Hindi

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Hindi ( हिन्दी)

Ingesproken

India India India
spreker 370 miljoen moedertaalsprekers ,
155 miljoen tweedetaalsprekers
(geschatte)
taalkundig
classificatie
Officiële status
Officiële taal in India India India

Staten :

Taalcodes
ISO 639-1

Hoi

ISO 639-2

daar

ISO 639-3

daar

Hindi ( हिन्दी Hindi / ɦind̪iː / ) is een Indo-Arische , dus tegelijkertijd Indo-Iraanse en Indo-Europese taal , die wordt gesproken in de meeste noordelijke en centrale Indiase staten en is afgeleid van de Prakrit-talen . Het is sinds 1950 de officiële taal van India (samen met Engels ). Hindi is nauw verwant aan Urdu .

Onder de meest gesproken talen ter wereld staat Hindi op de derde plaats na Chinees en Engels, voor Spaans . Meer dan 600 miljoen mensen in India en omgeving gebruiken het als moedertaal of alledaagse taal . In Fiji spreekt meer dan een derde van de bevolking Fiji Hindi , in Guyana en Suriname een minderheid, hoewel het snel sprekers verliest, vooral in Guyana ( Surinaams Hindi wordt soms als één taal beschouwd).

Hindi is in Devanagari geschreven en bevat veel boekwoorden uit het Sanskriet . Urdu daarentegen, als de officiële taal van Pakistan, is geschreven met Arabische karakters en bevat veel woorden uit de Perzische , Turkse en Arabische taal . Beide zijn varianten van Hindoestaanse .

Het gebruik van woorden van verschillende oorsprong is lange tijd het onderwerp geweest van nationale politieke inspanningen. Hindoe-nationalisten vervangen woorden van Arabische oorsprong systematisch door ontleningen uit het Sanskriet om hun culturele onafhankelijkheid te benadrukken. Er waren soortgelijke pogingen om het Sanskriet te promoten in de vorm van populair Sanskriet. Er zijn ook verschillende lokale dialecten van het Hindi.

Typemachine-toetsenbord met Devanagari-tekens
Geschatte verspreidingsgebied van de Hindi
Officiële talen in de Indiase staten

etymologie

Het woord hindī is van Perzische oorsprong en betekent "Indiaas". Het werd oorspronkelijk gebruikt door pre-islamitische Perzische kooplieden en ambassadeurs in Noord-India om te verwijzen naar de overheersende taal van Noord-India, het Hindoestaans . Het werd later gebruikt aan het Mughal-hof om de lokale taal van de regio Delhi te onderscheiden van het Perzisch , destijds de officiële taal van het hof.

ontwikkeling

oorsprong

Zoals voor veel andere Indiase talen, wordt ook aangenomen dat Hindi zich heeft ontwikkeld vanuit Prakrit via het zogenaamde Apabhramsha . Hindi kwam naar voren als een lokaal dialect, zoals Braj , Awadhi en uiteindelijk Khari Boli na het begin van de 10e eeuw.

In vergelijking met het Sanskriet zijn de volgende veranderingen opgetreden, waarvan sommige al in Pali te vinden zijn :

 • frequente weglating van de laatste 'a' en andere klinkers ( shabda- > shabd 'woord')
 • Falen van 'r' in sommige verbindingen ( trīni > tīn 'drie')
 • Vermindering van medeklinkerclusters ( sapta > sat 'zeven')
 • Falen van nasale medeklinkers met resterende nasalisatie ( shānta- > shā̃t 'rust').

Perzische en Arabische invloed

In 1000 jaar islamitische invloed vonden veel Perzische en Arabische woorden hun weg naar de Khari Boli. Omdat bijna alle Arabische leenwoorden ook uit het Perzisch zijn overgenomen , hebben ze niet de oorspronkelijke Arabische fonetische staat behouden.

Portugese leenwoorden

Sommige leenwoorden uit het Portugees zijn tegenwoordig nog steeds in het Hindi te vinden; het Portugese geluid kan goed worden gebruikt in het Hindi, zoals in mez < mesa 'tafel', pãv < pão 'brood', kamīz < camisa 'shirt'.

Engelse leenwoorden

Veel van het Engels afgeleide woorden worden tegenwoordig in het Hindi gebruikt, zoals bal, bank, filmheld, foto. Sommige ervan worden echter zelden gebruikt in het huidige Engels. Door oudere en recentere leningen en puur Indiase nieuwe formaties is er een groot aantal synoniemen ontstaan ​​voor sommige termen: leṭrīn < latrine = urinoir = ṭoileṭ 'toilet' (er zijn ook de woorden peshāb-khānā, pā-khānā en sterven, die oorspronkelijk afkomstig was van de Perzische formele uitdrukkingen svacchālaya, shaucālaya ).

Veel oudere leningen zijn al aangepast aan het Indiase fonetische systeem, waaronder:

 • boṭal < fles 'fles'
 • kampyūṭar < computer
 • ãgrezī < Dutch
 • pulis < politie 'politie'
 • reḍiyo < radio
 • Prafessaris < professor .

Bovenal waren de tanden gekleurd in Hindi retroflex , wat gemakkelijk te horen is als Indiërs Engels spreken.

Sommige Engelse leenwoorden zijn gecombineerd met Indiase woorden om nieuwe termen te vormen: photo khī̃cnā 'photograph', fry karnā 'roast', shark- machlī 'shark'.

Hindi als donortaal

Woorden uit het Hindi hebben ook hun weg gevonden naar andere talen, waarbij Hindi deels de oorspronkelijke taal is en deels slechts een tussentaal. De Hindi-woorden in het Duits zijn: bungalow ( bãglā ), chutney , jungle , kajal , buikband , moesson (het Hindi-woord mausam zelf is een leenwoord uit het Arabisch), punch , shampoo ( cāmpnā 'masseren'), veranda .

Rassen en registers

De Hindi-taalgordel (rood): Hindi in engere zin (in het midden) en varianten ( bijv. Rajasthani en Bihari )

De Hindi-talen in de breedste zin met alle dialecten van de Hindi-gordel - inclusief Maithili (12 miljoen) en Urdu (51 miljoen) - omvatten 486 miljoen moedertaalsprekers (telling van 2001). Ze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Khari bolussen

Khari boli is de term voor het West-Indische dialect van de regio Delhi, dat zich sinds de 17e eeuw heeft ontwikkeld tot een prestigieus dialect. Khari boli omvat verschillende gestandaardiseerde registers, waaronder:

 • Urdu, historisch gezien de "taal van het hof", een register beïnvloed door het Perzisch
 • Rekhta, een register onderhevig aan sterke Perzische en Arabische invloeden
 • Dakhni, het historische literaire register van de Deccan-regio
 • Standaard Hindi, een 19e-eeuws register met een sterke Sanskriet-invloed tijdens het koloniale tijdperk als een contrast met Urdu in de Hindi-Urdu-controverse.

Moderne standaard Hindi

Nadat India onafhankelijk werd, heeft de Indiase regering de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Standaardisatie van de Hindi-grammatica: In 1954 richtte de regering een commissie op voor de totstandkoming van de Hindi-grammatica, waarvan het rapport in 1958 werd gepubliceerd als "A Basic Grammar of Modern Hindi".
 • Standaardisatie van spelling.
 • Standaardisatie van het Devanagari-script door de 'Central Hindi Directorate of the Ministry of Education and Culture' om de karakters te standaardiseren en te verbeteren.
 • wetenschappelijke methode voor het overschrijven van het Devanagari-alfabet
 • Opname van diakritische tekens om geluiden uit andere talen weer te geven.

Fonologie en schrift

Verkeersbord in India met informatie in Urdu (boven), Hindi (midden) en Engels (onder)

Naast 46 fonemen die uit het klassieke Sanskriet komen , bevat Hindi ook zeven extra fonemen voor woorden die uit het Perzisch of Arabisch komen.

De transliteratie vindt plaats in het systeem IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration), ITRANS en IPA.

klinkers

De inherente klinker ( sjwa / ə /), oorspronkelijk aanwezig in elke lettergreep is in het Hindi, wanneer in Devanagari geschreven (Indiase geschriften), vaak weggelaten uit het debat, vooral aan het einde van een woord, maar vaak in het woord erin. Voorbeeld: मकान (het huis) wordt niet uitgesproken als makāna , maar als makān .

Alle klinkers kunnen worden nasaal .

Devanāgarī Diakritisch teken met "प्" uitspraak Uitspraak met / p / IAST ITRANS Duitse
/ / / pə / een een korte of lange Schwa : zoals e in oude e
पा / / / pɑː / - A. lange open rug niet-afgeronde klinker : als a in een V ter
पि / I / / pi / I I korte dichte onafgeronde klinker : as i in s i nts
पी / I / / piː / I I. lange onafgeronde voorste tongklinker : als ie in Sp ie l
पु / jij / / pu / jij jij korte gesloten afgeronde klinker : zoals u in H u nd
पू / uː / / puː / ¾ u lange gesloten ronde klinker : like u in t u n
पे / eː / / peː / e e lange, niet afgeronde, halfgesloten voorste tongklinker : zoals e in d e m
पै / / / pæː / ai ai lange, niet afgeronde, bijna open tongklinker : als een soortgelijk
पो / / / poː / O O lange ronde halfgesloten achterklinker : als o in o r t
पौ / / / pɔː / au au lange open-middenrug afgeronde klinker : als o nne in S o, maar lang.
पृ / / / pɻˌ / R R. korte syllabische stemhebbende retroflexe benadering als een klinker: like ri in het Engels ri ng (oorspronkelijke uitspraak is verloren gegaan)

medeklinkers

labiaal Labiodental tandheelkunde Retroflex Palataal Velaar keelholte
plosieven niet geaspireerd p
/ /
b
/ /
t
/ t̪ə /
d
/ d̪ə /

/ ʈə /

/ ɖə /
c
/ tʃə /
j
/ dʒə /
k
/ /
g
/ /
opgezogen ph
/ pʰə /
bh
/ bʱə /
de
/ t̪ʰə /
dat wil zeggen
/ d̪ʱə /
h
/ ʈʰə /
h
/ ɖʱə /
ch
/ tʃʰə /
jh
/ dʒʱə /
kh
/ kʰə /
gh
/ gʱə /
nasalen m
/ /
n
/ geen /
n
/ ɳə /
ñ
/ ɲə /
n
/ ŋə /
Halve klinkers v
/ ʋə /
y
/ /
Benaderingen ik
/ ik /
r
/ /
fricatieven s
/ zo /
s
/ ʂə /

/ ʃə /

/ /
h
/ ɦə /

Er is ook de anusvara (ṃ ं), die ofwel de nasalisatie van de voorgaande klinker of een nasale homoorganische de volgende medeklinker aangeeft , en de chandrabindu (ँ).

Medeklinkers voor woorden van Perzische en Arabische oorsprong

Behalve ṛa en ṛha komen al deze medeklinkers uit het Perzisch of Arabisch, ze komen vaker voor in het Urdu. Hindi-sprekers met een landelijke achtergrond verwarren deze medeklinkers vaak met de Sanskriet-medeklinkers.

Devanagari Transliteratie IPA Duitse Verward met:
क़ qa ( Stemloze huig plosief ) Arabisch: Q ur'an / k /
ख़ kh a od ( Stemloze velar fricatief ) Duits: do ch / /
ग़ a ʁə od ɣə ( Velare geuit fricative ) Nederlands: G ent / g /
ज़ za ( Stemhebbende alveolaire fricatief ) Duits: S ee / /
ड़ a ɽə (niet-geaspireerde stemhebbende retroflex flap )
ढ़ ha ɽʱə (aangezogen stemhebbende retroflex flap )
फ़ fa ( Stemloze labiodentale fricatief ) Duits: f inden / /

De uitspraak van deze zogenaamde Nukta-varianten varieert sterk in taalgebruik, aangezien veel sprekers de fonemen uitspreken alsof ze zijn geschreven zonder de extra punt (Nukta) (bijvoorbeeld philm in plaats van film). Er is ook de tegenovergestelde vorm waarin de ph wordt uitgesproken als f.

Grammatica van Hindi en Urdu

Qua grammatica heeft Hindi een aantal fundamentele verschillen met de oudere Indiase talen zoals Sanskriet en Pali , die veel rijker zijn aan vormen: Sanskriet en Pali hebben bijvoorbeeld elk acht naamvallen , terwijl er in Hindi; de meeste relaties in de zin moeten nu voorzetsels worden uitgedrukt. De dualiteit bestond niet meer in de Pali, het geslacht onzijdig werd ook vervangen door mannelijk en vrouwelijk; het enige dat overblijft zijn individuele vormen zoals kaun ?; koī 'wie?; iemand '(geanimeerd) tegenover kyā?; kuch 'wat?; iets '(levenloos). De meeste werkwoordsvormen zijn samengesteld uit de werkwoordstam of het deelwoord en een of meer hulpwerkwoorden . Het Hindi is dus ver verwijderd van het voorheen zuivere type van een verbogen taal .

Naar de transcriptie

De IAST-standaard, die ook van toepassing is op andere Indiase talen zoals het Sanskriet, wordt hier gebruikt voor transcriptie, met enkele speciale tekens voor speciale Hindi-geluiden (zoals f, q en x ):

 • klinkers:
 open klinkers: a ai i au u (oorspronkelijke korte klinkers of tweeklanken)
 gesloten klinkers: ā e ī o ū (originele lange klinkers)
De tilde (~) staat voor anusvāra (de klinker ervoor of eronder is nasaal)

een gesproken als Schwa in 'Palm e', ai als 'a' H e rz ', au zoals 'o' in' o ffen; e zoals 'ee' in 'S ee ', o zoals 'o' in ' O fen'.

 • Niet-retroflex medeklinkers:
 niet aangezogen : ptkbdgcjqxfsz enz.
 aangezogen: ph th kh bh dh gh ch jh
In het volgende staat h voor [h], Visarga en aspiratie

j wordt gesproken als 'dsch' in 'jungle', c voor 'tsch' in 'Duits', en ś (of vereenvoudigd sh ) voor de twee sch-klanken, z voor stemhebbende 's' zoals in 'sun', x voor de ach klank, q voor huig 'k'; y voor 'j' zoals in 'jaar', v wordt uitgesproken als in 'vaas'; Twee keer geschreven medeklinkers zijn lang (bijvoorbeeld cc voor [c:] = 'ttsch').

 • Retroflexe medeklinkers:
 niet-geaspireerd: ḍ ṭ ṛ ṇ
 aangezogen: ḍh ṭh ṛh

Morfologie van zelfstandige naamwoorden

Hindi kent de volgende soorten zelfstandige naamwoorden: zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden worden voor het te bepalen zelfstandig naamwoord geplaatst en moeten daarmee congruent zijn. In het algemeen is onderwerp - meewerkend voorwerp - lijdend voorwerp van toepassing op de volgorde van zelfstandige naamwoorden. De rectus enkelvoud (mannelijk) is de citatievorm.

Hindi heeft geen specifiek artikel. Als onbepaald lidwoord kan het onveranderlijke cijfer ek 'one' ingrijpen indien nodig.

geslacht

In het Hindi worden alleen mannelijk en vrouwelijk gedifferentieerd, de onzijdige klasse bestaat niet meer. Voor de verdeling van de geslachten geldt het volgende:

 • Zelfstandige naamwoorden die mannelijke personen aanduiden zijn altijd mannelijk, die welke vrouwelijke personen aanduiden zijn altijd vrouwelijk.
 • Sommige diersoorten hebben mannelijke en vrouwelijke vormen, zoals billā / billī 'kater / kat (vrouwelijk)', gadhā / gadhī 'ezel', bãdar / bãdarī 'aap', hāthī / hathinī 'olifant', gāv / go of gāy ' koe', ghoṛā / ghoṛī 'paard'; met anderen is er slechts één algemeen geslacht voor het hele geslacht, zoals ū̃ṭ (mannelijk) 'kameel', makkhī (vrouwelijk) 'vlieg'.
 • Bij planten en voorwerpen is het geslacht deels geërfd uit de Urindo-Europese tijd.

nummer

 • Hindi kent de getallen enkelvoud en meervoud .
 • In het geval rectus is de meervoudsvorm van veel zelfstandige naamwoorden niet te onderscheiden van die van het respectievelijke enkelvoud (zoals ādmī 'man, men').
 • Frequente meervoudsuitgangen zijn -e in mannelijke letters op , -iyã in vrouwelijke letters op , en -ẽ in vrouwelijke letters op medeklinker (zie hieronder).

Speciale meervoudsvormen:

 • De uitgang -āt in sommige zelfstandige naamwoorden van Arabische oorsprong met de afkorting van de voorgaande klinker (zoals makān 'huis'> makanāt 'huizen').
 • Het zeer zeldzame einde -ān (zoals in sāhib 'Heer, Meester'> sahibān 'Heer, Meester').
 • In de omgangstaal is het ook gebruikelijk om het meervoud van persoonsnamen te vormen met log "people" (zoals widyārthī 'student'> widhyārthī-log 'student').

Naamval en voorzetsels

Woorden werden drie synthetische bewaard geval vormen : de " rectus " (Engels: directe case), het " obliquus " (Engels: schuine letters) en " vocative " (Engels: vocative [zaak]); alleen persoonlijke voornaamwoorden hebben hun eigen bezittelijke en datieve vormen. De rectus wordt ook direct geclassificeerd als nominatief in de taalkundige literatuur, maar heeft ongebruikelijke eigenschappen voor een dergelijk personage. [1]

Voor het gebruik geldt het volgende:

 • De rectus is de nominale vorm; het wordt gebruikt als een onderwerp en een onbepaald (onbepaald) lijdend voorwerp - maar niet voor onderwerpen van transitieve werkwoorden in het perfectief aspect: dit is meestal de ergatief , wat een obliquus is met het achterzetsel ne .
 • De obliquus moet altijd samen met achterzetsels worden geplaatst en wordt gebruikt om bijwoorden te vormen.
 • De zeldzame vocatief is het geval van de directe aanhef. De vocatief is te vinden in de volgende tabellen onder de respectievelijke schuine vorm als beide gevallen identiek zijn.
De synthetische koffers

De schuine meervoudsuitgang is altijd , de vocatieve meervoudsuitgang is altijd -o . Voor de overige gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen TYPE 1 ( ongemarkeerd: geen verandering in deze vormen) en TYPE 2 (gemarkeerd) in mannelijk. TYPE 2 omvat leenwoorden (voornamelijk uit het Sanskriet, Perzisch, Arabisch, Engels) en mannelijke woorden die niet eindigen op . Daarnaast zijn er Perzische leenwoorden met speciale meervoudsuitgangen als TYPE 3; deze zelfstandige naamwoorden worden echter meestal behandeld door Hindi-sprekers zoals elk ander medeklinkernaamwoord.

 • Mannelijk van TYPE 1:
 In het kort -a : mitra 'vriend'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: verstek verstek
 Obliquus: mijter mitr õ
 vocatief: mitra mitr o
In lang : pitâ 'vader'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : pitā pitā
 Obliquus: pitā pitā õ
 Vocatief : pitā pitā o
In lange : ādmī 'man'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : ādmī ādmī
 Obliquus: ādmī ādm iy õ
 Vocatief : ādmī ādm iy o
In het kort -u : goeroe 'leraar'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: goeroe goeroe
 Obliquus: Guru Guru õ
 Vocatief: goeroe goeroe o
In lange : Cākū 'zakmes'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : cākū cākū
 Obliquus: cākū cāk u õ
Op medeklinker: seb 'appel'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : seb seb
 Obliquus: seb seb õ
 • Zelfstandige naamwoorden van TYPE 2
 Masculina in : bacca 'kind'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: bacc à bacc e
 Obliquus: bacc e bacc õ
 Vocatief: bacc e bacc o
Mannelijk in -a: ku â, fonteinen'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: ku A ~ ku e
 Obliquus: ku e ku õ
Vrouwelijk in en sommige anderen hebben -̃ā in het meervoud rectus:
strī 'vrouw'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : strī str iy ā ~
 Obliquus: strī str iy õ
śakti 'kracht'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: śakti śakt iy â ~
 Obliquus: śakti śakt iy õ
ciṛiya 'vogel'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : ciṛiyā ciṛiy ā ~
 Obliquus: ciṛiyā ciṛiy õ
Vrouwtjes met een ander einde hebben -ẽ in het rectus meervoud:
1) Niet gecontracteerd:
kitab 'boek'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: Kitab bevonden Kitab bevonden E
 Obliquus: kitab kitab õ
bhāṣā 'taal'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : bhāṣā bhāṣā 
 Obliquus: bhāṣā bhāṣā õ
bahū 'schoondochter'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : bahū bah u 
 Obliquus: bahū bah u õ
 vocatief : bahū bah u o


2) gecontracteerd:
ben een 'vrouw'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: aurat au rt E
 Obliquus: aurat au RT F
 Vocatief : aurat au rt o
bah a n / bah i n 'zus'
Enkelvoud meervoud
 Rectus: bahan ba hn E
 Obliquus: bahan ba hn õ
 Vocatief : bahan ba hn o
 • Leenwoorden van TYPE 3
 kāγaz 'papier'
Enkelvoud meervoud
 Rectus : kāγaz kāγaz āt
 Obliquus: kāγaz kāγaz ātõ
 • Perzisch-Arabische leenwoorden die eindigen op een stille -h worden behandeld als gemarkeerde masculina (type 2): bacca (h) (Urdu spelling) ~ baccā (Hindi spelling).
 • Sommige Perzisch-Arabische leenwoorden kunnen hun oorspronkelijke dubbele of meervoudige markeringen krijgen: vālid 'vader'> vālidain 'ouders'.
 • Veel vrouwelijke Sanskriet leenwoorden eindigen op : bhāṣā 'taal', āśā 'hoop', icchā 'intentie'.
De primaire postposities

Naast de synthetische gevallen zijn er door postposities veel nieuwe analytische formaties ontstaan; Achterzetsels komen overeen met voorzetsels in het Duits, maar worden achteraf toegevoegd. Het voorafgaande zelfstandig naamwoord met eventuele bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden en genitief achterzetsels moet altijd schuin worden geplaatst.

 Rectus : gadhā 'de ezel'
 Genitief: gadhe 'van de ezel'
 Datief : gadhe ko 'de ezel'
Ergatief : gadhe ne 'de ezel'
 Ablatief : gadhe se 'van de ezel'
'In': ghar mẽ 'in het huis'
 'Aan': ghar par / pe 'op het huis'
 'Tot': ghar tak 'naar het huis'
 • De datief is het geval van het meewerkend voorwerp en wordt gebruikt in sommige zinsconstructies (zoals yah mujhe achā lagtā ' Dat vind ik leuk'). Het duidt ook het lijdend voorwerp aan wanneer het wordt bepaald (definitief).
 • De ergatief wordt alleen gebruikt in de voltooide tijden om het onderwerp in transitieve werkwoorden te identificeren.
 • De ablatief heeft vele functies:
 1) Oorsprong (zoals dille se 'van Delhi'; ... se ... tak 'van ... tot ...')
 2) Starttijd (zoals itvār se 'sinds zondag')
 3) Geval van de vergelijkende (zie paragraaf vergelijking )
 4) Bovendien kan het instrumentele en bijwoordelijke functies hebben en is het van sommige werkwoorden vereist als patiens.

De woordgroep van zelfstandig naamwoord en de volgende genitief achterzetsel gedraagt ​​zich als een bijvoeglijk naamwoord, zodat het achterzetsel wordt verbogen volgens de vorm van het volgende woord:

 Mannelijk enkelvoud: ādmī kamrā 'de mannenkamer '
 Mannelijk meervoud: Admi ke kamre 'de kamer van de man'
Vrouwelijk enkelvoud: ādmī gārī 'auto van de man' (in het Hindi ' de auto')
 Feminin Plural: ādmī gāriy ̃ ā ‚die Autos des Mannes'
Die zusammengesetzten Postpositionen

Die zusammengesetzten Postpositionen bestehen aus dem Obliquus der Genitiv-Postposition und einem folgenden Adverb:

 Örtlich
 … ke andar ‚(mitten) in'
 … ke bhītar ‚in … drin'
 … ke bīch mẽ ‚mitten in … drin'
 … ke bāhar ‚außerhalb von …'
… ke pās ‚nahe bei …'
 … ke ās-pās ‚bei, in der Nähe von'
 … ke cārõ taraf/or ‚rings um … herum'
 … kī taraf ‚auf … zu'
… (ke) nīce ‚unter'
 … ke ūpar ‚über … (drüber)'
… ke āge ‚vor …, … voraus'
 … ke sām(a)ne ‚vor, gegenüber von …'
 … ke pīche ‚hinter'
… ke bājū ‚neben'
 … ke bagal ‚neben'
 … ke sāmne ‚gegenüber von …'
 … ke kināre ‚auf der Seite von …'
Zeitlich
 … ke bād ‚nach'
 … ke paihle * ‚vor'
 … (ke) daurāna ‚während'
 * dialektisch: pahile/pahale
Übertragen
 … ke liye ‚für'
 … ke khilāf ‚gegen'
… ke dvārā ‚anhand, mittels'
 … ke mādhyam se ‚mithilfe von'
… ke rūp mẽ ‚in Form von, als'
 … ke anusār ‚laut, gemäß'
 … ke bāre mẽ ‚über (Thema); bezüglich'
… ke kārã (se) ‚wegen'
 … ke māre ‚wegen, aufgrund von; durch'
 … ke bavajūd ‚trotz'
… ke sāth ‚(zusammen) mit'
 … ke bina ‚ohne, ausgenommen, außer'
 … ke yah ̃ ā ‚anstelle von'
 … ke badle mẽ ‚anstelle von, im Austausch für'
 … ke bajāy ‚anstatt'
 … ke alāvā ‚neben, abgesehen von, so gut wie'
 … ke sivāy ‚abgesehen/mit Ausnahme von'
… ke shurū mẽ ‚am Anfang von …'
 … ke ãt mẽ ‚am Ende von …'
 … ke barābar/māfik ‚gleich/ähnlich …'
 … ke bīch mẽ ‚zwischen; unter (among) '
Präpositionen

Das Hindi kennt die Präposition binā „ohne“, die jedoch auch nachgestellt werden kann ( … ke bina ).

Adjektive

Adjektive (Eigenschaftswörter) können vor einem zu bestimmenden Substantiv als Attribut stehen, oder aber auch alleine in substantivischer Funktion. In attributiver Funktion sowie prädikativ (zusammen mit der Kopula honā ‚sein') gilt ein besonderes, stark eingeschränktes Deklinations-Schema gegenüber der Deklination als Substantiv, in dem der Vokativ stets gleich dem jeweiligen Obliquus ist.

Attributive Deklination

Im Hindi wird zwischen deklinierbaren und undeklinierbaren Adjektiven unterschieden. Ein deklinierbares Adjektiv wird dem zugehörigen Nomen angepasst, ein undeklinierbares bleibt stets unverändert. Eine Reihe von deklinierbaren Adjektiven zeigt in allen Terminationen Nasalierung.

Deklinierbar sind die meisten Adjektive, die auf enden:

 Maskulin: Rectus Singular : choṭā kamrā ‚das kleine Zimmer'
       Sonst immer: -e : choṭe kamre ‚die kleinen Zimmer'
                   choṭe kamre mẽ ‚im kleinen Zimmer'
                   choṭe kamrõ mẽ ‚in den kleinen Zimmern'
 Feminin: immer : choṭī gāṛī ‚das kleine Auto'
                   choṭī gāṛiy ̃ ā ‚die kleinen Autos'
                   choṭī gāṛī mẽ ‚im kleinen Auto'
                   choṭī gāṛiyõ mẽ ‚in den kleinen Autos'
 • Beispiele für deklinierbare Adjektive: baṛā ‚groß', choṭā ‚klein', moṭā ‚fett', acchā ‚gut', burā böse, ‚schlecht', kālā ‚schwarz', ṭhaṇḍā ‚kalt'.
 • Beispiele für undeklinierbare Adjektive: xarāb ‚schlecht', sāf ‚sauber', bhārī ‚schwer (Gewicht)', murdā ‚tot', sundar ‚schön', pāgal ‚verrückt', lāl ‚rot'.

Das Suffix sā / ~se / ~sī gibt einem Adjektiv die Abtönung ‚-lich' oder ‚ziemlich' (wie nīlā ‚blau' > nīlā - ‚bläulich'). Es ist ambig (mehrdeutig), da es die Bedeutung eines Adjektives sowohl verstärken als auch abmildern kann.

Komparation (Steigerung)
 • Der Komparativ wird durch aur/zyādā ‚mehr' oder kam ‚weniger' gebildet.

Mehr-als-Vergleiche verwenden die Ablativ-Postposition se : hāthī murge OBL se aur baṛā hai (sinngemäß: ‚der Elefant ist im-Vergleich-zu dem Huhn mehr groß') ‚Der Elefant ist größer als das Huhn '.

Bei einem Vergleich kann das Wort für "mehr" weggelassen werden:

 Gītā Gautam se (aur) lambī hai ‚Gita ist größer als Gautam'
 Gītā Gautam se kam lambī hai ‚Gita ist weniger groß als Gautam'

Ohne Vergleichsobjekt ist das nicht möglich:

 zyādā baṛā hāthī ‚der größere Elefant'
 hāthī zyādā baṛā hai ‚der Elefant ist größer'
 • Der Superlativ wird mit sab ‚alle(s)' gebildet: sab se āccha (sinngemäß: ‚im-Vergleich-zu allen groß') ‚der größte'.
 sab se mahãgā kamrā ‚das teuerste Zimmer'
 kamrā sab se mahãgā hai ‚das Zimmer ist das teuerste'
 • In Registern mit starkem Einfluss aus dem Sanskrit oder dem Persischen gibt es auch Steigerungssuffixe aus diesen Sprachen:
 Sanskrit Persisch
  Komparativ -tar
  Superlativ -tam -tarīn
 Zwei dieser Bildungen sind unregelmäßig:
Positiv Komparativ Superlativ
  acchā behtar behtarīn ‚der gute/bessere/beste'
  kharāb badtar badtarīn ‚der schlechte/schlechtere/schlechteste'

Pronomen

Personalpronomen

Personalpronomen haben einen eigenen, vom Nominativ unterschiedenen Akkusativ, der mit den Formen des Dativs übereinstimmt. Das Geschlecht wird überhaupt nicht unterschieden, in der 3. Person jedoch die Entfernung zum Sprecher. Postpositionen werden bei Personalpronomen im Hindi als gebundene Morpheme, im Urdu als freie Partikeln betrachtet.

Besonders in Nordindien wird umgangssprachlich die 1. Person Plural ham ‚wir' auch für den Singular ‚ich' verwendet

Für die 2. Person gibt es folgende Pronomen:

 • ‚du' (Singular, intimate ) bei kleinen Kindern, engen Freunden, Gottheiten oder in der Lyrik; in allen anderen Fällen ist es herablassend oder sogar beleidigend.
 • tum ‚ihr' (Plural, familiar ) wird für jüngere oder niedriger gestellte Personen; es wird auch für eine einzelne Person verwendet, wenn unangebracht ist, und kann daher je nach Kontext auch als "du" übersetzt werden.
 • āp ‚Sie' (Plural, polite ) wird für ältere oder höhergestellte Personen verwendet.
 • tum und āp sind zwar schon Pluralpronomen, da sie aber auch zur Anrede einer einzelnen Person verwendet werden, können sie durch die Suffixe -log ‚Leute' oder -sab ‚alle' den Plural noch einmal ausdrücklich markieren: tum log / tum sab oder āp log / āp sab (vgl. das Englische you guys oder y'all ). An ihrer Funktion im Satzgefüge ändert sich dabei überhaupt nichts.

Als Personalpronomen der 3. Person werden die Demonstrativpronomen ( yah ‚dieser hier' / vah ‚jener dort') verwendet, und zwischen weiblich und männlich wird nicht unterschieden.

 • Die Personalpronomen im Rectus:
 Erste Person
 ich mãi
 wir ham
Zweite Person
 du 
 ihr tum
 Sie āp – wird grammatikalisch als 3. Person Plural behandelt
Dritte Person: Hochsprache im Hindi Urdu und gesprochenes Hindi
 er/sie/es [hier] yah ye
 er/sie/es [dort] vah vo
 sie [hier] (Plural) ye ye
 sie [dort] (Plural) ve vo


 • Der Obliquus wird auch bei Personalpronomen von einer nachfolgenden Postposition verlangt:
 1. Person Singular: mãi > mujh …
      2. Person Singular: > tujh …
 3. Person Singular hier: yah > is …
      3. Person Singular dort: vah > us …
 3. Person Plural hier: ye > in …
      3. Person Plural dort: ve > un …

Bei ham , tum und āp sind Rectus und Obliquus identisch.

 • Der Dativ steht in der Regel auch für das direkte Objekt:
 1. Person 2. Person 3. Person
 Singular: mujhe tujhe ise / use
 Plural: hamẽ tumẽ inhẽ / unhẽ

Umgangssprachlich wird der Dativ auch mit der üblichen Partikel ko gebildet: mujh.ko (? mere.ko) ‚mir/mich', tujhko ‚dir/dich', isko | usko ‚ihm/ihn, ihr/sie', hamko ‚uns', tūmko ‚euch', inko | unko ‚ihnen/sie'.

 • Der Ergativ wird in der 3. Person Plural unregelmäßig gebildet, in der 1. und 2. Person Plural steht ausnahmsweise die jeweilige Rectusform vor der Postposition:
 1. Person 2. Person 3. Person
 Singular: mãi ne tū ne is ne / us ne
 Plural: ham ne tum ne inhõ ne / unhõ ne
Possessivpronomen
 • Die Personalpronomen mãi / ham und tū / tum haben noch eigene Genitivformen, die als Possessivpronomen verwendet werden:
 1. Person Singular: merā ‚mein'
 1. Person Plural: hamārā ‚unser'
 2. Person Singular: terā ‚dein'
 2. Person Plural: tumhārā ‚euer'

Sie werden wie ein Adjektiv an das nachfolgende Substantiv angepasst:

 Maskulin Singular: merā kamrā ‚mein Zimmer'
 Maskulin Plural: mere kamre ‚meine Zimmer'
 Feminin Singular: merī gāṛī ‚mein Auto' (im Hindi ‚ die Auto')
 Feminin Plural: merī gāṛiy ̃ ā ‚meine Autos'

Bei den übrigen Personalpronomen wird der Genitiv genau wie bei Nomen durch die Obliquusform + die veränderliche Postposition gebildet, die wie merā und so weiter dekliniert wird:

 yah (Singular) > is kā / is kī / is ke
 vah (Singular) > us kā / us kī / us ke
ye (Plural) > in kā / in kī / in ke
 ve (Plural) > un kā / un kī / un ke
āp > āp kā / āp kī / āp ke
Relativpronomen

jo ist das einzige Relativpronomen. Es wird ähnlich wie yah dekliniert:

 Singular Plural
 Rectus jo
 Obliquus jis... jin...
 Dativ jise... jinhẽ
 Genitiv jis kā jin kā
 Ergativ jis ne jinhõ ne
Interrogativpronomen

Das Interrogativpronomen kaun/kyā kommt in allen Kasus und auch im Plural vor. Im Rectus wird zwischen kaun ‚wer' (belebt) und kyā ‚was' (unbelebt) unterschieden, in den übrigen Kasus, die genauso wie beim Relativpronomen gebildet werden, gibt es keinen Genus-Unterschied mehr:

 Singular Plural
 Rectus kaun/kyā
 Obliquus kis... kin...
 Dativ kise... kinhẽ
 Genitiv kis kā kin kā
 Ergativ kis ne kinhõ ne

Adjektiv steht kaunā ‚welcher', das wie ein Adjektiv dekliniert wird.

Indefinitpronomen
 koī (Rectus), kisī (Obliquus) ‚jemand, irgendwer' (Singular)
 kuch ‚etwas' (Singular)
 kaī ‚irgendwelche, einige' (Plural)
 • koī kann auch vor zählbaren Substantiven im Singular mit der Bedeutung ‚mancher/s' stehen, das sächliche Gegenstück kuch auch vor nichtzählbaren Substantiven.
 • koī als Adverb vor einem Zahlwort hat die Bedeutung ‚etwa, ungefähr'. In dieser Verwendung bekommt es nicht die Obliquusform kisī.
 • kuch als Adverb kann in der Bedeutung ‚ziemlich' auch Adjektive näher bestimmen.

Viele Indefinitpronomen können auch als Negativpronomen verwendet werden, wenn sie zusammen mit einer Verneinung (in Aussagesätzen nahī̃ ‚nein, nicht', in Befehlssätzen auch na, mat ) stehen:

 kuch ‚etwas' kuch nah̃ī/na/mat ‚nichts'
 koī (bhī) ‚jemand, irgendwer' koī nah̃ī/na/mat ‚niemand'
 kah̃ī (bhī) ‚irgendwo' kah̃ī nah̃ī/na/mat ‚nirgendwo'
 kabhī bhī ‚irgendwann' kabhī nah̃ī/na/mat ‚nie'

kyā am Satzanfang hat die Funktion, den Satz als Entscheidungsfrage (ja/nein) zu kennzeichnen. Dies kann aber auch nur durch bloße Intonation geschehen.

Weitere Indefinitpronomen sind:

 koī bhī ‚irgendeine(r,s), irgendwer, wer auch immer'
 kuch aur ‚etwas anderes'
 sab kuch ‚alles'
 kaise bhī ‚irgendwie'
 kabhī na kabhī ‚irgendwann einmal'
Abgeleitete Pronomen
 Interrogativ Relativ Demonstrativ hier / dort
 Zeit kab ‚wann' jab ab / t ab
 Ort kah̃ā ‚wo(hin)' jah̃ā y ah̃ā / vah̃ā
        kidhar ‚wo(hin)' jidhar idhar / udhar
 Quantität kitnā ‚wie viel' jitnā itnā / utnā
 Qualität kaisā ‚wie beschaffen' jaisā aisā / vaisā
 Art und Weise kaise ‚wie' jaise aise / vaise
 Grund kyõ/kỹū ‚warum'

kitnā / jitnā / itnā / utnā werden wie Adjektive dekliniert: kitnā (m) / kitnī (f) ‚wie viel?' – kitne (m) / kitnī (f) ‚wie viele?' und so weiter.

Auch kaisā ‚wie (beschaffen), was für ein' ( jaisā, aisā und vaisā natürlich auch) wird wie ein Adjektiv dekliniert und muss folglich zusammen mit honā ‚sein' an das Subjekt angepasst werden:

 kaisā hai? ‚Wie geht's?' (zu einer männlichen Person)
 kaisī hai? ‚Wie geht's?' (zu einer weiblichen Person)
tum kaise ho? ‚Wie geht es euch/dir?' (zu einer männlichen Person)
 tum kaisī ho? ‚Wie geht es euch/dir?' (zu einer weiblichen Person)
āp kaise hãi? ‚Wie geht es Ihnen?' (zu einer männlichen Person)
 āp kaisī hãi? ‚Wie geht es Ihnen?' (zu einer weiblichen Person)

Morphologie der Verben

Überblick

 • Hindi kennt 3 Zeitstufen – Gegenwart (Präsens), Vergangenheit (Imperfekt) und Zukunft (Futur) – und 3 Aspekte : der habituelle Aspekt, der perfektive Aspekt und die Verlaufsform. Der habituelle Aspekt drückt aus, was öfters bzw. gewohnheitsmäßig geschieht, die Verlaufsform entspricht etwa der englischen Continuous Form auf ‚-ing'.
 • Bei transitiven Verben im perfektiven Aspekt steht das Subjekt im Ergativ .
 • Im Präsens wird unterschieden zwischen folgenden Modi : Indikativ , Konjunktiv und Imperativ .
 • Konjugation nach Personen ohne Hilfsverb gibt es nur beim Verb ‚sein', im Konjunktiv Präsens und im definiten Futur. Dabei sind die Personen-Endungen für ‚wir', ‚sie' Plural und ‚Sie' jeweils immer identisch. Alle anderen Formen werden mithilfe des bloßen Stammes oder einer Partizipform und einem oder mehreren Hilfsverben gebildet, die nach Zahl und auch nach Geschlecht an das Subjekt angepasst werden müssen.
 • Alle Formen, die im Folgenden für yah ‚er/es hier' aufgeführt sind, gelten auch für vah ‚er/es dort'; alle Formen, die für ye ‚sie hier' aufgeführt sind, gelten auch für ve ‚sie dort' und auch für āp ‚Sie'.

Der Stamm

Den Stamm eines Verbs erhält man durch Weglassen der Infinitivendung -nā . Einige Verben haben neben diesem Stamm noch weitere, unregelmäßige Stammformen; dies betrifft vor allem die Verben denā ‚geben', lenā "nehmen" und jānā ‚gehen'.

Der bloße Stamm wird vor den Hilfsverben zur Bildung von Verlaufsform und Perfekt verwendet, außerdem noch zur Bildung des tū-Imperativs (siehe Abschnitt Imperativ ).

Infinite Formen

Infinite Formen unterscheiden nicht nach Person und Modus.

Infinitiv

Der Infinitiv hat die Endung -nā (z. B. bolnā ‚sprechen'). Der Infinitiv dient auch als Gerundium. Er kann demnach wie ein Substantiv in den Obliquus gesetzt werden, wie bolne ke liye – wörtlich: ‚für das Sprechen' – ‚um zu sprechen'.

Partizipien

Das Partizip Präsens hat die Endung -tā (wie boltā ‚sprechend'), das Partizip Perfekt die Endung (wie. bolā ‚gesprochen habend').

Verbaladverb

Das Verbaladverb hat die Endung -(kar)(ke) (wie bol / bolkar / bolke / bolkarke ). Es hat keine direkte deutsche Entsprechung; es könnte je nach Zusammenhang etwa übersetzt werden als ‚als/nachdem … gesprochen hat' und so weiter.

Finite Formen

Präsens Indikativ

Das Verb honā "sein" hat seine Personalflexion im Präsens Indikativ erhalten (zum Beispiel: ṭhīk hũ ‚mir geht es gut', yah kyā hai? ‚Was ist das?'). (Es ist aus der Sanskritwurzel bhū- ‚werden' entstanden; vergleiche Pali: homi > Hindi ‚ich bin'.) Es dient als Kopula und hat darüber hinaus die Bedeutung ‚es gibt' (wie hoṭel hai? ‚Gibt es ein Hotel?'):

 Singular Plural
 mãi ‚ich bin' ham hãi ‚wir sind'
 hai ‚du bist' tum ho ‚ihr seid'
 yah hai ‚er/es ist' ye hãi ‚sie sind'

Die übrigen Verben werden im habituellen Präsens folgendermaßen konjugiert: Vor die jeweilige Form von honā wird das Partizip Präsens eines beliebigen Verbs gestellt, das an das Subjekt angepasst werden muss. Für ein männliches Subjekt hat es die Endungen -tā im Singular (wie kartā ‚ein machender'), -te im Plural (wie karte ‚mehrere machende'), für ein weibliches Subjekt ist die Endung immer -tī . Daraus ergibt sich beispielsweise mãi kartī hum (‚ich machende bin') ‚ich mache' – von einer Frau gesagt.

 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kartā hũ ‚ich mache' mãi kartī hũ ‚ich mache'
 kartā hai ‚du machst' kartī hai ‚du machst'
 yah kartā hai ‚er macht' yah kartī hai ‚sie macht'
 ham karte hãi ‚wir machen' ham kartī hãi ‚wir machen'
 tum karte ho ‚ihr macht' tum kartī ho ‚ihr macht'
 ye karte hãi ‚sie machen' ye kartī hãi ‚sie machen'
Präsens Konjunktiv

Wie alle Verben kann auch das Verb honā den Konjunktiv bilden. Dabei hat es allerdings noch zahlreiche Nebenformen, die in Klammern hinzugefügt sind:

 Singular Plural
 mãi hũ (hoū) ham hõ (hoẽ, hovẽ, hõy)
 ho (hoe, hove, hoy) tum ho (hoo)
 yah ho (hoe, hove, hoy) ye hõ (hoẽ, hovẽ, hõy)
Imperativ

Hindi kennt 3 Imperative , deren Verwendung derjenigen der Personalpronomen tū, tum und āp entspricht – die tum- und āp-Imperative können also für eine oder mehrere Personen verwendet werden. Der tū-Imperativ entspricht dem bloßen Stamm eines Verbes, die übrigen Formen werden durch Suffixe gebildet:

 tū-Imperativ: bolnā ‚sprechen' → bol ‚sprich!'
 tum-Imperativ: bolnā ‚sprechen' → bolo ‚sprecht!'
 āp-Imperativ: bolnā ‚sprechen' → boliye ‚sprechen Sie!'
Imperfekt

Das habituelle Imperfekt wird durch das Partizip Präsens des Hauptverbs + thā gebildet. Beide passen sich dem Subjekt in Numerus und Genus an; dabei hat die weibliche Form thī den unregelmäßigen Plural thī̃ :

 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kartā thā ‚ich machte' mãi kartī thī ‚ich machte'
 kartā thā ‚du machtest' kartī thī ‚du machtest'
 yah kartā thā ‚er machte' yah kartī thī ‚sie machte'
 ham karte the ‚wir machten' ham kartī thī̃ ‚wir machten'
 tum karte the ‚ihr machtet' tum kartī thī̃ ‚ihr machtet'
 ye karte the ‚sie machten' ye kartī thī̃ ‚sie machten'
Futur

Das definite Futur wird gebildet, indem das Suffix gā / ge / gī den Formen des Konjunktiv nachgestellt wird. (Es ist eine Kontraktion aus *gaā < gayā, dem Partizip Perfekt von jānā ‚gehen'). Es wird im Hindi als gebundenes Morphem, im Urdu als eigenes Wort betrachtet.

 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi karū~.gā ‚ich werde machen' mãi karū~.gī ‚ich werde machen'
 kare.gā ‚du wirst machen' kare.gī ‚du wirst machen'
 yah kare.gā ‚er wird machen' yah kare.gī ‚sie wird machen'
 ham karẽ.ge ‚wir werden machen' ham karẽ.gī ‚wir werden machen'
 tum karo.ge ‚ihr werdet machen' tum karo.gī ‚ihr werdet machen'
 ye karẽ.ge ‚sie werden machen' ye karẽ.gī ‚sie werden machen'
Die Verlaufsformen

Es gibt drei imperfektive Verlaufsformen für Präsens, Imperfekt und Futur. Zu ihrer Bildung nimmt man den bloßen Stamm des Hauptverbs (wie kar- ‚mach-'), hinter dem das Hilfsverb rahnā , ‚bleiben' wie jedes andere Verb auch im Präsens Indikativ, Imperfekt und Futur konjugiert wird:

Verlaufsform im Präsens
 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kar rahā hũ ‚ich mache gerade' mãi kar rahī hũ ‚ich mache gerade'
 tū kar rahā hai ‚du machst gerade' tū kar rahī hai ‚du machst gerade'
 yah kar rahā hai ‚er macht gerade' yah kar rahī hai ‚sie macht gerade'
 ham kar rahe hãi ‚wir machen gerade' ham kar rahī hãi ‚wir machen gerade'
 tum kar rahe ho ‚ihr macht gerade' tum kar rahī ho ‚ihr macht gerade'
 ye kar rahe hãi ‚sie machen gerade' ye kar rahī hãi ‚sie machen gerade'
Verlaufsform im Imperfekt
 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kar rahā thā ‚ich machte gerade' mãi kar rahī thī ‚ich machte gerade'
 tū kar rahā thā ‚du machtest gerade' tū kar rahī thī ‚du machtest gerade'
 yah kar rahā thā ‚er machte gerade' yah kar rahī thī ‚sie machte gerade'
 ham kar rahe the ‚wir machten gerade' ham kar rahī thī~ ‚wir machten gerade'
 tum kar rahe the ‚ihr machtet gerade' tum kar rahī thī~ ‚ihr machtet gerade'
 ye kar rahe the ‚sie machten gerade' ye kar rahī thī~ ‚sie machten gerade'
Verlaufsform im Futur
 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kartā rahū~.gā ‚ich werde gerade machen' mãi kartī rahū~.gī ‚ich werde gerade machen'
 kartā rahe.gā ‚du wirst gerade machen' kartī rahe.gī ‚du wirst gerade machen'
 yah kartā rahe.gā ‚er wird gerade machen' yah kartī rahe.gī ‚sie wird gerade machen'
 ham karte rahẽ.ge ‚wir werden gerade machen' ham kartī rahẽ.gī ‚wir werden gerade machen'
 tum karte raho.ge ‚ihr werdet gerade machen' tum kartī raho.gī ‚ihr werdet gerade machen'
 ye karte rahẽ.ge ‚sie werden gerade machen' ye kartī rahẽ.gī ‚sie werden gerade machen'
Die perfektiven Formen

Es gibt drei perfektive Formen (Perfekt für das Präsens, Plusquamperfekt für das Imperfekt und Futur II für das Futur). Zu ihrer Bildung nimmt man den bloßen Stamm des Hauptverbs (wie kar- ‚mach-'), hinter dem das Hilfsverb liyā oder cukā wie jedes andere Verb auch im Präsens Indikativ, Imperfekt und Futur konjugiert wird. Hierbei ist zu beachten, dass die "-ī"-Form von liyā verkürzt worden ist ( statt liyī ):

Perfekt
 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kar liyā hũ ‚ich habe gemacht' mãi kar lī hũ ‚ich habe gemacht'
 tū kar liyā hai ‚du hast gemacht' tū kar lī hai ‚du hast gemacht'
 yah kar liyā hai ‚er hat gemacht' yah kar lī hai ‚sie hat gemacht'
 ham kar liye hãi ‚wir haben gemacht' ham kar lī hãi ‚wir haben gemacht'
 tum kar liye ho ‚ihr habt gemacht' tum kar lī ho ‚ihr habt gemacht'
 ye kar liye hãi ‚sie haben gemacht' ye kar lī hãi ‚sie haben gemacht'
Plusquamperfekt

Mit dem Plusquamperfekt muss man die Postposition ‚ne' verwenden.

 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãine kar liyā thā ‚ich hatte gemacht' mãine kar lī thī ‚ich hatte gemacht'
 tūne kar liyā thā ‚du hattest gemacht' tūne kar lī thī ‚du hattest gemacht'
 isne kar liyā thā ‚er hatte gemacht' isne kar lī thī ‚sie hatte gemacht'
 hamne kar liya tha ‚wir hatten gemacht' hamne kar lī thī~ ‚wir hatten gemacht'
 tumne kar liya tha ‚ihr hattet gemacht' tumne kar lī thī~ ‚ihr hattet gemacht'
 unhõne kar liya tha ‚sie hatten gemacht' inhõne kar lī thī~ ‚sie hatten gemacht'
Futur II
 Maskulines Subjekt Feminines Subjekt
 mãi kartā liyū~.gā ‚ich werde gemacht haben' mãi kartī liyū~.gī ‚ich werde gemacht haben'
 kartā liye.gā ‚du wirst gemacht haben' kartī liye.gī ‚du wirst gemacht haben'
 yah kartā liye.gā ‚er wird gemacht haben' yah kartī liye.gī ‚sie wird gemacht haben'
 ham karte liyẽ.ge ‚wir werden gemacht haben' ham kartī liyẽ.gī ‚wir werden gemacht haben'
 tum karte liyo.ge ‚ihr werdet gemacht haben' tum kartī liyo.gī ‚ihr werdet gemacht haben'
 ye karte liyẽ.ge ‚sie werden gemacht haben' ye kartī liyẽ.gī ‚sie werden gemacht haben'

Das Passiv

Das Passiv wird aus dem Partizip Perfekt und dem Hilfsverb jānā ‚gehen' gebildet (wie likhnā ‚schreiben' > likhā jānā ‚geschrieben werden'). Der Agens hat die Postposition se .

Intransitive und transitive Verben können grammatikalisch passiviert werden, um körperliches oder geistiges Unvermögen (gewöhnlich in negativem Sinne) anzuzeigen. Intransitive Verben haben darüber hinaus oft passivischen Sinn oder drücken unabsichtliche Handlungen aus.

Numerale

Grundzahlen

Die Zahlwörter im Hindi sind unveränderlich. Die Zahlen 11 bis 99 sind allesamt unregelmäßig und müssen einzeln gelernt werden. Zwar reichen die Ähnlichkeiten bei den Zehner- und Einerstellen aus, um die Zahl zu verstehen, aber nicht für eine aktive Beherrschung. Den Zahlen 19, 29, 39, 49, 59, 69 und 79 (aber nicht 89 und 99) liegt die Form "1 von 20, 1 von 30" usw. zugrunde.

 0 śūnya 10 das 20 bīs 30 tīs
 1 ek 11 gyārah 21 ikkīs 31 iktīs
 2 do 12 bārah 22 bāīs 32 battīs
 3 tīn 13 terah 23 teīs 33 tãitīs
 4 cār 14 caudah 24 caubīs 34 cautīs
 5 pā͂c 15 pãdrah 25 paccīs 35 pãitīs
 6 chaḥ 16 solah 26 chabbīs 36 chattīs
 7 sāt 17 sattrah 27 sattāīs 37 sãitīs
 8 āṭh 18 aṭ(ṭ)hārah 28 aṭ(ṭ)hāīs 38 aŗtīs
 9 nau 19 unnīs 29 untīs 39 untālīs
 40 cālīs 50 pacās 60 sāṭh 70 sattar
 41 iktālīs 51 ikyāvan 61 iksaṭh 71 ikahattar
 42 bayālīs 52 bāvan 62 bāsaṭh 72 bahattar
 43 tãitālīs 53 tirpan 63 tirsaṭh 73 tihattar
 44 cauvālīs 54 cauvan 64 cãusaṭh 74 cauhattar
 45 pãitālīs 55 pacpan 65 pãisaṭh 75 pacahattar
 46 chiyālīs 56 chappan 66 chiyāsaṭh 76 chihattar
 47 sãitālīs 57 sattāvan 67 saŗsaṭh 77 satahattar
 48 aŗtālīs 58 aṭṭhāvan 68 aŗsaṭh 78 aţhahattar
 49 uncās 59 unsaţh 69 unhattar 79 unāsī
 80 assī 90 nabbe 100 (ek) sau
 81 ikyāsī 91 ikyānave 101 ek sau ek
 82 bayāsī 92 bānave 110 ek sau das
 83 tirāsī 93 tirānave …
 84 caurāsī 94 caurānave 1.000 (ek) hazār
 85 pacāsī 95 pacānave 2.000 do hazār
 86 chiyāsī 96 chiyānave …
 87 satāsī 97 sattānave 100.000 ek lākh
 88 aṭhāsī 98 aṭṭhānave 10 Mio. ek kroŗ
 89 navāsī 99 ninyānave 100 Mio. ek arab
 einmal ek bār
 zweimal do bār
 usw.

Für die Zahlen „hunderttausend“, „zehn Millionen“ und „hundert Millionen“ gibt es spezielle Begriffe. Statt 20 Mio. sagt man also do kroŗ , für fünfhunderttausend oder eine halbe Million pā͂c lākh . Die Zahlwörter Lakh und Crore (= kroŗ) sind auch im indischen Englisch geläufig.

Bruchzahlen

 ½ ādhāsavā (ek)d˛eŗhsavā do 2½ ( a ) d˛hāīsavā tīnsāŗhe tīnsavā cārsāŗhe cār
 usw. usw.

paune … bedeutet ‚… minus ein Viertel', also paune do = 1¾, paune tīn = 2¾ und so weiter.

Adverbien

Hindi-Urdu hat wenig unabgeleitete Formen. Adverbien können auf folgende Arten gebildet werden:

 • Indem Substantive oder Adjektive in den Obliquus gesetzt werden: nīcā ‚niedrig' > nīce ‚unten', sīdhā ‚gerade' > sīdhe ‚geradeaus', dhīrā ‚langsam' > dhīre ‚langsam (auf langsame Weise)', saverā ‚Morgen' > savere ‚am Morgen', ye taraf ‚diese Richtung' > is taraf ‚in diese Richtung', kalkattā ‚Kalkutta' > kalkatte ‚nach Kalkutta'.
 • Durch Postpositionen, zum Beispiel se : zor ‚Kraft' > zor se ‚kraftvoll, mit Kraft', dhyān ‚Aufmerksamkeit' > dhyān se ‚aufmerksam'.
 • Postpositionale Phrasen": acchā gut > acchī tarah se gut, wohl, auf gute Art und Weise, xās besonders > xās taur par auf besondere Art und Weise.
 • Verben im Konjunktiv: hãs- ‚lachen' > hãs kar ‚lachend, gelacht habend'.
 • Suffixe aus dem Sanskrit oder dem Perso-Arabischen in höheren Registern: skt. sambhava ‚möglich' > sambhava tah ‚möglicherweise'; arab. ittifāq ‚Zufall' > ittifāq an ‚zufällig'.

Satzbau

Konjunktionen

Nebenordnende Konjunktionen
 ‚und' aur, ewam, tathā
 ‚oder' yā; athvā (formell)
 ‚aber' magar, kintu, lekin, par(antu)
 ‚und wenn nicht; sonst' varnā
Unterordnende Konjunktionen
 ‚dass' ki
 ‚weil' kyõki, kyũki
 ‚obwohl' agar(a)ce, yadyapi
 ‚wenn' (temporal) jab
 ‚wenn, falls' agar, yadi
 ‚wenn doch nur' kāsh ki
 ‚als ob, wie wenn' mānõ
 ‚ob … oder' chāhe ... chāhe/yā"
 ‚um … zu' (siehe Abschnitt Infinitiv )

Zu den mit j- anlautenden Relativpronomen siehe Abschnitt Relativpronomen .

Satzstellung

Abweichend vom Deutschen gilt:

 • Alle Verben stehen hintereinander am Satzende (wie hoţel vahā~ hai (‚Hotel dort ist') ‚dort ist ein Hotel'), auch bei Fragen und Befehlen. Eine Entscheidungsfrage ohne Fragepartikel kann daher nur an der Stimmführung erkannt werden (Hindi klingt im Ganzen relativ monoton).
 • Das indirekte steht immer vor dem direkten Objekt.
 • Meist gehen Interrogativpronomen und Negationen ( nahī~/na/mat ) in dieser Reihenfolge dem Verb voraus.
 • kyā (‚Was?') zur Kennzeichnung einer Entscheidungsfrage steht am Satzanfang; ansonsten werden Interrogativpronomen nicht bewegt (wie hoţel kahā~ hai? (‚Hotel wo ist') ‚Wo gibt es ein Hotel?').
 • kripayā ‚bitte' steht am Satzanfang; es wird jedoch weit weniger verwendet als im Deutschen.

Sprachtypus

Hindi/Urdu ist also eine im Wesentlichen agglutinierende SOV-Sprache mit gespaltener Ergativität, die in Bezug auf die beiden Genuskategorien (maskulin und feminin), unterschiedliche Pluralbildungen und unregelmäßige Verbformen Überreste eines einstmals flektierenden Charakters bewahrt hat. Ein polysynthetischer Zug entsteht aus der Tendenz zur Verwendung attributiver Wortgruppen statt der Ausnutzung der vorhandenen Relativpronomen. Hindi kennt sowohl rechts- als auch links-verzweigende Phänomene, häufig kommen Abweichungen von der Normalwortstellung vor.

Beispielsätze

 • Typisch für Hindi ist die Genitivbildung durch den Possessivartikel (Maskulin Singular)/ (Feminin)/ ke (Maskulin Plural):

उस आदमी का बेटा विद्यार्थी है |
/ us ādmī kā beţā vidyārthī hai /
[ us ɑːdmiː kɑː beːʈɑː vidjɑːrt h iː hæː ]
(wörtlich: dieser OBL Mann OBL von Sohn Student ist )
Der Sohn dieses Mannes ist Student.

 • Das indirekte und zuweilen auch das direkte Objekt werden mit ko gebildet:

बच्चे को दूध दीजिए |
/ bacce ko dūdh dījiye /
[ bəc:eː koː duːd ɦ diːdʒieː ]
(wörtlich: Kind OBL dem Milch geben-Sie. )
Geben Sie dem Kind Milch!

 • Verhältniswörter werden im Hindi nachgestellt, daher werden sie als Postpositionen bezeichnet:

मकान में सात कमरे हैं |
/ makān mẽ sāt kamre hãi /
[ məkɑːn meː~ sɑːt kəmreː hæː~ ]
(wörtlich: Haus OBL in sieben Zimmer sind. )
Im Haus sind sieben Zimmer.

 • Die Konjugation erfolgt in den meisten Formen durch Hilfsverben. Zum Beispiel wird die Verlaufsform mit dem Hilfsverb rahnā "gerade dabei sein" gebildet. Das Hilfsverb steht hinter dem Verb und kann in manchen Zeiten selbst konjugiert werden:

लड़के बग़ीचे में खेल रहे हैं |
/ laŗke baġīce mẽ khel rahe hãi /
[ ləɽkeː bəgiːtʃeː meː~ k h eːl rəheː hæː~ ]
(wörtlich: Jungen Garten OBL in spiel gerade-dabei-seiende sind. )
Die Jungen spielen gerade im Garten.

 namaste (Allgemeine Begrüßung und Verabschiedung)
 āp kaise hãi? ‚Wie geht es Ihnen?'
 mãi ţhīk hũ ‚Mir geht es gut.'
 ... kahã hai? ‚Wo ist …?, Wo gibt es …?'
 sab kuch ţhīk hai! ‚Alles ist in Ordnung!'

Literatur

 • Narindar K. Aggarwal: A Bibliography of Studies on Hindi. Language and Linguistics. Indian Documentation Service, Gurgaon, Haryana, 1985.
 • Erika Klemm: Wörterbuch Hindi - Deutsch. Rund 18.000 Stichwörter und Wendungen . 4. Auflage. Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, 1995, ISBN 978-3-324-00397-1 .
 • Margot Gatzlaff-Hälsing: Grammatischer Leitfaden des Hindi. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2003, ISBN 978-3-87548-331-4 .
 • Margot Gatzlaff-Hälsing: Wörterbuch Deutsch-Hindi. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2000, ISBN 978-3-87548-247-8 .
 • Margot Gatzlaff-Hälsing (Hrsg.): Handwörterbuch Hindi-Deutsch. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2002, ISBN 3-87548-177-1 .
 • Kadambari Sinha: Konversationskurs Hindi. Helmut Buske Verlag, Hamburg 2007, ISBN 978-3-87548-488-5 .
 • Rainer Krack: Kauderwelsch – Hindi Wort für Wort. Reise Know-How Verlag, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89416-084-5 .
 • RS McGregor: The Hindi-English Dictionary. Oxford University Press, Oxford 1997, ISBN 978-0-19-864339-5 .
 • Rupert Snell: Teach Yourself Hindi. McGraw-Hill Companies, 2003, ISBN 978-0-07-141412-8 .
 • Ines Fornell, Gautam Liu: Hindi bolo! Hempen Verlag Bremen 2012, ISBN 978-3-934106-06-2 . 2 Bände
 • Hindi ohne Mühe Assimil GmbH 2010, ISBN 978-3896250230
 • Hedwig Nosbers, Daniel Krasa: Einstieg Hindi für Kurzentschlossene. Hueber Verlag 2009, ISBN 978-3190054374
 • Visuelles Wörterbuch Hindi-Deutsch. Dorling Kindersley Verlag 2012, ISBN 978-3831091119

Einzelnachweise

 1. ausführlich zum Kasussystem des Hindi/Urdu: Miriam Butt: Theories of Case . Cambridge University Press, 2006

Weblinks

Wiktionary: Hindi – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen