Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Chinese talen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De Chinese of Sinitische talen ( Chinees 漢語/ 汉语, Pinyin Hànyǔ ) vormen een van de twee primaire takken van de Chinees- Tibetaanse taalfamilie , de andere primaire tak zijn de Tibetaans-Birmaanse talen . Chinese talen worden tegenwoordig door ongeveer 1,3 miljard mensen gesproken, van wie de meesten in de Volksrepubliek China en de Republiek China (Taiwan) wonen. In veel landen, vooral in Zuidoost-Azië , zijn er grotere Chineessprekende minderheden . De Chinese taal met het grootste aantal sprekers is Mandarijn . Het standaard Chinees , ook wel gewoon "de Chinees" of "Chinees" genoemd, is erop gebaseerd.

Chinese talen

Ingesproken

Chinese Volksrepubliek Volksrepubliek China Volksrepubliek China ,
Taiwan Republiek China (Taiwan) Republiek China (Taiwan) ,
Singapore Singapore Singapore ,
Indonesië Indonesië Indonesië ,
Maleisië Maleisië Maleisië ,
Thailand Thailand Thailand ,
Vietnam Vietnam Vietnamees ,
Filippijnen Filippijnen Filipijnen ,
Rusland Rusland Rusland , [1]
Kirgizië Kirgizië Kirgizië , [2]
Kazachstan Kazachstan Kazachstan , [3]
Tadzjikistan Tadzjikistan Tadzjikistan , [4]

evenals in de diaspora in westerse landen
spreker 1,3 miljard moedertaalsprekers
(geschatte)
taalkundig
classificatie
Taalcodes
ISO 639-1

zh

ISO 639-2 ( B ) chi ( T ) zho
ISO 639-3

zho

ISO 639 -5

zhx

De ruimtelijke verdeling van de verschillende Sinitische talen in China en Taiwan

Meerdere Chinese talen, één Chinees schrift

In de regel verwijst de term "Chinese taal" naar de standaardtaal van het standaard Chinees (普通話/普通话, Pǔtōnghuà in China,國語/国语, Guóyǔ in Taiwan), dat is gebaseerd op de grootste Sinitische taal, Mandarijn (/官 话, Guānhuà ), gebaseerd en hoofdzakelijk op het Mandarijn-dialect van Peking (/北京 话, Běijīnghuà ). Er zijn ook negen andere Chinese talen, die op hun beurt uiteenvallen in veel individuele dialecten. Deze worden in Europese talen "dialecten" genoemd, hoewel de mate waarin ze van elkaar afwijken, classificatie als een taal volgens westerse normen zou rechtvaardigen. In traditionele Chinese terminologie worden ze Fangyan genoemd ( 方言, genaamd fāngyán ).

Zelfs binnen een grote Sinitische taal kunnen sprekers van verschillende dialecten niet altijd worden begrepen, vooral het noordoostelijke dialect (/, Dōngběihuà ,方言/东北 方言, Dōngběi Fāngyán ) en de zuidelijke dialecten (/, Nánfanghuà ,方言/南方 方言, Nánfāng Fāngyán ) van het Mandarijn zijn niet wederzijds begrijpelijk. In China wordt standaard Chinees, dat door de meeste Chinezen wordt gesproken, voornamelijk gebruikt voor communicatie over taalgrenzen heen; Ook andere talen, zoals het Kantonees , dienen op een meer regionaal beperkte manier als communicatiemiddel.

Het Chinese schrift functioneert ook in beperkte mate als een cross-dialectisch communicatiemiddel, aangezien etymologisch verwante morfemen over het algemeen in alle dialecten met hetzelfde Chinese karakter worden geschreven, ondanks een verschillende uitspraak. Het volgende voorbeeld kan dit illustreren: In het Oud-Chinees was het gebruikelijke woord voor "eten" * Ljɨk [5] , degene met het teken is geschreven. De uitspraak van vandaag voor het woord "eten" shí ( standaard Chinees ), sɪk ˨ ( Yue , Kantonees dialect, Jyutping sik 6 ), st ˥ ( Hakka , Meixiaans dialect), sit ˦ ( Southern Min , Xiamen dialect ) komen hier allemaal vandaan en zal daarom ookgeschreven.

Zo dient het logografische Chinese schrift - elk teken staat in principe voor een woord - als een verbindende band die de sprekers van de zeer verschillende Chinese taalvarianten verbindt met een grote culturele gemeenschap met een millennia-oude geschreven traditie. Deze verenigende functie zou niet bestaan ​​in een alfabet of een andere fonetische transcriptie.

Dit betekent echter niet dat de Chinese dialecten alleen fonologisch van elkaar verschillen. In het standaard Chinees wordt 'eten' bijvoorbeeld meestal niet gebruikt als shí , maar eerder als chī , dat niet van * Ljɨk komt en daarom een ​​eigen symbool heeft,, chī , is geschreven. De dialecten van het Chinees, als ze zijn geschreven, hebben hun eigen karakters voor veel woorden, zoals Kantonees, mǎo , Jyutping mou 5 , mou ˩˧, "niet hebben". Hierdoor, maar ook vanwege grammaticale discrepanties, kunnen zelfs geschreven teksten slechts in beperkte mate over dialecten worden begrepen.

Tot het begin van de 20e eeuw, maar het gebruik van de klassieke Chinese, de schriftelijke vorm van die onafhankelijk was van dialect en werd in heel China en ook Japan, Korea en Vietnam gebruikt, een verbindende rol gespeeld op het niveau van de geschreven taal .

Chinese talen en hun geografische spreiding

Het oorspronkelijke bereik van de Chinese taal is moeilijk te reconstrueren, aangezien de talen van de buren van het oude China bijna onbekend zijn en daarom niet kan worden vastgesteld of Chinese talen werden gesproken buiten die Chinese staten die schriftelijke documenten hebben achtergelaten; Vooral grote delen van Zuid-China lijken in de 1e eeuw na Christus buiten het Chineessprekende gebied te zijn geweest. Al in de tijd van de Zhou-dynastie (11e tot 3e eeuw voor Christus) zijn er aanwijzingen voor een dialectische structuur van het Chinees, die in de volgende eeuwen aanzienlijk sterker werd. Tegenwoordig wordt meestal onderscheid gemaakt tussen acht Chinese talen of dialectbundels, die elk uit een groot aantal lokale individuele dialecten bestaan.

De volgende tabel toont de acht Chinese talen- of dialectbundels met hun aantal sprekers en belangrijkste verspreidingsgebieden. De sprekersnummers zijn afkomstig van Ethnologue en andere actuele bronnen. Een gedetailleerde lijst van lokale dialecten is te vinden in het artikel Lijst van Chinese talen en dialecten .

taal alternatieve naam spreker Hoofddistributiegebied:
Mandarijn Noord-Chinese dialecten, Beifanghua (/),
Bijvangst Fangyan (方言)
ca. 955 miljoen China, Taiwan, Maleisië, Indonesië, Singapore
Wu Wuyu (吳語/吴语), Wuyueyu (/), Jiangnanhua (/), Jiangzhehua (/) ca. 0 80 miljoen China: Yangzi-estuarium, Shanghai
Min Minyu (閩語/闽语), Fujianhua (/) ca. 0 75 miljoen China: Fujian, Hainan, Taiwan
Ja /
Kantonees
Yueyu (粵語/粤语), Guangdonghua (廣東話/广东话), Guangzhouhua (/), Guangfuhua (府 話/广 府 话), zeldzaam: Baihua (白話/白话) ca. 0 70 miljoen China: Guangdong, Guangxi, Hong Kong, Macau
Gan Ganyu (/) ca. 0 48 miljoen China: Jiangxi, Hubei; ook Hunan, Anhui, Fujian
Jin Jinyu (/) ca. 0 48 miljoen China: Shanxi, Binnen-Mongolië; ook Hebei, Henan
Kejia / Hakka Kejiayu (/), Kejiahua (/) ca. 0 48 miljoen China: Zuid-China, Taiwan
Xiang Xiangyu (/), Hunanhua (/) ca. 0 38 miljoen China: Hunan

De Noord-Chinese dialecten (/北方 话, Běifānghuà ,北方 方言, Běifāng Fāngyán ), technisch gezien ook Mandarijn (/官 话, genaamd Guānhuà ), is verreweg de grootste dialectgroep; het beslaat het hele Chineestalige gebied ten noorden van de Yangzi en in de provincies Guizhou , Yunnan , Hunan en Guangxi ook gebieden ten zuiden van de Yangzi. Het dialect van Peking, de basis van het standaard Chinees, is een van de Mandarijn-dialecten. De Wu wordt gesproken door ongeveer 80 miljoen sprekers ten zuiden van de monding van de Yangzi, het Shanghai-dialect neemt hier een belangrijke plaats in. In het zuidwesten wordt de Gan begrensd door de provincie Jiangxi met 21 miljoen sprekers, en in het westen, in Hunan, door de Xiang met 36 miljoen sprekers. Aan de kust, in de provincie Fujian , in het oosten van Guangdong , evenals op Taiwan en Hainan , evenals in Singapore, worden de Min-dialecten gesproken, waartoe in totaal ongeveer 60 miljoen sprekers behoren. In Guangxi, Guangdong en Hong Kong spreken ongeveer 70 miljoen mensen het Yue, waarvan het belangrijkste dialect het Kantonees is, met de centra in Guangzhou en Hong Kong.

De gebruikelijke classificatie is voornamelijk fonologisch gemotiveerd, het belangrijkste criterium is de ontwikkeling van oorspronkelijk stemhebbende medeklinkers . Maar er zijn ook duidelijke lexicale verschillen. Dus het voornaamwoord van de derde persoon is van toepassing (dus de overeenkomstige hoge Chinese vorm), het attribuut deeltjesDE en de ontkenning als typische kenmerken van noordelijke dialecten, vooral Mandarijn, maar ook gedeeltelijk van de Xiang- , Gan- en Wu-dialecten ten zuiden van de lagere Yangzi, die beïnvloed zijn door het Mandarijn. Typische kenmerken, vooral van zuidelijke dialecten, zijn daarentegen het exclusieve gebruik van ontkenningen met een nasale initiaal (bijv.m 21 ), oude Chinese cognata (Kantonees)kʰɵy˩˧) of (Shanghai i˩˧ ) als voornaamwoorden van de derde persoon, evenals enkele woorden die niet voorkomen in noordelijke dialecten of in het Oud- of Midden-Chinees, zoals “kakkerlak”, Xiamen ka˥˥-tsuaʔ˥˥ , Kantonees曱kaːt˧˧ -tsaːt˧˧ , Hakka tshat˦˦ en “poison”, Fuzhou thau1˧ , Yue tou˧˧ , Kejia theu˦˨ [6] .

De volgende vergelijking van etymologisch verwante woorden van vertegenwoordigers van de grote dialectgroepen illustreert de genetische saamhorigheid, maar ook de mate van diversiteit van de Chinese talen:

betekenis karakter Oud Chinees [7] Standaard Chinees Wu [8]
Shanghai
Ja [9]
Guangzhou
Kejia [10]
Meixian
Min [11]
Xiamen
Xiang [10]
Changsha
gans [10]
Nanchang
maaltijd* Ljɨk shí zəʔ˩˨ sec˨ NS sit˦ / tsiaʔ˦
groot* lats daar jij da: ik tʰai˥˧ tai˨˨ / tua˨˨ ta˥ tʰai˩
hebben* wjɨʔ yǒu iu˦ jɐu˨˧ jij˨˨ iəu˧˩ / u˦˦ iu˨˧
sterf, dood* sjijʔ zo i˧˧ zo: ik si zo / si˥˧ zo zo
wit* rem bái bʌʔ˩˨ bak pʰak˥ pik˦ / peʔ˦ pə˨˦ pʰaʔ˨
weten* trje zhī tsɿ˧˨ tsi: tsai˦˦ ti˦˦ / tsai˦˦
een* jit ja ik jɐt˥ het het˦ / tsit˦ I het
drie* som sān zo sam˥˥ sam˦ sam˦˦ / sã˦˦ san˧ san˧˨
vijf* ngaʔ w ɦŋ˨˧ N N / gɔ˨˨ jij˧˩ N
vrouw* nrjaʔ nee y˨˨ nee: ik N lu˥˧ y˧˩ y˨˩˧
gast* khrak kʰʌʔ˥˥ hak˧ hak˩ kʰik˧˨ / kʰeʔ˧˨ kʰiɛt˥
hand* hjuʔ shǒu zo zoet zo siu˥˧ / tsʰiu˥˧ u˧˩ zoet
hart* sjɨm xīn in˧˧ sɐm˥˥ sim˦ sim˦˦ zonde ɕ˧˨
jaar* nin nián i˨˨ nee: nee ian˩ lian˨˦ / ni˨˦ iɛn˧˥
koning* wyang wang uan˩˧ w jijɔŋ˦˥ ɔŋ˨˦
persoon* njin ren in˨˨ jɐn˨˩ kneep lin˨˦ / laŋ˨˦ n˩˧ lɨn˧˥
centrum* k-ljung zhōng tsoŋ˥˧ tsoŋ˥˥ Te doen tiɔŋ˦˦ tʂɔŋ˧ tsuŋ˧˨
Naam, benaming* mryang mengen min˨˨ Heren mia˨˦ biŋ˧˥ / mia˧˥
oor* njɨʔ hij ei˨˨ ji: i˧˩ ni˥˧ / hoi ə˧˩ e˨˩˧
regen* w (r) jaʔ ja y˨˨ jy: I u˥˧ / hɔ˨˨ ja ja
zoon* tsjɨʔ tsɿ˧˧ tsi: tsɿ˧˩ tsu˥˧ / tsi˥˧ tsɿ˧˩ tsɿ˨˩˧
Dag, zon* njit iɪʔ˥˥ jɐt˨ het is verlicht ȥʅ˨˦ lɨt˥
zuiden* aantal nán Nee naam naam lam˨˦ lan˩˧ lan˧˥
Deur, poort/* mɨn Heren mən˨˨ mu: nee mŋ˨˦ bən˩˧ / məŋ˩˧ mɨn˧˥
mensen* mjin min min˨˨ mɐn˨˩ min˩ ben

Over de aanduiding:

In het Chinees zelf worden een aantal verschillende termen gebruikt voor de Chinese taal. Zhongwen (中文) is een algemene term voor de Chinese taal die wordt gebruikt voor zowel gesproken als geschreven talen. Aangezien de schrijftaal grotendeels onafhankelijk is van het dialect, omvat deze term ook de meeste Chinese dialecten. Hanyu (漢語/汉语) is grotendeels uitwisselbaar met zhōngwén onder moedertaalsprekers in het huidige taalgebruik, maar komt minder vaak voor. Sinds het woord hàn/汉 staat voor de Han-nationaliteit , de term omvat oorspronkelijk alle dialecten die door het Han-Chinees worden gesproken. In de omgangstaal beschrijft Hànyǔ echter eerder standaard Chinees, waarvoor het zijn eigen technische term heeft, de Pǔtōnghuà (普通話/普通话), daar. Huayu (華語/华语), aan de andere kant, wordt meestal gebruikt als een term door Chinezen in het buitenland in de diaspora buiten China. Het teken huá/is afgeleid van de historische term Huáxià (華夏/华夏) voor het oude China. Terwijl de naam Tángwén (唐文) of Tánghuà (/唐 话) voor de Chinese taal is afgeleid van het woord táng, het oude China van de Tang-dynastie .

Betrekkingen met andere talen

Deze sectie geeft een kort overzicht van de genetische relatie tussen Chinees en andere talen. Dit onderwerp wordt in detail behandeld in het artikel Sino-Tibetaanse talen .

Genetische relatie

Tibeto-Birmese

Chinees wordt nu algemeen beschouwd als de primaire tak van de Chinees- Tibetaanse taalfamilie , die ongeveer 350 talen omvat met 1,3 miljard sprekers in China , de Himalaya en Zuidoost-Azië . De meeste classificaties van het Chinees- Tibetaans contrasteren het Chinees met de rest van de Tibetaans- Birmese taalfamilie ; een paar onderzoekers beschouwen het Sinitisch als een subeenheid van het Tibetaans-Birmees, op gelijke voet met de vele andere subgroepen van deze eenheid.

Chinees heeft talloze lexemen van zijn basiswoordenschat gemeen met andere Sino-Tibetaanse talen: [12]

betekenis Chinese Klassiek
Tibetaans
Birma-
niche
Lahu
karakter Hoog- Alt- [5]
"I"w * ngajʔ nga nga nga
"drie"sān * som gsum som
"vijf"w * ngaʔ lnga ngâ ngâ
"zes"liù * Crjuk [13] medicijn khrok h
"negen"jiǔ * kuʔ dgu kûi qɔ̂
"Zondag" * njit nyima Nee geen
"Achternaam"mengen * mjeng ming Mens
"bitter" * khaʔ kha khâ qhâ
"koel"/liáng * gryang grang krak g
"sterven"zo * sjijʔ shiba se ʃɨ
"vergif"jij * duku gegraven dauw tɔ̀ʔ

In aanvulling op de gemeenschappelijke basiswoordenschat, Sinitic en Tibeto-Birmese combineren de oorspronkelijk dezelfde lettergreep structuur (zoals het grotendeels is bewaard gebleven in klassieke Tibetaanse en kan worden gereconstrueerd voor Old Chinese) en een wijdverspreide afgeleide morfologie , die wordt uitgedrukt in gemeenschappelijke consonantic voorvoegsels en achtervoegsels met een betekenisveranderende functie. Zowel de Proto-Sino-Tibetaanse als de moderne Sinitische talen hebben geen relationele morfologie ontwikkeld (verandering van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden in de zin van een flexie); deze vorm van morfologie is een innovatie van veel Tibetaans-Birmaanse taalgroepen, wat wordt bereikt door interregionale contacten met buurtalen en overlappende oudere substraattalen die zijn ontstaan.

Andere talen

De genetische relatie tussen Chinees en talen buiten het Tibeto-Birmese wordt niet algemeen erkend door de taalkunde, maar er zijn enkele pogingen gedaan om het Chinees in te delen in macrofamilies die veel verder gaan dan de traditionele taalfamilies. Sommige onderzoekers vertegenwoordigen bijvoorbeeld een genetische relatie met de Austronesische talen , de Yenisan-talen of zelfs de Kaukasische of Indo-Europese talen , waarvoor woordvergelijkingen zoals Chinees/, shuí <* kwjəl "who" = Latijn quis "who" [14] kan worden gebruikt. Geen van deze pogingen heeft echter tot dusver de goedkeuring gekregen van een meerderheid van taalkundigen.

feodale relaties

Door het samenleven met andere, genetisch niet-verwante talen gedurende duizenden jaren, hebben Chinese en verschillende Zuidoost- en Oost-Aziatische talen elkaar sterk beïnvloed. Ze bevatten honderden Chinese leenwoorden, vaak namen van Chinese cultuurgoederen:/, - "boek"> Koreaans čhäk , Bai ts h ua˧˧ . Deze invloeden hebben met name een sterke impact gehad op Korea, Vietnam en Japan, waar ook het Chinese schrift wordt gebruikt en het klassieke Chinees al eeuwenlang als schrijftaal wordt gebruikt.

Het Chinees zelf vertoont ook een groot aantal buitenlandse invloeden. Enkele essentiële typologische kenmerken van het moderne Chinees zijn waarschijnlijk terug te voeren op invloeden van buitenaf, waaronder de ontwikkeling van een tonaal systeem, het opgeven van overgeërfde morfologische vormingsmiddelen en het verplichte gebruik van telwoorden. Externe beïnvloeding blijkt ook uit het opnemen van niet minder leenwoorden . Het woord moet al heel vroeg worden gebruikt, - "Tiger" (oud Chinees * xlaʔ [15] ) zijn ontleend aan de Oostenrijks-Aziatische talen, zie Mon klaʔ, Mundari kula . Het woord, gǒu - "hond", de oudere tijdens de Han-dynastie (206 voor Christus tot 220 na Christus), quǎn - "hond" vervangen, werd waarschijnlijk geleend van de Miao-Yao in de tijd van de Zhou-dynastie (rond 1100-249 voor Christus). In de prehistorie werden bijvoorbeeld ook woorden overgenomen uit naburige talen in het noorden/, - "kalf" gevonden in Altaïsche talen: Mongoolse tuɣul , Manchurian tukšan . Het aantal leenwoorden in het Chinees werd bijzonder groot tijdens de Han-dynastie, toen woorden ook werden overgenomen uit buurtalen in bijvoorbeeld het westen en noordwesten葡萄, pútao - "druiven" uit een Iraanse taal, zie Perzisch باده bāda . Leningen uit de Xiongnu- taal zijn moeilijk te bewijzen; hier wordt verondersteld駱駝/骆驼, luòtuo - "kameel" om te worden geclassificeerd. Door de sterke invloed van het boeddhisme tijdens het 1e millennium na Christus, drong een groot aantal Indiase leenwoorden door in het Chinees:旃檀, zhāntán - "sandelhout" uit het Sanskriet candana ,沙門/沙门, Shamén - "Boeddhistische monnik" uit het Sanskriet śramaṇa . De Mongoolse heerschappij van de Yuan-dynastie (1279-1368) liet bijvoorbeeld slechts een paar leenwoorden over蘑菇, mógū - "paddestoel" van Mongoolse moku .

In de 16e eeuw trad een sterke Europese invloed in, wat ook tot uiting kwam in het Chinese vocabulaire. In deze periode werden christelijke termen uit het Chinees geleend:彌撒/弥撒, mísa - "Mass" van de late Latijnse missa . Sinds de 19e eeuw zijn ook namen voor prestaties in de Europese technologie aangenomen, hoewel het Chinees is gebleken veel beter bestand te zijn tegen lenen dan bijvoorbeeld Japanners. Voorbeelden hiervoor zijn:馬達/马达, mǎdá van de Engelse motor ,幽默, yōumò van Engelse humor . In sommige gevallen vonden leenwoorden via dialecten hun weg naar het standaard Chinees: b.v. B.沙發/沙发, shāfā uit Shanghai safa van de Engelse bank .

Bijzonder is een groep leenwoorden, vooral uit Japan, waarvan niet de uitspraak maar de spelling is ontleend. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het geleende woord in de oorspronkelijke taal zelf is geschreven met Chinese karakters. Westerse medische termen, die in Japan zijn ingeburgerd met Chinese karakters, bereikten ook China via deze route:

 • Japans革命kakumei > Standaard Chinees革命, gémìng - "revolutie"
 • Japans場合baai > standaard Chinees場合/场合, chǎnghé - " stand van zaken , omstandigheden"

Schrijven en sociaal-culturele status

traditioneel schrift

Chinees is geschreven met het Chinese schrift sinds de vroegst bekende geschreven documenten uit het 2e millennium voor Christus. In het Chinese schrift wordt - op enkele uitzonderingen na - elk morfeem met een eigen karakter weergegeven. Aangezien de Chinese morfemen monosyllabisch zijn, kan aan elk teken een monosyllabische klankwaarde worden toegekend. In tegenstelling tot een veel voorkomende misvatting, worden synonieme maar niet homofone woorden met verschillende karakters geschreven. Dus beide betekenen het historisch oudere karakter quǎnevenals het historisch jongere personage gǒu"Hond", maar zijn geschreven met totaal verschillende karakters. Sommige karakters gaan terug op pictografische representaties van het corresponderende woord, andere puur semantisch gebaseerde typen komen ook voor.

Ongeveer 85% van de karakters van vandaag bevatten fonologische informatie en zijn samengesteld uit twee componenten, waarvan de ene de betekenis aangeeft en de andere een morfeem met een vergelijkbare uitspraak vertegenwoordigt. Zo is het teken/, - "moeder" from, - "vrouw" "vrouw" als een betekeniscomponent ( radicaal ) en/, - "paard" als uitspraakcomponent.

In sommige gevallen vertegenwoordigt één teken meerdere morfemen, vooral etymologisch verwante. Het aantal Chinese karakters is relatief hoog vanwege het morfemische principe; al de Shuowen Jiezi (說文解字/说文解字, Shuōwén Jiězì ) uit 100 AD heeft bijna 10.000 tekens; de Yitizi Zidian (字 字典/异体 字 字典, Yìtǐzì Zìdiǎn ) uit 2004 bevat 106.230 tekens, waarvan er vele niet meer in gebruik zijn of alleen zeldzame spellingsvarianten van andere tekens vertegenwoordigen. Het gemiddelde aantal karakters dat een Chinees met een universitair diploma kan beheersen is minder dan 5000; rond 2000 wordt noodzakelijk geacht om een ​​Chinese krant te lezen.

Het Chinese schrift is niet uniform. Sinds de schrifthervorming van 1958 zijn in de Volksrepubliek China (en later officieel in Singapore ) de vereenvoudigde karakters ( afkortingen ,简体字, jiǎntǐzì ), in Taiwan , Hong Kong en Macau, echter, de zogenaamde "traditionele tekens" A (traditionele tekens ,繁體字, fantǐzì of正 體 字, zhèngtǐzì ), gebruikt. De Chinese schrifthervorming werd ook niet toegepast op het schrijven van andere talen die Chinese karakters gebruiken, zoals Japans; in Japan werden echter onafhankelijk vereenvoudigde karaktervormen, ook bekend als Shinjitai , al in 1946 geïntroduceerd.

Naast het Chinese schrift waren er in China ook verschillende andere schriften in gebruik. Dit omvat met name de Nüshu , een vrouwenschrift dat sinds de 15e eeuw in de provincie Hunan wordt gebruikt. Tijdens de Yuan-dynastie (1279-1368) werd het fonetisch gebaseerde Phagspa-schrift ook gebruikt voor het Chinees.

annotatie
A De term traditionele Chinese karakters is technisch onnauwkeurig , aangezien zowel de "lange karakters" - fántǐzì traditioneel historisch zijn繁體字- evenals traditionele historische " afkortingen " - jiǎntǐzì简体字, dat wil zeggen, een vereenvoudigde grafische variant van de traditionele karakters, zijn er onder meer. Daarom is er ook de meer precieze term "vereenvoudigde karakters" - jiǎnhuàzì简化字- voor de afkortingen die in de VRC zijn ontstaan ​​sinds de lettertypehervorming van 1958.

transcripties

Naast het Chinese schrift zijn er tal van transcriptiesystemen op basis van het Latijnse alfabet voor standaard Chinees en de individuele dialecten of talen. In de Volksrepubliek China wordt Hanyu Pinyin (kort: Pinyin) gebruikt als de officiële romanisering voor standaard Chinees; Een ander transcriptiesysteem dat zeer wijdverbreid was, vooral vóór de introductie van pinyin, is het Wade-Giles- systeem. Er zijn geen algemeen erkende transcriptiesystemen voor de verschillende dialecten of talen. Het is daarom een ​​beetje verwarrend voor mensen die niet bekend zijn met het Chinees als er historisch gezien meerdere gelatiniseerde (geromaniseerde) spellingen zijn voor een Chinese term of naam. Bijvoorbeeld de spelling van de naam Mao Zedong (vandaag officieel naar Pinyin ) of Mao Tse-tung (historisch naar WG ), de termen Dao (Pinyin) Tao (WG), Taijiquan (Pinyin) of Tai Chi Chuan (WG) of Gong fu (Pinyin) of Kung Fu (WG), zelden ook Gung Fu (onofficiële Kantonese transcriptie ). Eerdere vormen van het Chinees worden gewoonlijk in pinyin getranscribeerd, zoals het standaard Chinees, hoewel dit de fonologie van eerdere vormen van het Chinees niet adequaat weerspiegelt.

Moslim-Chinezen hebben hun taal ook geschreven in het op Arabisch gebaseerde schrift Xiao'erjing . Sommigen die naar Centraal-Azië emigreerden, schakelden in de 20e eeuw over op het Cyrillische schrift , zie Dungan-taal .

Sociaal-culturele en officiële status

Oorspronkelijk verschilden de gesproken en geschreven taal in China niet significant van elkaar; de schrijftaal volgde de ontwikkelingen van de gesproken taal. Sinds de Qin-dynastie (221–207 v. Chr.) werden echter teksten uit de late periode van de Zhou-dynastie gezaghebbend voor de schrijftaal, zodat het klassieke Chinees als schrijftaal onafhankelijk werd van de gesproken taal en, in geschreven vorm, werd een algemeen communicatiemiddel over dialectgrenzen heen. Klassiek Chinees diende echter uitsluitend als schrijftaal van een kleine elite; het dialect van de hoofdstad werd door de Qing-dynastie (1644-1911) zelfs door de hoge functionarissen als spreektaal gebruikt. Bij het lezen van teksten in het Klassiek Chinees werd het respectieve lokale dialect gebruikt; sommige dialecten hadden hun eigen fonologische subsystemen die afweken van de gesproken taal.

Vooral in verband met de verspreiding van het boeddhisme in China werd de populaire literatuur steeds vaker vertaald in de volkstaal Baihua (白話/白话, báihuà ), dat tot op zekere hoogte in geschreven gebruik in China was gestandaardiseerd en, op enkele uitzonderingen na, zoals de 16e-eeuwse Lijingji, geschreven in het zuiden van Min , was gebaseerd op vroege vormen van de Mandarijn-dialecten. Het is mogelijk dat er in het 1e millennium na Christus ook een standaardisatie was in de gesproken taal. [16]

Pas aan het einde van het Chinese rijk, aan het begin van de 20e eeuw, nam het belang van het klassieke Chinees af; Als officiële taal en als literaire taal werd het halverwege de 20e eeuw vervangen door het standaard Chinees , dat qua grammatica, lexicon en in het bijzonder fonologie sterk gebaseerd is op het moderne dialect van Peking. Er zijn ook pogingen gedaan om andere dialectvormen van het Chinees op te schrijven, maar alleen het Kantonees heeft een gevestigd Chinees schrift. In einigen Dialekten wurde auch eine Verschriftlichung mittels lateinischer Schrift versucht.

Auch außerhalb der geschriebenen Sprache verdrängt das Hochchinesische zunehmend lokale Idiome, da das Hochchinesische landesweit an den Schulen gelehrt wird, wenngleich es die Dialekte als Umgangssprachen wohl nur stellenweise ersetzt.

Homophonie und Homonymie

Da die chinesische Schrift über 10.000 verschiedene Logogramme umfasst, das gesprochene Hochchinesisch aber weniger als 1.700 verschiedene Sprechsilben, hat das Chinesische wesentlich mehr homophone Morpheme, also unterschiedliche Bedeutung tragende Wortbestandteile mit gleicher Aussprache, als irgendeine europäische Sprache. Daher entsprechen weder gesprochene Sprache noch lateinische Umschriften exakt den in chinesischen Zeichen geschriebenen Texten. Vereinfachte Umschriften, die die Töne nicht markieren, lassen die Homophonie noch ausgeprägter erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Zudem gibt es im Chinesischen auch Homonyme , also unterschiedliche Begriffe, die mit demselben Wort bezeichnet werden. Trotz der sehr vielen verschiedenen Logogramme existieren auch einige Homographen , das heißt Wörter, die mit denselben Zeichen geschrieben werden. Obwohl die meisten chinesischen Homographen gleich ausgesprochen werden, gibt es auch einige mit unterschiedlicher Aussprache.

Periodisierung

Das Chinesische ist eine der wenigen noch gesprochenen Sprachen mit einer mehr als dreitausendjährigen schriftlichen Tradition. Die Sprachentwicklung lässt sich unter syntaktischen und phonologischen Gesichtspunkten in mehrere Phasen unterteilen.

Die älteste durch schriftliche Überlieferung fassbare Form des Chinesischen ist die Sprache der Orakelknocheninschriften aus der Spätzeit der Shang-Dynastie (16.–11. Jahrhundert v. Chr.). Sie bilden den Vorläufer der Sprache der Zhou-Dynastie (11.–3. Jahrhundert v. Chr.), die als Altchinesisch (上古漢語/上古汉语, Shànggǔ Hànyǔ ) bezeichnet wird und deren Spätform als Klassisches Chinesisch bis in die Neuzeit als Schriftsprache konserviert wurde.

Nach der Zhou-Dynastie entfernte sich die gesprochene Sprache allmählich vom klassischen Chinesisch; erste grammatische Innovationen finden sich schon im 2. Jahrhundert v. Chr. Sie kennzeichnen das Mittelchinesische (中古漢語/中古汉语, Zhōnggǔ Hànyǔ ), das vor allem die Sprache der volkstümlichen Literatur beeinflusste.

Die Zeit seit dem 15. Jahrhundert umfasst das moderne Chinesisch (現代漢語/现代汉语, Xiàndài Hànyǔ ) und das zeitgenössische Chinesisch (近代漢語/近代汉语, Jìndài Hànyǔ ), das als Oberbegriff für die modernen chinesischen Sprachen dient.

Typologie

In typologischer Hinsicht zeigt das moderne Chinesisch relativ wenige Übereinstimmungen mit den genetisch verwandten tibeto-birmanischen Sprachen, während sich wesentlich mehr Übereinstimmungen mit den über Jahrhunderte direkt benachbarten südostasiatischen Sprachen zeigen. Insbesondere ist das moderne Chinesische sehr stark isolierend und zeigt nur wenig Flexion ; die syntaktischen Zusammenhänge werden demzufolge überwiegend durch die Satzstellung und freie Partikeln ausgedrückt. Jedoch kennt auch das moderne Chinesisch morphologische Prozesse zur Wort- und Formenbildung.

Phonologie

Segmente

Das Phoneminventar der verschiedenen chinesischen Sprachen weist eine große Diversität auf; einige Merkmale haben sich jedoch weit verbreitet; beispielsweise das Vorhandensein aspirierter Plosive und Affrikaten sowie in einem großen Teil der Dialekte der Verlust der stimmhaften Konsonanten. Die Min-Dialekte im Süden Chinas sind aus historischer Sicht sehr untypisch, da sie sehr konservativ sind, aus typologischer Sicht jedoch geben sie einen guten Querschnitt durch das Konsonanteninventar des Chinesischen, weshalb im Folgenden das Konsonantensystem des Min-Dialektes von Fuzhou ( Min Dong ) dargestellt ist: [17]

bilabial alveolar palatal velar glottal
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p t k ʔ
Frikative s h
Affrikaten ts tsʰ
Nasale m n ŋ
Approximanten und Laterale w l j

Diese Konsonanten finden sich in nahezu allen modernen chinesischen Sprachen; die meisten haben verschiedene zusätzliche Phoneme. So gibt es beispielsweise im Yue Labiovelare , in einigen Dialekten einen palatalen Nasal (ɲ) und im Mandarin und Wu palatale Frikative und Affrikaten. Das Hochchinesische hat folgende Konsonantenphoneme (in Klammern die Pinyin-Umschrift):

bilabial labio-
dental
dental /
alveolar
retroflex palatal velar
stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp. stl. sth. asp.
Plosive p (b) (p) t (d) (t) k (g) (k)
Affrikate ts (z) tsʰ (c) (zh) tʂʰ (ch) (j) tɕʰ (q)
Nasale m n ŋ (ng)
Frikative f s ʂ (sh) ɕ (x) x (h)
Approximanten w ɹ̺ (r) j (y)
Lateral l

Silbenbau

Traditionell wird die chinesische Silbe in einen konsonantischen Anlaut (聲母/声母, shēngmǔ ) und einen Auslaut (韻母/韵母, yùnmǔ ) aufgeteilt. Der Auslaut besteht aus einem Vokal, bei dem es sich auch um einen Di - oder Triphthong handeln kann, sowie einem optionalen Endkonsonanten (韻尾/韵尾, yùnwěi ). So lässt sich die Silbe xiang in den Anlaut x und den Auslaut iang zerlegen, dieser wiederum wird in den Diphthong ia und den Endkonsonanten ng analysiert. Der Anlaut besteht in allen modernen chinesischen Sprachen immer – abgesehen von Affrikaten – aus einem einzelnen Konsonanten (oder ∅); es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Altchinesische auch Konsonantencluster im Anlaut besaß. Im Auslaut lassen die modernen chinesischen Sprachen nur wenige Konsonanten zu; im Hochchinesischen beispielsweise nur n und ŋ ; auch hier war jedoch die Freiheit im Altchinesischen vermutlich wesentlich größer. Aufgrund dieser stark eingeschränkten Möglichkeiten zur Silbenbildung ist die Homonymie im modernen Chinesisch sehr stark ausgeprägt.

Tonalität

Das wohl offensichtlichste Merkmal der chinesischen Phonologie ist, dass die chinesischen Sprachen – wie viele genetisch nicht verwandte Nachbarsprachen – Tonsprachen sind. Die Anzahl der Töne, meist handelt es sich um Konturtöne, variiert in den verschiedenen Sprachen untereinander sehr stark. [18] Um 800 n. Chr. besaß das Chinesische acht Töne, wobei jedoch nur drei Oppositionen tatsächlich phonemische Bedeutung hatten. In den verschiedenen modernen chinesischen Sprachen hat sich das antike Tonsystem stark verändert, das Hochchinesische etwa zeigt nur noch vier Töne, die aber alle phonemisch sind, wie die folgenden Beispiele zeigen (vergleiche den Artikel Töne des Hochchinesischen ):

1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton
gleich bleibend hoch steigend tief fallend – steigend scharf abfallend
/, – „Mutter“, – „Hanf“/, – „Pferd“/, – „schimpfen“

4 Toene des Hochchinesischen.svg

Der kantonesische Dialekt des Yue dagegen hat das antike System besser bewahrt und besitzt neun Töne, die in bestimmte Kategorien eingeteilt werden: 9 Toene des Kantonesischen.svg

Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass das chinesische Tonsystem hauptsächlich unter dem Einfluss von erodierten Konsonanten am Silbenende entstanden ist; das Altchinesische war demzufolge nach der Meinung der Mehrzahl der Forscher noch keine Tonsprache.

Morphologie

Wortbildung

Grundlage der chinesischen Morphologie ist das einsilbige Morphem , dem in der geschriebenen Form der Sprache ein Zeichen entspricht. Beispiele sind im Hochchinesischen die selbstständigen Lexeme, – „groß sein“,, rén – „Mensch“,, – „gehen“ und Affixe wie das Pluralsuffix/, men -. Ausnahmen sind Gruppen zweier aufeinanderfolgender Morpheme, die eine einzelne Silbe bilden. In einigen Fällen ist dies auf phonologische Veränderungen beim Zusammentreffen zweier Morpheme (sogenanntes Sandhi ) zurückzuführen, wie in Hochchinesisch那兒/那儿nà-ér > nàr „dort“, klassisches Chinesisch也乎yě-hū >/, , Kantonesisch 嘅呀 kɛː˧˧ aː˧˧ > 嘎 kaː˥˥. Da die Affixe der altchinesischen Wortbildungsmorphologie keine eigene Silbe bildeten, gehören auch die unten besprochenen Derivate zu diesen Ausnahmen. Ob das Altchinesische auch mehrsilbige Morpheme besaß, die nur mit einem Zeichen geschrieben wurden, lässt sich bislang nicht klären.

Im Altchinesischen entsprachen die Morphemgrenzen in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle den Wortgrenzen. Seit der Zeit der Han-Dynastie wurden durch Zusammensetzung einsilbiger Wörter neue, zweisilbige und bimorphemische Lexeme gebildet. Viele solcher Zusammensetzungen weisen syntaktische Strukturen auf, die sich ebenso in Phrasen und Sätzen finden, weshalb die Trennung von Syntax und Morphologie problematisch ist. So sind viele Substantive wie Nominalphrasen mit einem Attribut und folgendem Kern gebildet:德國人/德国人, déguórén wörtlich: „Deutschland – Mensch“ = „Deutscher“,記者/记者, jìzhě wörtlich: „derjenige, der aufzeichnet“ = „Journalist“. Ebenso können Verben durch eine Kombination eines Verbs mit einem Objekt gebildet werden:吃飯/吃饭, chīfàn – „eine Mahlzeit einnehmen“ aus, chī – „essen“ und/, fàn – „Mahlzeit, gekochter Reis“. Andere Zusammensetzungen sind schwieriger zu analysieren, beispielsweise朋友, péngyou – „Freund“ aus, péng – „Freund“ und dem Synonym, yǒu .

Ein weiteres Bildungsmittel zur Wortderivation des alten wie des modernen Chinesisch stellen Affixe dar. Das Altchinesische verfügte über eine Vielzahl an Prä-, In- und Suffixen, die jedoch vielfach nur schwer nachzuweisen sind, da sie in der Schrift keine oder nur unzureichende Spuren hinterlassen. Besonders häufig findet sich ein Suffix *-s, [5] mit dem sowohl Substantive als auch Verben gebildet werden konnten (, zhī (*trje) „wissen“ >/zhì (*trjes) „Weisheit“;, wáng (*wjang) „König“ >, wàng (*wjangs) „herrschen“). Auch verschiedene In- und Präfixe lassen sich rekonstruieren.

Auch das moderne Chinesisch verfügt über einige Suffixe zur Derivation (Beispiele aus dem Hochchinesischen):

 • Das Pluralsuffix/–men vorrangig in der Bildung von Personalpronomina:我們/我们wǒmen „wir“,你們/你们nǐmen „ihr“,他們/他们tāmen „sie“
 • Nominalsuffixe:
  • -„-zi in孩子, háizi – „Kind“,桌子, zhuōzi – „Tisch“
  • -„/-tou in石頭/石头, shítou – „Stein“,指頭/指头, zhǐtou – „Finger, Fingerkuppe“
  • -„-jia in科學家/科学家, kēxuéjiā – „Wissenschaftler“,藝術家/艺术家, yìshùjiā – „Künstler“

In verschiedenen chinesischen Dialekten finden sich auch Präfixe , wie das im Hakka vertretene Präfix ʔa˧˧- zur Bildung von Verwandtschaftsbezeichnungen: ʔa˧˧ kɔ˧˧ „älterer Bruder“ = Hochchinesische哥哥, gēge . Derivation oder Flexion durch Tonwechsel spielt im modernen Chinesisch eine eher geringe Rolle, beispielsweise bei der Bildung des perfektiven Aspekts im Kantonesischen:sek˧˥ „aß, hat gegessen“ zusek˨˨ „essen“ [19] .

Pronomina

Die Personalpronomina haben in verschiedenen Formen des Chinesischen die folgenden Formen:

Historische Sprachen Moderne Sprachen
Shang- und frühe Zhou-Zeit
(ca. 1400–800 v. Chr.) [20] [21]
Klassisches Chinesisch
(ca. 500–300 v. Chr.) [21] [22]
Nanbeichao -Zeit und Tang-Dynastie
(ca. 400–900 n. Chr.)
Hochchinesisch Shanghaiisch Moiyen-Hakka [23] Kantonesisch
Singular 1.*la (yú),*laʔ (yú),*lrəmʔ (zhèn)*ŋˤajʔ (wǒ),*ŋˤa (wú),*la (yú),*laʔ (yú)wǒ,ŋu˩˧ ŋai̯˩˩ŋɔː˩˧
2.bzw.*naʔ (rǔ),*nˤəʔ (nǎi)/*neʔ (ěr),bzw.*naʔ (rǔ),*nə (ér),*nak (ruò)/ěr,bzw.rǔ,noŋ˩˧ ŋ˩˩nei˩˧
3.*kot (jué),*tə (zhī),*gə (qí) (?)*tə (zhī),*gə (qí)qí,qú;yī,zhī,,,ɦi˩˧ ki˩˩kʰɵy˩˧
Plural 1.*ŋˤajʔ (wǒ) wie Singular Singular +
děng ,cáo ,/bèi
我們/我们wǒmen阿拉ɐʔ˧˧ lɐʔ˦˦ ŋai̯˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩我哋ŋɔː˩˧ tei˨˨
2.爾 *neʔ (ěr)你們/你们nǐmenna˩˧ ŋ˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩你哋nei˩˧ tei˨˨
3. (nicht belegt)他們/他们,她們/她们,它們/它们tāmen伊拉ɦi˩˩ lɐʔ˧˧ ki˩˩ tɛʊ˧˧ ŋin˩˩佢哋kʰɵy˩˧ tei˨˨

Das frühe Altchinesisch unterschied bei den Personalpronomina die Numeri Singular und Plural sowie verschiedene syntaktische Funktionen; so diente in der 3. Person um 900 v. Chr.*kot (heute: jué) als Attribut,*tə (heute: zhī) als Objekt, und möglicherweise *gə (heute: qí) als Subjekt. Im Klassischen Chinesisch wurde die Unterscheidung der Numeri aufgegeben, seit der Han-Zeit verschwand auch die syntaktische Unterscheidung. Dafür entwickelten sich seit der Tang-Dynastie neue Plurale, die nun durch Affixe wieděng,cáo,/bèi gebildet wurden. Dieses System ist in seinen Grundzügen bislang unverändert geblieben und findet sich in den modernen chinesischen Sprachen wieder.

Syntax

Allgemeines

Da die chinesischen Sprachen in großem Maße isolierend sind, werden Beziehungen der Wörter untereinander vorrangig durch die vergleichsweise feste Satzstellung zum Ausdruck gebracht. Kongruenz ist nicht vorhanden; von den Personalpronomina des Alt- und Mittelchinesischen abgesehen werden auch keine Kasus markiert. In allen historischen und modernen Formen des Chinesischen ist die Stellung Subjekt – Verb – Objekt (SVO) vorherrschend, nur dass bei Subjekten Pro-Drop auftritt:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.) [24]
zuò
ich (Nom./Akk.) (Modalpartikel) bauen Siedlung
Subjekt Adverbiale Prädikat Objekt
„ich werde eine Siedlung bauen“
Hochchinesisch
弟弟 明天 北京
dìdi míngtiān Běijīng
er(sein) jüngerer Bruder morgen gehen(nach) Peking
Subjekt Adverbiale Prädikat
„Sein jüngerer Bruder geht morgen nach Peking.“

In bestimmten Fällen wie Topikalisierung und in negierten Sätzen kann das Objekt auch präverbal stehen. Die Satzstellung SOV findet sich in verschiedenen Formen des chinesischen vor allem in negierten Sätzen. So standen im Altchinesischen pronominale Objekte oft vor negierten Verben:

klassisches Chinesisch
wèi zhī shí
nicht es essen
Adverbiale Objekt Prädikat
„(Er) aß es nicht.“

Die Satzstellung SOV ist seit etwa dem 6. Jahrhundert auch in anderen Kontexten möglich, wenn das Objekt mit einer Partikel (, ,, jiāng und andere) eingeleitet wird:

Hochchinesisch
/ / 張三/张三
shū gěi Zhāngsān
er Partikel zur Kennzeichnung eines vorgezogenen Objekts Buch geben Zhangsan
„er gibt Zhangsan das Buch“

In den meisten historischen und den nördlichen modernen Varianten des Chinesischen steht das indirekte Objekt vor dem direkten; in einigen heutigen südlichen Sprachen steht hingegen das direkte voran:

Hochchinesisch / /
gěi qián
ich geben du Geld
Kantonesisch [25] /
ŋɔː˨˧ bei˧˥ tshiːn˧˥ nei˨˧
ich geben Geld du
„ich gebe dir Geld“

Eine wichtige Rolle in der chinesischen Syntax nimmt das Phänomen der Topikalisierung ein, bei der eine pragmatisch hervorgehobene Nominalphrase aus ihrer kanonischen Position an den Satzanfang gestellt wird. Im Altchinesischen wurden bei der Extraktion von Objekten und Attributen Resumptiva verwendet; im modernen Chinesisch sind diese nicht mehr vorhanden. Typisch für das moderne Chinesisch sind auch Topics, die hinter dem Subjekt stehen sowie solche, die keinen direkten syntaktischen Bezug zum folgenden Satz haben:

Altchinesisch (7. Jahrhundert v. Chr.) [26]
戎狄
róng dí shì yīng
Rong und Di dies (resumptiv) widerstehen
„die Rong- und Di-Barbaren, er leistete ihnen Widerstand“
Hochchinesisch
mit extrahiertem Objekt中飯/中饭 還沒/还沒
zhōngfàn hái méi chī
Mittagessen sie noch nicht essen
„sie hat noch nicht Mittagessen gegessen“
Topic hinter Subjekt 中飯/中饭
zhōngfàn chī le
sie Mittagessen essen (Aspektpartikel)
„sie hat zu Mittag gegessen“
ohne syntaktischen Bezug張三/张三 /
zhāngsān tóu téng
Zhangsan Kopf schmerzen
„Zhangsan, (sein) Kopf schmerzt“

In Ergänzungsfragen stehen die Frageausdrücke im Chinesischen in situ . Markierung von Fragen mit Interrogativa durch finale Fragepartikeln ist in einigen antiken und modernen Varianten des Chinesischen möglich:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.) [27]
/
rén cóng shēng
Mensch von was entsteht
Subjekt präpositionales
Adjunkt
Prädikat
„Woher stammt der Mensch?“
Hochchinesisch
哪兒/哪儿
nǎr a
du gehen wo (Fragepartikel)
„Wohin gehst du?“

Ja-nein-Fragen werden meist mit finalen Partikeln markiert; seit dem 1. Jahrtausend n. Chr. finden sich auch Fragen der Form „A – nicht – A“:

Hochchinesisch
mit Partikel /
máng ma?
du beschäftigt.sein (Fragepartikel)
„A – nicht – A“
máng máng?
du beschäftigt.sein nicht beschäftigt.sein
„bist du beschäftigt?“

Aspekt, Tempus, Aktionsart und Diathese

Aspekt , Tempus und Aktionsart können unmarkiert bleiben oder durch Partikeln oder Suffixe, manchmal auch durch Hilfsverben , zum Ausdruck gebracht werden. Im frühen Altchinesisch waren diese Morpheme ausschließlich präverbal; im späteren Altchinesisch waren die wichtigsten Aspektpartikeln dagegen das vermutlich stativisch - durativische yě und das perfektivische yǐ, die am Satzende standen:

Shang-Dynastie (14.–11. Jahrhundert v. Chr.)
(Modalpartikel) regnen
„es wird (vielleicht) regnen“
Klassisches Chinesisch [28]
/ /
xìng shàn shàn
die menschliche Natur nicht gut sein nicht nicht gut sein Aspektpartikel
„Die menschliche Natur ist weder gut noch nicht gut.“

Seit dem Ende des 1. Jahrtausends n. Chr. sind auch Aspektpartikeln belegt, die zwischen Verb und Objekt stehen; diese Stellung ist in allen modernen chinesischen Sprachen weit verbreitet. Auch am Satzende und, vor allem im Min, vor dem Verb können weiterhin bestimmte Aspektpartikeln stehen. Die folgende Tabelle illustriert die Konstruktionen, die das Hochchinesische besitzt, um Aktionsarten auszudrücken:

Morphem Aktionsart Beispielsatz Transkription Übersetzung
le perfektiv-resultativ我當了兵./ 我当了兵. wǒ dāng le bīng „ich bin Soldat geworden (und bin es noch)“
guo „Erfahrungs“-perfektiv我當過兵./ 我当过兵. wǒ dāng guo bīng „ich war (schon) einmal Soldat“
zhèngzài/zài dynamisch-imperfektiv
(progressiv)
我正在掛畫./ 我正在挂画. wǒ zhèng zài guà huà „ich hänge gerade Bilder auf“
zhe statisch-imperfektiv
(durativ)
牆上掛著一幅畫./ 墙上挂着一幅画. qiáng shàng guà zhe yī fú huà „ein Bild hing an der Wand“

Wenngleich alle chinesischen Sprachen äußerlich ähnliche Systeme besitzen, weisen die benutzten Morpheme große Divergenzen auf. Das Hakka etwa benutzt die präverbalen Aspektpartikeln ∅ (Imperfektiv), ʔɛ˧˨ (Perfektiv), tɛn˧˨ (Kontinuativ), kuɔ˦˥ („Erfahrungs-Perfektiv“). [23]

Während das Aktiv im Chinesischen unmarkiert ist, stehen zur Markierung des Passivs unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Im Altchinesischen blieb es ursprünglich ebenfalls unmarkiert und konnte nur indirekt durch Angabe des Agens in einer Präpositionalphrase angedeutet werden. Seit dem Ende der Zeit der Zhou-Dynastie bildeten sich Konstruktionen mit verschiedenen Hilfsverben wie/, jiàn ,/, wéi ,, bèi ,, jiào und/, ràng , die das unmarkierte Passiv aber nicht verdrängten.

Verbserialisierung

Ein wichtiges und produktives Merkmal der Syntax der jüngeren chinesischen Sprachen ist die Verbserialisierung , die seit dem frühen 1. Jahrtausend n. Chr. belegt ist. In diesen Strukturen folgen zwei Verbalphrasen, die in einer bestimmten semantischen Relation stehen, ohne formale Trennung aufeinander. In vielen Fällen ist das Verhältnis der beiden Verbalphrasen resultativ, die zweite gibt also das Ergebnis der ersten an:

Mittelchinesisch (5. Jahrhundert n. Chr.)
nǎi zhī
dann schlagen sterben ihn
„dann schlugen sie ihn zu Tode“
Hochchinesisch
chī wán le
er essen fertig.sein (Aspektpartikel)
„er hat zu Ende gegessen“

Ebenfalls häufig sind serialisierte Verben, bei denen das zweite Verb die Richtung der Handlung ausdrückt:

Mittelchinesisch (7. Jahrhundert n. Chr.)
/ / /
fēi lái fēi chū
fliegen kommen fliegen gehen
„sie fliegen herbei, sie fliegen davon“

Eine ähnliche Konstruktion liegt bei den sogenannten Koverben vor. Hierbei handelt es sich um transitive Verben, die nicht nur als selbstständige Verben auftreten können, sondern auch die Funktion von Präpositionen übernehmen können und andere Verben modifizieren:

Hochchinesisch
als freies Verb
ich vertreten du
„ich vertrete dich“
als Koverb
ich vertreten du gehen
„ich gehe an deiner Stelle“

Eine besondere Rolle nehmen verschiedene Serialverbkonstruktionen mit dem Morphem, de oder dessen Entsprechungen in anderen Sprachen ein. In einer Konstruktion, die als Komplement des Grades bekannt ist, markiert de ein Adjektiv, das ein Verb modifiziert. Hat das Verb ein Objekt, wird das Verb hinter dem Objekt wiederholt, oder das Objekt wird topikalisiert:

Hochchinesisch: transitiv, mit wiederholtem Verb / 漢語/汉语 /
shuō hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie sprechen Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Hochchinesisch: transitiv, mit topikalisiertem Objekt 漢語/汉语 /
hànyǔ shuō de hěn hǎo
sie Chinesisch sprechen Partikel zur Bildung des Komplements sehr gut.sein
„sie spricht sehr gut Chinesisch“
Kantonesisch (Yue): intransitiv [25] /
kʰɵy˨˧ hɔk˨˨ dɐk˧˧ hou˧˥ faːi˧˧
er lernen Partikel zur Bildung des Komplements sehr schnell
„er lernt sehr schnell“

In manchen Dialekten wie dem Kantonesischen kann das Objekt auch hinter, Jyutping dak 1 gestellt werden.

Außerdem können, de und die Negation, oder deren dialektale Entsprechungen die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit markieren. Der Partikel folgt dabei ein Verb, das Resultat oder Richtung der Handlung angibt:

Hochchinesisch
/ / /
zhè jiàn shì bàn de / bù liǎo
dieser / diese / dieses (Zählwort) Sache er erledigen Partikel zur Bildung des Komplements / nicht fertig.sein,
„diese Sache kann er (nicht) erledigen“

Nominalphrasen

Attribute

Im Chinesischen steht der Kopf einer Nominalphrase stets am Ende, Pronomina, Numeralia und Attribute stehen vor ihm und können von diesem durch eine Partikel getrennt werden. Diese Partikel hat in verschiedenen Dialekten unterschiedliche Formen; im Altchinesischen lautet sie beispielsweise, zhī , im Hochchinesischen, de . Bei dem Attribut kann es sich um eine eigene Nominalphrase handeln: klassisches Chinesisch誰之國/谁之国, shuí zhī guó – „wessen Land“ „wessen – subordiniertes Partikel – Land“, modernes Chinesisch這兒的人/这儿的人, zhè'r de rén – „die Leute hier“ „hier – Attributpartikel – Menschen“, Moiyen (Hakka) ŋaɪ̯˩˩- ɪ̯ɛ˥˥ su˧˧ „mein Buch“. [23]

Ist diese durch ein Attribut erweitert, können auch komplizierte Ketten von Attributen entstehen, die als für das Chinesische typisch gelten können. Häufig handelt es sich bei dem Attribut aber nicht um ein Substantiv, sondern um ein nominalisiertes Verb, optional auch mit Ergänzungen wie Subjekt, Objekt und adverbialen Bestimmungen. Derartige Attribute erfüllen ähnliche semantische Funktionen wie Relativsätze europäischer Sprachen. Im folgenden Beispiel aus dem Hochchinesischen ist der Kern der Nominalphrase koreferent mit dem Subjekt des nominalisierten Verbs:

/ /
mǎi shū de rén
kaufen Buch Attributpartikel Menschen
„Menschen, die Bücher kaufen“

Der Kopf der Nominalphrase kann aber auch mit anderen Ergänzungen des nominalisierten Verbs, wie seinem Objekt, koreferent sein. In den meisten Dialekten ist dies nicht formal markiert, teilweise finden sich aber Resumptiva:

Hakka [23]
kʰiu˦˨-ŋiæn˩˨-ŋi˩˨ mai˦˦ ɪɛ˦˨ su˧˧
letztes Jahr kaufen Attributpartikel Buch
„das Buch, das (ich) letztes Jahr gekauft habe“
Kantonesisch [25]
/ 佢哋 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ kʰɵy1˧tei˨˨ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
ich einladen sie (resumptiv) essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag wird obigen kantonesischer Satz selten so formuliert.

(我) / 食飯/食饭 朋友
ŋɔː˩˧ tshɛːŋ˧˥ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
(ich) einladen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die ich zum Essen einlade“

Anmerkung: Im Alltag ist auch üblich den Subjekt (hier: ich –) im Kantonesischen wegzulassen, wenn im Gespräch der Kontext eindeutig ist.

食飯/食饭 朋友
lɛːi˨˩ sɪk˨˨-faːn˧˧ kɛː˧˧ pʰɐŋ˥˧yɐu˧˥
kommen essen (Attributpartikel) Freunde
„Freunde, die zum Essen kommen“

Das Altchinesische konnte in Fällen, wo der Kopf nicht mit dem Subjekt des Verbs koreferent ist, die Morpheme, yōu (präklassisch),, suǒ (klassisch) einsetzen:攸馘, yōuguó „was abgeschnitten wurde“. [29]

Zählwörter

Ein wesentliches typologisches Merkmal, welches das moderne Chinesische mit anderen südostasiatischen Sprachen teilt, ist die Anwendung von Zählwörtern . Während im Altchinesischen Zahlen und Demonstrativpronomina direkt vor Substantiven stehen können (五人, wǔ rén – „fünf Menschen“;此人, cǐ rén – „dieser Mensch“), muss in den modernen chinesischen Sprachen zwischen beiden Wörtern ein Zählwort stehen, dessen Wahl vom Substantiv abhängt: Hochchinesisch五本書/五本书, wǔ běn shū – „fünf Bücher“,這個人/这个人, zhè ge rén – „dieser Mensch“. In den Yue- und Xiang-Dialekten werden Zählwörter auch zur Determination eines Substantives sowie zur Markierung eines Attributs benutzt: [25] Kantonesisch佢本書/佢本书, Jyutping keoi 5 bun 2 syu 1 – „jmds Buch, dessen Buch“ „ kʰɵy˨˧ puːn˧˥ syː˥˥ “,支筆/支笔, Jyutping zi 1 bat 1 – „der Stift“ „tsiː˥˥ pɐt˥˥“ . Die Wahl des Zählwortes wird durch die Semantik des Substantivs bedingt:, steht im Hochchinesischen bei Substantiven, die ein Ding bezeichnen, das einen Griff besitzt; mit, suǒ werden Substantive konstruiert, die ein Gebäude bezeichnen usw. Eine Übersicht über wichtige Zählwörter des Hochchinesischen bietet der Artikel Liste chinesischer Zählwörter .

Sprachcode nach ISO 639

Die ISO -Norm ISO 639 definiert Codes für die Auszeichnung von Sprachmaterialien. Die chinesischen Sprachen werden in der Norm unter den Sprachcodes zh (ISO 639-1) und zho / chi (ISO 639-2/T und /B) subsumiert. Die Norm ISO 639-3 führt den Sprachcode zho als sog. Makrosprache ein – ein Konstrukt, welches für eine Gruppe von Sprachen angewandt wird, wenn diese als Einheit behandelt werden kann. Im Falle der chinesischen Sprachen ist dieser Faktor durch die gemeinsame geschriebene Form gegeben. Die subsumierten Einzelsprachen sind im Einzelnen: gan ( Gan ), hak ( Hakka ), czh ( Hui ), cjy ( Jin ), cmn ( Mandarin inkl. Standardchinesisch ), mnp ( Min Bei ), cdo ( Min Dong ), nan ( Min Nan ), czo ( Min Zhong ), cpx ( Pu-Xian ), wuu ( Wu ), hsn ( Xiang ), yue ( Yue – Kantonesisch ). Auch lzh ( klassisches Chinesisch ) zählt zu dieser Makrosprache, nicht aber dng ( Dunganisch ). [30] Zur Bezeichnung der gesamten Sprachgruppe führt die Norm ISO 639-5 den Code zhx . [31]

Literatur

Allgemeines

 • John DeFrancis: The Chinese Language: Fact and Fantasy . University of Hawaii Press, Honolulu 1984
 • Bernhard Karlgren : Schrift und Sprache der Chinesen . 2. Aufl., Springer, 2001, ISBN 3-540-42138-6 .
 • Jerry Norman: Chinese. Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-22809-3 , ISBN 0-521-29653-6 .
 • S. Robert Ramsey: The Languages of China. 2. Auflage. Princeton University Press, Princeton 1987. ISBN 0-691-06694-9 , ISBN 0-691-01468-X .
 • Graham Thurgood und Randy J. LaPolla: The Sino-Tibetan Languages. Routledge, London 2003. (zum Chinesischen: Seite 57-166)

Sprachgeschichte und historische Sprachen

 • William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin / New York 1992. ISBN 3-11-012324-X .
 • WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962 (behandelt die Sprache des 11. und 10. Jahrhunderts v. Chr.)
 • И. С. Гуревич. И. Т. Зограф: Хрестоматия по истории китайского языка III-XV вв. (Chrestomatie für die Geschichte der chinesischen Sprache vom 3. bis 15. Jahrhundert) , Moskau 1984
 • Robert H. Gassmann, Wolfgang Behr: Antikchinesisch – Ein Lehrbuch in zwei Teilen. (= Schweizer Asiatische Studien 19 ). 3. durchgesehene und korrigierte Auflage, Peter Lang, Bern 2011, ISBN 978-3-0343-0637-9 .
 • Alain Peyraube: Recent issues in chinese historical syntax . In: C.-T. James Huang und Y.-H. Audrey Li: New Horizons in Chinese Linguistics , 161-214. Kluwer, Dordrecht 1996
 • Edwin G. Pulleyblank : Outline of a Classical Chinese Grammar (Vancouver, University of British Columbia Press 1995); ISBN 0-7748-0505-6 , ISBN 0-7748-0541-2 .
 • Wang Li (王力):漢語史稿(Skizze der Geschichte des Chinesischen) . Peking 1957.
 • Dan Xu: Typological change in Chinese syntax . Oxford University Press, Oxford 2007, ISBN 0-19-929756-8 .
 • Yang Bojun (杨伯峻) und He Leshi (何乐士):古汉语语法及其发展(Die Grammatik und Entwicklung des antiken Chinesisch) . Yuwen Chubanshe, Peking 2001

Moderne Sprachen

 • Chales N. Li und Sandra A. Thompson: Mandarin Chinese. A Functional Reference Grammar. University of California Press, Berkeley 2003
 • Huang Borong (黄伯荣) (Hrsg.):汉语方言语法类编(Kompendium der Grammatik der chinesischen Dialekte) . Qingdao Chubanshe, Qingdao 1996, ISBN 7-5436-1449-9 .
 • Mataro J. Hashimoto: The Hakka Dialect. A linguistic study of Its Phonology, Syntax and Lexicon. University Press, Cambridge 1973, ISBN 0-521-20037-7 .
 • Nicholas Bodman: Spoken Amoy Hokkien. 2 Bände, Charles Grenier, Kuala Lumpur 1955–1958 (behandelt das südliche Min)
 • Ping Chen: Modern Chinese. History and Sociolinguistics . Cambridge University Press, Cambridge 1999
 • Stephen Matthews und Virginia Yip: Cantonese. A Comprehensive Grammar. Routledge, London/New York 1994
 • Yinji Wu: A synchronic and diachronic study of the grammar of the Chinese Xiang dialects. Mouton de Gruyter, Berlin 2005
 • Yuan Jiahua (袁家骅):汉语方言概要(Abriss der chinesischen Dialekte) . Wenzi gaige chubanshe, Peking 1960
 • Anne O. Yue-Hashimoto: Comparative Chinese Dialectal Grammar – Handbook for Investigators ( Collection des Cahiers de Linguistique d'Asie Orientale , Band 1). Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1993, ISBN 978-2-910216-00-9 .
 • Yuen Ren Chao: A grammar of spoken Chinese . University of California Press, Berkeley 1968 (behandelt den Mandarin-Dialekt von Peking)

Lexika

 • Instituts Ricci (Hrsg.): Le Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise . Desclée de Brouwer, Paris 2001, ISBN 2-220-04667-2 .
 • Robert Henry Mathews: Mathews' Chinese-English dictionary. China Inland Mission, Shanghai 1931; Nachdrucke: Harvard University Press, Cambridge 1943 etc.
 • Werner Rüdenberg, Hans Otto Heinrich Stange: Chinesisch-deutsches Wörterbuch. Cram, de Gruyter & Co., Hamburg 1963.
 • Li Rong (李荣):现代汉语方言大词典(Großes Wörterbuch der modernen chinesischen Dialekte.) . Jiangsu jiaoyu chubanshe, Nanjing 2002, ISBN 7-5343-5080-8 .

Siehe auch

Weblinks

Wiktionary: Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Kategorie:Chinesisch – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikibooks: Chinesisch – Lern- und Lehrmaterialien
Commons : Chinese languages – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Allgemeines

Wörterbücher

Einzelnachweise

 1. http://etnic.ru/etnic/narod/tazy.html
 2. http://stat.kg/images/stories/docs/tematika/demo/Gotov.sbornik%202009-2013.pdf
 3. https://wayback.archive-it.org/all/20070630174639/http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/06/13/0000213102/010Alekseenko.pdf
 4. Allès, Elisabeth. 2005. "The Chinese-speaking Muslims (Dungans) of Central Asia: A Case of Multiple Identities in a Changing Context," Asian Ethnicity 6, No. 2 (June): 121-134.
 5. a b c Rekonstruktion nach: William H. Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Trends in Linguistics, Studies and monographs No. 64 Mouton de Gruyter, Berlin/New York 1992, ISBN 3-11-012324-X .
 6. Formen nach Norman 1988, 213
 7. Baxter 1992
 8. Xu Baohua ua: Shanghaihua Da Cidian . Shanghai Ceshu Chubanshe, Shanghai 2006
 9. Oi-kan Yue Hashimoto: Phonology of Cantonese. University Press, Cambridge 1972 und Matthews und Yip 1994
 10. a b c Li 2002
 11. 周长楫 (Zhou Changji):闽南方言大词典(Großes Wörterbuch der südlichen Min-Dialekte) . 福建人民出版社, Fuzhou 2006, ISBN 7-211-03896-9 .
 12. nach Norman 1987 und James Alan Matisoff: Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction . University of California Press, ISBN 0-520-09843-9
 13. C steht hier für einen unbekannten Konsonanten
 14. Wortgleichung und Rekonstruktion *kwjəl nach Edwin G. Pulleyblank: The historical and prehistorical relationships of Chinese. In: WS-Y. Wang (Hrsg.): The Ancestry of the Chinese Language . 1995. S. 145–194
 15. Rekonstruktion in Anlehnung an Baxter 1992, der jedoch die Existenz des *-l- ablehnt
 16. 梅祖麟:唐代、宋代共同语的语法和现代方言的语法. In: Paul Jen-kuei Li, Chu-Ren Huang, Chih-Chen Jane Tang (Hrsg.): Chinese Languages and Linguistics II: Historical Linguistics. (Symposium Series of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, Number 2) . Taipei 1994, Seite 61–97.
 17. nach Norman 1987, S. 236
 18. Karlgren, Bernhard: Schrift und Sprache der Chinesen. 2. Aufl., Berlin ua: Springer, 2001, S. 20 ff.
 19. Matthews und Yip 1994, 26
 20. Laurent Sagart: The Roots of Old Chinese. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, Servies IV, Volume 184) John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1999, ISBN 90-272-3690-9 , S. 142–147; WACH Dobson: Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar. University of Toronto Press, Toronto 1962, S. 112–114.
 21. a b William H. Baxter, Laurent Sagart: Old Chinese: a new reconstruction . Oxford University Press, New York City 2014, ISBN 978-0-19-994537-5 (englisch, chinesisch, PDF-Dateien zum Herunterladen – altchinesische Rekonstruktionen nach Baxter und Sagart).
 22. Die angegebenen Formen stellen nur eine Auswahl dar.
 23. a b c d Hashimoto 1973
 24. Jiaguwen Heji 13503
 25. a b c d Matthews und Yip 1994
 26. Shijing 300
 27. Baiyujing (百喻經), 0.5; zitiert nach Thesaurus Linguae Sericae ( Memento vom 15. Januar 2011 im Internet Archive ), In: tls.uni-hd.de, abgerufen am 21. Juli 2019
 28. Mencius 6A/6
 29. Shi Jing 241
 30. 639 Identifier Documentation: zho auf iso639-3.sil.org, abgerufen am 10. August 2018.
 31. Codes for the Representation of Names of Languages Part 5: Alpha-3 code for language families and groups auf www.loc.gov, abgerufen am 3. September 2018.