Federaal Hof van Justitie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Duitsland Duitsland Federaal Hof van Justitie
- BGH - p1
Logo van het Federale Hof van Justitie
Staatsniveau Federatie
positie Federaal Hooggerechtshof
Toezichthoudende instantie(s) Federaal Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming
Bestaan sinds 1 oktober 1950 [1]
hoofdkantoor Karlsruhe , Baden-Württemberg ( Sectie 123 GVG )
beheer Bettina Limperg , voorzitter van het Federale Hof van Justitie
Website www.bundesgerichtshof.de
Voormalig Erfelijk Groothertogelijk Paleis , tegenwoordig het hoofdgebouw van de BGH, Karlsruhe, 2012
Postzegel "50 jaar Federale Hof van Justitie"

Het Bundesgerichtshof ( BGH ) [2] in Karlsruhe is de hoogste rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland op het gebied van de gewone rechtspraak en daarmee de laatste instantie in burgerlijke en strafrechtelijke procedures . Daarnaast is hij verantwoordelijk voor aanverwante rechtsgebieden, zoals het beroepsrecht in de rechtspraak. De BGH dient de juridische eenheid te handhaven en de wet te ontwikkelen, maar vooral de beslissingen van de aan haar ondergeschikte rechtbanken te herzien. Samen met de Federale Arbeidsrechtbank , de Federale Fiscale Rechtbank , de Federale Sociale Rechtbank en de Federale Administratieve Rechtbank is het een van de vijf hoogste federale rechtbanken ( Artikel 95, Paragraaf 1 van de Basiswet ) en, naast het Federale Grondwettelijk Hof, een van de twee federale rechtbanken met zetel in Karlsruhe, met twee senaten van de BGH in Leipzig.

Voornamelijk, het Hooggerechtshof beslist over herzieningen tegen uitspraken van de rechtbanken en hoven van beroep , alsmede een juridische klacht tegen de beslissingen van deze rechtbanken. Zoals elk hof van beroep verzamelt het meestal geen bewijsmateriaal - in tegenstelling tot een hof van beroep - maar beslist het alleen of de uitspraak van de regionale of hogere regionale rechtbanken op juridische fouten is gebaseerd.

In zijn hoedanigheid van autoriteit is het Federale Hof van Justitie - net als het Federale Fiscale Hof en het Federale Administratieve Gerechtshof - ondergeschikt aan het Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming (BMJV) en is het - met behoud van rechterlijke onafhankelijkheid - onderworpen aan zijn ambtenaar toezicht .

Fundering en zitting

Villa Sack (5e en 6e criminele senaat), Leipzig

Het Federale Hof van Justitie werd opgericht op 1 oktober 1950 en heeft sindsdien zijn hoofdkantoor in Karlsruhe . [3] Aangezien er in de Britse bezettingszone een voorganger bestond, was het Hooggerechtshof voor de Britse Zone gevestigd in Keulen, dat eind september 1950 werd opgeheven. De 5e criminele senaat van de BGH daarentegen was in Berlijn gevestigd om de "groeiende verbindingen tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek" te behouden en verhuisde in 1997 op bevel van de federale minister van Justitie naar de Villa Sack in Leipzig . Oorspronkelijk zou na de hereniging van Duitsland de hele BGH naar het historische keizerlijke gerechtsgebouw in Leipzig verhuizen, maar dit voorstel kon politiek niet worden uitgevoerd, vooral niet tegen de wil van de rechters. In overeenstemming met de aanbeveling van de Federalism Commission van 1992 [4] , die door de Bondsdag bij resolutie werd "genoteerd", [5] ontving Leipzig daarom alleen de 5e criminele senaat. Op 22 augustus 2002 nam de federale administratieve rechtbank, die ook in Berlijn was gevestigd, haar intrek in het Reichsgericht-gebouw. Bovendien bepaalt de aanbeveling van de Federalism Commission dat voor elke nieuw opgerichte burgerlijke senaat bij de BGH, een andere criminele senaat naar Leipzig moet verhuizen, wat bekend staat als de "slipclausule". [6] Sindsdien zijn er echter geen nieuwe senaten ingesteld, maar slechts een tijdelijke instelling van twee hulpsenaten ( zie Arbitrage-instantie ) en een toename van het aantal senaten. De minister van Justitie van Saksen bekritiseerde deze praktijk in 2017. [7] [8] In het geval van de oprichting van twee nieuwe senaten ( zie Arbitrage-instantie), goedgekeurd door de begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag in november 2018, is het de bedoeling om rekening te houden met de "slipclausule" voor zover de nieuwe de civiele senaat komt in Karlsruhe en de nieuwe criminele senaat in Leipzig. [9]

Rechtbank organisatie

arbitrage-instantie

De rechters van de BGH zijn verdeeld in senaten , elk met een voorzitter en zes tot acht andere leden. Niet alle leden zijn betrokken bij de individuele beslissingen van de Eerste Kamer, maar de rechters werken in zogenaamde zitgroepen. Deze bestaan ​​op grond van artikel 139, eerste lid, van de Grondwet van de Rechtbanken (GVG) uit de voorzitter en vier beoordelaars uit de overige leden, zodat een senaat als college doorgaans over vijf leden beslist. Het aantal senaten wordt bepaald door de federale minister van Justitie in overeenstemming met 130 GVG en is sinds de oprichting van het BGH meermaals toegenomen. Sinds 1990 zijn er twaalf burgerlijke senaten , opeenvolgend genummerd met Romeinse cijfers, en vijf criminele senaten , opeenvolgend genummerd met Arabische cijfers.

Daarnaast was er van 2003 tot 2004 een hulpsenaat ( IXa burgerlijke senaat ) om de IX tijdelijk te ontlasten. Civiele Senaat en van 2009 tot 2010 nog een extra Senaat ( Xa Civiele Senaat ) om de X. Civiele Senaat tijdelijk te ontlasten. Met ingang van 1 augustus 2021 is de burgerlijke senaat VIa ingesteld als hulpsenaat voor de zogenaamde "dieselzaken".

Op 8 november 2018 heeft de begrotingscommissie van de Duitse Bondsdag besloten geld beschikbaar te stellen voor de oprichting van twee nieuwe senaten bij het Federale Hof van Justitie, die in de loop van 2019 zouden kunnen worden opgericht, onder voorbehoud van implementatie in de Bondsdag. Dienovereenkomstig werden een zesde criminele senaat in Leipzig en een dertiende burgerlijke senaat in het hoofdkwartier in Karlsruhe opgericht. [9]

Er zijn ook acht speciale senaten . Zes daarvan houden zich bezig met het beroepsrecht in de rechtsbedeling, namelijk de rechtbank van dienst van de Federatie (die verantwoordelijk is voor de procesvoering van rechters en leden van het Federale Hof), de Senaat voor notariële zaken , de Senaat voor Procureur zaken , de Senaat voor octrooizaken , de Senaat voor Wirtschaftsprüferzaken en de Senaat voor belastingadviseurs en belastingagenten. De andere twee zijn de Kartelsenaat en de Senaat voor Landbouwaangelegenheden . De rechters behoren tot de bijzondere senaten naast hun werk in een van de burgerlijke of strafrechtelijke senaten, aangezien de bijzondere senaten slechts af en toe bijeenkomen. Naast de kartelsenaat, die net als de burgerlijke en strafrechtelijke senaten uit vijf beroepsrechters bestaat, beslissen de bijzondere senaten, bestaande uit drie beroepsrechters en twee ererechters uit de respectieve beroepsgroep, over twee (beroeps)rechters van de rechter van de betrokkene kan optreden.

Net als in andere strafrechtbanken worden speciale onderzoeksrechters , waarvan het aantal wordt bepaald door de federale minister van Justitie ( 130 GVG), aangesteld om te beslissen over verzoeken om onderzoek door de procureur- generaal in strafprocedures (bijv. huiszoeking, inbeslagneming, arrestatie borg). Deze activiteit vindt ook plaats naast die in een van de strafrechtelijke of burgerlijke senaten. Tot 2016 waren er jarenlang altijd zes reguliere onderzoeksrechters, die slechts een relatief klein deel van hun plaatsvervanging aan deze taken wijdden. [10] In 2017 is dit gewijzigd in die zin dat er twee statutaire onderzoeksrechters, die zich met een groter deel van hun plaatsvervanger aan deze taak wijden, en vier vertegenwoordigers zijn aangesteld. [11] De beslissingen van de onderzoeksrechters kunnen in bepaalde gevallen ( § 304 Abs. 5 StPO ) worden aangevochten door middel van een klacht , waarover een strafrechtelijk panel van het Federale Hof van Justitie beslist (klein devolutie-effect ), dat dan bij uitzondering slechts met drie keurmeesters volgens § 139 Abs. 2 GVG is bezig.

Zakelijke distributie

De verdeling van elk proces naar de verschillende Senaat is in het schema van de rechtbank geregeld. Het principe van de juridische rechter vereist dat vanaf het begin volgens abstracte, algemene criteria wordt bepaald welke Senaat en welke samenstelling verantwoordelijk is voor een zaak voor het Federale Hof van Justitie verantwoordelijk wordt voor een juridische kwestie. Dit om manipulatie te voorkomen.

Het bedrijfsverdelingsplan van het Federale Hof van Justitie regelt de bevoegdheid van de senaten in burgerlijke zaken volgens de betrokken juridische zaken, in strafzaken in het algemeen volgens welke rechtbank de aangevochten beslissing heeft gegeven. Daarnaast zijn met name de eerste, derde en vierde strafrechtelijke senaat bijzondere verantwoordelijkheden. Het volledige takenschema kan worden gedownload op de website van het Federale Hof van Justitie. Op dit moment (zakelijke distributie 2019 [12] [13] ) zijn er grofweg de volgende verantwoordelijkheden:

criminele senaat

1. Criminele Senaat : Arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken in München , Stuttgart , Karlsruhe , militaire strafzaken en strafbare feiten tegen de landsverdediging, evenals belasting- en douanestrafzaken
2. Criminele Senaat : Arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken Frankfurt am Main , Jena en Keulen , evenals andere beslissingen zonder speciale toewijzing
3. Criminele Senaat : Arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken van Düsseldorf , Oldenburg en Koblenz , evenals staatsveiligheidszaken
4. Criminele Senaat : Arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken Hamm en Zweibrücken evenals verkeersovertredingen
5. Criminele Senaat : Arrondissement van het Kammergericht (Berlijn) en arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken van Bremen , Dresden , Hamburg , Saarbrücken en Sleeswijk
6. Criminele Senaat : Arrondissementen van de hogere regionale rechtbanken van Bamberg , Neurenberg , Rostock , Celle , Naumburg , Brandenburg en Braunschweig ,

burgerlijke senaten

I. Burgerlijke Senaat : Auteursrecht , merkenrecht , modellenrecht , eerlijk handelsrecht , rasrecht , transportrecht , makelaardijrecht
II Burgerlijke Senaat : Vennootschapsrecht , verenigingsrecht
III. Burgerlijke Senaat :Staatsaansprakelijkheidsrecht , notarisaansprakelijkheid , stichtingsrecht , provisierecht , bestuur zonder provisie
IV Civiele Senaat : Erfrecht , verzekeringscontractenrecht
V. Burgerlijke Senaat : Vastgoedrecht , burenrecht , condominium wet , gevangenisstraf wet
VI. Burgerlijke Senaat : Recht van onrechtmatige daad
VII Burgerlijke Senaat : Contractenrecht , architectenrecht , handhavingsrecht
VIII Burgerlijke Senaat : Kooprecht , huisvesting huurrecht
IX. Burgerlijke Senaat : Faillissementsrecht , aansprakelijkheid van advocaten, aansprakelijkheid van belastingadviseurs
X. Burgerlijke Senaat : Octrooirecht , kwekersrecht (zonder rasbenaming), reiscontractenrecht , schenkingsrecht
XI. Burgerlijke Senaat : Bankrecht ( leningen , zekerheidsoverdrachten , garanties ), kapitaalmarktrecht
XII. Burgerlijke Senaat : Familierecht , commercieel huurrecht
XIII. Burgerlijke Senaat : Aanbestedingsrecht , koopovereenkomst, voor zover de Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG) of de Wet warmtekrachtkoppeling

andere senaten

Kartelpanel : herzieningen tegen beslissingen van de kartelpanels van de hogere regionale rechtbanken en andere wettelijke bevoegdheden
Federale dienst rechtbank : taken toegewezen volgens de Duitse wet op de rechters en de wet op de federale rekenkamer
Senaat voor notariële zaken : taken toegewezen volgens de federale notariswet
Senaat voor Juridische Zaken : Taken toegewezen volgens de Federale Advocatenwet
Senaat voor octrooigemachtigden : taken toegewezen volgens het octrooigemachtigdenreglement
Senaat voor landbouwaangelegenheden : landbouwaangelegenheden in het kader van de wet inzake gerechtelijke procedures in landbouwaangelegenheden
Senaat voor controleaangelegenheden : taken toegewezen in overeenstemming met het accountantsreglement
Eerste Kamer voor Belastingadviseurs en Belastingadviseurs : Taken opgedragen volgens de Wet op de Belastingadvies

Geschiedenis van bedrijfsdistributie

De bevoegdheden van de senaten zijn sinds de oprichting van het BGH vele malen gewijzigd, bijvoorbeeld om rekening te houden met het toenemende belang van bepaalde rechtsgebieden en om een ​​evenwichtige werklast voor de senaten te bereiken. Dit kan bijzonder duidelijk worden aangetoond aan de hand van het voorbeeld van de regionale jurisdictie van de vijf strafsenaten voor de hogere regionale arrondissementen voor de periode vanaf 1990:

Tot de hereniging had de 5e strafsenaat haar zetel in West-Berlijn, maar was altijd ook verantwoordelijk voor andere West-Duitse hogere regionale rechtbanken. In de loop van de hereniging werd de Senaat verplaatst naar Leipzig, maar blijft tot op de dag van vandaag verantwoordelijk voor de (toen nog uitgebreide) staat Berlijn.

In de nieuwe deelstaten bleven de arrondissementsrechtbanken van de DDR in de eerste jaren na de hereniging bestaan. Elke strafkamer kreeg de verantwoordelijkheid voor de districtsrechtbanken in een van de vijf deelstaten (Mecklenburg-Voor-Pommeren bij de 1e strafkamer, Thüringen bij de 2e strafkamer, Saksen bij de 3e strafkamer, Saksen-Anhalt bij de 4e strafkamer en Brandenburg naar de 5e strafafdeling). Pas in 1993 en 1994 werden de hogere regionale rechtbanken van Jena, Naumburg, Rostock, Brandenburg en Dresden opgericht.

Zelfs na de hereniging werden individuele hogere regionale rechtbanken soms onder de jurisdictie van een andere strafkamer geplaatst.

In 1991 veranderde de OLG Oldenburg van de 5e naar de 3e criminele senaat (afb. 2) en in 1993 de OLG Rostock met zijn oprichting van de 1e naar de 4e criminele senaat (afb. 3).

In 1998 wisselden de hogere regionale rechtbanken in Celle en Dresden de senaten uit, dwz vanaf 1998 werd Celle toegewezen aan de 3e criminele senaat en Dresden aan de 5e criminele senaat (Fig. 4).

In 2010 veranderde de verantwoordelijkheid voor de OLG Schleswig van de 3e naar de 5e criminele senaat [14] (Fig. 5) en in 2012 de verantwoordelijkheid voor de OLG Rostock van de 4e naar de 3e criminele senaat en voor de OLG Saarbrücken van de 4e aan de 5e Criminele Senaat [15] (Fig. 6).

In 2014 werden de zuidelijke regionale rechtbanken van de Hogere Regionale Rechtbank van Karlsruhe toegewezen aan de 4e strafsenaat. Bovendien veranderde de verantwoordelijkheid van de Hogere Regionale Rechtbank Koblenz van de 2e naar de 3e strafrechtelijke senaat (afb. 7).

In 2015 werd de jurisdictie van de Hogere Regionale Rechtbank van Rostock voor de derde keer gewijzigd: nu voor de 2e strafrechtelijke senaat (afb. 8).

Sinds september 2019 zijn de zuidelijke arrondissementen van de Hogere Regionale Rechtbank van Karlsruhe opnieuw toegewezen aan de 1e Criminal Senaat.

Met de heroprichting van de 6e strafafdeling van het Federale Hof van Justitie in februari 2020, de OLG-districten Bamberg en Neurenberg (van de 1e strafkamer), Rostock (van de 2e strafkamer), Celle (van de 3e strafkamer ), Naumburg (van de 4e criminele afdeling) ) en Brandenburg en Braunschweig (van de 5e criminele Senaat).

Manier van werken

Spreekkamer van een criminele senaat

Indien een zaak door middel van de taakverdeling van de rechtbank aan de bevoegde senaat is toegewezen, moet de taakverdeling binnen de senaat vóór het begin van het boekjaar door de rechters van de betreffende senaat worden beslecht in overeenstemming met § 21g GVG. bepaalt de bezetting van de zaak en welke rechter de melder is, dus de dossiers worden behandeld en de zaak voorbereid. De voorzitter treedt in de regel niet op als verslaggever, maar leest naast de desbetreffende verslaggever de dossiers van alle aan de Eerste Kamer toegewezen zaken ( vierogenprincipe ).

De Senaat komt met regelmatige tussenpozen bijeen voor advies, dat in burgerlijke zaken wordt voorbereid door middel van "stemmen" ( expertadviezen en besluitvoorstellen) door de respectieve verslaggevers. [1] In strafzaken daarentegen worden tijdens de beraadslaging van elke rechter de aan hem als rapporteur toegewezen zaken mondeling samengevat en worden de juridische problemen belicht. De zaak wordt dan samen besproken. Onder bepaalde voorwaarden, beschreven in de paragraaf Procedure , kan de Eerste Kamer op basis van het beraadslagingsresultaat bij schriftelijk besluit beslissen zonder dat er een hoorzitting plaatsvindt. Anders wordt er een hoorzitting gepland, die over het algemeen openbaar is. Een zitting in hoger beroep komt overeen met een gesprek tussen de rechters en de procespartijen over de vraag of de bestreden uitspraak berust op onjuiste rechtsopvattingen. Bij de daaropvolgende beraadslaging over het vonnis wordt, indien er geen overeenstemming wordt bereikt, een beslissing genomen bij stemming, waarbij elk van de vijf rechters één stem heeft. [1] Het besluit wordt dan bekend gemaakt als vonnis .

procedure

Volgens de artikelen 133 en 135 van de wet op de grondwet van de rechtbanken (GVG) treedt het federale gerechtshof voornamelijk op als hof van beroep . Daarnaast is de BGH beslist in burgerlijke zaken op sprong beroepen , juridische klachten en spring recht klachten ( § 133 GVG) alsook in strafzaken op klachten tegen beschikkingen en beslissingen van de hogere regionale rechtbanken en klachten tegen beschikkingen van de onderzoeksrechters van de BGH ( § 135 GVG). Aanvullende procedures worden hem toegewezen door speciale bepalingen in andere wetten.

In 2014 had het BGH te maken met 4.158 beroepen in burgerlijke zaken, waaronder klachten over niet-toelating, 1.544 juridische klachten en soortgelijke procedures, en 528 andere rechtszaken. In strafzaken waren er 2.976 herzieningen waaronder indieningszaken en 436 andere rechtszaken voor de senaten en 1.247 zaken voor de onderzoeksrechters. [16]

Herziening in strafzaken

Het beroep in strafzaken bij het BGH vindt in eerste instantie plaats tegen de uitspraken van de regionale rechtbanken ( grote strafkamers ) en de hogere regionale rechtbanken (in staatsbeschermingszaken volgens § 120 GVG). [1] Het kan zowel door de verdachte als door het parket of het secundair openbaar ministerie worden ingediend. Indien de Senaat op basis van haar beraadslagingen de herziening niet-ontvankelijk acht ( 349, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering ) of de motie van de federale procureur-generaal met eenparigheid van stemmen kennelijk ongegrond (Artikel 349, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering ) van Strafvordering) of vindt zij unaniem een ​​beroepschrift ten gunste van de verdachte gegrond (art. 349 lid 4 StPO), dan kan zij bij resolutie beslissen. In de overige zaken (circa 5% van de herzieningen [1] ) wordt beslist op basis van een hoofdzitting door middel van vonnis (artikel 349 lid 5 van het Wetboek van Strafvordering).

In de hoofdzitting voor het Federale Hof van Justitie wordt het parket vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van de federale procureur- generaal en de beklaagde door zijn advocaat, indien hij die heeft. De beschuldigde mag, indien hij kan, de terechtzitting in persoon bijwonen, maar hij heeft daartoe niet het recht. In het bijzonder heeft hij geen recht om naar de terechtzitting te worden overgebracht als hij in hechtenis is ( artikel 350, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering). Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het verhoor dient ter bespreking van juridische kwesties (geen bewijsverkrijging) en dus het aanwezigheidsrecht van de raadsman voldoende is om de belangen van de verdachte te vrijwaren. In de praktijk komt de verdachte zeer zelden ter terechtzitting. Volgens artikel 351 van het Wetboek van Strafvordering begint de hoofdzitting met de presentatie van de verslaggever. Daarna volgt de presentatie van de partij die in beroep is gegaan. Dit wordt gevolgd door de uitleg van de andere kant. Als de verdachte aanwezig is, heeft hij het laatste woord.

Indien het BGH een beroep gegrond acht, wordt het bestreden vonnis vernietigd ( artikel 353 Wetboek van Strafvordering). Het BGH kan dan echter alleen zelf beslissen als er geen verdere feitelijke vaststellingen nodig zijn en er geen nieuwe veroordeling volgt. Volgens § 354 StPO is dit onder meer het geval als de verdachte naar het oordeel van het BGH om juridische redenen moet worden vrijgesproken, de procedure moet worden stopgezet of kan worden erkend in overeenstemming met het verzoek van de aanklager voor de minimumstraf. De BGH kan ook fouten in de zin zelf corrigeren. Als niet is voldaan aan de voorwaarden voor de eigen beslissing van het BGH, vooral als er verdere feitelijke bevindingen nodig zijn, verwijst het de zaak terug naar een andere sectie van de rechtbank, wiens vonnis werd vernietigd, voor een nieuwe behandeling en beslissing.

Herziening en juridische klacht in burgerlijke zaken

Het beroep in burgerlijke zaken bij het BGH vindt doorgaans plaats tegen de einduitspraken van de regionale en hogere regionale rechtbanken die in de beroepsinstantie zijn gegeven. Het is alleen mogelijk als het is goedgekeurd door het hof van beroep of als het Federale Hof van Justitie het vervolgens ontvankelijk verklaart op basis van een niet-goedkeuringsklacht ( 543, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ). De herziening moet worden toegestaan ​​als de juridische kwestie van fundamenteel belang is of als een beslissing van het Federale Hof van Justitie nodig is om de wet verder te ontwikkelen of om een ​​uniforme rechtsmacht te waarborgen (S 543 (2) ZPO). Als de Senaat een herziening niet-ontvankelijk acht, verwerpt zij deze, wat kan worden gedaan bij resolutie ( § 552 ZPO). Indien naar het unanieme oordeel van de Eerste Kamer niet is voldaan aan de voorwaarden voor goedkeuring van het beroep door het hof van beroep en bovendien geen kans van slagen bestaat, wordt het beroep bij resolutie afgewezen ( § 552a ZPO). In het merendeel van de procedures beslist de Eerste Kamer echter op basis van een mondelinge behandeling ( art. 553 ZPO) bij vonnis. [1]

In burgerlijke zaken dienen de partijen zich te laten vertegenwoordigen door een door het BGH erkende advocaat (zie paragraaf Advocaten ). Als een herziening slaagt, wordt het bestreden arrest vernietigd. Als de feiten zonder juridische fouten zijn vastgesteld en de zaak rijp is voor een beslissing, zal het BGH daarover zelf beslissen ( 563 (3) ZPO). Anders verwijst hij de zaak terug naar het hof van beroep voor een hernieuwde behandeling en beslissing (S 563, lid 1, ZPO).

In familiezaken is op 1 september 2009 het beroepschrift vervangen door het rechtsvragenberoep , dat in principe alleen mogelijk is met instemming van de lagere rechter. [1] Een juridische klacht wordt op dezelfde manier behandeld als een herziening (vgl. § 577 ZPO), maar wordt beslist in overeenstemming met § 577 6 ZPO bij beslissing, die niet hoeft te worden gerechtvaardigd, tenzij de zaak is van fundamenteel belang. Ook op andere gebieden dan het familierecht worden klachten over bepaalde soorten beslissingen niet ingediend via herziening, maar via juridische klachten, bijvoorbeeld bezwaren tegen secundaire beslissingen en beslissingen in secundaire procedures zoals executie , insolventie en kostenzaken. [1]

Grote Senaten

Overeenkomstig artikel 132, lid 1, van de GVG is bij het Federale Hof van Justitie een grote senaat voor burgerlijke zaken en een grote senaat voor strafzaken ingesteld, die samen de Verenigde Grote Senaten vormen. Volgens artikel 132, lid 5, van de GVG bestaat de Grote Senaat voor burgerlijke zaken uit de president en één lid van elk van de burgerlijke senaten, de Grote Senaat voor strafzaken bestaat uit de president en twee leden van elk van de strafrechtelijke senaten. De leden van de grote senaten worden bepaald door het Presidium (art. 132 (6) GVG). Vaak zijn de Senaatsvoorzitters ook vertegenwoordigers van hun Senaat in de Grote Senaat.

Indien een Senaat wil afwijken van de beslissing van een andere Senaat over een juridische kwestie, waaraan de andere Senaat desgevraagd deelneemt, moet de zaak worden voorgelegd aan de Grote Senaat in overeenstemming met 132 (2) en (3) GVG, die neemt vervolgens een bindende beslissing over de juridische kwestie ( § 138 Abs. 1 GVG). Als een burgerlijke senaat wil afwijken van een andere burgerlijke senaat, moet de Grote Senaat voor burgerlijke zaken worden bijeengeroepen, bij afwijkingen tussen strafsenaten de Grote Senaat voor strafzaken. Als daarentegen een burgerlijke senaat wil afwijken van een criminele senaat of omgekeerd, beslissen de Verenigde Grote Senaten. Verder kan een Eerste Kamer een vraag van fundamenteel belang ter beslissing voorleggen aan de Grote Eerste Kamer, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is voor de verdere rechtsontwikkeling of om een ​​uniforme rechtsmacht te waarborgen (art. 132 lid 4 GVG).

De Grote Senaat beslist alleen over juridische kwesties, maar de verwijzende Senaat is gebonden aan de beslissing van de Grote Senaat over de juridische kwestie in zijn daaropvolgende inhoudelijke beslissing (artikel 138, lid 1, zin 3 GVG). Aangezien de belangrijkste senaten alleen over juridische kwesties beslissen, kunnen zij beslissen zonder mondelinge behandeling (Artikel 138, lid 1, zin 2 GVG), waarbij de federale procureur-generaal altijd kan worden gehoord in strafzaken, wat ook kan gebeuren tijdens het overleg ( 138 (2) GVG). Entscheidungen werden im Fall der Uneinigkeit durch Abstimmung herbeigeführt, wobei jeder Richter eine Stimme hat; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, also des Präsidenten, den Ausschlag (§ 132 Abs. 6 S. 3 GVG).

Verhältnis zu anderen Gerichten

Der Bundesgerichtshof steht als oberstes Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Instanzenzug über den Amts- , Land- und Oberlandesgerichten der Länder. Gegen seine Entscheidungen ist somit grundsätzlich kein Rechtsmittel mehr möglich, sie werden mit ihrer Verkündung rechtskräftig . Zwar kann auch gegen Entscheidungen des BGH – wie gegen jeden Akt der deutschen öffentlichen Gewalt – Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt werden, doch stellt diese keine vollständige Überprüfung der Entscheidung des BGH dar, sondern lediglich eine Überprüfung am Maßstab des Verfassungsrechts . Mögliche Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) durch Entscheidungen des BGH – ebenso wie jedes anderen letztinstanzlichen Gerichts – können vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg geltend gemacht werden, in der Regel allerdings erst nach Ausschöpfung der Verfassungsbeschwerde. Bislang nicht abschließend geklärt ist, welche Bindungswirkung die Urteile des EGMR in Deutschland haben .

Zu den anderen obersten Gerichtshöfen des Bundes ist der BGH gleichrangig, kann sich also nicht über deren Rechtsauffassungen hinwegsetzen. Für die Entscheidung von Rechtsfragen bei abweichenden Rechtsauffassungen zwischen dem Bundesgerichtshof und einem anderen obersten Gerichtshof des Bundes ist gemäß Art. 95 Abs. 3 GG der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes zuständig.

Hat der Bundesgerichtshof Recht der Europäischen Union anzuwenden, so ist er gemäß Art. 267 AEUV als letzte innerstaatliche Instanz grundsätzlich dazu verpflichtet, eine noch ungeklärte Rechtsfrage vorab im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens demGerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg vorzulegen, dessen Beantwortung der Rechtsfrage für den BGH bei seiner anschließenden Sachentscheidung bindend ist.

Die Rechtsprechung des BGH ist auch für die österreichische Rechtswissenschaft von Bedeutung: Im Bereich des Handelsrechts , das überwiegend durch das in Österreich im Jahr 1938 eingeführte deutsche Handelsgesetzbuch geregelt ist, orientieren sich die Gerichte in Auslegungsfällen bevorzugt an Entscheidungen des BGH. Das österreichische Handelsgesetzbuch wurde zwar zum 1. Januar 2007 im Zuge einer umfassenden Novelle in Unternehmensgesetzbuch umbenannt, stimmt jedoch weiterhin in vielen Teilbereichen mit dem deutschen Handelsgesetzbuch überein.

Beschäftigte

Der Bundesgerichtshof hat (Stand: 2012) 404,5 Planstellen. Davon sind 129 Richter, 48 wissenschaftliche Mitarbeiter, 106,5 Beamte, 116 tarifliche Arbeitnehmer und 5 Auszubildende. [17] Da einige Personen in Teilzeit beschäftigt sind, liegt die tatsächliche Zahl der Beschäftigten etwas höher – im Jahr 2012 lag sie bei 406 Personen. [1]

Präsident

An der Spitze des Gerichts steht der Präsident ( § 124 GVG). Er ist Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten. Als Präsident eines Obersten Gerichtshofs des Bundes ist er in die Besoldungsgruppe R 10 eingestuft. Er ist gemäß § 21a GVG kraft Amtes Vorsitzender des Präsidiums des BGH , welchem des Weiteren zehn gewählte Richter angehören und welches gemäß § 21a Abs. 1 GVG für die Besetzung der Senate und die Geschäftsverteilung zuständig ist. Der Präsident gehört in der Regel keinem der Zivil- oder Strafsenate an, häufig jedoch dem Kartellsenat . Er führt zudem kraft Gesetzes ( § 132 Abs. 6 S. 3 GVG) den Vorsitz in den Großen Senaten, wo seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. Ebenfalls kraft Gesetzes ist er Vorsitzender des Senats für Anwaltssachen ( § 106 Abs. 2 BRAO). Neunter Präsident des BGH ist seit dem 1. Juli 2014 Bettina Limperg ; sie ist die erste Frau in diesem Amt. Im Folgenden eine Liste aller bisherigen Präsidenten des Bundesgerichtshofs:

Präsidenten des Bundesgerichtshofs [18]
Nr. Name Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit
1 Hermann Weinkauff (1894–1981) 1. Oktober 1950 31. März 1960
2 Bruno Heusinger (1900–1987) 1. April 1960 31. März 1968
3 Robert Fischer (1911–1983) 1. April 1968 30. September 1977
4 Gerd Pfeiffer (1919–2007) 1. Oktober 1977 31. Dezember 1987
5 Walter Odersky (* 1931) 1. Januar 1988 31. Juli 1996
6 Karlmann Geiß (* 1935) 1. August 1996 31. Mai 2000
7 Günter Hirsch (* 1943) 15. Juli 2000 31. Januar 2008
8 Klaus Tolksdorf (* 1948) 1. Februar 2008 31. Januar 2014
9 Bettina Limperg (* 1960) [19] 1. Juli 2014

Vizepräsident

Der Vizepräsident des Bundesgerichtshofs ist der ständige Vertreter des Präsidenten. Er ist zugleich Vorsitzender Richter eines der Senate des BGH und als solcher in die Besoldungsgruppe R 8 eingestuft. Bis 1968 war die Stelle des Vizepräsidenten nicht besetzt beziehungsweise nicht eigenständig vorgesehen. Ständiger Vertreter des Präsidenten war in dieser Zeit gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Bundesgerichtshofs der jeweils dienstälteste Senatsvorsitzende (damals Senatspräsident genannt). [20] Später wurde die Stelle formell besetzt. Vom 1. August 2015 bis 2. Dezember 2016 war die Stelle des Vizepräsidenten vakant. Seitdem ist Jürgen Ellenberger Vizepräsident des Bundesgerichtshofs. Im Folgenden eine Liste aller Vizepräsidenten des Bundesgerichtshofs kraft Ernennung:

Vizepräsidenten des Bundesgerichtshofs [21]
Name Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit
Roderich Glanzmann (1904–1988) 1968 30. April 1972
Fritz Hauß (1908–2003) 23. Mai 1972 31. Oktober 1976
Gerd Pfeiffer (1919–2007) 3. November 1976 30. September 1977
Walter Stimpel (1917–2008) 1. Oktober 1977 30. November 1985
Ludwig Thumm (1920–2011) 2. Dezember 1985 30. April 1988
Hannskarl Salger (1929–2010) 1. Mai 1988 30. November 1994
Horst Hagen (1934–2019) 1. Dezember 1994 28. Februar 1999
Burkhard Jähnke (* 1937) 1. März 1999 31. Mai 2002
Joachim Wenzel (1940–2009) 1. April 2002 30. Juni 2005
Gerda Müller (* 1944) 1. Juli 2005 30. Juni 2009
Wolfgang Schlick (* 1950) 1. Juli 2009 31. Juli 2015
Jürgen Ellenberger (* 1960) 2. Dezember 2016

Richter und Vorsitzende Richter

Die Richter am Bundesgerichtshof tragen durch die ihnen übertragenen Aufgaben eine besondere Verantwortung. Durch die Auswahl der Richter kann die Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland erheblich beeinflusst werden. Deshalb wird sie von einem Richterwahlausschuss vorgenommen ( § 125 Abs. 1 GVG), welchem die Justizminister der Länder und 16 vom Bundestag gewählte Mitglieder angehören. Kandidaten können gemäß § 10 Richterwahlgesetz (RiWG) vom Bundesjustizminister und von den Mitgliedern des Richterwahlausschusses vorgeschlagen werden. Gewählt werden kann nur, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und das 35. Lebensjahr vollendet hat (§ 125 Abs. 2 GVG). Der Bundesgerichtshof gibt durch seinen Präsidialrat eine Stellungnahme zur persönlichen und fachlichen Eignung der Vorgeschlagenen ab, welche für den Richterwahlausschuss aber nicht bindend ist. Der Richterwahlausschuss entscheidet in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ( § 12 RiWG). Nach ihrer Wahl werden die Richter vom Bundespräsidenten ernannt.

Die Richter am Bundesgerichtshof sind grundsätzlich hauptamtliche und planmäßige Berufsrichter . Lediglich bei den Entscheidungen der Spezialsenate zum Berufsrecht kommen neben drei Berufsrichtern zwei ehrenamtliche Richter aus dem jeweiligen Berufszweig zum Einsatz. Die Berufsrichter sind als Bundesrichter an einem der Obersten Gerichtshöfe des Bundes grundsätzlich in die Besoldungsgruppe R 6 eingeordnet, Vorsitzende Richter in die Besoldungsgruppe R 8; zusätzlich erhalten alle eine Bundeszulage. Die derzeit 129 Richter und Vorsitzenden Richter [16] üben ihr Amt wie alle Richter unabhängig aus ( Art. 97 Abs. 1 GG) und werden auf Lebenszeit ernannt ( Art. 97 Abs. 2 S. 2 GG), können also vor Erreichen des Renteneintrittsalters nur aufgrund schwerwiegender Verstöße aus dem Amt entfernt werden. Das Dienstgericht des Bundes ist als einer der Spezialsenate beim Bundesgerichtshof selbst eingerichtet, hätte letztlich also gemäß § 62 DRiG über Disziplinarmaßnahmen gegen Kollegen bis hin zur Entfernung aus dem Amt zu entscheiden.

Der Frauenanteil unter den Richtern am Bundesgerichtshof beträgt derzeit (Stand: 2015) mit 36 von 130 Personen (einschließlich der Präsidentin) 28 Prozent. [22] Er ist damit gegenüber 2012, als es mit 26 von 130 Personen genau 20 Prozent waren, stark gestiegen. Im Vergleich mit den anderen obersten Gerichtshöfen des Bundes hat der BGH einen höheren Frauenanteil als der Bundesfinanzhof (22 % [23] ) oder das Bundessozialgericht (26 % [24] ) und einen ebenso hohen Anteil wie das Bundesverwaltungsgericht (28 % [25] ); lediglich das Bundesarbeitsgericht hat einen höheren Anteil (40 % [26] ).

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Der BGH beschäftigt stets etwa 50 wissenschaftliche Mitarbeiter , offiziell „wissenschaftliche Hilfskräfte“ ( § 193 Abs. 1 GVG ), intern meist „Hiwis“ genannt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter müssen die Befähigung zum Richteramt haben und sind meist Richter am Amts-, Land-, Oberlandes- oder Bundespatentgericht oder Staatsanwälte. Sie werden für drei Jahre an den BGH abgeordnet und einem Senat zugeteilt. Dort sollen sie die Richter durch vorbereitende Arbeiten, insbesondere durch Recherche, Voten und Entscheidungsentwürfe, in ihrer juristischen Arbeit unterstützen. In der Regel erhält jeder Zivilsenat drei und jeder Strafsenat zwei wissenschaftliche Mitarbeiter. [27]

Sonstige Beschäftigte

Die etwa 240 weiteren Beschäftigten des BGH sind teilweise den einzelnen Senaten zugeordnet, wie etwa die Geschäftsstellen und Schreibkräfte, oder sie nehmen die zahlreichen am Gericht bestehenden allgemeinen Verwaltungsaufgaben wahr, wie etwa Bibliotheksführung, Öffentlichkeitsarbeit, Sicherheit, Poststelle oder technische Dienste.

Rechtsanwälte

Vor dem Bundesgerichtshof können in Zivilsachen grundsätzlich (abgesehen von Patent-Nichtigkeitsverfahren) nur besonders zugelassene Rechtsanwälte auftreten. Die Zulassung erfolgt gemäß § 170 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz . [28] Zugelassen werden kann nur, wer das 35. Lebensjahr vollendet hat, den Rechtsanwaltsberuf mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung ausgeübt hat und durch den Wahlausschuss für Rechtsanwälte bei dem Bundesgerichtshof benannt wird ( § 164 BRAO). [1] [28] Der Wahlausschuss besteht aus dem Präsidenten und den Senatsvorsitzenden der Zivilsenate des Bundesgerichtshofes sowie aus den Mitgliedern des Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer und des Präsidiums der Rechtsanwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof ( § 165 BRAO). Die beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte sind Pflichtmitglieder der Rechtsanwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof und nur dort zugelassen ( Singularzulassung ). Sie haben ihren Kanzleisitz alle im Stadt- oder Landkreis Karlsruhe. [28] Gegenwärtig (Stand: März 2021) sind 39 Rechtsanwälte beim BGH zugelassen. [28] Die Kriterien für die Auswahl sind „weit überdurchschnittliche[n] Kenntnisse und Fähigkeiten, die forensische Erfahrung und die Befähigung zum praktischwissenschaftlichen Arbeiten“. [29] Die letzte Wahl fand 2013 statt. [30]

Die Zulassungsbeschränkung wird mit dem Erfordernis erhöhten revisionsrechtlichen Sachverstands begründet. Ob sie mit der Verfassung (insbesondere Art. 12 GG) vereinbar ist, wird seit Jahren immer wieder aufs Neue diskutiert. Der BGH hat es mit Beschluss vom 5. Dezember 2006 [31] bejaht. Die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Kammerbeschluss vom 27. Februar 2008 [32] nicht zur Entscheidung angenommen, jedoch führt das Gericht in dem Beschluss aus, dass Art. 12 GG nicht verletzt sei.

In Strafsachen kann hingegen jeder Verteidiger vor dem BGH auftreten.

In Verfahren nach dem Bundesrückerstattungsgesetz besteht gar kein Anwaltszwang ( § 4 Abs. 3 ZustÜblG), sodass insoweit jede Person vor dem BGH auftreten kann.

Elektronische Eingaben

Das Gericht nimmt eine Vorreiterrolle im elektronischen Rechtsverkehr ein. Zusammen mit dem Bundespatentgericht war der BGH an der Entwicklung von XJustiz maßgeblich beteiligt, [33] mit dem bundesweit einheitliche Standards für den Austausch elektronischer Informationen geschaffen werden sollen. [34] Bereits seit 2001 besteht für die beim BGH zugelassenen Rechtsanwälte in Zivilsachen die Möglichkeit, Schriftsätze in elektronischer Form einzureichen. [1] In Strafsachen hat der Generalbundesanwalt seit 2006 die Möglichkeit der elektronischen Einreichung von Schriftsätzen in Revisionsverfahren. [35] Seit 2007 ergeben sich die technischen Voraussetzungen und die zulässigen Dokumentenformate für elektronische Eingaben aus der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) . [36] Die elektronischen Eingaben erfolgen über ein elektronisches Postfach, wofür der BGH seit 2010 das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach verwendet, [37] an welchem sich mittlerweile viele deutsche Gerichte beteiligen. [38]

Baugeschichte und Gebäudenutzung

Erbgroßherzogliches Palais mit Galatea-Brunnen (2006)
Weinbrennergebäude (2012)
Westgebäude (2012)
Nordgebäude (2012)
Neues Empfangsgebäude mit Eingangsschleuse (2012)
Neuer Sitzungssaal im Obergeschoss des Empfangsgebäudes

Der Bundesgerichtshof befindet sich seit seiner Gründung auf dem etwa vier Hektar großen Gelände [1] des ehemaligen Erbgroßherzoglichen Palais , das im Südwesten der Karlsruher Innenstadt zwischen der Kriegs-, Herren-, Blumen- und Ritterstraße liegt. Die Gebäude sind rings um eine zentrale Rasenfläche gruppiert, auf der ein Galatea -Brunnen steht. Von der ursprünglichen Bebauung existieren heute noch das Palais selbst an der Südseite des Grundstücks und das ehemalige Gärtnerhaus (heute „Weinbrennergebäude“ genannt) an der Nordwestseite. [39] Das Erbgroßherzogliche Palais beherbergt heute den Präsidenten und die Verwaltung des BGH sowie einige Zivilsenate und deren Sitzungssäle.

Bereits in den 1950er Jahren wurden erste Um- und Anbauarbeiten durchgeführt, um dem wachsenden Platzbedarf des Gerichts gerecht zu werden. Von 1958 bis 1960 entstand entlang der Herrenstraße das Westgebäude sowie ein südlich daran angeschlossener abhörsicherer Sitzungssaal für die Strafsenate. Im Westgebäude befinden sich heute die vier in Karlsruhe sitzenden Strafsenate, die Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes, einige Zivilsenate und das Casino (gehobene Kantine) des Gerichts. Ebenfalls von 1958 bis 1960 wurde ein Nordgebäude errichtet, das unter anderem Platz für die Bundesanwaltschaft bot. [39]

Bis 1978 war das Gelände des Bundesgerichtshofs für die Bevölkerung frei zugänglich. Nach dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und einem missglückten Raketenangriff durch die RAF wurde die gesamte Anlage jedoch von einer videoüberwachten Doppelzaunanlage umzogen. Als Haupteingang wurde ein Kontrollgebäude mit Eingangsschleuse zwischen Westgebäude und Weinbrennergebäude errichtet. [39]

Bereits seit den 1970er Jahren waren verschiedene Konzepte für Erweiterungsbauten im Gespräch, da der Platzbedarf des Gerichts mit zunehmendem Arbeitsaufkommen stetig stieg und zwischenzeitlich zusätzliche Gebäude in der Karlsruher Innenstadt angemietet werden mussten. Schließlich entschloss man sich, die Bundesanwaltschaft aus dem Gelände auszulagern. 1998 bezog sie ihren neuen Dienstsitz in der Brauerstraße, sodass der Weg frei war für eine Modernisierung und Erweiterung des Nordgebäudes. Zudem war nach der Wiedervereinigung der zunächst formell nur provisorische Dienstsitz in Karlsruhe endgültig zum Sitz des Bundesgerichtshofes erklärt worden, sodass die dringend nötige Erweiterung nicht mehr mit Verweis auf den provisorischen Zustand verweigert werden konnte. Nach Abriss des alten Nordgebäudes entstand von 2000 bis 2003 auf der Nordhälfte des BGH-Geländes ein zur zentralen Parkanlage offener U-förmiger Bau, in welchem sich heute einige Zivilsenate und deren Sitzungssäle, die Bibliothek des Bundesgerichtshofs sowie das Rechtshistorische Museum Karlsruhe befinden. [39]

2011 wurde das sanierungsbedürftige und als zu abweisend erachtete Kontrollgebäude abgerissen und anschließend durch ein neues Empfangsgebäude ersetzt. In dessen Obergeschoss befindet sich zudem ein neuer großer Sitzungssaal für die Strafsenate, der am 6. März 2012 erstmals durch den1. Strafsenat genutzt und am 18. April 2012 offiziell eingeweiht wurde. [40] Verhandlungsbesucher müssen nun nicht mehr vom Haupteingang zum alten Sitzungssaal geleitet werden, sondern passieren die Kontrolle im Erdgeschoss des Empfangsgebäudes und gelangen von dort direkt ins Obergeschoss zum neuen Sitzungssaal. Dieser umfasst 120 Zuschauerplätze.

Bibliothek

Außenansicht der Bibliothek (Ostflügel des U-förmigen Nordgebäudes)
Innenansicht der Bibliothek

Die Bibliothek des Bundesgerichtshofs verfügt über einen Bestand von etwa 440.000 Druckwerken sowie etwa 20.000 weiteren Medieneinheiten und ist damit die größte Gerichtsbibliothek Deutschlands. [41] [42] Nach der Wiedervereinigung wurden ihr die Bestände der Bibliothek des Obersten Gerichts der DDR übertragen, darunter auch sehr viele historisch wertvolle Werke aus der Bibliothek des Reichsgerichts. [41] Die Bibliothek des Bundesgerichtshofs erfasst die relevante juristische Literatur von 1800 bis 1970 fast vollständig und hat seitdem bei der Beschaffung von Medieneinheiten den Schwerpunkt entsprechend der Tätigkeit des Bundesgerichtshofs auf zivil- und strafrechtliche Literatur gelegt. [1] [42] Die jährlichen Ausgaben für Neuanschaffungen belaufen sich auf etwa 1.000.000 Euro. [42]

Durch den 2003 erfolgten Umzug in das neu gestaltete Nordgebäude erhielt die Bibliothek erstmals repräsentative Räumlichkeiten mit 21,5 km Buchstellmöglichkeiten und modern ausgestatteten Arbeitsplätzen. [1] [41] Sie wird vorrangig von den Richtern des Bundesgerichtshofs und ihren Wissenschaftlichen Mitarbeitern, den beim BGH zugelassenen Rechtsanwälten und akkreditierten Pressevertretern und den Mitarbeitern der Bundesanwaltschaft genutzt und wird für diese tätig, beispielsweise bei der Beschaffung benötigter Medien. [41] [42] Sie ist während der allgemeinen Dienstzeiten jedoch auch für Fremdbenutzer zugänglich, wovon jährlich knapp 3.000 Personen Gebrauch machen. [1] [42] [43]

Veröffentlichung der Entscheidungen

Einige Bände der vollständigen Entscheidungssammlung aus dem Bestand der Bibliothek des BGH

Der Bundesgerichtshof veröffentlicht seine seit dem 1. Januar 2000 ergangenen Entscheidungen in elektronischer Form auf seiner Internetseite, wo sie kostenlos abgerufen werden können. Persönliche Daten werden vor der Veröffentlichung stets anonymisiert. Seit 2011 bietet der BGH in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes zudem für ausgewählte Entscheidungen die Möglichkeit einer Benachrichtigung per E-Mail an, sobald der Volltext der Entscheidung auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs abrufbar ist. [16] In gedruckter Form wird die vollständige Entscheidungssammlung des BGH nicht veröffentlicht, sondern lediglich beim BGH archiviert. Vor dem 1. Januar 2000 ergangene Entscheidungen können gegen eine Kopiergebühr beim Entscheidungsversand des Bundesgerichtshofs angefordert werden; auch sie werden vor dem Versenden anonymisiert. [44] Auch im Jahr 2014 erhielt der Entscheidungsversand noch über 1.400 Anfragen. [16]

Zudem beteiligt sich der BGH seit 1980 am elektronischen juristischen Informationssystem „ juris “. Hierfür wertet die Dokumentationsstelle des Bundesgerichtshofs die Entscheidungen sämtlicher Instanzen aus dem Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie etwa 220 Fachzeitschriften aus und stellt jährlich über 50.000 Entscheidungen, Fundstellen und Anmerkungen in die Datenbank ein. [1] Die Entscheidungen des BGH sind dort seit etwa 1984 im Wesentlichen vollständig erfasst, davor lückenhaft. Der Zugriff auf „juris“ ist allerdings kostenpflichtig. Auch in der kostenpflichtigen elektronischen Datenbank des Beckverlages, Beck-Online , finden sich die meisten veröffentlichten Entscheidungen des BGH.

Von den Richtern des Bundesgerichtshofs und den Mitgliedern der Bundesanwaltschaft werden die Entscheidungssammlungen BGHZ und BGHSt herausgegeben. Die in gedruckter Form ungefähr halbjährlich respektive jährlich erscheinenden Bände enthalten eine Auswahl der nach Ansicht des BGH wichtigsten aktuell ergangenen Entscheidungen. Sie werden vom Bundesgerichtshof in erster Linie zitiert und finden sich in nahezu jeder deutschen Gerichtsbibliothek, sind aber im strengen Sinn keine amtliche Sammlung. Die früher ebenfalls in gedruckter Form herausgegebene Entscheidungssammlung BGHR , eine nach Paragraphen sortierte Sammlung wichtiger BGH-Entscheidungen, wird hingegen nur noch digital herausgegeben. Lediglich der Veröffentlichung von BGH-Entscheidungen – zum Teil mit Besprechung – ist die vierzehntäglich erscheinende Zeitschrift BGH-Report gewidmet. Daneben veröffentlichen die führenden juristischen Fachzeitschriften regelmäßig Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.

Die Pressestelle des BGH veröffentlicht häufig Pressemitteilungen zu anstehenden und ergangenen Entscheidungen sowie zu Personalangelegenheiten. Diese Pressemitteilungen können auch kostenlos als Newsletter abonniert werden, wovon derzeit etwa 25.500 Personen Gebrauch machen. [16]

Sofern Entscheidungen in mündlicher Verhandlung verkündet werden, ist diese Verkündung in der Regel öffentlich. Bis 2018 betraf dies wie bei jedem deutschen Gericht, abgesehen vom Bundesverfassungsgericht, lediglich die Saalöffentlichkeit; Bild- und Tonaufnahmen zur Veröffentlichung waren seit der 1964 erfolgten ausdrücklichen Regelung in § 169 GVG a. F. unzulässig. Mit Art. 1 des Gesetzes über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren wurde ab April 2018 für alle Gerichte die Möglichkeit geschaffen, Verfahren von zeitgeschichtlicher Bedeutung zum Zwecke der Archivierung audiovisuell aufzuzeichnen ( § 169 Abs. 2 GVG n. F.). Zudem wurde dem Bundesgerichtshof (wie auch den anderen obersten Gerichtshöfen des Bundes) die Möglichkeit eingeräumt, bei Entscheidungsverkündungen „in besonderen Fällen“ Ton- und Bildaufnahmen zum Zwecke der Veröffentlichung zuzulassen ( § 169 Abs. 3 GVG n. F.). [45] [46]

Literatur

 • Karlmann Geiß, Kay Nehm, Hans Erich Brandner, Horst Hagen (Hrsg.): Festschrift aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens von Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof. Heymann, Köln 2000, ISBN 3-452-24597-7 .
 • Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs (Hrsg.): Der Bundesgerichtshof . 2. Auflage. Karlsruhe 2014 (78 S., bundesgerichtshof.de [PDF; 19,1   MB ; abgerufen am 28. März 2019]).

Siehe auch

Weblinks

Commons : Bundesgerichtshof – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p Der Bundesgerichtshof. (PDF) Bundesgerichtshof, 2014, abgerufen am 1. Oktober 2016 .
 2. Abkürzungsverzeichnis. (PDF; 49 kB) Abkürzungen für die Verfassungsorgane, die obersten Bundesbehörden und die obersten Gerichtshöfe des Bundes. Bundesverwaltungsamt (BVA), abgerufen am 26. Januar 2016 .
 3. § 123 Gerichtsverfassungsgesetz : "Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe."
 4. Bundestag Drucksache 12/2583 (neu) (abgerufen am 16. März 2017)
 5. Bundestag Plenarprotokoll 12/100 (abgerufen am 16. März 2017)
 6. Der Geist der Rutschklausel Süddeutsche Zeitung, 8. November 2018 (abgerufen am 5. Januar 2018)
 7. BGH: Keine neuen Senate in Leipzig geplant. (Nicht mehr online verfügbar.) In: mdr.de. Archiviert vom Original am 17. März 2017 ; abgerufen am 23. September 2018 .
 8. Sachsen greift nach dem Bundesgerichtshof. In: morgenweb.de. 13. Juni 2017, abgerufen am 23. September 2018 .
 9. a b Millionen für den Rechtsstaat , Legal Tribune Online, 9. November 2018 (abgerufen am 9. Januar 2019)
 10. Geschäftsverteilungen des Bundesgerichtshofs (abrufbar ab 2008)
 11. Geschäftsverteilung des Bundesgerichtshofs 2017
 12. Bundesgerichtshof – Geschäftsverteilung 2019 (abgerufen am 5. Januar 2019; PDF, 361 kB)
 13. Bundesgerichtshof – Die Verteilung der Geschäfte im Überblick ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 5. Januar 2019)
 14. Geschäftsverteilung 2010 des Bundesgerichtshofs ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 16. März 2017)
 15. Geschäftsverteilung 2012 des Bundesgerichtshofs ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 16. März 2017)
 16. a b c d e Tätigkeitsbericht des Bundesgerichtshofs für das Jahr 2014 ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 16. März 2017)
 17. Stellenplan des Bundesgerichtshofs 2012
 18. Die Präsidenten des Bundesgerichtshofs ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) www.bundesgerichtshof.de (abgerufen am 16. März 2017)
 19. Bettina Limperg ist Präsidentin des Bundesgerichtshofes. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz , 26. Juni 2014, abgerufen am 16. März 2017 .
 20. Geschäftsordnung des Bundesgerichtshofes vom 3. März 1952, veröffentlicht im Bundesanzeiger 83, 30. April 1953, S. 9–10.
 21. Handbücher der Justiz seit 1953
 22. Bundesgerichtshof – Geschäftsverteilungsplan 2015 ( Memento vom 22. Mai 2015 im Internet Archive ) (abgerufen am 20. Mai 2015) (offline)
 23. Bundesfinanzhof – Geschäftsverteilung 2015 (abgerufen am 21. Mai 2015)
 24. Bundessozialgericht – Geschäftsverteilung 2015 ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive ) (abgerufen am 21. Mai 2015; PDF)
 25. Bundesverwaltungsgericht – Geschäftsverteilung Stand: Mai 2015 (abgerufen am 21. Mai 2015; PDF)
 26. Bundesarbeitsgericht – Geschäftsverteilung Oktober 2014 (abgerufen am 21. Mai 2015)
 27. Webseite der wissenschaftlichen Mitarbeiter des BGH (abgerufen am 17. November 2012)
 28. a b c d Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof (abgerufen am 21. Mai 2015)
 29. Bundesverfassungsgericht , Beschluss vom 27. Februar 2008 – 1 BvR 1295/07
 30. Meldung aus Juve vom 23. Oktober 2013
 31. BGH, Beschluss vom 5. Dezember 2006 , Az. AnwZ 2/06, Volltext.
 32. BVerfG, Beschluss vom 27. Februar 2008 , Az. 1 BvR 1295, Volltext.
 33. Bundespatentgericht – Die elektronische Poststelle als erster elektronischer Dienst beim Bundespatentgericht ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 3. Juni 2012)
 34. XJustiz: Elektronischer Rechtsverkehr mit XML (abgerufen am 11. Juni 2012)
 35. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Revisionsstrafsachen zwischen dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und den Strafsenaten des Bundesgerichtshofs
 36. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
 37. Bundesgerichtshof – Elektronischer Rechtsverkehr ( Memento vom 22. Februar 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 11. Juni 2012)
 38. Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – Gerichte / Justizbehörden (www.egvp.de, abgerufen am 11. Juni 2012)
 39. a b c d Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe – Das Gericht und seine Gebäude (herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und vom Bundesgerichtshof, Karlsruhe 2005)
 40. Bundesgerichtshof Karlsruhe – Neubau Empfangsgebäude mit Sitzungssaal (Herausgeber: Staatliches Hochbauamt Baden-Baden Bundesbau für das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2012)
 41. a b c d Geschichte und Aufgaben der Bibliothek des Bundesgerichtshofs ( Memento vom 17. März 2017 im Internet Archive ) (abgerufen am 16. März 2017)
 42. a b c d e Die Bibliothek des Bundesgerichtshofs in Zahlen 2014 ( Memento vom 27. März 2015 im Internet Archive ) (abgerufen am 21. Mai 2015) (offline)
 43. Hannes Berger: Der Zugang zu Gerichtsbibliotheken: Eine kulturrechtliche Untersuchung am Beispiel der obersten Gerichtshöfe des Bundes . In: Zeitschrift für Landesverfassungsrecht und Landesverwaltungsrecht (ZLVR) 2/2021, S. 34–45 ( online ).
 44. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (abgerufen am 16. März 2017)
 45. Christian Schrader : Mehr Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren – Nun haben es die Richter in der Hand . In: lto.de . 21. Oktober 2017 ( lto.de [abgerufen am 17. April 2018]).
 46. Wolfgang Janisch: Vorsicht, Kamera . In: sueddeutsche.de . 13. April 2018, ISSN 0174-4917 ( sueddeutsche.de [abgerufen am 16. April 2018]).

Koordinaten: 49° 0′ 22″ N , 8° 23′ 48″ O