Dit is een uitstekend artikel.
Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.

Akkadische taal

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Akkadisch

Ingesproken

voorheen in Mesopotamië , Syrië
spreker geen ( uitgestorven taal )
taalkundig
classificatie
Taalcodes
ISO 639-1

-

ISO 639-2

accu

ISO 639-3

accu

Akkadisch ( akkado , 𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u 2 ; Logogram: 𒌵𒆠 URI KI ) [1] [2] is een uitgestorven Semitische taal die sterk werd beïnvloed door het Sumerisch . Het werd gebruikt in Mesopotamië en in het huidige Syrië tot de eerste eeuw na Christus, in de laatste eeuwen van zijn gebruik werd het steeds meer verdrongen door het Aramees en uiteindelijk diende het alleen als een geschreven en wetenschappelijke taal. De naam is afgeleid van de naam van de stad Akkad . Het Akkadisch was samen met het Aramees de nationale en officiële taal in Mesopotamië en soms de taal van de internationale correspondentie in het Midden-Oosten tot aan Egypte. Haar twee belangrijkste dialecten waren Babylonisch en Assyrisch. De meeste onderzoekers beschouwen Eblaite als de naaste verwant van het Akkadisch.

Uitbreiding van het rijk van de Sargon van Akkad rond 2300 voor Christus. Chr. [3]

classificatie

Samen met de andere Semitische talen behoort het Akkadisch tot de Afro-Aziatische talen , een taalfamilie die inheems is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Akkadisch vormt zijn eigen " Oost-Semitische " subgroep binnen de Semitische talen. Het verschilt van Noordwest- en Zuid-Semitische talen door de woordvolgorde subject-object-werkwoord (SOV), terwijl de andere twee takken meestal eenwerkwoord-subject-object ofsubject-werkwoord-objectpositie gebruiken . Deze woordvolgorde gaat terug op de invloed van het Sumerisch, dat ook een SOV-positie heeft.

Bovendien is het Akkadisch de enige Semitische taal die de voorzetsels ina ( locatief , d.w.z. Duits in, an, bij, met) en ana ( datief - allatief , d.w.z. Duits voor, naar, na) gebruikt. Veel naburige Noordwest-Semitische talen, zoals Arabisch en Aramees , hebben in plaats daarvan bi / bə (locatief) of li / lə (datief). De oorsprong van de Akkadische plaatsvoorzetsels is onduidelijk.

In tegenstelling tot de meeste andere Semitische talen heeft het Akkadisch maar één fricatief , namelijk [⁠ x ]. Het heeft zowel de glottis- en faryngeale fricatieven verloren die typisch zijn voor de rest van de Semitische talen. De sibilanten ( sibilanten ) van het Akkadisch waren in ieder geval tot de oude Babylonische periode (ca. 19e eeuw voor Christus) uitsluitend affricaten.

Geschiedenis en Schrift

schrijven

Spijkerschrift (neo-Assyrische tekenvorm)
(1 = woordteken (WZ) "mix" / lettergreep (SZ) ḫi ,
2 = WZ "Wassergraben",
3 = SZ ,
4 = SZ aḫ, eḫ, iḫ, uḫ ,
5 = SZ kwam ,
6 = MT im ,
7 = SZ bir )

Het oude Akkadisch staat sinds ongeveer 2600 voor Christus op kleitabletten. Chr. Overgeleverd. Het is geschreven met het spijkerschrift dat is overgenomen van de Sumeriërs . In tegenstelling tot het Sumerisch werd het echter ontwikkeld tot een volledig ontwikkeld syllabarium in het Akkadisch. Het logogramkarakter van dit lettertype nam een ​​achterbank. Niettemin werden de bijbehorende logogrammen nog steeds gebruikt, vooral voor zeer vaak gebruikte woorden zoals "God", "Tempel" en andere. Het teken AN kan dus b.v. B. staat enerzijds als logogram voor "God", staat anderzijds voor de god An en kan ook als lettergreep voor de lettergreep -an worden gebruikt. Bovendien wordt hetzelfde symbool gebruikt als bepalend voor godsnamen.

Voorbeeld 4 in de afbeelding rechts toont een ander kenmerk van het Akkadische spijkerschriftsysteem. Veel lettergrepen hebben geen duidelijke klankwaarde. Sommige, zoals B. AḪ , maak geen onderscheid tussen hun lettergreepklinkers . Ook in de andere richting is er geen duidelijke opdracht. De lettergreep -ša- wordt bijvoorbeeld weergegeven met het teken ŠA , maar ook met het teken NÍĜ , vaak zelfs afwisselend binnen een tekst.

Taal ontwikkeling

Het oude Akkadisch, dat tot het einde van het derde millennium voor Christus werd gebruikt, verschilt van zowel het Babylonische als het Assyrische en is door deze dialecten verdrongen. Al in de 21e eeuw voor Christus BC deze twee latere hoofddialecten waren duidelijk te onderscheiden. Oud-Babylonisch, net als het Mariotische, dat er nauw mee verwant is, is aanzienlijk innovatiever dan het ietwat archaïsche Oud-Assyrische en het taalkundig en geografisch verder weg gelegen Eblaite . In het Oud-Babylonisch bijvoorbeeld wordt voor het eerst de vorm lu-prus (ik wil beslissen) gevonden in plaats van de oudere la-prus . Niettemin heeft Assyrian ook zijn eigen innovaties ontwikkeld, zoals: B. de "Assyrische klinkerharmonie", die echter niet te vergelijken is met de harmoniesystemen in het Turks of Fins . Eblaite is erg archaïsch, het heeft nog steeds een productief dubbel en een relatief voornaamwoord, gedifferentieerd naar hoofdletter, getal en geslacht. Beide zijn al verdwenen in het Oud-Akkadisch.

Een Akkadische inscriptie
Gedetailleerde weergave van de inscriptie van het gebouw op de Ishtar-poort (604-562 v.Chr.)

Oud-Babylonisch is de taal van koning Hammurapis , die de Codex Hammurapi heeft gemaakt , een van de oudste juridische teksten ter wereld, naar hem vernoemd. Vanaf de 15e eeuw voor Christus Men spreekt van "Midden-Babylonisch". De scheiding is te wijten aan het feit dat de Kassieten rond 1550 voor Christus. Babylon veroverde en regeerde meer dan 300 jaar voor Christus. Hoewel ze hun taal opgaven ten gunste van het Akkadisch, hadden ze wel invloed op de taal. In de hoogtijdagen van Centraal-Babylonisch werd het beschouwd als de geschreven taal van diplomatie in de oude wereld van het Oosten, inclusief Egypte. Gedurende deze tijd werden ook tal van leenwoorden uit Noordwest-Semitische talen en uit Hurricane overgenomen . Deze werden echter alleen gebruikt in de grensgebieden van het Akkadische taalgebied.

Het oude Assyrische bleef zich ook ontwikkelen in het tweede millennium voor Christus. Omdat het echter een zuivere volkstaal was - de koningen schreven Babylonisch - zijn er maar een paar uitgebreide teksten uit deze periode bewaard gebleven. Men spreekt van "Midden-Assyrisch" in deze taal van rond 1500 voor Christus. Chr.

In het 1e millennium voor Christus In BC werd het Akkadisch meer en meer verdrongen als officiële taal. Het bestond voor het eerst vanaf ongeveer 1000 voor Christus. BC Akkadisch en Aramees parallel als officiële talen. Dit blijkt duidelijk uit veel van de illustraties waarop een kleitabletschrijver Akkadisch schrijft en een papyrus- of leerschrijver Aramees. [4] De hedendaagse teksten laten dit ook zien. Vanaf deze tijd spreekt men van "Neo-Assyrisch" of "Nieuw-Babylonisch". De voormalige ontvangen in de 8e eeuw voor Christus. Een grote hausse door de opkomst van het Assyrische rijk tot een grote macht. In 612 v.Chr De stad Nineve en daarmee het Assyrische rijk werd verwoest. Vanaf dat moment waren er gedurende ongeveer tien jaar slechts schaarse Assyrische teksten.

Na het einde van de Mesopotamische rijken, die kwamen met de verovering van het gebied door de Perzen , werd het Akkadisch, dat toen alleen nog bestond in de vorm van "laat-Babylonisch", als volkstaal vervangen, maar nog steeds gebruikt als geschreven taal. Zelfs na de invasie van de Grieken onder Alexander de Grote in de 4e eeuw voor Christus De taal was in staat om zich te doen gelden als een geschreven taal. Er zijn echter veel aanwijzingen dat het Akkadisch toen al uitgestorven was als gesproken taal of in ieder geval slechts in zeer beperkte mate werd gebruikt. De meest recente teksten in het Akkadisch stammen uit het einde van de eerste eeuw na Christus , maar de kennis van het lezen van Akkadische teksten in spijkerschrift werd blijkbaar onder geleerden doorgegeven tot in de derde eeuw na Christus . [5]

ontcijfering

De Akkadische taal werd pas herontdekt toen de Duitser Carsten Niebuhr in 1767 uitgebreide kopieën van spijkerschriftteksten in de Deense dienst kon maken en deze in Denemarken presenteerde. Pogingen om het script te ontcijferen begonnen onmiddellijk. Meertalige teksten met Oud-Perzische en Akkadische delen waren bijzonder nuttig. Het feit dat er talrijke koninklijke namen in deze teksten voorkomen, maakte het mogelijk om ten minste enkele spijkerschrifttekens te identificeren die in 1802 door Georg Friedrich Grotefend aan het publiek werden voorgesteld. Zelfs toen werd erkend dat het Akkadisch een van de Semitische talen was. De definitieve doorbraak in het ontcijferen van het schrift en daarmee in de toegang tot de Akkadische taal kwam in het midden van de 19e eeuw door Edward Hincks en Henry Rawlinson .

dialecten

De volgende tabel geeft een overzicht van de dialecten van het Akkadisch die tot nu toe betrouwbaar zijn geïdentificeerd.

dialect regio
Assyrisch Noord-Mesopotamië
Babylonisch Midden- en Zuid-Mesopotamië
Mariot Midden Eufraat (in en rond Mari )
Vertel het aan Beydar Noord-Syrië (in en rond Tell Beydar )

Sommige geleerden (bijvoorbeeld Sommerfeld (2003)) blijven aannemen dat het "Oud-Akkadisch" dat in de oudste teksten wordt gebruikt, geen voorvorm was van de latere Assyrische en Babylonische dialecten, maar een afzonderlijk dialect, dat echter werd verdrongen door deze twee en stierven vroeg uit.

Eblaite in het noorden van Syrië (in en rond Ebla ) wordt door sommige onderzoekers beschouwd als een ander Akkadisch dialect, maar meestal als een aparte Oost-Semitische taal.

Fonetiek en fonologie

Aangezien het Akkadisch als gesproken taal is uitgestorven en er geen hedendaagse records zijn gemaakt van de uitspraak ervan, kan de exacte fonetiek en fonologie niet meer worden onderzocht. Door de relatie met de andere Semitische talen en ook de spellingsvarianten binnen het Akkadisch kunnen er echter wel enkele uitspraken worden gedaan.

medeklinkers

De volgende tabel toont de gedifferentieerde geluiden in het Akkadische spijkerschrift. De IPA- symbolen vertegenwoordigen de volgens Streck 2005 veronderstelde uitspraak. Tussen haakjes erachter staat de transcriptie die in de vakliteratuur voor deze klank te vinden is, mits deze afwijkt van het fonetische spellingssymbool. Deze transcriptie is voor alle Semitische talen voorgesteld door de German Oriental Society (DMG) en wordt daarom DMG-transcriptie genoemd.

bilabiaal alveolair palataal velaar glottaal
stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo.
uitwerpselen t ' (ṭ), ts' (ṣ) k' (q)
plosieven P B t NS k G ʔ ( ')
Affricaten ts (s), (š) dz (z)
fricatieven x (ḫ)
nasalen m N
Levendige R
laterale benaderingen ik
centrale benaderingen met wie J

Een fricatieve uitspraak ( [⁠ ɬ ⁠] of [⁠ ʃ ⁠]) verdachten.

klinkers

vooraan centraal achterkant
ong. ger. ong. ger. ong. ger.
gesloten I jij
medium e / ɛ (e)
open een

De meeste Akkadologen suggereren ook het bestaan ​​van een achterste middelste klinker (o of ɔ ) vermoedt. Het spijkerschrift biedt hier echter weinig bewijs voor.

Alle medeklinkers en klinkers zijn kort en lang. Medeklinkerlengte wordt uitgedrukt door de medeklinker in kwestie dubbel te spellen, klinkerlengte door een schuine streep boven de klinker (ā, ē, ī, ū). Dit verschil is fonemisch , dat wil zeggen, het onderscheidt betekenis, en wordt ook gebruikt in grammatica, b.v. B. iprusu (dat hij besloot) vs. iprusū (ze besloten).

Nadruk

Over de accentuering in het Akkadisch is niets bekend. Hoewel er enkele aanwijzingen zijn, zoals de regel voor het verwijderen van klinkers, die hieronder kort wordt beschreven, evenals enkele spijkerschriftspellingen die bepaalde klinkers kunnen benadrukken, is er nog geen regel voor accentuering bewezen.

Het Akkadisch heeft een regel die korte (en waarschijnlijk onbeklemtoonde) klinkers verwijdert. Dit gebeurt niet bij klinkers in de laatste lettergreep van woorden, ook niet bij open lettergrepen die volgen op een andere open lettergreep met een korte klinker. Open lettergrepen zijn lettergrepen die eindigen op een klinker. Het verbale bijvoeglijk naamwoord (voltooid deelwoord) van het werkwoord prs (beslissen, scheiden) in zijn vrouwelijke vorm is bijvoorbeeld paris-t-um (-t geeft het vrouwelijke geslacht aan, -um is het nominatief einde). De / i / wordt niet verwijderd omdat deze in een gesloten lettergreep staat (/ ris /). In zijn mannelijke vorm wordt het echter pars-um genoemd , omdat in de onderliggende vorm /pa.ri.sum/ de / i / in een open lettergreep staat en volgt op een korte open lettergreep (/ pa /).

In de latere taalniveaus van het Akkadisch kan ook een algemene schrapping van korte klinkers in de bewoordingen worden waargenomen.

Grammatica

morfologie

Algemeen

Zoals alle Semitische talen, gebruikt het Akkadisch ook de zogenaamde wortelverbuiging . De "wortel" van een woord, die de basisbetekenis bevat, bestaat meestal uit drie medeklinkers , de zogenaamde radicalen . De radicalen of wortelmedeklinkers worden in de transliteratie over het algemeen in hoofdletters weergegeven, b.v. B. PRS (beslissen, scheiden). In het Akkadisch worden tussen en rond deze grondmedeklinkers verschillende tussenvoegsels , voorvoegsels en achtervoegsels met grammaticale en woordvormende functies geplaatst. Het resulterende medeklinker-klinkerpatroon onderscheidt de basisbetekenis van de wortel. De middenwortel medeklinker (radicaal) kan enkelvoudig of verdubbeld (langwerpig) zijn. Dit verschil is ook differentiërend in betekenis. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de sectie "Verb morfologie".

De medeklinkers ʔ , w , j en n worden "zwakke radicalen" genoemd. Wortels die deze radicalen bevatten, vormen onregelmatige stengelvormen.

Dit morfologische systeem verschilt aanzienlijk van dat van de Indo-Europese talen . In het Duits verandert de betekenis van het woord bijvoorbeeld fundamenteel wanneer u afzonderlijke klinkers verwisselt, b.v. B. "Gazon" versus "Rozen". De ablaut (bijv. tegenwoordige tijd "(we) zingen" versus onvoltooid verleden "(we) zongen"), die al oud Indo-Europees is, is vergelijkbaar met het Semitische systeem.

Zaak, nummer en geslacht

Akkadisch heeft twee grammaticale geslachten , mannelijk en vrouwelijk . Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden hebben meestal een - (a) t aan het einde van de stam. Het koffersysteem is eenvoudig. Het bevat drie naamvallen in het enkelvoud ( nominatief , genitief en accusatief ), maar slechts twee naamvallen in het meervoud (nominatief en obliquus ). Bijvoeglijke naamwoorden congruent in naamval, getal en geslacht met het referentiewoord en volgen het meestal.

Aan de hand van het voorbeeld van de zelfstandige naamwoorden šarrum (koning) en šarratum (koningin) en het bijvoeglijk naamwoord dannum (sterk), wordt het naamvalsysteem in het Oud-Babylonisch verduidelijkt in de volgende tabel:

Zaaknummer mannelijk Vrouwelijk
zelfstandig naamwoord
nominatief enkelvoud šarr-um šarr-at-um
genitief enkelvoud šarr-im šarr-at-im
Accusatief enkelvoud šarr-am šarr-at-am
nominatief meervoud šarr-ū šarr-ātum
Obliquus meervoud šarr-ī šarr-ātim
adjectief
nominatief enkelvoud toen-rond toen-at-um
genitief enkelvoud dan in toen-bij-im
Accusatief enkelvoud dan verder toen-bij-am
nominatief meervoud toen-ūtum toen-ātum
Obliquus meervoud toen-ūtim toen-atim

Zoals je kunt zien, verschillen de uitgangen voor zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden alleen in het mannelijke meervoud. Sommige zelfstandige naamwoorden, vooral geografische termen zoals "stad", "veld" en dergelijke, kunnen een locatief toevoegen aan -um in het enkelvoud. Dit is echter aanvankelijk niet productief en de resulterende vormen vertegenwoordigen bevroren bijwoordelijke bepalingen.In de neo-Babylonische tijd werd de um -locatief steeds gebruikelijker en verving in veel vormen de constructie door het voorzetsel ina .

In latere stadia van ontwikkeling van het Akkadisch, behalve in de locatief, wordt de zogenaamde mimatie (analoog aan de nunatie die in het Arabisch voorkomt), d.w.z. de -m die in de meeste gevallen voorkomt, weggelaten. Later in het enkelvoud vielen de zelfstandige naamwoorden nominatief en accusatief samen met -u . In het Neo-Babylonisch was er een klankverandering, waardoor korte klinkers in de uiteindelijke bewoording verdwenen. Dit betekent dat het onderscheid tussen naamvallen niet meer nodig was, behalve voor de mannelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. In veel teksten werden de naamvalklinkers echter nog wel geschreven, maar niet consequent en vaak foutief. Aangezien de belangrijkste contacttaal van het Akkadisch in die tijd het Aramees was , dat ook geen naamvalsonderscheid kent, was deze ontwikkeling waarschijnlijk niet alleen te danken aan de fonologie .

toestand

Het Akkadisch zelfstandig naamwoord heeft drie verschillende statussen. Ze drukken de syntactische relatie van het zelfstandig naamwoord met andere delen van een zin uit. De status rectus (geregeerde status) is de basisvorm. De status absolutus wordt gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord wordt gebruikt als een predikaat in een nominale zin (bijvoorbeeld A is een B ).

(1) Awīl-um šū šarrāq.
Menselijk - nominatief hij Dief (status par.)
'Deze persoon is een dief.'

Als een zelfstandig naamwoord wordt gevolgd door een bezittelijk achtervoegsel of een zelfstandig naamwoord in de genitief, moet het in de statusconstructus staan , die, net als de status absolutus, vaak wordt gevormd door het achtervoegsel van de naamval te scheiden.

(2) mar-šu
Sohn (St.constr.) - 3e persoon, enkelvoud, mannelijke bezittelijke voornaamwoorden
'Zijn zoon', 'zijn zoon', 'zijn zoon', 'zijn zoon'
(3) mar šarr-im
Zoon (St.constr.) Koning - Genitief Enkelvoud
'De zoon van de koning'

Er kan echter ook een genitief verband worden gelegd met het deeltje ša . Het zelfstandig naamwoord waarvan de genitiefzin afhangt, staat in de status rectus. Hetzelfde deeltje wordt ook gebruikt om relatieve bijzinnen te koppelen.

(4) mar-umi ša šarr-im
Zoon - nominatief, enkelvoud attribuut Koning - Genitief Enkelvoud
'De zoon van de koning'
(5) awīl-um ša māt-am i-kšud-Ø-u
Menselijk - nominatief, enkelvoud attribuut Land - Accusatief.Enkelvoud 3e persoon - veroveren (eenvoudig verleden) - enkelvoud man. - Ondergeschikt
'De man die het land veroverde'

Werkwoord morfologie

Er zijn vier stammen van de werkwoorden . De basisstam (G-stam) is de niet-afgeleide vorm. Met de verdubbelingsstam (D-stam) worden applicatieve , oorzakelijke of intensieve vormen gevormd. Het dankt zijn naam aan de verdubbeling van het middelste radicaal, wat typisch is voor D-vormen. Dezelfde verdubbeling komt echter voor in de tegenwoordige tijd van de andere stamvormen. De Š-stam (stamvormingselement š- ) wordt gebruikt voor causatieven. In de D- en Š-stam veranderen de vervoegingsvoorvoegsels hun klinker in / u /. De N-stam drukt passieve stem uit . Het stamvormingselement n- wordt aangepast aan de volgende eerste medeklinker van de wortel, die daardoor wordt verlengd (zie voorbeeld 9 in de volgende tabel). In sommige vormen staat het echter niet direct voor de medeklinker, waardoor de oorspronkelijke vorm / n / behouden blijft (zie Ex. 15).

Elk van de vier stengels kan naast normaal gebruik een reflexieve en een iteratieve stam vormen . De reflexieve stengels worden gevormd met een tussenvoegsel -ta- . Daarom worden ze ook wel Gt-, Dt-, Št- of Nt-stam genoemd, waarbij de Nt-stam maar door heel weinig werkwoorden wordt gevormd. Een tussenvoegsel -tan- wordt gebruikt voor de iteratieve stengels , maar dit is alleen zichtbaar in de tegenwoordige tijd. De andere tijden en afgeleiden van de zogenaamde tan stammen Gtn, Dtn, Štn en Ntn zijn als de overeenkomstige vormen van de reflexieve stammen.

Op deze manier kunnen veel werkwoorden in theorie vele duizenden vormen vormen. Deze zeer uitgebreide werkwoordmorfologie is een van de bijzondere kenmerken van de Semitische talen. De volgende tabel toont een klein fragment uit de verscheidenheid aan vormen van de wortel PRS (beslis, scheid).

Nee. vorm geven aan Analyse / Stam (G, D, Š, N) vertaling
1 i-PaRRaS-Ø 3e persoon- tegenwoordige tijd .G- enkelvoud .man. ,Hij beslist'
2 i-PaRRaS-Ø-u 3e persoon tegenwoordige tijd G enkelvoud mannelijk ondergeschikt 'Dat hij beslist'
3 i-PRuS-Ø 3e persoon verleden tijd .G enkelvoud Man. ,hij besloot'
4e i-PtaRaS-Ø 3e persoon perfect .G enkelvoud Man. ,hij besloot'
5 i-PtaRRaS-Ø 3e persoon-reflexief G-enkelvoud Man. ,hij beslist'
6e i-PtanaRRaS-Ø 3e persoon-iteratief G-enkelvoud Man. 'Hij beslist altijd'
7e u-PaRRiS-Ø 3e persoon verleden tijd, D enkelvoud man. 'Hij heeft eindelijk besloten'
8ste u-šaPRiS-Ø 3e persoon verleden tijd, enkelvoud, mannelijk. 'Hij liet beslissen'
9 i-PPaRiS-Ø 3e persoon verleden tijd, N enkelvoud, man. 'Hij was vastbesloten'
10 PuRuS Dwingend .G-2e persoon Enkelvoud Man. 'Beslissen!'
11 PāRiS-um Deelwoord .G- nominatief .singular.männl. ,besluitvol'
12e PaRiS-Ø Statief .G-3e persoon Enkelvoud Man. 'Hij is vastbesloten'
13 PaRS-um Verbaal bijvoeglijk naamwoord, G-nominatief, enkelvoud, mannelijk. ,beslist'
14e PaRāS-um Infinitief .G-nominatief.Singular.männl. ,beslissen'
15e naPRuS-um Infinitief, N-nominatief, enkelvoud, mannelijk. 'Te beslissen'
16 ta-PaRRaS-ī-niš-šunūti 2e persoon-aanwezig.G-Sg.vrouw- Ventiv -3.pers. meervoud . accusatief 'Jij (vrouw) bepaalt het (pl.) Voor mij'

Een eindige werkwoordsvorm van het Akkadisch bevat verplicht de congruentie met het onderwerp van de zin. Dit wordt altijd uitgevoerd met een prefix, in sommige vormen ook met een suffix. Zoals eerder vermeld, verschillen de voorvoegsels van de G- en N-stammen van die in de D- en Š-stammen door hun klinker.

De volgende tabel toont de individuele congruentievormen van het werkwoord PRS (beslissen, scheiden) in de verleden tijd van de vier stammen (zie tabel hierboven voor vertaling). Zoals je kunt zien, worden de twee grammaticale geslachten alleen onderscheiden in de 2e persoon enkelvoud en in de 3e persoon meervoud.

Persoon / nummer / geslacht G kofferbak D kofferbak Š stam N-stam
1e persoon enkelvoud a-prus-Ø u-parris-Ø u-šapris-Ø a-paris-Ø
1e persoon meervoud ni-prus-Ø nu-parris-Ø nu-šapris-Ø ni-pparis-Ø
2e persoon enkelvoud man. ta-prus-Ø tu-parris-Ø tu-šapris-Ø ta-pparis-Ø
2e persoon enkelvoud vrouw ta-prus-ī tu-parris-ī tu-šapris-ī ta-ppars-ī
2e persoon meervoud ta-prus-ā tu-parris-ā tu-šapris-ā ta-ppars-ā
3e persoon enkelvoud i-prus-Ø u-parris-Ø u-šapris-Ø i-pparis-Ø
3e persoon meervoud mannelijk. i-prus-ū u-parris-ū u-šapris-ū i-ppars-ū
3e persoon meervoud vrouw i-prus-ā u-parris-ā u-šapris-ā i-ppars-ā

Naast onderwerpcongruentie kunnen maximaal twee voornaamwoordelijke achtervoegsels aan het werkwoord worden toegevoegd, die vervolgens het directe en indirecte object markeren. Deze voornaamwoordelijke achtervoegsels zijn hetzelfde in alle werkwoordstammen. In tegenstelling tot de congruentiemorfemen worden de twee grammaticale geslachten onderscheiden in de 2e en 3e persoon zowel in het enkelvoud als in het meervoud.

Als zowel direct als meewerkend voorwerp pronominaal zijn gemarkeerd, gaat het meewerkend voorwerp (datief) vooraf aan het directe (accusatief).

De achtervoegsels voor het meewerkend voorwerp van de 1e persoon enkelvoud ('mij', 'voor mij') komen overeen met de Ventiv- achtervoegsels. Hier is -at wanneer de Subjektskongruenz zonder achtervoegsel voorkomt, -m na het achtervoegsel -i en -a -Nim door de achtervoegsels en -U. De Ventive-achtervoegsels verschijnen vaak samen met andere datief-achtervoegsels of met de achtervoegsels van de 1e persoon enkelvoud accusatief.

De volgende tabel bevat de vormen van de objectachtervoegsels zoals gebruikt in het Oud-Babylonisch:

Persoon / nummer / geslacht Lijdend voorwerp
(Accusatief)
Meewerkend voorwerp
(Datief)
1e persoon enkelvoud -ni -am / -m / -nim
1e persoon meervoud -niʾāti -niʾāšim
2e persoon enkelvoud man. -ka -cum
2e persoon enkelvoud vrouw -ki -kim
2e persoon meervoud mannelijk. -kunūti -kunūšim
2e persoon meervoud vrouw -kinati -kinasimi
3e persoon enkelvoud man. -su -som
3e persoon enkelvoud vrouw -si -šim
3e persoon meervoud mannelijk. -šunūti -šunūšim
3e persoon meervoud vrouw -šināti -šināšim

De -m van de datiefsuffixen assimileert met de volgende medeklinkers, zie voorbeeld (7) hieronder. De volgende voorbeelden illustreren het gebruik van de beschreven morfemen.

(6) i-ṣbat-Ø-kunūti
3e persoon - verleden tijd, grijpen - enkelvoud, mannelijk. (Onderwerp) - 2e persoon, meervoud, mannelijk, accusatief
'Hij/zij/het greep je'
(7) i-šruq-ū-nik-kuš-šu
<* i-šruq-ū-ni m -ku m -šu
3e persoon - Verleden tijd.stehlen - Ventiv - 2e persoon.Enkel.Man.Datatief - 3e persoon.Enkel.Mann.Accusatief
'Ze hebben het van je gestolen'

statief

Een veel voorkomende vorm, die kan worden gevormd uit zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en verbale bijvoeglijke naamwoorden , is de driepoot . Toegevoegd aan predicatieve zelfstandige naamwoorden (in de status absolutus), komt deze vorm overeen met het werkwoord sein in het Duits. Geassocieerd met een bijvoeglijk naamwoord of verbaal bijvoeglijk naamwoord, wordt een toestand uitgedrukt. Het statief heeft een direct equivalent als een pseudodeelwoord in het Egyptisch . De volgende tabel bevat de afzonderlijke vormen met het voorbeeld van het zelfstandig naamwoord šarrum (koning), het adjectief rapšum (breed) en het verbale adjectief parsum (besloten).

Persoon / nummer / geslacht šarrum rapšum parsum
1e persoon enkelvoud šarr-āku rapš-āku pars-āku
1e persoon meervoud šarr-ānu rapš-ānu pars-ānu
2e persoon enkelvoud man. šarr-āta rapš-āta pars-āta
2e persoon enkelvoud vrouw šarr-āti rapš-āti pars-āti
2e persoon meervoud mannelijk. šarr-ātunu rapš-ātunu pars-ātunu
2e persoon meervoud vrouw šarr-ātina rapš-ātina pars-ātina
3e persoon enkelvoud man. šar-Ø rapaš-Ø parijs-Ø
3e persoon enkelvoud vrouw šarr-at rapš-at pars-at
3e persoon meervoud mannelijk. šarr-ū rapš-ū pars-ū
3e persoon meervoud vrouw šarr-ā rapš-ā pars-ā

Hier kan šarr-āta zowel "jij was koning", "jij bent koning" als "je wordt koning" betekenen , dus het statief is onafhankelijk van tijden.

Woordvorming

Naast de reeds uitgelegde mogelijkheid om verschillende werkwoordstammen af ​​te leiden, heeft het Akkadisch tal van zelfstandige naamwoorden uit de werkwoordswortels. Een veel voorkomende nominalisatie is de zogenaamde ma-PRaS- vorm. Het kan de plaats van een gebeurtenis uitdrukken, de persoon die de handeling uitvoert, maar ook vele andere betekenissen. Als een van de grondmedeklinkers (radicalen) een labiaal geluid is (p, b, m), wordt het voorvoegsel na- . Voorbeelden zijn: maškanum (plaats, plaats) van ŠKN (set, plaats, plaats), mašraḫum (pracht) van ŠRḪ (prachtig zijn), maṣṣarum (voogd) van NṢR (bewaker), napḫarum (som) van PḪR (samenvatten) .

Een zeer vergelijkbare formatie is de maPRaSt- vorm. De zelfstandige naamwoorden die uit deze nominale formatie komen, zijn grammaticaal vrouwelijk. Voor het onderwijs gelden dezelfde regels als voor het maPRaS-formulier, b.v. B. maškattum (aanbetaling) van ŠKN (zitten, staan, liggen), narkabtum (wagen) van RKB (rijden, rijden).

Het achtervoegsel -ūt wordt gebruikt om abstracte zelfstandige naamwoorden af ​​te leiden. De zelfstandige naamwoorden gevormd met dit achtervoegsel zijn grammaticaal vrouwelijk. Das Suffix kann sowohl an Substantive, Adjektive, als auch an Verben angefügt werden, z. B. abūtum (Vaterschaft) von abum (Vater), rabûtum (Größe) von rabûm (groß), waṣūtum (Weggang) von WṢJ (weggehen).

Auch Ableitungen von Verben aus Substantiven, Adjektiven und Zahlwörtern sind zahlreich. Zumeist wird aus der Wurzel des Nomens oder Adjektivs ein D-Stamm gebildet, der dann die Bedeutung „X werden“ oder „etwas zu X machen“ besitzt, z. B. duššûm (sprießen lassen) von dišu (Gras), šullušum (etwas zum dritten Mal tun) von šalāš (drei).

Präpositionen

Das Akkadische verfügt über Präpositionen , die aus einem einzigen Wort bestehen (z. B. ina (in, an, aus, durch, unter), ana (zu, für, nach, gegen), adi (bis), aššu (wegen), eli (auf, über), ištu/ultu (von, seit), mala (gemäß), itti (mit, bei)). Daneben gibt es jedoch einige mit ina und ana zusammengesetzte Präpositionen (z. B. ina maḫar (vor), ina balu (ohne), ana ṣēr (zu … hin), ana maḫar (vor … hin)). Unabhängig ihrer Komplexität stehen alle Präpositionen mit dem Genitiv .

Beispiele: ina bītim (im Haus, aus dem Haus), ana … dummuqim (um … gut zu machen), itti šarrim (beim König), ana ṣēr mārīšu (zu seinem Sohn).

Zahlwörter

Da in der Keilschrift die Zahlen zumeist als Zahlzeichen geschrieben werden, ist die Lautung vieler Zahlwörter noch nicht geklärt. In Kombination mit etwas Gezähltem stehen die Kardinalzahlwörter im Status absolutus. Da andere Fälle sehr selten sind, sind die Formen des Status rectus nur von vereinzelten Zahlwörtern bekannt. Die Zahlwörter 1 und 2 sowie 21–29, 31–39, 41–49 usw. kongruieren mit dem Gezählten im grammatischen Geschlecht. Die Zahlwörter 3–20, 30, 40 und 50 zeigen eine Genuspolarität , dh vor männlichen Substantiven steht die weibliche Form des Zahlworts und umgekehrt. Diese Polarität ist typisch für die semitischen Sprachen und tritt z. B. auch im klassischen Arabisch auf. Die Zahlwörter 60, 100 und 1000 lauten in beiden Geschlechtern gleich. Mit den Zahlwörtern ab zwei steht das Gezählte in der Mehrzahl. Bei paarweise vorhandenen Körperteilen kann eine Dualform (Zweizahl) beobachtet werden, die jedoch nicht mehr produktiv gebildet werden kann, z. B. šepum (Fuß) wird zu šepān (zwei Füße).

Die Ordnungszahlen werden bis auf wenige Ausnahmen durch Anfügen einer Kasusendung an die Nominalform PaRuS gebildet, wobei P, R und S durch die entsprechenden Konsonanten des Zahlwortes ersetzt werden müssen. Besonders auffällig ist, dass im Fall der Eins die Ordnungszahl und die Kardinalzahl gleichlauten. Bei der Vier tritt eine Metathese (Lautvertauschung) ein. Die folgende Tabelle enthält die männlichen und weiblichen Formen des Status absolutus einiger akkadischer Kardinalzahlen, sowie die entsprechenden Ordnungszahlen.

Zahl männliche
Kardinalzahl
weibliche
Kardinalzahl
Kongruenzverhalten
der Kardinalzahl
männliche
Ordnungszahl
weibliche
Ordnungszahl
1 ištēn išteʾat ,
ištāt
Kongruenz ištēn išteʾat
2 šinā šittā Kongruenz šanûm šanītum
3 šalāš šalāšat Polarität šalšum šaluštum
4 erbē erbēt Polarität rebûm rebūtum
5 ḫamiš ḫamšat Polarität ḫamšum ḫamuštum
6 šediš šiššet Polarität šeššum šeduštum
7 sebē šebēt Polarität sebûm sebūtum
8 samānē samānat Polarität samnum ,
samnûm
samuntum
9 tešē tišīt Polarität tišûm ,
tešûm
tišūtum ,
tešūtum
10 ešer ešeret Polarität ešrum ešurtum
60 šūš keine Genusunterscheidung nicht belegt
100 meʾat , mât keine Genusunterscheidung nicht belegt
1000 līm keine Genusunterscheidung nicht belegt

Beispiele: erbē aššātum (vier Ehefrauen) (männliches Zahlwort!), meʾat ālānū (einhundert Städte).

Syntax

Nominalphrase

Außer den Zahlwörtern stehen alle Ergänzungen, die einem Substantiv angefügt werden, nach diesem Substantiv. Das betrifft sowohl Adjektive , Relativsätze als auch Appositionen . Zahlwörter hingegen gehen dem Gezählten voraus. In der folgenden Tabelle wird die Nominalphrase erbēt šarrū dannūtum ša ālam īpušū abūja (die vier starken Könige, die die Stadt gebaut haben, meine Väter) analysiert.

Wort Analyse Teil der Nominalphrase
erbēt vier-weiblich (Genuspolarität!) Zahlwort
šarr-ū König-Nominativ.Plural Substantiv
(Kopf der Phrase)
dann-ūtum stark-Nominativ.Plural.männlich Adjektiv
ša Attribut-Marker Relativsatz
āl-am Stadt-Akkusativ.Singular
īpuš-ū 3.Person.bauen-Plural.männlich
ab-ū-ja Vater-Plural.männlich-1.Person.Possessivpronomen Apposition

Satzsyntax

Die bevorzugte Satzstellung im Akkadischen ist Subjekt-Objekt-Prädikat . Die für semitische Sprachen ungewöhnliche Verbletztstellung ist Ergebnis eines jahrhundertelangen Sprachkontakts mit dem Sumerischen , das ebenfalls diese Satzstellung besitzt. Vor allem in literarischen Texten kommen im Akkadischen jedoch auch andere Reihenfolgen vor. Vor allem Chiasmen , dh Umkehrungen der Satzstruktur, sind sehr häufig anzutreffen. Ein Beispiel aus dem Tonzylinder von Nabonid (2:20-2:21) verdeutlicht dies:

nīq tašriḫt-i ebb-i maḫar-šunu aqqi-ma ušamḫir kadrā-ja
Opfer (St.constr.) Pracht-Genitiv rein-Genitiv vor ihnen opferte ich und ich ließ empfangen mein Begrüßungsgeschenk.Akkusativ
Objekt Lokalangabe Verbform Verbform Objekt
erster Satz zweiter Satz
‚Ein Opfer von reiner Pracht opferte ich vor ihnen und ließ (sie) mein Begrüßungsgeschenk empfangen.'

Verbformen von Nebensätzen , die mit einer Konjunktion eingeleitet sind, tragen das Subordinativ - Suffix -u , das jedoch entfällt, wenn ein anderes mit einem Vokal beginnendes Suffix antritt. Die einzige Konjunktion, die stets ohne Subordinativ in der Verbform auftritt, ist šumma (wenn, falls). Die Gründe dafür sind noch nicht geklärt. Einige weitere Konjunktionen sind ša (für Relativsätze ), kī(ma) (dass, sodass, nachdem, als, sobald, wie), ūm (als, sobald, während), adi (solange bis), aššum (weil).

In Nominalsätzen wird im Akkadischen keine Kopula verwendet, dh kein Verb wie das deutsche sein . Stattdessen steht das prädikativ gebrauche Substantiv oder Adjektiv im Stativ, wie zum Beispiel in Awīlum šū šarrāq. (‚Dieser Mann ist ein Dieb.').

Wortschatz

Der akkadische Wortschatz ist großenteils semitischen Ursprungs. Bedingt durch den sprachgeschichtlichen Sonderstatus der Sprache, dessentwegen man sie auch in eine eigene Untergruppe „Ostsemitisch“ einordnet, gibt es aber selbst im Grundwortschatz relativ viele Elemente ohne offensichtliche Parallelen in den verwandten Sprachen, z. B. māru „Sohn“ (semitisch sonst * bn ), qātu „Hand“ (semit. sonst * jd ), šēpu „Fuß“ (semit. sonst * rgl ), qabû „sagen“ (semit. sonst * qwl ), izuzzu „stehen“ (semit. sonst * qwm ), ana „zu, für“ (semit. sonst * li ) etc.

Durch den intensiven Sprachkontakt zunächst zum Sumerischen und später zum Aramäischen besteht der akkadische Wortschatz zu einem Teil aus Lehnwörtern aus diesen Sprachen. Die aramäischen Lehnwörter waren dabei in den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. hauptsächlich auf Nord- und Mittelmesopotamien beschränkt, während die sumerischen Lehnwörter im gesamten Sprachgebiet verbreitet waren. Neben den genannten Sprachen wurden einige Substantive aus dem Reit- und Haushaltswesen aus dem Hurritischen und aus dem Kassitischen entlehnt. Einige wenige Lehnwörter entstammen dem Ugaritischen .

Aufgrund der im Vergleich zu nichtsemitischen Sprachen sehr verschiedenen Wortstruktur war es den Akkadern nicht möglich, sumerische oder hurritische Verben in die semitische Wurzelflexion zu übernehmen. Aus diesem Grund wurden aus diesen Sprachen nur Substantive und einige Adjektive entlehnt. Da jedoch das Aramäische und das Ugaritische ebenfalls zu den semitischen Sprachen gehören und daher auch über eine Wurzelflexion verfügen, konnten aus diesen Sprachen einige Verben, aber auch viele Nomina übernommen werden.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Lehnwörter im Akkadischen.

Akkadisch Übersetzung Herkunft Wort in der
Ursprungssprache
Hügel Sumerisch du 6
erēqu fliehen Aramäisch Wurzel ʿRQ
gadalû in Leinen gekleidet Sumerisch gada lá
ḫabad(u) ein Wagenteil Kassitisch ḫabad
isinnu Fest Sumerisch ezen
kasulatḫu ein Gerät aus Kupfer Hurritisch kasulatḫ-
kisallu Hof Sumerisch kisal
laqāḫu nehmen Ugaritisch Wurzel LQH
paraššannu Teil des Pferdegeschirrs Hurritisch paraššann-
purkullu Steinschneider Sumerisch bur-gul
qaṭālu töten Aramäisch Wurzel QṬL
uriḫullu Konventionalstrafe Hurritisch uriḫull-

Aber auch das Akkadische war Quelle von Entlehnungen, vor allem ins Sumerische. Einige Beispiele sind: sum. da-rí (dauernd, von akk. dāru ), sum. ra-gaba (Berittener, Bote, von akk. rākibu ).

Beispieltext

Der folgende kleine Text ist der Paragraph 7 des Codex Hammurapi , der etwa im 18. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde. Die Abkürzungen St.cs. und St.abs. stehen für „Status constructus“ bzw. „Status absolutus“.

šumma awīl-um kasp-am ḫurāṣ-am ward-am amt-am
wenn Bürger-Nominativ entweder Silber-Akkusativ oder Gold-Akkusativ oder Sklave-Akkusativ oder Sklavin-Akkusativ
alp-am immer-am imēr-am ū lū mimma šumšu ina
oder Rind-Akkusativ oder Schaf-Akkusativ oder Esel-Akkusativ oder aber irgendetwas aus
qāt mār awīl-im ū lū warad awīl-im balum šīb-ī u
Hand (St.cs.) Sohn (St.cs.) Bürger-Genitiv oder aber Sklave (St.cs.) Bürger-Genitiv ohne Zeuge-Plural. Obliquus und
riks-ātim i-štâm-Ø ū lū ana maṣṣārūt-im i-mḫur-Ø
Vertrag-Plural. Obliquus 3.Person-kaufen. Perfekt-Singular oder aber zu Verwahrung-Genitiv 3.Person-empfangen. Präteritum-Singular
awīl-um šū šarrāq i-ddâk
Bürger-Nominativ dieser Dieb (St.abs.) 3.Person-töten. Passiv. Präsens-Singular

Übersetzung: ‚Wenn ein Bürger aus der Hand des Sohnes eines anderen Bürgers oder eines Sklaven eines Bürgers ohne Zeugen oder Vertrag Silber, Gold, einen Sklaven, eine Sklavin, ein Rind, ein Schaf, einen Esel oder irgendetwas anderes kauft oder in Verwahrung nimmt, ist dieser Bürger ein Dieb und wird getötet.'

Akkadische Literatur

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Beschreibungen und Grammatiken

Lehrbücher

 • Rykle Borger : Babylonisch-assyrische Lesestücke. Analecta Orientalia 54. Pontificium Institutum Biblicum, Rom 1963, 2006 (3. Auflage der Teile I, II).
  • Teil I: Elemente der Grammatik und der Schrift. Übungsbeispiele. Glossar.
  • Teil II: Die Texte in Umschrift.
  • Teil III: Kommentar. Die Texte in Keilschrift.
 • Richard Caplice : Introduction to Akkadian. Studia Pohl, Series Maior 9. 4. Auflage. Biblical Institute Press, Rom 1988, 2002, ISBN 88-7653-566-7
 • John Huehnergard : A Grammar of Akkadian. Harvard Semitic Studies 45. Eisenbrauns, Winona Lake 1997, 2011 (3.Aufl.). ISBN 978-1-57506-922-7
 • Kaspar K. Riemschneider : Lehrbuch des Akkadischen. Enzyklopädie, Leipzig 1969. 6. Auflage, Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1992, ISBN 3-324-00364-4
 • Michael P. Streck: Altbabylonisches Lehrbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06456-9
 • Josef Tropper : Akkadisch für Hebraisten und Semitisten. Hartmut Spenner, Kamen 2011, ISBN 978-3-89991-118-3

Wörterbücher

Zeichenlisten

Fachliteratur zu spezifischen Themen

Weblinks

Wiktionary: Akkadisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Jeremy A. Black, Andrew George, JN Postgate: A Concise Dictionary of Akkadian. Otto Harrassowitz, 2000, ISBN 978-3-447-04264-2 , S. 10 ( online ).
 2. John Huehnergard, Christopher Woods: Akkadian and Eblaite. In: Roger D. Woodard (Hrsg.): The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages . Cambridge 2004, S. 218–280.
 3. Paul Garelli: «Akkad», en El Próximo Oriente asiático. Labor, Barcelona 1974, ISBN 84-335-9310-2 .
 4. Das in einer Buchstabenschrift geschriebene Aramäische eignet sich besser dazu, mit Tinte auf eine glatte Oberfläche aufgetragen zu werden, als in Stein, Ton oder Wachstafeln eingeritzt zu werden. Karen Radner: Schreiberkonventionen im assyrischen Reich. Sprachen und Schriftsysteme. In: Johannes Renger (Hrsg.): Assur – Gott, Stadt und Land. 5. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 18.–21. Februar 2004 in Berlin . Harrassowitz, Wiesbaden, S. 385–403, hier S. 387,ub.uni-muenchen.de (PDF).
 5. Markham J. Geller: The Last Wedge . In: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie . 87, Nr. 1, 1997, S. 43–95. doi : 10.1515/zava.1997.87.1.43 .