Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Marcus Tullius Cicero

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Portret van Cicero, detail van de buste in de Capitolijnse Musea (Inv. 589)
Cicero, gravure naar een antiek portret in Apsley House , Londen

Marcus Tullius Cicero (uitspraak in het Duits [ˈT͡sɪt͡seʁo] , ook [ˈt͡siːt͡seʁo], in klassiek Latijn [ˈkɪkɛroː]; * 3 januari 106 v.Chr. Chr. In Arpinum ; † 7 december 43 v.Chr. Chr. In Formiae ) was een Romeins politicus, advocaat, schrijver en filosoof , de beroemdste redenaar van Rome en consul in 63 voor Christus. Chr.

Cicero was een van de meest veelzijdige geesten in de Romeinse oudheid. Als schrijver was hij een stilistisch model voor de oudheid, zijn werken werden nagevolgd als modellen van een perfecte, "gouden" Latiniteit ( Ciceronianisme ). Het belang ervan op filosofisch gebied ligt niet in de eerste plaats in zijn onafhankelijke kennis, maar in de communicatie van Griekse filosofische ideeën aan de Latijns-sprekende wereld; Vaak zijn zijn Griekse bronnen alleen tastbaar in hun bewerking, omdat ze nergens anders tot ons zijn gekomen. Voor de onderdrukking van de Catilijnse samenzwering en de daaruit voortvloeiende tijdelijke redding van de republiek eerde de Senaat hem met de titel pater patriae (vader des vaderlands).

Zijn uitgebreide correspondentie, met name de brieven aan Atticus , had een beslissende en blijvende invloed op de Europese briefcultuur. Deze brieven en de rest van zijn werk geven ons een gedetailleerd beeld van de staat Rome aan het einde van de republiek. Tijdens de burgeroorlogen en de dictatuur van Gaius Iulius Caesar pleitte Cicero herhaaldelijk voor een terugkeer naar de traditionele republikeinse grondwet en machtsuitoefening. In zijn politieke praktijk toonde hij een flexibiliteit die hem de beschuldiging van opportunisme en gebrek aan principes heeft opgeleverd en waarvan de evaluatie nog steeds controversieel is in onderzoek. Na de moord op Caesar in 44 v.Chr BC Cicero werd op de verbodslijst geplaatst door de triumvirs Antonius , Octavianus en Lepidus en op 7 december 43 v.Chr. Op de vlucht gedood.

Leven

Herkomst en opleiding

Buste van Cicero in de Capitolijnse Musea , Rome

Marcus Tullius Cicero was de oudste zoon van een Romeinse ridder (eques) met dezelfde naam en zijn vrouw Helvia. Hij had een jongere broer, Quintus Tullius Cicero , met wie hij zijn hele leven nauw verbonden bleef. [1]

Zijn familie behoorde tot de plaatselijke hogere klasse in Arpinum , een stad in de regio Volsk in het zuiden van Lazio , waarvan de inwoners al sinds 188 voor Christus woonden. Romeins staatsburgerschap had . Cicero had zowel sterke emotionele als economische banden met zijn geboorteplaats [2] en keerde er vaak naar terug. [3] Het gebied van Arpinum kwam ook naar het veld en staatsman Gaius Marius , wiens neef Marcus Marius Gratidianus de neef was van Cicero's vader. Gratidia, een zus van Marius Gratidianus, was getrouwd met de politicus Lucius Sergius Catilina .

De cognomen (bijnaam) Cicero is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse cicer (" kikkererwt "). In het begin van zijn carrière wees Cicero de suggestie van zijn vrienden af ​​om dit belachelijk ogende cognomen te veranderen. Hij wil hem eerder bekender maken dan de namen Scaurus (letterlijk vertaald: “met vooruitstekende knokkels”) en Catulus (“het hondje”). [4]

Cicero's familie vestigde zich in 102 voor Christus. Naar Rome. Ze behoorde tot de ridderklasse en daarmee tot de op één na hoogste sociale klasse. In het jaar 90 v.Chr BC Cicero ontving de toga virilis . Hoewel de verre verwantschap met Gaius Marius eerder een belemmering vormde voor zijn ambities onder Sulla's dictatuur, waren er andere verwantschappen met leden van de senaataristocratie , die Cicero, zijn broer en zijn neef Lucius Tullius Cicero hielpen om een ​​goede opleiding te krijgen in Rome. De zus van zijn moeder was getrouwd met Marcus Aculeo, een vriend van Lucius Licinius Crassus . In zijn huis kreeg Cicero zijn eerste opleiding. Daar ontmoette hij de grote redenaar Marcus Antonius Orator , voor wie hij later samen met Crassus een monument oprichtte in zijn werk De oratore .

Zoals elke ontwikkelde Romein van zijn tijd sprak Cicero van kinds af aan Grieks . Zijn vader, die gehandicapt was om militaire of politieke functies uit te oefenen, gaf hem toegang tot klassiek onderwijs. Zijn grote talent, dat zijn vader met ambitie koesterde, bleek al op jonge leeftijd. Volgens Plutarch was Cicero als schooljongen al een beroemdheid. [5] Na de dood van Crassus in 91 voor Christus Samen met Titus Pomponius Atticus , die zijn vriend en "tweede broer" en later ook zijn uitgever was, studeerde hij rechten bij Quintus Mucius Scaevola , evenals retoriek , literatuur en filosofie in Rome. Nadat hij zich aanvankelijk had beziggehouden met de vertaling van Griekse dichters zoals Homerus , wendde hij zich op ongeveer twintigjarige leeftijd tot de filosofie en vertaalde hij de filosofische woordenschat in het Latijn. Zijn leraar was de platonist Philon von Larisa , de laatste geleerde van de Platonische Academie , die in 88 voor Christus leefde. Vluchtte uit Athene en stierf in Rome in 84/83.

Eerste successen

Na zijn militaire dienst in de Zuidelijke Oorlog onder Gnaeus Pompeius Strabo en Sulla, deed Cicero zijn eerste ervaring op als processpreker ( Latijn redenaar ). Al als jonge man luisterde Cicero met belangstelling naar de beroemde advocaat Quintus Mucius Scaevola om van hem te leren. [6] Zijn eerste geregistreerde hofrede stamt uit het jaar 81 voor Christus. BC (Pro Quinctio) . In het volgende jaar verdedigde hij Sextus Roscius , beschuldigd van vadermoord, in zijn eerste moordproces en verkreeg zijn vrijspraak door de beschuldigers, twee familieleden van Roscius en de invloedrijke vrijgelatene Lucius Cornelius Chrysogonus , te veroordelen voor het plannen en uitvoeren van de moord zelf uit hebzucht. Omdat Chrysogonus, die de lijst met verbodsbepalingen in zijn eentje had voltooid, een favoriet van Sulla was, bracht Cicero zichzelf door dit proces in gevaar.

79 v.Chr Cicero vervolgde zijn studie in Griekenland en Klein-Azië , die toen deel uitmaakten van het Romeinse Rijk. Misschien was deze reis een ontwijking van de gevreesde vijandigheid vanwege het proces in het voorgaande jaar. Eerst ging hij naar Athene, waar hij een half jaar verbleef. Daar nam hij deel aan de lessen van de filosoof Antiochus van Ascalon , die stoïcijnse met platonische ideeën combineerde en zijn eigen school had gesticht. In Rhodos bezocht Cicero de stoïcijnse Poseidonios , met wie hij bevriend raakte, en de grote redenaar Apollonius Molon . Hij leerde de eenvoudige stijl van Molon en de kunst om de luisteraar te boeien terwijl hij zijn eigen stem spaarde. 77 v.Chr Hij keerde terug naar Rome. Daarna begon hij zijn carrière als politicus en advocaat.

Politieke carriere

Cursus honorum

Door zijn succes in het geval van Sextus Roscius genoot Cicero bij zijn terugkeer uit Griekenland veel aanzien. Als homo novus hielp dit hem om alle functies van de cursus honorum op de vereiste minimumleeftijd ( suo anno ) te bereiken .

Zo was hij in 75 voor Christus. BC Quaestor op Sicilië , waar hij de graanvoorraad voor Rome moest veiligstellen. Daar vond hij het graf van Archimedes . De eerlijkheid van zijn regering leverde hem het blijvende respect van de Sicilianen op.

Hij legde de basis voor zijn politieke carrière in 70 voor Christus. Toen hij de gemeenschappen van Sicilië vertegenwoordigde in het proces dat zij tegen de corrupte gouverneur Gaius Verres (73-71 v.Chr.) hadden aangespannen wegens chantage. Hoewel de politieke vrienden van Verres hem graag hadden willen helpen zijn vrijspraak te krijgen, was het bewijs dat Cicero in korte tijd verzamelde zo overweldigend dat Verres Italië voor de uitspraak verliet. Dit proces bracht Cicero ook de positie van eerste spreker in Rome, omdat hij in staat was om de meest gerespecteerde spreker tot dan toe, Quintus Hortensius Hortalus , de verdediger van Verres, te overtreffen.

Voor het jaar 69 v.Chr Cicero werd verkozen tot aediel . In deze rol organiseerde hij de verplichte spelen, wat ook een belangrijke maatregel was om zijn verdere politieke vooruitgang veilig te stellen. Het is uit de oude bronnen niet duidelijk of hij fungeerde als een " curulicus " (zoals vaak wordt aangenomen in de literatuur) of als een plebejische aedile. [7] Verder blonk hij niet echt uit in het ambt van aedile, maar zette hij in die jaren vooral zijn bedrijf als advocaat voort, wat hem tot verdediger maakte in tal van belangrijke strafprocedures.

Cicero werd praetor in 66 voor Christus. Het lot wees hem onder de praetors het ambt van voorzitter van de rechtbank voor afpersing ( herhalingsprocedure ) toe, een zaak die hij als advocaat al nadrukkelijk had behandeld. Dat jaar hield hij de toespraak de imperio Cn. Pompei, waarin hij de Lex Manilia steunde , het opperbevel in de oorlog tegen Mithridates VI. van Pontus in plaats van Lucullus toegekend Pompey, die niet populair was bij de meerderheid van de Senaat. Cicero koos de kant van Pompeius niet, maar sprak namens het “hele Romeinse volk”. [8e]

Zijn tegenstanders in de verkiezingscampagne voor het consulaat waren Hybrida en Catiline , die noch terugdeinzen voor omkoping en het gebruik van geweld. Cicero hield een toespraak in toga candida tegen hun machinaties . [9] Dit betekent de witte toga van de kandidaat voor het consulaat, die zuiverheid en onvergankelijkheid moest aantonen. Cicero won de verkiezingen met de stemmen van alle Centuriën en in 63 v.Chr. bekleedde hij zijn ambt. Het ambt van consul, wat voor hem als ridder uit het ridderschap (ordo equester) een bijzondere onderscheiding betekende.

consulaat

Cicero begon zijn consulaat met een poging om het probleem van de landverdeling op te lossen en vooral de compensatie van degenen die hun land moesten opofferen aan de groeiende stad. Drie speeches de lege agraria zijn bewaard gebleven.

Tijdens zijn consulaat ontstond de samenzwering van Catilina , maar die werd verraden en met de hulp van Cicero bijna verstikt. Tijdens het Senaatsberaad (zie Cicero's toespraken tegen Catilina ) was het Cato die pleitte voor de doodstraf, maar later moest Cicero de verantwoordelijkheid nemen voor de executie van de Catilinarians, aangezien de Senaat eerder een noodresolutie had uitgevaardigd aan de consuls met maatregelen om behalve dat de staat opdracht had gegeven.

Zijn optreden bij het afbreken van de poging tot staatsgreep bleef onomstreden, zelfs bij kritisch ingestelde tijdgenoten als Sallust . Natuurlijk was hij zelf geneigd, niet in de laatste plaats omdat hij als homo novus niet naar belangrijke voorouders kon verwijzen, om zijn eigen prestaties te benadrukken. De beroemde kritiek van Theodor Mommsen , die Cicero het “talent om open deuren in te breken” toeschrijft, hem in diskrediet probeert te brengen als een “staatsman zonder inzicht, mening en intentie” en hem uiteindelijk alleen maar als een groot stilist laat zien, wordt nauwelijks erkend door het onderzoek van vandaag verdeeld; Integendeel, het probeert niet alleen recht te doen aan Gaius Iulius Caesar , die werd uitgekozen door Mommsen, maar ook aan zijn republikeinse tegenstander Cicero, die, altijd bezorgd over het welzijn van de res publica libera, republikeinse idealen verweven in het concept van een Romeinse ideale staat die wordt bestuurd door de regering van de senaat, moet bestaan ​​uit goed opgeleide, intelligente en patriottische mannen die het staatsbelang boven hun eigen belangen stellen.

Na het consulaat

Eind 60 v. Chr Chr. Caesar Cicero wilde deelnemen aan het latere triumviraat waarbij Crassus en Pompey winnen, [10] maar Cicero weigerde omdat hij bedreigd zag door de Republiek. Als gevolg hiervan nam zijn politieke invloed af. Zijn tegenstanders - in het bijzonder de tribune Publius Clodius Pulcher , wiens haat Cicero naar voren kwam in het Bona Dea-schandaal in 62/61 v.Chr. B.C. was verhuisd - kreeg 58 v.C. Een nieuwe wet met terugwerkende kracht, die degenen verbood die de dood van een Romeins burger zonder proces veroorzaakten, dat wil zeggen, beroofd van zijn burgerrechten en zijn bezittingen, en deze toepaste op de dood van de Catilinariërs. De nacht voor de ratificatie van de wet van verbanning door de volksvergadering, verliet Cicero Rome op advies van zijn vertrouwelingen nadat hij een offer had gebracht, een standbeeld van Minerva , in de tempel van Jupiter . Hij ging naar Thessaloniki en verhinderde zo een verbanning door een gerechtelijk vonnis. Later benadrukte hij dat hij nooit afstand had gedaan van zijn burgerrechten en dat Terentia ook had aangedrongen op de geldigheid van het huwelijk. Zijn bezit werd onteigend, zijn landgoederen geplunderd en zijn huis op de Palatijn brandde af. Clodius had een deel van het pand gewijd aan de godin Libertas . Cicero mocht Italië slechts binnen 500 mijl naderen. Als het verbod wordt geschonden, riskeren hij en al degenen die hem zouden steunen de doodstraf. [11]

Op 4 augustus 57 v.Chr Ondanks de zorgen van Caesar, werd Cicero teruggeroepen uit Griekenland op instigatie van de Pompeian Titus Annius Milo en door een unaniem besluit van de volksvergadering door de Senaat, die het verbod op Cicero ophefde en hem zo in zijn vorige rechtspositie herstelde. enthousiast gevierd bij zijn terugkeer. De twee dankbetuigingen aan het volk en de Senaat getuigen hiervan. Hij slaagde er echter niet in de politieke macht te herwinnen. Vanaf die tijd werd hij actiever als schrijver, vooral met zijn politieke en filosofische geschriften. Zijn belangrijkste retorische werk De oratore "Over de Redner" werd in deze tijd gemaakt, evenals De re publica ("Over de staat") en De legibus ("Over de wetten"), twee filosofische geschriften over de ideale staat op basis van Plato's Politeia en Nomoi .

Cicero hoopte aanvankelijk op de intelligentie en politieke capaciteiten van Caesar en steunde hem in 56 voor Christus. BC zelfs in zijn toespraak De provinciis consularibus over de vraag of de Senaat de provincie Gallië moet blijven afstaan ​​aan Caesar of moet overdragen aan een van de consuls van vorig jaar. Na verloop van tijd werd hij echter weer de politieke tegenstander van Caesar, omdat hij de republiek bedreigd zag door zijn machtsstreven.

Na Clodius 52 voor Christus. Cicero werd gedood door Milo op de Via Appia , verdedigde de moordenaar van zijn vijand, zij het zonder succes, omdat Milo in ballingschap moest gaan.

Cicero werd geboren in 51 voor Christus. Verzonden naar Cilicië als gouverneur . Zijn broer vergezelde hem als legaat . Omdat de Parthen onderling vochten, was de provincie vrij vredig. Cicero was slechts betrokken bij enkele gevechten en veroverde een bergfort, waarvoor hij door zijn soldaten tot keizer werd uitgeroepen.

Zoals Cicero in 49 voor Christus Toen hij in de 3e eeuw voor Christus terugkeerde naar Rome, dreigde de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius . Cicero probeerde opnieuw te bemiddelen in de Senaat, maar de Senaat verklaarde Caesar een staatsvijand te zijn toen hij de Rubicon overstak . Cicero sloot zich aan bij Pompey en verliet Italië met broer en zoon. Na de dood van Pompey in 48 v.Chr Hij brak echter met zijn volgelingen en keerde terug naar Italië, waar hij in Brundisium wachtte tot Caesar hem in 47 voor Christus vond. vergeven. Dit weerhield Cicero er echter niet van een lofrede te schrijven voor Cato, die na de verloren slag bij Thapsus door zijn eigen handen stierf. Hij voerde ook campagne voor de volgelingen van Pompeius in verschillende toespraken voor Caesar.

In de daaropvolgende jaren wendde hij zich meer tot de literatuur, dit keer minder over politiek: hij droeg verschillende geschriften op aan zijn vriend Marcus Iunius Brutus , waaronder Brutus, een geschiedenis van retoriek die hij - net als de Republiek - in de gevarenzone zag. Daarnaast schreef hij verschillende werken over ethische onderwerpen.

Cicero's relatie met Caesar

In veel van zijn geschriften verwijst Cicero naar zijn tijdgenoot Gaius Iulius Caesar . Zijn relatie met deze politicus werd steeds ambivalenter. Toen Cicero in 60 v.Chr Was een van de Optimates , hij had het plan ontwikkeld om Caesar weg te trekken van de "onverantwoordelijke drukte van de Populares " [12] aan de kant van de Optimates, die zich tot taak hadden gesteld de gemeenschap te "behouden". [13] Cicero prees de rol van Caesar als "redder van het vaderland" in de Gallische oorlog . Omdat hij er niet in slaagde Caesar aan zijn zijde te krijgen, koos hij de kant van Pompeius in de burgeroorlog , maar zonder echt van hem overtuigd te zijn. Niettemin kreeg hij, net als vele anderen, na het einde van de burgeroorlog gratie van Caesar.

Toen Caesar in 46 v.Chr Met Marcus Claudius Marcellus , die een vastberaden tegenstander gratie had verleend, verwelkomde Cicero dit als een beslissend politiek keerpunt. [14] Met deze daad van genade komt Caesars politieke optreden volgens Cicero bijna overeen met het ideaal dat hij had ontwikkeld in de toespraken tegen Catilina [15] en dat aansluit bij Plato [16] . Hij benadrukte dat de "oorlogsprestaties" van Caesar niet deze blijvende roem [17] zouden brengen, maar een wijs beleid dat de "pardonisten" en de libera res publica (de vrije gemeenschap) zou bevelen. [18] In het eerste boek van de officiis benadrukt Cicero verschillende keren de clementia van de staatsman. In enkele brieven aan vrienden prees hij Caesars humanitas . [19]

Echter, aangezien Caesar zijn macht uitbreidde ten koste van deze libera res publica , werd Cicero meer en meer een tegenstander van Caesar. In mei 45 werd een standbeeld ter ere van Caesar ingewijd in de tempel van Quirinus en op het Capitool , [20] waar Cicero met verontwaardiging nota van nam. [21] Omdat naar de mening van Cicero Caesar zichzelf daarmee boven de Romeinse samenleving plaatste, [22] verachtte hij hem steeds meer. In de officiis intensiveert hij deze houding. Hij beschrijft Caesar als een tiran en "wild beest". Hij werd zelfs gefeliciteerd met de moord op Caesar, [23] hoewel hij niet op de hoogte was van de samenzweringsplannen.

Verbod en dood

Fulvia en Cicero, artistieke interpretatie door Paul Alexander Svedomsky

Hoewel Cicero niet betrokken was bij de samenzwering tegen Caesar , toonden zijn verklaringen zijn triomfantelijke vreugde over de dood van de "tiran", hoewel hij kritiek had op het gebrek aan planning en vooruitziendheid van de samenzweerders, en merkte op dat de aanval werd uitgevoerd met de moed van mannen maar is uitgevoerd in de geest van kinderen. [24] Bovendien bleek al snel dat Caesars collega-consul, Marcus Antonius, zijn opvolger in enige regel zocht . Nu verzette Cicero zich tegen Antonius en werd met zijn 14 Filippense toespraken , die hij noemde naar het model van de toespraken van Demosthenes tegen Filips II van Macedonië , de woordvoerder van de republikeinse factie in de Senaat. Als gevolg daarvan herwon hij een deel van zijn vroegere politieke invloed en verwierf hij groot aanzien, maar oogstte hij ook de onverzoenlijke vijandigheid van de hartstochtelijk aangevallen. De eerste toespraak, gehouden op 2 september 44 voor Christus. BC, eindigde de wapenstilstand tussen Antony en de republikeinen rond Cicero. De tweede toespraak bevatte gewelddadig (zo niet geheel ongegrond) persoonlijk misbruik tegen Antonius. Hij sprak zijn spijt uit dat Antony niet ook was uitgeschakeld op de Ides van maart (de verjaardag van Caesars dood).

Daarna trachtte Cicero, zo niet zonder terughoudendheid, Octavianus , die in Rome was verschenen en op eigen initiatief veteraantroepen had ingehuurd, over te halen om met de steun van de Senaat oorlog te voeren tegen Antonius. Hij hoopte op zijn intellectuele capaciteiten, maar vreesde tegelijkertijd de persoonlijke machtsbelangen van de toen amper twintigjarige, die opnieuw de burgeroorlog ontketenden. De zaak van de republiek leek zelfs een tijdlang te zegevieren. Zoals Cicero vermoedde, eiste Octavianus echter de eerste successen in de zomer van 43 voor Christus. Het consulaat voor zichzelf en daarna publiekelijk samen met Antonius en Marcus Lepidus om het tweede triumviraat te vormen. De drie triumvirs beslisten over verbodsbepalingen tegen hun politieke tegenstanders. Cicero stond hoog op de dodenlijst van Antony .

Op 7 december 43 v.Chr Op zijn bevel werd hij tijdens de vlucht gedood door Centurion Herennius en de militaire tribuun Gaius Popilius Laenas . [25] Het lichaam werd verminkt door de straten van Rome gesleept, het hoofd en de handen werden tentoongesteld op de rostra , het sprekersplatform, in het Forum Romanum . Fulvia , die achtereenvolgens getrouwd was met zijn vijanden Clodius en Antonius, zou volgens Cassius Dio zijn tong hebben doorboord met haar haarspeld. [26] Cicero's broer en zoon werden het slachtoffer van dezelfde verboden.

Huwelijken en kinderen

Cicero's eerste vrouw heette Terentia . Ze kwam uit een gerespecteerde familie en bezat een aanzienlijk fortuin dat ze zelfstandig beheerde. Haar halfzus was een Vestaalse maagd , wat de hoge rang van haar familie onderstreept. Plutarchus benadrukt meerdere malen Terentia's sobere manier van doen; zij was de dominante persoon in het huwelijk. [27] Het huwelijk was v 80-76. Gesloten, maar waarschijnlijk pas na Cicero's terugkeer uit Griekenland. Terentia gebruikte de reputatie van haar familie en haar bruidsschat van honderdduizend denarii evenals haar andere activa om Cicero's carrière te promoten. Ze was volgens Plutarch ook betrokken bij het Bona Dea-schandaal. [28] Er zijn enkele brieven van Cicero aan zijn vrouw die Terentia's ambitie voor haar man en haar vertrouwen in zijn capaciteiten laten zien. De eerste van de 24 bewaard gebleven brieven dateren uit de tijd dat Cicero 58 v.Chr. Moest in ballingschap gaan en zijn erg liefdevol. Later werden de brieven die tussen hen werden uitgewisseld korter en onpersoonlijker. Na meer dan 30 jaar huwelijk regisseerde Cicero 47/46 v.Chr. Plutarchus meldt een echtscheiding om redenen die uiteindelijk niet duidelijk zijn. [29] Terentia overleefde haar man tientallen jaren.

Uit het huwelijk met Terentia ontstond de door Cicero zeer geliefde dochter Tullia (geboren op 5 augustus tussen 79 en 75 v.Chr.; † februari 45 v.Chr.). Tullia was drie keer getrouwd, eerst met Cicero's begaafde leerling Gaius Calpurnius Piso Frugi, die 58 voor Christus was. Was quaestor en voerde campagne voor de terugkeer van zijn schoonvader uit ballingschap. Hij stierf echter al in 57 voor Christus. Haar tweede echtgenoot, Furius Crassipes, vestigde zich rond 51 voor Christus. Van haar gescheiden waarna ze trouwde met Publius Cornelius Dolabella tegen de wil van haar vader, een volgeling van Caesar en destijds de tegenstander van haar vader in rechtszaken. [30] Hoewel ze al snel ongelukkig was met Dolabella's manier van leven, raadde Cicero, zoals hij zelf schreef, haar om politieke redenen af ​​van een echtscheiding. [31] Toen ze 45 v.Chr Chr stierf na een bevalling, hij maakte hier grote verwijten over. Zijn consolatio ad se ipsumTroost voor mezelf”, die hij bij die gelegenheid schreef, is alleen bekend uit citaten. [32] Een troostbrief van Servius Sulpicius Rufus is bewaard gebleven, waarin zijn vriend hem herinnert aan het lijden van anderen en hem aanspoort zijn verdriet even dapper te dragen. [33]

De enige zoon Marcus werd geboren rond 65 voor Christus. Geboren in B.C. Cicero had hoge verwachtingen van hem en nam hem mee in 51 voor Christus. Met naar Cilicië . Voor hem schreef hij de retorische tekst Partitiones oratoriae en droeg deze op in 44 voor Christus. Chr. De officiis , een verhandeling over praktische ethiek . Marcus trad toe in 49 v.Chr Als soldaat naar Pompeius en later zijn zoon Sextus en vocht aan de zijde van de verslagenen in de burgeroorlog. Octavianus vergaf hem later en benoemde hem in 30 voor Christus. Naar co-consul.

Kort na zijn scheiding van Terentia trouwde Cicero in november 46 voor Christus. Als 60-jarige was hij de ongeveer 15-jarige rijke ward Publilia om Terentia's bruidsschat met haar bruidsschat terug te kunnen betalen. Het huwelijk werd bekritiseerd en belachelijk gemaakt, vooral vanwege het leeftijdsverschil. [34] Na de dood van zijn dochter werd het huwelijk echter na enkele maanden gescheiden.

fabrieken

Opera omnia , 1566
Het begin van Cicero's Divinatio in Caecilium in het manuscript Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 2

Cicero wordt beschouwd als de belangrijkste exponent van het filosofische eclecticisme in de oudheid. Zijn denken bevat zowel elementen van de Stoa als die van andere denkers, vooral die van Plato .

Cicero's proza markeert hem als een meester van de Latijnse taal. Hij vormde het op zo'n manier dat het geschikt was voor de reproductie van de Griekse filosofie, en bracht zo de Griekse filosofie , vooral de leer van de Stoa en de zogenaamde Nieuwe Academie, over aan het ontwikkelde Romeinse publiek. Veel van de werken waaruit hij tekende zijn, afgezien van fragmenten en citaten, alleen in hun Latijnse weergave te vatten. Zijn politieke geschriften verschaffen ons belangrijke bronnen over de politieke onrust die de late Republikeinse periode kenmerkte en stellen ons in staat zijn standpunten te begrijpen. Hij werd ook beroemd door zijn toespraken tegen Verres (70 v.Chr.), tegen Catilina (63 v.Chr.) en tegen Marcus Antonius (44 en 43 v.Chr.).

Gesprek

Zijn vertolking van de geschiedenis en opwaartse ontwikkeling van de Latijnse retoriek in Brutus zorgt ervoor dat Cicero vol vertrouwen eindigt met zijn naam. Sinds uiterlijk Quintilianus is Cicero's faam als 'klassiek' rolmodel onomstreden en wordt hij vandaag de dag nog steeds de uitmuntende spreker van de Romeinse oudheid genoemd. Cicero publiceerde de meeste van zijn toespraken zelf; 58 toespraken zijn bewaard gebleven in de originele tekst (deels onvolledig), ongeveer 100 zijn bekend via titels of fragmenten.

Cicero's oratoriumwerk kan in twee groepen worden verdeeld: politieke toespraken voor de Senaat of het volk en verdedigingstoespraken in de rechtszaal. De verdedigingstoespraken hadden ook vaak een politieke achtergrond.

Als officier van justitie in een strafzaak verscheen Cicero slechts één keer, namelijk tegen Gaius Verres . Hij dankt zijn succes niet alleen aan zijn argumentatieve en stilistische kunst, die zich perfect wist aan te passen aan het onderwerp en het publiek (vgl. Cicero's programmatische uitspraken in de redenaar ), vooral aan zijn slimme tactiek, die zich ook volledig aanpaste aan het respectieve publiek en meningen van verschillende filosofische of politieke eclectisch bracht scholen samen, deels omdat het zijn eigen visie was, maar ook om het publiek tegemoet te komen en hun doelen te bereiken.

Chronologisch overzicht van alle toespraken
jaar titel vertaling Uitleg
81 v.Chr Chr. Per P. Quinctio "Voor Publius Quinctius" Die älteste überlieferte Gerichtsrede Ciceros für den Kläger in einem Zivilprozess . Streitgegenstand ist die Rechtmäßigkeit früherer Beschlagnahmehandlungen des Beklagten Sex. Naevius gegen Ciceros Mandanten P. Quinctius. Anwalt der Gegenseite ist Q. Hortensius Hortalus, Richter C. Aquilius Gallus.
80 v. Chr. Pro Sex. Roscio Amerino „Für Sextus Roscius aus Ameria“ Verteidigungsrede vor Gericht, Ciceros erstes Plädoyer in einem Mordprozess. Sextus Roscius war des Vatermordes angeklagt. Während des Bürgerkrieges hatten Verwandte das Vermögen von Roscius' Vater an sich gebracht und versuchten nun die Beute zu sichern, indem sie den legitimen Erben des Mordes bezichtigten. Cicero erreichte einen Freispruch .
ca. 77 oder 66 v. Chr. Pro Q. Roscio Comoedo „Für den Schauspieler Quintus Roscius Rede für den Beklagten in einem Zivilprozess.
72/71 v. Chr. Pro M. Tullio „Für Marcus Tullius“ Verteidigungsrede vor Gericht
69/ca. 71 v. Chr. Pro A. Caecina „Für Aulus Caecina“ Rede für den Kläger in einem Zivilprozess vor einem Rekuperatorengericht (einem Geschworenengericht für Fälle von besonderem öffentlichen Interesse). Rechtsgrundlage ist das Interdikt de vi armata (Besitzschutz bei Vertreibung mit Waffengewalt). Anwalt der Gegenseite ist C. Calpurnius Piso, beide Seiten berufen sich offenbar auf die Autorität des Juristen Gaius Aquilius Gallus .
70 v. Chr. Divinatio in Caecilium „Vorverfahrensrede gegen Quintus Caecilius“ Vorverfahren um die Übernahme der Anklage gegen Gaius Verres. Q. Caecilius Niger war unter Verres als Quaestor in Sizilien gewesen und bewirbt sich nun um die Rolle des Anklägers. Nach Cicero war er jedoch selbst in die Machenschaften des Verres verstrickt.
In Verrem actio prima „Erste Anklagerede gegen Verres“ Anklagerede im Prozess gegen Gaius Verres wegen Erpressung von Provinzialen (crimen pecuniarum repetundarum)
In Verrem actio secunda I–V „Zweite Anklage gegen Verres 1–5“ Diese fünf Reden wurden nicht vorgetragen, sondern schriftlich veröffentlicht, da Verres freiwillig ins Exil gegangen war.
69 v. Chr. Pro M. Fonteio „Für Marcus Fonteius“ Verteidigungsrede vor Gericht
66 v. Chr. De imperio Cn. Pompei (De lege Manilia ) „Über den Oberbefehl des Gnaeus Pompeius“/„Über das Gesetz des C. Manilius“ Rede vor dem Volk
Pro A. Cluentio Habito „Für Aulus Cluentius Habitus“ Verteidigungsrede vor Gericht
63 v. Chr. De lege agraria (Contra Rullum) I–III „Über das Siedlergesetz“/„Gegen Rullus“ Reden des Konsulatsjahres, im Senat (I) und vor dem Volk (II/III) gehalten; eine vierte Rede ist verloren.
Pro Murena „Für Murena Verteidigungsrede vor Gericht
Pro C. Rabirio perduellionis reo „Für den des Hochverrats angeklagten Gaius Rabirius Verteidigungsrede vor Gericht
In Catilinam I–IV „Gegen Catilina 1–4“ Reden gegen Lucius Sergius Catilina : Reden am 7. und 8. November 63 v. Chr. vor dem Senat (I) und vor dem Volk (II); Reden für die Entdeckung und Bestrafung von Catilinas Anhängern am 3. Dezember vor dem Volk (III), am 5. Dezember vor dem Senat (IV)
62 v. Chr. Pro Archia „Für Archias“ Verteidigungsrede vor Gericht
Pro P. Cornelio Sulla „Für Publius Cornelius Sulla Verteidigungsrede vor Gericht
59 v. Chr. Pro L. Valerio Flacco „Für Lucius Valerius Flaccus Verteidigungsrede vor Gericht
57 v. Chr. De domo sua ad pontifices „Über sein eigenes Haus, an das Pontifikalkollegium“ Plädoyer in eigener Sache: Während Ciceros Verbannung hatte sein Gegner Clodius einen Teil von Ciceros Grundstück auf dem Palatin der Göttin Libertas geweiht; Cicero erklärt diese Weihung für ungültig, um eine Rückgabe zu erreichen.
Oratio cum populo gratias egit „Danksagung an das Volk“ Dankrede an alle, die sich für Ciceros Rückkehr aus der Verbannung eingesetzt hatten, und Ankündigung seines Wiedereintritts in die Politik
Oratio cum senatui gratias egit „Danksagung an den Senat“ Dankrede an alle, die sich für Ciceros Rückkehr aus der Verbannung eingesetzt hatten, und Ankündigung seines Wiedereintritts in die Politik
56 v. Chr. De haruspicum responso „Über das Gutachten der Opferschauer“ Clodius bezog einen Passus über die Profanierung von Heiligtümern in einem Gutachten der Haruspices auf Ciceros Palatin-Grundstück (s. De domo sua ) und forderte zum Abriss von Ciceros dort im Bau befindlichem Haus auf. Gegen diese und andere Vorwürfe wehrt sich Cicero mit einem Appell an den Senat, in dem er erklärt, dass vielmehr Clodius Ursache aller im Gutachten erwähnten Übel sei.
De provinciis consularibus „Über die konsularischen Provinzen“ Rede vor dem Senat über die konsularischen Provinzen
In P. Vatinium „Gegen Publius Vatinius“ Anklagerede gegen Publius Vatinius , bei der Zeugenbefragung im Prozess gegen P. Sestius (s. Pro P. Sestio )
Pro M. Caelio „Für Marcus Caelius“ Rede zur Verteidigung des Marcus Caelius Rufus vor Gericht
Pro L. Cornelio Balbo „Für Lucius Cornelius Balbus Verteidigungsrede vor Gericht
Pro P. Sestio „Für Publius Sestius Verteidigungsrede vor Gericht
55 v. Chr. In L. Calpurnium Pisonem „Gegen Lucius Calpurnius Piso politische Anklagerede
54 v. Chr. Pro Aemilio Scauro „Für Aemilius Scaurus Verteidigungsrede vor Gericht
Pro Cn. Plancio „Für Gnaeus Plancius“ Verteidigungsrede vor Gericht
54/53 oder 53/52 v. Chr. Pro Rabirio Postumo „Für Gaius Rabirius Postumus Verteidigungsrede im Nachverfahren zum Prozess gegen Aulus Gabinius wegen Erpressung von Provinzialen (crimen pecuniarum repetundarum). Es geht um den Verbleib von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Ptolemaios XII. Neos Dionysos als König von Ägypten.
52 v. Chr. Pro T. Annio Milone „Für Titus Annius Milo Verteidigungsrede vor Gericht, die allerdings nicht in der veröffentlichten Perfektion gehalten wurde; enthält unter anderem inter arma enim silent leges
46 v. Chr. Pro M. Marcello „Für Marcus Marcellus Dankesrede für die Begnadigung des Caesargegners M. Marcellus durch Caesar (Akt seiner clementia ), gehalten vor dem Senat, gerichtet an Caesar als Diktator, damit dieser die libera res publica wieder herstelle.
46 v. Chr. Pro Q. Ligario „Für Quintus Ligarius Verteidigungsrede für Q. Ligarius, gerichtet an Caesar als Diktator
45 v. Chr. Pro rege Deiotaro „Für König Deiotaros Verteidigungsrede für den König Deiotarus, gerichtet an Caesar
44/43 v. Chr. Philippicae orationes „Philippische Reden“ Reden gegen Marcus Antonius, in Anlehnung an die Philippika des attischen Redners Demosthenes gegen den Makedonenkönig Philipp II.

Philosophische Schriften

In seinen philosophischen Schriften machte Cicero seine lateinischen Leser mit der griechischen Philosophie bekannt. Dafür schuf er eine neue lateinische Terminologie. Er selbst lässt sich keiner philosophischen Schule eindeutig zuordnen; stark beeinflusst war er vom Skeptizismus der „ Jüngeren Akademie “. Den epikureischen Hedonismus lehnte er ab. [35]

Cicero, De re publica , Fragment ( Palimpsest ). Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticanus Lat. 5757, fol. 277r (4./5. Jahrhundert)
 • De re publica („Über den Staat“) ist 54–51 v. Chr. entstanden und nur fragmentarisch erhalten. Der letzte Abschnitt, Somnium Scipionis („Scipios Traum“), wurde separat mit dem Kommentar des Macrobius Ambrosius Theodosius überliefert und war auch im Mittelalter bekannt. In Anlehnung an Platons Politeia legt Cicero in Form eines Dialoges die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Staatssysteme dar. Im Gegensatz zu Platon ist sein idealer Staat jedoch keine Fiktion, sondern die römische Republik .
 • De legibus („Über die Gesetze“) enthält wie Platons Nomoi die praktische Anwendung der Staatslehre. Als ein Dialog zwischen Cicero selbst, seinem Bruder Quintus und seinem Freund Atticus konzipiert, stellt das Buch dar, wie die Gesetze auf dem Naturrecht beruhen. Das Werk entstand wohl Ende der 50er Jahre v. Chr. und ist nur etwa zur Hälfte erhalten.
 • Paradoxa Stoicorum (Begründung paradoxer ethischer Lehrsätze aus der Schule der Stoiker ). 46 v. Chr.
 • Die verlorene Consolatio („Trostschrift“ nach dem Tod seiner Tochter) erwähnte Cicero im Frühjahr 45 v. Chr. in einem Brief an Atticus. [36]
 • Hortensius sive de philosophia („Hortensius oder über die Philosophie“) entstand im Frühjahr 45 v. Chr. nach dem Vorbild von Aristoteles ' Protreptikos . Der nur in Fragmenten erhaltene Dialog zwischen Cicero, Catulus, Hortensius und Lucullus soll Augustinus einen Anstoß zur Bekehrung zum Christentum gegeben haben.
 • Academica priora (frühere Fassung der Bücher über die Erkenntnislehre der Akademiker ). 45 v. Chr.
  • Catulus (Dialog ‚Catulus'), 1. Teil der Academica priora, größtenteils verloren
  • Lucullus (Dialog ‚Lucullus'), 2. Teil der Academica priora, erhalten
 • Academici libri bzw. Academica posteriora (spätere Fassung der Abhandlung über die Erkenntnislehre der Akademiker in vier Büchern; erhalten ist neben wenigen Fragmenten nur der Anfang des ersten Buches – im Umfang etwa ein Viertel des ‚Lucullus')
 • De finibus bonorum et malorum („Über das höchste Gut und das größte Übel“) entstand im Juni 45 v. Chr. und ist Brutus gewidmet. In drei Dialogen werden verschiedene Ansätze der griechischen Philosophie, die das Ziel und den Sinn des Lebens betreffen, dargestellt.
 • Die Tusculanae disputationes („Gespräche in Tusculum “), entstanden in der 2. Hälfte des Jahres 45 v. Chr. und ebenfalls Brutus gewidmet, behandeln ethische Fragen wie den Umgang mit Leid und Tod. Das Wichtigste, um glücklich zu leben, ist die Tugend .
 • Cato maior de senectute („ Cato der Ältere über das Alter“) entstand 45/44 v. Chr. und ist ein fiktives Gespräch zwischen (dem älteren) Cato, P. Scipio minor und C. Laelius Sapiens , in dem Cato alle Vorwürfe, die man dem Alter macht, zu widerlegen sucht. Der Grund, weshalb so viele Greise über ihr Alter klagen, liegt allein in ihrem Charakter. Der Dialog ist Atticus gewidmet.
 • Laelius de amicitia („Laelius über die Freundschaft“) schrieb Cicero 45/44 v. Chr. „als Freund für den Freund“ [37] Atticus. Wieder treten Scipio und Laelius als Idealtypen der Freunde auf. Der Dialog endet mit dem Lob der virtus – Tugend als Grundlage wahrer Freundschaft.
 • In De natura deorum („Vom Wesen der Götter“), entstanden 45/44 v. Chr. und Brutus gewidmet, gibt Cicero ein Gespräch wieder, das der Stoiker Q. Lucilius Balbus, der Epikureer C. Velleius und der Akademiker C. Aurelius Cotta, [38] Vertreter der drei wichtigsten antiken Philosophenschulen, über das Wesen der Götter und ihre Beziehung zu den Menschen etwa dreißig Jahre zuvor geführt haben.
 • In De divinatione („Über die Wahrsagung“), einem 44 v. Chr. entstandenen Dialog zwischen Cicero und seinem Bruder, trennt Cicero zwischen furor , der direkten Inspiration, vor allem durch Träume, und den auslegungsbedürftigen Orakeln . Ersteres erklärt er als natürliche Vorgänge der menschlichen Seele, während die Vorzeichendeuter sich nur den Aberglauben ihrer Mitmenschen zu Nutze machen. De divinatione ist eine wichtige Quelle für unsere Kenntnis der römischen Religion .
 • De fato („Über das Schicksal“) schließt sich unmittelbar an De divinatione und De natura deorum an. Cicero diskutiert darin mit Aulus Hirtius über die Ansichten der Philosophenschulen zur Frage des freien Willens . Die Mitte 44 v. Chr. begonnene Schrift blieb unvollendet.
 • De gloria („Über den Ruhm“). Juli 44 v. Chr. Verloren.
 • De officiis („Über die Pflichten“) ist im Herbst/Winter 44 v. Chr. verfasst und in Briefform an den in Athen studierenden Sohn Marcus gerichtet. Er zitiert darin das ansonsten verlorene Buch des Panaitios von Rhodos über die Pflichten. Das erste Buch handelt von den Pflichten und Tugenden. Als wichtigste Tugenden nennt Cicero prudentia – Klugheit, iustitia – Gerechtigkeit, fortitudo – Tapferkeit und temperantia – Mäßigung, wie auch Platon sie in der Politeia und den Nomoi aufführt. Im zweiten Buch zeigt er, wie man durch tugendhaftes Verhalten die Sympathie seiner Mitmenschen gewinnt und dadurch sich selbst nützt. Als Beispiele dienen Politiker. Im dritten Buch thematisiert er den möglichen Konflikt zwischen Tugend und Nutzen, ebenfalls anhand zahlreicher Beispiele aus der Geschichte, wobei die Tugend immer den Vorrang haben müsse.

Rhetorische Schriften

Wie bei Cicero Leben und Werk ohnehin nur schwer zu trennen sind, so ist insbesondere die Unterscheidung zwischen philosophischen und rhetorischen Schriften zwar praktisch und übersichtlich (sie wird daher auch hier beibehalten), entspricht aber nicht Ciceros eigener Absicht und Ansicht. Schon in seinem ersten erhaltenen Werk ( De inventione I 1–5) erklärt er, Weisheit, Beredsamkeit und Staatskunst hätten ursprünglich eine Einheit gebildet, die erheblich zur Entwicklung der menschlichen Kultur beigetragen habe und wiederherzustellen sei. [39] Diese Einheit schwebt als Leitbild sowohl Ciceros theoretischen Schriften als auch seiner eigenen vita activa (etwa: „politisch engagiertes Leben“) im Dienste des Staates vor – jedenfalls so, wie er diese selbst idealisierend sah und gesehen wissen wollte.

Daher ist es nicht erstaunlich, wenn Cicero seine philosophischen Schriften mit rhetorischen Mitteln ausgestaltet und seine Rhetoriktheorie auf philosophischen Prinzipien aufbaut. Die Trennung von Weisheit und Beredsamkeit lastet er als „Zerwürfnis zwischen Zunge und Verstand“ Sokrates an ( De oratore III 61) – vermutlich ist sie eher auf Platon zurückzuführen – und versucht sie durch seine eigenen Schriften wieder aufzuheben. Denn zur bestmöglichen Verwirklichung sind seiner Meinung nach Philosophie und Rhetorik aufeinander angewiesen (siehe zum Beispiel De oratore III 54–143); Cicero bekennt, „dass ich zum Redner geworden bin […] nicht in den Lehrstätten der Rhetoren, sondern in den Hallen der Akademie“ ( Orator 12). Damit spielt er auf den Unterricht an, den er in Rom bei Philon von Larisa und später in Athen bei Antiochos von Askalon erhielt.

Die erhaltenen rhetoriktheoretischen Werke in chronologischer Reihenfolge:

 • De inventione („Über die Auffindung [des Redestoffes]“): Wohl zwischen 85 und 80 v. Chr. entstanden diese ersten beiden Bücher einer nicht vollendeten Gesamtdarstellung der Rhetorik. Cicero selbst verwarf sie später zu Gunsten seiner tiefer greifenden Darstellung in De oratore, sie dienten jedoch trotz ihres fragmentarischen Charakters bis ins Mittelalter als Lehrbuch. Der fertiggestellte Teil behandelt im ersten Buch rhetorische Grundbegriffe (I 5–9), die Statuslehre im Anschluss an Hermagoras von Temnos (I 10–19) sowie die Teile der Rede (I 19–109); das zweite Buch behandelt die Argumentationstechnik, vor allem in der Gerichtsrede (II 11–154, geordnet wiederum gemäß der Statuslehre) sowie kurz in der Volksrede (II 157–176) und der Festrede (II 177–178). Ciceros Aussagen haben inhaltlich oft große Ähnlichkeit mit der fälschlich unter seinem Namen überlieferten sog. Rhetorik an Herennius , so dass das genaue Verhältnis beider Schriften in der Wissenschaft lange umstritten war. Beide Werke sind jedenfalls ungefähr in derselben Zeit entstanden und beruhen direkt oder indirekt auf gleichen oder verwandten, letzten Endes griechischen Quellen. Da es allerdings auch geradezu wortwörtlich übereinstimmende Stellen gibt, lag ihnen wohl eine gemeinsame lateinische Quelle vor, vielleicht eine Abhandlung des gleichen Lehrers, als Vermittlerin vorwiegend griechischer Inhalte.
 • De oratore („Über den Redner“) – Ciceros 55 v. Chr. entstandenes rhetoriktheoretisches Hauptwerk (in drei 'Büchern') ist nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen späteren Orator ; auch die Hauptunterredner Crassus (140–91 v. Chr.) und Antonius (143–87 v. Chr.) sind Größen der Vergangenheit und nicht mit den Trägern gleicher Namen des 1. bzw. 2. Triumvirats identisch.
 • Partitiones oratoriae („Einteilungen der Redekunst“): Dieser wohl um 54 v. Chr., als Ciceros Sohn Marcus Rhetorik studierte, entstandene ‚Katechismus' behandelt in der Form eines fiktiven Frage- und Antwortspiels zwischen Sohn (C.) und Vater (P.) die Theorie der Rhetorik, vor allem Begriffe und schematische Einteilungen. Ciceros Originalität zeigt sich hier weniger in der insgesamt trockenen Form als in der kritischen Sichtung überkommener Schulregeln und in philosophischen Einflüssen, vor allem im dritten Teil bei der Behandlung von Tugenden, Gütern und Ursachen.
 • Brutus: Das nach Marcus Iunius Brutus benannte Buch wurde Anfang 46 v. Chr. verfasst und behandelt in Form eines Dialoges zwischen Cicero, Brutus und Atticus die Geschichte der römischen Redekunst bis zu Cicero selbst. Nach einer Einleitung (1–9) beginnt Ciceros Vortrag mit der griechischen Rhetorik (25–31) und betont, dass die Redekunst als schwierigste aller Künste erst spät zur Vollendung komme. Während er die älteren römischen Redner mühsam aus zweiter Hand darstellt (52–60), spricht Cicero ab Cato aus eigener Textkenntnis; Lucius Licinius Crassus und Marcus Antonius Orator , die beiden Protagonisten von De oratore, werden ausführlich verglichen (139ff.). Nach einem Exkurs über die Bedeutung des Publikumsurteils (183–200) und der Behandlung der Redner um Hortensius (201–283) weist Cicero die Vorwürfe des Attizismus zurück (284–300). Das Werk gipfelt in einem nicht eben bescheidenen Vergleich zwischen den Redekünsten des Hortensius und Ciceros selbst (301–328). Hauptabsicht Ciceros ist weniger eine Literaturgeschichte, schon gar nicht im heutigen Sinne, als eine Verteidigung gegen die Vorwürfe der Attizisten, zu denen auch Brutus zählte. Über ihn schreibt er, sein reicher Stil sei ein Zeichen des Asianismus .
 • Orator („Der Redner“) – nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen De oratore . Das im Sommer 46 v. Chr. entstandene Buch ist an Brutus gerichtet und entwirft ein Idealbild des vollkommenen Redners. Entgegen dem damaligen Streit zwischen Attizisten , die – wie Brutus – vom Redner eine möglichst schlichte und exakte Sprache forderten, und Asianisten , die eine kunstvoll gehobene Sprache vertraten, fordert Cicero, dass der beste Redner wie Demosthenes alle Stilebenen beherrschen und sie je nach dem Thema der Rede, ja sogar innerhalb der Rede wechselnd anwenden muss. Dazu bedarf er umfassender, vor allem philosophischer Bildung. Nur so kann er die drei Aufgaben des Redners: probare, delectare, flectere („beweisen, erfreuen, beugen“) erfüllen, denen Cicero die genau geschilderten drei Stilarten zuordnet (76–99). – Im Hauptteil behandelt Cicero die klassischen Arbeitsstadien des Redners, geht aber seinem Thema entsprechend auf die Auffindung ( inventio, 44–49) und die Anordnung ( dispositio, 50) des Redestoffes nur kurz ein, befasst sich jedoch ausführlich mit dem Stil ( elocutio, 51–236), insbesondere mit rhetorischen Figuren und Satzbau inklusive Prosarhythmus .
 • Topica („ Topik , Beweislehre“). Juli 44 v. Chr.
 • De optimo genere oratorum („Über die beste Art von Rednern“): Diese vielleicht um 46 v. Chr., nach anderen Einschätzungen schon in den 50er Jahren v. Chr. entstandene kurze Schrift ist eine Einleitung zur Übersetzung der Reden von Demosthenes und Aischines für und gegen Ktesiphon . Die Einleitung greift vor allem die römischen Attizisten an, ziemlich mit denselben Argumenten wie im Orator. Die Übersetzung selbst ist nicht überliefert, zudem ist unklar, ob Cicero sie überhaupt je ausgeführt hat. Die Echtheit der Schrift ist bereits in der Antike von Asconius Pedianus und weiter in der Neuzeit bezweifelt worden. [40]

Weitere Schriften

Zu Ciceros weiteren Werken zählen eine Trostschrift, Beiträge zur Geschichtsschreibung , Dichtungen (darunter die Hexametergedichte de consulatu suo über sein eigenes Konsulat sowie Marius über den bekannten römischen Feldherrn und Staatsmann ) sowie Übersetzungen. Diese Arbeiten sind großenteils verloren. Aus den Gedichten sind uns einige Zitate in Werken Ciceros und anderer Autoren überliefert. Diese Fragmente weisen Cicero jedoch bereits als einen der bedeutendsten – ja vielleicht den bedeutendsten – lateinischen Dichter vor Catull und den anderen Neoterikern aus, boten den Zeitgenossen aber auch Anlass für Spott und Häme wegen der Selbstüberschätzung Ciceros. Von den Übersetzungen sind große Stücke einer Übertragung von Platons Timaios ( Timaeus ) erhalten, die Cicero vermutlich nie veröffentlicht, sondern nur als Arbeitsübersetzung angefertigt hat. Außerdem besitzen wir die meist als Aratea des Cicero zitierten Bruchstücke einer Nachdichtung der Himmelserscheinungen des hellenistischen Dichters Aratos von Soloi , der einer der einflussreichsten Autoren seiner Zeit war.

Briefe

Die Briefe Ciceros wurden 1345 bzw. 1389 von Francesco Petrarca und dem florentinischen Staatskanzler und Förderer des Humanismus Coluccio Salutati wiederentdeckt. Insgesamt wurden über 900 Briefe gefunden, was anfänglich Begeisterung auslöste, die in Enttäuschung umschlug, da Cicero in ihnen nicht immer dem Ideal eines Verteidigers der Republik entsprach, als den er sich in seinen Reden und politischen Schriften darstellte.

Die Briefe wurden von Ciceros Sekretär Marcus Tullius Tiro 48–43 v. Chr. gesammelt und archiviert. Man zählt 4 Kategorien:

Rezeption

Die Nachwirkung Ciceros durch zwei Jahrtausende schwankte stark in ihrer Intensität. Sie betraf unterschiedliche Bereiche seiner Tätigkeit. Am wichtigsten war seine Rolle als Lehrmeister der Rhetorik und als stilistisches Vorbild, das die Norm einer „klassischen“ lateinischen Sprache setzt und deren Wortschatz festlegt. Folgenreich war auch seine Vermittlung griechischer Philosophie an die lateinischsprachige Welt, wofür er geeignete sprachliche Ausdrucksmittel schuf. Viel Beachtung fand ferner seine Leistung als Staatsmann, die kontrovers beurteilt wurde.

Die Breitenwirkung der philosophischen Schriften Ciceros ergab sich durch ihre didaktische Ausrichtung. Geschätzt wurde und wird seine Fähigkeit, komplexe Fragen übersichtlich zu erläutern und über verschiedene Lösungsversuche allgemeinverständlich zu informieren, ohne dem Leser eine bestimmte Lösung aufzudrängen.

Antike

Da Cicero ein politischer Gegner vor allem des Antonius, aber zeitweise auch Octavians gewesen war, gehörte er in den Jahren nach seinem Tod zu den Personen, die in den herrschenden Kreisen in schlechtem Ruf standen. Als Octavian den Prinzipat einführte und als Kaiser Augustus herrschte (27 v. Chr.–14 n. Chr.), wurde Cicero als eine der führenden Persönlichkeiten der besiegten Republikaner in der Öffentlichkeit gewöhnlich mit Stillschweigen übergangen; ihn zu loben hätte als Zeichen oppositioneller Gesinnung gedeutet werden können. Die großen Dichter des augusteischen Zeitalters – Horaz , Vergil , Ovid , Properz , Tibull – erwähnten seinen Namen nicht; Horaz wagte höchstens undeutliche Anspielungen, war aber ein eifriger Leser der Tusculanischen Gespräche und ging in seiner Kunsttheorie nicht nur von den Griechen, sondern auch von Cicero aus.

Die Geschichtsschreiber hingegen konnten Cicero wegen seiner historischen Bedeutung nicht einfach übergehen. Cornelius Nepos , dessen Cicero-Biographie nicht erhalten ist, hob seine Fähigkeit hervor, politische Entwicklungen vorauszusehen. Livius äußerte sich in seinem Werk anerkennend, aber distanziert und übte auch deutlich Kritik; er meinte, Cicero habe von allem Unglück, das ihm widerfuhr, nur den Tod würdig ertragen. Der Politiker und Geschichtsschreiber Asinius Pollio , der ein Anhänger Caesars und des Antonius gewesen war, verfasste eine Darstellung der zeitgenössischen Bürgerkriege, von der nur wenige Fragmente erhalten sind; darin ließ er Cicero in ungünstigem Licht erscheinen. Er warf ihm Mangel an Mäßigung in Erfolgszeiten und an Tapferkeit im Unglück vor und meinte, Cicero habe als Anwalt üble Menschen vor Bestrafung bewahrt und sie sich dadurch verpflichtet. Pollios Sohn Gaius Asinius Gallus wagte es sogar, Ciceros schriftstellerische Leistung, die selbst politische Gegner anzuerkennen pflegten, herabzusetzen; er stellte seinen Vater über Cicero.

Andererseits förderte Octavian Ciceros Sohn Marcus, mit dem er 30 v. Chr. das Konsulat bekleidete. Als der Senat die damnatio memoriae von Ciceros Hauptfeind Antonius beschloss, übernahm Marcus als Konsul die Ausführung; er ließ die Antonius-Statuen zerstören und konnte so für den Tod seines Vaters Rache nehmen. Indem Octavian dies billigte, distanzierte er sich indirekt von dem Mord an Cicero, dem er damals zugestimmt hatte, und vermittelte der Öffentlichkeit den Eindruck, dass diese Tat nur Antonius anzulasten sei.

Das andauernde Interesse an Cicero führte zur Veröffentlichung seiner Korrespondenz, die ihn teilweise in unvorteilhaftem Licht zeigte; Seneca († 65) hat sie bereits gekannt.

Nach dem Tod des Augustus wurde es wieder möglich, vorbehaltlos Bewunderung auch für die politische Leistung Ciceros zu äußern. Dies tat der Geschichtsschreiber Velleius Paterculus , der als begeisterter Anhänger des Kaisertums nicht im Verdacht republikanischer Gesinnung stand. Er folgte der schon von Livius vorgegebenen Linie, für Ciceros Tod ausschließlich Antonius verantwortlich zu machen, und vertuschte den Gegensatz zwischen Ciceros republikanischer Gesinnung und dem monarchischen Prinzip, das dem Kaisertum zugrunde lag. Einen Verteidiger fand Cicero sogar in der Kaiserfamilie: Zu den nicht erhaltenen Werken des Kaisers Claudius gehörte eine Entgegnung auf die Cicero-Kritik des Asinius Gallus. Asconius Pedianus schrieb einen Kommentar zu Reden Ciceros, der teilweise erhalten ist.

Im späten ersten Jahrhundert war nach dem Verblassen des politischen Gegensatzes zwischen republikanischer und monarchischer Gesinnung das Verhältnis kulturell maßgeblicher Kreise zu Cicero bereits völlig unbefangen. Plinius der Ältere meinte, Ciceros De officiis solle täglich gelesen, ja geradezu auswendig gelernt werden, und begeisterte sich auch für seine Leistungen als Staatsmann und als „Vater der Beredsamkeit“. [41] Sein jüngerer Zeitgenosse Quintilian , ein führender Lehrer der Rhetorik, war der Ansicht, Cicero sei jedem griechischen Redner ebenbürtig, und erhob seinen Stil zur Norm. Er meinte, Cicero habe, indem er die Griechen nachahmte, „die Kraft des Demosthenes, die Fülle Platons und die Anmut des Isokrates “ in seinen rhetorischen Leistungen vereint. Er sei mit Recht von seinen Zeitgenossen ein „König vor Gericht“ genannt worden, und für die Nachwelt stehe der Name Cicero nicht mehr nur für eine Person, sondern für die Beredsamkeit schlechthin. Quintilian erneuerte auch das Rednerideal Ciceros, wonach es primär nicht auf technische Fertigkeiten ankommt, sondern auf die Bildung als Voraussetzung für wahre Redekunst; der vollkommene Redner (perfectus orator) ist zugleich Philosoph, er vereint Beredsamkeit mit Weisheit.

Durch Quintilians Urteil, das Eingang ins antike Schulwesen fand, wurde Cicero das maßgebliche stilistische Vorbild für klassische lateinische Prosa. Eine betonte, oft ausschließliche Vorliebe für ihn, für die sich in der Neuzeit die Bezeichnung „Ciceronianismus“ einbürgerte, ist seit Quintilian ein Kernelement des lateinischen Klassizismus . Da Cicero zwar griechische philosophische Ideen in lateinischer Sprache verbreitet hat, aber sein Name nicht mit einer bestimmten von ihm selbst stammenden Idee oder Lehre verbunden ist, beziehen sich Begriffe wie „Ciceronianer“ und „Ciceronianismus“ nur auf die literarische Übernahme seines Stils, seines Wortschatzes und seiner Theorie der Rhetorik. Manchmal ist zusätzlich eine Vorliebe für die von Cicero bevorzugten Literaturgattungen gemeint. Die oft ebenfalls vorhandene Übereinstimmung mit seinen politischen oder philosophischen Ansichten gehört aber nicht unbedingt zu den Merkmalen des Ciceronianismus.

Zu einem ebenfalls sehr positiven, aber differenzierteren Urteil gelangte Tacitus in seinem Dialog über die Redner , worin er den Verfall der Redekunst beklagte. Er sah in Cicero den eigentlichen Schöpfer der römischen Rhetorik, unterschied dabei aber zwischen Jugendwerken, die noch weitschweifig gewesen seien und zu langsam dem Ziel zugestrebt seien, und den vorbildlichen Meisterleistungen der reifen Zeit. Ein Bewunderer und Nachahmer dieses „besten Musters“ war auch Tacitus' Freund Plinius der Jüngere . Der griechische Geschichtsschreiber Plutarch verfasste die älteste Cicero-Biographie, die erhalten geblieben ist, im Rahmen seiner parallelen Lebensbeschreibungen jeweils eines Griechen und eines Römers, wobei er Demosthenes und Cicero, aus damaliger Sicht die beiden bedeutendsten Redner der jeweiligen Völker, einander vergleichend gegenüberstellte.

Um die Mitte des 2. Jahrhunderts war Marcus Cornelius Fronto der führende Lehrer der Beredsamkeit. Er gründete eine nachhaltig einflussreiche Rednerschule und galt als der Cicero seiner Zeit, [42] was das höchstmögliche Lob bedeutete. Auch er sah in Cicero das große Vorbild der Redekunst – und ebenso des Briefstils –, obwohl er eigentlich die altertümliche Ausdrucksweise Catos des Älteren und Sallusts der „Üppigkeit“ Ciceros vorzog.

Im 3. Jahrhundert stellte der Geschichtsschreiber Cassius Dio in seiner Darstellung der spätrepublikanischen Zeit Ciceros Schwächen heraus. Er gab sehr ausführlich eine fiktive polemische Rede eines Cicero-Gegners wieder, doch ohne sich damit zu identifizieren. Außerdem ließ er durchblicken, dass Cicero sich unwürdig verhalten habe, indem er unphilosophische Angst und Schwäche zeigte. [43]

Auch in der Spätantike blieb Ciceros Sprache der normsetzende Vergleichsmaßstab. Quintus Aurelius Symmachus wurde als bedeutendster lateinischsprachiger Redner seiner Epoche gepriesen, indem man ihn mit Cicero verglich. [44] Einen bedeutenden, jahrhundertelang nachwirkenden Beitrag zur Cicero-Rezeption leistete Macrobius Ambrosius Theodosius mit seinem Kommentar zum Somnium Scipionis , der im Mittelalter eifrig gelesen wurde. In diesem Werk erscheint Cicero als Platoniker, sein Text wird im Sinne einer neuplatonischen Kosmologie und Seelenlehre gedeutet.

Ein intensives, aber teils zwiespältiges Verhältnis zu Cicero hatten die gebildeten lateinischsprachigen Kirchenväter der Spätantike. Bei ihnen galt das Interesse nicht wie früher in erster Linie dem Politiker und Redner Cicero, sondern hauptsächlich dem Philosophen. Der Kirchenvater Laktanz war Rhetoriklehrer und von Ciceros Stil stark beeinflusst. Er meinte, Cicero habe philosophisch so viel erkannt, wie man mit der Vernunft ohne göttliche Offenbarung erkennen könne; er habe zwar Falsches widerlegt, aber zur positiven Wahrheit mangels Kenntnis der christlichen Glaubenslehre keinen Zugang gehabt. In der Spätantike wurde Laktanz mit Cicero verglichen, im Renaissance-Humanismus wurde er wegen seiner Leistungen als Stilist „der christliche Cicero“ genannt. Auch Augustinus studierte in seiner Jugend Rhetorik. Er war von Cicero tief beeindruckt, besonders von dessen damals populärem Dialog Hortensius , einer Aufforderung zur Philosophie. Die Lektüre des Hortensius brachte ihn zur religiösen Philosophie und damit auf einen Weg, der ihn schließlich zur Bekehrung zum Christentum führte. Als Christ behielt Augustinus seine hohe Wertschätzung für Cicero, den er nun als Vorläufer des Christentums auffasste. Ein weit problematischeres Verhältnis zu Cicero hatte der gelehrte Kirchenvater Hieronymus , der seine literarische Ausbildung in Rom erhalten hatte. Er erlebte im Fieber eine beängstigende Traumvision, worin er vor dem Richterstuhl Gottes stand und beschuldigt wurde, kein Christ zu sein, sondern ein Ciceronianer (Ciceronianus es, non Christianus) . [45] Darauf versprach Hieronymus, sich von den Büchern Ciceros zu trennen, um Gottes Gnade zu erlangen, doch kannte er Texte aus diesen Werken bereits auswendig und musste bekennen, dass er das bereits erworbene Wissen nicht aus seinem Gedächtnis tilgen konnte. Dies brachte ihn in schwere Gewissensnot, da er die Beschäftigung mit solchem Schrifttum als sündhaft betrachtete. Dennoch waren alle seine Werke, auch die späteren, vom Einfluss Ciceros geprägt.

Im 6. Jahrhundert schrieb Boethius einen Kommentar zu Ciceros Topica .

Mittelalter

Die von Hieronymus eingeleitete negative Bewertung der Cicero-Studien erreichte einen Höhepunkt mit Papst Gregor dem Großen , der von 590 bis 604 amtierte. Er beklagte, dass die Freude an Ciceros Stil junge Menschen von der Bibellektüre abhalte, und meinte daher, dass die Werke des heidnischen Redners vernichtet werden sollten. In der Folgezeit ging die Beschäftigung mit Cicero stark zurück und verharrte lange auf niedrigem Niveau. Die Unkenntnis war so groß, dass sogar die Meinung vertreten wurde, Cicero und Tullius seien zwei verschiedene Personen.

Erst in der Zeit der Karolinger erwachte das Interesse an ihm bei einzelnen Gelehrten wie Alkuin und Servatus Lupus von Ferrières , später auch bei Papst Silvester II. (Gerbert von Aurillac; † 1003), der sich besonders mit den Reden befasste und ihren Stil nachahmte. [46] Ab dem 11. Jahrhundert nahm die Rezeption deutlich zu; besonders De officiis fand Anklang, da dieses Werk Themen behandelt, die auch für die christliche Morallehre wichtig waren. Verbreitet war die Redewendung von der „tullianischen Beredsamkeit“, auf die man etwa zurückgriff, um zu betonen, eine Meinung stehe so fest, dass sie nicht einmal mit Ciceros Überzeugungskraft erschüttert werden könnte. Beliebt war auch der schon in der Spätantike verwendete Topos , etwas sei so unbeschreiblich, dass selbst Cicero (Tullius) verstummen würde. Man pflegte ihn „Tullius“ zu nennen. Einige seiner Werke gehörten zur Schullektüre. [47] Er wurde aber mehr gelobt als tatsächlich verstanden und nachgeahmt. Oft schöpfte man das Wissen über ihn nicht aus seinen eigenen Werken, sondern aus denen der Kirchenväter, die sich mit ihm auseinandergesetzt hatten. Sehr wenig bekannt waren seine Briefe.

Die Aufmerksamkeit der Gebildeten richtete sich besonders auf seine Dialoge Über das Alter (Cato de senectute) und Über die Freundschaft ( Laelius de amicitia ) , auf De officiis sowie auf das von Macrobius kommentierte Somnium Scipionis , dessen Jenseitsthematik die mittelalterlichen Christen interessierte. Im 12. Jahrhundert verfasste der Zisterzienserabt Aelred von Rievaulx eine Schrift Über die geistliche Freundschaft als christliches Gegenstück zum Dialog Laelius de amicitia , mit dem er sich auseinandersetzte. Im Rhetorikunterricht verwendete man hauptsächlich Ciceros Jugendwerk De inventione , von dem er sich später selbst distanziert hatte, und das ihm irrtümlich zugeschriebene Lehrbuch Rhetorica ad Herennium – beides Schriften technischen Charakters, die mit Ciceros Hauptanliegen, der Bildung, wenig zu tun haben. [48] Seine rhetorischen Regeln wurden auch auf die Predigttechnik angewendet. In der bildenden Kunst stellte man ihn als Verkörperung der Rhetorik dar.

Als im 13. Jahrhundert in Italien der Vorhumanismus (Prähumanismus) einsetzte, nahm das Interesse an Cicero in literarisch orientierten Kreisen zu. Auch bei den scholastischen Gelehrten, sogar den Theologen, stand er in hohem Ansehen. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin berief sich oft auf ihn und widersprach seinen Ansichten fast nie. Auch Dante zitierte ihn häufig und erzählte, dass der Dialog Über die Freundschaft ihn stark beeindruckt und ihm den Weg zur Philosophie gezeigt hatte. [49] Seine Verwendung der italienischen Volkssprache (volgare) in literarischen Werken rechtfertigte er unter Berufung auf Cicero.

Im Byzantinischen Reich war Cicero eine der bekanntesten Figuren des antiken Rom; man kannte ihn vor allem aus der Cicero-Biographie Plutarchs, die den lateinischsprachigen Gelehrten des Westens nicht zur Verfügung stand. Im Spätmittelalter übersetzte Maximos Planudes das Somnium Scipionis samt dem Kommentar des Macrobius ins Griechische. [50]

Frührenaissance

Das Ende von Ciceros vierter Rede gegen Catilina in einer von Poggio Bracciolini 1425 geschriebenen Handschrift: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana , Plut. 48,22, fol. 121r
Der Anfang von Ciceros De officiis in der Handschrift Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticanus Palatinus lat. 1534, fol. 1r (15. Jahrhundert)

Mit dem Einsetzen der Renaissance erhielt Cicero wieder die Autorität des unumstrittenen stilistischen Vorbilds auf dem Gebiet der lateinischen Prosa. Bei der Wiederanknüpfung an ihn im italienischen Humanismus spielte Francesco Petrarca eine zentrale, bahnbrechende Rolle. Er entdeckte im Jahr 1345 in der Dombibliothek von Verona eine Handschrift, die Hunderte von verschollenen Briefen Ciceros enthielt. Dieser Fund erschloss den Humanisten einen neuen, direkten Zugang zur Persönlichkeit und politischen Rolle des römischen Staatsmanns. Nachdem man sich in den vorhergehenden Jahrhunderten auf literarische und philosophische Aspekte seines Werks konzentriert hatte, zeigten ihn die neu entdeckten Briefe als Menschen mit menschlichen Schwächen, als Freund und Familienvater. Nun wurde Cicero zunehmend auch für die Kunst des Briefschreibens der Lehrmeister der Humanisten, und der Brief als Kunstform breitete sich aus. Petrarca, der auch zwei Reden Ciceros wiederentdeckte, trat sogar in einen literarischen Dialog mit ihm; er schrieb ihm 1345 zwei fiktive Briefe, worin er ihm überschwänglich dafür dankte, den Humanisten „das Wenige an Eleganz und Kunst der Darstellung“, das sie (im Vergleich mit ihrem antiken Vorbild) besaßen, vermittelt zu haben. Zugleich äußerte er aber auch Enttäuschung über manche aus den Briefen ersichtliche Verhaltensweisen Ciceros, die er missbilligte. [51] Für Humanisten wie Giovanni Boccaccio und Coluccio Salutati bedeutete es höchstes Lob, dass man ihren Stil mit dem Ciceros verglich. Salutati wurde von einem Zeitgenossen als „Affe Ciceros“ bezeichnet, was dem Zusammenhang nach als Kompliment gemeint war. 1392 entdeckte Salutati in Verona weitere Briefe Ciceros, Poggio Bracciolini fand in Klosterbibliotheken verschollene Reden. Leonardo Bruni verfasste 1415 eine Cicero-Biographie, den Cicero novus , worin er besonders hervorhob, Cicero sei die Vereinigung des aktiven, politischen mit dem beschaulichen, zurückgezogenen Leben geglückt. Die Frage des Verhältnisses zwischen diesen beiden Lebensweisen, der vita activa und der vita contemplativa , bei Cicero war schon im Mittelalter thematisiert worden (bis zum 13. Jahrhundert galt er als Kronzeuge für den Vorrang eines beschaulichen Lebens), und die Renaissance-Humanisten setzten die Erörterung fort.

Ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts waren De inventione und das Cicero fälschlich zugeschriebene Lehrbuch Auctor ad Herennium auch in italienischen Fassungen verbreitet. [52]

Auf Ciceros Begriff humanitas ging die Bezeichnung studia humanitatis für das humanistische Bildungsprogramm zurück. Das Ziel war, philosophische Bildung mit sprachlicher Meisterschaft zu verbinden. Der Ausgangspunkt für dieses Konzept war Ciceros Feststellung in De inventione , dass Weisheit (sapientia) ohne rhetorische Überzeugungskraft ( eloquentia , Beredsamkeit) dem Staat kaum nütze und Beredsamkeit ohne Weisheit ihm sogar schweren Schaden zufügen könne und niemals Nutzen bringe. Nur die Verbindung beider sei hilfreich. Der Unterricht im Sinne dieses Programms sollte nach humanistischer Auffassung früh beginnen; der Gelehrte und Pädagoge Guarino da Verona meinte überspitzt, man solle Ciceros Schriften den Kindern bereits mit der Muttermilch verabreichen. [53]

Radikale „Ciceronianer“ wie Gasparino Barzizza , Guarino da Verona, Paolo Cortesi und Ermolao Barbaro wollten keinerlei Abweichungen vom klassischen Latein Ciceros dulden. Andere Humanisten wie Petrarca, Angelo Poliziano , Leonardo Bruni und Gianfrancesco Pico della Mirandola traten für ein freieres Verhältnis zum Vorbild ein. Sie meinten, man solle nicht so schreiben, wie Cicero es tat, sondern so, wie er es unter den Bedingungen der Gegenwart täte; es sei besser, seinen Geist nachzuahmen, als sich an stilistische Äußerlichkeiten zu klammern. Die Meinungsverschiedenheiten wurden in heftigen Debatten ausgetragen. [54]

Aufsehen erregte Lorenzo Valla mit seiner bewusst provozierenden Behauptung, Quintilian sei Cicero als Meister der Redekunst überlegen.

Frühe Neuzeit

Früher Druck von Ciceros Epistulae ad familiares (Venedig 1547) mit humanistischen Kommentaren

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde der an Ciceros Humanitas-Begriff anknüpfende Ausdruck humanista (Humanist) gebräuchlich, zunächst als Berufsbezeichnung für Inhaber von Lehrstühlen humanistischer Fächer, ab dem 16. Jahrhundert auch allgemein als Selbstbezeichnung humanistisch Gebildeter.

Erasmus von Rotterdam († 1536) teilte die allgemeine Cicero-Begeisterung der Humanisten, kritisierte aber die verbreitete Vorstellung, man habe unter allen römischen Schriftstellern nur diesen einen als stilistische Autorität zu akzeptieren und nachzuahmen. In seiner 1528 erschienenen Schrift Ciceronianus oder Über die beste Art des Redens distanzierte er sich von einer aus seiner Sicht sklavischen, pedantischen Imitation des Meisters. Er meinte, man solle sich zum Vorbild nicht wie ein Affe verhalten, sondern wie ein Sohn. Die ciceronianische Position hatte Paolo Cortesi drastisch formuliert: er wolle lieber Ciceros Sohn sein als sein Affe, aber lieber Ciceros Affe als anderer Autoren Sohn. [55] Erasmus argumentierte, es gebe gar keinen einheitlichen Stil Ciceros, sondern sein Werk sei gerade durch seine Variationsbreite und Anpassung an das jeweils Angemessene vorbildlich. Andererseits bewunderte Erasmus aber auch die bedeutenden Ciceronianer unter seinen Zeitgenossen, unter denen der Kardinal Pietro Bembo (1470–1547) herausragte. Bembo betonte, man könne sich die lateinische Sprache nur durch Nachahmung aneignen, und wenn man nachahme, solle man den Besten nachahmen. Die Debatte über das angemessene Verhältnis zum Vorbild Cicero dauerte bis ins 18. Jahrhundert an. Ein wichtiges Werkzeug der Ciceronianer war der von Mario Nizolio geschaffene Thesaurus Ciceronianus , ein Wörterbuch zu Ciceros Sprachgebrauch mit Belegen und Erläuterungen.

Vincenzo Foppa : Der junge Cicero beim Lesen, Fresko etwa aus dem Jahr 1464, heute Wallace Collection , London

Während der strenge Ciceronianismus im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert in der Gelehrtenwelt an Anziehungskraft verlor, setzte er sich im schulischen Bereich völlig durch, vor allem im jesuitischen Schulwesen. Dabei lautete das schon von Bembo dargelegte Hauptargument der Ciceronianer, es gebe in der Entwicklung einer Sprache einen Moment höchster Perfektion, der als Optimum festzuhalten sei und dem daher Vorbildcharakter zukomme. Die so angestrebte Optimierung hatte aber ihren Preis: Das Lateinische, das im Mittelalter – besonders in der Epoche der Scholastik – noch sehr flexibel, entwicklungsfähig und insofern „lebendig“ gewesen war, wurde erst durch den strengen Ciceronianismus der konservativen Humanisten zu einer fixierten „toten“ Sprache. Die verbindliche Begrenzung auf den klassischen Stil und Wortschatz Ciceros bedeutete eine Erstarrung, die Weiterentwicklung ausschloss.

In Frankreich war die Cicero-Rezeption zwar nicht so stark wie in Italien, aber auch dort setzte sich das humanistische Bildungsideal durch, zu dem die Fähigkeit gehörte, sich im Stil Ciceros elegant lateinisch auszudrücken. In diesem Sinne äußerte sich unter anderem François Rabelais . Die Kritik des Erasmus am Ciceronianismus stieß auf heftige Ablehnung, etwa bei Julius Caesar Scaliger und Étienne Dolet. Eine Ausnahme von der meist vorbehaltlosen Bewunderung Ciceros bildete das differenzierte Urteil Michel de Montaignes , der vor Kritik nicht zurückschreckte. Montaigne warf dem römischen Staatsmann Eitelkeit und Ruhmsucht vor und meinte, er sei ein guter Bürger gewesen, aber von weichem Charakter. Die philosophischen Werke, besonders diejenigen über moralische Themen, kritisierte er als zu wortreich, weitschweifig, substanzarm und daher langweilig. Es fehle an durchschlagender Beweisführung, und der Kern eines Problems werde eher umgangen als geklärt.

Büste Ciceros, aus Florenz (17. Jahrhundert), heute in Schloss Vaux-le-Vicomte , Frankreich

Im deutschsprachigen Raum war der Einfluss Ciceros in den evangelischen Gebieten relativ schwach, obwohl er auch hier Schulautor war und Luther seine philosophischen Schriften zur Lektüre empfohlen hatte. Man las Cicero weniger um seiner selbst willen als vielmehr um seine Redekunst für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Dies änderte sich auch im 18. Jahrhundert kaum, zumal damals die Wertschätzung in erster Linie der griechischen Antike galt.

Unter den Aufklärern trat vor allem Voltaire als Verehrer Ciceros hervor. Er schätzte ihn als Gegner des Despotismus und hielt seine philosophischen Leistungen für denen der griechischen Philosophen gleichwertig. Voltaire schrieb ein Theaterstück Catilina oder Das gerettete Rom . Er machte darin Cicero zum Helden und spielte selbst im Jahr 1751 bei Aufführungen auf Privatbühnen dessen Rolle. [56]

In Nordamerika war in den britischen Kolonien , als sich im 18. Jahrhundert die Loslösung von Großbritannien und die Gründung der USA anbahnte, die Berufung auf die republikanische Tradition der Antike in den führenden Kreisen der Unabhängigkeitsbewegung sehr populär. In unzähligen Reden und Schriften nahm man auf die römischen „Patrioten“ Cicero und Brutus als Kämpfer gegen die Tyrannei Bezug. John Adams , der zu den Gründervätern des neuen Staates gehörte und zweiter Präsident der USA wurde, war der Meinung, dass im gesamten Verlauf der Weltgeschichte niemand Cicero hinsichtlich der Vereinigung der Fähigkeiten eines Staatsmanns und eines Philosophen übertroffen habe. Er sah in ihm das klassische Vorbild bürgerlicher Tugend. Auch andere Gründerväter wie Thomas Jefferson und John Dickinson und Publizisten wie Josiah Quincy II und James Otis Jr. verehrten Cicero und stützten sich in ihrer Polemik gegen die Monarchie und beim Eintreten für das Naturrecht auf seine Gedanken. Jefferson las ihn im Original und zitierte ihn gern. Er betonte seine außerordentliche Wertschätzung für die philosophische Haltung, patriotische Gesinnung und Beredsamkeit des römischen Staatsmannes, tadelte ihn aber wegen Weitschweifigkeit. [57]

Moderne

Cicero. Porträtbüste von Bertel Thorvaldsen nach einem römischen Original, Thorvaldsen-Museum , Kopenhagen

Die Französische Revolution , deren Wortführer sich gern auf altrömische republikanische Tugenden beriefen, führte zu einer Steigerung der traditionellen Cicero-Bewunderung und gab ihr zugleich eine neue Ausrichtung. Nun galt der große Redner zusammen mit dem jüngeren Cato und Brutus , den bekanntesten Gegnern Caesars, als Vorkämpfer der Freiheit und der republikanischen Verfassung gegen die Despotie. In diesem Sinne wurde auch sein Auftreten gegen Catilina gewürdigt. Auch in formaler Hinsicht blieb er das große Vorbild; die führenden Revolutionäre, die als Redner glänzen wollten, pflegten ihre Ansprachen nach seinem Muster zu formen. Sie schätzten seine Fähigkeit, mit den Mitteln der Rhetorik einen gestaltenden Einfluss auf die Politik zu gewinnen. In ihren Reden wimmelte es von Vergleichen zwischen den aktuellen Verhältnissen und denjenigen der Epoche Ciceros sowie von einschlägigen Anspielungen, wobei die Kenntnis der Klassikertexte vorausgesetzt wurde. Der Girondist Pierre Vergniaud wurde „Cicero“ genannt. [58]

Cesare Maccari : Cicero klagt Catilina an. Historisierendes Fresko in der Villa Madama in Rom, 1888

Der englische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill sah Ciceros Art, sich auf Prozesse vorzubereiten, als vorbildlich an. Er schrieb in „On Liberty“, jeder müsse genau wie Cicero die Meinung des anderen studieren, sonst könne man sich keine eigene Meinung bilden. Außerdem bezeichnet er ihn als zweitbesten Redner des Altertums. [59]

Ganz anders entwickelte sich das Cicerobild im 19. Jahrhundert in Deutschland. Dort herrschte weithin in der Altertumswissenschaft ebenso wie in der Geschichtsphilosophie die Auffassung, der Sieg Caesars und des monarchischen Prinzips sei eine unausweichliche historische Notwendigkeit gewesen und der Widerstand der Republikaner dagegen sinnlos; Caesar habe das Zeitgemäße und daher Richtige getan, Cicero habe dies nicht erkennen können und daher scheitern müssen. Ein besonders prominenter Vertreter dieser Ansicht war Hegel . Der Historiker Wilhelm Drumann veröffentlichte 1834–1844 eine sechsbändige Geschichte des Übergangs von der republikanischen zur monarchischen Verfassung in Rom, ein Standardwerk, dessen sechster Band ausschließlich Cicero gewidmet ist. In dieser sehr gründlichen, aber einseitigen Untersuchung prangerte er Ciceros Schwanken zwischen verschiedenen Parteirichtungen an und schilderte ihn als haltlosen Opportunisten. Drumanns Sichtweise schloss sich später Theodor Mommsen an, der noch schärfer formulierte und eine vernichtende Kritik sowohl an der schriftstellerischen und philosophischen Leistung Ciceros als auch an seiner Politik übte. Er hielt ihn für „eine Journalistennatur im schlechtesten Sinne des Wortes“, für einen Kompilator , der mangels eigener Ideen nur fremde oberflächlich wiedergab, der an Worten reich und an Gedanken arm war. Im 1856 erschienenen dritten Band seiner Römischen Geschichte schrieb er:

Marcus Cicero …, gewohnt bald mit den Demokraten, bald mit Pompeius, bald aus etwas weiterer Ferne mit der Aristokratie zu liebäugeln und jedem einflussreichen Beklagten ohne Unterschied der Person oder Partei – auch Catilina zählte er unter seinen Clienten – Advokatendienste zu leisten, eigentlich von keiner Partei oder, was ziemlich dasselbe ist, von der Partei der materiellen Interessen, … Als Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht, hat er nach einander als Demokrat, als Aristokrat und als Werkzeug der Monarchen figurirt und ist nie mehr gewesen als ein kurzsichtiger Egoist. [60]

Mommsens Verdammungsurteil erregte großes Aufsehen und erzielte eine starke Nachwirkung. Im frühen 20. Jahrhundert verbreitete sich seine Sichtweise auch durch die einflussreiche populärwissenschaftliche Darstellung von Theodor Birt . Auch außerhalb Deutschlands fand sie Anklang, doch distanzierten sich Zeitgenossen Mommsens wie Gaston Boissier und die meisten späteren Historiker davon; sie stuften Mommsens Wertung als einseitig und allenfalls teilweise berechtigt ein. Der expressionistische Schriftsteller Klabund attestierte ihm eine „schrankenlose Eitelkeit, der er alles, selbst die Wahrheit, opferte“ und fand seine Reden „zum Einschlafen langweilig“. [61] Manche Gelehrte, darunter Tadeusz Stefan Zieliński und Emanuele Ciaceri, strebten eine generelle „Rehabilitierung“ Ciceros an. Die Verteidiger Ciceros unterstellten seinen modernen Verurteilern, sie hätten politische Gegensätze ihrer eigenen Epoche auf das antike Rom übertragen und seien so zu einer parteiischen Perspektive gelangt.

In den USA wirkte die Bewunderung der Gründerväter-Generation für Cicero im 19. und 20. Jahrhundert nach. Nach ihm wurden die 1857 gegründete Stadt Cicero in Illinois sowie verschiedene Ortschaften benannt. Präsident Harry S. Truman (1945–1953) hielt ihn und Demosthenes für die beiden überzeugendsten Redner der Weltgeschichte; er las die Reden Ciceros im lateinischen Original und übersetzte sie ins Englische.

In Europa führte der Zweite Weltkrieg wieder zu einem größeren Interesse an Cicero und dessen humanistischem Menschenbild. [62] So beschrieb ihn Friedrich August von Hayek in seinem 1944 erschienenen Buch „The Road to Serfdom“ als bedeutenden Vertreter der individualistischen Philosophie [63] und Stefan Zweig verherrlichte ihn 1940 in einem Essay als ersten Anwalt der Humanität und letzten Anwalt der römischen Freiheit. [64] Werke Ciceros gehören noch heute zum Kern des gymnasialen Lateinunterrichts .

In historischen Romanen kommt Cicero häufig vor, manchmal als Hauptfigur. [65] Taylor Caldwell schildert sein Leben in dem Roman Eine Säule aus Erz ( A Pillar of Iron , 1965). In historischen Kriminalromanen von Steven Saylor spielt er eine wichtige Rolle. Robert Harris stellt in einer Roman- Trilogie Ciceros Leben aus der Perspektive von dessen Vertrautem Tiro dar. [66]

1925 wurde die Pflanzengattung Ciceronia Urb. aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae) nach Cicero benannt, [67] 1999 der Asteroid (9446) Cicero . [68]

Ausgaben und Übersetzungen

Cicero auf einer Sammelmarke des Langenscheidt -Verlags

Gesamtausgaben

 • M. Tulli Ciceronis opera quae supersunt omnia. Lat. kritische Gesamtausgabe in Einzelbänden versch. Hrsg. in versch. Auflagen. BG Teubner, Leipzig bzw. Stuttgart (Bibliotheca Teubneriana).
 • Works. Lat.-engl. Gesamtausgabe in Einzelbänden, versch. Hrsg. in versch. Auflagen. Loeb, London/Cambridge, Mass. ( Loeb Classical Library ).

Reden

 • M. Tulli Ciceronis Orationes, lat. Kritisch hrsg. von AC Clark und W. Peterson. 6 Bde., Oxford 1905–1918 u.ö. (Bibliotheca Oxoniensis).
 • Sämtliche Reden. Eingeleitet, übers. und erl. von Manfred Fuhrmann. Artemis, Zürich 1971 ff.
 • Die politischen Reden, lat.-dt. Hrsg., übers. und erl. von Manfred Fuhrmann. 3 Bde. Artemis und Winkler, München 1993.
 • Die Reden gegen Verres, lat.-dt. Hrsg., übers. und erl. von Manfred Fuhrmann. Artemis und Winkler, München 1995.
 • Die Prozessreden, lat.-dt. Hrsg., übers. und erl. von Manfred Fuhrmann. 2 Bde. Artemis und Winkler, München 1997.
 • Cicero , Agrarian Speeches . Introduction, Text, Translation, and Commentary by Gesine Manuwald . Oxford University Press, Oxford 2018.

Philosophische Schriften

 • Der Staat (De re publica), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Karl Büchner . 4. Aufl. Artemis und Winkler, München/Zürich 1987.
 • Hortensius , Lucullus, Academici libri, lat.-dt. Hrsg. und übers. von Laila Straume-Zimmermann, F. Broemser und Olof Gigon . München/Zürich: Artemis und Winkler 1990.
 • Über die Ziele menschlichen Handelns (De finibus), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Olof Gigon. Artemis und Winkler, München/Zürich 1988.
 • Gespräche in Tusculum. Tusculanae disputationes. Hrsg. von Olof Gigon. 7. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1998.
 • Tusculanae disputationes. Hrsg.: Max Pohlenz , Bibliotheca Teubneriana, 1918.
 • Vom Wesen der Götter (De natura deorum), lat.-dt. Hrsg. und übers. von W. Gerlach und Karl Bayer. 3. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1990.
 • Über das Schicksal (De fato), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Karl Bayer. 4. Aufl., Artemis und Winkler, Düsseldorf/Zürich 2000.
 • Cato Maior. Laelius, lat.-dt. Hrsg. und übers. von M. Faltner. Artemis und Winkler, München/Zürich 1988.
 • Vom rechten Handeln (De officiis), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Karl Büchner. 3. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1987.
 • De Officiis , lat. Hrsg. von M. Winterbottom, Oxford Classical Texts , Oxford 1994
 • De finibus bonorum et malorum . lat. Hrsg. von LD Reynolds , Oxford Classical Texts , Oxford 1998

Rhetorische Schriften

 • De oratore – Über den Redner, lat.-dt. Hrsg. und übers. von H. Merklin. Reclam, Stuttgart 1978 u.ö.
 • Brutus, lat.-dt. Hrsg. und übers. von Bernhard Kytzler. 4. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1990.
 • Orator, lat.-dt. Hrsg. und übers. von Bernhard Kytzler. 3. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1988.
 • Rhetorica lat. Hrsg. von AS Wilkins, 2. Bde., Oxford Classical Texts , Oxford 1963

Briefe

 • Epistulae ad familiares, lat. Hrsg. und kommentiert von DR Shackleton Bailey . 2 Bde., Cambridge University Press, Cambridge 1977.
 • Epistulae ad familiares. Libri I-XVI, lat. Hrsg. von DR Shackleton Bailey. Teubner, Stuttgart 1988.
 • An seine Freunde (Ad familiares), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Helmut Kasten. 4. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1989.
 • Letters to Atticus (Ad Atticum), lat.-engl. Hrsg., übers. und kommentiert von DR Shackleton Bailey. 7 Bde., Cambridge 1965–1970.
 • Atticus-Briefe (Ad Atticum), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Helmut Kasten. 4. Aufl., Artemis und Winkler, München/Zürich 1990.
 • Epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutum, lat. Hrsg. und kommentiert von DR Shackleton Bailey. Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 • An Bruder Quintus, An Brutus (Ad Quintum fratrem, Ad Brutum), lat.-dt. Hrsg. und übers. von Helmut Kasten. Artemis und Winkler, München/Zürich 1965.

Anthologien

Literatur

Allgemeines

Reden

 • Michael Alexander: The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era. Ann Arbor 2002.
 • Stefan Bittner: Ciceros Rhetorik – Eine Bildungstheorie. Von der Redetechnik zur humanitären Eloquenz. Frechen 1999.
 • Alfons Bürge: Die Juristenkomik in Ciceros Rede Pro Murena: Übersetzung und Kommentar. Zürich 1974.
 • Shane Butler: The Hand of Cicero. London/New York 2002.
 • Christopher P. Craig: The role of rational argumentation in selected judicial speeches of Cicero. Michigan 1982.
 • Richard Clare MacClintock: Cicero's narrative technique in the judicial speeches. Ann Arbor 1975.
 • Johannes Platschek : Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius. München 2005.
 • Jonathan Powell, Jeremy Paterson (Hrsg.): Cicero the advocate. Oxford 2004.
 • Wilfried Stroh: Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden. Stuttgart 1975.

Wirkung

Weblinks

Commons : Cicero – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Quelle

Werke

Wikisource: Marcus Tullius Cicero – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: Cicero – Quellen und Volltexte
Wikiquote: Cicero – Zitate

Literatur

Internationale Gesellschaft der Freunde Ciceros

Anmerkungen

 1. Grundlegend zur Biographie ist der umfassende Artikel Matthias Gelzer: M. Tullius Cicero (als Politiker). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), Band VII A, Stuttgart 1939, Sp. 827ff. (dort umfassende Quellenbelege).
 2. Vgl. den Beginn des 2. Buchs von Ciceros Werk De legibus .
 3. Francisco Pina Polo: Rom, das bin ich. Marcus Tullius Cicero. Ein Leben. Stuttgart 2010, S. 30.
 4. Plutarch, Cicero 1
 5. Plutarch: Cicero 2,2
 6. Marie Theres Fögen : Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002 (italienisch: Bologna 2006), ISBN 3-525-36269-2 , S. 167.
 7. Manfred Fuhrmann : Cicero und die römische Republik. Eine Biographie. 5. Auflage, Artemis & Winkler, Mannheim 2011, ISBN 978-3-538-07324-1 , S. 78. Als kurulischer Ädil wird er unter anderem erwähnt bei: James M. May: Cicero: His Life and Career. In: Derselbe (Hrsg.): Brill's Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric. Brill, Leiden/Boston/Köln 2012, ISBN 90-04-12147-1 , S. 1–21, hier S. 6.
 8. Cicero: De lege Manilia 44.
 9. Die Rede in toga candida ist nur im Kommentar von Asconius Pedianus erhalten.
 10. Epistulae ad Atticum 2, 3, 3f. ; vgl. de provinciis consularibus 17, 21 .
 11. Cassius Dio 38, 17, 7.
 12. Gemeint ist die popularis levitas , vgl. Philippische Reden 5.49
 13. Conservare (er-, behalten) ist ein Wort, das Cicero sehr oft verwendet, bes. in der Rede Pro Marcello sowie in den Schriften Brutus und De inventione
 14. Rede Pro Marcello 1, epistulae ad familiares 4, 4, 4; Collins, Caesar and the Corruption of the Power , in; Historia 1955, H. 4, S. 445–465, auch in: Wege der Forschung 43, Darmstadt 1967, 379–412, bes. 387
 15. Orationes in Catilinam 3, 15, 29 sowie 4, 3 f. 18
 16. Platon, Brief an Archytas (= Epistula 9 ).358a.
 17. Pro Marcello 26
 18. Pro Marcello 23
 19. ad familiares 4, 13, 2 sowie 6, 6, 8
 20. Zu diesen und anderen Ehrungen für Caesar vgl. Seel, Cicero – Wort, Staat, Welt , S. 409
 21. Epistulae ad Atticum 12, 45, 2 sowie 12, 28, 3
 22. Cicero behauptet dies in ad familiares 9, 15, 4
 23. Philippische Reden, 2, 28.30
 24. Cicero, epistulae ad Atticum 14,21,3: Acta enim illa res est animo virili, consilio puerili.
 25. Plutarch: Cicero 48–49 . Seneca der Ältere : Suasoriae 6.17; 6.22 (= Livius : Ab urbe condita , Fragment 59 und 60).
 26. Cassius Dio 47,8,4 .
 27. Plutarch: Cicero 29 .
 28. Plutarch: Cicero 20ff.
 29. Plutarch: Cicero 41
 30. Dolabella hatte 50 v. Chr. Appius Claudius Pulcher angeklagt, den Cicero verteidigte.
 31. Cicero: Ad Atticum 11, 22, 3.
 32. Cicero: Ad Atticum 12, 14, 3.
 33. Ad familiares 4, 5 .
 34. Bernhard Kytzler : Frauen der Antike. Von Aspasia bis Zenobia . Artemis, München & Zürich 1994, ISBN 3-7608-1224-4 , S. 142.
 35. Zu Ciceros philosophischem Denken siehe Günter Gawlick, Woldemar Görler: Cicero . In: Hellmut Flashar (Hrsg.): Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike , Bd. 4: Die hellenistische Philosophie , 2. Halbband, Basel 1994, S. 1084–1125.
 36. Cicero: Ad Atticum 14, 12, 3.
 37. Cicero: Laelius de amicitia 5.
 38. vermutlich identisch mit Gaius Aurelius Cotta (Konsul 75 v. Chr.)
 39. Vgl. Karl Büchner : Cicero (1964) 50–62.
 40. Vgl. Albrecht Dihle : Ein Spurium unter den rhetorischen Werken Ciceros . In: Hermes . Band 83, Nr. 3 (1955), S. 303–314, oder Klaus Bringmann : Untersuchungen zum späten Cicero . Göttingen 1971 (Hypomnemata 29), S. 256.
 41. Zu Plinius' Cicero-Verherrlichung siehe Will Richter : Das Cicerobild der römischen Kaiserzeit . In: Gerhard Radke (Hrsg.): Cicero, ein Mensch seiner Zeit , Berlin 1968, S. 166f.
 42. Carl Becker: Cicero. B: Nachleben . In: Reallexikon für Antike und Christentum , Band 3, Stuttgart 1957, Sp. 101.
 43. Will Richter: Das Cicerobild der römischen Kaiserzeit . In: Gerhard Radke (Hrsg.): Cicero, ein Mensch seiner Zeit , Berlin 1968, S. 192–197.
 44. Carl Becker: Cicero. B: Nachleben . In: Reallexikon für Antike und Christentum , Band 3, Stuttgart 1957, Sp. 103.
 45. Hieronymus: Briefe 22,30 (Ad Eustochium) .
 46. Zur frühmittelalterlichen Cicero-Rezeption siehe John Moorhead: Aspects of the Carolingian Response to Cicero . In: Philologus 129, 1985, S. 109–120.
 47. Peter Leberecht Schmidt: Bemerkungen zur Position Ciceros im mittelalterlichen Geschichtsbild . In: Ciceroniana 11, 2000, S. 28.
 48. Zur Rezeption dieser Werke siehe John O. Ward: The Medieval and Early Renaissance Study of Cicero's De inventione and the Rhetorica ad Herennium: Commentaries and Contexts . In: Virginia Cox, John O. Ward (Hrsg.): The Rhetoric of Cicero in Its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition , Leiden 2006, S. 3–75.
 49. Dante, Convivio 2,12,3 ff.
 50. Nóra Fodor: Die Übersetzungen lateinischer Autoren durch M. Planudes , Dissertation Heidelberg 2004, S. 182–197.
 51. Zu dieser „Korrespondenz“ Petrarcas mit Cicero siehe Peter L. Schmidt: Traditio Latinitatis , Stuttgart 2000, S. 142ff., 274–282.
 52. Siehe dazu Virginia Cox: Ciceronian Rhetoric in the Vernacular in Italy, 1260–1500 . In: Virginia Cox, John O. Ward (Hrsg.): The Rhetoric of Cicero in Its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition , Leiden 2006, S. 136–143.
 53. Zu Cicero als Schulautor in der Renaissance siehe Robert Black: Cicero in the Curriculum of Italian Renaissance Grammar Schools . In: Ciceroniana 9, 1996, S. 105–120.
 54. Eine Ausgabe und englische Übersetzung einschlägiger Humanistentexte besorgten Joann Dellaneva, Brian Duvick: Ciceronian Controversies , Cambridge (Mass.) 2007. Vgl. Carl Joachim Classen : Antike Rhetorik im Zeitalter des Humanismus , München 2003, S. 7–19.
 55. Brief Cortesis an Poliziano, in: Joann Dellaneva, Brian Duvick (Hrsg.): Ciceronian Controversies , Cambridge (Mass.) 2007, S. 8–10.
 56. René Martin: Présence de Cicéron sur les tréteaux français, ou les métamorphoses d'un grand homme . In: Raymond Chevallier (Hrsg.): Présence de Cicéron , Paris 1984, S. 236–242.
 57. Zu dieser nordamerikanischen Cicero-Rezeption siehe Bruno Weil: 2000 Jahre Cicero , Zürich 1962, S. 258–281; Meyer Reinhold: The Influence of Cicero on John Adams . In: Ciceroniana 8, 1994, S. 45–51.
 58. Zur französischen Cicero-Rezeption in der Revolutionszeit siehe Bruno Weil: 2000 Jahre Cicero , Zürich 1962, S. 228–257.
 59. John Stuart Mill: Über die Freiheit , Stuttgart 1974, S. 51.
 60. Theodor Mommsen: Römische Geschichte , 3. Band, 6. Auflage, Berlin 1875, S. 180 und 619.
 61. Klabund: Geschichte der Weltliteratur in einer Stunde ( Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive ) , Leipzig 1922
 62. Harald Merklin (Hrsg.): Marcus Tullius Cicero, De finibus bonorum et malorum , Stuttgart 1989, S. 51.
 63. Friedrich August von Hayek: Der Weg zur Knechtschaft , München 2007, S. 32.
 64. Stefan Zweig: Cicero . In: Stefan Zweig: Zeiten und Schicksale. Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1902–1942 , Frankfurt am Main 1990, S. 340–365, hier: 354, 364.
 65. Siehe die Zusammenstellung historischer Romane über Cicero und Uwe Walter : Cicero, Robert Harris und die Abgründe der Politik .
 66. Imperium (2006), Titan (2009), Dictator (2015)
 67. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen – Erweiterte Edition. Teil I und II. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin , Freie Universität Berlin , Berlin 2018, ISBN 978-3-946292-26-5 doi:10.3372/epolist2018 .
 68. Minor Planet Circ. 34629