BSD-licentie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

BSD-licentie verwijst naar een groep permissieve open source-licenties . Het oorspronkelijke type licentie is afkomstig van de University of California, Berkeley (UCB), zoals aangegeven door de afkorting BSD: B erkeley S oftware D ISTRIBUTIE .

Software onder BSD-licentie kan vrij worden gebruikt. Kopiëren, wijzigen en verspreiden is toegestaan. De enige voorwaarde is dat de copyrightvermelding van het originele programma niet verwijderd mag worden. Zo is software onder een BSD-licentie ook geschikt als sjabloon voor commerciële (deels propriëtaire ) producten.

Dit licentiemodel verschilt van de GNU General Public License (GPL) doordat het geen copyleft bevat : een programmeur die een programma of bibliotheek wijzigt die is gepubliceerd onder een BSD-licentie en deze vervolgens in binaire vorm distribueert, is niet verplicht de broncode te publiceren ook . Elke herdistributie en gebruik in ongecompileerde of gecompileerde vorm , met of zonder wijziging, moet echter onder een BSD-licentie blijven. Hiervoor moet de BSD-licentietekst aan het programma worden toegevoegd. In het geval van een binaire publicatie kan dit b.v. Dit kan bijvoorbeeld in de documentatie ; als de broncode wordt gepubliceerd, kan de BSD-licentietekst ook direct in de broncode worden ingevoegd.

Licentieteksten

Zogenaamde "originele" BSD-licentie

De volgende tekst wordt in verschillende voorstellingen aangeduid als de " originele BSD-licentie" ("originele BSD-licentie", "4-clausule BSD-licentie"):

Originele tekst

Analoge vertaling (niet officieel)

Auteursrecht (c) ...

De regenten van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan ​​mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. Al het reclamemateriaal waarin functies of gebruik van deze software worden vermeld, moet de volgende vermelding bevatten: "Dit product bevat software die is ontwikkeld door de University of California, Berkeley en haar medewerkers."
 4. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE REGENTEN EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE REGENTEN OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) WELKE DOOR EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID WORDT VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DERGELIJK WORDT GEADVISEERD.

Auteursrecht (c) ...

De Raad van Bestuur van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden .

Herdistributie en gebruik in ongecompileerde of gecompileerde vorm, al dan niet gewijzigd, is toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

 1. Herverdeeld software broncode moeten de bovenstaande bevatten copyrightinformatie , deze lijst met voorwaarden en de volgende clausule aansprakelijkheid .
 2. Opnieuw gedistribueerde gecompileerde kopieën moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de daarop volgende aansprakelijkheidsclausule bevatten in de documentatie en/of ander materiaal dat samen met de kopie wordt verspreid.
 3. Al het promotiemateriaal waarin functies of gebruik worden vermeld, moet de volgende verklaring bevatten: "Dit product bevat software die is ontwikkeld door de University of California, Berkeley en medewerkers."
 4. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen het gebruik van producten die zijn afgeleid van deze software goedkeuren of toepassen zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BIJDRAGERS GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR DE IMPLICIETE GARANTIES VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE SOFTWARE. IN GEEN GEVAL ZIJN DE REGENTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, tewerkstellingsbeperking VERMOGEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA , OF WINST OF BUSINESS ONDERBREKING) OVERAL VEROORZAAKT EN ONDER WELKE VERPLICHTING, OOK IN CONTRACT, STRIKTE VERPLICHTING OF ONJUISTE ACTIVITEIT (INCLUSIEF NALATIGHEID) OP VERANTWOORDELIJKE WIJZE BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.

BSD-leveringen uit de jaren 1988 en 1989 bevatten een "archetype" ("zelfs vroeger ") van de andere versies van de BSD-licentie die in dit artikel worden besproken en die in een enkele paragraaf zijn vastgelegd. [1]

Aansprakelijkheidsclausules

De aansprakelijkheidsclausules (verklaringen van disclaimer , in hoofdletters gezet) van de BSD-licentie en de GNU General Public License lijken qua inhoud en bewoordingen natuurlijk erg op elkaar. Beide bestaan ​​uit twee zinnen. In de eerste vindt men altijd PROVID ... 'AS IS' . [2] In de tweede zin worden enkele soorten schade genoemd, zoals gegevensverlies , die in principe zouden kunnen ontstaan ​​door het gebruik van de BSD- of GNU-software, waarvoor echter aansprakelijkheid wordt afgewezen. [3] Desalniettemin vermeldt de GPL dat aansprakelijkheid voor schade kan voortvloeien uit wettelijke normen (die volledig kunnen verschillen van die van de VS) of uit schriftelijke toezeggingen.

Advertentieclausule

De derde genummerde paragraaf is ook "reclame-clausule" (reclame clausule genoemd). Het vereist dat softwareontwikkelaars de naam van de universiteit of een andere bijdrager vermelden bij het promoten van hun product. Het is onder andere onverenigbaar met de GPL . [4]

Voor programma's die zijn gepubliceerd door de Universiteit van Berkeley, werd de derde voorwaarde op 22 juli 1999 opgeheven door William Hoskins van UCB. [5]

De hierboven aangehaalde versie wordt nu (op websites op www.gnu.org ) aangeduid als de "4-clause BSD-licentie" ( 4-clause BSD ), de nieuwe licentie als de "3-clause BSD" ( 3-clause BSD ) of " gemodificeerde BSD-licentie", dit is compatibel met de GNU GPL. [6]

FreeBSD-licentie

Een "2-clause BSD" (2-clause BSD) wordt ook vaak gebruikt. Het bevat alleen de eerste twee voorwaarden (ook niet de advertentieclausule ) en wordt soms de " Vereenvoudigde BSD-licentie" of " FreeBSD- licentie" [7] [8] genoemd . De eigenlijke FreeBSD-versie heeft de toevoeging van de 3 en 4 clausule BSD onder de paragraaf in hoofdletters (de aansprakelijkheidsclausule )

"De standpunten en conclusies in de software en documentatie zijn die van de auteurs en mogen niet worden geïnterpreteerd als representatief voor het officiële beleid, expliciet of impliciet, van het FreeBSD-project."

"De standpunten en conclusies in de software en documentatie zijn die van de auteurs [van de laatste twee] en mogen niet worden opgevat als de officiële richtlijnen, expliciet of impliciet, van het FreeBSD-project."

literatuur

 • Malte Grützmacher: Open Source Software - BSD Copyright en Apache Software License - Copyright in plaats van copyleft . In: Der IT-Rechtsberater (ITRB), 2006, 108 ev.

web links

Individueel bewijs

 1. Zie nl: BSD-licenties # Voorafgaande licentie (toegankelijk op 11 augustus 2017), waarbij deze versies dateren van 1988/1989 en de "originele" tot 1990.
 2. De GNU General Public License v3.0. Garantiedisclaimer. GNU Project , 18 november 2016, geraadpleegd op 14 augustus 2017 .
 3. De GNU General Public License v3.0. Beperking van aansprakelijkheid. GNU Project , 18 november 2016, geraadpleegd op 14 augustus 2017 .
 4. In ieder geval is de originele BSD-licentie geclassificeerd onder gnu.org .
 5. ^ William Hoskins: Licentiewijziging. University of California, Berkeley , 22 juli 1999, geraadpleegd op 11 augustus 2017 .
 6. Verschillende licenties en opmerkingen over hen. Gewijzigde BSD-licentie. GNU Project , geraadpleegd op 12 augustus 2017 (Engels, na 2013).
 7. Verschillende licenties en opmerkingen over hen. FreeBSD-licentie. GNU Project , geraadpleegd op 11 augustus 2017 (Engels, na 2013).
 8. Opmerkingen over de datering van de FreeUSB-versie als een product van het FreeBSD- project lijken verwarrend. Een versie op web.archive.org ( aandenken van 29 april 1999 in het internetarchief ) werd gearchiveerd op 29 april 1999, draagt ​​een tijdstempel voor versiebeheer "$ Datum: 1998/12/31 14:28:59 $" , boven een auteursrecht dat in 1994 begint en onder een begin 1995. De meer up-to-date website op www.freebsd.org heeft een copyright vanaf 1992 bovenaan. De bovenstaande copyrightverklaringen zijn misschien slechts voorbeelden voor het specifieke ontwerp van een licentie voor een bepaalde leveringsversie van een bepaald programma, zie nl: BSD-licenties # 2-clausulelicentie ("Vereenvoudigde BSD-licentie" of "FreeBSD-licentie") . gnu.org beweert dat de FreeBSD-licentie het resultaat was van advies van waarschijnlijk Richard Stallman ("... in mijn 'vrije tijd' ...", maar zijn naam staat niet op de website) in 1996 .