Komt Italiae

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Legerleiders van de Comitatensen en Limitanei in de 5e eeuw na Christus.
Laat-Romeinse officiershelm van het type Berkasovo I, 4e eeuw
Illustratie van de Tractus Italiae circa Alpes in de Notitia Dignitatum

De Comes Italiae (letterlijk: "Graaf van Italië") was in de late oudheid de commandant van mobiele interventietroepen ( Comitatensen ) van het West-Romeinse leger, dat opereerde in het hart van het rijk, Italië .

De titel Comes werd meestal gegeven aan leden van de hoogste rang van de adel (vir spectabilis) of de naaste vertrouweling van de keizer. In het laat-Romeinse leger stapte hij vervolgens over naar de bevelhebbers van de mobiele veldlegers of officieren die waren belast met tijdelijke speciale commando's (Comes rei militaris) . Zijn directe meerdere was de Magister peditum praesentalis (= de huidige) van het Westen voor de infanterie en de Magister equitum praesentalis voor de cavalerie. [1]

Comites bij naam bekend: Ricimer (midden 5e eeuw) [2]

Zijn verantwoordelijkheidsgebied (tractus) strekte zich hoofdzakelijk uit tot de steden en forten in Noord-Italië en de barrières in de Julische Alpen . Het operatiegebied van het Italiaanse veldleger omvatte waarschijnlijk ook de andere Italiaanse provincies ( intra italiam ):

ontwikkeling

Guido Clemente meent dat de comitiva tussen 401 en 405 is ingesteld. Gedurende deze tijd was het Alpengebied het toneel van de gevechten tegen Alaric I en Radagais . Het Italiaanse veldleger werd gedurende dit decennium beschouwd als het machtigste in het westelijke rijk. Nadat het Magister-militum zelf het bevel over het leger in Italië had overgenomen, werd het ambt opgeheven. Arnold HM Jones vermoedt dat de Comes Italiae overbodig is geworden met de oprichting van de Comes Illyrici , die onder meer verantwoordelijk waren voor de provincies Noricum en Raetia . Rond 456 had de latere Magister militum , Flavius ​​​​Ricimer , het ambt van Comes from Italy kunnen bekleden, aangezien keizer Avitus hem de verdediging van de Vandalen op Corsica en het veiligstellen van graanleveringen voor de stad Rome vanuit Afrika en Sicilië. [3]

Schriftelijke bronnen

Het kantoor is alleen bekend van de Notitia Dignitatum Occidentum . Bij gebrek aan andere hedendaagse bronnen is het bijzonder moeilijk om de geschiedenis ervan te achterhalen en is het grotendeels pure speculatie. In het kapittel van de Comes worden noch zijn administratieve staf (officium) , noch troepeneenheden, hun bevelhebbers, of vestingsteden of forten waarin ze gelegerd waren, vermeld. Vermoedelijk maakten zij deel uit van de legers van de Magister peditum of de Magister equitum en werden daarom ook door hun bestuur bestuurd. De Comes en de aanduiding van zijn verantwoordelijkheidsgebied verschijnen ook in het hoofdstuk van de Magister-peditum . [4]

Een opmerkelijk detail van de illustratie van zijn verantwoordelijkheidsgebied in de Notitia Dignitatum Occ. zijn twee muren versterkt met torens en kantelen. Waarschijnlijk een voorstelling van de vestingwerken van Claustra Alpium Iuliarum , waarvan de volledige ontwikkeling pas in de 4e eeuw werd voltooid. Bovenal moeten ze de snelwegen door het Birnbaumer Wald beschermen . De route over de Julische Alpen was voor indringers uit het noordoosten de snelste route naar Italië. De vestingwerken en vestingwerken daar waren waarschijnlijk niet meer bezet door Romeinse soldaten toen de Notitia Dignitatum werd opgesteld. De vertegenwoordiging van Castrum Italia wordt verondersteld de verantwoordelijkheid van deze Comes voor alle provincies of militaire bases op het Italiaanse schiereiland te symboliseren. Het kan ook een oude Romeinse veteranenkolonie betekenen, het fort en de handelsstad Aquileia . Door zijn sleutelpositie heeft het lange tijd gediend als bolwerk tegen invallen van vijanden uit het noorden. [5]

troepen

Welke eenheden onder zijn directe bevel stonden is niet bekend vanwege het ontbreken van relevante schriftelijke bronnen. De schildpatronen werden overgeleverd in het westelijke Notitia Dignitatum . Onderstaande eenheden behoorden tot het Italiaanse leger van de Magister Peditum . Ze dienden ter bescherming van de Italiaanse provincies en hadden bij een crisis ondergeschikt kunnen zijn aan de Comes Italiae . Het grootste deel van het West-Romeinse leger bestond uit infanteristen, hoewel boogschutters en bereden boogschutters ook vaak in de bronnen worden genoemd. De meeste infanterie-eenheden werden opgericht onder Diocletianus en Constantijn. De cavalerie-eenheden bestonden waarschijnlijk uit tussen de 500 en 1000 man (inclusief de staljongens). De oorsprong van de soldaten in het Italiaanse veldleger is heel verschillend: grafinscripties uit Aquileia en Concordia uit de 4e en vroege 5e eeuw vermelden onder meer Bataven , Heruler , Salfranken en Vandalen . De etnische samenstelling van de niet-Romeinse eenheden raakte - in de meeste gevallen - in de loop van de tijd steeds meer in de war. [6]

Fabricae

In het hoofdstuk van de Magister officiorum worden voor Italië vier locaties voor wapenfabrieken ( fabricae ) vermeld:

 • Veronensis scutatria et armorum (schilden en wapens in Verona),
 • Mantuana loricaria (kogelvrije vesten in Mantua),
 • Cremonensis scutaria (schilden in Cremona),
 • Ticinensis arcuaria ( pijlboog bij Ticino)
 • Lucensis spatharia (zwaarden in Lucca) [7]

Distributio Numerorum

Volgens de ND Occ. de volgende eenheden waren mogelijk beschikbaar voor de Comes : [8]

Bewakingseenheden / cavalerie

eenheden commentaar Illustratie
Comitatenses - Vexillationes palatina
Comites seniores

Comites betekent metgezellen of volgers; dit betekende met name de entourage van de keizer. Een inscriptie die de Comites seniores (of een soortgelijke troep) kan noemen, komt van de begraafplaats van Colonia Iulia Concordia (vandaag Portogruaro in de provincie Veneto , Italië). Het opschrift vermeldt een Centenarius , Flavius ​​​​Roveos, die - uitgebreid met de ontbrekende letters - misschien kan worden opgelost als "equitum comit [um] seni (orum) sagit (tariorum)". [9]

een andere eenheid van

Het schildpatroon is heel eenvoudig gehouden, rode rand op een indigo of paarse achtergrond, de schildknop is in vieren gedeeld met dezelfde kleuren. Het is niet verwonderlijk dat een elite-eenheid zo'n eenvoudig schildontwerp droeg. In tegenstelling tot de stationaire Limitanei waren de veldlegers altijd in beweging en hadden ze toegang tot uitrusting van wisselende bevoorradingsbronnen, de imperiale fabricae (wapenfabrieken) die over het hele rijk verspreid waren. Schilden werden vaak zwaar beschadigd in de strijd en werden meestal vervangen door nieuwe. Het is daarom waarschijnlijk dat uitgebreide schilderkunst niet zo populair was bij de Comitatens . Dit sluit ook aan bij een vermelding van de kroniekschrijver Ammianus Marcellinus , volgens welke de Comitatensen in de 4e eeuw vaak betrokken waren bij gevechten. [10]

Lijst van troepen van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Comites seniores
Equites promoti seniores De naam Promoti betekent "gevorderd, gepromoveerd", het werd waarschijnlijk oorspronkelijk gegeven als een onderscheiding aan verdienstelijke soldaten. Later werden geselecteerde legioenruiters onder deze term bekend, die in de 3e eeuw onder Gallienus werden samengevoegd tot een onafhankelijk cavalerieleger. Uiteraard leidde dit later tot de vorming van talrijke promotie-eenheden, zoals blijkt uit de troepenlijsten van de Notitia . Maar ze bevonden zich meestal in de gelederen van de limitanei . De Equites promoti seniores kunnen ook in de 3e eeuw door een legioen aan het keizerlijk comitatus zijn toegewezen. Een gelijknamige eenheid zat - als hoogste in rang - in het leger van de Magister Militum Praesentalis I (Eastern Empire). Zoals bij alle oostelijke cavalerie-eenheden is het schildpatroon van de oostelijke Equites promoti seniores echter nergens doorgegeven. Het schildpatroon van de westelijke Equites promoti seniores is ook heel eenvoudig gehouden, een rode achtergrond met een schildbaas in vieren in wit en blauw. Het lijkt erg op de schildpatronen van de Equites sagittarii Parthi iuniores en de Taurunenses . Deze verschillen alleen doordat hun schildbaas wit of zwart was gekleurd. Het teken van de Equites promoti iuniores had een paarse achtergrond.
Lijst van troepen van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Equites Promoti seniores
Equites brachiati seniores Brachiati kan worden afgeleid van armbanden ( bracciale ) en broeken ( bracae ) - populair bij de Kelten . Naast de hierboven genoemde eenheid zijn er nog vijf andere met deze naam bekend van de Notitia: de

Het schildpatroon van de eenheid toont een donkergroene achtergrond en een rode rand, met een wit, tweekoppig, zoömorfisch motief in het midden. Deze laatste komen veel voor in de Notitia, vooral in de Auxilia Palatina . De Equites Brachiati seniores zijn echter de enige cavalerie-eenheid in de Notitia die een dergelijk motief hebben. Alleen de Equites Mauri alites des Magister equitum Galliarum hadden een soortgelijk schilderij op hun schild, hoewel de twee dierenkoppen niet met elkaar verbonden waren. Zoömorfische motieven zijn ook bekend uit beeldbronnen in Noord-Europa, zoals: B. de Zweedse Torslunda bronzen plaquette uit de 6e eeuw.

Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Equites Brachiati seniores
Equites cornuti seniores De naam Cornuti betekent "de gehoornden". Deze cavalerietroep is zowel in het Italiaanse als in het Gallische veldleger te vinden, terwijl zijn zustereenheid , de Equites Cornuti iuniores , daar om onbekende redenen niet verschijnt (transcriptiefouten?). Misschien maakten de iuniores deel uit van het Gallische leger en maakten de seniores deel uit van het Italiaanse leger. Het schildpatroon is weer vrij eenvoudig, witte ondergrond, met blauwe schildbazen omgeven door een rode band. In tegenstelling tot de infanteristen van de Cornuti seniores lijkt het geen enkel verband te hebben met de standaardaanduiding.
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Equites Cornuti seniores
Comites Alanic De eenheid behoorde ook tot de naaste entourage van de keizer. Al deze eenheden werden gemonteerd. De Alani waren een tak van het ruitervolk van de Sarmaten die zich oorspronkelijk in het noorden van de Kaukasus vestigden en later voor de Hunnen naar het westen moesten vluchten. Gedurende deze tijd werd ook de Western Notitia bijgewerkt (ca. 395-420). De Alanen voegden zich bij de Vandalen en bereikten uiteindelijk met hen Spanje en Portugal . Sommigen van hen hebben zich misschien ook in Gallië gevestigd. De Alani Comites werden waarschijnlijk aanvankelijk gerekruteerd uit deze Alan-stammen. Sarmaten waren ook in Italië (zie hieronder). Het schildpatroon toont een soort rode kolom op een witte achtergrond, die zich uitstrekt van de onderrand tot aan de schildnaaf, omgeven door een witte band. Het symbool lijkt erg op dat van de Equites constante Valentinianenses seniores (zie hieronder). [12]
Lijst van troepen van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Comites Alani
Equites constant Valentinianenses iuniores Hun namen verwijzen waarschijnlijk naar de keizerlijke dynastie waaronder ze werden opgericht. Ofwel Valentinianus I of Valentinianus II , in de tijd van Valentinianus I (west) en Valens (oost) was het Romeinse leger verdeeld tussen de twee helften van het rijk. Een rekrutering onder Valentinianus III. lijkt daarom niet aannemelijk. Constantes betekent volhardend, standvastig. Deze erenaam had de soldaten kunnen worden toegekend voor buitengewone prestaties in de strijd of voor hun loyaliteit in een van de vele burgeroorlogen. Volgens Otto Seek zijn ze waarschijnlijk identiek aan de Equites constantes Valentinianenses seniores onder de Magister equitum . [13]
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Equites constantes Valetinianenses seniores

Bewakingseenheden / infanterie

eenheden commentaar Illustratie
Comitatenses - Auxilia palatina
Mattiarii iuniores Mattiarii is waarschijnlijk afgeleid van Mattiobarbuli (of Plumbatae ), kleine pijltjes verzwaard met lood, gedragen aan de binnenkant van het schild (Vegetius 1.17). Martiobarbuli betekent "kleine weerhaken van Mars". Het schildpatroon van zijn zustereenheid , de Mat(t)iarii seniores , een van de Legiones Palatina-eenheden in het leger van de Magister Militum Praesentalis I (Oostelijke Rijk), verschilt aanzienlijk van dat van de westelijke eenheid. In het leger van de Magister Militum Praesentalis II (Eastern Empire) waren ook soldaten van de Mat(t)iarii seniores. Het schildsymbool toont een schildbaas gevierendeeld in indigo en wit, die is omzoomd in rood. De rand van het schild is ook in het rood gehouden. De grond is verdeeld in zes radiaal gerangschikte sectoren, die afwisselend geel en blauw gekleurd zijn. Dergelijke sectorpatronen zijn ook te vinden in drie andere westerse legioenen: de
Lijst van troepen van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Mattiarii iuniores
Cornuti seniores Cornuti betekent mogelijk "de gehoornde". Volgens de kroniekschrijver Ammianus Marcellinus waren de Cornuti - samen met de Brachiati - berucht om hun angstaanjagende oorlogskreet ( baritus ). [14] In de Notitia occ. de Brachiati seniores worden onmiddellijk na de Cornuti vermeld , terwijl de Brachiati iuniores onder het bevel stonden van de Magister Militum praesentalis I (Oostelijke Rijk). Aangenomen wordt dat ze oorspronkelijk behoorden tot de elite-eenheden van het leger van Constantijn I en betrokken waren bij de vernietiging van zijn tegenstander Maxentius in 312 (Slag om de Milvische Brug). Onder Julianus de Afvallige bevonden ze zich in Gallië en worden sinds 355 ingezet aan de Rijngrens. In 357 namen ze onder hun tribuun Bainobaudes deel aan een aanval op de Alamanniërs, die Romeins grondgebied hadden geplunderd en zich later verschansten op een klein eiland in de Rijn. In hetzelfde jaar leidde Julian de Cornuti in de Slag bij Argentoratum . Toen de Alemannische cavalerie de Romeinse ruiters dwong te vluchten, stopten ze Cornuti en Brachiati totdat Julianus zijn cavalerie kon hergroeperen om een ​​tegenaanval uit te voeren. Hoewel de Romeinen zegevierden, werd de Cornuti- tribuun, Bainobaudes, gedood. Sommige onderzoekers geloven dat op een reliëf van het Beleg van Verona (312) op de Boog van Constantijn, voltooid in 315, soldaten van de Cornuti kunnen worden herkend. Men draagt ​​een helm versierd met hoorns. Deze "hoorns" kunnen ook veren voorstellen. Boven de schildbult is een gevleugelde Victoria te zien. Hieronder staan ​​twee gehoornde wezens tegenover elkaar. Mogelijk steenbokken, Michael Speidel denkt dat het draken zijn. Het kan zijn dat het originele schildpatroon van de Cornuti op dit reliëf is afgebeeld, zelfs voordat ze werden verdeeld in oostelijke en westelijke divisies. Deze interpretatie is echter allesbehalve zeker, aangezien het niet bekend is of het reliëf daadwerkelijk afkomstig is uit de tijd dat de Boog van Constantijn werd gemaakt. Sommige decoratieve elementen van de triomfboog zijn duidelijk afkomstig uit gesloopte gebouwen uit vroeger tijden. Het schildpatroon toont een witte achtergrond met een - ogenschijnlijk - zoömorfisch motief dat echter de koppen lijkt te missen. Soortgelijke motieven worden in het westerse rijk gebruikt door twee andere Auxilia-Palatina-eenheden:
 • Brachiati Senioren en
 • Petuleuze senioren .

Het schildpatroon van de westelijke Cornuti Juniores vertoont geen enkele gelijkenis, in tegenstelling tot dat van de Sagittarii Nervii , die duidelijk een verwijzing suggereert naar de schildschildering van de oostelijke Cornuti . Een andere Cornuti-eenheid (auxilia palatina) verschijnt in de Notitia onder het bevel van de Magister Militum praentalis II (Eastern Empire). Hun schildpatroon lijkt enigszins op dat van de westelijke Cornuti seniores . [15]

Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Cornuti seniores
Brachiati seniores Andere Brachiati-eenheden zijn bekend uit de Notitia: de
 • Equites Brachiati seniores , Magister Equitum (Italiaans leger, zie hierboven),
 • Equites Brachiati iuniores , Magister Equitum (Leger van Gallië),
 • Equites Brachiati iuniores , Magister Militum Praesentalis II (Eastern Empire).

De eenheid van de Magister Equitum Galliarum zou identiek kunnen zijn aan de Brachiati die op de infanterielijst van de Magister Peditum staat . Een inscriptie met vermelding van een Numeri Brachiatorum werd gevonden op de begraafplaats van Colonia Iulia Concordia (Portogruaro, Italië). De overledene, Flavius ​​​​Odiscus, was - gezien de locatie van de begraafplaats in Italië en de stationering van de (westerse) Equites Brachiati iuniores in Gallië - misschien een lid van de Brachiati seniores of de Equites Brachiati seniores . Het schildpatroon van de Brachiati seniores heeft een blauwe achtergrond, omgeven door een rode rand met een geel, zoömorfisch motief in het midden. In deze uitvoering ontbreken waarschijnlijk ook de koppen, zoals bij de Cornuti seniores en de Petulantes seniores het geval is . [16]

Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Brachiati seniores
Petulantes seniores Petulantes betekent "humeurig, koppig" of "dapper". De Petulantes worden meerdere keren genoemd in de Chronicle of Ammianus Marcellinus . [17] Het is mogelijk dat ze aan de zijde van keizer Constantijn I vochten in de slag bij de Milvische brug (312). Mogelijk heeft hij ze ook op zijn triomfboog in Rome laten afbeelden. In de 4e eeuw waren ze een elite-eenheid in het leger van Julianus de Afvallige , de Caesar van het Westen. In die tijd werden ze gebruikt in Gallië en aan de Rijngrens. Het aantal van hun soldaten was ongeveer 500 mannen. Om effectiever te zijn, werden ze tijdens campagnes verenigd met de Celtae . Volgens het strategische principe van Diocletianus werden de nieuwe militaire provincies elk bezet door twee legioenen. In de afdelingen die voor het veldleger uit deze eenheden werden teruggetrokken, gold het principe van dubbele troepen om het moreel te versterken door interne concurrentie. [18] In de lijst van troepen Notitia zijn de Petulantes seniores onmiddellijk voor de Celtae seniores . Samen met hen Ze verscheen in de buurt van Sanctium ( Raetia ) de Alemannen tegendeel. [19] In 357 waren de Petulantes ook betrokken bij de Slag bij Argentoratum . Toen Julianus, zeer populair bij zijn mannen, in de winter van 361 in Civitas Parisiorum kampeerde, beval keizer Constantius II ( Augustus van het Oosten) hem om enkele van zijn eenheden (inclusief de Petulantes ) over te geven aan het oostelijke rijk. De soldaten kwamen toen in opstand omdat ze de verzekering hadden gekregen ze niet buiten Gallië te gebruiken. Een vaandeldrager van de Petulantes , Maurus, zette Julianus' portret op zijn standaard en het leger riep hem uit tot Augustus . [20] In 365 verdeelden Valentinianus I en zijn broer en mederegent Valens rijk en leger in twee delen. Het is mogelijk dat bij deze gelegenheid de Petulantes werden verdeeld in seniores (westelijk rijk) en iuniores (oostelijk rijk). De Petulantes iuniores vochten onder het bevel van de Magister Militum per Illyricum (Oostelijke Rijk). De Celtae iuniores maakten echter deel uit van het leger van de Comes Africae . Het is grotendeels zeker dat de Petulantes en Celtae des Ammianus identiek zijn aan de Petulantes seniores en Celtae seniores van Notitia. Het schildontwerp is relatief eenvoudig; gele achtergrond met een blauw, zoömorfisch motief (wederom zonder hoofden) en een schildknop in het midden. Net als die van de Cornuti seniores en de Brachiati seniores (zie hierboven).
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Petulantes seniores
Regii Regii betekent "de koninklijke". De eenheid was misschien oorspronkelijk het gevolg van Chrocus , een Alemannische koning die een belangrijke rol speelde bij de verheffing van Constantijn I tot Augustus van het Westen in Eburacum (York) in 306. Op campagnes werden ze gecombineerd met de Batavi om een ​​operationele eenheid te vormen. [21] Ze vochten in 357 onder Julianus de Afvallige in de Slag bij Argentoratum . Na de verdeling van het rijk in de late 4e eeuw, stonden de Regii Iuinores onder het bevel van de Magister Militum Praesentalis II (Oostelijke Rijk). Leden van de Regii worden ook genoemd in een inscriptie van de begraafplaats van Colonia Iulia Concordia (Portogruaro in Veneto, Italië). Een vrouw die daar begraven ligt, Flavia Optata, was misschien de metgezel van een soldaat van de Western Regii ( seniores ). [22] Het schildbord toont een in rood en wit gevierendeeld schildbaas, die is omzoomd met een rood lint. De rand van het schild is ook in het rood gehouden. De grond is verdeeld in zes radiaal gerangschikte sectoren, die afwisselend donkergrijs en wit zijn gekleurd. Dergelijke sectorpatronen zijn ook te vinden in drie andere westerse legioenen.
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Shields of the Regii (Western Reich)
Celtae seniores Celtae duidt waarschijnlijk leden van de Kelten of Galliërs aan van wie de eenheid oorspronkelijk was gerekruteerd. Volgens Ammianus Marcellinus voerden de Celtae campagnes samen met de Petulantes . [23] In de Notitia Occ. de Celtae seniores staan ook direct achter de Petulantes seniores opgesteld . De oostelijke zustereenheid , de Celtae iuniores , maakte deel uit van het leger van de Comes Africae , terwijl de Petulantes iuniores worden geleid onder de Magister Militum per Illyricum (Oostelijke Rijk). Wanneer de eenheid werd verdeeld in seniores en iuniores is niet bekend, waarschijnlijk rond het midden van de 4e eeuw. Het schildpatroon bestaat uit een geel, zoömorfisch motief op een rode achtergrond. De versie van de Celtae seniores toont een driepuntige nek en lijkt erg op die van de Exculcatores iuniores Britanniciani , Army des Comes Hispaniarum en Falchovarii onder de Magister Militum Praesentalis II (Eastern Empire). Naast de talrijke voorbeelden in de Notitia is dit motief bekend uit een aantal beeldbronnen uit Noord-Europa (Torslunda-paneel uit de 6e eeuw).
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Celtae seniores
Heruli seniores Heruli verwijst naar de Oost-Germaanse stam van de Heruli , het gezelschap werd oorspronkelijk gerekruteerd uit hun families. Terwijl de meesten van hen op het grondgebied van het huidige Oekraïne woonden, vestigden sommigen zich ook in West-Europa, mogelijk afstammelingen van de oostelijke Heruli. lt. Ammianus Marcellinus , de Heruli waren op campagnes verenigd met de Batavi . [24] In de Notitia Occ. de Heruli ( seniores ) staan ​​naast de Batavi ( seniores ) vermeld. Een ergernis van de Batavense seniores bevond zich in het leger van de Magister Militum Praesentalis I (Oostelijke Rijk). In de Notitia worden echter geen Heruli iuniores gegeven . Mogelijk werden ze weggevaagd (Slag bij Adrianopel, 378?) Of opgelost nog voordat het document was opgesteld. Het schildpatroon dat wordt getoond in het Bodleian Manuscript van Notitia is heel eenvoudig en bestaat uit een rode rand op een witte achtergrond. Een tweede rode band omringt de schildnaaf, die wit gekleurd is. Grafinscripties , die de Heruli seniores noemen, zijn afkomstig van de begraafplaats van Colonia Iulia Concordia ( Portogruaro , Italië). [25]
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Tekenen van de Heruli seniores
Bataafse senioren De Bataven waren een Germaanse stam die zich vestigde in wat nu Nederland is . In de vroege keizertijd voorzagen ze het Romeinse leger van vele eenheden hulptroepen ( auxilia ). In de Notitia worden verschillende verenigingen van de Batavi seniores gegeven; een is een van de vexillationes palatinae van de Magister Equitum Galliarum. De andere was Auxilia palatinae in het leger van de Magister Militum Prasentalis I (Eastern Empire). De schildpatronen van deze eenheden vertonen geen significante overeenkomsten met elkaar. Verschillende inscripties met vermelding van de westelijke Batavi seniores zijn afkomstig van de begraafplaats van Colonia Iulia Concordia (Portogruaro, Italië). [26] Een inscriptie uit Hongarije bevat de reeks letters T BAT, die werd opgelost als "T (ribunus) BAT (avorum)" en gedateerd in het jaar 303. [27] De Batavi , Cornuti en Regii behoorden waarschijnlijk tot de oudste Auxilia palatina. De Cornuti had uiterlijk in 365 moeten worden gereorganiseerd in seniores en iuniores . Het is dus goed mogelijk dat de Batavi in dezelfde periode verdeeld werden tussen de westelijke en oostelijke rivieren . De kroniekschrijver Ammianus Marcellinus noemt de Batavi vier keer in zijn kroniek. [28] Telkens in verband met eenheden die tijdens campagnes verenigd waren met andere eenheden. Een van hen waren de Heruli of Heruli seniores (zie hierboven), die in de Notitia worden gespecificeerd vlak voor de westelijke Batavi seniores , in het leger van de Magister Peditum (Italiaanse leger). De anderen waren de Regii , die volgens Notitia als Auxilia palatina onder bevel stonden van de Magister Militum Praesentalis II (Oostelijke Rijk). Het schildpatroon toont een donkergroene schildtop op een roodbruine achtergrond. Een kleine, naar beneden wijzende groene kegel van kleur geeft het de vorm van een traan. Het is omgeven door een brede blauwe band die naar beneden loopt in een soort zuil, waardoor in het midden een groene scheidslijn loopt naar de onderrand van het schild. Het doet denken aan de andere talrijke bult- en kolompatronen die in de Notitia te zien zijn.
Troepenlijst van de Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Signs of the Batavi seniores
Mattiaci seniores Volgens het rapport van Tacitus uit de 1e eeuw woonden de Germaanse Mattiaci in de directe omgeving van de Bataven . De eenheden in de Notitia, genoemd naar inheemse stammen, behoorden tot de Auxilia en bestonden vaak al honderden jaren. Die mit Abstand am besten erforschte Einheit ist die Cohors II Mattiacorum , von der zahlreiche Inschriften und Militärdiplome aus dem frühen 2. Jahrhundert entdeckt wurden. Darunter eine Statuenbasis aus Carnuntum , deren Inschrift als Stifter einen Tribunen dieser Einheit erwähnt. Von welcher früh- oder mittelkaiserzeitlichen Cohors die Mattiaci seniores abstammen könnte ist jedoch unbekannt. Der Stammesname bezog sich in vielen Fällen auf den Hauptort ( Metropole ) ihres Siedlungsgebietes. Dies war wohl auch bei den Mattiaci der Fall. Aquae Mattiacorum war im zweiten Jahrhundert ua als gut besuchter Badeort bekannt (heute Wiesbaden ). Nahe Mogontiacum ( Mainz-Kastel ) entstand im 4. Jahrhundert der Brückenkopf Castellum Mattiacorum . [29] Spätantike Inschriften, die diese Einheit erwähnen stammen vom Gräberfeld der Colonia Iulia Concordia (Portogruaro, Italien). [30] Eine weitere aus dem französischen Bordeaux . [31] Das Schildmuster hat einen, von einem roten Rand eingefassten weißen Grund und kreuzförmig angeordnete gelbe Ringe auf schwarzen Balken, die vielleicht Kettenglieder darstellen sollen. Die quer dargestellten Ringe (10 Stück) überlappen sich, die längs angeordneten (6 Stück) hingegen nicht. Der Schildbuckel ist schwarz, umgeben von einem gelben Band. Es sieht dem der Ascarii seniores , Auxilia palatina in der Armee des Magister peditum und Comes Hispaniarum , zum Verwechseln ähnlich. Ihre Schwestereinheit, die Mattiaci iuniores , stand als Auxilia-Palatina in der Armee des Magister Militum Praesentalis I (Ostreich). Deren Schildmuster zeigt ebenfalls eine Kreuzform und einen roten Rand, jedoch keine Ringe, sondern stattdessen vier Raben.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Mattiaci seniores
Iovii seniores Der Name bezieht sich auf den obersten Reichsgott Iupiter . Vielleicht wurden sie unter Diokletian aufgestellt, dieser nahm, nach seiner Proklamation zum Augustus den Namen Iovius an (etwa gleichbedeutend mit „Abkömmling des Iupiter“). Laut dem Chronisten Ammianus Marcellinus wurden die Iovii auf Feldzügen mit den Victores vereinigt. [32] Ihre östliche Schwestereinheit, die Iovii iuniores , stand in der Armee des Comes Illyrici . In der Truppenliste des Magister Militum Praesentalis I sind Victores angegeben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es sich dabei um diejenige Einheit handelt, die Ammianus erwähnt. Auch das Schildmuster ist völlig verschieden vom denjenigen der Iovii . Die dafür in Frage kommende Einheit müssten die Victores seniores sein (siehe unten), die jedoch – außer in der Italienarmee – in keiner anderen Truppenliste der Notitia angegeben werden. [33] AHM Jones glaubt, dass die Victores seniores mit den Victores iuniores Britannicianni unter dem Comes Britanniarum ident sind. Die Victores iuniores standen lt. Notitia unter dem Kommando des Comes Hispaniarum .

Das Schildmuster dieser Einheit ist wieder sehr einfach gehalten, blauer Grund und grüner Schildbuckel.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Iovi seniores
Cornuti iuniores Cornuti wird gemeinhin als "die Gehörnten" übersetzt (zur Namensgebung siehe Cornuti seniores ). Wahrscheinlich waren sie ursprünglich eine der Eliteeinheiten in der Armee Konstantins I. Wann sie in seniores und iuniores aufgeteilt wurden, ist unbekannt. Vielleicht bereits um 356, denn eine Inschrift dieses Datums aus Nakolea ( Seyitgazi , TR), erwähnt einen NUMERUM IO CORN SEN ( Numerus Ioviorum Cornutorum seniorum ?). [34] Damit können aber nicht die westlichen Cornuti seniores gemeint sein, da man von Ammianus weiß, dass sie in diesem Jahr an der Rheingrenze eingesetzt wurden. Dieser Umstand lässt auch annehmen, dass der Name der (westlichen) Cornuti iuniores – wahrscheinlich – beim Abschreiben der Notitia unvollständig überliefert wurde. Diese Inschrift ist die erste bekannte Erwähnung einer Senioreseinheit. Es könnte daher sein, dass die ersten Iuniores/Senioreneinheiten schon vor der Herrschaft Valentinians I. entstanden. EA Mehamadiev hat versucht ihre Einführung mit der schwierigen Kompensierung der immensen Mannschaftsverluste, die durch den Krieg des Usurpators Magnentius mit Constantius II. in den 350er Jahren verursacht worden waren, zu erklären. [35] Cornuti iuniores werden in einer, in Latein und Griechisch abgefassten, Inschrift vom Goldenen Tor in Istanbul erwähnt (MILITVM COR [.] VTO [..] MI [.] NIORVM). Ihr Aufstellungsort weist darauf hin, dass es sich hierbei um die im Osten stationierte Vexillation der Cornuti iuniores gehandelt hat. In der Notitia findet sich allerdings kein derartiger Eintrag. Wie die Inschrift aus Nakolae beweist, muss eine solche Einheit aber irgendwann existiert haben. Das Stadttor wurde um 413 erbaut, in der Zeit, als die erste Theodosianische Mauer fertiggestellt und nachdem der östliche Teil der Notitia letztmals aktualisiert wurde. [36] Das Schildmuster zeigt eine geflügelte Victoria, die von einem dunkelroten, gelben und hellroten Band umgeben ist. Die Victoria war eines der Attribute des obersten Reichsgottes Iupiter , dessen Epitheta war Iupiter Victor ("Jovius der Eroberer") und als Symbol für eine militärische Einheit denkbar gut geeignet. Die Göttin ähnelt auf der Darstellung in der Notitia einem christlichen Engel, ab dem späten 4. Jahrhundert wurden diese ebenfalls mit Flügeln dargestellt. Geflügelte Victorien waren schon lange ein Merkmal römischer Schilde, man kann sie auch noch am Konstantinsbogen in Rom sehen.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Cornuti iuniores
Leones iuniores Leones bedeutet "die Löwen". Es ist gut möglich, dass der Kopf auf dem Schildsymbol im Original der Notitia einen Löwenkopf darstellte. Claudian beschreibt in seinem Werk " In Gildonem ", dass Soldaten der Leones 398 in Italien eingesetzt wurden. Das Schildmuster würde sich dann folgerichtig auf ihren Namen beziehen. Die von ihm erwähnte Einheit war wahrscheinlich die Leones seniores. Eine lateinisch-griechische Inschrift am Goldenen Tor in Istanbul nennt ebenfalls Leones . Dennoch ist die dort verwendete Formulierung ungewöhnlich und in erster Linie dürften damit die "Primi sagitarii" gemeint seine, die so in der Notitia nicht angegeben sind. Am ehesten scheinen dafür die Equites primi sagittarii unter dem Magister Militum per Orientem (Ostreich) in Frage kommen. [37] Das Schildmuster der Notitia zeigt einen roten Schildbuckel, darüber ein menschlicher Kopf, darunter eine rote Säule, auf blauen Grund. Umgeben wird das Ensemble noch von einem roten Rand. Solche Motive wurden bei den westlichen Auxilia palatina häufig verwendet.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Leones iuniores
Exculcatores seniores Der Name Exculcatores bedeutet "die alles niedertreten" oder "Dränger", sie werden auch in Flavius Vegetius Epitoma rei militaris erwähnt. [38] Zwei andere – in der Notitia erwähnten – Einheiten tragen ebenfalls den Namen Exculcatores: die
 • Exculcatores iuniores und die
 • Exculcatores iuniores Britanniciani .

Beide werden in der Armee des Magister Peditum als Auxilia palatina angeführt. Ungewöhnlich für eine solche Einheit, wurde ihr Schildzeichen nicht in die Notitia aufgenommen. Auch die Schildbemalungen der nachfolgenden zwei Einheiten in der Truppenliste des Magister Peditum , Sagittarii Tungri und Exculcatores iuniores , wurden nicht aufgezeichnet. Es scheint, als wurden vier Schilder von den Kopisten entweder übersehen oder gelöscht. Nur das Schildzeichen der Exculcatores iuniores Britanniciani wurde in der Notitia überliefert. [39]

Schildzeichen unbekannt
Grati Ihr Name könnte sich von Kaiser Gratian (375–383) ableiten. Alle anderen – unter diesen Kaiser aufgestellten oder benannten – Einheiten sind in der Notitia als Gratianenses oder Gratiana gelistet. Er könnte aber auch für "grati" stehen. Im lateinischen der Ausdruck für "dankbar" und "begünstigt". Besonders letzteres würde gut zu einer Auxilia palatina Einheit passen. Das Schildmuster zeigt im Zentrum zwei hellrote, gegenüberstehende und sich aufbäumende Caniden auf graublauen Grund (vermutlich Wölfe) umgeben von einem grünen Band. Dargestellt sind nur deren obere Hälften. Schildbuckel ist keiner abgebildet. Möglicherweise wurde es in der mittelalterlichen Abschrift der Notitia jedoch von den Kopisten falsch bezeichnet und in Wahrheit von den Salii (seniores) geführt, Auxilia palatina in der Truppenliste des Magister Peditum . Eine andere Abteilung der Salii unter dem Magister Militum Praesentalis I (Ostreich), zeigen ebenfalls zwei Wölfe in ihrer Schildbemalung.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Grati
Sabini Der Name leitet sich von einem der ältesten Völker Italiens ab, den Sabinern . Andere Auxilia palatina Einheiten dieses Namens werden in der Notitia nicht angeführt. Bekannt ist nur eine Kavallerieeinheit, die Ala Sabiniana , die als Limitanei in der Armee des Dux Britanniarum stand. Auf einem in Britannien entdeckten Bleisiegel dieser Truppe ist auf der Rückseite ein Adler eingeprägt Das Schildmuster ist einfach gehalten und zeigt einen grünen Grund, umgeben von einem gelben Rand. Der Schildbuckel ist orangebraun, umgeben von einem gelben Band und außen noch zusätzlich von einem orangeroten Band eingefasst. Gelbe Schildränder kommen in der Notitia relativ selten vor. Es ist jedoch nicht sicher ob es im Original der Notitia tatsächlich das der Sabini war. [40]
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Sabini
Felices iuniores Felices ("die Glücklichen") ist ein häufig vorkommender Name für in der Notitia verzeichneten Einheiten (insgesamt 20 mal). Das in der Notitia überlieferte Schildmuster zeigt einen roten Rand, der einen violetten Grund umgibt. Hauptmerkmal ist ein Kopf mit sehr langen Haaren, im Original der Notitia aber wohl das Haupt des Sonnengottes ( Sol Invictus ). Es sitzt auf einer weißen Säule die V-förmig geriffelt ist, die Winkel zeigen nach unten. Vermutlich wurde aber auch dieses Schildmuster von den karolingischen Kopisten falsch zugeordnet. Man vermutet, dass es zur vorhergehenden Einheit, den Felices seniores , gehörte. Diese waren zeitweise auch dem Comes Hispaniarum unterstellt. Das Schildmuster gehörte wohl in Wirklichkeit zur nachfolgend angegebenen Einheit, den Gratianenses seniores .
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Felices iuniores
Atecotti Honoriani iuniores Honoriani bezieht sich auf den weströmischen Kaiser Flavius Honorius , der um 395, als die Notitia zum ersten Mal zusammengestellt wurde, die Nachfolge seines Vaters Theodosius I. antrat. Die meisten der nach diesem Herrscher benannten Einheiten finden sich auch in der westlichen Notitia, verglichen mit nur sehr wenigen im Osten. Die Atecotti waren Stammesangehöriger einer aus dem Norden Britanniens stammenden Gens . Laut Ammianus fielen sie im späten 4. Jahrhundert im Territorium des römischen Britannien ein. Drei weitere Einheiten, die diesen Namen tragen, finden sich in der Notitia:

Das Schildmuster hat einen blauen Grund, umgeben von einem roten Rand. Im Zentrum ein (vermutlich) roter Schildbuckel und ein gelbes, zoomorphes Motiv, in der Notitia tritt es extrem häufig ist, insbesondere bei Auxilia palatina Einheiten.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Atecotti Honoriani iuniores
Brisigavi iuniores Die Brisigavi waren ein Teilstamm der Alamannen die im heutigen Breisgau ansässig waren. Ihre Stammeinheit, die Brisigavi seniores , werden vor den Iuniores in der Truppenliste des Magister Peditum angeführt und standen zeitweise in der Armee des Comes Hispaniarum . Das Schildmuster hat einen orangeroten Grund der von einem violetten Rand und zusätzlich noch von einem gelben Innenband umgeben ist. Im Zentrum – vermutlich auf den Schildbuckel aufgemalt – befindet sich ein von Flammen oder Sonnenstrahlen umgebenes Gesicht, das wohl den Sonnengott darstellen sollte.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Brisigavi iuniores
Mauri Honoriani iuniores Als Mauri wurden in der Regel in Nordafrika lebende Nomadenvölker bezeichnet. Es gibt jedoch Hinweise, dass das römische Militär damit nicht die ethnische Zugehörigkeit, sondern eine speziell ausgerüstete Militäreinheit benannte. Von welche Art ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich waren damit leichte Einheiten (Kundschafter oder Plänkler) gemeint. Der Beiname Honoriani bezieht sich auf dem weströmischen Kaiser Flavius Honorius . Das Schildmuster ist einfach gehalten, weißer Grund mit einem blauweiß geviertelten Schildbuckel im Zentrum, umrahmt von einem grauen Band. Der Rand ist rot eingefärbt.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Mauri Honoriani iuniores
Gratianenses iuniores Der Einheitsname bezieht sich wiederum auf den Westkaiser Gratian , der von 367 bis 383 regierte. Die Einheit steht in der Truppenliste der Italienarmee des Magister Peditum an vorvorletzter Stelle, was auf eine noch nicht langandauernde Zuteilung zu dieser Heeresgruppe hinweist, als dieser Abschnitt der Notitia noch einmal aktualisiert wurde. Vielleicht wurden die Gratianenses iuniores damals gemeinsam mit den Marcomanni und Pontinenses , den letzten zwei Auxilia-palatina-Einheiten in der Liste nach Italien abgegeben.

Weitere nach Gratian benannte Einheiten in den Notitia sind die

Das Schildmuster zeigt einen violetten Grund der von einem einen roten Rand umgeben ist. Das Hauptmerkmal ist ein hellgrüner langhaariger Menschenkopf, der auf einer roten Säule oder Pfahl sitzt. Wie auch bei einigen anderen westlichen Auxilia-Platina-Einheiten kann es aber sein, dass Schildmuster oder Namensvignette durch die Kopisten abseits von seinen ursprünglichen Platz im Original der Notitia platziert wurden.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Gratianenses iuniores
Marcomanni Es handelt sich bei dieser Einheit entweder um die in der Notitia Dignitatum angegebenen
 • Honoriani Markomanni seniores oder die
 • Honoriani Markomanni iuniores .

Beide Einheiten werden in der Liste des Magister peditum geführt. Kaiser Gallienus gestattete im Jahre 262 dem Markomannenkönig Attalus nahe der Grenze zu Oberpannonien ein Reich zu gründen. [41] Laut der westlichen Notitia stand weiters ein Aufgebot Markomannenfoederaten unter dem Kommando des Dux Pannoniae Primae et Norici Ripensis [42] . Eine Reitereinheit, die Equites Marcomanni , dienten in der Armee des Comes Africae . Da die Marcomanni seniores et juniores den Ehrentitel Honoriani führen, erfolgte ihre Aufnahme in die Palastarmee zur Zeit des Kaiser Honorius (384–423). Um diese Zeit (circa 396) überredete die Markomannenkönigin Fritigil ihren Gemahl den christlichen Glauben anzunehmen und sich in den Dienst der Römer zu stellen. [43]

Schildzeichen unbekannt

Feldarmee

Einheiten Bemerkung Abbildung
Comitatenses – Legiones palatinae
Ioviani seniores Der Name leitet sich von Diokletian ab, der sich mit dem obersten römischen Staatsgott Iupiter (Iovius) gleichsetzte. Die Ioviani entstammen einer der, ursprünglich im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts aus Illyrern aufgestellten Legionen:

Aus welcher dieser Legionen die Ioviani seniores hervorgingen lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Unter der Herrschaft des Tetrarchen Diokletian (284–305) zählte die Legio V Iovia zu dessen persönlicher Leibgarde. Unter Konstantin I. wurde die alte Praetorianische Garde endgültig aufgelöst und durch die Scholae Palatinae ersetzt. Die Legio V Iovia verlor damals zwar ihren Status als Gardeeinheit, zählte aber weiterhin zu den Comitatenses . Nach der Reichsteilung, 364, wurden die Ioviani in seniores (Westen) und iuniores (Osten) getrennt. Im frühen 5. Jahrhundert standen die

Wo sich die Legio quartae Iovia in dieser Zeit befand, ist nicht bekannt, sie wird in der Feldarmee des Comes Illyrici vermutet. Es könnte sein, dass die Ioviani seniores aus dieser Legion hervorgingen, die wohl im Norden von Illyricum zum Schutz der westlichen Donauregion stationiert war. Grabinschriften, die Angehörige der Ioviani erwähnen, stammen aus Sremska Mitrovica (SRB), aus Mailand (I) und Trier (D). Das Schildmuster zeigt im Zentrum einen roten Adler (der Aquila war das Attribut des Iupiter) auf blauen Grund, umgeben von einem gelben und einem roten Band. Der Galeriusbogen in Thessaloniki zeigt einen Schild mit Adlermotiv. Dieser ist im Verhältnis zu der Größe des Schildes allerdings viel kleiner dargestellt als diejenigen, die von der in der Notitia gezeigten Ioviani-Legion geführt wurde. [44]

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Ioviani seniores
Herculiani seniores Die Herkulianer -Legion – von der die Herculiani seniores abstammen könnten war in tetrarchischer Zeit, im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts aufgestellt worden. Ihr Name bezieht sich auf den Mitregenten Diokletians, Maximian , der sich unter den Schutz des Herculius gestellt hatte. Am Galeriusbogen ist ein Schildmuster zu sehen, das den Gott Herkules mit seinen Attributen Keule- und Löwenfell zeigt. Herkules war als Schildmotiv im späten 3. Jahrhundert offensichtlich noch gebräuchlich. Das muss aber 100 Jahre später nicht mehr so gewesen sein. In der Notitia findet sich keine Darstellung dieses Gottes mehr. Der heidnische Herkules war im schon weitgehend christianisierten Heer wohl nicht mehr opportun. Diese Annahme wird durch die Passio Sanctorum Bonosi et Maximiliani gestützt. Die Passio erwähnt zwei Christen, die um 362 als Standartenträger in den Reihen der Ioviani- und Herculiani seniores dienten. Sie sollen während der Regierungszeit von Julian Apostata hingerichtet worden sein, da sie sich geweigert hatten, die christlichen Symbole auf ihren Standarten durch die alten Götterbildnisse zu ersetzen. In der Tat scheint es, dass die Herculiani seniores bis zur Herrschaft von Konstantin I. ein Bildnis des Herkules auf ihren Standarten trugen, vielleicht auch noch bis zu Eugenius Usurpation 392–394. Das Schildmuster gleicht stark den Schildbemalungen vier anderer Legionen:
 • den Ioviani seniores ,
 • den Herculiani seniores ,
 • den Ioviani iuniores und
 • den Herculiani iuniores ,

Die Seniores standen unter dem Kommando des Magister peditum , die Iuniores unter dem Magister Militum Praesentalis I (Ostreich).

Die Limitanei/Riparensis der

 • Legio Secunda Herculia und der
 • Legio Secunda Herculiana

standen unter dem Befehl des Dux Scythiae (Ostreich). Ihre Schildmotive wurden in der Notitia nicht überliefert. [45]

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Herculiani seniores
Divitenses seniores Der Name leitet sich vom Castrum Divitia (Deutz, D) ab, ein von Konstantin I., gegenüber der Colonia Claudia Ara Agrippinensium , gegründetes Brückenkopfkastell. Es scheint, dass die Divitenses unter Konstantin I., zwischen 310 (als das Castrum Divitia gegründet wurde) und 312 (als der Kaiser in Italien einmarschierte) aufgestellt wurden. Es ist weiters bekannt, dass im 4. Jahrhundert Vexillationen der Legio VIII Augusta und der Legio II Italica in Divitia standen. Die Divitenses seniores stammen wahrscheinlich von der Legio II Italica ab, da in Italien mehrere Inschriften gefunden wurden, die eine Legio II Italica Divitensium erwähnen. In der Notitia sind allerdings keine Divitenses iuniores verzeichnet. Die Divitenses Gallicani standen in der Armee des Magister Militum per Thracias (Ostreich). Vielleicht sind sie die verschollenen, iuniores und wurden umbenannt, bevor sie von Gallien nach Thrakien verlegt wurden. Es könnte auch sein, dass die Divitenses iuniores noch vor der Zusammenstellung der Notitia aufgerieben oder aufgelöst wurden. Der Rest der Legio II Italica zählte zu den Limitanei und scheint als Garnisontruppe in mehreren Kastellen der Provinz Noricum ripense auf. Diese standen unter dem Befehl des Dux Pannoniae Primae et Norici Ripensis . Das Schildmuster ist einfach gehalten. Es zeigt einen roten Grund mit hellblauen Schildbuckel, umgeben von einem weißen und gelben Band, der Schildrand ist ebenfalls gelb. Es ist dem der in der Truppenliste des Magister Peditum nachfolgenden Einheit sehr ähnlich, den Tongrecani seniores . Dies deutet darauf hin, dass diese Einheiten bei Feldzügen gemeinsam operierten. Dies wird noch durch den Text des Ammianus erhärtet. Im Abschnitt 27.1.2 erwähnt er Divitenses und Tongrecani die zusammen in Gallien stationiert waren. Er berichtet weiters in 26.6.12, dass die Divitenses Tungricanosque Iuniores im Osten des Reiches eingesetzt wurden. [46]
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Divitenses seniores
Tongrecani seniores Das Volk der Tungri siedelte im heutigen Belgien , in der Region um die Stadt Tongres /Tongeren, zur Zeit der Römer die Civitas Tungrorum , die im 4. Jahrhundert zur Provinz Germania Secunda gehörte. In der Notitia werden keine Tungrecani iuniores erwähnt. Es werden nur die

Vielleicht wurden die Tungrecani iuniores in den rund 50 Jahren zwischen der Fertigstellung der Chronik des Ammianus und den letzten Aktualisierung an der Notitia ausgelöscht. Es kann jedoch auch sein, dass sie in Notitia unter einem anderen Namen eingetragen wurden. Die Tongrecani seniores könnten von den Legionen abstammen, die in der Belgica II , unter dem Befehl des Dux Belgicae secundae stationiert waren. Dafür kämen – laut AHM Jones – die

 • Geminiiacenses (Legio-Comitatenses), stationiert in Geminiacum , die
 • Cortoriacenses (Legio-Comitatenses), stationiert in Cotoriacum und die
 • Prima Flavia Metis , eine Einheit der Pseudocomitatenses, stationiert im Lager von Metis , in Frage.

Sie könnten auch aus einer der Legionen herausgezogen worden sein, die in früheren Jahrhunderten am Rhein lagen. Die, die der Civitas Tungrorum am nächsten lag, war die Legio XXX Ulpia Traiana , in Castra Vetera (Xanten), die Legio I Minervia stand im Lager von Bonna (Bonn), die Legio VIII Augusta hatte ihren Hauptstützpunkt in Argentoratum (Straßburg) und die Legio XXII Primigenia in Mogontiacum (Mainz). Eine ihrer Vexillationen war in der Spätantike im Kastell von Divitia (Deutz) stationiert. Ziegelstempel aus Deutz tragen die Inschrift „LEG XXII CV“, interpretiert als Legio XXII Constantiana Victrix . Da diese Legion nach der Herrschaft Konstantins I. schriftlich nicht mehr bezeugt werden kann, könnten aus ihr die Tongrecani hervorgegangen sein. Eine Bauinschrift, die die Tungricani seniores erwähnt, stammt aus Laupersdorf in der Schweiz. [47]

Das Schildmuster der Tongrecani seniores ist recht einfach gestaltet. Es zeigt einen grünen Rand der an ein inneres gelbes Band grenzt. Der Grund ist rot mit einem weiteren gelben (inneren) Band. Der Schildbuckel ist blau, zwischen dem inneren gelben Band und dem Schildbuckel ist der Grund weiß gefärbt. Es ist dem der Divitenses seniores sehr ähnlich. Ihre Position in der Truppenliste und ihre Schildbemalung deuten darauf hin, dass die beiden Einheiten bei Feldzügen vereinigt wurden. Diese Hypothese wird auch durch Ammianus untermauert. Er schreibt im Abschnitt 27.1.2, dass die Divitenses und die Tungrecani im 4. Jahrhundert zusammen in Gallien eingesetzt wurden. In Abschnitt 26.6.12 erwähnt er auch die Divitenses Tungricanosque Iuniores die im Osten operierte.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Tongrecani seniores
Pannoniciani seniores Der Name Pannoniciani bezieht sich auf die Provinzen der Pannonia . Vermutlich wurde die Einheit ursprünglich dort rekrutiert oder war irgendwann dort stationiert. Ihre Schwestereinheit, die Pannoniciani iuniores , standen in der Armee des Magister Militum per Thracias (Ostreich). Es gibt aber keinen stichhaltigen Beweis, dass die Pannoniciani seniores aus einer Legion herausgezogen wurden, die im 4. und 5. Jahrhundert in der Pannonia II stationiert war. Als Stammeinheit kämen neben der Legio V Iovia und der Legio VI Herculia auch die Legio I Adiutrix und Legio II Adiutrix unter dem Dux Valeriae ripensis in Frage. Die ihnen nachfolgende Legion in der Truppenliste des Magister Peditum sind die Moesiaci seniores . Dies könnte bedeuten, dass sie bei Feldzügen mit den Pannoniciani seniores vereinigt wurden. In der Notitia werden noch drei weitere pannonische Einheiten (Hilfstruppen) der Limitanei angegeben: die
 • Cohors prima Augusta Pannoniorum in Tohu , Provinz Augustamnicae unter dem Comes limitis Aegypti (Ostreich), die
 • Cohortis tertiae Herculeae Pannoniorum in Caelio und die
 • Cohortis Herculeae Pannoniorum in Arbore , die beiden letzteren standen in der Armee des Dux Raetiae .

Das Schildmuster der Bodleian Abschrift zeigt einen roten Rand und einen hellgrünen Schildbuckel, der ebenfalls rot eingefasst ist. Im Zentrum ein Sektorenmuster, das an ein achtspeichiges Rad erinnert. Die Speichen sind dunkelgelb, die Felder dazwischen wechseln sich in dunkelgrün und rot ab.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Pannonicani seniores
Moesiaci seniores Der Name bezieht sich auf die beiden mösischen Provinzen . Vermutlich wurden ihre Stammeinheiten dort rekrutiert oder waren irgendwann dort stationiert. Die vorhergehende Einheit in der Truppenliste des Magister peditum sind die Pannoniciani seniores . Dies könnte bedeuten, dass sie bei Feldzügen mit den Moesiaci seniores vereinigt wurden. Ammianus erwähnt im Abschnitt 20.1.3 seiner Chronik „ numerisque Moesiacorum duobus “, dh „zwei Einheiten der Moesiaci “; Sie überquerten zusammen mit den Heruli und Batavi unter Theodosius dem Älteren den Ärmelkanal nach Britannien. Man könnte sie als zwei Abteilungen einer Moesiaci-Legion (vielleicht in alter Kohortenstärke zu 500 Mann) sehen, zu beachten ist jedoch, dass auch der Dux Moesiae secundae (Ostreich) zwei Hilfstruppeneinheiten der Moesiaci befehligte: die
 • Milites primi Moesiaci , stationiert in Candidiana und die
 • Milites Moesiaci , die bei Teglicio lagen.

Die Seniores wurde nicht aus einer Legion der Moesia I herausgezogen, sondern stammt von der Legio I Italica ab, die in der Moesia II , Teil der Armee des Dux Moesia secundae war. In der Notitia werden auch noch andere Abteilungen dieser Legion angegeben, die – zusammen mit Legio XI Claudia – in der Moesia II stationiert waren. Es existieren auch schriftliche Nachweise die Annahme erhärten, dass die Moesiaci aus dieser Legion hervorgingen. Eine griechische Inschrift aus der Zeit der Tetrarchie , gefunden in Kotiaeion ( Kütahya , TR), erwähnt die Legio I Italica Moesiatika . Eine andere Inschrift, gefunden in Rom, datiert auf die Wende vom 3. auf das 4. Jahrhundert, nennt einen Soldaten, der in der Cohors X. Praetoria gedient hatte. Davor war der Mann elf Jahre lang Lanciarii in der Legione Mesiaca . Im norditalienischen Aquileia , lag am Ende des 3. Jahrhunderts die Armee des Mitkaisers Diokletians , Maximian . Dort kamen auch aus dieser Zeit zahlreiche Inschriften von moesischen Legionären ans Licht. Die Moesier wurden später von seinem Sohn Maxentius in dessen Armee übernommen und im Krieg gegen Konstantin I. eingesetzt. Nach dessen Sieg über Maxentius wurde sie offenbar nach Metz in Gallien ( Divodurum Mediomatricorum/ Mettis ) versetzt. Eine dort aufgefundene Inschrift nennt einen Numero Misiacorum . Vielleicht wurden sie unter Constantius II. wieder zurück nach Aquileia verlegt, als er 352 auch Italien seinen Herrschaftsbereich einverleibte. Eine zeitgenössische Inschrift aus Aquileia , erwähnt ebenfalls den Numero Misacorum; eine andere die Legio I Italica . [48]

Das Schildmuster zeigt einen roten Rand und ein schmäleres, gelbes Band im Inneren. Der Schildbuckel ist graublau und von einem gleichfarbigen Band umgeben. Der Grund ist radial in drei große rote Sektoren unterteilt, die sich mit drei kleineren weißen Sektoren abwechseln. Ähnliche Sektormuster führten auch andere der westlichen Legionen:

 • die Armigeri propugnatores iuniores in der Armee des Comes Africae ,
 • die Pacatianenses , Armee des Comes Illyrici und
 • die Mattiarii iuniores in der italienischen Feldarmee.

Ein Ritzgrafito aus Aquileia von 352 zeigt einen moesischen Soldaten, genauer aus der Provinz Dardania . Nachdem er Moesia verlassen hatte, scheint er fünf Jahre lang bei den Protectores (Leibgarde) gedient zu haben. Sein Schildmuster ähnelt dem der Moesiaci-seniores . [49]

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Moesiaci seniores
Octavani Die Octavani ("die Achter") sind nach ihrem Namen offenbar aus der Legio VIII Augusta Pia Fidelis Constans hervorgegangen, die bis auf die Zeit Julius Caesars zurückgeht und ihr Stammlager in Argentoratum (Straßburg) hatte. Als die Erstfassung der Notitia Dignitatum erstellt wurde, zählte diese Einheit vermutlich noch zu den Comitatenses . Dies deutet ihre Position in der Truppenliste der Italienarmee an. Sechs der zwölf Legiones palatinae des Westreichs dürften ursprünglich Comitatenses gewesen sein. Eine Inschrift aus Etzgen in der Nordschweiz (371 n. Chr.), erwähnt eine Vexillation der Legion, die dort am Rhein einen Wachturm erbaut hatte. Es ist auch bekannt, dass die Legion im 4. Jahrhundert die Garnison des Brückenkopfkastells Castrum Divitia am östlichen Rheinufer gegenüber der Colonia Augusta (Köln) stellte. Sie war also offenbar vorher teilweise aus Straßburg abgezogen worden, bevor sie um 400 in die Italienarmee des Magister Peditum übernommen und in den Rang von palatini aufstiegen. Die Resttruppe in Straßburg dürfte eine Zeitlang unter dem Kommando des Comes tractus Argentoratensis gestanden haben. [50]

Das Schildmuster ist denen der Vesontes in der Armee des Comes Hispaniarum sehr ähnlich. Es zeigt einen weißen Grund mit einem roten Schildbuckel. Der Schildbuckel hat ein weißes Zentrum, das vertikal mit einem roten Streifen halbiert ist. Die vier roten halbmondförmigen Embleme auf der Schildbemalung dieser Einheit erinnern an Rasenstecherklingen (die lateinische Bezeichnung ist unbekannt) die von den Legionären beim Lagerbau verwendet wurden. Ein Exemplar konnte in Newstead, Schottland, ausgegraben werden. Es könnte sich dabei aber auch um pelteförmige Dekorationselemente handeln, die häufig in verschiedenen Variationen auf Tabula ansata 's zu sehen sind. Solche Tabula's wurden seit dem Prinzipat auf die Schilde aufgemalt, um damit die jeweiligen Einheiten anhand ihrer Ordnungsnummer identifizieren zu können, aber wohl auch als Zierelement, wie mehrere Metopen am Tropaeum Traiani im rumänischen Adamclisi beweisen. Es wäre daher möglich, dass die Schildbemalung der Octavani auf solche Dekorationen zurückgehen. Ein ähnliches Motiv sieht man auf einem Schild, das von einem der Soldaten auf der sogenannten Brescia-Schatulle getragen wird, ein Elfenbeinkästchen aus dem 4. Jahrhundert. [51]

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Octavani
Thebei Der Name der Einheit („Thebaner“) bezieht sich eindeutig auf die ägyptische Provinz Thebaïs . Ob die Thebai aus der Legio I Maximiana herausgezogen wurden, ist in der Forschung umstritten. [52] Es ist auch unklar, ob sie mit den anderen - in der Notita erwähnten - thebäischen Einheiten in Verbindung steht. Mit ziemlicher Sicherheit ist sie aber nicht mit der legendären " Thebäischen Legion " gleichzusetzen, die der Chronist und Offizier Ammianus Marcellinus erwähnt, als er 354 in der Nähe von Adrianopel in Thrakien stationiert war. [53] Ammianus meinte wahrscheinlich die Prima Maximiana Thebaeorum . [54] Die Secunda Felix Valentis Thebaeorum wurde erst unter Valens im späten 4. Jahrhundert aufgestellt. Eines für das spätrömische Heer charakteristischen Truppenpaare bildeten
 • die Prima Maximiana Thebaeorum , eine Legio comitatenses in der Armee des Magister militum per Thracias (Ostreich) und
 • die Secunda Flavia Constantia Thebaeorum , eine Legio comitatenses in der Armee des Dux Thebaidos (Ostreich).

Sie wurden bis in die Zeit von Theodosius I. bei Feldzügen als gemeinsam operierende Einheit eingesetzt. Diese beiden Verbände waren die Stammeinheiten der in diokletianischer Zeit gegründeten Thebäis . [55] Als die Erstfassung der Notitia Dignitatum erstellt wurde, zählten die Thebei wohl noch zu den Comitatenses , da sie in der Truppenliste des Magister peditum hinter den Auxilia palatina-Einheiten seiner Armee steht, wurde aber später in den Palatinae-Status befördert. Das Schildmuster (Bodleian Manuscript) zeigt einen Schildbuckel, dessen linke Hälfte rot oder kastanienbraun war, während die rechte Hälfte gelb eingefärbt ist. Das Hauptfeld ist halbiert (genauer gespiegelt) und in zwei Bänder unterteilt, die rot und gelb bemalt sind. Dieses Motiv kommt in der Notitia nur bei dieser Einheit vor.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Thebai
Septimani iuniores Ihr Name Septimani ("die Siebener") leitet sich eindeutig von einer Legio VII ab. Welche ist jedoch unbekannt.
 • Die Legio VII Gemina Felix war lange in Legio ( León , E) stationiert, laut Notitia stand dort unter dem Befehl des Comes Hispaniarum noch eine Resttruppe.
 • Die Legio VII Claudia war Teil der Armee des Dux Moesiae primae (Ostreich), ihr Stammlager befand sich in Viminatium (Stari Kostalac, SRB).
 • Die Legio Comitatenses Septima gemina unter dem Magister Militum per Orientem (Ostreich) stammt von der Legio VII Gemina Felix ab.
 • Die Septimani seniores in der Armee des spanischen Comes, dürften ebenfalls aus der alten spanischen Hauslegion herausgezogen worden sein.

Die Septimani iuniores scheinen sowohl in der Truppenliste des Comes Tingitaniae als auch in der Gallienarmee des Magister equitum auf. Nach EC Nischer ist den Verfassern der Notitia bei ihrer Zuordnung in die Italienarmee ein Fehler unterlaufen. Die italienische Einheit könnte in Wirklichkeit die Septimani seniores gewesen sein, die laut Notitia in der Armee des Comes Hispaniarum standen. Wahrscheinlicher ist, dass die iuniores zuerst in der Tingitania stationiert waren und erst später nach Italien abkommandiert wurden. In der Notitia wurden sie aber aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen in der alten Truppenliste nicht gelöscht. Dies geschah auch bei vielen anderen westlichen Einheiten, insbesondere mit denen des Comes Britanniarum , die auch in der Gallienarmee des Magister equitum aufscheinen. Die geographische Nähe Hispaniens zur Tingitania würde für eine Abstammung der Septimani iuniores von der Legio VII Gemina Felix sprechen, da die Provinz auch organisatorisch ein Teil der Diöcesis Hispania war als die Notitia zusammengestellt wurde. Da viele Pseudocomitaneses der Gallienarmee des Magister equitum aus der Donauregion zu stammen scheinen, könnte es aber auch möglich sein, dass die Septimani iuniores aus der Legio VII Claudia hervorgingen.

Das Schildmuster (Bodleian Manuscript) zeigt einen Schildbuckel der in schwarz und weiß geviertelt ist. Er ist zusätzlich von zwei weißen Bändern umgeben, der Grund ist abwechselnd in neun rote und weiße, strahlenartige Felder geteilt. Rand ist keiner dargestellt. Ein ähnliches, jedoch farblich anders gestaltetes Motiv führten die Lanciarii Gallicani Honoriani in der Gallienarmee des Magister equitum .

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Septimami iuniores
Germaniciani Der Name bedeutet "die Germanen". Vermutlich handelt es sich dabei um die Iuniores-Einheit die entweder in den germanischen Provinzen rekrutiert wurde oder dort gedient hatte, bevor sie in die italienische Feldarmee eingereiht wurde. Auch auf dem Augsburger Siegesaltar (3. Jahrhundert) werden Germaniciani erwähnt. Bei ihnen handelte es sich wahrscheinlich um Angehörige obergermanischer Hilfstruppeneinheiten. [56] In der Notitia wurde über die Verteidigungsstruktur der beiden germanischen Provinzen so gut wie nichts überliefert. Wahrscheinlich die Folge der Barbareninvasionen im 5. Jahrhundert. An weiteren Germaniciani-Einheiten sind
 • die Germaniciani seniores (Legio-Comitenses),
 • die Equites Germaniciani seniores (Comitenses), beide unter dem Magister Militum per Illyricum (Ostreich) und
 • die Ala Germanorum (Limitanei) unter dem Dux Thebaidos (Ostreich)

in der Notitia aufgelistet. Aus welcher Legion die Germaniciani herausgelöst wurden ist unbekannt, da im Laufe der Jahrhunderte viele Legionen in den germanischen Provinzen stationiert waren. Das Schildmuster (Bodleian Manuscript) ist recht einfach gehalten. Es zeigt einen hellgrauen oder weißen Schildbuckel, der von einem gelben Band umgeben ist. Der Grund ist dunkelgrün, der Schildrand ist rot. Es ähnelt denen der Galli victores und dem, das generell den Leones seniores in der gallischen Armee des Magister Equitum zugeschrieben wird (aber wohl von den Sagittarii Nervii geführt wurde).

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Germaniciani iuniores
Tertia Iulia Der Name bezieht sich wohl sich auf die Gebirgsregion der Julischen Alpen . Sie war eine von drei - vermutlich dort ausgehobenen - Legionen dieses Namens, ihre Schwestereinheiten waren:
 • die Legio prima Iulia Alpina , Pseudocomitatenses in der italienischen Armee des Magister peditum (siehe unten) und
 • die Legio secunda Iulia Alpina Pseudocomitatenses unter dem Kommando des Comes Illyrici .

Über die Zeit ihrer Aufstellung - wohl gemeinsam mit der Legio I und II - ist nichts bekannt. Wahrscheinlich geschah dies auf Anordnung des Constans , da dieser Kaiser während seiner Herrschaft mehrere Legionen ausheben ließ. Sie waren vielleicht einst die Kerntruppen der Armee des Comes Italiae . Das Schildmuster des Bodleian Manuscripts zeigt einen weißen Schildbuckel, umgeben von einem roten Rand auf violetten oder indigoblauen Grund. Es ähnelt stark einigen anderen in der Notitia überlieferten Schildmotiven: dem,

 • der Comites seniores , Vexillationes palatinae,
 • der Honoriani Atecotti iuniores , Auxilia palatina, beide in der Italienarmee des Magister peditum ,
 • der Honoriani Atecotti seniores , Auxilia palatina,
 • der Prima Flavia Gallicana Constantia ,
 • der Martenses , beide Pseudocomitatenses,
 • der Atecotti iuniores Gallicani (vermutlich Auxilia palatina), in der Gallienarmee des Magister equitum ,
 • der Fortenses ,
 • der Undecimani , zwei Legiones comitatenses unter den Comes Hispaniarum ,
 • der Secunda Flavia Constantiniana , eine Legio comitatenses unter den Comes Tingitaniae und
 • die Secundani , eine Legio comitatenses in der Armee des Magister Militum per Illyricum (Ostreich).

Die Legio III hat möglicherweise nach ihrer Beförderung zu Comitatenses die Farben ihres Schildmuster gewechselt. Die Legio I und Legio II hingegen dürften ihre Farbgebung beibehalten haben.

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Tertia Iulia Alpina
Einheiten Bemerkung Abbildung
Comitatenses – Vexillationes comitatenses
Equites Mauri feroces (Kavallerie) Mauri leitet sich ursprünglich von den Mauren , ein in Nordafrika ansässiges Volk, ab. In der Spätantike bezeichnete er im römischen Militär keine ethnische Zugehörigkeit, sondern eine Art Spezialeinheit. Welche ist jedoch schwer zu sagen: möglicherweise eine nur leichtgepanzerte und -bewaffnete Einheit. Feroces steht für wild und ungestüm. In der Notitia kein ungewöhnlicher Name. Eine andere solche Einheit, die Equites Constantiani feroces stand in der Armee des Magister Equitum Gallicarum . Das Schildmuster zeigt einen weißen Grund, umgeben von einem grünen Band. Der Schildbuckel ist in gelb gehalten. Im Zentrum sind zwei rote, sich aufbäumende Caniden zu sehen, die sich einander gegenüberstehen. Wahrscheinlich stellen sie Wölfe dar. Solche sieht man auch auf den Schildern der Equites Honoriani seniores , allerdings in einer anderen Farbgebung. Das Wolfsmotiv findet sich auch in der Schildbemalung der Grati , eine Einheit der Auxilia palatina.
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Equites Mauri feroces
Comitatenses (unbestimmt)
Victores seniores Die Einheit findet sich nicht in der Liste des Magister peditum . Der Ehrenname Victores (= die Siegreichen) wurde laut Ammianus Marcellinus an eine im Kampf bewährte Einheit unter dem Befehl des Flavius Theodosius im Jahr 368 während seines Feldzugs in Britannien vergeben. AHM Jones setzt die Victores Seniores mit den Victores iuniores Britannicianni gleich. Sie könnten aber auch während der Zusammenstellung der Endfassung der Notitia Dignitatum in einer Schlacht aufgerieben und deshalb nicht mehr aus dem Register gelöscht worden sein.
Schildzeichen unbekannt
Placidi Valentinianici felices Über sie ist außer dem Eintrag in der Notitia Dignitatum nichts bekannt. AHM Jones vermutete, dass sie um 420 unter Valentinian III. aufgestellt wurden und deswegen nicht in der für die ursprünglich vorgesehenen Liste eingetragen wurden. Vielleicht wurden sie auch direkt in die Italienarmee des Magister peditum übernommen.
Schildzeichen unbekannt
Comitatenses – Legiones pseudocomitatenses
Pontinenses Der Name dieser Einheit leitet sich vermutlich vom lateinischen " Pontus " ("Brücke") ab. Im römischen Reich existierten mehrere Militärstandorte dieses Namens. In der westlichen Notitia findet sich das Lager Ponte Aoni (Pfaffenhofen am Inn, D), das als Stationierungsort der Equites stablesiani iuniores , Armee des Dux Raetiae angeführt ist, bevor sie nach Febians verlegt wurden. Dieser Ort läge auch dem Einsatzgebiet der italienischen Feldarmee am nächsten. In Ponte Aeli ( Newcastle-upon-Tyne , GB) stand die Cohortis primae Cornoviorum unter dem Dux Britanniarum . In diesem Fall handelt es sich sowohl um das Lager von Auxiliaren als auch um eine Einheit, die vermutlich innerhalb des Zeitraums, in der die Notitia aktualisiert wurde, aus Britannien abgezogen wurde. Diese Kohorte wird nur in der Notitia erwähnt. Die Brücke in Pons Aelius war auch insofern ungewöhnlich bzw. bedeutend, da sie die einzige außerhalb der Stadt Rom war, die nach einem Kaiser, Hadrian , benannt wurde. Die Pontinenses könnten theoretisch auch von der Legio I Pontica abstammen. Eine in das Jahr 288 datierbare Inschrift aus Colybrassus ( Ayasofya , TR) und eine aus dem 4. Jahrhundert aus Trapezus am Pontus ( Trabzon , TR), erwähnen diese Legio . Als die Notitia erstellt wurde, lag sie immer noch dort und stand unter dem Befehl des Dux Armeniae (Ostreich). Das Schildmuster (Bodleian Manuscript) zeigt einen dunkelblauen Schildbuckel, der von einem weißen Band umgeben ist, darunter eine stilisierte weiße Säule oder Stele. Grund und Schildrand sind dunkelgrün, getrennt von einem ockergelben Band. [57]
Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Pontinenses
Prima Iulia Der Name der Legion scheint sich - wie bei ihren beiden Schwestereinheiten - ebenfalls auf die Region der Julischen Alpen zu beziehen, in der sie vermutlich aufgestellt, bzw. rekrutiert wurde.

Über die Zeit ihrer Aufstellung - wohl gemeinsam mit der Legio II und III - ist nichts bekannt. Wahrscheinlich geschah dies auf Anordnung des Constans , da dieser Kaiser während seiner Herrschaft mehrere Legionen ausheben ließ. Sie könnte einst zu den Kerntruppen des Comes Italiae gezählt zu haben. Das Schildmuster (Bodleian Manuscript) zeigt einen weißen Rand, ein dunkelgrünes Hauptfeld (Schildbuckel?) und in der unteren Hälfte einen in grau gehaltenen Caniden der nach links läuft. Er soll vermutlich einen Wolf darstellen. [58]

Truppenliste des Intra Italiam cum viri illustris magistri peditum: Schildzeichen der Prima Iulia Alpina (Farbgebung Pariser Manuskript)

Foederaten

Einheiten Bemerkung Abbildung
Gentes – Gentile
 • Praefectus Sarmatarum gentilium Apuliae et Calabriae
 • Praefectus Sarmatarum gentilium per Brittios et Lucaniam
Ab dem 3. Jahrhundert wurden Stammesangehörige des mittelasiatischen Reitervolks der Sarmaten im ganzen römischen Reich angesiedelt, ihre kampfstarke und schwer gepanzerte Kavallerie ( Kataphrakten ) wurde in die römischen Armeen integriert. In der Notitia werden 18 sarmatischer Siedlungen in Gallien und Italien angegeben. Stationierungsorte in Italien waren: Foro Fuluiensi, Opittergii , Patavio , Cremona , Taurinis , Aquis presso Tertona , Novariae , Vercellis , nel Sannio , Bononiae in Aemilia , Quadratis et Eporizio, in Liguria a Pollentia.
Schildzeichen unbekannt

Marineeinheiten

Einheiten Bemerkung Abbildung
Classes
Praefectus militum iuniorum Italicorum, Ravennae [59]
Schildzeichen unbekannt
Praefectus classis Venetum, Aquileiae [60] Die Flotte wurde im 4. Jahrhundert zur Sicherung der oberen Adriaküste ( Mare Adriaticum ) gegründet. Flottenstützpunkte waren: Aquileia, Parentium und Pola . [61]
Schildzeichen unbekannt
Praefectus classis Ravennatium cum curis eiusdem civitatis, Ravennae [62] Eine der Hauptflotten des Römischen Reiches, sie war seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. im Kriegshafen Classe stationiert. Im 4. Jahrhundert wurde sie aufgelöst. Ihre Einheiten wurden nach Konstantinopel verlegt.
Schildzeichen unbekannt
Praefectus classis Comensis cum curis eiusdem civitatis, Como [63] Die Flotte wurde im 4. Jahrhundert aufgestellt und sicherte die Ufer des Comer Sees . Haupthafen war Comum . [64]
Schildzeichen unbekannt
Praefectus classis Misenatium , Miseno [65] Eine der Hauptflotten (classis praetoria Misenensis) des Römischen Reiches lag seit dem 1. Jahrhundert im Kriegshafen von Misenum . Innenpolitisch bedeutsam waren vor allem die hier stationierten Marinesoldaten (manipularius) . Lange Zeit hindurch waren sie die einzige nennenswerte bewaffnete Kraft in der Nähe der Hauptstadt Rom. Sie konnten von den Kaisern im Notfall – neben den Stadtkohorten – gegen die wankelmütige Palastgarde ( Prätorianer ) eingesetzt werden. Im 4. Jahrhundert wurden die Stützpunkte der Hauptflotten aufgelöst und ihre Einheiten nach Konstantinopel verlegt. Sie bildeten später den Grundstock der oströmischen bzw. byzantinischen Flotte.
Schildzeichen unbekannt

Anmerkungen

 1. Ralf Scharf 2005, S. 302.
 2. Friedrich Anders 2010, S. 121
 3. Ralf Scharf 2005, S. 303; AHM Jones: The Later Roman Empire, 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1986, ISBN 0-8018-3285-3 (Paperback edition), S. 1424; Friedrich Anders: Flavius Ricimer, Macht und Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts . Peter Lang, Frankfurt am Main ua 2010, ISBN 978-3-631-61264-4 , S. 121.
 4. Notitia Dignitatum Occ. XXIV („zur Verfügung des höchst ehrenwerten Graf von Italien“). Sub dispositione viri spectabilis comitis Italiae: Tractus Italiae circa Alpes .
 5. Friedrich Anders: Flavius Ricimer, Macht und Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts . Peter Lang, Frankfurt am Main ua 2010, ISBN 978-3-631-61264-4 , S. 121.
 6. AHM Jones 1964, Kapitel 17, Notitia Dignitatum Occ. VI Qui numeri ex praedictis per infrascriptas provincias habeantur: Intra Italiam, XLII Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum.
 7. Notitia XI.
 8. sub dispositione
 9. CIL 5, 8758 , D. Hofmann S. 27.
 10. Simon James 2004, Dietrich Hoffmann 1963, S. 22–57.
 11. Vielleicht dieselbe wie die Auxilia palatina der Brachiati , Infanteristen in der Armee des Magister Peditum .
 12. Bernard S. Bacharach 1973, S. 136–138.
 13. Otto Seeck: Notitia Dignitatum accedunt Notitia urbis Constantinopolitanae et Latercula prouinciarum, Weidmann, Berlin, 1876.
 14. Speidel, S. 116., Ammianus 15.5.30 und 16.12.43
 15. Michael Speidel: Germanic Warriors, Warrior Styles from Trajan's Column to Icelandic Sagas. Routledge, London 2000, S. 47.
 16. CIL 5, 8740 = ILS 2798, Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l'étude de l'antiquité classique = Rivista svizzera di filologia classica. Darin: Dietrich Hoffmann: Die spätrömischen Soldatengrabschriften von Concordia, S. 28.
 17. Ammianus : 20.4.2, 20.4.20, 20.5.9, 21.3.2, 22.12.6, 31.10.4.
 18. M. Speidel 1996. S. 166–167 mit Anm. 11.
 19. Ammianus, 21.3.2-3., Simon MacDowall: Late Roman Infantryman 236-565 AD. Osprey Publishing, 1994, S. 21–22.
 20. Ammianus, 20.4.18.
 21. Epitome de Caesaribus 41.3.
 22. CIL 5, 8764 , D. Hoffmann 1963, S. 50.
 23. Ammianus: 20.4.2, 20.4.20, 20.5.9, 21.3.2, 22.12.6, 31.10.4
 24. Ammianus: 0.1.3; 20.4.2; 27.1.6; 27.8.7
 25. Dietrich Hoffmann 1963, S. 42ff: CIL 5, 8750 Flavius Hariso, NVMERO EROLORVM SENIORVM; ILS 494: NVMERO HERVLVRVM SENEORVM; ILS 548, N HERULORVM, letztere könnte sich auf die verschollenen Heruli iuniores beziehen, AE 1890,148; N ERVLORVM SENI.
 26. ILS 544: NUMERO BATAORUM SENIORUM; ILS 480: NUM BAT SEN; CIL 5, 8752 , CIL 5, 8759 , CIL 5, 8776 , CIL 5, 8773 , CIL 5, 8761 .
 27. CIL 3, 10891
 28. 20.1.3; 27.1.6; 27.8.7
 29. Carnuntum: AE 1992, 1431, Mainz: AE 1905, 169, AE 1889, 64
 30. CIL 5, 8737 , CIL 5, 8739
 31. ILS 9215
 32. Ammianus: 25.6.3; 26.7.13; 27.8.7
 33. ND occ. VII, 17
 34. EDCS-ID: EDCS-09301258
 35. AE 1977, 806 , Thomas Drew-Bear 1977, EA Mehamadiev 2013, S. 277–291
 36. AE 1907, 62
 37. AE 1907,62 [...] U [.] ERI MILITUM PRIMO SAGITARIO [.] UM LEONUM IUNIORUM, Roger Tomlin 1972, S. 272.
 38. EM 2.15: " et armaturas dicimus ..., dh "[die der ersten Reihe] folgten die Ferentarii und die leichte Infanterie, die man Exculcatores und Armaturas nennt ...".
 39. P. Rance 2014, S. 474–501.
 40. (AL(a)E SAB) RIB 2411.85, Frere/Roxan/Tomlin 1990
 41. Aurelius Victor , De caes 33
 42. Tribunus gentis Marcomannorum , ND occ. 27, 35.
 43. EA Quitzmann 1873, S. 18
 44. Edward Gibbon: The Decline And Fall Of The Roman Empire. Vol. 1, Chapter XIII, New Bodies of Guards, Jovians and Herculians, Notitia Dignitatum, Pars Orientalis, V, Sremska Mitrovica: CIL 3, 10232 , Mailand: CIL 5, 6213 , Trier: CIL 13, 3687 , Roger Tomlin, 1972 S. 273.
 45. Robert Grigg; 1979, S. 107-124, 1983, S. 132-142, David Woods 1995, S. 25-55 und S. 61-68.
 46. AE 1982, 258 (Via Flaminia), CIL 6, 3637 ) CIL 11, 4787 , CIL 11, 4085 ( Via Flaminia ), H. Petrovitsch 2006, S. 294-295, AHM Jones 1964, S. 14, Anm. 43.
 47. Limes XX: Estudios sobre la frontera romana (römische Grenzstudien): 3, Anejos de Gladius 13, 2009, S. 753, Bauinschrift (CH): CIL 13, 5190
 48. AE 1981, 777 , CIL 6, 2759 , CIL 13, 4328 , CIL 5, 1699 , CIL 5, 914 , M. Speidel 1992, S. 414-418, Mehamadiev 2013, S. 277–291.
 49. AE 1982, 383
 50. Notitia Dignitatum Oc. V, CIL 13, 11538
 51. Siehe hierzu auch den Artikel Brescia Casket in der englischsprachigen Wikipedia.
 52. Notitia occ. V 154, VII 29
 53. Ammianus 14.11.15
 54. Notitia or. XXXI 31. 33 u.38. 32. 34. 37
 55. Michael Speidel 2003, S. 670–671.
 56. AE 1993, 1231
 57. Noel Lenski 1999, S. 414-465, und 421, EC Nischer 1923, S. 1-55 und 36, AHM Jones 1964, Volume 3, S. 365, Roger Tomlin 1972, S. 253-278 und 255, Fußnote 5, CIL 3, 6746
 58. Notitia Dignitatum Occ. VII, 34, 35, 60, Neil Christie 2016, 4.
 59. ND Occ. XLII, 5, Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum In Italia: In provincia Venetia inferiore:
 60. ND Occ. XLII, 3, Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum In Italia: In provincia Venetia inferiore:
 61. Hans D. Viereck 1996, S. 257
 62. ND Occ. XLII, 6, Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum In Italia: In provincia Venetia inferiore:
 63. ND Occ. XLII, 8, Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum In Italia: In provincia Liguria:
 64. Hans D. Viereck 1996, S. 258
 65. ND Occ. XLII, 10, Item praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum In Italia: In provincia Campania:

Literatur

 • Ammianus Marcellinus: Res gestae (rerum gestarum libri), lateinisches Geschichtswerk in 31 Büchern über die Zeit von 353 bis 378.
 • Publius Flavius Renatus Vegetius: Epitoma rei militaris.
 • Anton Quitzmann: Die älteste Geschichte der Baiern bis zum Jahre 911. Verlag Friedrich Wreden, Braunschweig 1873.
 • Friedrich Anders: Flavius Ricimer, Macht und Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts , Buch (Hochschulschrift), Peter Lang, Frankfurt am Main 2010. Google Buchseite
 • Ralf Scharf: Der Dux Mogontiacensis und die Notitia Dignitatum. Eine Studie zur spätantiken Grenzverteidigung . Walter de Gruyter, Berlin ua 2005, ISBN 3-11-018835-X ( Reallexikon der Germanischen Altertumskunde . Ergänzungsbände, Band 48. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 • AHM Jones : The Later Roman Empire, 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. 2 Bände. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1986, ISBN 0-8018-3285-3 (Paperback edition).
 • Hans DL Viereck: Die Römische Flotte, Classis Romana. Köhlers Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 1996, S. 258. ISBN 3-930656-33-7 .
 • Michael S. DuBois: Auxillae: A Compendium of Non-Legionary Units of the Roman Empire. Lulu Press 2015, ISBN 978-1-329-63758-0 .
 • Knut Stjerna: Hjälmar och svärd i Beovulf ; In: Studier tillägnade Oscar Montelius 1903 af Lärjungar , Stockholm 1903.
 • Simon James; "Excavations at Dura-Europos 1928-1937, Final Report VII, The Arms and Armour and other Military Equipment", British Museum Press, London 2004.
 • Dietrich Hoffmann: Die Spätrömischen Soldatengrabschriften von Concordia. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft, Vol. 20.1, 1963.
 • EA Mehamadiev: Anonymus de Rebus Bellicis and Latin inscriptions from Aquileia: the question of the formation and development divisions seniores-iuniores late Roman army in the 4th Century. Mnemon, Research and publications on the history of the Ancient World; Ed. ED Frolova; Issue 13, 2013.
 • Roger Tomlin: Seniores-Iuniores in the Late-Roman Field Army. The American Journal of Philology, Vol. 93, No. 2, The Johns Hopkins University Press, April 1972.
 • Philip Rance: Sculca, sculcator, exculcatore and proculcator: The Scouts of the Late Roman Army and a Disputed Etymology. Latomus 73, 2014.
 • Shepard Frere, Margaret Roxan, Roger Tomlin: The Roman Inscriptions of Britain, Vol. II, Fasc. I; Allan Sutton, Gloucester, 1990.
 • Robert Grigg: Portrait-Bearing Codicils in the Illustrations of the Notitia Dignitatum? The Journal of Roman Studies, Vol. 69, 1979.
 • Robert Grigg: Inconsistency and Lassitude: The Shield Emblems of the Notitia Dignitatum. The Journal of Roman Studies, Vol. 73, 1983.
 • David Woods: Ammianus Marcellinus and the Deaths of Bonosus and Maximilianus. Hagiographica, 2, 1995.
 • David Woods: Julian, Arbogastes, and the signa of the Ioviani and Herculaiani". Journal of Roman Military Equipment Studies, 6, 1995.
 • Hans Petrovitsch: Legio II Italica (= Forschungen in Lauriacum. Bd. 13). Gesellschaft für Landeskunde in Oberösterreich, Linz 2006, ISBN 3-902299-04-5 .
 • Michael Alexander Speidel: Die Thebäische Legion und das spätrömische Heer. In: Mauritius und die Thebäische Legion: Akten des internationalen Kolloquiums, Freiburg, Saint-Maurice, Martigny, 17. – 20. September 2003. Freiburg, Schweiz, Academic Press Fribourg 2005. Digitalisat
 • Michael Alexander Speidel: Raising New Units for the Late Roman Army: Auxilia Palatina. Dumbarton Oaks Papers Nr. 50, 1996.
 • Michael Alexander Speidel: The Army at Aquileia, the Moesiaci Legion, and the Shield-Emblems in the Notitia Dignitatum. Roman Army Studies II, Stuttgart 1992.
 • EC Nischer: The Army Reforms of Diocletian and Constantine and Their Modifications up to the Time of the Notitia Dignitatum. The Journal of Roman Studies, Vol. 13, 1923.
 • Noel Lenski: Assimilation and Revolt in the Territory of Isauria, from the 1st Century BC to the 6th Century AD. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 42.4, 1999.
 • Bernard S. Bacharach: A History of the Alans in the West: From Their First Appearance in the Sources of Classical Antiquity Through the Early Middle Ages. University of Minnesota Press, 1973.
 • Neil Christie: From Constantine to Charlemagne: An Archaeology of Italy AD 300–800, Chapter 4, Routledge 2016.

Weblinks