Benedetto Croce

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Benedetto Croce

Benedetto Croce ['kro: tʃe] Audiobestand / audiovoorbeeld Italiaanse uitspraak ? / i (geboren 25 februari 1866 in Pescasseroli , provincie L'Aquila , † 20 november 1952 in Napels ) was een Italiaanse idealistische filosoof , humanist , historicus , politicus , kunsthistoricus en criticus .

Leven

Croce kwam uit een rijke familie van landeigenaren in Abruzzo . Bij een aardbeving in 1883 verloor hij zijn ouders en zijn enige zus. Croce erfde het fortuin van zijn vader en verhuisde, na rechten gestudeerd te hebben in Rome en Napels, in 1886 terug naar Napels , waar hij tot zijn dood als privégeleerde leefde. Gevormd door de ervaring van het Risorgimento , door de Verlichtingstradities van Zuid-Italië, zoals vertegenwoordigd door Giambattista Vico , Gaetano Filangieri en Francesco De Sanctis , en door de filosofie van het Duitse idealisme , werd Croce een van de vormende figuren in de eerste helft van de 20e eeuw Italiaanse cultuur en filosofie. In Europa bleef hij tot aan zijn dood de liberale stem van Italië in de strijd tegen het fascisme en het totalitarisme .

Aanvankelijk hield hij zich bezig met lokale geschiedenisstudies, maar Croce wendde zich aan het begin van de jaren 1890 tot filosofie en publiceerde zijn belangrijkste werk uit 1902, de meerdelige filosofie van de geest . Vooral de eerste band, de Estetica , vestigde Croce's filosofische reputatie. Daarnaast zijn er in de loop der jaren tal van werken over geschiedenis en literatuur verschenen, evenals essays waarin hij zijn filosofische positie aanpaste en toelichtte. In 1903 richtte hij samen met Giovanni Gentile het tijdschrift La Critica op, waarop hij als redacteur en medewerker een grote invloed had en het tot het belangrijkste literaire tijdschrift van Italië maakte. In 1910 werd hij benoemd tot senator van het Koninkrijk Italië . In het 5e kabinet van Giovanni Giolitti was Croce minister van Onderwijs van juni 1920 tot juli 1921. [1]

Vanaf 1896 raakte hij bevriend met Gentile, de tweede grote Italiaanse exponent van het filosofische idealisme. De vriendschap verbrak toen Gentile zich bij het fascisme aansloot. Croce bleef trouw aan het liberalisme en was de belangrijkste initiatiefnemer van een manifest dat in 1925 door Italiaanse intellectuelen tegen het fascisme werd gepubliceerd . Tijdens de Mussolini-periode raakte hij uit de gratie, maar hij kon in Italië blijven. Croce's huis in Napels werd een centrum van intellectuele oppositie. Sinds 1923 lid van de Accademia Nazionale dei Lincei , werd hij in 1935 uitgezet omdat hij weigerde de eed van trouw aan het fascisme af te leggen. In 1945 werd hij hervat met de ander uitgesloten, nadat hij in augustus 1943 al een voorstel had ingediend voor de reorganisatie van de academie. In 1947 werd hij benoemd tot erelid van de academie. In 1928 werd Croce verkozen tot lid van de American Academy of Arts and Sciences en in 1934 als ere buitenlands lid van de American Academy of Arts and Letters [2] . In 1935 werd hij corresponderend lid van de British Academy . [3] Sinds 1944 was hij lid van de American Philosophical Society . [4]

Croce had een bijzonder nauwe band met de Duitse cultuur. Getuigen hiervan zijn onder meer zijn monografieën over Hegel en Goethe, zijn decennialange vriendschap met de roomse Karl Vossler en de kunsthistoricus Julius Schlosser en zijn correspondentie met Thomas Mann . Sinds 1951 was hij lid van de Duitse Academie voor Taal en Poëzie . Vanaf 1925 was hij corresponderend lid van de Pruisische Academie van Wetenschappen . Op zijn verzoek werd hij in 1950 geschrapt van de ledenlijst van de latere Duitse Academie van Wetenschappen in Berlijn . [5]

In 1943 was Croce betrokken bij de oprichting van de Italiaanse Liberale Partij . Na de omverwerping van Mussolini in 1944 stelde hij zich korte tijd beschikbaar als minister zonder portefeuille. Hij was lid van de Consulta nazionale en de Assemblea Costituente en, als gevolg van de overgangsbepalingen van de republikeinse grondwet, was hij lid van de Senaat van de Republiek zonder verkiezingen tot aan zijn dood in 1952. [6]

Tijdens zijn leven opende Croce zijn Palazzo Filomarino in Napels met zijn enorme bibliotheek voor studiedoeleinden voor geïnteresseerden van over de hele wereld. Hieruit ontwikkelde zich na zijn dood het Istituto Italiano per gli Studi Storici . Op basis van dit model richtte Gerardo Marotta enkele decennia later het Istituto Italiano per gli Studi Filosofici op .

Filosofie van de geest

Croce ontwierp zijn filosofie van de geest als reactie op het positivisme dat aan het eind van de 19e eeuw in Italië heerste. Hij werd evenzeer beïnvloed door de Duitse en Italiaanse filosofie. Oorspronkelijk afkomstig van Francesco De Sanctis en Johann Friedrich Herbart , vond hij zijn eigen weg naar de filosofie van de rede Georg Wilhelm Friedrich Hegel via Karl Marx . Nog belangrijker voor hem was echter de filosofie van Giambattista Vico, zoals die werd geformuleerd in zijn hoofdwerk Scienza Nuova . Croce volgt Vico's principe dat de mens alleen kan begrijpen wat hij zelf heeft voortgebracht, dat een begrip van de wereld daarom alleen mogelijk is door de menselijke geschiedenis en cultuur en niet door de natuur. In Vico's geschiedenisfilosofie wordt de menselijke geschiedenis herhaald in de regelmaat van opeenvolgende tijdperken, waarin de relatie tussen stadia van menselijke vormen van kennis, van waarneming via verbeelding tot rede, wordt weerspiegeld. Het poëtische begrip van de wereld wordt bijvoorbeeld de basis van een conceptueel rationeel begrip van de wereld.

Croce herinterpreteert Vico's opvatting van de geschiedenisfilosofie op een systematische manier. Hij maakt onderscheid tussen verschillende vormen van empowerment van de spirituele wereld, twee theoretische en twee praktische. Hij onderwees een structuur van vier niveaus van de geest: intuïtie (esthetische kennis), concept, economisch en ethisch handelen; elk van deze fasen veronderstelt de vorige, met intuïtie, dat wil zeggen esthetische kennis, de basis van alle andere.

Croce heeft verschillende werken aan deze vormen van kennis gewijd: De Estetica come scienza dell'espressione elinguala generale van 1902 behandelt de esthetische kennis die de "Logica come scienza del concetto puro" van 1909 de conceptueel-logische kennis heeft en de Filosofia della pratica van 1909 de nuttige (economische) en morele actie over het onderwerp. Croce voegde zijn werk over geschiedschrijving, de "Teoria e storia della historiografia" uit 1917, aan dit systeem toe.

Esthetiek en literaire kritiek

Van alle onderdelen van de 'Filosofie van de Geest' was het vanaf het begin de esthetiek die het grootste en meest verstrekkende effect bereikte. Croce beïnvloedde alle esthetiek en literatuur die in Italië volgden. Hij heeft zijn esthetiek in de loop van zijn leven verschillende keren gewijzigd, maar nooit fundamenteel herzien.

Esthetische waarneming is voor Croce een zelfstandige en autonome vorm van kennis die naast conceptuele kennis een zelfstandige plaats inneemt. Het is "intuïtie" en tegelijkertijd "expressie". Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar zijn eigen persoonlijkheid in het werk 'uitdrukt', integendeel, dat hij indrukken verwerkt tot geobjectiveerde en begrijpelijke vormen. In die zin is esthetiek voor Croce de kunst van expressie, omdat het alleen de transformatie van indrukken in expressie en vorm is die de kunstenaar definieert; het resultaat van een succesvolle transformatie is “Poesia”, de rest is “Non Poesia”. Zowel een simpele roep van verwondering als een complexe artistieke voorstelling kan tellen als intuïtie/expressie. Een van de meest controversiële stellingen van Croce's esthetiek is dat hij lange tijd geen onderscheid heeft gemaakt tussen eenvoudige en zeer complexe intuïties / uitdrukkingen - d.w.z. kunst. Croce's bedoeling was om de kunst elke elitaire positie te ontzeggen. Voor hem is kunst een activiteit van kennis die door iedereen kan worden begrepen.

Voor Croce, ook hier in navolging van Vico, ligt de oorsprong, essentie en basis van taal in intuïtie. Croce ging pas in op de belangrijke rol van de communicatie- en tekenfunctie in taal in zijn late werk “La Poesia” uit 1936. Hier maakt hij voor het eerst onderscheid tussen esthetische en niet-esthetische uitingen.

Croce's literaire kritiek, die beschikbaar is in talrijke essaybundels en monografieën, wordt gekenmerkt door het feit dat het zich volledig concentreert op het kunstwerk als een individualiserende uitdrukking en dat retoriek, de geschiedenis van stijl en materiaal esthetisch secundair is. Elk kunstwerk is een onmiskenbaar individu en kan niet conceptueel worden "verklaard" of in een andere vorm worden vertaald. Vorm en inhoud zijn identiek in het kunstwerk. Croce kan dus ook gezien worden als een van de grondleggers van de Nieuwe Kritiek .

Geschiedenis en politiek

Croce werd gevormd door de Verlichting en het liberalisme van de 19e eeuw. Zijn relatie met Hegel , wiens aanhanger hij herhaaldelijk wordt genoemd, is complex. Enerzijds begreep hij, in navolging van Hegel, de geschiedenis als een “vooruitgang in het bewustzijn van vrijheid”. Maar hij verwierp Hegels opvatting dat de geschiedenis zich als geheel noodzakelijkerwijs ontwikkelt volgens de wet van de dialectiek. Zijn ambivalente houding ten opzichte van Hegel is het onderwerp van zijn werk Living and Dead in Hegel's Philosophy (orig. 1907, German 1909). Al in 1893, in zijn vroege geschriften, The History of Art , verwierp Croce het idee dat geschiedenis een wetenschap was. Voor hem is het eerder een vorm van condenserende gebeurtenissen, een vorm van narratieve interpretatie. Croce wordt zo een van de grondleggers van de verhalende geschiedschrijving.

Zijn concept van vrijheid, beïnvloed door het Italiaanse Risorgimento, een seculiere "religie van vrijheid", zette hij in de 19e eeuw een monument in de geschiedenis van Europa . Croce was een vroege voorstander van het Europese idee. Hij zag lokale en nationale geschiedenis ingebed in de geschiedenis van de westerse vrijheidsbewegingen. Hij bleef echter cultureel aristocratisch en wantrouwde de massa. Hij was tegen een egalitaire democratie.

Lettertypen (selectie)

Essays

 • Kanttekeningen door een filosoof over de wereldoorlogen 1914-1920 . In: Raymund Schmidt (red.): De filosofie van het heden in zelfportretten . Felix Meiner Verlag, Leipzig 1922.
 • Antihistorisme, lezing gegeven op het Internationale Congres van Filosofen in Oxford op 3 september 1930 . In: Historische Zeitschrift , Volume 143 (1930/31), blz. 457-466, ISSN 0018-2613 (vertaald door Karl Vossler ).
 • Silvio Bianchi (red.): Una pagina sconosciuta degli ultimi mesi della vita di Hegel . In: Quaderni dell critica , deel 13 (1948).
  • Nieuwe editie: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2006 (herdruk van de editie van Bari 1948).
  • Een onbekende pagina uit de laatste maanden van Hegels leven . In.: Merkur , deel 36 (1982), uitgave 1, blz. 61-80, ISSN 0026-0096 .

Brieven

 • Carteggio Croce-Vossler 1899-1949 (Biblioteca di cultura moderna; deel 488). Laterza, Bari 1951.
  • Correspondentie tussen Croce-Vossler . Suhrkamp, ​​​​Frankfurt / M. 1955 (vertaald door Otto Vossler )
 • Ernesto Paolozzi (red.): Benedetto Croce - Thomas Mann. Letteren 1930-36 . Flavio Pagano, Napels 1991.

Monografieën

 • La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte . Giannini, Napels 1893.
 • Filosofia komt Scienza dello Spirito . Bibliopoli, Napels 1996 (4 vols., Herdruk van de editie van Milaan 1902/17)
 1. Estetica come scienza dell'espressione en linguïstische generale .
 2. Logica come scienza del concetto puro .
 3. Filosofia della pratica. Economica ed etica .
 4. Teoria en storia della storiografia .
 • Filosofie van de geest . Mohr, Tübingen 1929/30 (4 vol.).
 1. Esthetiek als de wetenschap van expressie en algemene taalkunde, theorie en geschiedenis . [7]
 2. Logica als wetenschap van het zuivere concept . [8e]
 3. Filosofie van de praktijk. Economie en ethiek . [7]
 4. Theorie en geschiedenis van de geschiedschrijving . [9]
 • Ci che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel . Laterza, Bari 1907.
  • Levend en dood in de filosofie van Hegel . Winter, Heidelberg 1909. [10]
 • La filosofia di Giambattista Vico . Biopolis, Napels 1997, ISBN 88-7088-344-2 (herdruk van de editie van Napels 1911).
  • De filosofie van Giambattista Vico . Mohr, Tübingen 1927. [11]
 • Breviario di estetica . Adelphi, Milaan 1990, ISBN 88-459-0742-2 (herdruk van de editie van Bari 1913).
  • Esthetisch plan. Vier lezingen (Kennis en Onderzoek; Deel 5). Meiner, Leipzig 1913. [12]
  • Wat is de kunst? (Geschriften over kunsttheorie; deel 1). Alexander-Verlag, Berlijn 1987, ISBN 3-923854-36-6 [12] [13]
 • Materialismo storico ed economia Marxistica . Laterza, Bari 1914.
 • Goethe . Laterza, Bari 1919.
  • Goethe. Studies over zijn werk . Düsseldorf 1949 (vertaald door Werner Ross ).
 • Ariosto , Shakespeare en Corneille . Laterza, Bari 1968 (herdruk van de Bari 1920-editie).
  • Ariost, Shakespeare, Corneille (Bibliotheek Amalthea; Deel 26). Amalthea-Verlag, Zürich 1922.
 • La poesia di Dante . Laterza, Bari 1921 [14]
  • Dante's Poëzie (Amalthea Library; Volume 27). Amalthea-Verlag, Zürich 1921.
 • Poesia en non poesia. Opmerking sulla letteratura europea del secolo decimono . Laterza, Bari 1964 (herdruk van de editie van Bari 1923).
  • Poëzie en niet-poëzie. Opmerkingen over Europese literatuur van de negentiende eeuw (Amalthea Bookie; Volume 46/47). Amalthea-Verlag, Zürich 1935 [14]
 • Storia d'Europa en secolo decimonono . Laterza, Bari 1981 (herdruk van de editie van Bari 1932).
  • Geschiedenis van Europa in de negentiende eeuw . Insel-Verlag, Frankfurt / M. 1993, ISBN 3-458-33177-8 (herdruk van de Zürich editie 1935; vertaald door Karl Vossler en Richard Peters).
 • La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura . Bari 1936.
  • De zeehond. Inleiding tot de kritiek en geschiedenis van poëzie en literatuur (concepten van taal- en literatuurwetenschap; deel 1). Niemeyer, Tübingen 1982, ISBN 3-484-22000-7 (vertaald door Peter Jaritz en Jürgen Ziegler).
 • La storia kom pensiero e kom azione . Laterza, Bari 1938.
  • Het verhaal als denken en doen . Verlag von Schröder, Hamburg 1949 (herdruk van de editie Bern 1944).
 • Il dissido spirituale della Germania con l'Europa . Bari 1930.
 • Europa en Duitsland. Bekentenissen en reflecties . Verlag A. Francke, Bern 1946 (vertaald door Giuseppe Zamboni ).

literatuur

Essays

Monografieën

web links

Commons : Benedetto Croce - Verzameling van afbeeldingen, video's en audiobestanden

Individueel bewijs

 1. ^ Kabinetslijst Giolitti V in de Portale storico van de Camera dei deputati
 2. ^ Ereleden: Benedetto Croce. American Academy of Arts and Letters, toegankelijk op 8 maart 2019 .
 3. ^ Overleden kameraden. British Academy, toegankelijk op 17 mei 2020 .
 4. ^ Geschiedenis van het lid: Benedetto Croce. American Philosophical Society, geraadpleegd op 2 juli 2018 .
 5. Leden van de voorgaande academies. Benedetto Croce. Berlin-Brandenburg Academy of Sciences , geopend op 10 maart 2015 .
 6. Vermelding in de Portal Storico van de Camera dei deputati
 7. a b Vertaald door Hans Feist en Richard Peters.
 8. ^ Vertaald door Felix Noeggerath.
 9. Vertaald door Enrico Pizzo.
 10. Vertaald door K. Büchler.
 11. ^ Vertaald door Erich Auerbach en Theodor Lükke.
 12. a b Vertaald door Theodor Poppe.
 13. ^ Verkorte vertaling van Breviario di estetica .
 14. a b Vertaald door Julius von Schlosser
 15. Verkorte vertaling van de twee werken Due città en L'infancia dorato e ricordi familiari .