guerrilla

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Leden van de ERP-guerrilla ( FMLN ) tijdens de burgeroorlog in El Salvador , 1990

Guerrilla (uitspraak: [ ɡeˈrɪlja ] [1] , oudere vorm: guerrilla ; Als een verkleinwoord van het Spaanse woord guerra , "oorlog", betekent het zoiets als "kleine oorlog" [2] ) duidt een speciale vorm van oorlog aan , die duidelijk wordt aangeduid als guerrillaoorlog of guerrillaoorlog . [3] [4] De term (de) guerrilla's staat tegenwoordig meestal voor opstandige eenheden die een guerrillaoorlog voeren tegen de bezettende machten of tegen hun eigen regering. [5]

Daarnaast is er (de) guerrilla als een achterhaalde term voor een enkele opstandige strijder (in het meervoud de guerrilla's ), hoewel tegenwoordig meestal andere termen worden gebruikt, zoals guerrillastrijders , verzetsstrijders of partizaan . [6] De Spaanse naam voor een guerrillastrijder is guerrillero of guerrillera (voor een jager). In het Duits verwijzen de termen guerillero of guerillera meestal naar ondergrondse strijders in Latijns-Amerika . [7] De stedelijke guerrilla is een bijzondere vorm van guerrilla.

Verschillende tactieken zijn kenmerkend voor guerrilla-oorlogsvoering, die gezamenlijk worden aangeduid als guerrilla-tactieken . De keuze voor bepaalde tactieken hangt onder meer af van de machtsverhoudingen en de fase van de opstand. Counterinsurgency vereist speciale maatregelen ("anti-guerrillaoorlogvoering"). Zelfs een regulier leger kan guerrilla-tactieken gebruiken, vooral bij het heimelijk inzetten van kleinere militaire eenheden achter de vijandelijke linies (zie jachtgevechten ). De strijd van reguliere troepen tegen irreguliere, maar ook reguliere troepen, veelal in Afrika, maar ook in andere gebieden met weinig infrastructuur, wordt ook wel de bush war genoemd .

uitdrukking

Woord oorsprong

Het woord guerrilla werd geleend van de Spaanse guerrilla , een verkleinwoord (verkleinwoord) van de Spaanse guerra ("oorlog"), via de Franse guerrilla aan het begin van de 19e eeuw. [8] De Spaanse guerra is, zoals de Franse guerre, de Germaanse * Werra ( "Geschil") keert terug met die zelfs de Oudhoogduitse Werra ( "verwarring", "geschil"), het Midden-Nederlandse warre en New England werd verwant . [9] [8]

De historische achtergrond was de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1807 tot 1814 tegen de Franse overheersing onder Napoleon. Het uitgangspunt voor het latere gebruik van het woord is de Spaanse partida de guerrilla , wat ruwweg " verkennerspartij " betekent. [2] In Duitsland wilde Friedrich Ludwig Jahn , de vader van de gymnastiek, zijn Turner leiden als guerrillastrijder tegen Napoleon. [10]

In Spanje heeft het woord guerrilla een consequent positieve connotatie van bevrijding vanwege het verband met de strijd tegen de Franse bezettende macht, vergelijkbaar met de bevrijdingsoorlogen in Duitsland of de term 'volksoorlog' zoals beschreven in de vroege memoranda van Gneisenau .

De termen guerrilla en guerrillaoorlog werden in de 20e eeuw bijzonder belangrijk als term voor sociaal of nationaal gebaseerde oorlogen van bevrijding en onafhankelijkheid in minder ontwikkelde landen, vooral voor bevrijding van de koloniale machten van die tijd in de loop van de dekolonisatie . [3]

Ernesto "Che" Guevara , werd internationaal bekend als een van de belangrijkste commandanten in de guerrillaoorlog van de Cubaanse Revolutie , maar faalde in zijn latere pogingen om zijn militaire successen in Congo en Bolivia te herhalen.

betekenissen

De betekenis van het woord guerrilla hangt ook af van het grammaticale geslacht :

 • de guerrilla: guerrillaoorlogvoering of guerrillaoorlogvoering, een speciaal soort oorlog. Deze oorspronkelijke betekenis is nu een secundaire betekenis, dat wil zeggen dat het woord guerrilla zelden met deze betekenis wordt gebruikt.
 • de guerrilla: opstandige gevechtsgroepen die een guerrillaoorlog voeren. Dit is tegenwoordig de belangrijkste betekenis in het Duits.
 • de guerrillastrijders: individuele guerrillastrijders, verzetsstrijders, ondergrondse strijders. In Europa worden onregelmatige eenheden gewoonlijk aangeduid als partizanen , en in de context van antikoloniale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog , meestal als guerrillastrijders . De term guerrillero komt vooral veel voor met betrekking tot Latijns-Amerika.

derivaten

Afgeleid van de term zijn onder meer guerrillamarketing in het bedrijfsleven en 'guerrilla-acties' op politiek gebied, waaronder bijvoorbeeld communicatieguerrilla of guerrilla-tuinieren .

Guerrilla-oorlogvoering

Guerrilla-oorlog verwijst naar een vorm van strijd tussen irreguliere lokale troepen tegen een vijandelijk leger of bezettende macht of - in verband met een burgeroorlog - tegen de eigen regering. [3] Militaire geschillen tussen partijen die politiek, strategisch en wapentechnisch zeer verschillend zijn, worden ook wel asymmetrische oorlogen of conflicten genoemd.

De guerrillastrijd is een "wapen van de zwakken" tegen een militair , vooral militair technologisch superieure tegenstander. Een voorwaarde voor een guerrillastrijd is het gebrek aan hoop van de bevolking om met politieke en juridische middelen aan hun politieke en sociale eisen te kunnen voldoen, zoals het geval is in een dictatuur of een land dat wordt bezet of gedomineerd door een buitenlandse mogendheid. De beslissende factor voor het succes van de guerrilla's is de gelijktijdige politieke strijd, die gelijk staat aan de militaire strijd. In een open veldslag zou de guerrillakracht noodzakelijkerwijs verslagen moeten worden omdat ze niet over de uitrusting van een conventioneel leger beschikken en hun strijders meestal niet voldoende militaire training hebben.

Kenmerken

Een beslissend kenmerk van de guerrilla's is hun hoge mobiliteit en flexibiliteit, vaak gecombineerd met het gebrek aan herkenbaarheid als een "legitieme strijder ". Guerrilla-eenheden zijn constant in beweging om de militair superieure vijand te ontwijken. Hun succes hangt af van het feit of ze erin slagen de beslissing te houden over waar, hoe laat en onder welke omstandigheden de militaire confrontatie met de vijand plaatsvindt. De klassieke landguerrilla-troepen opereren meestal vanuit de bergen of uit de jungle , beide ideale toevluchtsoorden.

De guerrillabeweging vertrouwt doorgaans op de steun van de plattelandsbevolking om hen van voedsel en informatie te voorzien. Als de oorzaak van de guerrillastrijd politieke of sociale grieven zijn die een groot deel of de meerderheid van de bevolking treffen, is hun steun meestal vrijwillig. Mao Zedong vatte dit samen met de zin "De revolutionair zwemt onder de mensen als een vis in het water". In de meer bekende guerrillaoorlogen van de 20e eeuw was dit meestal het geval - waar er geen steun van de bevolking was, was de poging tot guerrillaoorlogvoering meestal gedoemd te mislukken. Toen Che Guevara in 1966 de revolutie naar Bolivia probeerde te brengen, vond hij weinig steun van de inheemse bevolking. Het project eindigde met de bijna volledige vernietiging van de guerrilla's en uiteindelijk zijn gevangenneming en executie door regeringstroepen. Uitzonderingen zijn guerrillalegers die sterke steun krijgen van een ander land, zoals het Nationaal Front voor de Bevrijding van Zuid-Vietnam ("Vietcong") door Noord-Vietnam tijdens de Vietnamoorlog of de door de VS gesteunde contrarebellen in de contra-oorlog tegen de linkse regering van Nicaragua rond 1980.

Typische kenmerken in de politicologie zijn: [3]

 • De eenheid van guerrillastrijders en delen van de burgerbevolking. De bevolking keurt, ondersteunt of neemt actief deel aan guerrillaoorlogvoering.
 • Een nauw verband tussen politieke en militaire doelstellingen.
 • De aanschaf van wapens voornamelijk uit de voorraden van de militaire tegenstander.
 • De basis en belangrijkste bases zijn meestal landelijke gebieden. Steden zijn pas betrokken bij de gevechten in een vergevorderd stadium van de guerrillaoorlog.
 • Traditionele vormen van gevechten door reguliere strijdkrachten blijven grotendeels ondoeltreffend. Daarom kunnen guerrilla's een numeriek en technisch superieure vijand zijn.

Typische escalatiestadia

Guerrilla-oorlogen doorlopen meestal de volgende fasen:

 • De guerrillastrijd begint als een opstandige beweging , d.w.z. zonder of slechts zwakke bewapening. In deze fase hebben de guerrilla's meestal alleen pistolen , zoals pistolen , karabijnen of aanvalsgeweren , handgranaten en lichte granaatwerpers , d.w.z. infanteriewapens die door voettroepen kunnen worden gedragen. Wapens worden meestal verkregen door invallen op vijandige militaire eenheden of faciliteiten, het kopen van wapens van corrupte functionarissen van de vijandige regeringstroepen, of in sommige gevallen ook door leveringen uit het buitenland - dit laatste vooral wanneer de guerrilla's worden ondersteund door een andere staat, zoals de Contra - Rebellen in Nicaragua door de VS, of sinds 2011 de rebellen in de Syrische burgeroorlog . De strijders zijn geen soldaten en hebben vaak niet eens een militaire opleiding. Ze maken deel uit van de burgerbevolking en worden door hen gesteund vanwege hun politieke doelen. In deze fase kunnen guerrilla-eenheden geen strategisch succes behalen, d.w.z. permanent strategisch belangrijke gebieden bezetten, maar moeten ze zich altijd weer terugtrekken.
  • Zonder steun van de bevolking zijn de guerrillastrijders gedoemd te mislukken. Dit is wat de guerrilla's onderscheidt van terrorisme , dat zonder de steun van de bevolking kan.
  • Bij regionale, maar dan alleen stationaire successen is de transformatie naar een krijgsherensysteem mogelijk.
 • De offensieve fase van het guerrillagevecht wordt gekenmerkt door het feit dat de mobiliteit van de tegenstander beperkt is. De regerings- of bezettingstroepen hebben alleen strategisch belangrijke versterkte bases en kunnen zich daar slechts in beperkte mate buiten bewegen. In deze fase neemt de guerrillabeweging het initiatief en organiseert ze zich doorgaans in grotere gevechtseenheden met een vaste structuur.
 • Om strategische doelen te bereiken, moeten de guerrilla-eenheden de vorm aannemen van een centraal aangestuurd leger. Je stapt uit de tactische, defensieve fase in een strategisch offensieve fase. Er ontstaat een revolutionair leger .

Succesvolle guerrillaoorlogen

De guerrillaoorlog wordt beschouwd als een vorm van strijd voor bevrijdingsbewegingen . Als succesvolle voorbeelden in de politicologie worden genoemd: [3]

Meer voorbeelden van guerrillagevechten

Europa

Azië

 • De Huks vochten eerst op de Filippijnen tegen de Japanse bezetting en na de Tweede Wereldoorlog vochten ze tot 1954 voor radicale landbouwhervormingen.
 • De Việt Minh-oorlog tegen de Japanse bezetting, de Franse koloniale macht en later tegen de Amerikaanse bezettingstroepen 1941-1975 eindigde met de oprichting van een socialistische staat
 • De guerrillastrijd van de LTTE- groep om Tamil Eelam duurde van 1986 tot 2009.
 • De guerrillaoorlog van de Nepalese maoïsten begon in 1996 en is sinds 2006 opgeschort.
 • In India zijn er sinds de jaren zestig guerrilla-acties van de maoïstische Naxalieten . Ze opereren vooral in landelijke gebieden, nu nog met sporadische aanvallen. De separatistische organisatie United Liberation Front of Asom , die pleit voor een onafhankelijk Assam , volgt soortgelijke guerrilla-tactieken.
 • De Libanese organisatie Hezbollah leidde b.v. B. in de Libanonoorlog 2006 , de guerrillaoorlog gerelateerde, paramilitaire gevechten.
 • De Koerdische guerrillabeweging, ook wel bekend als de PKK , vecht tegen het Turkse leger.

Amerika

 • Tijdens de laatste fase van de Indiase oorlogen in de Verenigde Staten (begin 1860 tot midden 1880): In het bijzonder groepen van de Chiricahua - Apaches in het Arizona Territory en in het noorden van Mexico ( Chihuahua , Sonora ) leverden eerst onder Cochise en uiteindelijk onder Geronimo aan het superieure Amerikaanse leger een slopende, maar uiteindelijk hopeloze guerrillaoorlog.
 • De 30-jarige strijd voor onafhankelijkheid van de Cubaanse mambises tegen de Spaanse koloniale overheersing 1868-1898 was een guerrillaoorlog in zijn militaire fasen en eindigde met de bezetting van Cuba door de VS.
 • De oudste nog actieve guerrillabeweging is de FARC in Colombia .
 • De strijd van het EZLN voor de rechten van inheemse volkeren in Mexico , sinds 1994.
 • De guerrillastrijd van de groep rond Che Guevara in Bolivia mislukte in 1967 door een gebrek aan steun van de bevolking.
 • Van 1967 tot 1973 bestond in het noordoosten van Brazilië de communistische guerrilla van Araguaia , die volledig werd neergeslagen door de Braziliaanse strijdkrachten.
 • De strijd van de maoïstische Sendero Luminoso kostte bijna 70.000 mensen het leven in Peru .
 • De strijd van de FMLN ( El Salvador ) en de guerrillagroepen in Guatemala eindigde met vredesakkoorden.

Afrika

Geschiedenis van de "kleine oorlog"

Carl von Clausewitz , maar ook anderen voor hem, definieerden de "kleine oorlog" als het gebruik van lichte troepen op de flanken en in de achterkant van de vijand - dus de huzaren werden niet alleen gebruikt voor verkenning, maar ook om vijandelijke bevoorrading te verstoren. In de infanterie werden de Kroaten en de jagers gebruikt voor verspreide gevechten. Deze bekende guerrillaoorlog, waarmee ze vertrouwd waren, diende als een vorm van strijd voor de groepen gevormd uit randvolkeren van de grote Europese rijken, zoals de Kroaten of Bosniërs. Ze hadden vooral ervaring opgedaan in de strijd tegen de Turken. De Akıncı werden door het Turkse leger gebruikt als lichte troepenmacht achter de vijandelijke linie.

In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1776-1783) ontwikkelde de vechtstijl van de "kleine oorlog" zich voor het eerst niet alleen als verzetsoperaties door kleine gewapende milities tegen superieure conventionele legers, maar als een alomvattende strategische reactie van een oorlogvoerende partij. De Britse troepen, die tactisch in open formatie vochten, waren verwikkeld in een slopende uitputtingsslag, die ze uiteindelijk verloren. Sindsdien heeft kleinschalige oorlogsvoering zich ontwikkeld als een asymmetrisch antwoord op de kracht van conventionele strijdkrachten.

Het eerste gewapende conflict met guerrillakarakter en met deze naam is de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Franse bezettingstroepen van 1807 tot 1814, die zich uitbreidde tot de Volksoorlog. Hoewel de reguliere Spaans-Britse troepen de oorlog beslisten, droegen ongeregelde ongeregelden of guerrilla's echter aanzienlijk bij tot de nederlaag van de Fransen. Dit was vooral te danken aan de goede organisatie van het verzet en de gunstige topografie van de berglandschappen voor een guerrillaoorlog, die goede schuilplaatsen bood. In het open land kon de guerrilla echter niet standhouden tegen conventionele troepen.

In die tijd waren conventionele troepen vooral gericht op intense schermutselingen en veldslagen in de 'grote oorlog' ( linie-tactiek ). Later namen ze echter de guerrilla-vechtstijl over, die werd gekenmerkt door invallen, hinderlagen en aanvallen op de aanvoerlijnen achter de eigenlijke oorlog. Het guerrillagevecht werd een tactische variant waarvoor eenheden met speciaal opgeleide soldaten (meestal zogenaamde jagers ) werden ingezet omdat ze flexibeler en mobieler waren dan de conventionele linietroepen. Kenmerkend voor de kleine oorlog waren militaire conflicten, waarbij numeriek kleine divisies operaties ondernamen om de vijand te verzwakken, maar zonder tot een beslissing te kunnen komen. Het zou kunnen worden uitgevoerd naast grote operaties door het hoofdleger. Typische voorbeelden zijn de inzet van de vrijkorpsen van de coalitietroepen in 1813 en de Franc-tireurs in 1870. Ook de steun van de bevolking voor de verzetsoorlog van ongeregelde troepen en bendes speelde een belangrijke rol, zoals onder meer bleek in de Tiroolse opstand onder Andreas Hofer .

Ook de Poolse opstand in 1863 en de Boerenoorlog in 1901 werden met guerrilla-tactieken uitgevochten.

In de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) voerde het keizerlijke Russische leger geplande guerrilla-acties uit tegen de Japanse invasie van Sakhalin .

Juridische evaluatie

De manier van strijden tegen de guerrilla's wordt beschreven als onconventionele oorlogsvoering met het oog op de Geneefse Conventies en de Haagse Landoorlog Regelgeving . Deze internationale verdragen regelen de rechtsgrondslag van internationale gewapende conflicten. In de ontwikkelingsfase komt de guerrilla meer overeen met de term levée en masse , zoals gedefinieerd in de Haagse Landoorlogregeling (vandaar ook "Volksoorlog"). Pas als de guerrilla's de laatste stap hebben gezet om een ​​bevrijdingsleger te worden, worden hun strijders beschouwd als onderdeel van een militaire commandostructuur, als strijders onder de Haagse Landoorlog Regelgeving. Zolang het de oriëntatie op een deelstaatregering ontbeert, worden guerrillastrijders beschouwd als niet-strijders en worden ze meestal behandeld als opstandelingen en/of gecriminaliseerd (bijvoorbeeld door hen diefstal, beroving of andere misdaden toe te schrijven).

Dit omvat de oprichting van feitelijke of schijnbare politiek-democratische structuren ( Asamblea de Guaímaro in de Cubaanse Onafhankelijkheidsoorlog of het parlement van de Palestijnse PLO ) evenals politieke missies in het buitenland ter ondersteuning van staten of in internationale organisaties zoals de VN . De introductie van duidelijke commandostructuren, een hiërarchisch-militaire orde met de bijbehorende rangen, is bedoeld om de gelijkwaardigheid van de guerrilla's met het conventionele tegenleger te benadrukken, vooral in de laatste fase van de ontwikkeling van het revolutionaire leger. Pas als de tegenstander zich genoodzaakt voelt om officieel met de guerrilla te onderhandelen, is er erkenning als strijdende partij, de zogenaamde "Belligerenz". Politieke erkenning door staten van internationaal belang of erkenning als onderhandelingspartner door de tegenstander vormt de basis voor het bereiken van politieke doelen van de guerrilla's ( zie de discussie over de erkenning van de Palestijnse PLO). Alleen als strijdende partij blikje guerrillastrijders beweren gevangene-of-oorlog de status na de opname.

Guerrilla-tactieken

De "typische" guerrilla-tactiek bestaat erin dat kleine, onafhankelijke gevechtseenheden de superieure vijand in zijn achterland uitputten met "speldenprikachtige" militaire acties en zich onmiddellijk na elke inzet terugtrekken. Deze procedure staat ook bekend als hit and run (Engelse hit and run betekent eigenlijk " ontsnappen aan een ongeval "). Buiten hun gevechtsmissies zijn de guerrillastrijders meestal niet herkenbaar als soldaten.

voordelen

Er zijn geen getrainde troepen nodig voor guerrillaoorlogvoering. Elke persoon in de bevolking kan mogelijk schade toebrengen aan de vijand. Zo openden leden van het verzet in bezet Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog vaak de brandstofkranen van treinen, zodat ze niet konden rijden vanwege brandstofgebrek. Voor dergelijke acties is ervaring noch bewapening nodig. Tegelijkertijd moet het vijandige leger een veroveringsoorlog voeren, d.w.z. de guerrilla's opsporen en uitschakelen. In het meest gunstige geval voor de doelen van de guerrilla veroorzaakt het woede onder de bevolking door middel van acties als huiszoekingen en ID-controles. Ondertussen kunnen de guerrilla's die zich onder de burgerbevolking verschuilen, toeslaan waar de vijand het zwakst is. Aanvallen op de guerrilla's zijn erg moeilijk zonder de burgerbevolking te raken.

In zijn boek Mongols, Huns and Vikings noemt de historicus Hugh N. Kennedy de 'nomadenparadox' als een beslissend voordeel van nomadische veroveraars ten opzichte van hoge culturen. Hij gaat terug naar de tijd van de eerste stedelijke beschavingen in Mesopotamië , die ondanks hun militaire superioriteit werden verslagen door nomadische volkeren. Naast hun hoge mobiliteit was hun voordeel dat alle volwassen mannen vechters waren en dat ze hun leiders vooral bepaalden op basis van hun krijgskunsten, terwijl in de steden de commandanten vaak om politieke redenen werden gekozen. Volgens de militaire historicus Max Boot bleef de "nomadenparadox" bestaan ​​tot in de tijd van de moderne guerrillastrijders. [13]

nadeel

Ongetrainde en slecht bewapende guerrilla's kunnen het vijandige leger op zijn best speldenprikken, maar ze niet resoluut treffen. Als gevolg hiervan kan een guerrillaoorlog jaren en decennia aanslepen. Als de vijand met terreur reageert op de burgerbevolking, kan dit ertoe leiden dat de guerrilla steun verliest. Als de guerrilla succesvol wil zijn, moet ze zich vanaf een bepaald punt organiseren. Als de guerrilla te vroeg wordt georganiseerd, kan deze worden "opgerold" door een lid te arresteren als deze meer onthult. Als de guerrilla echter te lang ongeorganiseerd is, kan hij het gevecht niet winnen omdat hij nooit terrein kan veroveren en vasthouden.

theoreticus

Johann von Ewald publiceerde al in 1785 zijn verhandeling over de kleine oorlog in Kassel, die gebaseerd was op zijn ervaringen met de rebellen in de Noord-Amerikaanse koloniën .

Bij het ontwikkelen van hun theorieën gingen theoretici van de guerrillaoorlog meestal uit van ervaringen tijdens de guerrillaoorlog in hun thuisland. De volgende worden beschouwd als belangrijke theoretici van guerrilla-tactieken: [3]

Unter dem Begriff der Stadtguerilla versuchte in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre die linksextremistische Gruppe RAF an Terminologie und Taktik südamerikanischer Befreiungsbewegungen anzuknüpfen.

Anti-Guerilla-Kriegsführung

Abbrennen eines Vietcong-Basislagers durch US-Truppen, My Tho, Vietnam
Gedenkstätte für das Massaker von El Mozote von 1981 in El Salvador . Auf der Suche nach linken Guerilleros ermordete das Batallón Atlácatl der Regierungstruppen 900 Zivilisten. Die Einheit war von US-amerikanischen Special Forces zusammengestellt und in den USA trainiert worden. [14]

Der Guerillakampf stellt eine konventionelle Armee vor Probleme, die es bei zwischenstaatlichen Kriegen nicht gibt:

 • Der Gegner ist nicht eindeutig zu identifizieren. Jede Person, etwa in einem besetzten Land, kann ständig oder zeitweise zur Guerilla gehören, diese militärisch, logistisch oder politisch unterstützen. Das gilt für Männer wie Frauen, auch für Kinder, Jugendliche und alte Menschen.
 • Es gibt keine Front , welche die Anhänger und Gegner des herrschenden Regimes voneinander trennt. So wird meist von Regionen gesprochen, die von der Regierung oder von der Guerillabewegung „kontrolliert“ werden. Ein Gebiet kann aber auch nachts von der Guerillabewegung und am Tag von der Regierung kontrolliert werden. Der Begriff der Kontrolle ist dabei sehr unbestimmt. So kann es vorkommen, dass derselbe Geschäftsmann sowohl an die Regierung als auch an die Guerillabewegung Steuern zahlt.

Durch den Einsatz von Kontraguerilla-Einheiten versucht die reguläre Armee, sich der flexiblen Kriegführung der Guerilla anzupassen – solche Versuche unternahm etwa die US-Armee im Vietnamkrieg . Nicht zu verwechseln ist dies mit der konterrevolutionären Guerilla, die von einer fremden Macht eingesetzt wird, um mit Mitteln der Guerilla-Taktik eine bestehende revolutionäre Regierung anzugreifen – siehe dazu etwa Contra und Contra-Krieg .

Unter dem Vorwand, dass man die Guerilla nach Guerillaart bekämpfen müsse, bestand die Antwort angegriffener konventioneller Streitkräfte immer wieder darin, selbst mit einem eigenen Kampfverhalten zu reagieren, das nicht mehr den Normen regulärer Kriegführung entsprach. Nicht nur die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ist dafür ein Beispiel, auch in der jüngeren Geschichte gingen sogar demokratische Staaten angesichts massiver Guerillaangriffe auf die eigenen Truppen dazu über, die Zivilbevölkerung in den entsprechenden Ländern zu schädigen. Im Algerienkrieg griff die französische Regierung zur routinemäßigen Folter von Inhaftierten und summarischen Exekutionen (sogenannte Französische Doktrin ), im Vietnamkrieg gehörte die Entlaubung großer Wälder durch Chemikalien („ Agent Orange “), die Zerstörung von Ernten (siehe auch Verbrannte Erde ), Politische Säuberungen und vereinzelte Massaker zu den Maßnahmen der US-Streitkräfte und der südvietnamesischen Armee. Darüber hinaus initiierte die CIA das sogenannte Phoenix-Programm , die gezielte Tötung kommunistischer Kader des Vietcong .

Die konventionelle Armee ist durch das Kriegsrecht dazu verpflichtet, humanitäre Mindeststandards zu beachten und muss daher immer versuchen, Zivilbevölkerung und Guerillabewegung voneinander zu trennen. Das kann etwa durch Aufrufe an die Bevölkerung geschehen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Gebiet zu verlassen. Alle nach diesem Zeitpunkt in diesem Gebiet befindlichen Personen werden dann als Guerilleros bezeichnet. Die Bevölkerung, die dieses Gebiet verlässt, muss untergebracht und versorgt werden, wozu sich das Militär meist weder personell, logistisch oder materiell in der Lage sieht. Die so entstandenen campos de reconcentración ( Kubanischer Unabhängigkeitskrieg ) oder concentration camps ( Burenkrieg ) sollten die Kämpfer von der übrigen Bevölkerung trennen und damit der konventionellen Armee ein klar umgrenztes Feindesland für den Angriff definieren. Die in den Lagern herrschende Not (Hunger, Krankheiten) führt jedoch in der Regel zur politischen Stärkung der Guerillabewegung. Eine freiwillige Aussiedlung von Zivilisten aus den von der Guerillabewegung kontrollierten Gebieten wird dadurch unwahrscheinlich.

Die Guerillabewegung setzt in manchen Fällen ihrerseits die Zivilbevölkerung gezielt unter Druck, sofern diese nicht freiwillig kooperiert, was allerdings in vielen Konflikten des 20. Jahrhunderts der Fall war. Die Nötigung der Zivilbevölkerung kann etwa durch gezielten Terror (Erschießungen, Folter und Vergewaltigungen ), erzwungene Geld-, Nahrungs- und Materialabgaben und durch Zwangsrekrutierungen geschehen. Dadurch kann die Zivilbevölkerung in die Situation geraten, von beiden Seiten verdächtigt zu werden, die jeweils andere zu unterstützen. Die FNL im Vietnamkrieg operierte zum Beispiel häufig auf diese Weise. Da die Trennung und Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den genannten Gründen oft nicht möglich war, führte das zur unvermeidlichen und unterschiedslosen Bombardierung von Guerillagebieten durch die reguläre Armee, der alle in dem Gebiet befindlichen Personen zum Opfer fielen. Der Zivilbevölkerung bleibt in einer solchen Situation oft gar keine Wahl mehr, neutral zu bleiben, und sie entscheidet sich dann aus Not heraus für die eine oder andere Seite. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass die Regierungsvertreter oft selbst korrupt sind und die Kommandeure und Soldaten ihrer offiziellen Streitkräfte persönliche (kriminelle) Ziele verfolgen. Dies führt meist dazu, dass die Zivilbevölkerung sich auf die Seite der Guerillabewegung schlägt.

Erfolgreichere Anti-Guerilla-Strategien versuchen, die Guerillabewegung politisch zu isolieren. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen:

 • Die (wirtschaftliche) Lage der Bevölkerung wird verbessert, um Unzufriedenheit zu verhindern/vermindern.
 • Es wird eine der Guerilla ähnliche Kontraguerilla geschaffen, die im Namen der Guerilla Taten begeht, die der Guerilla angelastet werden und sie in den Augen der Bevölkerung diskreditiert (Vietnam, Kuba).
 • Da die Guerilla-Einheiten, besonders in ihrer Entstehungsphase, meist dezentralisiert kämpfen, entstehen häufig kämpfende Einheiten, die nicht die politischen Ziele der Bevölkerung teilen, sondern persönliche Bereicherung oder Macht gewinnen wollen ( Caudillismo ). Dies kann genutzt werden, um die Guerilla zu diskreditieren

Ein Anti-Guerillakampf ist mit militärischen Mitteln nur schwer zu gewinnen, weil es aufgrund der fehlenden Unterscheidbarkeit der Guerillakämpfer von der übrigen Bevölkerung nicht möglich ist, die jedenfalls in den frühen Phasen eines Konfliktes überlegene militärische Macht einzusetzen, ohne gleichzeitig Unschuldige zu treffen. Weiter kann sich die Guerillabewegung immer wieder aus der Bevölkerung verstärken, solange sie deren Unterstützung genießt bzw. über ausreichende Mittel zur Zwangsrekrutierung verfügt.

Die meisten Guerillakämpfe wurden daher nur politisch gelöst, das heißt entweder durch teilweises oder völliges Nachgeben gegenüber den Zielen der Guerillabewegung oder durch Entfremden der Bevölkerung von der Guerilla (so geschehen bei der IRA ).

Unterschiede zwischen Guerilla und Terrorismus

Im Unterschied zu Guerilla zielen Terroristen nicht darauf ab, Gebiete zu erobern oder zu halten, sondern achten darauf, Konfrontation mit feindlichen militärischen Truppen zu meiden, und üben selten direkte Kontrolle auf ein Territorium oder dessen Bevölkerung aus. [15]

Während Terroristen hauptsächlich unbeteiligte Zivilisten zu ihren Opfern machen, attackieren Guerilla vorrangig feindliche militärische Streitkräfte. [16]

Siehe auch

Literatur

 • Fritz René Allemann : Macht und Ohnmacht der Guerilla. Piper, München 1974, ISBN 3-492-02006-2 .
 • Alberto Bayo : Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero . Erste englische Ausgabe: 150 questions for a guerrilla , übersetzt von Hugo Hartenstein und Dennis Harber, Boulder, COLO (Panther Publications) 1963. Spanische Erstausgabe offenbar Mexiko 1955.
 • Ian FW Beckett: Encyclopedia of Guerilla Warfare. Checkmark Books, New York 2001, ISBN 0-8160-4601-8 .
 • Max Boot: Invisible armies. An epic history of guerrilla warfare from ancient times to the present , New York, NY ua (Norton) 2013. ISBN 978-0-87140-424-4 .
 • Gérard Chaliand (Hrsg.): Guerrilla strategies. An historical anthology from the Long March to Afghanistan , Berkeley ua (University of California Press) 1982. ISBN 0-520-04444-4 .
 • Brigadier C. Aubrey Dixon/Otto Heilbrunn: Partisanen. Frankfurt a. M. 1956 (Originalausgabe Communist Guerilla Warfare , London 1954).
 • Richard Gott: Guerrilla Movements in Latin America. Seagull, Calcutta [ua] 2008, ISBN 1-905422-59-8 .
 • Thomas N. Greene (Hrsg.): The Guerrilla and how to fight him. Selections from the Marine Corps Gazette , New York ua (Praeger) 1965.
 • Werner Hahlweg : Guerilla, Krieg ohne Fronten . Kohlhammer, Stuttgart [ua] 1968. (schwedische und italienische Ausgaben).
 • Werner Hahlweg: Moderner Guerillakrieg und Terrorismus. Probleme und Aspekte ihrer theoretischen Grundlagen als Widerspiegelung der Praxis , in: Manfred Funke (Hrsg.): Terrorismus. Untersuchungen zur Struktur und Strategie revolutionärer Gewalt , Düsseldorf (Droste) 1977. ISBN 3-7610-7205-8 .
 • Emanuel Halicz: Partisan warfare in 19th century Poland. The development of a concept . Übersetzt aus dem Polnischen von Jane Fraser, Odense (Odense UP) 1975. ISBN 87-7492-135-5 .
 • Otto Heilbrunn: Die Partisanen in der modernen Kriegführung , Frankfurt a. M. (Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen) 1963 (Originalausgabe Partisan Warfare , London 1962).
 • Beatrice Heuser : Rebellen, Partisanen, Guerilleros. Asymmetrische Kriege von der Antike bis heute , Paderborn ua (Schöningh) 2013. ISBN 978-3-506-77605-1
 • Friedrich August von der Heydte : Der moderne Kleinkrieg als wehrpolitisches und militärisches Phänomen. Neuauflage, Böttinger, Wiesbaden 1986, ISBN 3-925725-03-2 .
 • Robert F. Lamberg: Die Guerilla in Lateinamerika. Theorie und Praxis eines revolutionären Modells. Deutscher-Taschenbuch Verl., München 1972, ISBN 3-423-04116-1 .
 • Werner Mackenbach: Guerilla , in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus , Bd. 5, Argument-Verlag, Hamburg 2001, Sp. 1077–1088.
 • Herfried Münkler : Der Partisan. Theorie, Strategie, Gestalt. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen 1990, ISBN 3-531-12192-8 .
 • Abdul Haris Nasution : Der Guerillakrieg. Grundlagen der Guerillakriegführung aus der Sicht des indonesischen Verteidigungssystems in Vergangenheit und Zukunft , Köln (Brückenbauer-Verlag) 1961 (Originalausgabe Fundamentals of Guerilla warfare and the Indonesian defence system past and future , Jakarta , Information Service of the Indonesian Armed Forces, 1953).
 • Joachim Schickel: Guerrilleros, Partisanen. Theorie und Praxis , München (Carl Hanser Verlag) 1970.
 • Carl Schmitt : Theorie des Partisanen . Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen . Berlin 1963. DNB (Neuaufl. Berlin 1995, ISBN 3-428-08439-X .)
 • Richard Kiessler : Guerilla und Revolution. Parteikommunismus und Partisanenstrategie in Lateinamerika , Bonn-Bad Godesberg (Verlag Neue Gesellschaft) 1975. ISBN 3-87831-192-3 .
 • Percy Cross Standing: Guerilla Leaders of the World from Charette to De Wet , London (Stanley Paul & Co) 1912.
 • Al J. Venter: Portugal's guerrilla wars in Africa. Lisbon's three wars in Angola, Mozambique and Portugese Guinea, 1961–1974 , Solihull (Helion) 2013. ISBN 978-1-909384-57-6 .
 • Freudenberg, Dirk: Theorie des Irregulären. Partisanen, Guerillas und Terroristen im modernen Kleinkrieg. Wiesbaden 2008.

Weblinks

Commons : Guerilla – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Guerilla – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wiktionary: Guerillataktik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
 • Englische Onlineversion von Alberto Bayo: Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero ( 150 questions for a guerrilla ), PDF

Einzelnachweise

 1. Duden online: die Guerilla
 2. a b Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache , 24. Auflage, 2002.
 3. a b c d e f Helga Jung-Paarmann: Guerillakrieg in Lexikon der Politik , München 2003.
 4. Vgl. Duden online:Guerillakrieg undGuerillakampf , siehe jeweils unter „Synonyme“.
 5. Vgl. Duden online: die Guerilla , Bedeutung 2 undGuerillakrieg
 6. Duden online: der Guerilla undGuerillakämpfer , siehe dort auch weitere Synonyme.
 7. Duden online: Guerillero und Guerillera . Duden verzeichnet auch hier nur die leicht eingedeutschte Schreibweise Gueri… ; die Schreibweise Guerrillero bzw. Guerrillera (mit Doppel-r wie im Spanischen) wird in der Fachliteratur jedoch ebenso häufig verwendet.
 8. a b Duden «Etymologie» – Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache , 2. Auflage, Dudenverlag, 1989.
 9. Diccionario de la lengua española : guerra (spanisch)
 10. Arnd Krüger : Sport und Politik. Vom Turnvater Jahn zum Staatsamateur. Hannover: Fackelträger 1975.
 11. Eric Hobsbawm, Bandits , Hachette, 2010.
 12. John Anthony Davis, Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy , Macmillan Education, 1988.
 13. Max Boot: The Evolution of Irregular War: Insurgents and Guerrillas From Akkadia to Afghanistan (= Auszug aus Max Boot: Invisible armies. An epic history of guerrilla warfare from ancient times to the present. 2013). In: Foreign Affairs , März/April 2013.
 14. Vgl. Thomas Sheehan: Friendly Fascism. Business as Usual in America's Backyard , in: Fascism's Return. Scandal, Revision, and Ideology since 1980 , hrsg. v. J. Richard Golson, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1998, S. 260–300 ( PDF ( Memento vom 20. Juni 2015 im Internet Archive )).
 15. Bundeszentrale für politische Bildung: Die Definition von Terrorismus | bpb. Abgerufen am 21. Dezember 2017 .
 16. Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf (Hrsg.): Das Terrorismus Lexikon: Täter, Opfer, Hintergründe. 2006, ISBN 3-8218-5642-4 , S. 20.