Assyrische Rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Het kerngebied van de Assyriërs (rood). (Oranje: geschatte omvang onder Assurbanipal )

Het Assyrische rijk was een staat van het zogenaamde oude Nabije Oosten , van oorsprong uit het noorden, ook bekend als Mesopotamië Mesopotamië . Het bestond voor een periode van ongeveer 1200 jaar, vanaf het begin van de 18e eeuw voor Christus. Tot zijn vernietiging rond 609 voor Christus. De geschiedenis is verdeeld in drie perioden: het oude, het midden en het nieuwe Assyrische rijk. Zowel het rijk als de eerste hoofdstad zijn vernoemd naar Assyrië , de oppergod in het Assyrische geloof.

Het nieuwe Assyrische rijk (uit de 9e eeuw voor Christus) wordt beschouwd als het eerste grote rijk in de wereldgeschiedenis. Het centrum lag aan de Tigris . Het machtscentrum was verschoven van de stad Aššur (tegenwoordig: Kalat Scherkât) slechts iets naar het noorden naar de steden Kalach ( Nimrud ) en uiteindelijk Nineveh . In zijn grootste expansie onder Assurbanipal breidde het rijk zich in het oosten uit via Babylon tot wat tegenwoordig Iran is , in het westen tot aan de Middellandse Zee en via het oude Egypte naar Nubië (Assyrisch: Meluḫḫa ).

De Assyriërs bestaan ​​al sinds het 2e millennium voor Christus. Bewezen op de middelste Tigris . De eerste nederzettingen op de Großer Zab en de bovenste Tigris zijn al rond 2500 voor Christus. Verondersteld. De Assyriërs zijn voortgekomen uit een mengeling van niet- Sumerische bewoners uit de nog oudere Halaf- en Samarra- culturen met Semitische immigranten. [1]

De stad Assur lag op een Tigris-oversteekplaats , op de handelsroutes tussen Babylonië en Anatolië, Elam , de Zagros en Jezireh met het noorden van Mesopotamië. [2] De oudste sporen van een nederzetting gaan terug tot de oude Sumerische tijd en onder het bewind van de koningen van het Akkadische rijk was hier de zetel van een van zijn gouverneurs. Zonder de defensieve kracht van zijn bevolking, zou Aššur tegen het einde van de Ur III-periode en met de ineenstorting van het rijk van de 3e dynastie van Ur een gemakkelijke prooi zijn geworden voor West-Semitische indringers. De lokale vorsten beveiligden de stad niet alleen tegen indringers, maar namen ook de rol op zich die eerder door de koning van Ur werd aangenomen als de beschermer van hun kooplieden en hun handelskolonies (bijv. Kaniš ), die tot ver in Klein-Azië waren opgerukt. [3]

Oude Assyrische staat (tot 1380 voor Christus)

Geschatte omvang van het oude Assyrische rijk onder Šamši-Adad I.

De rijkste bron van het oude Assyrische rijk zijn de spijkerschriftdocumenten van de handelspost ( karum ) Kültepe in Turkije.

verhaal

De Assyrische lijst van koningen , opgesteld onder Šamši-Adad I om zijn toetreding tot de troon te legitimeren, en voortgezet door latere heersers, probeert de opvolging van de Assyrische koningen terug te traceren tot de vestiging van het koningschap. Het begint met "koningen die in tenten woonden" (Koningen 1-17), dat wil zeggen, nomaden, over wie niets anders wordt gerapporteerd. De naam van de eerste koning verschijnt op een tablet uit Ebla , die vertelt over een verdrag tussen de koningen van Ebla en Assur. [4] In het algemeen waren waarschijnlijk meerdere genealogieën met elkaar verbonden. [5] De eerste heerser die bezet is door hun eigen inscripties, is Ilu-šuma , de 32e koning van de Assyrische koningslijst. [6] Een neo-Assyrische kroniek meldt een strijd tussen Ilu-šuma, koning van Assyrië, en Su-abu ( Sumu-abum ), die een eerste synchroniciteit met Sumer verschaft. Ilu-šuma beschrijft zichzelf alleen als de gouverneur van de Aššur . De vorige heersers moeten als grotendeels mythisch worden beschouwd.

In opvolging van de Sumerische rijken werd Aššur belangrijker toen het de noordelijke gebieden van Babylonië veroverde. Het werd voor het eerst veroverd door Šamši-Adad I (koning van het geheel, 1744 tot 1712 v.Chr.), die toen een Opper-Mesopotamische rijk vestigde met een residentie in Šubat-Enlil als een regionale macht in het noorden van Mesopotamië ; zijn zonen konden het rijk echter niet voortzetten na zijn dood.

Er volgde een tijdperk in het noorden van Mesopotamië (~ 1700-1500 voor Christus) waarvan slechts enkele inscripties bekend zijn. De Levant werd uitgevochten tussen de Hettieten , Mittani en Egyptenaren. In de laatste fase van de oude Assyrische periode werd Assur veroverd door Mittani, de stadspoort van Assur werd rond 1450 ontvoerd van Sauštatar naar Hanilgabat (verdrag Šuppililiuma-Šattiwaza). Assyrië werd gesticht van 1450 tot 1380 voor Christus. Een vazalstaat van Mittanis. Gedurende deze tijd was Assyrië opnieuw beperkt tot de stad Aššur en haar directe omgeving.

bouw

Na de koning en zijn regering was de bīt ālim / bīt līmin de hoogste autoriteit in de stad Aššur. Het correspondeerde met een gemeenteraad, maar was ook verantwoordelijk voor de handel. [7] De respectieve naamgever ( limmu ) werd voorgezeten. De bīt ālim vaardigde wetten en voorschriften uit over handel en betrekkingen met de karū , maar lijkt ook op zijn minst inspraak te hebben gehad in de betrekkingen met andere staten. De bīt ālim incasseerde ook de douane op goederen die uit Assur werden geëxporteerd en die het 'zegel van de stad' moesten dragen. De naamgever speelde ook een belangrijke rol in de jurisprudentie. Hij was ook verantwoordelijk voor het innen van belastingen. [7] De 'stadsgezanten' controleerden de handel in de karū .

In onderzoek wordt meestal aangenomen dat de oude Assyrische staat een stadstaat is met het centrum in Aššur. Veenhof gaat ervan uit dat Aššur in de oude Assyrische tijd ongeveer 10.000 inwoners had. [8] Uitgebreide families (met de bīt abīni als middelpunt) vormden de basis van de economische structuur. [9] Leden van de grote koopmansfamilies konden de belangrijke functie van de naamgever ( limmu ) op zich nemen. [10]

bedrijf

Assyrische handelaren richtten een netwerk van handelskolonies op in Anatolië om tin en kleding te verhandelen voor koper, zilver en goud. [11] Uiterlijk onder Erišum I ontstond het karum van Kaneš , dat ongeveer 150 jaar later in vlammen opging. Welke effecten dit had op de Assyrische handel is bij gebrek aan geschikte documenten niet bekend.

Zilver was het belangrijkste betaalmiddel, en tin in Anatolië. De export van goud uit Aššur was ten strengste verboden. Koper, zilver en goud werden geïmporteerd uit Anatolië, waar een uitgebreid systeem van handelskolonies ( karū ) bestond, waarvan Kültepe de bekendste is. Het tin dat in Assyrië werd verhandeld, kwam uit het oosten, waarschijnlijk uit Oezbekistan . Het werd vervoerd naar Anatolië.

De Assyrische textielindustrie was belangrijk, maar ook textiel, vooral die van een betere kwaliteit, werd geïmporteerd uit Babylonië. Terwijl er gecentraliseerde weefkamers waren in Ur , Larsa en Mari waar textiel werd vervaardigd onder toezicht van een tempel of koninklijke administratie, leek de textielproductie in Assur niet onder gecentraliseerde controle te staan. [8] In sommige gevallen verwerkten de kooplieden en hun slaven de voor de export bestemde wol. In sommige gevallen werd er ook wol geïmporteerd uit Anatolië, toen Assur er niet genoeg van kon vinden of te duur was.

Centraal Assyrisch rijk (1380 voor Christus tot 912 voor Christus)

De bronnen voor de Centraal-Assyrische periode zijn relatief schaars. De belangrijkste bronnen van de geschiedenis zijn de Assyrische Synchronistische Geschiedenis en de Babylonische Kroniek P. [12] Annalen beginnen onder Arik-dēn-ili , de informatie is, afgezien van toponiemen, schaars en formeel. [13] Een van de eerste obelisken, de gebroken obelisk , werd gemaakt onder Aššur-bēl-kala . Zakelijke teksten zijn relatief zeldzaam.

verhaal

Eriba-Adad I (1380 BC - 1354 BC) bevrijdde Assyrië van de heerschappij van Mittani. Onder Arik-den-ilu , dun annal teksten te beginnen, die ons nader te informeren over de Assyrische geschiedenis.

Aššur-uballiṭ I. (1353 BC - 1318 BC) was in staat om Mittani beslissend te verslaan. Hij maakte Šattuara I. hulde en vernietigde de hoofdsteden Taidu en Waššukanni . Šattuara's zoon Wašašatta werd een Hettitische vazal, maar Urḫi-Teššup kwam hem niet te hulp toen Aššur-uballiṭ opnieuw aanviel, en hij kon tot Ḫarran aan de Eufraat doordringen. Urḫi-Teššup had hem nog steeds als een parvenu beschouwd, zocht zijn opvolger, de usurpator Hattušili III. , de alliantie met Assyrië en noemde hem broer. Aššur-uballiṭ legde ook diplomatieke contacten met Egypte, ondanks het protest van Burna-buriaš II. Om zijn positie in het zuiden van Mesopotamië te consolideren, huwde Aššur-uballiṭ zijn dochter met de Babylonische koning; toen hun zoon Kadašman-Ḫarbe I werd gedood in een opstand in Babylonië, greep Aššur-uballiṭ in, waarschijnlijk met Babylonische hulp, en installeerde Kurigalzu II als de nieuwe heerser. [14]

Over het algemeen waren de betrekkingen tussen Assyrië en zijn zuidelijke buur, afgezien van de verovering van Babylonië door Tukultī-Ninurta I (ca. 1225 voor Christus), grotendeels vreedzaam. Er waren enkele grensconflicten, het verloop van de grens was contractueel geregeld. Brinkman ziet een gelijkmatig machtsevenwicht tussen de twee rijken. [15] Economische teksten documenteren de handel tussen Assyrië en Babylonië, naast textiel werd ook tin verhandeld. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een regelmatige uitwisseling van boodschappers. De belangrijkste reden voor het conflict was waarschijnlijk de controle over de handelsroutes naar Iran, die via Arbail en Arrapha [16] en de Zagros liepen. [17]

Salmānu-ašarēd I (1263-1234 v.Chr.) veroverde grote delen van de Mittani, gesteund door de Hettieten, en stelde de grootvizier Qibi-Aššur als koning van Hanigalbat over deze provincies aan. De koningen van Hanigalbat waren vervolgens het op een na machtigste volk in het Centraal-Assyrische rijk. Adad-nārāri II zou dan eindelijk Mittani kunnen onderwerpen. Het bleef een deel van Assyrië tot het einde in 612. Rowton [18] gaat ervan uit dat het bezit van Hanigalbat met zijn handelsroutes en de lange traditie van het bouwen van strijdwagens een belangrijke voorwaarde was voor de opkomst van Assyrië tot wereldmacht.

Het oude Oosten rond 1220 voor Christus Chr.

Onder Salmānu-ašarēd I en Tukultī-Ninurta I werd het gebied bij de lagere Chabur en de Belich veroverd en opgenomen in het Assyrische rijk. De uitbreiding van de grens met vestingwerken en kleinere forten begon. [19] Er waren ook bases aan de centrale Eufraat. [20]

Onder Salmānu-ašarēd I verslechterden de betrekkingen met Hatti merkbaar [21] als gevolg van de zwakte van Hanigalbat, bestond de buffer tussen de twee grootmachten niet meer. Onder Hattušili III. De betrekkingen tussen het Hettitische rijk en Egypte versoepelden aanzienlijk (1259: Egyptisch-Hettitisch vredesverdrag ).

Tukultī-Ninurta I (1233-1197 v.Chr.) nam de titel van " koning van allen " aan nadat hij de Hettieten had verslagen en Babylon had veroverd. Het epos van Tukulti Ninurta doet verslag van zijn overwinningen, [22] een literair werk dat de verovering van Babylon zou moeten rechtvaardigen. Er bestond een staat van oorlog tussen Tukultī-Ninurta en Tudhalija IV van Hatti, zoals blijkt uit het Šaušgamuwa-verdrag (KUB XXIII). Daarin wordt Šaušgamuwa door Amurru , een zwager van Tudhalija IV., verplicht om geen Assyrische handelaren in zijn land toe te laten en geen handel te drijven met Assyrië. Bovendien moest hij soldaten en strijdwagens leveren aan de Grote Koning toen er een open oorlog uitbrak. Onder Tukultī-Ninurta wordt voor het eerst melding gemaakt van deportaties van de bevolking uit de vakgebieden - een praktijk die enorme proporties aannam in het nieuwe Assyrische rijk. Er zijn aanwijzingen dat onder Tukultī-Ninurta in Assyrië ijzeren wapens werden gemaakt. Ongeveer 3 km ten noorden van Aššur liet de koning de nieuwe residentie Kar-Tukulti-Ninurta bouwen; maar het werd opgegeven nadat Tukultī-ninurta door zijn zonen was gedood in een paleisrevolutie . Verzwakt door deze interne onrust verloor het Centraal-Assyrische rijk Babylon aan Elam .

Koning Aššur-reš-iši I (1132-1115 voor Christus) begon een nieuw expansiebeleid.

Tukulti-apil-Ešarra I (1114-1076 v.Chr.) was in staat om de Assyrische invloedssfeer enorm uit te breiden. In het zuiden waren de heersers van de 2e Kassieten dynastie zwak, zodat de stad weer ingenomen kon worden. In het noorden was het koninkrijk van de Hethieten vergaan; hierdoor kon Tukulti-apil-Ešarra nieuwe gebieden binnendringen en het Assyrische rijk uitbreiden naar het Taurusgebergte en de kust van de Middellandse Zee.

Zijn opvolgers konden dit grote rijk niet bijeenhouden. De Arameeërs veroverden grote delen van Noord-Syrië. De Assyriërs werden teruggedreven naar hun kerngebied in het noorden van Mesopotamië.

Bedrijfsstructuur

De Centraal-Assyrische samenleving wordt vaak als feodaal gekarakteriseerd. Andere auteurs zien het als een oriëntaals despotisme , waarbij de koning door middel van een sterke bureaucratie de boeren controleert en de overtollige productie afzuigt. [23] De hogere klasse bestond uit de koninklijke familie, waarvan de hoge ambtenaren (Erin. MES ša É.GAL-lí) en de grote patriciërsfamilies (GAL.MEŠ, "magnaten") van Assyrië. In tegenstelling tot het oude Assyrische tijdperk, lijken kooplieden niet langer tot de hogere klasse te hebben behoord.

Het grootste deel van de bevolking woonde waarschijnlijk in zelfvoorzienende dorpen ( ālu ). Ten minste enkele van hen waren belastingplichtig aan een grootgrondbezitter. Postgate [24] gaat ervan uit dat de term ālāiu verwijst naar zulke onvrije boeren (vgl. “villein” in de Middeleeuwen). Volgens Postgate [25] was het hele land eigendom van de Kroon en moesten de boeren de ilku- dienst doen in ruil voor het gebruik ervan. Grootgrondbezitters konden echter personen ten laste leveren om de ilku- dienst voor hen te doen. Ilku zou kunnen bestaan uit leveringen in natura aan het leger ( ḫurādu ); de spijkerschrifttekst TR 3005 vermeldt de aanvoer van graan, wol en reuzel. [24] De levering van wagenpaarden (KAJ 253) kan ook ilku vertegenwoordigen. De meest voorkomende vorm was waarschijnlijk militaire dienst.

Slavernij bestond nog. De herkomst van de slaven is zelden bekend. Onder andere zijn Lullubeans gedocumenteerd. Assyriërs die tot slaaf waren gemaakt, vermoedelijk krijgsgevangenen, werden namens de koning vrijgekocht. [26] Als een Assyriër meer dan twee jaar in vijandelijke handen was, werd zijn vrouw behandeld als een weduwe ( almattu ) en kon ze hertrouwen . Voor die tijd konden zijn huis en velden worden verkocht om in het levensonderhoud van zijn vrouw te voorzien als ze geen familie had om voor haar te zorgen. Als de man na deze periode terugkeerde, kon hij zijn vrouw weer in huis nemen, maar had hij geen rechten op de kinderen die ze van een ander had gebaard en kon hij zijn huis terugkopen. [27]

landbouw

Faist [28] kenmerkt Centraal-Assyrië als een agrarische samenleving. De landbouw werd vooral gebruikt voor zelfvoorziening. Het eventuele overschot werd gebruikt om de tempels, het koninklijk bestuur en het leger te bevoorraden. Garelli onderscheidt drie soorten vastgoed:

 • Land dat eigendom is van de Kroon
 • Privebezit
 • Kroongrond die wordt beheerd door particulieren. [29]

Grond kon worden verkocht, zoals blijkt uit tal van juridische documenten; maar het is niet zeker dat dit gold voor alle soorten grondbezit. De aankoop is schriftelijk vastgelegd ( ṭuppa dannata ).

Vee was belangrijk, vooral schapen, maar gehoornde runderen werden ook verhandeld door steppenomaden zoals de Suti . Paarden moesten geïmporteerd worden uit de hooglanden.

Assyrische stier van klei, ca. 1200 v. Chr. Chr., ca. 6 cm lang en 4,5 cm hoog

Sesam werd voornamelijk als olieplant gekweekt. Faist gaat ervan uit dat olijfolie al in de Centraal-Assyrische tijd werd geïmporteerd. [30] De belangrijkste drank was bier, wijn moest geïmporteerd worden uit Syrië (Karkemiš en Aštarta, Ugarit) en was voorbehouden aan de hogere klasse. Sinds de 13e eeuw wordt er ook wijn verbouwd op de Chabur. Honing werd ook geïntroduceerd, in Assyrië zelf werd alleen een zoete siroop (LÀL) geproduceerd.

Bouwmateriaal

Als bouwmateriaal werden voornamelijk leemstenen gebruikt. Voor grotere gebouwen, vooral tempels en paleizen, moest geschikt hout worden geïmporteerd voor de plafondbalken. Ceders uit Libanon of Amanus zijn gedocumenteerd sinds Tiglat-Pileser I. Ze werden ofwel door het leger vervoerd als buit of kwamen naar Aššur als eerbetoon. Gušuru- hout (misschien een naaldboom) kwam uit Meḫri , waarschijnlijk tussen de Tigris en de bovenste Zab , en werd gebruikt bij de bouw van het nieuwe paleis van Tukultī-Ninurta I. [31] Kalksteen en gips waren aan de orde van de dag in Assyrië, basalt en albast moesten geïmporteerd worden.

Ambacht

Silex-apparaten werden nog steeds gemaakt voor huishoudelijk gebruik. [30]

In de textielindustrie werd voornamelijk wol verwerkt. Talloze termen documenteren de veelheid aan bekende stoffen en kledingstukken. Linnen kleding werd geïmporteerd uit Karkemiš.

Brons werd in Assyrië zelf gelegeerd en vervolgens vervoerd in de vorm van staven ( šabartu ). [32] Het koper werd ofwel uit Anatolië (Ergani) of van Cyprus, een os huid ingot werd gevonden in Dur-Kurigalzu . [33] Het tin (AN.NA BABBAR) kan afkomstig zijn uit het noorden van Syrië of uit Hatti (mijn Kestel? [34] ). Ebbenhout ( GIŠ ašiu ) uit Nubië werd gebruikt om kostbare kisten te maken, net als ivoor, dat uit Syrië kwam. Lapis lazuli werd verkregen uit Babylonië, waar de steen werd verkregen uit Badachschan in Afghanistan of uit Tadzjikistan. Lapis-Lazuli werd ook aan Egyptische heersers gegeven als een kostbaar geschenk (EA 15).

Het koninklijk paleis had eigen ambachtslieden in dienst, die de grondstoffen voor hun werk ontvingen uit de koninklijke tijdschriften.

bedrijf

In tegenstelling tot de oude Assyrische tijd werd zilver nauwelijks als betaalmiddel gebruikt. De oorzaak is vermoedelijk een tekort aan zilver. Het belangrijkste betaalmiddel was het metalen AN.NA, maar er is geen volledige overeenstemming over de vertaling van de term. [35] Het is of tin of lood. Goud, in de vorm van korrels of als spiraalvormige staven, werd verhandeld vanuit Babylonië en Emar .

handel

Zelfs in de Centraal-Assyrische periode exporteerde Assyrië voornamelijk textiel. Zilver, tin en brons werden waarschijnlijk vooral als betaalmiddel gebruikt. Handel over lange afstand, voor zover schriftelijk vastgelegd, diende vooral om de hogere klasse te voorzien van luxegoederen en speelde volgens Faist economisch geen grote rol. [36] Kooplieden waren niet alleen belangrijk voor de levering van luxegoederen, maar konden ook worden belast met diplomatieke missies.

De handel naar het westen verliep voornamelijk via Emar en Karkemiš , er zijn ook enkele fragmentarische documenten bekend uit Ugarit , van hieruit lijkt het erop dat er voornamelijk wijn werd gewonnen. [37] Sidon was vooral belangrijk voor de uitwisseling met Egypte.

beheer

Naast de schriftgeleerden behoorden de abarakku tot de hoogste koninklijke functionarissen. Ze waren onder meer verantwoordelijk voor het uitgeven van exotische grondstoffen en het begeleiden van de ambachtslieden die betrokken waren bij de luxeproductie. Het paleis had ook handelsagenten in dienst.

leger

Degenen die in het leger moesten dienen, waren door de staat uitgerust en moesten hun wapens aan het einde van hun levensduur inleveren. De kwestie van de wapens werd schriftelijk erkend. In een tekst van Tell al-Rimaḥ (TR 2021+ ) wordt de levering van een lans ( ulmu ) aan een zekere Ṣilli-amurri erkend, na de terugkeer van het leger ( ḫurādu ) moet hij de lans teruggeven en zal zijn tablet worden gebroken (als teken de betaalde schuld). [38] Postgate gelooft dat de militaire dienst minstens een jaar heeft geduurd. [39]

Paarden voor de uitrusting van de strijdwagens werden verkregen uit de Zagros (landen van Nairi) en misschien ook uit de Iraanse hooglanden. De invoer van paarden was onderworpen aan rechten [40] zoals blijkt uit een document van Tell ar-Rimāh. Algemeen wordt aangenomen dat de Assyriërs de strijdwagens en de paardentraining van de Mitanni overnamen. Sinds de Centraal-Assyrische tijd zijn er echter ook teksten over paardenfokkerij en -training tot ons gekomen. [41] Strijdwagens en teams dienden ook als koninklijke geschenken ( EA 16, 9-12). Vooral mallen werden gewaardeerd. Ezels werden gebruikt als lastdieren op campagnes.

De belangrijkste grondstof voor wapens en bepantsering was brons. Sinds Adad-nārārī I (KBo I 14) worden ijzeren maliënkolders en zwaarden door de Hettieten uitgewisseld. IJzerverwerking is ook gedocumenteerd in Assyrië sinds Tukulti-Ninurta I. Zo werden pijlpunten en stokken gemaakt. Tamara Stech Wheeler et al. neem aan dat de techniek van ijzerverwerking Assyrië bereikte via Ḫanilgabat. [42]

Het leger stond onder de rāb ḫurādi . [39] De rāb kiṣri kan de leiding hebben over huursoldaten die het hele jaar door dienden. [39]

Nieuw Assyrisch rijk (911 voor Christus tot 605 voor Christus)

Assyrië tussen de 9e en 7e eeuw voor Christus Chr.

Opeenvolging van heersers

Aššur-nasir-apli II - een eerste hoogtepunt van de Neo-Assyrische macht

Nadat zijn directe voorgangers Assyrië door talrijke veldtochten tot de overheersende macht in de Mesopotamische laaglanden hadden gemaakt, bracht Aššur-nasir-apli II (883-859 v. , onder Assyrische heerschappij. Hij richtte in deze gebieden garnizoenen op en trad op tegen opstanden. Zijn zoon Salmānu-ašarēd III. (859-824 voor Christus) duwde de grens van het Assyrische rijk verder naar het zuiden van Syrië en Israël.

Met het oog op het dreigende gevaar vormden verschillende vorstendommen een alliantie, waaronder het noordelijke koninkrijk Israël en de koning van Damascus . Bij de slag bij Qarqar in 853 v.Chr Deze coalitie van overigens rivaliserende heersers was in staat om de Assyrische opmars te stoppen. In het noorden maakte Urartu Salmānu-ašarēd III. succesvol verzet.

In de volgende 80 jaar konden de nieuw veroverde gebieden niet worden vastgehouden; de daaropvolgende heersers moesten vooral de interne conflicten oplossen die steeds weer uitbraken, waarvan sommige al tijdens het leven van Salmaneser waren ontstaan. Vooral het koninkrijk Urartu baarde de koningen grote zorgen; in zijn bergachtige landschap was het bijna onmogelijk te veroveren en vormde het een enorme bedreiging voor het Assyrische kernrijk.Het Neo-Assyrische rijk had een nieuw dieptepunt bereikt in het midden van de 8e eeuw voor Christus.

Tiglat Pileser III.

Zoals Tiglat-Pileser III. de troon besteeg, werd het land verzwakt door epidemieën, burgerlijke onrust en de opkomst van het koninkrijk Urartu . Tot op de dag van vandaag is het niet precies duidelijk hoe Tukulti-apil-Ešarra - de Akkadische naam - aan de macht kwam. Aangezien zijn kroning werd voorafgegaan door een militaire opstand, behoorde hij waarschijnlijk niet tot de tot dan toe heersende dynastie. Emil Forrer vermoedt dat Tiglat-Pileser gouverneur was . Deze beheerders hadden hun macht in de loop van de tijd enorm uitgebreid en het ambt werd uiteindelijk erfelijk. Onmiddellijk na de machtsovername verdubbelde Tiglat-Pileser het aantal provincies. Misschien wilde hij voorkomen dat een andere gouverneur machtig genoeg zou worden om de heersende dynastie van de troon te stoten.

Het belangrijkste belang van Tiglat-Pilesers III. was de toegang tot de Middellandse Zee en de handelscentra daar. In verschillende veldslagen slaagde hij erin de vorstendommen van het huidige Syrië en Libanon te veroveren en in 733 voor Christus. Om door te gaan naar Aram (Damascus) , dat hij belegerde. Damascus was nog nooit eerder veroverd door een Assyrische koning, en Tiglatpileser III. bericht in zijn annalen: „Die (de koning van Damascus) vluchtte alleen om zijn leven te redden en ging als een gans door de poort van zijn stad. […] Ik kampeerde 45 dagen rond zijn stad en hield hem gevangen als een vogel in een kooi.” De zaak van de stad wordt niet gerapporteerd, onderzoek bevestigt dat het het volgende jaar moet hebben plaatsgevonden.

Damascus speelde geen rol als tegenstander van Assyrië en Tiglat-Pileser III. zijn grondgebied kon uitbreiden naar Palestina en Gaza aan de Egyptische grens: “Hanno van Gaza [...] vluchtte naar het land Egypte. Gaza … ik veroverde.” Daarmee breidde het Assyrische rijk zich uit van het huidige Israël tot aan de Perzische Golf . Nu Tiglat-Pileser III. over het steviger integreren van het veroverde gebied in zijn rijk.

Sargon II - Het rijk op het hoogtepunt van zijn macht

Gevleugelde stier uit Khorsabad ( Louvre )
Gevleugelde stier uit Khorsabad ( Louvre )

Salmānu-ašarēd V , de zoon van Tiglat-Pilesers, kon niet lang op de troon blijven. Volgens de annalen van zijn opvolger durfde hij de bijzondere positie van de heilige stad Aššur aan te raken. In de opstand die volgde in 722 v.Chr. Salmānu-ašarēd V werd het slachtoffer van een moordaanslag; er wordt gezegd dat de god Aššur hem omverwierp vanwege zijn ongerechtigheid. Over de herkomst van zijn opvolger Sargon II is vrijwel niets bekend. Zijn naam, die vertaald betekent "juiste heerser" en dus een te grote nadruk op legitimiteit vertegenwoordigt, suggereert dat onderzoek suggereert dat hij waarschijnlijk niet tot de heersende dynastie behoorde. Een andere aanwijzing hiervoor zou kunnen zijn dat Sargon zichzelf omschrijft als door God aangesteld, maar nooit zijn voorgangers noemt: "Sargon, [...] de favoriet van de grote goden, [...] aan wie Assyrië en Marduk een ongeëvenaard koningschap schonken en wiens naam ze noemen zijn aan de top benoemd."

Nadat Sargon de rust in het rijk had hersteld, keerde hij zich eerst tegen Babylon, waar een prins genaamd Marduk-apla-iddina II de onrust had gebruikt om op de troon te zitten. Sargon meldt in zijn prachtige inscriptie van een overwinning op de alliantie van Babyloniërs en de koning van Elam: "[...] Ik versloeg Humbanigas van Elam in de voorstad van Duril." De Babylonische kroniek geeft een heel ander verslag van deze strijd: “In het tweede jaar van Merodoch-Baladan vocht Umbanigas, koning van Elam, een veldslag in het district Dur-ilu Sargon, koning van Assyrië. Hij verwoestte Assyrië en doodde velen van hen. Merodach-Baladan en zijn volk, die de koning van Elam te hulp waren gekomen, kwamen niet meer op het juiste moment naar de strijd en gingen achter iddina aan.

Na de nederlaag in het zuiden richtte Sargon II zich op de Middellandse Zee. Hij slaagde erin zijn rijk uit te breiden naar Cyprus en Klein-Azië en een wapenstilstand te sluiten met de Frygiërs die daar woonden. Het was echter onvermijdelijk dat vroeg of laat de oorlog tegen Urartu zou uitbreken. De voortdurende correspondentie tussen Sargon en zijn gouverneurs in het noorden laat zien hoe gespannen de relatie met het koninkrijk in het noorden was; zo werden de Assyriërs tot in het jaar 714 v.Chr. door een heel leger van spionnen geïnformeerd over troepenbewegingen. Chr. Sin-ahhe-eriba , kroonprins en hoofd van de geheime dienst, stuurde de cruciale informatie: “Naar de koning […] De Ukkaen stuurden me [deze boodschap]: De troepen van de koning van Urartu werden vernietigd tijdens zijn campagne tegen de Kimmerer geslagen.” Nu zag Sargon II zijn kans op de beslissende slag geslagen worden. „ Rusa I. von Urartu schlug ich auf dem unzugänglichen Berge Uaus und 250 seiner königlichen Sippe nahm ich gefangen. 55 starke mit Mauern versehene Städte seiner acht Gebiete nebst elf seiner Burgen eroberte und verbrannte ich. […] Musasir , das auf Rusa von Urartu sich verlassen […] hatte […] bedecke ich mit Truppenmassen heuschreckengleich. […] Rusa […] hörte, dass Musasir zerstört, sein Gott fortgeschleppt sei, und nahm sich […] mit dem eisernen Dolche seines Gürtels das Leben.“ Urartu konnte sich von dieser gewaltigen Niederlage zwar erholen, stellte aber für Assyrien keine Bedrohung mehr dar.

Mit dem Sieg über Urartu 714 v. Chr. hatte Sargon die größte Bedrohung für das mesopotamische Kernland ausgeschaltet. Es galt nun, die Niederlage gegen Marduk-Apla-Iddina II. zu rächen und Babylonien zurückzuerobern. 710 v. Chr. zog Sargon gegen den babylonischen König, der nach Süden in die Sümpfe floh. Die ländlichen Gebiete südlich von Babylon verwüstete Sargon, während er die alten Residenzstädte im Norden verschonte. Sargon zog in Babylon ein und ließ sich zum König krönen. Allerdings führte er diesen Titel in Zukunft – wahrscheinlich wegen der damit verbundenen Verpflichtungen – wohl nicht, wie aus einer seiner Inschriften hervorgeht: „Palast Sargons, des großen Königs, des mächtigen Königs, des Königs der Gesamtheit, des Königs von Assur, des Machthabers von Babylon.“ Gegenteilige Meinungen in der Forschung sind wahrscheinlich verfehlt.

Bereits 717 v. Chr. befahl Sargon den Bau seiner neuen Residenzstadt Dur Šarrukin in der Nähe des heutigen Khorsabad . Vor allem in den letzten, ruhigen Jahren seiner Herrschaft forcierte er diesen Plan mit allen Mitteln: „Baute ich […] oberhalb Ninives eine Stadt und nannte Dur Šarrukin ihren Namen. […] Jene Stadt bewohnt zu machen […] plante ich bei Tag und bei Nacht.“ Die Anlage, die 706 v. Chr. fertiggestellt wurde, ist jedoch nie zu einer funktionsfähigen Hauptstadt geworden, da Sargon bereits ein Jahr später bei einem Feldzug ums Leben kam und sein Sohn Sin-ahhe-eriba den Regierungssitz nach Ninive verlagerte.

Assurbanipal

Innerhalb von 40 Jahren hatten Tiglat-Pileser III. und Sargon Assyrien zum größten Reich Vorderasiens gemacht. Die Nachfolger Sargons, Sin-ahhe-eriba und Aššur-ahhe-iddina , konnten ihr Herrschaftsgebiet durch zahlreiche Feldzüge und die Niederschlagung von Aufständen halten und sogar noch ausbauen. Als Aššur-ahhe-iddina 669 v. Chr. auf einem Feldzug gegen Ägypten starb, übernahm sein Sohn und Kronprinz Assurbanipal die Regierung. Dieser sollte zwei Jahre später mit der Einnahme Thebens , der Hauptstadt Oberägyptens , dem Neuassyrischen Reich die größte Ausdehnung geben. Die 40-jährige Herrschaft Assurbanipals (668–627 v. Chr.) war eine Blütezeit:

„[…] ließ Ramman seinen Regen los, öffnete Ea seine Wasserhöhlen, ward das Getreide fünf Ellen hoch in seinen Ähren, ward die Ähre 5/6 Ellen lang, ließen die Baumpflanzungen die Frucht üppig werden, hatte das Vieh beim Werfen Gelingen. Während meiner Regierungszeit kam der Überfluss massenhaft herab, während meiner Jahre stürzte reichlich Segen hernieder. […] Auf meinem zweiten Feldzuge lenkte ich den Weg nach Ägypten […] und zog bis nach Theben , der Stadt seiner Stärke. Er sah das Heranrücken meiner gewaltigen Schlacht, verließ Theben und floh […] Diese Stadt ganz und gar eroberten im Vertrauen auf Aššur und Ištar meine Hände. Schwere Beute ohne Zahl erbeutete ich aus Theben. Über Ägypten […] ließ ich meine Waffen funkeln und […] kehrte wohlbehalten nach Ninive , meiner Residenz , zurück.“

Aššur-bāni-apli (667 v. Chr.)

Doch es kam unter Assurbanipal auch zu blutigen Kämpfen, darunter ein Bruderkrieg mit Šamaš-šuma-ukin , dem König von Babylonien, durch den das Reich nachhaltig geschwächt wurde.

Asarhaddon hatte bereits während seiner Regierungszeit seine Nachfolge geregelt. Er selbst war als jüngerer Sohn Sin-ahhe-eribas nur dank der Fürsprache seiner energischen Mutter Zakutu auf den Thron gelangt. Diese beeinflusste ihn nun auch bei seiner Thronfolge. Nach dem Tod seines ältesten Sohnes ernannte er den jüngeren Aššur-bani-apli zum Thronprinzen von Assyrien, während dessen älterer Bruder Šamaš-šuma-ukin den Thron in Babylon besteigen sollte. Diese Regelung sollte sich jedoch im Jahr 652 v. Chr. als verhängnisvoll erweisen.

Während Šamaš-šuma-ukin in den ersten Jahren noch loyal gewesen war, verbündete er sich nun mit dem König von Elam und wandte sich gegen Aššur-bani-apli. Nach zweijähriger Belagerung eroberte Aššur-bani-apli das ausgehungerte Babylonien und bestrafte es mit aller Härte:

„Zu dieser Zeit geschah es, dass die Leute von Akkadu [= Babylon], welche auf Seiten des Šamaš-šuma-ukin standen und Böses planten, der Hunger erfasste, und sie gegen ihren Hunger das Fleisch ihrer Söhne und Töchter aßen; und Aššur , Sin […], die vor mir hergingen und meine Widersacher unterjochten, warfen Sammuges, den feindlichen Bruder […], in eine brennende Feuerstelle und vernichteten sein Leben. […] Kein Einziger entrann. […] Ihr zermetzeltes Fleisch ließ ich Hunde, Schweine und Geier […] essen.“

Nach der Einnahme Babylons zog Assurbanipal gegen Elam und eroberte die Hauptstadt Susa .

Nieder- und Untergang

Das Neuassyrische Reich war nach neuerem Forschungsstand einzig und allein auf Expansion ausgerichtet. Die eroberten Gebiete wurden durch Deportationen der Bewohner und Steuern so lange ausgeblutet, bis nur eine weitere Expansion in Frage kam, um den Lebensstandard der Führungsschicht zu halten. Um die immer weiter entfernten Gebiete unter Kontrolle zu halten, mussten immer mehr Assyrer aus dem Kernland als Soldaten eingesetzt, umgesiedelt oder zu Verwaltungsaufgaben abgezogen werden. Die so immer weiter abnehmende Produktivität des Kernlandes zwang wiederum zur Ausbeutung der eroberten Gebiete und damit zu weiteren Expansionen. So waren wohl bereits bei der Eroberung Thebens 667 die Ressourcen an Verwaltungspersonal erschöpft. Dies führte nicht zu einem sofortigen Zusammenbruch, wie sich an der 40-jährigen Herrschaft Assurbanipals zeigt. Das instabil gewordene Reich konnte durch einen starken König, reiche Ernten und relativ wenig Unruhen an den Außengrenzen noch standhalten.

Wann genau Assurbanipal starb, ist nicht bekannt. 616 v. Chr. zog ein babylonisches Heer unter König Nabopolassar nach Assyrien: 614 v. Chr. fiel die Stadt Aššur , 612 v. Chr. nach langem Kampf auch Ninive und 608 v. Chr. schließlich auch die letzte bedeutende Feste Charran . Damit war das Assyrische Reich faktisch am Ende. Die anschließende Rache der so lange vom Assyrischen Reich unterdrückten Völker stand der Grausamkeit dessen ehemaliger Herrscher in nichts nach – sie überstieg sie sogar: Historiker sprechen von der Zerstörung aller assyrischen Städte, Ausrottung der Bewohner und Verwüstung des Landes. [43] Angesichts neuerer Funde von Aufzeichnungen assyrischer Geschäftsleute und Handwerker bei Ausgrabungen in Dur-Katlimmu aber auch anderorts, die offenbar auch nach dem Fall des assyrischen Reiches weiter fortgesetzt worden sind, wird die Massenausrottung des gesamten assyrischen Volkes zunehmend angezweifelt. [44]

In der Babylonischen Chronik wird letztmals für das Jahr 609 ein Assyrerkönig erwähnt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Einheiten des assyrischen Heeres mit Hilfe der 609 nach Syrien gezogenen ägyptischen Armee bis zur verlorenen Schlacht von Karkemisch 605 v. Chr. in den vormaligen Westprovinzen weiter gegen die vordringenden Babylonier kämpften. [45] Das Ende Assyriens bedeutete den Aufstieg Babyloniens zur Vormacht in Mesopotamien . Nabopolassar und vor allem sein Sohn Nabu-kudurri-usur II. konnten ein neubabylonisches Großreich errichten, welches 539 v. Chr. vom Perserkönig Kyros II. unterworfen wurde.

Beziehungen zu den Nachbarn

Babylonien

In Babylonien regierte seit 747 v. Chr. König Nabu-nasir von Gnaden Tukulti-apil-Ešarras. Nach dem Tod Nabu-nasirs brachen in Babylonien Thronwirren aus, die die Südgrenze Assyriens gefährdeten. Die Forschung ist sich über die Machtübernahme Tiglat-pilesers nicht einig, doch liefert die babylonische Chronik einen relativ detaillierten Bericht: „Nadinu […] setzte sich in Babylon auf den Thron. Im Jahre 2 wurde Nadinu in einem Aufstand getötet. […] Schumu-ukin, […] am Aufstand beteiligt, setzte sich auf den Thron. Ukin-zir […] bemächtigte sich des Thrones. Im dritten Jahre Ukin-zirs zog Tukulti-apil-Ešarra III. nach Akkad […] und nahm Ukin-Zir gefangen. Tukulti-apil-Ešarra III. bestieg in Babylon den Thron.“ Er ließ sich unter dem Namen Pulu als babylonischer König krönen. Damit kam es erstmals zu einer Vereinigung der Throne Assyriens und Babyloniens. Als Tukulti-apil-Ešarra III. 727 v. Chr. starb, hinterließ er seinem Sohn Salmānu-ašarēd V. ein Reich ungeheuren Ausmaßes, das sich sowohl im Inneren als auch nach außen hin relativ stabil und gefestigt präsentierte.

Urartu – Gefahr aus dem Norden

Im Bergland nördlich der Euphratebene hatte sich bereits unter den Vorgängern Tiglat-pilesers – wahrscheinlich ironischerweise durch die Bedrohung Assyriens – aus mehreren Kleinfürstentümern das Königreich Urartu entwickelt, das dem aufstrebenden neuassyrischen Reich zunehmend Widerstand leisten sollte. So war Tiglat-pileser auf seinem Weg zum Mittelmeer auf eine urartäische Armee getroffen, die er aber nach heftigem Kampf zurückschlagen konnte: „ Sarduri II. vom Lande Urartu fiel von mir ab und […] im Lande Kištan und dem Lande Halpi schlug ich ihn bis zur Vernichtung.“ Auf Dauer konnte das den urartäischen Widerstand aber nicht brechen.

Aufbau des Neuassyrischen Reiches

Herrschaftsform

Bereits 100 Jahre zuvor hatten die Könige Aššur-nasir-apli II. und Salmānu-ašarēd III. das assyrische Gebiet ähnlich ausgeweitet, jedoch nicht verstanden, es längerfristig zu behaupten. Die bisherige einfache Organisation des Assyrisches Reichs, die durch gemeinsame Eroberungskriege und Kriegsbeute aufrechterhalten wurde, war zu sehr von den Interessen der einzelnen Machthaber geprägt. Um deren Macht zu beschneiden, teilte Tukulti-apil-Ešarra III. einerseits das Land in kleinere Distrikte auf und übertrug andererseits deren Führung loyalen Statthaltern, teilweise auch Eunuchen , statt des Adels. Das Heer war nicht mehr von Fürsten ausgehoben und bezahlt worden, sondern vom König, auch die Verpflichtung von Kriegsgefangenen erscheint wahrscheinlich. Eroberungen und Kriegsbeute musste er nicht teilen. [46]

Zur Finanzierung forderte er regelmäßig Steuern ein. Er baute damit einen streng hierarchischen Beamtenapparat und scheute keine Gewalttat, um Rebellionen niederzuschlagen.

Verwaltung

Der Verwaltungsaufbau des Neuassyrischen Reiches lässt sich bis in die Zeit von Tiglat-Pileser III. zurückverfolgen. Eroberte Königreiche wurden gewöhnlich in Provinzen umgewandelt, die einem assyrischen Gouverneur ( šaknu oder bel paḥete ) unterstanden. Auch Distriktsverwalter ( rab alani ) und Stadtgouverneure ( ḥazannu ) sind belegt. Mit der Eroberung waren oft Deportationen verbunden. Damit wurde sowohl die Bevölkerung Assyriens vermehrt als auch der einheimische Widerstand gebrochen. Die Deportierten wurden mit Rationen versorgt.

Daneben gab es autonome Vasallenkönige. Besondere Beamte ( qepu , Abgesandte) waren mit der Überwachung der Vasallenstaaten beauftragt. Nomaden unterstanden der assyrischen Kontrolle (besonders der Gewürzhandel wurde genau kontrolliert). Die philistinischen und phönizischen Küstenstädte, die die Flotte stellten, besaßen einen Sonderstatus, da die Assyrer keine eigene Flotte hatten.

Sozialstruktur

Jeder Einwohner konnte zu öffentlichen Arbeiten ( dullu ša šarri ) herangezogen werden, wie Erdarbeiten oder Ziegelmachen. [39]

Wirtschaft

Unter den Handwerkern gab es verschiedene Abstufungen, Meister wurden umānu genannt. Arbeiten für den König unterstanden der Kontrolle eines hohen Hofbeamten. [47]

Armee

Jeder Assyrer war zum Militärdienst verpflichtet, konnte sich aber durch Zahlungen loskaufen. [38] Daneben wurden Einheiten aus unterworfenen Staaten in die assyrische Armee eingegliedert. Teilweise wurden wohl auch Söldner eingesetzt, wie die aramäischen Itu'äer seit Salmanasser III. [48] Für die jährlichen königlichen Kriegszüge im Herbst erfolgte ein spezielles Aufgebot, dikût māti. [49]

Einzelheiten über den Aufbau, die Bewaffnung und die Ausrüstung des assyrischen Heeres liefern vor allem die Reliefs in den Principal Reception Suites der neuassyrischen Königspaläste.

Die Infanterie bestand aus gepanzerten Lanzenträgern, Speerwerfern, leicht- und schwergepanzerten Bogenschützen und Schleuderern. Vermutlich gab es spezielle technische Einheiten, welche in unwegsamem Gelände den Weg bahnten und die schweren Belagerungsmaschinen bauten und betrieben. Es gab ua Rammböcke und Belagerungstürme. Zum Schutz der Bogenschützen wurden schwere Setzschilde eingesetzt. In Belagerungen wurden für einfache Arbeiten, wie den Bau von Rampen, auch einheimische Zwangsarbeiter eingesetzt. In günstigem Terrain konnte die Armee 20–25 km pro Tag zurücklegen. [50]

Zur Kavallerie gehörten neben zweirädrigen Streitwagen auch Reiter. Assyrische Reiter sind seit Adad-nirari II. (911–891) nachgewiesen, sie werden im Einsatz gegen die Aramäer beschrieben. [51] Pferde bezog man aus Gilzanu , später auch aus Parsua . Auch in der Kavallerie dienten Spezialisten aus unterworfenen Staaten. So gab es unter Tiglat-pileser III. eine Einheit von Streitwagenfahrern aus Samaria . [52]

Eine eigene assyrische Flotte gab es nicht, man zog Seeleute aus den phönizischen und später zypriotischen Hafenstädten heran. Zum Überqueren größerer Wasserläufe wurden aufgeblasene Ziegenhäute eingesetzt. Solche Flussüberquerungen waren Unternehmungen, die in den königlichen Annalen besonders hervorgehoben wurden. [53]

Die Verluste des Gegners wurden durch das Zählen von Köpfen überprüft und auf Keilschrifttafeln/Papyri festgehalten. Trotzdem sind die Daten zu Truppenstärken in assyrischen Texten mit Misstrauen zu betrachten.

Deportationen

Zum Beispiel griff Tukulti-apil-Ešarra III. zum Mittel der Massendeportation . Während Tausende von Landsleuten in den Grenzgebieten angesiedelt wurden, mussten die meisten der dort lebenden Stämme den Weg ins assyrische Kernland antreten: „Tausende in die Provinz der Turtanu , 10.000 in die Provinz des Palastboten, […] tausend in die Provinz des obersten Mundschenks, Tausende in die Provinz Barhalzi , 5000 in die Provinz Mazamua, die ich aufteilte und wo ich siedeln ließ. Ich vereinte sie; ich behandelte sie als Bewohner Assyriens.“

Allein für die Regierungszeit Tukulti-apil-Ešarras wird mit der Deportation von 370.000 Personen gerechnet. [54] Damit wurden rebellische Staaten nicht nur besiegt, sondern vernichtet. Die deportierten Personen befanden sich in einer fremden Umgebung, waren von assyrischen Rationen abhängig, ohne Kontakt zu ihren ehemaligen Landsleuten und hatten keine Wahl, als die assyrische Herrschaft zu akzeptieren und sich in das Reich einzugliedern. Diese Politik führte zu einer Vermischung der Bevölkerung und auch einer sprachlichen Vereinheitlichung. Tukulti-apil-Ešarra III. schlug wiederholte Aufstände nieder. Das Schicksal der Rebellen wird in allen Einzelheiten geschildert, um Nachahmer einzuschüchtern. [55]

Nachleben

Bibel

Außer aus assyrischen Quellen ist Assyrien vor allem aus dem Tanach bekannt. Es gilt als feindliche Großmacht schlechthin, doch ist den Prophezeiungen vieler Propheten auch eine gewisse Bewunderung zu entnehmen. Im Buch Jona wird berichtet, wie die Bewohner von Niniveh nach der Androhung göttlichen Zorns Buße tun und so vom Zorn JHWHs verschont werden.

Antike Quellen

Die Kenntnisse griechischer Schriftsteller über die Assyrer sind gering. Zu nennen sind hier vor allem Herodot und Ktesias von Knidos , dessen Werk Persika allerdings nur aus Auszügen bekannt und ansonsten verloren ist. Strabo (Geographika 16) beschreibt die Ausdehnung von Syrien im weiteren Sinne, das früher das Gebiet zwischen Babylonien und dem Golf von Issos bezeichnet habe, Syrien habe sich aber auch von dem Golf von Issos bis zum Schwarzen Meer erstreckt (16, 2). Die beiden Stämme der Kappadokier , jene, die in der Nähe des Pontus , und jene, die in der Nähe des Taurus ansässig sind, würden bis heute „weiße Syrer“ genannt. Aus der weiteren Beschreibung wird klar, dass er unter Syrern das heute unter dem Namen Assyrer bekannte Volk des Altertums versteht. Die Syrer wurden von den Medern unterworfen, diese wiederum von den Persern. Auf die Syrer gehen die königlichen Paläste in Babylon und Ninos zurück. Ninos in Aturien wurde angeblich von dem mythischen Herrscher Ninos gegründet, Babylon von seiner Frau und Nachfolgerin Semiramis , die auch zahlreiche weitere Festungen, Städte, Straßen und Bewässerungsanlagen errichtete. Zu ihren Nachfolgern gehörten Sardanapal und Arbakes .

Subsahara-Afrika

Nach der Migrationstheorie von Dierk Lange liefern arabische Königslisten und Chroniken des zentralen Westafrika, die anfangs aus Übersetzungen altorientalischer Texte hervorgegangen sind, Hinweise auf Einwanderungen nach dem Zerfall des assyrischen Weltreiches 605 v. Chr. Aus der Nennung mesopotamischer Königsnamen ist zu entnehmen, dass die Fluchtgruppen den babylonischen König Nabopolassar und Eroberer Ninives als Befreier und Assur-uballit II. , den letzten assyrischen König, als Anführer ihrer Fluchtbewegung ansahen. In dem Gebiet zwischen dem Tschadsee und dem Niger errichteten die Fluchtgruppen die Reiche Kanem , Daura und Kebbi . [56] Diese Theorie gilt jedoch nicht als wissenschaftlich belegt, da Belege aus der Archäologie, Paläografie , der Linguistik oder der Genetik fehlen.

Sprache

Das in Nordmesopotamien gesprochene Assyrisch war wie das Babylonische Südmesopotamiens eine Varietät der akkadischen Sprache. Das Akkadische wurde bis ins erste nachchristliche Jahrhundert in Mesopotamien und im heutigen Syrien verwandt, in den letzten Jahrhunderten zunehmend vom Aramäischen verdrängt und diente schließlich noch als Schrift- und Gelehrtensprache, in der die als Tontafeln erhaltenen amtlichen Schriftstücke abgefasst wurden. Das in Keilschrift geschriebene Assyrisch nimmt aufgrund des Vordringens des Aramäischen im nordmesopotamischen Raum bereits unter den Sargoniden eine Stellung ein, wie sie Latein im mittelalterlichen Europa hatte.

Zeitrechnung

Die Assyrer benannten die Jahre nach den jeweiligen eponymen Beamten ( limmu ) und außergewöhnlichen Ereignissen (Todesfälle, Dürre etc.). Diese Eponymenlisten sind teilweise erhalten und bilden eine wichtige historische Quelle. Außerdem wurde nach den Regierungsjahren der Könige ( palu ) gezählt.

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Literatur

Spezielle Literatur

 • Riekele Borger : Die Inschriften Asarhaddons, König von Assyrien. Weidner, Graz 1956 ( Archiv für Orientforschung. Beiheft 9, ISSN 1015-3403 ), (Neudruck: Biblio-Verlag, Osnabrück 1967).
 • Stephanie Dalley: Foreign chariotry and cavalry in the Armies of Tiglath-Pileser III. and Sargon II. In: Iraq. 47, 1985, ISSN 0021-0889 , S. 31–48.
 • Betina Faist : Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus. Münster, Ugarit Verlag, AOAT 265, 2001.
 • Emil Forrer : Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches . Hinrichs, Leipzig 1920.
 • Jaume Llop Raduà: Aportació a l'estudi de les relacions polítiques i militars entre Assíria i Babilònia durant la segona meitat del segon mil.leni aC Universitat de Barcelona, Barcelona 2001 ( online ).
 • Dierk Lange: The Founding of Kanem by Assyrian Refugees ca. 600 BCE: Documentary, Linguistic, and Archaeological Evidence (PDF; 1,6 MB), Boston, Working Papers in African Studies N° 265.
 • David G. Lyon (Hrsg.): Keilschrifttexte Sargon's, Königs von Assyrien (722–705 v. Chr.). Hinrichs, Leipzig 1883 ( Assyriologische Bibliothek 5, ZDB -ID 502513-8 ), (Fotomechanischer Neudruck: Zentralantiquariat, Leipzig 1977).
 • Walther Manitius: Das stehende Heer der Assyrerkönige und seine Organisation. In: Zeitschrift für Assyriologie. 24, S. 97–149, 185–224, online .
 • Walter Mayer: Politik und Kriegskunst der Assyrer. Ugarit-Verlag, Münster 1995, ISBN 3-927120-26-X ( Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas 9).
 • Florence Malbran-Labat: L'armée et l'organisation militaire de l'Assyrie. D'après les lettres des Sargonides trouvées à Ninive. Droz, Genf ua 1982 ( Hautes études orientales. 19 = École pratique des hautes études. 4. section: Sciences historiques et philologiques. 2).
 • Duncan Noble: Assyrian chariotry and cavalry. In: State archives of Assyria. Bulletin 4, 1, ISSN 1120-4699 , S. 61–68.
 • Bustenay Oded: Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire . Wiesbaden 1979.
 • Julian E. Reade: The Neo-Assyrian court and army. Evidence from the sculptures. In: Iraq. 34, 1972, S. 87–112.
 • Simo Parpola (Hrsg.): The Correspondence of Sargon II. Helsinki University Press, Helsinki 1987, ISBN 951-570-003-5
  • Band 1: Simo Parpola (Hrsg.) Letters from Assyria and the West. 1987, ISBN 951-570-003-5 ( State Archives of Assyria 1),
  • Band 2: Giovanni B. Lanfranchi (Hrsg.): Letters from the Northern and Northeastern Provinces. 1990, ISBN 951-570-078-7 ( State Archives of Assyria 5).
 • JN Postgate: Taxation and conscription in the Assyrian Empire. Biblical Institute Press, Rom 1974 ( Studia Pohl. Series maior 3, ZDB -ID 420371-9 ).
 • Harry WF Saggs: Assyrian warfare in the Sargonid Period. In: Iraq. 25, 1963, S. 145–154.
 • Wolfgang Schramm: Einleitung in die assyrischen Königsinschriften. Teil 2: 934–722 v. Chr. Brill, Leiden ua 1973, ISBN 90-04-03783-7 ( Handbuch der Orientalistik. = Handbook of oriental studies. Abt. 1: Der Nahe und der Mittlere Osten. = The Near and Middle East. Erg.-Bd. 5: Keilschrifturkunden. 1: Einleitung in die assyrischen Königsinschriften. Teilbd. 2).
 • Maximilian Streck : Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zum Untergang Niniveh's. Teil 2: Die Inschriften Assurbanipals und der letzten assyrischen Könige. Hinrichs, Leipzig 1916 ( Vorderasiatische Bibliothek 7, 2, ZDB -ID 536309-3 ), (Fotomechanischer Neudruck: Zentralantiquariat, Leipzig 1975).
 • Hayim Tadmor (Hrsg.): The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. = Ketûvôt Tiglat-Pilêser haš-šelîšî meleḵ Aššûr. Israel Academy of Sciences & Humanities, Jerusalem 1994, ISBN 965-208-111-6 ( Fontes ad res Judaicas spectantes ).
 • Kazuko Watanabe: Die adê-Vereidigung anlässlich der Thronfolgeregelung Asarhaddons. Herausgegeben vom Deutschen Archäologischen Institut. Gbr. Mann, Berlin 1987, ISBN 3-7861-1446-3 ( Baghdader Mitteilungen. Beiheft 3).
 • Yigael Yadin : The art of warfare in biblical lands in the light of archaeological discovery. Weidenfeld Nicolson, London, 1963.

Weblinks

Commons : Neuassyrisches Reich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
 • Bibliography. UCL History Department, University College London; Literaturliste und Weblinks

Einzelnachweise

 1. Herrmann Kinder, Werner Hilgemann : dtv-Atlas Weltgeschichte . 40. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2011, ISBN 978-3-423-03331-2 , S.   29 .
 2. Klaas R. Veenhof : “Modern” features in Old Assyrian Trade . In: Journal of the Economic and Social History of the Orient . Nr.   40/4 , 1997, S.   340 .
 3. Hartmut Schmökel : Ur, Assur und Babylon . In: Grosse Kulturen der Frühzeit . Band   12 . Phaidon Verlag, Akademische/Athenaion, Sammlung Kilpper, Stuttgart 1985, ISBN 3-88851-091-0 , S.   59 .
 4. AR Millard: Bibel und Archäologie , Gießen/Basel 1977, S. 20/21
 5. Albert Kirk Grayson : Assyrian Royal inscriptions . Wiesbaden 1972, S. 1
 6. Albert Kirk Grayson : Assyrian Royal inscriptions . Wiesbaden 1972
 7. a b Klaas R. Veenhof: Some Social Effects of Old Assyrian Trade . In: Iraq , Vol. 39/1, 1977, S. 112
 8. a b Klaas R. Veenhof: Some Social Effects of Old Assyrian Trade . In: Iraq , Vol. 39/1, 1977, S. 115
 9. Mogens Trolle Larsen: Partnerships in the Old Assyrian Trade . In: Iraq , 39/1, 1977, S. 121
 10. Paul Garelli: Les assyriens en Cappadoce . In: Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul , 19. Adrien Maisonneuve, Paris 1963
 11. Klaas R. Veenhof: “Modern” features in Old Assyrian Trade . In: Journal of the Economic and Social History of the Orient , 40/4, 1997
 12. AK Grayson: Assyrian and Babylonian chronicles . Locust Valley 1975
 13. AT Olmstead: Kashshites, Assyrians, and the Balance of Power . In: The American Journal of Semitic Languages and Literatures , 36/2, 1920, S. 20–153
 14. JA Brinkman: Materials and Studies for a Kassite History , I. Chicago 1975, Appendix C, S. 418–123
 15. AJ Brinkman : Notes on Mesopotamian history in the Thirteenth Century BC . In: Bibliotheca Orientalis , 27, Leiden 1970
 16. LD Levine: Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagris . In: Iran 11, 1973, S. 13
 17. JM Munn-Rankin: Assyrian military Power 1300–1200 BC . In: Cambridge Ancient History , II/2, Cambridge 1967, S. 3–38
 18. MB Rowton: The Background of the Treaty between Ramesses II. and Hattušiliš III. In: Journal of Cuneiform Studies , 13/1, 1959, 11
 19. E. Cancik Kirschbaum: Die mittelassyrischen Briefe aus Tall Šeḫ Ḥammad . Berlin 1996
 20. Faist: Fernhandel des assyrischen Reiches . S. 215
 21. KBo I; KUB XXXIII, 88
 22. BR Forster: Before the Muses, an anthology of Akkadian Literature . Bethesda 1993, S. 211–228
 23. P. Garelli, Le problème de la feodalité assyrienne. Semitica 17, 1967, 5–22; IM Diakonoff , Agrarian conditions in Middle Assyria. In: Ancient Mesopotamia, Moskau 1969, 204–233
 24. a b JN Postgate: Land Tenure in the Middle Assyrian Period: A Reconstruction . In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies , University of London 34/3, 1971, 497
 25. JN Postgate: Land Tenure in the Middle Assyrian Period: A Reconstruction . In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies , University of London 34/3, 1971, 496–520
 26. Betina Faist : Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus . AOAT 265, Ugarit Verlag, Münster 2001, S. 72
 27. Driver, Miles: The Assyrian laws . S. 412–415
 28. Faist, Fernhandel des assyrischen Reiches , 77.
 29. P. Garelli: Le problème de la féodalité assyrienne . In: Semitica 17, 1967, S. 5–22.
 30. a b Faist, Fernhandel des assyrischen Reiches , 57.
 31. Faist: Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus . S. 44.
 32. Betina Faist: Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus . AOAT 265, Ugarit Verlag, Münster 2001, S. 61
 33. JA Brinkman: Fund eines „Ochsenfellbarrens“ in Dūr-Kurigalzu . Festschrift Reiner, 1987, S. 33–36
 34. Faist: Der Fernhandel des assyrischen Reiches zwischen dem 14. und dem 11. Jahrhundert vor Christus . S. 64 f.
 35. Faist, Fernhandel des assyrischen Reiches , 61.
 36. Faist, Fernhandel des assyrischen Reiches , 78.
 37. Faist, Fernhandel des assyrischen Reiches , 216.
 38. a b JN Postgate: Land Tenure in the Middle Assyrian Period: A Reconstruction . In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies , University of London 34/3, 1971, S. 499
 39. a b c d JN Postgate: Land Tenure in the Middle Assyrian Period: A Reconstruction . In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies , University of London 34/3, 1971, S. 501.
 40. N. Postgate, Mesopotamia 18/19, 1983/84, 233
 41. E. Ebeling: Bruchstücke einer mittelassyrischen Vorschriftensammlung für die Ausbildung für die Trainierung und Akklimatisierung von Wagenpferden . Berlin 1951
 42. Tamara Stech-Wheeler et al.: Iron at Taanach and early iron metallurgy in the Eastern Mediterranean . In: American Journal Archaeology , 85, 1981, 245–267.
 43. Hermann Kinder und Werner Hilgemann (Hrsg.): dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band I - von den Anfängen bis zur französischen Revolution . 40. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag , München 2020, ISBN 978-3-423-03331-2 , S.   31 .
 44. Simo Parpola: Assyrians after Assyria. In: atour.com. 3. Juli 2000, abgerufen am 22. Juni 2021 (englisch): „Yet it is clear that no such thing as a wholesale massacre of all Assyrians ever happened.“ (Veröffentlichung in Journal of Assyrian Academic Studies, Vol. XIII No. 2 ).
 45. Lange: Founding of Kanem (PDF; 1,6 MB), 32–34.
 46. Ian Morris aus Wer regiert die Welt – Warum Zivilisationen herrschen oder beherrscht werden, ISBN 978-3-593-38406-1 (über Tiglat-Pileser III.: "wie ein Mafiapate, der die Gesetzlichkeit für sich entdeckt")
 47. Andreas Schachner: Bilder eines Weltreichs: kunst- und kulturgeschichtliche Untersuchungen zu den Verzierungen eines Tores aus Balawat (Imgur-Enlil) aus der Zeit von Salmanassar III, König von Assyrien . Subartu 20. Turnhout: Brepols 2007, 20
 48. JN Postgate: The Assyrian army in Zamua . In: Iraq Bd. 62, 2000, S. 89–108.
 49. Postgate, Neo-Assyrian royal grants and decrees (Studia Pohl, Ser. Maior, 1), 10 ff.
 50. HF Russell: Shalmaneser's Campaign to Urarṭu in 856 BC and the historical geography of Eastern Anatolia according to the Assyrian sources . In: Anatolian Studies 34, 1984, S. 178
 51. Yigael Yadin: The art of warfare in Biblical Lands in light of archaeological study , New York 1963.
 52. Stephanie Dalley: Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies of Tiglath-Pileser III and Sargon II. In: Iraq , 47, 1985, S. 31–48
 53. Shigeo Yamada: The manipulative counting of the Euphrates crossings in the laterinscriptions of Shalmaneser III. In: Journal of Cuneiform Studies , 50, 1998, S. 87–94
 54. Oded, Mass Deportations , 20.
 55. Edzard, Geschichte , 203–4.
 56. Dierk Lange: Founding of Kanem (PDF; 1,6 MB), 11–18; id., An Assyrian successor state in West Africa: The ancestral kings of Kebbi as ancient Near Eastern rulers (PDF) In: Anthropos , 104, 2, 2009, S. 359–382.