Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Dzjengis Khan

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Genghis Khan (14e-eeuws portret)
Mongoolse naam
Mongools schrift : Cinggis qagan.svg
Transliteratie: inggis Qaɣan
Officiële transcriptie van de PRCh: Qinggis Haan
Cyrillisch schrift : ингис аан
ISO-transliteratie : ingis Haan
Transcriptie: Tschingis Chaan
Uitspraak in IPA : [ dit is een ]
Andere spellingen: Dzjengis Khan
Chinese naam
Traditioneel :成吉思汗
Vereenvoudigd :成吉思汗
Pinyin : Chéngjísī Hàn
Wade-Giles : Ch'êng-chi-szo Hano

Genghis Khan ( Mongools Чингис Хаан, Mongools ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ, oorspronkelijk Temüdschin, Тэмүжин, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ of Temüüdschin, Тэмүүжин, Tatar "de smid"; * waarschijnlijk in 1155, 1162 of 1167; † waarschijnlijk 18 augustus 1227 [1] ) was een Khagan van de Mongolen en stichter van het Mongoolse rijk . Hij verenigde de Mongoolse stammen [2] en veroverde grote delen van Centraal-Azië en Noord-China. Zijn regering als de eerste khagan van de Mongolen duurde van 1206 tot 1227.

Hij verenigde de Mongoolse stammen op het grondgebied van wat nu Midden- en Noord- Mongolië is en leidde hen naar de overwinning tegen verschillende naburige volkeren. Nadat hij tot khagan van alle Mongolen was benoemd, begon hij verdere gebieden te veroveren; in het oosten tot de Zee van Japan en in het westen tot de Kaspische Zee . Om dit rijk te besturen, liet hij zijn eigen schrift ontwikkelen en dwong hij schriftelijke en bindende wetten af. Na zijn dood werd het rijk verdeeld onder zijn zonen en vergroot, maar viel twee generaties later uiteen.

Leven

Situatie van de Mongolen

"Genghis Khan" in klassiek Mongools

De Mongolen vestigden zich oorspronkelijk in het noordoosten van wat nu Mongolië is, tussen de rivieren Onon en Kerulen . Ze bestonden uit nomadische herdersstammen uit de steppe, maar ook uit jagers en vissers uit de bosgebieden en werden opgesplitst in talrijke kleinere groepen.

Het weiland was (en is nog steeds) gemeenschappelijk bezit, eigendomsrechten op land waren onbekend. Niettemin was er door de ongelijke verdeling van het veebezit een vroege feodale orde binnen de afzonderlijke stammen. Tribale leiders voor oorlog-, roof- en jachtexpedities werden rond 1200 nog vrij gekozen door de stamvorsten op een Kurultai , maar in de eenwordingsstrijd van die tijd ontwikkelde zich een militaire aristocratie , die in de loop van de ontwikkeling veel macht verwierf van de Mongoolse oorlogvoering en wiens leiderschapsposities uiteindelijk erfelijk werden onder Genghis Khan.

Oorsprong en geboorte

Volgens de Mongoolse legende waren er aan het begin van de stamboom van Genghis Khan (en ook van alle Mongolen) een wolf en een hinde die zich vestigden in de buurt van de heilige berg Burchan Khaldun aan de oever van de Onon, die daar oprijst. Deze berg ligt ongeveer 170 km ten oosten van het huidige Ulaanbaatar en maakt deel uit van het Chentii-gebergte , waarin ook de rivieren Kerulen en Tuul ontspringen.

Genghis Khan behoorde tot de stam van Mongghol , voor gemeenschappen van Borjigin (wilde eendenmensen) en Unterklan de Qiyat (Kiryat). Hij was de oudste zoon van het clanhoofd Yesügai en zijn vrouw Hoe'lun-Ujin (ook Üdschin ) en ook de achterkleinzoon van de legendarische Mongoolse prins Qabul (ook bekend als Kabul Khan), die de Mongoolse stammen tijdelijk had verenigd. 1130-1150, en kreeg van zijn vader de naam Temüdschin ( tatar .: "de smid", verkeerd vertaald als "de ijzeren" [3] ). Volgens oud Mongools gebruik kwam deze naam van een gevangengenomen vijand.

In het epos De geheime geschiedenis van de Mongolen , in opdracht van zijn zoon en opvolger Ögedei pas na de dood van Genghis Khan, wordt gemeld dat Temüdschin bij zijn geboorte een bloedstolsel in zijn rechtervuist hield, in die tijd een profetisch symbool van kracht en wilskracht voor de Mongolen. De Burchan Chaldun aan de bovenloop van de Onon wordt beschouwd als de geboorteplaats.

Jeugd en adolescentie

In die tijd waren de clans van de steppe voortdurend onderling verwikkeld in gevechten. Temüdschins vader Yesügai had het stammengebied enorm vergroot door middel van invallen tegen de Tataren en Merkieten en daarmee rijkdom en welvaart vergaard. Bij een van deze invallen beroofde hij zelfs de moeder van Temüdschin rechtstreeks uit de trouwauto van haar Merkitiaanse bruidegom en maakte haar zijn eigen vrouw. In zijn jeugd leerde Temüdschin op jonge leeftijd paardrijden, boogschieten en jagen, de toen beslissende vaardigheden om te overleven in de steppen van Centraal-Azië. Zoals vaak het geval is bij nomadische volkeren, gold ook daar de wet van de sterken, die neemt wat hij nodig heeft zonder er rekening mee te houden. Daarom dreigde de verliezer na elke aanval en overval wraak te nemen, zoals Temüdschin later zelf zou ontdekken.

Volgens rapporten ontwikkelde hij als jonge jongen aanvankelijk nogal angstig en verlegen, een hechte band met zijn eedbroeder Jamucha , die later zijn bitterste vijand werd uit rivaliteit.

Temüdschin was negen jaar oud toen zijn vader, zoals toen gebruikelijk was bij de Mongoolse nomaden, samen met hem op zoek ging naar een bruid. In het kamp van een vriendelijke clan van de Unggirat- stam, ontdekten ze een mooi klein meisje genaamd Börte . Dit was de dochter van het opperhoofd, die ze om haar hand vroegen. Zoals laatstgenoemde toestemde, logeerde de toekomstige bruidegom enige tijd volgens het oude gebruik bij zijn schoonouders en sloot daar vriendschap met zijn verloofde.

Zijn vader reed alleen terug en accepteerde onderweg de gastvrijheid van de Tataren. Ze herkenden hem echter als het hoofd van de vijandige stam en vergiftigden hem tijdens het eten. Nadat hij door een boodschapper op de hoogte was gebracht van de dood van zijn vader, keerde Temüdschin terug naar zijn stam. Vanwege zijn jeugd werd hij daar echter niet erkend als de opvolger van zijn vader. De voormalige volgelingen keerden zich af van zijn familie, de hele clan viel uit elkaar en hij bleef als oudste zoon achter met zijn moeder, zijn drie tienerbroers en een zusje. Zonder de bescherming van de stam werden ze geleidelijk beroofd van al hun bezittingen en leefden ze de komende jaren in armoede. Er waren frequente ruzies tussen hem en zijn broers, die uiteindelijk culmineerden in de moord op zijn halfbroer Bektar . Volgens een andere bron doodde hij zijn broer die vocht om de buit na een overval.

Voor andere Mongoolse vorsten was hij, ondanks zijn erbarmelijke levensomstandigheden en zijn jeugd, nog steeds een bedreiging vanwege zijn aristocratische afkomst en moest het gezin keer op keer vluchten. Soms zou Temüdschin in tijden van grote nood zijn toevlucht hebben gezocht op de heilige berg Burchan Chaldun. Bij een van deze ontsnappingen werd hij uiteindelijk gevangengenomen door de Taijut , vastgehouden als een slaaf en ernstig vernederd. Door zijn avontuurlijke ontsnapping uit deze gevangenschap verwierf hij veel respect bij zijn leeftijdsgenoten. Hij vond ook zijn verloofde Börte, met wie hij uiteindelijk trouwde.

Eenwording van de Mongolen

Temüdschin wist dat je alleen in de steppe kunt overleven als je krachtige bondgenoten hebt. Door bekwame diplomatie was hij in staat geleidelijk zijn tegenstanders voor zich te winnen of uit te schakelen.

In 1190 verenigde hij de Mongoolse clans, die toen onder zijn leiding begonnen de naburige steppevolken te onderwerpen. Als stimulans voor de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van zijn strijders beloofde hij hen een rijke buit op de komende campagnes.

In 1201 slaagde hij erin zijn drukste rivaal en voormalige eed of bloedbroeder, de Gurkhan Jamucha, te verslaan. Hij kon aanvankelijk vluchten, maar verloor een groot deel van zijn aanhang. In de wanhopige strijd tegen Temüdschin ging hij steeds wisselende allianties aan met vrienden en vijanden. Dit hopeloze samenspel werd uiteindelijk te veel voor zijn naaste vertrouwelingen en ze droegen hem over aan Temüdschin. Hij heeft hem echter een typisch voorbeeld gegeven. Omdat hij niets liever had dan verraad en verraad, liet hij de volgelingen van Jamucha en al hun familieleden vermoorden. Hij bood echter opnieuw zijn vriendschap aan zijn voormalige bloedbroeder aan en vroeg hem om aan zijn zijde terug te keren. Deze weigerde het aanbod en vroeg om een ​​passende dood, die ook aan hem werd verleend. Temüdschin versloeg later Kushluq , die tegen hem had gevochten met de Kara-Kitai .

In 1202, na een overwinning op de Merkites in het noorden, voelde Temüdschin zich sterk genoeg om wraak te nemen op de Tataren in het oosten voor de dood van zijn vader. In bloedige veldslagen versloeg hij de vier stammen van de Tataren, en volgens de informatie in de geheime geschiedenis van de Mongolen liet hij alleen degenen die verslagen waren in leven die niet groter waren dan de ashoogte van een ossenwagen. In 1203 versloeg hij de Keraiten onder Toghril Khan en Nilkha en in 1204 de Naimanen onder Tayang Baybugha in het westen. Daarmee werden de laatste hindernissen op weg naar onbeperkte macht overwonnen.

Benoeming tot Genghis Khan en wijzigingen

Het rijk van de Mongolen bij de dood van Genghis Khan (1227)
Het Mongoolse Rijk onder Genghis Khan en zijn opvolgers.
 • Uitbreiding onder Genghis Khan en opvolgers
 • Opvolger rijken 1294:
 • gouden horde
 • Chagatai Khanate
 • Ilchanat
 • Yuan-dynastie (Grote Khanat)
 • In 1206 riep Temüdschin een dieet bijeen bij de bron van de Onon, de zogenaamde Kuriltai . Daar werd hij door de aanwezige sjamanen en stamhoofden "Genghis Khan", de Grote Khan van alle Mongolen, genoemd en kreeg hij de titel "onstuimige heerser" (oceaanachtige heerser). Het nationale embleem dat hem werd toegekend, de witte standaard, staat vandaag nog steeds in het Mongoolse parlement samen met negen andere standaarden voor de kernstammen van het rijk in die tijd als een symbool van de huidige Mongoolse staat. De drie punten bovenaan de standaard vertegenwoordigen de maan, de zon en de vlam en zouden de kracht van de Mongolen symboliseren. De maan symboliseert het verleden, de zon het heden en de vlam de toekomst van het Mongoolse rijk.

  De beslissing van de Reichstag resulteerde in een nieuwe staat met Genghis Khan als absolute heerser en enige wetgever. De regering werd gevormd door zijn moeder, broers en zonen. Van vertegenwoordigers van andere volkeren leerde hij hoe hij een groot rijk moest besturen. Daartoe beval hij zijn zoon Ögedei om de oude en nieuw aangenomen wetten op te schrijven in de vorm van een Mongoolse basiswet, de Jassa . Dit werk formuleerde een uniforme verzameling van strikte geboden en voorschriften die het samenleven in het nieuw opgerichte Mongoolse rijk moesten regelen. Dit maakte een einde aan de willekeurige heerschappij van de stamvorsten en schiep een essentiële basis voor een ordelijke staat. Volgens een andere bron liet hij de Jassa optekenen door zijn geletterde, Tataarse adoptiezoon Shigiqutuquals en maakte hem tot zijn opperrechter.

  Vervolgens stelde hij een algemene dienstplicht in en benoemde hij duizenden leiders uit zijn vorige metgezellen om zijn grote leger te leiden. Voor deze en andere benoemingen was bloedverwantschap of stamverwantschap niet langer doorslaggevend, maar onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Khan en bijzondere moed in eerdere veldslagen. De oude stamadel werd grotendeels ontkracht en vervangen door betrouwbare mensen (kokerdragers) uit het leger . Onbetrouwbare stamgroepen werden ontbonden. Deze maatregelen betekenden een revolutionaire breuk met de vroegere sociale omstandigheden in de steppe. De nieuwe orde verving verraad en bedrog door discipline en trouw.

  Af en toe bracht Genghis Khan een jonge jongen van de stammen mee die onder controle was voor zijn vrouw of moeder. Deze kinderen werden door hen geadopteerd en groeiden op als gelijkwaardige familieleden met de biologische zonen van de khan. Zo groeide een groep jonge, vaak getalenteerde mannen op in zijn yurt .

  Naast het goed georganiseerde en streng gedisciplineerde leger , het enige betrouwbare machtsmiddel tegen de traditionele onafhankelijkheid van de stamadel, zette de nieuwe Grote Khan ook zijn eigen lijfwacht op van zo'n 10.000 soldaten. Deze bestond uit de zonen of broers van stamvorsten en militaire leiders, die enerzijds als krijgers voor hem vochten, maar tegelijkertijd als gijzelaars een onderhandelingsfiche vormden om de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de steppe-adel te verzekeren.

  Pas rond 1220 kwamen er voldoende buitenlandse ambtenaren in dienst van Mongolië, zodat men ook kon denken aan een soort burgerlijk bestuur van de onderworpen volkeren.

  Genghis Khan was zelf analfabeet , maar erkende niettemin het belang van schrijven en liet daarom zijn eigen schrift ontwikkelen voor het bestuur van zijn rijk. Zo ontstond het Mongoolse schrift, afgeleid van Oeigoerse .

  Meer veroveringen

  Na de eenwording van het rijk wendde Genghis Khan zich vanaf 1207 tot de verovering van China. Als gevolg daarvan veroverde het leger van de Mongolen het koninkrijk Xixia de Tanguts , het rijk Jurchen in het huidige Noord- en Noordoost-China en de rijke moslimkoninkrijken in wat nu Kazachstan , Oezbekistan , Iran , Afghanistan en Turkije is ; kleine rijken onderwierpen hem als vazallen. Naar schatting is ongeveer 30% van de bevolking omgekomen bij de gewelddadige invallen van het Mongoolse leger. Genghis Khan maakte het belangrijk dat kunstenaars, architecten en bestuurders werden gespaard bij de bloedbaden omdat hij ze nodig had om zijn eigen imperium op te bouwen. Nadat hij in 1209 de Tanguts had onderworpen, creëerde hij een kamp ten zuiden van de Grote Muur voor verdere veroveringscampagnes. In 1211 leidde hij zijn troepen met meer dan 100.000 strijders zuid en oost naar het gebied geregeerd door de Jin-dynastie en rukte op tot aan het schiereiland Shandong . In 1215 nam hij Shandong in na een succesvolle belegering van Peking , en in 1219 bracht Korea ook hulde aan hem.

  In 1217 droeg de Khan zijn generaal J̌ebe Noyan op om de Naimanen Güčülük neer te halen . Na de nederlaag van de Naimans tegen de troepen van Genghis Khan in 1204 vluchtte Tayang Baybugha's zoon Güčülük naar het Kara-Kitai-rijk en greep daar de macht. Güčülük, die door de bevolking werd gehaat, vluchtte opnieuw. J̌ebe volgde hem naar Badachschan in wat nu Afghanistan is, waar Güčülük in 1218 stierf. [4] Kara-Kitai vervolgens vreedzaam ingediend en zo viel de laatst overgebleven steppe koninkrijk op Balkhashmeer .

  In het westen werd een vriendschapsverdrag getekend met het islamitische Khorezmische rijk in Perzië , maar de vrede was van korte duur. Kort daarna werd daar een Mongoolse karavaan in een hinderlaag gelokt en werden de reizigers vermoord.

  Keizerlijke Vergadering en de kwestie van opvolging

  Als gevolg daarvan riep Genghis Khan in 1218 een nieuwe keizerlijke vergadering bijeen om een ​​vergeldingsstaking tegen dit rijk in het westen en andere wetten en richtlijnen op te lossen. Tegelijkertijd wilde hij de kwestie van de opvolging verduidelijken terwijl hij nog leefde. Zijn oudste zoon was Dschötschi († 1227), de tweede Tschagatai († 1242), de derde Ögedei († 1241), de vierde Tolui († 1232).

  Aanvankelijk leidde deze verduidelijking tot een gewelddadige ruzie tussen de zonen, en de oudste werd door alle anderen gewelddadig beledigd. Toen een van hen echter voorstelde om te arbitreren dat Ögedei als zijn opvolger zou worden gekozen, stemde Genghis Khan onmiddellijk in, aangezien zijn middelste zoon als voorzichtig en genereus werd beschouwd. In die zin werd zijn opvolger contractueel vastgelegd tijdens deze bijeenkomst en werd ook besloten tot een wraakcampagne tegen het Khorezmische rijk.

  Genghis Khan's vrouw Börte Udschin werd voor de geboorte van Jochi uit de strijdende stam van Merkits ontvoerd, er waren zo bepaalde twijfels over het vaderschap van Genghis Khan aan zijn eerstgeboren zoon. Zijn naam betekent dus Dschötschi de vreemdeling , en dit resulteerde in het geschil tussen de twee oudste zonen over wie van hen eigenlijk de eerstgeborene was.

  vergeldingscampagne

  In 1219/20 versloegen de Mongolen de troepen van de Khorezm Shah in Transoxanië . Bukhara en Samarkand werden veroverd en Sultan Ala ad-Din Muhammad stierf terwijl hij op de Kaspische Zee vluchtte. Zijn zoon Jalal ad-Din werd in 1221 op de Indus verslagen en vluchtte tijdelijk naar India.

  Oprichting van Karakoram

  In 1220 bepaalde Genghis Khan de locatie van de latere stad Karakorum (zwarte bergen / zwarte rots / zwarte steenslag) , aanvankelijk alleen als een speciale residentie aan de oevers van de Orkhon voor zijn verblijf in het Helin-gebied, zoals het was voor zijn verblijf in andere delen van zijn land waren er al soortgelijke woningen.

  De Orkhon was en is echter de levensader van de hele regio, en de centra van grote vervlogen steppenrijken lagen op zijn oevers zelfs vóór Genghis Khan. Door hier zijn woonplaats te vestigen, plaatste hij zich bewust in de traditie van zijn voorgangers. Om zijn macht te consolideren, ontwikkelde Karakorum zich later tot de eerste hoofdstad van het Mongoolse rijk en kreeg het onder zijn opvolger ook een fortificatie. Voor de Mongolen is Karakoram nog steeds het historische centrum van hun natiestaat .

  Genghis Khan haalde buitenlandse ambachtslieden en kunstenaars naar het land, vooral in de nieuwe hoofdstad, om activiteiten uit te voeren die voorheen onbekend waren voor de nomaden. De Mongolen verwierven meestal niet de kennis van de buitenlanders, maar lieten hen voor hen werken. Sommige buitenlandse ambachtslieden en kunstenaars kwamen vrijwillig, maar ook anderen werden hierheen gedeporteerd.

  Genghis Khan en zijn opvolgers toonden naast hun oorlogshandelingen een tweede, totaal ander gezicht in Karakorum. Door hun tolerante houding ten opzichte van alles wat nieuw en onbekend was, werd hun hoofdstad niet alleen het controlecentrum van het keizerlijke bestuur en een centrum van handel en ambachten, maar ook een smeltkroes van verschillende religies, culturen en volkeren.

  Campagnes naar Oost-Europa

  Rond dezelfde tijd (1220) vielen de Mongolen de Kaukasus en Zuid-Rusland aan , en in 1223 rukten de troepen onder J̌ebe en Sube'etai op tot aan de Oekraïne . Daar versloegen ze de Rus en Kipchaks in de slag om de Kalka . De Mongolen waren toen nog niet gekomen om veroveringen te doen en trokken zich na hun overwinning terug in Mongolië. Pas na de opvolger van Genghis Khan, Ögedei , keerden de Mongolen vijftien jaar later terug naar Oost-Europa en onderwierpen de Rus in de zogenaamde Mongoolse storm en drongen door tot Hongarije, Polen en Oostenrijk. Sube'etai was ook als commandant bij deze campagne betrokken. [5]

  Overlijden en opvolging

  In 1224-1225 keerde de Khan terug naar Mongolië met het plan van een strafexpeditie tegen de Tanguts . Onderweg daarheen stierf hij, waarschijnlijk op 18 augustus 1227. De doodsoorzaak is niet opgehelderd, volgens de meest voorkomende voorstelling bezweek hij aan inwendige verwondingen na een rijongeval. Volgens de Galicische-Volhyn Chronicle werd hij gedood door de Tanguts. Populaire tradities vertellen ook over een Tangut-prinses die haar volk wilde wreken en haar eigen verkrachting wilde voorkomen door hem met een verborgen mes te ontmannen. De Italiaanse paleontholoog Franceso Galassi gaat ervan uit dat Genghis Khan aan de pest is overleden. De traditionele hoge koorts en de snelle dood binnen een week spreken daarvoor. Bovendien werd zijn leger gedecimeerd door de pest. [6]

  Toen Genghis Khan in 1227 stierf, werden alle levende wezens om hem heen gedood, waaronder 2000 mensen die de begrafenis bijwoonden. Volgens de Mongoolse traditie werd de plaats van het graf geheim gehouden en tot op de dag van vandaag is het graf van Genghis Khan niet gevonden. [7]

  Er wordt gezegd dat duizend ruiters zijn begraafplaats met de hoeven van hun paarden hebben geëgaliseerd en dat ze onmiddellijk na hun terugkeer zijn geëxecuteerd, zodat ze de exacte locatie aan niemand konden onthullen. Er wordt algemeen aangenomen dat Genghis Khan werd begraven in Chentii-Aimag ergens op de zuidelijke helling van Burchan Chaldun, omdat deze berg een belangrijke rol speelde in zijn leven, maar er zijn zoveel legendes rond zijn begrafenis dat andere begraafplaatsen ook mogelijk zijn. De locatie van het Genghis Khan-mausoleum bij Ordos in Binnen-Mongolië kan met zekerheid worden uitgesloten . Dit is een gedenkteken met een lege kist en geen echt graf, d.w.z. een cenotaaf .

  Toen Genghis Khan stierf, had zijn rijk een omvang van 19 miljoen km² bereikt, twee keer zo groot als het huidige China . Het strekte zich nu uit van de Chinese Zee in het oosten tot de Kaspische Zee in het westen en is nog steeds de enige nomadische staat ter wereld die 200 jaar heeft bestaan. Maar alleen onder de opvolgers van Genghis Khan zou het zijn laatste expansie bereiken en het grootste rijk in de geschiedenis van de mensheid worden.

  Tegen alle traditie in, maar trouw aan zijn principe dat competentie en geschiktheid beslissen, benoemde Genghis Khan de op een na jongste zoon Ögedei als zijn opvolger tijdens de keizerlijke vergadering van 1218 tijdens zijn leven. Gewoonlijk volgde in de Mongoolse erfopvolging de jongste zoon de vader op en erfde zijn eigendom - minus het aandeel van de oudere zonen. Trouw aan de overeenkomst, werd de nieuwe Grote Khan Ögedei uitgeroepen tot heerser van alle Mongolen tijdens een bijeengeroepen Reichstag in 1229.

  Bovendien werden de onderworpen volkeren en hun territoria verdeeld tussen Tschagatai , Ögedei en Tolui , evenals de afstammelingen van de overleden vierde zoon Dschötschi . Iedereen kreeg zijn eigen gedeeltelijke koninkrijk ( khanate ). Samen bleven de vier families het rijk uitbreiden totdat ze uiteindelijk uit elkaar vielen (zie lijst van de Genghisid-stammen ).

  Effect tot op de dag van vandaag

  Volgens sommige bronnen gaf zijn zoon Ögedei opdracht tot de Geheime Geschiedenis van de Mongolen - een mengeling van kroniek en epos - van Genghis Khan's Tataarse adoptiezoon Shigiqutuquals , die het opschreef in Mongools schrift. Volgens andere bronnen heeft Ögedei het zelf geschreven. Het vertelt het levensverhaal van Genghis Khan en alleen de familie van de Khan mocht het lezen. Dit werk is eeuwenlang verloren gegaan. Pas in 1866 werden in een bibliotheek in China delen van in Chinese karakters geschreven exemplaren gevonden. Het origineel in Mongools schrift is tot op de dag van vandaag niet meer verschenen. De geheime geschiedenis onthult dat Genghis Khan vanwege zijn carrière de hoogste waarde hechtte aan de persoonlijke loyaliteit en loyaliteit van mensen aan hun meesters of vrienden. De volkeren aan wie hij lijden en dood bracht kenmerken hem als een wrede slager, en tot op de dag van vandaag wordt hij beschouwd als een van de grootste massamoordenaars in de menselijke geschiedenis. Toch bracht zijn enorme rijk voor een lange periode veiligheid en vrede aan zijn bewoners.

  Bovendien was hij zeer tolerant in religieuze aangelegenheden en bereid om een ​​luisterend oor te bieden aan elke religieuze denominatie en elke staatsfilosofie. Tegen het einde van zijn leven begreep hij blijkbaar dat zijn regerende principes niet de enige geldige waren en plaatste hij adviseurs zoals de Kitan Yelu Chucai en de Khorezm-turk Machmud Jalatwatsch in topposities om zijn rijk volledig te organiseren. Dit streven wierp echter pas na zijn dood vruchten af ​​onder zijn zonen en kleinkinderen. Het rijk van Genghis Khan bleef zich uitbreiden en tegen 1260 was het intern meer georganiseerd en gepacificeerd dan de meeste van zijn territoria ooit waren - een staat die ook bekend staat als Pax Mongolica . Op dat moment besloeg het iets meer dan 33 miljoen km².

  Genghis Khan had talloze kinderen met een veelvoud aan vrouwen, en verschillende van zijn zonen en kleinkinderen volgden. Volgens sommige schattingen zijn er tegenwoordig ongeveer 16 miljoen mannen afstammelingen van de Mongoolse heersers. [8] Deze schatting wordt niet algemeen aanvaard. In de Aziatische regio tussen de Stille Oceaan en de Kaspische Zee heeft ongeveer acht procent van de mannelijke bevolking een gemeenschappelijke genetische handtekening in het Y-chromosoom . Onderzoekers dateerden de oorsprong van deze eigenschap een paar generaties voor Genghis Khan. Er wordt zelfs aangenomen dat hij en zijn naaste mannelijke familieleden mogelijk verantwoordelijk zijn geweest voor de ongewoon hoge prevalentie ervan. [9] De definitieve bevestiging van deze veronderstelling kon alleen de analyse van zijn DNA zelf opleveren uit minuscule weefselresten, waarvoor eerst het verloren graf van Genghis Khan zou moeten worden ontdekt. [10]

  militaire organisatie

  Bereden boogschutters van de Mongolen
  uit het universele verhaal van Rasheed ad-Din

  Het Mongoolse leger was georganiseerd volgens het decimale stelsel. De troepen waren verdeeld in tien en de mannen controleerden elkaar. Als een krijger de vijand ontvluchtte, moesten de andere negen ook sterven. Door paardenhaar te overhandigen, één haar van elk paard van elke soldaat, zwoeren de legerleiders onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de khagan. Uit deze bundels paardenhaar is de zwarte standaard voortgekomen, de nieuwe standaard van de Mongolen. Deze standaard wordt vandaag de dag nog steeds bewaard als een belangrijk nationaal symbool in het Ministerie van Defensie in Ulaanbaatar .

  De kracht van het nieuwe leger was gebaseerd op zijn strikte discipline, zijn behendigheid op de stoere en duurzame paarden, zijn wapens en zijn geavanceerde gevechtstactieken. Elke ruiter had twee tot drie paarden bij zich en kon in zeer korte tijd grote afstanden afleggen dankzij de altijd beschikbare ruilmogelijkheden. Onderweg stopten ze alleen om te eten en te slapen. De strijders droegen gedroogd vleespoeder ( borts ) in koeienblazen die als proviand aan het zadel waren vastgemaakt. Borts is gemakkelijk te vervoeren en praktisch niet bederfelijk en wordt gekookt in heet water zoals de zakkensoep van tegenwoordig. Met dit energieke en voedzame voedsel konden ze maandenlang voor zichzelf zorgen.

  Alle Mongolen werden van kinds af aan opgeleid als ruiters en boogschutters. Voor hen was de jacht de leerschool van de oorlog. Hun belangrijkste wapen was een speciale samengestelde boog . Sie führten immer mehrere Bögen und viele Pfeile mit geschmiedeten Eisenspitzen mit sich. Die Kompositbögen verliehen den abgeschossenen Pfeilen eine hohe Durchschlagskraft. Durch die Verwendung von Steigbügeln konnten sie Pfeile auch nach hinten abschießen ( Parthisches Manöver ).

  Eine häufig angewandte Gefechtstaktik bestand aus einem kurzen Angriff mit anschließend vorgetäuschtem Rückzug, um die verfolgenden Feinde in einen Hinterhalt zu locken. Auf einer höheren Ebene wurde versucht, die feindliche Armee ganz oder in Teilen einzuschließen und zu vernichten. Dieser Ansatz und die dafür nötige Organisation leiten sich vermutlich von Erfahrungen mit der Kesseljagd in der Steppe ab.

  Chronologie

  • 1155, 1162 oder 1167: Geburt des Temüdschin.
  • 1190: Temüdschin einigt die mongolischen Sippen und unterwirft andere Steppenvölker.
  • 1201: Sieg über Gurkhan Dschamucha .
  • 1202: Sieg über die Merkiten und die vier Stämme der Tataren .
  • 1203: Sieg über die Keraiten .
  • 1204: Sieg über die Naimanen .
  • 1206: Ernennung Temüdschins zum mongolischen Khagan Dschingis Khan auf dem Kuriltai an der Quelle des Onon .
  • 1207/09: Unterwerfung der Tanguten und Errichtung eines Heerlagers auf der chinesischen Seite der chinesischen Mauer für weitere Eroberungszüge.
  • 1211: Eindringen in das Gebiet der Jin-Dynastie und Vordringen bis zur Halbinsel Shandong .
  • 1215: Einnahme von Peking .
  • 1218: Unterwerfung des Kara-Khitai-Reiches am Balchaschsee und Freundschaftsvertrag mit dem muslimischen Choresmischen Reich .
  • 1218: Kuriltai zum Beschluss eines Rachefeldzugs gegen das Choresmische Reich nach einem blutigen Überfall auf eine mongolische Karawane und Ernennung des drittältesten Sohnes Ögedei zum Nachfolger Dschingis Khans.
  • 1219: Beginn der Tributzahlungen von Korea .
  • 1219/20: Sieg in Transoxanien über die Truppen des Choresm-Schahs und Eroberung von Buchara und Samarkand .
  • 1220: Dschingis Khan gründet die spätere Stadt Karakorum , Angriffe der Mongolen im Kaukasus und Südrussland .
  • 1221: Sieg über die Truppen Sultan Dschalal ad-Dins , Sohn des zuvor auf der Flucht am Kaspischen Meer verstorbenen Ala ad-Din Muhammad. Zerstörung von Nischapur .
  • 1223: Vordringen der mongolischen Truppen unter J̌ebe und Sube'etai bis in die Ukraine und Sieg über die Rus in der Schlacht an der Kalka.
  • 1224/25: Dschingis Khans Rückkehr in die Mongolei und Beginn der Strafexpedition gegen die Tanguten . Schwere Erkrankung des Khagans infolge eines Reitunfalls.
  • 18. August 1227: Tod des Khagans.
  • 1229: Kuriltai zur Ernennung von Ögedei zum neuen Khagan getreu der Vereinbarung von 1218 und zur Aufteilung der unterworfenen Völker und ihrer Gebiete unter den noch lebenden Söhnen sowie den Nachkommen des verstorbenen ersten Sohnes Dschötschi.

  Herkunft und Bedeutung des Titels Dschingis Khan

  Zur Herkunft und Deutung des Titels Dschingis Khan, auch als Genghis Khan, Cinggis-Khan, Dschingis-Chan und Djingis Chan bekannt, tauchen in der Literatur eine ganze Reihe von Theorien auf. Die im europäischen Raum weit verbreitete Schreibweise Genghis Khan geht auf D'Herbelot zurück, von dem sie Gibbon übernahm. [11]

  Die beiden überzeugendsten Erklärungen sind:

  • Dschingis Khan entstand aus der chinesisch-türkischen Zusammensetzung chêng-sze khan (aus chinesisch chêng-sze: „edler Reiter/Ritter“ und alttürkisch khan : „Herrscher“) mit der Bedeutung: „Herrscher der edlen Reiter“
  • Dschingis Khan wurde aus dem rein alttürkischen tengis khan ( tengis: „Meer“) gebildet und hätte dann die Bedeutung von: „Herrscher der Meere“, „Ozeangleicher Herrscher“ oder „Herrscher zwischen den Weltmeeren“ (Weltherrscher).

  Quellenlage

  Die Geschichte Dschingis Khans und seines mongolischen Großreiches ist vielfältig überliefert. Viele Details aus seinem Leben und der Nomadenkultur seiner Zeit sind neben legendenhaften Einflechtungen in der Geheimen Geschichte der Mongolen zu finden, die etwa zehn Jahre nach seinem Tod von einem oder mehreren Autoren aus seinem engsten Umfeld aufgezeichnet wurde.

  Daneben existieren zahlreiche Aufzeichnungen von Chronisten und Geschichtsschreibern aus China, dem persischen Raum und natürlich auch aus West- und Osteuropa zur Zeit des Mongolensturms. Zu den Hauptquellen auch für diese Epoche der mongolischen Geschichte zählt vor allem die Geschichtsschreibung in persischer Sprache.

  Aus Westeuropa sei zum Beispiel der englische Benediktinermönch , Heraldiker und Chronist Matthew Paris , auch Matthäus Parisiensis oder Matthaei Parisiensis (* um 1200; † 1259), der großen Abtei St Albans im englischen Hertfordshire mit seiner „ Chronica maiora “ angeführt.

  Außerdem liefern die Erkenntnisse der zahlreichen archäologischen Grabungen an vielen Orten des ehemaligen mongolischen Weltreiches immer mehr Details zu den Ereignissen dieser Zeit. Von besonderer Bedeutung sind hier die bisherigen Grabungsergebnisse auf dem Gelände der ehemaligen Mongolenhauptstadt Karakorum . Nach älteren Erkundungen von Sergej Kiselev in den Jahren 1948/1949 graben dort seit dem Jahr 2000 Archäologen vomDeutschen Archäologischen Institut Bonn unter der Leitung von Hans Georg Hüttel und Ernst Pohl vom Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Bonn zusammen mit mongolischen Wissenschaftlern im Bereich des vermuteten Khaganpalastes und des Handwerkerviertels im ehemaligen Stadtzentrum.

  Rezeption in Film und Literatur

  Die Person Dschingis Khans und sein Leben wurden mehrfach in Filmen verarbeitet, unter anderen in:

  • Der Eroberer . (Spielfilm, USA 1956; Originaltitel: The Conqueror .)
  • Dschingis Khan . (Monumentalfilm, Großbritannien, Jugoslawien, Deutschland 1965; Originaltitel: Genghis Khan .)
  • Tschingis-Chaan . (Biografie/ Historienfilm, VR China 1987; Originaltitel: Chengji Sihan .)
  • Der Mongole . (Spielfilm, Russland, Mongolei, Kasachstan, Deutschland 2007; Originaltitel: Монгол .)
  • Dschingis Khan – Der blaue Wolf . (Monumentalfilm; Japan 2007; Originaltitel: Aoki Ôkami: chi hate umi tsukiru made .)
  • Dschingis Khan – Sturm über Asien . (Historienfilm, USA/ Russland/ Mongolei 2009; Originaltitel: By the Will of Chingis Khan . / Tayna Chingis Khaana .)

  Außerdem gibt es eine Webserie namens Marco Polo , in der man einen Einblick in das Leben nach Dschingis Khan in einer von Kublai Khan geführten Mongolei bekommt.

  Ebenso findet er sich als Themenvorlage in historischen Romanen wieder:

  • Pamela Sargent: Dschingis Khan, Herrscher des Himmels . [12]
  • Wassili G. Jan: Dschingis-Khan . (erster Band der Mongolen-Trilogie) [13]
  • Conn Iggulden: Dschingis Khan . Band 1: Sohn der Wölfe. [14]
  • Erich Schönbeck: Und auf Erden Tschingis Chan. [15]
  • Kurt David: Der schwarze Wolf und Fortsetzung Tenggeri . [16]
  • Galsan Tschinag : Die neun Träume des Dschingis Khan . [17]
  • Malcolm Bosse: Der Khan . [18]

  Siehe auch

  Literatur

  • Dominique Farale: De Gengis Khan à Qoubilaï Khan. Economica, Paris 2003, ISBN 2-7178-4537-2 .
  • Louis Hambis: Gengis Khan (= Que sais-je ? Band 1524). Presses universitaires de France, Paris 1973.
  • Alex Janzen: Ursachen des Erfolges der mongolischen Expansion im 13. Jahrhundert: Versuch einer Analyse. Ars et Unitas, Neuried 2003, ISBN 3-936117-21-7 (= Dissertation, Universität Münster 2003).
  • Christian Koller : Ein Feldherr als Identitätsstifter? Zum Vergangenheitskult in der postkommunistischen Mongolei. In: Arbeitskreis Militärgeschichte. Newsletter. Jahrgang 31, Nr. 2, Arbeitskreis Militärgeschichte e. V. 2008, S. 8–10 ( Volltext als PDF ).
  • Hans Leicht: Dschingis Khan. Sonderausgabe.: Eroberer. Stammesfürst. Vordenker. Patmos, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96050-9 .
  • Franklin Mackenzie: Dschingis Khan. Scherz, Bern/ München 1977; Habel, Darmstadt 1993, ISBN 3-502-16441-X , ISBN 3-87179-179-2 .
  • Reinhold Neumann-Hoditz: Dschingis Khan. Rowohlt, Reinbek 1985, ISBN 3-499-50345-X .
  • Michael Prawdin : Tschingis-Chan und seine Erben. DVA, Stuttgart/ Berlin 1938 (Trotz ihres Alters immer noch lesenswerte Biographie des ukrainisch-britischen Autors).
  • Paul Ratchnevsky : Činggis-Khan – Sein Leben und Wirken. Steiner, Wiesbaden, 1983. In den Anmerkungen gekürzte, englischsprachige Ausgabe: Genghis Khan – His Life and Legacy. Blackwell Publishers, Oxford 1993, ISBN 0-631-18949-1 .
  • Jean-Paul Roux: Gengis Khan et l'Empire Mongol (= Découvertes Gallimard. Band 422). Gallimard, Paris 2002, ISBN 2-07-076556-3 .
  • Jean-Paul Roux: Histoire de l'Empire Mongol. Fayard, Paris 1993, ISBN 978-2-213-03164-4 .
  • Boris Yakovlevich Vladimirtsov : The life of Chingis-Khan. Reissued 1930, Blom, New York 1969.
  • Jack Weatherford: Genghis Khan and the Making of the Modern World. Three Rivers Press, New York 2004, ISBN 0-609-80964-4 .
  • Gudrun Ziegler, Alexander Hogh: Die Mongolen, im Reich des Dschingis Khan. Theiss, Stuttgart 2005, ISBN 3-8062-1940-0 .

  Weblinks

  Commons : Dschingis Khan – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

  Einzelnachweise

  1. The Life and Legacy of Chingis Khan: His Origins. Office of Resources for International and Area Studies (ORIAS) at the University of California, Berkeley, 2002, archiviert vom Original am 23. Februar 2014 ; abgerufen am 18. Februar 2021 (englisch).
   David Morgan: The Mongols (= People of Europe ). Blackwell, Oxford UK/ New York 1986, ISBN 0-631-13556-1 , S. 55.
  2. Hans Rainer Kämpfe: Tschinggis Khan. In: Veronika Veit, Walther Heissig, Michael Weiers (Hrsg.): Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986, ISBN 978-3-534-03579-3 , S. 183f.
  3. Fernsehsender Phoenix: Mongolen – Im Reich des Dschingis Khan vom 11. August 2007 (16:15–17:00 Uhr).
  4. Stephen Pow: The Last Campaign and Death of Jebe Noyan. In: Journal of the Royal Asiatic Society. Band 27, Nr. 1, Cambridge University Press, Cambridge 2017, S. 5 (englisch).
  5. Paul D. Buell: Sübȫtei Ba'atur . In: Igor de Rachewiltz et al. (Hrsg.): In the Service of the Khan: Eminent Personalities of the Early Mongol-Yuan Period 1200–1300 . Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1993, S. 19–20 (englisch); Peter Jackson: The Mongols and the West 1221–1410 . Routledge, New York, 2014, S. 39–40, 63–65 (englisch); Carl Fredrik Sverdrup: The Mongol Conquests: The Military Operations of Genghis Khan and Sube'etei . Helion, Solihull, 2017, S. 191–208, 305–319 (englisch).
  6. Frank Thadeusz: Medizingeschichte: Starb Dschingis Khan an der Pest? In: Der Spiegel 7/2021, 13. Februar 2021, S. 92 (mit Verweis auf einen Artikel Galassis im International Journal of Infectious Diseases ).
  7. Jennifer L. Hanson: Mongolia (= Nations in transition. ). Facts On File, New York 2004, ISBN 0-8160-5221-2 , S. 10.
  8. Hildegard Kaulen: Nicht nur Dschingis Khan: Männer mit vielen Nachkommen. In: faz.net . 21. Februar 2015, abgerufen am 18. Februar 2021 .
  9. T. Zerjal ua: The Genetic Legacy of the Mongols. In: American Journal of Human Genetics . (AJHG) Band 72, Nummer 3, März 2003, S. 717–721, doi : 10.1086/367774 , PMID 12592608 , PMC 1180246 (freier Volltext).
  10. Vater von acht Millionen. In: freenet.de . 3. September 2009, abgerufen am 18. Februar 2021 .
  11. Ruy González de Clavijo, Clements Markham : Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at Samarcand, AD 1403-6 (= Works issued by the Hakluyt Society . Nr. 26). Printed for the Hakluyt Society, London 1859, Vorwort S. xi.
  12. Pamela Sargent: Dschingis Khan, Herrscher des Himmels (= Bastei-Lübbe-Taschenbuch. Band 12879). Bastei-Verlag Lübbe, Bergisch Gladbach 1998, ISBN 3-404-12879-6 .
  13. Wassili G. Jan : Dschingis-Khan (= Insel-Taschenbuch. Nr. 461). (Aus dem Russischen von Horst Wolf) Kiepenheuer, Weimar 1953, Auflagen bis 1989, ISBN 3-378-00041-4 / Insel-Verlag 1990, ISBN 3-458-32161-6 .
  14. Conn Iggulden: Dschingis Khan. Band 1: Sohn der Wölfe. (Aus dem Englischen von Andreas Helweg) Deutsche Erstausgabe, Blanvalet, München 2008, ISBN 978-3-442-37001-6 . (englischer Originaltitel: Conqueror. Band 1: Wolf of the Plains. )
  15. Erich Schönbeck: Und auf Erden Tschingis Chan. 2. Auflage, Prisma-Verlag/ Zenner & Gürchott, Leipzig 1967.
  16. Kurt David: Der schwarze Wolf. und Tenggeri. Verlag Neues Leben, Berlin 1966 und 1968.
  17. Galsan Tschinag : Die neun Träume des Dschingis Khan. 1. Auflage, Insel-Verlag, Frankfurt am Main/ Leipzig 2007, ISBN 978-3-458-17336-6 .
  18. Malcolm Bosse: Der Khan: (Aus dem Englischen von Elfie Deffner) 1. Auflage, Scherz, Bern/ München/ Wien 1995, ISBN 978-3-502-10057-7 .
  Vorgänger Amt Nachfolger
  (Keiner) Erster Khagan der Mongolen
  1206–1227
  Ögedei Khan