Legioen van Eer

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Jacques-Louis David : Portret van Napoleon in zijn studeerkamer, olieverf op doek, 1812

Het Legioen van Eer ( Frans Légion d'honneur , volledig L'ordre national de la Légion d'honneur ) is een Franse orde van verdienste . De orde werd op 19 mei 1802 opgericht door Napoleon Bonaparte , toen nog Eerste Consul, met de bedoeling militaire en ambtelijke dienst, uitmuntende talenten en grote deugden te belonen. Geen enkele burger wordt uitgesloten van deze bestelling vanwege zijn of haar geboorte, status of religie. Het Legioen van Eer is de meest prestigieuze onderscheiding in Frankrijk. In burgerkleding wordt de miniatuur gedragen als een rood lint of een rode rozet in het knoopsgat, afhankelijk van de rangschikking. [1]

verhaal

De Franse Revolutie van 1789 veranderde het etiketteringssysteem fundamenteel. Het ordesysteem van de adel werd in Frankrijk afgeschaft. De nieuwe orde wilde echter niet zonder een systeem van etikettering. De administratieve en staatsautoriteiten die door de revolutionaire transformatie werden gecreëerd, waren gebaseerd op de actieve medewerking van vertegenwoordigers van de lagere klassen van de bevolking. In de coalitieoorlogen die tegen Frankrijk werden gevoerd, leek het noodzakelijk om onderscheidingen in het leven te roepen die de wil tot optreden van de massale legers uitdrukten ( levée en masse ) en vooral als motivatie dienden. Door de veranderde sociale structuren kon het bestelsysteem uit dynastieke tijden niet worden gebruikt. Beloningen namen de vorm aan van geldgeschenken of de toekenning van erewapens in de vorm van gegraveerde rapiers en sabels.

Het Legioen van Eer, gebaseerd op een idee van Napoleon Bonaparte, werd in 1802 in de Nationale Vergadering tot stand gebracht. Het Legioen van Eer beschouwde civiele en militaire verdiensten in gelijke mate. Oriëntatie werd verzorgd door Romeinse modellen, wat ook tot uiting kwam in de namen. Het Legioen bestond uit 16 cohorten, wat overeenkomt met het aantal regionale regio's . Elk van hen telde 350 legioensoldaten, 30 officieren, 20 commandanten en 7 grote officieren. De Grote Raad zat de cohorten voor; Het hoofd van de Raad en het Legioen was de eerste consul. Iedereen kon worden toegelaten tot het Legioen, ongeacht rang of status en ongeacht religieuze overtuiging. Acceptatie en lidmaatschap vertegenwoordigden de onderscheiding. Tot 1804 waren er ook geen zichtbare insignes om te dragen.

Verandering van ridderorde naar orde van verdienste

Jean-Baptiste Debret : Eerste uitreiking van de decoraties van het Legioen van Eer in de kerk van het tehuis voor invaliden op 14 juli 1804 (1812), Musée national du château de Versailles
Voormalig nationaal wapen van de Franse Republiek

De onderscheiding verschilde fundamenteel van de orde van het Ancien Régime en kwam in deze vorm overeen met de sociale behoeften en vereisten van de consulaire periode. Toen Napoleon in 1804 tot keizer werd gekroond, werden ook de statuten van het Legioen van Eer gewijzigd. Het werd door een organisatie omgezet in een Order of Merit. In de jaren daarna was er een vijfledige indeling in Grootkruis (maximaal 75), Grootofficier (maximaal 250), Commandant (maximaal 1.250), Officier (maximaal 10.000) en Ridder (maximaal 125.000), die afweek van de enkele of drieledige volgorde van eerdere bestellingen. Een uitdrukking van de nationale betekenis van deze onderscheiding is het bestaan ​​ervan door de politieke en temporele verandering tot op heden. Als civiele en militaire rangorde stond en staat het open voor iedereen, ongeacht rang of positie. In de loop der jaren werden alleen wijzigingen aan de onderscheiding of veranderingen in grootte en afbeelding evenals het motto in het medaillon van de medaille aangebracht. De veranderingen kwamen overeen met de respectieve politieke omgeving. Van 1871 tot 1912 maakte het symbool van het Legioen van Eer ook deel uit van het staatswapen van de Derde Republiek .

Internationale rolmodelfunctie

Award document voor de Hanze Minister-Resident in Parijs Hermann von Heeren (1868)

Het Legioen van Eer als uiterlijk teken van sociale verandering stond ook model voor de beloningssystemen van andere landen. De ontwikkeling van Europa werd blijvend beïnvloed door de Franse Revolutie, de gevolgen van de coalitieoorlogen en de Napoleontische oorlogen. Staten die afhankelijk waren van of bezet waren door Frankrijk namen delen van de maatschappelijke structuren over. Ook in de monarchale landen van Duitsland nam het aantal orders voor verdienste in de 19e eeuw toe. Hoewel de adel niet langer een vereiste voor onderscheiding was, waren de hoge klassen (Grootkruis en Commandeur) nog steeds gebonden aan rang en status. In de 19e eeuw werd het beloningssysteem gekenmerkt door een groot aantal stichtingen. Van 1800 tot 1945 werden in de Duitse deelstaten 3.500 draagbare staatsonderscheidingen in alle categorieën en klassen gecreëerd. Er werden ereprijzen in het leven geroepen voor een breed scala aan prestaties en verdiensten in verschillende gebieden, beroepen, kantoren en functies. Verwezenlijkingen op wetenschappelijk en technisch gebied, in industriële ontwikkeling en in het omgaan met administratieve taken werden erkend met de toekenning van een Order of Merit. Vanuit politiek oogpunt werden vertegenwoordigers van de bourgeoisie in de 19e eeuw erkende krachten in de samenleving.

Veel bestellingen werden uitgebreid met een vierde klasse of een medaille of een kruis. In technische termen worden deze onderscheidingen die aan een bestelling worden bevestigd, aangesloten medailles of kruisen genoemd. Ook lagere beroepsgroepen in het staatsapparaat en lagere rangen in het leger zouden van onderscheidingen kunnen profiteren. Het toekennen van medailles aan arbeiders of boeren bleef een uitzondering. Fundamenten en statuten, klassenindeling en toekenningsmodaliteiten, evenals het ontwerp en de vorm van de orden van de 19e eeuw werden inhoudelijk door de Duitse vorsten gegeven. Ze waren gericht op de waardering van prestaties om monarchale structuren te behouden. Onderscheidingen aan vertegenwoordigers van de bourgeoisie zijn een uitdrukking van de waardering van hun werk op politiek, economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied binnen het monarchale systeem.

Bestel lessen

Naast de Grand Maître , een niveau gereserveerd voor het staatshoofd (hij draagt ​​de kraag met medailles) als officieel insigne, zijn er vijf niveaus van de orde.

drie rangen Speciale onderscheidingen
Ridder - Chevalier de la Légion d'Honneur, voorheen Légionnaire Officier - Officier de la Légion d'Honneur Commandant - Commandeur de la Légion d'Honneur, voorheen Commandant Grootofficier - Grootofficier de la Légion d'Honneur Grand Cross - Grand-croix de la Légion d'Honneur, voorheen Grande Décoration , Grand Aigle of Grand Cordon
Legion Honneur Chevalier ribbon.svg Legion Honor Officier ribbon.svg Legion Honneur Commandeur ribbon.svg Legion Honor GO ribbon.svg Legion Honneur GC ribbon.svg
alternatieve beschrijving
Medaille aan een lint, gedragen op de linkerborst Bestellen met een rozet op het lint, gedragen op de linkerborst Nekvolgorde Medaille aan een lint, gedragen op de linkerborst, met een orderster op de rechterborst Bestelster op de linkerborst, met een bestellint over de rechterschouder

Groepen en gemeenschappen kunnen ook worden onderscheiden met het Legioen van Eer à titre collectif , bijvoorbeeld scholen, militaire academies en regimenten en vooral steden. Van deze laatste kregen er meer dan 60 het Legioen van Eer omdat ze bijzonder te lijden hadden onder gevechtsoperaties of omdat ze werden gekenmerkt door een bijzonder collectief verzet tegen de vijand. [2]

Salaris van eer

Tot op de dag van vandaag wordt een ereloon geassocieerd met toelating tot het Legioen van Eer. De jaarlijkse bonus is sinds de oprichting tot het midden van de 19e eeuw nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Het kreeg een

 • Legionnaire (légionnaire, hernoemd naar Ritter / chevalier in 1808): 250 gold francs (F)
 • Officier ( officier ): 1000 F
 • Commandant ( commandant , sinds 1816 Kommandeur / commandeur ): 2000 F
 • Grootofficier : 5000 F
 • Großer Adler ( grand-aigle , sinds 1805) / Großes Band ( grand-cordon , tijdens de eerste restauratie in 1814) / Großkreuz ( grand-croix , 1816): 20.000 F

Het ereloon betekende een aanzienlijke verhoging van de civiele of militaire lonen. In 1805, bijvoorbeeld, een gewone ontving infanterist ongeveer 100 F per jaar, een sub-luitenant 1000 F, een kapitein 2000 F, een kolonel 5000 F en een divisie algemene 20.000 F.

Napoleon III verlaagde het pensioenbedrag voor alle niveaus van de orde, met uitzondering van ridders, in 1852. Voortaan ontving de

 • Officier: 500 F
 • Commandant: 1000 F
 • Grootofficier: 2000 F
 • het grootkruis: 3000 F

Tegenwoordig is het ereloon slechts symbolisch, aangezien de inflatie sinds het einde van de 19e eeuw niet is gecompenseerd . Een verlaging van de nominale waarde in 1960 betekende de omrekening van oude frank naar nieuwe frank ( Nouveau Franc ) in een verhouding van 100:1 en de invoering van de euro in 1999/2002.

In 2009 was de jaarlijkse betaling aan één:

 • Ridder: € 6,10
 • Officier: € 9,15
 • Commandant: € 12,20
 • Grootofficier: € 24,39
 • Drager van het Grootkruis: € 36,59

Bekende medailledragers

Persoonlijk artikel op Wikipedia, zie categorie: Lid van het Legioen van Eer

Sinds de oprichting is de orde erkend door alle politieke systemen en regeringen. De winnaars van de prijs vormen een gemeenschap, die wordt voorgezeten door de president. De beslissing aan wie een medaille van het Legioen van Eer wordt toegekend, behoort alleen toe aan de huidige Franse president , die ook de Grootmeester van het Legioen van Eer is.

Grand Chancelier de la Legion d'Honneur

Grand Maître de la Legion d'Honneur (GM LH)

Grand croix de la Legion d'Honneur (GC LH)

Grand Officier de la Legion d'Honneur (GO LH)

Bestel ster voor de Grootofficier van het Legioen van Eer

Commandeur de la Legion d'Honneur (C. LH)

Commandeurkruis in de Orde van het Franse Legioen van Eer, 1818 door koning Lodewijk XVIII. toegekend aan Goethe

Officier de la Legion d'Honneur (O. LH)

Officierskruis van het Legioen van Eer in goud, III. Republiek , rond 1880.

Chevalier de la Legion d'Honneur (Ch.LH)

Ridderkruis van het Franse Legioen van Eer, toegekend aan Goethe door keizer Napoleon in 1808
Napoleon's decreet tot benoeming van Goethe , Wieland , Stark en Vogel (burgemeester van Jena) als ridders van het Legioen van Eer (1808)

Ablehnungen des Ordens

 • Die Mitarbeiter der Satire-Zeitung Le Canard enchaîné haben von jeher die Auszeichnungen durch Orden zurückgewiesen, in erster Linie diejenigen der Ehrenlegion. Der Journalist Pierre Scize wurde 1933 entlassen, weil er ihn angenommen hatte. [18]
 • Der Dramaturg Népomucène Lemercier weigerte sich, den Eid auf den Kaiser und seine Dynastie abzulegen. Lafayette und der Dichter Jean-François Ducis , Gérard de Nerval , George Sand , Honoré Daumier , Émile Littré , Gustave Courbet und Guy de Maupassant lehnten die Annahme ab, Maurice Ravel gab sie ohne Begründung zurück. Pierre und Marie Curie , Eugène Le Roy, Jean-Paul Sartre , Simone de Beauvoir , Albert Camus , Antoine Pinay gehören zu den weiteren Verweigerern. Brigitte Bardot wurde 1985 ausgezeichnet, weigerte sich aber, zur Verleihung zu erscheinen, ebenso Catherine Deneuve und Claudia Cardinale . [19]
 • Anarchistische Dichter wiesen die Auszeichnung ebenso zurück wie etwa Jacques Prévert , Georges Brassens , der darüber ein Chanson schrieb, oder Léo Ferré , der spottete, „dieses unglückselige Band, das rot wie die Schande ist“. [20]
  Geneviève de Fontenay dagegen, die Präsidentin von Miss France , wurde von einem savoyischen Abgeordneten vorgeschlagen, lehnte aus Bescheidenheit ab: „Dieses Band an irgend jemanden abzugeben … wie eine Schokoladenmedaille, ist wirklich eine Entehrung des Ordens.“ [20]
 • Der Ende 1997 ausgezeichnete Schriftsteller Bernard Clavel hatte wissen lassen, dass er den Orden nicht annähme und es vorzöge, dem „Clan derjenigen, die ihn verweigert haben“ anzugehören. Er fügte hinzu, dass sein Onkel Charles ihn erhalten hatte, weil er sein Blut in einem fürchterlichen Krieg in Strömen für sein Land vergossen hatte. „Ich denke, er würde sich in seinem Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich das gleiche Band trage wie er.“
 • Vincent Auriol , Präsident der Republik, hatte 1949 den Schriftsteller Marcel Aymé für den Orden der Ehrenlegion vorgeschlagen. Aymé antwortete 1950 in der Satirezeitschrift Le Crapouillot wortreich, höflich und derb zugleich: „… würde ich Sie bitten, dass Sie bereit sind, sich Ihre Ehrenlegion sonstwo hinzustecken …“ ( … je les prierais qu'il voulussent bien, leur Légion d'honneur, se la carrer dans le train … [21] [22] ) Aymés Replik wurde häufig zitiert und dadurch im Laufe der Jahre berühmt. [23]
 • Es gibt auch Personen, die den Orden zwar akzeptieren, sich jedoch weigern, ihn zu tragen, zum Beispiel Jean d'Ormesson von der Académie française .
  Der Armenhelfer Abbé Pierre wurde 1992 zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannt. Er lehnte die Auszeichnung zwar nicht ab, weigerte sich aber bis 2001 sie zu tragen, aus Protest gegen die Weigerung des französischen Staates, den Obdachlosen leere Wohnungen zuzuweisen. Im Jahr 2004 wurde er zum Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion ernannt. [3]
 • Der türkische Hochschulratspräsident, Erdoğan Teziç , hat die Auszeichnung zum Kommandeur zurückgegeben, die ihm am 17. Juli 2004 vom französischen Präsidenten Jacques Chirac erteilt wurde. Als Grund für die Rückgabe nannte Erdoğan Teziç die Verabschiedung des Gesetzes, das die Leugnung des armenischen Genozides unter Strafe stellt. [24]
 • Michèle Audin lehnte 2009 die Annahme der Mitgliedschaft in der Ehrenlegion ab, da der französische Staatspräsident nicht auf eine Bitte ihrer Mutter um Aufarbeitung des Schicksals ihres Vaters reagiert hatte. Ihr Vater Maurice Audin war in Algerien 1957 von französischen Fallschirmjägern zu Tode gefoltert worden. [25] Für diesen Mord wurde kein Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen.
 • Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty lehnte am 1. Januar 2015 die Nominierung für die Ehrenlegion ab. [26]
 • Geneviève Callerot wollte den Orden zunächst ablehnen, „weil es haufenweise Leute gibt, die ihn viel mehr verdienen“, nahm ihn jedoch am 26. August 2018 unter der Bedingung an, dass postum „ihre Eltern und Geschwister mit eingeschlossen werden.“ [27] Callerots Familie verhalf im Zweiten Weltkrieg mehr als 200 Menschen, darunter vielen Juden, zur Flucht aus dem von den Nazis besetzten südwestfranzösischen Département Dordogne in die unbesetzte Zone Frankreichs . [28]

Museum der Ehrenlegion

Das für den Fürsten Friedrich III. von Salm-Kyrburg gebaute Hôtel de Salm ist seit dem 13. Mai 1804 Sitz der Ehrenlegion und beherbergt deren Museum.

Kuriosa

Auch ein Tier erhielt die höchste Auszeichnung. Eine Taube brachte im Ersten Weltkrieg bei Verdun als letzte Brieftaube die Bitte um Entsatz der in Fort Vaux eingeschlossenen Soldaten am 6. Juni 1916 heil ans Ziel, starb aber noch am selben Tag aufgrund der eingeatmeten Kampfgase. Postum erhielt sie das rote Band. [29]

Die Ehrenlegion in der Heraldik

Mit der Proklamation des französischen Kaiserreiches wurde eine Reform des Wappenwesens durchgeführt. In Staats-, Kommunal- und Familienwappen konnte nun die Insigne der Ehrenlegion geführt werden; die verschiedenen Klassen wurden heraldisch genau unterschieden.

Historische Literatur

 • EM Perrot: Vom Hosenbandorden zur Ehrenlegion. Die historischen Ritter- und Verdienstorden Europas. Nachdruck der Ausgabe von 1821. Mit einem Nachwort von Armin Wolf . Harenberg, Dortmund (= Die bibliophilen Taschenbücher. Band 220).

Weblinks

Commons : Ehrenlegion – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Ehrenlegion – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Volker Saux: Das Symbol: die Ehrenlegion. ( Memento vom 22. März 2014 im Internet Archive ) In: arte .tv , 1. Juni 2008.
 2. Kurzer Überblick: L'ordre national de la légion d'honneur. ( Memento vom 11. Juni 2012 im Internet Archive ). In: Préfecture de la Somme , (PDF), siehe Kap.: La décoration à titre collectif .
 3. a b Légion d'honneur: ceux qui l'ont refusée: 4. L'Abbé Pierre. In: bfmtv.com , 24. September 2018, (franz.), aufgerufen am 16. Februar 2020.
 4. a b Leo Klimm: Am Hofe von Paris. In: Süddeutsche Zeitung . 14. April 2015, abgerufen am 16. Februar 2020 .
 5. Dieter Althaus: Mein Lebenslauf. ( Memento vom 15. Mai 2019 im Internet Archive ). In: dieter-althaus.de .
 6. Scrittori: Umberto Eco all'Eliseo onorato da Sarkozy con Legion d'Honneur. ( Memento vom 29. August 2014 im Internet Archive ). In: Libero Quotidiano , 13. Januar 2012, (italienisch).
 7. a b Association des Anciens Elèves du Lycée Charlemagne: Elie Broca (1814–1887). ( Memento vom 1. Juli 2019 im Internet Archive ). In: Lycée Charlemagne , Paris.
 8. Émile J. Lassalle: Charles de LAMBERT – Brevet n° 8. In: AviaTechno Technologie et Aéronautique. Abgerufen am 3. Januar 2021 (französisch).
 9. Ernennungsakten zu Albert Bettannier. In: Base LéonoreMinistère de la culture , aufgerufen am 15. Februar 2020.
 10. Laudatio von Arndt Sorge : Honorary Member 2005: Jean-Claude Thoenig. ( Memento vom 23. September 2015 im Internet Archive ). In: European Group for Organizational Studies ( EGOS ), 2005.
 11. jnb/ AFP : Joanne K. Rowling zur Ritterin gekürt. In: Tagesspiegel , 4. Februar 2009.
 12. Harald Schmidt zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. ( Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive ). In: Französische Botschaft in Berlin , 6. Mai 2013.
 13. Rolf Heuer awarded prestigious French honour. In: Cern , 13. Dezember 2016.
 14. Gudrun Gersmann, ehemalige Direktorin des DHIP, erhält französischen Verdienstorden. In: Deutsches Historisches Institut Paris ( DHIP ), 21. Februar 2017.
 15. 102 Jahre alte Französin in Ehrenlegion aufgenommen. In: orf.at , 26. August 2018, aufgerufen am 16. Februar 2020.
 16. Susan Reidy: AGCO leader named to France's Legion of Honor. In: world-grain.com , 16. Oktober 2018.
 17. Ehrungen für DGAP-Wissenschaftlerinnen. In: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). 24. Januar 2019, abgerufen am 15. Februar 2020 .
 18. Nicolas Offenstadt: Scize, Pierre [Joseph-Michel Piot dit .] In: maitron.fr , (Le Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français), 30. November 2010: « Son éviction du Canard enchaîné en janvier 1933, pour avoir été décoré de la Légion d'honneur, jusque-là objet de ses sarcasmes, fit couler beaucoup d'encre. Il tenta à plusieurs reprises de se justifier, notamment auprès de Maurice Maréchal. » Übersetzung: „Sein Ausschluss vom Canard enchaîné im Januar 1933, weil er mit der Ehrenlegion ausgezeichnet worden war, die bis dahin Gegenstand seiner Sarkasmen war, ließ viel Tinte fließen. Er versuchte bei mehreren Gelegenheiten, sich zu rechtfertigen, insbesondere vor Maurice Maréchal .“
 19. Cyrille Frank: Légion d'Honneur: quelles célébrités l'ont refusée? In: La Dépêche , 10. April 2012.
 20. a b AFP : De Sartre à Bardot: des personnalités qui ont refusé la Légion d'honneur. In: Le Point , 1. Januar 2015, (franz.).
 21. Nicolas Guégan, Grégoire Leménager: Légion d'Honneur: Tardi se la carre au train. In: Nouvel Observateur , 2. Januar 2013.
 22. Gabrielle Rolin: Marcel Aymé savait refuser avec panache. In: L'Express , 1. Juni 2001: « Et pendant que j'y serais, pour n'avoir plus à y revenir, pour ne plus me trouver dans le cas d'avoir à refuser d'aussi adorables faveurs, ce qui me cause nécessairement une grande peine, je les prierais qu'ils voulussent bien, leur Légion d'honneur, se la carrer dans le train comme aussi leurs plaisirs élyséens. » Übersetzung: „Und wenn ich schon mal dabei bin, damit ich nicht mehr darauf zurückkommen muss, damit ich solche liebenswerten Gefälligkeiten, die mir notwendigerweise große Schmerzen bereiten, nicht ablehnen muss, würde ich sie bitten, dass sie bereit sind, sich Ihre Ehrenlegion sonstwo hinzustecken, ebenso wie ihre elysischen Freuden.“
 23. Jonathan Bouchet-Petersen: Légion d'honneur: Piketty ignorait qu'il allait être promu. In: Libération , 1. Januar 2015: « réplique fameuse ».
 24. Türkischer Hochschulratspräsident gab französische Auszeichnung zurück . In: Wikinews , 17. Oktober 2006.
 25. Antwortbrief Audins an Sarkozy: La lettre de Michèle Audin à Nicolas Sarkozy. In: mediapart .fr , 2. Januar 2009, (frz.).
 26. Christian Schubert: Star-Ökonom Thomas Piketty: „Nicht die Regierung entscheidet, wer zu ehren ist“. In: FAZ.net , 2. Januar 2015.
 27. 102 Jahre alte Französin in Ehrenlegion aufgenommen. In: orf.at , 26. August 2018, aufgerufen am 16. Februar 2020.
 28. Pascal Faiseaux: Geneviève Callerot, 102 ans, agricultrice, romancière, résistante, chevalier de la légion d'honneur. In: France 3 Périgords , 27. August 2018, aufgerufen am 15. September 2020, mit Video, 1:54 Min., (frz.).
 29. Sven Felix Kellerhoff : Jeder sieht sich schon vor seinem Grab . In: Die Welt , 21. November 2006, zum ZDF -Film „Die Hölle von Verdun “.