Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Oude Griekse taal

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Oud Grieks
Periode ongeveer 800 tot 300 voor Christus BC (literair tot AD 600)

voorheen gesproken in

eerst het zuidelijke Balkanschiereiland , daarna de oostelijke Middellandse Zee en de Griekse kolonies
taalkundig
classificatie

Indo-Europese talen , misschien Balkan Indo-Europees (met Armeens en Albanees)

 • Oud Grieks
Taalcodes
ISO 639-1

-

ISO 639-2

grc (historische Griekse taal tot 1453)

ISO 639-3

grc (historische Griekse taal tot 1453)

Oudgrieks (eigennaam: ἡ ἑλληνικὴ (γλῶσσα [ Zolder : γλῶττα]), hē hellēnikḗ (GLOSSA [Zolder: glotta]), "de Griekse taal") is het oude taalniveau van de Griekse taal , een Indo-Europese taal in het oostelijke Middellandse Zeegebied , dat bezit Vertegenwoordigt een tak van deze taalfamilie , mogelijk via een Balkan-Indo-Europees intermediair niveau.

De term Oudgrieks omvat vormen van taal en dialecten die veel langer hebben geduurd tussen de introductie van het Griekse schrift (rond 800 voor Christus) en het begin van het Hellenistische tijdperk (rond 300 voor Christus) en in ieder geval in de literatuur voor een veel langere periode , namelijk tot het einde van de oudheid (rond 600 na Christus). Het literaire Attische dialect van de 5e en 4e eeuw voor Christus, de taal van Sophocles , Plato en Demosthenes, wordt beschouwd als de norm voor klassiek oud Grieks. Het taalniveau tussen ongeveer 600 en 1453 ( verovering van Constantinopel door de Ottomanen ) wordt gewoonlijk Midden-Grieks of Byzantijns Grieks genoemd; het daaropvolgende moderne Grieks , de staatstaal van het moderne Griekenland, is voortdurend geëvolueerd van oud en middelgroot Grieks.

De oude Griekse taal heeft enerzijds door de bemiddeling via het Latijn de meest essentiële onderwijstaal in West-Europa tot in de 19e eeuw, anderzijds door de voorbeeldige bewaarde literatuur, vooral op het gebied van filosofie, wetenschap, geschiedschrijving, poëzie , muziek en theater een bijzondere betekenis voor de hele westerse wereld . Daarnaast is het belangrijk als taal van het Nieuwe Testament voor religie en theologie van het christendom. Deze invloed heeft ook de andere Europese talen gekenmerkt: een verscheidenheid aan leenvertalingen , liggende en vreemde woorden heeft zijn weg gevonden naar de Europese talen en wordt in verschillende technische talen gebruikt.

De taalcode volgens ISO 639 voor oud en middelgroot Grieks (tot 1453) is grc . [1] [2] [3]

Tekstvoorbeeld

Audiobestand / audiovoorbeeld Gesproken ? / ik
(1) Originele tekst: πεπεισμένος δὲ πειρῶμαι καὶ τοὺς ἄλλους πείθειν ὅτι τούτου τοῦ κτήματος
(2) transcriptie: pepeisménos peirōmai kaì aan ons állous peíthein hóti toútou naar ktḗmatos
(3) IPA : pepeːzménos perrɔ̂ːmai̯ kaì̯ tùːs álːuːs péːtʰeːn hóti tutu tûː ktɛː́matos
(4) Interlineair: overtuigd dus ik probeer ook de anderen overtuigen Dat deze van Bezit
(1) τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω Ἔρωτος οὐκ τις ῥᾳδίως .
(2) antropia fysiek synergie ameinō Eroto's ouk op dit moment rhadiōs laboi .
(3) tɛ̂ː (i̯) antʰrɔːpéːaː (i̯) pseː synergie améːnɔː erɔːtos uːk en dit rʰaː (i̯) díɔːs láboi̯
(4) voor de menselijk natuur helper betere (als-de) -liefde Niet WHO moeiteloos kan krijgen

Vertaling: "Zelf overtuigd, ik probeer de anderen ervan te overtuigen dat men nauwelijks een betere helper voor de menselijke natuur kan vinden dan liefde om dit goede te bereiken."

( Plato: Symposium ) [4]

classificatie

Oudgrieks kan worden geclassificeerd als een Indo-Europese taal, d.w.z. het is afgeleid van de oorspronkelijke Indo-Europese taal , die zich waarschijnlijk in het 3e millennium voor Christus ontwikkelde. Opgesplitst in de taaltakken die tegenwoordig bekend zijn. De klank en de woordenschat van het Oudgrieks verschilt zo sterk van alle andere talen van de familie dat het als een aparte tak van het Indo-Europees in engere zin wordt beschouwd en men uitgaat van een sterk substraateffect van de “pre-Griekse” taal niveaus op de Griekse idiomen. [5]

De oorsprong van veel niet-Indo-Europese woorden in het Grieks (zoals θάλασσα thalassa "zee" en νῆσος nēsos "eiland") vermoeden onderzoekers in de taal of talen van de inwoners van Griekenland vóór de komst van de Indo-Europese volkeren rond 2000 voor Christus. BC, die ook Egeïsche talen worden genoemd . De pre-Griekse bevolking heette Πελασγοί in het oud-Grieks Pelasgoi " Pelasger ". [6] Minoïsche en Eteocretische , pre-Griekse talen op Kreta, hadden ook invloed op de woordenschat van het vroege Grieks. [4]

verhaal

De oudste geschreven documenten in het Grieks zijn geschreven in Lineair B en dateren uit de 14e eeuw tot het begin van de 12e eeuw voor Christus. Chr. [7] De orde in de Myceense beschaving (1600-1050 v. Chr.) De geschreven taal wordt Myceens Grieks genoemd en wordt echter niet gezien als een vroeg Grieks dialect als directe "voorloper" van het klassieke Grieks. [5] Uit de tijd tussen ca. 1200 en 800 voor Christus Er zijn geen schriftelijke bronnen van het Grieks; met de heldendichten van Homerus , waarschijnlijk tussen 850 en 700 voor Christus. We kwamen voor het eerst een literair werk in het oud-Grieks tegen. De taal van Homerus is een kunstmatig gevormde literaire taal die voornamelijk bestaat uit Ionische en Eolische elementen. In die tijd moet het oude Grieks wijdverbreid zijn geweest in verschillende dialecten in de zuidelijke Balkan en rond de Egeïsche Zee .

De Griekse dialecten in de kern van het Griekse vestigingsgebied
Dialecten van Magna Graecia , het zogenaamde Groot-Griekenland

Geleidelijk aan, met het toenemende culturele en economische belang van de Polen en hun kolonies in de Middellandse Zee, werd het Grieks een wereldtaal van de oudheid. Het aantal Griekssprekenden wordt geschat aan het begin van de 4e eeuw voor Christus. Tot zeven miljoen mensen, in de tijd van Alexander de Grote tot negen miljoen. [5] Als staatstaal van het rijk van Alexander en zijn opvolgers , verspreidde het zich naar Egypte en Centraal-Azië, en als de officiële taal van het Romeinse rijk naar Groot-Brittannië, Spanje en Noord-Afrika.

Het oude Grieks is verdeeld in vier dialectgroepen, het Ionisch - Zolder , het Arcadisch-Cypriotisch , het Eolisch en het West-Grieks, die uit Dorische en Noordwest-Griekse dialecten bestonden. Naast deze epichorische, dwz 'inheemse', dwz regionaal verspreide gesproken dialecten, ontwikkelden zich ook zogenaamde literaire dialecten: verschillende genres van poëzie maakten voornamelijk gebruik van vier varianten van de epichorische dialecten (Ionisch, Eolisch, Dorisch en Attisch). In het begin werd literair proza ​​bepaald door auteurs die Ionic schreven (de natuurlijke filosofen Thales , Anaximander en Anaximenes ; Herodotus ), maar ging door in de 5e eeuw voor Christus. Chr. De zolder als het overheersende literaire dialect en werd het klassieke literaire model voor alle Griekse literatuur door auteurs als Plato . Deze vorm van taal werd vanaf dat moment door de meeste auteurs van de oudheid als literaire taal gebruikt en wordt nog steeds beschouwd als de norm voor het oud-Grieks. [5]

Al in de tijd van het Hellenisme begon een toenemende verandering op het gebied van uitspraak, intonatie en grammatica, die tegen het einde van de late oudheid grotendeels voltooid was. In tegenstelling tot het moderne Grieks worden de Hellenistische ( Koine , rond 300 v. Chr. tot 300 n. Chr.) en laatantieke (rond 300 tot 600 n.Chr.) taalvormen echter ook als oud-Grieks gerekend. In de literatuur vormde het 'klassieke' Attische Grieks in die tijd de standaard, waaraan auteurs als Libanios ( 4e eeuw ) of Agathias (rond 580) zich nog steeds verplicht voelden: sinds de 1e eeuw voor Christus. In de hogere klasse heerste de opvatting dat de Koine als vulgair moest worden afgewezen. Sinds de taal van de ontwikkelde klassen, die was gebaseerd op het Attische dialect van de decennia rond 400 voor Christus. Georiënteerd ( Atticisme ), begon zich steeds meer te onderscheiden van die van de rest van de bevolking, men spreekt vanaf deze tijd van een uitgesproken diglossie in het Grieks. Aan het einde van de oudheid stierf echter de elite die de Attische taalvorm gebruikte. Middeleeuws Grieks (rond 600-1453) van het Byzantijnse rijk wordt dan meestal Midden-Grieks genoemd .

schrijven

Beginverzen van de Odyssee , een van de oudste literaire getuigenissen van het oude Grieks. Volledige tekst op Wikisource.

Het alfabet dat tegenwoordig voor oud en modern Grieks wordt gebruikt, wordt verondersteld te zijn gebruikt tussen het einde van de 9e en het midden van de 8e eeuw voor Christus. Afgeleid van het Fenicische alfabet . Aanvankelijk waren er verschillende varianten van het alfabet in Griekenland, maar het Ionische (ook "Milesian", naar de stad Miletus ) werd geleidelijk in bijna alle Griekssprekende landen geaccepteerd. Ongebruikelijke letters zoals Digamma , Sampi , Qoppa en San werden achtergelaten. Het jaar 403 voor Christus wordt gebruikt als het vaste punt voor de goedkeuring van het Ionische alfabet. Toen de stad Athene het officieel introduceerde, werd Athene in die tijd het centrum van de Griekse literaire cultuur. Tot aan de klassieke oudheid werden de Griekse alfabetten geschreven met de 24 hoofdletters zonder spaties tussen woorden en leestekens ( scriptio continua ), aanvankelijk van rechts naar links, daarna met groeven , en met de introductie van het Milesiaanse alfabet in Athene, uiteindelijk naar de rechts, dat wil zeggen van links naar rechts. Vanaf die datum tot op de dag van vandaag is het Griekse alfabet niet veranderd, afgezien van de introductie van diakritische tekens en minuscule .

Het Latijnse alfabet is niet afgeleid van het Milesian, maar van een West-Grieks alfabet waarin bijvoorbeeld χ voor [ ks ], en niet zoals in Milesian voor [ ], wat ook de andere verschillen tussen de twee scripts verklaart.

Met de fonologische veranderingen van de Hellenistische periode werden verschillende diakritische tekens geïntroduceerd om de afnemende klankstructuur van het Grieks en het toonaccent, die cruciaal zijn voor het begrip van klassieke poëzie, te behouden. Dit zijn de drie accenten acute ( ἡ ὀξεῖα hē oxeia "de scherpte"), ernstig accent ( ἡ βαρεῖα hē bareia "de zwaarte") en circumflex ( ἡ περισπωμένη hē perispōmenē "de gebogen rond"), die het toonaccent van het oude Grieks weerspiegelen, evenals de twee geesten - Spiritus asper ( ἡ δασεῖα hē daseia "de ruwe") en Spiritus lenis ( ἡ ψιλή hē psilē "de lichte") - die de adem of het ontbreken daarvan aangeven in woorden die beginnen met een klinker of / r /. Voor meer informatie over de diakritische tekens, zie onder Polytonische spelling .

In de Byzantijnse tijd werd de iota subscriptum ("gesigneerd iota") toegevoegd, wat oorspronkelijk de tweede letter was van de lange tweeklanken ηι , ωι en ᾱι , maar dat al in de 8e eeuw voor Christus was. Chr. was stil. Maar omdat de identificatie van deze lange klinkers nodig is om grammaticale categorieën te onderscheiden, werd de jota onder de andere klinkers geplaatst. In hoofdletters wordt het naast de klinker geplaatst als Iota adscriptum ( adscriptum : "ernaast geschreven", voorbeeld: ῾Άιδης Hades ).

Het Griekse minuscule wordt verondersteld te zijn ontwikkeld in Syrië in de 9e eeuw na Christus. De leestekens die tegenwoordig voor het Oudgrieks worden gebruikt, werden tegelijkertijd geïntroduceerd: komma , punt en dubbele punt ( :) worden net als in het Duits gebruikt. In tegenstelling tot het Latijnse schrift sluit de puntkomma ( ; ) een vraagteken af, de functie van de puntkomma wordt vervuld door het hoge punt ( · ).

De moderne tijd van Gräzistik kenmerkte de lange en korte fonemen van α, ι en υ, de diakritische tekens Breve en Makron (ᾰ / ᾱ - ῐ / ῑ - ῠ / ῡ). Buiten de vakliteratuur worden ze echter zelden gebruikt.

fonologie

Verschillen met de Indo-Europese oorspronkelijke taal

Het Oudgrieks verschilt qua klank aanzienlijk van de Indo-Europese oorspronkelijke taal en andere talen van de familie. Een woord in het oud-Grieks kan bijvoorbeeld eindigen met alleen een klinker of de medeklinkers / n /, / r /, en / s /; dit geldt zowel voor Griekse achtervoegsels als bijvoorbeeld nominatief zonder achtervoegsels , vergelijk ἔφερον epheron ("ze droegen") versus Latijn ferebant of de nominatief γάλα gala met de genitief γάλακτος galaktos ("melk"). Verdere goede ontwikkelingen vanuit Indo-Europees zijn met name:

 • Indo-Europees / j / komt aanvankelijk overeen met Grieks / h / of / z (d) /: Latijns iugum , Duits juk , Grieks ζυγόν z (d) ygon . In het binnenste van het woord is / j / volledig weggelaten.
 • Indo-Europees / s / komt aanvankelijk overeen met Grieks / h /: Latijnse sex , Duitse zes , Grieks ἕξ hex .
 • Verlies van de Indo-Europese en vroege Griekse geluid / w / (en de bijbehorende grapheme Digamma ): oude vorm ϝεργον wergon werd Zolder ἔργον ergon , vergelijk Duits werk .
 • De Indo-Europese Labiovelars , nog steeds bewaard in het Myceens Grieks , gaan verloren; dus het foneem / kʷ /, dat overeenkomt met / qu / in het Latijn en / (h) w / in het Oudhoogduits, wordt / p / of / t / in klassiek Grieks: Latijns quo , Duits wo , Grieks πού poe .
 • De Griekse klanken komen overeen met de Indo-Europese hese stemhebbende plosieven / bh /, / dh / en / gh /, die bewaard zijn gebleven in de moderne Indo-Arische talen [p] (φ) [t] (θ) en [K] (χ). [4]

klinkers

Het oude Grieks kent zeven klinkers, waarvan de lengte verschillend is in betekenis. Twee klinkers komen echter alleen in lange vorm voor, zodat er in totaal twaalf fonemen zijn . Bij [ een ], [ ik ] en [ y ] wordt niet gebruikt om de lengte aan te duiden, maar kan worden afgeleid uit de accenten in beklemtoonde lettergrepen (vanaf ongeveer 300 v.Chr.). De moderne Griekse taal markeert het verschil in woordenboeken en grammatica's door breve (˘) voor korte en macron (¯) voor lange klinkers.

foneem [ een ] [ ] [ o ] [ ] [ ɔː ] [ e ] [ ] [ ɛː ] [ ik ] [ ik ] [ j ] [ jij ]
grafeem α / α / ο ου ω ε ει η ι / ι / υ / υ /

Talloze tweeklanken worden gevormd uit de klinkers, die altijd in [ ] of [ ], waarbij de laatste wordt vertegenwoordigd door de υ uit een eerdere vorm van spreken: [ Aï] (αι), [ OI] (οι), [ yi] (υι), [ au] (αυ), [ EU] (ευ), [ ɛːu̯] (ηυ). Bij de drie i̯ tweeklanken met een lange beginklank ([ aːi̯ ], [ ], [ ɔːi̯ ]) verdwenen rond de klassieke tijd van de [ ] -Laut, de oorsprong van deze klinkers van tweeklanken is aangegeven door het zogenaamde Iota subscriptum sinds de Byzantijnse tijd: ( , ῃ, ῳ ).

medeklinkers

Net als in het Armeens vandaag, verschijnen de plosieven in rijen van drie (stemhebbend, stemloos, stemloos geademd). Er zijn ook drie affricates van de stemloze plosiva en / s /, die ook een rol spelen bij de verbuiging ( bijv. π > ψ ). De uitspraak van de ζ ( zeta ) in de klassieke oudheid is niet helemaal opgehelderd, in ieder geval niet [ ts ]. Dionysius Thrax beschrijft het als een combinatie van σ en δ , dat is wat de uitspraak sd is (beide stemhebbend, dus [ zd ]) suggereert; de twee geluiden kunnen ook worden omgekeerd (d.w.z. ds, [ dz ]) zijn geregeld.

traditionele naam Fonetische beschrijving Bilabiaal alveolair Velaar
Ψιλά Psila , tenues stemloos [ p ] π [ t ] τ [ k ] κ
Μέσα Mesa , Mediae geuit [ b ] β [ d ] δ [ ɡ ] γ
Δασέα Daséa , aspirata opgezogen en stemloos [ p] φ [ d] θ [ k] χ
Διπλά Diplá , Affrikata stemloos + / s / [ ps] ψ ([ dz ] ζ ) [ ks] ξ

Pas in de postklassieke periode veranderde de uitspraak van de aspirata <φ> <θ>, <χ> in stemloze fricatieven ([ v ], [ θ ], [ x ]). In de Griekse leenwoorden van het Latijn bijvoorbeeld werd de phi aanvankelijk getranscribeerd met <ph>. De transcriptie met <f> is pas sinds de eerste eeuw gevonden, wat betekent dat "Philippus" "Filippus" zou kunnen worden. In het verlengde van deze ontwikkeling hebben Griekse vreemde woorden in het Italiaans die teruggaan naar woorden met <φ> overal <f>, bijvoorbeeld in la fisica "physics" of sfera "sphere"; hetzelfde geldt voor het Spaans. In het Frans , Engels en Duits daarentegen werd - op enkele individuele uitzonderingen na - de conservatieve spelling (vb. filosofie ) gebruikt, maar tegelijkertijd werd de veronderstelde laatantieke uitspraak gevolgd [ f ]. Iets parallels geldt in het Engels ook voor de relatie tussen spelling en uitspraak van theta in Griekse vreemde woorden (uitgesproken als [ θ ] volgens de Centraal-Griekse uitspraak). Het was pas aan het einde van de 20e eeuw dat de Duitse spelling werd aangepast in de richting van Italiaans (of Scandinavisch of Slavisch) gebruik (bijvoorbeeld fotografie , grafiek ).

Naast deze plosieven zijn er de nasalen [ m ] (μ) en [ n ] ( ν ), de laatste met de variant [ ŋ ] voor velaire medeklinkers (geschreven γ ), de laterale approximanten [ l ] ( λ ) en het levendige [ r ] ( ρ ), de laatste met de variant [ ] of [ ], dat later werd geschreven en nog steeds verschijnt als rh in Duitse vreemde woorden, evenals de fricatief [ s ] (σ). Aanvankelijk was er ook [ h ], die begon rond de 3e eeuw voor Christus. Chr., Door de ruwe ademhaling werd gereproduceerd () op de respectieve klinker. De Spiritus lenis () werd als grafisch equivalent van "no [h]" opnieuw uitgevonden en stond ook boven de oorspronkelijke klank (als het een klinker was). Gedeeltelijk wordt de theorie naar voren gebracht dat voor de glottisslag [ ʔ ] stond, maar slechts door een minderheid; het kan daarom worden aangenomen dat een klinker-begingeluid was gebonden.

Tonaliteit en accent

Het oud-Griekse accent werd minder (zoals in het huidige Duits) gekenmerkt door een groter geluidsvolume (volume) dan door de toonhoogte, dus het was decentraliserend . In het oud-Grieks kon een accent op een van de laatste drie lettergrepen van een woord vallen (dit hangt ook af van de lengte van de klinkers van deze laatste lettergrepen), maar benadrukte het qua volume niet vóór de andere lettergrepen, maar werd gesproken met een hogere toonhoogte dan de omringende lettergrepen. Toen het decentraliserende accent plaatsmaakte voor een centraliserend accent (rond de 3e eeuw voor Christus), werden diakritische tekens gebruikt om de tonaliteit van het oude Grieks te behouden door middel van accenten ( Aristophanes van Byzantium ): de acute , die voorkomt op de laatste drie lettergrepen van een woord kan staan, geeft de hoge toon aan, de circumflex , die op de laatste twee lettergrepen van een woord kan voorkomen, geeft de hoge, dan dalende toon voor lange lettergrepen aan, het ernstige accent (dat alleen voorkomt in beklemtoonde laatste lettergrepen in de context) was waarschijnlijk een dalende toon Geluid, waarvoor echter geen bewijs is. Een compilatie van het belangrijkste oude en Byzantijnse grammatica-bewijs door Axel Schönberger (2016) lijkt aan te tonen dat het ernstige accent helemaal geen accent was, maar alleen aangaf dat een lettergreep die benadrukt zou worden wanneer het woord geïsoleerd of op de einde van een fonetisch woord binnen een fonetisch woord zijn oorspronkelijke acclitische accent verloor en dus onbeklemtoond werd uitgesproken.

De hele oude Griekse (vers)poëzie en metriek zijn niet gebaseerd op het contrast tussen beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen, zoals in het Duits, maar uitsluitend op de lengte of kortheid van de respectieve lettergrepen.

Opmerking: Deschooluitspraak van het Oudgrieks van de verschillende onderwijstradities verschilt in alle gevallen aanzienlijk van de fonologie van de taal, die nu is onderzocht.

morfologie

Oudgrieks is een zeer verbogen taal ; betekenisvolle woordstammen zijn onderhevig aan verschillende veranderingen. Zowel de klinker ablaut en vooral de verandering van medeklinkers in de uiteindelijke uitspraak van woordstammen zijn gebruikelijk in declinatie en vervoeging , evenals in woordafleiding en -vorming. Ze vertegenwoordigen een grote hoeveelheid leermateriaal voor de Griekse leerling.

Voorbeelden:

 • De Griekse wortel bal geeft het concept van gooien. Het vormt het werkwoord βάλλειν bal a ( "gooien"), die in de vervoeging vormen zoals ἔβαλον e bal on ( "Ik gooide"), βέβληκα be blē ka ( "Ik gooide [en het is daar]", perfecte vorm ); von der Wurzel leiten sich Wörter ab wie βέλος bel os („Wurfgeschoss“) und βολή bol ē („Wurf“).
 • Von der Wurzel lab „nehmen“ werden gebildet: λαμβάνω lamb anō („ich nehme“), ἔλαβον e lab on („ich nahm“), λήψομαι lēps omai , („ich werde mir nehmen“), ληφθήσομαι lēph thēsomai („ich werde genommen werden“) und εἴλημμαι ei lēm mai („ich bin genommen“).
 • Die Wurzel pod mit der Bedeutung „Fuß“, im Genitiv ποδός pod os zu erkennen, verschmilzt in der Nominativform zu πούς pous (aus *pods ), bildet eine Dativ -Pluralform ποσί pos i (aus *podsi ); davon abgeleitet sind πηδόν pēd on („Schiffsfuß, Steuerruder“) und τράπεζα tra pez a ( tra ped -sa , „Tisch“).
 • Die Wurzel prāg „handeln, tun“ erscheint in der Konjugation des Perfekts Medium /Passiv in vier unterschiedlichen Formen: πέπραγμαι pe prag mai (1. Person Sg.), πέπραξαι pe prax ai (2. Person Sg.), πέπρακται pe prak tai (3. Person Sg.) und πέπραχθε pe prach the (2. Person Pl.).

Zu dem Stamm treten verschiedene Präfixe und Endungen, die im Sinne eines fusionalen Sprachbaus die unterschiedlichen grammatischen Parameter wiedergeben. Besondere Erscheinungen im Griechischen sind:

 • das Augment ( lateinisch augmentum „Zuwachs“), ein die Vergangenheit andeutendes Morphem (meist ε- ), das dem Stamm vorangestellt wird.
 • die Reduplikation : Der Anlaut des Stammes wird verdoppelt, Beispiel θνῄσκω thnēskō („ich liege im Sterben“), τέθνηκα te thnēka („ich bin tot“, Perfektform)
 • die Stammerweiterung durch /s/ für den Aorist und das Futur: βλέπω blep ō („ich sehe“), ἔβλεψα e bleps a („ich sah (plötzlich)“), βλέψομαι bleps omai („ich werde gesehen werden“).

Des Weiteren verfügt das Altgriechische über eine Fülle von Morphemen , die die grammatischen Kategorien als Infixe und Affixe wiedergeben. Das Altgriechische kommt bei Verben weitestgehend ohne zusammengesetzte Formen aus, das heißt, alle grammatischen Parameter lassen sich durch Anfügungen an die Wurzel bilden und vereinen sich in einem einzigen Wort. So lässt sich ein so komplexer Ausdruck wie „ich werde mir [etwas] schreiben lassen“, der im Deutschen durch fünf einzelne Wörter ausgedrückt werden muss, im Altgriechischen durch eine einzige Verbform ausdrücken: γραφήσομαι graphēsomai .

Auch die Wortbildung verfügt über zahlreiche Morpheme, die Ableitungen und Bedeutungsdifferenzierungen ermöglichen, im Griechischen sind ähnliche „Bandwurmwörter“ möglich wie im Deutschen. Berühmtes Beispiel ist das karikierende Endloswort λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiokarabomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptokephalliokinklopeleiolagoosiraiobaphetraganopterygon („austernschneckenlachsmuränen-essighonigrahmgekröse-butterdrosselnhasenbraten-hahnenkammfasanenkälber-hirnfeldtaubensiruphering-lerchentrüffelngefüllte Schüssel“) aus den Ekklesiazusai des Aristophanes (Vers 1169).

Grammatik

Die ersten Grammatik lehrbücher des Abendlandes wurden zu hellenistischer Zeit in der philologischen Schule von Alexandria abgefasst. Aristarch von Samothrake schrieb eine technē grammatikē des Griechischen. Die vermutlich erste autonome grammatische Schrift ist die technē grammatikē des Dionysios Thrax (2. Jahrhundert v. Chr.), welche die Phonologie und Morphologie einschließlich der Wortarten umfasst. Die Syntax ist Gegenstand eines sehr systematischen Werks des zweiten bedeutenden griechischen Grammatikers, des Apollonios Dyskolos (2. Jahrhundert n. Chr.). Angeblich im Jahre 169/68 „importierten“ die Römer die griechische Grammatiklehre und adaptierten sie.

Die Grammatik des Altgriechischen ist auf den ersten Blick recht ähnlich zum Lateinischen , was Partizipialkonstruktionen und sonstige satzwertige Konstruktionen ( AcI etc.) anbelangt, so dass Lateinkenntnisse beim Erlernen des Altgriechischen sehr hilfreich sind – und umgekehrt. Gutes Verständnis der deutschen Grammatik hilft allerdings auch; in vielen Fällen ist das Altgriechische dem Deutschen strukturell ähnlicher als dem Lateinischen, beispielsweise sind bestimmte Artikel im Griechischen vorhanden, während sie im Lateinischen fehlen. Es gibt auch Fälle, in denen die Ähnlichkeit mit dem Lateinischen eher oberflächlicher Art ist und mehr Verwirrung stiftet als hilft – beispielsweise werden die Zeitformen der Verben im Griechischen oft anders verwendet als im Lateinischen.

Im Westen und auch in diesem Artikel werden oft lateinisch-basierte Begriffe (wie Substantiv, Dativ, Aktiv, Person …) zur Bezeichnung von altgriechischen grammatischen und semantischen Kategorien verwendet, die (oft) direkte Übersetzungen der griechischen Definitionen darstellen. In Griechenland werden dagegen bis heute griechisch-basierte Begriffe aus der technē grammatikē des Dionysios Thrax verwendet.

Deklination

Im Altgriechischen werden Substantive , Adjektive , Pronomina , der (definite) Artikel und einige Zahlwörter dekliniert . Besonders Zahl und Formenreichtum der Verbaladjektive ist hoch.

Grammatikalische Kategorien der Nomina

Die altgriechischen Nomina (deklinierbaren Wörter) werden in den folgenden grammatischen Kategorien dekliniert:

Auch Partizipien, Verbaladjektive und Infinitive werden dekliniert, sie gelten als Zwischenformen (sogenannte Nominalformen des Verbs). Substantive können mit einem Artikel ( ὁ, ἡ, τό ho, hē, to „der, die, das“) bestimmt werden; einen unbestimmten Artikel gibt es nicht.

Kasus

Von den acht Kasus des Indogermanischen haben sich im Altgriechischen fünf erhalten: Nominativ , Akkusativ , Genitiv , Dativ und Vokativ (Anredeform). Nach ihrer Verwendungsweise werden zahlreiche verschiedene Kasusfunktionen unterschieden. Das altgriechische Kasussystem ähnelt in seinen Grundzügen dem deutschen.

 • Der Nominativ ist der Subjekts kasus ( ὁ ὄρνις ᾄδει ho ornis ādeider Vogel singt“) und der Kasus des Prädikatsnomens ( ὁ φιλόσοφος σοφός ἐστιν ho philosophos sophos estin „der Philosoph ist klug “).
 • Der Genitiv drückt in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Zugehörigkeit oder einen Bereich aus. Es lassen sich hierbei zahlreiche Kasusfunktionen unterscheiden, ua der Genitivus possessoris, der einen Besitz ausdrückt ( ὁ τοῦ γεωργοῦ ἀγρός ho tou geōrgou agros „das Feld des Bauern “), der Genitivus partitivus, der eine Teilmenge angibt ( πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων polloi tōn anthrōpōn „viele von den Menschen “), der Genitivus subjectivus, der den Handlungsträger angibt ( ἡ τῆς μητρὸς ἀγάπη tēs mētros agapē „die Liebe der Mutter “) und der Genitivus objectivus, der das Handlungsziel angibt ( ἡ τῆς μητρὸς ἀγάπη tēs mētros agapē „die Liebe zur Mutter “). Ferner hat der Genitiv vom indogermanischen Ablativ die Bedeutung einer Herkunft übernommen. Dies drückt sich ua als Genitivus separativus, der eine Trennung bezeichnet ( ἐλεύθερος φόβου eleutheros phobou „frei von Furcht “), aus. Im klassischen Griechisch sind diese beiden Gebrauchsweisen in vielen Fällen miteinander verschmolzen. Viele altgriechische Verben regieren den Genitiv (etwa τυγχάνειν τινός tynchanein tinosetwas erlangen“).
 • Der Dativ ist der Kasus des indirekten Objekts ( ἔδωκε αὐτῷ χρυσόν edōke autō chryson „er gab ihm Gold“). Weiterhin hat er vom indogermanischen Instrumental die Funktion der Angabe eines Mittels übernommen (Dativus instrumentalis, wie τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν tois ophthalmois horānmit den Augen sehen“), vom indogermanischen Lokativ die Funktion der Angabe eines Ortes oder einer Zeit (Dativus loci bzw. temporis, etwa ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ tautē tē hēmerāan diesem Tag “). Weitere Kasusfunktionen des Dativs sind ua der Dativus modi, der die Art und Weise angibt ( τούτῳ τῷ τρόπῳ toutō tō tropōauf diese Weise , so“) und der Dativus causae, der den Grund angibt ( ἥδομαι τῇ νίκῃ hēdomai tē nikē „ich freue mich über den Sieg “).
 • Der Akkusativ ist der Kasus des direkten Objekts ( ὁρῶ αὐτόν horō auton „ich sehe ihn “). Weiterhin kann er eine räumliche oder zeitliche Ausdehnung (wie δέκα ἡμέρας ἔμεινε deka hēmeras emeine „er blieb zehn Tage “) ausdrücken. Der Accusativus limitationis oder respectus drückt eine Beziehung oder Hinsicht aus (etwa τὴν ψυχὴν νοσεῖν tēn psychēn noseinin Bezug auf die Seele krank sein, seelisch krank sein“).
 • Der Vokativ ist die Anredeform ( κύριε ἐλέησον kyrie eleēsonHerr , erbarme dich“). Er ist im Plural und bei vielen Substantiven (besonders bei Nomina der 3. Deklination und Feminina) auch im Singular mit dem Nominativ identisch. Dem Vokativ geht oft die Interjektion ō voran (etwa ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ō andres Athenaioi „Ihr Männer von Athen!“). Ein Fehlen derselben ist ein Zeichen von sachlicher Kühle oder gar von Geringschätzung: «Ἀκούεις, Αἰσχίνη;» „Akoueis, Aischinē?“ „Hörst du, Aischines ?“ fragt etwa Demosthenes seinen verhassten Gegner.

Numerus

Neben dem Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl) hat das Altgriechische noch in Resten den Dual (Zweizahl) behalten. Die Artikel des Duals lauten oft in allen Genera τὼ im Nominativ und Akkusativ und τοῖν toin im Genitiv und Dativ. Seltenere Formen des femininen Duals sind entsprechend τὰ ta und ταῖν tain . In der o-Deklination (su) hat er die Endungen im Nominativ und Akkusativ und -οιν -oin im Genitiv und Dativ. In der a-Deklination lauten die Endungen entsprechend -ᾱ und -αιν -ain , in der 3. Deklination -e und -οιν -oin . Der Dual war schon zu vorklassischer Zeit (vor dem 5. Jahrhundert v. Chr.) im Schwinden begriffen, und die ursprüngliche Verwendungsweise (nur für wirklich in der Zweizahl Zusammengehöriges, wie Zwillinge, die beiden Hände, Augen und so weiter) ging verloren. In der klassischen Literatur wurden vorsichtige Wiederbelebungsversuche unternommen, die den Dual jedoch nicht wieder etablierten und außerdem seiner ursprünglichen, spezifischen Verwendungsweise entfremdeten. Aufgrund seiner Seltenheit ist der Dual in den untenstehenden Deklinationsbeispielen nicht aufgenommen.

Beispiele:

 • τὼ χώρα tō chōrā „die zwei Länder“, τοῖν χώραιν toin chōrain „den zwei Ländern, der zwei Länder“
 • τὼ θεώ tō theō „die zwei Götter“, τοῖν θεοῖν toin theoin „den zwei Göttern, der zwei Götter“
 • τὼ παῖδε tō paide „die zwei Söhne/Kinder“, τοῖν παίδοιν toin paidoin „den zwei Söhnen/Kindern, der zwei Söhne/Kinder“
 • τὼ πόλει tō polei „die zwei Städte“, τοῖν πολέοιν toin poleoin „den zwei Städten, der zwei Städte“

Genus

Wie die meisten indogermanischen Sprachen kennt das Altgriechische drei Genera: Maskulinum (männlich), Femininum (weiblich) und Neutrum (sächlich). Männliche Personen sind oft maskulin, weibliche oft feminin. [8] [9] Winde, Flüsse und Monate sind oft maskulin, Länder, Inseln und Städte oft feminin. [9] Eine Besonderheit des Neutrums ist, dass bei einem neutralen Subjekt das Prädikat stets im Singular steht. Dies lässt sich damit erklären, dass das Neutrum Plural sprachhistorisch auf ein Kollektivum zurückgeht.

Das Genus commune ist bei einigen Vokabeln ebenfalls erhalten, etwa bei ὁ/ἡ βοῦς ho/hē bous , das sowohl „Rind“ als auch „Ochse“ oder „Kuh“ heißen kann. Einige Wörter sind Epicöna wie ἡ ἀλώπηξ hē alōpēx der Fuchs, was sowohl männliche als auch weibliche Füchse einschließt. [10] [11]

Deklination der Substantive

Das Altgriechische kennt drei grundlegende Deklinationsklassen: die o-Deklination, die a-Deklination und eine dritte, konsonantische Deklination.

Zur a-Deklination (oder ersten Deklination) gehören Feminina auf kurzes -ᾰ (wie δόξᾰ doxă „Ruhm, Ansicht“), langes -ᾱ (etwa χώρᾱ chōrā „Land“) und (etwa νίκη nikē „Sieg“) sowie Maskulina auf -ᾱς -ās (etwa νεανίᾱς neaniās „Jüngling“) und -ης -ēs (etwa ποιητής poiētēs „Dichter“). Endet der Wortstamm auf ein ε e , ι i oder ρ r , haben die Endungen in allen Formen ein α a ( Alpha purum ), andernfalls wird ein langes ā zu einem η ē ( Alpha impurum ). Die Maskulina haben im Genitiv die Endung -ου -ou , im Vokativ enden sie auf -ᾰ , ansonsten werden sie genauso dekliniert wie die Feminina.

Beispielwort: δόξᾰ doxă „Ruhm, Ansicht“
(Femininum, mit kurzem Alpha impurum)
Singular Plural
Nominativ ἡ δόξα hē doxa αἱ δόξαι hai doxai
Genitiv τῆς δόξης tēs doxēs τῶν δοξῶν tōn doxōn
Dativ τῇ δόξῃ tē doxē ταῖς δόξαις tais doxais
Akkusativ τὴν δόξαν tēn doxan τὰς δόξας tas doxas
Vokativ ὦ δόξα ō doxa ὦ δόξαι ō doxai

Zur o-Deklination (oder zweiten Deklination) gehören Maskulina auf -ος -os (wie φίλος philos „Freund“) und Neutra auf -ον -on (wie τέκνον teknon „Kind“). Die Deklinationsendungen sind dieselben, außer dass Wörter auf -ον -on wie alle Neutra im Nominativ und Akkusativ Plural auf -a enden und im Vokativ dieselbe Form wie im Nominativ haben. Ganz vereinzelt kommen auch Feminina auf -ος -os vor (etwa νῆσος nēsos „Insel“), die ebenso dekliniert werden wie die Maskulina. Dazu kommen als Sonderfälle Kontrakta (etwa νοῦς nous „Sinn“), bei denen der vokalische Stamm mit der Deklinationsendung verschmolzen ist, und die sogenannte attische Deklination (wie νεώς neōs „Tempel“).

Beispielwort: φίλος philos „Freund“ (maskulinum)
Singular Plural
Nominativ ὁ φίλος ho philos οἱ φίλοι hoi philoi
Genitiv τοῦ φίλου tou philou τῶν φίλων tōn philōn
Dativ τῷ φίλῳ tō philō τοῖς φίλοις tois philois
Akkusativ τὸν φίλον ton philon τοὺς φίλους tous philous
Vokativ ὦ φίλε ō phile ὦ φίλοι ō philoi

Die 3. Deklination umfasst eine Vielzahl von konsonantischen Stämmen . Je nach Stammauslaut lassen sie sich in Muta-Stämme (etwa γύψ gyps m. „Geier“ [Stamm γύπ- gyp- ], αἴξ aix f. „Ziege“ [Stamm αἴγ- aig- ], ὄρνις ornis m. „Vogel“ [Stamm ὄρνιθ- ornith- ]), Liquida- und Nasalstämme (etwa ῥήτωρ rhētōr m. „Redner“, μήτηρ mētēr f. „Mutter“, λιμήν limēn m. Hafen), Sigma-Stämme (wie γένος genos n. „Geschlecht, Art“) und Vokalstämme (etwa πόλις polis f. „Stadt“, βασιλεύς basileus m. „König“) unterteilen. Aus sprachhistorischen Gründen unterliegt die Deklination der einzelnen Untergruppen Unregelmäßigkeiten, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Zur 3. Deklination gehören Maskulina, Feminina und Neutra. Der Nominativ ist bei den Maskulina und Feminina entweder durch die Endung -s oder die Dehnstufe des Stammes (etwa ῥήτωρ rhētōr zum Stamm ῥητορ- rhētor- ) gekennzeichnet, bei den Neutra besteht er aus der Grundstufe des Stammes. Manche Liquidastämme unterliegen dem quantitativen Ablaut (so hat μήτηρ mētēr im Nominativ die Dehnstufe, im Akkusativ μητέρα mētera die Grundstufe und im Genitiv μητρός mētros die Schwundstufe).

Beispielwort Maskulinum: ῥήτωρ rhētōr „Redner“
(maskulinum, Liquida-Stamm ohne Ablaut)
Singular Plural
Nominativ ὁ ῥήτωρ ho rhētōr οἱ ῥήτορες hoi rhētores
Genitiv τοῦ ῥήτορος tou rhētoros τῶν ῥητόρων tōn rhētorōn
Dativ τῷ ῥήτορι tō rhētori τοῖς ῥήτορσι(ν) tois rhētorsi(n)
Akkusativ τὸν ῥήτορα ton rhētora τοὺς ῥήτορας tous rhētoras
Vokativ ὦ ῥῆτορ ō rhētor ὦ ῥήτορες ō rhētores

Das eingeklammerte Ny im Dativ Plural wird bewegliches Ny genannt ( ν ἐφελκυστικόν n ephelkystikon bzw. νῦ ἐφελκυστικόν ny ephelkystikon ) und kann unter anderem angefügt werden, wenn das nachfolgende Wort mit einem Vokal beginnt. [12]

Adjektive

Adjektive werden entweder nach der o/a-Deklination oder nach der 3. Deklination dekliniert. Erstere enden im Maskulinum auf -ος -os , im Femininum auf -a oder und im Neutrum auf -ον -on (etwa νέος, νέα, νέον neos, nea, neon „neu“). Manche (vor allem zusammengesetzte) Adjektive sind auch zweiendig, dh, sie enden sowohl im Maskulinum als auch im Femininum auf -ος -os (etwa εὔκολος, εὔκολον eukolos, eukolon „leicht“). Adjektive der 3. Deklination werden teils im Femininum nach der a-Deklination dekliniert (wie πᾶς, πᾶσα, πᾶν pas, pasa, pan „ganz“), teils sind sie auch zweiendig (etwa σαφής, σαφές saphēs, saphes „klar, deutlich“).

Adjektive können gesteigert werden ( Positiv σοφός sophos „klug“, Komparativ σοφώτερος sophōteros „klüger“, Superlativ σοφώτατος sophōtatos „am klügsten“). Der Superlativ kann als absoluter Superlativ ( Elativ ) auch nur eine absolute Herausgehobenheit („sehr klug“) bezeichnen. Die Endungen des Komparativs und des Superlativs sind meist -τερος -teros und -τατος -tatos , bei einigen Adjektiven auch -ίων -iōn und -ιστος -istos (etwa κακός, κακίων, κάκιστος kakos, kakiōn, kakistos „schlecht, schlechter, am schlechtesten“).

Adverbien werden von den Adjektiven mit der Endung -ως -ōs abgeleitet (vergleiche σοφός ἐστιν sophos estin „er ist klug“ [ Prädikatsnomen , Adjektiv] und σοφῶς λέγει sophōs legei „er spricht klug“).

Pronomina

Personalpronomina gibt es in der 1., 2. und 3. Person. [13] [14] Die Nominativformen der Personalpronomina (attisch: ἐγώ egō „ich“, σύ sy „du“, ἡμεῖς hēmeis „wir“, ὑμεῖς hymeis „ihr“) sind stets betont, weil die Person im Normalfall schon durch das Verb angegeben ist. In den übrigen Kasus wird zwischen den enklitischen unbetonten Formen (etwa με me ) und nicht-enklitischen Formen ( ἐμέ eme „mich“), die in betonter Stellung und nach Präpositionen stehen, unterschieden. Als Ersatz für die Personalpronomina der 3. Person werden im Nominativ auch die Formen des Demonstrativpronomens οὗτος houtos („dieser“), in den übrigen Kasus die Formen des Wortes αὐτός autos („selbst“) verwendet. In allen drei Personen gibt es reflexive und nichtreflexive Formen des Personalpronomens, je nachdem, ob sie sich auf das Subjekt des Satzes beziehen (etwa ἐμέ eme „mich“ – ἐμαυτόν emauton „mich [selbst]“). In der 3. Person wird zudem zwischen direkt und indirekt reflexiven Pronomina unterschieden, wobei sich die indirekt reflexiven Pronomina auf das Subjekt des übergeordneten Satzes beziehen. Das Possessivpronomen lautet ἐμός, σός emos, sos . Es existiert im klassischen Griechisch nur in der 1. und der 2. Person.

An Demonstrativpronomina kommen ὅδε, ἥδε, τόδε hode, hēde, tode („dieser“, wie lateinisch hic, haec, hoc ), οὗτος, αὕτη, τοῦτο houtos, hautē, touto („dieser“, wie lateinisch is, ea, id ) und ἐκεῖνος, ἐκεῖνη, ἐκεῖνο ekeinos, ekeinē, ekeino („jener“, wie lateinisch ille, illa, illud ) vor. Das Relativpronomen ὅς, ἥ, ὅ hos, hē, ho wird durch Anhängung des Indefinitpronomens zum verallgemeinernden Relativpronomen ὅστις, ἥτις, ὅτι hostis, hētis, hoti . Das verallgemeinernde Relativpronomen ähnelt dem indirekten Fragepronomen . Das direkte Fragepronomen τίς, τί tis, ti („wer, was“) trägt stets den Akut. Das Indefinitpronomen τις, τι tis, ti („irgendjemand, irgendetwas“) entspricht dem direkten Fragepronomen, ist aber enklitisch.

Konjugation

Grammatische Kategorien des Verbsystems

Tempus- und Aspektsystem

Das altgriechische Tempussystem unterscheidet sich grundlegend von dem deutschen oder lateinischen. Die in der Grammatik übliche Einteilung in sechs Tempora (sieben bei Berücksichtigung des seltenen Perfektfuturs ) ist genau genommen irreführend, da nicht die zeitliche Bedeutung, sondern der Aspekt im Vordergrund steht. Im Altgriechischen gibt es drei Tempusstämme, die einen bestimmten Aspekt ausdrücken. Zu jedem Tempusstamm gehört im Indikativ ein Haupttempus mit Gegenwarts- und ein Nebentempus mit Vergangenheitsbedeutung. (Der Aorist stamm ist der älteste Tempusstamm und hat ein Haupttempus im Indikativ nie ausgebildet.) Zum Beispiel drückt der Indikativ Präsens eine durative Handlung der Gegenwart, der Indikativ Imperfekt eine durative Handlung der Vergangenheit aus. Dazu kommt der sprachhistorisch jüngere Futurstamm, der kein Nebentempus kennt und tatsächlich eine rein zeitliche Bedeutung hat.

Mit der Handhabung dieser drei Aspekte stellt der Griechischsprechende durch Flexionsaffixe die zeitlichen Bezüge her, die von den Aspekten selbst nicht ausgedrückt werden. Die Aspekte gelten generell, während es eine direkt zeitliche Bedeutung nur im Indikativ gibt (bis auf das Futur : siehe unten).

Die Vergangenheit wird im Indikativ mit Hilfe der Nebentempora gebildet. Das sind im Präsensstamm das Imperfekt, im Perfektstamm das Plusquamperfekt und im Aoriststamm der Aorist .

Die Tempora ( χρόνοι chronoi ) des Altgriechischen lassen sich nach folgendem Schema darstellen:

Tempusstamm Haupttempus Nebentempus Aspekt Aktionsart
Präsensstamm Präsens
( ἐνεστὼς χρόνος, ἐνεστώς
enestōs chronos, enestōs )
Imperfekt
( παρατατικὸς χρόνος
paratatikos chronos )
imperfektiv durativ , frequentativ , iterativ ,
habituativ , konativ
Aoriststamm Aorist
( ἀόριστος aoristos )
perfektiv /
aoristisch
punktuell , egressiv , effektiv ,
inchoativ , ingressiv , gnomisch
Perfektstamm Perfekt
( παρακείμενος parakeimenos )
Plusquamperfekt
perfektisch resultativ
Futurstamm Futur
( μέλλων mellōn )

Die übrigen Modi werden jeweils dem Haupttempus des Tempusstammes (wenn vorhanden, sonst dem Nebentempus) zugeordnet. Sie haben aber keinerlei zeitliche Bedeutung. Dadurch erklärt sich auch die auf den ersten Blick paradox wirkende Tatsache, dass mit dem Imperativ Aorist eine Befehlsform zu einem Vergangenheitstempus existiert.

Das altgriechische Verb bildet also vier Tempusstämme:

Der Präsensstamm – auch linearer oder paratatischer Stamm genannt – ist besser als Imperfektivstamm zu behandeln. Er übernimmt die Funktionen der durativen, iterativen, habituativen und konativen Aktionsart. Das bedeutet, es wird mit diesem Aspekt ua der Verlauf oder das Andauern einer Handlung ausgedrückt.

Beispiele:

 • νοσεῖν nosein „krank sein“ („krank darniederliegen“„“)
 • (ἀπο)θνῄσκειν (apo)thnēskein „sterben“ („im Sterben liegen“)

Der Aoriststamm bezeichnet Punktuelles. Das bedeutet, es wird der bloße Vollzug einer Handlung vermeldet. (Die Bezeichnung punktuell wird benutzt, um den Gegensatz zum linearen sogenannten Präsensstamm auszudrücken. Der Aoriststamm ist die Normalform und benennt eine Handlung oder ein Ereignis, ohne ausdrücken zu wollen, ob diese Handlung in Wirklichkeit punktuell oder linear war/ist.) Bei diesem Aspekt wird in der Sprachpraxis gern ein bestimmter Punkt des Verbalbegriffs ins Auge gefasst, nämlich der Abschluss (resultativ) oder der Beginn ( ingressiv , inchoativ ) einer Handlung.

Beispiele:

 • ingressiv: νοσῆσαι nosēsai „krank werden“ oder „erkranken“
 • effektiv: (ἀπο)θανεῖν (apo)thanein „(ver)sterben“ (als Moment des Dahinscheidens)

Die Formen des Perfektstamms haben vorzeitig-ergebnisbezogene Bedeutung. Das heißt: Da, wo andere Sprachen Verben resultativer Aktionsart setzen, steht im Altgriechischen eine Perfektform. Das bedeutet, es wird mit diesem Aspekt ein (erreichter) Zustand oder einfach ohne jede nähere Bestimmung die Qualität einer Sache ausgedrückt.

Beispiele:

 • τεθνηκέναι (τεθνάναι) tethnēkenai (tethnanai) „(gestorben und nun) tot sein“
 • πεποιθέναι pepoithenai „vertrauen“
 • vergleiche auch das klassische Zitat des Läufers von Marathon: Νενικήκαμεν Nenikēkamen („Wir haben gesiegt“).

Der vierte Tempusstamm des Altgriechischen, der Futurstamm , ist eine jüngere Entwicklung und hat in der Tat in allen Modi zeitliche Bedeutung.

Modussystem

Es gibt im Altgriechischen (nach Ansicht moderner Linguisten) [15] vier Modi: Indikativ , Optativ , Konjunktiv , Imperativ . Die Funktionen, die diese Formen syntaktisch und semantisch erfüllen, sind sehr vielfältig. Hier kann nur eine grundsätzliche Bestimmung ihrer Bedeutung vorgenommen werden.

Der Modus bringt die geistige Einstellung des Sprechenden gegenüber dem Verbalinhalt zum Ausdruck:

 • Mit dem Indikativ drückt der Sprecher aus, dass ihm ein Vorgang oder Zustand als wirklich (real), gegeben erscheint. Allerdings wird auch der Indikativ verwendet, wenn etwas fast Geschehenes bezeichnet wird.
 • In den anderen Modi drückt der Sprecher aus, dass ihm der Vorgang oder Zustand nur als vorgestellt, modal eingeschränkt, gilt:
  • Der Imperativ drückt einen Befehl, eine Aufforderung, aus, etwa Φέρε μοὶ τόδε. Phere moi tode.Bring mir das her!“
  • Der Konjunktiv drückt einen Willen ( Voluntativ ) oder eine Erwartung ( Prospektiv ) aus (er hat also leicht futurische Bedeutung, was umgekehrt für das Futur in Bezug auf den Konjunktiv auch gilt), ähnelt aber auch dem Konjunktiv des Lateinischen, etwa Ἴωμεν. Iōmen. „Lasst uns gehen!“ (Vergleiche lateinisch (coniunctivus hortativus): eamus! .)
  • Der Optativ drückt einen Wunsch ( Kupitiv ) oder eine Möglichkeit ( Potentialis ) aus, etwa Εἴθε τις λύοι. Eithe tis lyoiMöge [das] jemand lösen “.

Diathese, Genus verbi

Von den drei Diathesen sind zwei ( Aktiv und Medium ) aus dem Indogermanischen geerbt. Das Passiv ist eine jüngere Entwicklung.

Das Aktiv ist die unmarkierte Struktur.

Das Medium drückt aus, dass das Subjekt an der Handlung beteiligt oder an ihr interessiert ist, dass also eine nähere Beziehung zwischen Subjekt und Handlung besteht (transitives Medium). Ferner kann es ausdrücken, dass das Subjekt von seiner eigenen Handlung betroffen ist (intransitives Medium). [16] Der Begriff Medium (lateinisch medius „der Mittlere“) soll ausdrücken, dass diese Form zwischen Aktiv und Passiv stehe. Das ist jedoch weder sprachgeschichtlich noch morphologisch richtig. [17] Das Passiv ist im Griechischen der Grenzfall des Mediums, denn:

Das Passiv drückt die Wirkung einer Handlung auf das Subjekt aus, die nicht von ihm ausgeht. Insofern die Handlung nur noch auf das Subjekt wirkt, ohne von ihm auszugehen, bildet es den Grenzfall des Mediums. (Außerhalb des Futur- und Aoriststamms hat das Passiv keine eigenständige Form. Formal übernimmt dort das Medium neben der eigenen Funktion auch die des Passivs, was nur aus dem syntaktischen Zusammenhang oder bei genauer Kenntnis der Beschaffenheit des entsprechenden Verbums zu unterscheiden ist.)

Beispiele:

 • Aktiv: παιδεύσει paideusei „er wird [jemanden] erziehen“
 • transitives Medium: παιδεύσεται paideusetai „er wird sich [jemanden] erziehen“
 • intransitives Medium: παιδεύσεται paideusetai „er wird sich erziehen, er wird sich erziehen lassen“
 • Passiv: παιδευθήσεται paideuthēsetai „er wird [von jemandem] erzogen werden“

Numerus- und Personsystem

Aufgrund der Personalflexion des altgriechischen Verbs werden die Personalpronomina des Nominativs wie in vielen anderen indogermanischen Sprachen (so auch im Lateinischen) meist ausgelassen, wenn sie nicht besonders betont – etwa in Adversativsätzen – werden sollen. Es muss also nicht zwangsläufig ein das Subjekt ausdrücklich nennendes Bezugswort ( Pronomen oder Substantiv ) beim Verb stehen – die Endung reicht aus, um die Person und damit das Subjekt zu identifizieren. Das Altgriechische ist also eine Pro-Drop-Sprache .

Das Altgriechische kennt beim Verb einen Singular , einen Plural und einen Dual (als Schwundform ). Der Dual mit eigenen Endungen wird nur für die 2. und 3. Person gebildet, während die 1. Person des Duals mit der ersten Person Plural zusammenfällt. In den folgenden Beispielen wird nur das Aktiv behandelt.

 • Präsens Indikativ
  • Singular 2. Person: παιδεύεις paideueis „du erziehst“
  • Dual 2. Person: παιδεύετον paideueton „ihr zwei erzieht“
  • Plural 2. Person: παιδεύετε paideuete „ihr erzieht“
 • Aorist Indikativ
  • Singular 3. Person: ἐπαίδευσε(ν) epaideuse(n) „er erzog“
  • Dual 3. Person: ἐπαιδευσάτην epaideusatēn „sie zwei erzogen“
  • Plural 3. Person: ἐπαίδευσαν epaideusan „sie erzogen“

Konjugationstabellen

Konjugationstabelle für das regelmäßige Verb λύω lyō (Infinitiv λύειν lyein „lösen“) im Aktiv.
Der Dual wurde aufgrund seiner Seltenheit nicht berücksichtigt.

Haupttempora des Indikativs Nebentempora des Indikativs Konjunktiv Optativ Imperativ
Präsens /
Imperfekt
λύω, λύεις, λύει,
λύομεν, λύετε, λύουσι(ν)

lyō, lyeis, lyei,
lyomen, lyete, lyousi(n)
ἔλυον, ἔλυες, ἔλυε(ν),
ἐλύομεν, ἐλύετε, ἔλυον

elyon, elyes, elye(n),
elyomen, elyete, elyon
λύω, λύῃς, λύῃ,
λύωμεν, λύητε, λύωσι(ν)

lyō, lyējs, lyēj,
lyōmen, lyēte, lyōsi(n)
λύοιμι, λύοις, λύοι,
λύοιμεν, λύοιτε, λύοιεν

lyoimi, lyois, lyoi,
lyoimen, lyoite, lyoien
—, λῦε, λυέτω,
—, λύετε, λυόντων

—, lye, lyetō,
—, lyete, lyontōn
Futur λύσω, λύσεις, λύσει,
λύσομεν, λύσετε, λύσουσι(ν)

lysō, lyseis, lysei,
lysomen, lysete, lysousi(n)
λύσοιμι, λύσοις, λύσοι,
λύσοιμεν, λύσοιτε, λύσοιεν

lysoimi, lysois, lysoi,
lysoimen, lyseite, lysoien
Aorist ἔλυσα, ἔλυσας, ἔλυσε(ν),
ἐλύσαμεν, ἐλύσατε, ἔλυσαν

elysa, elysas, elyse(n),
elysamen, elysate, elysan
λύσω, λύσῃς, λύσῃ,
λύσωμεν, λύσητε, λύσωσι(ν)

lysō, lysējs, lysēj,
lysōmen, lysēte, lysōsi(n)
λύσαιμι, λύσαις, λύσαι,
λύσαιμεν, λύσαιτε, λύσαιεν

lysaimi, lysais, lysai,
lysaimen, lysaite, lysaien
—, λῦσον, λυσάτω,
—, λύσατε, λυσάντων

—, lyson, lysatō,
—, lysate, lysantōn
Perfekt /
Plusquam-
perfekt
λέλυκα, λέλυκας, λέλυκε(ν),
λελύκαμεν, λελύκατε, λελύκασι(ν)

lelyka, lelykas, leluke(n),
lelykamen, lelykate, lelykasi(n)
ἐλελύκειν, ἐλελύκεις, ἐλελύκει,
ἐλελύκεμεν, ἐλελύκετε, ἐλελύκεσαν

elelykein, elelykeis, elelykei,
elelykemen, elelykete, elelykesan
λελύκω, λελύκῃς, λελύκῃ,
λελύκωμεν, λελύκητε, λελύκωσι(ν)

lelykō, lelykējs, lelykēj,
lelykōmen, lelykēte, lelykōsi(n)
λελύκοιμι, λελύκοις, λελύκοι,
λελύκοιμεν, λελύκοιτε, λελύκοιεν

lelykoimi, lelykois, lelykoi,
lelykoimen, lelykoite, lelykoien
Zusammengesetzt:
—, λελυκὼς ἴσθι, λελυκὼς ἔστω,
—, λελυκότες ἔστε, λελυκότες ἔστων

—, lelykōs isthi, lelykōs, estō,
—, lelykotes este, lelykotes estōn

Entsprechende Tabelle für das wichtige unregelmäßige Hilfsverb εἰμί eimi (Infinitiv εἶναι einai „sein“).

Haupttempora des Indikativs Nebentempora des Indikativs Konjunktiv Optativ Imperativ
Präsens /
Imperfekt
εἰμί, εἶ, ἐστί(ν),
ἐσμέν, ἐστε, εἰσί(ν)

eimi, ei, esti(n),
esmen, este, eisi(n)
ἦ, ἦσθα, ἦν,
ἦμεν, ἦτε, ἦσαν

ē, ēstha, ēn,
ēmen, ēte, ēsan
ὦ, ᾖς, ᾖ,
ὦμεν, ἦτε, ὦσι(ν)

ō, ēs, ē,
ōmen, ēte, ōsi(n)
εἴην, εἴης, εἴη,
εἴημεν, εἴητε, εἴησαν

eiēn, eiēs, eiē,
eiēmen, eiēte, eiēsan
—, ἴσθι, ἔστω,
—, ἔστε, ἔστων

—, isthi, estō,
—, este, estōn
Futur ἔσομαι, ἔσῃ, ἔσται,
ἐσόμεθα, ἔσεσθε, ἔσονται

esomai, esē, estai,
esometha, esesthe, esontai
ἐσοίμην, ἔσοιο, ἔσοιτο,
ἐσοίμεθα, ἔσοισθε, ἔσοιντο

esoimēn, esoio, esoito,
esoimetha, esoisthe, esointo

Die restlichen Tempora sind für die Benutzung als Hilfsverb irrelevant. Sie werden eigentlich aus dem Stamm des Verbs γίγνομαι gignomai („werden“; gleichbedeutend mit englisch to become ) abgeleitet.

Heutige Bedeutung

Im deutschsprachigen Raum ist das Griechische neben Latein seit dem ausgehenden Mittelalter bis heute eine wichtige Bildungssprache .

In Deutschland wird vorwiegend an humanistischen Gymnasien (meist ab Klasse 7, 8 oder 9) Griechischunterricht erteilt, zudem wird dort Gräzistik im Rahmen der Klassischen Philologie an zahlreichen Universitäten als Lehrfach angeboten. Auch in Österreich und der Schweiz wird Altgriechisch nur an Gymnasien sowie an der Universität gelehrt. Altgriechisch ist neben Latein Pflichtfach im Liceo Classico (vergleichbar einem Humanistischen Gymnasium ) in Italien .

Für Studiengänge wie Latinistik , Theologie , Klassische Archäologie , Alte Geschichte und Philosophie ist das Griechisch-Examen, das sogenannte Graecum , bis heute oft Voraussetzung. Grundlage für das in Schulen gelehrte Altgriechisch bildet das Attische des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., aber auch Autoren anderer Dialekte werden behandelt.

Griechisch-Gymnasiasten können ihre Fähigkeiten im internationalen Exploring-the-Ancient-Greek-Language-and-Culture -Wettbewerb messen.

Zahlreiche deutsche Ausdrücke ( geflügeltes Wort , Schwanengesang ) und Sprichwörter („Im Wein liegt Wahrheit“, „Eine Hand wäscht die andere“) stammen ursprünglich aus altgriechischen Quellen und sind Lehnübersetzungen . Viele exemplarische Redewendungen altgriechischer Autoren sind bis heute berühmt und werden vielfach zitiert.

Aus dem Altgriechischen entlehnte Wörter finden sich in zahlreichen wissenschaftlichen Fachsprachen , besonders in Gebieten, die bereits durch altgriechische Autoren bearbeitet wurden. Insbesondere im Bereich der Geometrie , Naturwissenschaften , Medizin , Philosophie und Theologie sowie Rhetorik und Theaterwissenschaft haben griechische Wortstämme das Fachvokabular geprägt.

Anders als etwa ältere Formen des Deutschen in der deutschen Sprache, spielt das Altgriechische auch im aktiven Wortschatz der neugriechischen Sprache eine Rolle: So werden antike Zitate und Redewendungen stets unübersetzt benutzt, Wortneubildungen und zusammengesetzte Wörter sind direkt aus dem Altgriechischen abgeleitet.

Siehe auch

Literatur

Geschichte

 • Francisco R. Adrados : Geschichte der griechischen Sprache von den Anfängen bis heute . Tübingen 2002, ISBN 3-7720-2981-7 .
 • Egbert Bakker (Hrsg.): A Companion to the Ancient Greek Language . Malden 2010.
 • A.-F. Christidis (Hrsg.): A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity . Cambridge ua 2007 (orig. Thessaloniki 2001).
 • Hans Eideneier : Von Rhapsodie zu Rap. Aspekte der griechischen Sprachgeschichte von Homer bis heute . Tübingen 1999, ISBN 3-8233-5202-4 .
 • Lothar Willms: Klassische Philologie und Sprachwissenschaft . Göttingen 2013, ISBN 978-3-8252-3857-5 .

Geschichte und Gliederung der Dialekte

Etymologische Wörterbücher

Wörterbücher

Grammatiken

Historische Grammatik

Aussprache

 • W. Sidney Allen: Vox Graeca. A Guide to the Pronunciation of Classical Greek . Cambridge 1968 (Taschenbuchausgabe 1987), ISBN 978-0-521-33555-3 .
 • Axel Schönberger: Zur Behandlung der Akzentuierung des Altgriechischen in ausgewählten deutschen Darstellungen unter kritischer Betrachtung griechischer Quellen des ersten Jahrtausends nach Christus. Frankfurt am Main 2016, ISBN 978-3-936132-39-7 .

Lehrbücher

 • Christophe Rico et al.: Polis – Altgriechisch lernen wie eine lebende Sprache . Übersetzung aus dem Französischen von Helmut Schareika , Helmut Buske Verlag, Hamburg 2011, ISBN 978-3-87548-571-4 .
 • Günther Zuntz: Griechischer Lehrgang . 3 Bände, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1983. Als freie PDFs verfügbar.

Weblinks

Wiktionary: Altgriechisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Portal:Altgriechisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wörterbücher

Sprachlehrgänge

Bibliographien

Sonstiges

Textsammlungen

Einzelnachweise

 1. Library of Congress: ISO 639-2
 2. SIL: grc
 3. Ethnologue: grc
 4. a b c Heinz F. Wendt: Das Fischer Lexikon – Sprachen. Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-596-24561-3 .
 5. a b c d Christos Karvounis : Griechisch. In: Miloš Okuka (Hrsg.): Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt 2002 ( PDF; 977 KB )
 6. Fritz Schachermeyer: Die vorgriechischen Sprachreste. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft . Band XXII, 1494 ff.; F. Lochner-Hüttenbach: Die Pelasger. Arbeiten aus dem Institut für vergleichende Sprachwissenschaft in Graz, Wien 1960.
 7. Jan Driessen: Chronology of the Linear B-Texts. In: Yves Duhoux ; Anna Morpurgo Davies (Hrsg.): A Companion to Linear B. Vol. 1, Dudley, Louvain-la-Neuve 2008, S. 69–79, bes. S. 75f.
 8. Herbert Weir Smyth, Gordon M. Messing: Greek Grammar. Cambridge, Harvard University Press, 1956, S. 45 f.
 9. a b William W. Goodwin, A Greek Grammar. Revised and enlarged, Boston, 1900, S. 35. “ 159 The gender must often be learned by observation. But
  (1) Names of males are generally masculine, and names of females feminine.
  (2) Most names of rivers, winds , and months are masculine; and most names of countries, towns, trees , and islands are feminine.
  […]
  (4) Diminutive nouns are neuter […].
 10. Herbert Weir Smyth & Gordon M. Messing: Greek Grammar . Cambridge, Harvard University Press, 1956, S. 46. Zitat: “ 198. Common Gender. – Many nouns denoting persons are either masculine or feminine. […]
 11. William W. Goodwin, A Greek Grammar. Revised and enlarged, Boston, 1900, S. 35. Zitat: “ 158. Nouns which may be either masculine or feminine are said to be of the common gender as (ὁ, ἡ) θεός , God or Goddess . Names of animals which include both sexes, but have only one grammatical gender, are called epicene ( ἐπίκοινος ); as [..] ἡ ἀλώπηξ , the fox ; [..] including males and females.
 12. Herbert Weir Smyth & Gordon M. Messing: Greek Grammar . Cambridge, Harvard University Press, 1956, S. 84. Zitat: “ 134. Moveable N may be added at the end of a word when the next word begins with a vowel. […] 135 Moveable ν is usually written at the end of clauses, and at the end of a verse in poetry. To make a syllable long by position (144) the poets add ν before words beginning with a consonant. Prose inscriptions frequently use ν before a consonant.
 13. Herbert Weir Smyth & Gordon M. Messing: Greek Grammar . Cambridge, Harvard University Press, 1956, S. 90.
 14. William W. Goodwin, A Greek Grammar. Revised and enlarged, Boston, 1900, S. 82.
 15. Herbert Weir Smyth: A Greek Grammar For Colleges . 1920, §.357: „The infinitive […] is sometimes classed as a mood.“
 16. Günther Zuntz :Griechischer Lehrgang . Band 3: Appendix grammatica, Summa grammatica, Sachregister. Vandenhoeck & Ruprecht , Göttingen 1983, ISBN 3-525-25320-6 , S.   114   f . ( digitale-sammlungen.de [abgerufen am 15. April 2019]).
 17. Martin Holtermann: "Medio tutissimus ibis. Zur Didaktik der Diathesen im Griechischunterricht" . Forum Classicum. 2019, S.   180–192 ( uni-heidelberg.de [abgerufen am 16. Dezember 2019]).