Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Vrije Universiteit van Berlijn

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Vrije Universiteit van Berlijn
logo
motto Veritas, Iustitia, Libertas
( Duits : Waarheid , Gerechtigheid , Vrijheid )
oprichting 1948 [1]
Sponsoring staat
plaats Berlijn
Federale staat Berlijn Berlijn Berlijn
land Duitsland Duitsland Duitsland
president Günter M. Ziegler [2]
studenten 38.304 (WS 2019/2020) [3]
medewerkers 4.550 (2021) [4]
inclusief professoren 358 (2018) , waaronder 48 hoogleraren bij niet-universitaire onderzoeksinstellingen, plus 127 junior hoogleraren. [4]
Jaarlijks budget € 561,8 miljoen (2018) inclusief € 138,2 miljoen financiering door derden [5]
Netwerken DFH [6] , Duits U15
Website www.fu-berlin.de
Presidentieel kantoor van de Vrije Universiteit van Berlijn aan de Kaiserswerther Strasse 16/18

De Vrije Universiteit van Berlijn ( FU Berlin voor kort of - zeldzamer - FUB ) werd opgericht in 1948 en heeft haar hoofdkantoor en centrale campus in Berlijn-Dahlem . In termen van het aantal studenten is het een van de 20 grootste universiteiten in Duitsland .

Tijdens het excellentie-initiatief in 2007 en 2012 werd de Freie Universität erkend als de eerste "University of Excellence" in Berlijn. Als onderdeel van de Berlin University Alliance (samen met de Humboldt University of Berlin , de Technical University of Berlin en de Charité - Universitätsmedizin Berlin ) werd de FU Berlin in 2019 opgenomen in de tweede financieringslijn als onderdeel van de Excellence Strategy. [7]

verhaal

Uitgangspositie en fundament

Het werd opgericht op 4 december 1948 en is nauw verbonden met het beginnende Oost-West-conflict , dat ontstond als gevolg van de verschillende politieke ideologieën van de geallieerden en waardoor een gezamenlijke naoorlogse behandeling van Duitsland mislukte.

Het eerste hoofdgebouw van de Vrije Universiteit van Berlijn: het voormalige Kaiser Wilhelm Instituut voor Biologie

De Berlijnse universiteit , vanaf 1949 Humboldt-universiteit , was gevestigd in de Sovjetsector van de viersectorenstad Berlijn en kreeg toestemming van het militaire bestuur ( SMAD ) om vanaf 1946 het onderwijs te hervatten. Het was ondergeschikt aan de door SED gedomineerde Duitse Centrale Administratie voor Nationaal Onderwijs onder Paul Wandel . De universiteit werd zo het toneel van de politieke geschillen over de toenemende communistische invloed op het onderwijssysteem. [8] Dit was controversieel en leidde tot sterke protesten binnen het studentenlichaam en van delen van de faculteit .

Een van de reacties hierop was de arrestatie van enkele studenten door de Sovjet geheime politie MWD in maart 1947. De uitspraken van het Sovjet militaire tribunaal in Berlijn-Lichtenberg waren elk vijfentwintig jaar dwangarbeid en waren gebaseerd op "vorming van een ondergrondse beweging aan de Universiteit van Berlijn" en "spionage". 18 andere studenten en docenten werden tussen 1945 en 1948 gearresteerd of ontvoerd, en velen verdwenen wekenlang. Sommigen werden naar de Sovjet-Unie gebracht en daar geëxecuteerd .

Eind 1947 was er de roep om een ​​nieuwe universiteit op te richten. De magistraat onder burgemeester Louise Schroeder (SPD), waarin niet-communistische krachten domineerden, reageerde op de situatie aan de oude universiteit met een resolutie op 15 januari 1948 en beval als tegenmaatregel de heroprichting van de Duitse school voor Politiek buiten de Universiteit van Berlijn. De protesten tegen de politieke invloed op de Berlijnse universiteit gingen door en bereikten hun hoogtepunt op 23 april 1948 met een studentendemonstratie nadat drie studenten een week eerder zonder behoorlijke juridische procedure uit hun studie waren teruggetrokken. Eind april liet de Amerikaanse militaire gouverneur Lucius D. Clay de vestiging van een universiteit in de Amerikaanse sector van Berlijn onderzoeken.

Een van de kernen van deze "Vrije Universiteit" [9] was de academie voor geavanceerde medische opleiding die in 1947 werd opgericht door Kurt Rüdiger von Roques en Franz Joseph Misgeld in de Amerikaanse sector van West-Berlijn, die tot 1951 door Amerikaanse instanties werd gefinancierd. [10]

Begin juni 1948 werd een studentenvoorbereidingscommissie voor de oprichting van een vrije universiteit opgericht, op 19 juni werd de voorbereidingscommissie voor de oprichting van een vrije universiteit opgericht , waarin politici, hoogleraren, docenten, administratief medewerkers en studenten gelijkelijk betrokken. In een manifest genaamd Oproep voor de oprichting van een Vrije Universiteit in Berlijn , richtte de commissie zich op 23 juni tot het publiek met een verzoek om steun. [11] : 31ff

Tegen de achtergrond van de Berlijnse blokkade keurde de magistraat van Groot-Berlijn de oprichting van een vrije universiteit goed en wilde in het wintersemester van 1948/1949 beginnen met lesgeven, de gemeenteraad keurde op 4 november de statuten van de nieuwe universiteit goed, 1948. Tegen de oprichting van de vrije universiteitsuniversiteit protesteerden de studentenraden in de Sovjet-bezettingszone , de DDR noemde het in officiële documenten altijd een zogenaamde Vrije Universiteit tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. De oprichting van de Vrije Universiteit droeg ertoe bij dat een ander politiek en universitair hervormingsproject van de universiteit geleidelijk van zijn werkbasis werd beroofd: de Duitse Onderzoeksuniversiteit , waarin de instituten van de Kaiser Wilhelm Society die in Berlijn bleven, gebaseerd zijn op een nieuw model van onderzoek en opleiding die de Amerikaanse Schools of Advanced Studies zouden moeten ontwikkelen.

Zegel van de Vrije Universiteit van Berlijn met de termen "Veritas", "Iustitia" en "Libertas"

De statuten werden bekend onder de slogan Berliner Modell : Enerzijds werd de Vrije Universiteit opgericht als een publiekrechtelijke vennootschap en was met een sterk zelfbestuur niet direct ondergeschikt aan de staat , maar aan een raad van toezicht . Zes vertegenwoordigers van de deelstaat Berlijn en drie vertegenwoordigers van de universiteit maakten destijds deel uit van het toezichthoudend orgaan. Daarnaast hadden de studenten ook zitting in de raad van toezicht, evenals in alle andere organen van academisch zelfbestuur . De statuten weerspiegelden de ervaring van de staat die invloed uitoefende op de oude Berlijnse universiteit: dit was bedoeld om de onafhankelijkheid van de staat en de onafhankelijkheid van academisch onderwijs en onderzoek te waarborgen. Het vermogen van de studenten om de besluitvormingsorganen te beïnvloeden, dat destijds buitengewoon sterk was, weerspiegelde hun grote inzet voor de oprichting van een vrije universiteit. - Deze innovaties waren tot dan toe uniek en werden op geen enkele andere universiteit toegepast. De deelname van studenten aan de universitaire commissies werd in 1951 echter geleidelijk bijna volledig ingetrokken en de besluitvormingspatronen van de FU werden aangepast aan de traditionele procedures van de West-Duitse universiteiten om ervoor te zorgen dat de FU werd erkend als een gelijkwaardige universiteit. [11] : 33-35,42 Pas later, vooral in de jaren zeventig, werd het Berlijnse model elders overgenomen .

Het onderwijs begon op 15 november 1948 in gebouwen van de Kaiser Wilhelm Society for the Promotion of Science in Dahlem, en het was ook noodzakelijk om villa's in de directe omgeving te huren. Pas op 4 december 1948 vond de eigenlijke oprichting plaats in het Titania-Palast , een bioscoop met de grootste beschikbare zaal in de Amerikaanse sector in het zwaar beschadigde naoorlogse Berlijn. De stichtende rector was de historicus Friedrich Meinecke , die op 10 november van de oude Berlijnse universiteit naar de FU was verhuisd.

Naast academici, studenten en politici, zoals de gekozen burgemeester van Berlijn en voorzitter van de oprichtingscommissie Ernst Reuter , de zittende burgemeester Louise Schroeder en de commandant van de Amerikaanse sector Frank L. Howley , waren ook vertegenwoordigers van Amerikaanse universiteiten aanwezig, zoals de vertegenwoordigers van de Princeton University en Yale University , waaronder de schrijver Thornton Wilder . De Freie Universität Berlin verwoordde haar fundamentele doelen ook in haar Latijnse motto : Veritas - Iustitia - Libertas , d.w.z. de waarden van waarheid , rechtvaardigheid en vrijheid . Ze zijn ook te vinden in het zegel van de Vrije Universiteit van Berlijn, dat nog steeds in gebruik is, ontworpen door de kunsthistoricus en latere rector Edwin Redslob . [12] Deze basiswaarden bepalen tot op de dag van vandaag het academische ethos van de universiteit. [13]

Op- en afbouwfasen van de universiteit

In het eerste semester na de oprichting waren er 2.140 studenten aan de FU Berlin; In 1949 was dit aantal gestegen tot 4.946. Tot de bouw van de Berlijnse muur in 1961 kwamen veel studenten uit het oostelijke deel van Berlijn, velen ondersteund door een valutabeurs van de Berlijnse Senaat. In 1956 voerde de FU als eerste Duitse universiteit een examenreglement Magister in .

Henry Ford Building - centraal collegezaalgebouw met maximaal auditorium (noordzijde)

Eind jaren zestig was de Vrije Universiteit een van de centra van de beweging van 1968 en de Buitenparlementaire Oppositie (APO) in Duitsland, waartoe bijvoorbeeld de FU-studenten Rudi Dutschke en Benno Ohnesorg behoorden. Voor de universiteiten leidden de protesten in 1969 bijvoorbeeld tot de afschaffing van het traditionele systeem van ordinarissen , dat voorzag in de uitsluitende zeggenschap over de universiteit door de professoren. [11] : 87 Hervormingsstatuten werden ingevoerd bij verschillende instituten, b.v. B. aan het Instituut voor Sociologie een statuut met kwartpariteit.

De ontwikkeling naar een massa-universiteit begon door de onderwijsexpansie in de jaren zeventig. In 1973 werd de Rostlaube , gebouwd sinds 1967, geopend als instituutsgebouw voor een groot deel van de geestes- en sociale wetenschappen. In 1978 werden de eerste delen van de Silberlaube geopend; verdere secties werden verkregen in 1982.

In het wintersemester van 1976/77 was er een beroepsverbodsstaking bij de FU, die zich onmiddellijk uitbreidde naar alle universiteiten en technische hogescholen in het westelijke deel van de stad en, naast universitaire aangelegenheden ( HRG ), vooral de dreiging van enkele docenten uit het radicale decreet en hun eigen perspectieven. De staking werd op 24 november 1976 door 4.000 studenten in de FU Audimax besloten en onmiddellijk uitgevoerd. Intern slaagde de Nieuwe Studentenbeweging erin de overheersing van de maoïstische K-groepen en de DDR-georiënteerde studentenverenigingen die voortkwamen uit de beweging van 1968 te doorbreken. De staking werd over universiteiten georganiseerd volgens het raadsprincipe. Er werd getracht het reguliere onderwijs te boycotten en te vervangen door zelfgeorganiseerde seminars (studiecollectieven) en werkgroepen (AG's) .

Studenten van het Instituut voor Journalistiek (IfP) gaven een universiteitsbrede stakingskrant uit. De parallelle structuren werden in het zomersemester van 1977 gehandhaafd en de stakingsbeweging werd in het wintersemester 1977/78 vernieuwd. In plaats van de AStA, die in 1969 werd afgeschaft, werd een USTA (Onafhankelijke Studentencommissie) opgericht. In tegenstelling tot de jaren '68 was er een algemene bereidheid om met politiek en universiteitsbestuur te praten, maar vanaf 1978 trok een groot aantal actieve studenten zich terug uit de universiteiten om projecten op te zetten in de stadsdelen en om betrokken te raken bij de nieuwe sociale bewegingen .

Hoofdingang aan de Habelschwerdter Allee

Het terrein van de University of Education (PH) in Berlin-Lankwitz werd in 1980 geïntegreerd in de Vrije Universiteit van Berlijn. Ongeveer de helft van de circa 5.000 PH-studenten en -hoogleraren stapte over naar de FU. Op de site werden zowel geologie, geofysica en paleontologie als communicatiewetenschappen en de centrale voorziening voor audiovisuele media (ZEAM) gehuisvest.

Toen in het wintersemester van 1988/89 plannen werden aangekondigd voor een structurele commissie voor de reorganisatie van de FU, die ook op uitsluiting van het universitaire publiek stuitte, die voorzag in de afschaffing van hele cursussen en de samenvoeging van instituten, waren er intense studentenprotesten die culmineerden in een semesterlange staking, de UniMUT-staking : cursussen werden verhinderd en verschillende gebouwen, zoals het roest- en zilveren prieel, werden bezet voor de duur van het semester. Een ander onderwerp was studentenparticipatie en slechte studieomstandigheden. Een langdurig succes van wat de studenten B * Freiten University noemden, waren de door de studenten zelf georganiseerde projecttutorials die tot 2002 werden behouden. [14] Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is er nog een tutorialprogramma dat teruggaat op de studenteninitiatieven in 1988/89. [15]

Halverwege de jaren tachtig had de Vrije Universiteit van Berlijn, als 'massa-universiteit', voor het eerst een studentenpopulatie van meer dan 50.000 (1983: 50.298). Na de val van de Berlijnse Muur was dit aantal meer dan 60.000 en bereikte het zijn hoogtepunt in het wintersemester 1991/92 met 62.072 studenten. Dit maakte de FU (na de Ludwig Maximilians Universiteit van München ) de op één na grootste universiteit van Duitsland.

Een paar maanden later besloot de Berlijnse Senaat het aantal plaatsen aan de Vrije Universiteit van Berlijn tegen 2003 met 10.000 te verminderen. In 1996 werden verdere bezuinigingen doorgevoerd. De daarmee samenhangende effecten op het cursusaanbod leidden in het wintersemester 1997/98 tot massale studentenprotesten tegen de bezuinigingen op het onderwijs, wat leidde tot demonstraties, stakingen en de bezetting van het presidentieel bureau. Wel zijn er in- en herinschrijvingskosten ingevoerd. Het aantal studenten daalde in de loop van het spaarproces tot 43.885 in het wintersemester 2002/03.

Vanwege de krappe begrotingssituatie in de deelstaat Berlijn heeft de deelstaatregering besloten de universitaire geneeskunde te herstructureren. Dit leidde in 2003 tot de fusie van de twee medische instellingen van FU en de Humboldt-universiteit tot een verenigde afdeling, ze vormden samen de medische faculteit Charité - Universitätsmedizin Berlin .

Van 2002 tot 2005 daalde het aantal studenten met nog eens 20%, het totale aantal in het wintersemester 2005/06 was 34.936. Ongeveer de helft van deze daling wordt veroorzaakt door de verplaatsing van de humane geneeskunde en sindsdien zijn de studenten niet meer opgenomen in de FU-statistieken.

Excellentie-initiatief

In de eerste ronde van het Excellence Initiative kreeg de Freie Universität een positieve beoordeling: door in totaal negen projecten (drie clusters of excellence en zes graduate schools ) goed te keuren, was de universiteit de meest succesvolle universiteit in de competitie. [16] Het International Network University-concept voor de toekomst, dat in oktober 2007 werd toegekend, werd bevestigd in de evaluatie in juni 2012 als onderdeel van de tweede programmafase van het Excellence Initiative, en de FU Berlin blijft een van de Duitse universiteiten van uitmuntendheid. [17] [18] [19] Voor haar goedgekeurde projecten in de periode 2007-2012 ontving de universiteit in totaal 108 miljoen euro uit de middelen van het Excellence Initiative. [20]

Geschiedenis van de diergeneeskunde

De traditie van de veterinaire afdeling - die nu deel uitmaakt van de Vrije Universiteit van Berlijn - gaat terug tot de 18e eeuw . In 1787 gaf de Pruisische koning Friedrich Wilhelm II opdracht tot de oprichting van de eerste "Thierarzney-school" in Berlijn. Door het ontbreken van paarden- en rundveeartsen dient de medische kennis in de diergeneeskunde te worden uitgebreid. De "Thierarzney School" werd vervolgens in 1790 geopend. Mijlpalen van de faciliteit waren het behalen van universitaire graden op 20 juni 1887 en, vanaf 1902, de vereiste voor toelating tot de universiteit om te studeren aan de nieuw opgerichte veterinaire hogeschool. Op 5 september 1910 kreeg ze het recht om te promoveren. [21] [22]

Op 1 november 1934 werd het samen met de Berlijnse Landbouwuniversiteit aanvaard als faculteit in de vereniging van de Friedrich-Wilhelms-Universität, de huidige Humboldt-Universität zu Berlin. Vanaf 1937 was er een aparte veterinaire faculteit. [21] [23]

De universiteit, sinds 1949 "Humboldt-universiteit van Berlijn" genoemd, was gevestigd in het Sovjet-deel van de stad Berlijn, dat in vier sectoren was verdeeld. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden in de jaren vijftig het marxisme en het leninisme en Russisch als verplichte vakken ingevoerd. De SED verhoogde de politieke druk op de universiteit, waardoor zeven professoren, 30 assistenten en 200 studenten de faculteit diergeneeskunde verlieten om naar West-Duitsland te vertrekken. [21]

Na de Duitse hereniging in 1990 werd op 4 juni 1992 een fusiewet aangenomen door het Berlijnse Huis van Afgevaardigden, wat resulteerde in de fusie van de twee faculteiten diergeneeskunde van de Humboldt Universiteit van Berlijn en de Vrije Universiteit van Berlijn op 2 oktober 1992 en vandaag onder de paraplu van de Vrije Universiteit van Berlijn. [21]

Het pand van de veterinaire universiteit is verspreid over meerdere locaties. Het huidige decanaat en enkele instituten werden voor andere doeleinden gebruikt voordat ze door de diergeneeskunde werden gebruikt. [24] [25]

schetsen

Günter M. Ziegler 2007, voorzitter van de Vrije Universiteit van Berlijn sinds 2018

Aan het hoofd van de Freie Universität Berlin staat het presidium, dat bestaat uit de president, Günter M. Ziegler , de eerste vice-president, Klaus Hoffmann-Holland , evenals momenteel de vice-presidenten Klaus Mühlhahn en Verena Blechinger-Talcott en de kanselier Andrea Bör.

De Vrije Universiteit van Berlijn is verdeeld in twaalf afdelingen (FB) en vier centrale instituten (ZI) en acht centrale instellingen (ZE). [26]

Bureau

Meer informatie is te vinden in de lijst van rectoren van de Freie Universität Berlin .

afdelingen

Het Latijns-Amerikaans Instituut

Centrale instituten

Botanische Tuin Berlijn
(Groot tropenhuis)

Centrale voorzieningen

Naast de departementen en centrale instituten nemen de centrale instellingen (ZE) andere belangrijke - veelal interdisciplinaire - taken op zich: het universitair rekencentrum ( centrale voorziening voor gegevensverwerking , kortweg ZEDAT ), ZE bevordering van vrouwen- en genderonderzoek, ZE universitaire sport, ZE talencentrum, ZE studieadvies en psychologische begeleiding, ZE Universiteitsbibliotheek , ZE Centrum voor Permanente Educatie en de ZE Botanische Tuin & Botanisch Museum .

Instituut voor Schoolkwaliteit

Het Instituut voor Schoolkwaliteit van de Staten van Berlijn en Brandenburg (ISQ) is een aangesloten instituut van de Vrije Universiteit van Berlijn volgens de Staatsuniversiteitswet.

Collegium Musicum

Het Collegium Musicum is een gezamenlijke instelling van TU en FU. Het heeft momenteel ongeveer 500 leden, studenten van alle disciplines die hun vrije tijd aan muziek besteden. Het Collegium Musicum bestaat uit vijf ensembles: grootkoor , kamerkoor , symfonieorkest , klein symfonisch orkest en bigband . Er zijn regelmatig evenementen zoals: B. Concerten aan het einde van het semester.

campus

Luchtfoto van Berlijn met het campusgebied in geel omlijnd (gemakkelijk herkenbaar: Botanische Tuin en Universitair Ziekenhuis)

plaats

De Vrije Universiteit van Berlijn ligt in het zuidwesten van Berlijn, in de wijk Dahlem van de wijk Steglitz-Zehlendorf . De centrale campus concentreert zich enerzijds op het gebied aan de Garystraße tussen Clayallee en Thielallee. Hier bevinden zich ook het Henry Ford-gebouw en de Universiteitsbibliotheek . Het tweede grote gebied ligt ten noordoosten ervan nabij de oude dorpskern van Dahlem, tussen Königin-Luise-Strasse en Habelschwerdter Allee, langs Fabeckstrasse en Arnimallee . De bekendste is zeker het gebouwencomplex van het roest- en zilveren prieel. In september 2005 werd hier de nieuwe Filologische Bibliotheek van de Vrije Universiteit van Berlijn (de "Berlin Brain"), gebouwd volgens de plannen van Norman Foster , geopend. Het in 2015 geopende instituuts- en bibliotheekgebouw van de "kleine vakken" grenst aan de Silberlaube. Het werd "houten prieel" genoemd naar zijn houten bekleding en gebaseerd op het roest- en zilveren prieel. [27]

Ongeveer 3 km ten oosten ervan, tussen de Hindenburgdamm, Schlosspark Lichterfelde en het Teltow-kanaal , ligt het Benjamin Franklin University Hospital , dat deel uitmaakt van de medische faculteit Charité . Twee kleinere secundaire locaties zijn in Lankwitz aan de Malteserstraße en in Düppel , ten zuiden van de Potsdamer Chaussee. De site in Lankwitz was oorspronkelijk eigendom van de Berlin University of Education (PH Berlin), maar haar afdelingen werden in 1980 geïntegreerd in de FU, de TU en de HdK (nu de UdK ). Tegenwoordig huisvest het de geowetenschappen en tot het wintersemester 2007/2008 het Instituut voor Media- en Communicatiestudies , dat nu op de centrale locatie in Dahlem te vinden is . Het terrein van Düppel bestaat uit het gebied van het voormalige landhuis Düppel, waar de veterinaire medische voorzieningen van de dierenkliniek zijn gevestigd.

De botanische tuin is een specialiteit onder de instellingen voor hoger onderwijs. Het ligt in het oosten van Dahlem en beslaat een oppervlakte van meer dan 43 hectare tussen Königin-Luise-Straße , Unter den Eichen en Altensteinstraße. Dit maakt het een van de grootste botanische tuinen ter wereld.

Wetenschapslocatie vóór 1948

Hahn-Meitner-Bau: Instituut voor Biochemie (voorheen Kaiser Wilhelm Instituut voor Chemie)

Het oorspronkelijke Koninklijk Domein Dahlem werd in 1901 ontbonden op initiatief van de ministeriële directeur van het Pruisische ministerie van Onderwijs, Friedrich Althoff . Zijn doel op hun gebied was "de vestiging van een elegante kolonie gedefinieerd door uitstekende wetenschappelijke instellingen - een Duits Oxford ". Hij vreesde dat Duitsland het contact zou verliezen met meer wetenschappelijk actieve landen als Groot-Brittannië , Frankrijk en de VS en was van plan om Dahlem uit te bouwen tot een internationale toplocatie voor de wetenschap. Wonen en academisch werk moesten worden gecombineerd in de lijn van de Britse universiteit.

Max Planck

Aanvankelijk droeg de oprichting van wetenschappelijk georiënteerde gespecialiseerde autoriteiten en vervolgens de bouw van twee nieuwe instituten aan de Universiteit van Berlijn bij. Het duurde echter tien jaar voordat op 11 januari 1911 de Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science (KWG) werd opgericht. Ze liet een aantal representatieve gebouwen optrekken, voornamelijk om wetenschappelijke instituten te huisvesten. Twaalf Nobelprijswinnaars en gerenommeerde wetenschappers deden er onderzoek, onder wie Adolf von Harnack , Max Planck , Fritz Haber en Carl Bosch . De chemici Otto Hahn en Fritz Straßmann ontdekten hier eind 1938 de kernsplijting van het uraniumatoom, die theoretisch werd geïnterpreteerd door de fysici Lise Meitner en Otto Robert Frisch in ballingschap in Zweden. Richard Willstätter deed onderzoek naar de structuur van chlorofyl en de uitvinder van de relativiteitstheorie Albert Einstein en zijn vriend Max von Laue , die de diffractie van röntgenstralen ontdekte, waren hier ook actief.

De nationaal-socialistische harmonisatie en de handhaving van de Arische paragraaf betekende het verlies van veel medewerkers voor de KWG. Bovendien, een aantal van de banken verworven na de machtsovername door de nazi's bekendheid als het Kaiser Wilhelm Instituut voor Antropologie , op de racistische werd uitgevoerd onderzoek.

In 1948 nam de FU verschillende gebouwen over van de Max Planck Society (MPG), die na de Tweede Wereldoorlog was voortgekomen uit de Kaiser-Wilhelm-Instituties . MPG en FU zien zich dan ook samen in de wetenschappelijke traditie van de locatie Dahlem.

Universiteitscampus na 1948

Uitzicht over de zuidelijke campus van Dahlem naar de HFB

Ursprünglich orientierte sich die Gestaltung des Kernbereichs der FU am angelsächsischen Typus des Universitätscampus. Dies war in Deutschland eine Neuheit, da bisher die Konzentration auf monumentale Hauptgebäude im Stadtzentrum dominierte. Seinen räumlichen Mittelpunkt erhielt der Campus in den 1950er Jahren mit neu errichteten Gebäudegruppen, [28] eingebettet in mehrere Grünanlagen. Nach Plänen von Gustav Müller und Franz-Heinrich Sobotka wurden die Universitätsbibliothek und der Henry-Ford-Bau (angeblich benannt nach Henry Ford II [29] [30] ) errichtet. Letzterer beherbergt das Auditorium maximum , weitere große Hörsäle, Seminarräume und den Sitzungssaal des Akademischen Senats. Daneben wurden auch die benachbarten Gründerzeitvillen, Forschungsgebäude und Institute der ehem. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit einbezogen. Im südlichen Dahlem sind heute unter anderem die Wirtschafts- , Sozial- und Rechtswissenschaften angesiedelt, aber auch das Otto-Suhr-Institut für Politische Wissenschaft, das Osteuropa -Institut, die Pharmakologie , Biochemie , Zentrale Universitätsverwaltung und das Präsidialamt. Die beiden Letzteren nutzen das Gebäude der ehemaligen Alliierten Kommandantur als Dienstsitz.

Gebäudekomplex Rost- und Silberlaube

Mit dem Ausbau der Hochschule zur Massenuniversität mit 63.000 Studenten in den 1970er Jahren wuchs auch der Raumbedarf. Der einst klar nach außen abgegrenzte Campus wurde erheblich ausgeweitet und franste aus. Vor allem im nördlicheren Dahlem wurden neue Gebäude auf Obstanbauplantagen, unter ihnen der Gebäudekomplex der sog. Rost- und Silberlaube, errichtet. Dort befinden sich neben den naturwissenschaftlichen Einrichtungen wie der Chemie , Physik , Biologie , Pharmazie , Mathematik und Informatik auch die Geschichts- und Kulturwissenschaften , die Philologischen Einrichtungen, die Philosophie und Geisteswissenschaften , sowie die Erziehungswissenschaft und die Psychologie .

Obwohl die Einrichtungen der FU Berlin auf etwa 230 Gebäude – häufig ehemalige Privatvillen – verteilt sind, liegen sie dennoch überwiegend in einem relativ engen Radius von ca. 1,5 km verteilt. Seit Anfang der 1990er Jahre findet eine zunehmende Konzentration der wissenschaftlichen Einrichtungen auf FU-eigene Gebäude statt. Mittlerweile wurde dadurch auch der Reduzierung der Studienplätze auf ca. finanzierte 25.000 und immatrikulierte 32.000 Rechnung getragen. Zudem erhofft sich die Universität von dem Verkauf eigener und durch den Verzicht auf angemietete kleinere Villen große Einsparungen durch ein optimiertes Gebäudemanagement. Insgesamt umfasst das Gelände der FU in Dahlem heute ca. 1,85 Millionen m².

Institut für Informatik (Südseite)

Dem Konzept eines Universitätscampus entsprechend, findet man in Dahlem weitere infrastrukturelle Einrichtungen: neben Sportanlagen auch Wohnraum für Studenten, wie etwa das universitätsnah gelegene Studentendorf Schlachtensee . Die FU Berlin gilt als Universität in grüner Lage: Vor allem Villen und Gärten, mehrere Parks, Grünanlagen, sowie die noch verbliebenen Felder und Obstanbauflächen der Domäne Dahlem prägen das Bild des Stadtteils, der im Westen an den Grunewald grenzt. Die Universität ist gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden: Neben mehreren Buslinien ist die westliche Berliner Innenstadt mit der U-Bahn -Linie U3 , das östliche Zentrum durch die S-Bahn -Linie S1 in einer Fahrzeit von jeweils ca. 15 Minuten erreichbar.

Architektur

Institut für Pflanzenphysiologie und Mikrobiologie

Viele der repräsentativen Gebäude der KWG stammen von Ernst von Ihne , dem Architekten des Bodemuseums und der Staatsbibliothek Unter den Linden . Sein Münchner Kollege Carl Sattler schuf 1929 ein Vortrags- und Begegnungszentrum und gleichzeitig Gästehaus für Wissenschaftler aus aller Welt, heute als Harnack-Haus bekannt. Neues Bauen bedeutete das am Breitenbachplatz gelegene und im Stile des Bauhauses 1930 errichtete damalige Reichsknappschaftshaus . Max Taut und Franz Hoffmann entschieden sich für eine Stahlskelettbauweise und eine mit Keramikplatten verkleidete Fassade, ein zu damaliger Zeit neuartiger Baustil. Heute sind in dem denkmalgeschützten Haus das Lateinamerika-Institut (LAI) und Teile der Verwaltung untergebracht.

Das heute als Präsidialamt genutzte Gebäude der Alliierten Kommandantur war nach dem Zweiten Weltkrieg für 45 Jahre die oberste interalliierte Regierungsbehörde für Berlin und verwaltete die vier Sektoren der Stadt unter Aufsicht des Alliierten Kontrollrats . Anfangs diente das Haus als Verwaltungsgebäude für den Verband der öffentlichen Feuerversicherungsanstalten und wurde 1929 von Heinrich Straumer , dem Architekten des Berliner Funkturm , erbaut.

Wichtige Architekten waren für die FU tätig: Georges Candilis , Alexis Josic, Shadrach Woods und Manfred Schiedhelm [31] von der Architektengruppe Team 10 , aber auch Hinrich Baller , Inken Baller und Norman Foster .

Wissenschaftliches und kulturelles Umfeld

Obwohl die Hochschule nicht im Stadtzentrum liegt, ist sie mit ihrem Sitz in Dahlem in ein herausragendes wissenschaftliches und kulturelles Umfeld eingebettet. Neben der Freien Universität Berlin haben hier in unmittelbarer Nachbarschaft auch mehrere Max-Planck-Institute (unter anderem MPI für Bildungsforschung , MPI für Wissenschaftsgeschichte , MPI für Molekulare Genetik , Fritz-Haber-Institut mit anorganischer Chemie, chemischer Physik, Molekülphysik, physikalischer Chemie; außerdem das Archiv der MPG ), die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung , die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft , dasBundesinstitut für Risikobewertung , das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik sowie die Deutsche Universität für Weiterbildung (DUW) ihr Domizil.

Seit 1965 ist die 1828 gegründete, zweitälteste geographische Gesellschaft Europas, die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, in Steglitz beheimatet, im eigenen Alexander-von-Humboldt-Haus; bereits seit 1832 ist an der Podbielskiallee dasDeutsche Archäologische Institut (DAI) angesiedelt. Außerdem ist Dahlem ein wichtiger Standort der Staatlichen Museen zu Berlin . Neben dem Museum Europäischer Kulturen, den bedeutenden Sammlungen außereuropäischer Kunst und Kultur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (unter anderem Ethnologischem Museum , Museum für Asiatische Kunst ), dem Geheimen Preußischen Staatsarchiv und dem Institut für Museumsforschung sind dort auch das Brücke-Museum , das AlliiertenMuseum und das Freilichtmuseum Domäne Dahlem beheimatet.

Bibliotheken

Medienbestand und Bibliothekssystem

Mit einem Medienbestand von rund 8,5 Millionen Bänden sowie 20.000 laufenden Zeitschriften ist das Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin das größte aller deutschen Universitäten. Der Bestand dieses als wissenschaftliche Bibliothek klassifizierten Systems umfasst sämtliche an der Universität vertretenen Disziplinen und verteilt sich auf die Universitätsbibliothek (UB) an der Garystraße, mit der dort angesiedelten Lehrbuchsammlung und dem Lesesaal , sowie auf insgesamt 49 angeschlossene Fachbibliotheken . [32]

Universitätsbibliothek
(Eingang Garystraße)

Die Institute und Einrichtungen einiger Fachbereiche verfügen jeweils über eine gemeinsame, große Fachbereichsbibliothek, die den Bestand zentral organisiert und vorhält (Wirtschaftswissenschaft; Rechtswissenschaft; Mathematik und Informatik; Chemie, Pharmazie, Biologie; Erziehungswissenschaft und Psychologie; Geowissenschaften; Veterinärmedizin) . In anderen Bereichen sind die Bibliotheken dezentral an den dortigen Instituten angesiedelt (Politik- und Sozialwissenschaften; Geschichts- und Kulturwissenschaften; Philosophie und Geisteswissenschaften; Humanmedizin) . Im Herbst 2005 sind auch die Medienbestände der Sprach- und Literaturwissenschaften sowie der Philosophie in der neuen Philologischen Bibliothek zusammengeführt worden. Das Gebäude von Architekt Lord Norman Foster trug bereits vor seiner Eröffnung den Beinamen „Brain“ (engl.: ‚Gehirn') wegen der charakteristischen, rund-gewölbten Form seiner äußeren Hülle, sowie den gefalteten, in zwei Hemisphären angeordneten Gebäudeebenen im Inneren ähnelt die Architektur der Anatomie eines menschlichen Gehirns . Seit 2008 wurde ein Neubau für die Zusammenlegung der naturwissenschaftlichen Fachbereichsbibliotheken und der Bibliotheken der „kleinen Fächer“ angestrebt. Sie erweiterte den bisherigen Komplex der Rost- und Silberlaube mit zusätzlichen 12.250 m² Nutzfläche. Baubeginn war im März 2012 mit einer geplanten Fertigstellung Ende 2014. Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben wurden auf rund 51 Millionen Euro geschätzt. [33] Diese Campusbibliothek benannte Einrichtung eröffnete im April 2015. [34]

Unter dem Titel Refubium hat die FUB ein virtuelles Repositorium (Ort zur Aufbewahrung von Dokumenten) eingerichtet, das Zugang zur kostenfreien Nutzung von elektronisch publizierten Dokumenten, Dissertationen, Habilitationen und Forschungsdaten gewährt und eine freie Recherche der dort veröffentlichten Metadaten ermöglicht. [35]

Benutzungssituation

Bibliothek des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie

Während die Universitätsbibliothek eine Gebrauchsbibliothek ist und ihre Bestände in der Regel ausleiht, gibt es in einigen kleineren Institutsbibliotheken nur Präsenzbestände , die (außer am Wochenende, über Nacht und in den Ferien) nur vor Ort im Lesesaal nutzbar sind. Gleiches gilt für spezielle Sammlungen, besonders seltene oder wertvolle Exemplare (z. B. Inkunabeln ), die ebenfalls nicht entliehen werden. Der Bestand wird im Online-Katalog ( OPAC ) ab dem Erscheinungsjahr 1990 vollständig nachgewiesen, je nach Bibliotheksstandort in der Regel auch darüber hinaus – noch fehlende ältere Bestände werden fortlaufend elektronisch erfasst und nach und nach ergänzt. Katalogzettel des alten Schlagwortkataloges vor 1989 existieren als Imagekatalog , sie sind durch Scannen und Indizierung der Schlagwörter digitalisiert und über eine OPAC-ähnliche Internetseite auffindbar. Zeitschriften und Zeitungen sind komplett elektronisch in den OPAC eingepflegt.

Dokumentationszentrum und Spezialbibliothek

Die UB hat den Status einer United Nations Depository Library : Sie dient als Spezialbibliothek und Dokumentationseinrichtung der Vereinten Nationen (UN) und ist an das weltweite Bibliothekssystem der UN unter Führung der Dag Hammarskjöld Library in New York angeschlossen. In dieser Funktion hält sie zum Beispiel alle Publikationen der UN-Generalversammlung , desUN-Sicherheitsrates , des Internationalen Gerichtshofs und anderer UN-Organe vor.

Auch für die Europäische Union (EU) ist die UB European Documentation Centre , also europäisches Dokumentationszentrum für Publikationen der EU. Veröffentlichungen des Europarates , der WEU und der OSZE ergänzen das Fachangebot. Der EU/UN-Bestand ist in den allgemeinen Bestand der UB integriert und durch deren Kataloge inhaltlich und formal erschlossen.

Von 1965 bis 1994 war die UB der FU als Pflichtexemplarbibliothek des Landes Berlin mit der Archivierung der regionalen Buchproduktion beauftragt. Nach der Wiedervereinigung ging diese Aufgabe an die neu aufgebaute Zentral- und Landesbibliothek Berlin über. Bereits seit 1952 überstellte die Berliner Verleger- und Buchhändlervereinigung auf freiwilliger Basis je ein Exemplar jedes im Westteil der Stadt Berlin verlegten Buches an die Freie Universität.

Forschung

Überblick

Die Freie Universität Berlin ist eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen Deutschlands und spielt in vielen wissenschaftlichen Bereichen eine bedeutende Rolle. Sie gilt durch ihr erfolgreiches Abschneiden bei der Exzellenzinitiative als Spitzenuniversität .

Ihren Status als eine der führenden deutschen Hochschulen mit breiter nationaler und internationaler Anerkennung belegen ferner die jährlichen Hochschulrankings , hohe Drittmittel -Einnahmen, die Vielzahl der Sonderforschungsbereiche und anderer bedeutender Forschungseinrichtungen sowie die große Zahl an wissenschaftlichen Preisträgern.

Forschungsgebäude des Fachbereichs Physik

In den Naturwissenschaften wird in erster Linie Grundlagenforschung betrieben, die einzelnen Gebiete weisen untereinander einen hohen Vernetzungsgrad auf. Bei den Sozial- , Geistes- und Politikwissenschaften liegt ein Schwerpunkt in der wissenschaftlichen Begleitung aktueller gesellschaftlicher, politischer und kultureller Entwicklungen, sowie in der Untersuchung von Transformationsprozessen , von Internationalisierung und Globalisierung , sowie der Umweltpolitik .

Derzeit gibt es neun interdisziplinäre Zentren, an denen fächerübergreifend Forschung zu Themen wie zum Beispiel Lehr- und Lernforschung , Sprache , Historische Anthropologie , Mittelalter , Kunstwissenschaften und Ästhetik betrieben wird. Gleiches gilt auch für die drei regionalwissenschaftlichen Institute, die sich Osteuropa , Lateinamerika und Nordamerika ( John-F.-Kennedy-Institut ) widmen. Eine Besonderheit in der deutschen Forschungslandschaft sind auch die vielen sog. kleinen Fächer, die einen hohen Spezialisierungsgrad aufweisen (siehe: Studienfächer) .

Auf dem Gebiet der Politikwissenschaft zählt das Otto-Suhr-Institut zu den international bedeutendsten Forschungsinstitutionen, es ist zugleich das größte Institut seiner Art in Europa. Von ähnlicher Stellung ist auch die medizinische Fakultät Charité , ebenso wie die Geowissenschaftler der FU. Letztere fallen vor allem durch ihre Beteiligungen an Weltraummissionen , zum Beispiel zum Mars ( Mars Express ) und zum Saturn ( Cassini-Huygens ) auf.

Exzellenzinitiative

Die Universität hat in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen in allen drei Förderlinien ( Graduiertenschule , Exzellenzcluster sowie Zukunftskonzept) erfolgreich abgeschnitten.

Insgesamt wurden der Hochschule drei Graduiertenschulen, zwei Exzellenzcluster sowie das langfristige Entwicklungskonzept einer internationalen Netzwerkuniversität bewilligt. Zusätzlich ist die Universität gemeinsam mit anderen Berliner Wissenschaftseinrichtungen an zwei weiteren Graduiertenschulen sowie zwei Exzellenzclustern beteiligt. Damit wurden der FU Berlin im Vergleich mit allen anderen deutschen Hochschulen die meisten Anträge genehmigt.

Sonderforschungsbereiche und DFG-Forschungszentrum

Supercomputer im Konrad Zuse-Institut der FU Berlin

Die Freie Universität hat derzeit die Sprecherfunktion von sechs Sonderforschungsbereichen (SFB), an acht weiteren ist sie beteiligt. Zudem ist sie in SFB der Charité-Universitätsmedizin Berlin eingebunden. Die SFB sind langfristig (auf die Dauer von bis zu 12 Jahren) angelegte Forschungseinrichtungen, in denen Wissenschaftler im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprogramms zusammenarbeiten. Da die Finanzierung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) erfolgt, wird von ihr zuvor in einem speziellen Verfahren die Förderungswürdigkeit des von der Hochschule beantragten Projekts geprüft, hierbei gelten strenge Kriterien. Die Sonderforschungsbereiche verteilen sich vor allem auf die Gebiete der Medizin und der Naturwissenschaften. Mit drei Sonderforschungsbereichen hat der Fachbereich Physik die meisten Sonderforschungsbereiche. Aber auch in den Geistes-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften ist die FU aktiv. [36]

Derzeit gibt es in Deutschland fünf DFG-Forschungszentren, von denen eines in Dahlem angesiedelt ist: DFG-Forschungszentrum 8086 – Mathematik für Schlüsseltechnologie. Zu diesem Thema arbeiten Wissenschaftler der FU, HU , TU und des ZIB seit 2002 gemeinsam und forschen an der mathematischen Modellierung, Simulation und Optimierung realer Prozesse. Die DFG-Forschungszentren gelten als strategisches Förderinstrument der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie sollen eine Bündelung wissenschaftlicher Kompetenz auf besonders innovativen Forschungsgebieten ermöglichen und in den Hochschulen zeitlich befristete Forschungsschwerpunkte mit internationaler Sichtbarkeit bilden.

Graduiertenkollegs und Forschergruppen

Sieben Graduiertenkollegs sind an der FU Berlin in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen angesiedelt, vier weitere werden gemeinsam mit der Humboldt-Universität zu Berlin , bzw. der Universität Potsdam durchgeführt, an elf weiteren – auch internationalen – ist die FU ebenfalls beteiligt. Die Graduiertenkollegs der DFG dienen der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Doktoranden erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeit im Rahmen eines koordinierten, von mehreren Hochschullehrenden getragenen Forschungsprogramms durchzuführen.

Zu den Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Forschungszentren kommen noch DFG-Forschergruppen hinzu, an der FU vor allem aus dem Bereich der Medizin. Mehrere als herausragend ausgewiesene Wissenschaftler widmen sich in mittelfristig angelegten Programmen (in der Regel bis zu sechs Jahre) einer besonderen Forschungsaufgabe. Sie arbeiten eng zusammen und haben gemeinsam das Ziel, Ergebnisse zu erreichen, die über die Einzelförderung durch die DFG hinausgehen, aber dennoch unterhalb des organisatorischen Niveaus eines Sonderforschungsbereiches bleiben.

Vorlage für das Logo der Dahlem Konferenzen : Flammarions Holzstich Die Atmosphäre

Dahlem-Konferenzen

Zweimal jährlich führt die FU Berlin die Dahlem-Konferenzen durch. Dabei handelt es sich um einwöchige interdisziplinäre Zusammenkünfte, die in der Wissenschaftsgemeinschaft als international renommierte Einrichtungen gelten. Ihre Teilnehmer sind weltweit anerkannte Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern, in der Regel führende Vertreter des jeweiligen Faches, häufig auch Nobelpreisträger .

Die Themen müssen von aktuellem internationalen Wissenschaftsinteresse, problemorientiert und für alle beteiligten Fachrichtungen von ausreichender Relevanz sein. Bisher stammten sie überwiegend aus dem Gebiet der Medizin und der Ökologie . Als Ergebnis jeder Veranstaltung erscheint ein englischsprachiger Dahlem Workshop Report , ein umfangreicher Bericht, in dem die Konferenzergebnisse veröffentlicht werden. In der Wissenschaft gilt diese Publikationsreihe als Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstands zu dem betreffenden Thema, sie zeigt Forschungslücken auf und die Richtung zukünftiger Forschung an. Die Arbeitsweise gleicht weniger einer klassischen Konferenz oder Tagung , sondern ist eher nach dem Prinzip eines Workshops organisiert: In interdisziplinären Arbeitsgruppen wird der gewählte Schwerpunkt aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und intensiv diskutiert.

1974 wurden die Dahlem-Konferenzen gemeinsam von der DFG und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gegründet. Seit 1990 gehören sie zur Freien Universität Berlin. Als Vorlage für das Logo der Dahlem-Konferenzen dient ein spiegelverkehrter Ausschnitt aus dem Holzschnitt Die Atmosphäre . Das Bild stammt aus dem 1888 erschienenen Werk L'atmosphère météorologie populaire des französischen Astronomen Camille Flammarion .

Exzellenzcluster

Im Jahr 2003 begann die Freie Universität mit der Entwicklung einer Doppelstruktur, da Forschung auf internationalem Niveau nur interdisziplinär geleistet werden kann. Zum einen gibt es eine Fachbereichsstruktur, die unabdingbar ist für die akademischen Angelegenheiten, insbesondere die Lehre. Zum anderen bündelt eine Clusterstruktur die Forschungsschwerpunkte, die teilweise im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert werden:

 • Topoi – The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations (gemeinsamer Antrag von Freier Universität und Humboldt-Universität, bewilligt in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative, ausgelaufen 2018, Initiator des Berliner Antike-Kollegs )
 • Languages of Emotion (bewilligter Antrag in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative),
 • Neurocure – Towards a Better Outcome of Neurological Disorder (gemeinsamer Antrag von Freier Universität und Humboldt-Universität als Träger der Charité – Universitätsmedizin Berlin, bewilligt in der zweiten Runde der Exzellenzinitiative).

Weitere Clusterbildungen entwickelt die Freie Universität in folgenden Forschungsfeldern:

 • angewandte Mathematik (MATHEON, gemeinsames DFG-Forschungszentrum der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität)
 • Bildungsforschung
 • Kultur und Medien
 • Diversity
 • Regenerative Therapien (BMBF-Zentrum der Charité – Universitätsmedizin Medizin, eine gemeinsame Einrichtung der Freien Universität und der Humboldt-Universität) [37]
 • eine Focus Area in der Biologie ist das neue Dahlem Centre of Plant Sciences

Leibniz-Preisträger

Die DFG verleiht einmal pro Jahr den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis an herausragende Deutsche Wissenschaftler und würdigt damit ihre Arbeit. Der Preis ist die höchstdotierte wissenschaftliche Auszeichnung der DFG und mit jeweils 1,55 Millionen Euro Preisgeld verbunden, die projektbezogen zu verwenden sind. Bisher gibt es an der Freien Universität Berlin 16 Preisträger (Stand 2017).

Rupert Klein

Förderpreise der Universität

Die Universität selbst verleiht auch Förderpreise: Zum einen wird für hervorragende Leistungen zur Frauenförderung seit 1995 der Margherita-von-Brentano-Preis vergeben. Die Auszeichnung ist benannt nach der Philosophin Margherita von Brentano , die Anfang der siebziger Jahre Erste Vizepräsidentin der Freien Universität Berlin war. Mit 11.000 Euro ist der Preis die höchstdotierte Anerkennung für Frauenförderung in Deutschland, die Vergabe erfolgt durch das Präsidium auf Vorschlag des zentralen Frauenrats der Hochschule. Außerdem wird jährlich am 4. Dezember, dem Gründungstag der FU Berlin, von der Universität der Ernst-Reuter-Preis für vier herausragende Dissertationen des Vorjahres an FU-Angehörige verliehen. Diese Auszeichnung ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert und wird seit 1985 von der Ernst-Reuter-Gesellschaft, einem Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen, gestiftet. Bis zum Jahre 2004 wurde er 93 Mal verliehen. [38]

Freiheitspreis

Seit 2007 verleiht die FU den internationalen Freiheitspreis an „Persönlichkeiten von weltweiter Bedeutung, die sich im politischen, gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Kontext um Freiheit verdient gemacht haben“. Preisträger sind beispielsweise 2007 der ehemalige Staatspräsident der Republik Korea: Kim Dae-Jung , 2008 der ehemalige polnische Außenminister Władysław Bartoszewski oder 2014 die Ermittlerin gegen Geldwäsche und Korruption Carla del Ponte . Auch die Verleihung an Edward Snowden war diskutiert worden. Ihm wurde schließlich aber nur die Ehrenmitgliedschaft der Universität zugedacht. [39] [40] [41]

Kooperationen und Mitgliedschaften

Gastgeschenke von Partneruniversitäten

Auf internationaler Ebene betreibt die Freie Universität Berlin derzeit direkte Kooperationen und Partnerschaften mit 114 Hochschulen auf allen Kontinenten . Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Kooperationsvereinbarungen auf der Ebene der Fachbereiche und Institute, insgesamt sind 367 offizielle internationale Kooperationen zu verzeichnen. Damit verfügt die FU Berlin im Vergleich zu den anderen deutschen Hochschulen mit großem Abstand über die meisten internationalen Kontakte. Traditionell stark sind die Verbindungen zu Wissenschaftseinrichtungen in den USA : Unter den 32 offiziellen Partnern finden sich renommierte Universitäten , wie etwa die Columbia University , die Cornell University , die Duke University , die Johns Hopkins University , die Princeton University , die Stanford University , die University of Chicago und die Yale University . Die Stanford University verfügt sogar über einen eigenen Campus innerhalb der Freien Universität. Das Zentrum in Berlin ist in das Overseas Studies Program integriert und zugleich eines von acht internationalen overseas campuses , also Standorten außerhalb der USA.

Darüber hinaus erfolgt neben der direkten wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Hochschulen auf internationaler Ebene der Austausch von Forschenden und Studenten auch über den Deutschen Akademischen Austauschdienst . Im europäischen Raum kooperiert die Universität beim Studentenaustausch mit dem Sokrates-Programm sowie dem Erasmus-Programm , an dem sich über 300 Partnerhochschulen beteiligen. Hierunter befinden sich Hochschulen, wie die University of Cambridge , University of Edinburgh , University College London , University of Oxford , Universität Bologna , Scuola Normale Superiore di Pisa , École normale supérieure de Lyon , École normale supérieure in Paris , École polytechnique und Sciences Po . Gegenwärtig sind an der Universität 15 % der Studenten Ausländer. (2007)

Die Partnerhochschule Stanford University

Der Fachbereich Rechtswissenschaften hat im Oktober 2008 mit zahlreichen anderen internationalen Universitäten das in London beheimatete Center for Transnational Legal Studies gegründet, an dem auch Universitäten wie die Georgetown University , das King's College London , die University of Toronto , die Nationaluniversität Singapur und die Universität Melbourne beteiligt sind.

In Deutschland hat die FU Berlin im Februar 2004 gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München eine strategische Partnerschaft gegründet. Beide Hochschulen haben eine Vereinbarung zur intensiven Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen der Universitätssteuerung und der akademischen Arbeit in Forschung und Lehre geschlossen. Mit dieser in Deutschland bisher einmaligen Verbindung soll den Wissenschaftsstandorten München und Berlin Rechnung getragen und im internationalen Wettbewerb der Wissenschaftsstandort Deutschland an sich gestärkt werden.

In einer Vielzahl von Organisationen und Vereinigungen ist die Freie Universität Berlin Mitglied. Zu den wichtigsten gehören die European University Association ( EUA ), die Hochschulrektorenkonferenz , der Deutsche Akademische Austauschdienst , die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Wissenschaftskolleg zu Berlin . Zudem ist die Universität seit 1951 Mitglied der Studentischen Darlehnskasse e. V. [42]

Studium

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

In den 1980er Jahren wurde die Universität zu einer „Massenuniversität“. Nach dem Fall der Berliner Mauer erreichte die Studentenzahl zum Wintersemester 1991/92 mit 62.072 Studenten ihren Höchststand, die FU wurde nach der Ludwig-Maximilians-Universität München zweitgrößte deutsche Universität. Inzwischen erfolgte wieder eine massive Reduzierung der Studienplätze , die Zahl der Studenten liegt im WS 2015/16 bei ca. 36.500 (ohne Charité ). Etwa 59 % der Studenten sind weiblich, 41 % männlich, der Anteil ausländischer Studenten liegt bei fast 21 %. [43]

Der Studienplatzabbau resultierte aus den Veränderungen in der Hochschulpolitik der Berliner Landesregierung . Die FU musste starke Einschnitte in ihrem Finanzhaushalt zu Gunsten der Humboldt-Universität zu Berlin hinnehmen, um diese nach der Deutschen Wiedervereinigung neu aufbauen zu können. Die unter anderem durch den Berliner Bankenskandal mit verursachte defizitäre Haushaltslage Berlins führte zu weiteren Kürzungen. Ferner sollte mit einer Reduzierung der Studentenzahl auch der Abbau von negativen Begleiterscheinungen einer Massenuniversität erzielt werden.

Studienfächer

Die FU Berlin versteht sich als traditionelle Volluniversität und deckt mit etwa 150 Studiengängen [44] an 15 Fachbereichen ein breites Fächerspektrum ab: Analog zu ihren Fachbereichen bietet sie Studiengänge in den Geistes- , Sozial- , Natur- , Wirtschafts- , und Rechtswissenschaften , weitere im Bereich der Human- und der Veterinärmedizin an. Zwar verfügt die FU somit über ein ausdifferenziertes Fächerangebot, Ingenieurwissenschaften können in Berlin jedoch nur an der Technischen Universität und den Fachhochschulen studiert werden.

Institut für Theaterwissenschaft

Ein besonderes Merkmal der FU ist neben den klassischen Disziplinen eine Vielzahl „kleiner Fächer“ mit hohem Spezialisierungsgrad. Dazu zählen beispielsweise die Theater- und die Filmwissenschaft , die Ägyptologie , Arabistik , Byzantinistik , Judaistik , Sozial- und Kulturanthropologie , Iranistik , Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften und in den Naturwissenschaften die Bioinformatik . Bestimmte Studienfächer wie Veterinärmedizin , Religionswissenschaft , Katholische Theologie , Turkologie , Publizistik- und Kommunikationswissenschaft , sowie in den Naturwissenschaften Meteorologie und Biochemie existieren in der Region Berlin-Brandenburg nur an der Freien Universität.

Schwerpunkte hat die FU auch in den Regionalwissenschaften. Die drei Zentralinstitute beschäftigen sich interdisziplinär mit Osteuropa , Lateinamerika und Nordamerika ( John-F.-Kennedy-Institut ). Hinzu kommen noch die Bereiche Süd- , und Ostasien (Ostasiatisches Seminar mit den Schwerpunkten Sinologie , Japanologie und Koreastudien ), sowie der Orient . Außerdem gibt es noch Zentren für Frankreichstudien - und Italienstudien . Im Bereich der Sprachwissenschaften dominieren die west- und südeuropäischen Sprachen. Das Otto-Suhr-Institut (OSI) für Politikwissenschaft ist die größte Einrichtung ihrer Art in Europa mit den meisten Lehrstühlen und Studenten. Mehr als ein Drittel der Politik-Absolventen in Deutschland haben ihr Studium am OSI abgeschlossen.

Institut für Pharmazie

Durch Restrukturierungsmaßnahmen der Berliner Hochschullandschaft mussten seit Ende der 1990er Jahre einige Institute geschlossen und Studiengänge eingestellt werden, dazu zählten an der FU die Informationswissenschaft und die Musikwissenschaft . Der Abbau regionaler Parallelangebote führte zur Verlagerung der Bibliothekswissenschaft und Sportwissenschaft von der FU an die HU, im Gegenzug musste diese ihre Veterinärmedizin und die Pharmazie schließen. Medizinische Studiengänge werden an der Charité – Universitätsmedizin Berlin angeboten. Durch Fusion der medizinischen Fachbereiche von FU und HU entstand 2003 die gemeinsame Fakultät beider Universitäten unter dem Namen Charité mit mehreren großen Standorten.

Studienabschlüsse

Seit der Einführung von Master - und Bachelorstudiengängen bietet die FU bis auf wenige Ausnahmen nur noch diese Abschlüsse an. Die letztmalige Bewerbung für alte Studiengänge wie den Magister war zum Sommersemester 2006 möglich. Als Staatsexamensstudiengänge können noch Medizin, Pharmazie, Veterinärmedizin und Zahnheilkunde an der Charité studiert werden; in Rechtswissenschaften ist die erste juristische Prüfung der Regelabschluss. [45] Zudem besitzt die FU das Promotions- und Habilitationsrecht .

Studienanfänger müssen sich mit Ausnahme der medizinischen Studiengänge für ihr gewünschtes Fach direkt bei der FU bewerben. In einigen Fächern ist eine Immatrikulation nur zum Winter- oder Sommersemester möglich. Alle Fächer der FU haben eine begrenzte Studienplatzzahl ( NC ), dies bedeutet, es wird jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Neuzulassungen pro Studiengang, das heißt Studienplätzen für Studierende im ersten Semester festgelegt. Dies bedeutet, dass der Immatrikulation an der Freien Universität in jedem gewünschten Fach zumindest die fristgemäße Bewerbung vorausgesetzt ist.

Zusätzlich kann jeder Student im Sprachlabor Sprachen, mit internationalen akkreditierten Sprachzertifikat ( UNIcert ), erlernen.

Prüfungsberatung

1994 wurde die obligatorische Prüfungsberatung eingeführt; seitdem müssen sich Studenten bei Überschreiten der Regelstudienzeit im Grund- und Hauptstudium einer Prüfungsberatung unterziehen. Gemeinsam mit einem Hochschullehrer wird der Leistungsstand erörtert. Seit 2001 ist mit der Prüfungsberatung auch eine Leistungskontrolle verbunden, die zu einem möglichst zügigen Studienabschluss führen soll. Weisen Studenten keine ausreichenden Studienleistungen nach, werden schriftliche Auflagen erteilt, die innerhalb von zwei Semestern zu erfüllen sind. [46] Ansonsten erfolgt die Wiederholung der Prüfungsberatung mit einer zweisemestrigen Nachfrist. Schließen Studenten ihr Studium dann nicht ab, erfolgt automatisch die Exmatrikulation ; gleiches gilt auch bei einem Versäumnis der Beratungen. Diese Maßnahme soll die Quote der Langzeitstudenten senken. Der AStA der FU spricht daher auch von „Zwangsberatung“. [47]

Semesterbeitrag und Semesterticket

An der FU Berlin wurde für das Wintersemester 2019/20 ein Semesterbeitrag in Höhe von 311,59 Euro erhoben. Dieser setzte sich aus der Immatrikulations -/Rückmeldegebühr, dem Sozialbeitrag für das Studierendenwerk Berlin und dem Beitrag zur Studierendenschaft zusammen. Außerdem enthielt der Beitrag das Semesterticket , mit dem der Öffentliche Personennahverkehr im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (Tarifbereich Berlin ABC) für sechs Monate genutzt werden konnte. Das Ticket berechtigte außerdem zur Mitnahme eines Fahrrads sowie von Kindern bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. [48] Studiengebühren werden, wie an anderen öffentlichen Hochschulen im Land Berlin, nicht erhoben.

E-Learning

Die Lehre an der Freien Universität Berlin wird vielfältig durch moderne Technologien und Medien unterstützt und E-Learning ist zu einem festen Bestandteil der Lehre geworden. Berlins größte Universität verfolgt einen Blended-Learning -Ansatz, dh eine Ergänzung der Präsenzlehre durch Online-Lehrangebote und -anwendungen wie Blackboard, Blogs, Wikis und elektronische Prüfungen.

Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) unterstützt die Verbreitung und Einführung digitaler Lehr- und Lernmethoden an der Freien Universität. Es berät die Lehrenden bei der Umsetzung von E-Learning-Angeboten und stellt die digitalen Technologien bereit. Darüber hinaus engagiert sich CeDiS bei der Entwicklung neuer Lehr- und Lernszenarien für die Hochschullehre. [49] Durch die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Initiative Support – Qualitätspakt für die Lehre der Freien Universität Berlin können zahlreiche E-Learning-Projekte weiterentwickelt oder neu konzipiert werden. [50] Besonderes Augenmerk liegt auf Blended-Learning-Konzepten in Master- oder Weiterbildungsstudiengängen, auf der Verbreitung mediengestützter, kollaborativer Lehr- und Lernformate (E-Learning 2.0) und auf dem Ausbau von Audio- und Videoanwendungen in der Lehre.

Rankings

Im Times Higher Education Ranking von 2009 der insgesamt 200 besten Universitäten der Welt belegte die FU Berlin weltweit Platz 94 und konnte sich damit gegenüber 2005 um 78 Plätze verbessern. Damit lag sie in Deutschland insgesamt auf Platz drei. [51] Im Ranking der Times im Jahre 2013 im Bereich Top universities by reputation belegte die FU Berlin den Platz 91–100 und lag in Deutschland damit auf Platz 4. [52] Im Ranking der Times im Jahre 2019 belegte die FU Berlin weltweit Platz 104 und lag damit nicht mehr unter den 100 besten Universitäten der Welt. [53]

Im Bereich der weltweit 100 besten Universitäten für Kunst und Geisteswissenschaften (Top 100 Universities for Arts and Humanities) erlangte die FU Berlin in dem Ranking der Times 2008 weltweit Platz 24 und wurde damit Deutschlands beste Universität für Geisteswissenschaften. Die FU lag mit dem Ergebnis europaweit auf Platz drei, hinter Oxford und Cambridge, den besten Universitäten für Geisteswissenschaften. [54]

Im QS World University Ranking belegte die FU Berlin im Bereich Rechtswissenschaft weltweit den 41. Platz und liegt damit europaweit auf Platz zwölf und in Deutschland auf Platz zwei. [55]

Im World University Ranking 2013/14 der Times Higher Education erreichte die Freie Universität Platz 86 und ist in Deutschland auf Platz vier. [56]

Im QS-Ranking 2013 wird die FU Berlin als beste deutsche Universität in den Fächern Geschichte, Linguistik und Kommunikationswissenschaften geführt und schaffte es damit weltweit auf die Plätze 14 (Geschichte), 41 (Linguistik) und 48 (Kommunikationswissenschaften). Das Ranking zählt die FU Berlin in den Fächern Psychologie, Englische Sprache, Literatur, Erziehungswissenschaft, Geowissenschaften und Meereskunde, Chemie, Informatik und Philosophie ebenfalls zu den besten Universitäten in Deutschland. [57]

Sonstiges

Wetterstation des Meteorologischen Instituts

Namensvergabe von meteorologischen Druckgebilden

Die Namen für die Tief- und Hochdruckgebiete , die das Wetter in Europa beeinflussen, werden seit 1954 vom Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin vergeben. Seit 1998 erfolgt dort die Namensvergabe in jährlich wechselndem Turnus: In geraden Jahren erhalten die Tiefdruckgebiete weibliche und die Hochdruckgebiete männliche Vornamen, in ungeraden Jahren ist dies umgekehrt. [58] Viele andere europäische Staaten übernehmen diese Namen. Für andere Regionen der Welt vergeben weitere Wetterdienste Namen für meteorologische Druckgebilde .

Das Meteorologische Institut hat Ende 2002 die Aktion Wetterpate ins Leben gerufen. Über das Internet kann man eine Patenschaft für meteorologische Druckgebilde übernehmen. Der Pate kann dann den Namen bestimmen, auf den das Tief oder Hoch von der Universität getauft werden soll und erhält ausführliches Material wie Wetterkarten , Urkunden und die Geschichte des Druckgebildes. Das Geld kommt der studentischen Wetterbeobachtung am Institut im ehemaligen Wasserturm auf dem Fichtenberg zugute. [58]

Roboterfußball

FU-Fighters: World Champion 2004, 2005

Die FU-Fighters , von Wissenschaftlern und Studenten des Instituts für Informatik entwickelte Fußball spielende Roboter, wurden 2004 und 2005 Weltmeister in der Smallsize-Liga des RoboCup . Bereits in den Wettkämpfen der Jahre 1999, 2000 und 2003 konnte das Team den Titel des Vize-Weltmeisters erringen und auch beim RoboCup German Open 2005 wurde die Mannschaft Sieger. Roboterfußball ist die Umsetzung des bekannten Mannschaftsspiels Fußball für mobile Roboter auf der Basis künstlicher Intelligenz .

Seit 2006 werden die FUmanoids, humanoide Fußball-Roboter entwickelt, die in der Humanoid-Kidsize-Liga antreten. Diese haben beim RoboCup 2009 und 2010 jeweils den Titel des Vize-Weltmeisters errungen. Ferner haben sie 2010 die Technical-Challenge gewonnen.

Kinderuni

Die FU veranstaltet jährlich im Sommer eine Kinderuni . Schüler der zweiten bis sechsten Klasse können dabei an speziell für sie konzipierten Veranstaltungen (Mit-mach-Kurse) teilnehmen. Dort bringen Hochschullehrende den Kindern in Workshops und Vorlesungen vor allem naturwissenschaftliche Themen verständlich näher und beantworten ihre Fragen. Die Universität arbeitet dabei mit den Schulen und der Wirtschaft zusammen. [59]

Persönlichkeiten

Die nationale und internationale Bedeutung der Freien Universität Berlin veranschaulichen zahlreiche namhafte Professoren, Wissenschaftler, bekannte Alumni und weitere berühmte, mit der Hochschule verbundene Personen.

Literatur

 • Rotraud Ahrens ua: Villen, Rost- und Silberlauben. Baugeschichtliche Spaziergänge über den Campus der Freien Universität. Berlin 1993, ISBN 3-930208-01-6 .
 • Bauwelt . 36. Jg., Nr. 34, 2. September 2005. Sonderdruck für die Freie Universität Berlin, Bauverlag, Gütersloh 2005.
 • Markus Heintzen, Lutz Kruschwitz: Die Freie Universität Berlin als Stiftungsuniversität (= Abhandlungen zu Bildungsforschung und Bildungsrecht . ABB 11). Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2002, ISBN 3-428-10874-4 .
 • Klaus Heinrich : Erinnerungen an das Problem einer freien Universität (1967) . In: der gesellschaft ein bewusstsein ihrer selbst zu geben (= Reden und kleinere Schriften . Bd. 2). Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld/Roter Stern 1998, ISBN 3-87877-612-8 , S. 9–29.
 • Jessica Hoffmann, Helena Seidel, Nils Baratella: Geschichte der Freien Universität Berlin. Ereignisse – Orte – Personen. Frank & Timme, Berlin 2008, ISBN 978-3-86596-205-8 .
 • Stanislaw Karol Kubicki , Siegward Lönnendonker (Hrsg.): 50 Jahre Freie Universität Berlin – aus der Sicht von Zeitzeugen (1948–1998) . Zentrale Universitätsdruckerei, Berlin 2002, ISBN 3-929532-60-3 .
 • Stanislaw Karol Kubicki , Siegward Lönnendonker (Hrsg.): Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Freien Universität Berlin . V&R Unipress.
  • Bd. 1: Die Freie Universität Berlin 1948–2007 – Von der Gründung bis zum Exzellenzwettbewerb . Göttingen 2009, ISBN 978-3-89971-474-6 .
  • Bd. 2: Die Geschichtswissenschaften an der Freien Universität Berlin . Göttingen 2009, ISBN 978-3-89971-475-3 .
  • Bd. 3: Die Naturwissenschaften an der Freien Universität Berlin . Göttingen 2010, ISBN 978-3-89971-476-0 .
  • Bd. 4: Die Kultur- und Ethno-Wissenschaften an der Freien Universität Berlin . Göttingen 2011, ISBN 978-3-89971-856-0 .
  • Bd. 5: Religionswissenschaft, Judaistik, Islamwissenschaft und Neuere Philologien an der Freien Universität Berlin . Göttingen 2012, ISBN 978-3-89971-954-3 .
  • Bd. 6: Gesellschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin – Erziehungswissenschaft, Psychologie, Hochschuldidaktik, Politikwissenschaft, Forschungsverbund SED-Staat, Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Tourismus . Göttingen 2013, ISBN 978-3-8471-0141-3 .
  • Bd. 7: Die Altertums- und Kunstwissenschaften an der Freien Universität Berlin . Göttingen 2015, ISBN 978-3-8471-0427-8 .
 • Siegward Lönnendonker: Freie Universität Berlin 1948–1988. Eine deutsche Hochschule im Zeitgeschehen. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Spiess 1988. ISBN 3-89166-921-6
 • Siegward Lönnendonker , Tilman Fichter (Hrsg.), Claus Rietzschel (Mitarb.): Freie Universität Berlin 1948–1973 – Hochschule im Umbruch (Zeittafeln und Dokumente, im Auftrage des Präsidenten zum 25-jährigen Bestehen der FU)
  • Teil I 1945–1949 Gegengründung wozu? Berlin 1973.
  • Teil II 1949–1957 Konsolidierung um jeden Preis . Berlin 1974.
  • Teil III 1958–1964 Auf dem Weg in den Dissens . Berlin 1974.
  • Teil IV 1964–1967 Die Krise . Berlin 1975.
  • Teil V 1967–1969 Gewalt und Gegengewalt . Berlin 1983. (zusammen mit Jochen Staadt )
  • Teil VI 1969–1973 Die oktroyierte Reform . Berlin 1990. (Autoren: Peter Jahn , Annemarie Kleinert, Jochen Staadt )
 • Siegward Lönnendonker: Freie Universität Berlin – Gründung einer politischen Universität. Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1988, ISBN 3-428-06490-9 .
 • Dieter Meichsner: Die Studenten von Berlin. Schöffling-Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-89561-146-8 .
 • Uwe Prell , Lothar Wilker: Die Freie Universität Berlin 1948–1968–1988: Ansichten und Einsichten. BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-87061-353-X .
 • Uwe Schlicht: Freie Universität Berlin. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1998. ISBN 3-87584-719-9
 • Präsidium der Freien Universität Berlin (Hrsg.): Zukunft von Anfang an. Eine Ausstellung zur Geschichte und zum Profil der Freien Universität Berlin. Begleitband. dahlem university press, Berlin 2004, ISBN 3-934504-15-9 .
 • Präsidium der Freien Universität Berlin (Hrsg.): Wissenschaft in Dahlem. Ein Spaziergang durch die Forschungslandschaft. Freie Universität Berlin im Einsteinjahr 2005. dahlem university press, Berlin 2005, ISBN 3-934504-17-5 .
 • James F. Tent : Freie Universität Berlin 1948–1988. Eine deutsche Hochschule im Zeitgeschehen. Colloquium Verlag. Berlin 1988, ISBN 3-7678-0744-0 .

Weblinks

Commons : Freie Universität Berlin – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. http://userpage.fu-berlin.de/chronik/
 2. https://www.fu-berlin.de/einrichtungen/organe/praesidium/praesident/index.html
 3. Gesamtstatistik. (PDF) fu-berlin.de, abgerufen am 10. Januar 2020 .
 4. a b https://www.fu-berlin.de/universitaet/profil/zahlen/index.html
 5. Leistungsbericht über das Jahr 2018 zur Umsetzung des Hochschulvertrags. Land Berlin, S. 36 , abgerufen am 3. August 2020 .
 6. Netzwerk. Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH. In: www.dfh-ufa.org. Deutsch-Französische Hochschule, abgerufen am 3. Oktober 2019 .
 7. Land Berlin: Exzellenzstrategie. Abgerufen am 27. Juni 2020 .
 8. Zu den Studentenratswahlen in der SBZ und Berlin im Wintersemester 1946/1947 siehe: Marianne und Egon Erwin Müller: „... stürmt die Festung Wissenschaft!“ Die Sowjetisierung der mitteldeutschen Universitäten seit 1945 . Colloquium, Berlin–Dahlem 1953, 92–103, Ergebnis Berlin S. 97.
 9. Michael Hubenstorf, Peter Th. Walther: Politische Bedingungen und allgemeine Veränderungen des Berliner Wissenschaftsbetriebes 1925–1950. In: Wolfram Fischer , Klaus Hierholzer , Michael Hubenstorf, Peter Th. Walther, Rolf Winau (Hrsg.): Exodus von Wissenschaften aus Berlin. Fragestellungen – Ergebnisse – Desiderate. Entwicklungen vor und nach 1933. Berlin 1994, S. 5–100, hier: S. 80.
 10. Florian G. Mildenberger : Arzt, Autor, Außenseiter: Kurt Rüdiger v. Roques (1890–1966). In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 36/37, 2017/2018 (2021), S. 135–146, hier: S. 140.
 11. a b c Karol Kubicki, Siegward Lönnendonker: Die Freie Universität Berlin 1948–2007. Von der Gründung bis zum Exzellenzwettbewerb. Vandenhoeck und Ruprecht V&R unipress, Göttingen 2008, ISBN 978-3-89971-474-6
 12. Edwin Redslob . fu-berlin.de. 14. Januar 2011. Abgerufen am 23. Juli 2012.
 13. Veritas, Iustitia, Libertas . fu-berlin.de. Abgerufen am 23. Juli 2012.
 14. Falco Weber: „Wir haben diese Universität besetzt!“: Der große Streik 1988/89. Bericht eines Zeitzeugen. In: Jessica Hoffmann, Helena Seidel, Nils Baratella (Hrsg.): Geschichte der Freien Universität. Ereignisse – Ort – Personen. Frank & Timme, Berlin 2008, ISBN 978-3-86596-205-8 .
 15. Geschichte des Tutorienprogramms. Abgerufen am 12. Januar 2017 .
 16. Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder . dfg.de. Abgerufen am 23. Juli 2012.
 17. Entscheidungen in der zweiten Programmphase der Exzellenzinitiative. Gemeinsame Pressemitteilung von Deutscher Forschungsgemeinschaft (DFG) und Wissenschaftsrat (WR) vom 15. Juni 2012, abgerufen am 17. Juni 2012.
 18. Exzellenzinitiative für Spitzenforschung an Hochschulen: Die Gewinner stehen fest . Bundesministerium für Bildung und Forschung, abgerufen am 17. Juni 2012.
 19. Berlin hat jetzt zwei Elite-Unis . In: Der Tagesspiegel , abgerufen am 17. Juni 2012.
 20. Exzellenzinitiative . fu-berlin.de. Archiviert vom Original am 14. Juni 2012. Abgerufen am 23. Juli 2012.
 21. a b c d Martin F. Brumme, Eberhard Üecker: TIERMEDIZIN IN BERLIN – Ein historischer Abriss. In: bib.vetmed.fu-berlin.de. Abgerufen am 5. August 2019 .
 22. Traditionssiegel der Tierärztlichen Hochschule Berlin. In: vetmed.fu-berlin.de. Freie Universität Berlin – Fachbereich Veterinärmedizin, abgerufen am 5. August 2019 .
 23. Ines Schulze: Die tierärztliche Bildungsstätte Berlin zwischen 1933 und 1945. In: fu-berlin.de. 2007, abgerufen am 5. August 2019 (Dissertation).
 24. Geschichte des Fachbereiches Veterinärmedzin. In: vetmed.fu-berlin.de. Freie Universität Berlin, abgerufen am 5. August 2019 .
 25. Die Einweihung des neuen Pharmazeutischen Institutes in Dahlem im Jahr 1902 , in: Berliner Tageblatt , 27. Oktober 1902.
 26. Fachbereiche und Zentralinstitute . fu-berlin.de, abgerufen am 5. September 2016.
 27. Gebäudekomplex Habelschwerdter Allee 45 / Fabeckstraße 23-25 , abgerufen am 5. September 2016.
 28. Kleine Chronik der FU Berlin: 1949–1960 , abgerufen am 5. August 2012.
 29. Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin , fu-berlin.de, abgerufen am 5. August 2012.
 30. Zentralrat der Juden in Deutschland Kdö.R.: Geschichte: Antisemiten und ihre Enkel. In: Jüdische Allgemeine . Abgerufen am 23. Februar 2017 (englisch).
 31. Nina Diezemann: Modellschönheit mit Macken. Im Februar vor 40 Jahren konnte die sogenannte Rostlaube bezogen werden. fu-berlin.de, 13. Februar 2013, abgerufen am 3. Februar 2017.
 32. Vergleiche: Freie Universität Berlin: Universitätsbibliothek . Stand: 2009
 33. Freie Universität Berlin, Zusammenführung der Kleinen Fächer im 3. BA Obstbaugelände und Neubau Naturwissenschaftliche Bibliothek ( Memento vom 18. September 2013 im Internet Archive )
 34. Campusbibliothek öffnet voraussichtlich wieder Mitte April • Institut für Islamwissenschaft • Fachbereich Geschichts- und Kulturwi. In: geschkult.fu-berlin.de. 7. Januar 2015, archiviert vom Original am 29. Januar 2016 ; abgerufen am 29. Januar 2016 .
 35. Refubium. Repositorium der Freien Universität Berlin. Abgerufen am 17. September 2019 .
 36. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Geförderte Projekte an der FU Berlin. Abgerufen am 30. Juli 2020 .
 37. Freie Universität Berlin: Internationale Netzwerkuniversität . Herausgegeben vom Präsidium der Freien Universität Berlin, 2008
 38. Ernst-Reuter-Preise der FU Berlin , abgerufen am 26. Januar 2019
 39. Freiheitspreis Webseite der FU
 40. Kleine Chronik der FU ( Memento vom 20. Juni 2015 im Internet Archive ) Webseite der FU
 41. Wie ehrt man einen Whistleblower? FAZ vom 20. Juni 2014
 42. https://web.archive.org/web/20151229101153/http://www.dakaberlin.de/index.php/derstudienkredit/antragsstellung/mitgliedshochschulen.html
 43. https://www.fu-berlin.de/studium/studienorganisation/immatrikulation/weitere-angebote/statistik/wise1516.html
 44. Profil der Freien Universität Berlin , fu-berlin.de, abgerufen am 5. August 2012.
 45. Grundständiges Studienangebot , fu-berlin.de, abgerufen am 5. August 2012.
 46. FAQ zum Prüfungsberatungssystem der FU ( Memento vom 11. Dezember 2012 im Internet Archive ), abgerufen am 8. August 2012.
 47. Neue Tipps in Sachen Zwangsberatung . Auf der Website des AStA der FU vom 23. März 2008, abgerufen am 8. August 2012.
 48. Gebühren und Beiträge (Wintersemester 2012/2013) . fu-berlin.de. Abgerufen am 23. Juli 2012.
 49. http://www.cedis.fu-berlin.de/index.html
 50. https://www.fu-berlin.de/sites/qualitaetspakt/
 51. Times Higher Education ( Memento vom 16. Januar 2013 im Internet Archive )
 52. Top 100 Times Higher Education World Reputation Ranking . In: Times Higher Education . Abgerufen am 31. März 2013.
 53. World University Rankings 2019
 54. Top 100 Universities for Arts and Humanities . ( Memento vom 27. Februar 2009 im Internet Archive ) In: The Times .
 55. Top 100 QS World University Rankings for law 2011 . abgerufen am 31. März 2013.
 56. World University Rankings 2013–2014. In: timeshighereducation.co.uk , abgerufen am 1. November 2013.
 57. QS-Ranking 2013 , abgerufen am 12. Mai 2013.
 58. a b Werden auch Sie Wetterpate! Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, abgerufen am 13. August 2015 .
 59. KinderUni der Freien Universität Berlin . fu-berlin.de, Stand 8. Dezember 2008.

Koordinaten: 52° 27′ 11″ N , 13° 17′ 26″ O