Hyksos

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Hyksos / Hykussos in hiërogliefen
S38N29
Z4
N25
X1Z1

S38N29
Z4
Aa1M12S29X1
N25

Heka-chaset / Heka-chasut [1]
Ḥqȝ-ḫȝst / Ḥqȝ-ḫȝswt [1]
Heersers van vreemde landen [1]
Grieks Hyxṓs (Ὑκσώς, )

De Hyksos (correcte vertaling: Hykussos [2] oude Egyptische Heka-chaset, Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqa-chasut, vertaald als "heersers van vreemde landen") waren een groep buitenlandse koningen die gedurende ongeveer 108 jaar over Egypte regeerden tijdens de Tweede Tussenperiode regeerde. Het varieerde van de 13e tot het einde van de 17e dynastie . De gegeven tijden variëren enigszins, maar over het algemeen gaan egyptologen van rond 1648-1550 voor Christus. Chr. Van. Volgens de Egyptische historicus Manetho vormden de koningen de 15e en 16e dynastie . Oorspronkelijk gebruikten de Egyptenaren de term Hyksos om buitenlandse heersers of nomadenhoofden uit Zuidwest-Azië aan te duiden , wat later een officiële titel van koning werd. [3]

De Romeins - Joodse historicus Flavius ​​​​Josephus beschreef de Hyksos, Manetho [4] citerend, als meedogenloze indringers die de Egyptische steden platbrandden en de tempels verwoestten, evenals de lokale bevolking onderdrukten en tot slaaf maakten. De afbeelding van Josephus, die 1600 jaar nadat de Hyksos in Egypte aan de macht kwamen, werd geschreven, is controversieel en heeft lange tijd voor verwarring gezorgd over de oorsprong en ontwikkeling ervan. Archeologisch onderzoek van de laatste decennia in Tell el-Dab'a , de Hyksos-hoofdstad Auaris , en in Wadi Tumilat hebben bijgedragen tot een veel beter begrip van de Hyksos-cultuur. [3]

etymologie

Vroege voorstelling van Hyksos uit de 12e dynastie in het graf van Khnumhotep II in Beni Hassan

Flavius ​​​​Josephus wordt verteld in de geschriften van Eusebius . De algemene naam die tegenwoordig vaak wordt gebruikt door immigrantenheersers is "Hyksos". Deze traditie is echter ontstaan ​​uit een verkeerde lezing. In " Contra Apionem " legt Josephus de spelling van de naam uit:

82 Al hun mensen werden Hykussos genoemd , dat wil zeggen herderskoningen. Hyk betekent 'koning' in de priestertaal, usos 'herder' en 'herder' in de volkstaal, en als je het samenvoegt wordt het Hykussos ."

- Eusebius-versie: Flavius ​​​​Josephus, contra Apionem boek 1, 82 [2]

De term "herderskoningen" is onbekend in de oude Egyptische taal. De Griekse naam "Hykussos / Hyksos" is afgeleid van de oude Egyptische titel "heerser van vreemde landen". Josephus maakte de verwijzing naar "Herderskoningen" om een ​​verwantschap tussen de Israëlieten en de "Hykussos / Hyksos" te vestigen.

In het oude Egyptisch lijken de termen voor heerschappij , oud-Egyptisch: heqa (ḥq3) en magie , oud-Egyptisch: heka (ḥk3) erg op elkaar. In feite is het verband tussen heerschappij en magie in het oude Egypte goed gedocumenteerd [5] en blijkt ook uit de bovengenoemde alternatieve spellingen voor Heka-chaset (Heqa-chaset, Heka-chasut, Heqa-chasut) [2] .

archeologie

De Hyksos zijn te vinden op locaties van de Syrisch-Palestijnse cultuur uit de Midden-Bronstijd (MB IIa). In Egypte zijn de vondsten beperkt tot gebieden langs de Pelusische arm van de Nijl in de oostelijke Nijldelta, maar het invloedsgebied van de Hyksos strekte zich ook uit tot Neferusi en Hermopolis in Centraal-Egypte . [6]

Veruit de belangrijkste vindplaats is Tell el-Dab'a (Auaris), de residentie van de 15e dynastie met zijn eigen paleizen en tempels, uitgebreide graven en een groot aantal woongebouwen. De stad wordt sinds 1966 onderzocht door het Oostenrijkse Archeologisch Instituut en het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Wenen onder leiding van Manfred Bietak . [6]

Andere belangrijke sites zijn te vinden in Tell el-Maschuta , in Tell el-Yahudiya , dat een belangrijke strategische functie had, in Tell el-Sahaba aan de oostelijke uitgang van Wadi Tumilat , en in Tell Farasha , Inshas , Bubastis en Ghita . [7]

De meeste vondsten zijn aardewerk , bronzen en stenen gebruiksvoorwerpen, waarbij keramiek de belangrijkste bron is voor de reconstructie van de materiële cultuur. Dierlijke botten, menselijke botten en botanische overblijfselen geven daarentegen informatie over het milieu en de levensomstandigheden van de bevolking. [8e]

In de overige delen van Egypte buiten de Oostelijke Delta zijn geen vondsten, maar dit hoeft geen machtsvacuüm te zijn, aangezien deze gebieden ook door garnizoenen of indirect via het vazalsysteem kunnen zijn geregeerd. [9]

Ontstaan ​​en machtsovername

Hurritische Koninkrijk rond 2300 v.Chr Chr. (Paars)
Vestigingsgebied van de Kanaänieten en geschatte omvang van het land dat bekend staat als Kanaän / Kinaḫḫu rond 1300 voor Christus. Chr.
Egypte ten tijde van de Tweede Tussenperiode

Een onderzoek van de eigennamen van de Hyksos-koningen uit de 15e dynastie toonde aan dat ze voornamelijk afkomstig zijn uit het West-Semitische taalgebied, en dat sommige van hen van Hurritische oorsprong zijn. Dienovereenkomstig is het een van de Hyksos tot de Amorieten of Kanaänieten , misschien leden van het volk van de Hurriërs . [10] Gevonden grafgoederen zoals dolken of strijdbijlen uit de late fase suggereren een oorlogszuchtig volk. [9]

Na een lange periode van welvaart tijdens het Middenrijk , was de Egyptische staat tegen het einde van deze periode duidelijk verzwakt. Er waren onstabiele, voortdurend veranderende regeringen, een groeiende onafhankelijkheid van de Gau-prinsen en de opkomst van kleine, zwakke stadskoninkrijken in de delta. Tegelijkertijd begonnen in de noordoostelijke Nijldelta twee grote Syrisch-Palestijnse migratiefasen . [6] De eerste immigratiegolf vond plaats voor het einde van de 13e dynastie . Lagen van vuur op verschillende locaties in de oostelijke delta wijzen erop dat er sprake moet zijn geweest van een gewelddadige, militaire verovering. [9]

In Tell el-Dab'a is een toenemende nederzetting van Amorieten en Kanaänieten te zien tijdens de 13e dynastie, wat wijst op een tweede immigratiegolf. De vestiging van de Hyksos-regel kwam uit Auaris en vond pas plaats aan het einde van deze tweede fase, waarschijnlijk gesteund door de lokale Aziatische bevolking. Auaris werd in het Middenrijk gebouwd als een nieuwe handels- en militaire basis in de noordoostelijke delta. Daartoe liet het Egyptische koningshuis zich soldaten, matrozen, scheepsbouwers en arbeiders uit de Levant vestigen. Papyri uit Lahun en archeologische sporen bij Lischt tonen aan dat er een vergelijkbare nederzetting bestond in de buurt van Itj-taui , de Egyptische hoofdstad van de 12e dynastie. Volgens een theorie van Manfred Bietak zouden de Hyksos bij de machtsovername zijn geholpen door bloedverwanten in de koninklijke residentie. [3]

De koningen van Hyksos

Lore

De Hyksos worden genoemd in de Turijnse Koningslijst in kolom 10, regel 15 tot 21

De volgorde en naamtoewijzingen van de Hyksos-koningen zijn niet volledig gegarandeerd. Manetho noemt de zes koningen Salitis, Bêôn, Apachnas, Iannas, Apôphis en Assis en kent hen een relatief lange regering toe van in totaal 259 jaar en 10 maanden. [11]

Talloze namen van Hyksos-koningen zijn doorgegeven aan scarabeeën en zeehonden. In onderzoek blijkt het echter moeilijk deze te relateren aan de door Manetho gewijzigde koninklijke namen. [12]

Een belangrijke lijst van koningen is de koninklijke papyrus van Turijn , geschreven in de 19e dynastie , waarop ook zes heersers staan ​​vermeld, maar met een totale regeerperiode van 108 jaar. De koningen van de 15e dynastie zijn de enige heersers op de hele lijst die niet de titel Koning van Boven- en Beneden-Egypte dragen , maar wel als heersers van vreemde landen ( heqa-chasut ). Vanwege de fragmentarische toestand is alleen de naam van de laatste heerser Chalmudi bewaard gebleven. [13]

chronologie

De eerste Hyksos-koning Salitis werd in Memphis gekroond, maar gebruikte volgens Manetho Auaris als machtsbasis. Er is ook bewijs van Hyksos-forten bij Neferusi in Midden-Egypte en bij Gebelein ten zuiden van Luxor . Uit Egyptische teksten, in het bijzonder twee stèles van koning Kamose en de Carnarvon-tablet , en latere bronnen zoals de Sallier I-papyrus, blijkt dat er in dezelfde tijd als de 15e dynastie andere dynastieën dan de Hyksos bestonden en als hun vazallen dienden. Hedendaagse dynastieën omvatten de 17e dynastie in Thebe en lokale clanhoofden in Midden-Egypte. De koningen van de 16e dynastie van Manethos, ook Hyksos, woonden in Sharuhe en bestuurden een klein koninkrijk in het zuiden van Palestina. De 16e dynastie kan zelfs worden beschouwd als een onderdynastie van de 15e. Andere kleine lokale Hyksos-dynastieën werden gevonden in kustforten en in het noorden van Palestina, bijvoorbeeld op de locatie van Tel Kabri . De rest van Palestina was politiek onafhankelijk. De enorme vestingwerken in grote Palestijnse steden tijdens de laatste helft van deze periode wijzen op mogelijke spanningen met de Hyksos. [3]

Talloze scarabeeën met de voornaam Maa-ib-Re en anderen met de naam Sheschi [14] werden gevonden , waarschijnlijk één en dezelfde koning. De brede verspreiding van deze scarabeeën, van Kerma in Opper-Nubië tot de zuidkust in de Levant, suggereert een belangrijke Hyksos-heerser. Er is echter geen groot monument voor deze koning. [12]

Een paar jaar geleden werd de naam van een belangrijke heerser ontdekt op een kalkstenen latei van het fort Hyksos in Tell el-Dab'a. De inscriptie op het blok draagt ​​de officiële titel van een Hyksos-koning en de West- Semitische naam Seker Her of Sikru Haddu - een theoforische naam die wordt geassocieerd met de Syrische stormgod Haddu . [12] [6]

Te oordelen naar de frequentie van de inscripties van de Hyksos-koning Chajan , moet dit van bijzonder belang zijn geweest. De deksel van een albasten zalf schip met de naam Chajan werd gevonden in het paleis van Knossos in Kreta en een fragment van een andere zalf vaartuig gegraveerd met zijn naam in de Hittitische hoofdstad Hattusa . Beide vondsten waren destijds waarschijnlijk diplomatieke geschenken aan de twee belangrijkste rechtbanken in het oostelijke Middellandse Zeegebied . Wat echter onzeker is, is de oorsprong van een basaltleeuw met de naam van de koning, die in Bagdad werd gekocht. [12]

Net als enkele korte koningen van de 13e dynastie, eigende Chajan zich standbeelden van koningen uit het Middenrijk toe. Veel beelden werden naar Auaris gesleept om er tempels en koninklijke gebouwen in te richten. Een stele van een van zijn zonen werd ontdekt in Tell el-Dab'a. Dit is waarschijnlijk te identificeren met de Hyksos-koning Iannas , die bekend is van Manetho's koningslijst. [12]

Volgens de koninklijke papyrus van Turijn regeerde koning Aa-user-Re Apophis I ongeveer veertig jaar tot het einde van de Hyksos-dynastie, van wie twee andere voornamen bewaard zijn gebleven. De Egyptische wetenschap bloeide tijdens zijn regering: in het 33e jaar van zijn regering was de Rhind-papyrus een belangrijke wiskundige verhandeling. [12]

bevolking

Hoewel "Hyksos" in engere zin alleen verwijst naar de heersers van de 15e dynastie, wordt de term ook gebruikt voor delen van de Aziatische bevolking die leefden in de gebieden die door de koningen van die tijd werden gecontroleerd, vooral in Auaris, waar een grote Een deel van de bevolking van het late Middenrijk tot het einde van de 2e Tussenperiode was van niet-Egyptische afkomst. Studies hebben aangetoond dat er nauwe parallellen zijn met de bevolking van Kumidi uit de ijzertijd in de Bekaa-vlakte . Daarnaast kon een sterk antropologisch verschil tussen mannen en vrouwen worden vastgesteld, wat suggereert dat de vrouwelijke bevolking uit een andere regio komt. Dit is vooral typerend voor volkeren die grotendeels uit soldaten en matrozen bestaan . [15]

economie en handel

De Hyksos onderhielden levendige handelsbetrekkingen met buurlanden. Er waren belangrijke verbindingen met de Levant, met Zuid-Palestina, Cyprus en de stad Sharuhe, die werd beschouwd als een belangrijke Hyksos-basis buiten Egypte. De hoofdstad Auaris fungeerde als een belangrijke handelsbasis en haven aan de oostelijke Middellandse Zee. Daar komt met name Cypriotisch keramiek in toenemende mate voor, wat wijst op nauwe handelscontacten met het mediterrane eiland, en op Cyprus werden in die tijd ook Tell-el-Yahudiya-goederen ontdekt die gemaakt waren van Egyptische klei. Manfred Bietaks adoptie van Cypriotische aardewerktechnieken in Auaris suggereert zelfs dat inwoners van Cyprus naar de Nijldelta emigreerden. Het verschijnen van zogenaamd laat-Cypriotisch aardewerk duidt op toenemende handel met Cyprus in de late Hyksos-periode. [16]

Er was ook handel tussen het Hyksos-rijk en de rest van Egypte. Olijfolie en wijn geïmporteerd uit het zuiden van Palestina werden via de Nijl naar het zuiden verscheept. [12] De Hyksos ontvingen een deel van hun inkomen uit de eerbetonen van hun vazalstaten, die economische voordelen ontvingen, zoals weiderechten in de delta. [17]

Een andere nauwe handelspartner was het Koninkrijk Kush . Tell-el-Yahudiya-keramiek werd gevonden in Kerma en graven van de Kerma-cultuur in Neder- Nubië , evenals Egyptisch tweekleurig keramiek en Hyksos-zegels. [18] [16]

In de latere Hyksos-periode nam de handel met Syrië af, waarschijnlijk als gevolg van het verval van de Syrische stadstaten in deze periode. [16]

Cultuur

De cultuur van de Hyksos wordt gekenmerkt door bepaalde Syrisch-Palestijnse tradities, die vooral in de begintijd behouden bleven. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld hun eigen sacrale architectuur , ezelbegraven of de aanleg van graven in het vestigingsgebied. In de loop van de tijd trad een intensievere egyptisering op, die in de latere fase ook leidde tot het opgeven van de eigen Aziatische gebruiken. De Hyksos-koningen namen veel van de praktijken van Egyptische farao's over . Niet alleen werd de usurpatie van koninklijke beelden of het gebruik van scarabeeën nagebootst, maar ook werd de Egyptische koninklijke gestalte overgenomen en werden Egyptische goden zoals Seth , Re en Sobek vereerd. [6] De adoptie van Egyptische culturele componenten was waarschijnlijk nodig om zich als Egyptische heerser te legitimeren.

religie

Ten tijde van het late Middenrijk emigreerde de verering van de godheid Baal-Zaphon naar de delta. Gelijkgesteld met de Egyptische god Seth, ontwikkelde ze zich tijdens de 15e dynastie tot de belangrijkste godheid van de Hyksos. Seth werd afgebeeld met Aziatische attributen tot de Ramesside-periode . Dankzij de vier-eeuwse stele kan de cultus van Seth uit Auaris worden gedateerd in de 14e dynastie. Ook de Aziatische goden Anat , Reschef en Hadad , die zijn overgeleverd als theoforische persoonsnamen, werden vereerd. Naast Seth werd het geloof in andere Egyptische goden zoals Re of Sobek gehandhaafd, voor wie een aparte cultus kon worden bewezen. Dat de oude Egyptische goden niet werden veracht komt ook tot uiting in het feit dat de koningen de titels van Horus en zoon van Re behielden. [19]

De offers voor de tempels bestonden voornamelijk uit verbrande botten van offervee en gebroken cult-keramiek. Het offeren van ezels in paren voor de tempel is een typische gewoonte op zich. Auaris voerde de nieuwe gewoonte in om de overblijfselen van offermaaltijden in enorme kuilen te gooien, die vanaf het midden van de 15e dynastie in de noordelijke Levant verschenen. Sommige van deze culten werden sporadisch voortgezet na de Hyksos-periode. [19]

ernstige cultus

De grafcultus onthult zowel Aziatische als Egyptische gebruiken. Het begraven van ezels, het aanleggen van graven direct in het nederzettingsgebied en het begraven van dienstmaagden zijn niet-Egyptisch. [15] Aan de andere kant komen de bouw van grafkapellen en het toevoegen van grafgiften in de vorm van drinkgerei, eetgerei , juwelen , kleding, wapens en cosmetica (zalfvaten, make-uppotten) duidelijk overeen met de Egyptische traditie . De meeste kinderen werden begraven in Canaïtische amforen. De meest voorkomende grafvormen (laag F) zijn kamergraven met enkele en dubbele bakstenen gewelven, die in Egypte alleen bewezen zijn in de oostelijke Nijldelta. [15]

Een duidelijke ontwikkeling is te zien in de indeling en vorm van de grafstructuren. Tijdens de 13e dynastie (Stratum G) bevonden de graven zich nog binnen de wooncomplexen. Ezelbegravingen en de toevoeging van keramiek en wapens uit de Bronstijd waren typerend. De doden werden begraven in een semi-samengetrokken positie. De gevonden bronzen en zilveren mantelspelden suggereren dat de doden waarschijnlijk in traditionele Aziatische kostuums waren gewikkeld. Mannen werden meestal begraven met dolken en strijdbijlen , wat wijst op een groot aantal krijgers in de bevolking. [15]

In Stratum F (eind 13e dynastie) werden buiten de nederzetting familie- en clanbegraafplaatsen aangelegd. Voor korte tijd worden de grafeigenaren begraven met 12 tot 16-jarige bedienden. [15] De graven van bedienden hebben parallellen met de Nubische Kerma-cultuur en kunnen worden teruggevoerd tot het 3e millennium in de Mesopotamische Diyala- regio. [20]

Echte Egyptische begrafenissen komen niet meer voor, maar een mengeling van Egyptische en Syrisch-Palestijnse begrafenisvoorwerpen kan worden waargenomen. De typische grafgiften omvatten nu cosmetische vaten , kolenpotten en Aziatische en Egyptische keramiek in gelijke verhoudingen. [15]

Ezelbegravingen zijn vertegenwoordigd vanaf de late 12e dynastie tot de middelste Hyksos-periode. Ze werden bij voorkeur in paren bij de ingang gedaan en duiden op een hoge positie van de grafeigenaar. De betekenis en het doel van de ezels voor de bevolking is niet duidelijk vastgesteld; ze kunnen zijn gebruikt als lastdieren op expedities . De traditie van het begraven van ezels komt alleen voor in de delta. Naast Tell el-Daba is hij ook te zien in Tell el-Maschuta en Inshas. De oorsprong ligt in Mesopotamië , van waaruit het via de Levant Egypte bereikte. Buiten Egypte ze lijkt ook in Tell el-Ajjul, Tell Harror , Jericho en Lachish . [20]

Tussen 1680 en 1650 verschijnen offerkuilen met cultkeramiek als een niet-Egyptisch gebruik. In de 15e dynastie werden de graven vanwege de sterke bevolkingsgroei en het gebrek aan ruimte terug naar de nederzetting verplaatst en bevinden ze zich nu grotendeels onder de vloer van de huizen. De graven onder de vloeren stammen uit een Mesopotamische traditie, maar zijn ook in Palestina te zien. Schachtgraven werden gebouwd in de late Hyksos-periode. Bij de bouw van het huis was er een enkele of dubbele crypte gepland, vaak voor 1 tot 3, soms voor 4 tot 5 personen. Sommige familiegraven waren bedoeld voor maximaal 10 personen. De meeste grafgiften waren in die tijd van Egyptische oorsprong, maar er zijn ook geïsoleerde TY-goederen. [20]

wapens

Dolk met de naam van koning Apophis
(Egyptisch Museum Caïro)

De wapens van de Hyksos zijn voornamelijk bewaard gebleven in de vorm van grafgiften. Typische oorlog werktuigen omvatten slag bijlen, werpsperen , tuit lansen en dolken. Aziatische bedoeïenen droegen Entenschnabeläxte en Tüllenlanzen van al in het graf Khnumhotep II, in Beni Hassan tentoongesteld. De vroegste ontdekking van een sikkelzwaard in Egypte werd gedaan in Stratum F, dat al in 1800 voor Christus als wapen werd gebruikt. Komt voor in prinselijke graven in Byblos . [21]

In de 13e dynastie gebruikten de Hyksos al verbeterde metaaltechnologie, wat werd bereikt door geïmporteerde modellen met twee schalen van speksteen . Voorheen werden alleen modellen met één schaal van kalksteen of keramiek gebruikt. De nieuwe technologie werd overgenomen in het Nieuwe Koninkrijk en resulteerde in geavanceerde Egyptische metaalbewerking. [22]

De introductie van paarden en strijdwagens in Egypte, toegeschreven aan de Hyksos, werd bevestigd door grafvondsten, er werden bijvoorbeeld paardenskeletten ontdekt in Auaris. Strijdwagens en paarden zijn ook gedocumenteerd in tekst in de 17e dynastie. In picturale voorstellingen op reliëfs in de Ahmose-tempel van Abydos , die pas in 1993 door Stephen Harvey werden ontdekt, worden deze al door de Ahmosiden gebruikt in de strijd tegen de Hyksos. [22]

Beeldende Kunsten

Er zijn slechts enkele getuigenissen tot ons gekomen die suggereren dat de Hyksos hun eigen artistieke stijl hadden. Meestal werden koninklijke beelden en sfinxen uit het Middenrijk hergebruikt en opnieuw gelabeld, terwijl er geen sporen zijn voor de productie van eigen sculpturen. Tijdens de latere fase werd de Hyksos-kunst beïnvloed door een Egyptiseringsproces, wat tot uiting kwam in het overnemen van veel Egyptische stijlelementen. [23] [22]

Een populair motief in de stenen sculptuur zou mogelijk de leeuw zijn geweest. Zo werd er een kleine kalkstenen leeuw ontdekt in Auaris en verscheen er een kleine granieten leeuw in Bagdad , die onder Chajan werd herwerkt uit een manensfinx uit het Middenrijk. Leeuw en sfinx zijn ook te vinden op het gebied van kleine kunst uit de Hyksos-periode, die zich voornamelijk concentreerde op de vervaardiging van scarabeeën. De vondsten zijn niet beperkt tot Egypte, maar zijn ook te zien in Syrië en Palestina. [24]

De scarabeeën tonen een mengeling van Syrisch-Palestijnse en Egyptische motieven die zijn overgenomen uit het Middenrijk. Bij de scarabeeën zijn drie fundamentele vernieuwingen waar te nemen. Het meest in het oog springend zijn de "Hyksos zijkanten": scarabeeën met koninklijke namen hebben een driedelige verdeling van de afdichtingsvlakken, de middelste kolom draagt ​​meestal een inscriptie, terwijl de zijvouwen symbolisch zijn ontworpen. Een ander bijzonder kenmerk is de zogenaamde amra- groep, waarin de hiërogliefen in de vorm van arm, waterlijn en mond in verschillende volgorden verschijnen, maar hun exacte betekenis is nog onduidelijk. In de latere fase worden figuratieve voorstellingen toegevoegd, veel voorkomende motieven zijn nu mensen met een valkkop , uraeusslangen , krokodillen, scarabeeën, takken en lotusbloemen , hathorhoofden en frontale voorstellingen van naakte Syrische godheden. [25]

architectuur

Sporen van architectonisch bewijs zijn vooral te vinden in Auaris. De wide-space tempel is een typisch ontwerp op het gebied van heilige architectuur. De bouwstijl van een herdenkingstempel die in Auaris werd ontdekt, was in de traditie van het Middenrijk en had zowel Aziatische als Egyptische elementen. [20]

Op het gebied van nederzettingsarchitectuur overheersen huizen met een slakkenplattegrond en met krijgersgraven op binnenplaatsen, later - voor het einde van de Hyksos-periode - verschijnen typische Egyptische huizen met een driedelige plattegrond. [20]

Technische prestaties

De Hyksos brachten belangrijke technische prestaties zoals het paard en de wagen naar Egypte. [26] Ze introduceerden nieuwe technologieën voor het maken van keramiek, zoals de draaiende pottenbakkersschijf .

Vooruitgang in de metaalbewerking heeft ook geleid tot nieuwe wapens zoals samengestelde bogen en sikkelzwaarden . B. kon worden bewezen in Tell el-Daba. De farao's van het Nieuwe Rijk profiteerden niet in de laatste plaats van hun goed ontwikkelde handelsnetwerk in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Uitzetting uit Egypte

De verdrijving van de Hyksos uit Egypte begon onder koning Kamose , een van de laatste heersers van de 17e dynastie . Kamose kwam uit de Thebaanse heersende familie van de Ahmosiden en was een tijdgenoot van de Hyksos-koning Apophis. Van twee hedendaagse monumenten, de zogenaamde Kamose-steles, is bekend hoe Kamose en zijn troepen oprukten naar de Hyksos-hoofdstad Auaris. Het volk van Kamose onderschepte een bericht aan de koning van Kush ( Kerma-cultuur , Soedan ), die een bondgenoot was van de Hyksos, en zo verhinderde dat Opper-Egypte werd bezet door Kushitische troepen tijdens de afwezigheid van Kamose. Het beleg van Auaris was niet voltooid, Kamose trok zich terug en stierf waarschijnlijk datzelfde jaar. Zijn opvolger, Ahmose, was ongeveer vijf jaar oud om veel te jong te zijn om de campagne van zijn voorganger voort te zetten. [12]

Toen Ahmose meerderjarig was, zette hij de strijd van zijn vader voort en viel hij de Hyksos opnieuw aan. Tussen zijn 15e en 18e regeringsjaar nam hij Memphis in en belegerde toen waarschijnlijk lange tijd Auaris. Volgens Josephus, die wanhopig probeerde de stad in te nemen, onderhandelden de Egyptenaren met de Hyksos om hun volk terug te trekken naar Palestina. In Auaris kon geen archeologische laag worden ontdekt die zou wijzen op verwoesting door bijvoorbeeld een grote brand . Er is alleen bewijs van vernieling in het gebied van de citadel , waar enkele jaren geleden een hoog ontwikkeld afweersysteem werd ontdekt. Ahmose achtervolgde de Hyksos tot aan het zuiden van Palestina en vernietigde, na drie jaar belegering, de op een na grootste van de Hyksos-forten, Sharuhe , zeven kilometer ten zuiden van Gaza . [27]

De Hyksos in het geheugen van de oude Egyptenaren

Achteraf gezien, aangezien de Hyksos een buitenlandse dynastie in Egypte waren, werden ze als impopulair beschouwd. Een inscriptie van koningin Hatsjepsoet in Speos Artemidos bij Beni Hassan zegt dat de Hyksos regeerden "zonder Re " en dat ze gedurende hun tijd de heiligdommen verwaarloosd en vervallen achterlieten. In latere tijden (Manetho, Josephus) was de herinnering aan hun aanwezigheid in Egypte veel erger. [28]

Een verklaring voor de slechte reputatie van de Hyksos wordt gegeven door een groot aantal veelal particuliere beelden uit het Middenrijk die in de Levant en op Kreta zijn gevonden. Andere standbeelden werden ook gevonden in Kerma, de hoofdstad van het Nubische Kush-rijk. De Hyksos plunderden Egyptische tempels en graven en maakten winst met de handel in de buitgemaakte beelden. De meeste van de toegeëigende koninklijke standbeelden werden naar Auaris gebracht en later naar Pi-Ramesse , de hoofdstad van de 19e dynastie. In de 21e en 22e dynastie kwamen de beelden naar de nieuwe hoofdstad Tanis . De adoptie van een groot aantal beelden zou kunnen verklaren waarom de Hyksos nooit hun eigen hofkunst hebben ontwikkeld. [28]

Zie ook

literatuur

 • Folker Siegert (red.): Flavius ​​​​Josephus: Over de originaliteit van het jodendom. (Contra Apionem). Twee volumes (= geschriften van het Institutum Judaicum Delitzschianum. Volume 6, No. 1-2). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-54206-4 .
 • Kurt Sethe : Neue Spuren der Hyksos in Inschriften der 18. Dynastie . In: Georg Steindorff (Hrsg.): Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde . Band   47 . Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1910, S.   73–86 ( Digitalisat [abgerufen am 12. April 2016]).
 • Max Burchardt : Zur Rassenzugehörigkeit der Hyksos . In: Georg Steindorff (Hrsg.): Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde . Band   50 . Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig 1912, S.   6–8 ( Digitalisat [abgerufen am 12. April 2016]).
 • Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 93–103.
 • Donald B. Redford : Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Princeton University Press, Princeton NJ 1992, ISBN 0-691-03606-3 .
 • Manfred Bietak: Avaris. The Capital of the Hyksos. Recent Excavations at Tell el-Dab'a (= The Raymond and Beverly Sackler Foundation distinguished Lecture in Egyptology. Band 1). British Museum Press, London 1996, ISBN 0-7141-0968-1 .
 • Eliezer D. Oren (Hrsg.): The Hyksos. New Historical and Archaeological Perspectives. (= University of Pennsylvania. Museum of Archaeology and Anthropology. University Museum Monograph. Band 96)/ University Museum Symposium Series. Band 8). (Proceedings of the International Seminar on Cultural Interconnections in the Ancient Near East, held for 16 consecutive Weeks at the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology during the Spring Term, January – April 1992.) University of Pennsylvania – University Museum, Philadelphia PA 1997, ISBN 0-924171-46-4 .
 • Manfred Bietak: Hyksos. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0 , S. 377–79.
 • Gerald P. Verbrugghe, John M. Wickersham: Berossos and Manetho, introduced and translated. Native traditions in ancient Mesopotamia and Egypt. University of Michigan Press, Ann Arbor (MI) 2000, ISBN 0-472-08687-1 .
 • Israel Finkelstein , Neil Asher Silberman : Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. Beck, München 2002, ISBN 3-406-49321-1 .
 • Julia Budka : Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet. Heft 2/2003, S. 13–20 ( Digitalisat ).
 • Charlotte Booth: The Hyksos Period in Egypt (= Shire Egyptology. Band 27). Shire, Princes Risborough 2005, ISBN 0-7478-0638-1 .
 • Joachim Willeitner: Ross und Reiter. In: Abenteuer Archäologie . Heft 3, 2007, ISSN 1612-9954 , S. 48 ff.

Weblinks

Commons : Hyksos – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. a b c Rainer Hannig : Großes Handwörterbuch Ägyptisch – Deutsch. Die Sprache der Pharaonen (2800–950 v. Chr.) (= Hannig-Lexica. Bd. 1 = Kulturgeschichte der antiken Welt. Bd. 64). Marburger Edition, 4., überarbeitete Auflage. von Zabern, Mainz 2006, ISBN 3-8053-1771-9 , S. 606 und 628–629.
 2. a b c Folker Siegert: Flavius Josephus: Über die Ursprünglichkeit des Judentums. (Contra Apionem). Göttingen 2008, S. 111.
 3. a b c d Manfred Bietak : Hyksos. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0 , S. 377.
 4. Flavius Josephus , Contra Apionem 1. Buch, 28.
 5. Okasha El Daly Egyptology: The Missing Millennium; Ancient Egypt In Medieval Arabic Writings. UCL press, 2005, ISBN 1-84472-063-2 , S. 78.
 6. a b c d e Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 13.
 7. Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 98–99.
 8. Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 13–14.
 9. a b c Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 99–99.
 10. Gabriele Höber-Kamel: Der lange Weg zum Großreich. Von der Zweiten Zwischenzeit zum frühen Neuen Reich. In: Kemet Heft 2/2003, S. 6.
 11. Jürgen von Beckerath : Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (= Münchner ägyptologische Studien. [MÄS] Band 46). von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-2310-7 . S. 137.
 12. a b c d e f g h Manfred Bietak : Hyksos. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0 , S. 378.
 13. Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägypten. ... Mainz 1997, S. 136–137.
 14. Scheschi ist wahrscheinlich die Kurzform eines anderen Namens.
 15. a b c d e f Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 14.
 16. a b c Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 17.
 17. Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 96–96.
 18. Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 101–101.
 19. a b Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 16.
 20. a b c d e Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 15.
 21. Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 17–18.
 22. a b c Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 18.
 23. Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 99–100.
 24. Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 18–19.
 25. Julia Budka: Die Kultur der Hyksos anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaft. In: Kemet Heft 2/2003, S. 19.
 26. Manfred Bietak : Hyksos. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Band III, Harrassowitz, Wiesbaden 1980, ISBN 3-447-02100-4 , Sp. 100–100.
 27. Manfred Bietak : Hyksos. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0 , S. 378–379.
 28. a b Manfred Bietak : Hyksos. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0 , S. 379.