Duitsland 1945 tot 1949

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Duitsland
1945-1949
Verenigde Staten Vlag van de Verenigde Staten.svg Verenigd Koningkrijk Vlag van het Verenigd Koninkrijk.svg
Sovjet Unie Vlag van de Sovjet-Unie (1924-1955) .svg Frankrijk Vlag van France.svg
Vlaggen van de bezettende machten [Noot 1]
Duitsland Merchant vlag van Duitsland (1946-1949) .svg
Identificatievlag voor Duitse koopvaardijschepen [Noot 2]
1945-1950
Vlag van het Duitse Rijk (1935-1945) .svg navigatie Vlag van Duitsland.svg
Vlag van Duitsland.svg / Vlag van Oost-Duitsland.svg
Vlag van Saar.svg
Hoofd- en administratief hoofdkantoor Berlijn ( juridisch )
Frankfurt am Main ( Amerikaanse zone )
Bad Oeynhausen ( Britse zone )
Baden-Baden ( Franse zone )
Oost-Berlijn ( Sovjet-zone )
Haren ( Poolse Zone , tot 1948)
Bestuur Geallieerde Controleraad
munteenheid West- en Oost-Zone: Reichsmark en Rentenmark (1945-1948)
Westelijke zone: Deutsche Mark (1948-1949)
Oostelijke zone: Deutsche Mark (1948-1949)
Saarland: Saar-Mark (1947), Franse Frank (1947-1949)
Tijdzone MET
OEZ [1]
Nummerplaat NS.
Kaart (uittreksel)
De vier bezettingszones op 8 juni 1947

De bezettingstijd in Duitsland tussen 1945 en 1949 was de fase tussen de ineenstorting van de nazi-staat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van de twee Duitse staten, de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek , die behoorden tot twee concurrerende machtsblokken tijdens de Koude Oorlog .

De situatie na het einde van de oorlog

Het Duitse Rijk binnen de grenzen van 1937, zoals het (zonder de Vrije Stad Danzig ) onder internationaal recht bestond - vanwege het geallieerde reservatierecht - tot 1990, maar verloor zijn belang vanaf 1970.
Duitsland 1947: de vier bezettingszones volgens de Overeenkomst van Potsdam , Saarland , dat politiek onafhankelijk is van Duitsland, en de Oost-Duitse gebieden onder Pools en Sovjet-bestuur geplaatst

De historicus Lutz Niethammer telt de jaren vanaf de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht en de nederlaag van het Duitse Rijk tot de reorganisatie of de oprichting van twee Duitse staten als delen van de Duitse natie en daarmee het begin van de 40-jarige geschiedenis van de Duitse divisie als een van de "meest gecompliceerde delen van de Duitse geschiedenis […], een onderling afhankelijk proces waarbij alle wereldmachten betrokken waren".

Situatie vóór de bezetting

De staatsorganisatie van het Duitse Rijk was zelfs vóór de "instorting" niet meer volledig functioneel. Nadat de zegevierende machten de Hoge Rijksautoriteiten en de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) hadden ontbonden , werden de bevolking en het ondergeschikte bestuur grotendeels gedegradeerd tot zelforganisatie. Lang in ballingschap beschreef Thomas Mann in 1945 de Duitsers als "dit ongelukkige volk". De westwaartse migratie van 12 tot 14 miljoen ontheemden en vluchtelingen en de ineenstorting van de Duitse economische gebieden verergerden de sociale ellende.

Bondgenoten nemen regering over

Op basis van zijn grondgebied uit 1937 werd het bezette Duitsland opgedeeld. Dit gebeurde op besluit van de geallieerden op de conferentie van Jalta (2-11 februari 1945). De oostelijke regio's ( Oder-Neisse-regio's ), die ongeveer een kwart van het nationale grondgebied beslaan, waren voor beheer door het Rode Leger rechtstreeks overgedragen aan de Volksrepubliek Polen of aan de Russische SFSR als een van de republieken van de Unie van de Sovjet-Unie . De Russische SFSR bestuurde het noordelijke deel van Oost-Pruisen , dat tegenwoordig tot Rusland behoort, de overige oostelijke gebieden worden sinds 1945 door Polen bestuurd en maken nu deel uit van Polen .

De overige twee derde van het nationale grondgebied - met uitzondering van Berlijn en enkele kleine gebieden aan de westelijke grens - was verdeeld in vier bezettingszones:

Vier sectoren stad Berlijn

Op 5 juni 1945 nam de opperbevelhebber van de vier mogendheden ( VS , Groot-Brittannië , Frankrijk en de Sovjet-Unie ) via de Verklaring van Berlijn de hoogste regeringsmacht over heel Duitsland over. Dit werd gehouden door de Allied Control Council in Berlijn.

Voor Groot-Berlijn was er een gezamenlijke bezetting van de geallieerden en de oprichting van het geallieerde commando voor het bestuur van het stedelijk gebied, waarbij de stad zelf ook werd verdeeld in vier sectoren , die elk onderworpen waren aan een geallieerde bezettingsregime .

De Britten en de VS-Amerikanen evacueerden Saksen , Thüringen en delen van Mecklenburg , om ze op 1 juli 1945 onder Sovjetcontrole te laten. In ruil daarvoor kregen zij en Frankrijk de drie westelijke sectoren van Berlijn . Op 10 juli trokken Franse bezettingstroepen Saarland binnen , dat werd verlaten door Amerikaanse troepen. [2]

De eerste landen werden opgericht in juli 1945 in de Sovjet-bezettingszone; de Sovjet-Unie streefde echter naar een eenheidsstaat waarin de landen alleen administratieve eenheden zouden moeten zijn. Ook de Britten organiseerden hun zone in Noordwest-Duitsland meer gecentraliseerd. De Amerikanen daarentegen streefden in Zuid-Duitsland een federalistisch concept na, volgens welke de staten ook een belangrijke politieke rol zouden moeten spelen.

In het Atlantisch Handvest , de Conferentie van Casablanca , de Conferentie van Teheran en de Verklaring van Jalta hadden de geallieerden de verschillende strategieën in sommige gevallen al in 1943 uitgewerkt, toen een voorzienbare overwinning op het nationaal-socialistische Duitsland werd aangenomen. Toch werden de wisselvallige resultaten van de bezettingspolitiek lange tijd door zowel de bezettende mogendheden als de Duitsers als tijdelijke regelingen beschouwd. Pas met de vorming van een blok in de Koude Oorlog werd de voorlopige - vooral de deling van Duitsland - schijnbaar definitief.

conferentie van Potsdam

Zittend van links naar rechts: de nieuwe Britse premier (en de opvolger van Churchill na zijn verrassende verkiezingsnederlaag ) Clement Attlee , de Amerikaanse president Truman en de Sovjet- generalissimo Stalin op de Conferentie van Potsdam
US Department of State, kaart van 10 januari 1945: Duitsland - Polen Voorgestelde Territoriale Veranderingen - Geheim : Vier voorstellen van het US State Department, gebruikt tijdens de Conferentie van Jalta en de Conferentie van Potsdam . [3]

Medio juli waren Winston Churchill , Harry S. Truman en Josef Stalin in Duitsland om de volgende stappen te bespreken in een driemachtenconferentie van de belangrijkste geallieerden op het hoogste niveau. De belangrijkste resultaten werden op 2 augustus 1945 vastgesteld:

De vraag naar een “evenwichtig economisch leven in heel Duitsland” raakte al snel achterhaald door de divergentie van economische omstandigheden in de bezette zones (ook een gevolg van de toenemende confrontatie tussen de politieke blokken in de Koude Oorlog ).

De conferentie veroorzaakte een eerste schandaal met de Verenigde Staten van Amerika over de hersteleisen van de Sovjet-Unie. De geallieerden vierden samen voor de Brandenburger Tor de vieringen van de overwinning op Japan . In september 1945 werd met de Wanfried-overeenkomst een kleine uitwisseling van grondgebied tussen de Amerikaanse en Sovjet-bezettingszones overeengekomen.

Krijgsgevangenen

Duitse krijgsgevangenen die mijnen ruimen, Stavanger , augustus 1945. Na de Tweede Wereldoorlog dwong Noorwegen Duitse krijgsgevangenen om dwangarbeid te verrichten als mijnopruimers. Op 29 augustus 1945 vielen 275 doden. [4]

In totaal waren er in 1945 elf miljoen Duitse soldaten in gevangenschap, van wie er vijf miljoen zeer snel weer werden vrijgelaten. In de laatste weken voor het einde van de oorlog gaven alleen al vier miljoen Duitse soldaten zich over aan de Amerikanen. De Amerikanen hadden ernstige logistieke problemen om dit enorme aantal krijgsgevangenen van voldoende voedsel, medicijnen en onderdak te voorzien. Ten slotte mocht het ICRC in het voorjaar van 1946 bezoeken houden en beperkte hoeveelheden voedsel verstrekken aan krijgsgevangenen in de Amerikaanse Zone. [5] ( Voor Duitsers in Amerikaanse hechtenis in 1945, zie Rheinwiesenlager .)

De VS stelden meer dan 700.000 krijgsgevangenen ter beschikking aan de Fransen om hen te helpen hun land weer op te bouwen. Frankrijk dwong ongeveer 50.000 mensen om risicovolle dwangarbeid te verrichten als ontmijners . [6] Sommigen moesten werken in barre omstandigheden in de mijnbouw. Velen konden pas in 1948 naar huis terugkeren. Voor degenen in Sovjetgevangenschap was het vooruitzicht om te overleven slecht - ongeveer 30 procent stierf. De laatste keerde pas in 1956 terug naar Duitsland, de zogenaamde thuiskomst van de tienduizend .

Puin en cultuur vrouwen

Berlijn puin vrouwen
Tram met tijdelijke beglazing voor een ruïne, Potsdam 1945

Op 29 mei 1945 werd in Berlijn de verplichte registratie ingevoerd voor alle vrouwen tussen 15 en 65 jaar. Werken als een "puin-vrouw" bracht betere rantsoenkaarten op . Vrouwen, die in de eerste naoorlogse jaren de dupe waren van de wederopbouw in Duitse steden, ontwikkelden in deze tijd een nieuw zelfbeeld en zelfbewustzijn. Op het platteland waren er zogenaamde cultuurvrouwen, boomplanters die door bommen verwoeste of voor brandhout gekapt bos herbebosten. Op de oude munt van 50 pfennig werd een gedenkteken geplaatst.

Het meer conservatieve klimaat van de latere jaren onder kanselier Konrad Adenauer zou de emancipatorische benaderingen echter grotendeels moeten terugdringen - althans in West-Duitsland . In de loop van de economische opleving in West-Duitsland nam het aantal vrouwelijke bosarbeiders drastisch af. Velen migreerden naar de nieuw gebouwde fabriekshallen. Terwijl in 1953 bijvoorbeeld nog meer dan 200 vrouwen werkzaam waren in de bosbouwafdeling van Crailsheim, was hun aantal in 1963 minder dan de helft en in 1987 waren er slechts drie vrouwelijke bosarbeiders. [7] Zelfs in de eerste Duitse Bondsdag in 1949 waren vrouwen verhoudingsgewijs minder vertegenwoordigd dan in de Reichstag van de Weimarrepubliek . [8e]

bedrijf

Berlijners ontmantelen een dood paard (mei 1945)
Hongerwinter 1947. Vanwege de catastrofale voedselsituatie stopten duizenden op maandag 31 maart 1947 met werken in Krefeld en verzamelden zich voor een protestbijeenkomst op de Karlsplatz.

Voedselvoorraad

Het dagrantsoen van een normale consument in de Britse bezettingszone (1948)

De algemene voedselvoorziening was slecht en er was niet genoeg te eten. Veel mensen stierven in de eerste weken na de oorlog van honger of dorst - vooral baby's en peuters - omdat er geen melk was. De gemiddelde aanvoer per dag bereikte z. B. in Beieren slechts 1000 kcal. De “Cooperative for American Remittances for Europe” ( CARE ) stuurde zorgpakketten , maar tot 5 juni 1946 was het verboden om CARE-pakketten naar Duitsland te sturen. [9] Als onderdeel van de filosofie van straf, werd het Amerikaanse troepen verboden hulp te verlenen, vooral voedsel, aan hongerige Duitsers. Amerikaanse huishoudens in bezet Duitsland kregen de opdracht om geen restjes aan Duitse huishoudsters te geven; al het overtollige voedsel moest worden vernietigd of oneetbaar gemaakt. [10]

De geallieerde bezettingsmachten gaven nieuwe voedselkaarten uit in hun respectieve sectoren, die werden ingedeeld volgens de zwaarte van het werk in consumentengroepen (categorieën) van I tot V. De uitgedeelde rantsoenen werden elke week opnieuw bepaald volgens de mogelijkheden.

Huishoudelijke apparaten van omgebouwde militaire voorwerpen (1945-1949), Güstrow City Museum

ontmanteling

Verdeling van de Duitse industriële installaties. Tussen 31 maart 1946 en augustus 1947 werd 11.100 ton industriële installaties vanuit de westelijke bezettingszones naar de Sovjet-Unie gebracht. [11] [12]

In de Sovjet-bezettingszone (SBZ), de reparatie maatregelen gericht op intensieve industriële ontmanteling: immers, de Sovjet-Unie moest de dupe worden van het dragen strijd tegen het nationaal-socialistische Duitsland - ongeveer 27 miljoen Sovjet-burgers en soldaten stierven tijdens de oorlog.

De ontmanteling in de fabrieken werd uitgevoerd door de arbeiders die jarenlang vaak aan de machines hadden gewerkt. Uit natuurlijke afkeer van deze maatregelen werd het herhaaldelijk "vergeten" om de afzonderlijke onderdelen die nodig zijn voor gebruik in te pakken. Dit betekende dat elk verder gebruik bij een wederopbouw in de Sovjet-Unie meestal werd uitgesloten. Om deze reden werd de ontmanteling ter plaatse vroegtijdig stopgezet, werden de geschikte bedrijven overgedragen aan Sovjet-naamloze vennootschappen en werden de "gecontroleerde" afgewerkte producten als reparaties afgevoerd.

Alleen al van 1945 tot eind 1946 werden 1.000 bedrijven ontmanteld en in maart 1947 was bijna 12.000 kilometer spoor ontmanteld. De omschakeling naar een planeconomie begon in het voorjaar van 1948 met de Duitse Economische Commissie (DWK). In tegenstelling tot de praktijk in de drie westelijke bezettingszones (→ Trizone ), diende “ denazificatie ” in de Sovjetbezettingszone ook voor massale onteigeningen en sociale herverdeling en herstructurering ( landhervorming vanaf september 1945, enz.). Niettemin zou de DDR, die voortkwam uit de Sovjet-zone, zich ontwikkelen tot een van de meer welvarende landen van het Oostblok , die echter altijd achterbleven bij het economische niveau van de Bondsrepubliek Duitsland .

Ontmanteling vond ook plaats in de westelijke bezettingszones. Ze werden gestart volgens een industrieel plan dat in maart 1946 was opgesteld, volgens welke 1.500 fabrieken moesten worden ontmanteld om de productie tegen 1938 tot ongeveer 50 procent te verlagen. [13] Op 13 juni 1949 kwamen Belgische soldaten in actie tegen Duitse arbeiders die barricades probeerden te gebruiken om de ontmanteling van een hydrogeneringsinstallatie te voorkomen.

Na de Tweede Wereldoorlog stond het Ruhrvraagstuk weer op de politieke agenda. Het Ruhrstatuut vestigde op 28 april 1949 een Internationale Ruhrautoriteit in Düsseldorf . Het doel was om de West-Duitse zware industrie onder controle te krijgen door de productie te beperken en te beslissen hoeveel kolen en staal Duitsland zelf kon krijgen en hoeveel ervan moest worden geëxporteerd. De ontmantelingsplannen werden voor het laatst herzien in de Petersberg-overeenkomst van 22 november 1949. In januari 1951 was de ontmanteling eindelijk voltooid. [14]

De totale waarde van de ontmantelde installaties wordt geschat op 5,4 miljard DM voor West-Duitsland en op 5 miljard DM voor de Sovjet-bezettingszone en de DDR.

wederopbouw

Westerse zones

Structurele start van de systematische sociale woningbouw in West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog: Hans Böckler slaat in maart 1950 de eerste steen van de naar hem genoemde grote nederzetting (" Böcklersiedlung ") in Neumünster

Er was geen echt " nul uur " voor de Duitse economie: Duitsland was zeker niet helemaal in puin. De historicus Niethammer zegt het koeltjes: “[...] in de balans hebben de bommenwerpers de Duitse industrie niet weggevaagd, maar hun expansie afgeschoren tijdens de oorlog elementaire bestaansniveau depressieve bevolking meer dan in evenwicht.”

Op 6 september 1946 hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James F. Byrnes de toespraak van hoop in Stuttgart , waarmee hij de bizone aankondigde. In deze toespraak verwierp hij ook de vredesmogelijkheden van het Morgenthau Plan van 1944. [15] Het Amerikaanse beleid veranderde daardoor. De JCS 1067- richtlijn, die sinds april 1945 van kracht is, stelde dat de militaire gouverneurs geen stappen mochten ondernemen "die (a) zouden kunnen leiden tot de economische wederopbouw van Duitsland of (b) geschikt zijn voor het handhaven of versterken van de Duitse economie." [16] Vanaf 1946 werd de richtlijn alleen in afgezwakte vorm toegepast. Op initiatief van Lucius D. Clay heeft Lewis H. Brown het A-rapport over Duitsland opgesteld met herstructureringsaanbevelingen, waarin ook werd opgeroepen tot vervanging van de JCS 1067-richtlijn en de overblijfselen van de daarin vervatte Morgenthauschen-ideeën. [17] Dit gebeurde in juli 1947. Medio 1947 presenteerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall zijn economisch ontwikkelingsprogramma voor Europa op Harvard. Nu werd gezegd: "Voor een ordelijk en bloeiend Europa zijn de economische bijdragen van een stabiel en productief Duitsland even noodzakelijk als de beperkingen die moeten garanderen dat het vernietigende militarisme in Duitsland niet kan herleven." [18]

In deze context ontving West-Duitsland van 1948 tot 1952 ongeveer 1,4 miljard dollar van de VS. De maatregelen van het Marshallplan vonden ook in Duitsland effect, al was dit meer psychologisch dan puur materieel. In 1953 werd besloten dat de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer 1,1 miljard dollar moest terugbetalen.

Om de woningbouw nieuw leven in te blazen en de nodige woonruimte voor vluchtelingen en ontheemden te creëren , werd het eerste systematische, tot op de dag van vandaag grootste, uniforme en centraal gecontroleerde huisvestingsprogramma in West-Duitsland, het speciale ERP-programma "Bouw van 10.000 vluchtelingenappartementen", uitgevoerd op initiatief van de Duitse vakbonden . De 40 miljoen mark die hiervoor werd gebruikt, kwam uit het Marshallplan. [19] De eerste steen voor het speciale programma werd op 5 maart 1950 door Hans Böckler gelegd in wat later naar hem werd genoemd (" Böcklersiedlung ") in Neumünster [20] als het grootste afzonderlijke bouwproject in het speciale programma. Dit eerste project van het speciale programma wordt beschouwd als het structurele begin van de systematische sociale woningbouw in de Bondsrepubliek Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. [21]

De kosten van de bezetting van meer dan 2,4 miljard US dollar per jaar werden overgedragen aan West-Duitsland. [22]

Over een periode van twee jaar namen de VS alle Duitse patenten en industriële geheimen voor zichzelf, volgens professor John Gimbel in "Science Technology and Reparations: Exploitation and Plunder in Postwar Germany" met een waarde van bijna 10 miljard US dollar. [23] De Britten namen ook zakengeheimen in beslag door Duitse wetenschappers en technici te ontvoeren en Duitse zakenmensen op te sluiten als ze hun zakengeheimen niet wilden prijsgeven. [24] Adenauer schreef dat de schade aan de Duitse economie erg groot was en nauwelijks te kwantificeren was. [25] De in beslag genomen apparatuur, waaronder elektronenmicroscopen, omvatte cosmetica, textielmachines, bandrecorders, insecticiden, een unieke chocoladeverpakkingsmachine, mestschudder, schaatsmolens, papieren servettenmachines en andere technologieën, die bijna allemaal werden ofwel overgenomen in de Amerikaanse industrie of superieur waren in kwaliteit aan Amerikaanse producten. [26] Volgens Adenauer hadden de patenten van IG-Farben volgens een verklaring van een Amerikaanse deskundige de Amerikaanse chemische industrie een voorsprong van minstens tien jaar gegeven. [27]

Project Safehaven was een Amerikaans programma, parallel aan Operatie Overcast (inclusief Operatie Paperclip ), om Duits onderzoek te belemmeren en te voorkomen dat Duitse onderzoekers emigreren naar landen als Spanje of Argentinië . De Amerikaanse strijdkrachten concentreerden zich op Saksen en Thüringen. Veel Berlijnse onderzoeksinstellingen waren daar geëvacueerd. In 1947 had Project Safehaven naar schatting 1.800 technici en wetenschappers gevangengenomen, samen met 3.700 familieleden. [28] Ze werden drie jaar vastgehouden in landelijke gebieden zonder werk- of onderzoeksfaciliteiten. Volgens John Gimbel hebben de VS enkele van de knapste koppen in Duitsland drie jaar in de wacht gezet, waardoor de Duitse wederopbouw van zijn bevoegdheden werd beroofd. [28]

De Volkswagen-fabriek in Wolfsburg, gebouwd voor de productie van de " KdF-Wagons ", zou worden ontmanteld en verscheept naar Groot-Brittannië. [29] Maar geen enkele Britse fabrikant was geïnteresseerd in de fabriek en zijn product: "Het voertuig voldoet niet aan de technische basisvereisten voor een auto [...], het is nogal onaantrekkelijk voor de gemiddelde koper [...]". Het is oneconomisch voor het bedrijf om de auto commercieel te bouwen. [29]

Onder Brits bestuur werden in 1945 bijna 2.000 VW-kevers gebouwd in de Wolfsburg Motor Works, ondanks knelpunten in de bevoorrading en de vernietigde transportinfrastructuur; in het volgende jaar waren er al ongeveer 10.000 voertuigen. Ongeveer een kwart van de auto's werd geëxporteerd. VW verving Opel al snel als de grootste Duitse autofabrikant.

In 1950 was in het westen al het bruto nationaal product van 1936 weer bereikt.

Sovjet-bezettingszone

De Duitse Economische Commissie coördineerde de economische wederopbouw in de Sovjetbezettingszone . Het zorgde voor de herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie en zorgde voor de oprichting van een socialistische planeconomie . Toen een paar dagen na de West-Duitse valutahervorming ook een valutahervorming plaatsvond in de Sovjetzone, betekende dit het einde van een geheel Duitse munteenheid. [30]

In het voorjaar van 1948 waren 9.200 bedrijven onteigend zonder compensatie, dat was 40% van de brutoproductie in de Sovjetzone.

De voedselvoorziening aan de bevolking was aanvankelijk beter dan in het Westen, maar verslechterde als gevolg van de landhervorming , aangezien veel van de nieuw gecreëerde kleine boerenposten, waar vluchtelingen en ontheemden zich vaak vestigden, geen bevredigende productie konden starten.

De lagere schade veroorzaakt door de directe gevolgen van oorlog [31] stond in contrast met de onevenredig hogere herstelschade. Terwijl slechts ongeveer 5 procent van de vaste activa uit 1944 in de westelijke zones werd ontmanteld , lag dit aandeel tussen de 30 en 50 procent voor de Sovjetzone. [32] Inclusief de kosten van de bezetting bedroegen de herstelbetalingen door de Sovjet-Unie ongeveer 12,2 miljard dollar. [33]

druk op

De geallieerde troepen gaven in alle bezette gebieden kranten uit om de bevolking van belangrijke informatie te voorzien (zie Army Group Press ). Andere kranten moesten tot het einde van de jaren veertig een vergunning hebben in de westelijke zones . Dit om te voorkomen dat nationaal-socialisten of andere antidemocratische tegenstanders actief zouden worden als journalist (zie gelicentieerde krant ). In Oost-Duitsland zorgde de Sovjet Militaire Administratie in Duitsland (SMAD) ervoor dat de publicaties loyaal waren aan de lijn door materiaal toe te wijzen. Alleen vellen in de buurt van de KPD / SED kregen voldoende printpapier.

De " Aachener Nachrichten " verschijnt sinds 24 januari 1945 en is daarmee de langste ononderbroken krant van Duitsland. De eerste vergunning van het Amerikaanse militaire bestuur werd op 1 augustus 1945 toegekend aan de " Frankfurter Rundschau ". De " Süddeutsche Zeitung " verscheen voor het eerst op 6 oktober 1945 in München , zij het aanvankelijk slechts twee keer per week met slechts vier pagina's. Die Lizenz für die Programmzeitschrift „ Hörzu “ war ein Faktor für den Aufstieg des Axel-Springer-Verlags . Die erste Ausgabe des „ Neuen Deutschland “ erschien im April 1946 im Ostsektor Berlins . „ Die Welt “ und „ Die Zeit “ erscheinen seit 1946, „ Der Spiegel “ seit Anfang 1947.

Lokales

Mitte 1947 waren bereits wieder alle Berliner U-Bahn -Strecken in Betrieb. Die Taxinutzung war vorerst noch Personal der Alliierten vorbehalten. Noch vor der Währungsreform eröffnete das Berliner Warenhaus Hertie . Zahlreiche Umtauschstellen hatten großen Zulauf, ua wurde hier auch mit selbst angebautem Tabak („Strunken“) gehandelt. Waffen und Militärgüter wurden zivil umgenutzt, aus Flugzeugreifen wurden so beispielsweise Schuhsohlen. Bis August 1947 trafen 450.000 entlassene Kriegsgefangene in der ehemaligen Reichshauptstadt ein, 120.000 blieben.

Im extrem langen und kalten Winter 1946/47 wurde das Heizmaterial knapp. In Berlin und anderen Städten wurden Straßenbäume zu Heizzwecken gefällt. Vielerorts waren auch die Vorkriegs- und Kriegsvorräte an Lebens- und Betriebsmitteln aufgebraucht, die Lage war daher teilweise kritischer als noch 1945.

Flüchtlinge und Vertriebene

Vertreibung aus Schlesien 1945
Deutsche Kinder aus den polnisch verwalteten Gebieten in einem kleinen Ort Westdeutschlands angekommen (August 1948).

Herkunft

Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten über zwölf Millionen (bis 1948 etwa 11,7 Mio. [34] ) Deutsche als Heimatvertriebene aus östlichen Gebieten die Besatzungszonen des verbliebenen Deutschlands.

Die meisten davon, über sieben Millionen, kamen im Rahmen der Westverschiebung Polens aus den sogenannten deutschen Ostgebieten, also im Wesentlichen aus Schlesien , der Neumark , Pommern und Ostpreußen . Weitere drei Millionen waren die Sudetendeutschen , die das Sudetenland verlassen mussten. Etwa 670.000 Deutsche kamen aus Polen bzw. den während des Zweiten Weltkrieges von Deutschland annektierten polnischen Gebieten, weitere 800.000 aus sonstigen osteuropäischen Staaten. [35]

Eingliederung

1,7 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene ließen sich in der Nachkriegszeit in Bayern nieder, ihr Anteil an der dortigen Wohnbevölkerung betrug zeitweise 20 Prozent. Die Wirkung dieser Bevölkerungsbewegung auf die Sozialstruktur war dabei unterschiedlich. Einerseits wurden vormals religiös und sozial weitgehend homogene Gebiete durchmischt, progressive Tendenzen waren zu beobachten – so stammten nicht wenige Jungunternehmer und Fachkräfte der späteren Bundesrepublik aus den Vertriebenenkohorten. Andererseits brachten die Deutschen aus den Ostgebieten oft eine eher konservativ-ländliche Kultur mit; einige restaurative Tendenzen Westdeutschlands in den 1950er Jahren können zum Teil darauf zurückgeführt werden. Die erbrachten Integrationsleistungen bleiben jedoch bemerkenswert, vor allem in Anbetracht späteren (Teil-)Versagens von Integrationspolitiken – siehe beispielsweise die „Integration“ der sogenannten Gastarbeiter ab den 1970er Jahren.

Die britische Zone hatte am 1. April 1947 einen Bevölkerungszuwachs von 3,67 Millionen gegenüber 19,8 Millionen Einwohnern in der Vorkriegszeit zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl der US-Zone vergrößerte sich um 3,25 Millionen, die der sowjetischen Zone um 3,16 Millionen. Die französische Zone nahm dagegen nur wenige Flüchtlinge auf.

In der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR stellten die offiziell als Umsiedler [36] oder Neubürger bezeichneten Vertriebenen 24,1 Prozent der Nachkriegsbevölkerung, während ihr Anteil in Westdeutschland damals 15,7 Prozent betrug. Entsprechend schwieriger gestaltete sich die gesellschaftliche Integration. [37] Das Land Sachsen-Anhalt nahm mit einer Million Menschen im Jahr 1949 zunächst die meisten Vertriebenen auf. Stammten in der DDR über 70 Prozent der Vertriebenen aus den bisherigen deutschen Ostgebieten jenseits von Oder und Neiße und weitere 20 Prozent aus der Tschechoslowakei , lag in Sachsen-Anhalt der Anteil der Sudetendeutschen bei einem überdurchschnittlichen Drittel aller Vertriebenen. [38] Die besatzungsrechtlichen Bestimmungen der SMAD sowie die ostdeutsche Landesgesetzgebung in der SBZ/DDR machten eine Rückkehr der „Umsiedler“ in ihre Herkunftsgebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze unmöglich, das Görlitzer Abkommen von 1950 schrieb sodann die Westgrenze Polens zwischen den beiden sozialistischen Bruderländern fest. Nicht zuletzt die Vertreibung oder Abwanderung ideologisch missliebiger früherer gesellschaftlicher Eliten führte in der DDR unter der Prämisse unbedingter politischer Konformität zu drastisch erhöhten sozialen Aufstiegschancen der Neubürger. Die auf diese Weise zwangsmobilisierte DDR entwickelte sich zur „erste[n] moderne[n] Gesellschaft auf deutschem Boden“, in der die „Herkunftsgesellschaft […] ganz und gar einer – nur eben mit seltsamen Maßstäben messenden – Leistungsgesellschaft Raum gegeben“ hatte. [39]

„Entnazifizierung“ und „Reeducation“

Eine ehemalige „ Adolf-Hitler-Straße “, hier am Hotel Monopol in Trier , erhält ihren alten Namen wieder.

Entnazifizierung

Nach dem Potsdamer Abkommen sollten die deutsche und österreichische Gesellschaft, Kultur, Presse, Ökonomie, Jurisdiktion und Politik von allen Einflüssen des Nationalsozialismus befreit werden. Dies sollte im Zusammenhang einer umfassenden Demokratisierung und Entmilitarisierung geschehen.

Für die Einteilung der Bevölkerung gab es fünf Kategorien:

 • Hauptschuldige ( Kriegsverbrecher )
 • Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer)
 • Minderbelastete
 • Mitläufer
 • Entlastete

Bei den Entnazifizierungs-Prozessen in den Westzonen kamen viele alte NS-Parteimitglieder zunehmend glimpflich davon. Dabei waren die Amerikaner von allen westlichen Alliierten die am stärksten auf Entnazifizierung bedachte Macht; allerdings konnten sie gegen die in der deutschen Bevölkerung weit verbreitete Schlussstrich-Mentalität schließlich immer weniger ausrichten. Auch ihre eigenen politischen Ziele – politische „Säuberung“ vs. Festigung einer marktwirtschaftlichen Bastion gegen den Sozialismus – widersprachen sich. Ferner waren in West wie Ost begehrte Fachkräfte und Experten oft von der „Entnazifizierung“ ausgenommen.

In der sowjetisch besetzten Ostzone fand 1947 der Prozess gegen NS-Verbrecher des Konzentrationslagers Sachsenhausen statt; gleichzeitig nutzte die Sowjetunion das Lager als Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen für eigene Zwecke weiter, wobei neben ehemaligen Nationalsozialisten auch unliebsame Sozialdemokraten, Liberale und Konservative inhaftiert wurden. Bis 1949 starben hier 12.000 Gefangene, ua der bekannte Film- und Theater-Schauspieler Heinrich George . Das Lager blieb bis 1950 die größte Haftstätte der Ostzone. Internierungslager gab es allerdings in allen Zonen.

Bis 1950 wurden in den Westzonen von 6 Millionen Fällen 3,66 Millionen vor Gericht gebracht. Es wurden fast 1700 Personen als Hauptschuldige, 23.000 als Belastete, 150.000 als Minderbelastete, eine Million als Mitläufer und 1,2 Millionen unschuldig eingestuft. [40] Im Osten waren bis März 1948 520.000 Entlassungen aus politischen Gründen vorgenommen worden.

Im Frühjahr 1948 lief in West- wie Ostzone die „heiße Phase“ der Entnazifizierung aus.

Reeducation

Weimarer Bürger werden von der US-Armee gezwungen, das KZ Buchenwald zu besichtigen (1945)
„Diese Schandtaten: Eure Schuld!“ – eines der Plakate der Kollektivschuld-Kampagne. [41]

Eine Art Entnazifizierung der öffentlichen Kultur sollte in verschiedenen besetzten Zonen die Reeducation leisten: eine Aufklärung über den Nationalsozialismus und die entgegengesetzten Ziele der Demokratie, vermittelt beispielsweise über Literatur, Film, Vorträge und Kunstausstellungen. Zugrunde lag eine gewisse Angst der Alliierten, bei den Deutschen würde es sich um ein Volk im Banne der „Nazi-Verblendung“ handeln, und wohl auch der Schock über die Gräuel der Konzentrations- und Vernichtungslager . Tatsächlich legten die meisten Deutschen die NS-Ideologie – wenn sie denn wirklich bis in die letzten Kriegstage daran geglaubt hatten – erstaunlich schnell ab, waren auch mit ihren Alltagsproblemen mehr als genug beschäftigt. Ob hinter oberflächlichem Abschwören immer gleich tiefere Einsicht und echte Distanzierung zur NS-Zeit stand, war dabei weniger klar. Der Historiker Norbert Frei spricht gar von einer „mental […] durchaus weiter existenten Volksgemeinschaft “, die sich trotz demokratischer Reformen und zweifellos wirksamer Entnazifizierungs- Zäsuren bis in die 1960er Jahre erhalten hätte (vgl. auch „ Vergangenheitsbewältigung “). Dies ist für die westdeutschen Länder gesagt – in Ostdeutschland gab es durch den offiziell verordneten Antifaschismus andere Bruchlinien zur Vergangenheit, aber durchaus auch sich weiterreichende autoritäre Traditionen.

Die politische Umerziehung hatte sich zunächst auch die Reform des sehr hierarchischen deutschen Bildungssystems zum Ziel gesetzt (etwa durch das Reform- und Laborschulkonzept eines John Dewey ). Dies unterblieb teilweise und ist so bis in die Gegenwart Gegenstand bildungspolitischer Kontroversen.

Nach dem Krieg führte die Psychological Warfare Division des SHAEF eine Kollektivschuld -Kampagne durch: zum Beispiel mit Plakaten und Filmen wie Die Todesmühlen . Die alliierte Kollektivschuld-Richtlinie wurde später aufgehoben, weil sie das neue Ziel der Demokratisierung behinderte. [42]

Direktive Nr. 1 von Robert A. McClure , Leiter der Information Control Division und Spezialist für Psychologische Kriegführung , an die USA Heeresgruppenpresse erläutert das Verfahren:

„Die ersten Schritte der Reeducation werden sich streng darauf beschränken, den Deutschen unwiderlegbare Fakten zu präsentieren, um ein Bewusstsein von Deutschlands Kriegsschuld zu erzeugen sowie einer Kollektivschuld für solche Verbrechen, wie sie in den Konzentrationslagern begangen wurden.“ [43]

Parteigründungen in den Besatzungszonen

Bemühungen, in Deutschland wieder demokratische Parteien aufzubauen, setzten bereits 1945 ein. Sie wurden mit nur wenigen Ausnahmen von Vertretern des ehemaligen Weimarer Parteiensystems getragen, die die Jahre des Nationalsozialismus teils im Exil, teils im Inland verbracht hatten. Den nachhaltigsten Einfluss übten die Siegermächte aus, weil sie die Regierungsgewalt innehatten. Diese hatten allerdings keine detaillierten verbindlichen Absprachen über eine gemeinsame Deutschlandpolitik getroffen. Daher orientierten sich die einzelnen Besatzungsmächte an den unterschiedlichen internationalen Interessen ihrer jeweiligen Regierungen. Wie bei der Wirtschaftspolitik verfolgten die Siegermächte auch bei der politischen Neuorganisation ganz verschiedene Strategien. Die sowjetische Besatzungsmacht , die über die gezielte Installation von Exilantengruppen wie der Gruppe Ulbricht den raschen Aufbau sowjetfreundlicher politischer Strukturen für ihre Zone anstrebte (→ Parteiwesen in der SBZ ), ließ früh neue Parteigründungen zu. Im August 1945 einigten sich die Alliierten auf der Konferenz von Potsdam , dass demokratische politische Parteien in ganz Deutschland zugelassen werden sollten. Die amerikanischen Besatzungsbehörden gaben ihre Erlaubnis noch im August, die britischen im September. Frankreich folgte im Dezember 1945.

Die deutschen Kommunisten waren durch Verfolgung und stalinistische Säuberung vorerst noch geschwächt. Viele deutsche politische Kräfte versuchten eine Anknüpfung an die demokratischen Traditionen der Weimarer Republik , unter Umgehung der Schwächen dieses Systems. Selbst in eher bürgerlichen Parteien setzte man anfangs noch auf gemäßigte Formen des Sozialismus , war vor allem skeptisch gegenüber der in den NS-Rüstungsapparat verstrickt gewesenen Großindustrie (vgl. Ahlener Programm der CDU von 1947). Auch die Vertreter des sogenannten Ordoliberalismus , wichtige Anreger der späteren sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik, wandten sich vehement gegen Kartelle , Monopole und Oligopole ; die Rückkehr zur deutschen Tradition des Korporatismus der Wirtschaft und das schnelle Ende der alliierten Entflechtungspolitik wurde trotz dieser Lehre aber später effektiv nicht verhindert (vgl. auch Deutschland AG ).

Am 6. November 1945 kam es zur Konstituierung des Länderrats der US-Zone in Stuttgart. Parteien wurden im amerikanisch besetzten Bayern ab Januar 1946 wieder zugelassen, zuerst die KPD, dann die SPD, schließlich CSU und FDP .

Bei den ersten Nachkriegs-Wahlen in Bayern (zur Verfassunggebenden Versammlung ) trat auch noch eine Königs- und Heimatpartei an, die KPD erhielt wenig mehr als fünf Prozent. Auch in der britischen Zone traten ausgesprochen rechtskonservative Parteien an. Wirtschaftsminister in Bayern war 1945/46 Ludwig Erhard , später ein wichtiger Protagonist der Währungsreform und Marktwirtschaft in den Westzonen und in der jungen Bundesrepublik, deren zweiter Bundeskanzler er wurde.

Die SPD der Westzonen unter Schumacher war zunächst noch gegen eine unumwundene Westintegration , gleichfalls aber antikommunistisch eingestellt, auch wenn sich die Partei immer noch als marxistisch verstand. Angestrebt wurde ein neutrales Deutschland zwischen den Blöcken des Kapitalismus und Kommunismus .

Vereinigungsparteitag von KPD und SPD zur SED in Berlin, April 1946. Der Händedruck zwischen Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl wurde symbolisch im SED-Logo verewigt.

Die KPD suchte zunächst noch ein antifaschistisches Bündnis mit bürgerlich-demokratischen Kräften. Nach dem schlechten Abschneiden der Kommunisten bei Wahlen in Österreich und Ungarn versuchte sie jedoch mit Unterstützung der sowjetischen Militärregierung , einen Zusammenschluss von SPD und KPD in ganz Deutschland zu erreichen. Kurt Schumacher lehnte dies für die SPD der drei westlichen Besatzungszonen eindeutig ab, bei einer parteiinternen Abstimmung waren 82 Prozent der West-Berliner Sozialdemokraten dagegen. Entsprechende Abstimmungen in ihrem Machtbereich ließ die Sowjetunion nicht zu. Im April 1946 wurde die Fusion im Ostsektor unter sowjetischem Druck trotzdem durchgeführt.

Bei den ersten freien Wahlen in Berlin 1947 erhielt die SPD 49 Prozent der Stimmen, die als „ Sozialistische Einheitspartei Deutschlands “ firmierende Fusionspartei lediglich 20 Prozent. Danach mied die SED wirklich freie Wahlen, die anderen in der SBZ zugelassenen Parteien ( LDPD ua) wurden nach und nach gleichgeschaltet und zu Blockparteien . Die SED wurde dann um 1948 endgültig zur Kaderpartei .

Im Oktober 1946 bezeichnet Stalin die „Westgrenze Polens als endgültig“.

Von der Ostzone aus baute der junge Erich Honecker derweil die Organisation der Freien Deutschen Jugend (FDJ) auf, diese verdrängte durch sozialistische Propaganda bald christliche Jugendgruppen. Ende 1947 wurden die Sektorengrenzen Berlins erstmals gekennzeichnet.

Am 25. Februar 1947 beschloss der Alliierte Kontrollrat das Kontrollratsgesetz Nr. 46 zur Auflösung Preußens („ Die Wurzel allen Übels. “ Churchill in Teheran 1943).

Im Januar 1949 gliederte Polen nach Abschluss der Vertreibung die früheren deutschen Ostgebiete politisch in seine Staatsverwaltung ein (zuvor wurden sie durch ein Sonderministerium verwaltet). De facto wurden diese damit Teil Polens, de jure erst 1990.

Kultur

Literatur

In der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland kam es zur Konfrontation zwischen Emigranten wie Thomas Mann und kulturellen Protagonisten der Inneren Emigration ( Frank Thieß ). In literarischen Kreisen wurde – auch wegen der Sprachmanipulation der Nationalsozialisten – nach einer radikalen Sprachkritik und einem „Kahlschlag“ gerufen. Die Lakonie amerikanischer Short Stories fand Eingang in die deutsche Literatur. Außerdem wurden Tendenzen der modernen Weltliteratur aufgenommen, die Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus nicht erreichen konnten, wie Psychoanalyse , Marxismus , Existentialismus , Surrealismus und Expressionismus .

Aus der Kriegsgefangenenzeitschrift Der Ruf , in der ua Alfred Andersch und Hans Werner Richter schrieben, ging der Schriftstellerzirkel Gruppe 47 hervor. Zu dessen frühen Mitgliedern zählten Wolfdietrich Schnurre und Günter Eich . Eine bekannte Schriftstellerin der unmittelbaren Nachkriegszeit war auch Elisabeth Langgässer . Hans Erich Nossack thematisierte 1948 die Schrecken des Bombenkriegs anhand der Zerstörung seiner Heimatstadt Hamburg („ Operation Gomorrha “).

In der SBZ wurde früh der Aufbau als die erste politisch-kulturelle Zeitschrift Nachkriegsdeutschlands überhaupt lanciert. Hier konnten zunächst auch durchaus noch nicht-stalinistische Autoren publizieren. Eine zentrale Figur der Kulturpolitik Ostdeutschlands wurde rasch Johannes R. Becher , der zunächst im Kulturbund der DDR aktiv war. Zurück in die SBZ kehrten ua die prominenten Exilliteraten Anna Seghers (1947) und Arnold Zweig (1948), der Philosoph Ernst Bloch und der Dramatiker und Lyriker Bert Brecht (beide 1949).

Bildende Kunst

In den Bildenden Künsten wurden in Westdeutschland früh die von den Nationalsozialisten als „ entartet “ verfemten Künstler rehabilitiert, z. B. der aus der Bauhaus -Tradition stammende Willi Baumeister zum Kunstprofessor in Stuttgart berufen (1946). Man war im Westen um einen Anschluss an die internationalen Trends der modernen Malerei bemüht (Abstraktion etc.). Die herausragende Bedeutung der deutschen Kunstszene vor 1933 wurde aber nicht wieder erreicht. Im nicht völlig zerstörten Berliner Stadtschloss gab es eine Ausstellung moderner Kunst, der Maler Max Pechstein lehrte ebenfalls ab 1947 in Berlin.

Musik und Theater

1947 durfte auch der „entnazifizierte“ Wilhelm Furtwängler wieder die Berliner Philharmoniker – nun im Titania-Palast – dirigieren. Im selben Jahr wurde auch das Sartre-Stück „Die Fliegen“ im Hebbel-Theater aufgeführt. Gustaf Gründgens inszenierte ebenfalls erneut in Berlin. Das politische Kabarett erblühte nach langer Unterbrechung in Deutschland. Auch Operettenaufführungen und Revuen im Friedrichstadtpalast gab es schon zwei Jahre nach Kriegsende wieder.

Film

Als erster deutscher Nachkriegsfilm hatte 1946 der DEFA -Spielfilm Die Mörder sind unter uns , ua mit Hildegard Knef , Premiere.

Radio

Senderlogo

Alliierte Soldatensender ( AFN etc.) bekamen erheblichen Einfluss auf den Unterhaltungsmusikgeschmack junger Deutscher. Jazz und Swing , später auch Rock 'n' Roll wurden populär. In der britischen Besatzungszone wurde nach Vorbild der BBC der NWDR aufgebaut: Statt staatlicher Propaganda soll objektive, unabhängige Berichterstattung gesendet werden.

Überhaupt kam dem Rundfunk als einzigem täglich zugänglichen Massenmedium wieder eine wichtige Funktion für die Kunst zu – siehe etwa Wolfgang Borcherts HörspielDraußen vor der Tür “. Ein bekannter Theaterkritiker wurde in dieser Zeit der Berliner Friedrich Luft mit seiner im Radio ausgestrahlten „ Stimme der Kritik “.

Der Weg zur Gründung zweier deutscher Staaten

Gründung der Bizone

Die Länder der amerikanischen und britischen Zone beschlossen im September 1946 die Koordination ihrer Verwaltungen. Der US-amerikanische Außenminister James F. Byrnes wies auf die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands hin. Am 1. Januar 1947 wurden die beiden Zonen wirtschaftlich zur Bizone vereinigt. Später folgte auch die administrative Annäherung, der Weg zu einem „westdeutschen Teilstaat“ war vorgezeichnet. Am 29. Mai 1947 wurde ein Abkommen zwischen der amerikanischen und britischen Militärregierung über die Einrichtung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates unterzeichnet.

Auf der Konferenz aller Ministerpräsidenten der deutschen Länder in München vom 6. bis 8. Juni 1947 wurde die wirtschaftliche Notlage Deutschlands erörtert. Es sollte vor allem eine Regelung zur Überwindung der schlechten Versorgungslage gefunden werden. Die Konferenz scheiterte mit der Abreise des Ministerpräsidenten der sowjetischen Besatzungszone bereits am Vorabend der Konferenz, da die Erörterung einer deutschen Zentralregierung den Vertretern der französischen Zone von der dortigen Besatzungsmacht verboten worden war. Um diese Zeit sprach auch der spätere Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht , vor der Münchener Feldherrnhalle und forderte nochmals zur gesamtdeutschen Einführung des sozialistischen Systems auf.

Frankreich schloss sich mit seiner Besatzungszone im Südwesten Deutschlands erst 1948 und nur zögerlich der Bizone an, dadurch entstand die Trizone . Karl Berbuer schrieb daraufhin das Lied „Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien“.

Im März 1948 verließen die sowjetischen Vertreter aus Protest gegen die Londoner Sechsmächtekonferenz den Alliierten Kontrollrat, der damit endgültig seine Funktion verlor. Am 16. Juni 1948 verließ die sowjetische Delegation auch die Alliierte Kommandantur in Berlin.

Währungsreform

Durch die Währungsreform von 1948 wurde am 21. Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands die Deutsche Mark eingeführt. Jede Person erhielt am 20. Juni – ein „Kopfgeld“ von 40 DM und einen Monat später 20 DM bar ausgezahlt.

Um nicht von den Restbeständen an Reichsmark aus den Westzonen überflutet zu werden, wurde in der Sowjetischen Besatzungszone zwei Tage später, am 23. Juni 1948, ebenfalls eine Währungsreform durchgeführt. Das sowjetische Regime verbot die Benutzung der neuen Westwährung und wollte die neu eingeführte Währung auf ganz Berlin ausweiten. Die Westmächte erklärten diese Anordnung in Westberlin für ungültig und führten am 24. Juni auch dort die D-Mark ein.

Berlin-Blockade und Luftbrücke

Rosinenbomber “ 1948 (Fotografie von Henry Ries )

Aus Protest gegen die Einführung der DM in Westberlin unterbrach die Sowjetunion am 24. Juni 1948 alle Land- und Wasserverbindungen zwischen den westalliierten Besatzungszonen und West-Berlin für den Güterverkehr. Offen blieben lediglich die Luftkorridore. Der Personenverkehr war nicht betroffen. Daraufhin versorgten Amerikaner und Briten die Stadt aus der Luft, bald landete alle zwei Minuten ein Transportflugzeug im Westsektor, die meisten auf dem Flughafen Tempelhof . Moderne Radartechnik ermöglichte die enge Taktung. Trotzdem stürzten im Verlauf der Aktion insgesamt mehr als 70 Maschinen ab.

In dieser Situation empfanden die West-Berliner und auch die Westdeutschen den „Ami“ (Amerikaner) und den „Tommy“ (Briten) immer weniger als Besatzer denn als befreundete Mächte.

Am 9. September 1948 hielt Ernst Reuter (SPD) seine berühmte Berlin-Rede („ Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! “) am Brandenburger Tor vor 250.000 bis 300.000 Menschen. Am 30. November erklärte die sowjetische Administration den Berliner Magistrat für abgesetzt, freie Wahlen gab es daher am 5. Dezember nur in den Berliner Westsektoren. Ernst Reuter wurde zum Oberbürgermeister gewählt, nachdem die sowjetische Administration seinen Amtsantritt 1½ Jahre lang verzögert hatte.

Am 12. Mai 1949 wurde die Blockade Berlins nach elf Monaten aufgehoben.

Gründung der Bundesrepublik Deutschland

Rittersturz-Konferenz 1948

Am 1. Juli 1948 übergaben die Westmächte den Ministerpräsidenten der Westzonen die Frankfurter Dokumente , eine Aufforderung zur Bildung einer verfassunggebenden Versammlung. Auf der Rittersturz-Konferenz im Juli 1948 beschlossen die Regierungschefs der zwölf westdeutschen Länder die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Auf demVerfassungskonvent auf Herrenchiemsee beriet ein Sachverständigenausschuss für Verfassungsfragen die Grundlage für die Arbeit des Parlamentarischen Rates . Dieser trat am 1. September 1948 in Bonn zusammen und erarbeitete dort das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland , das mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Kraft trat; hierdurch wurde die neue Staatsform einer Bundesrepublik als streitbare Demokratie auf dem Fundament der freiheitlichen demokratischen Grundordnung errichtet. Am 14. August 1949 fand die erste Bundestagswahl statt. Am 7. September 1949 konstituierten sich der Bundesrat und der Bundestag .

Ein vollkommen souveräner deutscher (Teil-) Staat war damit noch nicht gegeben: Außenpolitik, Außenhandel und andere Ressorts unterstanden vorerst noch alliierter Kontrolle. Es entstand eine parlamentarische Demokratie . Für die neue Verfassung und die politischen Rahmenbedingungen galt:

„Inhaltlich […] zeigt das Grundgesetz durch seinen offenen Charakter und vor allem durch die Tatsache, dass es von allen relevanten Gruppen – anders als die Weimarer Verfassung – politisch wirklich akzeptiert wurde, ein wesentliches Stück Neuordnung, durch die jede pauschale zeitgenössische und spätere Restaurationskritik nachdrücklich in Frage gestellt wird.“

Gründung der DDR

Am 7. Oktober 1949 fand ein Fackelzug anlässlich der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik statt. Wilhelm Pieck wurde Präsident des neuen Staates. Es entstand eine sogenannte Volksdemokratie .

Weiterführende Informationen

Siehe auch

Film

 • Germany – Made in USA. Wie US-Agenten Nachkriegsdeutschland steuerten. Dokumentation, Deutschland, 45 Min., 1999, Regie: Joachim Schröder, Produktion: WDR -Nachtkultur, Erstausstrahlung: 26. Mai 1999 ( Inhaltsangabe ( Memento vom 25. Dezember 2004 im Internet Archive ) des WDR)

Literatur

 • Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte (Hg): Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945–1949 , ISBN 3-486-52641-3 .
 • Wolfgang Benz : Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau im Vier-Zonen-Deutschland . dtv, München 2012, ISBN 3-423-04522-1 .
 • Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit : 30 Jahre Bundesrepublik . 3 Bände, München.
 • Christoph Brüll: Belgien im Nachkriegsdeutschland. Besatzung, Annäherung, Ausgleich 1945–1958 . Klartext, Essen 2009, ISBN 978-3-8375-0252-7 .
 • Camilo Erlichman, Christopher Knowles (Hrsg.): Transforming Occupation in the Western Zones of Germany. Politics, Everyday Life and Social Interactions, 1945–55 . Bloomsbury Academic, London 2018, ISBN 978-1-3500-4922-2 .
 • Bruno Gebhardt (Begr.), Herbert Grundmann (Hrsg.): Handbuch der deutschen Geschichte . Band 22, 1: Wolfgang Benz, Michael F. Scholz : 20. Jahrhundert (1918–2000). Deutschland unter alliierter Besatzung, 1945–1949 . 10., völlig neu bearb. Aufl., Klett-Cotta, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-608-60022-3 .
 • Christoph Kleßmann : Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955 . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982, ISBN 3-525-36180-7 .
 • Lutz Niethammer : War die bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 1945 am Ende oder am Anfang? In: Lutz Niethammer ua: Bürgerliche Gesellschaft in Deutschland. Historische Einblicke, Fragen, Perspektiven . Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-596-24387-4 ( Fischer 4387 Geschichte ).
 • Manfred Raether: Chronik eines Briefwechsels. 1944–1949. Zeitgeschichte im Spiegel einer von Krieg, Flucht und Trennung geprägten Korrespondenz . M. Raether, Schöneck 2008, ISBN 978-3-00-024063-8 .
 • Heinrich Siegler: Dokumentation zur Deutschlandfrage . Siegler & Co. KG – Verlag für Zeitarchive, Bonn 1961.
 • Heinrich August Winkler : Politische Weichenstellungen im Nachkriegsdeutschland 1945–1953 . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1979, ISBN 3-525-36404-0 .
 • Michael Schwartz : Vertriebene und „Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945–1961. Veröffentlichungen zur SBZ/DDR-Forschung im Institut für Zeitgeschichte, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 61, München 2004, ISBN 978-3-486-56845-5 .

Weblinks

Demontage

Vertreibung

Anmerkungen

 1. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von den Siegermächten alle vorherigen Nationalflaggen verboten.
 2. Tatsächlich gab es im besiegten Feindstaat (lt. US-american Directive of Occupation JCS 1067 ) nur die Flaggen der Besetzer in den jeweiligen Zonen/Sektoren. Per Beschluss der Alliierten hatten deutsche Schiffe ab 1945 den Stander C des Signalflaggenalphabets zu führen. „C“ stand für „ Capitulation “ und wurde in demütigender Absicht festgelegt. Costa Rica erhob Einspruch, da es selber ein ähnliches Erkennungszeichen als Nationalflagge führt. So wurde der Stander C am fliegenden Ende rechtwinklig eingeschnitten. Nach Gründung der beiden deutschen Teilstaaten 1949 entfiel diese Praxis ( siehe auch Flagge Deutschlands 1945–1949 ).

Einzelnachweise

 1. Mehrere unterschiedliche Zeitmodelle bis 1949, dazu Christoph Drösser: Gab es in der Nachkriegszeit eine Zeitumstellung um zwei Stunden? Zeit Online , 22. März 2018, abgerufen am 24. Januar 2020 .
 2. Der Landtag des Saarlandes: Das Saarland nach 1945 ( Memento vom 6. Juni 2009 im Internet Archive ), abgerufen am 1. Oktober 2015.
 3. Foreign relations of the United States: diplomatic papers: the Conference of Berlin (the Potsdam Conference) , 1945 1 , 2
 4. Jonas Tjersland, Tyske soldater brukt som mineryddere , VG, 8. April 2006.
 5. Staff, ICRC in WW II: German prisoners of war in Allied hands , 2. Februar 2005.
 6. Zwangsarbeit als Minenräumer – „Rudi war total durchlöchert“ , in: einestages vom 27. August 2008, Der Spiegel 35/2008.
 7. Christa Schleich: Die Trümmerfrauen des Waldes
 8. Vgl. auch Rosemarie Nemitz, Die Frau in den deutschen Parlamenten , in: Gewerkschaftliche Monatshefte , Jg. 9, 1958, Heft 4, S. 239–244, hier S. 242; Gabriele Bremme, Die politische Rolle der Frau in Deutschland. Eine Untersuchung über den Einfluß der Frauen bei Wahlen und ihre Teilnahme in Partei und Parlament , Göttingen 1956, S. 131.
 9. Note: Food relief shipments to Germany were prohibited by the Allies until December 1945, since „they might tend to negate the policy of restricting the German standard of living to the average of the surrounding European nations. CARE package shipments to individuals remained prohibited until 5 June 1946“ ( Earl F. Ziemke, The US Army. In The Occupation of Germany 1944–1946 , Fn. zu Kap. 23).
 10. James L. Payne: Did the United States Create Democracy in Germany? In: The Independent Review Volume 11 Number 2 Fall 2006. S. 213.
 11. http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=3403
 12. Potsdam Reparations begin , General, S. 13 f. (PDF; 984 kB)
 13. Henry C. Wallich , Mainsprings of the German Revival , 1955, S. 348 ff.
 14. Gerhard Stapelfeldt, Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland , 1998, S. 180.
 15. Deutsch-Amerikanisches Zentrum – James-F.-Byrnes-Institut e. V. ( Memento vom 21. Juli 2010 im Internet Archive )
 16. Nachkriegs-Semester: Studium in Kriegs- und Nachkriegszeit , S. 85.
 17. Lewis H. Brown: A Report on Germany , New York 1947, S. 81.
 18. Zitiert nach Peter Graf von Kielmannsegg: Nach der Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschland , Berlin 2000, ISBN 3-88680-329-5 , S. 36.
 19. Reinhold Nimptsch: Produktive Flüchtlingshilfe der Gewerkschaften. Neue Organisationsmethoden für den Bau von 10.000 Wohnungen , Bund-Verlag, Köln 1950.
 20. Astrid Holz, Dietmar Walberg et al: Siedlungen der 50er Jahre – Modernisierung oder Abriss? Methodik zur Entscheidungsfindung über Abriss, Modernisierung oder Neubau in Siedlungen der 50er Jahre. Endbericht. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR; Förderer), Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V. (Ausführende Stelle); Bauforschungsbericht Nr. 56, Kiel 2006, ISBN 978-3-8167-7481-5 .
 21. Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V. (Hrsg.): Johannes Scharre/Ulrich Haake: „Der Bau von 10.000 Flüchtlingswohnungen in Schleswig-Holstein (ERP-Sonderprogramm 1950) – Ergebnis, Methode, Erfahrungen und Folgerungen“ / Arbeitsgemeinschaft für produktive Flüchtlingshilfe e. V.; (Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums für den Wohnungsbau Nr. 148 (2404/05)); Bauforschungsbericht der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V. Nr. 2, Kiel 1952.
 22. David R. Henderson: German Economic „Miracle“
 23. Norman M. Naimark, The Russians in Germany , S. 206 ff.
 24. How T-Force abducted Germany's best brains for Britain – Secret papers reveal post-war campaign to loot military and commercial assets , Ian Cobain, The Guardian , 29. August 2007.
 25. Konrad Adenauer, Erinnerungen , Bd. 1. Erinnerungen 1945–1953 , engl. Ausgabe 1966, S. 148.
 26. Jean Edward Smith, Feature Review: American Exploitation of Postwar Germany , Diplomatic History, Vol. 17 Issue 1, S. 135–142.
 27. Konrad Adenauer, Memoirs , Vol. 1, 1966, S. 148.
 28. a b John Gimbel, US Policy and German Scientists: The Early Cold War , Political Science Quarterly, Vol. 101, No. 3, (1986), S. 433–451.
 29. a b Ivan Hirst – Englishman who made Volkswagen part of the German economic miracle . The Guardian. Abgerufen am 30. September 2010.
 30. Der Wiederaufbau und die Entwicklung in den vier Zonen 1945–1949 , Konrad-Adenauer-Stiftung , abgerufen am 30. Januar 2017.
 31. Volker Bode: Kriegszerstörung und Wiederaufbau deutscher Städte nach 1945 , in: Leibniz-Institut für Länderkunde (Hrsg.): Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland , Bd. 5, S. 88–91.
 32. Klaus Jochen Arnold: Demontagen in der Sowjetischen Besatzungszone und Berlin 1945 bis 1948. Sachthematisches Inventar ( Memento vom 7. Februar 2013 im Internet Archive ), Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam 2007.
 33. Elke Kimmel: Nachkriegssituation in der SBZ/DDR , bpb , 31. Oktober 2005.
 34. Philipp Ther: Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft , Bd. 127). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998, ISBN 3-525-35790-7 , S. 44 f.
 35. Zahlen aus: Deutschland 1945–1949 , Informationen zur politischen Bildung Nr. 259, bpb, 1998.
 36. Uta Bretschneider: Umsiedler (SBZ/DDR) , Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Universität Oldenburg, 2013.
 37. Michael Schwartz: Staatsfeind Umsiedler , Der Spiegel , 1. Juni 2002; Philipp Ther : Vertriebenenpolitik in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR 1945 bis 1953. Friedrich-Ebert-Stiftung , Netz-Quelle Geschichte und Politik.
 38. Michael Schwartz: Vertriebenenproblem und Umsiedlerpolitik in der SBZ/DDR. PDF ( Memento vom 21. Februar 2007 im Internet Archive ), Friedrich-Ebert-Stiftung; Torsten Mehlhase: Erste Bestrebungen zur Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in Sachsen-Anhalt 1945 bis 1949 unter besonderer Berücksichtigung der Sudetendeutschen. In: Bohemia , Bd. 33, 1992, S. 338–353 ( Digitalisat ).
 39. Michael Schwartz: Vom ‚Flüchtling' zum Neubürger. Vertriebenenintegration als gesellschaftspolitisches Problem der deutschen Nachkriegsgesellschaften ( Memento vom 30. Juli 2017 im Internet Archive ). Dokumentation der Konferenz: Grenze und Grenzbewohner. Nachbarn und Fremde. Alte Heimat – Neue Heimat. Abschied und Ankunft. 2.–4. Dezember 1994, Guben/Gubin. Veröffentlicht in: Transodra. Nr. 10/11, April 1995, S. 26–39.
 40. Justus Fürstenau: Entnazifizierung. Ein Kapitel deutscher Nachkriegspolitik . Neuwied 1969, S. 228 f.
 41. Jeffrey K. Olick: In the House of the Hangman: The Agonies of German Defeat, 1943–1949. The University of Chicago Press, Chicago, London 2005, S. 98 f. ( Fn. 12 ).
 42. Jeffrey K. Olick: In the House of the Hangman: The Agonies of German Defeat, 1943–1949. The University of Chicago Press, Chicago, London 2005, S. 98 f. ( Fn. 12 ).
 43. Constanze Kutschker, Debora Landau: Ein Gründungsdilemma der deutschen Erinnerungskultur: Das Massaker von Gardelegen am 13. April 1945 und seine Folgen Forum Ritualdynamik, Nr. 10, März 2005 ( PDF; 2,3 MB ).