Dit is een uitstekend artikel.

Britse Rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Het Britse rijk ( Engels Brits rijk of kortweg Empire) was het grootste rijk in de geschiedenis. Onder de heerschappij van het Verenigd Koninkrijk verenigde het Dominions , Kroonkolonies , Protectoraten , Mandaatgebieden en andere afhankelijke gebieden die waren voortgekomen uit de Engelse overzeese bezittingen, handelsposten en strafkolonies . In 1922, op het moment van zijn grootste expansie, omvatte het een kwart van de toenmalige wereldbevolking met 458 miljoen inwoners. [1] Het strekte zich uit over een oppervlakte van ongeveer 33,67 miljoen vierkante kilometer, wat overeenkomt met een kwart van het land op aarde. [2] Net als het Spaanse koloniale rijk ervoor, werd het rijk ook beschouwd als een "rijk waarin de zon nooit ondergaat". Zijn politieke , juridische , taalkundige en culturele invloed is nog steeds voelbaar in vele delen van de wereld. Koloniale grenzen spelen ook een rol in de huidige regionale conflicten, evenals de aanhoudende banden tussen de landen van het Gemenebest van Naties .

Gebieden die vroeger deel uitmaakten van het Britse rijk (de huidige territoria zijn rood onderstreept)

Overzicht

In de 15e en 16e eeuw, het tijdperk van ontdekking , waren Spanje en Portugal de pioniers van de Europese verkenning en verovering van de wereld. Ze vormden enorme koloniale rijken die hen enorme rijkdom brachten. Aangespoord hierdoor begonnen ook Engeland, Frankrijk en Nederland hun eigen kolonies en handelsnetwerken op te bouwen in Amerika en Azië. [3] Na verschillende oorlogen tegen Frankrijk en Nederland in de 17e en 18e eeuw, vestigde Engeland (na de Act of Union 1707 met Schotland, het Koninkrijk van Groot-Brittannië ) zich als de leidende koloniale macht in Amerika en India. De afscheiding van de Dertien Kolonies na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) betekende het verlies van de dichtstbevolkte overzeese gebieden, maar Groot-Brittannië wendde zich al snel tot Afrika , Azië en Oceanië . Na het einde van de Napoleontische oorlogen in 1815 oefende Groot-Brittannië meer dan een eeuw lang een bijna onbetwiste dominantie uit over de oceanen. Het land was de eerste industriële natie en maakte de weg vrij voor de wereldwijde triomf van het kapitalisme . Sinds de 19e eeuw had het decennialang verreweg de grootste koopvaardij- en oorlogsvloten ter wereld, werd het beschouwd als de sterkste zee- en wereldmacht en oefende het tot ongeveer 1902 een uitstekend isolement . Verschillende kolonistenkolonies, waarvan de bevolking voornamelijk toenam door de gestage toestroom van emigranten uit het moederland, kregen in de loop van de tijd meer autonomie en werden verheven tot heerschappijen .

Het jaar 1875 markeert de intrede van Groot-Brittannië in het nieuwe imperialistische tijdperk . Destijds kocht de conservatieve regering van Disraeli de aandelen van de Egyptische heerser Ismail in de Suezkanaal Maatschappij voor 4 miljoen pond om deze strategisch belangrijke handelsroute naar India als onderdeel van de Indiase handel veilig te stellen. De gezamenlijke Brits-Franse financiële controle over Egypte eindigde met de formele bezetting door Groot-Brittannië in 1882 . De rivaliteit met Rusland (zie: The Great Game ), die voor het eerst was geëscaleerd in de Krimoorlog (1854-1856), en de angst voor Russische expansie naar het zuiden en India waren een andere factor in de Britse politiek. In 1878 werd het eiland Cyprus bezet als reactie op de Russisch-Turkse oorlog . Afghanistan werd ook tijdelijk bezet om daar de Russische invloed terug te dringen. Groot-Brittannië voerde drie mislukte oorlogen in Afghanistan.

Door de groeiende invloed van het Duitse Rijk en de Verenigde Staten verloor Groot-Brittannië vanaf rond 1900 steeds meer zijn politieke en economische suprematie. Economische en politieke spanningen met het Duitse Rijk behoren tot de belangrijkste oorzaken van de Eerste Wereldoorlog , waarin Groot-Brittannië voor een groot deel afhankelijk was van de steun van zijn koloniën. De VS hadden zich al vóór 1914 ontwikkeld tot de sterkste industriële en economische macht ter wereld. Hoewel Groot-Brittannië zijn grootste expansie bereikte na het einde van de oorlog in 1918 met de overname van Duitse koloniën, luidden financiële problemen en toenemende ambities voor autonomie het einde in van zijn wereldwijde belang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verminderde de Japanse bezetting van de koloniën in Zuidoost-Azië het Britse prestige. Ondanks de overwinning in 1945 was de achteruitgang niet meer te stoppen, omdat Groot-Brittannië bijna financieel geruïneerd was door de lange oorlog. De dichtstbevolkte kolonie, India , werd slechts twee jaar na het einde van de oorlog onafhankelijk.

Terwijl de kolonies in Australië , Canada , Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika in de 19e en vroege 20e eeuw al een zekere mate van onafhankelijkheid hadden bereikt als Dominions en deze vervolgens gestaag uitbreidden, werden de meeste gebieden van het Britse rijk onderdeel van het proces in de tweede helft van de 20e eeuw de dekolonisatie naar onafhankelijke staten. In 1960, in het zogenaamde “ Afrikaanse jaar ”, kregen Nigeria en Brits Somaliland bijvoorbeeld hun soevereiniteit. Het proces van dekolonisatie werd in 1997 grotendeels voltooid met de terugkeer van Hong Kong naar de Volksrepubliek China . Nadat ze onafhankelijk waren geworden, sloten de meeste voormalige koloniën zich aan bij het Gemenebest van Naties , een losse associatie van soevereine staten. Tot op heden erkennen 16 Commonwealth-staten de Britse monarch als gemeenschappelijk staatshoofd als Commonwealth Realms . Daarnaast blijven 14 kleinere overzeese gebiedsdelen onder Britse soevereiniteit.

Basis (tot 1583)

Het Koninkrijk Engeland verwierf zijn eerste bezittingen buiten het belangrijkste Britse eiland toen het Koninkrijk Schotland nog in het noorden bestond. De koninklijke familie Plantagenet regeerde in de tweede helft van de 12e en het begin van de 13e eeuw over Engeland en heel West- Frankrijk (het zogenaamde Anjou-rijk ). Het Engelse bezit op het Europese vasteland ging tot 1453 bijna volledig verloren in de Honderdjarige Oorlog , waarvan de laatste de havenstad Calais was, die in 1558 ook aan Frankrijk viel.

De hoeksteen van het wereldrijk was de uitbreiding van de Engelse invloedssfeer naar de Britse eilanden zelf, die begon in 1171 met de invasie van Ierland en de proclamatie van de Lordship of Ireland , hoewel de directe Engelse heerschappij aanvankelijk beperkt was tot kleine gebieden op de oostkust, vooral de Pale rond Dublin . Pas in de tweede helft van de 16e eeuw kon Engeland met de plantages zijn invloed over het hele eiland uitbreiden. [4] Na meer dan twee eeuwen gewapend conflict werd Wales in 1283 eindelijk veroverd. Schotland kwam in 1296 ook onder Engelse heerschappij, maar bevrijdde zichzelf gedurende ongeveer vier eeuwen na de onafhankelijkheidsoorlogen .

Replica van Giovanni Caboto's schip The Matthew

Na de successen van de Spaanse en Portugese ontdekkingsreizen in de " Nieuwe Wereld ", gaf koning Hendrik VII de Italiaanse zeevaarder Giovanni Caboto (verengelst als John Cabot ) de opdracht om het voorbeeld van Christoffel Columbus te volgen en een zeeroute naar Azië te zoeken in de Noord-Atlantische Oceaan . De expeditie van Cabot begon in 1497 en landde aan de kust van Newfoundland in wat nu Canada is . Het jaar daarop leidde Cabot een tweede expeditie, maar die gaat verloren. [5] Henry VII zette de ontwikkeling van de zeevaart voort en liet in 1495 in Portsmouth het eerste droogdok van Europa bouwen. Hij hervormde ook de nog kleine Engelse vloot waaruit de Royal Navy zich ontwikkelde.

Tot de tweede helft van de 16e eeuw, tijdens het bewind van koningin Elizabeth I , waren er geen pogingen meer om Engelse koloniën in Amerika te stichten. [6] De Reformatie had vijanden gemaakt van Engeland en het katholieke Spanje. Vanaf 1562 verordende de Engelse kroon door de staat geautoriseerde piraterij. Engelse kapers zoals John Hawkins en Francis Drake waren aanvankelijk niet erg succesvol in hun pogingen om voet aan de grond te krijgen in de lucratieve slavenhandel over de Atlantische Oceaan door West-Afrikaanse kuststeden en Portugese schepen te overvallen. Terwijl de spanningen met Spanje toenamen, gaf koningin Elizabeth haar formele toestemming om Spaanse steden op het Amerikaanse continent te plunderen en de met schatten beladen Spaanse galjoenen te plunderen die terugkeerden uit de Nieuwe Wereld. [7] Invloedrijke geleerden zoals Richard Hakluyt en John Dee (die de eerste waren die de term Brits rijk gebruikten [8] ) begonnen de oprichting van een Engels rijk te eisen dat zou wedijveren met het Spaanse en Portugese rijk.

Eerste Britse Rijk (1583-1783)

Van 1577 tot 1580 bereikte Francis Drake de tweede omvaart in de geschiedenis. In 1578 schonk koningin Elizabeth I de avonturier Humphrey Gilbert officiële privileges voor ontdekking en verkenning in het buitenland. Gilbert zeilde naar het Caribisch gebied met als doel piraterij en een kolonie in Noord-Amerika. Maar de expeditie moest worden gestaakt voordat hij zelfs maar de Atlantische Oceaan was overgestoken. [9] In 1583 deed hij een tweede poging en kwam naar Newfoundland . Hij nam het eiland formeel in Engels bezit en nam het bevel over de lokale vissersvloot op zich, maar er werd geen poging gedaan tot permanente vestiging. Gilbert stierf bij zijn terugkeer naar Engeland. In 1584 kreeg zijn halfbroer Walter Raleigh zijn eigen privileges en stichtte hij de Roanoke- kolonie voor de kust van North Carolina , die echter door gebrek aan voorraden mislukte. [10]

In 1603 kwam de Schotse koning James VI. aan de Engelse troon, waarmee de twee staten in personele unie waren verbonden. [11] Het jaar daarop beëindigde hij de vijandelijkheden met Spanje. Door de nu heersende vrede met de belangrijkste rivaal verschoof de Engelse belangstelling van uitstapjes naar kolonies van andere staten naar de systematische opbouw van hun eigen koloniale rijk. [12] Het Britse rijk begon in het begin van de 17e eeuw met de vestiging van Noord-Amerika en kleinere Caribische eilanden, evenals de oprichting van een particuliere handelsmaatschappij, de Oost-Indische Compagnie om handel te drijven met Azië. Het volgende tijdperk tot het verlies van de Dertien Kolonies na de Amerikaanse Revolutie in de late 18e eeuw wordt het "Eerste Britse Rijk" (Eerste Britse Rijk) genoemd. [13]

Afrika, Amerika, Europa en de slavenhandel

De belangrijkste en meest lucratieve Engelse kolonies bevonden zich aanvankelijk in het Caribisch gebied, maar pas nadat enkele pogingen tot kolonisatie waren mislukt. De kolonie van Brits Guyana , gesticht in 1604, duurde slechts twee jaar en het belangrijkste doel - het vinden van goudafzettingen - werd niet bereikt. [14] De eerste kolonies op de eilanden St. Lucia (1605) en Grenada (1609) moesten spoedig weer worden afgestaan. Aan de andere kant waren de inspanningen op St. Kitts (1624), Barbados (1627) en Nevis (1628) vanaf het begin succesvol. [15] De kolonies spoedig aangenomen van het systeem van suikerriet plantages dat de Portugese met succes had geïntroduceerd Brazilië . Voorwaarde hiervoor was in Amerika echter het werk van geïmporteerde slaven uit Afrika en - althans in het begin - de ondersteuning van Nederlandse schepen, die de gedeporteerden verkochten, de suiker ervoor kochten en naar Europa brachten. Om ervoor te zorgen dat de stijgende winsten niet te veel naar het buitenland zouden vloeien, nam het Engelse parlement in 1651 de Navigational Act aan, die alleen Engelse schepen toestond om handel te drijven in Engelse koloniën. Deze stap leidde tot vijandelijkheden met de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën . In de Engels-Nederlandse zeeoorlogen die daarop volgden , kon Engeland zijn invloed in Amerika uitbreiden ten koste van de Nederlanders. In 1655 veroverden de Engelsen Jamaica op de Spanjaarden en in 1666 werden de Bahama's gekoloniseerd.

De eerste permanente Engelse nederzetting in Noord-Amerika was Jamestown , Virginia , gesticht in 1607 en beheerd door de Virginia Company of London . De oprichting van de Bermuda- kolonie gaat terug op schipbreukelingen die daar in 1609 waren gestrand op weg naar Jamestown. De Virginia Company verloor haar privileges in 1624 en Virginia werd een kroonkolonie . [16] De oprichting van de London and Bristol Company (beter bekend als Newfoundland Company) vond plaats in 1610. Hun doel was om een ​​permanente vestiging op Newfoundland te vestigen, maar dit mislukte. De Pilgrim Fathers , een strikt puriteinse religieuze gemeenschap, stichtten in 1620 de kolonie Plymouth , Massachusetts . [17] Zij waren de eersten die religieus gemotiveerde vervolging vermeden door de moeizame oversteek naar Noord-Amerika. Maryland (1634) was een toevluchtsoord voor katholieken , Rhode Island (1636) was tolerant ten opzichte van alle denominaties en Congregationalisten verhuisden naar Connecticut (1639). In 1663 werd de provincie Carolina gesticht. In 1664 veroverde Engeland de kolonie Nieuw Amsterdam in de tweede Engels-Nederlandse zeeoorlog en noemde het New York . In 1681 stichtte William Penn de kolonie Pennsylvania . De koloniën op het Amerikaanse vasteland waren financieel minder succesvol dan die in het Caribisch gebied, maar hadden grote stukken goede landbouwgrond en trokken veel meer Britse emigranten aan, die de voorkeur gaven aan het koelere klimaat. [18]

In 1670 verleende koning Charles II de Hudson's Bay Company (HBC) een Royal Charter waardoor ze een monopolie kregen op de pelshandel in wat toen bekend stond als Rupert's Land ; een uitgestrekt gebied dat tegenwoordig overeenkomt met een groot deel van Canada . De forten en handelsposten die door de HBC waren gebouwd, werden herhaaldelijk aangevallen door de Fransen, die hun eigen pelshandelkolonie hadden gesticht in het naburige Nieuw-Frankrijk .

Schematische weergave van de Atlantische driehoekshandel

De Royal African Company , opgericht in 1672, kreeg van Karel II het monopolie om de Britse koloniën te voorzien van Afrikaanse slaven. Mensenhandel en slavernij vormden vanaf het begin de basis van alle koloniën in het Caribisch gebied. Tot het verbod op de slavenhandel (maar niet het houden van slaven) in 1807 waren de Britten verantwoordelijk voor de ontvoering van 3,5 miljoen Afrikaanse slaven, een derde van alle mensen die over de Atlantische Oceaan werden vervoerd. [19] Om mensenhandel te vergemakkelijken, werden forten gebouwd aan de kust van West-Afrika, bijvoorbeeld James Island of Bunce Island . Vooral door de toenemende Europese consumptie van suiker uit suikerrietplantages steeg tussen 1650 en 1780 het aandeel Afrikaanse slavenarbeid in de Caribische koloniën van 25 naar 80 procent, in de dertien koloniën van 10 naar 40 procent (met slaven in de zuidelijke kolonies die de meerderheid van de bevolking uitmaken). [20] Voor steden in het westen van Engeland zoals Bristol en Liverpool , die een van de drie zijden van de Atlantische driehoekshandel vormden, was mensenhandel een belangrijke economische factor. Door onhygiënische omstandigheden op de schepen, seksueel misbruik, geketende mensen en slechte voeding stierf elke zevende gedeporteerde op de oversteek. [21]

Schotland streefde ook naar het stichten van kolonies in Amerika. Nova Scotia werd in 1621 overgenomen , maar ging tien jaar later verloren aan Frankrijk. Het Darién-project , goedgekeurd door het Schotse parlement in 1695, voorzag in de oprichting van een kolonie op de landengte van Panama om de handel tussen Schotland en het Verre Oosten te stimuleren. Het project mislukte jammerlijk en verbrijzelde de staatsfinanciën. De gevolgen waren zo ernstig - een kwart van het Schotse kapitaal ging verloren [22] - dat Engeland en Schotland besloten de twee staten te verenigen. Met de Act of Union 1707 werd het Koninkrijk Groot-Brittannië opgericht en namen de Engelsen de Schotse schulden over.

Rivaliteit met Nederland in Azië

Aan het begin van de 17e eeuw begonnen Engeland en Nederland het monopolie van Portugal op de handel met Azië in twijfel te trekken. Particuliere naamloze vennootschappen ontstonden om de handelsreizen te financieren - de Engelse Oost-Indische Compagnie (later Britse Oost-Indische Compagnie ) en de Nederlandse Oost-Indische Compagnie werden respectievelijk in 1600 en 1602, opgericht. Het belangrijkste doel van deze bedrijven was om een ​​zo groot mogelijk aandeel in de lucratieve Indiase handel te verwerven. De relatieve nabijheid van de hoofdsteden Londen en Amsterdam en de rivaliteit tussen de twee landen leidden tot conflicten tussen de samenlevingen. De Nederlanders veroverden een suprematiepositie op de Molukken (voorheen een Portugees bolwerk), terwijl de Engelsen voet aan de grond kregen in India .

Hoewel de Engelsen later de Nederlanders als koloniale mogendheid voorbijstreefden, kregen de laatste in de 17e eeuw tijdelijk de overhand in Azië door een beter ontwikkeld financieel systeem en de effecten van de Engels-Nederlandse zeeoorlogen. De vijandelijkheden eindigden na de Glorieuze Revolutie in 1688 toen de Nederlander Willem van Oranje de Engelse troon besteeg. Een verdrag tussen de twee staten liet de specerijenhandel in de Indonesische archipel over aan Nederland en de textielhandel in India aan Engeland. De textielhandel was al snel winstgevender dan de specerijenhandel en in 1720 had de Britse samenleving de Nederlandse samenleving voorbijgestreefd. [23] De Britse Oost-Indische Compagnie richtte haar aandacht nu niet langer op Surat , een centrum van de specerijenhandel, maar op Fort St. George, later Madras of Chennai , Bombay (nu Mumbai , 1661 door de Portugezen als bruidsschat voor Catherine de 'Braganza links) en Sutanuti, een van de drie dorpen die samen de stad Calcutta vormden.

Botsingen met Frankrijk

De vrede tussen Engeland en Nederland in 1688 betekende dat beide landen geallieerd waren in de Pfalz Successieoorlog (1688-1697). Engeland kon echter een groot deel van zijn militaire uitgaven concentreren op de gelijktijdige King William's War , terwijl de Nederlanders zich op het Europese vasteland moesten verdedigen tegen de Fransen en hun koloniale expansie tot stilstand kwam. [24] In de 18e eeuw groeide Groot-Brittannië uit tot de grootste koloniale macht ter wereld, waardoor Frankrijk zijn belangrijkste rivaal werd.

Gezicht op Gibraltar (1810)

De dood van de Spaanse koning Karel II en de erfrechtvordering van Filips van Anjou , een kleinzoon van de Franse koning Lodewijk XIV , opende de mogelijkheid van de eenwording van Spanje en Frankrijk met hun koloniën, wat onaanvaardbaar was voor de andere grote Europese mogendheden . [25] In de Spaanse Successieoorlog (1701–1714) sloten Groot-Brittannië, Portugal, Nederland en het Heilige Roomse Rijk een alliantie tegen Spanje en Frankrijk. Een parallel strijdtoneel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk was de Queen Anne's War in Noord-Amerika. In de Vrede van Utrecht deed Filips van Anjou afstand van zijn aanspraak op de Franse troon en verloor Spanje zijn bezittingen in Europa . [26] Groot-Brittannië profiteerde het meest. Het ontving Newfoundland en Acadia uit Frankrijk, Gibraltar en Menorca uit Spanje. Gibraltar, dat vandaag nog steeds eigendom is van de Britten, werd een strategisch belangrijke marinebasis en stelde de Britten in staat om de toegang van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee te controleren . De Britten keerden Menorca terug in de Vrede van Amiens in 1802. Spanje verleende Groot-Brittannië ook het recht op het lucratieve Asiento de Negros , d.w.z. toestemming om slaven te verkopen in Latijns-Amerika . [26]

De Zevenjarige Oorlog (1756-1763) was de eerste oorlog met wereldwijde gevolgen. De strijdtonelen waren Europa, India , Noord-Amerika , de Caraïben , de Filippijnen en de kustgebieden van Afrika . In de Verenigde Staten staat het conflict bekend als de Franse en Indische Oorlog. De ondertekening van de Vrede van Parijs had een grote impact op de toekomst van het Britse rijk. De Franse koloniale overheersing in Noord-Amerika eindigde met de erkenning van de Britse aanspraken op het land van Rupert en de overdracht van Nieuw-Frankrijk aan Groot-Brittannië. Spanje kreeg Louisiana van Frankrijk en liet Florida over aan de Britten. Na de Derde Karnatische Oorlog behield Frankrijk de controle over enkele enclaves in India, maar moest het militaire beperkingen tolereren en zich ertoe verbinden de Britse vazalstaten te steunen. Zo was Groot-Brittannië na de Zevenjarige Oorlog de leidende koloniale macht.

Opkomst van het Tweede Britse Rijk (1783-1815)

Regel in India

De Britse Oost-Indische Compagnie (BEIC) richtte zich in de eerste eeuw van haar bestaan ​​op de handel in India, omdat ze niet in staat was het machtige Mughal-rijk uit te dagen dat de Engelse handelsrechten in 1617 had verleend. [27] Dit veranderde in de 18e eeuw toen de macht van de Mughals geleidelijk begon af te nemen onder het bewind van Aurangzeb en vooral zijn nakomelingen. In de Carnatic Wars van de jaren 1740 en 1750 kreeg de BEIC de overhand op de rivaliserende Franse Oost-Indische Compagnie . De overwinning in de Slag bij Plassey op de Nawab Siraj-ud-Daula in 1757 resulteerde in de onbeperkte heerschappij van de BEIC in de economisch belangrijke provincie Bengalen . Het bedrijf vestigde zich als de leidende militaire en politieke macht in India. [17]

In de daaropvolgende decennia was ze in staat om het gebied dat ze regeerde geleidelijk uit te breiden. Na de Derde Marathas-oorlog (1817/18) regeerde het over grote delen van Zuid-India, hetzij rechtstreeks, hetzij via vazallen in de Indiase prinselijke staten , die onder strikte controle stonden. De lokale heersers moesten de suprematie van Groot-Brittannië erkennen en werden afgezet als ze weigerden. De BEIC-troepen bestonden voornamelijk uit sepoys . [28] Andere veroveringen waren Rohilkhand (1801), Delhi (1803), Sindh (1843), Punjab en Northwest Frontier Province (beide 1849), Berar (1854) en Oudh (1856).

Verlies van de Dertien Kolonies

Overgave van Cornwallis (1781)

In de jaren 1760 en 1770 verslechterden de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de Dertien Kolonies in Noord-Amerika merkbaar, vooral omdat het Britse parlement probeerde belastingen in te voeren zonder dat de kolonisten voldoende vertegenwoordigd waren in het parlement, [29] wat werd vermeld in de slogan Geen belasting zonder vertegenwoordiging werd als voorbeeld gesteld. De Britten reageerden op de Boston Tea Party en andere gewelddadige rellen met de Intolerable Acts , die in 1775 leidden tot het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog . In 1776 vaardigden de kolonisten de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten uit . Na de beslissende overwinning van de opstandelingen in de Slag bij Yorktown in 1781, moest Groot-Brittannië twee jaar later in de Vrede van Parijs de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkennen.

Het verlies van een aanzienlijk deel van Brits Noord-Amerika , toen het dichtstbevolkte Britse overzeese gebiedsdeel, wordt door historici beschreven als de overgang tussen het "eerste" en het "tweede wereldrijk"; De aandacht van Groot-Brittannië was niet langer gericht op Noord-Amerika, maar op Azië, de Pacific en later ook het binnenland van Afrika. [30] In zijn belangrijkste werk, The Prosperity of Nations , gepubliceerd in 1776, noemde de Schotse econoom Adam Smith kolonies overbodig en riep hij op om het oude mercantilistische economische beleid te vervangen door vrijhandel . [31] De toenemende handel met de onafhankelijke Verenigde Staten na 1783 leek Smiths theorie te bevestigen dat politieke controle geen voorwaarde is voor economisch succes. [32] De spanningen tussen de twee staten escaleerden tijdens de Coalitieoorlogen toen Groot-Brittannië probeerde de Amerikaanse handel met Frankrijk te blokkeren en Amerikaanse zeelieden onder dwang rekruteerde om bij de Royal Navy te dienen. In de Brits-Amerikaanse Oorlog (1812-1814) was geen van beide partijen in staat een beslissend voordeel te behalen, en de Vrede van Gent herstelde in wezen de vooroorlogse situatie.

De gebeurtenissen in Noord-Amerika beïnvloedden de Britse politiek in Canada , waar zich na de Onafhankelijkheidsoorlog tienduizenden loyalisten hadden gevestigd. Die 14.000 Loyalisten, die zum Saint John River zogen, fühlten sich zu isoliert von der Kolonialregierung in Halifax , so dass die britische Regierung 1784 von Nova Scotia die neue Kolonie New Brunswick abtrennte. [33] Das Verfassungsgesetz von 1791 schuf die Provinzen Oberkanada und Niederkanada ; erstere war mehrheitlich englischsprachig, letztere mehrheitlich französischsprachig. Dadurch sollten die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen abgebaut werden. Ein weiteres Ziel war es, die Herrschaft der Zentralregierung zu stärken und nicht jene Art der Selbstverwaltung zuzulassen, die aus Sicht der Briten zur Amerikanischen Revolution geführt hatte. [34]

Expansion im Pazifik

Seit 1718 war die Deportation nach Amerika die Strafe für zahlreiche kriminelle Vergehen in Großbritannien. Jährlich wurden rund 1.000 Verurteilte über den Atlantik transportiert. [35] Nach dem Verlust der Dreizehn Kolonien sah sich die britische Regierung gezwungen, ein neues Ziel für Deportationen zu finden, wofür sich Australien anbot. 1770 entdeckte James Cook auf seiner wissenschaftlichen Expedition im Südpazifik die Ostküste Australiens und nahm den Kontinent für Großbritannien in Besitz. Joseph Banks , Cooks Botaniker auf dieser Reise, überzeugte 1778 die Regierung davon, dass die Botany Bay als Standort einer Sträflingskolonie geeignet sei. Die erste Flotte mit Strafgefangenen, die First Fleet , legte 1787 in Portsmouth ab und erreichte ein Jahr später Australien. [36] Die erste Siedlung wurde nicht in der Botany Bay errichtet, sondern in der nahen Sydney Cove , aus der die spätere Millionenstadt Sydney entstand. Die Deportationen in die Kolonie New South Wales wurden bis 1840 fortgesetzt. Damals zählte sie 56.000 Einwohner, von denen die Mehrheit Sträflinge, Freigelassene und deren Nachkommen waren. Australien entwickelte sich zu einem profitablen Exporteur von Wolle und Gold. [37]

Während seiner Reise gelangte Cook auch nach Neuseeland . 1769 nahm er die Nordinsel in Besitz, 1770 die Südinsel . Zunächst beschränkte sich der Kontakt zwischen Māori und Europäern auf den Austausch von Handelsgütern. Insbesondere im Norden entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Walfangstationen. 1839 gab die New Zealand Company bekannt, sie werde in Neuseeland große Landstriche erwerben und Kolonien gründen. 1840 unterzeichneten Kapitän William Hobson und rund 40 Māori-Repräsentanten den Vertrag von Waitangi . [38] Dieser Vertrag gilt als Gründungsdokument Neuseelands, doch unterschiedliche Interpretationen der englischen und Māori-Versionen sorgen bis heute für juristische Auseinandersetzungen. In den Neuseelandkriegen (1845–1872) konnten die Briten ihre Herrschaft über ganz Neuseeland durchsetzen.

Napoleonische Kriege und Abschaffung der Sklaverei

Während der Herrschaft Napoleon Bonapartes wurde Großbritannien im sogenannten Britisch-Französischen Kolonialkonflikt erneut durch das neu entstandene französische Kaiserreich herausgefordert. Im Gegensatz zu früher handelte es sich nicht nur um eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Staaten, sondern auch zwischen Ideologien. [39] Nicht nur die britische Vormachtstellung in der Welt war gefährdet; Napoléon drohte auch damit, Großbritannien selbst zu erobern, wie zahlreiche andere Staaten auf dem europäischen Festland. Die Briten investierten viele Ressourcen und große Geldsummen, um den Krieg zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Royal Navy blockierte französische Häfen und errang 1805 in der Schlacht von Trafalgar einen entscheidenden Sieg über die französisch-spanische Flotte. Frankreich wurde schließlich 1815 durch eine Koalition europäischer Armeen besiegt. Wieder war Großbritannien der größte Nutznießer von Friedensverträgen. Frankreich musste gemäß den am Wiener Kongress ausgehandelten Bedingungen die Ionischen Inseln , Malta , die Seychellen , Mauritius , St. Lucia und Tobago abtreten. Von Spanien erhielten die Briten Trinidad , von den Niederlanden Guayana und die Kapkolonie . Im Gegenzug gaben die Briten Guadeloupe , Martinique , Gorée , Französisch-Guayana und Réunion an Frankreich sowie Java und Suriname an die Niederlande zurück – Territorien, die sie während der Koalitionskriege besetzt hatten.

Die britische Regierung geriet unter zunehmenden Druck der Abolitionismus -Bewegung, woraufhin das Parlament 1807 den Slave Trade Act erließ, der den Sklavenhandel, jedoch nicht die Sklavenhaltung, im gesamten Britischen Empire verbot. Sierra Leone wurde 1808 als offizielle britische Kolonie für befreite Sklaven gegründet. [40] Der 1833 vom Parlament erlassene Slavery Abolition Act machte nicht nur den Sklavenhandel illegal, sondern die Sklaverei an sich. Am 1. August 1834 erhielten sämtliche Sklaven im Empire die Freiheit. [41]

Großbritanniens „imperiales Jahrhundert“ (1815–1914)

Das Britische Weltreich im Jahr 1897, die britischen Besitzungen werden traditionell rot gekennzeichnet

Der Zeitraum zwischen 1815 und 1914 wird von einigen Historikern als „imperiales Jahrhundert“ bezeichnet. [42] [43] Nach dem Sieg über Frankreich hatte Großbritannien keine ernstzunehmenden Rivalen mehr, mit Ausnahme des Russischen Reiches in Zentralasien . [44] Die auf See uneingeschränkt dominierenden Briten übernahmen die Rolle eines „Weltpolizisten“, eine später als Pax Britannica bezeichnete Staatsdoktrin. [45] Die Außenpolitik war vom Prinzip der splendid isolation geprägt: Andere Mächte waren durch Konflikte in Europa gebunden, während die Briten sich heraushielten und durch die Konzentration auf den Handel ihre Vormachtstellung noch weiter ausbauten. [46] Großbritannien übte nicht nur die Kontrolle über die eigenen Kolonien aus, sondern beeinflusste dank der führenden Position in der Weltwirtschaft auch die Innenpolitik zahlreicher nominell unabhängiger Staaten. Dazu gehörten China , Argentinien und Siam , die auch „informelles Empire“ genannt werden. [47]

Neue Technologien, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden, stützten die imperiale Macht Großbritanniens. Dazu gehörten das Dampfschiff und die Telegrafie , welche die Koordination, Kontrolle und Verteidigung des Empire erleichterten. Bis 1902 waren sämtliche Kolonien durch ein Netz von Telegrafenkabeln miteinander verbunden, die All Red Line . [48]

Die Ostindien-Kompanie in Asien

Die britische Asienpolitik im 19. Jahrhundert war hauptsächlich auf die Absicherung und Ausdehnung der Herrschaft in Indien ausgerichtet, da es die wichtigste Kolonie war und als Schlüssel zum übrigen Asien galt. [49] Die Britische Ostindien-Kompanie trieb die Expansion des Empire in Asien voran. Die Armee der Kompanie hatte erstmals im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) mit der Royal Navy zusammengearbeitet. Sie kooperierten auch außerhalb Indiens, beispielsweise bei der Vertreibung der Franzosen aus Ägypten (1799), der vorübergehenden Eroberung Javas von den Niederländern (1811), beim Erwerb von Singapur (1819) und Malakka (1824) sowie der Eroberung Burmas (1826). [44]

Von ihrer indischen Basis aus war die Kompanie seit den 1730er Jahren im Rahmen des Chinahandels auch im zunehmend profitablen Opiumgeschäft mit China involviert. Dieser Handel, den Kaiser Yongzheng 1729 für illegal erklärt hatte, trug dazu bei, dass die negative britische Handelsbilanz , die sich aus dem Import von Tee und Seide ergab, umgekehrt und der Devisenabfluss nach China, der zu einer spürbaren Verknappung der britischen Silberreserven geführt hatte, gestoppt werden konnte. Als die chinesischen Behörden 1839 in Guangzhou über 20.000 Kisten Opium konfiszierten, führte dies zum Ersten Opiumkrieg . 1841 eroberten die Briten Hongkong , damals eine kleine Siedlung. [50]

Das im Rahmen des Sepoy-Aufstands von den Briten erstürmte Secundra Bagh in Lucknow , Aufnahme von Felice Beato , März 1858

Der Anfang vom Ende der Britischen Ostindien-Kompanie war eine Meuterei der Sepoys gegen ihre britischen Kommandanten, zum Teil ausgelöst durch die Spannungen, welche die Briten mit dem Versuch, Indien zu verwestlichen , aufgebaut hatten. [51] Die Briten benötigten für die Niederschlagung des Sepoy-Aufstandes von 1857 ein halbes Jahr, der Konflikt forderte auf beiden Seiten viele Tote. Daraufhin führte die britische Regierung die direkte Herrschaft über Britisch-Indien ein und ein ernannter Generalgouverneur im Range eines Vizekönigs verwaltete die Kronkolonie . Königin Victoria wurde 1877 zur Kaiserin von Indien gekrönt. Die Ostindien-Kompanie stellte 1858 ihre Geschäftstätigkeit ein und wurde 1873 aufgelöst. [52]

Im 19. Jahrhundert gab es in Indien eine Reihe von Missernten , die folgenden Hungersnöte forderten rund 10 Millionen Tote. Während ihrer Herrschaft hatte es die Ostindien-Kompanie unterlassen, irgendwelche koordinierten Maßnahmen gegen Hungersnöte zu treffen. Dies änderte sich erst unter direkter britischer Verwaltung. Nach jeder Hungersnot wurden Kommissionen eingesetzt, um die Ursachen zu untersuchen und Maßnahmen einzuleiten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigten sich erste Auswirkungen. [53]

„The Great Game“

Während des 19. Jahrhunderts strebten Großbritannien und Russland danach, das Machtvakuum in Zentralasien auszufüllen, das durch die Schwächung des Osmanischen Reiches , der persischen Kadscharen -Dynastie und der chinesischen Qing-Dynastie entstanden war. Diese Rivalität ist als The Great Game („Das Große Spiel“) bekannt. [49] Aus britischer Sicht waren die errungenen Siege im Russisch-Persischen Krieg (1826–1828) und im Russisch-Türkischen Krieg (1828–1829) ein klares Zeichen für die imperialen Ambitionen und Möglichkeiten der Russen, sie weckten auch die Angst vor einer Invasion Indiens auf dem Landweg. 1839 versuchte Großbritannien, diesem Ziel mit der Eroberung Afghanistans zuvorzukommen. Diese endete drei Jahre später mit einer der verheerendsten Niederlagen des viktorianischen Zeitalters, als die britische Invasionstruppe 1842 beim Abzug aus Kabul durch paschtunische Stämme, die mit russischen Waffen ausgerüstet waren, fast vollständig vernichtet wurde. [54] Der Zweite Anglo-Afghanische Krieg führte 1880 zu einer verheerenden Niederlage bei Maiwand , der Belagerung Kabuls durch die Afghanen und dem britischen Rückzug nach Indien. Nach dem Dritten Anglo-Afghanischen Krieg von 1919 musste Großbritannien die Souveränität Afghanistans endgültig anerkennen.

Zeitgenössische Zeitungsillustration der Schlacht bei Inkerman (1855)

Als Russland 1853 den türkisch beherrschten Teil des Balkans besetzte, fürchteten sowohl Großbritannien als auch Frankreich die drohende russische Dominanz im Mittelmeerraum und im Nahen Osten . Sie entsandten Expeditionsarmeen auf die Krimhalbinsel , um die dortige russische Flottenbasis einzunehmen. Im Krimkrieg , der bis 1856 dauerte, kamen zahlreiche neue Methoden der modernen Kriegführung zur Anwendung. Dieser Krieg war der einzige gegen eine andere Kolonialmacht während der Pax Britannica und endete mit einer empfindlichen Niederlage Russlands. [54] In den nächsten zwei Jahrzehnten blieb die Situation in Zentralasien weiterhin angespannt. Während die Briten 1876 Belutschistan annektierten, eroberten die Russen die Territorien des heutigen Kirgisistan , Kasachstan und Turkmenistan .

1878 verpachtete das Osmanische Reich Zypern an Großbritannien und erhielt im Gegenzug die Zusicherung, bei einem erneuten Vorstoß der Russen Unterstützung zu erhalten. Im selben Jahr einigten sich aber Großbritannien und Russland auf Einflusssphären, womit der Konflikt entschärft werden konnte. Den letzten Versuch, ihren Einfluss in Zentralasien auszudehnen, unternahmen die Briten 1903/04 mit dem erfolglosen Tibetfeldzug . Die Vernichtung der russischen Flotte im Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) verringerte gleichwohl die Bedrohung für Großbritannien.

Wettlauf um Afrika

Die Niederländische Ostindien-Kompanie hatte 1652 an der Südspitze Afrikas die Kapkolonie gegründet, als Zwischenstation für ihre Schiffe auf dem Weg zu den Kolonien in Asien. Großbritannien besetzte die Kolonie 1795, um sie nach der Eroberung der Niederlande vor dem Zugriff der Franzosen zu bewahren. 1806 annektierte Großbritannien die Kapkolonie formell. [55] Nach 1820 gelangten immer mehr britische Einwanderer hierher und verdrängten die Buren , welche die britische Herrschaft ablehnten. Tausende von Buren zogen in den 1830er und 1840er Jahren im Großen Treck nordostwärts und gründeten kurzlebige Burenrepubliken .

1843 annektierten die Briten Natal . 1879 drangen britische Truppen von dort aus in das benachbarte Reich der Zulu ein und unterwarfen es im Zulukrieg . Die Voortrekker gerieten wiederholt in bewaffnete Konflikte mit den Briten, die im südlichen Afrika ihre eigenen Ziele verfolgten. Schließlich gründeten die Buren zwei Republiken, die sich längere Zeit halten konnten, die Südafrikanische Republik und den Oranje-Freistaat . Im Zweiten Burenkrieg (1899–1902) eroberten die Briten, die es vor allem auf die großen Goldvorkommen abgesehen hatten, beide Republiken. Den unterlegenen Buren gewährten sie aber großzügige Friedensbedingungen.

1869 wurde in Ägypten der unter französischer Leitung errichtete Sueskanal eröffnet, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer und dem Indischen Ozean verbindet. Die Briten lehnten den Bau des Kanals zunächst ab; als er jedoch offen war, erkannten sie rasch seinen strategischen Wert. [56] 1875 erwarb die britische Regierung für vier Millionen Pfund den 44-%-Anteil des verschuldeten ägyptischen Herrschers Ismail Pascha an der Kanalgesellschaft. Zwar erlangten die Briten dadurch nicht die vollständige Kontrolle über den Wasserweg, konnten aber großen Einfluss ausüben. Die gemeinsame britisch-französische Finanzkontrolle Ägyptens endete 1882 mit der britischen Okkupation des Landes nach der Niederschlagung des Urabi-Aufstands . [57] Die Franzosen blieben Mehrheitsaktionäre und versuchten, die britische Position zu schwächen. Die Streitfragen konnten 1888 durch Verhandlungen geklärt werden. Der daraus resultierende Vertrag trat 1904 in Kraft und machte den Kanal zu einem neutralen Territorium. De facto übten die Briten aber bis 1954 die Kontrolle aus.

Kolonien in Afrika (1914)

1874 zwangen die Briten dem Aschantireich den Vertrag von Fomena auf. Die Aschanti mussten auf alle ihre Rechte an der Küste verzichten und den Sklavenhandel, einst ihre Haupteinnahmequelle, für illegal erklären. Die Gebiete an der Küste wurden in die britische Kolonie Goldküste eingegliedert, der Rest des Aschantireiches bis 1902 ebenfalls unterworfen. Als die Aktivitäten Frankreichs , Belgiens und Portugals im Mündungsbereich des Kongo die Gefahr eines Krieges heraufbeschworen, beschlossen die europäischen Kolonialmächte bei der Kongokonferenz in Berlin (1884/85) Regeln für die Aufteilung Afrikas. Sie definierten die „effektive Okkupation“ als Kriterium für die internationale Anerkennung eines Anspruchs in diesem „ Wettlauf um Afrika “ ( scramble for Africa ). [58]

Im Sudan kam es 1881 zum Mahdi-Aufstand , der sich gegen die ägyptische Besetzung richtete. 1885 eroberten die Aufständischen Khartum , ein britisches Expeditionsheer erreichte die Stadt zu spät und musste wieder abziehen. Erst 1896 wurde ein britisch-ägyptisches Expeditionskorps in Marsch gesetzt, das die Mahdisten zwei Jahre später in der Schlacht von Omdurman besiegte. Ebenfalls 1898 hatte Frankreich von Süden her Teile des Sudan besetzt; die daraus resultierende Faschoda-Krise konnte jedoch mit dem Rückzug der französischen Truppen und dem Sudanvertrag beigelegt werden. 1899 wurde der Sudan als anglo-ägyptisches Kondominium konstituiert.

Die britischen Eroberungen in Süd- und Ostafrika bewogen Cecil Rhodes dazu, ein Reich vom „Kap nach Kairo“ anzustreben und eine transkontinentale Eisenbahn von Süd nach Nord zu bauen ( Kap-Kairo-Plan ). Die British South Africa Company , deren Vorsitzender Rhodes war, annektierte 1888 die nach ihm Rhodesien benannten Territorien. Einem ununterbrochenen, von Kapstadt nach Kairo reichenden britischen Herrschaftsgebiet stand jedoch die Kolonie Deutsch-Ostafrika im Wege. Im Helgoland-Sansibar-Vertrag verzichtete das Deutsche Reich 1890 auf seine Ansprüche auf Sansibar und erhielt im Gegenzug das zuvor britische Helgoland zugesprochen. Mächtige Interessengruppen aus Wirtschaft und Politik kamen zur Ansicht, dass die Bildung eines „formellen“ Imperiums nötig sei, um den Bedeutungsverlust in den Weltmärkten aufzuhalten. Vor allem Joseph Chamberlain setzte sich vehement dafür ein. Während der 1890er Jahre wurde der neue Imperialismus zur Leitidee der britischen Politik. Dieser entstand also nicht aus einer Position der Stärke heraus, sondern war vielmehr eine Folge der Angst vor dem wirtschaftlichen Bedeutungsverlust.

Neuer Status der Siedlerkolonien

Der Weg zur Unabhängigkeit der Siedlerkolonien des Britischen Weltreichs nahm 1839 seinen Anfang mit dem Bericht von Lord Durham über die Lage in Britisch-Nordamerika . Darin schlug er die Vereinigung und Selbstverwaltung von Oberkanada und Niederkanada vor, als Reaktion auf die niedergeschlagenen Rebellionen von 1837 . Mit dem Act of Union 1840 wurde die Provinz Kanada geschaffen. Als erste Kolonie erhielt Nova Scotia 1848 eine eigenverantwortliche Regierung, bald darauf folgten die weiteren Kolonien in Britisch-Nordamerika. 1867 schlossen sich Ober- und Niederkanada, New Brunswick und Nova Scotia zum Bundesstaat Kanada zusammen, der mit Ausnahme der Außenpolitik in allen Bereichen politisch eigenständig war. [59]

Weitere Gebiete erhielten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen ähnlichen Grad an Selbstbestimmung zugesprochen: Die australischen Kolonien 1901 durch Zusammenschluss zu einem Bundesstaat, Neuseeland und Neufundland sechs Jahre später. [60] Im Rahmen der Reichskonferenz von 1907 wurde der Begriff Dominion für diese Gebiete offiziell eingeführt. 1910 erhielt auch die Südafrikanische Union , die durch den Zusammenschluss von Kapkolonie, Natal, Transvaal und Oranje-Freistaat entstand, diesen Status.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es immer häufiger Kampagnen für die Selbstverwaltung Irlands ( Home Rule ) . Nach der Rebellion von 1798 war Irland mit dem Act of Union 1800 dem Vereinigten Königreich einverleibt worden. Die Große Hungersnot von 1845 bis 1849 forderte bis zu einer Million Tote. Premierminister William Ewart Gladstone unterstützte das Prinzip des Home Rule, weil er hoffte, Irland würde dem Beispiel Kanadas folgen und ein Dominion werden. Das Parlament lehnte jedoch am 8. Juni 1886 ein entsprechendes Gesetz (das Government of Ireland Bill 1886 , [61] auch bekannt als 'First Home Rule Bill') ab. Viele Abgeordnete fürchteten, ein teilweise unabhängiges Irland wäre ein Sicherheitsrisiko für Großbritannien und werde zum Auseinanderbrechen des Empire führen. Ein ähnliches Gesetz wurde 1893 ebenfalls abgelehnt. [62] Der dritte Anlauf im Jahr 1914 war schließlich erfolgreich, konnte aber wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nicht umgesetzt werden, was 1916 zum Osteraufstand führte.

Weltkriege (1914–1945)

Um die Jahrhundertwende nahmen die Befürchtungen zu, Großbritannien werde nicht mehr in der Lage sein, das gesamte Empire zu verteidigen und gleichzeitig die „ splendid isolation “ zu bewahren. Das Deutsche Reich hatte einen rasanten Aufstieg hinter sich, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, und galt nun als wahrscheinlichster Gegner in einem künftigen Krieg. Großbritannien schloss neue Allianzen: 1902 mit Japan , sowie mit den ehemaligen Erzfeinden Frankreich ( entente cordiale ) 1904 und Russland 1907 ( Triple Entente , Vertrag von Sankt Petersburg ). [63]

Erster Weltkrieg

Kriegsschiffe der Grand Fleet

Die Kriegserklärung Großbritanniens und seiner Alliierten an das Deutsche Reich zu Beginn des Ersten Weltkriegs zog auch die Kolonien und Dominions in den Konflikt hinein. Sie leisteten dem Mutterland umfangreiche militärische, finanzielle und materielle Unterstützung. Mehr als 2,5 Millionen Soldaten dienten in den britischen Streitkräften, dazu kamen Tausende von Freiwilligen aus den Kolonien. Die meisten deutschen Besitzungen in Afrika wurden rasch eingenommen; Australien und Neuseeland besetzten die deutschen Besitzungen im Pazifik, Deutsch-Neuguinea und Samoa . Der Beitrag der Truppen dieser Dominions während der Schlacht von Gallipoli gegen das Osmanische Reich hatte einen großen Einfluss auf ihr Bewusstsein als Nation. Beide Länder gedenken am ANZAC Day noch heute dieses Ereignisses. Im Falle Kanadas hatte die Schlacht bei Arras an der Westfront ähnliche Auswirkungen. Premierminister David Lloyd George honorierte diesen wichtigen Beitrag, indem er 1917 mit den Premierministern der Dominions das Reichskriegskabinett (Imperial War Cabinet) bildete, um die gemeinsamen Anstrengungen zu koordinieren. [64]

Gemäß den Bestimmungen des 1919 unterzeichneten Friedensvertrages von Versailles wuchs die Fläche des Empire um 4,662 Millionen km², die Zahl der Untertanen um 13 Millionen, womit die größte Ausdehnung erreicht war. [65] Die Kolonien des Deutschen Reiches und Teile des Osmanischen Reiches wurden als Mandatsgebiete des Völkerbundes unter den Alliierten aufgeteilt. Großbritannien erhielt die Kontrolle über Palästina und Jordanien , den Irak (mit den deutschen Ölkonzessionen im Norden), Teile Kameruns , Togo und Tanganjika . Auch die Dominions erhielten Mandatsgebiete zugesprochen: Südwestafrika (das heutige Namibia ) gelangte an die Südafrikanische Union , Deutsch-Neuguinea an Australien und Samoa an Neuseeland. Nauru war ein gemeinsames Mandat der Briten und der beiden pazifischen Dominions. [66]

Zwischenkriegszeit

Das britische Reich im Jahr 1938 vor dem Zweiten Weltkrieg (Dominions in Fettschrift)

Die neue Weltordnung, die der Krieg hervorgebracht hatte, insbesondere der Bedeutungszuwachs Japans und der Vereinigten Staaten als Seemächte sowie Unabhängigkeitsbewegungen in Indien und Irland , hatten eine grundlegende Neuausrichtung der britischen imperialen Politik zur Folge. Großbritannien entschloss sich, die Allianz von 1902 mit Japan nicht zu erneuern, und unterzeichnete 1922 stattdessen das Washingtoner Marineabkommen , das die Parität der britischen und US-amerikanischen Flotte festschrieb. [67] Diese Entscheidung löste in den 1930er Jahren zahlreiche Debatten aus, da als Folge der Weltwirtschaftskrise in Deutschland und Japan faschistisch-militaristische Regimes die Macht an sich rissen. [68] In Regierungskreisen befürchtete man, das Empire werde einem gleichzeitigen Angriff beider Länder nicht standhalten können. [67] Darüber hinaus wurde das Empire für die Wirtschaft Großbritanniens immer wichtiger. Während der Zwischenkriegszeit wuchs der Anteil der Exporte in die Dominions und Kolonien von 32 auf 39 Prozent, der Anteil der Importe von 24 auf 37 Prozent. [69]

Enttäuschung über die Verzögerungen des Home Rule in Irland bewogen im Jahr 1919 Mitglieder von Sinn Féin , die über die Mehrheit der irischen Sitze im Parlament verfügten, dazu, in Dublin ein eigenes Parlament zu bilden. Dieser Dáil Éireann rief daraufhin die Unabhängigkeit Irlands aus, gleichzeitig begann die Irish Republican Army einen Guerillakrieg gegen die britischen Besatzer. [70] Der Irische Unabhängigkeitskrieg endete 1921 in einer Pattsituation und mit der Unterzeichnung des Anglo-Irischen Vertrages , der den Irischen Freistaat schuf – ein weitgehend unabhängiges Dominion innerhalb des Empire, das aber verfassungsrechtlich noch mit der britischen Krone verbunden war. Das mehrheitlich protestantische Nordirland löste die im Government of Ireland Act vorgesehene Option sofort ein und verblieb im Vereinigten Königreich. [71]

Eine ähnliche Auseinandersetzung begann 1919 in Britisch-Indien , als mit dem Government of India Act die Forderungen nach Unabhängigkeit nicht erfüllt wurden. [72] Aus Furcht vor kommunistischer und ausländischer Infiltration wurden mit dem Rowlatt Act die Sicherheitsbestimmungen der Kriegszeit auf unbestimmte Zeit verlängert. Dies hatte vor allem im Punjab Ausschreitungen zur Folge, die im April 1919 im Massaker von Amritsar gipfelten. Die britische Öffentlichkeit war gespalten: manche glaubten, Indien sei vor der Anarchie bewahrt worden, andere empfanden das Massaker als abscheulich. [73] Die Inder beendeten 1922 nach dem Zwischenfall im Dorf Chandi Chaura die Kampagne der Nichtkooperation , die Unzufriedenheit gärte in den folgenden 25 Jahren weiter.

Teilnehmer der Reichskonferenz 1926
Stehend vlnr: Walter Stanley Monroe (Neufundland), Gordon Coates (Neuseeland), Stanley Bruce (Australien), Barry Hertzog (Südafrikanische Union), William Thomas Cosgrave (Irischer Freistaat)
Sitzend vlnr: Stanley Baldwin (Vereinigtes Königreich), König George V. , William Lyon Mackenzie King (Kanada)

1922 erhielt Ägypten unter der Herrschaft der Muhammad Ali-Dynastie nach einem Volksaufstand seine Unabhängigkeit und wurde Königreich . Das Land war nach Beginn des Ersten Weltkriegs zum Protektorat erklärt worden. Britische Truppen blieben aber auch nach der Unabhängigkeit im Land stationiert und der politische Einfluss der Briten auf das Land blieb stark. Die britische Truppenpräsenz wurde durch die Unterzeichnung des Anglo-Ägyptischen Abkommens von 1936 legitimiert. Großbritannien erhielt das Recht weiterhin die Zone um den Sueskanal zu verteidigten. Im Gegenzug erhielt Ägypten 1937 Unterstützung beim Beitritt zum Völkerbund . [74] Im gemeinsam verwalteten britisch-ägyptischen Sudan kam es 1924 zur Sudankrise zwischen den Ägyptern und Briten um dessen Status. Der Irak , seit 1919 ein britisches Mandatsgebiet, wurde nach Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1932 ebenfalls in den Völkerbund aufgenommen. [75]

An der Reichskonferenz von 1923 setzten die Dominions durch, dass sie ihre Außenpolitik selbständig betreiben durften. Kanada und Südafrika hatten ein Jahr zuvor während der Chanakkrise ihre militärische Unterstützung verweigert, außerdem fühlte sich Kanada nicht an den 1923 geschlossenen Vertrag von Lausanne gebunden. Auf Druck Irlands und Südafrikas beschloss die Reichskonferenz von 1926 die Balfour-Deklaration . Sie erklärte die Dominions zu „autonomen Gemeinschaften innerhalb des Britischen Empire“, die dem Vereinigten Königreich gleichgestellt, mit diesem im Commonwealth of Nations aber lose verbunden waren. [76] Diese Deklaration erhielt 1931 mit dem Statut von Westminster rechtliche Substanz. Die Parlamente Kanadas, Neuseelands, der Südafrikanischen Union, des Irischen Freistaates und Neufundlands waren nun gesetzgeberisch völlig unabhängig. Neufundland , das aufgrund der Weltwirtschaftskrise unter massiven finanziellen Schwierigkeiten litt, wurde 1933 wieder zu einer Kronkolonie. [77] Der Irische Freistaat distanzierte sich 1937 durch die Annahme einer neuen Verfassung weiter von Großbritannien, wobei der genaue konstitutionelle Status ungeklärt blieb (bis zur Ausrufung der Republik Irland im Jahr 1949).

Zweiter Weltkrieg

Großbritanniens Kriegserklärung an das von den Nationalsozialisten beherrschte Deutsche Reich im September 1939 schloss die Kronkolonien und Indien mit ein, jedoch nicht automatisch die Dominions. Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland erklärten den Krieg eigenständig, während der Irische Freistaat sich dazu entschloss, im Zweiten Weltkrieg neutral zu bleiben. [78] Seit der Niederlage Frankreichs im Juni 1940 standen Großbritannien und das Empire dem Deutschen Reich und dessen Verbündeten bis zum Kriegseintritt der Sowjetunion 1941 allein gegenüber. Die Vereinigten Staaten waren noch nicht bereit, offen an der Seite der Briten in den Krieg einzutreten, gewährten ihnen jedoch mit dem Leih- und Pachtgesetz dringend benötigte Unterstützung. Premierminister Winston Churchill und Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichneten im August 1941 die Atlantik-Charta . Sie enthielt unter anderem die Vereinbarung, dass „das Recht sämtlicher Völker, jene Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen“, respektiert werden solle. Der Wortlaut war zweideutig; er konnte sowohl auf von den Deutschen besetzte europäische Staaten zutreffen als auch auf durch europäische Staaten kolonialisierte Völker. Briten, Amerikaner und nationalistische Bewegungen interpretierten die Vereinbarung später jeweils in ihrem Sinne. [79]

Im Dezember 1941 griff Japan kurz nacheinander British Malaya , den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor und die britische Kronkolonie Hongkong an. Seit dem Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg (1894–1895) war die Macht Japans im Fernen Osten stetig angewachsen, [80] Fernziel der Japaner war eine von ihnen dominierte „ Großostasiatische Wohlstandssphäre “. Der von Churchill herbeigesehnte Kriegseintritt der Vereinigten Staaten war nun Realität geworden und der Sieg Großbritanniens schien nun möglich zu sein, doch die schnellen Kapitulationen in Ostasien schädigten das Prestige als Kolonialmacht nachhaltig. [81] Am verheerendsten wirkte sich der Fall Singapurs aus, das als uneinnehmbare Festung gegolten hatte. Die Erkenntnis, dass Großbritannien nicht in der Lage war, das gesamte Empire zu verteidigen, führte zu einer engeren Kooperation Australiens und Neuseelands mit den Vereinigten Staaten und schließlich 1951 zur Unterzeichnung des ANZUS-Abkommens . [82]

Dekolonisation (1945–1997)

Obwohl Großbritannien mit dem Empire den Zweiten Weltkrieg als eine der Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition 1945 erfolgreich beenden konnte, hatte der Konflikt tiefgreifende Auswirkungen. Europa , ein Kontinent, der die Welt mehrere Jahrhunderte lang dominiert hatte, lag buchstäblich in Trümmern. Die nunmehr dominierenden Weltmächte USA und Sowjetunion hatten ihren Machtbereich enorm ausdehnen können. In einer Reihe von Staaten wurden Besatzungstruppen stationiert, ihr politisches System eingeführt und Militärstützpunkte errichtet. Sie stiegen folglich zu globalen Supermächten auf. Großbritannien wiederum hatte riesige Schulden angehäuft und entging 1946 nur knapp dem Staatsbankrott , nicht zuletzt dank einer US-Anleihe in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar. [83]

Zur selben Zeit gewannen antikolonialistische Bewegungen an Bedeutung. Die Situation wurde durch die wachsenden Spannungen im Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion weiter verkompliziert. Beide Staaten lehnten den europäischen Kolonialismus ab, wenngleich bei den Amerikanern und Westeuropäern der Antikommunismus weitaus stärker ausgeprägt war als der Antiimperialismus und die Briten deshalb weiterhin Unterstützung erhielten. [83] Das Ende des Britischen Weltreichs war absehbar und Großbritannien versuchte eine Politik des friedlichen Rückzugs aus den Kolonien, was nicht immer gelang. Ziel war es einerseits die Staatsgewalt an stabile antikommunistische Regierungen zu übertragen und andererseits durch stabile wirtschaftliche Beziehungen den britischen Siedlern weiterhin eine sichere Heimat zu garantieren. In manchen ehemaligen Kolonien Afrikas etablierte sich jedoch ein afrikanischer Sozialismus, wie z. B. in Sambia oder Tansania. Andere Staaten wie Frankreich oder Portugal , führten teilweise kostspielige und letztlich erfolglose Kriege, um ihre Kolonialreiche zu retten. Zwischen 1945 und 1965 nahm die Zahl der Menschen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs unter britischer Herrschaft standen, von 700 Millionen auf fünf Millionen ab (davon drei Millionen in Hongkong). [83]

Erste Auflösungstendenzen

Muhammad Ali Jinnah und Mahatma Gandhi , die wichtigsten Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung

Die von Clement Attlee angeführte Labour Party , die bei den Unterhauswahlen 1945 an die Macht gelangt war, nahm sich rasch des drängendsten Problems an, jenes der indischen Unabhängigkeit. [84] Der Indische Nationalkongress und die Muslimliga hatten sich seit Jahrzehnten für die Unabhängigkeit eingesetzt, waren sich aber über die Umsetzung uneinig. Erstere befürworteten einen gesamtindischen Staat, letztere einen separaten Staat in Gebieten mit muslimischer Mehrheit. Angesichts von Unruhen und eines drohenden Bürgerkriegs erklärte Lord Mountbatten , der letzte britische Vizekönig, das mehrheitlich hinduistische Indien und das mehrheitlich muslimische Pakistan am 15. August 1947 recht überhastet für unabhängig. [85] Die durch Großbritannien festgelegte Grenzziehung machte Dutzende Millionen Menschen zu Angehörigen einer religiösen Minderheit. Die einsetzenden Flüchtlingsströme führten zu Gewalt und Krieg zwischen beiden Gruppen und zu Hunderttausenden von Toten. [86] Burma und Ceylon erlangten ihre Unabhängigkeit 1948. Im Gegensatz zu Indien, Pakistan und Ceylon trat Burma nicht dem Commonwealth of Nations bei. [87]

Das britische Völkerbundsmandat für Palästina , wo eine arabische Mehrheit mit einer jüdischen Minderheit zusammenlebte, erwies sich für Großbritannien als ähnliches Problem wie Indien. Es wurde zusätzlich verschärft durch die große Anzahl jüdischer Flüchtlinge, die sich nach der Unterdrückung und dem Genozid durch die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs in Palästina niederlassen wollten. Anstatt sich mit der Angelegenheit zu befassen, erklärte die britische Regierung 1947, dass sie im folgenden Jahr ihre Truppen zurückziehen und die Problemlösung den Vereinten Nationen überlassen werde. [88] Sie versuchte dies durch die Ausarbeitung eines Teilungsplans , konnte aber nicht den Palästinakrieg verhindern, der die einseitige Proklamation des Staates Israel zur Folge hatte.

Nach der japanischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg richteten die malaiischen Widerstandsbewegungen ihre Aufmerksamkeit auf die Briten, die die Kontrolle über die Kolonie rasch wiedererlangt hatten. Die Tatsache, dass die Rebellen überwiegend chinesischstämmige Kommunisten waren, bewog die muslimische Mehrheit dazu, die Briten bei der Niederschlagung zu unterstützen – mit der späteren Unabhängigkeit des Landes als Gegenleistung. [89] Dieser „Malaiische Notstand“ (Malayan Emergency) dauerte von 1948 bis 1960, doch schon 1957 fühlten sich die Briten sicher genug, die Föderation Malaya als Teil des Commonwealth in die Unabhängigkeit zu entlassen. 1963 schlossen sich die Föderation, Singapur , Sarawak und Britisch-Nordborneo zum Staat Malaysia zusammen, musste im Anschluss jedoch von britischen Truppen gegen Angriffe Indonesiens verteidigt werden, welches die Konfrontasi begann. Nach Spannungen zwischen den malaiischen und chinesischen Bevölkerungsgruppen trat Singapur 1965 wieder aus Malaysia aus. [90] Das Sultanat Brunei , das seit 1888 ein britisches Protektorat gewesen war, behielt seinen Status bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1984. [91]

Die Sueskrise und ihre Folgen

Nach der Unterhauswahl vom Oktober 1951 übernahm die Conservative Party unter Winston Churchill wieder die Regierung. Am 3. Oktober 1952 wurde Großbritannien durch seinen ersten erfolgreichen Kernwaffentest, die Operation Hurricane , zur Atommacht . Die Konservativen waren davon überzeugt, dass Großbritanniens Status als Weltmacht vom Weiterbestehen des Empire abhing. Dabei spielte der Sueskanal trotz des Verlusts von Indien eine Schlüsselrolle. Gamal Abdel Nasser , der 1952 in Ägypten an die Macht gelangt war, handelte das Suez-Abkommen aus, das bis 1956 den Abzug britischer Truppen aus der Kanalzone vorsah. [92]

1956 verstaatlichte Nasser unvermittelt den Sueskanal. Als Reaktion darauf führte der neue Premierminister Anthony Eden Verhandlungen mit den Regierungen Frankreichs und Israels. Ein israelischer Angriff auf Ägypten sollte den Briten und Franzosen als Vorwand dienen, die Sueskanalzone zurückzuerobern. Der US-Präsident Dwight D. Eisenhower war nicht in die Pläne eingeweiht worden und verweigerte aus Verärgerung jegliche Unterstützung. Eisenhower fürchtete auch einen Krieg gegen die Sowjetunion , da Nikita Chruschtschow gedroht hatte, den Ägyptern zu Hilfe zu eilen. Die Amerikaner übten Druck aus, indem sie den Verkauf ihrer Pfund -Reserven androhten, was zum Zusammenbruch der britischen Währung geführt hätte. [93] Obwohl die Invasion militärisch erfolgreich war, wurden die Briten auf Druck der Vereinigten Staaten zu einem demütigenden Rückzug ihrer Truppen gezwungen und Eden trat Anfang 1957 zurück. [94]

Die Sueskrise zeigte klar die Grenzen britischer Macht auf und leitete den endgültigen Niedergang des Empire ein. Ohne Einwilligung oder gar Unterstützung der Vereinigten Staaten war Großbritannien allein nicht mehr länger handlungsfähig. Zwar war die britische Machtposition im Nahen Osten nach der Sueskrise erheblich geschwächt, sie brach jedoch nicht zusammen. Großbritannien entsandte bald wieder Truppen in die Region und intervenierte in Oman (1957), Jordanien (1958) und Kuwait (1961), wenn auch mit amerikanischer Billigung. [95] Die britische Präsenz im Nahen Osten endete mit dem geordneten Rückzug aus Kolonie Aden (1967) und Bahrain (1971).

„Wind der Veränderung“

Britische Dekolonisation Afrikas

Premierminister Harold Macmillan hielt im Februar 1960 in Kapstadt eine Rede und sprach dabei vom „Wind der Veränderung“ (wind of change) , der durch Afrika wehe. [96] Er wollte Unabhängigkeitskriege wie beispielsweise den Algerienkrieg , in den Frankreich verwickelt war, vermeiden. Ein blutiger Konflikt war allerdings bereits in Kenia mit dem sich über Jahre hinziehenden Mau-Mau-Krieg ausgebrochen. Ein Jahr vor Macmillans Amtsantritt war Sudan unabhängig geworden. Der neue Premierminister trieb die Dekolonisation rasch voran. Die verbliebenen britischen Kolonien – mit Ausnahme Südrhodesiens – folgten bis 1968 (siehe Karte). Der britische Rückzug aus dem östlichen und südlichen Teil Afrikas verursachte wegen der eingewanderten europäischen Siedlerminderheiten Probleme, insbesondere in Südrhodesien, wo Premierminister Ian Smith 1965 einseitig die Unabhängigkeit von Großbritannien ausrief. Daraufhin herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände zwischen dem afrikanischen (verschiedene, zum Teil rivalisierende Stämme) und dem europäischen Bevölkerungsteil, bis zur Unterzeichnung des Lancaster-House-Abkommens im Jahr 1979. Südrhodesien wurde vorübergehend wieder zu einer Kolonie, bis unter britischer Aufsicht Wahlen durchgeführt werden konnten. Diese Wahlen wurden von Robert Mugabe gewonnen, der 1980 Premierminister des neuen unabhängigen Staates Simbabwe wurde. [97]

Auf Zypern kämpfte die Widerstandsorganisation EOKA seit 1955 für die Selbstbestimmung und den Anschluss an Griechenland . Das Land wurde 1960 unabhängig, durfte sich jedoch aus Rücksicht auf die türkische Minderheit nicht Griechenland anschließen. Außerdem blieben die Briten mit den Militärbasen Akrotiri und Dekelia , die bis heute britisches Hoheitsgebiet sind, präsent. Seit dem Einmarsch türkischer Truppen im Jahr 1974 und der einseitigen Ausrufung der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern ist die Insel geteilt. Die Unabhängigkeit Maltas im Jahr 1964 verursachte hingegen keine Probleme.

1958 wurde die Westindische Föderation gegründet. Großbritannien versuchte dadurch, in elf Kolonien in der Karibik die Forderung nach Unabhängigkeit gleichzeitig zu erfüllen und die Inseln unter einer Regierung zu vereinen. Dieser Bundesstaat brach jedoch auseinander, als zuerst 1961 Jamaika und dann 1962 Trinidad und Tobago , die beiden größten Provinzen, austraten. [98] Barbados und Guyana wurden 1966 unabhängig, weitere Kolonien im karibischen Raum folgten in den 1970er und 1980er Jahren. Hingegen verblieben Anguilla , die Turks- und Caicosinseln , die Britischen Jungferninseln , die Cayman Islands und Montserrat Teil Großbritanniens. Britisch-Honduras , die letzte verbliebene Kolonie auf dem amerikanischen Festland, erhielt 1964 das Recht zur Selbstverwaltung, benannte sich 1973 in Belize um und erlangte 1981 die vollständige Unabhängigkeit.

Die britischen Kolonien im Pazifik wurden zwischen 1970 ( Fidschi ) und 1980 ( Vanuatu ) in die Unabhängigkeit entlassen. Im Falle Vanuatus verzögerte sich dieser Prozess aufgrund politischer Auseinandersetzungen zwischen dem englisch- und französischsprachigen Bevölkerungsteil (die Inselgruppe war zuvor ein gemeinsam mit Frankreich verwaltetes Kondominium gewesen).

Das Ende des Weltreichs

Zu Beginn der 1980er Jahre war die Dekolonisation weitgehend abgeschlossen. Großbritannien verfügte nur noch über einige über die ganze Welt verstreute Gebiete. Die einzige Neuerwerbung war 1955 Rockall gewesen, ein unbewohnter Felsen im Nordatlantik; dadurch sollte die sowjetische Marine daran gehindert werden, Raketentests auf den Hebriden zu beobachten. 1982 besetzte Argentinien die Falklandinseln und berief sich dabei auf Ansprüche aus der spanischen Kolonialzeit. Im anschließenden Falklandkrieg konnten die anfänglich überraschten Briten die Inselgruppe zurückerobern; die Niederlage Argentiniens führte dort zum Sturz der Militärdiktatur. [99] Im selben Jahr wurde Kanada durch das vom britischen Parlament erlassene Kanada-Gesetz 1982 verfassungsrechtlich vollständig vom Mutterland getrennt. Entsprechende Gesetze für Australien und Neuseeland folgten 1986. [100]

Im September 1982 verhandelte Premierministerin Margaret Thatcher mit der Regierung der Volksrepublik China über die Zukunft der letzten bedeutenden und bevölkerungsreichsten britischen Kolonie Hongkong . Gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Nanking von 1842 hatten die Chinesen Hong Kong Island „auf ewig“ abgetreten. Doch der überwiegende Teil der Kolonie bestand aus den New Territories , die für 99 Jahre gepachtet worden waren und für die der Pachtvertrag 1997 auslief. [101] Thatcher wollte an Hongkong festhalten und schlug eine britische Verwaltung unter chinesischer Souveränität vor, was die Chinesen jedoch ablehnten. 1984 vereinbarten beide Regierungen die chinesisch-britische gemeinsame Erklärung zu Hongkong , welche die Einrichtung einer Sonderverwaltungszone unter dem Prinzip „ Ein Land, zwei Systeme “ vorsah. Viele Beobachter, darunter der anwesende Prinz Charles , bezeichneten die Übergabezeremonie am 30. Juni 1997 als das „Ende des Empire“. [102]

Nachwirkung

Großbritannien übt außerhalb der Britischen Inseln die Souveränität über 14 Gebiete aus, die seit 2002 als Britische Überseegebiete bezeichnet werden. Einige sind mit Ausnahme von militärischem oder wissenschaftlichem Personal unbewohnt, die übrigen verwalten sich in unterschiedlichem Maße selbst und sind in den Bereichen Außenpolitik und Verteidigung von Großbritannien abhängig. Die britische Regierung hat jedem Überseegebiet seine Unterstützung zugesagt, falls es die Unabhängigkeit anstreben will. [103] Die britische Souveränität über verschiedene Überseegebiete wird von benachbarten Staaten in Frage gestellt: Spanien erhebt Anspruch auf Gibraltar , Argentinien auf die Falklandinseln und Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln , die Seychellen und Mauritius auf das Britische Territorium im Indischen Ozean . Das Britische Antarktis-Territorium überlappt mit Ansprüchen Argentiniens und Chiles , während zahlreiche andere Staaten überhaupt keine territorialen Ansprüche in der Antarktis anerkennen.

Die meisten ehemaligen britischen Kolonien sind Mitglied des Commonwealth of Nations , ein freiwilliger, unparteiischer, wirtschaftspolitischer Zusammenschluss gleichberechtigter Staaten, in welchem Großbritannien kein privilegierter Status zusteht. Fünfzehn Staaten des Commonwealth, die so genannten Commonwealth Realms , teilen sich mit Großbritannien das Staatsoberhaupt, den britischen Monarchen .

Jahrzehnte-, in manchen Fällen jahrhundertelange britische Herrschaft und Auswanderung haben in den Staaten, die aus dem Britischen Weltreich entstanden sind, ihre Spuren hinterlassen. Die englische Sprache ist die Hauptsprache von über 300 Millionen Menschen und die Zweitsprache von mehr als 400 Millionen. Ursache ist zum Teil der wirtschaftliche und kulturelle Einfluss der Vereinigten Staaten , die ihrerseits aus dem Empire hervorgegangen sind. Das englische parlamentarische System ( Westminster-System ) und die englische Rechtsprechung ( common law ) dienten vielen ehemaligen Kolonien als Vorbild bei der Gestaltung ihres Staatswesens. [104] Das Justizkomitee des britischen Privy Council ist heute noch das oberste Appellationsgericht einiger früherer Kolonien in der Karibik und im Pazifik. Protestantische britische Missionare verbreiteten die anglikanische Konfession in alle Kontinente. Beispiele britischer Kolonialarchitektur wie Straßen- und Stadtplanung, Kirchen, Bahnhöfe und Regierungsgebäude prägen bis heute Städte, die einst Teil des Empires waren. [105] In Großbritannien entwickelte Ballspiele – Fußball , Cricket , Rugby , Hockey , Tennis und Golf – haben sich über die ganze Welt verbreitet. Einige Länder haben das britische Maßsystem und den Linksverkehr beibehalten.

Die durch die Briten gezogenen politischen Grenzen entsprachen oft nicht ethnischen oder religiösen Kriterien und führten zu Konflikten, beispielsweise in Kaschmir , Palästina , Sudan und Nigeria . Das Britische Weltreich war auch für große Migrationsströme verantwortlich. Millionen von Menschen verließen die Britischen Inseln und bildeten die Grundlage von Siedlerstaaten wie den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Spannungen zwischen den europäischen bzw. indischen Minderheiten und den indigenen Mehrheiten in Afrika (besonders in Südafrika oder Simbabwe) bleiben bis heute weitgehend bestehen. Die britische Besiedlung Irlands hatte in Nordirland eine tiefe Kluft zwischen indigenen Katholiken und eingewanderten Protestanten zur Folge. Millionen von Menschen wanderten, oft als Zwangsarbeiter, zwischen den verschiedenen britischen Kolonien, insbesondere Afrikaner, Inder und Chinesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich durch die erleichterte Einwanderung aus ehemaligen Kolonien auch die Zusammensetzung der Bevölkerung Großbritanniens. [106]

Siehe auch

Portal: Britisches Weltreich – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Britisches Weltreich

Literatur

 • Benedikt Stuchtey : Geschichte des Britischen Empire. Verlag CH Beck, München 2021, ISBN 978-3-406-76699-2 .
 • Wm. Roger Louis (Hrsg.): The Oxford History of the British Empire . Oxford University Press, Oxford und New York 1998–1999. 5 Bände:
 • Niall Ferguson : Colossus: The Price of America's Empire . Penguin Books, London 2004, ISBN 1-59420-013-0 .
 • Niall Ferguson: Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power . Basic Books, New York 2004, ISBN 0-465-02329-0 .
 • James Olson: Historical Dictionary of the British Empire . Greenwood Publishing Group, Santa Barbara 1996, ISBN 0-313-29366-X .
 • Simon Smith: British Imperialism 1750–1970 . Cambridge University Press, Cambridge 1998, ISBN 0-521-59930-X .
 • Lawrence James: The Rise and Fall of the British Empire . St. Martin's Griffin, New York 1997, ISBN 0-312-16985-X .
 • Nigel Dalziel: The Penguin Historical Atlas of the British Empire . Penguin Books, London 2006, ISBN 0-14-101844-5 .
 • Trevor Owen Lloyd: The British Empire 1558–1995 . Oxford University Press, Oxford 1996, ISBN 0-19-873134-5 .
 • Roger Louis: Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolonization . IB Tauris, New York 2006, ISBN 1-84511-347-0 .
 • PJ Marshall: The Cambridge Illustrated History of the British Empire . Cambridge University Press, Cambridge 1996, ISBN 0-521-00254-0 .
 • Bill Nasson: Das britische Empire. Ein Weltreich unterm Union Jack . Magnus, Cambridge 2007, ISBN 978-3-88400-443-2 .
 • Dominik Nagl: No Part of the Mother Country, But Distinct Dominions. Rechtstransfer, Staatsbildung und Governance in England, Massachusetts und South Carolina, 1630–1769 . LIT, Berlin 2013, ISBN 978-3-643-11817-2 . (Rezension; Volltext) .
 • Claudia Schnurmann : Vom Inselreich zur Weltmacht . Kohlhammer, Stuttgart 2001, ISBN 3-17-016192-X .
 • Peter Wende : Das Britische Empire, Geschichte eines Weltreichs . CH Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57073-5 .
 • John Gareth Darwin : Das unvollendete Weltreich. Aufstieg und Niedergang des Britischen Empire 1600–1997 . Campus Verlag, Frankfurt/M. 2013, ISBN 978-3-593-39808-2 .
 • Eva Marlene Hausteiner: Greater than Rome. Neubestimmungen britischer Imperialität . Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 2015, ISBN 978-3-593-50307-3 .
 • Gerhard Altmann: Abschied vom Empire. Die innere Dekolonisation Großbritanniens 1945–1985. Wallstein, Göttingen 2005, ISBN 978-3-89244-870-9 .

Weblinks

Commons : Britisches Weltreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Angus Maddison: The World Economy: A Millennial Perspective . Hrsg.: OECD . 2001, ISBN 92-64-18654-9 , S.   98, 242 .
 2. Ferguson: Colossus. S. 15.
 3. Ferguson: Colossus. S. 2.
 4. Canny: The Origins of Empire. S. 7.
 5. John Cabot . In: Dictionary of Canadian Biography . 24 Bände, 1966–2018. University of Toronto Press, Toronto ( englisch , französisch ).
 6. Canny: The Origins of Empire. S. 35.
 7. Ferguson: Colossus. S. 7.
 8. Canny: The Origins of Empire. S. 62.
 9. Canny: The Origins of Empire. S. 63.
 10. Canny: The Origins of Empire. S. 63–64.
 11. Dominik Nagl: No Part of the Mother Country, but Distinct Dominions – Rechtstransfer, Staatsbildung und Governance in England, Massachusetts und South Carolina, 1630–1769 . Lit, Berlin 2013, ISBN 978-3-643-11817-2 , S.   40   f. und 49   f .
 12. Canny: The Origins of Empire. S. 70.
 13. Canny: The Origins of Empire. S. 34.
 14. Canny: The Origins of Empire. S. 71.
 15. Canny: The Origins of Empire. S. 221.
 16. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 600.
 17. a b Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 897.
 18. Ferguson: Empire. S. 72–73.
 19. Ferguson: Empire. S. 62.
 20. Canny: The Origins of Empire. S. 228.
 21. Marshall, the Eighteenth Century, S. 440–464.
 22. Magnus Magnusson: Scotland: The Story of a Nation . Grove Press, New York 2003, ISBN 0-8021-3932-9 , S.   531 .
 23. Ferguson: Empire. S. 19.
 24. Canny: The Origins of Empire. S. 441.
 25. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1045.
 26. a b Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1121–1122.
 27. Canny: The Origins of Empire. S. 93.
 28. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 995.
 29. Ferguson: Empire. S. 73.
 30. Canny: The Origins of Empire. S. 92.
 31. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1026.
 32. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 119.
 33. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 796.
 34. Smith: British Imperialism. S. 28.
 35. Smith: British Imperialism. S. 20.
 36. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 806–808.
 37. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 87.
 38. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1137.
 39. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 152.
 40. Porter: The Nineteenth Century. S. 14.
 41. Porter: The Nineteenth Century. S. 204.
 42. Smith: British Imperialism. S. 71.
 43. Ronald Hyam: Britain's Imperial Century, 1815–1914: A Study of Empire and Expansion . Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002, ISBN 0-333-99311-X , S.   1 .
 44. a b Porter: The Nineteenth Century. S. 401.
 45. Porter: The Nineteenth Century. S. 332.
 46. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 285.
 47. Porter: The Nineteenth Century. S. 8.
 48. Dalziel: Historical Atlas of the British Empire. S. 88–91.
 49. a b Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 478.
 50. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 293.
 51. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 567.
 52. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 568.
 53. Marshall: Cambridge Illustrated History of the British Empire. S. 133–134.
 54. a b James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 181–182.
 55. Smith: British Imperialism. S. 85.
 56. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1070.
 57. Ferguson: Empire. 230–233.
 58. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 989.
 59. Porter: The Nineteenth Century. S. 187.
 60. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 376.
 61. Government of Ireland Bill.
 62. Lawrence James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 315.
 63. Lloyd: The British Empire. S. 275.
 64. Lloyd: The British Empire. S. 227–228.
 65. Ferguson: Empire. S. 315.
 66. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 658.
 67. a b Louis: Ends of British Imperialism. S. 302–303.
 68. Louis: Ends of British Imperialism. S. 294.
 69. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 182.
 70. Brown: The Twentieth Century. S. 143.
 71. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 58.
 72. Ferguson: Empire. S. 330.
 73. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 416.
 74. Brown: The Twentieth Century. S. 292.
 75. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 745.
 76. Brown: The Twentieth Century. S. 68–69.
 77. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 800.
 78. Lloyd: The British Empire. S. 313–314.
 79. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 513.
 80. Louis: Ends of British Imperialism. S. 295.
 81. Brown: The Twentieth Century. S. 337.
 82. Lloyd: The British Empire. S. 316.
 83. a b c Brown: The Twentieth Century. S. 330–331.
 84. Lloyd: The British Empire. S. 322.
 85. Smith: British Imperialism. S. 67.
 86. Lloyd: The British Empire. S. 325.
 87. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 218.
 88. Lloyd: The British Empire. S. 327–328.
 89. Lloyd: The British Empire. S. 335.
 90. Lloyd: The British Empire. S. 364.
 91. Lloyd: The British Empire. S. 396.
 92. Brown: The Twentieth Century. S. 339–340.
 93. Ferguson: Empire. S. 355–356.
 94. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 398.
 95. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 586.
 96. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1165.
 97. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 715.
 98. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 1155.
 99. James: The Rise and Fall of the British Empire. S. 629.
 100. Brown: The Twentieth Century. S. 689.
 101. Olson: Historical Dictionary of the British Empire. S. 553.
 102. Charles' diary lays thoughts bare. BBC News , 22. Februar 2006, abgerufen am 24. Dezember 2009 (englisch).
 103. House of Commons Foreign Affairs Committee (Hrsg.): HC Paper 147-II, Overseas Territories . Band   II . The Stationery Office, London 2008, ISBN 0-215-52150-1 , S.   146, 153 .
 104. Ferguson: Empire. S. 307.
 105. Marshall: Cambridge Illustrated History of the British Empire. S. 238–240.
 106. Dalziel: Historical Atlas of the British Empire. S. 135.