Geschiedenis van India

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De geschiedenis van India omvat de ontwikkelingen op het Indiase subcontinent van de prehistorie tot 1947 en de ontwikkeling van de Republiek India vóór de oprichting in 1947 tot heden. De oudst bekende beschaving op het Indiase subcontinent en een van de oudste geavanceerde beschavingen ter wereld is de Induscultuur . De geschiedenis gaat minstens 5000 jaar terug. Sinds ongeveer 1500 voor Christus Er wordt gezegd dat Arische stammen uit het noorden zijn geëmigreerd en de Vedische cultuur hebben voortgebracht.

Vanaf de 6e eeuw voor Christus Het boeddhisme ontwikkelde zich , dat meer dan 1000 jaar een van de belangrijkste intellectuele stromingen in India was naast het hindoeïsme . In de 4e eeuw voor Christus Het Maurya-rijk ontstond , dat uitgroeide tot het eerste grote rijk van India en zijn grootste omvang bereikte onder keizer Ashoka . [1] In de 3e eeuw voor Christus De Prakrit- literatuur en de Tamil Sangam-literatuur floreerden in Zuid-India. [2] In de 4e eeuw na Christus ontstond in Noord-India een groot rijk onder het bewind van de Guptas [3] en het Tamil Chola- rijk in het zuiden. [4]

Arabische veroveringen in de 8e eeuw brachten de islam naar het noordwesten van India. Toen de Arabieren Gujarat en verder probeerden binnen te dringen , werden ze verslagen door de Indiase koning Vikramaditya II van de westelijke Chalukya- dynastie. [5] Van de 8e eeuw tot de 10e eeuw heersten de drie dynastieën Rashtrakuta , Pala en Pratihara over een groot deel van India en vochten ze onderling om de suprematie in Noord-India. [6] In het zuiden van India regeerden de Chola- dynastie en de Chalukya-dynastie van de 10e tot de 12e eeuw. [7] Het zuiden van India werd van de 14e tot de 16e eeuw geregeerd door het hindoeïstische Vijayanagar- rijk. Tijdens de Mughal-dynastie speelden de invloeden van de Perzische cultuur een grote rol. Aan het einde van de 17e eeuw werd het hindoeïstische Maratha- rijk gesticht, dat in de 18e eeuw het Mughal-rijk onder de voet liep en een groot deel van Noord-India veroverde. [8] In de 19e eeuw had Groot-Brittannië volledige politieke controle over alle Indiase gebieden.

Verzet tegen de Britse koloniale overheersing , vooral onder Mahatma Gandhi en Jawaharlal Nehru , leidde in 1947 tot onafhankelijkheid. Het subcontinent was verdeeld in twee staten , de seculiere (Hindoe) staat India en de kleinere islamitische staat Pakistan . Na twee eerdere oorlogen met Pakistan leidde een derde oorlog in 1971 tot de afscheiding van Oost-Pakistan en de vestiging van de nieuwe staat Bangladesh .

De fundamentele problemen van India zijn aan de ene kant het aanhoudende geschil met Pakistan over de regio van Kasjmir , aan de andere kant de ernstige overbevolking , toenemende milieuvervuiling , wijdverbreide armoede en etnische en religieuze conflicten tussen hindoes en moslims.

prehistorie

Paleolithicum (Paleolithicum)

De prehistorie van India gaat terug tot het Paleolithicum . India ligt aan de oostelijke rand van het gebied met gespreide handbijlen . Industrieën van het oude paleolithicum worden gekenmerkt door ruwe handbijlen, hakmachines , hakgereedschappen en wigmessen . [9] De vroegst bekende vondsten zijn afkomstig uit de Acheuléen . De Zuid-Indiase industrieën van het oude paleolithicum staan ​​ook bekend als Madrasien , naar de vindplaats die in 1863 door Bruce Foote in de buurt van Madras werd ontdekt , die uit de Punjab als Soan .

Zowel nederzettingen in de open lucht als grotten zijn bekend, maar de meeste vondsten zijn afkomstig van de grindterrassen van grotere rivieren en zijn verplaatst. De site van Bhimbetka III F-23 in de buurt van Hoshangabad in Madhya Pradesh is een van de weinige gelaagde sites. Hier werd een stratigrafie waargenomen die zich uitstrekt van de late Acheuleans tot het Neolithicum . In de lagen van de late Acheulean werden vijf ronde vondsten geplaveid met platte stenen waargenomen, misschien wijzend op de locaties van tenten of eenvoudige voorruiten . De meeste gereedschappen zijn gemaakt van grof geelachtig kwartsiet , artefacten van chalcedoon en grof vuursteen zijn zeldzaam.

De heuvel van Adamgahr bij Hoshangabad en de grot van Gudiyam bij Madras hebben ook gelaagde vondsten opgeleverd uit het oude en middenpaleolithicum . Van Hathnora in de Narmada- vallei komt Homininireste uit het Midden-Pleistoceen : A door Arun Sonakia geborgen op 5 december 1982 bij de rivierbedding kalotje, waarvan het complexe karakteristieke mozaïek Indiase " Narmada Man " (Homo erectus narmadensis) een plaats tussen de klassieke Homo erectus en uit lijkt Homo heidelbergensis toe te wijzen aan dit opkomende taxon, dat tot nu toe niet in verband is gebracht met Aziatische vondsten. [10]

Midden-Paleolithische industrieën hebben steeds vaker gereedschappen gemaakt van chips , en chips van speciaal geprepareerde kernen zijn ook bekend. In het Midden-Paleolithicum kwamen duidelijke lokale verschillen naar voren, bijvoorbeeld tussen de industrieën van Deccan en Centraal-India en de tradities van de Punjab en de Indusvallei . De Nevasan (na de Nevasa-site in Maharashtra ) staat op de overgang tussen het oude en het middenpaleolithicum. Bovenal werden hier fijnere kiezelstenen gebruikt, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het "meer geavanceerde" uiterlijk van de artefacten. Heldere bollen op de artefacten verwijzen naar de techniek van de directe harde klap. Naast kleine handbijlen zijn er geretoucheerde kapsels, waaronder drills met steil retoucheren. Krassen komen vaak voor en zijn zeer variabel van vorm, de gereedschappen vertonen over het algemeen nauwelijks enige standaardisatie. Ten westen van het Aravalli-gebergte , vooral in het Luni-bekken, is er een aanzienlijk groter aandeel gereedschap van T-stukken, ook hier zijn krassen de overheersende vorm. Daarnaast komen ook burins en laterale retouches van voorbereide sneden voor. De overheersende grondstof is ryoliet .

In Jerruk bij Hyderabad werden mid- paleolithische artefacten opgegraven. Recentere vondsten zijn bijvoorbeeld een Midden-Paleolithische mijn in het Kaladgi-bekken in Zuid-India.

De eerste mesindustrieën zijn te vinden in het Boven-Paleolithicum . Er wordt uitgegaan van een lokale ontwikkeling van de mesindustrieën in de Rohri- en Luni-groepen. Voor paleolithische vondsten uit de Belan-vallei in het zuiden van Uttar Pradesh zijn radiokoolstofdata van 18.000-17.000 voor Christus beschikbaar. voor Chr. In het begin van het Boven-Paleolithicum werd er waarschijnlijk nog met harde klappen gewerkt, latere industrieën van het Opper-Paleolithicum vertonen zeer regelmatige messen en pluizige bollen, mogelijk is hier al een hamer van organisch materiaal gebruikt. Paleolithische rotstekeningen zijn ook bekend. Organische overblijfselen zoals botten hebben het zelden overleefd, dus er is weinig bekend over voeding en levensstijl.

Midden steentijd (mesolithicum)

Mesolithische industrieën begonnen aan het begin van het Holoceen in het 9e millennium, maar een manier van jagen en verzamelen werd in veel delen van India voortgezet tot ver in het Neolithicum, in sommige gevallen tot op de dag van vandaag. De overgang van het Boven-Paleolithicum naar het Mesolithicum lijkt ook een lokale ontwikkeling te zijn geweest in Midden- en West-India. De gebruikte grondstof verandert geleidelijk, kwarts wordt populair en de artefacten worden steeds kleiner. Mesolithische artefacten zijn meestal gemaakt van gewone messen.

Mesolithische vindplaatsen zijn heel gebruikelijk, als alleen artefacten van gehouwen steen bewaard worden, is het echter vaak moeilijk om te beslissen of het jagers en verzamelaars of vroege boeren zijn. De site van Budha Pushkar z. B. heeft plaatsen getroffen met microlithische artefacten, keramiek in de Chalcolithische traditie en een koperen vishaak. Contouren van hutten met geplaveide vloeren komen uit Bagor in Rajasthan , maar ook hier is de culturele classificatie niet helemaal zeker. Locaties met mesolithische industrieën zoals Langhnaj in Gujarat lijken parallel te lopen met de Indus-cultuur . Bewijs van het gebruik van wilde rijst en andere wilde grassen ( Eleusine indica , Dactyloctenium sp. ) Is bekend van de Damdama- site in Uttar Pradesh uit het 3e millennium. De dierlijke botten zijn allemaal afkomstig van wilde dieren. In de latere lagen werden onder meer talrijke kippenbotten gevonden. Onderzoekers als Fuller (2000, 199) beschouwen lokale domesticatie in een mesolithische context.

Mesolithische rotskunst is bekend uit centraal India, b.v. B. van de rotsdaken van Baghai Khor, Bhimbetka bij Bhopal en Adamgarh. De rots gravures door Morhana Pahar buurt Mirzapur gedomesticeerde laten al zien geiten en wagens . De schilderijen zijn meestal gemaakt met hematiet . Er zijn een aantal langwerpige graven van Mahadaha met toevoegingen van pijlpunten, dierlijke botten en bothangers . Andere belangrijke sites zijn Sarai-Nahar-Rai , Birbhanpur in Bengalen en Morhana Pahar in centraal India.

Neolithisch (Neolithicum)

De Mehrgarh- cultuur in Pakistan en Noordwest-India dateert uit het 7e millennium voor Christus. BC en vertegenwoordigt de vroegste neolithische nederzetting tot nu toe.In Mehrgarh zelf, in de laatste fase van de nederzetting, werden huizen gemaakt van adobe bakstenen en ontlastingsgraven met rijke toevoegingen opgegraven. Tarwe , gerst en dadelpalm werden al verbouwd in de eerste, keramische bezinkingsfase. De dierlijke botten zijn nog steeds voornamelijk afkomstig van wilde dieren; Runderen, geiten, schapen, enz. In een ontwikkelde fase van de cultuur werden de zeboes en misschien schapen ter plaatse gedomesticeerd, geiten en gedomesticeerd graan komen vermoedelijk uit West-Azië.

Ook in Rajasthan schijnen gedomesticeerde tarwesoorten al in het 7e millennium te zijn verbouwd. Veilige bedienden komen uit de pre- Harappa- fase aan het einde van het 4e millennium van locaties van de Ahar-cultuur zoals Balathal. Gedomesticeerde runderen en schapen worden hier ook geregistreerd. Vanaf ca. 5000 v. Chr. In Noordwest-India spreekt men van een pre-Harappa-cultuur.

Wanneer de overgang naar een neolithische economie plaatsvond in het Gangestal is onduidelijk, de overgang lijkt erg vloeiend te zijn en ligt tussen het 6e en 5e millennium voor Christus. Cult genen zoals tarwe en vlas blijkbaar alleen de Gangestal bereikt tijdens de Harappa cultuur (2500-2000 voor Christus) en doordrongen van daar van rond 2500 voor Christus. Verder naar Centraal India (Kayatha) eerder. Van de Senuwar-site aan de Midden- Ganges zijn in de eerste fase rijst ( Oryza sativa ) en rode millet ( Setaria pumila ) geïdentificeerd en in een latere fase tarwe, gerst, linzen en erwten . Afrikaanse gewassen zoals sorghum , Lablab purpureus en Vigna unguiculata verschenen pas in het late 2e millennium voor Christus. Chr. Op. Op de plaats van Hulas aan de Boven-Ganges werden tussen 1800 en 1300 vruchten gevonden van de grote scharlaken rank ( Coccinia grandis ).

In Gujarat werd aangenomen dat de neolithische productiewijze al bestond sinds het 4e millennium voor Christus. Bekend. Sites zoals Padri getuigen van de vervaardiging van keramiek en een sedentaire manier van leven in de Padri-cultuur (ca. 3000-2600 voor Christus). Gedomesticeerde dieren zijn gedocumenteerd uit Saurashtra . Rond 4000 voor Christus Gedomesticeerde runderen uit Bagor in het noorden van Gujarat zijn gedocumenteerd, andere locaties zijn Loteshwar en misschien Adamgarh , waar runderen en schapen werden gevonden in een mesolithische context.

De neolithische vondsten uit Assam bestaan ​​voornamelijk uit stenen bijlen , die moeilijk te dateren zijn. Van Daojali-Hading komt keramiek met afdrukken van koord of afdrukken van een met koord omwikkelde peddel ("met koord gemarkeerde waren"), die sommige onderzoekers zouden willen associëren met Zuid-Chinese keramiek. Ook hier zijn echter geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Hoewel het Zuid-Indiase Neolithicum traditioneel werd teruggevoerd op Noordoost-Indiase modellen vanwege de geslepen stenen werktuigen, vooral schoffels met uitgesproken schouders ("schouderskelten"), zijn er de laatste jaren steeds meer tekenen van een onafhankelijke ontwikkeling. Belangrijke huisgenoten waren mungbonen (Vigna radiata) , waarvan de wilde voorouders worden gevonden in de westelijke ghats , paardenbonen ( Macrotyloma uniflorum ) , gierst (Brachiaria ramosa) en vossenstaart (Setaria verticillata) . De wilde voorvormen van de laatste twee grassen groeiden in de savannes van de zuidelijke Deccan. Misschien werden ook yams (Dioscorea) gebruikt, maar knollen zijn notoir moeilijk te detecteren. Andere soorten gierst, zoals Panicum sumatrense , Paspalum colona , Echinochloa colona en Setaria pumila , werden misschien alleen verzameld. Er waren ook boomvruchten zoals jujubes (Ziziphus mauritiana) , amlas (Phyllanthus emblica) , amandelen (Buchnania lanzan) , vijgen en waarschijnlijk ook wilde komkommerplanten ( Cucumis sp.). Tijdens het late Neolithicum en Chalcolithicum ontstonden gewassen van Afrikaanse oorsprong, zoals sorghum (Sorghum), parelgierst (Pennisetum glaucum), Faselboon (Lablab purpureus) en cowpea (Vigna unguilatica), en Noord-Indiase gewassen zoals tarwe en gerst werden geleidelijk overgenomen. Het Neolithicum van de Zuidelijke Deccan is verdeeld in de volgende fasen:

Daten
Ashmond Traditie, Fase 1 2800-2200
Ashmond Traditie, Fase 2 2200-1800
Ashmond Traditie, Fase 3 1800-1000

Bronstijd

Aan het begin van het 2e millennium voor Christus Gierst ( Setaria italica ), gierst ( Panicum miliaceum ) en hennep ( Cannabis sativus ) verschijnen, waarschijnlijk uit China of Centraal-Azië. In het begin van het 2e millennium voor Christus In de Deccan worden tarwe, gerst en peulvruchten verbouwd.

Induscultuur

De bronstijd Induscultuur of Indus-beschaving was een van de vroegste stedelijke beschavingen, daterend van ongeveer 2800-1800 voor Christus. BC langs de Indus in het noordwesten van het Indiase subcontinent. Het wordt ook wel de Harappa-cultuur genoemd, naar de belangrijkste opgravingslocatie aan de rivier de Ravi. Samen met het oude Egypte en Mesopotamië was het een van de drie vroegste beschavingen ter wereld. Ze kende al stadsplanning, misschien het schrijven en architectuur. In zijn hoogtijdagen telde de Indus-cultuur waarschijnlijk meer dan vijf miljoen individuen. In tegenstelling tot de andere twee geavanceerde culturen in Egypte en Mesopotamië, zijn de bronnen van de Harappa-cultuur zeer beperkt. Slechts ongeveer tien procent van hun nederzettingen is opgegraven. Hun schrift is niet ontcijferd, evenmin als hun verdwijning rond 1900 voor Christus. Verduidelijkt. Het is niet eens duidelijk of het echt een font was.

6500 v.Chr Chr. (onzekere datering) Mehrgarh oudste ontdekte nederzetting in de Indusvallei
2600 v.Chr Chr. Hoge cultuur begint: stadsplanning, riolering
1800 voor Christus Chr. Val van de Indus-cultuur
1500 tot 600 voor Christus Chr. Vedische periode
500 v.Chr Chr. Begin van de boeddhistische Gandhara- cultuur, ongeveer 1000 jaar
711 AD Eerste islamitische invloed
1526 tot 1761 Mogolrijk , hoogtijdagen van de islam op het Indiase subcontinent
1859 tot 1947 Britse overheersing
vanaf 1947 Verdeling in de staten India en Pakistan

Vedische periode

De Ariërs die immigreerden (vanuit het noorden) brachten rond 1500 v.Chr. De Vedische cultuur ontstond toen ze zich vermengden met de inheemse stammen. Deze migratie verliep erg traag. In de Midden-Vedische periode (ca. 1200-900 v.Chr.) [11] vond de nederzetting plaats in de valleien van Punjab en de westelijke Ganges en Yamuna . De Vedische religie, die wordt gekenmerkt door offerrituelen en hymnen aan de goden, beleefde zijn eerste bloeiperiode. In deze fase werden bijvoorbeeld de riksamhitas gemaakt , lofliederen voor de goden. De godenwereld leek op de Indo-Europese godenwereld. Mensen vragen de goden om rijkdom, goud en vee. De manier van leven, die in het begin nog semi-nomadisch was, werd geleidelijk sedentair. Het woord voor Wagentreck ( grama ), bijvoorbeeld, onderging een betekenisverandering en betekent later dorp.

In de late Vedische periode (ca. 900-600 v.Chr.) vestigden de Ariërs zich in het oostelijke Gangestal. Een fase van verstedelijking en imperiumopbouw begon. Sinds ca. 600 voor Christus BC waren er ongeveer zestien koningen, waarschijnlijk als samensmeltingen van twee of meer stammen. Tijdens deze fase ontstonden er veel steden waar handel werd gedreven. Getemde olifanten werden nu ook gebruikt in oorlogstechnologie. De rijstproductie werd geïntensiveerd. In de 5e eeuw legde koning Bimbisara de basis voor de toekomstige dominante positie van het Magadha- rijk.

Territoriale situatie in de vroege Vedische periode 1700 - 1100 v. Chr.
Territoriale situatie in de late Vedische periode 1100 - 500 v.Chr Chr.

De mythologische legitimatie voor het kastenstelsel ontstond in de late Vedische periode. Aan de top van de sociale hiërarchie stonden de brahmanen (schriftgeleerden, priesters), gevolgd door de krijgers van Kshatriyas en de handelaren, ambachtslieden en boeren van Vaishyas . Aan de onderkant van de samenleving bevonden zich de leden van de oorspronkelijke bevolking die als bedienden leefden, shudra's . Er kan echter worden aangenomen dat de gelaagdheid van de samenleving niet zo uitgesproken was in de Vedische periode.

Het einde van de Vedische periode (6e en 5e eeuw voor Christus) was een tijd van beroering, zowel politiek als religieus. In Magadha kwamen twee stichters van religies naar voren wiens leringen overeenkomsten vertoonden met het Vedische geloofssysteem, zoals de cyclus van wedergeboorten ( samsara ) en de wet van actie ( karma ), maar bieden een verdere ontwikkeling. Volgens de traditie was Mahavira de laatste van de 24 zogenaamde "ford-preparateurs" die het jaïnisme stichtten , dat teruggaat tot ascetische tradities. Ten slotte onderwees Siddhartha Gautama , die ook werd geboren als de prins van een klein vorstendom, het 'pad van het midden', het boeddhisme , als Boeddha gedurende 40 jaar.

Magadha en andere Mahajanapadas in de vroege post-Vedische periode, rond 500 voor Christus. Chr. [12]

Het klassieke tijdperk

Ashoka's leeuwenpilaar in Vaishali , Bihar
Zilveren munten van het Maurya-rijk

Maurya-rijk

Kort na de invasie van Alexander de Grote (326 v.Chr.) legde Chandragupta Maurya rond 321 v.Chr. De fundamenten voor het eerste Indiase rijk. Tijdens de eerste grote dynastie van India, de Maurya-dynastie (320-185 v.Chr.), breidde het rijk zich uit door veroveringen. Onder koning Ashoka (268-233 v.Chr.) breidde de invloed zich uit tot Zuid-India. Het centrale bestuur met zijn officiële apparaat omvatte echter alleen het kerngebied van het rijk in de Ganges-vlakte ; het zuidelijke deel van het subcontinent (Dravidische staten) is uitgesloten. De hoofdstad was Pataliputra (het huidige Patna ). Ashoka, die het boeddhisme beleden , stichtte het eerste grote rijk op Indiase bodem met de verovering van Kalinga en tegelijkertijd de eerste op tolerantie gebaseerde sociale verzorgingsstaat van de oudheid. Ashoka liet talrijke rotsdedicten na , waardoor deze historische periode relatief goed gedocumenteerd is. Het rijk viel uiteen rond 185 voor Christus. In tal van individuele staten. De laatste vertegenwoordiger van de Maurya-dynastie werd vermoord door zijn generaal Pushyamitra Shunga , die toen de Shunga-dynastie stichtte.

Shunga, Shaka en Shatavahana

Rond 250 tot 100 voor Christus Chr.: Het Hellenistische Grieks-Bactrische Rijk ontstond als de opvolger van de Alexanderbewegingen in het noordwestelijke grensgebied van Bactrië en Gandhara (tegenwoordig: Afghanistan en Pakistan ). Er was een ontwikkeling van boeddhistische kunst en cultuur. Het rijk viel uiteen met de invasie van de Centraal-Aziatische Scythen , door de Indianen Shakas genoemd.

In Noord-India heerste tussen 185 en 73 voor Christus. De Shunga . Ze gaven opnieuw de voorkeur aan het brahmanisme boven het boeddhisme en cultiveerden het Sanskriet . De financiering van boeddhistische kloosters was waarschijnlijk te duur voor hen. De Shatavahana hadden zich in de Deccan gevestigd en trokken zich blijkbaar al terug uit het bewind van Ashoka. Ze regeerden vier eeuwen, rond 230 voor Christus. BC tot 199 AD, hun kerngebied was de bovenloop van de Godavari rond Nasik en Paithan . Rond 180 voor Christus Hun koning Satakarni vocht ook terug tegen de Shunga. De vierde Indiase macht naast Shunga, Shaka en Shatavahana was toen de herrezen Kalinga .

Kushana koninkrijk

Rond 50 v.Chr Chr.: De Iraanse Parthen verdringen de Shaka's, maar worden op hun beurt verslagen door de Kushana (oorspronkelijk Yüe-chi ), die een bloeiend rijk vestigen in Bactrië en Gandhara. Het bereikte zijn grootste macht onder koning Kanishka (1e/2e eeuw na Christus). Bevordering en ontwikkeling van het boeddhisme (kunstscholen van Mathura en Gandhara ) behoren tot de culturele prestaties. Het Kushana-rijk raakte in verval in de eerste helft van de 3e eeuw en wordt nog steeds onderschat vanwege zijn niet-Indiase oorsprong.

Gupta Empire

320–510: De Gupta- dynastie regeerde in Noord-India, terwijl het Vakataka-rijk een prominente positie bekleedde in de Deccan. In de 5e eeuw werd de boeddhistische universiteit van Nalanda opgericht , met meer dan 10.000 studenten en naar verluidt 9 miljoen boeken, het was de grootste onderwijsinstelling in de antieke wereld. De Guptas bevorderden het boeddhisme en het hindoeïsme. In de 5e en 6e eeuw vond het verval van het Gupta-rijk plaats als gevolg van de verdeling van het rijk en de "Hunnen". De aanvallers, in Indiase bronnen genoemd als Hunas , verwoestten Noord-India en maakten een einde aan de bloeiende stedelijke cultuur. In het meer recente onderzoek wordt aangenomen dat deze "Hunse" aanvallers (blijkbaar een groep van de zogenaamde Iraanse Hunnen die geen familie waren van de Hunnen die in 375 Oost-Europa binnentrokken) niet, zoals vaak wordt aangenomen, de werkelijke Hephthalieten waren. , maar was eerder de zogenaamde Alchon- groep. De Alchon regeerden oorspronkelijk in wat nu Kabul is en verplaatsten hun heerschappij aan het begin van de 6e eeuw naar India. [13] Toramana en Mihirakula worden beschouwd als belangrijke heersers van de Indiase Alchon; de laatste begon een boeddhistische vervolging en trok zich na een zware nederlaag (waarschijnlijk in 528) terug naar Kasjmir. De heerschappij van de Hunas stortte al in het midden van de 6e eeuw in Noord-India in, maar hun invasie had verwoestende gevolgen en was een factor in de ineenstorting van het Gupta-rijk.

Indiase Middeleeuwen

Een Indiase Middeleeuwen worden anders beperkt door onderzoek. Volgens AK Majumdar beginnen de Indiase middeleeuwen in het midden van de 8e eeuw. [14] Volgens Hermann Kulke omvat het echter de Indiase middeleeuwen, de tijd van de val van het Gupta-rijk in de 6e eeuw tot de oprichting van het Delhi Sultanaat in 1206. [15]

Harsha rijk

Harshavardhana regeerde tussen 606 en 647 over het noorden van India. Hij wordt beschouwd als een van de laatste grote beschermheren van het boeddhisme. Zijn poging om Centraal-India te onderwerpen mislukte: hier wisselden de koningen Chalukya en Pallava elkaar af.

Pratihara, Rashtrakuta, Pala

Van de 8e tot de 10e eeuw deelden de Rashtrakuta in centraal India (ca. 752-973), de Pala in Bengalen (ca. 750-1161) en de Pratihara (ca. 730-1036) in het noordoosten van India de macht. De Pratihara-koningen zijn de voorgangers van de Rajput-prinsen en namen, net als zij, ook de verdediging over tegen de moslimindringers, b.v. B. Mahmud van Ghazna . Alle drie partijen streden constant om de oude hoofdstad van Harshas, Kannauj aan de Ganges , waar het lange tijd in handen van de Pratiharas kwam.

Deze eeuwen worden beschouwd als de Indiase middeleeuwen. Geen enkele grote mogendheid kon zich handhaven en militaire successen bleven niet duren. De macht van koningen was gebaseerd op het aantal en de betrouwbaarheid van de vazallen , terwijl hun centrale administratie zwak was en zich vaak alleen uitstrekte tot de omtrek van de hoofdstad. Niet alleen vazalkoningen, maar ook provinciegouverneurs hadden hun eigen leger en stelden zelf hun ambtenaren aan.Hun ambt werd vaak geërfd, zodat er nieuwe dynastieën uit voortkwamen. Net als in de Europese Middeleeuwen was de macht van koningen pas zichtbaar ondanks grote externe successen.

De mensen van de Indiase middeleeuwen leefden voornamelijk op het platteland. Een eigenaardigheid van Indiase rijken zoals die van de Rashtrakuta en Chola waren de zelfvoorzienende dorpsgemeenschappen die ermee verbonden waren. In de dorpen en districten voerden gemeenten uit Mahattaras (dwz de grotere) openbare werken uit aan wegen en stuwmeren, de rechterlijke macht en de tempels. Ze waren niet door de dynastie benoemd en waren onafhankelijk van de gerechtelijke situatie. Als de tollenaar langskwam, hadden ze de belastingen vaak al geïnd en vervolgens in één keer afgeleverd.

De hofcultuur, architectuur en hindoefilosofie werden verfijnd op basis van reeds bestaande vormen en kennis, maar brachten niets nieuws voort, zodat men ook spreekt van een versteviging van de sociale structuur of samenleving. De landeigenaren haalden zoveel mogelijk uit de boeren en creëerden economische monopolies voor zichzelf. Zo werd in de Indiase middeleeuwen vaak de hele dorpsbevolking weggegeven bij landdonaties in plaats van vaste salarissen vanwege geldgebrek (weinig contant geld bij gebrek aan langeafstandshandel).

Landdonaties aan brahmanen namen in de 10e en 11e eeuw een veel grotere schaal aan. De koningen hoopten ook dat dit de provinciegouverneurs zou verzwakken en zichzelf krachtig zou steunen.

Het boeddhisme werd verder teruggedrongen omdat het alleen afhankelijk was van de hogere klassen. Mit der nachlassenden Macht der Könige wurde die Unterhaltung der buddhistischen Klöster für die Dorfgemeinschaften zu kostspielig und hier rächte sich der fehlende Rückhalt im Volk, wo die Brahmanen dominierten. Dazu kam, dass Teile seiner Lehren und Ausdrucksformen durch Denker wie Shankara in den Hinduismus integriert wurden.

Chola

Das Chola-Reich war eines der bedeutendsten indischen Königreiche und gilt als das einflussreichste hinduistische Reich bis heute. Es wird den Tamilen zugerechnet. Wie die alten Griechen und Römer verstanden es die tamilischen Cholas weitreichenden kulturellen Einfluss auf ihre Nachbarn auszuüben. Die Blütezeit dauerte vom 9. bis zum 13. Jahrhundert . Die großen Eroberer aus dieser Dynastie waren Rajaraja I. (reg. 985–1012/14) und sein Sohn Rajendra I. (1012/14–44). Ihre wichtigsten Rivalen waren zu jener Zeit die bereits erwähnten Chalukya (ca. 550–750 und 973–1190) und Pallava (575–897).

Im Norden begann zur Blütezeit der Chola im 11. Jahrhundert die Invasion der Muslime unter Mahmud von Ghazna , welche die Rajputen -Könige besiegten und bis Kannauj vordrangen.

Islamische Reiche

Delhi-Sultanat

Im frühen 8. Jahrhundert begann eine arabische bzw. islamische Eroberung in Indien. Mit einem Sieg über die Rajputen Prithvirajas III. bei Delhi 1192 setzen sich die Muslime unter Muhammad von Ghur in Nordindien durch. 1199 versetzten sie auch dem indischen Buddhismus mit der Zerstörung von Nalanda den Todesstoß. In Bengalen fiel 1202 die Sena-Dynastie einem General Muhammads zum Opfer. Die militärische Unterlegenheit Hinds ergab sich ua aus ihrem Kastensystem : Die Kriegführung war allein Aufgabe der Krieger, der Kshatriya , nicht der gesamten Bevölkerung, und unterlag daher auch den ritterlichen Normen dieser Kaste. Berufssoldaten , Zwangsrekrutierte wie Abenteurer fanden sich Seiten der Hindus wie der Muslime, aber die Hindus beachteten einen strengen Ehrenkodex und mussten die Truppen vieler Kleinkönige mit ihren lokalen Traditionen unter einen Hut bringen, die nicht die Ergebenheit einem Führer gegenüber kannten.

Die Eroberung stellte aufgrund der Unterschiede zwischen der islamischen Kultur der Eroberer und der hinduistischen der Eroberten einen tiefen Einschnitt dar: So war die traditionelle Hindu-Gesellschaft wegen ihres Polytheismus in religiösen Fragen höchst flexibel und offen für neue Einflüsse, aufgrund ihrer Kastenstruktur aber zugleich sozial und politisch unbeweglich. Im Gegensatz dazu predigte der Islam einen strengen Monotheismus und ging als Offenbarungsreligion mitunter streng gegen Abweichler oder „Ungläubige“ vor, während die islamische Gesellschaft sehr durchlässig war und auch sozial Benachteiligten den Aufstieg in höchste Ämter ermöglichte, wie die Sklavendynastie von Delhi beweist. Sichtbar wurden die Unterschiede zwischen Muslimen und Hindus insbesondere an ihren heiligen Stätten: Ist Muslimen die bildliche Darstellung Gottes nicht erlaubt, war sie bei den Hindus eine geradezu ein Grundlage der Tempelgestaltung. Wegen der Dominanz des Islam wurde Sanskrit -Literatur immer weniger gepflegt und verfiel. Dennoch kam es im Laufe der Zeit zu einem fruchtbaren Austausch zwischen beiden Kulturen: Die Sprache Urdu bildete die Basis wirtschaftlicher und administrativer Verständigung, die Architektur bildete einen indo-islamischen Stil heraus und Denker wie Kabir (1440–1518) versuchten Islam und Hinduismus zu verschmelzen.

Die Muslime begründeten 1206 das Sultanat von Delhi , das zeitweise fast ganz Indien beherrschte und 1398 in einem Angriff des türkisch-mongolischen Eroberers Timur Lenk entscheidend geschwächt wurde, so dass hinduistische Dynastien an Einfluss zurückgewinnen konnten ( Vijayanagar in Südindien). Das Sultanat war innerlich nicht sonderlich stabil, Revolten der Statthalter und unterworfener Fürsten sowie Umsturzversuche bei Hofe füllten seine Geschichte aus.

Bahmani-Sultanat

Das Bahmani-Sultanat war ein islamischer Staat in Zentralindien und existierte von seiner Gründung 1345/47 bis zu seinem Zerfall nach 1489. Bahman-Shah übernahm oder besiegte die restlichen Truppen des Delhi-Sultans im Süden und kämpfte gegen seine hinduistischen Nachbarn. Das Bahmani-Sultanat löste sich unter dem letzten Sultan Mahmud Shah IV. (1482–1512) auf. Aus ihm gingen die fünf Dekkan-Sultanate Bijapur , Golkonda , Ahmadnagar , Bidar und Berar hervor.

Vijayanagar

Um 1336/46 begann der Aufstieg des Königreiches Vijayanagar (wörtl.: Stadt des Sieges) in Südindien, das bis 1565 existierte. Es war nach einer gleichnamigen Stadt benannt und repräsentierte (neben dem Königreich Orissa ) das wieder unabhängige, hinduistische Indien.

Die Gründer waren die Brüder Harihara und Bukka, die möglicherweise Vasallen der Hoysala -Könige waren. Vijayanagar erlangte eine beachtliche Machtstellung in Südindien. Dazu kam eine gegen Mitte des 15. Jahrhunderts sehr starke Armee, die über 35.000 Reiter und Kriegselefanten verfügte. 1565 wurde das Königreich von muslimischen Generälen erobert.

Mogulzeit

Die Großmoguln

1526–1857: Das Reich der islamischen Großmoguln beherrschte Nord- und Zentralindien. Es stellt den Höhepunkt der islamischen Kultur auf diesem Kontinent dar, repräsentiert durch das Taj Mahal , das Rote Fort in Agra , Humayuns Grabmal oder Fatehpur Sikri . Der Ruhm dieses Reiches strahlte bis nach Europa aus.

Die Moguln unterschieden sich von den früheren Delhi-Sultanen mit ihrer auf Kontinuität ausgerichteten Verwaltung, die vor allem das Werk Akbars († 1605) war. Er, seine Minister und Nachfolger (ausgenommen Aurangzeb ) bemühten sich in erster Linie unter politischen und nicht unter religiösen Gesichtspunkten zu regieren, wie es bei den mächtigsten der Delhi-Sultane noch nicht der Fall gewesen war. Akbar brachte schließlich einen Ausgleich zwischen Hindus und Muslime zustande. Dementsprechend war das Mogulreich auch stabiler.

Das Indien des 17. und 18. Jahrhunderts hatte durchaus eine fortschrittliche wirtschaftliche und finanzielle Organisation vorzuweisen. Die Produktionstechniken in den Karkhanas ( Manufakturen ) der Mogulzeit waren spezialisiert, dh Handwerker arbeiteten gruppenweise an bestimmten Werkstücken und Arbeitsvorgängen. Es gab – wie in Europa auch – staatliche Anleihen für die Förderung der Wirtschaft. Handgewebte Stoffe wurden in großer Zahl in Asien zwischen Japan und Ostafrika verkauft. Nur hing diese Blüte von der Stabilität des Zentralstaates ab.

Marathen

Beim Zerfall der Mogulmacht unter dem strenggläubigen Aurangzeb († 1707) entstand das Reich der Marathen (1674–1818, gegründet von Shivaji ) in Südwestindien. Es stellte die letzte indische Großmacht vor der Kolonisierung Indiens durch die Briten dar und war nicht sonderlich gut organisiert. Statt eines zentralistischen Marathen-Staates bildete sich allmählich eine Konföderation von Kleinkönigen heraus, zusammengehalten durch die Autorität des Premierministers, des Peshwa .

Britische Kolonie

Europäische Siedlungen in Indien
Indien im späten 18. und 19. Jahrhundert
Das im Rahmen des Sepoy-Aufstands von den Briten erstürmte Sikanderabag in Lakhnau , Aufnahme von Felice Beato , März 1858

Britische Ostindien-Kompanie

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts dehnten die Briten nach Verdrängung der Franzosen und Portugiesen ihren Machtbereich aus. 1757, nach der Schlacht bei Plassey , ergriffen die Truppen der britischen Ostindien-Kompanie Bengalen und plünderten die bengalische Schatzkammer. Zunächst sicherten die Briten unter General Robert Clive, 1. Baron Clive nur ihre Handelsinteressen in Bengalen ab ( Indienhandel ), indem sie sich in die Streitigkeiten der indischen Fürsten einmischten. Bald aber erwiesen sie sich als ehrgeizige und flexible Machthaber.

1769 kam Warren Hastings nach Bengalen , 1771 wurde er dortiger Gouverneur und wies seine Leute an, die Verwaltung zu übernehmen. Die Kompanie hielt sich immer hinter der fiktiv aufrechterhaltenen Herrschaft des Nawabs von Bengalen versteckt. Hastings und seine Nachfolger verknüpften indische Soldaten mit europäischer Kriegführung und britische Handelsgewinne mit indischen Steuern, bekämpften die bei Indern und Briten gleichermaßen weitverbreitete Korruption, schlossen Schutzverträge ab und übernahmen Landstrich um Landstrich.

Die Britische Ostindien-Kompanie monopolisierte den Handel von Bengalen. Bengalische Handwerker waren an die Handelsvertretungen der Kompanie zwangsweise gebunden, indem sie verpflichtet wurden, ihre Waren zu einem minimalen Preis zu liefern. Ihre Steuerlast erhöhte sich stark. Das Resultat war die Hungersnot von 1769 bis 1770 , in der zehn Millionen Einwohner von Bengalen starben. In den Jahren 1766 bis 1799 wurde in den Mysore-Kriegen das Sultanat Mysore , der mächtigste Staat in Südindien, als Machtfaktor ausgeschaltet. Dasselbe geschah mit dem Reich der Sikh im ersten und zweiten Sikh-Krieg 1845 bis 1849. Im Ersten Anglo-Birmanischen Krieg 1824 bis 1826 erlangte die Ostindien-Kompanie die Herrschaft über Nordostindien, und in den beiden folgenden Kriegen 1852 bis 1853 und 1885 wurde schließlich ganz Burma schrittweise von den Briten annektiert. In dieser Weise gerieten immer größere Teile Indiens unter direkte britische Herrschaft und wurden in kolonialer Manier ausgebeutet. In Indien begann eine lange Periode, in der einheimische Industrien zusammenbrachen. Zu dieser Zeit starben bis zu 40 Millionen Inder an Hunger.

Die indische Weberei als Industriezweig wurde zum Beispiel durch die beginnende Maschinenproduktion in Europa ruiniert, der europäische Markt war verschlossen, zur gleichen Zeit führte Großbritannien Fertigkleidung in Indien ein. 1835 fielen die Inlandszölle weg und der Binnenhandel wuchs an. Die Privilegien der Ostindischen Kompanie wurden schon 1813 abgeschafft. Aber die Investitionen hielten sich in engen Grenzen, denn der europäische und amerikanische Markt waren sicherer und hatten bessere logistische Voraussetzungen vorzuweisen. Als Gegenmaßnahmen begann man 1839 mit dem Bau einer großen Straße zwischen Kalkutta (Calcutta) und Delhi . Banken wurden eingerichtet, Dampfer auf den Flüssen eingesetzt und ab 1853 begann man mit dem Bau der ersten Eisenbahnlinie.

Indischer Aufstand von 1857

Der Indische Aufstand von 1857 richtete sich gegen die britische Kolonialherrschaft über den indischen Subkontinent. Der Aufstand war überwiegend auf das obere Gangestal und Zentralindien beschränkt. Zentren des Aufstands waren Uttar Pradesh , Bihar , der Norden von Madhya Pradesh und die Region um Delhi . Der Beginn des Indischen Aufstands von 1857 wird meistens auf den 10. Mai 1857 datiert, den Tag, an dem Sepoys offen gegen ihre britischen Offiziere meuterten und es am selben Tag noch zu Morden an britischen Offizieren und Zivilpersonen kam. Die meuternden Truppen zogen nach Delhi, das sich bereits am folgenden Tag weitgehend in der Hand der Aufständischen befand. In Delhi kam es gleichfalls zu Massakern an Briten und Eurasiern sowie an Indern, die zum Christentum übergetreten waren. An diesen Massakern waren nicht nur Sepoys, sondern auch Teile der indischen Zivilbevölkerung beteiligt. In den folgenden Wochen und Monaten dehnte sich der Aufstand über Nordindien aus. Einzelne britische Garnisonen wie Kanpur verteidigten sich dabei teils mit Hilfe loyal gebliebener Sepoys über mehrere Wochen gegen eine Übermacht aufständischer Truppen. Die Morde in Indien wurden von britischen Truppen als Rechtfertigung für eine Kriegsführung genommen, die bereits von Zeitgenossen als unangemessen grausam und ethisch zweifelhaft eingestuft wurde. In der indischen Geschichtsschreibung nimmt Lakshmibai , Rani von Jhansi, eine besondere Rolle ein. Die indische Fürstin schloss sich dem Aufstand nur zögernd an und entschied sich für eine aktive Unterstützung erst, als sie darin die einzige Möglichkeit sah, den Machtanspruch ihrer Familie zu sichern. Sie fiel im März 1858 in einer Schlacht gegen britische Truppen. Der Aufstand war im Laufe des Jahres 1858 bereits weitgehend zu Gunsten der Briten entschieden. Noch 1859 gab es jedoch einzelne Auseinandersetzungen, so dass der Indische Aufstand nach allgemeinem Verständnis erst in diesem Jahr endete. Nach der Niederschlagung wurde mit dem Government of India Act 1858 die Ostindien-Kompanie aufgelöst und Britisch-Indien zu einer formellen Kronkolonie .

Als äußerer Auslöser des Aufstands gilt gemeinhin die Einführung des Enfield–Gewehres , dessen Patronenhülsen nach einem unter britisch-indischen Streitkräften weitläufig verbreiteten Gerücht mit einer Mischung aus Rindertalg und Schweineschmalz behandelt waren. Die Verwendung dieser Patronen stellte sowohl für gläubige Hindus wie Muslime einen Verstoß gegen ihre religiösen Pflichten dar. Als eigentliche Ursachen gelten die von der Britischen Ostindien–Kompanie verfolgte Sozial- und Wirtschaftspolitik, durch die weite Teile der indischen Bevölkerung Landrechte, Beschäftigungsmöglichkeiten und Einfluss verloren, die im 19. Jahrhundert zunehmenden Anstrengungen, Indien zu christianisieren sowie die Annexion indischer Fürstenstaaten durch Anwendung der Doctrine of Lapse . Es besteht in der Geschichtsschreibung kein Konsens, welchem dieser Faktoren ein besonderes Gewicht zukommt.

Kaiserreich Indien

Von 1876 bis 1880 war Lord Lytton Generalgouverneur und Vizekönig von Indien . Am 1. Januar 1877 nahm Königin Victoria von Großbritannien den Titel „Kaiserin von Indien“ an. Zu dieser Zeit, die auch als Große Hungersnot von 1876 bis 1878 bekannt ist, verhungerten Schätzungen zufolge zwischen 5,5 [16] und 29 [17] Millionen Inder.

Das Kaiserreich Indien in Personalunion mit Großbritannien umfasste das heutige Indien, Pakistan und Bangladesch und bestand bis 1947. 1866 war auch Birma von Großbritannien besetzt und an Britisch-Indien angeschlossen worden (bis 1937).

Die Flagge des indischen Vizekönigs

1885 gründeten Hindus und Muslime gemeinsam den Indischen Nationalkongress ; er trat für die Unabhängigkeit Indiens ein. Wegen des wachsenden Einflusses der Hindus im INC kam es 1906 zur Gründung der rivalisierenden Muslimliga . Indischer Nationalkongress und Muslimliga verfassten 1916 gemeinsam eine Erklärung mit Forderungen nach indischer Unabhängigkeit. Diese wurde von der britischen Regierung im August 1917 mit einer politischen Absichtserklärung beantwortet, Indien einen allmählichen Übergang zur Selbstregierung zuzugestehen.

Unabhängigkeitsbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg

Nach dem Ersten Weltkrieg , in dem 1,3 Millionen Soldaten der Indischen Armee auf britischer Seite kämpften, war das weiterhin unter britischer Herrschaft stehende Indien eines der Gründungsmitglieder des Völkerbunds .

Unter der Führung Mahatma Gandhis (1869–1948) kam es in der Zwischenkriegszeit zu aktivem, aber gewaltlosem Widerstand gegen die britische Herrschaft. Gandhi hatte 1919/1920 die Kampagne zur Erhaltung des Kalifats unterstützt, was zur Abgrenzung der damals eher säkularen Muslimliga mit Ali Jinnah an der Spitze führte.

Innerhalb des Indischen Nationalkongresses gab es zu dieser Zeit, insbesondere unter der Führung Subhash Chandra Boses in den späten 1930er Jahren, Richtungsstreitigkeiten über den Einsatz von Gewalt gegen die britische Herrschaft. 1935 wurden im Government of India Act (1935) Wahlen zu Provinzparlamenten in die Wege geleitet, die der Indische Nationalkongress im Jahr 1937 in sieben von elf Provinzen gewann. Im selben Jahr wurde Birma zur unabhängigen Kronkolonie erhoben.

Zweiter Weltkrieg

Obwohl die indische Öffentlichkeit ganz und gar nicht mit den Nazis sympathisierte und Großbritanniens Haltung gegenüber Deutschland begrüßte, erklärten die führenden politischen Kräfte Indiens, nur in den Krieg eintreten zu wollen, wenn im Gegenzug Indien seine Unabhängigkeit erhalten würde. Der britische Generalgouverneur erklärte beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges den Kriegszustand des Indischen Empire mit Deutschland jedoch, ohne die indischen Politiker zu konsultieren. Zu Beginn des Krieges hatte Indien eine Armee von rund 200.000 Mann, bei Ende hatten sich 2,5 Millionen Freiwillige gemeldet: die größte Freiwilligen-Armee im Zweiten Weltkrieg. Am Anfang wurden indische Soldaten vor allem in Afrika eingesetzt. Bei der Invasion in Italien stellten sie das drittgrößte Truppenkontingent. Des Weiteren stellten sie große Truppenverbände für den Kampf in Burma. Doch auch auf der Seite der Deutschen kämpften Inder. Subhash Chandra Bose war nach Europa geflüchtet und gründete dort ein mit der Wehrmacht kämpfendes 3.500 Mann starkes Kontingent aus indischen Kriegsgefangenen, die Indische Legion . Sie wurde jedoch kaum eingesetzt und fast ohne Verluste 1945 gefangen genommen und an Indien übergeben. Erst sollten die Soldaten des Hochverrats angeklagt werden, aber aufgrund von Protesten der indischen Bevölkerung ließ man die Anklage fallen. Subhash Chandra Bose war schon 1943 nach Japan gegangen und hatte dort die Indische Nationale Armee gegründet, die anfangs aus 40.000 Indern bestand, zum Teil auch britischen Kriegsgefangenen. Als Japan Burma angriff, kämpfte die Indische Nationale Armee auf der Seite der japanischen Armee , sonst wurde sie praktisch nicht eingesetzt. Zeitgleich mit Japan kapitulierte auch die Indische Nationale Armee. Insgesamt wurden während des Krieges nach offiziellen Angaben 24.338 indische Soldaten getötet, 64.354 wurden verwundet und 11.754 blieben vermisst. Aufgrund des kriegsbedingten Nahrungsmangels verhungerten schätzungsweise zwei Millionen indische Zivilisten. [18]

1945–1949 – Teilung Indiens

Flüchtlinge während der Teilung Indiens; Film-Video wahrscheinlich aus 1947/48

Nach Kriegsende eskalierten die Feindseligkeiten zwischen Hindus und Muslimen und schließlich stimmten auch Jawaharlal Nehru und Mahatma Gandhi, die Führer des Indischen Nationalkongresses, der Teilung Indiens mit Abtrennung der muslimischen Gebiete in Form eines neuen politischen Gebildes „Pakistan“ zu, wie das von der Muslim-Liga gefordert wurde. 1947 wurden nahezu zeitgleich Pakistan und Indien als Dominions im Rahmen des Britischen Commonwealths unabhängig. Die Grenzlinie zwischen beiden Staaten wurde durch den britischen Beamten Cyril Radcliffe ausgearbeitet und buchstäblich erst in letzter Minute vor dem Teilungsakt der Öffentlichkeit präsentiert. Danach kam es zu Gewaltausbrüchen und zu überstürzten massenhaften Fluchtbewegungen von Hindus aus Pakistan und Muslimen aus Indien, bei denen mehr als eine Million Menschen ihr Leben verloren. Mahatma Gandhi wurde am 30. Januar 1948 von einem fanatischen Hindu erschossen.

Nach und nach schlossen sich die indischen Fürstenstaaten – nicht immer freiwillig – entweder Indien oder Pakistan an. Der Nizam von Hyderabad versuchte, die Unabhängigkeit seines Landes zu wahren, nahm aber geheime Verbindungen zu Pakistan auf. Er unterdrückte pro-indische Bewegungen der Hindu-Mehrheit in seinem Land, weswegen Indien den Staat Hyderabad in einer überraschenden Militäraktion im September 1948 besetzte und seinem Staatsgebiet einverleibte. Das kleine Königreich Sikkim im Himalaya blieb nach dem Scheitern einer Volksabstimmung über die Vereinigung mit der Indischen Union zunächst weiter unabhängig.

In Kaschmir versuchten muslimische Freischärler, den Anschluss an Pakistan zu erzwingen, weswegen der hinduistische Maharaja Indien zu Hilfe rief und den Anschluss seines überwiegend muslimisch besiedelten Fürstentums an Indien erklärte. Der Konflikt um Kaschmir führte letztlich zum Ersten Indisch-Pakistanischen Krieg , der 1949 mit der de facto -Zweiteilung Kaschmirs unter Vermittlung der Vereinten Nationen endete.

Staatsoberhaupt Indiens blieb zunächst KönigGeorg VI. von Großbritannien. Vertreter des Königs und Generalgouverneur war für eine Übergangsphase bis 1948 der letzte Vizekönig Louis Mountbatten und danach bekleidete C. Rajagopalachari als erster gebürtiger Inder bis zur Ausrufung der Republik im Jahr 1950 dieses Amt. Das Amt des ersten Regierungschefs übernahm der von Gandhi damit beauftragte Jawaharlal Nehru .

22 Stätten der jahrelangen – weitgehend gewaltfreien – Auseinandersetzung mit dem Vereinigten Königreich um seine Unabhängigkeit hat Indien 2014 unter dem Titel Stätten der Satyagraha für das Weltkulturerbe angemeldet.

Auflösung der Fürstenstaaten

Der Beschluss des britischen Parlaments ( Indian Independence Act ) Indien und Pakistan als Dominions in die Unabhängigkeit zu entlassen, erhielt am 18. Juli 1947 den Royal Assent . [19] Die indischen Fürstenstaaten , die bislang unter britischem Protektorat gestanden hatten, wurden zum 15. August 1947 (null Uhr) [20] voll souverän. Die Fürsten konnten entscheiden, ob und welchem der neuen Staaten sie sich anschließen wollten. Bis zum 17. August erklärten alle bis auf zwei ( Hyderabad und Kaschmir ) ihren Beitrittswillen und übertrugen die Zuständigkeit für Äußeres, Verteidigung und Kommunikation, für die bisher die britische Schutzmacht – bzw. der Vizekönig – zuständig gewesen war, an die neuen Staaten. Die kleineren Fürstenstaaten schlossen sich zu Föderationen zusammen. Fast alle Fürstenstaaten erklärten bis zum Jahr 1949 formell den vollen Anschluss an Indien oder Pakistan.

Die Verfassung der Republik Indien vom 26. Januar 1950 sah drei Kategorien von Staaten vor, die nach den Anhängen in der Verfassung mit den Buchstaben A, B, C bezeichnet wurden:

Am 1. November 1956 mit dem Inkrafttreten des States Reorganisation Act wurde diese Regelung aufgehoben, alle Staaten gleichgestellt und die Fürsten abgesetzt. Sie erhielten zum Ausgleich Apanagen , die jedoch 1971 abgeschafft wurden.

Republik Indien

1949–1964

Nach Inkrafttreten der indischen Verfassung im Jahr 1950 gab es 27 Bundesstaaten

Am 26. November 1949 konstituierte sich Indien als Republik . Erster Präsident wurde Rajendra Prasad (1950–1962), am 26. Januar 1950 trat die erste indische Verfassung in Kraft. Obwohl damit der britische Monarch nicht mehr Staatsoberhaupt war, verblieb Indien im Verband des Commonwealths .

1950 kam es zu einem Vertrag mit dem Königreich Sikkim, gemäß dem Indien die Verantwortung für Verteidigung, Außenpolitik, Telekommunikation und anderen Angelegenheiten übernahm, was zunehmend dazu führte, dass Sikkim seine „internationale Persönlichkeit“ verlor und ab 1965 zu einem mit Indien assoziierten Königreich wurde.

Die ersten landesweiten Parlamentswahlen wurden von Oktober 1951 bis Februar 1952 abgehalten und brachten der Kongresspartei unter Jawaharlal Nehru eine Dreiviertelmehrheit der Parlamentssitze.

Am 1. November 1954 gab Frankreich die letzten unter französischer Herrschaft stehenden Gebiete ( Französisch-Indien ) an die Indische Union zurück ( Pondicherry , Chandannagar , Karaikal , Mahé und Yanam ). Nach jahrelangen Diskussionen um die inneren Verwaltungsgrenzen, die noch im Wesentlichen auf denen der Kolonialzeit beruhten, kam es im Jahr 1953 zur Bildung des Bundesstaats Andhra aus Teilen des Bundesstaats Madras. Es war der erste neu gebildete Bundesstaat, der nach ethnischsprachlichen Gesichtspunkten geformt wurde. Drei Jahre später, im Jahr 1956 wurden die Bundesstaaten insbesondere Südindiens im States Reorganisation Act territorial nach ethnischen und sprachlichen Gesichtspunkten neu gegliedert. Die Zahl der Bundesstaaten verringerte sich dadurch von 27 auf 14 (mit 6 Unionsterritorien).

Außenpolitisch profilierte sich Indien unter Premierminister Nehru als eine führende Macht unter den blockfreien Staaten und gehörte zu den Organisatoren der Bandung-Konferenz 1955. Indien unterhielt enge Beziehungen zur Sowjetunion . Wirtschaftspolitisch trieben die Regierungen der Kongresspartei unter Nehru und seinen Nachfolgern die Industrialisierung des Landes voran. Die Wirtschaft wurde dabei in dirigistisch-planwirtschaftlicher Weise gelenkt und das Land wurde vom Weltmarkt durch hohe Zollschranken abgeschottet.

Indien gewährte 1959 dem Dalai Lama , dem Oberhaupt der Tibeter , politisches Asyl. Dieser bildete in Dharmshala ( Himachal Pradesh ) eine tibetische Exilregierung . Das chinesisch-indische Verhältnis, das schon zuvor durch Grenzstreitigkeiten belastet gewesen war, verschlechterte sich dadurch deutlich. Mit der Besetzung und der Annexion von Portugiesisch-Indien ( Goa , Damão und Diu ) wurden im Dezember 1961 die letzten Kolonien auf indischem Boden beseitigt.

Am 20. Oktober 1962 begann ohne Kriegserklärung der Indisch-Chinesische Grenzkrieg . Die chinesische Volksbefreiungsarmee drang im Bereich der sogenannten North-East Frontier Agency und in Jammu und Kashmir auf indisches Territorium vor. Nach dem Waffenstillstand vom 21. November 1962 zogen sich die chinesischen Truppen zum Teil wieder hinter die vorherigen Grenzen zurück, hielten aber das nach indischer Lesart zu Indien gehörende Territorium Aksai Chin weiter dauerhaft besetzt.

1962 wurde der international angesehene Philosoph S. Radhakrishnan indischer Präsident.

1965–1989

Nach Nehrus Tod 1964 wurde zunächst Lal Bahadur Shastri neuer Premierminister. Während seiner Amtszeit kam es im August/September 1965 zum Zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg , der durch den Versuch Pakistans, einen Aufstand gegen Indien in Kashmir auszulösen, verursacht wurde. Der kurze, aber intensive Krieg wurde nach einem Monat mit einem Waffenstillstand beendet, der die vorherigen Besitzverhältnisse bestätigte. Premierminister Shastri starb überraschend am 11. Januar 1966 auf der Konferenz von Taschkent. Jawaharlal Nehrus Tochter Indira Gandhi übernahm danach am 24. Januar 1966 als Premierministerin die Regierung. Sie geriet zunehmend in Konflikt mit den alten Machteliten in der Kongresspartei, die ihre Absetzung betrieben. Auf Veranlassung Indira Gandhis erfolgte auch die Verstaatlichung der großen Privatbanken und die Einstellung der bisherigen Pensionszahlungen an die ehemaligen regierenden Fürsten. Im Jahr 1969 kam es schließlich zur Spaltung der Kongresspartei in einen größeren, Indira Gandhi unterstützenden Flügel Congress (R) und einen kleineren Congress (O) . Die Parlamentswahl 1971 wurde jedoch eindrucksvoll vom Congress (R) gewonnen und Indira Gandhi wurde im Amt der Premierministerin bestätigt. Indien griff im Dezember 1971 in den Sezessionskrieg in Ostpakistan zugunsten eines unabhängigen Bangladesch ein, was einen dritten Indisch-Pakistanischen Krieg zur Folge hatte.

Am 18. Mai 1974 unternahm Indien einen ersten unterirdischen Kernwaffenversuch ( Operation Smiling Buddha ) und zündete seine erste Atombombe .

Nach politischen Unruhen im Königreich Sikkim intervenierte die Regierung Indira Gandhis im Jahre 1975 um angeblich gemäß einem Wunsch des Ministerrats von Sikkim die Ordnung wiederherzustellen. Die Situation wurde jedoch von Indien dazu ausgenutzt, das kleine Königreich zu annektieren. Nach einer erneuten Volksabstimmung zur Vereinigung mit Indien am 14. April 1975 wurde der Choygal (König) von den indischen Behörden abgesetzt und es wurde der Beitritt Sikkims zur Indischen Union bekanntgegeben. Am 26. April 1975 wurde Sikkim zum 22. Bundesstaat der Indischen Union.

Die zweite Regierungszeit Indira Gandhis war geprägt von sozialrevolutionär geprägten Unruhen, so dass die Premierministerin 1975 den nationalen Notstand ausrief, die demokratischen Rechte beschränkte und über 22 Monate quasi diktatorisch regierte. Bei den im März 1977 durchgeführten Wahlen erlitt sie mit ihrer Kongresspartei jedoch eine verheerende Niederlage. Wahlgewinnerin war die erst kurz zuvor durch Zusammenschluss verschiedener Oppositionsparteien gegründete Janata Party , die anschließend die Regierung bildete. Die Janata Party-Regierung hielt jedoch nicht lange durch, sondern zerfiel aufgrund interner Streitigkeiten, so dass 1980 eine vorgezogene Neuwahl erfolgte, die Indira Gandhis Kongresspartei mit Zweidrittelmehrheit gewann.

Mitglieder der Religion der Sikhs rebellierten am 19. Juli 1982 in Amritsar und riefen mit der Forderung nach einem unabhängigen Sikh-Staat im Punjab zum Kampf gegen die Regierung auf. Als der Konflikt weiter eskalierte und Gruppen im Punjab versuchten, einen Sikhstaat Khalistan zu gründen, ließ Indira Gandhi im Juni 1984 den Goldenen Tempel in Amritsar, in dem sich militante Sikhs verschanzt hatten, stürmen. Als Vergeltung wurde sie am 31. Oktober 1984 von zwei ihrer Sikh-Leibgardisten ermordet. Ihre Ermordung löste wiederum landesweite Pogrome gegen Sikhs aus.

Seit 1979 war im Bundesstaat Assam die vor allem von Studentenorganisationen getragene Assam-Bewegung aktiv, die sich vor allem gegen die gefühlte Überfremdung durch Millionen bengalische Einwanderer aus Bangladesch wehrte und über viele Jahre die öffentliche Ordnung erheblich beeinträchtigte.

Am 3. Dezember 1984 kam es in Bhopal zu einer Giftgaskatastrophe im Chemiewerk der US-amerikanischen Firma Union Carbide mit mehr als 2000 Toten.

Unter Indira Gandhis Sohn Rajiv Gandhi , der ihr im Amt nachfolgte, wurden in Indien Liberalisierungen in der Wirtschaft eingeführt. Durch seinen unsteten Regierungsstil und die Nichteinhaltung von Zusagen (beispielsweise gegenüber den rebellierenden Sikhs) verlor Rajiv Gandhi das anfangs in ihn gesetzte große Vertrauen der Wählerschaft. Hinzu kamen Korruptionsvorwürfe insbesondere in Zusammenhang mit dem Bofors-Skandal . Rajiv Gandhi verlor bei der Parlamentswahl im November 1989 die Macht und VP Singh von der neu gegründeten Janata Dal übernahm das Premierministeramt.

1990–2004

Schon 1991 mussten Neuwahlen erfolgen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Südindien wurde Rajiv Gandhi am 21. Mai 1991 von einer tamilischen Attentäterin, die Verbindung zu den Tamil Tigers (LTTE) hatte, durch einen Selbstmordattentat getötet. Nach der Wahl bildete PV Narasimha Rao eine Minderheitsregierung der Kongresspartei. Die Regierung Rao , die bis 1996 amtierte, setzte wichtige wirtschaftliche Reformen um. Diese öffneten und liberalisierten den indischen Markt. 1992 kam es zu landesweiten Ausschreitungen, nachdem ein von Hindu-Nationalisten aufgehetzter Hindu-Mob die Babri-Moschee in Ayodhya zerstörte. bei anschließenden Ausschreitungen zwischen Hindus und Muslimen kam es in der Folgezeit zu Hunderten Toten, vor allem in der Stadt Bombay (heute: Mumbai).

Seit 1989 befand sich auch der Bundesstaat Jammu und Kashmir in einem Ausnahmezustand. Militante Mudschahedin aus Afghanistan waren über die grüne Grenze ins Land eingedrungen und hatten eine pogromähnliche Stimmung gegen die Hindu-Minderheit in Kashmir entfacht, woraufhin mehr als Hunderttausend Hindus aus Kaschmir flohen . Die indischen Sicherheitskräfte antworteten mit entsprechenden drakonischen Gegenmaßnahmen, wobei häufig die Zivilbevölkerung die Leidtragende war.

Bei der Parlamentswahl 1996 kam es wieder nicht zu einer klaren Mehrheit, weswegen kurzlebige Janata Dal-Minderheitsregierungen gebildet wurden. Im Jahre 1997 übernahm mit KR Narayanan erstmals ein Kastenloser ( Dalit ) als Staatspräsident das höchste Amt im Staat. 1998 und 1999 wurde erneut gewählt und eine Multiparteienkoalition unter Premierminister Atal Bihari Vajpayee ( BJP ) kam ins Amt. 1999 kam es außerdem zu einem neuen unerklärten Grenzkrieg im Hochgebirge von Kaschmir mit Pakistan ( Kargil-Krieg ).

Unter Vajpayee gab es weitere Wirtschaftsreformen. [21] Vajpayee veranlasste auch erneute Atombombentests, um den Status Indiens als Atommacht erneut zu untermauern.

In den Jahren 2002 und 2003 drohte Indien ein Krieg gegen Pakistan wegen dessen anhaltender Unterstützung muslimischer Rebellen in Kaschmir.

Nach einem Anschlag auf einen Zug mit Hindu-Pilgern im Jahr 2002 kam es zu Ausschreitungen gegen Muslime in Gujarat , die von der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) nur halbherzig bekämpft wurden. Dies brachte die ganze BJP-geführte Regierung Vajpayee bei moderaten Hindus in Misskredit. Die BJP-Wahlkampagne Shining India („Glänzendes Indiens“), mit der auf die wirtschaftlichen und politischen Erfolge der Regierung hingewiesen werden sollte, verfing außerdem nicht, da sie nicht den subjektiven Wahrnehmungen von weiten Teilen der Bevölkerung entsprach.

Seit 2004

Bei der Parlamentswahl vom Mai 2004 erzielte die oppositionelle Kongresspartei unter Sonia Gandhi einen unerwarteten Sieg. Sonia Gandhi, Ehefrau des 1991 ermordeten Premierministers Rajiv Gandhi und Kongress-Parteiführerin, verzichtete auf das Amt als Regierungschefin. Neuer Ministerpräsident wurde am 22. Mai 2004 Manmohan Singh – der erste Angehöriger der Sikh-Religion im Amt des Premierministers.

Infolge des Tsunamis nach dem Seebebens im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004 vor Sumatra starben in Südostindien mindestens 12.407 Menschen (bis 24. Juni 2005 bestätigt, möglicherweise sogar über 16.000). 2005 erhielt Indien gleichzeitig mit Pakistan und dem Iran den Status als Beobachter bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Bei der Wahl im Jahr 2009 konnte die regierende Mehrparteienkoalition unter Führung der Kongresspartei ihre Mehrheit ausbauen und Manmohan Singh wurde im Amt als Premierminister bestätigt. In der Dekade zwischen 2003 und 2012 erlebte Indien ein anhaltend hohes Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 7–8 % jährlich. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode ab 2009 wurden jedoch auch die Schwächen der von dem mittlerweile fast 80-jährigen Singh geführten Regierung immer deutlicher. Dazu zählten ungenügende Investitionen in die Infrastruktur, ungenügende Bildungsinvestitionen und eine ineffiziente Bürokratie. Mehrere Parteien verließen die Regierung, wodurch diese ihre parlamentarische Mehrheit verlor und von den Linksparteien (Kommunisten etc.) abhängig wurde, die weitere Wirtschaftsreformen blockierten. Auf Seiten der Opposition stilisierte sich der BJP-Spitzenkandidat Narendra Modi als dynamischer Modernisierer. Bei der Parlamentswahl 2014 konnte die BJP unter der Führung Modis in einem Erdrutschsieg („ Modi wave “) die absolute Mehrheit der Wahlkreise gewinnen und stellte seitdem die Regierung mit Narendra Modi als Premierminister.

2019 erlitt das Land eine erneute Hitzewelle . Nach einer im Dezember 2019 erlassenen Staatsbürgerschaftsreform, das religiös verfolgten Flüchtlingen, mit Ausnahme von Muslimen, schneller Asyl in Indien gewährt, kam es im selben Monat und zu Beginn des Jahres 2020 zu starken Protesten der muslimischen Bevölkerung Indiens. [22] [23]

Bibliographie

 • Indische Geschichte vom Altertum bis zur Gegenwart. Literaturbericht über neuere Veröffentlichungen von Hermann Kulke, Horst-Joachim Leue, Jürgen Lütt und Dietmar Rothermund . Historische Zeitschrift (HZ), Sonderheft 10. München : Oldenbourg 1982 – Übersicht mit Hinweisen auf Kontroversen und den Stand der Forschung

Literatur

 • Bridget Allchin, Raymond Allchin: The rise of civilisation in India and Pakistan. Cambridge 1982
 • David Arnold : Südasien. ( Neue Fischer Weltgeschichte ). S. Fischer, Frankfurt a. M. 2012, ISBN 978-3-10-010841-8 .
 • Bernard S. Cohn: Colonialism and its Forms of Knowledge. The British in India. Princeton University Press , Princeton, New Jersey 1996 ISBN 978-0-691-00043-5
 • Ian Copland: The princes of India in the endgame of the Empire 1917–1947. Cambridge 1997. ISBN 0-521-57179-0
 • Ainslie T. Embree , Friedrich Wilhelm : Indien. Geschichte des Subkontinents von der Induskultur bis zum Beginn der englischen Herrschaft (= Fischer Weltgeschichte . Band 17). Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1967.
 • Heinrich Gerhard Franz: Das alte Indien. Geschichte und Kultur des indischen Subkontinents. Mit Beiträgen von Peter Gaeffke ua Bertelsmann Verlag, München 1990, o. ISBN (im Anhang unter anderem eine Zeittafel, eine lexikalische Darstellung historischer Stätten, ein Glossar, eine Übersicht über die hinduistische Götterwelt und eine Auflistung der wichtigsten Sammlungen indischer Kunst)
 • John Keay: India: a history. HarperCollins [ua], London 2000, ISBN 0-00-255717-7
 • Hermann Kulke , Dietmar Rothermund : Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute. Aktual. Neuauflage, CHBeck, München 2006 (2. aktualisierte Neuauflage 2010).
 • Hermann Kulke: Indische Geschichte bis 1750 ( Oldenbourg Grundriss der Geschichte ). München 2005, ISBN 3-486-55741-6
 • David Ludden : Geschichte Indiens. Magnus Verlag, Essen 2006, ISBN 3-88400-440-9
 • Sucheta Mahajan: Independence and partition: the erosion of colonial power in India , New Delhi [ua], Sage 2000, ISBN 0-7619-9367-3
 • Michael Mann: Geschichte Indiens vom 18. bis zum 21. Jahrhundert . Schöningh Verlag (UTB), Paderborn 2005, ISBN 3-8252-2694-8
 • Majumdar, RC, Raychaudhuri, H., & Datta, K. (1967). An advanced history of India. London: Macmillan.
 • Dietmar Rothermund: Geschichte Indiens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (= CH Beck Wissen; 2194). 3., aktualisierte Auflage, München 2011, ISBN 978-3-406-47994-6
 • Dietmar Rothermund: Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht. CHBeck, München 2008 ISBN 978-3-89331-900-8
 • Percival Spear : A History of India , Bd. 2: From the sixteenth century to the twentieth century . Penguin, Harmondsworth 1965 und zahlreiche weitere überarbeitete Auflagen bis 1990
 • Romila Thapar, Percival Spear: Indien. Von den Anfängen bis zum Kolonialismus. Zürich 1966
 • Romila Thapar: Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300. London ua 2003
 • Johannes H. Voigt : Indien im Zweiten Weltkrieg (= Studien zur Zeitgeschichte. Band 11. Hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte ). Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1978, ISBN 3-421-01852-9 (Zugl.: Stuttgart, Univ., Fachbereich Geschichts-, Sozial- u. Wirtschaftswiss., Habil.-Schr., 1973)
 • Klaus Wilken: Indien in Geschichte und Gegenwart. Baltic Sea Press, Rostock 2009 ISBN 978-3-942129-03-9
 • Michael Witzel: Das alte Indien (= CH Beck Wissen; 2304). 2., durchgesehene Auflage, München 2010, ISBN 978-3-406-59717-6

Weblinks

Commons : Geschichte Indiens – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Upinder Singh: A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th century. Pearson Education, 2009, S. 366
 2. GP Singh: Researches Into the History and Civilization of the Kirātas. S. 33; Brajadulal Chattopadhyaya: A Social History of Early India. Pearson Education India, 2009, S. 259
 3. Sailendra Nath Sen: Ancient Indian History and Civilization. New Age International, 1988, S. 593
 4. KA Nilakanta Sastri , A History of South India , p 158
 5. Wilhelm von Pochhammer: India's Road to Nationhood: A Political History of the Subcontinent. South Asia Books, 1993, S. 116; Romila Thapar: Early India: From the Origins to AD 1300. London 2003, S. 333
 6. Sailendra Nath Sen: Ancient Indian History and Civilization. South Asia Books, 1988, S. 264–267
 7. Kenneth Pletcher (Hrsg.): The History of India. Rosen Education Service, 2010, S. 103; Kamlesh Kapur: Portraits of a Nation: History of Ancient India. Sterling Publishers, 2010, S. 637
 8. Radhey Shyam Chaurasia: History of Medieval India: From 1000 AD to 1707 AD Atlantic Publishers, Neu-Delhi 2002, S. 298–300
 9. Kumar Akhilesh et al.: Early Middle Palaeolithic culture in India around 385–172 ka reframes Out of Africa models. In: Nature . Band 554, 2018, S. 97–101, doi:10.1038/nature25444 .
  These mysterious stone blades point to early human toolmaking in India. Auf: sciencemag.org vom 31. Januar 2018
 10. Sheela Athreya: Was Homo heidelbergensis in South Asia? A test using the Narmada fossil from central India. In: MD Petraglia, B. Allchin (Hrsg.): The Evolution and History of Human Populations in South Asia. Dordrecht: Springer Verlag, 2007, S. 137–170.
 11. Axel Michaels : Der Hinduismus: Geschichte und Gegenwart. CH Beck, München 2006, ISBN 3-406-54974-8 , S. 48.
 12. Schwartzberg, JE (1992), A Historical Atlas of South Asia: University of Oxford Press
 13. Michael Alram: Die Geschichte Ostirans von den Griechenkönigen in Baktrien und Indien bis zu den iranischen Hunnen (250 v. Chr.–700 n. Chr.). In: Wilfried Seipel (Hrsg.): Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstraße. Wien 1996, ISBN 3-900325-53-7 , S. 119–140, hier S. 138.
 14. AK Majumdar: Indien im Mittelalter und der frühen Neuzeit ; in Propyläen Weltgeschichte, Band VI, Propyläen Verlag, Frankfurt a. M. 1964, S. 118
 15. Hermann Kulke: Indische Geschichte bis 1750 , Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2005, S. 43.
 16. David Fieldhouse: For Richer, for Poorer? In: PJ Marshall (Hrsg.): The Cambridge Illustrated History of the British Empire. Cambridge 1996, S. 108–146, hier S. 132.
 17. Mike Davis: Late Victorian Holocausts. Verso Books, 2001, S. 7.
 18. Johannes H. Voigt: Indien im Zweiten Weltkrieg (= Studien zur Zeitgeschichte. Band 11. Hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte ). Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1978, ISBN 3-421-01852-9 , S. 304.
 19. www.legislation.gov.uk (Volltext, englisch)
 20. www.parliament.uk: Parliament and India, 1858–1947 ( Memento vom 16. Oktober 2015 im Internet Archive )
 21. Dazu trugen insbesondere die Softwareindustrie , die Diamantenschleiferei und die Produktion von Fertigkleidung bei. (vgl. Dietmar Rothermund : Indien. Aufstieg einer asiatischen Weltmacht , München 2008, S. 124–141)
 22. Laura Höflinger, DER SPIEGEL: Der Widerstand der Frauen - DER SPIEGEL - Politik. Abgerufen am 19. Januar 2020 .
 23. Laura Höflinger, DER SPIEGEL: Indien: Millionen Inder protestieren gegen Reformpläne - DER SPIEGEL - Politik. Abgerufen am 19. Januar 2020 .