Gottfried Wilhelm Leibniz

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Gottfried Wilhelm Leibniz,
Portret van Christoph Bernhard Francke , rond 1700; Hertog Anton Ulrich Museum , Braunschweig Handtekening van Gottfried Wilhelm Leibniz
Leibniz-monument , in 2009 op de nieuwe campus van de Universiteit van Leipzig geïmplementeerd ter gelegenheid van 600 jaar Alma mater lipsiensis

Gottfried Wilhelm Leibniz (geboren 21 juni, jul. / 1. juli 1646 greg. In Leipzig , keurvorstendom Saksen ; † 14. november 1716 in Hannover , keurvorstendom Brunswijk-Lüneburg ) was een Duitse filosoof , wiskundige , advocaat , historicus en politiek adviseur van de vroege verlichting . Hij wordt beschouwd als de universele geest van zijn tijd en was een van de belangrijkste filosofen van de late 17e en vroege 18e eeuw , evenals een van de belangrijkste pioniers van de Verlichting . In de 18e eeuw werd hij vaak "Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz" genoemd; tot dusver is er echter geen certificering van een veredeling geweest .

In vroege geschriften van andere auteurs, werd zijn achternaam - analoog aan die van zijn vader, Friedrich Leibnütz , en zijn vaderlijke voorouders - ook geschreven "Leibnütz", soms ook "Leibnitz" ( Franse Godefroi Guillaume Leibnitz ). [1] (Zijn naam werd ook gelatiniseerd in verschillende versies, bijvoorbeeld als Godefridus Guilelmus Leibnitius ). Vanaf 1671 koos hij de spelling "Leibniz" voor zijn familienaam.

Leven

Leipzig: Oude Nikolaischule , waar Leibniz 6 jaar aanwezig was
Leibnizhaus in Hannover, nieuwbouw met natuurgetrouw weergegeven gevel (linker gebouw)
Kopie van de Leibniz-buste in de Leibniz-tempel in Hannover

Leibniz werd geboren in Leipzig op 21 juni 1646 volgens de Juliaanse kalender die toen gold in de protestantse gebieden van het Heilige Roomse Rijk en werd op 23 juni gedoopt in de Nikolaikirche in Leipzig . [2] Zijn vader was uit Altenberg in het Ertsgebergte komend advocaat, notaris en hoogleraar moraalfilosofie ( ethiek ) Friedrich Leibniz (1597-1652), zijn moeder Catherine, de dochter van de Leipziger hoogleraar en rechtsgeleerde Wilhelm sieraden . In zijn tweede huwelijk was de vader getrouwd met de dochter van een boekhandelaar. In de nalatenschap van de vader en zijn twee schoonvaders bevond zich dan ook een uitgebreide en gevarieerde bibliotheek, waartoe de jonge Leibniz door de vroege dood van de vader grotendeels onbeheerd toegang kreeg: "Niet alleen de aanwezigheid van de boeken, maar ook de afwezigheid van hun eigenaar" [3] Zo werd de basis gelegd voor de opvoeding van Leibniz. Acht jaar oud toen hij in deze bibliotheek autodidactisch Latijn en Grieks leerde ; Op twaalfjarige leeftijd ontwikkelde hij het begin van een wiskundige gebarentaal terwijl hij nadacht over logische vragen.

Leibniz bezocht van 1655 tot 1661 de Nikolaischule in Leipzig, waarvan het origineel bewaard en gerenoveerd is. In 1661 schreef hij zich in aan de Universiteit van Leipzig en volgde filosofische studies bij de theoloog Johann Adam Schertzer en de filosofietheoreticus Jakob Thomasius . In 1663 verhuisde hij naar de Universiteit van Jena om onder leiding van de wiskundige, natuurkundige en astronoom Erhard Weigel de gedachten van Pythagoras te ontrafelen .

In 1666, op 19-jarige leeftijd, publiceerde Leibniz zijn eerste boek De Arte Combinatoria [4] (Over de kunst van combinatoriek). Met het eerste deel van dit boek Disputatio arithmetica de complexionibus promoveerde hij in maart van dat jaar tot doctor in de wijsbegeerte van Jakob Thomasius en Erhard Weigel . [5] Later dat jaar, op 20-jarige leeftijd, wilde Leibniz promoveren in de rechten, maar de Leipzigse professoren wezen hem af omdat hij te jong was. Dus ging hij naar Neurenberg om in te halen wat aan de universiteit van Altdorf was geweigerd. Hij had tijdelijk contact met een plaatselijk alchemistisch geheim genootschap, wiens experimenten hij al snel bespotte. Volgens Leibniz' eigen verslag bood de Altdorf-universiteit hem na zijn doctoraat een hoogleraarschap aan, maar Leibniz weigerde. [6]

In plaats daarvan diende hij tot 1672 de aartsbisschop van Mainz Johann Philipp von Schönborn . Tijdens zijn tijd in Mainz woonde hij in de Boyneburger Hof, de residentie van de Electoraat Mainz Hof Marshal Johann Christian von Boyneburg , die hem een baan als medewerker van Hofrat Hermann Andreas Lasser had gegeven. Met Lasser werkte hij namens de keurvorst aan een hervorming van het Romeinse recht ( Corpus juris reconcinnatum ). Zijn werk Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae (“Een nieuwe methode om jurisprudentie te leren en te onderwijzen”) werd in relevante kringen sterk ontvangen. In 1670 werd Leibniz, ondanks zijn lutherse denominatie, gepromoveerd tot raadslid bij het electorale hogere revisiehof. [7] In 1671 werden twee verhandelingen over natuurkunde gepubliceerd. Concepten en fragmenten over metafysica - die in de zin van de traditionele natuurtheologie filosofische grondstellingen van het christelijk geloof zouden moeten onderbouwen - en over politiek tonen de brede reikwijdte van het intellectuele project waarin deze geschriften zich bevonden.

In 1672 reisde Leibniz op eigen verzoek naar Parijs, waar hij als hofmeester voor Boyneburgs zoontje werkte. Daar wilde hij de "Zonnekoning" Lodewijk XIV een plan voorleggen voor een veroveringscampagne tegen Egypte om hem af te houden van de geplande veroveringsoorlogen in Europa. Maar Leibniz durfde het plan niet over te dragen; meer dan honderd jaar later implementeerde Napoleon Bonaparte het echter in de Egyptische expeditie . In 1672-1673 voltooide Leibniz het werk aan zijn rekenmachine met een gegradueerde roller voor de vier basisrekenkundige bewerkingen , presenteerde ze aan de Royal Society in Londen en werd een buitenlands lid van dit beroemde genootschap. Vanaf 1675 was hij ook lid van de Académie des Sciences in Parijs. [8] Het door Leibniz verder ontwikkelde dubbele nummersysteem legde de basis voor de computerondersteunde informatietechnologie van de 20e eeuw.

Keurvorstin Sophie von Hannover eert Leibniz symbolisch met de lauwerkrans , reliëf van Karl Gundelach , onderdeel van de historische fries op het nieuwe stadhuis van Hannover

Jaren eerder, vanaf 1668, had de Weense hertog Johann Friedrich geprobeerd Leibniz te benoemen tot bibliothecaris in zijn woonplaats Hannover . Maar pas na verschillende weigeringen stemde Leibniz, inmiddels in financiële moeilijkheden, uiteindelijk in met de hertog in 1676. [9] Bij de - zeer uitgebreide - terugkeer uit Parijs bezocht hij zijn vriend Henry Oldenburg in Londen en zijn filosofische favoriete vijand Spinoza in Den Haag .

In Hannover werd Leibniz ongeveer twee jaar later ook benoemd tot gerechtsadviseur. [10] Daar had hij een levendige gedachtewisseling met Keurvorstin Sophie von der Pfalz . Naast zijn werk als bibliothecaris had hij verschillende taken: van 1682 tot 1686 hield Leibniz zich bezig met technische problemen in de mijnen in de Boven-Harz. Hij verbleef regelmatig in Osterode en Clausthal , probeerde er nieuwe mechanische apparaten uit en deed tal van suggesties om de mijnbouw in de Boven-Harz te verbeteren. [11] Leibniz had onder meer een horizontale windmolen in de Boven-Harz ontwikkeld om de putafvoer te optimaliseren. Veel van zijn ideeën worden nog steeds gebruikt, zoals het eindeloze touw of de conische touwtrommel. Vanaf 1685 reisde Leibniz namens het Welfenhaus door Europa om een ​​geschiedenis van de Welfen te schrijven - een project dat hij pas aan het einde van zijn leven kon voltooien. Leibniz was via juridische adviezen betrokken bij de politieke successen van de Hannoveraanse Welfen, zoals de electorale status in 1692 en het winnen van de Britse koninklijke kroon in 1714.

In 1698 betrok Leibniz het Leibnizhaus in Hannover, dat nu naar hem is vernoemd. Leibniz liet zijn leerling en secretaris, de latere geleerde Rafael Levi , hier ook jaren wonen. [12] Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Leibnizhaus verwoest en in 1983 werd het elders herbouwd met een gereconstrueerde gevel. [13]

Leibniz stond in nauw contact met andere prinsen en probeerde een betaalde baan te krijgen. Onder Ernst August werd Leibniz in 1691 ook bibliothecaris van de Herzog August Library in Wolfenbüttel . Leibniz presenteerde aan keizer Leopold I zijn plannen voor een munthervorming, voor geld, handel en fabricage, voor de financiering van de Turkse oorlogen, voor het bouwen van een keizerlijk archief en vele andere dingen. Maar hij kreeg alleen welwillende aandacht. In 1713 kende de keizer hem de titel van Reichshofrat toe met een klein pensioen; zijn inspanningen voor de functie van kanselier van Transsylvanië mislukten. Leibniz moest de hem aangeboden bibliothecarispositie in het Vaticaan en die van kanselier in het Hildesheim-klooster afwijzen : voor deze posities zou zijn bekering tot het katholicisme nodig zijn geweest. [14] Toen Leibniz' werkgever, hertog Georg Ludwig, koning van Groot-Brittannië werd, weigerde hij Leibniz' wens om hem te vergezellen naar zijn nieuwe hof in Londen: Leibniz bleef tot het einde van zijn leven in Hannover. [15]

Zijn connecties met het Brandenburg-Pruisische hof, waar Leibniz vaak te gast was, waren succesvoller: Leibniz onderhield een nauwe intellectuele uitwisseling met koningin Sophie Charlotte , de zus van zijn Hannoveraanse werkgever. Met de steun van Sophie Charlotte werd in Berlijn in 1700 een Electoral Brandenburg Society of Sciences opgericht naar Engelse en Franse modellen, na de kroning van keurvorst Friedrich III. werd omgedoopt tot koning Friedrich I in Pruisen in 1701 in de Koninklijke Pruisische Academie van Wetenschappen . Leibniz werd de eerste president. [16] Om dit succes uit te breiden leidde hij in 1704 in Dresden en in 1713 in Wenen onderhandelingen over de oprichting van een Saksische of Keizerlijke Academie; Hij stelde ook de oprichting voor van een Russische Academie van Wetenschappen aan tsaar Peter de Grote , die hij in 1724 in werking stelde. Het academieconcept belichaamde Leibniz' wetenschapsideaal, het combineren van theoria cum praxi, theorie en praktijk in systematische samenwerking, en staat dus centraal in zijn intellectuele project.

Gottfried Wilhelm Leibniz zou eind 1711 door keizer Karl VI zijn geweest. veredeld en verheven tot de rang van baron; [17] Het bijbehorende certificaat ontbreekt echter.

Gedenksteen in de Neustädterkerk in Hannover

Kort voor zijn dood bekoelden de betrekkingen met het Huis Hannover, dat nu onder leiding stond van Georg I. Ludwig . Leibniz stierf alleen op 14 november 1716 op 70-jarige leeftijd in Hannover en werd daar begraven in de Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis . De context van de begrafenisceremonie is controversieel. Vaak wordt beweerd dat alleen zijn secretaresse bij de begrafenis aanwezig was [18] en dat er geen geestelijke bij de begrafenis aanwezig was. [19] Daarentegen melden Johann Georg von Eckhart (Leibniz' oude secretaris en assistent) en Johann Hermann Vogler (zijn laatste assistent en Amanuensis ) dat de begrafenis op 14 december 1716 plaatsvond door de hofprediker David Rupert Erythropel . [20] Eckhart, die een paar dagen na de dood van Leibniz tot Hofrat en zijn opvolger werd benoemd tot bibliothecaris en geschiedschrijver van het Huis Hannover, [21] meldt ook dat alle collega's, de ambtenaren van de rechtbank, waren uitgenodigd voor de begrafenis, maar alleen Hofrat von Eckhart zelf was de enige die " van de staat " verscheen. [22]

Hofrat von Eckhart had een ornament aan de kist bevestigd dat een één binnen een nul liet zien, met het opschrift OMNIA AD UNUM (Duits: "Alles (heeft betrekking op) de Ene"), [23] als een verwijzing naar die ontwikkeld door Leibniz binaire getalsysteem en zijn theologische interpretatie: Voor Leibniz stond de 1 voor God en de 0 voor niets.

In opdracht van Friedrich Simon Loeffler , de neef en erfgenaam van Gottfried Wilhelm Leibniz, stelde de bibliothecaris Daniel Eberhard Baring een directory samen van de “Leibniz Library” die particulier door de geleerde werd gebouwd. [24]

laatste polyhistor

Leibniz schreef over zichzelf in het Frans: "Ik kom 's morgens, soms zoveel gedachten gedurende een uur dat ik nog in bed lig, dat ik en langer de hele ochtend en soms de hele dag nodig heb om ze duidelijk op papier te zetten." [ 25] Hij behoort tot de Vroege Verlichting en wordt vaak de laatste universele geleerde genoemd . Hij had een sterke invloed op de daaropvolgende Verlichting , de klassieke Duitse filosofie, het Duitse idealisme en de literatuur van de Weimar-klassiekers . Zijn ontdekkingen in de natuurwetenschappen en zijn filosofische en historische geschriften worden tot op de dag van vandaag door wetenschappers over de hele wereld geraadpleegd. Als de laatste grote denker vertegenwoordigde hij de wetenschap van diverse verbindingen en de analyse van verbindingen, beoefend vóór de 18e eeuw.

Enkele van zijn onderzoeksresultaten en initiatieven waren:

Filosofie, religie en getal

Leibniz zag wetenschap als een eenheid. Zijn bevindingen in integraalrekening , de theorie van oneindige reeksen , zijn nieuwe geometrie , de theorieën van combinatoriek , het idee van de grondbeginselen van de wiskunde en de kansrekening ontwikkelden zich in nauw verband met zijn filosofische opvattingen. Hetzelfde geldt voor zijn bevindingen over dynamiek , voor biologische en geologische opvattingen, en voor onderzoek op het gebied van praktische politiek en theoretische geschiedenis .

Het filosofische werk van Leibniz is gegroepeerd rond drie grote probleemgebieden: de monadentheorie , het begrip determinatie en de epistemologisch-logische opvattingen.

filosofie

Verlicht citaat van Leibniz in het Historisch Museum in Hannover

Leibniz heeft zijn denken voortdurend herzien. Een beknopte presentatie van belangrijke ideeën over metafysica is te vinden in zijn Monadology (1714) - a monad theory .

Het probleem van de Essais de Théodicée (1710) lijkt ook door Leibniz te zijn opgelost. Onze wereld isde beste van alle mogelijke werelden , heeft een maximale rijkdom aan momenten en in die zin de grootst mogelijke diversiteit.

In zijn conceptuele theorie gaat Leibniz ervan uit dat alle termen te herleiden zijn tot eenvoudige, atomaire concepten. Het ging hem erom hoe men tekens aan deze begrippen kon toekennen en er op zijn beurt alle termen uit afleidde. Zo kan een ideale taal worden gebouwd. Onder andere de filosofen Russell en Wittgenstein namen dit idee over en voerden het verder uit. Met de Ars combinatoria (1666) probeerde Leibniz het heuristische project te hervatten.

Tekst van het citaat van Leibniz in het Historisches Museum Hannover:

“Er is geen verlatenheid, niets steriels, niets doods in de wereld; geen chaos, geen verwarring, behalve een schijnbare; ongeveer zoals het lijkt te heersen in een vijver als je een verwarde beweging en, om zo te zeggen, een zwerm vissen van een afstand ziet, zonder de vissen zelf te onderscheiden "

- GWL

Het beste van alle mogelijke werelden

De beroemde uitdrukking over de "beste van alle mogelijke werelden" is vaak verkeerd begrepen, inclusief Voltaire die het parodieert in zijn roman Candide . Het idee van de "beste van alle mogelijke werelden " mag het werkelijke en grote kwaad in de wereld niet naïef ontkennen of verdoezelen. Leibniz wijst eerder op een noodzakelijk verband tussen goed en slecht: namelijk, er is goed dat alleen kan worden verkregen tegen de prijs van het bestaan ​​van het kwaad. De echte wereld is onder meer de beste in de zin dat het goede daarin niet door God kan worden gerealiseerd met een kleinere mate van kwaad. Bovendien wordt de 'best of all possible worlds' als dynamisch beschouwd: niet de huidige toestand van de wereld is de best mogelijke, maar de wereld met zijn ontwikkelingspotentieel is de beste van alle mogelijke werelden.

Juist dit ontwikkelingspotentieel maakt het mogelijk om de huidige situatie te verbeteren, niet naar een utopisch eindpunt, maar meer en meer, in een nooit eindigend proces van voortdurende overbieding van ontwikkeling.

Leibniz betoogt aan de ene kant dat sommige van de kwalen slechts schijn zijn, of dat minder kwaden op de ene plaats meer zouden vereisen op een andere. Ook noemt hij bijvoorbeeld de diversiteit die de kwaliteit van de wereld bepaalt. Maar er is ook een logische reden waarom dit de beste van alle mogelijke werelden moet zijn. Want als God een wereld van het mogelijke in het reële wil veranderen, heeft hij een voldoende reden nodig , aangezien hij niet willekeurig kan kiezen. Het enige criterium dat een wereld kwalitatief van alle andere onderscheidt, is de beste te zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Descartes is Leibniz van mening dat God geen logische waarheden kan scheppen of veranderen. God vindt de som van alle mogelijke werelden en ook wiskundige stellingen. Hij heeft dus geen invloed op de staat en gebeurtenissen binnen een wereld. Zelfs als hij - de wetten van de natuur negerend - een wonder verricht, is dit wonder al voor eens en voor altijd opgelost met de selectie van de mogelijke wereld.

Een aspect hiervan is: God schiep de beste van alle mogelijke werelden. Omdat hij almachtig , alwetend en algoed is, moest hij wel. Het kwaad dat zich in de wereld voordoet, staat dit niet in de weg. Leibniz onderscheidt ze in drie typen [26] :

1. Metafysisch kwaad
Het metafysische kwaad of de ellende bestaat in de eindigheid van de wereld. Dit zou onvermijdelijk zijn als God een volmaakte wereld wilde scheppen.
2. Fysiek kwaad
Lijden en pijn komen voort uit metafysisch kwaad met een zekere noodzaak , aangezien geschapen wezens noodzakelijkerwijs onvolmaakt zijn.
3. Moreel kwaad
Een geschapen wezen heeft de mogelijkheid om afwezig te zijn of, in theologische termen, te zondigen , omdat God hem de gave van vrije wil of vrijheid heeft gegeven.

Volgens Leibniz is er geen tegenstelling tussen determinisme en vrijheid . Hoewel bij de keuze van de wereld elke handeling van een persoon bijvoorbeeld volledig onbeweeglijk is, is het feit dat een persoon zich in een situatie als deze gedraagt ​​en niet anders volledig vrij (in de zin van onvoorspelbaar). Dat een mens zich zo gedraagt ​​(zo zou gedragen) is precies de reden waarom de wereld is gekozen. Een ander gedrag zou ofwel logisch onmogelijk zijn (niet kompossibel met de rest van de wereld) een moreel inferieure wereld vereisen, of zou.

De uitspraken over de beste van alle mogelijke werelden kunnen worden gezien als anticipatie op moderne modale logica's (bijvoorbeeld die van Saul Aaron Kripke of David Kellogg Lewis ).

verlichting

Leibniz formuleerde al vroeg de stelregel van de rationaliteit van de Verlichting . Citaat: "Iedereen heeft het vermogen om een ​​verstandig leven te leiden." Als religie en rede samenvallen, zou er een ware religie ontstaan. Leibniz stelde dat alle gaven een mens kunnen bederven, alleen oprechte rede is absoluut heilzaam voor hem, maar zal zich er ongetwijfeld alleen aan vasthouden als het overal even duidelijk en zeker kan blijken te zijn, zoals bij rekenen . In het kielzog van Pythagoras was de wiskundige Leibniz van mening dat de diepste geheimen in cijfers verborgen zitten. Dat wil zeggen, als men de rede met getallen zou kunnen uitdrukken, zou het bezwaar worden weerlegd: “Hoe weet u dat uw rede beter is dan de mijne? Welk criterium heb je voor de waarheid?"

harmonie

Harmonie is een bepalende term in de filosofie van Leibniz. Hij beschrijft harmonie als de som van oneindig veel, oneindig kleine eenheden van kracht, zogenaamde monaden , de oorspronkelijke componenten van de wereldsubstantie, die door God werden verenigd en zo de wereld bijeenhouden.

Leibniz gaat ervan uit dat God alles uit het niets heeft geschapen ( creatio ex nihilo ) en dat alles wat God heeft geschapen goed is. Dit leidt tot de conclusie dat er overal een wonderlijke orde is. Hij geeft de cijfers als voorbeeld, want daar zijn geen wijzigingen aangebracht.

Leibniz wilde dit symbool van het christelijk geloof zelfs gebruiken voor de bekering van de heidenen. Aan de andere kant betekent Leibniz ook: "Alle wereldse kwaad komt voort uit de eindige essentie van de natuur". Onvolmaaktheid is echter een noodzakelijk onderdeel van het probleem. Uiteindelijk is de werkelijke wereld de "best mogelijke van alle werelden". Leibniz' populaire presentatie van veel van zijn basisideeën onder de titel " Theodicee " handelt onder andere over het wegnemen van bezwaren die zogenaamd tegen God zouden zijn gericht vanwege de onvolmaaktheid van de wereld en het ervaren lijden.

Monade theorie

Leibniz ontwikkelde de monadentheorie als alternatief voor hedendaagse trends. De filosofen van de 17e eeuw werkten meestal ofwel een nieuwe stoftheorie uit , ofwel ontwikkelden ze de atoomtheorie verder volgens moderne maatstaven. Leibniz voldeed aan geen van beide opvattingen. Hij noemt de filosofie van de atomisten een 'luie' filosofie, omdat deze visie, die de atomen als de laatste bouwstenen beschouwt, de levende, veranderende wereld niet diepgaand genoeg analyseert. In tegenstelling tot atomistische opvattingen over tijd en ruimte, die deze bestaansvormen van materie vergelijken met een leeg vat, pleit Leibniz voor een dialectische opvatting waarin ruimte en tijd relaties van orde in de materiële wereld zijn. Ruimte is de volgorde van dingen die tegelijkertijd bestaan, tijd is de volgorde van hun voortdurende veranderingen.

Hij neemt de term monade over uit de neoplatonische traditie. De term monade , "eenheid", komt van de Stoicheiosis-theologie van de laat-antieke filosoof Proclus .

Een monade - het centrale concept van Leibniz' verklaring van de wereld - is een eenvoudige, niet uitgebreide en daarom ondeelbare substantie die ontoegankelijk is voor externe mechanische invloeden.

Het hele universum wordt gevormd (in de spontaan gevormd door de monaden waarnemingen waarnemingen ab). Ze zijn een soort spiritueel atoom, eeuwig, ondeelbaar, uniek. Leibniz vertegenwoordigt dus een panpsychistisch wereldbeeld. Het idee van de monade lost het probleem van de interactie tussen geest en materie op, die voortkomt uit het systeem van René Descartes . Het lost ook het isolatieprobleem op, dat problematisch lijkt in het systeem van Baruch Spinoza . Daar worden individuele levende wezens beschreven als louter toevallige veranderingen in de enige substantie . Een voorbeeld: een substantie kan bestaan ​​zonder te denken, maar denken kan niet bestaan ​​zonder substantie.

Aangezien Leibniz de fundamentele kwestie van de filosofie idealistisch oplost en voor hem materie slechts een "verschil van de ziel" is, verwerpt hij het absolute karakter van ruimte en tijd. In de metafysica van Leibniz worden ruimte en tijd opgevat als orderelaties tussen entiteiten in de materiële wereld. Leibniz' theorie van de substantie omvat de mogelijkheden van allround ontwikkelingen. Hoewel de monaden identiek zijn in hun kiemen, ontwikkelen ze zich anders. Volgens Leibniz betekent ontwikkeling niet het creëren van iets fundamenteel nieuws, maar alleen het ontvouwen van wat er al is. Lichaam , ziel en geest zijn niet fundamenteel verschillend, ze zijn alleen anders ontwikkeld. Leibniz lost het probleem van de verbinding tussen lichaam en ziel op door aan te tonen dat alle monaden, hoewel ze geen wederzijdse invloed uitoefenen op hun innerlijke structuur, op een gecoördineerde manier werken. Hij beweert dat God zorgde voor hun eenheid en gecoördineerde actie bij de schepping van de monaden. Hij markeert deze toestand met de term 'vooraf vastgestelde harmonie'. Ondanks het idealistisch- teleologische karakter van deze opvatting, kan de inspanning worden gevoeld om de eenheid van de wereld te bewijzen en de wetten die erin werken bloot te leggen.

Rechtssysteem

In 1667 publiceerde Leibniz een pamflet over de hervorming van het rechtssysteem. Daarin roept hij op tot een standaardisatie van de juridische werken van de christelijke naties. Hij probeerde in elke religie iets waar te vinden en dit in grote harmonie te plaatsen , in een alomvattende algemene religie. Met deze inspanningen bereikte hij het niveau van een Erasmus van Rotterdam die een soortgelijk doel had, namelijk het creëren van een wetenschappelijke republiek waarin oude en christelijke elementen worden gecombineerd om tolerantie en menselijkheid te bevorderen.

Leibniz streefde zijn hele leven naar vrede. In 1670 probeerde hij bij te dragen aan een reünie van katholieken en protestanten. Tussen 1679 en 1702 onderhandelde hij met de bisschoppen Spinola en Bossuet . Tot 1706 probeerde hij tevergeefs om in ieder geval de protestantse denominaties bij elkaar te brengen. Deze inspanningen waren gebaseerd op zijn opvatting dat de religieuze gemeenschap een onmisbare voorwaarde was voor het behoud van de westerse cultuur. Alle seine Anstrengungen konnten den Eigensinn der tief voneinander getrennten Länder nicht überwinden. Daran scheiterte Leibniz' Streben nach Synthese und Harmonie .

Mathematik

Zahlen aus dem Geist der Religion

Für Leibniz galt die Devise: „Ohne Gott ist nichts.“ Deshalb setzte er für Gott die Eins und für das Nichts die Null. Gleichzeitig untersuchte er die Sprache und stellte fest, dass sie ständig Fehler zulässt. Dadurch entstehen enorme Verständigungsprobleme, die über kurz oder lang zu Konflikten führen. Leibniz setzte als Ziel seiner Forschungen die Lösung dieser Konflikte. Er meinte erkannt zu haben, dass unser Denken eigentlich ein Rechenvorgang sei, womit sich der Kreis zur Religiosität und jener von Gott und Nichts, von 1 und 0, schließt. Konsequenterweise versuchte er eine sichere logische Symbolsprache zu entwickeln ( mathesis universalis ). Dafür diskutierte er das Dualsystem entsprechend aus: es bildet die operationale Grundlage der modernen Computertechnik. Außerdem erkannte Leibniz, dass man jedem Gegenstand eine charakteristische Zahl beilegen kann, ähnlich den arithmetischen Zeichen für die natürlichen Zahlen. Damit, so Leibniz, wollte Gott uns zeigen, dass unser Verstand noch ein weit tieferes Geheimnis birgt, von dem die Arithmetik nur ein Schattenbild ist.

Analysis situs

Leibniz begründete eine Mathematik räumlicher Lage- und Ortsbeziehungen, die nicht wie die Algebra auf Zahlen und Größen basieren sollte, sondern auf rein qualitativen Eigenschaften. Er nannte seine neue Wissenschaft Analysis situs , verwendete aber auch andere Bezeichnungen wie Geometria situs , Calculus situs , Nouvelle characteristique oder Analyse géometrique . Daraus entstand später die Topologie , die von Johann Benedict Listing in Auseinandersetzung mit der Leibnizschen Analysis Situs entwickelt wurde. [27] [28]

Logik

Leibniz befasste sich intensiv mit Logik und propagierte erstmals eine symbolische Logik in Kalkülform . Seine Logikkalkül-Skizzen veröffentlichte er allerdings nicht; erst sehr verspätet (1840, 1890, 1903) wurden sie publiziert. Seine charakteristischen Zahlen aus dem Jahr 1679 sind ein arithmetisches Modell der Logik des Aristoteles. Seinen Hauptkalkül entwickelte er in den Generales Inquisitiones von 1686. Er entwarf dort die erste Gleichungslogik und leitete in ihr fast zwei Jahrhunderte vor der Boole -Schule die Gesetze der booleschen Verbandsordnung ab. Innerhalb dieses Kalküls formulierte er die traditionelle Begriffslogik bzw. Syllogistik auf gleichungslogischer Grundlage. Er erfand die Mengendiagramme lange vor Leonhard Euler und John Venn und stellte mit ihnen die Syllogistik dar. [29]

Das Leibniz'sche Gesetz geht auf ihn zurück.

Infinitesimalrechnung

Während eines Parisaufenthalts in den Jahren 1672 bis 1676 trat Leibniz in Kontakt zu führenden Mathematikern seiner Zeit. Ohne sichere theoretische Grundlage lernte man damals, unendliche Folgen und Reihen aufzusummieren. Leibniz fand ein Kriterium zur Konvergenz alternierender Reihen ( Leibniz-Kriterium ), aus dem insbesondere die Konvergenz der sogenannten Leibniz-Reihe

folgt. Mittels geometrischer Überlegungen fand er auch deren Grenzwert . Durch Summation von Reihen gelangte Leibniz 1675 zur Integral- und von dort zur Differentialrechnung ; er dokumentierte seine Betrachtungen 1684 mit einer Publikation in den acta eruditorum . Nach heutigen Maßstäben (Priorität der Erstveröffentlichung) würde er als alleiniger Urheber der Infinitesimalrechnung gelten; diese Interpretation ist jedoch anachronistisch, da wissenschaftliche Kommunikation im 17. Jahrhundert primär mündlich, über den Zugang zu Manuskripten und per Briefwechsel erfolgte. Bleibendes Verdienst von Leibniz ist insbesondere die heute noch übliche Notation von Differentialen (mit einem Buchstaben „d“ von lat. differentia ), Differentialquotienten und Integralen ( ; das Integralzeichen ist abgeleitet aus dem Buchstaben S von lat. summa ).

Prioritätsstreit

Der englische Naturwissenschaftler Sir Isaac Newton hatte die Grundzüge der Infinitesimalrechnung bereits 1666 entwickelt. Jedoch veröffentlichte er seine Ergebnisse erst 1687. Daraus entstand Jahrzehnte später der vielleicht berühmteste Prioritätsstreit der Wissenschaftsgeschichte. [30] Die ersten Pamphlete, in denen Leibniz beziehungsweise Newton beschuldigt wurden, den jeweils anderen plagiiert zu haben, erschienen 1699 und 1704. Im Jahr 1711 brach der Streit in voller Schärfe aus. Die Royal Society verabschiedete 1712 einen Untersuchungsbericht, der von Newton selbst fabriziert worden war; Johann I Bernoulli antwortete 1713 mit einem persönlichen Angriff auf Newton. Der Streit wurde über Leibniz' Tod hinaus fortgeführt und vergiftete die Beziehungen zwischen englischen und kontinentalen Mathematikern über mehrere Generationen hinweg. Schaden nahm vor allem die Entwicklung der Mathematik in England, die lange an den technisch unterlegenen newtonschen Notationen festhielt. Heute ist sich die Forschung einig, dass Leibniz und Newton ihre Kalküle unabhängig voneinander entwickelt haben.

Matrix und Dyadik

Bei der Beschäftigung mit der Matrizen -Rechnung fand der Mathematiker die sogenannte Leibniz-Formel zur Berechnung der Determinante für eine allgemeine -Matrix:

Er entwickelte auch die Dyadik ( Dualsystem ) mit den Ziffern 0 und 1 (Dualzahlen), die für die moderne Computertechnik von grundlegender Bedeutung ist.

Die Leibniz'sche Rechenmaschine

Leibniz' Vier-Spezies-Rechenmaschine – Original, um 1690
Dresdner Nachbau von Leibniz' Rechenmaschine
Der Ursprung der Rechenmaschine, das Sprossenrad , Handskizze von Leibniz

Viele bedeutende Erfindungen stammen von Leibniz, zum Beispiel eine Rechenmaschine sowie Erfindungen zur Nutzung des Windes bei der Grubenentwässerung im Oberharzer Bergbau . Leibnizens Rechenmaschine (von der es fünf aufeinanderfolgende Versionen gibt) war ein historischer Meilenstein im Bau von mechanischen Rechenmaschinen. Das von ihm erfundene Staffelwalzenprinzip , mit dem Multiplikationen auf mechanische Weise realisiert werden konnten, hielt sich über 200 Jahre als unverzichtbare Basistechnik. Die feinmechanischen Probleme, die es beim Bau einer solchen Maschine zu überwinden galt, waren jedoch so immens, dass berechtigte Zweifel daran bestehen, ob zu Leibnizens Lebzeiten jemals eine fehlerfrei arbeitende Maschine realisiert werden konnte. Eine fehlerfrei arbeitende Replik nach Leibnizens Konstruktionsplan konnte erst 1990 durch Nikolaus Joachim Lehmann (Dresden) realisiert werden.
Zitat von Leibniz:

Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Im weiteren Sinne war Leibniz wegbereitend für die Rechenmaschine im heutigen Sinne, den Computer. Er entdeckte, dass sich Rechenprozesse viel einfacher mit einer binären Zahlencodierung durchführen lassen, und ferner, dass sich mittels des binären Zahlencodes die Prinzipien der Arithmetik mit den Prinzipien der Logik verknüpfen lassen (siehe De progressione Dyadica , 1679; oder Explication de l'Arithmetique Binaire , 1703). Die hier erforschten Prinzipien wurden erst 230 Jahre später in der Konstruktion von Rechenmaschinen eingesetzt (z. B. bei der Zuse Z1 ). Leibniz hatte beim Bau einer Rechenmaschine, anders als frühere Erfinder, eher philosophische Motive. Mit dem viel bemühten Zitat, es sei „ausgezeichneter Menschen unwürdig, gleich Sklaven Stunden zu verlieren mit Berechnungen“, wird eine Grenze zwischen Mensch und Maschine gezogen. Dem Erfindergeist (Freiheit, Spontaneität und Vernunft) als das spezifisch Menschliche wird das Mechanische der technisch-natürlichen Kausalität gegenübergestellt. Leibniz Erfindung sollte daher eng im Zusammenhang mit den etwa zeitgleich erschienenen Arbeiten zur Monadologie gesehen werden, statt in Verbindung mit praktischen, dh kaufmännischen, technischen und mathematischen Interessen.

Die Machina deciphratoria

Eine weitere „Rechenmaschine“ von Leibniz blieb Konzept: die Machina deciphratoria , ein kryptologisches Gerät . Bereits in den späten 1670er-Jahren hat er die Chiffriermaschine erfunden, allerdings erst 1688 in einem Schriftsatz für eine Audienz bei Kaiser Leopold I. in Wien beschrieben. „Damit nahm er um reichlich 200 Jahre das Prinzip der Rotor-Schlüsselmaschine von Arvid Damm (1869–1927) vorweg, nach dem die erste Generation der mechanischen Chiffriermaschinen (ab 1918) funktionierte.“ [31]

In den Jahren 2010–2011 hat Nicholas Rescher das Prinzip aus Leibnizens Aufzeichnungen rekonstruiert und Klaus Badur den Entwurf in Detailkonstruktionen umgesetzt, aufgrund der das funktionierende Gerät 2014 von der Firma G. Rottstedt in Garbsen gebaut wurde. Kaiser Leopold hat Leibnizens Angebot nicht weiter erwogen, da seine Berater ihre damaligen Verfahren (fälschlich) für sicher hielten.

Zur Funktionsweise: „Für die leibnizsche Maschine besteht der Schlüssel aus a) einem Sortiment von sechs Chiffrieralphabeten, die mitsamt den zugehörigen Dechiffrieralphabeten auf die Trommel aufzubringen sind; b) der Angabe, welches von zwölf möglichen Lückenzahnrädern zum Einsatz kommt; c) der Anfangsposition dieses Lückenzahnrads. Für die sechs Chiffrieralphabete hat man im Prinzip die Auswahl aus 26! = 1 × 2 × … × 26 ≈ 4 × 10 26 Möglichkeiten. Realistischerweise hätte man dem Diplomaten wohl kaum mehr als 50 Alphabetpaare in den Geheimkoffer gegeben. Aber solange der Spion nicht an den Koffer kommt, muss er das komplette Sortiment der Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und selbst mit 50 Alphabetpaaren bleiben 50!/(50 – 6)! = 11.441.304.000 Möglichkeiten, sie auf der Trommel zu montieren – die Reihenfolge der Streifen mitgerechnet.“ [32]

Empirische Psychologie

Leibniz verwendete noch nicht das Wort psychologia , das von Johann Thomas Freigius eingeführt wurde, sondern schrieb hauptsächlich in seiner Monadologie und in seinen Neuen Essays über psychologische Themen. Innerhalb der philosophischen Fachliteratur gibt es jedoch kaum Bezüge zu diesem Interessengebiet von Leibniz. [33]

Mit den Begriffen Perzeption und Apperzeption bezeichnete Leibniz den Übergang von einer unbemerkten Sinnesempfindung zur bewussten Wahrnehmung und deren Aufnahme in das individuelle (Selbst-) Bewusstsein . Dies entspricht seiner Lehre vom Kontinuitätsgesetz der minimalen Veränderungen in der Physik . Die Annahme eines Kontinuums mit bestimmten Sinnesschwellen wurde ein Leitgedanke der experimentellen Psychologie und Psychophysik von Gustav Theodor Fechner und Wilhelm Wundt . Zum Verhältnis von Seelischem und Körperlichem in ihrem parallelen Ablauf ( Psychophysischer Parallelismus ) postulierte Leibniz, dass seelische Vorgänge dem Zweckprinzip ( Teleologie ), körperliche Vorgänge dem Kausalprinzip folgen. Er schrieb: „Die Seelen handeln gemäß den Gesetzen der Zweckursachen durch Strebungen, Ziele und Mittel. Die Körper handeln gemäß den Gesetzen der Wirkursachen oder der Bewegungen. Und die zwei Reiche, das der Wirkursachen und das der Zweckursachen, stehen miteinander in Harmonie.“ [34]

Leibniz' Prinzipienlehre und seine Lehre von der Willenstätigkeit (Streben, Verlangen) hatten, abgelöst von den theologischen Letztbegründungen, einen grundlegenden Einfluss auf das Denken und auf die Forschung Wilhelm Wundts, der international als der wichtigste Begründer der modernen Psychologie gilt. [35] [36] Leibniz prägte den Begriff der Perspektive ( Perspektivismus ) am Beispiel verschiedener Ansichten derselben Stadt. Die Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivenwechsel , dh einander wechselseitig ergänzender Betrachtung, bilden einen Grundgedanken von Wundts Wissenschaftstheorie der Psychologie. [37]

Vor- und Frühgeschichte

Im Streit um das historische Ausgangsgebiet der germanischen Sprachen bzw. Völker vertraten schwedische Forscher wie Olof Rudbeck d. Ä. bereits im 17. Jahrhundert die Theorie, Skandinavien sei die „ Urheimat “ der Germanen ( Gothizismus ). Leibniz widersprach dieser Theorie im Jahre 1696 in seiner Dissertatio de origine Germanorum , wobei er – seiner Zeit weit voraus – mit dem Befund der Gewässernamen ( Hydronymie ) argumentierte. [38] In dem bis heute nicht abschließend entschiedenen Gelehrtenstreit neigt seit einiger Zeit (wieder) eine wachsende Zahl von Prähistorikern (ua Rolf Hachmann ) und Linguisten (ua Jürgen Udolph , Wolfram Euler ) der von Leibniz vertretenen Position zu. [39]

Linguistik/Philologie

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über die Herkunft des Germanischen widersprach Leibniz zudem der von zeitgenössischen schwedischen Gelehrten vertretenen Ansicht, ein archaisches Schwedisch sei die Urform der germanischen Sprachen. Ebenso wies er die damals noch weit verbreitete Ansicht zurück, Hebräisch sei die erste Sprache der gesamten Menschheit. Im Zuge seiner intensiven philologischen Studien arbeitete er über die Frage der Ursprünge der slawischen Sprachen, erkannte die linguistische Bedeutung des Sanskrit und war vom klassischen Chinesisch fasziniert. [40]

Paläontologie und Biologie

Als im Juni 1692 in einem Steinbruch bei Thiede , heute ein Stadtteil von Salzgitter , ein riesiges prähistorisches Skelett freigelegt wurde, wies Leibniz anhand eines Zahnes nach, dass man nicht die Überreste eines „Riesen“, sondern das Knochengerüst eines Mammuts oder See-Elefanten gefunden habe. [41]

Johann Georg von Eckhart machte den Inhalt des erst 1749 posthum veröffentlichten Werkes Protogaeae durch eigene Nachforschungen zur Genese der Welt und Mitteilungen an die Französische Akademie dem Inhalt nach bekannt. Im Gegenzuge waren die Würzburger Lügensteine des Johann Beringer vermutlich eine Intrige der Jesuiten gegen das von Eckhart in Würzburg vertretene Geschichtsmodell. [42]

Durch die „Protogaea“ gilt Leibniz als Pionier der Höhlenkunde und als Mitbegründer der Paläontologie , [43] [44] da er darin Fossilien nicht als Naturspiele betrachtete, sondern als Versteinerungen früherer Organismen, die durch große Umwälzungen in anderen Teilen der Erde verschwunden seien oder verändert wurden. Leibniz hatte auch erste Vorstellungen zu einem evolutiven Artenwandel und vermutete beispielsweise, dass die verschiedenen Raubkatzenarten von einer gemeinsamen ursprünglichen Katzenart abstammen könnten. Einige Stücke seiner Sammlungen haben sich bis heute an der Universität Göttingen erhalten. [45]

Briefe

Leibniz war einer der wichtigsten interdisziplinären Gelehrten seiner Epoche. Ein großer Teil seines Wirkens ist in Briefen dokumentiert. Aus der Zeit zwischen 1663 und 1716 sind über 20.000 Briefe an Leibniz überliefert, die er von rund 1.100 Korrespondenten aus 16 Ländern erhalten hat. Im Leibniz-Archiv sind rund 15.000 Briefe dokumentiert. Zu seinen Korrespondenten zählen die Naturwissenschaftler Christiaan Huygens und Lambert van Velthuysen , Juristen und Staatsmänner wie Samuel von Pufendorf , Magnus von Wedderkop oder Veit Ludwig von Seckendorff , die Philosophen Thomas Hobbes , Baruch de Spinoza und Jakob Thomasius und der Theologe Antoine Arnauld . [46] Er war ein „ homo societatis “. Leibniz erhielt nach der Erfindung seiner Rechenmaschine eine Zeichnung von dem Jesuiten Joachim Bouvet , der sich damals in China unter anderem mit dem Studium des I Ging beschäftigte, und auf welcher die Anordnung der Hexagramme nach Fu Xi (dem Autor des I Ging) gezeigt ist. Auf dieser Zeichnung trug Leibniz handschriftlich die numerischen Zahlen korrespondierend zu dem abgebildeten Binärcode ein.

Diagramm der Hexagramme des I Ging aus dem Besitz von Gottfried Wilhelm Leibniz, 1701

Zu den aufschlussreichsten Quellen zur Arbeit, den persönlichen und finanziellen Verhältnissen Leibniz' sowie der Situation am kurfürstlichen Hof von Hannover gehört der intensive Briefwechsel mit seinem Amanuensis Johann Friedrich Hodann (1674–1745), dem in den Zeiten der oft jahrelangen Abwesenheit von Hannover die Aufsicht und Verwaltung des Hauses in der Schmiedestraße und der Gärten übertragen wurde. [47] [48]

Gedenken

Benannte Methoden und Phänomene

Briefwechsel als UNESCO-Weltdokumentenerbe

Brief von Leibniz nach Kiel aus dem März 1716 eine Veröffentlichung betreffend

Das Deutsche Nominierungskomitee hat den in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover aufbewahrten Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz 2006 für das UNESCO-Programm Weltdokumentenerbe (Memory of the World) vorgeschlagen. Im Herbst 2007 entschied der Generaldirektor der UNESCO abschließend über den Neueintrag in das Memory of the World-Register. Damit erklärte die UNESCO den Briefwechsel als Bestandteil des Weltgedächtnisses und damit als besonders schützenswert.

Der Briefwechsel enthält rund 15.000 Briefe mit 1.100 Korrespondenten. Er ist Bestandteil des in Hannover aufbewahrten Leibniz-Nachlasses mit ca. 50.000 Nummern mit rund 200.000 Blättern. Zum Nachlass gehören auch die Bibliothek von Leibniz und das einzig erhaltene Exemplar der von ihm konstruierten Vier-Spezies-Rechenmaschine.

Denkmäler

Das Leibnizdenkmal im Innenhof der Universität Leipzig zeigt Leibniz als überlebensgroße Statue.

In Hannover erinnern zwei Denkmäler im öffentlichen Raum an Leibniz. Der Leibniztempel im Georgengarten wurde 1790 geweiht; es handelt sich um das erste einem Nichtadeligen gewidmete Bauwerk in Deutschland. Am Opernplatz befindet sich ein von Stefan Schwerdtfeger geschaffener bronzener Schattenriss von Leibniz' Kopf, der am 27. November 2008 eingeweiht wurde. Die 2,5 m hohe Skulptur auf einem Granitsockel wurde von zehn Sponsoren für 110.000 Euro gestiftet. Eine Seite bildet das Leibniz-Zitat Unitas in multitudine (Einheit der Vielfalt) ab, die andere Seite zeigt das von Leibniz entwickelte binäre Zahlensystem . [49]

Patronat und Institutionen

Preisvergaben

Gedenktag

Ausstellungen

 • 1945, 1. Juli – 1946 (?): Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Ausstellung zu seinem 300. Geburtstag. Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek [52]
 • 1966: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Ausstellung zu seinem 250. Todestage. Hannover, Leibnizhaus [53] [54]
 • 1987, 10. Juni – 22. Juli: Leibniz in Berlin. Berlin, Schloss Charlottenburg . Veranstalter: Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover [55]
 • 1988, Juni: Leibniz und Europa (Ausstellung aus Anlass eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft). Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek . Kurator: Albert Heinemann [56]
 • 1990–2007: Gottfried Wilhelm Leibniz. Das Wirken des großen Universalgelehrten als Philosoph, Mathematiker, Physiker, Techniker (mehrfach überarbeitete Wanderausstellung, die insgesamt elf Mal im In- und Ausland gezeigt wurde und 2008 an der Universität Hannover als Dauerausstellung fest installiert wurde). Erstausstellung: Hannover, Universität (1990). Weitere Ausstellungsstationen: Bonn (1990), Minden (1990), Hannover (2000), Kassel (2000), Berlin (2001), Wien (2002), Altdorf (2005), Hannover (2006). Wolfenbüttel (2007). Kurator: Erwin Stein [ua] [57]
 • 1996: Der junge Leibniz und Leipzig. Ausstellung zum 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz. Leipzig, Altes Rathaus . Kurator: Detlef Döring [58]
 • 1996: Gottfried Wilhelm Leibniz. Eine Ausstellung zu Leben und Werk in Büchern und Dokumenten. Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek [59]
 • 2006: Leibniz und seine Bücher (Ausstellung anlässlich des Leibniz-Sommers 2006). Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek [60]
 • 2008 ff.: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) (aus der Wanderausstellung 1990–2007 hervorgegangene Dauerausstellung). Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität . Kurator: Erwin Stein [61] [62]
 • 2010 ff.: Leibniz Virtuell (Virtuelle Ausstellung über Leben und Werk von GW Leibniz im Rahmen von „LeibnizCentral – Das Wissensportal zu Gottfried Wilhelm Leibniz“). Verantwortlich: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek , Hannover [63]
 • 2016, 7. Jan. – 19. Juni: Leibniz in bester Gesellschaft. Hannover, Neues Rathaus . Koproduktion der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, des Leibniz-Archivs, des hannoverschen Künstlers Tobias Schreiber, der Hannover Marketing & Tourismus Gesellschaft sowie der Landeshauptstadt Hannover [64]
 • 2016, 15. Feb. – 31. Dez.: Leibniz als Mathematiker. Ausstellung zum 300. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Würzburg, Teilbibliothek des Instituts für Mathematik der Universität Würzburg . Kurator: Hans-Joachim Vollrath [65] [66]
 • 2016, 15. Apr. – 2017, 26. Jan.: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Leben, Werk, Wirkung. Eine Ausstellung historischer Bücher und Dokumente anlässlich des 300. Todestages des Universalgelehrten. Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek . Kuratoren: Kirsten Gerth, Uwe B. Glatz [67] [68]
 • 2016, 21. Juni – 31. Dez.: 1716 – Leibniz' letztes Lebensjahr. Unbekanntes zu einem bekannten Universalgelehrten. Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek . Kurator: Michael Kempe [69] [70]
 • 2016, 22. Juni – 2017, Jan.: II00II0III0 – Leibniz. Schönste aller Welten. Foto-Ausstellung. Ein Projekt von Olaf Martens. Leipzig, Alte Nikolaischule [71]
 • 2016, 30. Juni – 2017, 5. Feb.: Leibniz und die Leichtigkeit des Denkens. Historische Modelle: Kunstwerke, Medien, Visionen. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum . Kurator: Frank Matthias Kammel [72] [73]
 • 2016, 9. Juli – 30. Okt.: Leibniz. Das Universalgenie in Alltag und Comic. Hannover, Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst . Konzeption: Georg Ruppelt [74] [75]
 • 2016, 5. – 18. Okt.: Im Leibniz. Über Leibniz. Mathe und mehr. Ausstellung anlässlich des 350. Jubiläums der Immatrikulation von Gottfried Wilhelm Leibniz an der Universität Altdorf. Altdorf, Leibniz-Gymnasium. Veranstalter: Leibniz-Gymnasium Altdorf [76]
 • 2016, 11. Nov. – 2017, 2. Apr.: Leibniz – das Universalgenie im „Mosaik“. Leipzig, Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek [77]

Sonstiges

Schädel von Gottfried Wilhelm Leibniz, Foto von Georg Alpers junior
Leibniz-Porträt auf dem Supercomputer HLRN-III, genannt Gottfried, am Standort Hannover des Norddeutschen Verbundes für Hoch- und Höchstleistungsrechnen

Literatur

Werke

 • Disputatio Metaphysica De Principio Individui . Leipzig 1663. (Zusammen mit Jakob Thomasius.) Digitalisat der SLUB -Dresden.
 • Disputatio Inauguralis De Casibus Perplexis In Jure . [Altdorf] 1666. Digitalisat der SLUB-Dresden.
 • Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae . Frankfurt 1667. Digitalisat der SLUB-Dresden.
 • Dialogus de connexione inter res et verba . 1677.
 • Nova Methodus Pro Maximis Et Minimis . Leipzig 1684.
 • Metaphysische Abhandlung (Originaltitel: Discours de métaphysique ). 1686.
 • Ars Combinatoria . [Jena] 1690. Digitalisat der SLUB-Dresden.
 • Système nouveau de la nature . 1695.
 • Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand (Originaltitel: Nouveaux Essais sur L'entendement humain ). 1704.
 • Scriptores rerum Brunsvicensium , 3 Bde. Hannover 1707–1711. (Von Leibniz bzw. Godefrid Guilelmus Leibnitius herausgegebene Quellensammlung zur welfischen und niedersächsischen Geschichte). Digitalisat der ULB Düsseldorf
 • Theodizee (Originaltitel: Essais de Théodicée ). Amsterdam 1710.
 • Die Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade (Originaltitel: Principes de la nature et de la Grâce fondés en raison ). 1714.
 • Monadologie (Originaltitel: La Monadologie ). 1714 (erschienen 1720).
 • Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde und den Spuren der Historie in Denkmalen der Natur . Leipzig 1749 (posthum).

Textausgaben

Zu den von Eduard Bodemann herausgegebenen Ausgaben, siehe dort.

 • Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe . Herausgegeben von der Preußischen (jetzt Deutschen) Akademie der Wissenschaften, 1923 – Informationen und teils Voreditionen online (wird ergänzt).
 • Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz . Herausgegeben von CI Gerhardt , 7 Bde., 1875–1890 (wiederholt nachgedruckt).
 • Leibnizens mathematische Schriften . Herausgegeben von CI Gerhardt, 7 Bde., 1849–1863.
 • Opuscules et fragments inédits de Leibniz . Herausgegeben von Louis Couturat, 1903.
 • Textes Inédits . Herausgegeben von Gaston Grua. Presses Universitaires de France, Paris 1948.
 • Generales inquisitiones de analysi notionum et veritatum . Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Franz Schupp. Hamburg 1982, ISBN 3-7873-0533-5 .
 • Ermahnung an die Deutschen. Von deutscher Sprachpflege . Unveränderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1916. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1967 (= Libelli , Band 216).
 • Discours sur la Théologie Naturelle des Chinois . Herausgegeben von Wenchao Li und Hans Poser . Frankfurt am Main 2002, ISBN 978-3-465-03214-4 .
 • Schriften zur Syllogistik. Lateinisch-Deutsch . Herausgegeben von Wolfgang Lenzen. Hamburg 2019.

Zitatensammlung

 • Leibniz Zitate . Herausgegeben von Annette Antoine und Annette von Boetticher . Matrix Media Verlag, Göttingen 2007.

Fremdsprachige Ausgaben

 • Allgemeine Untersuchungen über die Analyse der Begriffe und Wahrheiten. Lat.-dt., Übers. Franz Schupp, 2. Auflage. Meiner, Hamburg 1993, ISBN 978-3-7873-1142-2 .
 • Specimen Dynamicum. Lat.-dt., Hrsg. & Übers. Hans Günter Dosch, Glenn W. Most , Enno Rudolph. Meiner, Hamburg 1982, ISBN 978-3-7873-0534-6 .
 • Philosophische Werke. Übers. Artur Buchenau, Ernst Cassirer , 4 Bde. Meiner, Hamburg 1996, ISBN 978-3-7873-1164-4 .
 • Die Grundlagen des logischen Kalküls. Lat.-dt., Hrsg. & Übers. Franz Schupp, Stephanie Weber. Meiner, Hamburg 2000, ISBN 978-3-7873-1601-4 .
 • Monadologie und andere metaphysische Schriften Franz.-Dt., Hrsg. & Übers. Ulrich Johannes Schneider Meiner, Hamburg 2002, ISBN 978-3-7873-1606-9 .
 • Lehrsätze der Philosophie. Monadologie. Letzte Wahrheiten über Gott, die Welt, die Natur der Seele, den Menschen und die Dinge. Textausgabe Dt.-Frz., Übers. & fortlfd. dt. Kommentar Joachim Christian Horn. Königshausen & Neumann , Würzburg 1985, ISBN 3-213-00001-9 , 2. Auflage. 1997, ISBN 3-8260-1297-6 .
 • Frühe Schriften zum Naturrecht. Lat.-dt., unter Mitwirkung von Hans Zimmermann übers. u. hrsg. v. Hubertus Busche. Meiner, Hamburg 2003, ISBN 978-3-7873-1622-9 .
 • Philosophische Schriften. Hrsg. Hans Heinz Holz . 4 Bände. Suhrkamp, Frankfurt 1986 u.ö. ISBN 3-518-09233-2 .
 • Philosophische Schriften und Briefe 1683–1687. Hrsg. Ursula Goldenbaum . Berlin 1992.
 • Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Vorrede und Buch 1. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Werner Schüßler. Reclams Universal-Bibliothek , 1899; Stuttgart 1993, ISBN 3-15-001899-4 .
 • Frühe Schriften zum Naturrecht. Lat./dt., Phil. Bibl. Bd. 543, ISBN 3-7873-1622-1 .
 • Die mathematischen Zeitschriftenartikel . Lat./dt., Leibniz, G. Wilhelm, M.-L. Babin und H.-J. Hess. Olms, Hildesheim 2011, ISBN 978-3-487-14534-1 .
 • Philosophical Essays . Edited and translated by Roger Ariew and Daniel Garber. Hackett, Indianapolis 1989.
 • Philosophical Papers and Letters . Hrsg. Leroy Loemker, 2. Auflage. Reidel, Dordrecht 1969.
 • Philosophical Writings . Translated and edited by Mary Morris and GHR Parkinson. Dent, London 1973.
 • Logical Papers . Translated and edited by GHR Parkinson. Oxford University Press , 1966
 • Monadology and Other Philosophical Essays . Translated and edited by Paul Schrecker and Anne Martin Schrecker. Bobbs-Merrill, NY 1965.
 • Selections. Ed. Philip P. Wiener. Charles Scribner's Sons, NY 1951.
 • Philosophical Texts . Edited and translated by RS Woolhouse and Richard Francks. With introduction and notes by RS Woolhouse, Oxford UP 1998, ISBN 0-19-875153-2 .
 • Confessio philosophi. Das Glaubensbekenntnis des Philosophen. Ein Dialog. Lat.-dt., Hrsg. & Übers. Otto Saame, Klostermann, Frankfurt 1999, ISBN 978-3-465-02665-5 (zuerst 1967)
 • Leibniz korrespondiert mit China. Der Briefwechsel mit den Jesuitenmissionaren 1689–1714. Hrsg. Rita Widmaier, Frankfurt 1990, ISBN 978-3-465-02213-8 .
 • Ars Combinatoria . Frankfurt 1690 [83]

Einführende Sekundärliteratur

Rechenmaschine

 • Ernst-Eberhard Wilberg: Die Leibniz'sche Rechenmaschine und die Julius-Universität in Helmstedt. Braunschweig 1977 (Beiträge zur Geschichte der Carolo-Wilhelmina 5).
 • Johann Stephan Pütter: Leibnitz' Rechenmaschine. In: Pütter: Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen. Göttingen 1765, S. 243–246.
 • B. Zimmermann: Zur Geschichte der Leibnizschen Rechenmaschine. In: Wissenschaft und Fortschritt. 25(1975)2, Berlin 1975, S. 76–77.
 • Johann Paul Bischoff: Versuch einer Geschichte der Rechenmaschine. Ansbach 1804. Hrsg. von Stephan Weiß. München 1990. Die Rechenmaschinen von Pascal, Leibniz, Poleni, Leupold, Hahn usw. werden ausführlich erläutert.
 • Abraham Wolf: A history of science, technology, and philosophy in the eighteenth century. London 1938. Siehe Abschnitt „Calculating machines“, S. 654–660.
 • Ludolf von Mackensen : Zur Vorgeschichte und Entstehung der ersten digitalen 4-Spezies-Rechenmaschine von Gottfried Wilhelm Leibniz. In: Studia Leibnitiana. Supplementa. 2 (1969), S. 34–68.
 • Lehmann, Nikolaus Joachim, Neue Erfahrungen zur Funktionstüchtigkeit von Leibniz' Rechenmaschine. In: Studia Leibnitiana. 25 (1993), S. 174–188.
 • Lehmann, Nikolaus Joachim, Leibniz als Erfinder und Konstrukteur von Rechenmaschinen. In: Wissenschaft und Weltgestaltung. Internat. Symposion zum 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz vom 9. bis 11. April 1996 in Leipzig. Hrsg. von Kurt Nowak … Hildesheim 1999. S. 255–267.

Monographien

Biographie

 • GE Guhrauer : Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz: eine Biographie; zu Leibnizens Säkular-Feier; mit neuen Beilagen und einem Register . Hildesheim: Olms
 • Gerd van den Heuvel : Leibniz, Gottfried Wilhelm. In: Klaus Mlynek, Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.) ua: Stadtlexikon Hannover . Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlütersche, Hannover 2009, ISBN 978-3-89993-662-9 , S. 392f.
 • C. von Minutoli : Leibnitz als Kriegspolitiker (1841; in: Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, 1841; S. 95–125) download
 • Wilhelm Totok , Carl Haase : (Hrsg.): Sein Leben, sein Wirken, seine Welt . Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, Hannover 1966.
 • Kurt Müller, Gisela Krönert: Leben und Werk von Gottfried Wilhelm Leibniz. Eine Chronik. Klostermann, Frankfurt am Main 1969 ( Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs , Band 2).
 • Eric J. Aiton : Gottfried Wilhelm Leibniz: eine Biographie . Frankfurt a. M.: Insel, 1991 (Originalausgabe: Leibniz. A Biography . Hilger, Bristol 1985).
 • George MacDonald Ross: Gottfried Wilhelm Leibniz. Leben und Denken Leibniz-Bücherwarte, Bad Münder 1990, ISBN 978-3-925237-14-0 .
 • Gunter Quarg: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716): eine Ausstellung zu Leben und Werk in Büchern und Dokumenten . Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln 1996 (106 S.), ISBN 3-931596-08-7 ( Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln , Band 1).
 • Reinhard Finster, Gerd van den Heuvel: Gottfried Wilhelm Leibniz. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 4. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000 (= Rowohlts Monographien, 50481), ISBN 3-499-50481-2 .
 • Eike Christian Hirsch : Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. CH Beck, München 2000, ISBN 3-406-45268-X .
 • Ines Böger: »Ein seculum … da man zu Societäten Lust hat«. Darstellung und Analyse der Leibnizschen Sozietätspläne vor dem Hintergrund der europäischen Akademiebewegung im 17. und frühen 18. Jahrhundert . Herbert Utz Verlag, München 2001, ISBN 3-8316-0018-X .
 • Heribert Nobis : Leibniz, Gottfried Wilhelm. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 834–836.
 • Annette Antoine, Annette von Boetticher : Leibniz für Kinder , in der Reihe Kollektion Olms junior , [Hildesheim, Zürich, New York, NY]: Olms, 2008, ISBN 978-3-487-08820-4 .
 • Maria Rosa Antognazza: Leibniz : an intellectual biography , Cambridge [ua] : Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-1-107-62761-1 .
 • Erwin Stein : Gottfried Wilhelm Leibniz , in Dieter Tasch , Horst-Dieter Görg (Hrsg.): Es begann in Hannover… Kekse – Kommißbrote – Rechenmaschinen. Über Persönlichkeiten, Traditionsunternehmen und Meilensteine der Technik-Geschichte , mit Beiträgen von Torsten Hamacher …, in Kooperation mit dem Technik-Forum Hannover e. V., 1. Auflage, Hannover: Leuenhagen & Paris, 2011, ISBN 978-3-923976-84-3 , S. 10–23.
 • Friedrich-Wilhelm Wellmer , Wolfgang Lampe , Jürgen Gottschalk, Ariane Walsdorf (Hrsg.): Auf den Spuren des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz im Harz. Papierflieger Verlag, Clausthal-Zellerfeld 2019, ISBN 978-3-86948-726-7 .

Denken

 • Robert M. Adams: Leibniz: Determinist, Theist, Idealist . Oxford University Press, Oxford 1998, ISBN 0-19-508460-8 .
 • Maria Rosa Antognazza: Leibniz: An Intellectual Biography , Cambridge University Press 2009 (das Buch erhielt den Pfizer Award )
 • Horst Bredekamp : Die Fenster der Monade. Gottfried Wilhelm Leibniz' Theater der Natur und Kunst, Akademie Verlag Berlin 2004.
 • Hubertus Busche: Leibniz' Weg ins perspektivische Universum. Eine Harmonie im Zeitalter der Berechnung . Felix Meiner Verlag, Hamburg 1997, ISBN 978-3-7873-1342-6 .
 • JA Cover, John O'Leary-Hawthorne: Substance and Individuation in Leibniz . Cambridge University Press, Cambridge 1999, ISBN 0-521-59394-8 .
 • Aron Gurwitsch : Leibniz. Philosophie des Panlogismus . Walter de Gruyter, Berlin 1974, ISBN 3-11-004358-0 .
 • Nicholas Jolley (Hrsg.): The Cambridge Companion to Leibniz . Cambridge University Press, Cambridge 1995, ISBN 0-521-36588-0 .
 • M. Kulstad: Leibniz on Apperception, Consciousness, and Reflection . Philosophia Verlag, München 1991, ISBN 3-88405-069-9 .
 • Werner Schüßler, Leibniz' Auffassung des menschlichen Verstandes (intellectus). Eine Untersuchung zum Standpunktwechsel zwischen «système commun» und «système nouveau» und dem Versuch ihrer Vermittlung (= Quellen und Studien zur Philosophie, hrsg. von Jürgen Mittelstraß, Günther Patzig, Wolfgang Wieland, Bd. 32), Berlin / New York: Walter de Gruyter 1992, XVIII, 256 S., ISBN 3-11-013645-7
 • Wolfgang Lenzen: Calculus universalis. Studien zur Logik von GW Leibniz . Mentis, Paderborn 2004, ISBN 3-89785-362-0 .
 • Wolfgang Lenzen: „Leibniz's Logic“, in: Dov M. Gabbay, John Woods (Hge.): Handbook of the History of Logic, Volume 3, The Rise of Modern Logic: from Leibniz to Frege . North-Holland 2004, ISBN 978-0-444-51611-4 , S. 1–83.
 • Michael-Thomas Liske : Gottfried Wilhelm Leibniz . Beck, München 2000, ISBN 978-3-406-41955-3 .
 • Benson Mates : The philosophy of Leibniz. Metaphysics and language . Oxford University Press, New York 1986, ISBN 0-19-503696-4 .
 • R. McRae: Leibniz: Perception, Apperception, and Thought . University of Toronto Press, Toranto 1976, ISBN 0-8020-5349-1 .
 • Thomas de Padova : Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit. Piper, München 2013, ISBN 978-3-492-05483-6 .
 • GH Parkinson: Leibniz on Human Freedom. Stuttgart 1970.
 • Nicholas Rescher: Leibniz, An Introduction to his Philosophy . Basil Blackwell, Oxford 1979, ISBN 0-631-11570-6 .
 • Nicholas Rescher: Leibniz's Metaphysics of Nature. A group of essays . D. Reidel, Dordrecht 1981, ISBN 90-277-1252-2 .
 • Bertrand Russell: A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz . Routledge, London 1992 (1. Auflage 1900), ISBN 0-415-08296-X .
 • Donald Rutherford: Leibniz and the Rational Order of Nature .Cambridge University Press, Cambridge 1995, ISBN 0-521-46155-3 .
 • Thomas Sonar : Die Geschichte des Prioritätsstreits zwischen Leibniz und Newton. Springer Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-662-48861-4 .
 • Manfred Wilde : Korrespondenten von GW Leibniz. Johann Caspar Westphal , geb. 28. November 1649 in Rügenwalde/Pommern – gest. 24. März 1722 in Delitzsch/Sachsen . In: Studia Leibnitiana . Zeitschrift für Geschichte der Philosophie und der Wissenschaften , Band 38/39, Heft 2 (2006/2007). Herausgegeben im Auftrag der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e. V., Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, S. 219–234.
 • Catherine Wilson: Leibniz's Metaphysics: A historical and comparative study . Manchester University Press, Manchester 1989, ISBN 0-7190-2788-8 .
 • RS Woolhouse (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz. Critical Assessments . Routledge, London 1994 (4 Bde.), ISBN 0-415-03808-1 .

Rezeption

 • Alexandra Lewendoski (Hrsg.): Leibnizbilder im 18. und 19. Jahrhundert. Steiner, Stuttgart 2004, ISBN 978-3-515-08401-7 .

Zum Weltdokumentenerbe

Belletristik

 • Egmont Colerus : Leibniz, der Lebensroman eines weltumspannenden Geistes. Paul Zsolnay Verlag, Berlin/Wien/Leipzig 1939.
 • Christa Johannsen : Leibniz. Roman seines Lebens. 6. Auflage. Union-Verlag, Berlin 1976.

Weblinks

Commons : Gottfried Wilhelm Leibniz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Gottfried Wilhelm Leibniz – Quellen und Volltexte
Wikisource: Godefridus Guilielmus Leibnitius – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: Gottfried Wilhelm Leibniz – Quellen und Volltexte (französisch)

Werke

Einzelnachweise

 1. Louis de Jaucourt: Geschichte des Herrn von Leibnitz und Verzeichniß seiner Werke. Verlag Heinsius, 1757, S. 1
 2. Rolf Schneider, Wilhelm Totok (Hrsg.): Der Internationale Leibniz-Kongress in Hannover. Hannover 1968, Seite 46.
 3. “It was not merely the presence of the books but the absence of their owner” - Antognazza: Biography . 2009, S.   49 .
 4. Gottfried Wilhelm Leibniz: De Arte Combinatoria . Leipzig 1666 (Latein, archive.org ).
 5. Gottfried Wilhelm Leibniz. Mathematics Genealogy Project, abgerufen am 31. Januar 2018 (englisch).
 6. Antognazza: Biography . 2009, S.   66 .
 7. Der Universalgelehrte und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) in Mainz ( Memento vom 11. Dezember 2014 im Internet Archive )
 8. Verzeichnis der Mitglieder seit 1666: Buchstabe L. Académie des sciences, abgerufen am 11. Januar 2020 (französisch).
 9. Annette von Boetticher (Red.): Leibnizstätten und Leibniz-Institutionen in Hannover. In: Leibniz und Hannover – dem Universalgenie auf der Spur , hrsg. vom Präsidium der Leibniz Universität Hannover, Hannover: [o. D., 2009], S. 22–25; hier: S. 23.
 10. Annette von Boetticher (Red.): Gottfried Wilhelm Leibniz: Leben, Werk, Denkansätze. In: Leibniz und Hannover – dem Universalgenie auf der Spur , hrsg. vom Präsidium der Leibniz Universität Hannover, Hannover: [o. D., 2009], S. 13–19; hier: S. 15.
 11. Jürgen Gottschalk: Technische Verbesserungsvorschläge im Oberharzer Bergbau . In: Erwin Stein , Albert Heinekamp (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz – Das Wirken des großen Philosophen und Universalgelehrten als Mathematiker, Physiker, Techniker. Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, Hannover 1990, ISBN 3-9800978-4-6 , S. 62–71.
 12. Peter Schulze : Rafael Levi. In: Stadtlexikon Hannover , S. 512.
 13. Gerd van den Heuvel: Leibniz, Gottfried Wilhelm (siehe Literatur).
 14. Antognazza: Biography . 2009, S.   283; 491 .
 15. Antognazza: Biography . 2009, S.   521 .
 16. Vgl. dazu Adolf Harnack, Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin , Berlin 1900; Leibniz und seine Akademie: ausgewählte Quellen zur Geschichte der Berliner Sozietät der Wissenschaften 1697–1716 , hrsg. von Hans-Stephan Brather, Berlin 1993.
 17. Johann Jakob Brucker: Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta , Bd. V, Leipzig 1766, S. 364
 18. Hans Joachim Störig: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft . Zürich 1965, S. 252
 19. Kuno Fischer: Geschichte der neuern Philosophie: Leibniz und seine Schule . Bd. 2, Friedrich Bassermann, Mannheim 1855, S. 22
 20. Wilhelm Totok, Carl Haase: Leibniz (Hrsg.): Sein Leben, sein Wirken, seine Welt . Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, Hannover 1966, S. 85
 21. Eike Christian Hirsch: Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. CH Beck, München 2000, S. 616, ISBN 3-406-45268-X
 22. Ludwig Grote: Leibniz und seine Zeit . Carl Brandes, Hannover 1869, S. 550ff
 23. Ludwig Grote: Leibniz und seine Zeit . Carl Brandes, Hannover 1869, S. 553
 24. Gerhard Meyer: Baring, Daniel Eberhard. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6 , S. 589 f. ( Digitalisat ).
 25. Harald Siebert: Leibniz-Objekt des Monats Dezember 2016: Leibniz über Leibniz. In: jahresthema.bbaw.de. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften , abgerufen am 25. April 2019.
 26. Theodizee, I, § 21, hg. H. Herring, Philosophische Schriften 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 240ff. ( frz. Text , dt. Übers. von Julius von Kirchmann 1879)
 27. Marie-Luise Heuser: Die Anfänge der Topologie in Mathematik und Naturphilosophie. In: Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften. Hrsg. v. Stephan Günzel, Bielefeld (transcript) 2007, S. 183–202.
 28. Marie-Luise Heuser : Die Anfänge der Topologie in Mathematik und Naturphilosophie. In: Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften. Hrsg. v. Stephan Günzel, Bielefeld (transcript) 2007, Seite 187: „Leibniz intendierte eine Mathematik der Gestalt, um die qualitativen Wahrnehmungsgehalte, das heißt die rein räumlichen Eigenschaften von Figuren, ihren Lagebeziehungen, Winkeln und ihren mechanischen Bewegungen zur Darstellung bringen zu können. Seine neue Analysis sollte eine Methode zur adäquateren Formalisierung von Figuren, Maschinen und Bewegungsabläufen liefern. Leibniz war daran interessiert, Verfahren auch zu genauen Beschreibungen der Naturkörper, z. B. der Pflanzen und des Baues der Tiere zu entwickeln. Selbst Materialeigenschaften hoffte Leibniz besser erfassen zu können, da sich die Qualität der Materialien über ihr Gewebe bzw. durch die bestimmte Gestalt ihrer sinnlichen Teile definieren lässt.“
 29. De Formae Logicae per linearum ductus. ~1690, erst posthum 1903 veröffentlicht. In: Couturat: Opuscules et fragmentes inedits de Leibniz. S. 292–321.
 30. Thomas Sonar : Die Geschichte des Prioritätsstreits zwischen Leibniz und Newton. Springer Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-662-48861-4 .
 31. Klaus Badur: Die Vorfahren der Enigma und des Computers. In: Spektrum der Wissenschaft September 2016, S. 76–87; darin enthalten: Nicholas Rescher: Die Geheimnismaschine von Leibniz , S. 84–87; hier: Rescher, S. 84
 32. Badur, S. 87
 33. LE Loemker: Introduction to Philosophical papers and letters: A selection. Gottfried W. Leibniz (transl. and ed., by Leroy E. Loemker). Dordrecht: Riedel (2nd ed. 1969). T. Verhave: Contributions to the history of psychology: III. GW Leibniz (1646–1716). On the Association of Ideas and Learning. Psychological Report, 1967, Vol. 20, 11-116. RE Fancher & H. Schmidt: Gottfried Wilhelm Leibniz: Underappreciated pioneer of psychology. In: GA Kimble & M. Wertheimer (Hrsg.): Portraits of pioneers in psychology. Vol. V. American Psychological Association, Washington, DC, 2003, pp. 1-17.
 34. GW Leibniz: Die Prinzipien der Philosophie und Monadologie ( Les principles de la philosophie ou la monadologie . 1714/1720). In: Thomas Leinkauf (Hrsg.): Leibniz . Eugen Diederichs Verlag, München 1996, S. 406–424.
 35. Wilhelm Wundt: Leibniz zu seinem zweihundertjährigen Todestag. 14. November 1916. Leipzig: Kröner, Leipzig 1917.
 36. Jochen Fahrenberg: Leibniz' Einfluss auf Wundts Psychologie, Philosophie und Ethik. PsyDok Dokumentenserver für die Psychologie. online
 37. Jochen Fahrenberg: Wilhelm Wundt (1832–1920). Introduction, Quotations, Reception, Commentaries, Attempts at Reconstruction . Pabst Science Publishers, Lengerich 2020, ISBN 978-3-95853-574-9 . PsyDok Dokumentenserver für die Psychologie, hdl:20.500.11780/3783 (PDF; 3,3 MB). 2019.
 38. Dissertatio de origine Germanorum… In: Journal des Savants 1697, Berlin 1697; zitiert nach: Opera omnia, Bd. 4, Teil 2, Genevae 1768, S. 198–205
 39. Wolfram Euler , Konrad Badenheuer : Sprache und Herkunft der Germanen – Abriss des Protogermanischen vor der Ersten Lautverschiebung , 244 S., London/Hamburg 2009, ISBN 978-3-9812110-1-6 , S. 43–47.
 40. Eine Übersicht über Leibniz' sprachwissenschaftliche Schriften findet sich in: Stefan Luckscheiter: Leibniz' Schriften zur Sprachforschung. In: Wenchao Li (Hrsg.): Einheit der Vernunft und Vielfalt der Sprachen (= Studia Leibnitiana – Supplementa , Band 38), Stuttgart 2014, S. 317–432.
 41. Eike Christian Hirsch: Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. CH Beck, München 2000, ISBN 3-406-45268-X , S. 275.
 42. Cornelius Steckner: LÜGENSTEIN UND WELTARCHÄOLOGIE. Zum 300jährigen Gedächtnis der Approbation der Leibnizschen Protogaea. In: Irrtümer & Fälschungen der Archäologie. Herne 2018, ISBN 3-96176-030-6 , S. 86–93.
 43. Ein Beitrag zur Geschichte der Paläontologie und zur Leibnizforschung ( Memento vom 28. November 2012 im Internet Archive )
 44. Dt. & lat. Ausgabe der Protogaea nebst verschiedenen Aufsätzen . In: Friedrich-Wilhelm Wellmer, Mike Reich, Alexander Gehler (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio . 1. Auflage. Olms-Weidmann, Hildesheim, Zürich & New York 2014, ISBN 978-3-487-15130-4 , S.   I-LXX + 1–203 .
 45. Mike Reich, Alexander Gehler: Gottfried Wilhelm Leibniz' Sammlung geowissenschaftlicher Objekte. Eine Spurensuche . In: Wellmer, F.-W. (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio . 1. Auflage. Olms-Weidmann, Hildesheim, Zürich & New York 2014, ISBN 978-3-487-15130-4 , S.   LIX-LXX .
 46. Deutschlandfunk .de: Die Briefe eines Universalgenies
 47. Horst Eckert: GW Leibniz – Scriptores rerum Brunsvicensium , Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1971
 48. Kurt Müller, Gisela Krönert: Leben und Werk von Gottfried Wilhelm Leibniz , Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1969
 49. Hannover bekommt ein Leibniz-Denkmal. Pressemitteilung. (Nicht mehr online verfügbar.) Landeshauptstadt Hannover, Büro des Oberbürgermeisters Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 29. Oktober 2008, archiviert vom Original am 15. September 2012 ; abgerufen am 25. November 2010 .
 50. Georg Ruppelt : Leibniz Sommer ( Memento vom 4. November 2016 im Internet Archive ), Faltblatt (PDF-Dokument) der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek , Hannover 2009
 51. Gottfried Wilhelm Leibniz im Ökumenischen Heiligenlexikon
 52. Die Ausstellung wurde in den Räumen des Provinzialmuseums (heute: Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover) gezeigt. Vgl.: Gerhard Meyer: Die Leibnizausstellung der Landesbibliothek (vorm. Kgl. u. Provinzialbibliothek) in Hannover. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen 61 (1947), S. 93–94.
 53. Begleitpublikation: Weimann, Karl-Heinz: Gottfried Wilhelm Leibniz. 1646–1716. Ausstellung zu seinem 250. Todestage. Hannover: Culemann, 1966. - 15 S.
 54. Später als Dauerausstellung installiert; Begleitpublikation: Gottfried Wilhelm Leibniz. 1646–1716. Ausstellung im Leibniz-Haus zu Hannover. Zusammengestellt von der Niedersächsischen Landesbibliothek, Hannover, aus Beständen des von ihr verwahrten Leibniz-Nachlasses, sowie mit Exponaten des Historischen Museums, Hannover. Redaktion: Karl-Heinz Weimann. - Hannover: Niedersächsische Landesbibliothek, 1983. - 16 S.
 55. Begleitpublikation: Gerd van den Heuvel: Leibniz in Berlin. Ausstellung im Schloss Charlottenburg, 10. Juni – 22. Juli 1987. Berlin [West]: Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten [ua], 1987. - 69 S.
 56. Begleitpublikation: Albert Heinekamp; Isolde Hein (Hrsg.): Leibniz und Europa. Unter Mitarbeit von Herbert Breger [ua]. Hannover: Schlütersche Verlagsanstalt, 1994. - 167 S. ISBN 3-87706-382-9
 57. Begleitpublikation: Erwin Stein; Peter Wriggers (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz. Das Wirken des großen Universalgelehrten als Philosoph, Mathematiker, Physiker, Techniker. 2. Aufl. Hannover: Leibniz-Universität, 2007 [zuerst: 1990]. - 140 S. + 8 S. ISBN 978-3-935732-20-8
 58. Begleitpublikation: Detlef Döring: Der junge Leibniz und Leipzig. Ausstellung zum 350. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz im Leipziger Alten Rathaus. Berlin: Akademie Verlag, 1996. - 189 S. ISBN 978-3-05-003035-7
 59. Begleitpublikation: Gunter Quarg: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Eine Ausstellung zu Leben und Werk in Büchern und Dokumenten. Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek, 1996. - 106 S. ISBN 3-931596-08-7
 60. Begleitpublikation: Leibniz und seine Bücher. Katalog. Büchersammlungen der Leibnizzeit in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Bearb. von Thomas Fuchs. Mit Beiträgen von Annette von Boetticher [ua]. Hameln: Niemeyer, 2006. - 124 S. ISBN 978-3-8271-8902-8
 61. Website zur Dauerausstellung auf www.uni-hannover.de ( Memento vom 21. Juli 2016 im Internet Archive ). Abruf: 21. Juli 2016
 62. Begleitpublikation auf www.uni-hannover.de (PDF): Erwin Stein: Die Leibniz-Dauerausstellung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. - 58 S. Abruf: 22. Juli 2016
 63. Webpräsenz unter www.leibnizcentral.de Abruf: 22. Juli 2016
 64. Pressenotiz der Stadt Hannover . Abruf: 21. Juli 2016
 65. Website zur Ausstellung auf www.history.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de . Abruf: 21. Juli 2016
 66. Begleitheft: Hans-Joachim Vollrath: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) als Mathematiker. Erläuterungen zur Ausstellung im Institut für Mathematik der Universität Würzburg. Würzburg: [sn], 2016. - 18 S.
 67. Ausstellungsinfo der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Jena . Abruf: 21. Juli 2016
 68. Begleitpublikation: Sabine Wefers (Hrsg.): Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). Leben, Werk, Wirkung. In historischen Büchern und Dokumenten der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Hrsg. unter Mitarbeit von Kirsten Gerth und Uwe B. Glatz. Jena: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, 2016. - 114 S. ISBN 978-3-944830-82-7
 69. Ausstellungsinfo der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ( Memento vom 21. Juli 2016 im Internet Archive ). Abruf: 21. Juli 2016
 70. Begleitpublikation: Michael Kempe (Hrsg.): 1716 – Leibniz' letztes Lebensjahr. Unbekanntes zu einem bekannten Universalgelehrten. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, 2016. - 415 S. ISBN 978-3-943922-15-8
 71. Projektinfo auf kulturstiftung-leipzig.de . Abruf: 22. Juli 2016
 72. Ausstellungsinfo des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg ( Memento vom 21. Juli 2016 im Internet Archive ). Abruf: 21. Juli 2016
 73. Begleitpublikation: Frank Matthias Kammel (Hrsg.): Leibniz und die Leichtigkeit des Denkens. Historische Modelle: Kunstwerke, Medien, Visionen. Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum vom 30. Juni 2016 bis 5. Februar 2017. Nürnberg: Verlag des Germanischen Nationalmuseums, 2016. - 152 Seiten. ISBN 978-3-946217-00-8
 74. Ausstellungsinfo des Deutschen Museums für Karikatur und Zeichenkunst „Wilhelm Busch“, Hannover ( Memento vom 21. Juli 2016 im Internet Archive ). Abruf: 21. Juli 2016
 75. Begleitpublikation: Klaus D. Schleiter (Hrsg.): Abenteuer Wissenschaft. Die Abrafaxe unterwegs mit Gottfried Wilhelm Leibniz. Mit einem Essay von Georg Ruppelt: Leibniz und die Abrafaxe. Berlin: MOSAIK, 2016. - 175 S. ISBN 978-3-86462-143-7
 76. Website zur Leibniz-Ausstellung des Leibniz-Gymnasiums Altdorf ( Memento vom 15. Januar 2017 im Internet Archive ). Abruf: 26. Okt. 2016
 77. Modifizierte Übernahme der Leibniz-Ausstellung des Museums für Karikatur und Zeichenkunst (Hannover) von 2016. Pressemitteilung bei der DNB , Glosse von Dr. Georg Ruppelt, Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek über die Ausstellung in Leipzig .
 78. Leibniz, Gottfried Wilhelm: Skull of Gottfried Wilhelm Leibniz auf lotissimo.de
 79. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen . Erweiterte Edition. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin Berlin 2018. bgbm.org
 80. Präsidium der Leibniz Universität Hannover (Hrsg.): Leibniz und Hannover — dem Universalgenie auf der Spur ( Memento vom 3. April 2013 im Internet Archive ), darin das Kapitel „Leibniz und der Keks“, Leibniz Universität Hannover, 2. geänderte Auflage, S. 67–68.
 81. Norddeutschlands Supercomputer läuft bei ndr.de vom 16. Januar 2014
 82. Leibnizgasse im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien
 83. BSB digital