Duitse hereniging

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Bondsrepubliek Duitsland
DDR
De huidige Bondsrepubliek Duitsland, daarboven de na 1949 verdeelde gebieden:
• Bondsrepubliek Duitsland (tot 1990),
• Berlijn (→ Berlijn vraag ),
• DDR (toetreding in 1990) en
• Saarland (toegetreden in 1957, → Saarstatuut )
De Brandenburger Tor met Quadriga in Berlijn, oriëntatiepunt van het herenigde Duitsland

Duitse hereniging of Duitse Vereniging [1] (in de juridische taal van de Duitse eenheid [2] ) werd gevormd door de vreedzame revolutie in het DDR geïnitieerde proces van 1989 en 1990, de toetreding van de Democratische Duitse Republiek tot de Bondsrepubliek Duitsland op 3 oktober 1990. De aldus bereikte Duitse eenheid, die sindsdien op 3 oktober wordt gevierd als een nationale feestdag genaamd de Dag van de Duitse Eenheid , maakte een einde aan de vier decennia van Duitse verdeeldheid als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in het tijdperk van de Koude Oorlog .

De richting voor deze ontwikkeling waren de emigratiegolf uit de DDR , de groeiende oppositie in de DDR en de opening van de Berlijnse muur op 9 november 1989, die de definitieve ineenstorting van het politieke systeem van de DDR teweegbracht. [3] Een noodzakelijke externe voorwaarde voor de Duitse hereniging was de instemming van de vier zegevierende mogendheden van de Tweede Wereldoorlog, die tot dan toe volgens het internationaal recht nog steeds de verantwoordelijkheid voor Duitsland als geheel hadden of opgeëist. De eenheid van de twee Duitse staten werd goedgekeurd door het twee-plus-vier-verdrag, of officieel het verdrag over de definitieve regeling met betrekking tot Duitsland , en het verenigde Duitsland kreeg volledige soevereiniteit over zijn interne en externe aangelegenheden.

Belangrijke tussenstops op weg naar de Duitse hereniging waren de Volkskammer-verkiezingen in maart 1990 en het Staatsverdrag inzake de Monetaire, Economische en Sociale Unie . Op 20 september 1990 keurden de Volkskamer van de DDR en de Duitse Bondsdag het eenwordingsverdrag van 31 augustus goed en de volgende dag de Bondsraad .

Twee Duitse staten als erfgenamen van de Tweede Wereldoorlog

Het parallelle bestaan ​​van twee Duitse staten in de tweede helft van de korte 20e eeuw van hedendaagse historische ontwikkeling was het gevolg, na de Eerste Wereldoorlog en de Weimarrepubliek , de overname van de nationaal-socialisten onder Adolf Hitler- vergunningen en hun de Tweede Wereldoorlog en in de onvoorwaardelijke overgave van de leidende grote Duitse expansiepolitiek had toegestaan. Heinrich August Winkler ziet de periode van de Duitse dubbele staat gestructureerd door een eigenaardig ritme van 12 jaar, dat varieert van de wederzijdse oprichting van de staat in 1949 tot de beslissende datum van de bouw van de muur in 1961 en de inwerkingtreding van de fundamentele verdrag tussen de Bondsrepubliek en de DDR in 1973 tot dat met de Michail Gorbatsjov in 1985 aantrad, die het dreigende nieuwe tijdperk van internationale betrekkingen in het Oost-West-conflict overspande. [4]

Naoorlogse situatie en oprichting van de twee Duitse staten

Duitse staten in de bezettingszones, van juni 1947 tot april 1949

Na de Duitse capitulatie in mei 1945 werd het Duitse Rijk niet ontbonden of geannexeerd, maar de rest van Duitsland na de verschuiving van Polen naar het westen kwam onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de geallieerde zegevierende mogendheden . Volgens de voorlopige afspraken gemaakt in de anti-Hitler-coalitie op de Conferentie van Jalta , die werden uitgevoerd met de Verklaring van juni in 1945, verdeelden de zegevierende mogendheden Duitsland in vier bezettingszones : de Sovjet , de Amerikaanse , de Britten en de Fransen . De toekomstige stad met vier sectoren, Berlijn, creëerde een overeenkomstige divisie . De geallieerden gingen op dezelfde manier te werk in Oostenrijk en Wenen .

Een Geallieerde Controleraad , die ook de besluiten van de Conferentie van Potsdam had moeten uitvoeren, moest optreden als het gezamenlijke bestuursorgaan van de vier belangrijkste zegevierende mogendheden voor Duitsland als geheel. De Koude Oorlog , die begon in 1947, bracht economische ontwikkelingshulp naar de westelijke zones als onderdeel van het Marshallplan en resulteerde in afzonderlijke munthervormingen in de Verenigde Economische Ruimte en in de Sovjet-bezettingszone (SBZ), kwam tot een hoogtepunt in 1948 met de Berlijnse blokkade en luchtbrug die culmineerde in de tegengestelde oprichting van twee Duitse staten in 1949. De basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland werd door de parlementaire raad opgesteld als voorlopige grondwet en, volgens de preambule, gekoppeld aan het vereiste van hereniging en markeert met de uitvoering en afkondiging ervan op 23 mei 1949 de omzetting van de vorige Trizone in de Bondsrepubliek Duitsland; Berlijn behield een speciale status. De Duitse Democratische Republiek, waarvan de regering onmiddellijk de Sovjetsector van Berlijn als hoofdstad opeiste, [5] werd opgericht op 7 oktober 1949 door de goedkeuring van de grondwet van de Duitse Democratische Republiek door de Sovjetzone te transformeren.

De twee Duitse staten 1949-1961

Onder de indruk van de deling van Duitsland en het gebrek aan zelfbeschikking van de Oost-Duitsers, werd de DDR niet van meet af aan door de Bondsrepubliek erkend als een aparte staat. Er kwam veeleer een rechtspositie in het spel, volgens welke het Duitse Rijk als staat en onderworpen aan het internationaal recht in 1945 niet ten onder ging, maar binnen de grenzen van 1937 bleef bestaan ​​en slechts onbekwaam was om te handelen. De oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland betekende dus slechts een constitutionele reorganisatie van het westelijke deel. [6] Vanwege het ontbreken van vrije verkiezingen of het recht op zelfbeschikking in de DDR, vestigde de West-Duitse zijde een exclusief vertegenwoordigingsrecht de Bondsrepubliek Duitsland voor alle Duitsers; om dit internationale accent te geven is als belangrijkste instrument de zogenaamde Hallsteindoctrine geformuleerd en strikt toegepast. Het DDR-burgerschap, dat in 1967 werd ingevoerd in plaats van het eerdere Duitse staatsburgerschap , werd niet erkend door de Bondsrepubliek, wat betekent dat elke DDR-vluchteling als burger werd erkend zoals voorheen in de Bondsrepubliek.

De Duitse Democratische Republiek zag zichzelf niet als de opvolger van het Duitse Rijk, maar beschreef zichzelf als de eerste socialistische arbeiders- en boerenstaat op Duitse bodem. Bovendien ontkende de DDR elke historische verantwoordelijkheid en aanspraken op herstel. De regering van de DDR ondertekende de Görlitz-overeenkomst van 6 juli 1950, die de Oder-Neisse-lijn erkende als de laatste "Duits-Poolse staatsgrens" en officieel werd aangeduid als de "Oder-Neisse-vredesgrens" in de officiële DDR taal.

Een dag na de ondertekening van het Algemeen Verdrag tussen de Bondsrepubliek en de westerse geallieerden sloot de DDR op 26 mei 1952 de interzonale grens. [7] De enige maas in de wet voor een ontsnapping uit de DDR was de niet-verzegelde sectorgrens in de stad Berlijn met vier sectoren. De onderdrukte volksopstand van 17 juni 1953 in de DDR, die ook opriep tot hereniging en die vervolgens in de Bondsrepubliek jaarlijks werd gevierd als de Dag van de Duitse Eenheid , versterkte de neiging tot emigratie en vlucht uit de DDR. Tot het einde van de jaren vijftig bleef het verlies aan emigratie uit de DDR, vooral naar West-Berlijn, zo hoog dat Chroesjtsjov de tweede Berlijnse crisis veroorzaakte : in het naar hem vernoemde Chroesjtsjov-ultimatum bedreigde hij de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, de De Sovjet-Unie zou de DDR controleren die via de verbindingsroutes tussen de Bondsrepubliek en West-Berlijn werd overgedragen, als er niet binnen zes maanden een geallieerde overeenkomst zou worden bereikt waarmee Berlijn een Vrije Stad zou worden. Dit ultimatum ging zonder gevolgen voorbij. In een reactie kondigde de Amerikaanse president Kennedy zijn drie essentiële punten aan: de westerse geallieerden moeten in Berlijn blijven, hun vrije toegang ertoe en het behoud van de vrijheid van rechten van de West-Berlijners. Het SED-regime loste het probleem van de massale emigratie vanaf 13 augustus 1961 op door de Berlijnse Muur te bouwen .

Duits-Duitse betrekkingen 1961-1989

Willi Stoph en Willy Brandt , 19 maart 1970

Na de nieuwe verdelingssituatie - de grote vluchtelingenstromen waren opgedroogd, maar er vielen herhaaldelijk doden bij ontsnappingspogingen over de Berlijnse Muur en in de rest van de grens tussen de DDR en de Bondsrepubliek - als een hardnekkige realiteit in In ieders bewustzijn brak er in het Westen al snel van alles uit over het werken aan menselijke opvang en grensoverschrijdende ontmoetingen, vooral tussen familieleden. Bovenal trad Willy Brandt op als initiatiefnemer, onder wiens verantwoordelijkheid, als regerend burgemeester van West-Berlijn, vanaf 1963 vergunningsovereenkomsten werden gesloten met de DDR en het nieuwe concept van "verandering door toenadering" ontwikkeld door zijn naaste adviseur Egon Bahr als bondskanselier Ostpolitik , die in het begin van de jaren zeventig leidde tot de viermachtsovereenkomst over Berlijn en het basisverdrag tussen de twee Duitse staten, na contractuele afspraken met de Sovjet-Unie in het Verdrag van Moskou en de Volksrepubliek Polen in het Verdrag van Warschau . De Duitse regering wees de Sovjet-Unie expliciet op haar doel van hereniging toen zij het Verdrag van Moskou ondertekende. [8e]

In dit proces was de DDR-leiding vooral bezig met het afdwingen van gelijke erkenning van de DDR als een onafhankelijke staat in het Westen op basis van het principe van vreedzaam samenleven . Met een zware schuldenlast en lijdend aan een berucht tekort aan deviezen voor import uit het Westen, probeerde ze financiële voordelen te halen uit de intra-Duitse betrekkingen, of het nu was in het kader van transitovereenkomsten of in de vrijlating van gevangenen .

De nieuwe Ostpolitik die door de sociaal-liberale regering was begonnen, werd ononderbroken voortgezet door de regering-Kohl/Genscher , hoewel er in het begin van de jaren zeventig fel tegen werd gekant. Een uiting van ernstige problemen in de staatsfinanciën van de DDR was al in 1983 de lening van een miljard euro voor de DDR, die grotendeels werd opgesteld door de Beierse premier Franz Josef Strauss . De DDR-regering kon het bezoek van Erich Honecker aan de Bondsrepubliek Duitsland in 1987 vastleggen als een bijzonder succes in haar streven naar onafhankelijkheid en erkenning. Onder de titel " Het geschil van ideologieën en gemeenschappelijke veiligheid " was onlangs een gezamenlijk document "Cultuur van geschillen" gepubliceerd door de Oost-Duitse SED en de West-Duitse SPD als resultaat van meerdere jaren van beraadslaging, waarin onder meer werd vermeld : “Geen van beide partijen mag het bestaansrecht van de ander ontkennen. Onze hoop kan niet zijn dat het ene systeem het andere zal afschaffen. Het moet ervoor zorgen dat beide systemen in staat zijn te hervormen en dat de concurrentie tussen de systemen de wil om te hervormen aan beide kanten versterkt."

Crisis, vreedzame revolutie en keerpunt in de DDR

Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de versoepeling van het IJzeren Gordijn stedenbanden tussen de DDR en de West-Duitse gemeenschappen mogelijk gemaakt: Eisenhüttenstadt en Saarlouis in 1986 en Schwerin en Wuppertal in 1987. Tegelijkertijd bevond de DDR zich steeds meer in een toestand van stagnatie en crisis. Dit was enerzijds te wijten aan de groeiende staatsschuld en anderzijds aan het toenemende isolement binnen het Oostblok , aangezien de DDR-regering weigerde in te gaan op de hervormingen die de Sovjet-Unie onder Gorbatsjov had geïnitieerd onder de vlag van glasnost en perestrojka , en nu zelfs Sovjetpublicaties van de onderworpen aan censuur. In augustus 1989 bevestigde Otto Reinhold , rector van de Academie voor Sociale Wetenschappen bij het Centraal Comité van de SED en een belangrijke tegenstander van Erhard Eppler bij de bovengenoemde SED-SPD-overleg, wat de kernvraag is van de "socialistische identiteit van de DDR" was voor hem door een verschil te maken voor alle andere socialistische landen: “Ze bestonden allemaal vóór hun socialistische transformatie als staten met een kapitalistische of semi-feodale orde. Hun soevereiniteit was dus niet primair afhankelijk van de maatschappelijke orde. In tegenstelling tot de DDR. Het is alleen denkbaar als antifascist, als socialistisch alternatief voor de BRD . Welk bestaansrecht moet een kapitalistische DDR hebben naast een kapitalistische Bondsrepubliek? Natuurlijk geen. Alleen als we dit feit in gedachten houden, kunnen we duidelijk zien hoe belangrijk het voor ons is om een ​​sociale strategie te hebben die compromisloos gericht is op het consolideren van de socialistische orde.” [9]

Golf van emigratie en versterking van hervormingskrachten

In het 40e jaar na de oprichting van de staat kwam het SED-regime op twee manieren van binnenuit onder druk te staan: toen de bereidheid van de “ socialistische broederstaten ” om consequent te voorkomen dat DDR-burgers naar West-Duitse ambassades of over grenzen vluchtten die nog bewaakt, en de overgave van de DDR-staatsorganen stelden een toenemend aantal politiek en economisch gefrustreerde DDR-burgers in staat via derde landen naar de Bondsrepubliek te vluchten . In augustus 1989 staken 661 Oost-Duitsers de grens over van Hongarije naar Oostenrijk tijdens de pan-Europese picknick in Sopron . [10] Het was de grootste vluchtelingenstroom uit Oost-Duitsland sinds de bouw van de Berlijnse Muur. [11] Deze opening van de grens, die via de massamedia werd verspreid, leidde vervolgens tot de daaropvolgende gebeurtenissen. Drie dagen na de Pan-Europese Picknick staken nog eens 240 mensen de Oostenrijks-Hongaarse grens over. De situatie kwam tot een hoogtepunt toen Hongaarse grenstroepen verdere overschrijdingen met wapengeweld verhinderden en verschillende vluchtelingen gewond raakten. [12] In de nacht van 11 september 1989 opende Hongarije zijn grens voor DDR-burgers. Naast de "We-want-out!"-beweging werd een "We-stay-here!"-beweging toegevoegd, die door middel van democratische hervormingen een einde wilde maken aan de SED-dictatuur.

Landelijke protesten tegen de frauduleuze lokale verkiezingen van mei 1989 gaven aanleiding tot oppositiegroepen zoals het New Forum en benaderingen om onafhankelijk van de SED partijen te vormen, zoals in het geval van de Oosterse SPD . Vooral onder de paraplu van kerkelijke instellingen vonden degenen die wilden vertrekken en degenen die gemotiveerd waren om te protesteren bescherming en kansen om zichzelf te ontwikkelen. Kerken waren ook het startpunt van de demonstraties op maandag in Leipzig, waarmee op vreedzame wijze de staatsmacht tot stand kwam.

Val van de SED-dictatuur

Drukte op de Berlijnse Muur eind 1989 na de historische val van de Muur . Op de achtergrond de Brandenburger Tor , symbool van de hereniging van Duitsland

De “ verjaardag van de republiek ” op 7 oktober 1989 vond plaats onder zeer gespannen omstandigheden, met protesten en politie-aanvallen aan de zijlijn van de festiviteiten in Berlijn. Twee dagen later in Leipzig trokken de grote aantallen dreigende hulpdiensten zich zonder geweld terug uit de enorme massa van naar schatting 70.000 demonstranten. Volgens Winkler was het een “nieuwe soort revolutie die begon met de slogan 'Geen geweld!' in toom gehouden en niet in de laatste plaats daardoor heeft ze haar doel bereikt. De vreedzame revolutie 'was bewuste en onbewuste deelnemers: de bewuste waren de oprichters van de burgerrechtengroepen en de demonstranten, die op 2 oktober de mis begonnen te houden, de onbewuste degenen die de DDR tot op dit moment in massa's verlieten. " [ 13 ]

Voortdurend blootgesteld aan deze dubbele, tangachtige druk, stortte het SED-regime in. Belangrijke mijlpalen waren de vervanging van staatshoofd Honecker door Egon Krenz op 18 oktober 1989, de grootschalige demonstratie op de Alexanderplatz in Berlijn op 4 november, de val van de Berlijnse Muur en de daarmee gepaard gaande opening van de Berlijnse Muur in de nacht van oktober 9 tot 10 november, de controle van de nieuw gevormde regering-Modrow door de Centrale Ronde Tafel en de gedwongen ontbinding van het Stasi-apparaat .

De DDR op koers voor het westen en hereniging

Met de opening van de Muur en de daaropvolgende massale verkenningsbezoeken van DDR-bewoners in het westelijke deel van Berlijn en in de Bondsrepubliek, veranderde de strekking van de politieke wilsuiting in de openbare ruimte en op demonstratietreinen. Het is opgenomen in een wijziging van de slogan " Wij zijn het volk !", Die gericht was op politieke participatierechten en binnenlandse hervormingen in de DDR, in " Wij zijn één volk !", Wat neerkwam op de eis voor de oprichting van Duitse eenheid. Onder de bijzondere binnenlandse en buitenlandse politieke omstandigheden van de tijd van de val van de Muur werd een klinkende impuls gegeven. Kort na de val van de Berlijnse Muur verscheen de term 'hereniging' in het publieke spraakgebruik in de DDR, maar aanvankelijk als iets dat nooit zou gebeuren. De Berliner Zeitung berichtte op 13 november over een telefoongesprek tussen Egon Krenz en Helmut Kohl onder de kop “Hereniging niet op de agenda”. [14] Een week later, in een interview met de televisiezender CNN , verzette Krenz zich tegen de speculatie dat de opening van de Duits-Duitse grenzen op een dag tot hereniging zou leiden. [15]

Langetermijnplannen van contractuele banden en nauwe samenwerking, inclusief confederatieve structuren, zoals het tienpuntenplan dat op 28 november 1989 aan bondskanselier Helmut Kohl werd gepresenteerd, bleken al snel achterhaald. De economische hachelijke situatie en de politieke instabiliteit van de DDR [16] zorgden er ook voor dat premier Hans Modrow de koers van “Duitsland verenigd vaderland” begon . De datum voor de vrije verkiezing van een nieuwe DDR-Volkskamer , die tijdens de rondetafel werd overeengekomen, werd vervroegd van 6 mei naar 18 maart 1990 met het oog op de voortschrijdende desintegratie van de staatsorde.

Joachim Gauck , die als Rostock-lid van het Nieuwe Forum voor het eerst zijn lokale strijdmakkers won en eind januari 1990 in Berlijn ook de meerderheid van alle afgevaardigden van deze burgerbeweging voor het idee van de Duitse eenheid, beschrijft zijn eigen gevoelens ter gelegenheid van de stemming in de Volkskammer-verkiezing, waarbij 93,4% werd gestemd: “Toen kwam de verkiezingsdag, 18 maart 1990. Toen ik mijn stem had uitgebracht, liepen de tranen over mijn wangen. Ik moest vijftig worden om voor het eerst vrije, gelijke en geheime verkiezingen mee te maken. En nu had ik zelfs de kans om de toekomst politiek vorm te geven.” [17] Met een algemeen teleurstellend resultaat voor de politiek georganiseerde DDR-burgerrechtenactivisten en wat werd gezien als een sensationele verkiezingsoverwinning voor de Alliantie voor Duitsland , was Gauck een van de hen van twaalf leden voor Alliance 90 in de nieuwe Volkskamer .

Van de Volkskammer-verkiezing tot een munteenheid, economische en sociale unie (maart tot juli 1990)

Gauck zat tussen in totaal 409 leden in de nieuwe Volkskamer , waarin de drie grootste fracties met 163 zetels de CDU waren , 88 de SPD en 66 zetels de PDS . “En wat al 40 jaar een leugen was”, schrijft Gauck, “zou waarheid worden: een Duitse Democratische Republiek. [...] Maar bij nader inzien vertroebelden mijn vreugde en trots: ongeveer 185 van de nieuwe leden van de SED of een blokpartij in het ingestorte systeem.” [18] Slechts enkelen van hen waren echter al lid van de vorige Volkskamer. Hoewel de PDS als uit de SED voortgekomen partij politiek geïsoleerd stond, waren de betrokkenen in ieder geval verenigd in hun omgang met elkaar door samen op te groeien in de DDR. Gregor Gysi omschrijft de sfeer in de Volkskammer- bijeenkomsten als relatief informeel: “Mensen applaudisseerden als iemand een slimme gedachte had geuit, ook al was het parlementslid een van de politieke tegenstanders. Er was geen verplicht gejoel of collectief applaus van de fracties. De stemresultaten waren soms open.” Het is voorgekomen dat de regeringsfracties van de CDU en de SPD met elkaar in botsing kwamen omdat de PDS-parlementsleden bij controversiële stemmen soms voor de ene en soms voor de andere kant stemden. [19]

De nieuwe premier was de CDU-voorzitter Lothar de Maizière op 12 april 1990, die al vice-premier was in de regering-Modrow en die het reglement van orde voor de Centrale Ronde Tafel had opgesteld. [20] In de nieuwe rol, ontmoette de Maizière de volle omvang van de desolate economische en financiële situatie van de DDR: "Terwijl 47 procent van het bruto nationaal product binnen de publieke sector en 53 procent naar West-Duitsland ging voor investeringen, is het was in de DDR 85 procent voor consumptie en slechts 15 procent voor investeringen. Dit betekende dat alleen de kleinste reparaties konden worden betaald en geen innovaties konden worden gefinancierd. Het hele bezit van het land (bedrijven, appartementen, infrastructuur) was verouderd, verwaarloosd." [21]

Vergeleken met Modrow had De Maizière, als vrij gekozen premier van de regering-Kohl, nu de rol van onmisbare onderhandelingspartner en de belangrijkste verantwoordelijke partij van de kant van de DDR in het eenwordingsproces. Hiervoor was een tweederdemeerderheid nodig in de Volkskamer, zodat de regeringsdeelname van de Oosterse sociaaldemocraten in de regering-de Maizière aan beide kanten in het geding kwam en vervolgens tot stand kwam. [22]

Koersinstelling en versnellingsfactoren

De ontwikkeling die nu aan de westkant plaatsvond, was eerst van tevoren gepland door het toenmalige hoofd van de toenmalige minister van Kanselarij en Binnenlandse Zaken, Wolfgang Schäuble . Als naaste adviseur van de bondskanselier had hij in november 1989 aan Kohl al de verwachting uitgesproken dat de Duitse eenheid binnen een jaar zou worden bereikt, en half december diende hij het aanvankelijk sceptische voorstel in bij de regering-Modrow om de regering-Modrow een Economische en Monetaire Unie medio december om de stroom migranten uit de DDR naar de Bondsrepubliek te stoppen. [23]

Bij aanhoudende financiële nood en de dreiging van insolventie in de DDR, evenals een ongecontroleerde stroom emigranten in januari 1990 - verlieten dagelijks tussen de twee- en drieduizend mensen de DDR, zodat de productie in veel fabrieken buitengewoon moeilijk was handhaven [24] - de Bondsrepubliek van de DDR bood op 7 februari 1990 het vooruitzicht van een economische en monetaire unie. In Kohl's regeringsverklaring van 15 februari stond:

“Het gaat er nu om een ​​duidelijk signaal van hoop en bemoediging af te geven aan de mensen in de DDR [...] Voor de Bondsrepubliek Duitsland [...] betekent dit dat we onze sterkste economische troef binnenhalen: de Duitse merk . Op deze manier betrekken we landgenoten in de DDR direct en direct bij wat de burgers van de Bondsrepubliek Duitsland hebben opgebouwd en bereikt gedurende tientallen jaren volhardend werk. " [25]

Het aantal emigranten was echter niet alleen voor de DDR een serieus probleem. Ook de federale regering kwam onder druk te staan ​​van de westelijke deelstaten en de oppositie. Als een bom had de Leipzig-slogan: "Kom de D-Mark , we blijven, komt niet, laten we naar haar gaan", in Bonn genomen, getuigde Richard Schröder. [26] Al in november 1989 riep de Saarlandse premier Oskar Lafontaine , de toekomstige kanselier van de SPD, op tot een wijziging van de burgerschapswet met als doel zowel emigranten als " etnische Duitse " emigranten uit Oost-Europa "toegang te geven tot de socialezekerheidsstelsels van de Bondsrepubliek" "Onmogelijk. De DDR en haar inwoners zouden meer hulp moeten krijgen bij de democratische koers die ze hebben gevolgd om te "blijven" in plaats van te "vertrekken". [27] [28]

Durch seinen Erfolg – eine absolute SPD-Mehrheit bei den saarländischen Landtagswahlen im Januar 1990 – zusätzlich gestärkt, fand Lafontaine für seine Position in Meinungsumfragen zeitweise bis zu 80 Prozent Zustimmung, was angesichts der Ende des Jahres bevorstehenden Bundestagswahlen in den Reihen von CDU und CSU bis in die Parteispitzen hinein Eindruck machte und einigen Unmut auslöste gegenüber der von Bundesinnenminister Schäuble vertretenen Position, der weder vor noch nach der Volkskammerwahl vom 18. März am bisherigen Aufnahmeverfahren rühren lassen wollte, sondern dessen Auslaufen mit der möglichst baldigen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion verknüpfte. [29]

Anders als Lafontaine setzte Richard Schröder als Fraktionsvorsitzender der Ost-SPD ebenfalls auf Tempo bei der Realisierung einer Währungsunion. Es galt, „einen Pflock auf dem Weg zur deutschen Einheit einzuschlagen und den Weg unumkehrbar zu machen. Das war für mich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir konnten nicht sicher sein, wie lange Gorbatschow sich hält. […] Lieber mit einer ruinierten Wirtschaft in die Einheit als mit einer fast ruinierten weiter im Sowjetblock.“ [30]

Die Stunde der Exekutive

Aus der Entscheidung für eine rasch zu realisierende Währungsunion ergab sich die Verteilung der politischen Gewichte im Einigungsprozess, nämlich eine strukturelle Dominanz der bundesdeutschen Verantwortlichen, da es auf Seiten der DDR an ökonomischer und administrativer Expertise für die Angleichung von Wirtschaftsordnung und Sozialsystemen auf der Basis des bundesdeutschen Modells naturgemäß fehlte. „Die Bundesrepublik übernahm das Kommando“, heißt es lapidar bei Andreas Rödder . [31] Dabei hatte der am 7. Februar 1990 eingerichtete Kabinettsausschuss Deutsche Einheit mit seinen für bestimmte Sachbereiche zuständigen Arbeitsgruppen eine die Gesamtabläufe koordinierende Funktion; die detaillierte Ausgestaltung der politischen Vorgaben blieb wesentlich der Ministerialbürokratie überlassen, die dabei erheblich größere Gestaltungsräume ausfüllte als in den üblichen Gesetzgebungsverfahren . [32]

Bis zur Regierungserklärung Lothar de Maizières am 19. April stand der Bundesregierung noch nicht einmal ein einigermaßen handlungsfähiger Partner gegenüber, sodass die wichtigen Weichenstellungen zunächst allein von den westdeutschen Regierungs- und Verwaltungsstellen ausgingen. Diese waren mit Plänen schon vordem zum Teil schnell bei der Hand. Der von Finanzstaatssekretär Horst Köhler am 26. Januar damit beauftragte Leiter des Referats Nationale Währungsfragen Thilo Sarrazin präsentierte bereits drei Tage später ein Konzept für die unverzügliche Einführung der D-Mark in der DDR zum Umstellungskurs 1:1, verbunden mit einer Freigabe der Preise sowie dem Ende von Subventionen und Planwirtschaft . Davon ließen sich durch Köhler erst Finanzminister Theo Waigel , dann auch Bundeskanzler Helmut Kohl überzeugen. [33] Zum Zeitpunkt der Offerte einer Währungsunion lagen folglich Grundzüge eines Umsetzungsplans bereits vor. Gerd von Scheven , Referatsleiter im Bundesfinanzministerium , besorgte auf dem Finanzmarkt Milliarden D-Mark.

Mit der Ausarbeitung entsprechender Grundlagen für einen Staatsvertrag zwischen Bundesrepublik und DDR von Kohl beauftragt wurde Hans Tietmeyer , früherer Finanzstaatssekretär und Mitglied des Bundesbankdirektoriums. Der erste Entwurf dazu glich nach Ansicht Claus J. Duisbergs, des damaligen Leiters des Arbeitsstabes Deutschlandpolitik im Kanzleramt, in Substanz und Sprache nahezu einem Unterwerfungsvertrag und musste, da er so der neuen DDR-Regierung nicht präsentabel war, überarbeitet werden. Fünf Tage nach de Maizières Regierungserklärung, am 24. April 1990, legten beide Seiten die Zeithorizonte für die Währungsunion fest: Schon zu den DDR-Kommunalwahlen am 6. Mai sollten die Bürger in etwa absehen, was sie erwartete; die Bundesbank wiederum sah sich zur Währungsumstellung in der DDR mit Datum 1. Juli 1990 technisch in der Lage. [34] [35]

Wirtschaftlicher Umbruch in der DDR

Eine Währungsunion ohne entsprechende Umgestaltung des DDR-Wirtschaftssystems kam für die Bundesregierung und die sie tragenden politischen Kräfte nicht in Frage. Marktwirtschaftliche Strukturen, freie Preisbildung und Privatisierung der Staatsbetriebe gehörten folglich zu den Begleiterscheinungen des Einigungsprozesses. Zum wichtigsten Förderinstrument des wirtschaftlichen Umbruchs sollte die bereits von der Modrow-Regierung am 1. März 1990 gegründete „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“ werden, die der Umwandlung von Volkseigenen Kombinaten , Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften dienen sollte. [36] Westliches Kapital wurde da aber noch außen vor gehalten, eine durch den Treuhand-Gründungsbeschluss der Volkskammer vom 17. Juni 1990 korrigierte Ausrichtung.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Juli 1990 übernahm die Treuhandanstalt 7894 Volkseigene Betriebe mit vier Millionen Beschäftigten, etwa 40 Prozent aller Arbeitskräfte, sowie eine mehr als die Hälfte der DDR umfassende Grundfläche. Dazu gehörten auch Kraftwerke und Bergbauunternehmen, ausgedehnte Ländereien mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie Hotels und Gaststätten bis hin zu Zirkusbetrieben. „Praktisch war die Treuhandanstalt damit für den ganz überwiegenden Teil der DDR-Wirtschaft zuständig“, schreibt Duisberg. [37] Nur 2 Prozent der Betriebe wurden als fähig eingeschätzt, rentabel zu arbeiten; 48 Prozent hielt man für in diesem Sinne entwickelbar; 25 Prozent galten mit Abstrichen als sanierungsfähig, 21 Prozent für stillzulegen nötig (30 Prozent wurden es schließlich). [38]

Auf Vorerfahrungen hinsichtlich der Überführung einer Zentralverwaltungs- bzw. Planwirtschaft in marktwirtschaftliche Strukturen konnte nicht zurückgegriffen werden. Die Treuhand-Führung verschrieb sich der Devise: „schnell privatisieren – entschlossen sanieren – behutsam stilllegen“. An verlässlichem Wissen über die ostdeutsche Wirtschaft mangelte es im Westen; für eine sorgfältige Bestandsaufnahme war keine Zeit: „Rasch entfernten sich die tatsächlichen Erfahrungen von den ursprünglichen Erwartungen.“ [39]

Die Produktivität der DDR-Wirtschaft im Vereinigungsjahr lag bei weniger als einem Drittel im Vergleich zur westdeutschen. Dies beruhte zu einem Gutteil auf einem Prunkstück der DDR-Sozialpolitik: dem Recht auf Arbeit als allgemeiner Beschäftigungsgarantie. Denn damit verbunden war eine unökonomische Überbeschäftigung in vielen Betrieben und Verwaltungen und als Folge „eine geringe Arbeitsmotivation und fast unüberwindliche Hindernisse für die Anpassung der Betriebe an veränderte Produktions- und Marktbedingungen.“ [40] Der unmittelbare Übergang zur Marktwirtschaft auf allen Ebenen entpuppte sich daher für viele als Schockerlebnis.

„Die DDR-Wirtschaft verlor 1990 schlagartig fast alle ihre Kunden, nämlich die Inlandskunden, weil die DDR-Bürger nur noch Westwaren kaufen wollten. Sie verlor viele Auslandskunden aus dem Osten, weil der sozialistische Wirtschaftsverbund RGW Anfang 1990 in Sofia beschloss, den internen Handel auf Devisen umzustellen. Daraufhin kauften die Ungarn lieber japanische Autos als DDR-Autos. Und sie verlor ihre westdeutschen Kunden, weil die Ostwaren nicht mehr als Billigprodukte (z. B. IKEA ) zur Verfügung standen, wenn die Löhne im Osten mit Westgeld bezahlt werden mussten.“ [41]

Zusätzlich beeinträchtigt wurde die Wettbewerbsfähigkeit der DDR-Unternehmen im Einigungsprozess durch steigende Lohnkosten: Unter dem Eindruck der Diskussion um die Währungsunion setzten die Beschäftigten der ostdeutschen Unternehmen im zweiten Quartal 1990 eine Lohnerhöhung um etwa 20 Prozent durch, in den ersten 15 Monaten nach der Währungsunion um noch einmal 50 Prozent. [42]

Der Umstellungskurs im sozioökonomischen Spannungsfeld

Hundertmarkscheine West und Ost

Die zunehmend deutlicher hervortretende geringe Arbeitsproduktivität und Schwäche der DDR-Wirtschaft ließen Bundesbank und Bundesfinanzministerium von der geplanten 1:1-Währungsumstellung abrücken. Am 29. März 1990 kam es zu einer Entschließung des Zentralbankrats, wonach die Umstellung hauptsächlich im Verhältnis 2 Ost-Mark zu 1 DM durchzuführen sei. (Als marktgerechter Kurs konnte sogar die Relation von 4,3 zu 1 gelten. [43] )

Dies stand allerdings im Widerspruch zu den von allen Parteien im Volkskammer-Wahlkampf gemachten Versprechungen und führte zu Empörung und Protestdemonstrationen in der ostdeutschen Bevölkerung. Tenor der in Ost-Berlin und mehreren DDR-Städten abgehaltenen Demonstrationen: „Eins zu eins, oder wir werden niemals eins!“ [44] Eine Halbierung der Nettolöhne (von 1988 durchschnittlich 854 Mark) hätte bedeutet, dass die Ostlöhne zunächst großteils bei weniger als einem Fünftel der Westlöhne gelegen hätten. Gewichtiger Fürsprecher des 1:1-Kurses in dieser Lage war Bundesarbeitsminister Norbert Blüm , der sich bereits am 27. März brieflich an Kohl gewandt und gemahnt hatte, „daß ein Umstellungssatz, der unter der Relation von 1:1 liegt, zu tiefgreifenden sozialen Verwerfungen sowie zu destabilisierenden politischen Folgewirkungen führen würde.“ [45]

Die politisch Verantwortlichen in der DDR hielten durchgängig an der Forderung nach 1:1-Umstellung fest. Der Vorsitzende der Ost-SPD Markus Meckel machte die Regierungsbeteiligung seiner Partei davon abhängig; Ministerpräsident de Maizière legte sich ebenfalls darauf fest und bezeichnete ein solches Umtauschverhältnis in seiner Regierungserklärung vom 19. April 1990 als grundlegend. Hinsichtlich einer 1:1-Umstellung sämtlicher privaten Guthaben von geschätzt 190 Milliarden Mark wurde aber westlicherseits ein inflationstreibender Geldüberhang befürchtet, bei 1:1-Bewertung der Unternehmensschulden andererseits der finanzielle Ruin zahlloser Betriebe, die nun den üblichen Kapitalmarktzins bei der Bedienung ihrer Schulden zu erwarten hatten. [44]

Aus der internen Kompromisssuche von Bundesregierung und Bundesbank sowie den anschließenden Verhandlungen zwischen beiden Regierungsspitzen ergab sich am 2. Mai 1990 die letztgültige Regelung: Laufende Einkommen und Rentenzahlungen wurden im Verhältnis 1:1 umgestellt; Sparguthaben und Verbindlichkeiten (so auch die Unternehmensschulden) generell 2:1. Davon ausgenommen und wiederum 1:1 umgestellt wurden private Sparguthaben in bestimmter, nach Alter differenzierter Höhe: 2.000 Mark pro Kind im Alter bis zu 14 Jahren; 4.000 Mark für Personen bis 59 Jahren und 6.000 Mark für die noch Älteren. Ab 1. Juli 1990 hatten West- und Ostdeutsche die D-Mark als gemeinsame Währung.

Sozialunion

Neben die Währungsunion und die anlaufende marktwirtschaftliche Transformation trat als drittes Element im Ersten Staatsvertrag zwischen Bundesrepublik und DDR die Sozialunion. Zwar hatten Wirtschaftskreise und Bundesbank zunächst Bedenken erhoben, dass die vollständige Übertragung der sozialen Sicherungssysteme auf die DDR private Investitionen und den wirtschaftsstrukturellen Umbau behindern könnten; doch behielten die hierin einigen Wirkkräfte von Bundesarbeitsministerium , Gewerkschaften, Sozialdemokraten und Volkskammerparteien die Oberhand. [46] In Anbetracht der vielfältig einschneidenden Änderungen der Lebensverhältnisse ging es schließlich darum, den Ostdeutschen eine neue Form sozialen Halts zu verschaffen, da die überschaubare und geregelte bisherige Existenz zu Ende ging. De Maizière als Regierungschef hatte dabei etwa folgenden typischen Werdegang eines in Kombinatsnähe geborenen DDR-Bürgers vor Augen:

„War er geboren, kam er in die kombinatseigene Krippe, um nach drei Jahren in den kombinatseigenen Kindergarten überzuwechseln. War er krank, ging er in die Polyklinik des Kombinats. Im Sommer besuchte er das Ferienlager , das dem Kombinat gehörte, und anschließend war er noch 14 Tage mit den Eltern in der kombinatseigenen Ferieneinrichtung. Seine Lebenserwartungen waren gradlinig, quasi schienenfahrzeughaft: 14. Lebensjahr Jugendweihe mit Moped-Geschenk und Trabant-Anmeldung; 16. Lebensjahr Facharbeiterabschluß; 20. Lebensjahr Ende der NVA -Dienstzeit und Eintritt ins volle Erwerbsleben. Nach dem Besuch der kombinatseigenen Betriebsberufsschule war die Übernahme in den Betrieb gesichert. Und wenn er nicht silberne Löffel stahl, blieb er dort. Es galt als ehrenrührig, seinen Arbeitsplatz zu kündigen. Man wechselte eben nicht. Dem folgte eine frühe Eheschließung, weil nur ein Ehepaar einen Antrag auf Zuweisung einer gemeinsamen Wohnung stellen konnte, auf die man ohnehin acht Jahre zu warten hatte.“ [47]

Die Erwerbsquote von Frauen im arbeitsfähigen Alter lag in der DDR 1989 bei 81 % und damit weit über der in Westdeutschland . Sie wurde gefördert durch bezahlte Freistellung im Rahmen eines Babyjahres und durch ein weitreichendes Angebot an Kinderbetreuungsstätten. [48]

Als Orientierungsgrundlage für die DDR-Verantwortlichen diente in den Verhandlungen über die Sozialunion die noch vom Zentralen Runden Tisch entworfene und am 7. März 1990 von der Volkskammer beschlossene Sozialcharta . Man strebte die Einheit auf dem Wege eines „wechselseitigen Reformprozesses beider deutschen Sicherungssysteme“ an, woraus sich insgesamt ein höheres soziales Sicherungsniveau ergeben sollte. Gefordert wurden unter anderem die Bewahrung der Rechte auf Arbeit, Wohnung mit wirksamem Mietschutz, kostenlose Aus- und Weiterbildung sowie gesundheitliche Betreuung. Bei der aus der Sozialcharta resultierenden Kombination von bundesdeutschen Sozialleistungen mit sozialer Sicherheit nach DDR-Muster blieb allerdings die Frage der Finanzierung offen. Westdeutscherseits wurde das heftig kritisiert und als Ausdruck fehlenden Realitätssinns angeprangert. [49]

Akut besserungsbedürftig stellte sich unter DDR-Bedingungen vor allem die Lage von Rentnern, Invaliden, Behinderten und Hinterbliebenen dar, denen also, die nicht unmittelbar am Produktionsprozess beteiligt waren: „Die Alten- und Invalidenrenten aus der Pflichtversicherung boten nicht mehr als eine weitgehend nivellierte Grundversorgung auf sehr niedrigem Niveau, die nur wegen der hohen Subventionierung der Güter des Grundbedarfs nicht zur völligen Verarmung führte. […] Das durchschnittliche Haushaltseinkommen der ostdeutschen Rentner lag 1983 nominal nur bei einem Viertel, bei Berücksichtigung der Kaufkraftunterschiede bei etwa einem Drittel des westdeutschen Niveaus.“ [50] Mit der Übertragung des westlichen Rentenrechts stiegen die Ostrenten von 30 % bis 40 % des durchschnittlichen Arbeitseinkommens auf 70 % nach 45 Beitragsjahren.

Auch insgesamt führte die Sozialunion zu einer Übertragung des westdeutschen sozialen Sicherungssystems auf die DDR, wobei hier übergangsweise einige günstigere Regelungen z. B. für Frauen erhalten blieben. Der Staatsvertrag wurde in der Volkskammer mit 302 gegen 82 Stimmen, im Bundestag mit 444 zu 60 Stimmen und im Bundesrat gegen die Stimmen des Saarlands und Niedersachsens schließlich am 22. Juni angenommen.

Äußere Voraussetzungen des Einigungsprozesses

Berliner Mauer am 3. Oktober 1990

Der außenpolitische Schlüssel zur deutschen Einheit lag nach der Überzeugung beider deutschen Regierungen, auch bereits zu Zeiten der Regierung Modrow und des Zentralen Runden Tisches, in Moskau. Dort machte Gorbatschow der Bundesregierung am 10. Februar 1990 das grundlegende Zugeständnis, dass die Deutschen in Ost und West selbst wissen müssten, welchen Weg sie gehen wollten. Sie hätten das Recht, die Einheit anzustreben. In der sowjetischen Presse betonte er 11 Tage später die Verantwortung der Vier Mächte, denen die Deutschen nicht einfach ihre Vereinbarungen zur Billigung vorlegen dürften, die „Unverrückbarkeit“ der Nachkriegsgrenzen in Europa und die Notwendigkeit der Einbettung einer Wiedervereinigung in die Schaffung einer neuen gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur. [51]

Bereits am 2. Februar hatte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den Vorschlag des State Departements gutgeheißen, die äußeren Rahmenbedingungen des Einigungsprozesses in Zwei-plus-Vier-Verhandlungen festzulegen. Als beim Treffen der Außenminister von NATO und Warschauer Pakt am 13. Februar in Ottawa die Vertreter Italiens und der Niederlande die eigene Beteiligung an den Verhandlungen über die deutsche Einheit forderten, war die Zwei-plus-Vier-Konstellation unter den Beteiligten bereits so verankert, dass Genscher den Kollegen energisch entgegnen konnte: „You are not part of the game!“ [52] Von da an vergingen aber noch zwei Monate, bis am 12. April mit Markus Meckel der DDR-Vertreter für diese Verhandlungen die Amtsgeschäfte überhaupt erst aufnehmen konnte.

Auch auf diesem Feld waren also bereits Weichen gestellt, bevor die DDR-Seite sich wirksam einzubringen vermochte. Vom Zentralen Runden Tisch her bestand die Vorstellung eines entmilitarisierten Status für das geeinte Deutschland. Die Friedensbewegung der DDR war ein wichtiger Sammelpunkt früher SED-Opposition nicht zuletzt im Schutze der Kirchen gewesen. Das neue Außenministerium unter Führung des Theologen Meckel ging mit Idealismus und Gestaltungsanspruch an die Arbeit, wollte nicht bloß die Rolle des Bonner Juniorpartners und Erfüllungsgehilfen spielen. Mit Vorstellungen über eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung, Neutralität und Überwindung des Blockdenkens sah man sich den Zielen Gorbatschows näher als denen der Bundesregierung. Insgesamt aber fehlte es nicht nur an internationaler und diplomatischer Erfahrung, sondern angesichts akuter wirtschaftlicher Schwäche und absehbar befristeter Wirkungsmöglichkeiten an tatsächlichem Einfluss. [53]

Herstellung einer gemeinsamen Haltung des Westens

Wenig angetan von der Perspektive einer Vereinigung von DDR und Bundesrepublik waren unter den für die deutsche Frage immer noch mitverantwortlichen Westmächten die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens , die eine künftige Dominanz Deutschlands und eine Störung des europäischen Gleichgewichts fürchteten. Seit der Reichsgründung zur Zeit Bismarcks , argumentierte die britische Premierministerin Margaret Thatcher , habe Deutschland „stets auf unberechenbare Weise zwischen Aggression und Selbstzweifeln geschwankt“. Vom Wesen her sei Deutschland eher eine destabilisierende Kraft im europäischen Gefüge. Im Ergebnis ähnlich äußerte sich zunächst auch Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand , der den Deutschen zwar das Selbstbestimmungsrecht zubilligte, sie aber nicht berechtigt sah, „die politischen Realitäten in Europa durcheinanderzubringen“. [54] Wie zur Unterstreichung diesbezüglicher französischer Vorkehrungen reiste Mitterrand vom 20. bis 22. Dezember 1989 zum Staatsbesuch in die DDR [55] und schloss mit der Regierung Modrow ein langfristiges Handelsabkommen. [56] Auf Fortsetzung der Besuchsdiplomatie bei gleichzeitig abwartender Haltung setzten nach dem Mauerfall aber auch andere westliche Länder. Deutlich wird das etwa am Beispiel Österreichs, dessen damaliger Kanzler Franz Vranitzky von der SPÖ als erster Regierungschef von Modrow zum Staatsbesuch empfangen wurde. [57]

Eine andere, letztlich den Ausschlag gebende Position nahm die US-Administration unter George HW Bush ein, indem sie frühzeitig die deutsche Einheit befürwortete und dies mit der Vorgabe verknüpfte, dass ein wiedervereinigtes Deutschland dem NATO-Bündnis angehören sollte. Bush verständigte sich Ende Februar 1990 in Camp David mit Bundeskanzler Kohl über die gemeinsame Linie in den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen, wobei Bush auch bereits Thatchers Einlenken mitteilen konnte. [58] Die britische Regierung misstraute Gorbatschows Vision einer gesamteuropäischen Friedensordnung unter Auflösung der Bündnisblöcke und wollte die engen Beziehungen zu den USA nicht aufs Spiel setzen. Für Frankreich aber war ein Kernziel die Fortsetzung der europäischen Integration im Wege einer Wirtschafts- und Währungsunion , [59] zu der die deutsche Bundesregierung eine grundsätzliche Bereitschaft zugesagt hatte, während Großbritannien sie ablehnte. „Beide Mächte sahen schließlich, dass der innere Einigungsprozess Deutschlands nicht aufzuhalten war, da die Sowjetunion schließlich kein Veto gegen die deutsche Einheit einlegen würde, und dass in dieser Situation ihren sicherheitspolitischen Interessen durch die Einbindung eines vereinigten Deutschlands in die NATO am besten entsprochen würde.“ [60]

Bereits im Januar 1990 wurden seitens der Europäischen Gemeinschaft (EG) unter dem französischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors die Weichen für eine zügige Aufnahme der DDR in die EG gestellt, wobei Delors da auch die deutsche Einheit bereits ausdrücklich befürwortete. Vor dem Europäischen Parlament erklärte er die DDR zu einem Sonderfall, auf den der vorläufige Erweiterungsstopp nicht anzuwenden sei. Bei einem Sondergipfel in Dublin begrüßten die Staats- und Regierungschefs der EG am 28. April die sich anbahnende Vereinigung Deutschlands und bewerteten sie als positiven Faktor für die künftige Entwicklung der Gemeinschaft. Mit ihrer vornehmlich in wirtschaftlicher Hinsicht konstruktiven Unterstützung hat insbesondere die Europäische Kommission auch die kleineren EG-Mitgliedsstaaten in den deutschen Einigungsprozess eingebunden. [61]

Bündnisfrage und Endgültigkeit der deutschen Grenzen

Während unter den Westmächten noch vor der Volkskammerwahl im März Übereinstimmung in Bezug auf die Förderung der deutschen Einheit und auf die NATO-Zugehörigkeit des vereinten Deutschlands hergestellt war, blieb einstweilen offen, ob die Sowjetunion das auch hinzunehmen bereit war, was noch Anfang 1990 kaum erwartet wurde. In den Moskauer Verhandlungen vom 10. Februar brachte Gorbatschow eine Blockfreiheit nach dem Vorbild Indiens oder Chinas ins Gespräch und machte deutlich, dass er eine Schwächung des Warschauer Pakts im Kräfteverhältnis zur NATO als Folge der deutschen Einheit nicht hinnehmen würde. Anfänglich hatte auch Bundeskanzler Kohl Zweifel an der diesbezüglichen amerikanischen Linie und war am 18. Januar mit Meinungsverschiedenheiten gegenüber Washington zitiert worden: „Er denke aber, dass sich die amerikanische Auffassung bei einer Veränderung des Verhältnisses zwischen NATO und Warschauer Pakt ändern könnte.“ [62] Erst bei den direkten Kontakten mit Bush in Camp David legte Kohl sich auf die amerikanische Linie einer uneingeschränkten gesamtdeutschen NATO-Mitgliedschaft als westliches Verhandlungsziel fest (mit einer militärischen Übergangsregelung für das Gebiet der DDR), während er zuvor Genschers vermittelnde Position eingeschränkter NATO-Zuständigkeiten für das DDR-Territorium unterstützt hatte. [63] Danach allerdings verfocht Kohl den neuen Kurs auch teils mit der bestimmten Aussage, er sei nicht bereit, die NATO-Bündniszugehörigkeit für die deutsche Einheit auf das Spiel zu setzen. [64]

Die sowjetische Haltung in dieser Frage war veränderlich und schwankend, sodass auf Seiten der Bundesregierung zunehmend Optimismus überwog, die westliche Linie durchsetzen zu können. Vor Beginn der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen gab Gorbatschow die Devise aus: „Deutschland darf nicht in die NATO eintreten und damit basta.“ Wenige Wochen später pflichtete er aber bei Konsultationen in Washington am 31. Mai George Bush bei, als der sagte: „Die USA plädieren eindeutig für die Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands in der NATO, wenn Deutschland jedoch eine andere Wahl trifft, werden die USA nicht dagegen einschreiten, sondern diese respektieren.“ [65] Diese Konzession wurde von allen überrascht aufgenommen, auch innerhalb der sowjetischen Verhandlungsdelegation selbst. [66] In den Wochen danach kam es mit Rücksicht auf den bevorstehendenKPdSU -Parteitag Anfang Juli, wo der Eindruck außenpolitischer Schwäche vermieden werden sollte, neuerlich zu einer härteren sowjetischen Gangart in der Bündnisfrage. Beim zweiten Außenministertreffen im Rahmen der Zwei-plus-Vier-Konferenzen am 22. Juni 1990, dem 49. Jahrestag des NS-deutschen Angriffs auf die Sowjetunion , forderte Eduard Schewardnadse eine fünfjährige Übergangszeit des Verbleibs beider Teile Deutschlands in den jeweiligen Bündnissystemen, während die DDR-Delegation unter Meckel eine künftige europäische Sicherheitsordnung als zentral bedeutsamen Verhandlungsgegenstand etablieren wollte. Beides stand in deutlichem Gegensatz zu westlichen Interessen und Positionen.

Mit der Vereinigung beider deutschen Staaten stand 1990 die völkerrechtlich endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze als polnische Westgrenze auf der Tagesordnung, da die Frage der Grenzregelung im Osten in Ermangelung eines Friedensvertrags nie abschließend geklärt worden war. [67] Hierzu gab es keine sinnvolle Alternative, da sie frühzeitig von allen Verhandlungspartnern der Bundesrepublik gefordert worden war – US-Präsident Bush hatte seine Zustimmung zur Wiedervereinigung direkt von ihr abhängig gemacht. [68]

Auf bundesdeutscher Seite wurde diese Frage lange in der Schwebe gehalten, seitens der DDR lag die Anerkennung der „ Oder-Neiße-Friedensgrenze “ bereits ab 1950 vor. Die nachkommunistische Regierung Mazowiecki machte dies zur Bedingung ihrer Zustimmung zur deutschen Einheit. Kohl andererseits konnte sich auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1973 stützen, wonach die deutsch-polnische Grenze erst durch ein vereinigtes und vollständig souveränes Deutschland anerkannt werden könne. Diesbezüglich lag nach Rödder eine Inkompatibilität von völkerrechtlichen und politischen Argumentationsebenen vor, zudem überlagert von äußeren Forderungen und inneren Rücksichten. Einerseits hielt Kohl die Grenzanerkennung womöglich noch als Gegengewicht gegen eventuelle polnische Reparationsforderungen vor; hauptsächlich aber galten seine Vorbehalte der Rücksichtnahme auf die Heimatvertriebenen als wichtige Wahlklientel der Unionsparteien . [69]

Gegen Kohls Unbeweglichkeit in dieser Frage standen aber nicht nur die Regierungen Polens und der Sowjetunion, sondern auch die Westmächte, die DDR-Regierung und der Koalitionspartner FDP mit Bundesaußenminister Genscher. Als wichtiges Zugeständnis gemeint war die Einigung der Koalitionsfraktionen auf eine Bundestagsresolution vom 8. März 1990, der zufolge bald nach den Volkskammerwahlen beide deutschen Parlamente erklären sollten, dass mit Blick auf die deutsche Einheit die Unverletzlichkeit der Grenzen gegenüber der Republik Polen bekräftigt und alsbald von einer gesamtdeutschen Regierung auch vertraglich besiegelt werden würde. [70] Auch damit gaben sich aber weder Tadeusz Mazowiecki noch Mitterrand zufrieden, sondern forderten gemeinsam weitergehende Sicherheiten und die Beteiligung Polens an den Zwei-plus-Vier-Gesprächen, was wiederum Kohl verärgerte. Ende Mai äußerte er sich in einem Brief an de Maizière besorgt über das weitere Vorgehen in dieser Frage, nachdem die DDR-Verhandlungsführung einen unabgesprochenen Vertragsentwurf in die trilateralen Gespräche mit Polen eingeführt hatte. [71]

Für endgültige Klarheit in den eigenen Reihen und nach außen sorgte Kohl in der Bundestagsdebatte am 21. Juni 1990, in der er erklärte: „Entweder wir bestätigen die bestehende Grenze, oder wir verspielen heute und für jetzt unsere Chance zur deutschen Einheit.“ [72] Die Zeit für eine endgültige und dauerhafte Aussöhnung mit dem polnischen Volk sei reif; was zwischen Deutschen und Franzosen möglich war, könne und müsse auch zwischen Deutschen und Polen möglich werden. [73] Aus den Reihen der den Vertriebenen nahestehenden Abgeordneten kamen nur 15 Gegenstimmen, als der Bundestag – und in einem gleichlautenden Beschluss die Volkskammer am Tag darauf – den Willen erklärte, dass der Verlauf der Grenze zwischen dem vereinten Deutschland und Polen durch einen völkerrechtlichen Grenzvertrag endgültig bekräftigt werden würde. [74]

Interessenausgleich mit der Sowjetunion

Die in der zweiten Runde der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen am 22. Juni von Schewardnadse verfochtene fünfjährige Übergangsregelung bei der Bündniszugehörigkeit des vereinten Deutschlands, die als deutlicher Rückschlag gegenüber den vorherigen Signalen der Moskauer Führung aufgefasst wurde, [75] unterstrich die Notwendigkeit, den politischen Interessen Gorbatschows und seiner Mitstreiter entgegenzukommen, um den mit der Währungsunion voll in Fahrt gekommenen deutschen Einigungsprozess auch außenpolitisch zeitnah abschließen zu können. [76] Nur mit Gorbatschow und den ihn stützenden Reformkräften in der Sowjetunion, so die Überzeugung in den westlichen Regierungszentralen, konnte das gelingen.

Gorbatschow aber steckte mit seinem Reformprojekt 1990 bereits in großen Schwierigkeiten. Der wirtschaftliche Umbau kam kaum voran, Versorgungsmängel wurden spürbar; und im sowjetischen Staatsverband kam es insbesondere durch die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Staaten zu ersten Auflösungserscheinungen. Während der US-Senat das baltische Selbstbestimmungsrecht und Loslösungsbestreben klar unterstützte, war die deutsche Bundesregierung wesentlich darauf bedacht, Gorbatschow auf keine Weise nachhaltig zu verprellen. Außenminister Genscher hatte bereits Anfang 1987 eine Kursänderung angemahnt: „Sitzen wir nicht mit verschränkten Armen da und warten, was Gorbatschow uns bringt! Versuchen wir vielmehr, die Entwicklung von unserer Seite voranzutreiben und zu gestalten … Festigkeit ist geboten, aber eine Politik der Stärke, des Strebens nach Überlegenheit, des In-die-Ecke-Rüstens muß ein für allemal zu den Denkkategorien der Vergangenheit gehören – auch im Westen.“ Im Einigungsprozess 1990 war Genscher mehr als Kohl bereit, eine stärkere Truppenreduzierung bei der Bundeswehr und einen militärischen Sonderstatus der DDR im Zuge der Wiedervereinigung zu akzeptieren. [77] Beide Seiten strebten seit Beginn der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen eine „Paketlösung“ hinsichtlich des Interessenausgleichs an, wobei die Gewährung der Einheit und Souveränität Deutschlands für die sowjetische Seite sowohl machtpolitisch gesichtswahrend zustande kommen als auch ökonomisch und finanziell möglichst einträglich kompensiert werden sollte.

Bereits im Januar 1990 war ein dringliches sowjetisches Ersuchen um Lebensmittelhilfe als Chance genutzt worden, das politische Klima zu verbessern. Kohl befürwortete diese Hilfe mit dem Satz, wenn Gorbatschow stürze, könne man auch die Wiedervereinigung vergessen. [78] Das Eintreten für Wirtschaftshilfen zugunsten der Sowjetunion und Osteuropas auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Houston (9.–11. Juli 1990) begründete Kohl vorab im CDU-Bundesvorstand mit der Einschätzung, für die UdSSR sei die Frage der künftigen Wirtschaftsbeziehungen am Ende wichtiger als die NATO-Zugehörigkeit Deutschlands. [79] So reagierte Kohl auch auf die Anfrage Schewardnadses am Vorabend der ersten Zwei-plus-Vier-Runde positiv, der dringlich um Kredithilfe bat. Verhandlungen darüber wurden von Horst Teltschik und Vertretern deutscher Großbanken am 14. Mai in Moskau auch direkt mit Gorbatschow geführt, dem Kohl am 22. Mai ein Kreditangebot über 5 Milliarden DM zukommen ließ. Den wegen Bonität und Zahlungsfähigkeit der Sowjetunion besorgten Bankern erklärte der Kanzler mit Bezug auf die Wiederherstellung der deutschen Einheit, man befinde sich in der Lage des Bauern, der vor dem heraufziehenden Gewitter die Ernte noch rechtzeitig in die Scheune bringen müsse. [80]

Die reale Getreideernte in der DDR war im Sommer 1990 sehr üppig ausgefallen: zwölf Millionen Tonnen bei nur sieben Millionen DDR-Eigenverbrauch. Im August machten die Bauern Anstalten, die Felder anzuzünden – aus der Sicht de Maizières einer der dramatischsten Momente seiner Regierungszeit: „Ich dachte, das Land würde untergehen, wenn es so weiterging.“ Mit Hilfe der Bundesregierung wurden dann Getreideverkäufe nach Russland organisiert. „Es war eigentlich ein Geschenk an die Russen, die ja nicht zahlungsfähig waren.“ [81]

Als wichtige Etappe auf dem Weg, die NATO-Zugehörigkeit des vereinten Deutschlands für die Sowjetunion akzeptabel zu machen, gilt der Londoner NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 5./6. Juli 1990, der eine neue, defensive Ausrichtung des Bündnisses beschloss und die Mitglieder des Warschauer Paktes einlud, sich gemeinsam über den Verzicht auf die Androhung und Anwendung von Gewalt zu einigen. Diese politische Umorientierung der NATO bedeutete zugleich einen außenpolitischen Erfolg und zusätzlichen Prestigegewinn für Gorbatschow auf dem zeitgleich stattfindenden KPdSU-Parteitag in Moskau, der seine vordem fraglich gewordene Stellung festigte. [82] Von der im Zuge dieser Verhandlungen der Sowjetunion zugesagten Zurückhaltung bei der NATO-Osterweiterung wich der Westen später ab, was in Russland Unmut hervorrief. [83]

Danach war Gorbatschow bereit, in der deutschen Frage, die er in seinem Parteitagsreferat mit keinem Wort erwähnt hatte, reinen Tisch zu machen. [84] Bei Verhandlungen und Gesprächen in Moskau und in Gorbatschows kaukasischer Heimat am 15. und 16. Juli, die in lockerer Atmosphäre und in einem teils privaten Ambiente stattfanden, kam Gorbatschow der bundesdeutschen Verhandlungsdelegation unter Führung des Bundeskanzlers in allen noch ungeklärten Fragen weit entgegen: Der unmittelbare Verbleib des vereinten Deutschlands in der NATO wurde zugestanden, was für die Einwilligung der USA notwendig war, wobei der Geltungsbereich des westlichen Verteidigungsbündnisses für eine Übergangszeit bis zum vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen 1994 sich nicht auf DDR-Gebiet erstrecken sollte. Übergangslos und zeitgleich mit der Vereinigung wurde nun auch das Ende der Viermächte -Verantwortung gewährt. Die Obergrenze der gesamtdeutschen Streitkräfte wurde Kohls Vorstellungen entsprechend auf 370.000 fixiert. Als „sensationell“ wertete Horst Teltschik Gorbatschows Zugeständnis, dass Teile der Bundeswehr bereits im Zuge der Vereinigung auf DDR-Gebiet und in Berlin stationiert und mit dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte in die NATO integriert werden konnten. [85]

Truppenabzugsregelung und Erlangung der vollen Souveränität

Wie bereits Ende Mai gegenüber Bush traf Gorbatschow auch im Juli 1990 beim Treffen mit der von Kohl geführten westdeutschen Delegation die zentralen deutschlandpolitischen Entscheidungen im Alleingang. [86] Die Auflösungserscheinungen innerhalb des Warschauer Pakts waren unterdessen fortgeschritten. Bis zum Juli 1990 waren wichtige Mitgliedsstaaten zu der Einschätzung gelangt, die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands sei gegenüber einer Neutralisierung vorzuziehen. Die Aufrechterhaltung eines militärischen Außenpostens durch fortgesetzte Präsenz sowjetischer Truppen auf DDR-Territorium ergab unter diesen Umständen auch für die im Reformprozess befindliche Sowjetunion immer weniger Sinn. [87]

Das Gesamtpaket des deutsch-sowjetischen Interessenausgleichs nach den Vereinbarungen des Kaukasus-Treffens im Juli bestand aus fünf Verträgen, die im Einzelnen auszuhandeln blieben: ein deutsch-sowjetischer Generalvertrag, der Vertrag über die Stationierung und den Abzug der sowjetischen Truppen, der Überleitungsvertrag über die damit verbundenen Kosten, ein allgemeiner Wirtschaftsvertrag sowie der Zwei-plus-Vier-Vertrag. Die gebotene Eile angesichts des für den 3. Oktober vorgesehenen Termins der Vereinigung stärkte die sowjetische Verhandlungsposition vor allem in der Frage des Truppenabzugs: Je schneller der gewünschte Abzug durchzuführen wäre, desto teurer konnte man sich ihn bezahlen lassen. Bei Ausgangsberechnungen und Angebotsvorstellungen über 4–6 Milliarden DM deutscherseits sah sich Kohl mit sowjetischen Forderungen für ein Wohnungsbauprogramm, für Transportkosten und Umschulungsmaßnahmen für das Sowjetmilitär von zusammen 18,5 Milliarden DM konfrontiert. [88] Gorbatschow ließ keinen Zweifel, dass die deutschen Ziele mit den von Kohl erst angebotenen acht Milliarden und nach Gesprächsvertagung elf Milliarden DM nicht erreichbar waren. [89] Man einigte sich schließlich am 10. September bei zwölf Milliarden DM, auf vier Jahre verteilt, zuzüglich eines zinslosen Kredits über drei Milliarden DM mit fünfjähriger Laufzeit. [90]

Während die höchst problematische Entwicklung der sowjetischen Perestroika und die daraus resultierende prekäre Stellung Gorbatschows im Westen bekannt waren und das Handeln mitbestimmten, kam mit der militärischen Intervention des Iraks in Kuwait am 2. August 1990 ein Vorgang ins Spiel, der das „window of opportunity“ , das Zeitfenster zur Herstellung der deutschen Einheit, für Teltschik auch bezüglich der USA begrenzte. Man könne sich angesichts des sofortigen energischen Kuwait-Engagements der USA glücklich schätzen, dass während der ersten Jahreshälfte nichts Wichtiges sonst die Aufmerksamkeit von der deutschen Frage abgezogen habe und dass die außenpolitischen Rahmenbedingungen der Einheit bereits geklärt seien: „Ich frage mich, ob es uns gelungen wäre, die notwendigen Entscheidungen im Rahmen des amerikanisch-sowjetischen Gipfels, des Sondergipfels der NATO und des Weltwirtschaftsgipfels so reibungslos durchzusetzen, wenn etwa der Golf-Konflikt zwei Monate früher begonnen hätte.“ [91]

Am Vorabend der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages in Moskau spitzte sich die Verhandlungssituation noch einmal zu, als Großbritannien und die USA verlangten, mit eigenen Truppen NATO-Manöver auf DDR-Gebiet auch vor dem sowjetischen Truppenabzug bestreiten zu können. Erst eine nächtliche Intervention Genschers bei US-Außenminister James Baker brachte auch dafür zuletzt eine diplomatische Lösung. So kam es am 12. September zum einvernehmlichen Verhandlungsabschluss und zur Unterzeichnung des Vertrages über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland , der das vereinte Deutschland innerhalb der Grenzen von DDR und Bundesrepublik endgültig definierte, seine freie Entscheidung über Bündniszugehörigkeit garantierte, ABC-Waffen ausschloss, Truppenstärken für die deutschen Streitkräfte festlegte und den sowjetischen Truppenabzug bis 1994 regelte. Da die vier Mächte ihre Rechte und Verbindlichkeiten mit einer Erklärung vom 1. Oktober 1990 suspendierten, [92] war Deutschland nach Vollzug der Einheit von Anbeginn ein souveräner Staat. [93]

Der Weg zum Einigungsvertrag

Unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Währungsunion wurden am 6. Juli 1990 innerdeutsche Verhandlungen über einen zweiten Staatsvertrag aufgenommen, der auf Wunsch der DDR-Vertreter aber so nicht heißen sollte. Dem Eindruck der Zweitrangigkeit sollte entgegengetreten werden und in dem Begriff Einigungsvertrag zum Ausdruck kommen, dass die DDR anders als bei der Währungsunion wesentlich Eigenes einzubringen hatte. Die Hauptverantwortlichen für die Vertragsverhandlungen waren auf westlicher Seite Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und für die DDR der Parlamentarische Staatssekretär beim Ministerpräsidenten Günther Krause , der die DDR-Seite bereits bei den Verhandlungen zum Ersten Staatsvertrag vertreten hatte und gleichzeitig CDU-Fraktionsvorsitzender in der Volkskammer war. [94]

Das Verhandlungsergebnis musste aber nicht nur mit Krause und de Maizière abgestimmt werden, sondern es brauchte auch jeweils Zweidrittelmehrheiten in der Volkskammer, im Bundestag und im Bundesrat. Daher kam es für Schäuble auch darauf an, die Vertreter der westlichen Bundesländer erfolgreich in die Verhandlungen einzubinden, zumal im Bundesrat die SPD-geführten Länder unterdessen eine Mehrheit besaßen. Länderinteressen waren ua bei finanziellen Regelungen und bei der künftigen Stimmenverteilung im gesamtdeutschen Bundesrat, bei der Aushandlung eines Wahlgesetzes für die ersten Bundestagswahlen nach der Vereinigung und in der Hauptstadtfrage zu berücksichtigen. Weitere wichtige Verhandlungsgegenstände betrafen die verfassungsrechtliche Form der Vereinigung, die partielle Fortgeltung von DDR-Recht, die Klärung von Eigentumsfragen bzw. Rückerstattungsansprüchen, die Reorganisation von Verwaltung und Bildungseinrichtungen auf DDR-Gebiet sowie den Umgang mit der Stasi-Erblast.

Verfassungsrechtliche Optionen im politischen Kräftefeld

Verfassungsrechtlich konnten nach dem Grundgesetz zwei Wege zur deutschen Einheit beschritten werden, nämlich der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 [95] oder die Ablösung des ursprünglichen Provisoriums Grundgesetz durch eine neue gemeinsame Verfassung gemäß Art. 146 GG aF [96] und eine Fusion von DDR und Bundesrepublik. [97] Für die zweite Alternative und eine Volksabstimmung über die neue Verfassung setzten sich weite Teile der DDR-Bürgerrechts- und Oppositionsbewegung ein, dazu die westdeutsche Linke, die Grünen und viele Sozialdemokraten. Dieser weit aufwändigere und kompliziertere Weg hatte aber von Anbeginn nur geringe Verwirklichungschancen. Die Volkskammerwahl im März, das Bekenntnis der Regierung de Maizière zu zügiger und verantwortungsvoller Realisierung der deutschen Einheit auf der Grundlage von Art. 23 GG aF und die unverzüglich umgesetzte Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ließen für Aushandlung, öffentliche Debatte und Abstimmung einer neuen gesamtdeutschen Verfassung keinen Raum. [98]

So lief alles auf den Einigungsplan zu, den Bundesinnenminister Schäuble mit Kohls Unterstützung von Anbeginn verfolgte. Im Rahmen des am 7. Februar 1990 konstituierten Kabinettsausschusses „Deutsche Einheit“ leitete Schäuble die Arbeitsgruppe „Staatsstrukturen und öffentliche Ordnung“ und bildete im Innenministerium einen eigenen Arbeitsstab „Deutsche Einheit“.

„Meine Vorgabe für den Arbeitsstab lautete, daß wir – ohne den Weg zur oder den Zeitpunkt der deutschen Einheit schon zu kennen – dafür arbeiten mußten, im Falle des Falles nicht unvorbereitet zu sein. Dabei habe ich es für unerheblich gehalten, ob die Einheit durch einen Einigungsvertrag vorbereitet werden würde oder ob sie unmittelbar nach der Volkskammerwahl, etwa bei einer wie immer begründeten krisenhaften Zuspitzung plötzlich und rechtlich unvorbereitet zustande kommen würde. In jedem Fall war eine Überleitung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland auf die DDR, gegebenenfalls in Stufen mit Einschränkungen und Vorbehalten, zu leisten, unabhängig davon, ob diese Überleitung im Voraus per Vertrag vereinbart oder danach als Überleitungsgesetzgebung vom Gesetzgeber zu beschließen war. Für diese Überleitung war das Innenministerium federführend zuständig, und deswegen mussten wir uns darauf vorbereiten. Schließlich habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt, daß man gedanklich immer die schnellere Entwicklung zugrunde legen sollte. Hätte man sich auf die schnellere Entwicklung vorbereitet, war man es zugleich auch für die langsamere Variante.“ [99]

Tatsächlich bestand jederzeit die Möglichkeit, dass die DDR per Volkskammerbeschluss auch ohne Einigungsvertrag einseitig ihren Beitritt gemäß Art. 23 GG aF erklärte. Einen solchen Vorstoß seitens der DSU gab es dann auch am 17. Juni 1990. Nach einer Gedenkveranstaltung im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt , bei der Hauptredner Manfred Stolpe als Ergebnis des zügig umzusetzenden Einigungsprozesses etwas Neues anmahnte: „Der Westen kommt in die DDR, aber die DDR kommt auch in den Westen“, beantragte die DSU noch am selben Tag in der Volkskammer, den sofortigen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland zu beschließen. Der Antrag gelangte gegen die Mehrheit des Hauses allerdings nicht auf die Tagesordnung, wurde in den zuständigen Ausschuss verwiesen und dort auf die lange Bank geschoben. [100]

Zu den von Schäuble vertretenen verhandlungsstrategischen Grundpositionen gehörte die Beschränkung der Regelungsmaterie auf das unmittelbar Nötige, damit sowohl rechtzeitig als auch mit den nötigen Zweidrittelmehrheiten in den drei Gesetzgebungskammern der Einigungsvertrag unter Dach und Fach kommen könnte. Diese Linie vertrat er sowohl in der ersten Verhandlungsrunde am 6. Juli gegenüber de Maizière, der ua Vorschläge zur Erweiterung des Grundgesetzes um die Staatsziele Recht auf Arbeit und Umweltschutz einbrachte, als auch weiterhin gegenüber westlichen sozialdemokratischen Ländervertretern und den mit Überleitungsregelungen befassten Ressortmitarbeitern der diversen beteiligten Ministerien, die im Wege der Einigung womöglich Wunschregelungen durchzubringen versuchten, die bis dahin gescheitert waren. [101]

Wiedereinrichtung der Länder auf dem Gebiet der DDR

Vergleich der Ländergrenzen in der DDR 1947 und 1990.
Anders als in der Karte dargestellt, war der Ost-Sektor von Berlin 1947 kein Land der SBZ bzw. 1952 der DDR und gehörte auch 1990 nicht zu den fünf neuen Ländern .

Durch ein Verwaltungsgesetz vom 23. Juli 1952 [102] wurde die DDR neu gegliedert, indem die Länder der DDR auf Basis von Kreisgrenzen in zu schaffende Bezirke aufgeteilt wurden sowie die Aufgaben der bisherigen Landesregierungen auf die Verwaltungen der neuen Gebietsadministrationen übertragen. Mit dem daraus resultierenden Ende des Föderalismus in der DDR unterschieden sich ab diesem Zeitpunkt die politischen Strukturen in beiden Teilen Deutschlands erheblich.

Mit dem Ziel, die kommunale Selbstverwaltung zu fördern, war schon in der Umbruchphase nach der Grenzöffnung im November 1989 von der neuen Regierung Modrow der politische Zentralismus des SED-Regimes abgelöst worden. Zwar blieben unter Einbindung lokaler Bürgerkomitees vorläufig etwa drei Viertel der bisherigen kommunalen Mandatsträger im Amt, doch kam es bereits am 17. Mai 1990 zur Verabschiedung einer neuen Kommunalverfassung mit einer Mischung aus diversen westdeutschen Regelungen und betont plebiszitären Elementen in Form der Bürgerbeteiligung und der Bürgerentscheide. Mit der Gründung von Partei- und Landesverbänden und bei Demonstrationen wurden die bis 1952 bestehenden amtlichen Landesfarben bereits reaktiviert, [103] bevor am 22. Juli 1990 in der Volkskammer das Ländereinführungsgesetz (LEG) [104] verabschiedet wurde. Das Gesetz enthielt Beschlüsse zur:

 • Außerkraftsetzung des erwähnten Gesetzes zur Schaffung von Bezirken vom 23. Juli 1952,
 • Gründung der Länder Brandenburg , Mecklenburg-Vorpommern , Sachsen , Sachsen-Anhalt , Thüringen und
 • verlieh im Absatz 2 „Berlin, Hauptstadt der DDR“, Landesbefugnisse. Der Absatz 2 wurde am 31. August 1990 durch den Einigungsvertrag faktisch aufgehoben, weil nun die 23 Bezirke von Berlin das Land Berlin bildeten, [105] wobei Ost-Berlin als „Teil des Landes Berlin, in dem [das Grundgesetz] bisher nicht galt“ bezeichnet wurde. [106]

Mit dem 3. Oktober 1990 entstanden gemäß Art. 1 Einigungsvertrag die in dem fortgeltenden Ländereinführungsgesetz der DDR [107] vorgesehenen neuen Länder. Die neuen Länder waren zunächst noch nicht handlungsfähig. Erst mit den Landtagswahlen vom 14. Oktober 1990 bekamen sie Parlamente, die zugleich als verfassunggebende Landesversammlungen fungierten. [108]

Gesamtdeutscher Föderalismus und Finanzausgleich

Als Starthilfe für die wieder errichteten fünf östlichen Länder wurden Partnerschaften mit westlichen Bundesländern eingerichtet. Die Kooperationen bestanden mit Nordrhein-Westfalen für Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen für Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg für Sachsen, Niedersachsen für Sachsen-Anhalt sowie Hessen und Rheinland-Pfalz für Thüringen. [109] Die westlichen Hilfspartner vertraten im Einigungsprozess aber auch eigene politische Interessen, indem sie die Eigenbeteiligung an der Finanzierung der Einheit möglichst gering zu halten und einen Zentralisierungsschub von Bundesseite zu vermeiden trachteten.

Dies betraf auch die Einbeziehung der neuen Bundesländer in das System des Länderfinanzausgleichs , das den wirtschaftlich starken Ländern Beihilfen für die schwächeren abverlangt. Damit nicht die relativ schwachen westlichen Bundesländer angesichts der noch weit schlechteren Ausgangsposition der neuen Länder ebenfalls von Empfängern zu Gebern im Länderfinanzausgleich würden, schloss man die fünf neuen zunächst bis 1994/95 von diesem Umverteilungssystem aus. Dafür beteiligten sich die alten Länder zur Hälfte an der Schuldenaufnahme für den Fonds Deutsche Einheit , aus dem der Finanzierungsbedarf der neuen Länder gedeckt werden sollte. Eine darüber hinausgehende Kostenbeteiligung lehnten sie bereits im Mai 1990 ab. [110]

Ähnlich problematisch gestaltete sich die Einigung über die Stimmenverteilung im künftigen gesamtdeutschen Bundesrat . Nach bis dahin gültigem Schlüssel würden sich die Gewichte im Bundesrat zugunsten der bevölkerungsärmeren kleinen Bundesländer verschoben haben. Die vier großen westdeutschen Länder hätten mit 20 von insgesamt 65 Stimmen keine Sperrminorität bei Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit mehr bilden können. Nach einigem Hin und Her bestand die Lösung schließlich darin, den großen Bundesländern statt bisher fünf künftig sechs Stimmen zuzugestehen: mit 24 von 68 Stimmen hatten sie die Sperrminorität wieder.

Wiedervereinigte Stadt Berlin

Die wiedervereinigte Stadt Berlin bildete künftig ein eigenes Land und wurde Bundeshauptstadt , zumal Bonn bereits 1949 nur als provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik bestimmt worden war. Im Einigungsvertrag erfolgte zwar die Anerkennung Berlins als neue Hauptstadt, aber noch keine Entschließung über den künftigen Sitz von Bundestag und Regierung. In der ersten Verhandlungsrunde zum Einigungsvertrag erklärte de Maizière die Hauptstadtfunktion Berlins zur Grundbedingung einer Annahme des Einigungsvertrags. Dagegen stand aber eine weitgehende Ablehnung der westlichen Länderregierungen, die, vom Berliner Senat abgesehen, nahezu einhellig Parlament und Regierung in Bonn halten wollten. In der Kompromissformel hieß es, dass die Entscheidungen der gesetzgebenden Körperschaften in dieser Frage erst nach der Wahl des ersten gesamtdeutschen Bundestags und nach der Herstellung der vollen Mitwirkungsrechte der neuen Länder zu treffen seien. [111] Im Hauptstadtbeschluss 1991 entschied der Bundestag nach kontroverser Diskussion, Berlin auch zum Sitz von Parlament und Regierung zu machen und deren Umzug bis 1999 abzuschließen, wobei alle Ministerien auch einen Dienstsitz in Bonn behalten sollten.

Berlin war die einzige Stadt in Deutschland, die durch die Mauer geteilt war und unmittelbar ‚zusammenwachsen' musste. Hier trafen nicht nur die Menschen aus West-Berlin und Ost-Berlin sofort nach dem Mauerfall aufeinander, hier traten auch die Probleme schnell zutage:

„Die ökonomischen Konsequenzen des Veränderungsprozesses blieben angesichts der politischen Dimensionen zu Anfang nahezu unbeachtet. Das änderte sich schnell, […] als das wirtschaftliche Desaster der DDR deutlich wurde. Die erschreckende Bilanz beschränkte sich nicht nur auf den Produktionssektor, sondern gleichermaßen auf die gesamte Wohnungswirtschaft. Insbesondere die Situation der innerstädtischen Altbauquartiere in Ost-Berlin war alarmierend.“ [112]

Bilanziert wurde für Berlin und die Region von der „Expertengruppe »Stadterneuerung« des Provisorischen Regionalausschusses“ im Überblick für das Gebiet mit 1,57 Millionen Wohnungen einen „Erneuerungsbedarf allein für ca. 178.000 Wohnungen in dem bis 1918 errichteten Wohnungsbestand.“ [113]

Samariterviertel Schreinerstraße 1991

Für die Stadt wurde festgestellt: „Hoher Leerstand, in Ost-Berlin ca. 25.000 Wohnungen, allein im Bezirk Prenzlauer Berg ca. 8.000, dh fast doppelt soviel wie in West-Berlin insgesamt zu Beginn der achtziger Jahre, als die Hausbesetzungen und die Auseinandersetzungen über die Wohnungspolitik ihren Höhepunkt erreichten; jahrzehntelang unterlassene Instandhaltung und fortgeschrittener Verfall eines großen Teils der Altbausubstanz, Mangel an dringend benötigten Baumaterialien; keine kostendeckende Bewirtschaftung der Häuser aus den laufenden Mieteinnahmen; Stadterneuerung ohne Bürgerbeteiligung, Abriß historisch wertvoller Gebäude, »Diktat des Plans« ohne Rücksicht auf soziale Strukturen und individuelle Bedürfnisse.“

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der gebotenen Eile beschloss am 6. Februar 1990 „der Senat die ‚außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur Förderung dringender Stadterneuerungsmaßnahmen im Großraum Berlin' in Höhe von 25 Millionen DM für in den Jahren 1990 und 1991 zu realisierende Maßnahmen.“ Die Vergabe war „an die Bedingung geknüpft, daß aus Ost-Berlin Komplementärmittel für die Erneuerungsmaßnahmen bereitgestellt werden.“ Damit wurde insgesamt „ein Bauvolumen von ca. 60 Millionen DM aktiviert.“ [114]

Reorganisation von Recht und Verwaltung im Beitrittsgebiet

Die Beitrittsperspektive nach Art. 23 GG aF bedeutete nicht, dass auch das gesamte in der DDR geltende Recht unmittelbar mit Vollzug der Einheit hinfällig war. Vielmehr gehörte es zu den besonders aufwendigen Begleitaktivitäten bei der Aushandlung des Einigungsvertrages zu prüfen, welche der vielen bestehenden bundesdeutschen Gesetze und Verordnungen mit Vollzug der Einheit zwingend gesamtdeutsch zur Anwendung gelangen mussten. Diese Aufgabe war nur ressortübergreifend von den jeweiligen Ministerialverwaltungen zu leisten. Da für das DDR-Recht keine kodifizierte Sammlung existierte, stellte sich der Abgleich der jeweiligen Materie umso schwieriger dar; er geschah in Abstimmung mit den jeweiligen Ressorts seitens der DDR. [115]

Zunehmend dringlich nach Aufnahme der Verhandlungen bedurfte es einer Grundsatzentscheidung darüber, ob im Regelfall zunächst DDR-Recht weitergelten und bundesdeutsches Recht bis auf weiteres nur nötigenfalls zur Anwendung kommen sollte oder ob umgekehrt Bundesrecht die Norm und DDR-Recht die Ausnahme bilden sollte. Während Schäuble die dem Saarbeitritt 1957 entsprechende erstere Variante bevorzugte, weil er sich von einer vergleichsweise geringen Regelungsdichte eine schnellere Angleichung der Lebensverhältnisse versprach, gab es andererseits ua die Sorge, im Beitrittsgebiet hätte dann etwa der Umweltschutz das Nachsehen. [116] Die entgegengesetzte Position vertraten das Bundesjustizministerium, die Arbeitgeber und Bundesarbeitsminister Blüm. Letzterer favorisierte die zweite Alternative als Signal für den mit der Sozialunion begonnenen Aufbau eines leistungsfähigen Sozialversicherungssystems nach bundesdeutschem Muster und erwartete dadurch eine erleichterte Anpassung der DDR an EG-Recht . Den damit bereits kurzfristig verbundenen Kosten stellte sich auch Bundesfinanzminister Waigel nicht in den Weg. [117] Zu einer Änderung der Haltung von DDR-Verhandlungsführer Günther Krause, der bis dahin mit Schäuble übereingestimmt hatte, kam es in der zweiten Verhandlungsrunde zum Einigungsvertrag Ende Juli 1990. Dazu heißt es bei Schröder:

„Die Übernahme der westlichen Ordnung ist von der letzten Volkskammer beschlossen worden, die aus freien Wahlen hervorgegangen ist. Es ist deshalb eine eklatante Missachtung des Volkswillens der Ostdeutschen, wenn behauptet wird, der Westen habe dem Osten seine Ordnung übergestülpt, wie ich oft von Westdeutschen gehört habe.“

Man habe Schäuble östlicherseits erklärt, dass ein Zivilgesetzbuch für eine zentralistische Planwirtschaft und eine Diktatur untauglich sei für eine Marktwirtschaft mit eigenverantwortlichem wirtschaftlichen Handeln der Bürger. [118] Damit war die Sache entschieden.

Ähnlich wie bei Wirtschafts- und Rechtssystem standen auch Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen der DDR im Zuge der innerdeutschen Vertragsverhandlungen auf dem Prüfstand. Die von der DDR-Delegation dazu vorgelegten Zahlen riefen, so Duisberg, auf westdeutscher Seite Betroffenheit hervor: Insgesamt 1,74 Millionen Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung, dazu die Bahnbeschäftigten (252.000), die Post (229.000) und die NVA (183.000). [119] Die 1,74 Millionen Staatsdiener der DDR entsprachen laut Schäuble mehr als dem Dreifachen der zur nämlichen Zeit im öffentlichen Dienst des vergleichbar großen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen beschäftigten Beamten und Angestellten. Erheblicher Personalabbau schien ihm unvermeidlich geboten, damit die finanzielle Leistungsfähigkeit von Bund und Ländern nicht erdrosselt würde. Den von Krause auf Art. 36 GG bezogenen Ableitungen einer weitreichenden Übernahmepflicht der DDR-Bediensteten unter Berücksichtigung von Quoten hielt Schäuble Art. 33 GG entgegen, der den Zugang zu öffentlichen Ämtern an Eignung, Befähigung und fachliche Leistung binde. [120]

Als Instrument zur Durchführung des Verwaltungsstellenabbaus wurde zunächst von Seiten des Bundesaußenministeriums, das gar keine Möglichkeiten zur Übernahme von DDR-Diplomaten sah, wie auch von anderen Ministerien eine zentrale Personal-Treuhandstelle vorgeschlagen. [121] Eine solche Einrichtung wäre nach Schäubles Auffassung auf die Zuständigkeit des Innenministeriums für das gesamte Personal öffentlicher Verwaltung auf DDR-Gebiet hinausgelaufen. „Ein einzelnes Ressort aber konnte die Aufgabe, über zwei Millionen Menschen künftig in den Verwaltungen von Bund, neu zu schaffenden Ländern und Kommunen unterzubringen oder – zu einem erheblichen Teil – aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen, niemals bewältigen.“ Schäuble setzte sich damit durch, dass jedes Ressort „die Verantwortung für das seiner Zuständigkeit obliegende Personal zu übernehmen und Überleitungsregeln zu schaffen habe.“ Für Bedienstete in künftiger Länderzuständigkeit waren die Länder zuständig, in der Übergangszeit die sogenannten Landessprecher unter der Aufsicht des Bundesinnenministers. [122]

Für die individuell von Entlassungen Betroffenen war dies allerdings kein tröstlicher Umstand. Sie kostete das geeinte Deutschland den bisherigen gesicherten Arbeitsplatz, auf den in höheren Stellen nicht selten Westdeutsche nachrückten. Richard Schröder weist aber die Rede von der Kolonisierung des Ostens durch den Westen zurück:

„In Wahrheit waren es die Betriebsbelegschaften und Lehrerkollegien, Gemeindevertretungen und Bürgerversammlungen, die im Herbst 1989 die Ablösung der bisherigen Direktoren und Bürgermeister erfolgreich ins Werk gesetzt und einen ersten Elitenwechsel herbeigeführt haben. Das war ein Ost-Ost-Elitenwechsel. Westdeutsche waren da noch gar nicht in Sicht.“ [123]

Es sei dann mit der Übernahme der westlichen Ordnung ganz selbstverständlich ein westlicher Fachleute-Bedarf entstanden. „Das kann man wieder als Entmündigung der Ostdeutschen beklagen. Es setzt sich aber niemand gern in ein Flugzeug, wenn ihm erklärt wird: Der Pilot lernt grad noch.“ [124]

Neuordnung der Eigentumsverhältnisse

Da im Staatssozialismus der DDR kollektives Eigentum eine klare Vorrangstellung vor dem Privateigentum der Individuen hatte, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, aber je nach Bedarf auch bei den Immobilien , bedurften im Zuge des Einigungsprozesses auch die Eigentumsverhältnisse in der DDR einer Neuregelung.

„Infolge der kollektiven und individuellen Enteignungen sowie von sonstigen staatlichen Eingriffen jeglicher Art war in der DDR eine Lage entstanden, in der nicht nur die Eigentumsverhältnisse schwer durchschaubar waren, sondern auch die Eigentumsrechte selbst weitgehend ihre alte Bedeutung verloren hatten. Rechte am Grundstück und an dem darauf stehenden Gebäude fielen oft auseinander, ohne daß dies klar erkennbar war. Auch die Grundbücher wurden meistens nur noch unzulänglich geführt. Soweit es noch privaten Haus- und Grundbesitz gab, war er überdies in vielen Fällen durch Zwangsmiete und extensiven Kündigungsschutz mehr Last als Vermögen. Insofern zählte weniger das Eigentum als das Nutzungsrecht; dieses allein war von wirklichem Wert.“ [125]

Da es bei diesen Verhältnissen im vereinten Deutschland nicht bleiben konnte, stellte sich bei der Herstellung einer den bundesdeutschen Verhältnissen entsprechenden Eigentumsordnung das Problem, wie mit den in der ostdeutschen Vergangenheit erfolgten entschädigungslosen Enteignungen umzugehen sei. In dieser Frage gab es politischen Entscheidungsspielraum, da die Eigentumsgarantie gemäß Art. 14 GG sich nicht ohne weiteres rückwirkend auf die DDR vor ihrem Beitritt erstreckte. Auf bundesdeutscher Seite entwickelte man die Maßgabe, dass in 40 Jahren DDR neue wirtschaftliche und soziale Umstände entstanden seien, die nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden könnten, wollte man nicht teils altes Unrecht durch neues ersetzen. Es komme auf sozialverträgliche Kompromisse unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten an. Weder die Festschreibung der DDR-Zwangsmaßnahmen bis 1989 noch deren komplette Rückgängigmachung bis zum Mai 1945 seien in diesem Sinne als realisierbar anzusehen. [126]

Zwei gesondert zu betrachtende Phasen gab es bezüglich der durchgeführten Enteignungsmaßnahmen: die Phase der sowjetischen Besatzungshoheit 1945 bis 1949 und die Zeit der sowjetisch gestützten SED-Herrschaft in der DDR 1949 bis 1989. Bereits im Dezember 1989 war anlässlich des Besuchs von Bundeskanzler Kohl in Dresden beim Treffen mit Modrow eine gemeinsame Kommission zu Eigentumsfragen vereinbart worden, in deren Verhandlungen die Sowjetunion mit einbezogen wurde. Dort wie auch in den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen forderte die Sowjetunion, dass die Unantastbarkeit ihrer Maßnahmen als Besatzungsmacht verbürgt würde, speziell in Boden- und Eigentumsfragen. „Im Sommer 1990 wollte die Volkskammer ein Häftlingsentschädigungsgesetz beschließen, das auch politische Häftlinge zwischen 1945 und 1949 entschädigen sollte. Die Legitimität der Urteile wollten wir nicht thematisieren. Trotzdem protestierte die sowjetische Seite umgehend und drohte, den Zwei-plus-Vier-Prozess anzuhalten, wenn wir dieses Gesetz beschließen.“ [127] Schäuble sah die größte Entschiedenheit in dieser Frage auf Seiten der DDR und insbesondere bei de Maizière, der erklärte, die DDR werde keinen Vertrag unterschreiben, der vor die Bodenreform zurückwolle, und hinzufügte: „das wird keine politische Gruppierung in der DDR jemals unterschreiben. Dafür gibt es keine Mehrheiten.“ [128]

Mit der Suche nach einer Konsensformel beauftragt wurden die Staatssekretäre Günther Krause für die DDR-Seite und Klaus Kinkel auf Seiten der Bundesregierung. In der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni 1990 hieß es schließlich: „Die Regierungen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik sehen keine Möglichkeit, die damals getroffenen Maßnahmen zu revidieren. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nimmt dies im Hinblick auf die historische Entwicklung zur Kenntnis. Sie ist der Auffassung, dass einem künftigen gesamtdeutschen Parlament eine abschließende Entscheidung über etwaige staatliche Ausgleichsleistungen vorbehalten bleiben muß.“ [129]

Eine differenziertere Lösung angestrebt wurde für die 40 Jahre DDR-Geschichte zwischen 1949 und 1989. Dabei ging es um Enteignungen im staatlichen Interesse mit nur minimaler Entschädigung, um beschlagnahmte Immobilien und Vermögen von DDR-Flüchtlingen sowie um in Westdeutschland lebende Grundeigentümer, die ihre Liegenschaften durch Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung vielfach ebenfalls an den Staat verloren hatten. [130] Den vormaligen Eigentümern gegenüber standen in großer Zahl gutgläubige Besitzer von enteigneten oder unter Zwangsverwaltung stehenden Grundstücken, die darauf mit behördlicher Duldung ein Gebäude errichtet hatten, oft in Form der gartenhausähnlichen Datsche , die aber ausgebaut oft auch als ständige Wohnung diente.

„Ein solches privates Refugium war der Traum vieler; und wer das Glück hatte, sich ihn zu erfüllen, scheute keine Mühe, seinen Besitz so schön und bequem wie möglich auszugestalten. Nur wer wusste, wie schwer in der DDR Baumaterial zu bekommen war – oft nur mit Beziehungen oder gegen Westgeld –, der konnte ermessen, welche Energie, Zeit und Arbeitskraft darauf gewendet worden war. Diese Welt aber, an der das Herz – und ein Stück Lebensarbeit – vieler kleiner Leute hing, war nun an nicht wenigen Stellen durch Rückgabeansprüche von Alteigentümern ernsthaft bedroht.“ [131]

In der genannten Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni 1990 hieß es dazu entgegen mehrheitlichen Interessen auf DDR-Seite wie auch seitens der westlichen Sozialdemokratie , dass grundsätzlich die Rückgabe des Grundvermögens an den ehemaligen Eigentümer oder seine Erben erfolgen sollte. Nicht zum Tragen kommen sollte diese Regelung, wo Grundstücke oder Gebäude gewerblicher oder öffentlicher Nutzung unterlagen, im Wohnungs- oder Siedlungsbau verwendet oder von Dritten in „redlicher“ Weise erworben worden waren. [132] Richard Schröder schreibt im Rückblick:

„Zunächst war die Aufregung über den Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung im Osten riesengroß. Skandalöse Einzelfälle von Westdeutschen, die vor der Haustür standen und den Bewohnern ohne Rechtsgrundlage erklärten, das Haus gehöre ihnen und sie müssten schnellstens ausziehen – andere platzierten gleich auf ‚ihrem' Grundstück ihren Wohnwagen –, gingen wie ein Lauffeuer durch die Presse und mobilisierten Vertreibungsängste. Dadurch wurde der Grundsatz ‚Rückgabe vor Entschädigung' als Bevorzugung Westdeutscher wahrgenommen, von denen manche Omas Häuschen längst vergessen hatten. Anderen war ununterbrochen der Verlust des Elternhauses bewusst geblieben. Es haben aber auch sehr viele Ostdeutsche von ihm profitiert. Auch ich habe mit meinen Geschwistern unser Elternhaus zurückbekommen.“ [133]

In der Praxis sei die Regelung der Eigentumsfrage sehr kompliziert geraten, so Richard Schröder, „weil immer wieder neue Fallgruppen auftauchten und dem Mieter- und Naturschutz Rechnung getragen werden sollte.“ Mehr Alt- als Neueigentümer dürften demnach von der Rechtsprechung enttäuscht worden sein. „Ob man diese Regelung ‚Rückgabe vor Entschädigung mit vielen Ausnahmen' oder ‚Entschädigung vor Rückgabe mit vielen Ausnahmen' nennt, macht keinen großen Unterschied.“ [134]

Vorkehrungen gegen die in der DDR sich ausbreitende „Angst vor dem Ausverkauf“ hatte noch die Regierung Modrow getroffen, indem sie mit Gesetz vom 7. März den Verkauf enteigneter Immobilien zu günstigen Bedingungen in die Wege leitete, wovon vor allem Privilegierte des alten SED-Regimes bevorzugt profitierten. [135] In den Verhandlungen zum Einigungsvertrag verpflichtete sich die DDR bis auf Weiteres zur Nichtveräußerung von Grundstücken mit ungeklärten Eigentumsansprüchen. Veräußerungen aus der Zeit nach Honeckers Sturz am 18. Oktober 1989 sollten überprüft werden, was auch gegen das Gesetz der Modrow-Regierung vom 7. März gerichtet war. Klaus Schroeder zufolge war die angesetzte Überprüfung aber nur von geringer Wirkung:

„So wurden z. B. die Häuser der Versorgungseinrichtungen des Ministerrates (VEM) an Nomenklaturkader verkauft, die konspirativ genutzten Gebäude des MfS an Angehörige des Repressionsapparates. Wie viele Grundstücke und Immobilien hierdurch kostengünstig in die Hand verdienter Genossen gelangten und sich dort noch befinden, lässt sich nicht beziffern. Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Modrow-Erlass für nicht rechtens erklärt hat, scheint hieran wenig geändert zu haben.“

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat laut Schroeder die damaligen Käufe quasi legalisiert; Kommunen hätten durch Nachbeurkundungen und den Verzicht auf die Ausübung ihres Vorkaufsrechts den besagten Transaktionen ihrerseits dauerhaft Fortgeltung verschafft. „Unter dem Strich bleibt wohl nur die Erkenntnis, dass auch auf diesem Feld die ehedem Privilegierten nach einem Systemwechsel ihre alten Vorteile in erheblichem Umfang sichern konnten.“ [136]

Umgang mit der Stasi-Erblast

Zu den besonders umstrittenen Feldern im deutsch-deutschen Einigungsprozess gehörte die Hinterlassenschaft des Stasi -Apparates (MfS), dessen offizielle Auflösung bereits in der Wendezeit längst vor den Märzwahlen zur neuen Volkskammer durchgesetzt worden war im Zusammenwirken der Oppositionskräfte am Zentralen Runden Tisch mit Demonstranten und Bürgerkomitees überall in der DDR.

Noch in Auflösung und Zerfall schafften es nicht wenige MfS-Mitarbeiter, sich seit Ende 1989 aus verdeckten Ressourcen, über die dieser Machtapparat verfügte, einiges zur eigenen weiteren Verwendung abzuzweigen bzw. zuschanzen zu lassen, darunter Geld, Grundstücke, Immobilien, technisches Gerät uam Ein Vermerk der zentralen Abteilung Finanzen des MfS vom 13. Dezember 1989 empfahl den Mitarbeitern, sich Geldbeträge besser von der Sparkasse der Dienststelle überweisen zu lassen, weil hohe Bareinzahlungen von Angehörigen des Amtes für Nationale Sicherheit (AfNS, zeitweilige MfS-Nachfolgeorganisation unter der Regierung Modrow) bei zivilen Sparkassen bereits aufgefallen waren. [137]

So wurde das Jahr des Einigungsprozesses auch eines der alten „Seilschaften“, der Funktionärseliten des sich auflösenden Staatsapparats, die einander halfen beiseitezuschaffen oder umzuwidmen, was noch zu „retten“ war bzw. wessen man habhaft werden konnte:

„Dabei geht es um die Aneignung von Grundstücken, dubiose Umgründungen von genossenschaftlichen und kooperativen Wirtschaftseinheiten in privater Hand, unkontrollierte Ausgründungen aus Großbetrieben sowie Vermögensverschiebungen aller Art. Solche Seilschaften nutzen die Beziehungen in die noch nicht erneuerten Verwaltungen, zu dem nicht ausgetauschten Justizpersonal, sie üben Druck auf Mitwisser und Alteigentümer aus oder zahlen mit Beteiligungen und Schweigegeldern.“ [138]

Weniger günstig für die MfS-Hauptamtlichen und -Unterstützer entwickelte sich allerdings der Umgang mit der umfänglichen schriftlichen Stasi-Hinterlassenschaft. Das energische Vorgehen der Oppositionskräfte gegen die Stasi-Objekte hatte entscheidend dazu beigetragen, dass ein Großteil des Aktenmaterials zu den DDR-weiten Bespitzelungsvorgängen erhalten geblieben war. Was damit im vereinten Deutschland weiter geschehen sollte, wurde in Ost und West kontrovers eingeschätzt. Da das MfS nicht nur in der DDR, sondern auch in Westdeutschland Mitarbeiter angeworben hatte, gab es auf beiden Seiten viele Personen, die an der Unzugänglichkeit, wenn nicht Vernichtung des Stasi-Aktenmaterials interessiert waren.

In den Absprachen zum Einigungsvertrag zeichnete sich zunächst ein restriktiver Umgang mit diesem Stasi-Erbe ab. Bundesinnenminister Schäuble als westlicher Verhandlungsführer vertrat den Standpunkt, man solle gerade als Außenstehender zurückhaltend urteilen, wo „ein Großteil der Menschen versuchte, aus seinem Leben für sich das Beste zu machen, ohne sich allzu sehr in persönliche Schuld zu verstricken. Jeder von uns im Westen hätte sich wohl im Zweifel nicht anders verhalten, wenn er in diesen vierzig Jahren in der DDR hätte leben müssen.“ Schäuble plädierte dafür, sich auf „die schweren Fälle wirklicher Schuld“ zu konzentrieren. Die wechselseitige Spionage wollte er als „teilungsbedingte Straftaten“ außer Verfolgung stellen. Die Stasiakten sollten der Verfügungsgewalt des Bundesarchivs in Koblenz „unter strenger Aufsicht des Datenschutzbeauftragten“ unterstellt werden. [139]

Damit war auch DDR-Verhandlungsführer Krause zunächst einverstanden. Anders fiel dagegen die Reaktion vieler Volkskammerabgeordneter aus, denen schon die Behinderung der Bürgerkomitees bei der Sicherung des Stasi-Materials unter der Modrow-Regierung als Aufklärungsvereitelung und Täterbegünstigung erschienen war.

„Und nach der Volkskammerwahl wurde die Situation nicht besser, sondern schlechter, da der neue Innenminister Peter-Michael Diestel erklärte, ein Bürgerkomitee sei nicht mehr erforderlich. Er sperrte ihnen kurzerhand den Zugang zum Archiv und schickte den Komiteemitgliedern für Ende Juni 1990 die Entlassungsbescheide.“ [140]

Von Mitte Juni ab gab es einen Sonderausschuss der Volkskammer zur Auflösung der Stasi unter Vorsitz Joachim Gaucks. So sollte auf parlamentarischer Basis die Arbeit der Bürgerkomitees fortgesetzt werden. „Das von Modrow eingesetzte Staatliche Auflösungskomitee, das die Regierung de Maizière umstandslos übernommen hatte, hat sich unserer Kontrolle allerdings weitgehend zu entziehen versucht, und der Innenminister hat es gedeckt.“ [141] Als besondere Herausforderung für Gauck und seine Mitstreiter entpuppten sich die Stasi- Offiziere im besonderen Einsatz (OibE). Dabei handelte es sich um verdeckt arbeitende MfS-Kräfte, die sicherheitsrelevante Positionen in Wirtschaft, Polizei und Armee innehatten und dort als eine geheime Reserve für den Notfall das Überleben der Stasi sichern sollten. „Obwohl die elektronischen Datenträger der Stasi mit personenbezogenen Angaben auf Beschluss des Runden Tisches im März 1990 vernichtet worden waren, konnten wir eine Liste von knapp 2000 OibE zusammenstellen. Es ging uns nicht darum, diese Leute anzuprangern – noch gab es keinerlei Regelung über den Umgang mit den Stasi-Akten –, aber aus ihren Stellen wollten wir sie unbedingt entfernen.“ [142]

In der politischen Perspektive verfolgte der Stasi-Ausschuss das Ziel, den Aktenbestand zu sichten und zur Aufarbeitung in politischer, juristischer und historischer Hinsicht zugänglich zu machen. Unverzüglich wurde ein „Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen MfS/AfNS“ auf den Weg gebracht und am 24. August 1990 in der Volkskammer nahezu einstimmig angenommen.

Der für den Einigungsvertrag vorgesehene restriktive Umgang mit dem Stasi-Material und dessen geplante Unterstellung unter das Bundesarchiv stießen in wie außerhalb der Volkskammer auf geballten Widerstand. Am 4. September besetzten aus Protest unter anderen Bärbel Bohley und Wolf Biermann die vormalige MfS-Zentrale in Ost-Berlin und traten am 12. September sogar in einen Hungerstreik. Gauck wandte sich mit dem ausdrücklichen Hinweis an Krause, dass auch die CDU-Volkskammerfraktion mit der vertraglich vorgesehenen Regelung nicht einverstanden war. Der frühere Fraktionsvorsitzende der Ost-SPD Richard Schröder erinnert daran, dass viele seiner Fraktionskollegen ihre Zustimmung zum Einigungsvertrag von der westlichen Zusage abhängig machten, dass die Stasiakten zugänglich würden. „Die Zusage kam eine Stunde vor der entscheidenden Volkskammersitzung.“ [143] Der mit Gauck in Bonn am 18. September ausgehandelte Kompromiss bestand darin, den Einigungsvertrag um eine Zusatzklausel zu ergänzen, wonach der Bundestag unmittelbar nach der Vereinigung ein eng an dem Volkskammerbeschluss orientiertes Gesetz verabschieden sollte. Gauck selbst wurde am 28. September 1990 in der Volkskammer als „Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Verwaltung der Akten und Dateien des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit“ gewählt.

Als in der letzten Arbeitssitzung der Volkskammer am 29. September 1990 die Berichterstattung des Stasi-Sonderausschusses über seine Arbeitsergebnisse anstand, kam es zu einer über Stunden sich hinziehenden hoch emotionalen Auseinandersetzung darüber, ob und auf welche Weise die Namen von Abgeordneten mit Stasi-Vorbelastung bekannt gegeben werden sollten. Aus den Fraktionen von SPD und Bündnis 90 wurde dies vehement gefordert, von CDU-Vertretern dagegen entschieden abgelehnt. Der zuständige Prüfungsausschuss verweigerte die Namensnennung mit Berufung auf die Schweigepflicht. Abgeordnete von Bündnis 90/Grüne begannen daraufhin einen Sitzstreik vor dem Präsidiumstisch. Der Volkskammer-Vizepräsident Reinhard Höppner handelte nach Unterbrechung der Sitzung mit beiden Seiten einen Kompromiss aus: Die Namen der 15 Hauptbelasteten sollten genannt werden, den Genannten aber zugleich Gelegenheit zu einer Erklärung gegeben werden. Allerdings waren da den Journalisten außerhalb des Sitzungssaals bereits Listen mit allen 56 Beschuldigten zugespielt worden. [144]

„Die Betroffenen beteuerten ihre Unschuld oder erklärten, Mitleid erheischend, wie sie in diese Situation gekommen waren. Einige verteidigten auch ihre Tätigkeit. Für die Zuhörer waren diese Auftritte eher peinlich. Zur Wahrheitsfindung trugen sie nicht bei. Später stellte sich heraus, dass viele schlimme Fälle nicht genannt worden waren, manche Personen dagegen zu Unrecht auf der Liste gestanden hatten.“ [145]

Turbulente Zielankunft

Beide Exemplare des Einigungsvertrages vereinigt im Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin
Gedenktafel am Haus, Unter den Linden 3, in Berlin-Mitte

Auch nach der technisch reibungslos gelungenen Einführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion kam es in der DDR nicht zu einer politischen Stabilisierung. In den Sommermonaten Juli und August 1990 zerbrach die Große Koalition mit dem Austritt zunächst der Liberalen aus dem Kabinett de Maizière, mit der Entlassung der Minister für Finanzen, Wirtschaft und Landwirtschaft durch den Ministerpräsidenten sowie mit dem nachfolgenden Ausscheiden aller SPD -Minister. Diese Auflösungserscheinungen waren begleitet von einem so drastisch empfundenen raschen Niedergang der DDR-Wirtschaft, dass de Maizière am 1. August Bundeskanzler Kohl in dessen Urlaubsort am Wolfgangsee aufsuchte, um ihn zu einem möglichst frühen Vereinigungstermin und zu gesamtdeutschen Wahlen bereits am 14. Oktober zu drängen: Die Landwirtschaft der DDR schien vor dem Zusammenbruch zu stehen, und die Rentenzahlungen galten als nicht mehr lange leistbar – trotz der im Ersten Staatsvertrag vereinbarten finanziellen Hilfsmittel in Höhe von 14 Milliarden DM. [146] Ein Wahltermin für Bundestagswahlen vor dem 2. Dezember scheiterte jedoch an einer nötigen Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Als Tag der Vereinigung von DDR und Bundesrepublik wurde der frühestmögliche nach der abschließenden Zwei-plus-Vier-Konferenz bestimmt, der 3. Oktober 1990.

Für die Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 , die erste gesamtdeutsche Wahl, wurde ein den veränderten Verhältnissen angepasstes neues Wahlgesetz gebraucht. Als problematisch erwies sich dabei die bestehende Fünf-Prozent-Sperrklausel , die über die Vertretung oder den Nichteinzug einer Partei in den Deutschen Bundestag entscheidet. Hier war mit deutlichen Wettbewerbsnachteilen für die neugegründeten Parteien in der weit bevölkerungsärmeren DDR zu rechnen, sofern es nicht bereits zu Zusammenschlüssen mit einer westdeutschen Partei gekommen war. [147] Ein von Schäuble und Günther Krause am 2. August paraphierter Wahlvertrag, der eine Fünf-Prozent-Hürde für das gesamtdeutsche Wahlgebiet mit der Möglichkeit von Listenverbindungen (etwa von CSU und DSU ) kombinierte, scheiterte in der Volkskammer an der notwendigen Zweidrittelmehrheit. Das Bundesverfassungsgericht entschied schließlich am 9. September 1990, dass für diese erste gesamtdeutsche Bundestagswahl nur eine je gesonderte Fünf-Prozent-Sperrklausel für die Gebiete der bisherigen DDR und der alten Bundesrepublik zulässig sei. Am 1. Oktober brachte die Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag ein. [148]

Als gravierende Komplikation, die zu einer Terminverschiebung bei der Paraphierung des Einigungsvertrags führte und sein mögliches Scheitern heraufbeschwor, erwies sich die Regelung zum Schutz des ungeborenen Lebens. In der alten Bundesrepublik bestand für Schwangerschaftsabbrüche seinerzeit die Indikationsregelung (§ 218 StGB), während in der DDR jeder Abbruch innerhalb der Fristenregelung zulässig war. Zumindest für eine Übergangszeit bestand die DDR-Seite darauf, dass auf dem Gebiet der neuen Bundesländer die Fristenregelung fortgelten müsse. Auf bundesdeutscher Seite ergab sich daraus die Frage, ob westdeutsche Frauen im Zuge der Übergangsfrist nun nach dem „Tatortprinzip“ auf dem Gebiet der neuen Bundesländer ebenfalls gemäß dortiger Regelung würden abtreiben lassen können (dies favorisierte neben der SPD auch die Regierungspartei FDP ) oder ob nach dem von CDU und CSU favorisierten „Wohnortprinzip“ auf alle westdeutschen Schwangeren auch weiterhin die Indikationsregelung anzuwenden wäre. Die Einigung in letzter Stunde basierte auf dem „Tatortprinzip“, bei allerdings von fünf auf zwei Jahre verkürzter Übergangsfrist.

Der mit einwöchiger Verspätung am 31. August 1990 um 2:08 Uhr im Bonner Bundesinnenministerium von Schäuble und Krause paraphierte Einigungsvertrag wurde nach der vormittäglichen Billigung durch beide Regierungskabinette noch am selben Tag um 13:15 Uhr im Ost-Berliner Kronprinzenpalais wiederum von beiden unterzeichnet, damit er mit Blick auf den Beitrittstermin der DDR am 3. Oktober, für den die Volkskammer am 23. August 1990 mit 294 gegen 62 Stimmen gestimmt hatte, [149] noch rechtzeitig das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen konnte. [150] Das fast 1000 Seiten umfassende deutsch-deutsche Vertragswerk wurde noch durch eine „Vereinbarung zur Durchführung und Auslegung“ am 18. September 1990 ergänzt. [151] Die Modalitäten des Beitritts der DDR wurden ua wie folgt geregelt:

 • Vollzug der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990, dem künftigen Tag der Deutschen Einheit ; die fünf neuen Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden Länder der Bundesrepublik Deutschland;
 • die Volkskammer entsendet 144 Abgeordnete in den Deutschen Bundestag; in den Bundesrat werden (bis zur Regierungsbildung nach den jeweils ersten Landtagswahlen) Landesbevollmächtigte mit beratender Stimme entsandt;
 • Berlin wird die Hauptstadt Deutschlands (mit der Einschränkung: „Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach der Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden“);
 • Fortgeltung der während der sowjetischen Besatzungszeit vorgenommenen Enteignungen; [152]
 • Verbleib der Stasi-Akten auf vormaligem DDR-Gebiet (also keine Übergabe an das Bundesarchiv );
 • diverse gesetzliche Übergangsregelungen im Beitrittsgebiet .

Die Volkskammer der DDR votierte am Morgen des 20. September 1990 mit 299 gegen 80 Stimmen für den Einigungsvertrag, [153] am selben Tag auch der Bundestag mit 442 gegen 47 Stimmen und tags darauf der Bundesrat einstimmig. [154]

Feierlichkeiten zum Vollzug der Einigung am 3. Oktober 1990

Die Fahne der Einheit wurde am 3. Oktober 1990, dem Tag der Deutschen Einheit , das erste Mal gehisst. Sie weht seitdem ununterbrochen auf dem Platz der Republik als Denkmal der Wiedervereinigung.

Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands war landesweit von einer Vielzahl festlicher Veranstaltungen und Aktivitäten begleitet, in deren Zentrum am 2. und 3. Oktober das Geschehen im Ost- und Westteil der nun wieder gemeinsamen Hauptstadt Berlin stand. Die Festlegung auf den 3. Oktober als Datum der Vereinigung und damit künftigen Tag der Deutschen Einheit war in der Volkskammer vorgenommen worden.

Abschiede nach vier Jahrzehnten getrennter Vergangenheit

Als letzter Tag in der DDR-Geschichte war der 2. Oktober ein von ganz unterschiedlichen Emotionen geprägter Tag der Abschiede, nicht erst bei der Ostberliner Abendveranstaltung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, sondern bereits am frühen Nachmittag, als der Berliner Senat die drei westlichen Stadtkommandanten in der Philharmonie feierlich verabschiedete. Ihre besondere Funktion als Träger der obersten Gewalt in der Westhälfte der Stadt ging nun zu Ende. Laut Claus J. Duisberg ließen sie deutlich erkennen, dass ihnen der Rückzug aus diesen für hohe Militärs sowohl einträglichen als auch seit langem recht ruhigen Schutzmächte-Posten nicht leichtfiel. „Ich meinte auch bei den Berlinern einen Hauch von Wehmut zu spüren, da für sie ebenfalls eine Zeit zu Ende ging, in der West-Berlin als von Bonn alimentiertes, sonst aber quasi-autonomes Gebilde zuletzt ganz gut gelebt hatte.“ [155]

Bundeskanzler Kohl betonte in einer Fernsehansprache nicht zuletzt die wichtige Rolle der westlichen Verbündeten im Rahmen des Einigungsprozesses, außerdem die von Gorbatschow dafür geschaffenen Voraussetzungen und den entscheidenden Anteil der demokratischen Protestbewegung gegen das SED-Regime im Zuge der friedlichen Revolution. Zu den innergesellschaftlichen Perspektiven im vereinten Deutschland äußerte er die Erwartung, dass die bevorstehende schwierige Wegstrecke erfolgreich bestanden würde, wenn Zusammenhalt und Opferbereitschaft zum Tragen kämen. Nie sei man auf die Wiedervereinigung wirtschaftlich besser vorbereitet gewesen als eben zu diesem Zeitpunkt. Dazu kämen Fleiß und Leistungsbereitschaft der Ostdeutschen. „Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der Sozialen Marktwirtschaft werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.“ Von besonderer Bedeutung sei die Entwicklung wechselseitigen Verständnisses von West- und Ostdeutschen füreinander und die Überwindung eines Denkens, das Deutschland in „hüben“ und „drüben“ weiterhin aufteile. [156]

Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt gab es am Abend außer der Aufführung von Beethovens 9. Symphonie unter Kurt Masur eine Ansprache des scheidenden Ministerpräsidenten de Maizière, in der er den Rückblick auf 40 Jahre DDR-Geschichte mit dem Ausblick auf das geeinte Deutschland verband. Mauer, Stacheldraht und Staatssicherheit hätten den Sozialismus zum Knüppel verkommen lassen, zitierte er Václav Havel . Ausführlich würdigte de Maizière unter dem Beifall des Auditoriums die Akteure der friedlichen Revolution des Herbstes 1989. In der Zukunft habe man es mit den hoffnungsvoll veränderten Bedingungen von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Gerechtigkeit zu tun, die höher einzuschätzen seien als die materiellen Vorteile, die nach vielen Entbehrungen verständlicherweise so leicht in den Vordergrund rückten. Das in hohem Ansehen stehende Grundgesetz habe als Grundprinzip die verantwortete Freiheit.

„Die Freiheit ist der beste Förderer unserer individuellen Fähigkeiten; sie gehört zugleich zu den größten Prüfungen des menschlichen Charakters. Sie für sich und zugleich auch im Sinne des Gemeinwohls zu verwirklichen, ist eine faszinierende Aufgabe für uns alle. Nicht was wir gestern waren, sondern was wir morgen gemeinsam sein wollen, vereint uns zum Staat. Von morgen an wird es ein geeintes Deutschland geben. Wir haben lange darauf gewartet, wir werden es gemeinsam prägen, und wir freuen uns darauf.“ [157]

Vereinigung nach Mitternacht

Hauptfeierlichkeiten vor dem Reichstagsgebäude

Am späten Abend des 2. Oktober versammelte sich eine unübersehbare Menschenmenge auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude , um den Vereinigungszeitpunkt dort zusammen zu begehen. Zu einem im Vorfeld diskutierten landesweiten Kirchenglockengeläut anlässlich der deutschen Einheit kam es wegen Widerständen in der Evangelischen Kirche nicht; [158] doch wurde am 3. Oktober um 0:00 Uhr parallel zum Hissen der Bundesflagge das Läuten der von amerikanischen Bürgern 1950 gestifteten Freiheitsglocke vom Schöneberger Rathaus her übertragen, bevor Bundespräsident Richard von Weizsäcker vor den Mikrofonen verkündete:

„Die Einheit Deutschlands ist vollendet. Wir sind uns unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.“ [159]

Anschließend wurde die deutsche Nationalhymne von einem Bläserchor angestimmt, zudem gab es ein Feuerwerk.

Aufbruch in ein neues Deutschland

Kirchlich wurde der Tag der Wiedervereinigung am Vormittag mit einem zentralen ökumenischen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche begangen, die als älteste noch genutzte Predigtkirche im historischen Stadtkern Berlins liegt. Karl Lehmann als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz sprach einerseits von den Chancen und noch gar nicht absehbaren neuen Möglichkeiten der Einheit, wies aber auch auf Probleme hin: „Viele sind ratlos und können sich nicht zurechtfinden. Was recht und schlecht funktionierte, aber so immerhin vertraut war, gibt es nicht mehr, und das verheißungsvolle Neue ist oft noch nicht überzeugend da. Viele Menschen wurden in Lernprozesse hineingeworfen, die ihnen keine Zeit lassen. Arbeitslosigkeit bedroht viele. Es ist schwer, mit einem auslaufenden Staat zu leben. […] Das Gewicht einer wohlhabenden und erfolgreichen Bundesrepublik kann (so) auf dem anderen, der sich immer wieder in die Vorschulklasse zurückgesetzt empfinden muss, schwer lasten. Die noch so gut gemeinte Hilfe des Besitzenden kann für den, der darauf angewiesen ist, zur Zumutung werden.“ [160]

Richard von Weizsäcker beim Staatsakt zur Wiedervereinigung in der Berliner Philharmonie

Wiederum in der Berliner Philharmonie hatte Bundespräsident von Weizsäcker für den 3. Oktober 1990 einen Staatsakt angesetzt, bei dem außer ihm selbst auch die als letztes Staatsoberhaupt der DDR fungierende bisherige Präsidentin der DDR-Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl , die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sowie Walter Momper als Regierender Bürgermeister von Berlin Reden hielten. Von Weizsäcker betonte in seiner Ansprache wie de Maizière am Vorabend, dass die Vereinigung Deutschlands als Teil eines gesamteuropäischen geschichtlichen Prozesses aufzufassen sei, der eine neue Friedensordnung für den Kontinent zum Ziel habe. Diesem Ziel wollten die Deutschen dienen, ihm sei ihre Einheit gewidmet. „Wir haben jetzt einen Staat, den wir selbst nicht mehr als provisorisch ansehen und dessen Identität und Integrität von unseren Nachbarn nicht mehr bestritten wird. Am heutigen Tag findet die vereinte deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa.“

Für den erst begonnenen Prozess der inneren Einigung forderte der Bundespräsident vor allem wechselseitige Achtung. Es seien die Systeme, die im Großen unterschiedlichen Erfolg bewirkten, nicht die Menschen. Jedes Leben habe seinen Sinn und seine eigene Würde. „Kein Lebensabschnitt ist umsonst, zumal nicht einer in der Not.“ Die Deutschen in der DDR seien nun einem Prozess der Umstellung ausgesetzt, der „oft übermenschliche Anforderungen“ mit sich bringe. Auch unter denen, die den Untergang des SED-Regimes und die gewonnene Freiheit begrüßten, gebe es Menschen, die daran verzagten, „fast alle Elemente des eigenen Lebens von heute auf morgen durch etwas Neues, Unbekanntes ersetzen zu sollen“.

Auch im Hinblick auf die Stasi-Erblast wandte sich von Weizsäcker gegen ein bloßes Abschütteln der Vergangenheit. Über sie einen Mantel des Vergessens zu breiten, bezeichnete er als menschlich unzumutbar und rechtsstaatlich unerträglich. „Recht und Gesetz nehmen ihren Lauf. Bei der Behandlung der Akten darf der erforderliche Datenschutz nicht zum Täterschutz werden. Dabei wird aber niemand die Zweifelhaftigkeit der Aufklärungsmittel verkennen. In einem System, das ohne Lügen nicht auskommt, können auch Akten lügen.“ Darüber hinaus aber gebe es eine politisch-ethische Verantwortlichkeit ohne Ahndungsmöglichkeit: „Schuld reicht weiter als Strafbarkeit.“ Ziel aber sei eine Gerechtigkeit, der es nicht um Vergeltung gehe, sondern um Aussöhnung und inneren Frieden.

Gegen die „in der Marketingsprache zeitgemäßer politischer Kommunikation“ verbreitete Vorstellung, dass im Zuge des Einigungsprozesses niemandem etwas genommen werden solle und dass es nur auf die Verteilung von Zuwächsen ankomme, gab der Bundespräsident zu bedenken, dass damit das nötige Teilen nur in die Zukunft verschoben würde, für manche außerhalb der eigenen Lebenserwartung. Es führe aber kein Weg an der Erkenntnis vorbei: „Sich zu vereinen, heißt teilen lernen. Mit hochrentierlichen Anleihen allein wird sich die deutsche Einheit nicht finanzieren lassen.“

Ersttagsblatt der Deutschen Bundespost zur ersten gesamtdeutschen Olympiateilnahme seit 1960

Am Ende seiner Ansprache gab von Weizsäcker der Überzeugung Ausdruck, dass das menschliche Gelingen der Einheit nicht entscheidend von Regierungsverträgen, Verfassung oder Gesetzgebung abhänge, sondern von der Bereitschaft zur zwischenmenschlichen Offenheit und Zuwendung. Es sei im Sinne Ernest Renans das „Plebiszit eines jeden Tages“, aus dem sich „der Charakter unseres Gemeinwesens“ ergeben werde. „Wir können den gewachsenen Verfassungspatriotismus der einen mit der gelebten menschlichen Solidarität der anderen Seite zu einem kräftigen Ganzen zusammenführen. Wir wissen, wie viel schwerer es andere Völker auf der Erde zur Zeit haben. Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten. Die Geschichte gibt uns die Chance. Wir wollen sie wahrnehmen, mit Zuversicht und mit Vertrauen.“ [161]

Tags darauf tagte erstmals seit 1932 wieder ein gesamtdeutsches Parlament im Reichstagsgebäude. Gemäß Einigungsvertrag gehörten dem Bundestag nun auch 144 noch von der Volkskammer gewählte Abgeordnete an. Als neue Bundesminister für besondere Aufgaben wurden fünf Mitglieder der vormaligen Regierung de Maizière ernannt und vereidigt, darunter auch der letzte Ministerpräsident der DDR selbst. [159]

Gedenken

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Commons : Deutsche Wiedervereinigung – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Vgl. Kurt Sontheimer / Wilhelm Bleek / Andrea Gawrich : Grundzüge des politischen Systems Deutschlands. München 2007, S. 91.
 2. Siehe amtlicher Volltitel des Einigungsvertrags oder etwa § 26a BauNVO .
 3. Mitschnitt Pressekonferenz DDR-Reiseregelung vom 9. November 1989. Youtube-Video.
 4. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 447 f.
 5. Hans J. Reichhardt (Hrsg.): Die Entstehung der Verfassung von Berlin. Eine Dokumentation. Im Auftrag des Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bd. II, de Gruyter, Berlin/New York 1990, Online S. 2028 .
 6. Werner Weidenfeld , Karl-Rudolf Korte : Handbuch zur deutschen Einheit 1949–1989–1999. Campus, Frankfurt am Main/New York 1999, S. 286 f., 408.
 7. Damian van Meli: „Republikflucht“. Flucht und Abwanderung aus der SBZ/DDR 1945 bis 1961. Oldenbourg, München 2006, S. 36.
 8. Brief zur deutschen Einheit. documentarchiv.de
 9. Zitiert bei Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen . Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 487 f.
 10. Manfred Görtemaker : Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart. CH Beck, München 1999, S. 725.
 11. Otmar Lahodynsky: Paneuropäisches Picknick: Die Generalprobe für den Mauerfall. In: Profil vom 9. August 2014.
 12. Andreas Rödder : Deutschland einig Vaterland – Die Geschichte der Wiedervereinigung. 2009, S. 73 ff.
 13. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 513.
 14. Wiedervereinigung nicht auf der Tagesordnung. In: Berliner Zeitung, 13. November 1989.
 15. Die DDR ist und bleibt sozialistisch. In: Berliner Zeitung, 20. November 1989.
 16. Claus J. Duisberg schildert die Lage zur Jahreswende 1989/1990: „Die Regierung verlor zunehmend an Autorität, nachgeordnete Stellen setzten sich über ihre Anordnungen hinweg und verfuhren nach eigenem Gutdünken. Hinzu kamen Racheakte gegen frühere Funktionäre. Selbst in den straff geführten Streitkräften lockerte sich die Disziplin; Soldaten, auch Offiziere, erschienen nicht mehr zum Dienst und bewarben sich sogar bei der Bundeswehr.“ (Claus J. Duisberg 2005, S. 127)
 17. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 228, 231.
 18. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 235.
 19. Gregor Gysi: Das war's. Noch lange nicht! Autobiographische Notizen. Düsseldorf 1995, S. 168: „Ich ging nach vorn und kommentierte den Vorgang. Nunmehr befände sich die PDS in einer einmaligen historischen Situation. Immer dann, wenn SPD und CDU gegeneinander stimmten, könnten wir entscheiden, wen wir in Verruf bringen wollten.“
 20. Lothar de Maizière 1996, S. 65, 70.
 21. Lothar de Maizière 1996, S. 97 f.
 22. Der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Volkskammer Richard Schröder merkt an: „Als die Fraktion der Ost-SPD – gegen den Widerstand des Parteivorstandes – in die Große Koalition eintrat, brach zu den befreundeten Mitgliedern der Fraktion Bündnis 90/Grüne eine Eiszeit aus. Sie hatten uns zuvor herzlich eingeladen, doch mit ihnen in die Opposition zu gehen, als lebten wir noch immer in der DDR.“ (Richard Schröder 2007, S. 163)
 23. Wolfgang Schäuble 1991, S. 20.
 24. Klaus Schroeder 2000, S. 116.
 25. Klaus Schroeder 2000, S. 117.
 26. Richard Schröder 2007, S. 114.
 27. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 527.
 28. Stefan Reinecke: 30 Jahre Mauerfall: Geistiges Kleingärtnertum . In: taz . 2. November 2019, ISSN 0931-9085 ( taz.de [abgerufen am 3. November 2019]).
 29. Wolfgang Schäuble 1991, S. 72–78. Seinen Kurs fand Schäuble schließlich in Folgendem bestätigt: „Am Freitag, den 29. Juni 1990, dem letzten Tag, an dem es in der Bundesrepublik Deutschland noch ein Verfahren zur Registrierung von Übersiedlern gab, wurden noch 14 Übersiedler registriert. Zum Vergleich: in der Zeit bis zum 18. März wöchentlich mehr als 15.000.“ (ebda., S. 78)
 30. Richard Schröder 2007, S. 115.
 31. Andreas Rödder 2009, S. 209.
 32. Gerhard A. Ritter 2006, S. 263.
 33. Andreas Rödder 2009, S. 210, 225.
 34. Claus J. Duisberg 2005, S. 191, 193.
 35. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 568.
 36. „Allerdings war diese Ur-Treuhand ihrer Aufgabe nicht gewachsen und zum Teil mit fragwürdigem Personal besetzt. Hätte sie schalten und walten können, wäre das sogenannte Volksvermögen SED-Genossen zugeschanzt worden, so wie es die SED mit ihrem Vermögen (4 Milliarden Ost-Mark ) trickreich versucht hat.“ (Richard Schröder 2007, S. 125)
 37. Claus J. Duisberg 2005, S. 214.
 38. Richard Schröder 2007, S. 130 (mit Berufung auf Wolfram Fischer, Herbert Hax und Hans Karl Schneider (Hrsg.): Treuhandanstalt. Das Unmögliche wagen. Forschungsberichte. Berlin 1993, S. 138); Klaus Schroeder 2000, S. 143.
 39. Andreas Rödder 2009, S. 304, 306.
 40. Gerhard A. Ritter 2006, S. 165 f.
 41. Richard Schröder 2007, S. 18.
 42. Klaus Schroeder 2000, S. 128.
 43. Richard Schröder 2007, S. 117, mit Berufung auf Wolfgang Herles: Wir sind kein Volk. Eine Polemik. München 2004.
 44. a b Claus J. Duisberg 2005, S. 194.
 45. Andreas Rödder 2009, S. 302; Gerhard A. Ritter 2006, S. 202 f.
 46. Gerhard A. Ritter 2006, S. 13 f.
 47. Lothar de Maizière 1996, S. 153 f.
 48. Gerhard A. Ritter 2006, S. 170 f.
 49. Gerhard A. Ritter 2006, S. 189 f.; Andreas Rödder 2009, S. 186 f.
 50. Gerhard A. Ritter 2006, S. 168 f.
 51. Horst Teltschik 1991, S. 140, 155; Claus J. Duisberg 2005, S. 144–146.
 52. Claus J. Duisberg 2005, S. 141 f.; Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 449 f.
 53. Andreas Rödder 2009, S. 228 f.; Gerhard A. Ritter 2006, S. 44 f.
 54. Zitate nach Andreas Rödder 2009, S. 45 f.
 55. www.2plus4.de
 56. Richard Schröder 2007, S. 15.
 57. Peter Prantner: Wien und das „Gespenst der Wiedervereinigung“ , ORF.at , 3. Oktober 2020.
 58. Horst Teltschik 1991, S. 159–161.
 59. Historischer Deal: Mitterrand forderte Euro als Gegenleistung für die Einheit , Spiegel Online , 25. September 2010, abgerufen am 10. Juli 2011. Siehe auch Andreas Rödder (2014): Wunschkind Euro (FASZ 12. Januar 2014 S. 25)
 60. Gerhard A. Ritter 2006, S. 58.
 61. Gerhard A. Ritter 2006, S. 61.
 62. The Washington Post ; zit. n. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 551. Noch in Camp David habe Kohl am 24. Februar „zum Entsetzen von Bush die Frage aufgeworfen, ob ein vereintes Deutschland nicht ähnlich wie Frankreich Mitglied der Allianz sein könne, ohne ihrer Militärorganisation anzugehören.“ (ebda.)
 63. Andreas Rödder 2009, S. 245 f.
 64. Horst Teltschik 1991, S. 239.
 65. Zitate nach Andreas Rödder 2009, S. 231, 248.
 66. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 581.
 67. Werner Weidenfeld, Karl-Rudolf Korte: Handbuch zur deutschen Einheit 1949–1989–1999 , Campus, Frankfurt am Main/New York 1999, S. 297.
 68. Hans-Ulrich Wehler , Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5: Bundesrepublik und DDR 1949–1990 , CH Beck, München 2008, S. 334.
 69. Andreas Rödder 2009, S. 236 f.; Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 552.
 70. Horst Teltschik notiert unter dem Datum 6. März 1990: „Aus meiner Sicht hat die Union den Rubikon zur endgültigen Anerkennung der polnischen Westgrenze überschritten. Der Kanzler kommt in aufgeräumter Stimmung aus der Sitzung zurück. Er fühlt sich als Sieger. Nachdem er massiv geworden sei, habe er sich durchgesetzt. Das sei ab und zu nötig. Ich halte das Ganze für einen ungeheuren Energieverschleiß.“ (Horst Teltschik 1991, S. 168)
 71. Horst Teltschik 1991, S. 171, 253 f.
 72. Stenographischer Bericht, S. 17144
 73. Stenographischer Bericht, S. 17145
 74. Andreas Rödder 2009, S. 244.
 75. Horst Teltschik 1991, S. 286.
 76. Andreas Rödder 2009, S. 230: „Die Sowjetführung konnte, auch nachdem sie im Februar 1990 in die deutsche Wiedervereinigung eingewilligt hatte, noch immer als Vetospieler auftreten. Einen Trumpf hielt sie vor allem mit der Bündnisfrage in der Hand, denn der Westen hatte sich mit der gesamtdeutschen NATO-Zugehörigkeit auf ein außerordentlich hohes Verhandlungsziel festgelegt. Dies spielte Moskau die Möglichkeit zu, entweder Konzessionen teuer zu erkaufen oder aber den gesamten Prozess zu blockieren.“
 77. Gerhard A. Ritter 2006, S. 62.
 78. Andreas Rödder 2009, S. 250; Horst Teltschik 1991, S. 100 f. Die Lieferung sollte 120.000 Tonnen Fleisch umfassen.
 79. Horst Teltschik 1991, S. 204.
 80. Horst Teltschik 1991, S. 221, 230–234, 243; Andreas Rödder 2009, S. 250 f.
 81. Lothar de Maizière 1996, S. 80.
 82. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 586 f.
 83. Das Verhalten des Westens wurde später auf russischer Seite in allen politischen Lagern als Vertragsbruch wahrgenommen. Vgl. Uwe Klußmann, Matthias Schepp, Klaus Wiegrefe : Absurde Vorstellung . In: Der Spiegel . Nr.   48 , 2009, S.   46–49 (online23. November 2009 ).
 84. Horst Teltschik 1991, S. 294; Andreas Rödder 2009, S. 255.
 85. Horst Teltschik 1991, S. 338.
 86. „Weder vom Obersten Sowjet oder der Regierung, weder vom Verteidigungs- beziehungsweise Präsidentenrat noch vom Föderationsrat, vom Politbüro oder dem Sekretariat des ZK ganz zu schweigen, hatte Gorbatschow Vollmacht für die von ihm getroffenen Entscheidungen bekommen“, heißt es bei Valentin Falin (zit. n. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 588).
 87. Gerhard A. Ritter 2006, S. 56.
 88. Andreas Rödder 2009, S. 260 f.
 89. „Dieses Telefongespräch war wirklich dramatisch. Gorbatschow versuchte überraschend hart, Druck auszuüben, um den Kanzler zu weiteren finanziellen Zugeständnissen zu bewegen. Über das Angebot von acht Milliarden DM war er sichtlich enttäuscht. Damit ist aber auch deutlich geworden, daß das finanzielle Paket für Gorbatschow ein zentraler Bestandteil des Gesamtergebnisses ist, das er zu Hause vorweisen will und vermutlich auch muß. Ich bin mir sicher, daß unser Angebot nicht das letzte Wort sein kann.“ (Horst Teltschik 1991, S. 360)
 90. Horst Teltschik: „Damit endet ein sehr schwieriges Gespräch, das nur durch die Erhöhung des finanziellen Angebots am Ende erfolgreich war. Erfreulicherweise hatte das Finanzministerium diesen zusätzlichen Vorschlag vorbereitet und dem Bundeskanzler rechtzeitig übermittelt. Der zuständige Staatssekretär Horst Köhler ist nicht nur ein hervorragender Experte, sondern auch ein politisch denkender Spitzenbeamter.“ (Horst Teltschik 1991, S. 362 f.); Andreas Rödder kommentiert: „Dass die deutschen Leistungen jenseits dessen lagen, was das Finanzministerium als Grenze der deutschen Zahlungsfähigkeit beziffert hat, war in gewisser Weise nur ein Vorgeschmack: Die Vereinigung Deutschlands sollte künftig noch ganz andere Summen erforderlich machen.“ (Andreas Rödder 2009, S. 262)
 91. Horst Teltschik 1991, S. 346.
 92. Bekanntmachung der „Suspendierungserklärung“ der Alliierten zu ihren Vorbehaltsrechten ( Memento vom 11. Juni 2010 im Internet Archive ) vom 2. Oktober 1990
 93. Gerhard A. Ritter 2006, S. 49.
 94. Claus J. Duisberg bescheinigt Krause: „Es war offensichtlich, daß er der Motor der Vereinigungspolitik war, die zu einem erfolgreichen Ende zu bringen er auch den persönlichen Ehrgeiz hatte. […] In Verhandlungen war er hellwach und reaktionsschnell, sehr präzise und bestimmt in dem, was er wollte […]“ (Claus J. Duisberg 2005, S. 243). Schäuble zollte seinem Partner bei der Vertragsaushandlung große Anerkennung: „Nie verlor er bei der unglaublichen Vielzahl der Themen den Blick für das Wesentliche. Auch noch so komplizierte juristische Vertragsprobleme konnten ihn nicht erschüttern. Seine Sachkompetenz rechtfertigte auch ein beachtliches Selbstvertrauen, das ihn befähigte, seiner unglaublichen Fülle von Verantwortlichkeiten im Jahre 1990 gerecht zu werden.“ (Schäuble 1991, S. 142) Von Anlaufschwierigkeiten mit dem nicht immer rücksichtsvollen westdeutschen Humor gegenüber den – mitunter herabsetzend als „Laienspielschar“ apostrophierten – ostdeutschen Nachwende-Politikern berichtet Richard Schröder. Bei einer ersten Begegnung mit Gerhard Schröder 1990 im SPD-Vorstand habe dieser ihn mit den Worten begrüßt: „Ich frage mal in Österreich an, ob die euch nach Artikel 23 nehmen.“ (Richard Schröder 2007, S. 161; zur „Laienspielschar“ Reinhard Höppner : Wunder muss man ausprobieren. Der Weg zur deutschen Einheit. Berlin 2009, S. 108) Gerhard Schröder bestreitet diese Darstellung, Richard Schröder , Der Spiegel vom 26. Februar 2007.
 95. Wortlaut der bis 1990 gültigen alten Fassung von Art. 23 GG: „Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen.“
 96. Wortlaut der bis 1990 gültigen alten Fassung von Art. 146 GG: „Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“
 97. Helmut Quaritsch : Das Selbstbestimmungsrecht des Volkes als Grundlage der deutschen Einheit. In: Josef Isensee und Paul Kirchhof (Hrsg.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band XI: Internationale Bezüge . CF Müller, Heidelberg 2013, S. 136 f., Rn. 38.
 98. Vgl. Ursula Münch : 1990: Grundgesetz oder neue Verfassung? , Bundeszentrale für politische Bildung , 1. September 2008.
 99. Wolfgang Schäuble 1991, S. 54. „Aber von unseren Vorbereitungen durfte nichts nach außen dringen. Sonst hätte es einen öffentlichen Sturm gegeben. Uns wäre vorgeworfen worden: Ihr bereitet schon den Anschluß vor, obwohl die da drüben noch nicht einmal in erster freier Wahl über ihre neue Volkskammer abgestimmt haben. Das war unser Risiko. Doch lieber trug ich dieses Risiko, als im Fall des Falles mit leeren Händen dazustehen.“ (ebda. S. 151)
 100. Claus J. Duisberg 2005, S. 222 f.; Claus J. Duisberg, damals Leiter des Arbeitsstabes Deutschlandpolitik im Bundeskanzleramt und von Schäuble bei den Vorarbeiten zum Einigungsvertrag für das Innenministerium gewonnen (ebda. S. 219), betont, dass das Problem des Spontanbeitritts latent fortbestand, und weist darauf hin, dass auch einzelne Gebietsteile der DDR, also Bezirke oder Kreise, spontan den Beitritt hätten erklären können: „Nach dem Wortlaut des Artikels 23 hätte dann dort sogleich das Grundgesetz in Kraft gesetzt werden müssen, was eine Fülle von Problemen aufgeworfen hätte. Gewiß wäre die Kompetenz der Organe, die eine solche Erklärung abgegeben hätten, höchst zweifelhaft gewesen; die politische Misslichkeit der Situation wäre dadurch jedoch nicht geringer geworden, sondern eher gewachsen.“ (ebda. S. 222).
 101. Wolfgang Schäuble 1991, S. 135. „Ich habe immer eisern auf dem Grundsatz beharrt, es gehe jetzt um die Einheit und nicht darum, bei dieser Gelegenheit etwas für die Bundesrepublik zu ändern.“ (Ebda. S. 156) So auch die Auffassung des seinerzeitigen Fraktionsvorsitzenden der Ost-SPD in der Volkskammer Richard Schröder, für den es eine weltfremde Forderung war und ist, „aus Anlass der deutschen Einheit im Jahre 1990 nicht nur den Osten, sondern auch noch den Westen umzukrempeln.“ (Richard Schröder 2007, S. 34)
 102. Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik. Veröffentlichung im documentarchiv.de
 103. Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Die Länder in der DDR. Materialien Nr. 110. Mai 1990.
 104. Wortlaut der am 13. September 1990 geänderten Fassung des Ländereinführungsgesetzes. Veröffentlichung auf verfassungen.de , abgerufen am 10. Dezember 2012.
 105. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) Art 1 Länder
 106. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag). Art 3 Inkrafttreten des Grundgesetzes
 107. Anlage II, Kapitel II, Abschnitt II des Einigungsvertrags https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990BJNE025000301.html
 108. Andreas Rödder 2009, S. 335: „Nach Art. 1 des Einigungsvertrages wurde die DDR an jenem 3. Oktober in einer ‚juristischen Sekunde' von ihren neu gebildeten Ländern abgelöst, die dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitraten. Somit waren die Länder mit dem Tag der deutschen Einheit bereits juristisch existent, aber noch nicht handlungsfähig. Mit den Landtagswahlen vom 14. Oktober 1990 bekamen sie Parlamente, die zugleich als verfassunggebende Landesversammlungen fungierten.“
 109. Mit Brandenburg kooperierte Nordrhein-Westfalen; für Mecklenburg-Vorpommern waren Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zuständig; Sachsen wurde von Bayern und Baden-Württemberg unterstützt, Sachsen-Anhalt von Niedersachsen und Thüringen von Hessen und Rheinland-Pfalz (Andreas Rödder 2009, S. 336).
 110. „Hier war bereits der Pfad eingeschlagen, die Finanzierung der Einheit vor allem zu Lasten des Bundes zu leisten.“ (Andreas Rödder 2009, S. 338)
 111. „Eine Formulierung, die eine Zustimmungspflicht des Bundes statuiert hätte, wäre vom Bundestag nicht hingenommen worden und hätte das Aus für Berlin bedeutet; das Gegenteil wäre im Bundesrat gescheitert.“ (Wolfgang Schäuble 1991, S. 216)
 112. Stadterneuerung Berlin; Erfahrungen, Beispiele, Perspektiven; SenBauWohn, 1990 ( Memento vom 6. Februar 2013 im Internet Archive ).
 113. Iris Spielmann: Schwerpunkte zukünftiger Stadterneuerung in Berlin und der Region in: Verschiedene Autoren: Stadterneuerung Berlin. Hrsg.: Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, Berlin 1990, S. 86.
 114. Beide Zitate: Borgelt, Dieser, Keckstein: Das 25-Millionen-Programm in: Stadterneuerung Berlin , 1990, S. 101 f. Ebenso: Erfahrungen, Beispiele, Perspektiven , SenBauWohn, 1990.
 115. Wolfgang Schäuble 1991, S. 151 f.
 116. Gerhard A. Ritter 2006, S. 242 f.; Wolfgang Schäuble 1991, S. 152 ff. „Der Aufbau der Bundesrepublik in den fünfziger und sechziger Jahren war ja auch nur möglich, weil die Spielräume damals in einem noch weniger feingesponnenen Rechtskostüm größer waren.“ (ebda. S. 153)
 117. Gerhard A. Ritter 2006, S. 243.
 118. Richard Schröder 2007, S. 151.
 119. Claus J. Duisberg 2005, S. 273: „Auch Krause war sich darüber klar, daß hier erhebliche Einschnitte notwendig sein würden und es vor allem darum ging, sozialverträgliche Formen dafür zu finden. Für die Bundesverwaltung strebte er aber eine starke Untermischung an und suchte aus Art. 36 GG eine weitreichende Übernahmeverpflichtung bis hin zu Quoten abzuleiten, kritisierte in diesem Zusammenhang auch besonders die schon bekannte ablehnende Haltung des Auswärtigen Amtes gegen die Übernahme von DDR-Personal.“
 120. Claus J. Duisberg 2005, S. 273; Wolfgang Schäuble 1991, S. 199 f.
 121. Wolfgang Schäuble 1991, S. 201: „Es leuchtet ein, daß die meisten meiner Kollegen diese Idee unterstützten. Der Verteidigungsminister wäre auf diese Weise sein Problem mit der Nationalen Volksarmee, der Finanzminister seine Fürsorgepflicht für Zöllner losgeworden. Es gab heftigen Streit.“
 122. Wolfgang Schäuble 1991, S. 201–203; resümierend: „Wir haben die Voraussetzungen für einen einigermaßen sozial verträglichen Personalabbau geschaffen. Auch wenn viele, wahrscheinlich sogar die meisten der rund zwei Millionen Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen der früheren DDR der SED angehörten, so müssen sie dennoch eine faire Chance haben, sich in dem Prozeß der deutschen Einheit wiederzufinden. Auch sie gehören zum vereinten Deutschland, und auch ihnen wollen wir eine Chance für eine bessere Zukunft erschließen. […] Jeder Fall muß für sich entschieden werden. Es gibt keinen Automatismus für Entlassungen. Diesen Grundsatz habe ich von Anfang an verteidigt und bin froh, daß wir ihn durchgehalten haben.“ (ebda. S. 203 f.)
 123. Richard Schröder 2007, S. 154.
 124. Richard Schröder 2007, S. 152 f. Bezüglich der Entlassungen bzw. der Personalveränderungen im Hochschulbereich weist Schröder darauf hin, dass die Forschung in der DDR an Akademien konzentriert war, wo es „eine beachtliche Anzahl seriöser Fachleute gab“, während das bei Lehrkräften an den Universitäten, wo unabhängig vom speziellen Studiengang ein marxistisch-leninistischer Grundkanon zum Pflichtpensum gehörte und die Forschung keine große Rolle spielte, „viel seltener der Fall war.“ (ebda. S. 156 f.)
 125. Claus J. Duisberg 2005, S. 199.
 126. Andreas Rödder 2009, S. 326.
 127. Richard Schröder 2007, S. 147. Für weniger entschieden hält im Nachgang Andreas Rödder die sowjetische Position: „Die Bodenreform aus der Zeit vor 1949 im vereinten Deutschland nicht rückgängig zu machen, stellte offenkundig ein sowjetisches Petitum dar – aber keine wirkliche causa major und erst recht keine conditio sine qua non . Die Frage wurde in Moskau offensichtlich nicht einmal auf höchster Ebene diskutiert und auch weit weniger resolut vertreten als die Frage der Bündniszugehörigkeit, in der Bonn weit größere Widerstände überwand.“ (Andreas Rödder 2009, S. 329)
 128. Zitiert nach Wolfgang Schäuble 1991, S. 104.
 129. Zitiert nach Andreas Rödder 2009, S. 328.
 130. Claus J. Duisberg 2005, S. 198. „Häuser, die Westdeutschen gehörten, wurden unter staatliche Verwaltung gestellt (ohne Änderung im Grundbuch), aber oft mit Zwangshypotheken belastet und bei ‚Überschuldung' ebenfalls in Volkseigentum überführt, also enteignet. Manche haben ihr Mietshaus entschädigungslos dem Staat übergeben, weil sie die Unterhaltungskosten nicht aufbringen konnten.“ (Richard Schröder 2007, S. 137)
 131. Claus J. Duisberg 2005, S. 205.
 132. Zitiert nach Andreas Rödder 2009, S. 327. Richard Schröder betont: „Die Regierung de Maizière hat entschieden, dass ‚der redliche Erwerb' (‚redlich' heißt: gemäß den damals geltenden Bestimmungen, ohne Korruption) solcher enteigneten Grundstücke geschützt ist, dass dann also keine Rückgabe an den Alteigentümer erfolgt, sondern Entschädigung. Das gilt bis heute. Eine zweite wichtige Ausnahme wurde in der Volkskammer beschlossen: Bei Investitionsvorhaben sollte der Alteigentümer nur entschädigt werden, um diese nicht zu behindern. Die dritte Ausnahme: von den Nazis enteignete Grundstücke deutscher Juden sollten zurückgegeben werden. Die DDR hatte das nicht getan.“ (Richard Schröder 2007, S. 137)
 133. Richard Schröder 2007, S. 139.
 134. Richard Schröder 2007, S. 140.
 135. Andreas Rödder 2009, S. 325 f. „Dass auch der Innenminister der Regierung de Maizière eine Villa zum Vorzugspreis erwarb, wirft dabei nur ein einzelnes Schlaglicht auf einen Zusammenhang persönlicher Bereicherungen und eine andere, den Augen von Öffentlichkeit und Wissenschaft weitgehend entzogene Form des ‚Ausverkaufs' in der untergehenden DDR.“ (Andreas Rödder ebda. S. 326)
 136. Klaus Schroeder 2001, S. 153, 161.
 137. Klaus Schroeder 2006, S. 163.
 138. Neubert 2008, S. 399.
 139. Wolfgang Schäuble 1991, S. 267–269, 274. Schäuble, der nach eigenem Bekunden auch über die unbesehene Komplettvernichtung der Stasiakten nachgedacht hat, beruft sich hinsichtlich der Zuständigkeit des Bundesarchivs auf ein Missverständnis seitens der öffentlichen Wahrnehmung: „Die Akten hätten nicht nach Koblenz ausgelagert werden sollen. Das Bundesarchiv hätte die Akten nach der Einheit innerhalb des früheren DDR-Gebiets unter Verschluß genommen, zusammengetragen aus den Bezirken in Berlin, um die Kontrolle so sicherer zu machen. Mißbrauch wäre eher ausgeschlossen gewesen.“ (ebda. S. 274)
 140. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 238.
 141. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 238 f.
 142. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 239 f. Bekanntester Name unter den OibE war Alexander Schalck-Golodkowski , der sich aber bereits im Dezember 1989 in den Westen abgesetzt hatte.
 143. Richard Schröder 2007, S. 155.
 144. Joachim Gauck: Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen. München 2009, S. 244 f.
 145. Reinhard Höppner: Wunder muss man ausprobieren. Der Weg zur deutschen Einheit. Berlin 2009, S. 134 f. Höppner bilanziert fast zwei Jahrzehnte danach: „Der Umgang mit dem Erbe des Staatssicherheitsdienstes und seinen Helfershelfern ist uns bis heute nicht angemessen gelungen. Angesichts der Nervosität, die während der letzten Tage der DDR herrschte, konnte man kaum erwarten, dass der Volkskammer ein gutes Beispiel für den Umgang mit unserer Vergangenheit gelingt.“ (ebda. S. 135)
 146. Wolfgang Schäuble 1991, S. 158; Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 591 ff.
 147. Um bei einer für das gesamtdeutsche Wahlgebiet einheitlichen Fünf-Prozent-Sperrklausel ohne zusätzliche Stimmen aus den alten Bundesländern den Einzug in den Bundestag zu schaffen, hätten Parteien auf DDR-Gebiet allein 22,39 % der Stimmen erhalten müssen. Die PDS war als relativ stärkste unter ihnen bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 auf 16,4 % gekommen. (Wolfgang Schäuble 1991, S. 85 f.)
 148. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 599.
 149. 30. Tagung der 10. Volkskammer der DDR: Volkskammerbeschluss zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, mit persönlicher Erklärung Gregor Gysis (PDS) im Anschluss (5′11″)
 150. Wolfgang Schäuble 1991, S. 230 ff., 309.
 151. Vereinbarung zum Einigungsvertrag vom 31. August 1990, 18. September 1990 , Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 112, 20. September 1990.
 152. siehe auch Bodenreform in Deutschland#Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone ab 1945 und Offene Vermögensfragen .
 153. 36. Tagung der 10. Volkskammer der DDR: Abstimmung über den Einigungsvertrag (1′16″)
 154. Wolfgang Schäuble 1991, S. 311.
 155. Claus J. Duisberg 2005, S. 303.
 156. 20 Jahre Deutsche Einheit – Regierungsdokumente und Erklärungen aus den Jahren 1989 bis 1991. ( Memento vom 5. Juni 2011 im Internet Archive ) Schriftfassung der Fernsehansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl am 2. Oktober 1990, abgerufen am 3. Oktober 2015.
 157. Schriftfassung der Fernsehübertragung aus dem Konzerthaus Berlin: Ansprache von Ministerpräsident de Maizière am 2. Oktober 1990.
 158. Neubert 2008, S. 437.
 159. a b Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band: Deutsche Geschichte vom «Dritten Reich» bis zur Wiedervereinigung. Fünfte, durchgesehene Auflage, München 2002, S. 601.
 160. Karl Kardinal Lehmann : Katholische Kirche im geeinten Deutschland. Bemerkungen zum Vereinigungsprozess ( Memento vom 18. Juli 2011 im Internet Archive ) (PDF; 174 kB). Eröffnungsreferat bei der Tagung der Kommission für Zeitgeschichte am 23. Oktober 2009 in Erfurt, S. 18.
 161. 20 Jahre Deutsche Einheit – Regierungsdokumente und Erklärungen aus den Jahren 1989 bis 1991. ( Memento vom 5. Juni 2011 im Internet Archive ) Ansprache des Bundespräsidenten am Tag der Deutschen Einheit, Staatsakt in Berlin am 3. Oktober 1990, abgerufen am 3. Oktober 2015.