gotisch

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Kathedraal van Beauvais , "uitstekende" gotiek

De gotiek duidt op een tijdperk van Europese architectuur en kunst van de middeleeuwen dat, in zijn verschillende nationale vormen van vroege , hoge en late gotiek, zich uitstrekt van rond het midden van de 12e eeuw tot rond 1500. De voorheen overheersende architecturale en kunststijl staat bekend als Romaans , de daaropvolgende als Renaissance .

Aanvankelijk verspreid door Giorgio Vasari als een denigrerende beschrijving van architectuur, heeft de term zich in de loop van de 19e eeuw geleidelijk ingeburgerd voor schilderkunst en beeldhouwkunst die tegelijkertijd ontstonden. De gotische architectuur ontstond rond 1140 in Île-de-France ( Parijs en omgeving) en duurde tot in de eerste helft van de 16e eeuw ten noorden van de Alpen. De gotische stijl kan in de architectuur alleen nauwkeurig worden afgebakend, terwijl dit op het gebied van beeldhouwkunst en schilderkunst niet met dezelfde mate van helderheid mogelijk is. Opvallende artistieke creatie is de gotische kathedraal , die architectuur, beeldhouwkunst en ( glas )schilderkunst uit de middeleeuwen combineert als een totaalkunstwerk. Het staat aan het begin van een nieuw ontwerp van het kerkinterieur, dat naar voren komt door de eerste combinatie van Bourgondische ( puntboog ) en Normandische vormelementen ( ribgewelven ) en de verdere ontwikkeling van innovatieve bouwmaatregelen. [1] Daarnaast beleefde de seculiere architectuur, vooral in de stedelijke omgeving, zijn eerste bloei: naast adellijke woningen zijn de stadhuizen en de herenhuizen, die zelden in hun oorspronkelijke staat worden bewaard, belangrijke bouwprojecten. [2]

In de architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen de fasen vroeg-, hoog- en laatgotiek , die op verschillende tijdstippen in de verschillende Europese kunstlandschappen zijn overgenomen en zich vervolgens in sommige gevallen onafhankelijk van elkaar hebben ontwikkeld. In Engeland spreken ze van de Early English Style , de Decorated Style en de Perpendicular Style . In Frankrijk wordt een onderscheid gemaakt tussen de vroeggotische Gothique primitif (1130-1180), de volwassen Gothique classique (1180-1230), dan de verfijnde Gothique rayonnant , gevolgd door de laatgotische flamboyante stijl . De baksteengotiek is niet alleen in Noord-Duitsland te vinden.

In de postgotische periode leefde de gotische bouwstijl voort buiten zijn tijdperk en kan zelfs worden teruggevoerd tot de barokperiode als een barokgotische mengvorm tussen barok en gotiek. In de 19e eeuw vond de neogotische bouwstijl nieuwe belangstelling als variant van het historisme .

Ontwikkeling van de stijlnaam

Eerste gotische kooromgang van de voormalige kloosterkerk Saint-Denis , vóór 1144

De in Frankrijk ontwikkelde stijl en de nieuwe bouwtechniek werden rond 1280 opus francigenum genoemd . [3] Ook in de 20e eeuw komt de term Franse stijl of Franse stijl terug in de vakliteratuur. Omdat de spitsboog wordt beschouwd als een centraal element van de gotische architectuur, werd de stijl oorspronkelijk de spitsboogstijl genoemd. [4] De huidige naam Gothic (van Italiaans gotico "vreemd, barbaars", oorspronkelijk een vies woord afgeleid van de naam van de Duitse stam der Goten ) werd in de Renaissance door de Italiaanse kunsthistoricus Giorgio Vasari bedacht toen hij zijn minachting voor de gotiek realiseerde. kunst naar de gouden eeuw van de oudheid . Ook al wordt Vasari's beoordeling vandaag niet meer gedeeld, deze aanduiding werd aangenomen, raakte geleidelijk ingeburgerd en verloor later zijn negatieve connotatie. De naam van de gotiek als maniera tedesca (Duitse manier), die gebruikelijk was in de Renaissance, zou van Vasari komen.

In Duitsland begon een nieuw enthousiasme voor de gotiek met Goethe's tekst “ Von Deutscher Baukunst ”, gedrukt in 1773, die verklaarde dat het een Duitse stijl was . Het misverstand dat de gotiek in Duitsland is ontstaan ​​kon pas in het midden tot het einde van de 19e eeuw door onderzoek in de kunstgeschiedenis worden opgehelderd. In Duitsland, net als in veel andere landen, werd de gotiek in de 19e eeuw als nationale stijl beschouwd, wat onder meer leidde tot een positieve herwaardering van de tot dan toe verachte middeleeuwse kunst.

architectuur

Historische fundamenten in de 12e en 13e eeuw

Koor van de vroeggotische galerijbasiliek van Notre-Dame de Paris
Hoge gotische drie verdiepingen hoge muur op het schip van de kathedraal van Amiens

De 12e en 13e eeuw werden gekenmerkt door een spiritueel, theologisch, politiek, economisch en technisch ontwaken. De eisen aan de kerkbouw veranderden daarom:

 • Net als in de Romaanse tijd waren kerkgebouwen demonstraties van de macht van de heersers en de geestelijkheid . Naast de macht van de koning en de bisschoppen in Frankrijk, was de invloed van religieuze ordes zoals: B. de cisterciënzers . Daarnaast diverse grote lay-bewegingen zoals: B. over de Katharen als wedstrijd voor de officiële kerk . Maar de versterking van de steden leidde ook tot 'gebouwen van de macht' in het centrum van de stad. [5] In deze competitieve situatie probeerden de koning, de op monarchie gerichte adel, het kapittel van de kathedraal, bisschoppen en steden elkaar te overtreffen met steeds prachtigere gebouwen - als demonstratie van hun aanspraak op leiderschap, maar ook uit oprecht religieus enthousiasme.
 • Aan het begin van het tijdperk begon een fase van algemene herstructurering in het economische leven van het land. In bepaalde regio's en in de steden ontwikkelde de economie zich positief. Het zwaartepunt van de handel verschoof van het platteland naar de stad. De plattelandsbevolking stroomde de steden binnen ( uittocht van het platteland ). In Frankrijk was de economische basis de versterking van het Franse koningschap in de 12e eeuw ten koste van de lagere adel en de economische versterking van de door de koningen gepromoot bloeiende burgersteden. Vooral de steden ontwikkelden de kracht om de weelderige gotische gebouwen te financieren en te realiseren. Naarmate de steden groeiden, was er ook behoefte aan nieuwe kerkgebouwen.
 • De gotische architectuur kon terugvallen op de fundamenten van de technisch ontwikkelde architectuur en het vakmanschap van de Romaanse. Ribgewelven , spitsbogen en steunberen waren al met succes geïntroduceerd in de Romaanse periode, en Romaanse gebouwen werden steeds hoger en meer zichtbaar. De verdere ontwikkeling van de bouwmetallurgie schiep de voorwaarden om de steeds veeleisender en complexere gotische architectuur op zeer grote schaal te kunnen bouwen.
 • In theologische termen werden kerken begrepen als een integraal onderdeel van de liturgie . Ze wezen naar het nieuwe Jeruzalem . De kathedraal van Saint-Denis zou de nieuwe tempel van Salomo worden na Abt Suger van Saint-Denis . Durand van Mende schreef († 1296): "Alles wat tot de erediensten, voorwerpen en sieraden (ornamenta) van de kerk behoort, is vol goddelijke tekenen en geheimen." [6] De kerken moeten een volmaakte eenheid zijn als de kosmos: mooi, harmonieus en helder door licht, geometrie, verhoudingen, materiaal en kleur. In de Romaanse periode waren er relatief kleine raamopeningen en grote wandvlakken. In de Gotische periode werden de muurvlakken steeds meer opgelost en grotendeels vervangen door glazen ramen , die van binnenuit leken op doorschijnende "glazen wanden" en een essentieel ontwerpelement werden van de kerkarchitectuur. De stralen van de zon, het licht van God, moeten de hele kerk omvatten en het gebouw transformeren in een gebouwde metafysica . In Frankrijk ontwikkelde deze lichte architectuur zich van Saint-Denis (van 1130/35) tot de kathedraal van Chartres (1194-1260) en de Sainte-Chapelle (1244-1248) in Parijs.

Oorsprong van de stijl

Van Romaans tot Gotisch

De gotische stijl ontwikkelde zich in de middeleeuwen uit de romaanse stijl. Veel individuele elementen van het gotische systeem zijn al te vinden in het Romaanse, vooral in Normandië , in de Franse kroonlanden van het Île-de-France , in Bourgondië en in Normandisch Sicilië . [7] [8] De kooromgang bestond al in de 11e eeuw in de Romaanse stijl; het werd verder ontwikkeld in de gotiek met een loopbrug en kapelkrans om een ​​samenhangend systeem van steunen en gewelven te vormen. De eerste westgevels met dubbele torens werden rond dezelfde tijd gebouwd in Normandië en Bourgondië. Maar pas toen de bouw van het gotische ribbengewelf met dragende ribben succesvol was, kon een nieuw bouwsysteem ontstaan ​​dat het mogelijk maakte om over een grote verscheidenheid aan plattegronden gewelven te snijden en de muur voor een groot deel te doorbreken . De gotiek creëerde geen fundamenteel nieuwe gebouwtypes. In de loop van zijn ontwikkeling werd het gotische gebouw echter steeds meer begrepen als een eenheid waarin elk afzonderlijk onderdeel afhankelijk is van het geheel. Zo ontwikkelde de gotiek een eigen architectonisch systeem en een aantal nieuwe architecturale elementen. [9] Maar zelfs in grote hallenkerken uit alle fasen van de gotische periode werden niet alle elementen van gotische basilieken overgenomen. Nog meer modieuze stijlelementen werden gebruikt in dorpskerken en seculiere gebouwen, maar niet het hele systeem van perfecte baanbrekende gebouwen.

Normandische voorlopers

Kathedraal van Durham , vanaf 1093

Een aantal Normandische basilieken, geschonken door Willem de Veroveraar of gebouwd door kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die door hem werden aangesteld, kunnen worden beschouwd als de belangrijkste stap op weg naar het gotische spitsbooggewelf. Deze omvatten de Abdijkerk van Lessay , de mannenabdij van Saint-Étienne en de vrouwenabdij van Sainte-Trinité in Caen (beide geschonken rond 1060) en de kathedraal van Durham in Noord-Engeland. Alle kamers hebben Romaanse portalen en ramen. In elk van hen heeft in ieder geval het middenschip geribbelde gewelven en tweelaags bovenmuurmetselwerk. In de continentale kerken zijn deze ribgewelven afgerond. Alleen al in Durham, gebouwd vanaf 1093, zijn de gewelven spitsboogvormig. De eerste spitsbooggewelven bestonden eerder in afzonderlijke kapellen van kleine Normandische kerken in Engeland, maar het duurde tientallen jaren voordat gewelven de houten plafonds van de centrale gangpaden in andere Engelse kathedralen vervingen. [10]

De eerste spitsboogvensters en spitsboogportalen van christelijke gebouwen werden tegelijkertijd in een ander deel van Europa gebouwd, maar ook onder Normandisch bewind. Vanaf 1071 zijn het werken van Normandisch-Arabisch-Byzantijnse architectuur in het door Normandiërs geregeerde Zuid-Italië

Laat Bourgondisch Romaans

Sacré-Cœur (uit 1090) in Paray-le-Monial : tongewelven en kruisgewelven, spitsboogvormige ramen

In Bourgondië werden, te beginnen met de derde basiliek van de benedictijnse abdij van Cluny, gebouwd in 1088, een aantal verfijnde basilieken gebouwd met romaanse gevels maar spitse gewelven en arcadebogen. De spitse lopen van de middenbeuken en transeptarmen en de spitse kruisgewelven van de zijbeuken hadden echter nog geen ribben.

Toen de bouw van Cluny III begon, was het grootste deel van de Arabisch-Normandische architectuur nog niet gebouwd, maar er was nog steeds Arabische architectuur op Sicilië , die in de loop van de tijd werd herbouwd onder het gezag of de regering van de Noormannen (bijvoorbeeld in Palermo, het zomerpaleis van de emir werd het Normandische koninklijke kasteel ) of is vervangen. Omdat de Latijnse kloosterorden weer voet aan de grond wilden krijgen op Sicilië, dat toen werd gedomineerd door orthodoxe kloosters, [11] reisden monniken naar Sicilië (en weer terug). Ansgerius , de stichtende bisschop van het Latijnse bisdom Catania , was een benedictijn uit Normandië die in 1091 naar Sicilië werd geroepen.

De abdijkerk "Cluny III" werd tot 1130 van steunberen voorzien, tien jaar voor de bouw van de abdijkerk Saint-Denis , nadat het eerste middenschip hier instortte. [12]

Het begin in Frankrijk

De voormalige abdijkerk van Saint-Denis in Parijs wordt algemeen beschouwd als het eerste gotische kerkgebouw. De abdij , direct ondergeschikt aan de koning, was de begraafplaats van het Franse koningshuis en nam al in de romaanse periode een bijzondere positie in. Onder abt Suger werd in 1137-1140 het westelijke gebouw met dubbele torengevel gebouwd en vanaf 1140 het koor met een kapelkrans, steunberen en kruisribgewelven, dat verlicht was met grote ramen en alle architecturale elementen met elkaar verbond om een ​​verenigde ruimte te vormen. Met de gelijktijdige bouw van de kathedraal van Sens (vanaf 1140) begint een snelle ontwikkeling van de vroeggotiek. De galerijbasilieken van de kathedralen van Senlis (vanaf 1153), Laon (vanaf 1155) en Noyon (vanaf ca. 1157) en als hoogtepunt de Notre Dame de Paris (vanaf 1163) kunnen als voorbeelden worden genoemd. Het succesrecept voor de ontwikkeling van de stijl was dat elk grootschalig gebouw samenvatte wat er eerder was bereikt en tegelijkertijd de basis werd voor volgende gebouwen.

Volgens een ander perspectief wordt de vroege gotiek alleen beoordeeld als een voorbereidende fase en kan de 'echte' gotiek aan het einde van de 12e eeuw beginnen met de hooggotiek. De hooggotische begint met drie “klassieke” kathedralen van Chartres (uit 1194), Reims (uit 1211) en Amiens (uit 1218) In drie- schip basiliek een ambulant koor drie lagen wall aanzicht, maaswerk ramen en dubbele toren gevel.

Ontwikkeling buiten Frankrijk

Vroeg Engels : Westgevel van de kathedraal van Wells , circa 1260

Buiten Frankrijk werd de gotische architectuur voor het eerst aangenomen in Engeland, die begon als de eigenlijke Engelse gotiek ( vroeg Engels ) met de nieuwbouw van Wells Cathedral in 1180. Keer op keer werden gotische ontwerpen geëxporteerd naar naburige Franse landen door de oprichting van kloosters door de cisterciënzers , voordat de gotiek daar algemeen werd aanvaard.

In het Romeins-Duitse Rijk bleef Romaans aanvankelijk de overheersende stijl. Echter, de Limburgse Kathedraal, gebouwd in de 11e eeuw, werd na 1180 gemoderniseerd naar het voorbeeld van de Franse vroeggotiek, het interieur was gebaseerd op de kathedraal van Laon . De collegiale kerk van Lilienfeld (cisterciënzer, uit 1202) en de kathedraal van Magdeburg (uit 1209) laten zien dat er naar de nieuwe Franse stijl werd gezocht, maar er nog wel even aan moest wennen. De Capella Speciosa in Klosterneuburg (1222) kan niet meer worden onderzocht omdat deze in 1799 is verwijderd. Vanaf 1224 werd de kathedraal van Bremen gewelfd en opnieuw ontworpen in gotische stijl zonder de romaanse arcades te verwijderen. Vanaf 1230 werden de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Trier en vanaf ca. 1230 de Abdijkerk St. Mauritius in Tholey als nieuwe gotische gebouwen gebouwd. [13] De huidige bouw van de kathedraal van Paderborn begon in 1210 als een romaanse basiliek, maar werd na de voltooiing van de eerste twee traveeën vanaf 1231 door andere bouwers voortgezet als gotische hallenkerk . Vanaf het begin als gotische hallenkerk werd vanaf 1235 in Marburg de Elisabethkirche gebouwd . Met de Dom van Keulen , begonnen in 1248, vond Duitsland een verbinding met de Franse hooggotiek. Zes jaar later begon dezelfde stijl met de Utrechtse Kathedraal . In Nederland was deze gotische steen niet zonder concurrentie. Tegelijkertijd verspreidde zich hier ook de baksteengotiek . Op de toren van de Utrechtse Kathedraal is zelfs baksteen zichtbaar.

In Vlaanderen wordt de overgangsstijl Scheldegotiek genoemd. Later breidde de prachtige Brabantse gotiek zich hier noordwaarts uit. De baksteengotiek van Vlaanderen kende geen vroegromaanse gotiek. Tot slot combineerde de Kempische Gotiek baksteenbouw met de steenhouwerscultuur van de Brabantse Gotiek.

De verspreiding van gotische bouwvormen in de kerkbouw in Italië, waar veel kenmerken van de Franse kathedraal gotisch werden weggelaten, gaat terug op bedelmonniken zoals de franciscanen en dominicanen . De seculiere architectuur van Italië maakte uitgebreid gebruik van gotische vormen, bijvoorbeeld in het Palazzo Pubblico in Siena .

In Spanje werden experts uit Noord-Frankrijk ingeschakeld om de gotiek te introduceren. Daarom komen een aantal gotische kerken in Spanje dichter bij de architectuur van het Franse kroonland dan gebouwen in Zuid-Frankrijk, waar de meer hoekige Gothique méridional zich ontwikkelde. Bovendien combineerden islamitische ambachtslieden in Aragón en het oude Castilië ideeën uit de gotiek met oosterse tradities voor de gotische mudejarstijl .

Aanzienlijke reducties in het programma van de Franse kathedraalgotiek zijn te vinden in alle regio's van Europa, inclusief Frankrijk zelf, in kerken op het platteland en in kleine steden.

Structuur

Van de romaanse tot de gotische basiliek

De gotiek creëerde geen fundamenteel nieuwe gebouwtypologie, maar ontwikkelde de vorige vormen tot een afzonderlijk architectonisch systeem.

De oorspronkelijke vorm van het Romaanse kerkgebouw was gebaseerd op het Romeinse seculiere gebouw van de basiliek . De elementen atrium , vestibule, westwerk en toren of zijtorens, schip met of zonder zijbeuken , transept, hoofdapsis , eventueel zijapsis en koor (zelden met kooromgang) evenals dubbele koren in het oosten en westen toegevoegd aan een complexe ruimtelijke structuur ; men spreekt van het additief principe in het Romaans.

In de Gotische periode worden er zelden vestibules gebouwd; de Romaanse elementen atrium en westkoor zijn volledig geëlimineerd. Westworks in hun oorspronkelijke vorm worden niet meer gebouwd, maar gotische gevels met twee torens kunnen ofwel een zicht op de nok van het schip onthullen, zoals in de kathedraal van Reims en de Marienkirche (Lübeck) , of ze kunnen hoge dwarsbalken vormen, zoals in de kathedraal van Straatsburg en de kathedraal van Magdeburg . Een compromis is te vinden in de Notre-Dame de Paris , waar een maaswerk-arcade tussen de bovenste twee torenverdiepingen uitzicht biedt op de nok van het dak.

Gotische kerken hebben meestal alleen een koor in het oosten. Dit kan echter erg groot zijn. Terwijl Romaanse koren zelden meer dan een of twee traveeën lang zijn, zijn gotische koren op sommige plaatsen langer dan het schip. Terwijl in Romaanse kerken het koor meestal eindigt met een gevel, die wordt gevolgd door een halfronde apsis, die aanzienlijk lager kan zijn, eindigen gotische koren vaak in een veelhoek , waarrond een kooromgang kan worden geleid. In Engeland en delen van Noord-Duitsland overheersen echter rechthoekige koorsluitingen, in de gotische tijd zonder apsis. In heel wat kerken die oorspronkelijk in romaanse stijl waren gebouwd, werd de apsis in de gotische periode verwijderd. Individuele gotische kruisbasilieken hebben een Grieks kruis als plattegrond. Het zeer grote en lange transept kan daar ook een koor hebben.

Lay-out

Net als in de Romaanse periode was de meest voorkomende plattegrond het eenvoudige langgerekte gebouw met een transept . De vroeggotische kerken volgen nog steeds het gebonden systeem waarin een vierkant middenschipjuk met zesdelige gewelf twee jukken in elk van de zijbeuken is toegewezen. Als gotische kerk zonder transept stond aan het begin de driebeukige kathedraal van Sens (1140-1160) met een eenvoudige kooromgang zonder zijkapellen. Als directionele gebouwen z. B. de kathedraal van Senlis (uit 1153) als drie verdiepingen tellende, driebeukige galerijbasiliek . De kruisvormige kathedraal van Laon (uit 1155) daarentegen heeft een breed transept en als bijzonderheid een rechthoekig koorplattegrond gebaseerd op de Engelse traditie. Bijzondere hoge gebouwen werden door een vijfbeukige plattegrond geaccentueerd, zoals de vroeggotische galerijbasiliek van de kathedraal Notre-Dame de Paris (uit 1163) of de hooggotische basiliek van Bourges (van omstreeks 1195).

In de hooggotische periode werd het gebonden systeem verlaten ten gunste van dwarse rechthoekige middenbeuken. Het patroon voor de "klassieke" Franse kathedraal, de basiliek met een driebeukig schip en weids transept, dubbele torengevel en kooromgang met kapelkrans, werd geleverd door de hoge gotische gebouwen van Chartres (vanaf 1194), Reims (vanaf 1211) en Amiens (vanaf 1218). In de loop van de ontwikkeling van steeds gecompliceerdere gewelfvormen, vooral in zaalkerken, nemen de ritmische jukken steeds meer een achterbank, kunnen de midden- en zijbeuken, kruising en koor samensmelten tot een verenigde ruimte.

Ontwikkeling van het koorgebied

Lichtovergoten kamer: het koor van de Sint-Vituskathedraal in Praag

De gotische architectuur bracht aanzienlijke veranderingen teweeg in het koorgebied. De kooromgang met kapellen bestaande uit aangebouwde kapellen, die al bekend was in de romaanse periode, werd door de gotische stijl met het ribgewelf gecombineerd tot een verenigde ruimte, waarin de kapellen grotendeels kunnen versmelten met de behandeling in de loop van de ontwikkeling . Vergeleken met de relatief kleine koorruimten van romaanse kerken, is het gotische koorgebied aanzienlijk uitgebreid in lengte en breedte, dat ook meerdere zijbeuken en dubbele doorgangen kan hebben. In sommige gevallen wordt de rij kapellen voortgezet langs het lange koor, wat het mogelijk maakte om een ​​groot aantal altaren te installeren. Tegelijkertijd boden de vergrote koren ruimte voor de plaatsing van grote koorbanken voor een groot aantal kanunniken .

De crypten , die in de Romaanse periode nog vaak werden gebouwd, waardoor de vloer van het koor aanzienlijk hoger was, worden over het algemeen niet gebruikt in gotische kerken. Het koor, dat slechts licht verhoogd was, werd vaak door een doksaal van de lekenkamer gescheiden . In de 13e eeuw vond de preekstoel van de predikende kerken van de bedelmonnikenden zijn weg naar de kerk als nieuw element. Een andere creatie van de gotiek is het sacramenthuis als een kleine architectuur.

de torens

Dubbele torengevel van Notre-Dame de Laon , begonnen vóór 1200

De kerktorens moeten de kracht van hun bouwers verkondigen. In de gotiek werd deze claim tot de grenzen van het technisch mogelijke opgevoerd: hoger, lichter en meer organisch, als onderdeel van het totale gebouw. Veel van 's werelds hoogste kerktorens stammen uit de gotische periode of uit latere voltooiing van gotische gebouwen.

Het bouwtype van basilieken met meerdere torens dateert uit de romaanse periode (bijv. Bamberg , Naumburg , Limburg ), maar werd in de vroeggotische periode stopgezet, bijv. B. bij de driebeukige kathedraal van Laon met zijn vijf torens. Oorspronkelijk waren hier zeven torens gepland: twee westtorens, elk twee aan de transeptgevels en een kruistoren . De kathedraal van Reims zou ook zeven torens hebben, maar er werden er maar drie gebouwd. In Chartres waren zelfs negen torens gepland, maar die werden niet uitgevoerd.

De dubbele torengevel is het ronduit “klassieke” type constructie van de Frans-gotische kathedraal (bisschopskerk), die ook voor belangrijke collegiale of abdijkerken zou kunnen worden gebruikt. De gevel met de torens moet organisch in het gehele gotische gebouw passen, en dus staan ​​de twee torens voor of boven de zijbeuken; daartussen ligt het middenschip. De vaak rijk gedecoreerde gevels konden ook worden voorzien van grote portaalsystemen en in sommige gevallen met zeer uitgebreide beeldhouwcycli. Dubbele torengevels hebben z. B. de kathedralen van Parijs , Reims en Amiens of de Elisabethkerk in Marburg . De Engelse Cathedral of Wells biedt een variant met torens aan de zijkant van de zijbeuken. In de Middeleeuwen werden gotische dubbele torengevels vaak onvoltooid gelaten, kregen ze verschillende torens zoals in Chartres en Bourges, of bleef de enkele toren zoals in Straatsburg . Een aantal gebouwen kon pas in de 19e eeuw worden voltooid, zoals de Dom van Keulen , die met zijn enorme dubbele torengevel het op twee na hoogste kerkgebouw ter wereld is.

Freiburg Minster Tower, een van de weinige grote gevels met één toren voltooid in de gotische stijl

Gotische parochiekerken hadden meestal slechts één hoofdtoren of een enkele torengevel, die echter in de Duitse en Nederlands-Vlaamse gotiek - ondersteund door de opkomende burgerij van de steden - in sommige gevallen kon concurreren met de afmetingen van de grootste kathedralen (bisschopskerken). Een architectonisch uitstekend voorbeeld is de Freiburg Minster , waarvan de 116 meter hoge westelijke toren de gevel domineert. Nadat deze toren was voltooid, begon een competitie tussen de steden. In Landshut , Frankfurt am Main , Hamburg of Delft werden bijvoorbeeld individuele torens gebouwd. Der Ulmer Münsterturm , mit 161,53 Metern höchster Kirchturm der Welt, wurde erst im 19. Jahrhundert vollendet, wie nicht wenige gotische Kirchtürme in Mitteleuropa. Ein Sonderfall ist der 136,67 Meter hohe Südturm (1359–1433) des Wiener Stephansdoms , der als Chorflankenturm seitlich des Kirchenschiffs errichtet wurde. Seine Position ist im südlichen Mitteleuropa so selten nicht: Das Münster in Donauwörth hat einen Flankenturm, desgleichen viele Pfarrkirchen südlich der Donau. In Italien waren Westtürme zu allen Zeiten die Ausnahme. Ein Beispiel eines im Mittelalter vollendeten Westturms mitten vor dem Kirchenschiff einer Kathedrale bietet der Utrechter Dom . Dort ist allerdings das Kirchenschiff 1674 durch einen Orkan eingestürzt und wurde nicht wieder aufgebaut.

Einzeltürme als Vierungsturm finden sich z. B. an den Kathedralen von Salisbury und Beauvais , deren knapp 150 m hoher spätgotischer Vierungsturm jedoch bereits nach 4 Jahren wieder einstürzte.

Konstruktion und Stil

Allgemeine Merkmale

Schnitt durch die hochgotischen Bauteile der Abteikirche St. Denis
Schnitt durch das Langhaus der Kathedrale von Reims
Oberhalb der Seitenschiffe die übereinanderliegenden Strebebögen. Neben den Seitenschiffen, eingebunden in die Außenwände, stehen die Strebepfeiler.

Ein zentrales Merkmal der gotischen Architektur ist eine weitgehende Durchbrechung der Außenwandflächen durch Fenster sowie eine Reduzierung der Wandstärken und Gewölbemasse auf ein Minimum. Um dieses zu erreichen wurden die schon in der Romanik bekannten Konstruktionselemente wie Rippengewölbe , Spitzbogen und Strebepfeiler konsequent zu einem neuen System weiterentwickelt, bei dem sich gestalterische und statische Belange verbanden. Das konstruktive System der Gotik entwickelte das Prinzip der antiken Baukunst von Stütze und Last erheblich weiter.

Die entscheidende Neuerung der gotischen Konstruktion bestand darin, die tragenden Elemente der Konstruktion weitgehend in den Außenbau zu verlagern, sodass zum Innenraum hin eine weitgehende Entlastung und Durchbrechung der Wände möglich wurde, die nun mit Glasfenstern gefüllt werden konnten und den gesamten Innenraum leicht und scheinbar schwerelos erscheinen ließen. Gleichzeitig ermöglichte die leichtere gotische Konstruktion die Errichtung von immer höheren Bauten.

Eine wichtige technische Neuerung ist ab dem 13. Jahrhundert die Verwendung von Zugankern und Ringankern aus Eisen, die zur Versteifung und Stabilisierung der Statik von Gebäudeteilen und der gesamten Gebäudekonstruktionen dienen können. [14] Für die immer größeren Maßwerke der Fenster werden Eisenstangen ebenfalls zum integralen Bestandteil der Fensterkonstruktion.

Basilika

Das Prinzip eines statischen Gleichgewichts wird bei der Basilika-Bauform hergestellt, indem die seitlich wirkenden Schubkräfte der Gewölbe auf an der Gebäudeaußenseite stehende Strebepfeiler abgeleitet und durch aufliegende Druckkräfte ausgeglichen werden. Bei der dreischiffigen Basilika ist einem Mittelschiffsjoch seitlich jeweils ein niedrigeres Seitenschiffsjoch zugeordnet. Über dem Mittelschiffsjoch lastet ein spitzbogiges Kreuzrippengewölbe , dessen diagonal verlaufende Rippen von den Mittelschiffspfeilern getragen werden, die den nach unten wirkenden Gewölbeschub auffangen. Der nach außen wirkende Gewölbeschub wird über das aus Strebebögen gebildete Strebewerk über die Seitenschiffgewölbe hinweg auf Strebepfeiler geleitet, die den seitlichen Schub aufnehmen. Die Stabilität der Strebepfeiler kann durch Auflasten aus Mauerwerk erhöht werden, die durch ihre Masse dem Schub entgegenwirken. [15]

Eine weitere Möglichkeit den zur Gebäudeaußenseite wirkenden Gewölbeschub aufzufangen oder zu reduzieren ist das Anbringen von Zugstangen oder Zugbalken unter dem Gewölbefuß von einer Wandseite zur anderen, was besonders bei Hallenkirchen häufig zu finden ist, da es hier kein Strebewerk gibt.

An den Wänden von Obergaden und Seitenschiff wird das zwischen den Pfeilern eines Jochs gespannte Gewölbe von einem Spitzbogen aufgefangen, der als Entlastungsbogen dient. Dadurch kann die Seitenwand zwischen dem tragenden Skelett der Pfeiler vollständig durchbrochen und durch Fenster gefüllt werden. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung ist in der Hochgotik erreicht, bei dem große Maßwerkfenster fast die gesamte Wandfläche des Obergadens einnehmen und die Rückwand des darunterliegenden Triforiums zusätzlich mit Fenstern durchbrochen wird. Erstmals ist ein durchlichtetes Triforium um 1231 bei der Kathedrale von Saint-Denis zu finden.

Hallenkirchen

Eine besondere Form des gotischen Kirchenbaus stellt die Hallenkirche dar. Im Gegensatz zur Basilika besitzen hier alle Seitenschiffe die gleiche Höhe, sodass das Kirchenschiff einer riesigen Halle ähnelt. Das Vorbild hierzu lieferte allerdings nicht die Île-de-France , sondern das von 1128 bis 1204 in West- und Nordfrankreich bestehende Angevinisches Reich dort waren im Poitou vorher Hallenkirchen in romanischem Stil errichtet worden, mit Tonnengewölben . Nun entwickelte man, gleichsam als Alternative zum spitzen Kreuzrippengewölbe das Domikalgewölbe als ebenfalls spitzes Rippengewölbe. In der Kathedrale von Poitiers und einigen anderen Bauten errichtete man nun Hallen aus gleich hohen Schiffen mit Domikalgewölben, die der Ästhetik der aufkommenden Gotik entsprachen. Wohl durch das dortige Exil Heinrichs des Löwen und Bernhards zur Lippe wurde sie zum Vorbild für den Bau von Hallenkirchen in Deutschland.

Die Kathedrale von Poitiers ist genau genommen eine Staffelhalle , ihr Mittelschiff also etwas höher als die Seitenschiffe. Zwischen dem Querschnitt der Staffelhalle und der Basilika liegt jener der Pseudobasilika , hier befinden sich die Kämpfer der Mittelschiffsgewölbe auf oder über der Scheitelhöhe der Seitenschiffsgewölbe. In Spanien schuf man umgekehrt Basiliken mit dem Querschnitt von Staffelhallen, bei denen kleine Fenster des Mittelschiffs über den Scheiteln der nur wenig niedrigeren Seitenschiffsgewölbe liegen. Die Form der einzelnen Gewölbejoche und die Frage nach Basilika oder Hallenkirche waren nicht fest miteinander gekoppelt: In der deutschen Spätromanik entstanden mehrere Basiliken mit Domikalgewölben, aber noch romanischen Fenstern und Portalen, und viele wenn nicht die meisten gotischen Hallenkirchen erhielten Kreuzgratgewölbe.

Hallenkirchen kommen mit deutlich weniger äußerem Strebwerk aus als Basiliken, bei Stabilisierung durch eine Kapellenzeile sogar ganz ohne. Und gleich hohe Schiffe ermöglichten innovative Gewölbekonstruktionen, von dem durch eine Zentralsäule („Palmier“) gestützten Chorpolygon der zweischiffigen Jakobinerkirche in Toulouse (1230) bis zur Auflösung der Jochgrenzen in der St.-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz (1499–1525).

Der Bautypus der Hallenkirche war zwar besonders in Deutschland beliebt, kommt aber auch in anderen Ländern vor. Das wohl höchste im Mittelalter errichtete Hallenschiff ist das der Münchener Frauenkirche mit 37 m [16] . Eine Höhe von 29 Metern haben die Gewölbe der Jakobinerkirche in Toulouse [17] und die der Danziger Marienkirche [18] . Insbesondere aber durchaus nicht nur Stadtpfarrkirchen wurden oft als Hallen oder Staffelhallen realisiert. Pseudobasiliken entstanden manchmal durch Erweiterung einschiffiger Kirchen oder durch Vereinfachung.

Oft wurden romanische Basiliken nachträglich zu gotischen Hallenkirchen umgebaut. Zweischiffige Hallenkirchen wurden regional besonders in Österreich errichtet und vom Zweck her besonders als Ordenskirchen. Eine der größten ist die Franziskaner-/Jakobinerkirche in Toulouse (Chor um 1290 fertiggestellt, Schiff um 1330). [19]

Doppelte Seitenschiffe werden üblicherweise nicht zu den Hallen gezählt. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris und der Kölner Dom sind in ganzer Länge fünfschiffig. Der doppelte Chorumgang der Kathedrale von Reims bot Platz für die Krönungsfeierlichkeiten der französischen Könige. Die doppelten Seitenschiffe des Augsburger Doms entstanden im Zuge der Erweiterung des ursprünglich romanischen Langhauses. Beim dreischiffig geplanten Ulmer Münster wurde ein drohender Einsturz durch Längsteilung der Seitenschiffe abgewendet. Unter den fünfschiffigen gotischen Basiliken sind allein beim Mailänder Dom die äußeren Seitenschiffe niedriger als die inneren.

Einzelelemente gotischer Baukunst

Kreuzrippengewölbe
Schematischer Aufbau eines gotischen Gewölbes
Gotisches Gewölbe: Kreuzrippenanschluss an einen Schlussstein

Kreuzgratgewölbe wurden schon in der römischen Kaiserzeit gebaut. Die ersten Kreuzrippengewölbe entstanden in der normannischen Baukunst , in England sogar von Anfang an mit spitzen Gurtbögen . Als älteste gelten Joche in den Seitenschiffen der Kathedrale von Durham , ab 1098, die außer diesen Gurtbögen zu der Zeit nur Rundbögen hatte. Die Neuerung bestand darin, dass beim Gewölbe mit einem viereckigen Grundriss zwei Rundbögen kreuzförmig über die beiden Diagonalen gestellt wurden, zumeist mit einem dekorativen Schlussstein an der Kreuzung. Dadurch war die Stabilität des Gewölbes verbessert, und die Gewölbeschalen konnten dünner und damit leichter sein. Die Gurt- und Schildbögen über den vier Außenseiten wurden spitz nach oben gebaut und konnten so die gleiche Höhe wie die beiden längeren und höheren Rundbögen über den Diagonalen erhalten. Allerdings steigen die Scheitel der Gewölbeviertel bei den meisten Kreuzrippengewölben von den Außenseiten zum zentralen Schlussstein hin an. Die Rippen ermöglichten beliebig viele Zwischenformen zwischen einem Kreuzgewölbe und einem Kuppelgewölbe ( Domikalgewölbe ). Beim Bau konnten die Gewölbekappen zwischen den Kreuzrippen nun frei aufgemauert werden, ohne eine volle Verschalung zu erstellen. Nicht selten sind auch die Rippen spitzbogig. Es wurde möglich, ein Gewölbejoch über einem rechteckigen Grundriss zu erstellen, statt nur über einem quadratischen Grundriss wie beim romanischen Kreuzgratgewölbe. In der weiteren Entwicklung des Stils wurden auch komplexere und komplizierte Formen wie z. B. Netzgewölbe erstellt. Kennzeichnend für den Stil blieb die Verwendung von Gewölberippen.

Spitzbogen

Der Spitzbogen gilt als ein zentrales Element der gotischen Baukunst, die deswegen früher auch als „Spitzbogenstil“ bezeichnet wurde. Spitzbögen sind zwar als Einzelelement bereits aus der Romanik bekannt, dort herrschte jedoch noch die Verwendung von Rundbögen vor. Der Spitzbogen ist konstruktiv eine Annäherung an die Bogenform, die dem günstigen statischen Kräfteverlauf einer Parabel entspricht. Spitzbögen bestimmen das Erscheinungsbild gotischer Bauten und finden sich praktisch durchgängig im Querschnitt aller Gewölbe, in der Form der Fenster- und Portalgewände sowie im Maßwerk . Kielbögen sind eine spätgotische Spitzbogenvariante, die allerdings nur durch Eisenanker möglich ist; die Konvexität der oberen Bogenabschnitte widerspricht dem Grundprinzip der Gewölbestatik. Im gotischen Profanbau waren auch Kreuzstockfenster mit rechteckigen Gewänden ohne Spitzbogen üblich. Des Weiteren wurden wie in den vorangegangenen und den nachfolgenden Stilen Stichbögen gebaut. Neu hinzu kam der Korbbogen .

Strebewerk
Notre-Dame de Dijon , doppelschaliges Mauerwerk im Mittelschiff

Das Strebewerk ist ein weiteres zentrales konstruktives und gestalterisches Element der höher werdenden Kirchenbauten. Es setzt sich aus Strebepfeilern und Strebebögen zusammen und dient bei einer Basilika dazu, den seitlichen Gewölbeschub und die Windlast von Mittelschiff und Hochchor aufzufangen. Die Stabilität der Strebepfeiler wird durch Auflasten erhöht, die als Zierelemente wie Fialen gestaltet sein können. In das Strebewerk wurden auch die Abläufe für Regen- und Schmelzwasser integriert, das über Wasserspeier im Bogen vom Gebäude wegschießt und so von Mauerwerk und Fundamenten ferngehalten wurde. Während das Strebewerk in der Frühzeit der Gotik vor allem statische Funktion hatte, entwickelte es sich später zu einem wichtigen baukünstlerischen Element und wird deutlich hervorgehoben. Chor und Schiff des Magdeburger Doms, der ersten gotisch konzipierten Basilika in Deutschland, kommen allerdings ohne Strebebögen aus, und da die Seitenschiffe frei stehende Querdächer tragen, gibt es auch keine verborgenen Strebebögen. [20]

Auflösung der Wand
Magdeburger Dom : hochgotisches Langhaus hier ohne Triforium
Betonung der Vertikalen: Kathedrale von Beauvais , mit 48,5 m das höchste Kirchengewölbe der Welt

Die Romanik prägt noch eine massive, festungsartige Bauweise von Wand und Baukörper, bei der die Mauerstärke oft noch bewusst betont wird. Bei der Gotik ermöglichten nun die leichtere Bauweise durch Spitzbögen , Kreuzrippengewölbe , Strebewerk und Strebepfeiler eine Verlagerung der tragenden Elemente in den Außenbau, eine starke Reduzierung der Mauerstärken sowie eine weitgehende Durchbrechung der Wände durch Fenster. Die statische Funktion der Bauglieder wird im Innenraum bewusst überspielt, um eine Illusion von Leichtigkeit und Schwerelosigkeit der Architektur zu schaffen.

Im Innenraum wird über den Arkaden zu den Seitenschiffen und Chorumgang hin ein als Triforium bezeichneter Laufgang in die Wand eingelassen, sodass eine „innere“ und „äußere“ Mauerschale entsteht. Diese Doppelschaligkeit findet sich allerdings schon in den normannischen Basiliken . Ein exemplarisches Beispiel der gotischen doppelschaligen Wandbauweise bietet Notre-Dame de Dijon in Burgund. In die Außenwand wurde eine Vielzahl großflächiger Fenster eingelassen, die das Gebäude leicht und lichtdurchflutet erscheinen lassen. In der Hochgotik wird schließlich auch noch die Rückwand des Triforiums durchfenstert, sodass die Wand vollständig durchbrochen erscheint. Dennoch ist praktisch jedes Element eines gotischen Baukörpers tragend. Die Baumeister der Gotik schufen neue Konstruktionen durch evolutionäre Weiterentwicklung nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“. Deswegen stürzten einige Bauten schon während der Bauphase ein oder mussten nachträglich aufgrund auftretender Risse mit weiteren kraftableitenden Elementen verstärkt werden.

Betonung der Vertikalen

Dieses Stilmerkmal ist besonders in der französischen Gotik ausgeprägt. Als Höhepunkt erreichten die Gewölbe der Kathedrale von Beauvais eine Scheitelhöhe von 48,5 m, der Kölner Dom hat z. B. 45 m. Im Vergleich dazu hat der Gewölbescheitel des romanischen Doms zu Speyer nur 33 m Höhe. Die Höhe stieg im Verhältnis zur Breite. In der Romanik liegt dieses Verhältnis z. B. bei St. Michael in Hildesheim bei 1:1,9 und beim Bauabschnitt Speyer I des Domes zu Speyer bei 1:2,5. Ein Sprung fand dann in der Gotik statt. Das Breiten-/Höhenverhältnis bei der Kathedrale von Reims liegt bei 1:3 und bei der Kathedrale von Amiens bei 1:3,3. [21] In der englischen Gotik verzichtete man auf große Raumhöhen mit betonter Vertikale und steigerte dagegen die Gebäudelänge im Verhältnis zur Breite.

Pfeiler und Kapitelle
Frühgotisches Kelchknospenkapitell

In der Romanik folgt der Wandaufriss noch dem antiken Prinzip von „Stütze und Last“, bei dem die rundbogigen Arkaden von Säulen getragen werden, deren Kapitelle auf einem Block als Grundform basieren und oft reich mit Figuren, Ornamenten oder Pflanzenmotiven verziert sind.

In der Gotik werden diese antikischen Säulen durch schlanke strukturierte Rundpfeiler [22] ersetzt, die oft mit Diensten umstanden sind oder selbst weitere Dienste tragen. Die frühgotischen Knospenkapitelle haben nun eine kelchartige Grundform und sind in der Regel nur noch mit Pflanzenmotiven verziert. Durch eine zunehmende Zahl begleitender Dienste entwickelt sich der Bündelpfeiler , bei dem das Kapitell immer weiter zurücktritt, bis in der Spätgotik die Formen verschmelzen und das Kapitell als Architekturelement ganz verschwindet, was eine völlige Abkehr von antiken Bauprinzipien bedeutet.

Eine Sonderform der Pfeileranordnung in gotischen Kirchen ist der sogenannte Einstützenraum .

Maßwerk und andere Zierelemente
Großflächiges Rosettenfenster mit filigranem Maßwerk im Rayonnant -Stil am Südquerhaus der Kathedrale Notre-Dame in Paris

Das Maßwerk ist ein typisches Bauornament der Hoch- und Spätgotik, das aus geometrischen Formen, wie z. B. Kreisen und Bögen entwickelt wird. Es kann in Werk- oder Backstein ausgeführt werden und wird im Bogenfeld von Fenstern, aber auch bei Brüstungen und Wandflächen verwendet. Die Erfindung des Maßwerks wird auch als „Geburt der eigentlichen Gotik“ [23] bezeichnet und tritt erstmals um 1215/20 bei der Kathedrale von Reims auf. Neben spitzbogigen Maßwerkfenstern sind auch kreisrunde Rosettenfenster zu finden, die in der Gotik auf Abmessungen bis zur Fassadenbreite gesteigert werden können. In der Spätgotik schließlich wurden auch verschlungenere und kompliziertere Maßwerkformen in vielfältigen Fischblasen - und Flammenmustern ( Flamboyant ) ausgebildet. Die Vorlagen zu vielen gotischen Ornamenten stammen aus der Pflanzenwelt. Eine besondere Rolle spielte dabei das Eichenlaub . Die Spitzen von Giebeln und Türmen erhielten als Ornament oft eine Kreuzblume oder eine Fiale als Abschluss (vergleiche auch Wimperg ).

Bauherren und Baumeister

Bauherr

Der Bauherr einer Bischofskirche war als Hausherr das Kapitel (siehe Domkapitel , Stiftskapitel ) und nicht der Bischof. Der Bau von Stifts- und Klosterkirchen wurde vom Abt oder der Äbtissin eingeleitet und vom Patronatsherren finanziell und auch inhaltlich bestimmt oder beeinflusst. Kapitel und Bischof oder Stadt und Stadtpfarrer einigten sich über die Organisation zur Ausführung einer Bischofs- oder Pfarrkirche in unterschiedlichster Weise und bestellten wie z. B. in Narbonne zum Bau der Kathedrale von Narbonne jeweils zwei Kanoniker und zwei Kleriker als Administratoren auf Zeit. Bauherren wurden auch als Kirchmeister , procuratoren , magister fabrice , magister operis , operarius oder auch als architectus bezeichnet.

Den neuen Stil befürworteten das Königshaus, das städtische Bürgertum , der monarchisch orientierte Adel, das Kirchenkapitel und zum Teil auch die Bischöfe .

Dagegen standen die mit Abstieg bedrohten Führungsschichten des Feudaladels mit seinen Ländereien, die in den gotischen Kathedralen Manifestationen einer neuen, ihnen feindlichen Macht sahen. Auch dagegen waren diejenigen Mönchsorden, deren Machtstellung auf dem Land gefährdet wurde, zunächst also die Zisterzienser , später – nach 1220 – vor allem die neuen Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner , die sich oft zum Sprachrohr der städtischen Unterschichten machten – und natürlich waren auch die Ketzerbewegungen gegen die neue prachtvolle Architektur. In Paris gab es deshalb schwere Konflikte zwischen dem Kathedralklerus und den an der Universität unterrichtenden Gelehrten dieser genannten Orden: Thomas von Aquin , Bonaventura von Bagnoregio und Albertus Magnus . Und all diese Orden bildeten denn auch für ihre Kirchen andere Baukonzepte aus, die sozusagen architektonische Leitbilder gegen die gotischen Kathedralen darstellen.

Auch unter den Befürwortern der Gotik gab es Zwist aus Konkurrenz- und Prestigedenken. Die Bischöfe und der Adel wollten mit den Kathedralen ihre Macht manifestieren. Die aufstrebenden Bürger der Städte wollten aber ebenfalls ihren frommen Beitrag leisten. Das duldeten Klerus und Adel aber nicht. Sie wiesen die Spenden der Bürger ab, da das Werk der Kathedrale allein ihr Verdienst sein sollte. Darüber gab es sogar Aufstände der Bürger, die ihren Beitrag erzwingen wollten. Später errichteten Bürger deshalb auch die nach ihnen benannten Bürgerkirchen als eigene Machtdemonstration gegen den Bischof, oft nah beim Dom. Dabei wurde versucht die Kathedrale zu übertrumpfen.

Baumeister

Typisches gotisches Steinmetzzeichen an einem Profil

Die Leiter der Bauausführung hießen oft Werkmeister ( wercmeistere ) oder Baumeister ; sie gingen zumeist aus dem Steinmetzhandwerk hervor und waren die mittelalterlichen Architekten. Auch Bezeichnungen wie magister operis kamen vor. Bei der Ausführung hatten der Steinmetzmeister ( magister lapicidae ) und der Maurermeister ( magister caementari ) sowie der Sculptor Bedeutung. Die Meister der Bauausführung wechselten bei jedem Bauwerk häufiger, schon auf Grund der langen Bauzeiten.

Bekannt wurden einige bedeutende Dombaumeister oder Bau- und Steinmetzmeister der Gotik:

Die Meister konnten oft an ihrem Steinmetzzeichen erkannt werden, eine im Mittelalter übliche Markierung, die sie auf ihrer Arbeit anbrachten.

Regionale Verbreitung und Weiterentwicklung

In der Architektur wird unterschieden in Früh-, Hoch- und Spätgotik, die sich in den verschiedenen Regionen unterschiedlich entwickelten:

Frühgotik Hochgotik Spätgotik
Frankreich 1140–1200 1200–1350 1350–1520
England 1170–1250
Early English
1250–1350
Decorated
1350–ca. 1550
Perpendicular
Italien seit 1200
Heiliges Römisches Reich 1220–1250 1250–1350 1350–ca. 1520/30

Als sich Anfang des 16. Jahrhunderts die Renaissance nördlich, östlich und westlich der Alpen ausbreitete, verlor der gotische Stil schnell an Einfluss.

Regionale Stilbegriffe

Abteikirche Bath im Perpendicular Style, Fächergewlöbe , hier kein Triforium
Die Sainte-Chapelle in Paris , ein Meisterwerk des hochgotischen Rayonnantstils
Spätgotischer Flamboyantstil der Abteikirche in Vendôme in Frankreich

Neben der allgemeinen zeitlichen Unterscheidung in Früh-, Hoch- und Spätgotik sind für bestimmte regionale Stileigentümlichkeiten oder Bautechniken einige Sonderbegriffe gebräuchlich:

 • Rayonnant , französisch für strahlend , steht für die hochgotische Stilphase von ca. 1230 bis 1350 mit maximal großen Fensterflächen und durchlichtetem Triforium. Beim Maßwerk sind die Fensterrosen in radial ausstrahlende Bahnen aufgeteilt wie bei den Rosenfenstern der Kathedrale Notre-Dame de Paris.
 • Als Flamboyant wird die letzte Stilstufe der Spätgotik in Frankreich, Flandern und England bezeichnet.
 • Der Decorated Style (auch Decorated Period ) ist eine Phase in der englischen Gotik, die von 1250 bis 1370 dauerte.
 • Der Perpendicular Style (englisch: „senkrechter Stil“) ist ein für England typische Stilstufe der Spätgotik.
 • Die Backsteingotik bezeichnet die Umsetzung der Gotik mit dem Baumaterial Backstein, vom 13. bis 16. Jahrhundert alsNorddeutsche Backsteingotik in Norddeutschland und dem Ostseeraum verbreitet, ohne diese Zusatzbezeichnung aber auch in anderen Regionen (siehe unten den Abschnitt zur Backsteingotik ).
 • Die Deutsche Sondergotik ist als Begriff eine umstrittene, ideologisierte Stilstufenbezeichnung der Gotik des 14. und 15. Jahrhunderts in Deutschland.
 • Der Chiaramontestil ist ein gotischer Baustil des 14. Jahrhunderts in Sizilien .
 • Als Nachgotik wird die Weiterführung des gotischen Baustils nach seiner eigentlichen Epoche in der Zeit der Renaissance und auch noch des Barock bezeichnet.
 • Die Neugotik oder Neogotik ist eine der frühesten Stilarten des Historismus im 19. Jahrhundert. Ihre unselbständige Formensprache orientierte sich an einem idealisierten Bild der mittelalterlichen der Gotik.

Frankreich

Um den Anfang des 13. Jahrhunderts entsteht mit den Bischofskirchen von Chartres (ab 1194), Reims (ab 1211) und Amiens (ab 1218) der Bautyp der „klassischen“ französischen Kathedrale als dreischiffige Basilika mit Umgangschor, dreigeschossigem Wandaufriss mit Triforium, Doppelturmfassade und Maßwerkfenstern. Der an der Schwelle zur Hochgotik stehende Großbau der Kathedrale von Bourges (ab 1195) brachte ebenfalls einige Neuerungen, blieb jedoch in seiner Form als fünfschiffige Basilika ohne Querhäuser einzigartig. Die Auflösung der Wand erreicht durch die doppelschalige Wandbauweise in Burgund einen Höhepunkt wie bei den Kathedralen von Lausanne (heute Schweiz, ab 1190) und Auxerre (ab 1215) oder bei der Pfarrkirche Notre-Dame in Dijon (ab 1230).

Die Phase der Hochgotik beginnt mit der Einführung von Maßwerkfenstern um 1215/20 am Chor der Kathedrale von Reims . Mit weitgehend durch Fenster aufgelösten Wandflächen, der Durchfensterung des Triforiums (erstmals um ca. 1230 am Langhaus von St.-Denis und in Amiens ) sowie dem strahlenförmigen Maßwerk der Fensterrosetten wird um etwa 1230 der hochgotische Rayonnantstil geschaffen. Neue Maßstäbe setzte die noch im 13. Jahrhundert weitgehend vollendete Kathedrale von Amiens mit einer Mittelschiffshöhe von 42,30 m. Das Streben nach Größe und Maximierung der Fensterflächen gipfelte in der 1247 begonnenen Kathedrale von Beauvais , die mit einem Chor von über 46 m Mittelschiffshöhe Amiens übertraf, deren Gewölbe jedoch bereits 1287 teilweise einstürzten. Der gotische Gigantismus war in Beauvais allerdings erst beendet, als man 1569 auf den reparierten Chor einen rund 150 m hohen Vierungsturm aufsetzte, der nach vier Jahren ebenfalls einstürzte. Bis auf den Chor und die Querhäuser wurde die Kirche nie vollendet.

Neben den teilweise riesigen Kathedralen entstanden große Klosterkirchen sowie tausende Pfarrkirchen und Kapellen wie die berühmte Pariser Sainte-Chapelle (1244–1248), deren Gewölbe auf leuchtenden „Glaswänden“ zu schweben scheinen.

Flamboyant-Maßwerk der Abteikirche St. Ouen in Rouen

Bereits gegen 1300 setzen manche Kunsthistoriker die Vorläufer der französischen Spätgotik an. Bei den Bautypen findet keine nennenswerte Entwicklung mehr statt, das Schema der „Kathedralgotik“ wird eher vereinfacht. Der Hundertjährige Krieg (1337–1453) mit England brachte die Bautätigkeit nach dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts weitgehend zum Erliegen. Ein größerer Kathedralneubau wurde nur noch 1434 in Nantes begonnen, dafür allerdings zahlreiche große Pfarrkirchen für die nach Ende des Krieges rasch anwachsende Stadtbevölkerung gebaut. Viele unterbrochene Großbauten wurden jedoch auch weiter- und fertiggebaut. Da an den meisten großen Kirchen jahrhundertelang gebaut wurde, weisen viele Bauten auch Elemente der verschiedenen gotischen Epochen auf. Man hielt sich nicht sklavisch an die ursprünglichen Pläne, sondern arbeitete im aktuellen Stil weiter.

Ab etwa 1350 tritt als Dekorationsstil der spätgotische Flamboyant -Stil in den Vordergrund, der seinen Namen von den flammenförmigen Maßwerk- und Zierformen hat, die oft riesige Flächen überziehen. Manche Großbauten wurden nun durch prachtvolle Westfassaden abgeschlossen, auch Querhausfassaden entstanden im Flamboyantstil. Ein früher Flamboyant-Bau ist die Abteikirche Saint-Ouen in Rouen (ab 1318). Weitere Beispiele sind z. B. die Basilika Notre-Dame de L'Épine (ab ca. 1405), die Abteikirche von Vendôme , die Kapelle von Brou (ab 1513) oder die Querhäuser der Kathedrale von Senlis (16. Jahrhundert).

Die tiefe Verankerung der Gotik in Frankreich zeigt sich in ihrem Weiterleben in der Nachgotik , die noch in der Renaissancezeit Bauten wie die Kathedrale von Orléans (ab 1601) oder Saint Eustache in Paris (1532–1649) hervorbrachte.

Deutschland

Die Liebfrauenkirche in Trier , gilt als älteste rein gotische Kirche in Deutschland, ab 1230
Magdeburger Dom , ab 1207/1209, von Anfang an gotisch konzipiert

In der Zeit der französischen Frühgotik wurde Deutschland nur ein einziges bedeutendes Werk dieses Stils begonnen, ab etwa 1180 der gotische Umbau des Limburger Doms . Der erste gotisch begonnene Großbau, der Magdeburger Dom (ab 1207/1209), fällt schon in die Zeit der französischen Hochgotik, weist aber in seinen ältesten Teilen noch deutlich frühgotische Züge auf, der Umgangschor hat den Querschnitt einer Emporenbasilika und maßwerklose Spitzbogenfenster. Im Gegensatz zu den meisten gotischen Basiliken hat der Magdeburger Dom keine Strebebögen , was bei einigen östlich benachbarten Bauten Schule machte. Erst gegen Ende des Hochmittelalters setzte sich der gotische Stil in Deutschland allgemein durch. Allerdings wurde bei mehreren Kirchen der Spätromanik zwar an den überkommenen Gesamtproportionen und den rundbogigen Portalen und Fenstern festgehalten, aber für die Decken schon die statisch vorteilhafte Neuerung der spitzbogigen Rippengewölbe übernommen. Als erste rein gotische Kirchenbauten auf heutigem deutschen Staatsgebiet angesehen werden gerne der Zentralbau der Liebfrauenkirche in Trier (ab ca. 1230), die Abteikirche St. Mauritius in Tholey (ab ca. 1230) [13] und die Hallenkirche der Elisabethkirche in Marburg (ab 1235). In enger Verbindung zur Elisabethkirche steht die frühgotische Zisterzienserklosterkirche Haina , die möglicherweise auch der Marburger Kirche zeitlich vorausgeht. Ebenfalls um 1230 wurden als gotische Umbauprojekte der Chor des Wetzlarer Domes sowie das Langhaus des Freiburger Münsters begonnen. Beim Freiburger Münster könnten gotische Formen durch die Zisterzienserklosterkirche Tennenbach vermittelt worden sein, deren zeitliche Stellung jedoch nicht geklärt ist. Beim Paderborner Dom, dessen beide westliche Joche noch dem Konzept einer romanischen Basilika entsprechen, wurde ab 1231 gotisch weitergebaut, allerdings nicht nach dem Muster der Île de France, sondern nach dem Muster der Kathedrale von Poitiers .

Nach dem Schema der französischen Kathedralgotik entstand 1245–1275 das hochgotische Langhaus der Kathedrale von Straßburg , dessen groß angelegte Westfassade ab 1277 folgte, die auf einer Stufe mit den besten Leistungen französischer Baumeister steht. Obwohl Straßburg heute zu Frankreich gehört, ist es historisch gesehen ein Hauptwerk der deutschen Hochgotik. 1248 folgte der Kathedralbau des Kölner Doms , der mit einem fünfschiffigen Grundriss und gewaltigen Dimensionen sein Vorbild der Kathedrale von Amiens zu übertreffen versuchte. Im Mittelalter wurde der Dom nicht einmal zur Hälfte fertiggestellt und konnte erst im 19. Jahrhundert nach den Originalplänen als eine der weltweit größten Kirchen vollendet werden. Als kaum weniger ambitionierter Bau ist die 1250–1350 erbaute Lübecker Marienkirche zu nennen, die als Pfarrkirche in Form einer französischen Kathedrale sowie durch Größe und Höhe ihre Vorrangstellung gegenüber der Lübecker Bischofskirche demonstrieren sollte. Durch ihre Anpassung an das lokale Baumaterial Backstein wurde die Marienkirche zugleich zum Initialbau der Backsteingotik für Norddeutschland und den Ostseeraum. Um 1260 begann nach Reimser Vorbild der Umbau des Halberstädter Doms , von dem zunächst nur drei Langhausjoche realisiert werden konnten; der übrige Bau zog sich bis gegen 1500 hin. Als einziger Bau in Bayern nach französischem Kathedralschema wurde um 1285/90 der Regensburger Dom nach dem Vorbild von St-Urbain in Troyes begonnen.

Neben den großen Bischofskirchen entstanden rasch zahlreiche Pfarrkirchen in den Städten, die manchmal die Ausmaße der Dombauten erreichten oder sogar übertrafen. In Freiburg im Breisgau entstand mit dem Münster ein frühes Hauptwerk deutscher Gotik, dessen um 1330 vollendeter Hauptturm mit seinem durchbrochenen Helm Vorbild für viele spätere Turmlösungen wurde und der als einer der wenigen gotischen Großtürme im Mittelalter fertig wurde. In noch größere Dimensionen stieß ab 1377 das Ulmer Münster vor, dessen Hauptturm als weltweit höchster Kirchturm erst im 19. Jahrhundert vollendet werden konnte. Als Klosterkirche ragt die ab 1259 begonnene Zisterzienserklosterkirche von Altenberg heraus, die ohne Türme und mit reduziertem Bauschmuck zisterziensische „Bescheidenheit“ ausdrückt, in ihren Abmessungen jedoch auftrumpft.

Die deutsche bzw. mitteleuropäische Gotik hatte von der Frühgotik (Umbau des Limburger Doms nach dem Vorbild der Kathedrale von Laon ) bis zur Spätgotik eine große Bandbreite zwischen enger Anlehnung an französische Vorbilder ( St. Barbara in Kutná Hora , Böhmen , 1388–1588) und eigenen Ideen. Die deutsche Vorliebe für Hallenkirchen wurde im Rheinland kaum geteilt und in den südwestlichen Ostseestädten von Lübeck bis Stralsund wurde – in Backstein – jeweils mindestens eine große Basilika mit Strebebögen errichtet. Für Abweichungen vom Vorbild des kapetingischen Frankreich , darunter auch den Verzicht auf Chorumgang und Kapellenkranz, gibt es die Bezeichnung „Reduktionsgotik“. Der Begriff „ Deutsche Sondergotik “ ist überholt.

Die Halle ermöglichte die Entwicklung aufwendiger Wölbesysteme, bei der die Abgrenzung der einzelnen Joche immer weiter zurücktrat, die zu einem einheitlichen Raum verschmelzen und oft vom prächtigen Netz- oder Schlingrippengewölben überspannt werden ( Annaberg , Freiberg ). Besonders die Spätgotik schuf hier bedeutende Beispiele. Zu lokalen Zentren der gotischen Baukunst entwickeln sich die süddeutschen Reichsstädte, besonders Nürnberg und Regensburg sowie die Hansestädte an der Ostseeküste, hier vor allem Lübeck und Stralsund .

Lange Zeit hielt man, vor allem im 19. Jahrhundert, die Gotik für einen typisch deutschen Stil. Nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon wurde die gotische Baukunst zum Inbegriff einer urdeutschen, christlichen, mittelalterlichen Weltordnung verklärt. Dieses romantische Traumbild wurde zum positiven Gegenbild erhoben. Der damals noch nicht vollendete Kölner Dom wurde zum architektonischen Inbegriff deutscher Größe und gleichzeitig wurde die Gotik zu einem deutschen Stil umgedeutet. In der Hochphase der Glorifizierung der deutschen Gotik hat Franz Theodor Kugler als erster öffentlich festgestellt, dass das Heimatgebiet der Gotik Nordfrankreich ist. [24]

England

Westfassade von Westminster Abbey in London
Das Oktogon der Kathedrale von Ely , ein Meisterwerk des Decorated Style

Die englischen Kathedralen der Gotik besitzen im Osten oft zwei Querhäuser und einen geraden Chorabschluss. Der Chor wurde stark verlängert, und statt einer Apsis baute man häufig eine Marienkapelle (Lady Chapel) an. Bemerkenswert an der Außenansicht der Kathedralen sind vor allem die breiten Westfassaden. Auffällig ist auch, dass der Vierungsturm oft die Haupttürme überragt. Eine weitere Eigenart der englischen Gotik ist die besondere Betonung der Länge im Gegensatz zum eher augenfälligen Höherstreben des Kontinents. Die englischen Bauten wurden nahezu ausnahmslos dreischiffig gebaut. Man strebte nicht an, durch doppelte Seitenschiffe oder Seitenkapellen eine Vergrößerung der Fläche zu erreichen; stattdessen gab es extreme Längen-Breiten-Verhältnisse. Die Abteikirche von St. Albans und die Kathedrale von Winchester erreichen Längen von ca. 170 m.

Auf der Insel kam es ab etwa 1175 zur Übernahme „moderner“ kontinentaler Bauformen, die sich mit der heimischen anglonormannischen Tradition ( Norman Style ) zur als Early English Period (1175–1260) bezeichneten Frühgotik verbanden und insbesondere durch den Zisterzienserorden ins Land gebracht wurden. Zu den Stilmerkmalen des Early English Style , welcher sehr karg ist, gehört das Kreuzrippengewölbe . Im 13. Jahrhundert begann die Entwicklung komplizierter Gewölbeformen (Sterngewölbe) und dekorativerer Muster der Rippen (z. B. Scheitelrippen). Als erster englischer Bau der Gotik gilt der zwischen 1175 und 1184 von Wilhelm von Sens errichtete Chor der Kathedrale von Canterbury .

Während des Decorated Style (1250–1370) war kaum eine Wandfläche ohne Maßwerkverblendung ; auch die Gewölberippen fügen sich zu reicheren Mustern (Stern- oder Netzgewölben) zusammen. Der Spitzbogen wird zum Kielbogen . Der erhöhte Lichtgaden lässt den Einbau größerer, farbiger Fenster zu und erhellt so den Innenraum. Beispiele für den Decorated Style finden sich in Westminster Abbey in London (Chor, begonnen 1246) sowie in den Kathedralen von York (etwa 1290–1340) und Wells (etwa 1290–1340). Ein Meisterwerk ist das 1321 bis 1353 erbaute Vierungs - Oktogon der Kathedrale in Ely mit seiner den Turm abschließenden Laterne.

Der Perpendicular Style (1330–1560) (lat. perpendiculum: Lot, Richtschnur) nahm die Ornamentik des Decorated Style zugunsten eines klaren, geometrischen Stils mit Betonung der Weiten zurück. Die Fenster wurden sehr breit, bedeckten oft die ganze Ostseite und bekamen einen sehr flachen Spitzbogen, den Tudorbogen , der sich entwickelte, weil normale Spitzbögen bei den neuen Ausmaßen der Fenster keinen Platz gefunden hätten. Das Fächergewölbe tritt auf.

Der neue Stil wurde erstmals in der Kathedrale von Gloucester verwirklicht (Chor, Kreuzgang mit Fächergewölbe, 1337–1357). Weitere Beispiele sind die Winchester Cathedral (Langhaus, begonnen 1394), King's College Chapel in Cambridge (begonnen 1446) und die Henry VII. Chapel in Westminster Abbey (1503–1519). Im Perpendicular Style wurde in England über 200 Jahre lang gebaut, also weit über das Ende des Mittelalters hinaus. Noch 1640 wurde beispielsweise in Oxford das Treppenhaus des Christ Church College mit einem Fächergewölbe gebaut. Im Tudor Style vermischte sich der Perpendicular Style mit Formen der Renaissance . England ist das einzige europäische Land, in dem der gotische Stil nie ganz ausstarb, sondern auf dem Land teilweise weiterexistierte und im Gothic Revival wieder aufgegriffen wurden.

Italien

Oberkirche von San Francesco in Assisi, dem Gründungsbau der Bettelordensgotik
Dom von Siena , ab 1284
Der Mailänder Dom (ab 1386) hat in der italienischen Gotik eine Ausnahmestellung
Bettelordenskirche San Zanipolo der Dominikaner in Venedig
Dogenpalast in Venedig (ab 1340), einer der bekanntesten gotischen Profanbauten

In der italienischen Architektur des Mittelalters, die stark an den antiken Vorbildern orientiert blieb, verläuft eine direkte Entwicklung von der Romanik , teilweise auch als Protorenaissance bezeichnet, zur Frührenaissance ( Quattrocento ) im frühen 15. Jahrhundert. Der gotische Baustil nach französischer oder mitteleuropäischer Art wurde in Italien weder vollständig übernommen noch war er je alleine vorherrschend.

Die italienische Gotik zeigt eine eigene Ausprägung, der viele Merkmale der französischen Kathedralgotik fehlen. Man verzichtete in der Regel auf betont in die Höhe strebende Räume, großflächige Durchbrechungen der Wände mit großen Maßwerkfenstern, offenes Strebewerk, reichen Bauschmuck, große Figurenportale sowie auf Doppelturmfassaden. Italien bevorzugte klare und gerade Bauformen mit großen, oft reich bemalten Wandflächen, sowie niedrigere und oft in die Breite gehende Räume. Die Außenbauten aus typischen Baumaterialien wie z. B. Marmor und Backstein sind häufig bis auf die Fassade sehr schlicht gehalten.

Erstmals importierten die Zisterzienser mit den Abteikirchen von Fossanova (1187–1208), der kreuzrippengewölbten Klosterkirche Casamari (1203–1217) und der Abtei San Galgano (ab 1224) gotische Bauformen nach Italien. Unter dem Eindruck der Zisterzienserarchitektur wurde von den Bettelorden mit dem Bau der gotischen Oberkirche von San Francesco in Assisi die italienische Gotik und die Bettelordensarchitektur eingeleitet. Die Bauplastik wurde auf das Notwendigste reduziert, die großflächigen Wände mit umfangreichen Freskenzyklen gestaltet. Die Kirchenbauten der Franziskaner und Dominikaner standen häufig in Konkurrenz zueinander wie z. B. die franziskanische Frarikirche und die dominikanische San Zanipolo in Venedig. Dies führte nicht wie in Frankreich zu immer neuer Steigerung eines einheitlichen Konzepts, sondern zu Selbstdarstellung durch Originalität.

In Siena wurde der romanische Dom ab dem frühen 13. Jahrhundert gotisiert. Bemerkenswert ist hier vor allem Giovanni Pisanos dreiportalige Westfassade (ab 1284), die wohl auf französische Vorbilder zurückgreift. Als weiterer prominenter Bau ist die romanisch-byzantinisch begonnene Antonius-Basilika in Padua zu nennen.

Ab 1387 entstand der Mailänder Dom , der sich als Ausnahme stark an der mitteleuropäischen Gotik orientierte. Der Innenraum des riesigen, 157 m langen fünfschiffigen Baus erinnert an die Kathedrale von Bourges aber auch an lokale romanische Vorbilder ( Dom von Piacenza ). Der Stadtherr Gian Galeazzo Visconti wollte die Macht und den Einfluss seiner Stadt und seines Geschlechtes durch eine der größten Kathedralen Europas manifestieren. Ihre gotische Konstruktions- und Dekorationsformen stießen auf großen Widerstand der einheimischen Bevölkerung und es kam zu erbitterten Kontroversen unter den Baumeistern. So zog sich etwa Heinrich Parler gekränkt vom Baubetrieb zurück, nachdem sein Vorschlag zur Erhöhung des Mittelschiffes als zu „unitalienisch“ abgelehnt worden war. Als Konkurrenzbau zu Mailand entstand ab 1390 in ebenfalls riesigen Dimensionen von 132 m Länge und 45 m Gewölbehöhe die fünfschiffige Basilika San Petronio in Bologna, deren schlichter, klar gegliederter Innenraum wiederum typisch für die italienische Gotik ist.

Als Konkurrenz zu den Kirchenbauten traten die teilweise festungsartigen und oft mit einem hohen Belfried ausgezeichneten Kommunalpaläste der italienischen Stadtrepubliken auf. Bedeutende gotische Profanbauten sind z. B. der Palazzo Vecchio (1299–1314) und die Loggia dei Lanzi (1376–1382) in Florenz, der Palazzo Pubblico in Siena (1297–1310) sowie der Dogenpalast (ab 1340) in Venedig.

Niederlande und Belgien

Ausgehend von Tournai und mit Kalkstein aus der Gegend von Tournai entwickelte sich in Flandern , das damals noch ein französisches Lehensgebiet war, ein romanisch-gotischer Übergangsstil, die Scheldegotik , deren Ausstrahlung bis nach Norddeutschland reichte.

Der Chor des Utrechter Doms wurde ab 1254 gleichzeitig von denselben Baumeistern wie der des Kölner Doms (ab 1248) errichtet und weist entsprechend sehr große Ähnlichkeit auf. [25] Die westlichen Teile der Utrechter Kathedrale (deren Langhaus allerdings 1674 bei einem Orkan einstürzte und danach Stück für Stück abgetragen wurde) sind im Kern aus Backstein errichtet, der an zwei Kapellen und an Teilen des Turms auch die Außenhaut bildet.

Im Laufe der Gotik wurde in Flandern und fast dem gesamten Gebiet der heutigen Niederlande der aus südlicheren Gegenden importierten Haustein, vor allem Tuffstein aus der Eifel , zunehmend durch Backstein verdrängt, dessen Verwendung dort, wenig später als in Norddeutschland, schon in der Romanik begonnen hatte. Der Grafenpalast im Binnenhof in Den Haag , Herrschaftszentrum der Grafschaft Holland ist eines der bedeutendsten Werke des niederländischen Backsteinbaus. Der romanische Ostteil („Rolzaal“) wurde um 1250 errichtet, der frühgotische Rittersaal 1280–1295, also zu der Zeit, da der Bau der preußischen Marienburg begann.

In der Spätgotik entwickelte die im Herzogtum Brabant die sogenannte Brabanter Gotik , die in der Kirchenarchitektur ( Kathedrale von Herzogenbosch , Kathedrale von Antwerpen , Nikolaaskerk in Gent und Martinkerk in Ypern ) gegenüber französischen Vorbildern auf Bauelemente verzichtete und daher als Reduktionsgotik bezeichnet wird, bei weltlichen Bauten aber eine anderswo kaum bekannte Pracht entfaltete. Als Beispiele seien die Rathäuser von Löwen und Mechelen erwähnt. Einer der wichtigsten Baumeister war Jehan d'Oisy aus der französischen Picardie . Besonders wichtige Kirchen und Rathausfassaden folgen oft auch an Orten in Material und Gestaltung der Brabanter Gotik, wo man ansonsten zum Backsteinbau übergegangen war. Insbesondere Brügge weist bedeutende Werke der Werksteingotik, aber noch zahlreichere der Backsteingotik auf.

In Deutschland ist der Dom zu Xanten deutlich von der niederländischen Gotik beeinflusst; auch andere niederrheinische Bauten sind hier zu nennen (in Kalkar St. Nicolai und mehrere Backsteinhäuser, überwiegend aus Tuff errichtet der Willibrordi-Dom in Wesel und die Salvatorkirche in Duisburg, überwiegend aus Backstein die Stiftskirche in Kleve und die Maria-Magdalena-Kirche in Goch). Dekorative Schichtungen von Naturstein, zumeist Tuff, und Backstein findet man an zahlreichen Bauten, so der Nieuwe Kerk in Amsterdam wie an der Kirche Alt St. Martinus in Stommeln bei Köln.

Im Stiftsgebiet des Bistums Lüttich , das sich heute über Teile der Niederlande und Belgiens erstreckt, entwickelte sich ferner die Maasgotik .

Österreich

Die einzige gotische Kathedrale Österreichs ist der Wiener Stephansdom , eine große Halle mit zwei geplanten riesigen Chorseitentürmen, von denen nur der Südturm vollendet wurde. Bedeutende Klosterkirchen mit Hallenchören sind in Heiligenkreuz und Zwettl zu finden; große gotische Stadtpfarrkirchen sind St. Stephan in Braunau und St. Jakob in Villach. Die Pfarrkirche in Königswiesen und die Pfarrkirche Weistrach stehen an der Grenze von der Spätgotik zur Renaissance und weisen mit ihren Schlingrippen eine nahezu „barocke“ Formendynamik auf. [26] Diese beiden Kirchen wurden am Beginn des 16. Jahrhunderts gebaut und zeichnen sich durch ihre autonome Gewölbegestaltung aus.

Osteuropa

St.-Anna-Kirche in Vilnius , 1495–1500

In der gotischen Sakralarchitektur Polens , Böhmens , Mährens , Ungarns und anderer ost- und ostmitteleuropäischer Länder mischen sich einheimische Sonderentwicklungen mit den aus Westeuropa und Deutschland importierten Grundstrukturen. In den von deutschem Bürgertum dominierten Städten und Regionen herrschten mitteleuropäische Einflüsse vor. Durch die Handelsbeziehungen der Ostseestädte gelangten auch niederländische Elemente in diesen Raum; als Beispiel sei hier die Danziger Marienkirche angeführt.

In Böhmen blieb die große Kathedrale auf dem Prager Hradschin bis ins frühe 20. Jahrhundert unvollendet. Der hoch- bis spätgotische Chor des Veitsdomes wurde von einem französischen Meister begonnen und von Peter Parler weitergebaut. Als Höhepunkt böhmischer Architektur gilt neben dem Veitsdom die der heiligen Barbara geweihte „Kathedrale“ von Kuttenberg (Kutna Hora). Auch das nahe Kolín an der Elbe besitzt einen bedeutenden Chorbau der Parlerschule. In Most (Brüx) wurde die spätgotische Dekanatskirche in einer spektakulären Aktion etwa 800 Meter verschoben, um die reich gewölbte Halle vor dem Braunkohletagebau zu retten.

Auch das ehemalige Groß- und Kleinpolen besitzt zahlreiche gotische Sakralbauten. Als Baumaterial dominiert der Backstein; besonders die Zisterzienserarchitektur war hier lange stilprägend. Bei der großen Kathedrale (ab 1320) auf dem Wawel in Krakau sind diese Einflüsse heute durch spätere Umbauten teilweise verwischt. Die zweischiffige, sterngewölbte Kirche in Wiślica (um 1350) verweist auf Vorbilder der klösterlichen Profanarchitektur (Refektorien, Kapitelsäle).

Die Krakauer Marienkirche war im Mittelalter die Pfarrkirche der deutschen Gemeinde. Die steile Backsteinbasilika besitzt einen originellen spätgotischen Turmhelm, der von einer goldenen Krone bekrönt wird. Einen „französischen“ Umgangschor weist die Posener Domkirche auf; der Bau präsentiert sich heute jedoch wegen der verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges überwiegend als Rekonstruktion des ursprünglichen mittelalterlichen Zustandes. Mehrere gotische Kirchen in Polen, nicht nur solche spezieller Orden, haben keinen oder nur einen mäßig hohen Glockenturm, aber repräsentative Giebel.

Die Baltischen Staaten ( Estland , Lettland und Litauen ) besitzen einige größere Backsteinkirchen norddeutscher oder westfälischer Prägung in den alten Hansestädten Riga und Reval (Tallinn). Von den deutschen Vorbildern weit entfernt ist allerdings die prachtvolle Backsteinfassade mit Elementen der „Flammengotik“ der litauischen St.-Anna-Kirche in Vilnius .

In den slawischen Teilen des Großfürstentums Litauen entstanden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehrere teils katholische, teils orthodoxe Kirchen und das eine oder andere Schloss in einem Gemisch aus Gotik, Renaissance und byzantinischen Elementen, das auch als Weißrussische Gotik bezeichnet wird.

In Rumänien konnte sich der gotische Baustil auf Grund der Zugehörigkeit zum orthodoxen Kulturkreis schwer entfalten. Dennoch ist die rumänisch-orthodoxe Kirche die einzige unter den orthodoxen Kirchen, die gotische oder gotisch beeinflusste Bauwerke akzeptiert hat. Die Gotik blieb aber vor allem auf Siebenbürgen beschränkt, welches zur Zeit der Gotik zum Königreich Ungarn gehörte. Der Einfluss abendländischer Kultur auf die Rumänen lässt sich hier in den rumänisch-orthodoxen Holzkirchen der Maramuresch und dem Apuseni-Gebirge belegen. Außerhalb des Karpatenbogens findet sich die Gotik in einigen der Moldauklöstern sowie in vereinzelten Kirchen aus der Walachei und Moldau .

In Siebenbürgen hingegen gibt es zahlreiche Bauwerke der deutschen und teilweise der ungarischen Minderheit, die im gotischen Stil errichtet wurden. Die größte und wohl bekannteste darunter ist die Schwarze Kirche in Kronstadt. Sie ist nicht nur die größte gotische Kathedrale im Südosten Europas , sondern auch die südöstlichste. Gleichzeitig ist sie der größte Kultbau zwischen dem Stephansdom in Wien und der Hagia Sophia in Istanbul .

In den anderen mehrheitlich christlich-orthodoxen Staaten Ost- und Südosteuropas konnte sich die Gotik wegen der Zugehörigkeit zum orthodoxen (byzantinischen) Kulturkreis nicht entfalten.

Schweiz

Die Schweizer Gotik ist in der Westschweiz naturgemäß an Frankreich orientiert ( Lausanne , Genf ). Die Deutschschweiz besitzt in den Münstern von Basel , Bern und der Freiburg im Üechtland (französisch Fribourg , ursprünglich deutschsprachig) drei größere gotische Sakralbauten. Bern und Freiburg i.Ü. erinnern mit ihren Einturmfassaden an das Münster in Freiburg im Breisgau . Das Basler Münster ist in wesentlichen Teilen romanisch. Der Hochchor wurde nach einem schweren Erdbeben (1356) gotisch umgebaut. Auch die Westtürme stammen aus späterer Zeit. [27]

Skandinavien

Der Nidarosdom in Trondheim, Westfassade großenteils Neukreation des 19. u. 20. Jh.
Westfassade des Nidarosdoms vor dem vorbildlosen „Wieder“-Aufbau

In Dänemark begann die Rezeption der französischen Gotik noch früher als in Deutschland. Der Backsteindom von Roskilde mit seinem Umgangschor wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein Ableger der deutschen Backsteingotik , verweist aber deutlich auf direkte westliche Vorbilder, etwa Noyon und Laon. Die weitere Entwicklung war jedoch weitgehend von Norddeutschland und Westfalen abhängig. Ein besonderes Kennzeichen sind die einfachen Treppengiebel zahlreicher dänischer Backsteinkirchen. Größere Dombauten finden sich auch in Aarhus und Odense . Die dänische Spätgotik bevorzugte den Bautypus der Pseudobasilika (Staffelhalle). Das Innere dieser Kirchen ist meist nach norddeutscher Art weiß gekalkt.

In Schweden wurden die großen Dombauten in Uppsala und Skara im 19. Jahrhundert stark neugotisch verändert. In Uppsala hat man diesen Umbau um 1970 wieder weitgehend zurückgebaut. Auch hier wird direkter französischer Einfluss deutlich, der allerdings wie bei seinem dänischen Gegenstück Roskilde ohne Nachfolge blieb. Stilprägend wurden neben Lübeck (Malmö) vor allem die westfälischen Hallenkirchen; als Baumaterial finden sich sowohl der Back- (Sigtuna) als auch der Werkstein (Linköping). Auch die norddeutsche Hallenbauweise war oft richtungsweisend, etwa in Västerås oder Vadstena; die dortige Brigitten-Klosterkirche gilt als einer der bedeutendsten Sakralbauten Skandinaviens.

Gotland besitzt heute noch 92 mittelalterliche, teils romanische und teils gotische Kirchen, in denen noch regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Sie folgen westfälischen Vorbildern, haben sich aber zu einer durchaus eigenständigen Architektursprache weiterentwickelt. Das bedeutendste Beispiel steht inmitten der stark befestigten alten Handelsstadt Visby . Die großen und alten Kirchen dieser für Skandinavien einmaligen mittelalterlichen Stadt sind nur als Ruinen erhalten, und die übrigen 91 Kirchen befinden sich auf dem Land.

Das Hauptwerk der Gotik in Finnland ist der große Dombau in Turku (Åbo), eine steile Backsteinbasilika norddeutsch-schwedischen Schemas (Gewölbehöhe im Mittelschiff 24 m). Auch die sonstigen Sakralbauten sind aus politischen und kulturellen Gründen weitgehend an Schweden orientiert.

Norwegen besitzt im Dom zu Trondheim eine größere, an der englischen Gotik ausgerichtete Kathedrale; die typisch englische Screen-Fassade ist allerdings überwiegend eine Ergänzung des letzten Jahrhunderts.

Spanien und Portugal

Sternengewölbe im Kloster Batalha

Die frühen großen spanischen Dome in Burgos , Toledo und León folgen noch deutlich den französischen Vorbildern; erst ab etwa 1300 beginnt eine deutlichere Sonderentwicklung der spanischen Sakralarchitektur.

1298 wurde mit dem Bau der Kathedrale von Barcelona begonnen, deren Langhaus sich bereits der Hallenform annähert. 1329 folgte die große Seefahrerkirche Santa Maria del Mar , ebenfalls eine riesige „Staffelhalle“. Typisch für die aragonesisch-katalanische Gotik ist das schlichte, ja karge Äußere der Kirchen, die oft wie Festungen wirken. Ab 1312 begannen südfranzösische Meister mit dem Bau des Chores der Kathedrale von Girona . Ab 1417 fügte man diesem ein gewaltiges, einschiffiges Langhaus an. Mit einer Spannweite von 23 Metern wurde hier das breiteste Gewölbe der Gotik geschaffen; die Gewölbehöhe beträgt 34 Meter.

Das Hauptwerk der mallorquinischen mittelalterlichen Architektur ist die Kathedrale Santa María in Palma , die um 1300 begonnen wurde. Die riesige dreischiffige Basilika ist etwa 110 Meter lang. Die Schauseite ist die zum Meer gelegene Längsfront mit ihrer dichten Reihung fialengekrönter Strebepfeiler und doppelter Strebebögen.

Andalusien schuf nach der Reconquista mit der Kathedrale in Sevilla einen der gewaltigsten Sakralbauten Europas und die größte gotische Kirche der Welt. Im Jahr 1401 begonnen, zog sich der Bau bis 1519 hin. Er wurde auf den Grundmauern der islamischen Moschee errichtet, deren großes Minarett , die Giralda , zum Glockenturm umgestaltet wurde. Auch hier wurde der fünfschiffige Innenraum der Hallenform angenähert; das Äußere gliedert ein aufwändiges System von Strebepfeilern und -bögen.

Kathedrale von Segovia bei Nacht

Als sich anderen Ortes bereits die Renaissance durchzusetzen begann, entstanden im 16. Jahrhundert die spät- bis nachgotischen Kathedralen von Salamanca , Segovia und Plasencia . Noch bis ins beginnende 18. Jahrhundert galt die Gotik als die „moderne“ Architektursprache; die Renaissance war jedoch als Stilrichtung gleichberechtigt. Die Gotik repräsentierte den Sieg des Christentums über den Islam, weshalb noch lange auf Elemente dieses mittelalterlichen Baustils zurückgegriffen wurde. Diese „Nachgotik“ enthält natürlich zahlreiche Abwandlungen der klassischen Formen. Spätgotischen Charakter trägt die 1477 begonnene Kathedrale Santa María in Astorga

Auch in Portugal finden sich etliche herausragende Werke gotischer Architektur. Anfangs waren die Bettelorden stilprägend; um 1300 begannen der Hof und später der Adel mit der Auftragsvergabe. 1330 wurde Sta. Clara in Coimbra geweiht, um 1350 der Kreuzgang der Kathedrale in Évora begonnen. 1388 begann man mit der Planung des unvollendet gebliebenen Klosters Batalha . Den Bau des Dominikanerkonvents hatte der König als Dank für den Sieg über die kastilische Armee bei Aljubarrota ausgelobt. Er diente später auch als königliche Grablege. Eine große, netzgewölbte nachgotische Halle ist die Kirche des Hieronymitenklosters in Belém (1517). Das Kloster ist – ebenso wie der bekannte Torre de Bélem – ein gutes Beispiel für die „ manuelinische Architektur “, die den Abschluss der portugiesischen Gotik bildet. Anders als in Spanien sind maurische und islamische Einflüsse ( Mudéjar-Stil ) in Portugal eher die Ausnahme.

Orient

Die Kreuzritter brachten den gotischen Baustil auch in den Nahen Osten. Insbesondere in Zypern gibt es mehrere von ihnen errichtete Bauwerke. Ganz vereinzelte gibt es auch an und nahe der Ostküste des Mittelmeeres.

Profanbauten

Aus der Gotik sind im Gegensatz zur Romanik zahlreiche Profanbauten erhalten. Während der Sakralbau die gotische Architekturentwicklung anführte, folgte der Profanbau den neuen Entwicklungen und übertrug viele Architektur- und Konstruktionselemente auf profane Gebäudetypen. Im Gegensatz zu den Kirchenbauten hatte in der Regel die Zweckmäßigkeit Vorrang vor der künstlerischen Gestaltung. Merkmale des Profanbaus sind z. B. eine meist flächige Wandgestaltung sowie Fenster und Türen mit profilierten Gewänden, die spitzbogig oder wie das Kreuzstockfenster auch rechteckig sein können. Neben steinernen Kreuzrippengewölben sind auch flache Holzdecken oder Holzgewölbe zu finden. Gotische Profanbauten wurden typischerweise von den Innenräumen her entwickelt, welche den Grundriss sowie die Position der Fensterachsen und Türen in der Fassade vorgeben. Dadurch sind die Grundrisse und Fassaden in der Regel unsymmetrisch, was von leichten Unregelmäßigkeiten bis zur vollkommenen Asymmetrie reichen kann. Repräsentationsbauten wie Rathäuser konnten auch hohe Glockentürme ( Belfried ) bekommen. Typische Elemente gotischer Profanbauten sind z. B. Staffelgiebel , auch Treppengiebel bzw. Katzentreppen genannt, Treppentürme und Erker , die auch als Ecktürmchen vorkommen.

Wandlung der Burg zum Schloss

Der Wandel in der Kriegführung (Feuerwaffen, Söldnerheere) reduzierte im Spätmittelalter die Bedeutung der Befestigung, während der Repräsentationswille neu hinzukam. Dadurch trat im Verlauf der Gotik der Wehrzweck der Fürstenburg zunehmend hinter den Wohnzweck zurück. Der gotische Burgenbau übernahm zahlreiche Elemente der sakralen Architektur, gelegentlich entstanden sogar kreuzgangähnliche Innenhöfe. Zahlreiche Säle und Kammern wurden nun eingewölbt. Maßwerkgeschmückte Fensterreihen durchbrachen die Außenwände, reich geschmückte gotische Kapellen entstanden. Als größter Profanbau der Gotik gilt die Marienburg des Deutschen Ordens in Polen . Besonders in der Spätgotik entstanden profane Meisterwerke wie etwa die Albrechtsburg in Meißen , der Wladislawsaal der Prager Burg oder die reich verzierten Burgschlösser in Amboise und Josselin sowie der Herzogspalast in Poitiers (um 1390) in Frankreich. Eine besondere Form des gotischen Palastbaus entwickelte sich in Venedig wie z. B. am Dogenpalast , wo neben der Verwendung der lokalen Baumaterialien Marmor und Backstein z. B. verdrehte Säulen und orientalisch anmutende Spitzbögen auftreten. Diese Formensprache ist durch den Einfluss des Orients und Byzanz auf Venedig zu erklären, der durch den Handel mit diesen Gebieten entstand.

Wehrbauten

Stadtbefestigung von Nürnberg beim ehemaligen Maxtor

Die Stadtbefestigung wurde die wichtigste Bauaufgabe der Stadtbürger. In Deutschland erhielten viele Städte in früh- oder hochgotischer Zeit ihre Stadt- und Befestigungsrechte. Ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden feste Mauern sowie Wehrtürme und Torbauten. Mit der Verbreitung der Feuerwaffen wandelten sich die Wehrtürme von hohen Bauformen hin zu niedrigen, massiven Geschütztürmen, und die Torbauten entwickelten sich zu komplexen Torburgen . Umfangreiche Stadtmauern sind heute besonders in Franken erhalten ( Rothenburg ob der Tauber , Dinkelsbühl , Nürnberg ) oder z. B. in Carcassonne (Frankreich).

Städtische Repräsentations- und Funktionsbauten

Mit dem Bedeutungszuwachs der mittelalterlichen Stadt entstand Bedarf für städtische Funktionsbauten. Das Rathaus war ein Mehrzweckgebäude für Ratsstube, Festsaal, Ausschank, Handel (z. B. Lübeck ab 1230, Brügge ab 1376). Der zunehmende Repräsentationsbedarf wohlhabender Städte schlug sich in Größe und Aufwand der Bauten nieder (Brüssel ab 1402, Löwen ab 1439), diese Höhepunkte städtischer Profanarchitektur werden deshalb mitunter als „Kathedralen des Bürgertums“ bezeichnet. Vor allem in Flandern und Italien symbolisierte ein Belfried – oft in der Höhe mit Kirchtürmen konkurrierend – die Macht der Stadt. Je nach Größe und Bedeutung der Stadt traten andere Gemeinschaftsbauten hinzu wie Tuch - und Fleischhallen (Ypern ab 1250, Antwerpen ab 1509), Zunft- und Gildehäuser (Gent/Haus der freien Schiffer ab 1530), Tanz- und Hochzeitshäuser (Köln/ Gürzenich ab 1447) oder Kornhäuser .

Schulen und Spitäler wurden meist von Klöstern betrieben, besonders von Franziskanern, daher sind diese Funktionsbauten oft in die Stadtklöster integriert.

Wohnbauten

Der gotische Wohnbau war in West-, Mittel- und Nordeuropa noch weitgehend vom Fachwerkhaus geprägt, allerdings entstanden – besonders in Süddeutschland, Österreich und Ostmitteleuropa – zahlreiche Städte und Märkte mit Häusern aus Werk- oder Backsteinen. Ein bis heute erhaltenes Merkmal solcher gotischen Städte sind die teilweise eingewölbten Laubengänge, die früher meist als überdachte „Verkaufsstände“ genutzt wurden. In Bayern und Österreich sind hier vor allem Landshut , Burghausen , Neuötting , Braunau und Innsbruck zu nennen. Auch die zahlreichen, im Zuge der Ostkolonisation angelegten Städte Polens, Böhmens und Mährens haben sich ihre gotischen Grundrisse noch gut bewahrt; oft wurden solche Kolonialstädte um riesige Marktplätze (Ringe) angelegt. Als Beispiele seien Domažlice , Telč , Budweis , Pilsen und Krakau angeführt. Im Alpenraum kennen die Ladiner das gotische Haus auch bei Bauernhäusern.

Backsteingotik

In einer großen Region aus Flandern , den Niederlanden , Nord- und Nordostdeutschland, Skandinavien und Polen errichtete man gotische Bauten großenteils aus Backstein . Besonders bekannt ist dieNorddeutsche Backsteingotik . Dieser Begriff wird auch auf die nördlich und östlich an Norddeutschland grenzenden Regionen bezogen. Große Sakralbauten aus diesem Baumaterial besitzen in Deutschland etwa Lübeck (Marienkirche), Stralsund , Wismar , Greifswald und Bad Doberan . Besonders die Lübecker Marienkirche diente als Vorbild für zahlreiche weitere Kirchen in ganz Nord- und Nordosteuropa. Sie orientiert sich – in materialbedingt vereinfachter Form – an der klassischen Kathedralgotik sowie der Scheldegotik , auch das offene Strebesystem westlicher Kathedralen wurde hier in Backstein übertragen.

Stark von den Niederlanden beeinflusst ist die Backsteingotik des Niederrheins .

Auch in Bayern gibt es eine Backsteingotik in den steinarmen Landschaften Ober- und Niederbayerns. Die Sakralbauten sind meist als Hallen ausgeführt, manchmal wurden reiche Hausteinverzierungen eingearbeitet. Ein bekanntes Beispiel ist die Frauenkirche in München . Den höchsten Backsteinturm der Welt besitzt Landshut , seine Hauptkirche St. Martin steht mitten in einer der am besten erhaltenen gotischen Altstädte Europas. Im Landkreis Rottal-Inn gibt es kleine Dorfkirchen aus Backstein in einer Dichte, die Mecklenburg, dem Weichseldelta oder der niederländischen Betuwe nahekommt.

Die gotische Backsteinarchitektur in Südfrankreich wird auf Französische Sprache als Gothique toulousain (Toulouser Gotik) bezeichnet. Bekannteste Beispiele dieser Sonderformen der südfranzösischen Gotik, des Gothique méridional , sind die Kathedrale von Albi und der Franziskaner-/Jakobiner-Konvent in Toulouse .

Die Lombardische Gotik Norditaliens ist zu großen Teilen eine Backsteingotik. Eine bedeutende Anzahl gotischer Backsteinbauten gibt es auch in der Toskana (vor allem in Siena , gar nicht in Florenz ), dazu ein paar in den Regionen östlich des Apennins: Marche , Abruzzen , Apulien .

Farbe in mittelalterlichen Kirchen

Beispiel für die Fassung von Figuren an gotischen Kirchen: Das Tympanon des Freiburger Münsters (Fassung des 19. Jahrhunderts)

Es ist üblich geworden, mittelalterliche Bauwerke in der sogenannten „Steinsichtigkeit“ [28] zu belassen, und viele Betrachter glauben daher, dass dieses Bild dem originalen Eindruck entspricht. Aber bereits ein Erlass des Pariser Präfekten aus dem 13. Jahrhundert verfügte, dass keine Figur aus Stein hergestellt werden dürfe, die nicht mit polychromer Bemalung versehen sei, unabhängig davon, ob sie für eine Kirche oder einen anderen Ort bestimmt sei. [29] Nicht nur die großen Fenster waren durchgehend farbig, auch die Wände waren teilweise mit Fresken bedeckt, und die einzelnen strukturellen Bauglieder waren farblich voneinander abgesetzt. Originale Farbreste wurden häufig auf den Orgelemporen gefunden, bei denen die Wandflächen von der später eingebauten Orgel so verdeckt wurden, dass man sie nicht übertünchen konnte oder wollte.

Stralsunder St.-Nikolai-Kirche : Ausgemaltes Kreuzrippengewölbe

Das Thema Farbe in mittelalterlichen Gebäuden ist in der heutigen Denkmalpflege umstritten. Man weiß zwar, dass ursprünglich vieles bemalt war, besonders Portale, Fensterrosen und Teile der Türme [30] , kennt aber nicht die Details. [31] Über die Innenräume sind wir besser informiert. Generell lässt sich sagen, dass die architektonischen Glieder farblich von der Grundfläche abgehoben wurden, also beispielsweise ein Dienst von der Dienstvorlage oder der Wand. Man verwendete nur wenige Farbtöne, und scharfe Kontraste wurden vermieden, um die Wirkung der farbigen Glasfenster nicht zu stören. Bevorzugte Grundfarben waren Weiß sowie Ocker-, Rot- und Rosétöne [32] .

Trotz dieses Kenntnisstandes scheut man sich jedoch oft, die Farbe nachzutragen. Einer der Gründe ist, dass wir seit dem beginnenden 20. Jahrhundert an kirchliche Innenräume in asketischem Weiß und Grau gewöhnt sind und die lebhafte Farbigkeit von solchen Räumen, die nach dem neuen Kenntnisstand renoviert worden sind, als gewöhnungsbedürftig empfinden.

Entscheidender ist das Prinzip wissenschaftlicher Denkmalpflege, das Vorhandene zu konservieren, bei Rekonstruktionen aber äußerste Zurückhaltung zu wahren. Schon bevor man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu verstieg, zahlreiche mittelalterliche Bauten fantasievoll zu rekonstruieren oder gar nachzubessern, wurde dieses Prinzip 1843 in einem preußischen Runderlass formuliert: „dass es nie der Zweck einer Restauration sein könne, jeden kleinen Mangel, der als die Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur Charakteristik des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das Ansehen eines neuen zu geben. … Diejenige Restauration wäre die vollkommenste zu nennen, welche bei Verbesserung aller wesentlichen Mängel gar nicht zu bemerken wäre.“ [33]

Limburger Dom, Westseite
Bremer Dom 1876 mit Emporen und geweißten Wänden
Bremer Dom, historistische Ausmalung von 1900/01

Im 19. Jahrhundert hatte man romanische und gotische Kirchen farbig ausgemalt, oft in einem byzantinischen oder dem Beuroner Stil , die jedoch parallel zu den Umwälzungen in der zeitgenössischen Kunst aus der Mode kamen. Die Restaurierungen vieler Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dazu genutzt, die Ausmalungen des 19. Jahrhunderts zu entfernen und auf Farbe vollständig zu verzichten. Noch heute wird kontrovers darüber diskutiert, ob man die romanischen und gotischen Kirchen wieder farbig ausmalen soll. Tatsächlich gibt es auch vorbildliche Restaurierungen der alten farbigen Fassungen wie beispielsweise den drei romanischen Kirchen Limburger Dom , Pfarrkirche St. Severus in Boppard und Braunschweiger Dom .

In Frankreich ist man besonders zurückhaltend mit der Rekonstruktion farbiger Anstriche. Lediglich in einigen Kapellen sind vereinzelt Farbrekonstruktionen zu sehen, beispielsweise in der Achskapelle der Kathedrale von Coutances in der Normandie aus dem 14. Jahrhundert. Hier hat man gewagt, wenigstens in einem kleinen Raum die alte Farbigkeit auch bei den Details wiederherzustellen, sie teilweise allerdings nach alten Mustern neu erfunden. Frankreich hat das Glück einen der berühmtesten Innenräume zu besitzen, dessen farbintensive Ausmalung des Mittelalters noch im Original erhalten ist, die Sainte-Chapelle in Paris.

Orgelempore des Berner Münsters , Konsolen „von Statuen gereinigt“

Neben der Farbe spielte auch die prunkvolle Ausstattung der Kirchen mit Altären, Baldachinen, Leuchtern und Lampen aus Gold, Silber, Email, geschmückt mit Edelsteinen usw., eine wesentliche Rolle. Ein großer Teil dieser Gegenstände wird heute in Schatzkammern aufbewahrt, teilweise in angeschlossenen Museen ausgestellt. [34] Wurde bei jahrhundertealten Gebäuden schon die Bausubstanz seit ihrer ersten Fertigstellung immer wieder verändert, so gilt das noch mehr für die Möblierung. Immer wieder wurden Altäre gestiftet. In der Reformation wurden mancherorts die meisten Altäre und Heiligenfiguren entfernt. Der sogenannte Bildersturm war dabei großenteils kein Vandalismus eines Mobs , sondern wurde auf Anordnung des Pfarrers durchgeführt. Da Kirchen auch als Grablege genutzt wurden, entstand ein Epitaph nach dem anderen. Chorgestühl wurde eingebaut, erweitert, umgesetzt. Kanzeln wurden besonders in der Zeit von Reformation und Gegenreformation errichtet. Orgeln wurden neu oder als Ersatz kleinerer oder nicht mehr funktionstüchtiger installiert. Emporen wurden bei Anwachsen der Gemeinden eingebaut, manchmal aus ästhetischen Gründen wieder entfernt.

Viele gotischen Kirchen haben ihre mittelalterliche Verglasung verloren. Grund waren oft kriegerische Ereignisse, aber auch durch Blitzschlag oder Unachtsamkeit entstandene Brände. Bei der Reparatur hatte zunächst preiswerter Witterungsschutz Vorrang. Mancherorts hat man aber auch die kunstvoll gestalteten, sehr farbintensiven Fenster durch Grisaillefenster oder durch schlichtes farbloses Glas ersetzt, weil man im Geist der Aufklärung helle Kirchenräume bevorzugte. So erhielten manche Kirchen erst nach Jahrhunderten wieder farbige Verglasung, nicht selten im Stil eines Historismus . [35]

Nachbeurteilungen

Mit dem Beginn der Renaissance hofften die italienischen Baumeister, dass durch die Wiederbelebung der antiken Kunst die „verwerfliche Baukunst des finsteren Mittelalters“ überwunden sei. Alles Mittelalterliche und mithin alles Gotische war aus ihrer Sicht schlecht. Der Kunsthistoriker Giorgio Vasari nannte verachtend um 1550 die Gotik „maniera tedesca“ („deutscher Stil“) und „maniera de' Goti“, die sich „wie eine Pest“ über die ganze Welt verbreite, [36] und beschrieb sie als mönströs und barbarisch, eben so negativ, wie die Goten und allgemein die Germanen in der zeitgenössischen Geschichtsbetrachtung der Italiener allgemein bewertet wurden. Francesco Florio beschrieb um 1477 die Gotik am Beispiel der Kathedrale von Tours jedoch positiv: „Die Kirche ist schön, insgesamt erfreulich, ganz vollkommen….“ Die von Vasari geprägte Bezeichnung des Stils als Gotik wurde dennoch übernommen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Gotik zunehmend wohlwollend beurteilt. In England und Frankreich fand eine positive Bewertung statt durch den englischen Landschaftsgärtner Batty Langley, durch den französischen Gelehrten Bernard de Montfaucon in Les Monuments de la Monarchie française (1733), durch Jean Lebeuf in Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris (1757) oder durch den Jesuiten-Priester und Architekturtheoretiker Marc-Antoine Laugier in An essay on architecture (1755) sowie über den Straßburger Westbau.

Von England ausgehend beginnt die Neugotik im 18. Jahrhundert mit der Verwendung des gotischen Baustils für Gartenarchitekturen und Landhäuser wie bei dem von Horace Walpole von 1749 bis 1776 errichteten Landhaus Strawberry Hill an der Themse nahe Twickenham (London), bei dem durch Friedrich II. beeinflussten 1754/55 errichteten Nauener Tor in Potsdam, dem Gotischen Haus im Wörlitzer Park (1773–1813) oder bei der Franzensburg im Laxenburger Schlosspark (ab 1780).

1772 weckte in Deutschland Goethe mit seiner Schrift Von Deutscher Baukunst eine neue Begeisterung für die Gotik und erklärte sie zum deutschen Stil: „…das ist deutsche Baukunst, unsere Baukunst, da der Italiener sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos.“ Seine irrtümliche Überzeugung vom deutschen Ursprung der Gotik bestimmte bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts die öffentliche Meinung in Deutschland. Der Reiseschriftsteller und Revolutionär Georg Forster rühmte den Kölner Dom in seinen Beschreibungen von 1790, und der deutsche Kulturphilosoph Friedrich Schlegel lobte 1804/05 in Grundzüge der gothischen Baukunst diese Stilepoche und sprach wie Goethe von der „deutschen Baukunst“. Aufgrund dieser Auffassung wurde im frühen 19. Jahrhundert von einigen Architekten die Gotik als deutscher Nationalstil propagiert, weshalb beispielsweise auch das 1818 begonnene Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg in Berlin in (neu-)gotischen Formen gestaltet wurde. In der Malerei der deutschen Romantik , besonders bei Caspar David Friedrich und Carl Gustav Carus gehörten gotische Kirchenbauten, Klosterruinen und Burgen zu den beliebtesten Motiven. Auch Karl Friedrich Schinkel , der vor allem als Architekt des Klassizismus bekannt ist, widmete sich in seinen Landschaftsgemälden oftmals der gotischen Architektur.

Im 19. Jahrhundert fand die mittelalterliche Gotik durch die Fachwelt eine breite Würdigung, so durch John Britton in The Architectural Antiquities of Great Britain (1807–1814) und Chronological History and Graphic Illustrations of Christian Architecture in England (1826) oder durch den deutschen Kunsthistoriker Franz Kugler (1808–1858) in Handbuch der Kunstgeschichte (1842) und Geschichte der Baukunst . [37]

Vor allem aber setzte sich im 19. Jahrhundert die Neugotik (1830 bis 1900) als Kunst- und Architekturstil des Historismus durch. Um an die Geisteskultur der mittelalterlichen Städte anzuknüpfen, errichtete man in neugotischem Stil vor allem Kirchen, Parlamente, Rathäuser und Universitäten, aber auch andere öffentliche Bauten wie Postämter, Schulen oder Bahnhöfe.

Plastik und Skulptur

Malerei

Kunsthandwerk

Die überwiegende Zahl der erhaltenen gotischen Kleinkunstwerke stammt aus kirchlichem Besitz. Aus Gold und Silber, Elfenbein und Email , Seide und Edelsteinen wurden Objekte hergestellt, in denen sich künstlerischer Wert mit realen Gebrauchsfunktionen verband. Am zahlreichsten erhalten blieben die Vasa Sacra : Kelche und Monstranzen und Schaubehälter für Reliquien waren möglichst aus vergoldetem Silber, die übrigen liturgischen Geräte , z. B. Leuchter oder Rauchfässer , wurden oft wohl auch aus anderen Materialien, wie Bronze und Messing , zur Not auch aus Zinn oder Holz gefertigt. Eine große Rolle spielten (bis in die Barockzeit) die Paramente , die liturgischen Textilien zur Bekleidung des Altars und der zelebrierenden Geistlichen. Die künstlerisch bedeutendsten bestehen aus Seidengeweben und -stickereien. Die Verarbeitung von Elfenbein nimmt in der Gotik bis um 1450 zu. Emailarbeiten nehmen (mit Ausnahme der Limoger Produktion) quantitativ eher ab, erreichen aber in den transluziden Glasflüssen auf Pariser Goldschmiedearbeiten vereinzelt ein außerordentliches Niveau ( Goldenes Rössl ). Auch andere Zweige der gotischen Schatzkunst entwickelten sich oft in bestimmten Zentren zu grenzüberschreitender Bedeutung: Die italienischen Großstädte waren führend in der Verarbeitung der aus dem Orient importierten Seiden, Limoges setzte sein seit der Romanik blühendes Emailhandwerk fort, Paris behauptet eine monopolartige Stellung in der Elfenbeinschnitzerei, Dinant ist ein Zentrum der Herstellung von Geräten, Gefäßen und Grabplatten aus Messing, Brügge und andere südniederländische Städte beliefern den europäischen Luxusmarkt mit Wandteppichen, England exportiert seriell hergestellte Alabasterreliefs . Wie in anderen mittelalterlichen Kunstzweigen auch ist der Anteil der Gegenstände, die aus dem profanen Bereich erhalten blieben, verschwindend gering. Selbst von den Insignien der Herrscher, und mehr noch aus der für den privaten Bereich erworbenen und hergestellten Schatzkunst an Schmuckstücken und Gebrauchsgerät aus Silber ist materiell kaum etwas überkommen. [38]

Siehe auch

Literatur

alphabetisch geordnet

Überblick

 • Arno Borst : Lebensformen des Mittelalters . Frankfurt/Berlin/Wien 1979 (enthält ua eine deutsche Übersetzung des berühmten „Gervasius“-Berichts).
 • Georges Duby : Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980–1420 [1976]. Frankfurt am Main [1992]; 2. Auflage 1994.
 • Géza Entz: Die Kunst der Gotik . Emil Vollmer, München 1981, ISBN 3-87876-340-9 .
 • Michael Camille: Die Kunst der Gotik . 1996.
 • Florens Deuchler: Gotik. Herrsching: Pawlak, 1981 (= Belser Stilgeschichte), ISBN 3-88199-042-9 .
 • Bruno Klein / Bruno Boerner (Hrsg.): Stilfragen zur Kunst des Mittelalters. Eine Einführung . Berlin 2006, ISBN 3-496-01319-2 .
 • Alain Erlande-Brandenburg : Gotische Kunst . Herder, Freiburg/Basel/Wien 1984.
 • Matthias Puhle (Hrsg.): Aufbruch in die Gotik , Philipp von Zabern, Mainz 2009, ISBN 3-8053-4062-1 .
 • Heinz Thiele: Leben in der Gotik. München 1946.
 • Rolf Toman, Achim Bednorz : Gotik. Architektur – Skulptur – Malerei. Könemann im Tandem-Verlag, 2005, ISBN 3-8331-1038-4 .

Architektur

 • Günter Bandmann : Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. 10. Auflage. Gebr. Mann, Berlin, ISBN 3-7861-1164-2 .
 • Lottlisa Behling : Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen. Böhlau, Köln 1964.
 • Günther Binding : Baubetrieb im Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993, ISBN 3-534-10908-2 .
 • Günther Binding: Maßwerk. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1989, ISBN 3-534-01582-7 .
 • Günther Binding: Der früh- und hochmittelalterliche Bauherr als „sapiens architectus“. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1998, ISBN 3-534-14248-9 .
 • Günther Binding: Hochgotik. Die Zeit der großen Kathedralen. Taschen, Köln 1999, ISBN 3-8228-7117-6 .
 • Günther Binding: Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140–1350. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000, ISBN 3-534-14076-1 .
 • Ute Germund: Konstruktion und Dekoration als Gestaltungsprinzipien im spätgotischen Kirchenbau. Untersuchungen zur mittelrheinischen Sakralbaukunst (= Manuskripte für Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft 53). Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1997, ISBN 978-3-88462-952-9 .
 • Günther Binding, Susanne Linscheid-Burdich, Julia Wippermann: Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter nach den Schriftquellen bis 1250. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, ISBN 3-534-15489-4 .
 • Louis Grodecki : Gotik . In: Weltgeschichte der Architektur. (Storia universale dell'architettura). Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1986, ISBN 3-421-02857-5 .
 • Matthew Holbeche Bloxam: The principles of Gothic ecclesiastical architecture. With an explanation of technical terms, and a centenary of ancient terms . Bogue, London 1849 ( Digitalisat , Archive.org ).
 • Johann Josef Böker : Architektur der Gotik. Bestandskatalog der weltgrößten Sammlung an gotischen Baurissen (Legat Franz Jäger) im Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste Wien, mit einem Anhang über die mittelalterlichen Bauzeichnungen im Wien Museum am Karlsplatz . Verlag Anton Pustet, Salzburg 2005, ISBN 3-7025-0510-5 ; Rezension von Klaus Jan Philipp in: Journal für Kunstgeschichte Band 10, 2006, Heft 4, S. 314–317 „C. 1 Architektur und Plastik“.
 • Harald Busch , Bernd Lohse (Hrsg.): Baukunst der Gotik in Europa ; Buch und Zeitverlag, Köln 1981.
 • Ulrich Coenen: Die spätgotischen Werkmeisterbücher in Deutschland als Beitrag zur mittelalterlichen Architekturtheorie. Untersuchung und Edition der Lehrschriften für Entwurf und Ausführung von Sakralbauten . Verlag Mainz, Aachen 1989, ISBN 3-925714-20-0 .
 • Christian Freigang : Imitare ecclesias nobiles. Die Kathedralen von Narbonne, Toulouse und Rodez und die nordfranzösische Rayonnantgotik im Languedoc . Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1992, ISBN 978-3-88462-085-4 .
 • Kurt Gerstenberg : Deutsche Sondergotik . Delphin, München 1913 (2. durchgesehene Auflage: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969).
 • Johann Wolfgang von Goethe: Von der Deutschen Baukunst, DM Ervini Steinbach . o. O. 1772.
 • Hans Jantzen : Kunst der Gotik. Klassische Kathedralen Frankreichs. Chartres, Reims, Amiens . Erweiterte Neuausgabe. Reimer, Berlin 1987, ISBN 3-496-00898-9 .
 • Bodo W. Jaxtheimer: Gotik. Die Baukunst. Eltville am Rhein: Bechtermünz Verlag, 1990, ISBN 3-927117-43-9 (beschreibt die Baukunst der Gotik in Frankreich, Deutschland, England, Belgien, den Niederlanden, Skandinavien, Italien und auf der Iberischen Halbinsel; mit 350 Fotos und Zeichnungen).
 • Hervé Kergall: Gotische Kathedralen und Kunstschätze in Frankreich. Bechtermünz, Eltville 1990, ISBN 3-927117-56-0 .
 • Dieter Kimpel , Robert Suckale : Die gotische Architektur in Frankreich. 1130–1270 . Überarbeitete Studienausgabe. Hirmer, München 1995, ISBN 3-7774-6650-6 .
 • Werner Müller: Grundlagen gotischer Bautechnik . Deutscher Kunstverlag, München 1990, ISBN 3-422-06055-3 .
 • Norbert Nußbaum, Sabine Lepsky: Das gotische Gewölbe. Die Geschichte seiner Form und Konstruktion. München 1999, ISBN 3-422-06278-5 . [39]
 • Norbert Nußbaum: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik . 2. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 3-534-12542-8 .
 • Uwe A. Oster: Die großen Kathedralen. Gotische Baukunst in Europa . Primus, Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-240-1 .
 • Erwin Panofsky : Gotische Architektur und Scholastik. Zur Analogie von Kunst, Philosophie und Theologie im Mittelalter. Dumont, Köln 1989, ISBN 3-7701-2105-8 .
 • Hans Sedlmayr : Die Entstehung der Kathedrale . Zürich 1950 (zuletzt VMA, Wiesbaden 2001, ISBN 3-928127-79-9 ).
 • Otto von Simson : Die gotische Kathedrale . 2., verbesserte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972, ISBN 3-534-04306-5 .
 • Reinhart Strecke: Gotische Kunst und städtische Lebensform. Von Saint-Denis nach Notre-Dame , Lukas-Verlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-86732-375-8 .
 • Rolf Toman (Hrsg.): Gotik – Architektur. Skulptur. Malerei , Tandem Verlag, 2004, ISBN 978-3-8331-3511-8 .
 • Ernst Ullmann : Die Welt der gotischen Kathedrale . Union Verlag, Berlin 1981, ISBN 3-85063-117-6 .
 • Martin Warnke : Bau und Überbau. Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach den Schriftquellen. Suhrkamp, Frankfurt 1984, ISBN 3-518-28068-6 .

Weblinks

Commons : Gotik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Gotik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Als erster Musterbau ist die Abteikirche Saint-Denis anzusehen, deren Initiator, der Abt Suger , von Toman als „Schöpfer der Gotik“ bezeichnet wird. vgl. Toman, Rolf: Einleitung. In: Toman, Rolf (Hrsg.): Gotik. Architektur Skulptur Malerei. 2009, S. 8 f.
 2. Gotik - Das grosse Kunstlexikon von PW Hartmann. In: www.beyars.com. Abgerufen am 11. Dezember 2015 .
 3. Günter Binding: Opus francigenum; Ein Beitrag zur Begriffsbestimmung. In: Archiv für Kulturgeschichte , S. 45–54, 1989.
 4. Günther Wasmuth (Hrsg.): Wasmuths Lexikon der Baukunst ; Berlin, 1929–1932, 4 Bände.
 5. Gerlinde Thalheim (Hrsg.): Wege zur Backsteingotik. Bauten zur Macht ; Monumentverlag, Bonn 2002, ISBN 3-935208-14-6 .
 6. Durandus von Mende: Rationale divinorum officiorum . In: Günther Binding: Was ist Gotik . S. 44; Primusverlag, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-89678-571-8 .
 7. dtv-Atlas zur Baukunst Band 2, S. 397.
 8. Fritz Baumgart: DuMont's kleines Sachlexikon der Architektur , Köln 1977.
 9. Wilfried Koch: Baustilkunde , 33. Aufl. 2016, ISBN 978-3-7913-4997-8 , S. 146–152 Gotik (Einführungstext).
 10. Nußbaum / Lepsky: Das gotische Gewölbe , Kap. II, S. 32–53.
 11. Gruppo Storia Vera: Monasteri della Sicilia medievale .
 12. Kenneth John Conant: THE HISTORY OF ROMANESQUE CLUNY AS CLARIFIED BY EXCAVATION AND COMPARISONS .
 13. a b Tholey: Ist die Abteikirche die älteste gotische Kirche Deutschlands?
 14. Dieter Kimpel, Robert Suckale : Die gotische Architektur in Frankreich. 1130–1270 , München 1995, ISBN 3-7774-4040-X , S. 549.
 15. Marcel Aubert : Hochgotik S. 23; in Kunst der Welt, Holle, Baden-Baden 1963.
 16. muenchen.de: Frauenkirche (Dom Zu Unserer Lieben Frau) .
 17. Imago Mundi: L'église des Jacobins, à Toulouse .
 18. Structurae: Marienkirche Danzig .
 19. www.universalis.fr: TOULOUSE – ÉGLISE DES JACOBINS .
 20. Birte Rogacki-Thiemann: Der Magdeburger Dom St. Mauritius und St. Katharina – Beiträge zu seiner Baugeschichte 1207 bis 1567. Michael Imhof Verlag 2007, ISBN 978-3-86568-263-5 .
 21. Werner Müller, Gunther Vogel: dtv-Atlas zur Baukunst , Band 2, S. 377; dtv, München 1981, ISBN 3-423-03021-6 .
 22. vgl. Hans Jantzen: Kunst der Gotik. Klassische Kathedralen Frankreichs Chartres, Reims, Amiens , Art. 1.1 Das Langhaus , Rowohlt, 1957/1968, S. 18.
 23. Binding (2000), S. 197.
 24. Franz Theodor Kugler: „Geschichte der Baukunst“. 3. Band, 1859 .
 25. Chris Kolman & al., Monumenten in Nederland, Band Utrecht, Waanders Uitgevers, Zwolle; Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1996, S. 216, verfügbar als PDF zum kostenlosen Download von der digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren .
 26. Renate Wagner-Rieger: Mittelalterliche Architektur in Österreich. Wien 1988, S. 209.
 27. Dethard von Winterfeld: Romanik am Rhein , Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, S. 36 ff.
 28. Oursel, S. 62: „Werksteinromantik“.
 29. Günther Binding: Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140–1350. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000, ISBN 3-534-14076-1 , S. 286.
 30. Swaan, S. 117.
 31. Verschwundenes Inventarium. Der Skulpturenfund im Kölner Domchor. Köln 1984.
 32. Nußbaum, S. 163.
 33. Reiner Zittlau. Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen , Heft 1/2011, Zum Verständnis der Stiftskirche in Königslutter als Kaiserdom (PDF 1000 kB zum Download aus der Eingangsseite) .
 34. Oursel, S. 62.
 35. Hans-Christoph Hoffmann: Die Erhaltung des St. Petri Doms zu Bremen im 19. Jahrhundert , Beihefte zum Jahrbuch der Wittheit zu Bremen / II, Herausgegeben von Gerold Wefer und Hans Kloft, Copyright und Herausgeber: Die Wittheit zu Bremen 2007, Verlag HM Hauschild GmbH, Bremen, ISBN 978-3-89757-376-5 , verfügbar im Fundus des Bremer Staatsarchivs unter der Signatur: Beih.3 125 Za.
 36. Vittorio Magnago Lampugnani : Architektur als Kultur. Die Ideen und die Formen . DuMont Buchverlag, Köln 1986, ISBN 3-7701-1923-1 , S. 9.
 37. Günther Binding: Was ist Gotik . S. 15 ff, Primusverlag, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-89678-571-8 .
 38. Johann Michael Fritz: Kunsthandwerk , in: Propyläen Kunstgeschichte , Band 6 - Das Hohe Mittelalter, 1972, S. 408–425.
 39. Das gotische Gewölbe. Die Geschichte seiner Form und Konstruktion liefert wichtige Informationen zur herausbildung der Gotik, nimmt jedoch die stilistische Zuordnung der Bauten einzelner Regionen nach widersprüchlichen Maßstäben vor.