zegevierende mogendheden ontmoeten elkaar in Parijs voor een conferentie. De conferentie werd uitgesteld tot 15 juni vanwege de talrijke meningsverschillen tussen de westerse geallieerden en de Sovjet-Unie.
 • 29 april: De processen in Tokio tegen leidinggevenden van het Japanse leger beginnen.

Kunnen

juni-

Sir Archibald Wavell

juli-

augustus

 • 2 augustus: Camille Huysmans wordt regeringsleider in België aan het hoofd van een sociaal-liberaal kabinet.
 • 7 augustus: De Sovjet-Unie eist deelname aan de controle over de navigatie door de Dardanellen . De westerse mogendheden wijzen dit af met verwijzing naar het Verdrag van Montreux uit 1936.
 • 12 augustus: Groot-Brittannië legt een verbod op immigratie naar Palestina op.
 • 14 augustus: Mao's Volksbevrijdingsleger begint een succesvol offensief tegen Chinese nationale troepen in de buurt van Kaifeng .
 • 15 augustus: De Koreaanse hoofdstad Gyeongseong (Kyŏngsŏng) wordt omgedoopt tot Seoul (Sŏul).
 • 16 augustus: De Koerdische Democratische Partij KDP ( Koerdische دیموکراتی کوردستان Partiya Demokratie a Kurdistanê - PDK ) is opgericht door vertegenwoordigers van de Koerdische intelligentsia en de stedelijke kleinburgerij. Ondanks zijn afwezigheid werd Molla Mustafa Barzani tot voorzitter gekozen.
 • 19 augustus: 3.000 mensen worden gedood in gevechten tussen hindoes en moslims in Calcutta .
 • 20 augustus: In Wet nr. 34 van de Controleraad ontbinden de geallieerden de Duitse Wehrmacht . Met zijn onvoorwaardelijke overgave op 8 mei 1945 verloor het leger zelfs zijn belang.
 • 23 augustus: De Britse militaire regering ontbindt de Pruisische provincies in hun bezettingszone en sticht de staten Noordrijn-Westfalen , Hannover en Sleeswijk-Holstein .
 • 24 augustus: De Britse gouverneur Archibald Wavell benoemt Jawaharlal Nehru als hoofd van de uitvoerende regering van India.
 • Augustus 30th: De staat Rijnland-Palts wordt gevormd in de Franse bezettingszone.

september

George II van Griekenland
 • 1 september: Frankrijk stemt tegen de politieke eenheid van de toekomstige Bondsrepubliek Duitsland in de drie westelijke bezettingszones .
 • 1. September: In einem Referendum sprechen sich die Griechen für die Rückkehr von Georg II. aus.
 • 3. September: Beginn des Dingtao-Feldzugs im Chinesischen Bürgerkrieg . Den kommunistischen Truppen gelingt ein taktischer Sieg in der Gegend um Xuzhou .
 • 4. September: In Bombay kommt es zu Straßenschlachten zwischen Moslems und Hindus, die über 100 Tote fordern.
 • 5. September: Die Militärgouverneure der britischen und der US-amerikanischen Zone, Brian Hubert Robertson und Lucius D. Clay , beschließen die Schaffung vereinigter Zentralstellen für eine Bizone .
 • 6. September: Der amerikanische Außenminister James F. Byrnes verkündet in seiner Stuttgarter Rede, dass er die Wirtschaft der Besatzungszonen im besetzten Deutschland vereinen will. Nur Großbritannien erklärt sich dazu bereit.
 • 8. September: Bulgarien wird nach einem entsprechenden Referendum zur Volksrepublik erklärt. Der junge Zar Simeon II. geht ins Exil.
 • 12. September: Volksabstimmung auf den Färöern über die Loslösung des Landes vom Königreich Dänemark . Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Am 18. September wird dort die Unabhängigkeit ausgerufen, doch am 20. September von Dänemark annulliert.
 • 12. September: Der US-Handelsminister Henry Agard Wallace warnt vor einer Politik, die zum Krieg mit der Sowjetunion führen könne. Er wird wenig später von Truman entlassen und durch Averell Harriman abgelöst.
 • 13. September: Personen deutscher Nationalität werden in Polen durch ein Bierut-Dekret aus der polnischen Volksgemeinschaft ausgeschlossen.
 • 15. September: In der französischen und der britischen Zone finden die ersten Kommunalwahlen nach dem Krieg statt.
 • 20. September: Die USA ziehen ihre Truppen aus Island ab.
 • 28. September: König Georg II. kehrt nach Griechenland zurück.
Ostbau Justizpalast Nürnberg

Oktober

November

Flagge der UNESCO

Dezember

 • 1. Dezember: Inkrafttreten der Hessischen Verfassung durch Volksentscheid. Zugleich finden Landtagswahlen statt: Die SPD wird mit 38 Mandaten stärkste Kraft vor der CDU (28) und der LDP (14). Die erste Nachkriegsverfassung Deutschlands war diejenige von Württemberg-Baden , zwei Tage früher in Kraft getreten.
 • 2. Dezember: Gründung der Internationalen Walfangkommission (IWC).
 • 2. Dezember: Volksabstimmung über die Bayerische Verfassung und Landtagswahl in Bayern . Die Verfassung wird angenommen und tritt am 9. Dezember in Kraft – bei der Landtagswahl erzielt die CSU eine absolute Mehrheit, bildet jedoch eine Koalition mit SPD und WAV . Die FDP wird einzige Oppositionspartei.
 • 9. Dezember: Beginn des Nürnberger Ärzteprozesses ; der Erste Amerikanische Militärgerichtshof verurteilt schließlich sieben der 23 Angeklagten zum Tode und weitere neun zu langen Freiheitsstrafen.
 • 11. Dezember: Die erste Ausgabe der Programmzeitschrift Hörzu erscheint.
 • 11. Dezember: Die UNO schließt das spanische Franco-Regime von der Mitarbeit in seinen Institutionen aus.
 • 11. Dezember: Die Hilfsorganisation UNICEF (englisch: United Nations International Children's Emergency Fund) wird gegründet, um Kinder des Zweiten Weltkriegs zu helfen.
 • 12. Dezember: Schah Mohammad Reza Pahlavi marschiert in der iranischen Provinz Aserbaidschan ein. Die Mitglieder der kommunistischen Aserbaidschanischen Volksregierung werden verhaftet oder fliehen in die Sowjetunion.
 • 13. Dezember: Thomas Mann wird wiedereingesetzt in die Ehrendoktor würde, die ihm 1919 von der Universität Bonn verliehen wurde.
 • 14. Dezember: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet sich in London für New York City als ständigen Sitz der Organisation.
 • 14. Dezember: Der Vorschlag Südafrikas , das Mandatsgebiet Südwestafrika (Namibia) zu annektieren, wird von der UNO abgelehnt.
 • 15. Dezember: Thailand wird 55. Mitglied der UNO .
 • 18. Dezember: Deutsche Vertreter der Wirtschaftsverwaltung in der SBZ vereinbaren in Minden mit der Zentralverwaltung für Wirtschaft einen Warenaustausch für 1947 in Höhe von 210 Mio. RM. Deutschen Geschäftsleuten wird der Handel mit dem Ausland gestattet.
 • 18. Dezember: In Frankreich wird Léon Blum Regierungschef des ersten Kabinetts der Vierten Republik ; er steht einer sozialistischen Regierung vor.
 • 19. Dezember: Die französischen Kolonialbehörden verhängen das Kriegsrecht über Vietnam , nachdem Vietminh-Milizen das Elektrizitätswerk von Hanoi in die Luft gesprengt haben. Französische Truppen stürzen die Regierung Ho Chi Minhs im vietnamesischen Hanoi. Die Việt Minh gehen nach einem Angriff auf die in der Stadt befindliche französische Garnison in den Untergrund und beginnen den als Indochinakrieg geführten Kampf gegen die Fremdherrschaft.
 • 22. Dezember: Frankreich richtet zwischen dem Saarland und der französischen Besatzungszone in Deutschland eine Zollgrenze ein. Der US-Militärgouverneur Lucius D. Clay erhebt gegen die Maßnahme Einspruch, sie wird jedoch vom Rat der Außenminister in New York gebilligt.
 • 31. Dezember: Joseph Kardinal Frings hält seine berühmte Silvesterpredigt in Köln-Riehl .
 • 31. Dezember: Juan Perón wird Staatspräsident Argentiniens , seine Frau Eva Perón First Lady .
 • Max Brauer ( SPD ) wird in einer Koalition mit der FDP Erster Bürgermeister von Hamburg .

Wirtschaft

Pritschenwagen von Magirus

Wissenschaft und Technik

Die Antenne des Project Diana

Kultur

Annie Get Your Gun

Religion

Pius XII.

Sport

Katastrophen

 • 20. Februar: In der Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 in Bergkamen im nördlichen Ruhrgebiet kommen 405 Bergarbeiter bei einer Explosion ums Leben.
 • 1. April: Die Stadt Hilo auf Hawaiʻi wird von einem Tsunami heimgesucht, den ein Erdbeben in der Nähe der Aleuten ausgelöst hat. 159 Menschen sterben, als eine 14 Meter hohe Flutwelle das Land überspült.
 • 31. Mai: Erdbeben der Stärke 6,0 in der Türkei , rund 1.200 Tote
 • 10. November: Erdbeben der Stärke 7,3 in Ancash , Peru , etwa 1.400 Tote
 • 20. Dezember: Erdbeben der Stärke 8,1 in Tonankai, Japan , 1.330 Tote

Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt.

Geboren

Januar

Diane Keaton
Wolfgang Stumph

Februar

März

April

 • 0 1. April: Jürgen Büssow , deutscher Politiker, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Düsseldorf
 • 0 1. April: Iván Faragó , ungarischer Schachgroßmeister
 • 0 1. April: Jean-François Garreaud , französischer Schauspieler († 2020)
 • 0 1. April: Hermann Goltz , deutscher Theologe und Ostkirchenkundler († 2010)
 • 0 1. April: Helmut Kukacka , österreichischer Politiker und Staatssekretär
 • 0 1. April: Ronnie Lane , britischer Rockmusiker († 1997)
 • 0 1. April: Arrigo Sacchi , italienischer Fußballspieler und -trainer
 • 0 1. April: Manfred Stengl , österreichischer Rennrodler, Bobsportler und Motorradrennfahrer († 1992)
 • 0 2. April: Lajos Koltai , ungarischer Kameramann und Filmregisseur
 • 0 2. April: Brigitte Struzyk , deutsche Schriftstellerin
 • 0 2. April: Sue Townsend , britische Schriftstellerin († 2014)
 • 0 3. April: Marisa Paredes , spanische Schauspielerin
 • 0 3. April: Hanna Suchocka , polnische Politikerin
Wolfgang Ischinger
Wladimir Schirinowski
Carl XVI. Gustaf, 2009

Mai

John Watson
Daniel Libeskind
Udo Lindenberg
Cher, 2010

Juni

Tony Levin
Donald Trump, 2011
Xanana Gusmão

Juli

 • 0 1. Juli: Stefan Aust , Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
Stefan Aust
George W. Bush
Sylvester Stallone (2012)
Danny Glover
Mireille Mathieu (1971)

August

Élisabeth Guigou
Bill Clinton , 1993
 • 19. August: Willi Lemke , deutscher Fußball-Funktionär und Politiker
Willi Lemke
Hans Meiser, 2007

September

 • 0 1. September: Barry Gibb , britischer Sänger, Komponist, Produzent
 • 0 1. September: Roh Moo-hyun , südkoreanischer Präsident († 2009)
 • 0 1. September: Erich Schärer , Schweizer Bobfahrer
 • 0 2. September: Billy Preston , US-amerikanischer Soulmusiker († 2006)
 • 0 2. September: Angelika Volquartz , Lehrerin und Politikerin, Oberbürgermeisterin von Kiel
 • 0 3. September: William Brian Ashton , englischer Rugby-Union-Spieler und Trainer
 • 0 3. September: René Pijnen , niederländischer Radrennfahrer
 • 0 5. September: Lily Brett , australisch-amerikanische Schriftstellerin
 • 0 5. September: Freddie Mercury , britischer Rocksänger († 1991)
Freddie Mercury
 • 0 7. September: Massimo Fecchi , italienischer Comiczeichner
 • 0 7. September: Francisco Varela , chilenischer Biologe and Philosoph († 2001)
 • 0 8. September: Dirk Ahner , deutscher Ökonom
 • 0 8. September: LC Greenwood , US-amerikanischer American-Football-Spieler († 2013)
 • 0 8. September: Jochen Kelter , deutscher Schriftsteller
 • 0 8. September: Aziz Sancar , türkisch-amerikanischer Biochemiker und Genetiker
 • 10. September: Michèle Alliot-Marie , französische Politikerin
 • 10. September: Jim Hines , US-amerikanischer Sprinter und Olympiasieger
 • 11. September: Sandy Skoglund , US-amerikanische Fotografin und Installationskünstlerin
 • 12. September: Siegfried C. Augustin , österreichischer Ingenieur († 2011)
 • 12. September: Minnie Bruce Pratt , US-amerikanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 • 13. September: Frank Marshall , US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Schauspieler
 • 14. September: Kristian Pech , deutscher Schriftsteller
 • 15. September: Tommy Lee Jones , US-amerikanischer Schauspieler
  Tommy Lee Jones
 • 15. September: Oliver Stone , US-amerikanischer Regisseur
Oliver Stone

Oktober

Dave Holland
Georg Danzer, 2003
François Bozizé
Elfriede Jelinek, 2004

November

 • 0 1. November: Ric Grech , britischer Rockmusiker († 1990)
 • 0 1. November: Ingeborg Junge-Reyer , deutsche Politikerin
 • 0 1. November: Dennis Muren , amerikanischer Special-Effects-Veteran des amerikanischen Kinos
 • 0 2. November: Giuseppe Sinopoli , italienischer Dirigent, Komponist, Mediziner und Archäologe († 2001)
 • 0 3. November: Helmut Frommhold , deutscher Rockmusiker, Komponist
 • 0 3. November: Reinhard Karl , deutscher Alpinist, Fotograf und Schriftsteller († 1982)
Tom Savini
 • 0 3. November: Tom Savini , US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur
 • 0 4. November: Csaba Ali , ungarischer Schwimmer († 2020)
 • 0 4. November: David Garibaldi , US-amerikanischer Schlagzeuger
 • 0 4. November: Penny McLean , österreichische Sängerin und Autorin
 • 0 4. November: Luciana Serra , italienische Opernsängerin
 • 0 5. November: Gram Parsons , Musiker (Country-Rock) († 1973)
 • 0 6. November: Jürgen Bartsch , deutscher Serienmörder († 1976)
Sally Field

Dezember

 • 0 1. Dezember: Rudolf Buchbinder , österreichischer Konzertpianist
 • 0 1. Dezember: Tunç Hamarat , österreichischer Schachspieler türkischer Abstammung
 • 0 1. Dezember: Gilbert O'Sullivan , irischer Songschreiber und Sänger
 • 0 2. Dezember: Mark Hanson , US-amerikanischer lutherischer Bischof
 • 0 2. Dezember: David Macaulay , US-amerikanischer Architekt, Kunstgeschichtler und Grafiker
 • 0 2. Dezember: John Sheldon , britischer Automobilrennfahrer
 • 0 2. Dezember: Hans-Jürgen Veil , deutscher Ringer
 • 0 2. Dezember: Gianni Versace , italienischer Modeschöpfer († 1997)
 • 0 2. Dezember: Franz Wurz , österreichischer Automobilrennfahrer
 • 0 3. Dezember: Joop Zoetemelk , niederländischer Radrennfahrer
 • 0 4. Dezember: Pierre Even , Luxemburger Komponist
 • 0 4. Dezember: Geert Mak , niederländischer Journalist und Historiker
Geert Mak
Steven Spielberg
Berti Vogts

Tag unbekannt

Gestorben

Januar

 • 0 2. Januar: Eduard Kado , deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer und Kunstgewerbler (* 1875)
Gustav Witt

Februar

Felix Hoffmann

März

April

John Maynard Keynes († 21. April)

Mai

 • 0 1. Mai: Edward Bairstow , englischer Organist, Pädagoge, Komponist, Chorleiter und Dirigent (* 1874)
 • 0 3. Mai: Heinz Kükelhaus , deutscher Reisejournalist, Romancier und Abenteurer (* 1902)
 • 0 3. Mai: Clara Lichtenstein , englische Pianistin und Musikpädagogin (* um 1860)
 • 0 5. Mai: Lothar König , deutscher Jesuit, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv (* 1906)
 • 0 6. Mai: Alcides Arguedas , bolivianischer Schriftsteller, Politiker und Historiker (* 1879)
 • 0 6. Mai: Erhard Kutschenreuter , deutscher Komponist (* 1873)
 • 0 7. Mai: Gustav Robert Löscher , Schriftsteller und Pädagoge (* 1881)
 • 0 9. Mai: William Cabell Bruce , US-amerikanischer Politiker (* 1860)
 • 12. Mai: Germain Lefebrve , kanadischer Sänger, Chorleiter und Musikpädagoge (* 1889)
 • 19. Mai: John Tener , US-amerikanischer Politiker und Baseballspieler (* 1863)
 • 20. Mai: Emil Frey , Schweizer Komponist, Pianist und Musikpädagoge (* 1889)
 • 24. Mai: Merritt Mechem , US-amerikanischer Politiker (* 1870)
 • 28. Mai: Carter Glass , US-amerikanischer Politiker (* 1858)
 • 29. Mai: Karl Janisch , deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Industrie-Manager, Ehrenbürger von Piesteritz (* 1870)
Karl Janisch

Juni

Juli

August

HG Wells († 13. August)

September

 • 0 2. September: Chino Masako , japanische Lyrikerin (* 1880)
 • 0 3. September: Paul Lincke , deutscher Komponist und Kapellmeister (* 1866)
 • 0 5. September: John I. Cox , US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Tennessee (* 1855)
 • 0 6. September: Alfred Körte , deutscher Altphilologe (* 1866)
 • 0 6. September: Erich Sichting , KPD-Politiker, Antifaschist und Sportfunktionär (* 1896)
 • 0 7. September: Paul Zech , deutscher Schriftsteller (* 1881)
 • 0 9. September: Violet Jacob , schottische Schriftstellerin (* 1863)
 • 13. September: Amon Göth , Kommandant des Zwangsarbeitlagers Plaszow – Krakau (* 1908)
 • 15. September: Elkan Nathan Adler , britischer Jurist und wissenschaftlicher Reisender (* 1861)
 • 18. September: Charles O. Andrews , US-amerikanischer Politiker (* 1877)
 • 21. September: Itami Mansaku , japanischer Regisseur und Drehbuchautor (* 1900)

Oktober

 • 0 1. Oktober: Guy Park , US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Missouri (* 1872)
 • 0 2. Oktober: Eduard Bass , tschechischer Schriftsteller, Journalist, Sänger, Schauspieler, Rezitator, Cenferencier und Texter (* 1888)
Gifford Pinchot
 • 0 4. Oktober: Gifford Pinchot , US-amerikanischer Forstwissenschaftler, Politiker und Umweltschützer (* 1865)
 • 0 6. Oktober: Otto Barsch , deutscher Geologe und Geophysiker (* 1879)
 • 0 6. Oktober: Per Albin Hansson , schwedischer Politiker und Premierminister (* 1885)
 • 0 6. Oktober: Morimoto Kaoru , japanischer Dramatiker (* 1912)
 • 0 7. Oktober: Ewald von Demandowsky , nationalsozialistischer Reichsfilmdramaturg (* 1906)
 • 0 8. Oktober: Gustav Wilhelm Johannes von Zahn , deutscher Geograph (* 1871)
 • 0 9. Oktober: Israel Aharoni , israelischer Zoologe (* 1882)
 • 0 9. Oktober:Ernst Münch , deutscher Forstwissenschaftler (* 1876)
 • 12. Oktober: Giuseppe Adami , italienischer Dramatiker, Librettist, Drehbuchautor und Musikkritiker (* 1878)
 • 14. Oktober: Franz Baumgartner , österreichischer Architekt (* 1876)
 • 15. Oktober: Hermann Göring , nationalsozialistischer Politiker und Minister (* 1893)
 • 16. Oktober: Granville Bantock , englischer Komponist (* 1868)
 • 16. Oktober: Hans Frank , nationalsozialistischer Politiker (* 1900)
 • 16. Oktober: Wilhelm Frick , nationalsozialistischer Politiker und Minister (* 1877)
 • 16. Oktober: Alfred Jodl , deutscher Generaloberst (* 1890)
 • 16. Oktober: Ernst Kaltenbrunner , österreichischer Nationalsozialist und Leiter des Reichssicherheitshauptamts (* 1903)
 • 16. Oktober: Wilhelm Keitel , deutscher Generalfeldmarschall (* 1882)
 • 16. Oktober: Joachim von Ribbentrop , Politiker in der Zeit des Nationalsozialismus (* 1893)
 • 16. Oktober: Alfred Rosenberg , Ideologe und nationalsozialistischer Politiker (* 1893)
 • 16. Oktober: Fritz Sauckel , deutscher Politiker, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz (* 1894)
 • 16. Oktober: Arthur Seyß-Inquart , nationalsozialistischer Politiker (* 1892)
 • 16. Oktober: Julius Streicher , nationalsozialistischer Politiker und Herausgeber des „Stürmer“ (* 1885)
 • 22. Oktober: Henry Bergman , US-amerikanischer Schauspieler (* 1868)
 • 22. Oktober: Phillips Lee Goldsborough , US-amerikanischer Politiker (* 1865)
 • 22. Oktober: Homer Ledbetter , US-amerikanischer American-Football-Spieler (* 1910)
 • 23. Oktober: Kurt Daluege , SS-Oberstgruppenführer und Chef der Ordnungspolizei (* 1897)
 • 25. Oktober: Artur Streiter , deutscher Schriftsteller und Anarchist (* 1905)
 • 28. Oktober: Manuel Ortiz de Zárate , chilenischer Maler (* 1887)

November

 • 0 4. November: Josef Mesk , österreichischer Altphilologe (* 1869)
 • 0 5. November: Arthur Liebert , deutscher Philosoph (* 1878)
Sigismond Stojowski
 • 0 5. November: Sigismond Stojowski , polnischer Pianist und Komponist (* 1870)
 • 0 7. November: Henry Lehrman , Stummfilmschauspieler, -regisseur und -produzent (* 1886)
 • 0 7. November: Louis Otten , niederländischer Fußballspieler und Mediziner (* 1883)
 • 13. November: Kurt Arndt , deutscher Chemiker (* 1873)
 • 14. November: Manuel de Falla , spanischer Komponist (* 1876)
 • 16. November: Giovanni Anfossi , italienischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge (* 1864)
 • 18. November: James John „Jimmy“ Walker , US-amerikanischer Politiker und Bürgermeister der Stadt New York City (* 1881)
 • 20. November: I Gusti Ngurah Rai , indonesischer Freiheitskämpfer (* 1917)
 • 24. November: Alfonso Broqua , uruguayischer Komponist (* 1876)
 • 27. November: Max Dreyer , deutscher Schriftsteller und Dramatiker (* 1862)
 • 27. November: Alfred Götze , deutscher Philologe und Germanist (* 1876)
 • 28. November: Nusch Éluard , deutsch-französische Schauspielerin, Modell und Surrealistenmuse (* 1906)
 • 30. November: Gustav Noske , SPD-Politiker (* 1868)

Dezember

Tag unbekannt

Nobelpreise

Percy Williams Bridgman

Weblinks

Commons : 1946 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien