DIN 276

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Logo van het Duitse Instituut voor Normalisatie DIN 276
Oppervlakte Bouw
titel Bouwkosten
Korte beschrijving: Bepaling en classificatie van kosten in de bouwsector
Eerste uitgave augustus 1934
Laatste editie december 2018

DIN 276 is een DIN-norm die in de bouw wordt gebruikt om projectkosten te bepalen en als basis voor het berekenen van honoraria volgens HOAI voor architecten en ingenieurs.

domein

“Deze norm is van toepassing op kostenplanning in de bouw, in het bijzonder op het bepalen en classificeren van kosten. Het strekt zich uit tot de kosten van hoogbouw, civieltechnische kunstwerken, infrastructurele voorzieningen en open ruimten en de daarmee samenhangende projectgerelateerde kosten.

Deze norm heeft betrekking op de kosten van nieuwbouw, renovatie en modernisering van bouwwerken en voorzieningen. Voor gebruikskosten in de bouw is DIN 18960 van toepassing."

- DIN 276: 2018-12, sectie toepassingsgebied

In de HOAI 2009 en 2013 wordt verwezen naar de inmiddels verouderde versie DIN 276-1: 2008-12 - alleen voor gebruik bij projectverwerking en honorariumberekening . Er bestaan ​​uitzonderingen vanwege afzonderlijke voorschriften zoals: B. bij wegen- of bruggenbouw door publieke opdrachtgevers.

Kostenniveaus

In wezen zijn de volgende niveaus van kostenbepaling en de uitsplitsing van de kosten gedefinieerd in DIN 276.

Eenmaal in het project, afhankelijk van de planningsstap:

Ook meerdere keren herhaald of in meerdere stappen uitgevoerd:

Kostengroepen

Gerelateerde kosten zijn onderverdeeld in kostengroepen (in uittreksels):

 • 100 plot
  • 110 eigendomswaarde
  • 120 extra vastgoedkosten
  • 130 Rechten van derden
 • 200 voorbereidende acties
  • 210 Voorbereiding
  • 220 Publieke ontwikkeling
  • 230 Niet-publieke ontwikkeling
  • 240 compenserende maatregelen en heffingen
  • 250 overgangsmaatregelen
 • 300 bouwconstructies
  • 310 Opgraving / grondwerken
  • 320 Fundering, onderbouw
  • 330 Buitenmuren / verticale bouwconstructies, buiten
  • 340 binnenmuren / verticale bouwconstructies, interieur
  • 350 plafonds / horizontale bouwconstructies
  • 360 daken
  • 370 infrastructuursystemen
  • 380 structurele armaturen
  • 390 Overige maatregelen voor bouwconstructies
 • 400 gebouw - technische installaties
  • 410 riolering, water, gassystemen
  • 420 warmtetoevoersystemen
  • 430 airconditioningsystemen
  • 440 elektrische systemen
  • 450 communicatie-, beveiligings- en informatietechnologiesystemen
  • 460 transportsystemen
  • 470 Gebruiksspecifieke en procestechnische systemen
  • 480 gebouw- en installatieautomatisering
  • 490 Overige maatregelen voor technische installaties
 • 500 buitenfaciliteiten en open ruimtes
  • 510 grondwerken
  • 520 Fundering, onderbouw
  • 530 bovenbouw, oppervlaktelagen
  • 540 bouwconstructies
  • 550 technische systemen
  • 560 installaties in buitenfaciliteiten en open ruimtes
  • 570 vegetatiegebieden
  • 580 waterlichamen
  • 590 Overige maatregelen voor buitenvoorzieningen en open ruimten
 • 600 meubels en kunstwerken
  • 610 Algemene uitrusting
  • 620 speciale uitrusting
  • 630 IT-apparatuur
  • 640 artistieke uitrusting
  • 690 Overige apparatuur
 • 700 extra bouwkosten
  • 710 klanttaken
  • 720 Opstellen van de vastgoedplanning
  • 730 vastgoedplanning
  • 740 specialistische planning
  • 750 artistieke prestaties
  • 760 Algemene bouwkosten
  • 790 Overige bijkomende bouwkosten
 • 800 financiering
  • 810 bijkomende financieringskosten
  • 820 rente op vreemd vermogen
  • 830 rente op eigen vermogen
  • 840 garanties
  • 890 Overige financieringskosten

De nummering is niet opeenvolgend of doorlopend.

Onder bepaalde omstandigheden (bijv. modernisering) maakt DIN 276: 2018-12 een uitvoerings- of handelsgerichte uitsplitsing van kosten mogelijk, d.w.z. de kosten worden uitgesplitst naar beroepen (bijv. gipsplaten en metselwerk) in plaats van componenten (bijv. wanden en plafonds) . Deze structuur vereenvoudigt de door de planner uit te voeren kostentracking conform HOAI tussen de kostenberekening (opgemaakt door de planner in de ontwerpfase) en de kostenraming (in de gunningsfase, de contractbedragen van het gecontracteerde bedrijf). Voor de kostenraming en kostenbepaling is naast de uitsplitsing naar kostengroep ook een uitsplitsing naar verdeeleenheden vereist.

Ontwikkeling en actualisering van normen

DIN 276-1: 2006-11

In 2006 werden wijzigingen aangebracht in de titel en structuur om de standaard open te stellen voor andere bouwgebieden dan bouwconstructie. Ook de kostenverdeling is redactioneel herzien en daarmee aangepast aan de stand van de techniek.

DIN 276-1: 2008-12

Met de nieuwe editie van DIN 276-1 van december 2008 werden amendement A1 uit februari 2008 en correctie 1 uit februari 2007 in de norm opgenomen.

DIN 276: 2018-12

De nieuwe norm vervangt DIN 276-1: 2008-12 bouwconstructie , DIN 276-4: 2009-08 civiele techniek en DIN 277-3: 2005-04.

De volgende gebieden zijn gewijzigd, geactualiseerd of aangevuld: Wijzigingen: Structuur, scope, voorwaarden, principes van kostenplanning, structuur, structuur en naamgeving van de kostengroepen

Correspondentie in Oostenrijk

In Oostenrijk komt DIN 276 overeen met ÖNORM B 1801-1 .

Zie ook

literatuur

 • Klaus D. Siemon: Planning van bouwkosten voor architecten. 3e druk Vieweg, Wiesbaden 2005, ISBN 3-528-11671-4 .
 • Peter J. Fröhlich: Bouwkosten - oppervlakten - volume. 16., herzien. en handelen. Editie Vieweg + Teubner, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-8348-0933-9 .
 • Udo Blecken, Willi Hasselmann: Kosten in de bouw, praktijk. Handleiding en commentaar op DIN 276. Rudolf Müller, 2007, ISBN 978-3-481-02245-7 .
 • Willi Hasselmann, Klaus Liebscher: Bouwen volgens de normen. Kosten, vloeroppervlak en volume gebouwen volgens DIN 276 en DIN 277. Rudolf Müller, 2007, ISBN 978-3-481-02291-4

web links