Chinese letters

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Chinese letters
Lettertype Logografie
talen Mandarijn
Mandarijn
Wu
Min
Yue / Kantonees
Gan
Jin
Kejia / Hakka
Xiang
Gebruikstijd sinds het 2e millennium voor Christus Chr.
Gebruikt in Oost-Azië
Zuid-Oost Azië
officieel binnen Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Volksrepubliek China
Taiwan Republiek China (Taiwan) Taiwan
Singapore Singapore Singapore
Wa staat (de facto)
Afgeleid van Kanji
Hiragana
Katakana
Hanja
Chữ nôm
Sawndip
Yi (schrijven)
Vrouwenscript
Big Kitan-script
Xixia-schrift (Tangut-schrift)
bijzonderheden Traditionele karakters en afkortingen
Unicode-blok U + 4E00..U + 9FD5
U + 3400..U + 4DBF
U + 20000..U + 2A6DF
U + 2A700..U + 2B734
U + 2B740..U + 2B81D
U + 2B820..U + 2CEA1
ISO 15924 Hani
Hant (traditioneel karakter)
Hans (symbool)
Hanzi.svg

Het Chinese schrift (Chinees 文字, pinyin zhōngwénzì , zhuyin ㄓ ㄨ ㄥ ㄨ ㄣ ˊ ㄗ ˋ ) of Hànzì ( 漢字/ 汉字, hànzì , Zhuyin ㄏ ㄢ ˋ ㄗ ˋ - “ Han script”) repareert de Chinese talen , vooral standaard Chinees , met Chinese karakters. Het is dus een centrale drager van de Chinese cultuur en diende als basis voor de Japanse schriften ( Kanji , Hiragana , Katakana ), een van de Koreaanse schriften ( Hanja ) en een van de Vietnamese schriften ( Chữ nôm ).

In totaal zijn er meer dan 100.000 karakters , [1] waarvan de meerderheid echter slechts zelden wordt gebruikt of ongebruikelijk is, in het verleden slechts tijdelijk werd gebruikt of varianten voorstelt. Kennis van 3000 tot 5000 karakters is voldoende voor de dagelijkse behoeften.

Overzicht

Een karakter vertegenwoordigt in feite een lettergreep [2] als de geluidsstructuur van een morfeem . Het Chinese schrift is echter geen fonografisch syllabarium zoals het Koreaans, omdat identieke lettergrepen niet worden weergegeven door een enkel symbool, maar verschillende morfemen met dezelfde klankstructuur worden weergegeven door verschillende symbolen. Het Chinese schrift staat daarom bekend als morfemisch of morfosyllabisch schrift en is het enige nog in gebruik zijnde schrift dat niet primair de klank van een taal gebruikt, maar in de meeste karakters betekenisverwijzende (semantische) elementen heeft.

Het Chinese schrift wordt met name gebruikt om standaard Chinees te schrijven: in China en Singapore in de vereenvoudigde vorm van de korte karakters , in Taiwan, Hong Kong en Macau nog in de traditionele vorm van de traditionele karakters. Als culturele export bereikte het Chinese schrift de buurlanden rond 600-800 na Christus en wordt het nog steeds gebruikt in Zuid-Korea en Japan als onderdeel van de nationale schriftsystemen. De traditionele karakters worden daar ook gebruikt, maar in een gematigd vereenvoudigde vorm in Japan sinds kort na de Tweede Wereldoorlog.

Tot het einde van de keizertijd werd het Chinese schrift vooral gebruikt voor het schrijven van de klassieke schrijftaal"文言, Wenyan "gebruikt, wat alleen begrijpelijk was voor een goed opgeleide elite. Sindsdien wordt het Chinese schrift voornamelijk gebruikt voor het schrijven van het standaardschrift "白話文/白话文, báihuàwén ", wat grammaticaal vergelijkbaar is met moderne noordelijke dialecten en gemakkelijker kan worden geleerd dan wényán door sprekers van Zuid-Chinese talen. Ondanks de heterogene taalsituatie dient het Chinese schrift als een bovenregionaal communicatiemiddel voor alle Chinezen die báihuàwén kunnen lezen (met welke uitspraak dan ook). Om deze reden worden bijvoorbeeld veel programma's op de Chinese televisie ondertiteld in het Chinese schrift. Naast pure schrijfvaardigheid zorgen de moderne media en uitgebreide instructie ervoor dat het gesproken standaard Chinees "普通話/普通话, pǔtōnghuà “wordt steeds meer een gemeenschappelijk bezit.

Sinds de 15e eeuw bestaat er in de provincie Hunan een onafhankelijk schrift gebaseerd op het Chinese schrift, speciaal ontwikkeld voor gebruik door vrouwen, dat alleen door hen werd gebruikt, de Nüshu .

Categorieën van karakters

Het Chinese schrift bestaat voornamelijk uit logogrammen , maar voor de fonetische spelling van vreemde woorden worden sommige soms gebruikt als fonetische tekens . Over het algemeen wordt een lettergreep geassocieerd met een personage. Traditioneel, volgens het eerste woordenboek van karakters in Chinees schrift, de Shuowen Jiezi (2e eeuw), worden karakters onderverdeeld in zes categorieën op basis van de manier waarop ze zijn gevormd of afgeleid. Een paar zijn pictogrammen (象形, xiàngxíng ) en symbolen of eenvoudige ideogrammen (指 事, zhǐshì ). Een derde kleine groep zijn de samengestelde ideogrammen (會意/会意, Huiyi). De overgrote meerderheid (meer dan 90%) zijn fonogrammen (/形声, Xingsheng). De laatste twee categorieën zijn leningen (假借, jiǎjiè ) en synoniemen (/, zhuǎnzhù ). Dit onderscheid tussen de karakters in groepen wordt gebruikt in het Chinese Liushu (/六 书, liùshū ), de zes categorieën Chinese karakters.

betekenis

De betekenis van schrijven in China bestaat voornamelijk uit twee aspecten.

 • Het documenteert de meer dan drieduizend jaar oude schrijfcultuur van het Chinese volk en versterkt zo het nationale bewustzijn.
 • Hun beheersing markeert graden van sociaal prestige in de moderne Chinese samenleving.

In Europa wordt algemeen aangenomen dat de voorwaarde voor de uitvinding van het schrift de behoefte aan beheer (van graan, water) was. In de vroegste tijden zouden scripts zich daarom voornamelijk hebben ontwikkeld in rijken met gevestigde mensen die zich bezighielden met landbouw of hydraulische culturen (zoals Sumeriërs, Egyptenaren). In China daarentegen heerst de algemene mening dat de oudste schriftfragmenten die te zien zijn de inscripties op orakelbeenderen zijn . In figuurlijke zin betekent dit dat de heersende opvatting is dat schrijven voortkwam uit de motivatie om een ​​medium te construeren voor communicatie met een buitenaardse, sjamanistische geestenwereld. Er wordt iets magisch gesuggereerd aan de oorsprong van het Chinese schrift.

In China werden lineaire en ononderbroken opeenvolgingen van karaktervarianten vastgesteld. Aan de andere kant kan de continuïteit van het schrijven in de Chinese taalgeschiedenis alleen worden teruggevoerd tot de Shang-dynastie . De connectie met oudere archeologische vondsten is nog steeds een onderzoeksonderwerp. In tegenstelling tot de Europese schriftsystemen werden pas aan het begin van de latinisering pogingen in het Chinees gedaan om expliciete geschreven karakters te vinden als vertegenwoordigers van de kleinste individuele klanken van de taal. De officiële eenheden van de geschreven taal zijn echter de karakters die zijn overgeleverd uit de Chinese cultuur (die meestal hele lettergrepen vertegenwoordigen).

Het belang van het schrijven in het moderne China wordt met name gevormd door het feit dat het onderwijsmonopolie niet langer bij een bepaalde sociale klasse ligt, zoals in het oude China bij de ambtenaren of, zoals in de Europese Middeleeuwen, het Latijnse schrift bij de geestelijkheid. Gebeurtenissen zoals de Beweging van de Vierde Mei en de Baihua Beweging droegen bij aan het feit dat het prestige van een volkstaal toenam in tegenstelling tot de klassieke onderwijstaal en dat de claim ontstond om de geschreven cultuur onder het hele volk te verspreiden. De heersende opvatting is dat geletterdheid en leesvaardigheid een educatieve troef zijn die voor alle Chinezen in gelijke mate wordt nagestreefd. De communistische regering bestrijdt dan ook consequent het analfabetisme (beter: analfabetisme).

Historische ontwikkeling van het Chinese schrift

Geschiedenis tot aan de Volksrepubliek China

Oracle Bone-script -甲骨文
Orakelbotten.JPG
Een orakelbeen
Shang-dynastie ingeschreven schouderblad.jpg
Orakelbeenschrift - ossenschouderblad

Het Chinese schrift is meer dan 3000 jaar oud en heeft daarmee de langste ononderbroken traditie in Oost-Azië. De oudste Chinese karakters die tot nu toe zijn gevonden, zijn in runderbotten (vooral in het schouderblad, zogenaamde orakelbotten ) en schildpadden (voor profetie van de jacht enz.) gebeeldhouwde symbolen [3] uit de tijd rond 1400 voor Christus. BC, die in 1899 in Anyang werden ontdekt. Er wordt aangenomen dat er op dat moment al 5000 verschillende karakters bestonden.

In het midden van het eerste millennium voor Christus ontwikkelde het picturale schrift zich tot een verkoopbaar lettertype dat in staat was om de syntaxis en semantiek van enkele van de talen van die tijd in het gebied van de huidige Volksrepubliek China volledig in kaart te brengen . Met de eenwording van het Chinese rijk onder de eerste keizer Qin Shihuangdi in 221 voor Christus. Er vond een grote standaardisatie van het script plaats.

In combinatie met de sinds de eenwording ( Qin-dynastie ) gevestigde bureaucratische staat , was de Chinese geschreven taal hun gebruik in het hele stroomgebied van het Chinese rijk tot de lingua franca die de verschillende Chinese taalgemeenschappen met elkaar verbond en een relatieve eenheid van de Chinees cultureel gebied.

In China moesten politici en ambtenaren tot ver in de 20e eeuw goede schrijvers zijn als ze invloed wilden verwerven - en niet, zoals in het Westen, goede sprekers. Op veel plaatsen wordt beschreven hoe teleurstellend veel Chinezen waren toen ze politici als Mao Zedong of Deng Xiaoping voor het eerst hoorden spreken.

Stadia van ontwikkeling van het karakter voor paard - "/马, "
Orakelbeenderen Bronzen inscriptie Groot zegelschrift Klein zegel lettertype Kanselarij Regelscript Vereenvoudigd
Orakelbeenderen Bronzen inscriptie Groter zegellettertype Kleiner zegellettertype Kanselarij Regelscript Vereenvoudigd

Hervorming schrijven in de Volksrepubliek China

Op 28 januari 1956, tijdens de 23e plenaire zitting van de Staatsraad van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China, werd het "Concept voor het vereenvoudigen van Chinese karakters" aangenomen en op 31 januari gepubliceerd door het dagblad Renmin Ribao . Bij het vereenvoudigen van de karakters werd een groot aantal spellingen gebruikt die al in handgeschreven teksten werden gebruikt in de tijd van de Noord- en Zuid-dynastieën . Veel afkortingen werden gebruikt door dichters in de Tang-dynastie . Afkortingen werden ook gebruikt in het koninkrijk van de Taiping-rebellen , waarvan er meer dan 50 waren opgenomen in het "Concept voor het verkorten van Chinese karakters" in de Volksrepubliek China. De toewijding aan de introductie van symbolen begint met de activiteiten van intellectuelen van de Vierde Mei Beweging , zoals Qian Xuantong .

Voorbeelden van vereenvoudigingen zijn:voor( , kaart ),voor(lóng, dragon) envoor(daN, single). Vereenvoudigingsmethoden waren bijvoorbeeld de verbinding van punten met lijnen ( , paard , werd to), het weglaten van lijnen of punten (ofwèi , do , werd to) of twee of drie lange tekens combineren tot één kort teken (fù, herstellen en , complex , werd het vereenvoudigde karakter ( samengevat).

De schrijfhervormingen in de Volksrepubliek China hebben echter niet alleen betrekking op de vermindering van het aantal slagen binnen een teken, maar ook op de definitie van een gestandaardiseerde klank van een teken, de definitie van een gestandaardiseerd lettertype, de definitie van het aantal karakters in gemeenschappelijk gebruik, evenals op een systematisering van de karakters, bijvoorbeeld in de rangschikking in lexicons. Parallel aan de vereenvoudigde karakters worden de traditionele lange karakters nog steeds gedeeltelijk gebruikt en zijn ze sinds de toenemende versoepeling in de Volksrepubliek teruggekeerd in het dagelijks leven. Het is echter niet mogelijk voor een gemiddelde Chinees om de lange karakters van oude teksten die niet zijn verzonden te lezen.

In Taiwan, evenals in Hong Kong en Macau , werd de traditie van het schrijven met lange karakters behouden omdat de hervormingen van 1958/1959 daar niet werden doorgevoerd. Het is ook gebruikelijk bij overzeese Chinezen . Zo bleef de symbolische betekenis van de tekens en radicalen herkenbaar. In handgeschreven teksten komen traditioneel echter een hele reeks afkortingen voor, waarvan sommige overeenkomen met de afkortingen van de Volksrepubliek China.

De regering van Singapore heeft zich aangesloten bij de schrijfhervormingen van de Volksrepubliek China en gebruikt sinds de jaren zeventig ook Chinese afkortingen en een horizontale schrijfstijl.

Aantal tekens

De Shuowen Jiezi , een woordenboek uit het jaar 100 na Christus, bevat 9.353 verschillende karakters (1163 varianten niet meegeteld); de Kāngxī zìdiǎn uit 1716 bevat 40.545 verschillende karakters en de Zhōnghuá zìhǎi (字 海/中华 字 海) uit 1994 bevat ongeveer 87.000 verschillende karakters en varianten. Het variantenwoordenboek van Chinese karakters (The Dictionary of Chinese Variant form)異體 字 字典, yìtǐzì zìdiǎn ) van het Ministerie van Onderwijs in Taiwan bevat meer dan 100.000 tekens . [4]

In de praktijk is het aantal werkelijk gebruikte karakters echter aanzienlijk kleiner. Zo definieert artikel 7 van de anti-analfabetiseringsverordening van de VRC uit 1993 dat geletterdheid in het Chinees kan worden gelezen en geschreven tussen 1.500 en 2.000 tekens . Een modern tweetalig standaardwoordenboek (The New Chinees-German Dictionary, Xin Hande cidian漢 德 詞典/新 汉 德 词典) bestaat uit ongeveer 6.000 tekens.

In de Volksrepubliek China ( vasteland China ) is het aantal tekens ( afkortingen ) voor noodzakelijk dagelijks gebruik door de staat vastgesteld op 3500. (Status 1988) Deze tekens worden vervangen door de lijst met "tekens voor dagelijks gebruik" -常用 字- "1e graads alledaagse tekens" - met 2000 tekens - en de lijst met "tekens voor secundair gebruik" -次 常用 字- "2e graads alledaagse karakters" - verder onderverdeeld met 1500 karakters. In de Speciale Administratieve Regio Hong Kong is de vergelijkbare algemene "Lijst van tekens voor dagelijks gebruik ( traditionele tekens )" -常用 字 字形 表- 4759 tekens. (vanaf 2000) In Taiwan is de algemene "National Standard Character List for Everyday Use (Traditioneel)" -常用 國 字 標準 字體 表- 4808 tekens. (vanaf 1979) In Japan is het aantal vergelijkbare Kanji's ( Shinjitai ) echter 2136 in de zogenaamde lijst van kanji's voor dagelijks gebruik -常用 漢字 jōyō kanji , Duits 'karakters voor dagelijks gebruik' , die op hun beurt zijn onderverdeeld in 10 niveaus - van 1 tot 10 moeilijkheidsgraden volgens schooljaar. (Sinds 2010) In Zuid-Korea , waar de Hanja - Chinese karakters - sinds het begin van de jaren zeventig niet officieel op scholen worden onderwezen en alleen als vrijwillige aanvullende lessen op middelbare scholen worden aangeboden, moet het algemene aantal karakters 1800 worden onderwezen. ( Status 1972) In landen als China en Japan kan het aantal individueel bestuurbare karakters dus indirect het opleidingsniveau van een persoon in het algemeen of in een bepaald gebied weerspiegelen.

Lettertypen

In de loop van de Chinese geschiedenis kunnen met name de volgende lettertypen buiten tekstverwerkingsapparatuur worden gemaakt:

Historische Chinese lettertypen - Selectie
Duitse alternatief Hanzi 1 - Langz. 2 Hanzi - Afgekort. 3 Pinyin Hepburn RR
Mi Fu-On Kalligrafie.jpg
cursief -行書, ongeveer 1097-1099 - van Mi Fu
Noordelijke Song-dynastie
Orakelbot inscriptie Oracle bone-script 甲骨文甲骨文Jiǎgǔwén Kokosubun Gapgolmun
Bronzen inscriptie - 金文金文Jīnwen Kinbun Geummun
Zegelscript - 篆書篆书Zhuànshū Tensho Jeonseo
Cursief Semi-cursief 行書行书Xíngshu Gyōsho Haengseo
Grasschrift Concept lettertype 草書草书Cǎoshū Sosho Kies
Kanselarij Officieel lettertype 隸書隶书Lshu Reisho Yeseo
Regelscript Blokletters 楷書楷书Kǎishu Kaisho Haeseo
annotatie
1 Het Chinese schrift wordt ook wel Hanzi genoemd -漢字/ 汉字- in het Japans Kanji -漢字- en in het Koreaans Hanja -漢字- genoemd.
2 De traditionele karakters worden ook wel Fántǐzì genoemd -繁體字or in Taiwan zhèngtǐzì -gebeld.
3 De afkortingen zijn over het algemeen ook Jiǎntǐzì -简体字genaamd of technisch specifiek als " vereenvoudigde karakters " Jiǎnhuàzì -简化字genoemd.

lettertype

Richting van schrijven

In het premoderne tijdperk was de schrijfrichting in Chinees schrift meestal verticaal van boven naar beneden, en de resulterende kolommen waren van rechts naar links gerangschikt. (kin.豎排/竖排, shùpái ; Japans:縦 書tategaki )

Sinds de hervorming van het schrift in de Volksrepubliek China zijn de meeste boeken, net als Europese boeken, geschreven in regels van links naar rechts en met regels die van boven naar beneden zijn gerangschikt.

In Taiwan gedrukte boeken met literaire inhoud worden nog steeds top-down gelezen. Dit geldt echter slechts in beperkte mate voor kranten en tijdschriften, maar ook voor feitelijke teksten en vakboeken. Als in advertenties, en vaak ook in advertenties, westerse (merk)namen in de tekst voorkomen, wordt de spelling van links naar rechts gebruikt. In kalligrafie en poëzie is er bijna alleen de schrijfrichting van boven naar beneden.

Beide varianten zijn te vinden in Japan, waarbij literaire teksten in kolommen worden gedrukt en feitelijke teksten in regels. In kranten worden de twee door elkaar gebruikt, wat meer mogelijkheden biedt voor een aantrekkelijke lay-out zonder extreem korte lijnen (of smalle kolommen).

Boeken die van boven naar beneden zijn gedrukt, dat wil zeggen boeken die in Taiwan en de meeste Japanners zijn gedrukt, worden "aan de achterkant" geopend in tegenstelling tot Europese boeken. Als je op de titelpagina kijkt, zit de rug van het boek aan de rechterkant en niet aan de linkerkant, zoals in Europa. Boeken waarin de karakters van links naar rechts zijn gerangschikt, hebben de titelpagina op de pagina die we gewend zijn en worden dienovereenkomstig geopend en gelezen.

Inscripties over portalen en deuren worden in de Volksrepubliek China vaker van rechts naar links geschreven. Net als in Europa worden in Japan, net als in Europa, portaalkoppen vaker in regels van links naar rechts geschreven, maar in het geval van historische gebouwen of traditionele structuren zoals tempels en heiligdommen, worden ze bijna uitsluitend traditioneel van rechts naar links geschreven. In Taiwan lopen de inscripties boven tempelpoorten en altaren van rechts naar links.

De slagvolgorde

Nationaal verschillende slagreeksen van het personage(van zwart naar lichtrood)
必 -ired.png

Chinese
rijk
-tred.png

Taiwan en
Hongkong
必 -red.png

Volksrepubliek
China
必 -jred.png

Japan

Bij het schrijven van Chinese karakters is de volgorde van de afzonderlijke regels niet willekeurig, maar wordt bepaald door zeven basisregels:

 1. Eerst de horizontale, dan de verticale lijn
 2. Eerst buigt de lijn naar links, dan buigt de lijn naar rechts
 3. Eerst de bovenkant, dan de onderkant
 4. Eerst de linker, dan de rechter lijn
 5. Eerst worden externe, dan interne componenten geschreven
 6. Een doos is pas gesloten als het binnenste onderdeel klaar is
 7. Als kleinere componenten zijn gegroepeerd rond een groter middengedeelte, wordt het middelste gedeelte eerst geschreven

Voor individuele borden worden deze regels van land tot land anders geïnterpreteerd, zoals te zien is in het voorbeeld van het bord rechts wordt weergegeven. Bij letterstijlen zoals cursief en conceptueel , waarbij de schrijfpenseel niet tussen alle streken van het papier wordt getild en de streken met elkaar verbonden zijn, leidt dit soms tot significant verschillende vormen van hetzelfde teken.

Voorbeelden
龜 -bw.png
Schrijfrichting van het traditionele karakter [ guī -] voor schildpad
九 -order.gif
Schrijfrichting van het personage [ jiǔ -] voor "negen - 9"

Compilatie van woorden

In het oude en klassieke Chinees waren de meeste woorden nog een of twee lettergrepen of karakters lang. In het Noord-Chinese Baihua en het moderne Standaard-Chinees dat eruit voortkwam na de Beweging van de Vierde Mei (1919), is de gemiddelde woordlengte langer. De meeste Chinese woorden bestaan ​​uit meerdere lettergrepen of karakters. Als de Chinese taal wordt weergegeven met Chinese karakters, worden met behulp van spaties of andere middelen geen woordgrenzen aangegeven. Alle karakters staan ​​op gelijke afstand van elkaar. Als standaard Chinees echter in het Latijn wordt geschreven met behulp van de spellingsregels van het populaire Pinyin- systeem, dan worden, net als in het Duits, meerdelige woorden samen geschreven en worden deze woorden van elkaar gescheiden door spaties.

interpunctie

De interpunctie (標點/标点, biāodiǎn ) in zijn huidige vorm werd geleidelijk geïntroduceerd door contact met het Westen in de 20e eeuw. Er zijn echter al gekraste lijnen te zien in de vroege historische botinscripties, die waarschijnlijk dienden om semantische eenheden af ​​te bakenen. Interpunctie was ongebruikelijk in oude Chinese teksten en lezers konden de pauzes gebruiken (/, dòu ) schrijf jezelf in de teksten. Deze bestonden meestal uit een kleine cirkel" . "(, quān ) of vanaf een punt (/点, diǎn). Het proces van het schrijven van interpunctie in de tekst is sinds de Han-periode een cesuur van een zin (/, jùdòu ). Grote geleerden waren te herkennen aan de soevereine manier waarop ze accentueren. Boekwinkels in Taiwan kunnen nog steeds edities van klassiekers vinden waarin de interpunctie van beroemde geleerden is vermeld.

Interpunctie is sinds september 1951 officieel gereguleerd in de Volksrepubliek China. Sinds 1990 zijn er 16 leestekens, waarvan de meeste overeenkomen met de leestekens die in het Westen worden gebruikt en op een vergelijkbare manier worden gebruikt. Het punt dat de zin sluit " . "(句號/句号, jùhào , zie ook de "cirkel" hierboven) evenals de "liegende" komma " , "(頓號/顿号, Dunhao).

Afdrukset

Bij het afdrukken van Chinese teksten worden alle tekens, inclusief leestekens, in ongeveer vierkante hokjes van dezelfde grootte geplaatst. Er zijn dus geen tekens met verschillende spaties - zie bijvoorbeeld de Latijnse m versus de i . Om de details van de meest gecompliceerde karakters met 20 of meer regels toch te kunnen herkennen, mag het totale lettertype niet te klein zijn. In het geval van zeldzamere karakters wordt de uitspraak er vaak naast of erboven in zeer kleine letters gegeven (door Zhuyin . Dit was gebruikelijk in de Volksrepubliek China tot 1956 en nog steeds in Taiwan , of door Furigana in Japan ).

Spaties tussen woorden zijn ongebruikelijk in Chinees schrift. Als gevolg hiervan is er geen duidelijke afbakening van de term "woord" in de talen die het Chinese schrift gebruiken. Zelfs moedertaalsprekers zijn het vaak oneens over de vraag of een bepaald element in een zin een einde is of een eigen woord.

Zodra een regel tekst vol is, wordt deze overal afgebroken; Er zijn geen scheidingsregels. Alleen direct voor een leesteken wordt niet gescheiden, in dit geval wordt een teken overgedragen naar de volgende regel.

Media schrijven

De acht delen van de vijf slagen van het personage Yong

Van de oudheid tot de moderne tijd

Zijde en bamboe , die werden geschreven op gesneden in smalle planken (zoals Guodische bamboeteksten ), worden beschouwd als speciale schrijfsubstraten van het oude Chinees. Beide komen niet voor in het oude Europa, waar het gebruik van wastabletten, papyrus en perkament de boventoon voerde.

China gebruikte papier als de eerste cultuur, als uitvinder de Chinese Cai Lun (蔡倫/蔡伦), die naar verluidt het baanbrekende idee had voor de ontwikkeling van het goedkope schrijfmedium in 105 na Christus. Pas in de 12e eeuw kwam papier naar Europa. Het werd vanaf ongeveer 1250 in Duitsland gebruikt en werd vanaf het einde van de 14e eeuw geproduceerd.

De Chinezen gebruikten penselen en zwarte en rode inkt voor kalligrafie op papier en zijde. De uitvinder van de borstel in China wordt beschouwd als Meng Tian (蒙恬). Oost-Indische inkt wordt sinds de Han-periode gemaakt van het roet van dennenhout en op de markt gebracht als stick- inkt. Zegelafdrukken waren al lang voor de 14e eeuw bekend. Borstel , inkt , wrijfsteen en papier worden nog steeds beschouwd als de vier schatten van de traditionele geleerdenkamer.

Ondanks de uitvinding van papier, vanaf het vierde jaar van het regeringsmotto Xiping (熹平) van de keizer Han Lingdi van de oostelijke Han-dynastie (175 AD) ontving belangrijke (oudste) Chinese steengravures, de klassieke werken van de confucianistische school , zoals " Shijing " (het boek der liederen ), " Shangshu " ( boek van de documenten ), “ Yili ” ( etiquette en riten ), “ Yijing ” ( I Ching ), “ Chunqiu ” (de lente en herfst annalen ), “ Gongyangchuan ”, “ Lunyu ” ( Analecten van Confucius ). Verdere steengravures zijn de drie klassiekers " Shangshu ", " Chunqiu ", " Zuozhuan " uit het tweede jaar van de Zhengshi-regering van de Wei-dynastie (241 AD), die zijn geschreven in de lettertypen "Antiek Chinees schrift" (古文, gǔwén ), " zegelschrift van keizer Qin" en "vereenvoudigd Chinees kanselarijschrift " zijn vastgesteld.

Met de steun van de missionarissen nam de boekdrukkunst de overhand in China en leidde tot de uitbreiding van gedrukte media, bijvoorbeeld het Shanghai-dagblad Shenbao. In het moderne dagelijks gebruik zijn schrijfgerei ook in het Westen gebruikelijk; schriftelijk lessen in basisscholen in Taiwan, meestal met potlood in bijzondere schriften met vierkante schrijven velden.

computer

Chinese karakters worden op de computer geschreven met behulp van verschillende invoersystemen voor het Chinese schrift . Teksten worden op de pc ingevoerd met een schrijfsnelheid per zin die ongeveer overeenkomt met wat bijvoorbeeld Duitse tekstverwerkers met Duitse toetsenborden kunnen bereiken. In het Chineestalige gebied en in Japan ontstaan ​​als ongewenste bijwerking nieuwe soorten fouten bij het schrijven van Chinese en Japanse teksten.

Beim Schreiben von Handschrift dagegen fehlen die Vorschläge, die computergestützte Eingabesysteme im Dialog machen. An deren Eingabedialoge gewöhnte jüngere Chinesen und Japaner haben darum oft schon Schwierigkeiten, seltener gebrauchte Zeichen zu schreiben bzw. sich handschriftlich fehlerfrei auszudrücken. Sie können diese Zeichen dann aber per Eingabesystem auf ihrem Handy oder in elektronischen Taschenwörterbüchern nachschlagen, die oft schon sehr umfangreich sind, weil in ihnen gleich der Inhalt mehrerer konventioneller Wörterbücher abgespeichert ist.

Kalligrafie

Kalligrafie – „Garten des himmlischen Friedens“, Frankfurt a. M. 2008

Die Kalligrafie ist eine in China hochangesehene Kunst. Hierbei werden mit einem Pinsel die Zeichen schwungvoll zu Papier gebracht. Diese Schriftzüge gelten genauso als Kunstobjekte wie Malereien. Es ist in der chinesischen Malerei sogar üblich, Schriftzeichen in das Bild zu integrieren; buddhistische Mandalas werden im chinesischen Kulturraum, anders als in Südasien, eher mit Schriftzeichen als mit bildlichen Darstellungen gestaltet. In Japan wurde im Gegensatz zu China nach dem Grundprinzip Wabi-Sabi oft ein nicht im klassischen Sinne schönes, sondern bewusst „rohes“ und unfertiges Aussehen angestrebt.

Kalligrafische Kunstwerke zieren häufig als Duilian in paarige senkrechte Schrifttafeln und als Yinglian als waagerechte Namensschilder Portale und Räume in der chinesischen Architektur , wie Pavillons in typischen chinesischen Garten . Sie sind von den Gartenbauten fast nicht zu trennen und bilden wichtige Schmuckelemente im chinesischen Landschaftsgarten. Der Inhalt der Spruchpaare ( Duìlián ) solcher Tafeln und Schilder ist im Allgemeinen auf die Umgebung oder den Benutzer der Räume und Gebäuden bezogen. Häufig handelt es sich um Zeilen aus berühmten Gedichten, in denen Besonderheiten der Szenerie angedeutet sind.

Ihren künstlerischen Höhepunkt erreichte die Kalligrafie zusammen mit anderen Kunstformen in der Tang-Dynastie (618–907). Die Kunstwerke der damaligen berühmten Kalligrafen – etwa von Wang Xizhi , Yan Zhenqing , Ou Yangxun und Liu Zongyuan – werden immer noch als unbezahlbare Schätze betrachtet.

Der Wert des „Schönschreibens“ wird in China sehr hoch angesetzt. Kalligrafische Werke haben im chinesischen und fernöstlichen Kulturraum den gleichen künstlerischen Stellenwert wie Gemälde oder Skulpturen im abendländischen Westen. Das erkennt man etwa daran, dass die Republik China in Taiwan bei den offiziellen Biografien ihrer bisherigen Präsidenten kalligrafische Arbeiten von diesen mit angibt.

Lautumschriften

Ein Schriftzeichen repräsentiert grundsätzlich eine Silbe. [2] Um die Aussprache eines Schriftzeichens wiederzugeben, verwendete man im alten China seit der Sui-Dynastie und Tang-Dynastie Reimlexika, in denen der Laut einer Silbe nicht durch Angabe der Phone beschrieben wurde, sondern durch Angabe von zwei anderen chinesischen Schriftzeichen, deren Aussprache dem Leser bereits bekannt sein mussten. Das erste stimmte im Anlaut mit der gesuchten Silbe überein, das zweite im Auslaut ( Fanqie -System).

Die ersten Versuche zur Transkription der chinesischen Sprache gingen 1588 von dem italienischen Missionar Matteo Ricci und dem französischen Missionar Nicolas Trigault aus. Die Missionare versuchten, die Laute der chinesischen gesprochenen Sprache mit Buchstaben aus dem lateinischen Alphabet zu fixieren.

1892 entwickelte Lu Zhuangzhang (盧戇章/卢戆章) eine Transkription für den Dialekt aus Xiamen und nannte sie „ qieyin xinzi “ (切音新字– „Neue Zeichen für zerteilte Laute“). Er gilt als der erste Chinese, der für die chinesische Schrift ein Transkriptionssystem entwarf. Gemäß seinem Entwurf wird die Bewegung für die Transkription der chinesischen Sprache am Ende der Qing-Dynastie in China „ qieyinzi yundong “ (切音字運動/切音字运动– „Bewegung für die Zeichen für zerteilte Laute“) genannt. Lu Zhuangzhang hatte bereits die Idee einer einheitlichen Sprache und Schrift für ganz China.

Bis zur Gründung der Republik China wurden fast dreißig weitere Transkriptionssysteme hervorgebracht. Davon machten solche aus lateinischen Buchstaben etwa ein Viertel aus. Das Ziel war es, die chinesische Schrift einfacher erlernen zu können und damit im Zuge der Modernisierungsbestrebungen Wissenschaft und Bildung vorantreiben zu können. Unter diesen Transkriptionssystemen war das Konzept von Wang Zhao (王照), der sich von japanischen Kana bei der Entwicklung seines Konzepts beeinflussen ließ.

Die Idee, eine einheitliche chinesische Sprache zu verwenden, findet sich bereits bei den Beamten der Qing-Dynastie. Daher leitet sich der Name guanhua (Beamtensprache), beziehungsweise Mandarin für das Chinesische ab. Der Gedanke, eine Aufsplitterung in Dialektgruppen in China zu verhindern, und die Idee der Notwendigkeit einer gemeinsamen Nationalsprache innerhalb der heterogenen Sprachsituation in China wurde ganz besonders nach dem Sturz der Qing-Dynastie und der Gründung der Republik China deutlich.

1913 berief deshalb die Beiyang-Regierung die „ Konferenz zur Vereinheitlichung der Aussprache “ (讀音統一會/读音统一会, dùyīn tǒngyī huì ) ein. Auf der Konferenz wurde beschlossen, das „ Zhuyin Zimu“ (Nationale Phonetische Alphabet,注音字母) einzuführen. Die Schriftreform in China ging somit einher mit einer Sprachreform . Es handelt sich bei diesem Transkriptionssystem anders als bei den von den Missionaren geschaffenen Schriften um eine Lautschrift aus verkürzten chinesischen Zeichen.

Bis zur Machtergreifung der Kommunistischen Partei 1949 entstanden weitere Transkriptionssysteme aus lateinischen Buchstaben. Die bedeutendsten sind:

 • Gwoyeu Romatzyh (國語羅馬字/国语罗马字, Guoyu Luomazi – „Lateinschrift der Nationalen Sprache“)
 • Latinxua Sin Wenz , kurz: Sin Wenz (拉丁化新文字/拉丁化新文字, Ladinghua Xin Wenzi – „Lateinisierte Neue Schrift“)

Gwoyeu Romatzyh stammt von Yuen Ren Chao (趙元任/赵元任, Zhào Yuánrèn ) und wurde am 14. September 1926 dem Bildungsministerium zur Veröffentlichung unterbreitet.

Das Sin Wenz hat seinen Ursprung in der Sowjetunion. Auf dem Höhepunkt der sowjetischen Latinisierungsbewegung entwarfen Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas , die sich in Russland aufhielten, und sowjetische Linguisten ein Transkriptionssystem für die chinesische Schrift mit lateinischen Buchstaben, das 1933 nach China überliefert und „Ladinghua Xin Wenzi“ genannt wurde. Es löste die Massensprachenbewegung der Lateinisierung (拉丁化群眾運動/拉丁化群众运动, Ladinghua qunzhong yundong ) aus, in der es Anspruch auf nationale Verbreitung erhob. Es verbreitete sich ab 1934 von Shanghai aus. Ein prominenter Befürworter war Lu Xun . Es wurde jedoch von der Guomindang verboten, und in den von den Japanern eroberten Gebieten musste seine Verbreitung eingestellt werden. In den von den Kommunisten kontrollierten Gebieten wurde es hingegen in Abendschulen eingesetzt und legte nach der Machtergreifung der Kommunisten 1949 die Basis für die Entwicklung des Pinyin .

Pinyin wurde 1982 von der ISO als internationaler Standard für die Umschrift des Chinesischen anerkannt und ist für Hochchinesisch die dominierende Umschrift. Daneben ist die Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte lateinische Umschrift von Wade-Giles noch gebräuchlich sowie die nichtlateinische Umschrift Zhuyin (insbesondere in Taiwan üblich). Andere, meist an der Sprache des jeweiligen Übersetzers orientierte Systeme haben keine nennenswerte Bedeutung mehr. Durch die vielfältigen Systeme zur Lateinisierung, also nicht standardisierte Umschrift- bzw. Transkriptionssysteme, kommt die teilweise vorhandene Uneinheitlichkeit der Lautumschrift zustande, beispielsweise Mao Tse-Tung , Mao Zedong oder Chiang Kai-shek bzw. Tschiang Kai Schek . Für andere chinesische Sprachen, wie Kantonesisch , werden ebenfalls Lautumschriften entwickelt, diese sind jedoch bisher weniger ausgereift als die Mandarin-Systeme.

Siehe auch

Literatur

 • Karl-Heinz Best , Jinyang Zhu: Ein Modell für die Zunahme chinesischer Schriftzeichen. In: Glottometrics 20, 2010, S. 29–33 (PDF Volltext ). (Mathematische Modellierung der Erweiterung des chinesischen Schriftzeicheninventars ab ca. 200 v. Chr.)
 • John DeFrancis : The Chinese Language, Fact and Fantasy . University of Hawaii Press, Honolulu 1984, 2005, ISBN 0-8248-1068-6 .
 • John DeFrancis: Nationalism and Language Reform in China . Princeton University Press, Princeton NJ 1950, Octagon Books, New York 1972, ISBN 0-374-92095-8 .
 • Helmut Martin : Chinesische Sprachplanung . Studienverlag Brockmeyer, Bochum 1982, ISBN 3-88339-291-X .
 • Dorothea Wippermann: Das phonetische Alphabet Zhuyin Zimu . Studienverlag Brockmeyer, Bochum 1985, ISBN 3-88339-483-1 .
 • Andreas Guder-Manitius: Sinographemdidaktik. Aspekte einer systematischen Vermittlung der chinesischen Schrift im Unterricht Chinesisch als Fremdsprache. Mit einer Komponentenanalyse der häufigsten 3867 Schriftzeichen . Julius Groos, Heidelberg 1999, ISBN 3-87276-835-2 .
 • Martin Woesler: Der Computer als Hilfsmittel der Sinologie für Spracherwerb, Übersetzung, Bibliotheksverwaltung. Europ. Univ.-Verl., Bochum 2004, ISBN 3-89966-027-7 .
 • Cornelia Schindelin: Zur Phonetizität chinesischer Schriftzeichen in der Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache. Eine synchronische Phonetizitätsanalyse von 6.535 in der Volksrepublik China gebräuchlichen Schriftzeichen. iudicium, München 2007, ISBN 978-3-89129-979-1 ( SinoLinguistica , Bd. 13)
 • Edoardo Fazzioli: Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur. Aus dem Italienischen von Anna Eckner. Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1987, ISBN 3-7857-0476-3 .
 • Rainer Hesse : Umfassend analytisch-synthetisches Referenzwörterbuch moderner chinesischer Schriftzeichen nach der Kolumnen-Methode . Verlag BoD, 2011, ISBN 3-8391-7514-3 , ISBN 978-3-8391-7514-9 .
 • Ernest Fenollosa : Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium . Hg. von Ezra Pound . Bd. 2 der Reihe „Kunst und Umwelt“, hg. v. Eugen Gomringer . Josef Keller Verlag Starnberg, 1972, ISBN 3-7808-0076-4 .
 • Ruth Cremerius: Aussprache und Schrift des Chinesischen . Buske, Hamburg 2012, ISBN 978-3-87548-426-7 .
 • Rainer Hesse: Wangma fenleifa . Ausführliche Beschreibung des Netzcodes zur Klassifizierung chinesischer Schriftzeichen. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1985, ISBN 3-447-02561-1 .
 • Thomas O. Höllmann : Die chinesische Schrift . Geschichte, Zeichen, Kalligraphie. Verlag CHBeck, München 2015, ISBN 978-3-406-68290-2 .

Weblinks

Commons : Chinesische Schrift – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. 《異體字字典》網路版說明 – Schriftzeichenvarianten-Wörterbuch – Erklärungen zur Online-Version. In: dict2.variants.moe.edu.tw. Abgerufen am 18. September 2019 (chinesisch).
 2. a b Von der Regel, dass ein Zeichen einer Silbe entspricht, gibt es nur wenige Ausnahmen. Die weitaus wichtigste betrifft das Zeichen/, das im Auslaut bestimmter Wörter des Standardchinesischen und noch häufiger im Peking-Dialekt als unsilbisches -r gesprochen wird. Außerdem gibt es eine Gruppe seltenerer Zahlzeichen wie廿, niàn – „20“ und, – „30“, die oft fälschlich wie die üblichen Zahlwörter二十, èrshí – „20“ und三十, sānshí – „30“ gelesen werden. Schließlich gibt es seltene Kurzschreibungen für Wörter, deren empfohlene Schreibweise die mit mehreren Schriftzeichen ist, z. B.für海里, hǎilǐ – „Seemeile“,für千瓦, qiānwǎ – „Kilowatt“ oderfür圖書館, túshūguǎn – „Bibliothek“.
 3. 東京大学総合研究博物館 デジタルミュージアム( Memento vom 3. August 2003 im Internet Archive ). In: Website Tokyo University Digital Museum, abgerufen am 18. September 2019. (japanisch)
 4. 《異體字字典》網路版說明 – Schriftzeichenvarianten-Wörterbuch – Erklärungen zur Online-Version. In: dict2.variants.moe.edu.tw. Abgerufen am 18. September 2019 (chinesisch).