Cogito ergo sum

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Rene Descartes

Cogito ergo sum (eigenlijk Latijns ego cogito, ergo sum , "Ik denk, dus ik ben.") Is het eerste principe van de filosoof René Descartes , die na radicale twijfels over het eigen cognitieve vermogen als een niet nader bekritiseerd fundament is ( Latijns fundamentum inconcussum , "Onwrikbare basis") in zijn werk Meditaties de prima philosophia (1641) formuleerde en methodisch verantwoord: " Omdat ik het nog steeds ben die twijfelt, kan ik hier zelf niet meer aan twijfelen, zelfs niet als het droomt of fantaseert. “Vanuit dit fundament probeert Descartes vervolgens het kennisvermogen weer op te bouwen.

Oorsprong van de formulering

Descartes schreef de meeste van zijn werken in het Latijn , maar sommige schreef hij in het Frans, waardoor ze toegankelijk waren voor leken. In een ervan, de Discours de la méthode (Deel IV), schreef Descartes in 1637:

"Nu had ik dat opgemerkt in de zin: "Ik denk, dus ik ben." (Frans: "Je pense, donc je suis" ) alleen dit geeft me de zekerheid dat ik de waarheid spreek, dat ik die duidelijk zie moet zijn om te kunnen denken." [1]

In 1641 schrijft Descartes in zijn Meditaties over de grondslagen van de filosofie over een mogelijk kwaadaardige demon door wie de zintuigen en waarneming kunnen worden misleid:

'Nou, als hij mij ook bedriegt, bestaat er geen twijfel over dat ik dat ben. Dat ben ik.' Hij bedriegt me zoveel hij kan, maar het zal hem nooit lukken dat ik niets ben zolang ik denk dat ik iets ben. En dus, na alles meer dan genoeg heen en weer te hebben overwogen, kom ik uiteindelijk tot de conclusie dat deze zin: "Ik ben, ik besta" (Latijnse ego sum, ego existo ) wanneer ik het uitspreek of in gedachten grijpen , noodzakelijk is waar." [2]

Later (1644) vatte Descartes zijn kennis in de beginselen van de filosofie samen met de Latijnse formulering " ego cogito, ergo sum ". De tekstpassage in Duitse vertaling:

“Door iets twijfelachtigs te verwerpen en het als verkeerd te accepteren, kunnen we gemakkelijk aannemen dat er geen God, geen hemel, geen lichaam is; dat we zelf geen handen of voeten hebben, helemaal geen lichaam; maar we kunnen niet aannemen dat wij die zo denken niets zijn; want het is een contradictie dat wat denkt niet bestaat op het moment dat het denkt. Daarom is de kennis: "Ik denk, dus ik ben" (Latijn: ego cogito, ergo sum ) de eerste en meest zekere van alles dat naar voren komt in een ordelijk filosoferen." [3]

De uitdrukking " cogito, ergo sum ", die tot op de dag van vandaag vaak wordt geciteerd , komt van een verkorting van het Latijnse " ego cogito, ergo sum " van de Principia philosophiae . In de “ Discours de la méthode ” is echter het beroemde Franse “ Je pense, donc je suis ” te vinden, dat voorafging aan de zojuist genoemde Latijnse versie en dezelfde betekenis heeft.

ontvangst

De spraakanalyse van Carnap

Rudolf Carnap onderwierp deze uitspraak van Descartes aan een taalkundige analyse [4] volgens welke de zin twee logische fouten bevat:

  • De eerste fout in Descartes' onderzoek ligt in de laatste zin 'Ik ben'. Het werkwoord "zijn" wordt hier ongetwijfeld in de zin van het bestaan ​​bedoeld , omdat een copula niet kan worden gebruikt zonder een predikaat . Het 'ik ben' van Descartes werd altijd in deze zin opgevat. Maar dan is deze zin in strijd met Kants stelling dat het bestaan ​​alleen kan worden gesteld in relatie tot een predikaat, niet in relatie tot een noemer (subject, eigennaam); voor "Zijn is duidelijk geen echt predikaat" ( Kritiek van de zuivere rede , B 626).
  • De tweede fout ligt in de overgang van “ik denk” naar “ik besta”. Als een bestaanspropositie moet worden afgeleid van de propositie "P (a)" ("waarbij a komt de eigenschap P"), dan kan dit alleen bestaan ​​​​in relatie tot het predikaat P stellen, niet in relatie tot het subject a van het uitgangspunt . Van “ik ben een Europeaan” volgt niet “ik besta”, maar “er is een Europeaan”. Uit “ik denk” volgt niet “ik ben”, maar “er is iets dat denkt”.

Andere interpretatieve benaderingen

Volgens Jaakko Hintikka is de “ Cogito ergo sum ” geen logische conclusie, maar het vermijden van een performatieve contradictie. Dat wil zeggen, wanneer ik mijn niet- bestaan probeer te accepteren, moet ik onvermijdelijk mijn bestaan erkennen. Maar ook deze opvatting is al bekritiseerd en is problematisch.

Een formeel-logische analyse van deze uitspraak van Descartes, zoals die van Rudolf Carnap, leidt ons op een dwaalspoor voor zover het woord bestaan ​​wordt opgevat als 'zijn' in de zin van een relatieve substantie - toevallige relatie. Bestaan ​​wordt dus gelijkgesteld met “zijn/is/ben/zijn” enz., dat door de eeuwen heen zo natuurlijk is geworden en dat vandaag de dag nog steeds overwegend wordt gebruikt. Een voorbeeld laat zien dat dit leidt tot inconsistenties in het geval van Descartes: Wat is het verschil tussen iemand die zegt "ik besta" en "ik ben"?

anderen

Vóór Descartes had Augustinus al in zijn God-staat (XI, 26) betoogd met de onmiddellijke zelfgave van de denker: [5]

'Si enim fallor, som. Nam qui non est, utique nec falli potest. Ac per hoc som, si fallor. Quia ergo sum, si fallor, quomodo esse me fallor, quando certum est me esse, si fallor?"

'Zelfs als ik het mis heb, ben ik dat. Want als je dat niet bent, kun je je niet vergissen. En dus als ik het mis heb, ben ik dat ook. Want als ik me vergis, hoe moet ik me dan vergissen over mijn wezen, aangezien het zeker is dat ik het ben, vooral als ik me vergis?"

Een Latijnse keukenvariant luidt: “ Coito ergo sum. "-" Ik besta door coïtus ."

literatuur

  • René Descartes: Filosofische geschriften. In één band. Met een inleiding door Rainer Specht. Felix Meiner Verlag, Hamburg 1996, ISBN 3-7873-1291-9 (Latijnse of Franse oorspronkelijke taal en Duitse tekst parallel - bevat niet "De principes van de filosofie").
  • René Descartes: De principes van de filosofie. Latijn – Duits. Vertaald en bewerkt door Christian Wohlers. Felix Meiner Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1697-3 ( Filosofische Bibliotheek 566) (Herdruk: ibid 2007, ISBN 978-3-7873-1853-7 ).
  • Wolfgang Mieder : "Cogito, ergo sum" - ik denk dus ik ben. Het citaat van Descartes in literatuur, media en karikaturen . Praesens Verlag, Wenen 2006. ISBN 978-3-7069-0398-1 .

Zie ook

web links

WikiWoordenboek: cogito ergo sum - uitleg van betekenissen, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen
Wikisource: Discours de la méthode - Bronnen en volledige teksten (Frans)
Wikisource: Meditaties de prima philosophia - Bronnen en volledige teksten (Latijn)
Wikisource: Principia philosophiae - Bronnen en volledige teksten (Latijn)

Individueel bewijs

  1. René Descartes, Filosofische geschriften in één volume , Felix Meiner Verlag Hamburg, 1996 (Franse en Duitse tekst parallel) "Discours de la methode", deel 4, sectie 3, blz. 55.
  2. René Descartes, Philosophical Writings in One Volume , Felix Meiner Verlag Hamburg, 1996 (Latijnse en Duitse tekst parallel) 2. Meditatie, paragraaf 3, blz. 45.
  3. ^ De principes van de filosofie , Elzevier Verlag Amsterdam 1644, hfst. 1. Over de beginselen van menselijke kennis, paragraaf 7 .
  4. ^ Rudolf Carnap, Metafysica overwinnen door middel van logische analyse van taal , in: Knowledge , Volume 2, 1931, blz. 233f.
  5. Zie Christoph Horn: Wat is de betekenis van het Augustijner cogito ? In: Ders. (red.): Augustinus. De civitate dei. Berlijn: Akademie-Verlag, 1997. (Classics Explaining, Vol. 11.), blz. 109-130.