Francesco Petrarca

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Petrarca, detail van een fresco van Andrea di Bartolo di Bargilla (rond 1450) Uffizi
Petrarca, tekening door Altichiero da Zevio , rond 1370 tot 1380

Francesco Petrarca (geboren 20 juli 1304 in Arezzo , † 19 juli 1374 in Arquà ) was een Italiaanse dichter en historicus . Hij wordt beschouwd als een mede-oprichter van het humanisme uit de Renaissance en, samen met Dante Alighieri en Boccaccio, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vroege Italiaanse literatuur . De naam is gebaseerd op de term Petrarkisme , die een richting van Europese liefdespoëzie beschrijft die wijdverbreid was in de 17e eeuw.

Leven

Zijn vader, de notaris Pietro di Parenzo (bijnamen: Petracco, Patraca) [1] werd uit Florence verbannen als aanhanger van de paus . Op zevenjarige leeftijd volgde Petrarca hem naar Avignon , waar Pietro di Parenzo vanaf 1312 had gewoond terwijl zijn familie in Carpentras woonde. Petrarca studeerde rechten in Montpellier vanaf 1316 en in Bologna vanaf 1320. In 1326 keerde hij terug naar Avignon. Hij brak zijn juridische studies af, ontving de kleine bestellingen en had zijn nieuwe woonplaats in een huis in Fontaine-de-Vaucluse in wat nu het Département Vaucluse is . Petrarca koos de kerkvader Augustinus als zijn model en probeerde zijn manier van leven na te volgen. Na de dood van zijn vader kwam Petrarca in economische moeilijkheden.

Ontmoeting met Laura

Op 6 april 1327 zag hij volgens zijn informatie een Goede Vrijdag , maar eigenlijk een Paasmaandag , een jonge vrouw die hij Laura noemde en die mogelijk identiek was aan de toen ongeveer 16-jarige en pas getrouwde Laura de Noves . Haar indruk was zo sterk op hem dat hij haar vereerde als een ideale vrouwelijke figuur en een permanente bron van zijn poëtische inspiratie gedurende zijn hele leven, wetende en accepterend dat ze buiten bereik van hem was. Als dichter streefde hij naar roem en laurier (Latijnse laurus ) en vond daarvoor een middel in Laura .

“Laura [...] verscheen voor het eerst in mijn vroege jeugd, in het jaar des Heren 1327, op de zesde dag van april, in de kerk van St. Clare in Avignon [...]. En in dezelfde stad, in dezelfde maand april, ook op de zesde dag, op hetzelfde uur, maar in het jaar 1348, werd dat licht onttrokken aan het licht van deze wereld [...]."

Geraldine Gabor en Ernst-Jürgen Dreyer schrijven, "dat Laura ‹oploste onder de onbevooroordeelde blik in pure taal, die speelt in oneindige betekenissen: L'auro, het goud van Cupido's aurato strale ‹(de gouden pijl) en de> aurata piuma ‹(het gouden verenkleed van de feniks) […]“ Wolf-Dieter Lange voegt eraan toe:

“Deze woorden, die eerder verhullen dan onthullen, onthullen de positie van de dichter tussen de middeleeuwen en de renaissance . De getallen waarover hij spreekt, hebben vooral sinds de kerkvaders een christelijke symbolische waarde gehad. Op 6 april werd Adam geschapen en op 6 april stierf Christus. Tussen het begin van haar liefde voor Laura in 1327 en haar dood in 1348 liggen eenentwintig, d.w.z. drie keer zeven jaar, deze teveel christelijke interpretaties. Daarnaast bestaat de 'Canzoniere' met zijn ogenschijnlijk berouwvolle inleidende sonnet uit 366 gedichten. Als je dit sonnet aftrekt, zou het getal symbolisch kunnen verwijzen naar de dagen van een jaar. Misschien verwijst het getal 366 direct naar Laura's sterfjaar, want 1348 was een schrikkeljaar."

Petrarca zelf noemde deze Rerum vulgarium fragmenta , fragmenten van alledaagse dingen, "altijd als ondergeschikt aan zijn vrienden, als jeugdige dwaasheid , als nugellae (kleine dingen)".

Beklimming van de Mont Ventoux

In een brief van 26 april 1336, geschreven in het Latijn en gericht aan de vroege humanist Dionigi di Borgo San Sepolcro (* rond 1300; † 1342), beschrijft Petrarca hoe hij en zijn broer de Mont Ventoux in de Provence beklommen . Toen hij de top bereikte, keek hij naar het landschap en, geïnspireerd door een woord dat hij toevallig hoorde uit de Bekentenissen van Augustinus , wendde hij zich tot zichzelf en daarmee tot de radicale subjectiviteit van zijn poëzie:

Et eunt homines mirari alta montium en ingentes fluctus maris en latissimos lapsus fluminum en oceani ambitum en gyros siderum, en relinquunt se ipsos.
"En mensen gaan daarheen om zich te verbazen over de hoogten van de bergen, de immense overstromingen van de zee, de wijd stromende rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan en de banen van de sterren en vergeten zichzelf." (Confessiones X, 8)

Het samenvallen van de ervaring van de natuur en de terugkeer naar het zelf betekent een spiritueel keerpunt dat, met betrekking tot de ervaring van bekering, Petrarca op één lijn stelt met Paulus van Tarsus , Augustinus en Jean-Jacques Rousseau . In tegenstelling tot middeleeuwse ideeën zag Petrarca de wereld niet langer als vijandig en vergankelijk voor de mens, die slechts een doorgangsstation is naar een wereld daarbuiten, maar had nu zijn eigen waarde in zijn ogen. Net als in de landschapsschilderkunst van deze tijd roept Petrarca een nieuwe beleving van natuur en landschap op, waarin esthetische en contemplatieve perspectieven worden gecombineerd. Om deze reden zien sommige geleerden de beklimming van de Mont Ventoux als een belangrijk cultureel en historisch moment op de drempel van de middeleeuwen naar de moderne tijd [2] . Bovendien wordt Petrarca vanwege deze eerste "toeristische" bergbeklimming beschouwd als de vader van bergbeklimmers en de grondlegger van het alpinisme . In historisch onderzoek is het echter controversieel of Petrarca daadwerkelijk de Mont Ventoux heeft beklommen of alleen een literaire fictie communiceert. [3] Esthetische ervaringen van natuur en landschap kunnen ook worden bewezen in middeleeuwse rapporten, bijvoorbeeld in de beklimming van de vulkanische kegel Vulcano door de Dominicaanse monnik Burchardus de Monte Sion . [4]

Petrarca. Detail van een fresco van Altichiero da Zevio in het Oratorio di San Giorgio in Padua (ca. 1376)

Latere jaren

Petrarca ging met pensioen na een reis door Frankrijk , Duitsland en België , waar hij werkte in Luik, zogenaamd voor de verloren Held-defensietoespraak van Cicero , per archia , frette, [5] volgens Fontaine-de-Vaucluse in Avignon terug. Hij woonde er van 1337 tot 1349 en schreef een groot deel van zijn canzoniere . In 1341 werd Petrarca op het Capitool in Rome tot dichter gekroond (poeta laureatus) . Tussendoor ging hij naar het hof van kardinaal Giovanni Colonna in Avignon, acht jaar lang was hij ambassadeur in Milaan. Het laatste decennium woonde hij afwisselend in Venetië en Arquà. Tot zijn vriendenkring behoorde Giovanni de Dondi (1318-1389), de uitvinder en bouwer van het "Astrarium", een van de eerste openbare astronomische klokken ter wereld.

Petrarca was echter kritisch over de natuurwetenschappen en de geneeskunde, vooral de artsen [6] van zijn tijd. [7] Hij was vooral een invloedrijke criticus van de laat-scholastieke orthodoxe geneeskunde, die als pure scientia goddelijke sapientia ontbeerde. [8] [9]

Origineel manuscript van een gedicht van Petrarca ontdekt in Erfurt in 1985
Petrarca, De viris illustribus , handtekening , waarschijnlijk kort voor 1374 geschreven. Parijs, Bibliothèque Nationale, Lat. 5784, volg. 4r

fabrieken

Petrarca wordt beschouwd als een mede-oprichter van het humanisme uit de Renaissance en was een van de grootste dichters van Italië. Hij wilde de oude wereld als geheel nieuw leven inblazen.

Zijn Canzoniere , een cyclus van 366 gedichten, waaronder 317 sonnetten , waarin hij zijn pure, blijvende liefde voor Laura, de madonna angelicata , viert, vormde de inhoud en vorm van de Europese poëzie van de Renaissance ( Petrarkisme ). Petrarca's verhandeling Secretum meum wordt vaak gezien als een hulpmiddel om de canzoniere te begrijpen. Deze Latijnse dialoog , geschreven in de stijl van zijn grote idool Cicero , biedt ook enkele interessante aanwijzingen over de persoonlijkheid van Petrarca.

Het uitgangspunt voor zijn geschiedschrijving was het voorbeeld van de oudheid. Hij probeerde oude historische voorbeelden toe te passen op het heden (viri illustres) . Hij koos de monografische vorm of reflecteerde op belangrijke gebeurtenissen (res memorandae) . Petrarca zag de geschiedenis als een voorbeeld. Hij oordeelde op basis van moraal. Geschiedschrijving moet mensen aanmoedigen en voorbeelden geven van wat ze doen. Hij bekritiseerde niet de bron , maar volgde de bron die hem het meest overtuigde. Wat nieuw was, in de zin van een vertrek naar de Renaissance, was dat Petrarca mensen in het middelpunt van de wereldgebeurtenissen plaatste - in tegenstelling tot het middeleeuwse wereldbeeld, waarin God stevig verankerd was als de heerser van de wereld. Deze verandering van perspectief beïnvloedde de geschiedenis van de geschiedschrijving .

ontvangst

Een belangrijke literaire prijs is vernoemd naar Petrarca. De Petrarca-prijs , geschonken door Hubert Burda, werd van 1975 tot 1995 en opnieuw van 2010 tot 2014 toegekend aan hedendaagse dichters en vertalers en is bedoeld om de geschiedenis van de poëzie te herdenken.

Een marmeren bad uit Petrarca bevindt zich naast die van Dante , Tasso en Ariost in het dichtersbos voor de westkant van Charlottenhof Palace , ook wel bekend als "Siam". De hermen zijn gemaakt door Gustav Blaeser . In Arezzo werd in 1928 een monument voor de zoon van de stad opgericht in de onmiddellijke nabijheid van de Duomo, in het Paseggio del Prato-park.

De asteroïde (12722) Petrarca , ontdekt op 10 augustus 1991, werd in maart 2001 naar hem vernoemd. [10]

muziek

Zijn madrigalen waren van groot belang voor muziek als tekstsjablonen voor zowel het Trecento-madrigal als het madrigaal van de 16e en 17e eeuw. Adrian Willaert en Cipriano de Rore hadden voor hun madrigalen uit de jaren 1540 bijna uitsluitend de Petrarca-sonnetten gekozen, die al snel als voorbeeldig werden onthaald. [11] Willaert bracht in 1559 zijn Musica nova uit met 22 madrigalen gebaseerd op sonnetten van Petrarca. Luca Marenzio zette Petrarca ook op muziek. Claudio Monteverdi schreef vier Petrarca madrigalen. In 1818 componeerde Franz Schubert drie sonnetten van Petrarca in de vertaling door August Wilhelm Schlegel en Johann Diederich Gries voor zang en piano ( D 628-630). [12] Franz Liszt zette drie Petrarca-sonnetten op muziek onder de titel Tre Sonetti del Petrarca voor zang en piano ( Searle 270, 1-3) [13] en 1843-1846 voor piano (Searle 158). [14] Arnold Schönberg zette op muziek in zijn orkestliederen opus 8 en in de serenade op 24 Petrarca's sonnetten in de vertaling door Karl August Förster . Ook Akos Banlaky zette ze in de 20e eeuw op muziek .

graf opening

Petrarca vond zijn graf in Arquà Petrarca bij Padua . In 2004, nadat een graf was geopend, bleek dat de schedel in de kist blijkbaar toebehoorde aan een vrouw. Anders is het zeer waarschijnlijk dat het de overblijfselen van de dichter zijn. De wetenschappers wilden verduidelijken of de voorspelde hoogte van de Petrarca van 1,84 meter correct was. Hij zou een reus zijn geweest in vergelijking met zijn tijdgenoten.

Het graf van de dichter, gebouwd in 1380 door zijn schoonzoon Francesco da Brosano en verwoest door grafrovers in 1630, werd op 5 december 1873 geopend voor het uitvoeren van antropologische studies. De opening vond plaats op verzoek van de Academie van Bovolenta. De hiervoor aangestelde hoogleraren hebben verslag uitgebracht over het proces.

De begraafplaats, die Petrarca als zijn laatste rustplaats koos, werd in 1874 heringericht ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn dood, die in 1965 werd bedekt met trachietplaten . De sarcofaag van Petrarca is gemaakt van Verona-marmer .

Zie ook

Tekstedities en vertalingen

Poëzie

 • Otto Schönberger , Eva Schönberger (red.): Francesco Petrarca: Epistulae Metricae. Brieven in vers. Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, ISBN 3-8260-2886-4 (Latijnse tekst, Duitse vertaling en commentaar)
 • Canzonière. Tweetalige volledige uitgave, gebaseerd op een interlineaire vertaling door Geraldine Gabor in Duitse verzen door Ernst-Jürgen Dreyer . Gebaseerd op de uitgave van Giuseppe Salvo Cozzo, Florence 1904. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1993, ISBN 3-423-02321-X
 • Monica Berté (red.): Francesco Petrarca: Improvisatie. Un'antica raccolta di epigrammi. Salerno Editrice, Rome 2014, ISBN 978-88-8402-918-8 (kritische editie van Petrarca's gelegenheidsgedichten met Italiaanse vertaling en commentaar)
 • Erwin Rauner (red.): Psalmi et orationes. Psalmen en gebeden. Rauner, Augsburg 2004 (Latijnse tekst en vertaling)
 • De Italiaanse gedichten van Francesco Petrarca, vertaald en vergezeld van toelichtingen door Karl Förster , professor aan de K. Knight Academy in Dresden. 2 delen, Brockhaus, Leipzig en Altenburg 1818/19 (tweetalige uitgave; digitale kopieën van deel 1 en deel 2 op Google Books)
 • Honderd geselecteerde sonnetten van Francesco Petrarka, vertaald door Julius Hübner . Nicolai, Berlijn 1868 (tweetalige editie; gedigitaliseerd in het internetarchief )
 • Francesco Petrarca heeft alle Italiaanse gedichten. Nieuw vertaald door Friedrich Wilhelm Bruckbräu . Met toelichting. Lindauer, München 1827 ( gedigitaliseerde versie van het 1e deel in de MDZ )
 • verdere edities zie Wikisource

epos

 • Bernhard Huss , Gerhard Regn (red.): Francesco Petrarca: Afrika. 2 boekdelen. Dieterich, Mainz 2007, ISBN 978-3-87162-065-2 (Latijnse tekst en Duitse vertaling; commentaar in het tweede deel)

proza ​​brieven

 • Res senielen. Libri I-IV. Een cura di Silvia Rizzo con la collaborazione di Monica Berté. Florence 2006.
 • Ouderdomsbrieven (Rerum senilium libri). Deel 1: Boeken I-IX. Vertaald door Aldo S. Bernardo, Saul Levin en Reta A. Bernardo. New York 2005.
 • Gunilla Sävborg (red.): Epistole tardive di Francesco Petrarca. Almqvist & Wiksell, Stockholm 2004, ISBN 91-22-02076-4 (kritische editie met inleiding en commentaar)
 • Paul Piur (red.): Petrarca's 'Boek zonder naam' en de pauselijke curie. Een bijdrage aan de intellectuele geschiedenis van de vroege Renaissance. Niemeyer, Halle (Saale) 1925 (bevat een kritische editie van Petraca's brieven, Liber sine nomine )
 • Berthe Widmer (red.): Familiaria. Vertrouwelijke boeken. Berlijn 2009.
 • Florian Neumann (red.): Francesco Petrarca: Epistolae familiares XXIV Vertrouwelijke brieven. Dieterich, Mainz 1999, ISBN 3-87162-049-1 (Latijnse tekst, Duitse vertaling en commentaar)

Andere prozawerken

 • Augustus Buck (red.), Klaus Kubusch (vertaler): Francesco Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia. Over zijn onwetendheid en die van vele anderen. Meiner, Hamburg 1993, ISBN 3-7873-1104-1
 • Giuliana Crevatin (red.): Francesco Petrarca: In difesa dell'Italia (Contra eum qui maledixit Italie). Marsilio, Venetië 1995, ISBN 88-317-5862-4 (Latijnse tekst en Italiaanse vertaling)
 • Pier Giorgio Ricci (red.): Francesco Petrarca, "Invective contra medicum", I: Testo latino en volgarizzamento di Ser Domenico Silvestri. [1352] Edizioni di Storia e Letteratura, Rome 1950 (kritische uitgave).
 • Secretum meum. Latijns-Duits. Ed., Vertaald en met een nawoord door Gerhard Regn en Bernhard Huss . Mainz 2004.
 • Over de prins. Latijns-Duits. Bewerkt en vertaald door. Morderstedt 2005.
 • Eckhard Keßler, Rudolf Schottlaender (red.): Francesco Petrarca: Remedies voor geluk en ongeluk. De remedie utriusque fortunae. [1366] Fink, München 1988, ISBN 3-7705-2505-1 (Latijnse tekst en vertaling)
 • Jens Reufsteck (red.): Francesco Petrarca: Reisboek naar het Heilig Graf. Reclam, Stuttgart 1999, ISBN 3-15-000888-3 (Latijnse tekst van het Itinerarium ad sepulcrum domini nostri Iesu Christi met vertaling)

Historische manuscripten en vroege drukken

literatuur

alfabetisch gesorteerd op auteurs / redacteuren

 • Achim Aurnhammer (red.): Francesco Petrarca in Duitsland. Het effect ervan in literatuur, kunst en muziek (= vroegmoderne tijd. Vol. 118). Niemeyer, Tübingen 2006, ISBN 3-484-36618-4 .
 • Louis Cellauro: Landschap en iconografie: de landhuizen en tuinen van Petrarca in Vaucluse en in Arquà . In: Die Gartenkunst 21 (1/2009), blz. 143-152.
 • Ugo Dotti: Vita di Petrarca. Il poeta, lo storico, l'umanista. Aragno, Turijn 2014, ISBN 978-88-8419-676-7 .
 • Karl AE Enenkel , Jan Papy (Ed.): Petrarca en zijn lezers in de Renaissance (= Intersections. Vol. 6). Brill, Leiden et al. 2006, ISBN 90-04-14766-7 .
 • Ugo Foscolo : Essays over Petrarca (= Stauffenburg Library. Vol. 4). Vertaald, bewerkt en becommentarieerd door Giuseppe Gazzola en Olaf Müller . Stauffenburg-Verlag, Tübingen 2006, ISBN 3-86057-802-2 .
 • Paul Geyer, Kerstin Thorwarth (red.): Petrarca en de ontwikkeling van het moderne onderwerp (= grondleggers van Europa in literatuur, muziek en kunst. Vol. 2). V & R Unipress et al., Göttingen 2009, ISBN 978-3-89971-486-9 .
 • Hans Grote: Petrarca lezen (= Legenda. 7). Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2006, ISBN 3-7728-2424-2 .
 • Klaus Heitmann : Fortuna en Virtus. Een studie over de wijsheid van Petrarca (= Studi italiani. 1). Böhlau, Keulen et al. 1958.
 • Ursula Hennigfeld: Het verwoeste lichaam. Petrarkistische sonnetten vanuit een transcultureel perspectief . Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, ISBN 978-3-8260-3768-9 .
 • Victoria Kirkham, Armando Maggi (red.): Petrarca. Een kritische gids voor de complete werken. De University of Chicago Press, Chicago IL 2009, ISBN 978-0-226-43741-5 .
 • Andreas Kamp: het filosofische programma van Petrarca. Over premissen, anti-aristotelisme en “nieuwe kennis” uit “De sui ipsius et multorum ignorantia” (= Europese universitaire publicaties . Series 20: Philosophy. Vol. 288). Lang, Frankfurt am Main et al. 1989, ISBN 3-631-42069-2 .
 • Geboorte Koch: Petrarca, Francesco. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Deel 7, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4 , Sp. 283-287.
 • Joachim Küpper : Petrarca. De stilte van Veritas en de woorden van de dichter. de Gruyter, Berlijn et al. 2002, ISBN 3-11-017557-6 .
 • Volker Reinhardt : Francesco Petrarca. In: Historisch Lexicon van Zwitserland . 2 maart 2009 .
 • Adolf Martin Ritter : De berg als plaats waar God elkaar ontmoet. De beklimming van Francesco Petrarca d. “Mons ventosus” in het licht van de oude en christelijke traditie. In: Andrea Jördens , Hans Armin Gärtner , Herwig Görgemanns , Adolf Martin Ritter (red.): Quaerite faciem eius semper. Studies over de intellectueel-historische relaties tussen de oudheid en het christendom. Een dankbetuiging voor Albrecht Dihle op zijn 85ste verjaardag uit het Heidelbergse “Church Fathers Colloquium” (= reeks publicaties over studies over kerkgeschiedenis. Vol. 8). Kovač, Hamburg 2008, ISBN 978-3-8300-2749-2 , blz. 338-352.
 • Werner von der Schulenburg : Een nieuw portret van Petrarca. Een onderzoek naar de wisselwerking tussen literatuur en beeldende kunst aan het begin van de Renaissance . A. Francke, Bern 1918.
 • Karlheinz Stierle : Francesco Petrarca. Een intellectueel in het 14e-eeuwse Europa. 3. Uitgave. Hanser, München et al. 2005, ISBN 3-446-20382-6 .
 • Charles Trinkaus: De dichter als filosoof. Petrarca en de vorming van het Renaissance-bewustzijn. Yale University Press, New Haven et al. 1979, ISBN 0-300-02327-8 .
 • Berthe Widmer : De pestjaren 1348 in het leven van de dichter Petrarca. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde , deel 106, 2006, blz. 133-154. ( e-periodiek.ch )

web links

Wikibron: Francesco Petrarca - Bronnen en volledige teksten
Commons : Francesco Petrarca - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden

ondersteunende documenten

 1. ^ Franz Josef Worstbrock : Petrarca, Francesco. In: Auteurslexicon . Deel VII, Kol. 471-490; hier: kolom 471.
 2. ^ Jacob Burckhardt: De cultuur van de Renaissance in Italië. Een poging. Stuttgart 1988, blz. 216. Joachim Ritter: Landschap. Over de functie van het esthetische in de moderne samenleving. In: Joachim Ritter: Subjectiviteit. Zes essays. Frankfurt am Main 1974, blz. 141-163, hier: blz. 143 f. En 146.
 3. Heinz Hofmann: Was hij boven of niet? In: Wolfgang Kofler, Martin Korenjak, Florian Schaffenrath (red.): Summit of Time. Bergen in teksten uit vijf millennia. Karlheinz Töchterle op zijn 60ste verjaardag. Freiburg 2010, blz. 81-102. Dorothee Gall: Augustinus op de Ventoux. Naar Petrarca's Augustinusreceptie. In: Midden-Latijn Jaarboek. Deel 35, 2000, blz. 301-322.
 4. Christian Mehr: Vóór Petrarca. De beklimming van een monnik op Vulcano. In: Archief voor Cultuurgeschiedenis. Jaargang 101, 2019, blz. 317-346.
 5. Bernd Roeck: De ochtend van de wereld . 1e editie. CH Beck, 2017, p.   376 .
 6. Francesco Petrarca: Van de Artzeney bayder Glück [...]. Augsburg 1532.
 7. Klaus Bergdolt : Dokter, ziekte en therapie in Petrarca. De kritiek van geneeskunde en wetenschap in het vroege Italiaanse humanisme. Weinheim an der Bergstrae 1992
 8. Klaus Bergdolt: Petrarca, Francesco. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (red.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlijn / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , blz. 1130.
 9. ^ Rudolf Peitz, Gundolf Keil: De 'Decem quaestiones de medicorum statu'. Opmerkingen over de medische klasse van de 14e en 15e eeuw. In: Gespecialiseerd prozaonderzoek - Grenzen overschrijden. Jaargang 8/9, 2012/2013 (2014), pp. 283-297, hier: pp. 284 f.
 10. Kleine planeet Circ. 42362
 11. ^ Karl Heinrich Wörner, Wolfgang Gratzer, Lenz Meierott: History of Music - Een studie en naslagwerk . 8e editie. Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, p.   162   ff .
 12. Peter Gülke: Franz Schubert en zijn tijd . 2e editie. Laaber-Verlag, 2002, p.   369
 13. Wolfgang Dömling : Franz Liszt en zijn tijd . 2e editie. Laaber-Verlag, 1985, p.   295
 14. ^ Klaus Wolters: Handbook of piano literatuur - pianomuziek voor twee handen . 5e editie. Atlantis Musikbuch-Verlag, 2001, p.   391