Implementatieplanning

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Servicefasen van object en specialistische planning volgens HOAI
LP1 Basisonderzoek
LP2 Pre-planning
LP3 Conceptplanning
LP4 Goedkeuringsplanning
LP5 Implementatieplanning
LP6 Voorbereiding van de prijs
LP7 Deelname aan de prijs
LP8 Vastgoedtoezicht - bouwtoezicht en documentatie
LP8 Vastgoedbeheer

De implementatieplanning is de 5e van 9 servicefasen in de serviceprofielen van vastgoed en specialistische planning volgens het honorariumschema voor architecten en ingenieurs . Daarna volgt de voorbereiding van de prijs .

uitdrukking

In deel 1 van VDI 4700 wordt de implementatieplanning gedefinieerd als de vijfde servicefase van de gebouwen en interieurs van de HOAI. De inhoud van de planning en hun betekenis voor het verdere planningsproces worden toegelicht in in totaal vier commentaren. [1] Deel 1 van VDI 6026 geeft ook een nauwkeurige definitie.[2]

Inhoud van de planning

De uitvoeringsplanning omvat de doorontwikkeling van het goedgekeurde ontwerp onder uitvoeringstechnische aspecten. [1] Als basis voor een implementatieklare oplossing moeten alle berekeningen en maatvoeringen worden uitgevoerd. Voor een begrijpelijke presentatie van de resultaten zijn er tabeloverzichten beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn deurlijsten om alle benodigde kerngegevens voor de deuren te beschrijven of afsluiterlijsten op het gebied van sanitaire en verwarmingsplanning om de kerngegevens af te stemmen met de domoticabranche. Er moeten duidelijke beschrijvingen worden gemaakt van alle systeemcomponenten en andere voorzieningen. Hiertoe moeten alle relevante bouwmaterialen, materialen, prestatiewaarden, karakteristieke gegevens en, indien nodig, de benodigde fabrikanten worden genoemd.[2] De focus van de uitvoeringsplanning is het maken van uitvoeringsplannen op een veelal grotere schaal dan in de conceptplanning ( plattegronden en doorsneden in schaal 1:50, details van 1:20 tot 1: 1 schaal). Het doel van de uitvoeringsplanning is om een ​​set van plannen te maken die alle informatie bevat die nodig is voor de bouwwerkzaamheden . Ook moet rekening worden gehouden met de onderlinge afstemming van de transacties. Hiertoe moeten de in- en uitrijdingen van lijnen en lijntracés en hun kruisingen, zo nodig, door middel van doorsneden of vergrotingen van de plannen worden weergegeven.[2]

De uitvoeringsplannen bevatten alle informatie die nodig is voor de bouw of verbouwing van de constructie. Dit zijn bijvoorbeeld afmetingen, materiaalinformatie, informatie over kwaliteit en conditie, toleranties en verwerkingsvoorschriften. Schriftelijke instructies in tabelvorm kunnen ook deel uitmaken van de implementatieplanning. Er wordt geen onderdelenlijst gemaakt. De uitvoeringsplanning is een voorwaarde voor de afname van de hoeveelheid (informeel: massastart) en dient dus ter voorbereiding van de volgende servicefase. Bij het factureren van de bouwwerkzaamheden kunnen de uitvoeringsplannen worden gebruikt als factureringsplannen ( meetplannen ) voor de meting en de bijbehorende hoeveelheidsbepaling. Planningsfouten leiden tot aansprakelijkheid van de planner. [3]

Naast het opstellen van plannen, bijvoorbeeld in het prestatieprofiel gebouw en interieur volgens HOAI, moet de planning ook worden geactualiseerd in de uitvoeringsplanningsfase. Verder zijn na de ingebruikname van het uitvoerend bedrijf de benodigde montageplannen van de door de vastgoedplanner geplande bouwconstructies en bouwkundige voorzieningen gecontroleerd op overeenstemming met de uitvoeringsplanning en is de uitvoeringsplanning geactualiseerd op basis van de handelsgerichte verwerking tijdens de uitvoering van het pand. [4]

Planningsproces

Als onderdeel van de uitvoeringsplanning wordt de eerdere conceptplanning (WP 3) of goedkeuringsplanning (WP 4) uitgewerkt voor zover het bouwproject kan worden uitgevoerd. Tijdens het planningsproces vindt er meestal een intensieve uitwisseling plaats tussen alle betrokkenen bij de planning en met externe experts zoals experts , productfabrikanten en mogelijk ook uitvoerende bedrijven om gedetailleerde vragen te verduidelijken.

Als de uitvoeringsplanning wordt uitgevoerd door vastgoed- en gespecialiseerde planners, d.w.z. architecten (serviceprofiel: gebouwen en interieurs volgens § 34 ) of civiele ingenieurs (serviceprofielen: civieltechnische constructies volgens § 43 , verkeerssystemen volgens § 47 of buiten voorzieningen volgens § 39 ), bouwkundig ingenieurs en TGA-gespecialiseerde ingenieurs (dienstprofiel: structurele planning volgens § 51 en technische uitrusting volgens § 55 ) wordt gecreëerd, worden de basisdiensten volgens de Duitse wet vergoed volgens de tarieven die zijn vermeld in de HOAI.

Bij turnkey-bouw wordt meestal de hoofdaannemer of totaalaannemer (ook vaak hoofdaannemer genoemd ) belast met de uitvoeringsplanning, die deze vervolgens deels zelf maakt of op zijn beurt laat doen door gespecialiseerde monteurs. Voor ambachten die prefabricage uitvoeren in stationaire bedrijven, volgt meestal de werkplaatsplanning of montageplanning na de implementatieplanning. Staalconstructie is hier een typisch voorbeeld van.

web links

Individueel bewijs

  1. ^ A b Vereniging van Duitse Ingenieurs eV (Ed.): VDI 4700 blad 1 - Voorwaarden voor constructie en bouwtechniek . Beuth, Düsseldorf oktober 2015, p.   15e
  2. a b c Vereniging van Duitse Ingenieurs eV (Ed.): VDI 6026 blad 1 - Documentatie in technische bouwuitrusting - inhoud en kwaliteit van plannings-, uitvoerings- en revisiedocumenten . Beuth, Düsseldorf mei 2008, p.   9 .
  3. Implementatieplanning voor jurisprudentie, geraadpleegd op 17 juni 2016
  4. Bijlage 14 HOAI - enkele norm. In: gesetze-im-internet.de. Ontvangen 18 januari 2020 .