Hulp: Woordenlijst

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Deze lijst met woorden verklaart technische termen en afkortingen die:

 • zijn niet algemeen bekend en worden uitsluitend of voornamelijk gebruikt in discussies tussen gebruikers van Wikipedia of
 • een betekenis hebben gekregen die afwijkt van het algemene gebruik in de context van Wikipedia-discussies.

woordenlijst

Als een gekoppeld woord wordt voorafgegaan door een hekje # , wordt er naar de relevante sectie op deze woordenlijstpagina gesprongen wanneer u erop klikt. Links zonder voorafgaand dubbel kruis leiden je weg van deze kant.


Afkortingen die hier niet te vinden zijn, kunt u ook opzoeken op:

Mocht er ondanks alles toch nog iets onduidelijk zijn, dan kun je je vraag kwijt onder Wikipedia: Vragen over Wikipedia .



speciaal karakter

 • @: Het apenstaartje ( engels apenstaartje) - in de volksmond slingeraap genoemd - wordt gebruikt wanneer iemand in een discussie wil verwijzen naar zijn reactie op een eerdere opmerking van iemand anders. Als u bijvoorbeeld wilt reageren op een opmerking van gebruiker Fränzchen, wordt @ Fränzchen:… meestal voor het antwoord geschreven. Zie ook sjabloon: antwoord .
 • +1
  • In een discussie: akkoord met bovenstaande.
  • In een samenvattingsregel: een punt toevoegen aan een lijst, opsomming, enz.; zie Help: Samenvatting en bronnen .
 • +2, +3 enz.: In een samenvattingsregel: voeg 2, 3 of meer punten toe aan een lijst, opsomming, enz.; zie Help: Samenvatting en Bronnen

0-9

 • 3RR: Three-revert-regel, de three-revert-regel is een regel in de Engelstalige Wikipedia die stelt dat een gebruiker een wijziging niet meer dan drie keer binnen 24 uur ongedaan mag maken in het geval van inhoudelijke conflicten. Een overtreding wordt bestraft met een tijdelijke #user block . In de Duitstalige Wikipedia kon deze regel niet prevaleren, maar #Edit-Wars zijn nog steeds ongewenst. Beheerders kunnen ze stoppen door het controversiële artikel of de betrokken gebruikers te verbieden.
 • 3M: Afkorting voor # Third Opinion .
 • 7 dagen: meestal gebruikt als aanvulling op een bezwaar tegen een # snelle verwijderingsverzoek: Een gebruiker die dit argument gebruikt, geeft aan het niet eens te zijn met de motivering van het verzoek en dat het verwijderen van de betreffende #pagina regelmatig wordt besproken # verwijderingsdiscussie wil zien. Dit laat 7 dagen over voor discussie en herziening (de deadline gespecificeerd in de # verwijderingsregels ). Deze verklaring staat dus gelijk aan een stem voor schrapping van het artikel in zijn huidige vorm, maar kan verouderd raken door verbeteringen aan de artikeltekst - in tegenstelling tot een "irrelevante" stemming.

A.

 • ABF: Een ssume b ad f Aith, tegenover #AGF
 • ABM: maatregel voor het scheppen van banen, tijdrovend hard werken dat weinig zin heeft, wordt spottend aangeduid als maatregel voor het scheppen van banen
 • Stemmen rekening , de stemming rekening: A # single-purpose-account dat maakt #Alibiedits voor het verkrijgen #voting een vergunning en dus in staat zijn om deel te nemen aan stemmen.
 • AdT: Artikel van de dag
 • Beheerder, Beheerder, Beheerder: Gebruikers met speciale rechten. Voor meer informatie, zie Help: FAQ voor medewerkers # Wat is een beheerder? Wat is een sysop? en Wikipedia: Beheerders
  • Administratieve aanpak, administrator aanpak: In geval van strijdigheid met een verwijderingsbesluit zal overleg worden gezocht met de verantwoordelijke administrator. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de verwijderingstest worden gebruikt. Op de laatste pagina wordt verwezen naar dit zogenaamde administratieve adres .
  • Adminkandidatur, AK: Adminkandidatur = kandidatuur voor #administrator , of de overeenkomstige stem; zie Wikipedia: Kandidaten # Adminkandidaturen
  • Beheerdersprobleem, beheerdersprobleem , AP: Een probleem met een #beheerder . Als een Wikipedian van mening is dat een beheerder misbruik heeft gemaakt van zijn uitgebreide rechten, kan hij dit invullen op de Wikipedia: Beheerders / Problemen pagina.
  • Herverkiezing van beheerders , AWW: Wikipedia: herverkiezing van beheerders is een gestandaardiseerde procedure om bepaalde #administrators te verzoeken zich voor een nieuwe verkiezing te houden ("herverkiezing"), of een dergelijke verkiezing af te dwingen.
 • Afd: Artikel v oor d eletion, Wikipedia: Deletion kandidaten voor verwijdering voorgesteld artikelen; zie ook onder # verzoek om verwijdering en #Vfd .
 • AGF: Ga ervan uit dat u te goeder trouw bent . Een basisprincipe van Wikipedia: de meeste gebruikers willen het project helpen, niet schaden; zie Wikipedia: Ga uit van goede bedoelingen .
 • AK: Afkorting voor #Adminkandidatur .
 • Alibiedit: Een #post die weinig of geen inhoudelijke relevantie heeft, maar vooral dient om statistieken te vervalsen en dus b.v. B. #om stemrecht te verkrijgen.
 • Alwetende vuilnisbelt: een grapje tot denigrerend voor Google
 • Registratie zie Help: Registratie
 • Anonimiteit: het is het recht van een Wikipediaan om anoniem te blijven. Respecteer daarom deze wens absoluut; Als iemand echter zijn echte naam op zijn gebruikerspagina vermeldt, is dit een teken dat hij afstand heeft gedaan van anonimiteit. Sommige Wikipedianen (vooral in Engelstalige landen) gebruiken "anonieme gebruiker" of "anon" voor een gebruiker die niet is ingelogd. Maar dit is verwarrend omdat je je kunt registreren en toch anoniem kunt blijven zolang je niet te veel over jezelf prijsgeeft. Zie Wikipedia: Anonimiteit .
 • ANR: Afkorting voor #Article naamruimte .
 • AP: Afkorting voor #beheerdersprobleem .
 • Artikel: Een artikel op Wikipedia is een pagina die een beperkt encyclopedisch onderwerp behandelt onder één trefwoord . Er zijn ook project- en andere #pagina's in Wikipedia. Zie Wikipedia: Artikel .
 • Artikelnaamruimte, ANR: Het gebied van het eigenlijke encyclopedieartikel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de #gebruikersnaamruimte en de Wikipedia-naamruimte; zie help: naamruimten # ANR .
 • Itemverzoek: Op het gebied van kwaliteitsborging, met name de schrappingskandidaten, voor een onbezette en ontoereikende stomp, waarvan de bijlage meestal duidt op een duidelijke intentie tot verdere herziening door andere medewerkers; duidelijk te onderscheiden van Wikipedia: Artikelverzoeken .
 • Verenigingsblaster:
  • Een #artikel dat een onvoldoende gestructureerde verzameling gedachten bevat of voornamelijk bestaat uit ongestructureerde links. Artikelen die slechts zijdelings met het onderwerp te maken hebben en niet in de eigenlijke tekst passen, worden in een aparte rubriek "Zie ook" gelinkt. Evenals #onderwerp ringen ongewenst.
  • Op een # disambiguation pagina ongewenste items waarvan de betekenis niet gelijkluidend aan het sleutelwoord, maar z. B. Vertegenwoordigt termen waarin alleen de wortel van het woord identiek is. Op de pagina Lambda (het ondubbelzinnig maken) worden de trefwoorden lambdaplaat en lambdasonde bijvoorbeeld niet vermeld omdat ze niet kunnen worden vervangen door de term lambda ; Dergelijke trefwoordenlijsten worden daar in plaats daarvan geleverd door de sjabloon: Index in het gebied »Zie ook«. Zie Wikipedia: Disambiguation # Entries .
  • Een onderwerpcategorie die een duidelijk afgebakende inhoudsspecificatie mist: dit kan ertoe leiden dat deze wordt gevuld met artikelen die slechts heel ver weg zijn of die in zeer specifieke contexten met het onderwerp te maken hebben
 • Associatieve verwijzingen: het hoofdstuk "Zie ook" van een artikel bevat links (verwijzingen) die thematisch gerelateerd zijn aan het artikel, maar die niet in de context worden genoemd, zie Wikipedia: Associatieve verwijzingen .
 • Informatie, AU: Op Wikipedia: Informatie #Gebruikers beantwoorden algemene kennisvragen van andere gebruikers.
 • Autoblock: Het automatisch blokkeren van het IP-adres van een gebruiker wanneer het wordt geblokkeerd.
 • Automatisch bevestigd : zie #Lock .
 • Auteur: Een "auteur" is iemand die op Wikipedia schrijft; Er wordt eerder iemand bedoeld die permanent aan het werk is en vooral grotere passages schrijft.
 • AWW: Afkorting voor #admin opnieuw kiezen .
 • AZ: automatische samenvatting

B.

C.

 • Hoofdlettergevoelig: betekent dat een zoekopdracht hoofdlettergevoelig is . De Wikipedia-zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig .
 • Hoofdstuk: De nationale verenigingen van Wikimedia worden in het Engels lokale hoofdstukken genoemd . Dit Engelse woord is echter niet gebruikelijk in het Duits. Bovendien mag lokaal nooit worden vertaald als "lokaal", aangezien het Duitse woord verwijst naar een plaats zoals een stad of een kleine regio. Veel voorkomende uitdrukkingen in de Duitstalige wereld van Wikimedia zijn "regionale vereniging" of "nationale organisatie".
 • Checkuser (CU): Softwarefunctie waarmee de IP-nummers van geregistreerde gebruikers kunnen worden bepaald. Om redenen van gegevensbescherming is het alleen toegankelijk voor enkele bevoegde personen en wordt het alleen gebruikt in geval van aanzienlijk misbruik van gebruikersaccounts. Meer op Wikipedia: Checkuser .
 • Commons: Volledige naam: Wikimedia Commons; Zusterproject van Wikipedia voor de centrale opslag van afbeeldingen, video's, muziek, teksten en gesproken teksten voor alle Wikimedia-projecten. Zie Help: Wikimedia Commons . Zie ook: Wikipedia: zusterprojecten , in het bijzonder het sjabloon: Commons .
 • Commonscat: Een categorie op Wikimedia Commons. In een Wikipedia-artikel (bijvoorbeeld driemastbloemen ) kan het handig zijn om te linken naar de overeenkomstige categorie op Wikimedia Commons met behulp van de sjabloon: Commonscat , omdat de afbeeldingen die bij het onderwerp horen daar staan. Het zal er zo uitzien:
Commons : Driemastbloemen - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden
Zie ook: Wikipedia: Tekstmodules / zusterprojecten .

NS.

e.

 • Bewerken: Zie #post
 • Aantal bewerkingen: aangezien gebruikers meer rechten kunnen hebben, afhankelijk van het aantal bewerkingen (bijvoorbeeld het recht om te stemmen bij verkiezingen), is het tellen van de bewerkingen soms belangrijk. Zie Wikipedia: aantal artikelen .
 • Edit intro: Een edit intro is een tekst die (in tegenstelling tot de edit melding) alleen wordt opgeroepen wanneer deze via een link wordt benaderd; zie Help: Editintro .
 • Opmerking bewerken: Een naam voor de tekst die is ingevoerd in de samenvattingsregel, zie Help: Samenvatting en bronnen .
 • Editnotice: Een editnotice is het vak boven het bewerkingsvenster. Het toont verschillende (help)teksten specifiek voor de namespace, maar kan ook afzonderlijk worden geconfigureerd als waarschuwingsbericht voor bepaalde pagina's; zie help: Editnotice .
 • Edit-War, EW: Engels voor 'change war' of 'edit war'. Men spreekt van bewerkingsoorlog wanneer twee of meer gebruikers om de beurt de wijzigingen die door de ander op een pagina zijn aangebracht ongedaan maken ( terugdraaien ). Een deelnemende gebruiker wordt een edit warrior genoemd . Zie Wikipedia: Edit-War . Editwars worden geblokkeerd door beheerders met # gebruikers- of artikelblokkeringen . (Niet te verwarren met bewerkingsconflict ).
 • EDP , Vrijstellingsdoctrinebeleid : Vrijstelling voor media die zijn beperkt door copyright; zie Wikipedia: beeldrechten
 • Toegangscontrole (niet te verwarren met de gebruiker met dezelfde naam , die geen officieel Wikipedia-orgaan is.)
 • Instellingen: In de bovenste opdrachtbalk vindt de ingelogde gebruiker zijn speciale pagina "Instellingen" , waar hij zijn gebruikersgegevens, het uiterlijk van de Wikipedia (skin) en meer kan wijzigen. Zie Help: Instellingen .
 • Individueel bewijs of NL: Een specifiek bewijs van oorsprong van kennis, "wat staat in de voetnoot". Men spreekt ook van een bon; zie: Wikipedia: Bewijs .
 • Itemization Error: Dit bericht komt vaak voor wanneer de sectie Referenties in het artikel ontbreekt of als er andere codefouten zijn gemaakt. Zie Help: Gespecificeerd bewijs .
 • Single-purpose account, EZK: Geregistreerde gebruikers wiens bewerking grotendeels beperkt is tot een bepaald deelgebied, zie Wikipedia: Single-purpose account
 • ELW: zie onder # verwijderingsverzoek
 • enterlen: Staat voor het verwijderen van een klaar notitie (zie #erlen )
 • Ontwikkelingsversie : Zie #stable versie
 • Deswurb: Herformuleer of herschrijf onbegrijpelijke of opgeblazen tekst (zie #Geschwurbel ) op een begrijpelijke manier tot de essentie.
 • NL: Zie #Individueel bewijs
 • EOD: netwerkjargon: Einde discussie ( Engels , (bijvoorbeeld einde discussie) op bepaalde discussiepagina's #Vandalismusmeldungen ) gebruikt om aan te geven dat een onderwerp niet verder besproken wordt. Ingrijpen , etc. kan leiden tot een #user block .
 • EOF: Netzjargon: eigenlijk End of File , gebruikt op bepaalde discussiesites zoals Wikipedia: Lock check om aan te geven dat een onderwerp niet meer wordt besproken. Ingrijpen , etc. kan dan leiden tot een #user block .
 • erg: Geeft in het samenvattingsveld aan dat er een toevoeging is gedaan, d.w.z. er is alleen iets toegevoegd, maar er is niets veranderd in de bestaande inhoud.
 • Erlen, Elzenplant: Een grapje voor het plaatsen van een klaarstaande opmerking (goedgekeurd) binnen een kop (bijv. op Wikipedia: Vandalismerapport ) of gebruik van de {{ done | - ~~~~}} (bijv. B. in een redundantie of discussie over kwaliteitsborging ).
 • Exclusionisme, Exclusionist: Voorstanders van het verhogen van de kwaliteit door het uitsluiten van artikelen met weinig inhoud. Verwijdert graag overbodige en inferieure artikelinhoud en/of staat voor een strikte interpretatie van de #relevantiecriteria . In tegenstelling tot de #inclusieve . Een uitsluitingsactivist die naar zijn mening # verwijderingsverzoeken doet op artikelen die niet geschikt zijn voor Wikipedia, is een #verwijderaar .
 • EZK: zie # single-purpose account

F.

 • Fach-Qualitätssicherung (Fach-QS): Wikipedia: kwaliteitsborgingspagina 's die alleen over bepaalde onderwerpen gaan. Ze zijn vaak aangesloten bij #portals of #editors . Zie Wikipedia: Vakspecifieke kwaliteitsborging en opmerking van de #redactie
 • Fair use : Engels voor 'passend, fatsoenlijk gebruik'. In de Engelstalige Wikipedia kan een auteursrechtelijk beschermd werk worden gebruikt als de vermeende belangen van de rechthebbende niet worden geschaad. Een voorbeeld is een stilstaand beeld uit een film die Wikipedia illustreert, maar niet leidt tot economische verliezen voor de producent; zie redelijk gebruik . Deze juridische mening wordt niet gepraktiseerd in de Duitstalige Wikipedia en op #Commons .
 • Fancruft: (in het Engels cruft = 'overbodige rotzooi') [1] Meestal puur gebaseerd op primaire literatuurbeschrijvingen van fictieve inhoud die alleen interessant zijn voor fans en vaak in strijd zijn met principes zoals het verbod op #theoriebevinding en het neutrale standpunt . Ook wel fan swurl genoemd (zie #Geschwurbel ).
 • Vast IP: Zie IP-adres # Statische adressering
 • (...) fix: Kleine correctie, van Engels naar repareren (repareren, rechttrekken, herstellen); Voorbeeld: fix (niet gespecificeerde kleine correctie), linkfix (correctie van een verbroken link ), katfix (correctie van een categorisatie)
 • Flusspferd: Mitarbeiter im Geographiebereich, der sich vor allem mit Artikeln über (Fließ-)Gewässer befasst (siehe auch: Vorlage:Flusspferd )
 • Fork (engl. für ‚Gabel'):
  • Ein (Artikel-)Fork bedeutet, dass ein #Artikel in separierte Pro- und Contra-Artikel aufgespalten wird, z. B. Zins und Zinskritik . Dies ist unerwünscht, weil die Kritik nur zu verstehen ist, wenn man auch den Gegenstand der Kritik darstellt.
  • Ein sinnvoller Anlass, einen Artikel zu forken, ist die Auslagerung von eigenständigen Artikelgegenständen, die bisher aus Mangel am Umfang unter dem Oberbegriff abgehandelt wurden.
  • Eine andere Bedeutung von Fork ist eine Aufspaltung des Wikis gemäß Wikipedia:Weiternutzung in einen Klon, der dann von einer anderen Institution als der Wikimedia Foundation weiterbetrieben wird.
 • FVN: Wikipedia: F ragen v on N eulingen
 • FZW: Wikipedia: F ragen z ur W ikipedia

G

 • GA: Gentlemen's Agreement : vereinfachte, nicht korrekte Auslegung der GFDL; siehe Wikipedia:Lizenzbestimmungen/alt GFDL#Praktische Anwendung in Online-Medien
 • Gadget: siehe unter WP:Helferlein oder Skin/Gadgets
 • Gemeinschaft: Als Gemeinschaft ( englisch community ) bezeichnet man im Wikipedia-Kontext diejenigen Menschen, die auf die eine oder andere Weise an der Wikipedia beteiligt sind. Man kann auch in der Mehrzahl sprechen, wenn man die Gemeinschaften der unterschiedlichen Sprachversionen der Wikipedia meint.
 • Geschmacksedit: Bearbeitung, die keine Verbesserung darstellt, sondern lediglich eine Variante durch eine andere, persönlich bevorzugte ersetzt, bspw. Austausch einer Wortschreibweise gegen eine andere, obwohl beide nach den Rechtschreibregeln erlaubt sind; ist im Allgemeinen unerwünscht.
 • Geschwurbel: Ein abwertender Ausdruck für „unverständliche, realitätsferne, inhaltsleere oder ideologische Aussagen“. Typische Begründung für das Löschen einer Textpassage oder eines Artikels.
 • gesichtet: siehe unter #Sichter , Sichtung
 • geSLAt: eine #Seite nach einem #Schnelllöschantrag gelöscht.
 • GFDL, GNU FDL: Eine der Lizenzen der Wikipedia, dieGNU-Lizenz für freie Dokumentation . Siehe auch Lizenzbestimmungen .
 • Glaskugel oder Glaskugelartikel: Ein Artikel über eine noch nicht vorhandene Sache, der sich meist in Mutmaßungen und Gerüchten ergeht und keinerlei Fakten enthält. Solche Beiträge sind für eine Enzyklopädie nicht geeignet und werden, falls es keinerlei Fakten gibt, meist gelöscht.
 • GND-Nr.: Bezeichnet die Identifikations-Nr. der Deutschen Nationalbibliothek (früher auch als PND); siehe Hilfe:GND .
 • GP: Abkürzung für Grundprinzipien
 • Grafikwerkstatt: Seite, auf der #Benutzer beim Erstellen und Bearbeiten von Grafiken Hilfe geben, siehe Wikipedia:Grafikwerkstatt .
 • Grundprinzipien: Die vier unabänderlichen Wikipedia:Grundprinzipien .
 • GSH: Abkürzung für: geringe #Schöpfungshöhe
 • GSV: Wikipedia:Gesichtete Versionen – Hilfeseite zu gekennzeichneten, durchgesehenen & offensichtlich #Vandalismus -freien Artikeln.

H

 • Halbsperrung: siehe #Seitensperre
 • Halbwaise: siehe #Waisenkind
 • Hamster: Ein Spaßbegriff für Wikipedia-Insider. Nachdem vorgeblich Hamster die Wikipediaserver antreiben sollen, wird jede Art von ineffektiver Bearbeitung (viele aufeinanderfolgende Kleinstbearbeitungen eines Artikels (sog. Mikroedits), #Edit-Wars , etc.) als Hamsterquälerei verspottet. Siehe: Wikipedia:Hamster .
 • Hauptseitenveto: Wunsch des Hauptautors eines Artikels, dass der Artikel nicht als Artikel des Tages auf der Hauptseite erscheint.
 • Hauptautor: Der Hauptautor ist der #Autor , der einen #Artikel erstellt beziehungsweise am meisten bearbeitet hat. Der Begriff wird gelegentlich durch Benutzer missbraucht, die viele Bearbeitungen zu einem Artikel beigetragen haben und fälschlicherweise daraus ableiten, mehr Rechte an dem betreffenden Artikel zu haben als andere. Siehe Wikipedia:Hauptautoren .
 • Hausmeister: Damit kann ein #Administrator gemeint sein.
 • Helferlein: Helferlein sind technische Hilfsmittel (Programme), die den Wikipedianern das Schreiben und Ordnen erleichtern, zum Beispiel eine Rechtschreibprüfung. Es gibt einen speziellen Satz vorgefertigter Helferlein in der deutschsprachigen Wikipedia, die einzelnen Helferlein kann man bei den #Einstellungen ein- und ausschalten. Siehe Hilfe:Einstellungen#Helferlein .
 • Herkunftsvorlage: Bezeichnet eine Wikipedia:Babel -kompatible Vorlage, die der Benutzer zur Beschreibung seiner Herkunft (Ortsbezeichnung) verwenden kann. Siehe auch Benutzer:Vorlage .
 • hierzuwiki: Innerhalb der deutschsprachigen Wikipedia (zur Abgrenzung von anderssprachigen Wikipedien oder von Schwesterprojekten)
 • Hinterzimmer: Verwendet, wenn #Diskussionen über öffentliche Projekt-Inhalte (einzelne #Artikel , #Kategorien , #Vorlagen , #Portale etc.) nicht auf der Diskussionsseite der betreffenden Inhaltsseite stattfinden, sondern auf #Benutzer -Diskussionsseiten, wo sie im Nachgang niemand wiederfindet. Das ist nicht nur deshalb von Nachteil, sondern auch, weil durch solches Vorgehen Leute, die die betreffende Inhaltsseite auf ihrer #Beobachtungsliste haben, nicht über diese Diskussion informiert und dadurch aus der Diskussion ausgegrenzt werden.
 • Hinweistexte: Hinweistexte sollen der Orientierung dienen, insbesondere der von neuen Benutzern. Siehe Hilfe:Hinweistexte
 • Historienbild: Ein Gemälde beispielsweise aus dem 19. Jahrhundert, das eine Szene aus dem Mittelalter darstellt. Manche Autoren sehen solche Bilder nicht gerne, da sie oft propagandistischer Art sind. Siehe Wikipedia:Richtlinien Geschichte#Inhaltlich problematische Bilder .
 • Honigtopf (auch Honeypot ): Ein (meist weltanschaulich) umstrittener Artikel, der eine starke Anziehungskraft auf Trolle und #Sockenpuppen ausübt. Erhöhte Häufigkeit von #Edit-Wars , #Vandalismusmeldungen sowie ausführlichsten und oft sterilen #Diskussionen . Siehe auch: #IP-Vandalismus . Der Fachbegriff aus der IT-Sicherheit ist mit einem anderen Wortsinn belegt, siehe Honeypot .
 • (Wiki-)Hounding (dt. „(Wiki-) Belästigung “) bezeichnet eine Form des personenbezogenen Hinterher-Editierens, gegen die es zwar keine offizielle Regel gibt, aber dennoch als unerwünscht gilt.

I

 • Infobox: Kasten, der oben rechts im Artikel stichpunktartig und für ein Themengebiet immer in gleicher Form die wichtigsten Fakten zum Artikelgegenstand stichpunktartig auflistet. Siehe Hilfe:Infoboxen und Formatvorlagen nach Themengebieten .
 • Inklusionismus, Inklusionist: Eine großzügige Haltung dazu, welche Artikel in die Wikipedia aufgenommen werden sollen und welche Qualität Artikel mindestens haben sollten. Der Gegensatz dazu ist der #Exklusionist . Siehe auch: meta:Inklusionismus .
 • Interessenkonflikt, IK: Interessen, die dem Grundprinzip des neutralen Standpunktes in der Wikipedia entgegenstehen, siehe hierzu Interessenkonflikt
 • interner Link/Verweis: Ein interner Verweis führt zu einer anderen Seite innerhalb der Wikipedia (meist einen anderen Artikel); siehe Hilfe:Links#Links innerhalb der Wikipedia . Im Gegensatz hierzu heißen externe Verweise Weblinks und führen auf eine andere Internetseite.
 • Interlanguage: Verknüpfung zweier Seiten zum gleichen Thema in zwei Sprachversionen des gleichen Wiki-Typs.
  Beispiel: Artikel zu William Shakespeare in der deutschsprachigen und der englischsprachigen Wikipedia verweisen aufeinander; genauso vom deutschsprachigen Artikel Taschenmesser zum englischsprachigen Pocket knife .
  Kein Interlanguage ist hingegen die Verbindung von „William Shakespeare“ in einer Wikipedia und einer Wikisource .
  Siehe Hilfe:Internationalisierung .
 • Interwiki(-Verlinkung/-Link), IW, iw: Der Begriff bezieht sich allgemein auf die Verlinkung von Seiten zwischen Wiki-Projekten. Der häufigste Spezialfall ist Interlanguage . Man verwendet den Begriff auch für die entsprechenden Befehle (für die Links in andere Sprachversionen) in einem Artikel in ihrer Gesamtheit. Siehe Hilfe:Interwiki-Links . (Zu unterscheiden vom #Wikilink , der in erster Linie eine Verlinkung innerhalb einer Sprachversion meint.)
 • IP, IPler: Als „IP“ oder „IPler“ werden im Wikipedia-Jargon nicht angemeldete #Benutzer genannt, die Beiträge in der Wikipedia hinterlassen. In der #Versionsgeschichte sind sie nur über ihre IP-Adressen identifizierbar. In Diskussionen ist es darüber hinaus auch üblich, IP-Nutzer der Eindeutigkeit halber mit ihrer vierteiligen IP-Nummer anzusprechen, wenn man auf ihren Beitrag antwortet. Manche angemeldete Benutzer behandeln IPler abfällig, denn der meiste #Vandalismus wird von nicht angemeldeten Nutzern begangen. Zudem sind sie im Gegensatz zu angemeldeten Benutzern oft nicht einer Einzelperson zuzuordnen und haben damit etwas schwer Fassbares, weil es sich bei den meisten IP-Adressen um dynamische IP-Adressen handelt, die auch in DSL-Zeiten mindestens einmal am Tag wechseln („ Zwangstrennung “). Konstruktive Beiträge sind aber auch von unangemeldeten Benutzern stets willkommen!
 • IP-Vandalismus: Deutlich gehäufter #Vandalismus von unterschiedlichen nicht angemeldeten Benutzern (sog. #IPler ). Von dem Phänomen betroffen sind häufig #Artikel , deren Gegenstand in Lehrplänen der Mittelstufe vorkommt oder ein Geschlechts- bzw. Fäkal -Kontext ist. Über #Reverts hinaus folgen auf diesen Vandalismus je nach Lage temporäre Sperren der dynamischen IP-Adressen, unbefristete Sperren der Proxy-IPs oder auch #Halbsperrungen der jeweiligen Seiten. Da viele IPler konstruktive Beiträge leisten, ist der Ausdruck IP-Befall umstritten und wurde mehrfach als Unwort des Jahres vorgeschlagen. [2]

J

K

L

→ Zu den Abkürzungen LAE, LAZ, LD, LK, LP siehe unter #Löschantrag .

 • LA
 • Laudatio : In der Wikipedia meist der Vorstellungstext für einen Adminkandidaten oder einen anderen Kandidaten für ein Amt, siehe Wikipedia:Kandidaturen .
 • Lemma: Ein Stichwort in einem Lexikon, in der Wikipedia meist synoym für #Artikel -Titel verwendet; siehe Lemma (Lexikographie) .
 • Lemmakaperung: Verschiebung eines #Artikels und Überschreiben der entstehenden #Weiterleitung mit eigenem neuen Inhalt. Seltener auch das komplette Überschreiben eines Artikels mit neuem Inhalt ohne vorherige Verschiebung.
 • Leser: Ein Leser ist jemand, der die Wikipedia liest. Der Ausdruck #Benutzer wird nahezu ausschließlich für registrierte Autoren verwendet.
 • Leserechte erteilen: ironisch für eine #Benutzersperre – also den Entzug der Schreibrechte eines #Benutzer oder einer #IP : Dadurch kann er/sie Wikipedia-Seiten temporär oder in besonders schlimmen Fällen auch dauerhaft nur noch lesen und nicht mehr ändern.
 • Lex: Auf folgende angeblich vorhandene und daher umstrittene ungeschriebene Gesetze berufen sich immer wieder #Wikipedianer in #Diskussionen :
  • Lex Berlin besagt, dass die Relevanz von Straßen von ihrem Standort abhängig sei. [4]
  • Lex Ohoven (benannt nach Chiara Ohoven ) besagt, dass eine Person nicht alleine deswegen für eine Enzyklopädie relevant sei, weil sie als Tochter prominenter Eltern häufig in den Klatschspalten der Medien präsent ist. [5] [6]
  • Lex Tapalovic (benannt nach Toni Tapalovic ) besagt, dass Sportler in Einzelfällen auch dann als Sportler relevant sein können sollen, wenn sie die formalen sportlichen Kriterien nicht erfüllt haben. [7] Siehe auch: #Jungfischbecken .
 • Link: Verweistechnik im HTML -Verfahren (Hypertext). Klickt man auf ein „verlinktes“ Wort, kommt man zu einer anderen Internetseite (siehe Hilfe:Links ). In der Wikipedia unterscheidet man zwischen zwei Arten von Links: Interne Links verweisen auf eine andere Seite innerhalb der Wikipedia ( Hilfe:Links #Links innerhalb der Wikipedia ). Externe Links führen zu Seiten auf anderen Websites (auch Weblinks genannt); siehe Hilfe:Links #Links zu externen Webseiten (Weblinks, URLs) .
 • Linkcontainer
  • Ein kurzer Artikel, dessen Hauptzweck die Darstellung eines Internet-Links zu Werbezwecken ist. Er kann nach den Schnelllöschregeln ohne Diskussion gelöscht werden. Siehe auch: #Spam .
  • Manchmal auch für #Artikel verwendet, die arm an beschreibendem Inhalt sind und hauptsächlich den Zweck haben, in ihrem Text auf möglichst viele andere Artikel zu verweisen.
 • Linkfix (lf): Korrektur eines Links. Ein Link kann von Anfang an falsch gesetzt sein, z. B. auf eine Begriffsklärungsseite anstatt auf das richtige Linkziel verweisen. Ein Link kann aber auch ursprünglich richtig gewesen sein und durch Ereignisse wie z. B. Verschiebungen korrekturbedürftig werden. Auch externe Links können „gefixt“, dh korrigiert, werden.
 • Linkspam: Siehe #Spam .
 • Liste: kann neben einer Aufzählung innerhalb eines Artikels auch eine eigene Artikelform sein. Listenartikel bieten einen Überblick oder eine repräsentative Auswahl zu einem Thema. Der Übergang von Artikel mit Liste zu Listenartikel ist fließend, bei echten Listenartikeln beginnt das #Lemma aber immer mit „Liste von/der …“. Siehe Wikipedia:Listen .
 • Literaturspam: Siehe #Spam .
 • Lizenz: Die Inhalte (etwa der Text eines Artikels) der Wikipedia sind unter bestimmten Lizenzen eingestellt worden, nämlich derGNU-Lizenz für freie Dokumentation und der Creative Commons Attribution/Share-Alike Lizenz 3.0 . So eine freie Lizenz bedeutet, dass die Inhalte nicht einfach so weiterverwendet werden dürfen, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Sie sind also nicht „gemeinfrei“. – Für Bilder siehe das Stichwort #Bildlizenz .
 • Löschantrag (LA): Wenn ein #Benutzer meint, ein #Artikel sei nicht #relevant oder entspräche anderen #Richtlinien nicht, kann er ihn nach den Wikipedia:Löschregeln zur Entfernung aus der Wikipedia vorschlagen. Diskutiert werden die Fälle auf den #Unterseiten von Wikipedia:Löschkandidaten . Im Zusammenhang mit dem Löschprozess werden folgende Abkürzungen und Begriffe verwendet:
  • LAE / L ösch a ntrag e ntfernen bzw. e ntfernt: Wird oft in der abgekürzten Form als Forderung in Löschdiskussionen verwendet, wenn der betreffende Nutzer meint, dass eines der unter Wikipedia:Löschantrag entfernen genannten Kriterien auf den Löschantrag zutrifft. Wurde in einer Löschdiskussion ein Löschantrag entfernt, wird die entsprechende Diskussion häufig mit „(LAE)“ gekennzeichnet. Zudem wird auf der #Diskussionsseite des Artikels die Vorlage:Löschantrag entfernt zuoberst eingesetzt.
   • ELW / E ntfernen von L ösch w arnungen: Veralteter Begriff für LAE; WP:ELW ist eine #Weiterleitung auf Wikipedia:Löschantrag entfernen .
   • LAZ / L ösch a ntrag z urückgezogen: Wird verwendet, wenn in einer Löschdiskussion ein Löschantrag vom Antragsteller selbst entfernt wird. Damit ein Spezialfall von LAE.
  • LD / L ösch d iskussion: Diskussion über die Wikipedia:Löschkandidaten .
  • LK / L ösch k andidaten: Artikel, die zur Löschung vorgeschlagen wurden.
  • Löschhölle: Eine drastische Beschreibung der Löschdiskussionen, in denen oft hitzig, emotional, kontrovers und damit leider allzu oft unsachlich diskutiert wird. Siehe auch: #Wikiquette
  • LP / L ösch p rüfung: Anlaufstelle für #Benutzer , die meinen, ein Artikel sei zu Unrecht gelöscht oder behalten worden; siehe Wikipedia:Löschprüfung . Dort findet jedoch keine zweite Löschdiskussion statt, vielmehr wird dort lediglich überprüft, ob der löschende Administrator im Rahmen seines legitimen Ermessensspielraums gehandelt hat.
  • LR / L ösch r egeln: siehe Wikipedia:Löschregeln ; WP:LR leitet dorthin weiter.
  • Trollantrag: Zu Troll (Netzkultur) ; Löschantrag, der nicht direkt die Löschung des betreffenden Artikels zum Ziel hat, sondern mittels einer provokanten Begründung Aufmerksamkeit auf eine andere (Lösch-)Diskussion lenken soll. Wird auch verwendet für (massenhaft gestellte) Löschanträge, die auf Artikel abzielen, die ganz offensichtlich nicht unter die Löschkriterien fallen (siehe hierzu auch Wikipedia:Löschregeln#Nicht akzeptierte Löschbegründungen ).
 • Logbuch: Logbücher gibt es zu jedem Artikel und jedem Benutzer. Darin werden unter anderem Seitenverschiebungen, -löschungen und -sperrungen bzw. #Benutzersperren und -rechte protokolliert; siehe Hilfe:Logbücher .
 • LTA : L ong T erm A buse: Ein Benutzer, der in der Wikipedia für seinen langjährigen #Vandalismus oder Trollerei bekannt ist, dafür gesperrt wird und dennoch immer wieder kommt.

M

N

 • Nachtreten: Siehe Nachtreten
 • Namenskonventionen: Richtlinien der deutschsprachigen Wikipedia, die festlegen, unter welchem Lemma ein Artikel anzulegen ist, insbesondere bei Transkriptionen und -literationen ein häufiger Streitgrund. ( Wikipedia:Namenskonventionen )
 • Namensraum: Die Seiten in der Wikipedia sind auf sog. Namensräume ( englisch namespace ) verteilt. Diese Seite hier gehört beispielsweise zum Namensraum „Hilfe“ und hat dementsprechend das #Präfix „Hilfe:“ vorangestellt. Andere Namensräume sind „Wikipedia:“, „Benutzer:“, „Diskussion:“. Die eigentlichen Artikel mit enzyklopädischem Inhalt befinden sich im so genannten Artikelnamensraum und haben kein Präfix; siehe Hilfe:Namensräume .
 • Newbie, zuweilen abwertend auch Noob : Person, die neu im Spiel ist; unerfahrener Benutzer , der besonderer Hilfe bedarf
 • Nick: Von englisch nickname , eine alternative Bezeichnung für den #Benutzernamen .
 • NK: Wikipedia: N amens k onventionen
 • NOR: ‚No Original Research', siehe #Theoriefindung .
 • NPOV: Abkürzung von englisch neutral point of view , siehe Wikipedia:Neutraler Standpunkt . Gegenteil von #POV .
 • Nulledit: Hilfe:Cache#Nulledit
  • Bearbeitung, bei der nichts verändert wird. Das hat dieselbe Auswirkung wie der #Purge-Befehl , ein Leeren des Servercaches. Nach Klicken auf [Bearbeiten] speichert man den Artikel, ohne etwas zu verändern. Entsprechend wird auch keine neue Version der Seite angelegt. Ein Nulledit aktualisiert die über Vorlagen gesetzten Links und Kategorien, sodass diese auch auf Kategorien-Seiten und Spezial:Linkliste auftauchen.

O

 • Oberkategorie: Um die Oberkategorie eines Artikels (Lemmas) zu erfahren, sind zwei Handgriffe erforderlich. Zunächst klickt man einmal auf den Kategorienlink am unteren Rand des betreffenden Artikels. Es öffnet sich die #Kategorienseite . Am unteren Rand dieser Kategorienseite kann man schließlich die Oberkategorie oder die Oberkategorien einer jeweiligen Kategorie erkennen. Oberkategorien können auf einer Kategorienseite in der gleichen Weise eingefügt werden wie Kategorien zu einem Artikel.
 • Objektkategorie: Der Standard- Kategorietyp , der am häufigsten vorkommt. Siehe Wikipedia:WikiProjekt Kategorien/Einordnung von Kategorien#Objektkategorie („ist-ein“-Einordnung) . Der zweite wichtige Kategorietyp ist die #Themenkategorie .
 • „Oma-Test“: Nach früherem Jargon das Laien-Verständlichkeitskriterium für Artikel. Kritisiert wurde eine damit assoziierte geschlechts- und altersdiskriminierende Konnotation, woran auch Deutungsversuche wie „ o hne m indeste A hnung“ nichts ändern konnten, daher wurde die Richtlinie umbenannt in Wikipedia:Allgemeinverständlichkeit . Die ursprüngliche Benennung ging tatsächlich auf eine Beschreibung zurück, dass auch eine Oma den Artikel eines computer- und wikipediabegeisterten Enkels verstehen können sollte, insbesondere, wenn Themen wie Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften behandelt werden. [8]
 • OP: Offener Proxy oder Open Proxy, vgl. Proxy (Rechnernetz) , Mitarbeit von #IPs über solche Server ist unerwünscht und werden meist generell gesperrt. Siehe auch Wikipedia:Keine offenen Proxys . OP bedeutet daneben auch: original poster , die Person, die mit ihrem Beitrag einen Thread eröffnet.
 • Op: „Operator“: Wikipedia-Admin mit einigen Rechten mehr, siehe Wikipedia:Chat/FAQ#Ops
 • Opt-in: Die ausdrückliche Zustimmung zu einer automatisierten statistischen Auswertung oder Ähnlichem durch Klicken einer Schaltfläche oder Namenseintrag in einer Opt-in-Liste. Das Gegenteil von Opt-out .
 • Opt-out: Der ausdrückliche Ausstieg aus einem ansonsten standardmäßig auf alle Benutzer angewendeten Verfahren. Das Gegenteil von Opt-in .
 • OR: Original Research, siehe #Theoriefindung .
 • Ortsstub: Ein „Ortsstummel“ ist ein kurzer Artikel, der eine geografische Einheit wie eine Stadt behandelt. In vielen Sprachversionen wurden massenweise solche stark schematisch hergestellten Artikel eingestellt, um die Sprachversion größer erscheinen zu lassen. Siehe auch #Poplar Bluff .
 • Oversight, OS: Per Oversight können nicht-öffentliche Personendaten oder potenziell verleumderische Informationen von dazu berechtigten Benutzern (den Oversightern ) aus der Versionsgeschichte oder Logbüchern entfernt werden, so dass sie auch für Admins nicht mehr einsehbar sind. Siehe Wikipedia:Oversight .
 • OT : Off topic = abseits des eigentlichen Themas
 • OTRS: Das bis 2021 in der Wikipedia und anderen Wikimediaprojekten zur Bewältigung des externen E-Mail-Verkehrs eingesetzte Trouble-Ticket-System OTRS , oft auch für das dieses System einsetzende Support-Team gebraucht. Siehe auch: Wikipedia:E-Mail-Kontakt
 • Overrulen: Das Ändern oder Rückgängigmachen einer administrativen Entscheidung durch einen anderen Administrator. Overruling ist unerwünscht, da es zu Konflikten zwischen Administratoren führt. Solche Fälle müssen auf übergeordneten Funktionsseiten im Konsens gelöst werden.

P

 • PA: Persönlicher Angriff. Ein unsachlicher Diskussionsbeitrag eines Benutzers, der einen anderen Benutzer persönlich angreift, statt über die Sache zu diskutieren. Siehe Wikipedia:Keine persönlichen Angriffe .
 • PD
 • PE: Abkürzung für englisch Paid editing , bezahltes Schreiben von Wikipedia-Beiträgen
 • Phabricator: Ende 2014 eingeführtes Managementsystem für die Entwicklung der hinter den Wikiprojekten stehenden Software (nur englisch); darunter Fehlermeldungen und Wünsche für neue Funktionen. Mehr dazu .
 • Ping, jemanden anpingen: Durch Verlinkung eines Benutzernamens jemanden auf eine Diskussion aufmerksam machen, vgl. Echo#Benutzer erwähnen
 • Pipelink: Ist ein interner Link, der durch das nachgesetzte Zeichen | ( Senkrechter Strich , englisch pipe ) anders dargestellt wird, um in den Fließtext zu passen. Beispiel: [[Otto II. (HRR)|Kaiser Otto II.]] erscheint im Text als Kaiser Otto II. Dies sollte nur in bei zwingend notwendigen Fällen angewandt werden; zu Details siehe Wikipedia:Verlinken#Klartextlinks
 • Piranha-Effekt: Bezeichnet in der französischsprachigen Wikipedia das Phänomen, dass sich zahlreiche Benutzer auf einen neuen, kurzen Artikel stürzen und ihn in kürzester Zeit erweitern (siehe „Effet piranha“ in der französischsprachigen Wikipedia). Fragwürdiges Bild, da Piranhas kleine Stücke wegbeißen, anstatt etwas hinzuzufügen.
 • PND-Nr.: Bezeichnet die Identifikations-Nr. der Deutschen Nationalbibliothek und wird gewünscht bei WP-Artikeln z. B. über Personen. Inzwischen aufgegangen in den GND-Nr., siehe Hilfe:GND .
 • Poplar Bluff: Ein Artikel, der rein schematisch auf Grundlage von Datenbank-Informationen erstellt wurde, um der betreffenden Sprachversion der Wikipedia einen weiteren Artikel zu geben. Auf diese Weise soll die Sprachversion eine hohe Artikelanzahl aufweisen. Im Gegensatz zu einem geographical stub ( #Ortsstub ) handelt es sich nicht um einen Stummelartikel ( #Stub ), sondern um einen längeren und auf den ersten Blick natürlich wirkenden Artikel. Die Bezeichnung stammt vom Artikel über die amerikanische Kleinstadt Poplar Bluff in der Volapük -Wikipedia, siehe dort: vo:Poplar Bluff .
 • Portal: Eine Seite in der Wikipedia, auf der Seiten zu einem Thema vorgestellt werden, z. B. Portal:Geschichte oder Portal:Biografien . Eine Übersicht zu allen Portalen bei WP bieten die Seiten Kategorie:Portal: oder Kategorie:Portal:Wissenschaft als Thema . „Portal Wissenschaft“ ist aber z. B. nur eine der zahlreichen anderen Unterkategorien von Portal . Wer also auf der Hauptseite das gewünschte Fachgebiet nicht sofort findet, der muss in den Unterkategorien weiter suchen.
 • POV: Der „point of view“, englisch ursprünglich für einen beliebigen „Standpunkt“ (eine Sichtweise) aus möglicherweise vielen, wird hier aber oft als Gegenteil von #NPOV benutzt und für Artikel verwendet, denen die nötige Neutralität fehlt. Siehe auch: Objektivität , Wertfreiheit .
 • Power- QS : Scherzhafte Bezeichnung für die Nutzung eines Löschantrags bei qualitativ unzureichenden Artikeln zu relevanten Themen. #Inklusionisten werden den Artikel verbessern, damit er nicht gelöscht wird.
 • Präfix bezeichnet im Bezug auf
  • den #Namensraum : Gemeint ist in der Wikipedia ein kennzeichnendes Wort vor einem Lemma, das zu einem Namensraum gehört. Bei dieser Seite „Hilfe:Glossar“ ist Hilfe: der Präfix.
  • die Seitenlisten: Der Beginn eines zu suchenden Seitentitels – siehe: Spezial:Präfixindex
  • die Suchfunktion eine Option: Wird das Schlüsselwort prefix: dem Suchbegriff nachgestellt, wird die Suche auf damit beginnende Seitennamen begrenzt; siehe: Hilfe:Suche/Cirrus#prefix .
 • Premiumautor, Premium-Autor: Wikipedia-Unwort des Jahres 2013 . Als „Premiumautor“ wird spöttisch ein #Autor bezeichnet, der Artikel hoher Qualität liefert, gleichzeitig mangelhafte Umgangsformen an den Tag legt. Ihm wird nachgesagt, er rechtfertige seinen Umgang mit der besonderen Qualität seiner Artikel.
 • Projekt: Mit „das Projekt“ meinen Wikipedianer oft die Wikipedia selbst. Daneben gibt es noch die #WikiProjekte als Foren für die Zusammenarbeit an bestimmten Themen.
 • Projektseite: Eine Seite, die zum Projekt Wikipedia selbst gehört, also kein #Artikel ist oder einem sonstigen Namensraum angehört. Der Namensraum heißt Wikipedia:.
 • protokollrelativer URL / Link: Eine relative URL , damit man sich mit dem gleichen Netzwerkprotokoll (http bzw. https) zwischen Wikimedia-Projekten bewegen kann. Beispiel: //de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Glossar für diese Seite.
 • Purge, purgen: Mit dem Purge -Befehl werden die Server, die zwischen dem lesenden Nutzer und der eigentlichen Wikipediadatenbank stehen und als Zwischenspeicher dienen, dazu gebracht, die Seite erneut aus der Datenbank zu generieren. Hilft oft, wenn Aktualisierungen und neue Versionen nicht oder fehlerhaft angezeigt werden. Siehe Hilfe:Cache#Purge .

Q

 • QS: Wikipedia: Q ualitäts s icherung .
 • Quelle: Als Quelle wird sehr allgemein die Herkunft oder den Ursprung des Wissens für die Wikipedia bezeichnet. Der Begriff ist umstritten; Historiker verweisen auf die engere Bedeutung von Quelle in der Geschichtswissenschaft . Die entsprechende Wikipedia-Seite spricht, wenn es um den genauen Herkunftsnachweis geht, von Belegen .
 • Quelltext
  • Allgemein wird der Text, der bei der Bearbeitung einer Seite aufgerufen wird, als „ Quelltext “ bezeichnet. In ihm, genauer dem Wikitext , wird neben dem Textinhalt auch Aussehen und Verhalten einer Seite festgeschrieben. Er dient der Formatierung und besteht zumeist aus Text, der mit einer einfachen Syntax oder Tags formatiert werden kann. Zu Details siehe Hilfe:Wikisyntax und Hilfe:Tags .
  • Die Funktion Syntaxhighlight ermöglicht es, zur besseren Lesbarkeit eines Programmcodes oder Quelltextes Bereiche farblich hervorzuheben. Sie ist nicht für die Benutzung im laufenden Text von Artikeln vorgesehen; siehe Hilfe:Syntaxhighlight .
  • Für manche Seiten ist dauerhaft oder zeitweise eine #Seitensperre eingerichtet, dort erscheint anstelle des Reiters [Bearbeiten] der Reiter [Quelltext anzeigen]. Der Text kann sowohl aufgerufen als auch kopiert, jedoch nicht auf dieser Seite überschrieben oder verändert werden.
  • Beim VisualEditor wird neben dem Reiter [Bearbeiten] ein zusätzlicher Reiter [Quelltext bearbeiten] angezeigt. Dieser bietet (wie bei der Bearbeitung ohne den VisualEditor) die Möglichkeit, den Quelltext aufzurufen und zu bearbeiten.
 • Quellentexte: Als Quellentexte werden im Schwesterprojekt Wikisource gemeinfreie oder unter einer freien Lizenz stehende Texte aus der Literatur und anderen schriftlichen Quellen zur Verfügung gestellt.

R

S

 • Sackgassenartikel: Ein Artikel, der keine Links zu anderen Artikeln enthält (meist neue, noch nicht #wikifizierte Seiten). Siehe Spezial:Sackgassenseiten . Das Gegenteil ist das #Waisenkind .
 • SBL : Abkürzung für #Spam - Blacklist . Muster von URL , deren Einfügung in Seiten blockiert wird – also Weblinks zu Webseiten, die den Konventionen für Weblinks widersprechen; siehe WP:SBL .
 • Schiedsgericht, SG: Das Schiedsgericht der deutschsprachigen Wikipedia; letzte Ebene zur Entscheidung von Konflikten zwischen Benutzern, siehe Wikipedia:Schiedsgericht .
 • Schnelllöschantrag, SLA: Beschleunigtes Löschverfahren, das verwendet werden kann, wenn der Antragsteller der Meinung ist, dass die zu löschende Seite zweifelsfrei irrelevant ist (? #Relevanz ) oder nur #Wirres Zeug enthält. Erhebt ein Nutzer Einspruch gegen den SLA, wird dieser in einen regulären #Löschantrag umgewandelt. Zu Details siehe Wikipedia:Schnelllöschantrag .
 • Schöpfungshöhe (SH), geringe Schöpfungshöhe (GSH): Die Schöpfungshöhe ist ein Maß an geistiger Leistung, die in ein Werk (beispielsweise ein Bild, Logo, eine grafische Darstellung oder auch einen Text) geflossen ist. Liegt dabei ein gewisses Maß an Trivialität vor, wird von fehlender, nicht erreichter oder geringer Schöpfungshöhe gesprochen und das Werk ist gemeinfrei , kann somit auch in der Wikipedia verwendet werden. Wird eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht, greift das Urheberrecht und eine Verwendung in der Wikipedia ist nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors möglich. Siehe auch Wikipedia:Urheberrechte beachten und Wikipedia:Urheberrechtsfragen .
 • Schwesterprojekt: Außer der Wikipedia betreibt die Wikimedia -Stiftung ( englisch Wikimedia Foundation ) auch weitere Projekte, wie zum Beispiel Wikisource . Man nennt diese Projekte Schwesterprojekte der Wikipedia, da die das bekannteste Projekt ist; siehe Wikipedia:Schwesterprojekte sowie und Wikipedia:Textbausteine/Schwesterprojekte .
 • Schwurbeln: siehe #Geschwurbel
 • SD: Abkürzung für #Selbstdarsteller
 • SecurePoll: Technik für Abstimmungsverfahren (Wahlen, #Meinungsbilder ) mit der #MediaWiki -Software, die dafür innerhalb der deutschsprachigen Wikipedia bislang nicht eingesetzt wurde. Siehe Spezial:Sichere Abstimmung und mw:Extension:SecurePoll .
 • Seite: Ein unter einem eindeutigen Namen in der Datenbank gespeicherter Text. Jedem Seitennamen kann höchstens eine Seite zugeordnet sein, es kann also keine zwei verschiedenen Seiten mit dem gleichen Namen geben. Eine Seite besitzt eine Versionsgeschichte und kann bearbeitet werden (Ausnahmen sind die Spezialseiten ). Außerdem ist jede Seite einem #Namensraum zugeordnet. Seiten, die sich im enzyklopädischen Namensraum befinden – also Seiten deren Name kein #Präfix wie „Wikipedia:“ oder „Diskussion:“ besitzen – nennt man #Artikel .
 • Selbstdarsteller, SD: Personen oder Gruppen, die einen Artikel über sich selbst anlegen oder bearbeiten. Das ist nicht verboten, führt jedoch häufig zu Problemen mit dem Neutralitätsgebot (NPOV) und der Überprüfbarkeit der Angaben – siehe Wikipedia:Interessenkonflikt .
 • Selbstlink: ein Wikilink , der auf die Seite zeigt, in der er eingetragen ist. Erscheint in Fettschrift, falls direkt. Indirekt wäre die Verlinkung einer #Weiterleitung auf sich selbst.
 • Senfen: Seinen „Senf“ zu einem Diskussionsbeitrag hinzugeben
 • Separatismus: Siehe #Mergismus
 • SG: Abkürzung für #Schiedsgericht
 • SH: Siehe #Schöpfungshöhe
 • Shortcut: Kurze #Weiterleitung auf eine Metaseite (vgl. #Meta , #Meta-Bereich ), die geschaffen wurde, damit das Eintippen und somit das Hingelangen zu einer Metaseite verkürzt wird (für diese Seite hier: H:G ). Hat eine Metaseite eine solche offizielle Weiterleitung, ist das oben rechts in der Ecke eingetragen. Auflistungen aller Shortcuts finden sich über Wikipedia:Shortcuts .
  Eine andere, hier nicht übliche Interpretation wäre „ Tastaturkombination “.
 • Sichter, Sichterstatus: Jemand, der Versionen mit dem Vermerk „ gesichtet “ markieren kann: Mitgliederliste – siehe auch Hilfe:Benutzerrechte und Spezial:Statistik .
 • Sichtung: Verfahren der Wikipedia zur Validierung, siehe Hilfe:Gesichtete Versionen
 • Signatur: Die „Unterschrift“ eines Benutzers in einer Diskussionsseite. Dazu tippt man ~~~~ hinter seinen Beitrag bzw. drückt auf den entsprechenden Knopf in der Liste oberhalb des Bearbeitungsfensters – siehe Hilfe:Signatur .
 • Single Login, Single User Login, SUL, auch Unified Login: Globaler Account für alle Wikimedia-Projekte, seit 27. Mai 2008 für alle Benutzer möglich. Siehe: Hilfe:Single-User-Login
 • Single Purpose Account, SPA: Siehe: #Einzweck-Konto
 • Skin : Englisch für ‚Haut', gemeint ist das allgemeine Design von Wikipedia-Seiten. In den #Einstellungen können angemeldete Benutzer auf der aus mehreren Skins eine wählen, in dem man selbst die Seiten angezeigt bekommen möchte. Die standardmäßig eingestellte Skin heißt Vector . Siehe: Hilfe:Skin
 • SLA: Abkürzung für #Schnelllöschantrag .
 • Sockenpuppe ( englisch sock puppet ): Zweit-Account eines #Benutzers , der manchmal missbräuchlich eingesetzt wird, etwa um Diskussionen anzuheizen und zu trollen oder um den Ausgang eines #Meinungsbilds zu beeinflussen. Auch unangemeldete Benutzer, IPs, können als Sockenpuppen bezeichnet werden. Siehe Sockenpuppe (Netzkultur) und #Checkuser .
 • Software: im #Metabereich oft verkürzend für die #MediaWiki -Software, mit der die Wikipedia betrieben wird.
 • SP
 • SPA ( S ingle P urpose A ccount): siehe #Einzweck-Konto
 • Spam: Artikel oder Änderungen an Artikeln, die nur zu Werbezwecken dienen – Wikipedia ist keine Werbeplattform (siehe Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist ). Unterschieden werden unter anderem:
  Siehe auch: #Jungfischbecken .
 • Sperre, gesperrt: unterschieden werden Seitensperren und Benutzersperren; es wird immer ein Sperrgrund angegeben, also der Anlass bzw. die Begründung für eine Sperre, beispielsweise #Vandalismus , #Edit-War oder Nachtreten , dieser wird durch den sperrenden #Administrator im Sperrlogbuch vermerkt (siehe hierzu: Hilfe:Logbücher ).
  • Seitensperre: Eine #Seite kann gesperrt werden, so dass sie nur noch durch bestimmte #Benutzergruppen bearbeitet werden kann – beispielsweise wenn sie stark von #Vandalismus oder von einem #Edit-War betroffen ist; siehe Hilfe:Seitenschutz . Es gibt folgende Seitensperrmodelle:
   • Vollsperrung: #Seiten können nur von #Administratoren bearbeitet werden; da das schlecht im Sinne des Wiki-Prinzips (also der Möglichkeit der Mitwirkung möglichst vieler) ist, sind Vollsperren meistens befristete Sperren: nach Ablauf des Enddatums ist die Seite wieder bearbeitbar – automatisch und ohne die Notwendigkeit einer manuellen Freigabe der Seite. So wird im Falle eines #Edit-Wars den Kontrahenten die Zeit gegeben, sich „abzukühlen” bzw. festgestellt, ob ein gehäuft auftretender #Vandalismus nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Ausnahmen sind hoch frequentierte Seiten wie die Wikipedia:Hauptseite , die durch ihre Exponiertheit besonders anfällig für Vandalismus sind. Zudem gibt es Alternativen, bei denen weniger #Benutzergruppen von der Bearbeitung ausgeschlossen werden:
   • Dreiviertelsperrung: Seiten können nur von Benutzern geändert werden, die #Sichter sind.
   • Sichterstufe: Seiten können nur von Benutzern geändert werden, die #Sichter sind.
   • Halbsperrung: Seiten können nur von Benutzern geändert werden, die ein Benutzerkonto haben, das mindestens 4 Tage existiert ( Autoconfirmed bzw. Bestätigter Benutzer; siehe Hilfe:Benutzer#Angemeldeter Benutzer ). Eine solche Sperre wird beispielsweise bei Artikeln im Themengebiet Sexualität häufig angewendet, da diese sonst oft Opfer von Schülerschmierereien werden.
   • Kaskadensperre: Eine spezielle Form der Seitensperre, bei der auch in der Seite eingebundene #Vorlagen automatisch gesperrt werden.
  • Benutzersperre: In hinreichend schwerwiegenden Fällen (z. B. bei wiederholtem #persönlichen Angriff , #Vandalismus oder #Edit-Wars ) können angemeldete #Benutzer und auch #IPler durch die #Administratoren gesperrt werden; siehe Wikipedia:Benutzersperrung . Eine Sperrumgehung liegt vor, wenn eine #Sockenpuppe zur Umgehung einer Benutzersperrung eingesetzt wird, und zwar unter Beibehaltung des Verhaltens, das zur Sperrung geführt hat . Siehe auch: #Checkuser .
 • Spezialseiten: #Seiten , deren Inhalte von der Wikipedia-Software automatisch erstellt werden, siehe Hilfe:Spezialseiten .
 • Sprachversion: Die Wikipedia gibt es in verschiedenen Sprachen, die deutschsprachige ist eine von ca. 250 Sprachversionen . Andere Wikimedia-Projekte hingegen, wie Hilfe:Wikimedia Commons , haben keine Unterteilung in Sprachversionen. Zwischen den einzelnen Sprachversionen kann es große Unterschiede geben, beispielsweise bezüglich der Regeln. Man spricht auch von Sprachausgabe, nach englisch ‚language edition' .
 • Stabile Version: In der Software-Entwicklung ist eine stabile Version eines Programmes die letzte in der Entwicklungsreihe, die erwiesenermaßen funktioniert. Die Programmierer, die die Wikipedia technisch verbessern, haben den Ausdruck anfangs für das verwendet, was im Englischen Flagged Revisions heißt. Gemeint sind die Artikelversionen, die von erfahrenen Wikipedianern kontrolliert und danach markiert werden. Dem nicht angemeldeten Leser der Wikipedia wird die letzte markierte Version des Artikels gezeigt. Siehe Hilfe:Gesichtete Versionen .
 • Stammtisch: Informelle Treffen von Benutzern, die aus der gleichen Region stammen oder anderweitige gemeinsame Interessen aufweisen; siehe Wikipedia:Treffen der Wikipedianer
 • Stimmberechtigung: In der Wikipedia gibt es Gelegenheiten, bei denen stimmberechtigte Wikipedianer abstimmen dürfen. Zu den Voraussetzungen siehe Wikipedia:Stimmberechtigung .
 • Statische IP: Siehe IP-Adresse#Statische Adressierung
 • Stub : (engl. etwa ‚Stummel') Ein sehr kurzer Artikel, der den Anforderungen an Artikel oft gerade eben genügt, siehe Wikipedia:Artikel#Umfang .
 • substen: Eine #Vorlage substituieren; dh, statt der Vorlageneinbindung wird deren Inhalt auf die einbindende Seite geschrieben; siehe Hilfe:Vorlagen#Vorlagen verwenden .
 • Substub : (etwa ‚Unter-Stummel') Ein Artikel, der kein ordentlicher #Stub ist und daher wegen Inhaltsarmut leicht einer #Schnelllöschung zum Opfer fallen kann.
 • SUL: Single User Login oder Unified Login, die Funktion der einheitlichen Anmeldung in mehreren/allen Wikipedias, siehe Hilfe:Single-User-Login .
 • Support: ( englisch Unterstützung ) gibt es unter Wikipedia:Kontakt und Wikipedia:Support-Team (abgekürzt auch WP:VRT oder WP:VRTS, ehemals auch WP:OTRS)
 • Sysop: englisch system operator : Siehe #Administrator .
 • SW

T

 • Textbaustein: Ein Textbaustein (auch #Bapperl genannt) ist eine Anweisung zwischen zwei geschweiften Klammern, die einen Kasten zu einem bestimmten Zweck in den Artikel stellt. Beispielsweise bewirkt Vorlage:URV den Hinweis auf eine #Urheberrechtsverletzung .
 • Textwüste: Vor allem in der Qualitätssicherung (abgeleitet von Bleiwüste ): Der Artikel enthält eine große Menge Fließtext ohne Formatierungen oder Links zu anderen Artikeln. Er sollte #wikifiziert werden ( Beispiel ).
 • TF: Abkürzung für #Theoriefindung .
 • Themenbereich: Ein Themenbereich fasst die Artikel benachbarter Themen zusammen. Von Bedeutung ist die Wikipedia-Seite Wikipedia:Themenbereiche , wo man Richtlinien für Artikel in einzelnen Themenbereichen findet.
 • Themenkategorie: Neben der #Objektkategorie der zweite wichtige Kategorientyp . Siehe Wikipedia:WikiProjekt_Kategorien/Einordnung_von_Kategorien#Themenkategorie_(„gehört-zu“-Einordnung) . Naturwissenschaftliche Fachbereiche wie die Redaktionen der Chemie , Biologie und Physik vermeiden die Verwendung von Themenkategorien zugunsten eines übersichtlicheren Kategoriensystems.
 • Themenring (TR): Als Navigationshilfe gedachte Vorlage, die assoziative Artikelzusammenstellungen enthält. Aufgrund des subjektiven Charakters großteils unerwünscht. Stattdessen wäre Navigationsleisten der Vorzug zu geben. Siehe Wikipedia:Themenring .
 • Themenportale: Die Portalseite Portal:Wikipedia nach Themen listet die #Portale nach Themengebieten auf.
 • Theoriefindung (TF), Theoriebildung; Begriffsfindung, Begriffsbildung; Original Research (OR), Privattheorie: Originäre Forschung /Recherche. Vor allem in Löschdiskussionen Bezeichnungen für einen Artikel oder Aussagen in Artikeln, auf die Punkt 2 von Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist zutrifft: „Wikipedia dient nicht der Theoriefindung, sondern der Theoriedarstellung. In ihr sollten weder neue Theorien, Modelle, Konzepte, Methoden aufgestellt noch neue Begriffe etabliert werden.“ Siehe Wikipedia:Keine Theoriefindung oder das englischsprachige Original en:WP:No original research .
 • Thumb , Thumbnail , Miniatur: (engl. für ‚Daumennagel') ist ein kleines Vorschaubild eines (größeren) Bildes; in Wikipedia-Artikeln präsentiert man Bilder für gewöhnlich als Vorschaubild (vermittels des Zusatzes thumb oder miniatur, siehe Hilfe:Bilder#Thumbnails ), um die Ladezeit für die Webseite zu reduzieren. Über einen Klick auf das Vorschaubild (bzw. die Lupe) gelangt der Betrachter zum größeren Bild.
 • Tippo, Typo: Tippfehler , z. B. als Bearbeitungskommentar bei der Korrektur eines Tipp-, Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehlers ("Typo" kann auch " typografische Korrektur" bedeuten).
 • TO: thread opener , die Person, die mit ihrem Beitrag einen Thread eröffnet.
 • TOC: Abkürzung für englisch table of contents , das Inhaltsverzeichnis eines Artikels; siehe Hilfe:Inhaltsverzeichnis .
 • TOU, ToU: Abkürzung für englisch Terms of Use , die allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Wikipedia und andere Wikimedia-Projekte. Hingewiesen wird gelegentlich auf §4, der die zu unterlassenden Handlungen beschreibt.
 • Trollantrag: siehe unter #Löschantrag .

U

V

 • VA: Abkürzung für #Vermittlungsausschuss .
 • Vandalismus: Änderungen an einer #Seite , die sie vorsätzlich beschädigen, siehe Wikipedia:Vandalismus ; eine häufige Form ist der abfällig als #IP-Befall bezeichnete IP-Vandalismus . Gib betroffene Artikel und/oder vandalierende Benutzer auf Wikipedia:Vandalismusmeldung an.
 • VE: Visual Editor , Werkzeug zum Bearbeiten von Wikipedia-Seiten, seit März 2016 standardmäßig aktiviert.
 • Vector: Bezeichnet das standardmäßig voreingestellte grafische Layout für Wikipedia sowie die Dateien, aus denen dieses besteht; siehe Hilfe:Skin .
 • Verlegenheitsartikel: Ein Verlegenheitsartikel wurde geschrieben, um einen roten Link blau zu machen, enthält aber keinen oder kaum Inhalt, der nicht schon im verlinkenden Artikel vorhanden war. Der Verlegenheitsartikel ist damit überflüssig.
 • Vermisste Wikipedianer: Werden teilweise auf der Seite Wikipedia:Vermisste Wikipedianer eingetragen.
 • Vermittlungsausschuss, VA: Ein Wikipedia:Vermittlungsausschuss zur Beilegung bestimmter Probleme zwischen #Benutzern .
 • Verschieben: Wer einen Artikel verschiebt, der gibt ihm einen anderen Namen. Dabei sorgt die Software automatisch dafür, dass vom alten Namen automatisch eine Weiterleitung zum Neuen erstellt wird. Wurde der Artikel verschoben, weil der Artikeltitel inkorrekt war, wird die somit unerwünschte automatisch erstellte weiterleitende Seite als Verschieberest (abgekürzt: VR ) bezeichnet und häufig mit dieser Begründung mit einem #Schnelllöschantrag bedacht. Zu Details siehe: Hilfe:Seite verschieben .
 • Verschieberest: siehe #Verschieben
 • Version, Versionsgeschichte, VG: Hat jemand an einem Artikel etwas geändert, dann entsteht eine neue Artikelversion. In der Versionsgeschichte sind die einzelnen Versionen in zeitlicher Abfolge aufgelistet. Wer aus der Wikipedia zitiert, muss angeben, auf welche Version er sich bezieht; siehe Hilfe:Versionen .
 • Version, die falsche: Ironische Bezeichnung der Version, die durch eine #Seitensperre nach einem #Edit-War zwangsläufig festgenagelt wurde. Siehe: Wikipedia:Die falsche Version .
 • verwaist: Siehe #Waisenkind
 • VFC : c:Help:VisualFileChange.js , ein Massenbearbeitungsskript
 • Vfd: V otes f or d eletion, die ehemalige englische Entsprechung der #Löschkandidaten (jetzt #Afd – „Articles for deletion“). Der Begriff wurde geändert, da keine Abstimmung über die Artikellöschung stattfindet, sondern ein #Admin die Löschentscheidung anhand der #Richtlinien unter Einbeziehung der #Löschdiskussion trifft.
 • VL
 • VM: Vandalismusmeldung; siehe »Hilfe:Vandalismusbekämpfung« → Vandalismusmeldungen
 • Vollprogramm (VP), Vollwaschgang: Ein üblicher Begriff aus der Wikipedia:Qualitätssicherung . Er bedeutet, dass der eingestellte Artikel noch nicht den formalen Kriterien für Artikel entspricht. Normalerweise fehlen folgende Dinge: #Kategorien , interne und externe #Links sowie die für den Themenbereich üblichen Standards (zum Beispiel #Infoboxen oder bei Biographien die Personendaten ), siehe allgemein dazu Wikipedia:Wikifizieren . Häufig ist ein mit diesem Grund bemängelter Artikel auch eine #Textwüste .
 • Vorlage: Eine Vorlage ist eine #Seite , die sich als #Textbaustein verwenden lässt, das heißt als vorgefertigter Text, der in einen anderen Text eingefügt wird. Siehe auch Hilfe:Vorlagen .
 • VR: Verschieberest; siehe #Verschieben .
 • VRT: englischer Name für das Support-Team , siehe auch: Wikipedia:E-Mail-Kontakt
 • VRTS: Volunteer Response Team Software , seit 2021 offizieller Name für das in Wikipedia und anderen Wikimediaprojekten zur Bewältigung des externen E-Mail-Verkehrs eingesetzte Trouble-Ticket-System (früher: OTRS). Siehe auch: Wikipedia:E-Mail-Kontakt
 • VS: Vandalensperrung; siehe #Vandalismus .

W

Im Detail unterscheidet man:
 • Waisen oder Vollwaisen: Seiten, auf die von überhaupt keiner Seite #intern verlinkt wird.
 • Halbwaisen: Seiten ohne Link aus dem Artikel- #Namensraum (also solche, die nur von Diskussions-, Benutzer- Hilfe- und Wikipedia-Seiten verlinkt sind).
Siehe auch: #Sackgassenartikel und weitere aus Spezial:Spezialseiten#Wartungslisten .
 • Warten, Wartung: : Verbessern von Artikeln. Wird oft in Abgrenzung von Überarbeitung und Ausbau für standardmäßige Aktivitäten wie #wikifizieren , korrigieren (Rechtschreibung, Formatierung) und aktualisieren (Daten, Links) verwendet.
  • Wartungsbaustein : Mängelbaustein , der in einem Artikel einen Verbesserungsbedarf kennzeichnet.
  • WBW: der Wartungsbausteinwettbewerb ; ein Wettbewerb, bei dem Benutzer in Teams gemeinsam mit Wartungsbausteinen gekennzeichnete Artikel verbessern; wird vierteljährlich ausgetragen
 • WEB, Weblink: Ein externer Link, also auf eine Seite außerhalb der Wikipedia, im Gegensatz zu einem #internen Link (auf eine Seite innerhalb der Wikipedia, meist einen Artikel). Siehe Wikipedia:Weblinks
 • Weiterleitung: Eine besondere Form der #internen Verlinkung . Wenn jemand in der Artikelsuche das Lemma „Elefant“ eintippt, wird er über eine Weiterleitung unter dem #Seiten namen „Elefant“ zum eigentlichen Artikel „Elefanten“ geführt. Siehe Hilfe:Weiterleitung .
 • Werkzeugleiste: Leiste am oberen Rand des Bearbeitungsfensters, in dem Formatierungshilfen ausgewählt werden können.
 • Wheel-War: Auseinandersetzung zwischen Usern mit besonderen Rechten (z. B. Administratoren) unter Einsatz dieser Rechte, z. B. wiederholtes Löschen und Wiederherstellen eines Artikels, Sperrung und Entsperrung eines Benutzers usw. (Herleitung von engl.: Wheel (nautisch) = ‚Steuerrad')
 • Wiedergänger: Wird ein bereits nach einer regulären Löschdiskussion gelöschter #Artikel mit dem gleichen oder einem ähnlichen (also einem Text der die gleichen Mängel wie der gelöschte Text aufweist) Text wieder erstellt, dann kann dieser als sogenannter Wiedergänger ohne nochmalige Diskussion sofort nach #Schnelllöschantrag gelöscht werden.
 • wieseln: Es wieselt in einem Text, in dem Weasel words auftreten – also ungenaue oder sich widersprechende Adjektive und Beschreibungen.
 • Wiki: Ein Wiki ist eine Website , deren Seiten nicht nur gelesen sondern auch verändert, also beschrieben (editiert) werden können. Wikipedia als das größte und bekannteste Wiki wird gelegentlich auch umgangssprachlich mit „Wiki“ abgekürzt, unter #Wikipedianern üblich ist jedoch die Abkürzung WP.
 • Wikifant: Nicht ganz klar definiert, wird gelegentlich scherzhaft bis abwertend für Wikipedianer mit als störend wahrgenommenem Verhalten verwendet. Mögliche Definition: Jemand, der durch #Regelhuberei auffällt oder seine persönliche Meinung ( #Theoriefindung ) über in Literaturnachweisen vertretene Auffassungen stellt.
 • wikifizieren: Von englisch to wikify . Ein Artikel soll dem Wikipedia-Stil entsprechend geschrieben und formatiert sein, beispielsweise verlinkt werden und in Kategorien eingeordnet sein. Siehe Wikipedia:Wikifizieren .
 • Wikiliebe: Der Aufruf, sich als Teil der Wikipedia-Gemeinschaft zu fühlen und entsprechend wikipedianerfreundlich zu verhalten. Siehe Wikipedia:Wikiliebe .
 • Wikilink:
  • Der Verweis (Link) auf eine andere Seite desselben Wikipedia-Projekts, siehe Wikipedia:Verlinken .
  • Wikilink-Format: Verlinkung mittels Wikisyntax in doppelten eckigen Klammern; Gegensatz ist URL -Format. Das Ziel der Verlinkung kann in beiden Fällen innerhalb oder außerhalb desselben Projekts liegen.
 • Wikimedia: Die Wikimedia Foundation (Wikimedia-Stiftung) ist die Betreiberin der Wikipedia und der Schwesterprojekte der Wikipedia. Wird teilweise auch für den deutschen Ableger „Wikimedia Deutschland e. V.“ verwendet; siehe Wikipedia:Wikimedia
 • Wikimedia Commons: Siehe #Commons
 • Wikipedia-Klon: Manche Website -Betreiber kopieren Wikipedia-Inhalte (häufig ganze Themenbereiche als Website-begleitendes „Fachlexikon“ oder auch die gesamte Wikipedia) auf die eigene Site, meist, um optisch mit mehr Inhalten aufwarten zu können und / oder um daneben Werbung zu zeigen. Siehe Wikipedia:Wikipedia-Klon und Wikipedia:Weiternutzung .
 • Wikipedia-Namensraum, WNR, WPNR: Einer der so genannten Namensräume, enthält Richtlinien und vieles mehr; siehe Hilfe:Namensräume
 • Wikipedianer: Die Autoren und Techniker der Wikipedia, siehe Wikipedia:Wikipedianer . Nach der Wikimedia-Statistik von Erik Zachte jemand, der mindestens zehn Änderungen in der Wikipedia vorgenommen hat.
 • WikiProjekt: Ist eine themenbezogene Initiative zum Ausbau von Artikeln eines Themenkomplexes oder zur Koordination von Wartungsaufgaben.
 • Wikiquette, WQ: Verhaltensregeln zum guten Benehmen innerhalb der Wikipedia- #Gemeinschaft , siehe Wikipedia:Wikiquette .
 • Wikiquote, WQ: Zitate-Wiki, ein #Schwesterprojekt der Wikipedia; siehe Wikipedia:Wikiquote .
 • WikiReader: ein ehemaliges Projekt für thematische Artikelzusammenstellungen und deren Herausgabe als gedrucktes Werk; siehe Wikipedia:WikiReader .
 • Wikiquette: Die Umgangsregeln in der Wikipedia, siehe Wikipedia:Wikiquette .
 • Wikisource, WS: Quellentexte-Wiki, ein #Schwesterprojekt der Wikipedia; siehe Wikipedia:Wikisource .
 • Wikistress: Rezepte dagegen siehe Wikipedia:Wikistress .
 • Wikivoyage: Reiseführer-Wiki, ein #Schwesterprojekt der Wikipedia; siehe Wikipedia:Wikivoyage .
 • Wiktionary, WK: Wörterbuch-Wiki, ein #Schwesterprojekt der Wikipedia; siehe Wikipedia:Wiktionary .
 • Willküren: Benutzung der erweiterten Rechte durch einen #Admin . Ein Lemma willküren bedeutet „löschen des Artikels unter dem Stichwort“, einen Benutzer willküren heißt, ihn zu sperren. Wird sowohl als Vorwurf als auch scherzhaft verwendet; siehe auch: Willkür (Recht) und Arbitrarität .
 • Wirres Zeug: Ein Text, dessen Inhalt niemand versteht. Ein Artikel, der nur „wirres Zeug“ enthält, darf nach #Schnelllöschantrag sofort gelöscht werden. Nicht zu verwechseln mit inhaltlich falschen Artikeln oder Fachsprache, die nur Experten verständlich ist und daher durch den Laientest fällt (ähnlich #Geschwurbel ). Siehe: Wikipedia:Wirres Zeug
 • Wissensvernichtung: Löscht jemand eine Textpassage aus einem #Artikel , die er für nicht wesentlich zur Erklärung des Stichworts hält, dann kann es vorkommen, dass ihm jemand anderes „Wissensvernichtung“ vorwirft. Ist die Entfernung gerechtfertigt, übertreibt es der Vorwerfende mit der Absicht der Wikipedia, das Wissen der Welt zu präsentieren. Die Wikipedia ist als Enzyklopädie aber nicht für alle Informationen geeignet (und nicht alle Informationen sind auch Wissen ), siehe hierzu auch Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist und Wikipedia:Relevanzkriterien .
 • WIWOSM: Abkürzung für Wi kipedia wo in OSM, ein Projekt zur Einbindung von OpenStreetMap -Karten in Wikipedia, siehe die Projektseite .
 • WL: Abkürzung für Weiterleitung, siehe Hilfe:Weiterleitung .
 • WLM: Abkürzung für Wiki Loves Monuments , einem Fotowettbewerb rund um Kultur- und Baudenkmäler.
 • WLW Abkürzung für Weblinkwartung, siehe WP:WLW .
 • WMAT: W iki m edia Österreich, siehe Wikipedia:Wikimedia Österreich
 • WMCH: W iki m edia Schweiz, siehe Wikipedia:Wikimedia CH
 • WMDE: W iki m edia De utschland, siehe Wikipedia:Wikimedia Deutschland
 • WMF: W iki m edia F oundation, siehe Wikipedia:Wikimedia .
 • WNR: Abkürzung für #Wikipedia-Namensraum
 • WP: Abkürzung für Wikipedia ; das Kürzel wird in den #Shortcuts für den #Wikipedia-Namensraum und auch in Diskussionen verwendet.
 • WPNR: Abkürzung für #Wikipedia-Namensraum
 • WQ: Abkürzung für #Wikiquette oder #Wikiquote
 • WV: Abkürzung für Wikiversity oder #Wikivoyage
 • WWNI: Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist (Autorenportal/Richtlinien/Grundprinzipien).

X/Y

keine Einträge

Z

 • Ziegel: siehe #Bapperl
 • Zugangsdaten: Diejenigen Benutzerdaten, die zum Anmelden nötig sind, also #Benutzername und Passwort.
 • Zusammenfassung, Zusammenfassungszeile, ZQ, ZuQ, ZF: ein kurzer Kommentar, den jeder bei Bearbeitung einer #Seite in ein Feld unterhalb des Textbearbeitungsbereichs eintragen kann – und tunlichst auch sollte! Legt man hier in kurzer Form dar, was man geändert hat und warum, so vermeidet man manchen Konflikt mit anderen #Benutzern , die den Grund der Änderung nicht verstehen und dann vielleicht #revertieren mit der Begründung, sie sei unbegründet. Siehe Hilfe:Zusammenfassung und Quellen . Da die Zusammenfassungszeile nur begrenzt Platz bietet, sollte man bei ausgiebiger begründeten Änderungen die Begründung auf der Diskussionsseite darlegen und in der Zusammenfassung darauf verweisen.

Weitere Informationen

Anmerkungen

 1. Ergebnisse für "cruft" bei dict.leo.org , abgerufen am 19. Dezember 2011.
 2. 2012 (3. Platz) , 2013 , 2016 (4. Platz) , 2019 (2. Platz)
 3. Löschdiskussion: Wikipedia:Löschkandidaten/1. Juli 2010#Wikipedia:Konfliktmeldung (gelöscht)
 4. Suche in der Wikipedia nach „Lex Berlin“
 5. Suche in der Wikipedia nach „Lex Ohoven“
 6. siehe auch Benutzer:Hyperdieter/Lex Ohoven
 7. Suche in der Wikipedia nach „Lex Tapalovic“
 8. Wikipedia:Allgemeinverständlichkeit in der „Ur-Version“ vom 11. April 2005