Indiase opstand van 1857

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Indiase opstand van 1857
Kaart van het Indiase subcontinent Zwart: opstandige prinselijke staten. Blauw: Prinselijke staten die trouw bleven aan de Britten, maar waarin er militaire botsingen waren met opstandige troepen. Lichtblauw: prinselijke staten die de Britse kant steunen. Oker: Britse gebieden getroffen door de opstand. Groen: staten die zich neutraal gedragen.
Kaart van het Indiase subcontinent

Zwart: opstandige prinselijke staten.
Blauw: Prinselijke staten die trouw bleven aan de Britten, maar waarin er militaire botsingen waren met opstandige troepen.
Lichtblauw: prinselijke staten die de Britse kant steunen.
Oker: Britse gebieden getroffen door de opstand.

Groen: staten die zich neutraal gedragen.
datum 10 mei 1857 tot 1859
plaats Indisch subcontinent
Casus Bellic Opstand tegen de koloniale overheersing van de Britse Oost-Indische Compagnie
Uitgang De Britse koloniale machten sloegen de opstand neer
gevolgen Ontbinding van de Oost-Indische Compagnie; Brits-Indië wordt kroonkolonie
Partijen bij het conflict

Britse Oost-Indische Compagnie Britse Oost-Indische Compagnie Opstandige troepen van de Oost-Indische Compagnie

Indiase burgers

Zeven Indiase prinselijke staten:

Britse Oost-Indische Compagnie Britse Oost-Indische Compagnie troepen van de Oost-Indische Compagnie

Verenigd Koninkrijk 1801 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland Brits leger

21 Indiase prinselijke staten die de Britse zijde steunden:

Commandant

Onder andere:

Opperbevelhebbers in India :

verliezen

Minstens 800.000 Indiërs, zowel tijdens de opstand als bij de hongersnood en epidemieën die volgden (vergelijking tussen de bevolking van 1857 en de Indiase volkstelling van 1871)

6.000

De Indiase Opstand van 1857 , ook bekend als de Sepoy-opstand , was gericht tegen de koloniale heerschappij van de Britse Oost-Indische Compagnie over het Indiase subcontinent . De opstand was meestal beperkt tot de bovenste Gangestal en centraal India. De centra van de opstand waren Uttar Pradesh , Bihar , het noorden van Madhya Pradesh en de regio rond Delhi .

Het begin van de Indiase opstand van 1857 wordt gewoonlijk gedateerd op 10 mei 1857. Die dag was er een openlijke opstand van hindoeïstische en moslimsoldaten tegen hun Britse bevelhebbers in Merath . De muitende troepen trokken zich terug in Delhi, dat op 11 mei al in handen was van de rebellen. In Delhi, net als in Merath, waren er moorden op Britten en Indo's, evenals op Indiërs die zich tot het christendom hadden bekeerd. Niet alleen sepoys, maar ook delen van de Indiase burgerbevolking waren bij deze slachtpartijen betrokken. In de weken en maanden die volgden, verspreidde de opstand zich over Noord-India. Individuele Britse garnizoenen als Lakhnau en Kanpur verdedigden zich - mede met behulp van loyale sepoys - enkele weken tegen een overmacht van opstandige troepen. De moord op Britse burgers werd door Britse troepen opgevat als een rechtvaardiging voor een oorlogvoering die tijdgenoten al als ongepast wreed en ethisch twijfelachtig beschouwden. Lakshmibai , Rani von Jhansi, speelt een bijzondere rol in de Indiase geschiedschrijving. De prinses was terughoudend om zich bij de opstand aan te sluiten en besloot deze pas actief te steunen toen ze het als de enige manier zag om de machtsaanspraak van haar familie veilig te stellen. Het viel op 17 juni 1858 in een gevecht bij Khota-ki-Serai bij Gwalior . De opstand was in de loop van 1858 al grotendeels in het voordeel van de Britten beslist. In 1859 waren er nog individuele geschillen; de Indiase opstand eindigde volgens algemeen begrip pas dit jaar. Na het harde optreden werd de Oost-Indische Compagnie ontbonden door de Government of India Act 1858 en Brits-Indië werd een formele kroonkolonie .

De opstand werd meestal veroorzaakt door de introductie van het Enfield-geweer , waarvan de papieren patronen, volgens een gerucht wijdverbreid onder de Brits-Indische strijdkrachten, werden behandeld met een mengsel van rundertalg en reuzel. Omdat de patronen voor gebruik moesten worden opengebeten, was het gebruik ervan voor vrome hindoes en moslims een schending van hun religieuze regels.De echte oorzaken zijn het sociale en economische beleid van de Britse Oost-Indische Compagnie, door grote delen van de Indiase bevolking Landrechten, werkgelegenheid en invloed verloren, de toenemende inspanningen van de 19e eeuw om India te kerstenen, evenals de annexatie van Indiase prinselijke staten door de toepassing van de Doctrine of Lapse . Er is geen consensus in de geschiedschrijving over welke van deze factoren van bijzonder belang is. Historici hebben de oorzaken van de opstand heel verschillend gewogen, afhankelijk van hun eigen culturele, religieuze en politieke standpunt. [1]

aanwijzing

In de Engelse literatuur worden de gebeurtenissen in Noord-India van 1857 tot 1859 meestal Indiase muiterij of Sepoy-muiterij genoemd ( Engelse muiterij "muiterij, weigering om te gehoorzamen "). De term sepoy (van Pers. Sipahi "soldaat") verwijst in engere zin alleen naar Indiase infanteristen die in de legers van de Britse Oost-Indische Compagnie dienden. In de context van de Indiase opstand wordt de term sepoy ook gebruikt voor de Indiase cavaleristen, eigenlijk sawars genoemd .

Tijdgenoten van de opstand hadden kritiek op het feit dat de term 'muiterij' niet adequaat de omvang van de gebeurtenissen weergeeft, aangezien grote delen van de Indiase bevolking zich snel bij de muitende soldaten hadden gevoegd. De meeste hedendaagse Britse historici waren het erover eens dat de gebeurtenissen in India meer waren dan een muiterij van een paar regimenten, maar minder dan een nationale opstand. De hedendaagse Britse historicus John William Kaye gaf zijn driedelige geschiedenis van de opstand, die bepalend was voor de 19e eeuw, de titel History of the Sepoy War in India . De dominantie van de term muiterij in het Britse collectieve begrip van de geschiedenis is terug te voeren op de destijds heersende politieke interpretatie van de opstand. Een rijk dat in zijn zelfbeeld door de gebeurtenissen aan het wankelen is gebracht, zou de schijn van onberispelijke integriteit beter kunnen behouden als het sprak van een muiterij in plaats van een nationale opstand. [2] In de Britse geschiedschrijving wordt de term muiterij nog grotendeels gebruikt.

De Indiase geschiedschrijving verwerpt de Britse term muiterij overwegend als veroordelend en benadrukt dat de gebeurtenissen het karakter hadden van een volksopstand. In 1909 noemde Vinayak Damodar Savarkar het de "eerste Indiase onafhankelijkheidsoorlog". [3] Een aantal hindoe-nationalisten gebruiken deze term nog steeds. Beide delen van de moderne Indiase en Britse geschiedschrijving verwerpen de interpretatie van de gebeurtenissen als een onafhankelijkheidsoorlog als te breed, aangezien de opstanden beperkt waren tot de noordelijke gebieden van India en de resterende Indiase gebieden loyaal bleven aan de Oost-Indische Compagnie. [4]

Historische achtergrond en oorzaken van de opstand

Dominantie van de Britse Oost-Indische Compagnieën in India

In de 17e eeuw was het Mughal-rijk de dominante macht op het Indiase subcontinent. Het Mughal-rijk, dat geen stevig gevestigde staat was, maar een conglomeraat van keizerlijke provincies, ondergeschikte prinselijke staten en semi-autonome steden en dorpen, was in die tijd al in verval. In de loop van deze ontwikkeling begonnen veel Europese mogendheden handelsposten in India op te richten om te voldoen aan de vraag naar producten zoals katoen , chintz , porselein , thee en zijde die in Europa was ontstaan. De meest succesvolle was de Britse Oost-Indische Compagnie, die erin slaagde haar Europese concurrenten te verdrijven, op enkele uitzonderingen na. [5] In 1693 had ze handelsposten in Madras , Bombay en Calcutta .

Tegen het midden van de 18e eeuw was het Mogol-rijk opgesplitst in verschillende staten, waarvan sommige in oorlog waren. Om hun handel in deze politieke onrust te beschermen, begon het bedrijf steeds vaker lokale soldaten of "sepoys" te rekruteren. Het bedrijf veranderde steeds meer van een commerciële naar een politieke macht. In 1773 en 1784 nam het Britse parlement wetten aan die de Compagnie toestonden rechtstreeks in te grijpen in de interne aangelegenheden van India. In 1857 had de compagnie grote delen van het subcontinent militair veroverd of bloedeloos geannexeerd. Dit laatste gebeurde meestal via de Doctrine of Lapse , die werd geïntroduceerd door Lord Dalhousie , gouverneur-generaal van Brits-Indië van 1847 tot 1856. De Doctrine van Lapse bepaalde dat elke prinselijke staat waarvan de heerser zich onbekwaam toonde of stierf zonder erfgenaam ("kennelijk incompetent of stierf zonder een directe erfgenaam") door het bedrijf moest worden geannexeerd. Satara (1848), Jaitpur , Sambalpur (1849), Nagpur , Jhansi (1854) en Oudh (1856) vielen in handen van het bedrijf. Aan het begin van de opstand stond tweederde van het subcontinent onder directe Britse heerschappij, hoewel op veel plaatsen de lokale macht en de regulering van binnenlandse aangelegenheden grotendeels in handen bleven van voorouderlijke adellijke families. De annexatie van Oudh wordt beschouwd als een van de oorzaken van de opstand van 1857. De Britse Oost-Indische Compagnie voerde in dit deel van India een zeer strikt belastingbeleid, waardoor veel landeigenaren grote delen van hun bezit verloren. [6] Meer dan 60 procent van de Indiase sepoys kwam uit deze Indiase provincie. [7]

Rol van de grootmogol

Hoewel de Mughals hun dominante invloed op het Indiase subcontinent al in de 18e eeuw hadden verloren, werd de Mughal-bewoner in het Rode Fort in Delhi beschouwd als een nominale soeverein van zowel de Indiase bevolking als de Indiase provincies en staten. Om deze reden identificeerde de Britse Oost-Indische Compagnie zich aan het begin van de 19e eeuw op officiële papieren en munten als de vazal van de Grand Mogul en gaf de in Delhi gevestigde vertegenwoordigers van de onderneming strikte instructies om de Mogul met respect te behandelen. die de opperheerser had van de staat Hindoestan . [8] Vanaf de jaren 1830 begon het Britse beleid op dit punt te veranderen. Tegen 1857 toonden een reeks maatregelen en gebeurtenissen aan de Mughal en zijn hof de toenemende onbeduidendheid die de Britten aan hen toeschreven. Vanaf 1832 presenteerde de Britse Oost-Indische Compagnie niet langer het ceremoniële geschenk (aangeduid als "nazr"), wat de verplichtingen van het bedrijf jegens de Grote Mughal publiekelijk zou hebben onderstreept. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van het bedrijf brachten geen eerste bezoek aan de Mughal toen ze in Delhi waren.

De naam van de Grote Mogul werd verwijderd uit de roepies uitgegeven door de Britse Oost-Indische Compagnie, en vanaf 1850 werd het alle Britse onderdanen verboden titels of onderscheidingen te aanvaarden die door de Grote Mogul waren verleend. [9] De invloedssfeer van Bahadur Shah Zafar II , de laatste van de Mughals, was beperkt tot zijn paleis, het Rode Fort. Geen enkele Indiase edelman mocht hem bezoeken zonder de toestemming van Thomas Metcalfe , de hoogste vertegenwoordiger van het bedrijf . [10] Metcalfe probeerde ook de troonopvolging te beïnvloeden. Het was gebruikelijk dat de Mughal Mughal degene uit zijn zonen koos die naar zijn mening de meest geschikte opvolger was. Metcalfe probeerde eerst het eerstgeboorterecht af te dwingen en weigerde erkenning aan de zoon die Bahadur Shah Zafar had gekozen. Kort voor het uitbreken van de opstand volgden de vertegenwoordigers van de Britse Oost-Indische Compagnie echter in toenemende mate de strategie om met de dood van Bahadur Shah Zafar de heerschappij uit te roeien door de Doctrine of Lapse toe te passen . [11] Als gevolg hiervan stond een aantal hoogwaardigheidsbekleders aan het hof van de Grand Mogul klaar om de opstandelingen te steunen.

Strijdkrachten

De Britse Oost-Indische Compagnie handhaafde elk een leger in zijn drie voorzitterschappen van Bombay , Madras en Bengalen aan het begin van de opstand. De totale hoofdsterkte van deze drie legers was 246.000 man; slechts 14.000 van deze mannen waren Europeanen. Tegelijkertijd werden verschillende regimenten van het Britse leger in India gestationeerd, zodat nog eens 31.000 Britse soldaten op het Indiase subcontinent dienden. In Bengalen, een van de centra van de opstand, waren op het moment dat de opstand uitbrak in totaal 23.000 Britse en 136.000 Indiase soldaten gelegerd. De meeste Britse soldaten dienden echter in de regio Punjab, die kort daarvoor met militaire middelen was veroverd. [12]

Britse officier (5e van rechts) met Gurkha-soldaten, foto uit 1857

Het startpunt van de opstand waren de infanterie- eenheden van het leger van Bengalen. [13] De infanterieeenheden van dat leger bestonden - in tegenstelling tot de legers van Madras en Bombay - grotendeels uit leden van de hogere hindoe kasten ( brahmanen en Kshatriya ). [14] Cavalerie en artillerie hadden een significant hoger percentage moslims . Omdat de Britten vreesden dat de hindoesoldaten kastenkwesties belangrijker zouden vinden dan hun plicht, zag de handelsmaatschappij deze concentratie als een bedreiging voor de militaire discipline. [15] Om ervoor te zorgen dat ze moderne, krachtige troepen hadden die overal in Azië konden worden gebruikt, hield de Britse Oost-Indische Compagnie steeds minder rekening met doosproblemen en breidde ze de rekruteringsbasis uit met Gurkha's en Sikhs . De laatste stuitte op sterke afwijzing, vooral onder brahmaanse sepoys. [16] In 1856 vereiste de General Service Enlistment Act nieuwe Indiase rekruten om buiten India te dienen. Met het oog op sepoys van de hogere hindoe-kasten was dienst in het buitenland tot nu toe vrijwillig, omdat traditioneel werd aangenomen dat ze hun lidmaatschap van een kaste verloren toen ze de open zee overstaken. [15]

Voor zowel brahmanen als kshatriya's was militaire dienst een van de weinige overgebleven verdienmogelijkheden die als eervol werden beschouwd. Veel van de sepoys kwamen uit families die niet meer konden leven van de inkomsten uit hun grondbezit. De verslechterende economische situatie van de brahmanen en Kshatriyasa had de Britse Oost-Indische Compagnie de kans gegeven om haar lonen, die rond de zeven tot negen roepies per maand lagen, sinds de eeuwwisseling niet aan te passen. [17] Sindsdien waren de kosten van levensonderhoud bijna verdubbeld. Tijdens de veroveringscampagnes konden sepoys hun salaris verhogen door te plunderen . De militaire verovering was echter grotendeels voltooid in de jaren 1850. [18] Tegelijkertijd hadden de sepoys zeer weinig kansen voor vooruitgang in het leger van Bengalen en deze werden toegekend op basis van anciënniteit in plaats van op prestatie. [19] Historicus Saul David wijst erop dat ontevredenheid over loon- en promotiemogelijkheden kenmerkend is voor veel legers. Het Bengaalse leger was echter een professioneel leger , aangevoerd door mannen van een andere cultuur en religie. Loyaliteit tussen ondergeschikten en commandanten in dergelijke legers bestaat alleen zolang de voordelen van loyale dienst opwegen tegen de nadelen. Volgens Saul David was dit in 1857 niet meer het geval voor de sepoys. [20] Toch dienden ongeveer 30.000 sepoys tijdens de opstand loyaal in de Britse strijdkrachten. [21]

Geprobeerd kerstening

Aan het begin van de 19e eeuw had de Britse Oost-Indische Compagnie pogingen tot kerstening in haar Indiase invloedssfeer grotendeels weten te voorkomen. Dit kwam vooral omdat de Britse Oost-Indische Compagnie zich ervan bewust was dat pogingen tot kerstening in India haar economische belangen zouden kunnen schaden. [22] [23] Een fundamentele tolerantie in religieuze kwesties en openheid tegenover de andere cultuur bleek ook uit het feit dat tegen het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw talrijke Britten een levensstijl aannamen die geïnspireerd was door hun Indiase buren en soms ook hun geloof. Echtelijke banden tussen Britten en Indiërs waren heel gewoon.

Het verbranden van weduwen was een van de rituelen waar de Britten in de 19e eeuw fel tegen waren.

In christelijke kringen ontstond kritiek op bepaalde vormen van het hindoeïsme (kastenstelsel, weduwenverbranding). In een totaal van 837 petities, ondertekend door bijna een half miljoen Britten, eisten christelijke groeperingen onder leiding van William Wilberforce dat het Britse parlement bekering in India mogelijk zou maken. [24] :

“De inwoners van de dichtbevolkte gebieden van India, die een groot deel van het Britse rijk uitmaken, bevinden zich in een zeer betreurenswaardige staat van morele ondergang en worden blootgesteld aan de invloed van afschuwelijk en vernederend bijgeloof. U hebt recht op het medeleven en liefdadigheidswerk van Britse christenen.” [25]

Dat was een van de petitieteksten. Het Britse parlement nam in 1813 een nieuwe Oost-Indische wet aan, die in feite bekering in India toestond en voor het eerst een bisschop voor India benoemde. De kerstening campagne in India kwam langzaam op gang. In 1832 waren er slechts 58 missionarissen in India. [26] Pas in de jaren 1840 en 1850 kwamen er steeds meer Britten naar India, naast de missionarissen die niet alleen het land bestuurden, maar ook de Indiase levensstijl wilden hervormen en de Indiase bevolking tot het christelijk geloof wilden bekeren. Volgens de historici Hermann Kulke en Dietmar Rothermund kenmerkten deze Britten zich door een christelijk missiegevoel, enorme eigengerechtigheid en arrogantie jegens de Indiase cultuur. [27] : Lord Macaulay , die als minister van Justitie naar India was gestuurd, was ervan overtuigd dat alle literatuur van het Oosten niet zoveel waard was als "in de boeken die op een enkele plank in een Europese bibliotheek te vinden waren ”. [27] Dominee Midgley John Jennings, die sinds 1852 in Delhi bekeerlingen maakt, predikte tot de hindoepelgrims die zich verzamelden aan de oevers van de Ganges tijdens het grootste hindoefestival Kumbh Mela en beschreef hun geloof als "satanisch heidendom". Zijn onbekwame missionaire ijver leidde niet alleen tot kritiek in de Indiase pers, maar stuitte ook op ongenoegen van veel Europeanen. [28] Dominee Jennings vond talrijke navolgers onder zowel Britse burgers als militairen. De Britse districtsrechter van Fatehpur richtte stenen pilaren op met de Tien Geboden erop gekerfd in het Engels, Urdu , Hindi en Perzisch , en nam de tijd om de lokale bevolking twee of drie keer per week de Bijbel voor te lezen in het Hindi. [29] Individuele Britse officieren gebruikten hun gezag om hun ondergeschikten soortgelijke religieuze instructies te geven om hen tot het christelijk geloof te bekeren. [30] Er waren pogingen om het kastenstelsel te hervormen, en het was Indiase families verboden familieleden die zich tot het christelijk geloof hadden bekeerd, uit te sluiten van de lijn van opvolging. Het ritueel verbranden van weduwen werd in 1829 bij wet verboden; in de vroege jaren 1850, werden weduwen wettelijk toegestaan ​​om te hertrouwen. [31] De Britse regering herriep landdonaties aan tempels en moskeeën toen de gelegenheid zich voordeed, hoewel een groot aantal moskeeën, koranscholen en soefi-heiligdommen voor hun financiering afhankelijk waren van de pachtovereenkomsten van deze landdonaties. Alleen al in Delhi onteigenden de Britten in totaal negen moskeeën. [32] Een bijzondere belediging voor vrome Indiërs waren de individuele gevallen waarin tempels of moskeeën werden verwoest omdat ze wegenbouwprojecten in de weg stonden, onteigende grond werd gegeven aan missionarissen zodat ze er kerken konden bouwen of in beslag genomen moskeeën werden overgedragen aan christelijke groepen, om er kerken van te maken. [32]

Het Britse hervormingsenthousiasme verstoorde het wankele evenwicht tussen suprematie en non-inmenging ernstig en creëerde een omgeving waarin de Indiërs steeds meer geloofden dat geruchten dat de Britten streefden naar een volledige kerstening van het Indiase subcontinent geloofwaardig moesten lijken. Het gerucht dat de papieren patronen van het nieuwe Enfield-geweer opzettelijk met rundervet waren geïmpregneerd, zodat soldaten hun lidmaatschap van de hindoeïstische gemeenschap zouden verliezen, moest tegen deze achtergrond geloofwaardig lijken.

Cursus

voorloper

Indiase soldaten kwamen voor 1857 meerdere malen in opstand toen Britse bevelen ertoe leidden dat ze hun religieuze verplichtingen schenden: Vóór de muiterij in Velur in 1806 gaven Britse officieren Indiase soldaten onder meer opdracht een uniform te dragen met losse delen van leer. Het dragen van koeienhuid was echter heiligschennis voor hindoes. Je moet het ook doen zonder het voorhoofdspunt tijdens je dienst. Bij de muiterij die daarop volgde, kwamen aan Britse zijde 129 mensen om het leven. 350 van de muitende soldaten werden gedood. Nog eens 19 werden geëxecuteerd nadat de opstand was neergeslagen . [33] [34] In 1824 leidde een soortgelijke veronachtzaming van de religieuze verplichtingen van Indiase soldaten tot muiterij, waarbij opnieuw Britse soldaten werden gedood, Indiase soldaten ter dood werden veroordeeld en een Indiaas regiment werd ontbonden. [34] Naast deze twee bekende weigeringen van het bevel waren er meerdere malen muiterijen op kleinere schaal geweest, die onbekend bleven bij een deel van het publiek.

trekker

Slot van de 3-bands Enfield uit 1853

Het begin van de opstand hangt nauw samen met de afschaffing van het Brown-Bess- musket , dat vervangen moest worden door het moderne Enfield-geweer . Dit snuit laden geweer afgevuurd papieren patronen, het gevouwen uiteinde moest worden afgebeten met de tanden voor het laden volgens de Britse boren voorschriften . Om de patronen met zwartkruit te beschermen tegen vocht en om minder vervuiling van het wapen te bereiken bij het schieten, moesten papieren patronen met vet geïmpregneerd worden. [35] Binnen de Brits-Indische strijdkrachten was uiterlijk in januari 1857 het gerucht wijdverbreid dat de patronen waren behandeld met een mengsel van rundertalg en reuzel . Dit moet voor zowel hindoes als moslims een ernstige belediging zijn geweest. In feite lijkt er in het begin een geïsoleerd gebruik van reuzel en rundervet te zijn geweest. De Britse Oost-Indische Compagnie elimineerde deze fout zodra ze zich ervan bewust werd. Een mengsel van bijenwas en geklaarde boter ( ghee ) of schapenvet werd vervolgens gebruikt voor de patronen en de sepoys mochten de patronen zelf invetten. [36] [37] Alle vertrouwenwekkende maatregelen waren niet effectief. Zoals blijkt uit de ondervraging van Indiase soldaten die in februari 1857 in Barakpur weigerden orders te geven, wantrouwden de Indiase soldaten ondertussen ook de papieren patroonhuls, waarvan ze de ongewone gladheid en glans die ze ook toeschreven aan een behandeling met vet. [38]

Al in januari, toen het gerucht voor het eerst opdook, waren er geïsoleerde gevallen van kleinere brandstichtingen tegen Britse faciliteiten in verschillende garnizoenen in Noord- en Oost-India. In februari weigerden de sepoys van het 19e Regiment van de Bengaalse Inheemse Infanterie (BNI) in Baharampur orders te geven om de nieuwe patronen te gebruiken. De eerste gewelddaden vonden plaats op 29 maart 1857 toen de Sepoy Mangal Pandey van het 34e regiment van de BNI een adjudant en de Britse sergeant van zijn regiment aanviel en ernstig verwondde in Barrackpur, ten noorden van Kolkata. De twee Britse soldaten overleefden waarschijnlijk alleen omdat een Indiase soldaat van moslimgeloof tussenbeide kwam en Mangal Pandey tijdelijk onbekwaam maakte. Indiase soldaten van het hindoeïstische geloof daarentegen bleven inactief tijdens de aanval van hun kameraad op hun Britse superieuren. Pandey werd ter dood veroordeeld en op 8 april opgehangen. Op 30 maart 19 en op 6 mei werd het 34e regiment ontwapend. [39]

Muiterij van het garnizoen in Merath

Op 7 mei 1857 weigerden 85 van de 90 sepoys van de 3e Bengaalse lichte cavalerie van het Merath- garnizoen de nieuw uitgegeven Enfield-geweren te gebruiken. Ze rechtvaardigden dit met het feit dat ze anders hun kaste-lidmaatschap zouden verliezen en niet meer naar hun familie konden terugkeren. Degenen die weigerden te gehoorzamen, werden de volgende dag veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. Op 9 mei liet de bevelvoerende officier alle Indiase en Europese troepen die in Merath aanwezig waren, zich opstellen op het paradeveld. In aanwezigheid van hun kameraden werden de 85 veroordeelde Indiase soldaten ontdaan van hun uniformen en geboeid. [40] Zowel het vonnis als de publieke degradatie zijn door sommige Britse officieren ook als onnodig hard geclassificeerd. [41]

Zum offenen Aufstand kam es am Spätnachmittag des 10. Mai. Bereits bei diesen ersten Gewaltakten, in deren Verlauf fünfzig europäische Soldaten, Zivilbeamte, Frauen und Kinder massakriert wurden, waren neben indischen Soldaten auch indische Zivilisten beteiligt. [41] Die in Merath stationierten europäischen Truppen konnten weder verhindern, dass die verurteilten Sepoys von den Aufständischen befreit wurden, noch dass die meuternden Truppen in Richtung des 60 Kilometer entfernt liegenden Delhi abzogen.

Ausbruch des Aufstands in Delhi

Bahadur Shah II. auf einem Gemälde um 1854

Der Einflussbereich des 82-jährigen Bahadur Shah Zafar II. , des letzten der Großmogule, beschränkte sich auf seinen Palast, das Rote Fort in Delhi . Trotz dieses geringen Einflusses galt er sowohl der indischen Bevölkerung als auch den indischen Provinzen und Staaten als nomineller Souverän. Delhi war daher der Ort, an dem sich die aufständischen Truppen sammelten.

Etwa 20 indische Kavalleristen trafen am 11. Mai gegen 7 Uhr morgens vor dem Palast ein und forderten den Großmogul auf, den Aufstand zu unterstützen. Der Großmogul ließ ihre Forderung unbeantwortet und sandte nach dem britischen Befehlshaber seiner Leibwache, der die aufständischen Soldaten aufforderte, sich außerhalb der Stadtmauern zu versammeln, während man ihr Anliegen untersuchen werde. [42] Wenig später kam es an den Stadttoren zu ersten Kämpfen, die sich schnell auf das ganze Stadtgebiet ausdehnten. Ein Vorkommnis am Kaschmirtor zeigt exemplarisch, wie rasch sich der Aufstand ausweitete. Als Reaktion auf die Meldung, dass Kavalleristen aus Merath in Delhi für Unruhe sorgten, war das 54. indische Regiment am Morgen des 11. Mai von dem etwa 3 Kilometer nördlich liegenden Militärcamp nach Delhi kommandiert worden. Beim Einmarsch des Regiments durch das Kaschmirtor in die Stadt erschossen aufständische Kavalleristen vier der britischen Offiziere. Als die überlebenden Offiziere den ihnen unterstellten indischen Soldaten befahlen, das Feuer zu erwidern, schossen diese lediglich in die Luft und attackierten anschließend gemeinsam mit den Sawars die Offiziere. [43]

Im Verlauf des Nachmittags stellte sich der Großmogul an die Spitze des Aufstands. Nach den späteren Schilderungen von Hofbeamten und anwesenden indischen Adeligen geschah dies, um die mehreren Hundert bewaffneten und erregten Soldaten zu beruhigen, die sich im Roten Fort vor den Privatgemächern des Großmoguls versammelt hatten. [44] Die Unterstützung der Aufständischen wurde nicht von allen Angehörigen des Hofes des Großmoguls geteilt. Die britische Seite wurde unter anderem von Zafars Lieblingsfrau Zinat Mahal unterstützt, die damit auch die Hoffnung verbunden haben mag, dass die Briten die Thronfolge ihres Sohnes Jawan Bakht sichern würden. Jawan Bakht übernahm im Gegensatz zu seinem älteren Halbbruder Mirza Mughal während des Aufstands niemals eine aktive Rolle. [45]

Am Abend des 11. Mai war Delhi vollständig in den Händen der Aufständischen. Indische Soldaten und Zivilisten hatten den gesamten Tag über gezielt die Häuser der in Delhi lebenden Europäer, Eurasier und christianisierten Inder aufgesucht, geplündert und gebrandschatzt und die Einwohner erschlagen. Diejenigen, die die ersten Übergriffe überlebten, flohen in kleinen isolierten Gruppen aus der aufständischen Stadt. Die meisten von ihnen versuchten, britische Militärstützpunkte in der Umgebung von Delhi zu erreichen. Auf ihrer Flucht fanden sie gelegentlich Schutz und Hilfe durch Inder, häufig waren sie sowohl den Übergriffen indischer Zivilbevölkerung als auch herumstreifender Truppenteile ausgesetzt. [46] Die Brutalität der Übergriffe diente den Briten später als Rechtfertigung ihrer nicht weniger grausamen Vergeltungsmaßnahmen. In einem häufig angeführten Vorfall fand eine Gruppe von etwa 52 unbewaffneten Männern, Frauen und Kinder zunächst für einige Tage Schutz im Roten Fort. Am 16. Mai jedoch wurden sie trotz der Proteste des Großmoguls in einem Hof des Roten Forts von muslimischen Bediensteten des Hofes mit dem Schwert hingerichtet. [47]

Ausweitung des Aufstands

Der Aufstand dehnte sich ausgehend von Delhi auf den größten Teil Nord- und weite Teile Zentralindiens aus. Zu den aufständischen Zentren zählten neben Delhi Lakhnau , Kanpur , Jhansi , Bareli , Arrah und Jagdishpur . Die Aufständischen fanden häufig Unterstützung bei indischen Fürsten; viele der indischen Fürsten unterstützten allerdings in den Auseinandersetzungen die Briten, da eine Umwälzung der sozialen Ordnung ihre Machtbasis gefährdete. [48]

In dem Machtvakuum, das nach dem Zusammenbruch britischer Oberherrschaft entstand, kam es auch innerhalb der indischen Bevölkerung zu Unruhen und Übergriffen. Betroffen waren vor allem Geldverleiher und Kaufleute, denen vorgeworfen wurde, bislang von der britischen Herrschaft profitiert zu haben. Bei den Zivilisten, die sich den aufständischen Soldaten anschlossen, handelte es sich nach zeitgenössischen britischen Berichten um „badmashes“ oder Kleinkriminelle; häufig dürfte es sich jedoch bei den Beteiligten um Angehörige der ärmsten indischen Schichten gehandelt haben, die mit den Plünderungen einen relativen Wohlstand zu erreichen versuchten. [49]

Die jeweiligen britischen Kräfte vor Ort waren in den ersten Wochen des Aufstands häufig nur unzureichend über die Ereignisse in Delhi und anderen Garnisonsorten informiert: Telegraphenverbindungen waren teilweise unterbrochen und Boten erreichten die anderen Garnisonsstädte häufig nicht. Viele der britischen Offiziere waren von der Loyalität der ihnen unterstellten indischen Truppen überzeugt und bezweifelten, dass diese sich dem Aufstand anschließen würden, oder waren davon überzeugt, durch entschiedenes Handeln jegliche Meuterei im Keim ersticken zu können. [50] Andere gingen davon aus, dass meuternde Truppen sehr schnell nach Delhi, dem Zentrum des Aufstands, abziehen würden. Trotz Unterschieden in den Details gleicht der jeweilige Aufstandsverlauf dem in Delhi: Indische Soldaten wandten sich zunächst gegen ihre eigenen Offiziere, indische Zivilisten schlossen sich den aufständischen Soldaten an und in der Folge kam es zur Ermordung britischer Militärangehöriger und europäischer und eurasischer Zivilisten.

Drei Ereignisse sind für die britische und indische Geschichtsschreibung besonders signifikant. Das Massaker in Kanpur an wehrlosen britischen Frauen und Kindern galt Zeitgenossen wie dem angesehenen Historiker Sir George Trevelyan als „die schrecklichste Tragödie unseres Zeitalters“ oder „das größte Desaster für unsere Rasse“. [51] Der Widerstand der Belagerten in Lakhnau wird bis heute in der britischen Geschichtsschreibung als heldenhaft verehrt. In Indien verehrt man dagegen die Rani von Jhansi, die sich an die Spitze aufständischer Truppen stellte, als Volksheldin. Der jeweilige Ablauf dieser drei Ereignisse ist wegen ihrer Signifikanz im Folgenden detaillierter dargestellt.

Massaker in Kanpur

Nana Sahib zieht mit seiner Eskorte den aufständischen indischen Truppen entgegen

Den Aufstand in Kanpur führte der etwa 35-jährige Brahmane Nana Sahib an, ein Adoptivsohn von Baji Rao II. , dem letzten Peshwa von Pune . Pune zählte zu den bedeutenderen Marathen -Fürstentümern, sein Herrscher Baji Rao war von den Briten entthront und in Bithur exiliert worden. Er erhielt von den Briten bis zu seinem Tode 1851 eine großzügige jährliche Pensionszahlung, die seinem Adoptivsohn und Erben Nana Sahib verweigert wurde. [52] [53] Nach dem Ausbruch des Aufstands baten Aufständische Nana Sahib, eine führende Rolle im Aufstand zu übernehmen. Nach anfänglichem Zögern wollte er zunächst die Sepoy-Truppen auf ihrem Weg nach Delhi anführen. Mitglieder seines Hofes brachten ihn jedoch davon ab, sich als hochrangiger Hindu dem muslimischen Großmogul in Delhi zu unterstellen. [54] Nach der Beendigung des Aufstands gefundene Papiere legen nahe, dass Nana Sahib in Erwägung zog, nicht nur den Thron seines Adoptivvaters zurückzuerobern, sondern auch angrenzende Fürstentümer zu seinen Vasallen zu machen. [55] [56] Die Eroberung der an der Grand Trunk Road zwischen Delhi und Benares liegenden Stadt Kanpur sollte dazu der erste Schritt sein.

Die in Kanpur stationierten indischen Truppen umfassten 1857 drei Infanterieregimenter und eine Kavallerie sowie eine Kompanie Artillerie und damit etwa 3.000 Mann. Etwa 300 britische Soldaten taten in Kanpur Dienst. Überzeugt davon, dass aufständische Truppen sehr schnell nach Delhi abziehen würden, hatte der befehlshabende Generalmajor Hugh Wheeler wenige Anstrengungen unternommen, seine Garnison für eine mögliche Belagerung herzurichten. Als sich die Anzeichen für einen Aufstand mehrten, zogen sich die in der Stadt lebenden Europäer und Eurasier hinter die Schanzeinrichtungen der Garnison zurück. In der Nacht des 5. Juni kam es dann zum Aufstand; er erfasste sehr schnell alle indischen Truppen in Kanpur. [57] In der Garnison waren zu diesem Zeitpunkt knapp 1000 Menschen versammelt. Neben den 300 europäischen Soldaten zählten dazu etwa weitere 100 europäische Männer, 80 loyal gebliebene Sepoys, 400 Frauen und Kinder und eine Reihe indischer Bediensteter. Die Verteidiger verfügten über ausreichend Musketen und Munition, aber nur wenig Artillerie. [58]

Der Brunnen in Kanpur, in den die Körperteile der erschlagenen britischen Frauen und Kinder geworfen wurden

Der Beschuss der Garnison durch die aufständischen Truppen führte sehr schnell zu hohen Verlusten unter den dort Verbarrikadierten. Keines der Garnisonsgebäude war ausreichend stabil gebaut, um gegen Artilleriebeschuss zu bestehen, so dass die Belagerten nirgendwo Schutz vor dem Bombardement fanden. Es fehlte an Wasser und Nahrungsmitteln. In der Hoffnung auf Verstärkung aus Lakhnau hielten die Belagerten bis zum 25. Juni durch. Danach nahmen sie das Kapitulationsangebot von Nana Sahib an, das ihnen einen ungehinderten Abzug mit Booten nach Allahabad in Aussicht stellte. Während die Briten am Gangeshafen Sati Chowra die Boote bestiegen, eröffneten indische Truppen das Feuer. Die britischen Männer, die das Feuergefecht überlebten, wurden nahezu alle an Ort und Stelle umgebracht. Es überlebten dagegen etwa 125 Frauen und Kinder. [59] Sie wurden nach Kanpur als Gefangene zurückgebracht, wo sie gemeinsam mit anderen Frauen und Kindern, überwiegend Flüchtlinge der Belagerung von Fatehgarh , im Bibighar eingesperrt wurden.

Als sich britische Truppen unter Befehl von Henry Havelock Kanpur näherten, ließ Nana Sahib am 16. Juli die nach Kanpur gebrachten Frauen und Kinder hinrichten. Da sich seine Truppen dieser Tat verweigerten, wurden im Basar von Kanpur Metzger requiriert, die die noch lebenden 73 Frauen und 124 Kinder mit Schwertern, Äxten und Beilen erschlugen. Die Körperteile wurden zum größten Teil in einen Brunnen geworfen. [60] Die britischen Truppen trafen einen Tag nach diesem Vorfall in Kanpur ein und fanden an der Stelle der Massenexekution noch Kleiderreste, Haare und einzelne Körperteile. [61] Der Vorfall war für die britischen Truppen der Anlass, den bislang schon sehr grausam geführten Vergeltungsfeldzug mit noch größerer Härte zu führen. [62]

Belagerung von Lakhnau

Anders als in Kanpur war der Oberbefehlshabende von Lakhnau, Sir Henry Lawrence , sehr früh davon ausgegangen, dass auch diese Stadt vom Aufstand betroffen sein werde. In Lakhnau waren das 32. Regiment der britischen Armee sowie vier Regimenter der britischen Ostindien-Kompanie stationiert [57] ; Lawrence wagte es jedoch nicht, diese vier Regimenter zu entwaffnen, weil er befürchtete, dass dies der zündende Funken für den Ausbruch des Aufstands würde. Bereits ab dem 23. Mai ließ er Nahrungsmittel einlagern. Seine eigene Residenz und 16 daran angrenzende Gebäude boten bessere Verteidigungsmöglichkeiten als die eigentliche Garnison, so dass er sie für eine Belagerung vorbereiten ließ, indem Bastionen errichtet und Verteidigungsgräben gezogen wurden. [63] [64] Dort verschanzten sich 855 britische und 712 indische Offiziere und Soldaten sowie insgesamt 1.433 britische Zivilisten. Unter den Zivilisten befanden sich Hunderte von Frauen und Kindern.

Soldaten aus Madras, die unter Colin Campbell im November 1857 Lakhnau zurückeroberten

Die meisten der in Lakhnau stationierten indischen Truppen meuterten ab dem 30. Mai, dem muslimischen Fest des Fastenbrechens . Die intensive Belagerung der Residenz durch etwa 8.000 Sepoys und mehrere Hundert indische Zivilisten begann jedoch erst am 30. Juni 1857. Henry Lawrence hatte zuvor noch versucht, die aufständischen Truppen in einer offenen Schlacht zu stellen. Diese Entscheidung erwies sich als Fehler. Auf Seiten der Briten fielen 172 Europäer und 193 Inder, bevor sie sich wieder in die Garnison zurückziehen konnten. [65] Auf Grund der schlechten hygienischen Bedingungen brachen in der Residenz sehr bald Cholera und Ruhr aus, die ähnlich viele Opfer forderten wie der Beschuss durch die aufständischen indischen Truppen. Durchschnittlich starben täglich mehr als 20 der Belagerten; viele der Opfer waren Kinder. [66] Henry Lawrence erlag bereits zu Beginn der Belagerung einer Schussverletzung. Ende August verteidigten nur noch 650 Mann die Garnison; weitere 120 waren zu krank oder zu verletzt, um sich an der Verteidigung zu beteiligen. Von den Frauen und Kindern lebten nur noch 450. [66]

Am 25. September konnten von Sir Henry Havelock und Sir James Outram geführte Truppen die belagerte Residenz verstärken. Ursprüngliches Ziel von Havelock und Outram war ein Entsatz der belagerten Residenz. Die Truppen erlitten aber bei der Annäherung an die belagerte Residenz so hohe Verluste, dass dieses Vorhaben aufgegeben werden musste. Aus Sicht von Sir Colin Campbell , dem neuen Oberbefehlshaber in Indien, war die Befreiung von Lakhnau von so hohem strategischen und symbolischen Wert, dass er seine Militärkräfte darauf konzentrierte. Dem britischen Zivilbeamten Thomas Henry Kavanagh gelang es in der Nacht vom 9. November, sich durch die indischen Linien zu schleichen und Campbell einen Plan zu überbringen, auf dem die Positionen der indischen Truppen eingezeichnet waren. Auf Grund dieser Informationen umging Campbell Lakhnau zunächst in weitem Bogen und griff dann von Osten aus an, wo die aufständischen Truppen weniger stark konzentriert waren. Die Einnahme von Lakhnau gelang, so dass am 18. November die Belagerten aus Lakhnau evakuiert werden konnten. Die britischen Kräfte waren jedoch zu schwach, um die Stadt zu halten, und Lakhnau wurde erneut den Aufständischen überlassen. [67]

Die Verteidigung der Residenz, an der sowohl britische Soldaten als auch Zivilisten gleichermaßen Anteil hatten, wird in der britischen Geschichtsschreibung als beispielhaft couragiert und heldenhaft in Ehren gehalten. Zur Legendenbildung trug bei, dass während der gesamten Belagerung ununterbrochen ein Union Jack über der Residenz flatterte. [68] Mehreren der Verteidiger wurde später das Victoria-Kreuz , die höchste britische Tapferkeitsauszeichnung verliehen, weil sie in verschiedenen Ausfällen versuchten, Teile der Artillerie der Belagerer auszuschalten.

Jhansi

Denkmal zu Ehren der Rani von Jhansi, Lakshmibai in Agra
Die Festung von Jhansi, Foto aus dem Jahre 1882

Lakshmibai war als Vierzehnjährige mit dem deutlich älteren Raja von Jhansi Gangadhar Rao verheiratet worden. Aus der Verbindung ging ein Sohn hervor, der sehr jung starb. Kurz vor seinem Tode adoptierte Gangadhar Rao einen Sohn, der ihm auf den Thron nachfolgen sollte. Bis zu seiner Volljährigkeit sollte Lakshmibai für ihn die Regentschaft ausüben. Entsprechend der Doctrine of Lapse annektierte jedoch Lord Dalhousie nach dem Tode des Raja auch diesen Fürstenstaat . Die entthronte Rani durfte weiterhin im Palast residieren und erhielt eine großzügig bemessene Pension . Die Rani protestierte gegen diese Behandlung in London; ihrem Einspruch wurde jedoch nicht stattgegeben. Unter den in Jhansi lebenden Briten stand die Rani in hohem Ansehen. Als sich die vor Jhansi stationierten indischen Soldaten im Juni 1857 dem Aufstand anschlossen, stellten sich die dort lebenden Europäer und Eurasier unter ihren Schutz. Die Rani konnte jedoch nicht verhindern, dass die meisten von ihnen im Juni 1857 von aufständischen indischen Soldaten ermordet wurden. Gegenüber den Briten leugnete die Rani jegliche Rolle in dem Massaker und betonte ihre Loyalität.

In den folgenden Monaten drangen Truppen benachbarter Fürstenstaaten in ihr Gebiet ein. Nachdem ihre Appelle um britische Hilfe vergeblich geblieben waren, verteidigte sie ihren Fürstenstaat erfolgreich mit Hilfe aufständischer Truppen gegen die Invasoren. Als im März 1858 britische Truppen auf Jhansi zumarschierten, um auch dort für die an Europäern und Eurasiern begangenen Massaker Rache zu nehmen, entschied sie sich, die Festung Jhansi an der Spitze der Aufständischen zu verteidigen. [69] Der indische Rebellenführer Tantya Tope kam ihr mit einer Truppe von 22.000 Mann zu Hilfe. Auf Grund taktischer Fehler wurden am 1. April die Truppen unter Führung von Tantya Tope in der Schlacht am Betwa von einer zahlenmäßig deutlich unterlegenen britischen Truppe unter Hugh Rose, 1. Baron Strathnairn geschlagen. [70] Jhansi wurde am 3. Oktober von den Briten eingenommen. Dabei kamen mehr als 3.000 Inder ums Leben. Bei den meisten der Opfer handelte es sich um unbewaffnete Zivilisten. [71] Der Rani von Jhansi gelang es, gemeinsam mit ihrem Adoptivsohn und fünfzig Anhängern die Stadt zu verlassen, bevor die Briten sie festsetzen konnten. Am 22. Mai griffen britische Truppen die Festung Kalpi an. Die Rani von Jhansi führte persönlich den Gegenangriff indischer Truppen, die auch in dieser Schlacht unterlagen. Erneut gelang der Rani gemeinsam mit anderen Anführern des Aufstands wie Tantya Tope, dem Nawab von Banda und Rao Sahib, dem Neffen von Nana Sahib, die Flucht. In Gwalior konnten sie die dort stationierten indischen Truppen überreden, sich dem Aufstand anzuschließen. Der den Briten loyal gebliebene Maharaja Sindhia floh aus dem Distrikt. Sir Hugh Rose war mit seinen Truppen den Fliehenden gefolgt. Am 16. Juni erreichte er die Außenbezirke der Stadt Gwalior. Am 17. Juni kam die Rani von Jhansi bei einem Kavalleriegefecht ums Leben. Nach einem Augenzeugenbericht trug sie die Uniform eines Sowars und griff einen der britischen Reiter an. Dabei wurde sie selber vom Pferd geworfen und verletzt, vermutlich durch einen Säbelhieb des britischen Kavalleristen. Sie schoss noch mit einer Pistole auf ihren Angreifer. Dieser tötete sie jedoch mit einem Gewehrschuss. [72]

Gegenangriff der Briten

Truppenstärke der Briten

Viele Inder verhielten sich in den ersten Wochen des Aufstands neutral, weil sie eine schnelle und aggressive britische Militärreaktion erwarteten. Diese blieb aus, weil in den ersten Wochen nach dem Ausbruch des Aufstands die gesamte zu Verfügung stehende britische Militärstärke aus fünf Regimentern bestand, die alle benötigt wurden, um die wichtigsten britischen Militärstandorte zu schützen. [73] Eine Rückeroberung Delhis durch die Briten unterblieb zunächst, weil es an Truppen und Artillerie fehlte. [74] Die wenigen mobilen Einsatztruppen, die die Briten bilden konnten, bestanden neben regulären britischen Truppen zum Teil aus Freiwilligen aus Benares und Allahabad, einigen Sikh-Regimentern, jungen Eurasiern aus den Militärwaisenhäusern in Madras sowie strafversetzten Soldaten aus Kalkutta. [75] Sie wurden durch Krankheiten und die Hitze in ihrer Kampffähigkeit erheblich beeinträchtigt. Während der Schlacht um Kanpur am 16. Juli, bei der die britischen Soldaten Gewaltmärsche in der größten Mittagshitze absolvieren mussten, fielen mehr als 100 von ihnen allein auf Grund der unerträglichen Hitze in Ohnmacht. [76] Der erste Versuch, Lakhnau zurückzuerobern, musste abgebrochen werden, weil Henry Havelock kurz vor Lakhnau nur noch über 700 einsatzfähige Männer verfügte. [74]

Den ersten Sieg der Briten seit Beginn des Aufstands errang Henry Havelock beim Vormarsch auf Kanpur am 12. Juli 1857. [77] Im August 1857, als der neue Oberbefehlshaber Canning in Kalkutta eintraf, hatten die Briten mehrere wichtige taktische Siege errungen. Andere Schlachten wie in Chinug und Sasia hatten die aufständischen Truppen für sich entscheiden können. Delhi, Agra und Lakhnau wurden nach wie vor von aufständischen Truppen belagert. Aufstände hatte es in Jhansi , Nowgong , Banda , Gwalior , Indore , Mhow , Sagar und Sehore gegeben. Weite Teile von Bundelkhand , Bhopal und Sagar sowie Nerbudda waren in der Hand von Aufständischen. In Teilen von Zentralindien behielten die Briten nur dank eines schnellen Abzugs von aufständischen Truppen nach Delhi die Oberhand. [78] Auf indischer Seite fehlte es während der ersten Monate, als sie den Aufstand für sich hätten entscheiden können, an einem konzertierten und abgestimmten Vorgehen gegen die Briten. [74] Negativ wirkte sich für die indische Seite aus, dass sie über keine Offiziere verfügte, die Erfahrung im Führen größerer Truppen hatten oder in Schlachttaktik ausgebildet waren. [79] [80] Den Briten gelang es daher häufig, zahlenmäßig weit überlegene aufständische Truppen zu schlagen. Die britischen Truppen waren außerdem besser ausgerüstet. Auf britischer Seite kam überwiegend das Enfield-Gewehr zum Einsatz, das der älteren Bess-Brown-Muskete in Reichweite und Treffgenauigkeit deutlich überlegen war. [79] Die Briten benötigten mehrere Monate, um ausreichend Truppen zusammenzuziehen, um den Aufstand wirksam niederschlagen zu können. Mehrere schottische Regimenter, eigentlich auf eine Militärmission nach China entsendet, wurden nach Kalkutta umgeleitet. [81] Andere Truppen wurden aus Birma und den loyalen Provinzen in die aufständischen Regionen Indiens versetzt. Nepal schickte Gurkha -Soldaten, um die Briten zu unterstützen, und insbesondere im Panjab wurden Sikhs angeworben. Auch etliche Fürsten blieben entweder neutral oder wurden Verbündete der Briten im Kampf gegen die Rebellen, da sie sich keine Rückkehr der Mogulen wünschten. Die so genannten Bombay- und Madras-Armeen der Britischen Ostindien-Kompanie blieben letztlich loyal. Im Jahr 1858 verfügten die Briten in Bengalen insgesamt über 46.400 britische und 58.000 indische Soldaten und damit über ausreichend Kräfte. [82]

Form der britischen Kriegsführung

Zeichnung aus der Illustrated London News des gleichen Jahres. Hinrichtung durch Kanonen und Hängen
Erhängte indische Rebellen

Der Umstand, dass es im Zuge der Erhebung zu Morden an britischen Zivilisten gekommen war, ließ die britischen Militäraktionen zu einem Rachefeldzug werden. Als „ sei die Ermordung von britischen Frauen und Kindern nicht genug[83] , hatten zeitgenössische Berichte detailliert von Vergewaltigungen und Folter an britischen Frauen und Kindern während des indischen Aufstands berichtet. Sie ergingen sich dabei in so blutrünstigen Details, dass Christopher Herbert die Darstellungsform als für viktorianische Verhältnisse ungewöhnlich explizit und halb pornographisch beschreibt. [84] Die zugeschriebenen Folterungen und Vergewaltigungen erwiesen sich bei den anschließenden Untersuchungen nach der Niederschlagung des Aufstands zwar als nahezu vollständig haltlos [83] , die vorgeblichen Vorfälle waren jedoch der Anlass für brutale Vergeltungsmaßnahmen. Die Löwenherzen unserer Soldaten gieren nach Rache an diesen blutdürstigen Verbrechern ist einer der charakteristischen Sätze, die britische Soldaten an ihre Familie nach Hause schrieben. [85]Bestraft “ wurden Inder unabhängig von Geschlecht und Alter und ihrer Beteiligung an dem Aufstand. Britische Offiziere ließen es zu, dass die von ihnen geführten britischen und indischen Truppen vergewaltigten und folterten, förderten teilweise dieses Vorgehen und nutzten dabei Rivalitäten zwischen einzelnen indischen Ethnien aus. Insbesondere Sikhs nahmen häufig grausame Rache an aufständischen Sepoys, die wenige Jahre zuvor während des Sikh-Krieges noch für die Briten gegen sie gekämpft hatten. [86] Die meisten der Kriegsverbrechen wurden jedoch entweder direkt von Briten oder auf ihren Befehl begangen. Typisch ist das Beispiel von Kanpur, wo am Morgen nach der Rückeroberung der Stadt die Disziplin innerhalb der britischen Truppen weitgehend zusammenbrach. Angestachelt von Alkohol, dem Anblick des blutverschmierten Bibighars und den Gerüchten über die Schändung britischer Frauen fielen britische Soldaten über den indischen Teil der Stadt her, um dort zu plündern und zu vergewaltigen. [87] Der über die Untaten entsetzte Henry Havelock ließ daraufhin sämtlichen Alkohol in Kanpur aufkaufen und das Lager seiner Truppen etwas weiter außerhalb der Stadt errichten. Britischen Soldaten, die sich an Plünderungen beteiligten, drohte er mit der Erhängung. Allerdings wurde diese Strafe nur über einen einzigen britischen Soldaten verhängt. [88]

Während der Rückeroberung wurden Dörfer niedergebrannt, wobei die britischen Truppen den Tod von Alten und Kindern in Kauf nahmen, und es kam zu Massenerhängungen und -erschießungen . Viele Briten berichteten in ihren Briefen nach Hause von der stoischen Ruhe, mit der Sepoys zu ihrer Hinrichtung gingen, und schrieben diese der Gewissheit der Sepoys zu, dass sie als Moslems nach dem Tode ins Paradies aufgenommen werden würden beziehungsweise als Hindu mit ihrer Wiedergeburt rechneten. [89] Zunehmend legten britische Soldaten Wert darauf, dass die Verurteilten vor ihrer Hinrichtung gedemütigt und zu Handlungen gezwungen wurden, die den religiösen Pflichten ihrer jeweiligen Religion widersprachen. Moslems wurden gezwungen, vor ihrer Hinrichtung Schweinefleisch zu essen oder wurden mit Schweinefett eingeschmiert. [60] Hindus wurden begraben statt verbrannt , wie es ihre Religion forderte, und mussten vor ihrer Hinrichtung ihr Grab selbst schaufeln. Auch die Anwendung einer traditionellen Hinrichtungsweise der Mogule, bei der die zum Tode verurteilten vor Kanonen gebunden und mit einem Schuss zerrissen wurden, hatte zum Ziel, die religiösen Gefühle der Verurteilten zu verletzen. Offiziere wie James Neill , den der zeitgenössische Politiker George Trevelyan als ein „Monster“ bezeichnete, das verantwortlich für mörderische Vergeltungsmaßnahmen sei, [90] zwangen Hindus, Teile des blutverschmierten Bibighars mit ihrer Zunge rein zu lecken. Als Sir Colin Campbell am 3. November 1857 Kanpur erreichte, war eine seiner ersten Handlungen, diese Form der Strafen als „ unwürdig eines englischen Namens und einer christlichen Regierung “ zu verbieten. [91]

Rückeroberung von Delhi

Die Gefangennahme des Großmoghuls am 19. September 1857

Die Niederschlagung der Aufständischen durch die Briten konzentrierte sich im Wesentlichen auf drei Schauplätze: Die Hauptverbindungsstraße, die durch Kanpur und Lakhnau in den Süden von Oudh führte, Zentralindien sowie die Region um Delhi. Delhi hatte als Zentrum des Aufstands eine besondere symbolische Bedeutung, da hier mit Bahadur Shah Zafar II. das nominelle Oberhaupt des Aufstands residierte und sich hier die meisten der aufständischen Truppen versammelt hatten. Anfang August 1857 befanden sich zwischen 30.000 und 40.000 aufständische Sepoys in der Stadt. [92] Auf dem Höhenkamm gegenüber der nordwestlichen Stadtmauer hatte sich die britische Delhi Field Force verschanzt. Obwohl sie nur über 7.000 Mann verfügte, von denen über ein Viertel wegen Krankheit, Verwundung und Erschöpfung nicht einsatzfähig war, gelang es den Briten, ihre Position zu halten. Die aufständischen Sepoys hatten ihre Gegner mit Artilleriebeschuss und einer Serie couragierter Angriffe zermürbt und ihnen hohe Verluste zugefügt. Es kam jedoch nie zur Eroberung der britischen Position – nach Ansicht vieler moderner Historiker lediglich, weil es den indischen Aufständischen an geeigneten und allseits akzeptierten militärischen Führern mangelte. [93] Die Ausdauer der Briten sorgte im aufständischen Delhi zunehmend für Unruhe, da absehbar war, dass britische Truppen bald die auf dem Höhenkamm Verschanzten verstärken würden. Mehr als 10.000 der aufständischen Truppen verließen zwischen dem 21. und 25. August die Stadt. [94] Britische Verstärkung traf am 4. September ein und am 14. September begann die Rückeroberung von Delhi, die sich bis zum 20. September hinzog. Das Versteck von Bahadur Shah Zafar II. auf dem Areal des Humayun-Mausoleums wurde von seinem Schwiegersohn verraten und der Großmogul von dem britischen Offizier William Hodson gefangen genommen. Zwei seiner Söhne sowie einer seiner Enkel wurden unmittelbar nach der Gefangennahme von William Hodson erschossen. [95] In Delhi wiederholten sich die brutalen Vergeltungsmaßnahmen der britischen Seite. Die Stadt wurde außerdem systematisch geplündert.

Ende des Aufstands

Sikandar Bagh in Lakhnau nach der Erstürmung durch britische Truppen, Aufnahme von Felice Beato , März 1858 – Im Innenhof liegen die verwesten Leichen indischer Aufständischer

Es gibt keinen Konsens, welche militärische Auseinandersetzung den Wendepunkt darstellt, ab dem die Briten sich einer vollständigen Niederschlagung des Aufstands sicher sein konnten. Die Rückeroberung Delhis durch die Briten war aus britischer Sicht ein wesentlicher Meilenstein zur Befriedung Indiens. Die aufständischen Truppen waren danach weitgehend segmentiert und das südöstlich von Delhi gelegene Oudh wurde zum neuen Zentrum des Aufstands. Nach der erfolgreichen Befreiung der belagerten Residenz Lakhnau in dieser Region im November 1857 zog sich Colin Campbell mit seinen Truppen nach Unao zurück. Er zog dort über die nächsten Wochen die stärkste britische Armee zusammen, die bis zu diesem Zeitpunkt in Indien versammelt war, und verfügte schließlich über 164 Kanonen und 31.000 Mann. [96] [97]

Trotz dieser großen Truppenstärke und der britischen Siege kam es im November 1857 zu einer erneuten Belagerung Kanpurs. In Kanpur war seit der Rückeroberung ein neues Fort angelegt worden, um gegebenenfalls einer erneuten Belagerung standhalten zu können. Das Oberkommando über die Truppen in Kanpur oblag seit dem 9. November 1857 General Charles Ash Windham, der Mitte November über 1.700 Soldaten verfügte. [98] Tantya Tope, der als einer der fähigsten indischen Militärführer des Aufstands gilt, obwohl er über keine militärische Ausbildung verfügte, [86] hielt sich unweit Kanpurs auf und hatte dort mehr als 15.000 aufständische Soldaten versammelt. Durch ein sehr dichtes Netz an Informanten war er über die britischen Truppenbewegungen und -stärken genau informiert und näherte sich Kanpur, sobald er sicher war, dass Colin Campbells Truppen zu weit von Kanpur entfernt waren, um schnell eingreifen zu können. General Windham versuchte am 26. November, Tantya Tope in einer offenen Schlacht zu stellen, und erlitt dabei eine deutliche Niederlage. [99] Die fliehenden Truppen verschanzten sich im Fort. Im Unterschied zur ersten Belagerung verfügten sie diesmal über ausreichend Proviant. Die neuen Schanzanlagen boten einen besseren Schutz gegen Angriffe. Erneut kam es zu Massakern, als aufständische indische Soldaten die Stadt Kanpur durchsuchten, um die aufzugreifen, die es nicht schnell genug hinter die Verschanzungen geschafft hatten. Mehrere Sikh-Frauen, deren Männer in den Truppen Colin Campbells kämpften, wurden ermordet. Zwei verwundete britische Offiziere, die in indische Gefangenschaft gerieten, wurden demonstrativ an dem Baum in der Nähe des Bibighar erhängt, an dem zuvor James Neill seine indischen Gefangenen hängen ließ. [100] Indern, die Tantya Tope der Kollaboration mit den Briten verdächtigte, wurden die Nasen abgeschnitten und die Hände abgehackt. [101] Der aus Lakhnau herangeeilte Sir Colin Campbell griff am 6. Dezember mit 5.000 Infanterie- und 600 Kavalleriesoldaten die zahlenmäßig überlegenen indischen Truppen an und konnte sie vernichtend schlagen. [97] Tantya Tope konnte entkommen.

Lakhnau war nach dem Abzug der britischen Truppen am 18. November 1857 wieder in indische Hand übergegangen. Ende Februar 1858 führte Colin Campbell erneut britische Truppen zum Angriff auf Lakhnau. Nach mehrtägigem Straßenkampf fiel Lakhnau am 15. März wieder an die Briten. Spätestens mit diesem Sieg konnten sich die Briten einer endgültigen Niederschlagung des Aufstands sicher sein. Indische Truppen kämpften noch während des gesamten Jahres 1858 gegen britische Truppen; die britische Seite war sich des Sieges jedoch so sicher, dass das britische Parlament im August 1858 den Government of India Act verabschiedete, der die größten Teile Indiens in eine Kronkolonie umwandelte. Das Ende des Aufstands wird häufig mit dem Todestag von Tantya Tope gleichgesetzt. Er hatte während des gesamten Jahres 1858 vor allem durch Guerilla-Angriffe den Briten empfindliche Niederlagen zugefügt. Er wurde am 7. April 1859 von seinen eigenen Leuten verraten und am 18. April von den Briten erhängt. [102]

Opfer

In der in den letzten Jahren veröffentlichten Sekundärliteratur finden sich keine Angaben zur Anzahl der Opfer auf britischer und indischer Seite. Relativ sicher ist lediglich, dass in den Kämpfen 2.757 britische Soldaten fielen. [82] Auf tausend Mannschaftsgrade kamen 27 gefallene Soldaten (2,7 %). Unter den Offizieren starben vier Prozent. Dies ist verglichen mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 und dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 eine verhältnismäßig geringe Zahl. [82] Viele weitere britische Soldaten fanden allerdings durch Krankheiten den Tod. Allein während eines dreitägigen Marsches im Juli 1858 starben 22 britische Soldaten durch Hitzschlag. [103] Auch die Anzahl der Zivilopfer auf britischer Seite ist trotz zahlreich vorhandener Primärquellen nicht bekannt. William Jonah Shepherd, der durch Zufall die Massaker in Kanpur überlebte, während seine Frau und Kinder den Tod fanden, gelang es selbst unmittelbar nach der Rückeroberung von Kanpur nicht, eine Liste all der Briten und Eurasier aufzustellen, die in Kanpur den Tod fanden. [104] Seine Liste hätte jedoch kein vollständiges Bild der Opfer der britischen Seite gegeben, da dieser Seite auch die indischen Bediensteten zuzurechnen wären, die loyal bei ihren Dienstherren ausharrten und dabei den Tod fanden. Offizielle Dokumente, auf deren Basis sich die Zahl der Opfer abschätzen ließe, wurden zum größten Teil während der Belagerungen und bei den anschließenden Plünderungen zerstört.

Einigkeit besteht darüber, dass die Zahl der Toten auf indischer Seite die auf britischer Seite um ein Vielfaches übertrifft. Hier ist die Quellenlage jedoch nochmals deutlich dürftiger als für die britische Seite. Es gibt einige Primärquellen, die die Ereignisse aus indischer Sicht schildern. Sie entstanden überwiegend zu der Zeit, als sich die britische Seite unmittelbar nach oder gar während des Aufstands von 1857 um eine Aufklärung einzelner Ereignisse bemühte. Saul Ward schreibt zu diesen Quellen, dass die Neigung einiger Inder, den Briten nur zu erzählen, was diese hören wollten, gewöhnlich der Neigung der Briten entsprach, nur das wahrzunehmen, was sie für zutreffend hielten . [105] Dies erschwert eine beiden Seiten gerecht werdende Beschreibung der Ereignisse und macht eine Bestimmung indischer Opferzahlen unmöglich.

Auswirkungen

Reaktionen in Großbritannien

Gerechtigkeit – zeitgenössische Karikatur im Magazin Punch

Nach dem Urteil des 1811 in Indien geborenen William Thackeray waren die Kenntnisse seiner britischen Zeitgenossen über Indien sehr gering. Nach seiner Ansicht war es für viele seiner Mitbürger vor dem Ausbruch von 1857 ein Land mit märchenhaften Zügen und großem Reichtum. Die meisten hielten seine Einwohner für schwache, friedliebende Anhänger abergläubischer Religionen. Für die britische Mittel- und Oberschicht war Indien nach wie vor das Land, in dem nicht erbberechtigte jüngere Söhne Karriere machen konnten. Nur eine sehr geringe Anzahl von Briten hatten eine Vorstellung von indischen Sprachen, der Literatur und Philosophie oder genauere Kenntnisse der indischen Geschichte. [106] Als die ersten Nachrichten über den Aufstand in Merath und Delhi Großbritannien am 27. Juni 1857 erreichten [107] , traf es die britische Bevölkerung mit traumatischer Wucht. Viele nahmen den Aufstand in Indien als Zeitenbruch und große nationale Krise wahr, forderten Rache für die ermordeten Briten und verehrten Offiziere wie James Neill, John Nicholson , Henry Havelock, Colin Campbell und William Hodson als Heroen. [108] Charles John Canning , der sich darum bemühte, den Aufstand mit Augenmaß zu beenden, wurde in der Presse als „ Timid Canning “ oder „ Clemency Canning “ verspottet. Unterstützung fand er bei Queen Victoria , die sich besorgt über die unchristlichen Rachegelüste ihrer Landsleute zeigte und „ mit Vehemenz eine undifferenzierte Verurteilung der Sepoys ablehnte “. [109]

Eine große Anzahl gebildeter Briten erkannte desillusioniert eine große Kluft zwischen dem eigenen nationalen Selbstbild und der Fremdwahrnehmung ihrer vermeintlich dankbaren imperialen Subjekte. [110] Große Teile der Presse prägten zwar ein stereotypes Bild vom vergewaltigenden, folternden und verräterischen Sepoy; sehr bald setzte aber eine differenzierte Berichterstattung ein. William Howard Russell , ein Kriegskorrespondent der Times, war ab Herbst 1857 in Indien und berichtete kritisch über die Niederschlagung des Aufstands. Er prophezeite einen Zusammenbruch des Britischen Empires aufgrund eines politischen und moralischen Versagens des Imperialismus [111] und konfrontierte seine Leser mit den Kriegsverbrechen, die die britische Seite beging. In seinen später veröffentlichten indischen Tagebüchern [112] hielt er fest, dass die Aufständischen in Oudh in einem patriotischen Krieg ihr Vaterland verteidigten und deshalb als ehrenhafte Feinde zu behandeln seien. [113] Ähnlich differenziert setzte sich die britische Historiographie mit den Ereignissen auseinander. [114] Charles Ball zitierte in seiner ca. 1860/1861 erschienenen Geschichte des indischen Aufstands [115] noch unkritisch und undifferenziert auch fragwürdige Augenzeugenberichte. Er konfrontierte seine Leser aber auch mit der Brutalität der britischen Vergeltungsmaßnahmen. [116] Sehr viel kritischer analysierte Montgomery Martin den Aufstand in Indien. [117] Christopher Herbert bezeichnet dieses Werk als das, was am weitesten von der im 19. Jahrhundert weit verbreiteten eurozentrischen Sichtweise des indischen Aufstands entfernt war, die den Aufstand vor allem als ein Drama mit diabolischen Sepoys und heroischen britischen Helden und Märtyrern darstellte. [118] Ein bezeichnender Wandel in der britischen Historiographie erfolgte allerdings erst im Jahre 1924 mit Edward John Thompsons The other Side of the Medal , der seine kritische Darstellung des Aufstandes als Ausgangspunkt einer Kritik des britischen Imperialismus in Indien nutzte. [119]

Die britische Öffentlichkeit setzte sich mit den Ereignissen stärker auseinander als mit dem Krimkrieg , obwohl die Zahl der britischen Opfer im Krimkrieg deutlich höher gewesen war. Die intensive Auseinandersetzung zeigt sich in einer sehr hohen Zahl an Erinnerungen, Biografien und bildlichen Darstellungen. [120] Bis 1947 erschienen in Großbritannien nicht weniger als achtzig Romane, deren Handlung vor dem Hintergrund des indischen Aufstands von 1857 spielte. [121]

Reorganisation Indiens

Dieses Foto zeigt Bahadur Shah II. im Alter von 82 Jahren kurz vor seiner Verurteilung in Delhi 1858. Es ist möglicherweise die einzige Fotografie, die je von einem Mogulkaiser gemacht wurde

Nach der Niederwerfung des Aufstands wurde die Britische Ostindien-Kompanie aufgelöst, da die britische Regierung in deren Praktiken bei der Behandlung der indischen Bevölkerung die Hauptursache für den Aufstand sah. Britisch-Indien wurde zu einer formellen Kronkolonie. Der letzte nur noch nominell regierende 80-jährige Großmogul Bahadur Shah Zafar II. wurde abgesetzt und nach Birma verbannt, wo er 1863 starb.

Im Verlauf der kommenden Jahrzehnte sollte die Kluft zwischen Briten und Indern, also Kolonialherren und imperialen Subjekten, noch weiter auseinanderbrechen. In der von der britischen Presse geprägten Vorstellungswelt der Briten manifestierten sich jene Stereotype vergewaltigender, folternder und verräterischer Sepoys. [122] Die Briten waren in den folgenden Jahren um eine enge Bindung der indischen Aristokratie an die britische Administration bemüht und sahen von extensiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen ab. Jegliche religiöse Intervention wurde unterbunden, was zu einem Aufblühen der orthodoxen Strömungen des Hinduismus führte. [123] Während Großbritannien unter der Politik der Nichteinmischung die agrarwirtschaftlichen Gewinne Indiens für sich zu sichern versuchte, erlebte die indische Gesellschaft eine lange Phase des Stillstands oder, wie Klein es formuliert, „the development of underdevelopment“. [124]

Der am 8. April gehängte Mangal Pandey wird gemeinhin als erster Unabhängigkeitskämpfer Indiens verehrt. Die jugendliche Rani von Jhansi Lakshmibai wurde hier durch ihren standhaften Widerstand bei der Verteidigung der Festung Jhansi sowie in den nachfolgenden Gefechten und ihren frühen Tod zur Volksheldin Indiens (die „Jeanne d'Arc von Indien“).

Orte der Erinnerung an den Aufstand von 1857

Steintafel am Kaschmirgate zur Erinnerung an die Rückeroberung am 14. September 1857
Gedenktafel für die gefallenen Britischen Soldaten des York and Lancaster reg. im York Minster

Eine Reihe von Gebäuden und Orten, die während des Aufstands von 1857 eine Rolle spielten, erinnern heute mit Denk- und Grabmälern sowie Hinweistafeln an die Geschehnisse der Jahre 1857 bis 1859. Das Rote Fort in Delhi zählt seit 2007 zum Weltkulturerbe der Unesco . Dort ist unter anderem die private Audienzhalle (Diwan-i-Khas) öffentlich zugänglich, vor der sich am 11. Mai 1857 die aufständischen Sepoys versammelten. Das Kaschmirtor in Delhi, das zu Beginn des Aufstands und während der Rückeroberung Ort heftiger Kämpfe war, ist heute ein Nationalmonument. In der in seiner Nähe befindlichen St. James Church erinnern in zahlreiche Tafeln an britische Regimenter sowie Einzelpersonen, die während des indischen Aufstands eine Rolle spielten. In Merath finden sich auf dem Friedhof der ehemaligen britischen Garnison die Gräber der britischen Opfer, die am Abend und in der Nacht des 10. Mai 1857 ums Leben kamen. [125] Sikandar Bagh , in dem während der Rückeroberung von Lakhnau zahlreiche Inder ums Leben kamen, ist wieder aufgebaut worden und beherbergt heute das National Botanical Research Institute von Indien. An der Stelle, an der sich die Garnison von Kanpur über Wochen verteidigte, wurde von den Briten kurz nach Beendigung des Aufstands eine große Kirche errichtet, die heute noch erhalten ist und in der auf Steintafeln die Namen der britischen Personen festgehalten sind, die während der Belagerung ums Leben kamen. Im Boden rund um die Kirche markieren Steine den Verlauf des Verteidigungswalls. Um den Brunnen, in den die Opfer des Massakers im Bibighar geworfen wurden, wurde von den Briten ein Park gestaltet, der bis zur Unabhängigkeit Indiens nur Europäern und indischen Christen zugänglich war. Der Park wurde nach der Unabhängigkeit Indiens umgestaltet. Denkmäler im Park erinnern an Nana Sahib und Tantya Tope . Der Baum, an dem die Briten 1857 Hunderte Inder erhängten , auch wenn nur ein geringfügiger Anlass zu dem Verdacht bestand, dass sie an den Massakern beteiligt waren, befindet sich gleichfalls in dem Park. Der Baum ist mittlerweile umgestürzt. [126]

Bibliographie

 • Harold E. Raugh jr.: The Raugh bibliography of the Indian Mutiny, 1857-1859 . Helion, Solihull 2015. 903 S. – „Quite a definitive bibliography“ (Raugh).

Literatur

 • Sashi Bhusan Chaudhuri: English Historical Writings on The Indian Mutiny 1857–1859. World Press, Calcutta 1979.
 • William Dalrymple : The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857. Bloomsbury Publishing, London 2006, ISBN 0-7475-8726-4 .
 • Saul David : The Indian Mutiny. 1857. Penguin Books, London 2003, ISBN 0-14-100554-8 .
 • Saul David: Victoria's Wars. Penguin Books, London 2006, ISBN 0-14-100555-6 .
 • Don Randall: Autumn 1857. The Making of the Indian Mutiny. In: Victorian Literature and Culture. Bd. 31 (2003), ISSN 0092-4725 , S. 3–17.
 • Astrid Erll: Prämediation – Remediation. Repräsentationen des indischen Aufstands in imperialen und post-kolonialen Medienkulturen (von 1857 bis zur Gegenwart). WVT, Trier 2007, ISBN 978-3-88476-862-4 (zugl. Habilitationsschrift, Universität Gießen).
 • Niall Ferguson : Empire. The Rise and Demise of the British World Order. Basic Books, New York NY 2003, ISBN 0-465-02328-2 .
 • Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma. Princeton University Press, Princeton NJ 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 .
 • Christopher Hibbert: The great mutiny. India 1857. Allan Lane, London 1978. – Nachdrucke bei Penguin, Harmondsworth 1980, 1988 und 2002. – „By far the best single-volume description of the mutiny yet written“ ( The Economist ).
 • Lawrence James: Raj. The Making of British India. Abacus, London 1997, ISBN 0-349-11012-3 .
 • Dennis Judd: The Lion and the Tiger. The Rise and Fall of the British Raj, 1600–1947. University Press, Oxford 2004, ISBN 0-19-280579-7 .
 • John William Kaye: History of the Sepoy War in India. Drei Bände. Allen, London 1864–76.
 • Ira Klein: Materialism, Mutiny and Modernization in British India. In: Modern Asian Studies. 34, 3 (2000), ISSN 0026-749X , S. 545–580.
 • Thomas R. Metcalf: The Aftermath of Revolt. India 1857–1870. Princeton University Press, Princeton NJ 1964 (Paperback-Neuauflage: Manohar, New Delhi 1990, ISBN 81-85054-99-1 ).
 • Tapti Roy: The politics of a popular uprising. Bundelkhand in 1857. Oxford University Press, Delhi 1994, ISBN 0-19-563612-0 .
 • Surendra Nath Sen: Eighteen fifty-seven. Min. of Information & Broadcasting, Delhi 1957 (mit einem Vorwort von Maulana Abul Kalam Azad ).
 • Julian Spilsbury: The Indian Mutiny. Weidenfeld & Nicolson, London 2007, ISBN 978-0-297-84651-2 .
 • PJO Taylor: What really happened during the mutiny. A day-by-day account of the major events of 1857–1859 in India. Oxford University Press, New Delhi 1999, ISBN 0-19-565113-8 .
 • Andrew Ward: Our bones are scattered. The cawnpore massacres and the indian mutiny of 1857. John Murray Publishers, London 2004, ISBN 0-7195-6410-7 .
 • Andrew N. Wilson: The Victorians . Hutchinson Books, London 2007, ISBN 978-0-09-179622-8 .
 • Peers, Douglas M. (2013): India under Colonial Rule: 1700–1885. Routledge, ISBN 978-1-317-88286-2 .

Verfilmung

Der Ausbruch des Aufstandes wurde 2005 im Film The Rising – Aufstand der Helden (engl. Titel Mangal Pandey: The Rising ) verarbeitet.

Weblinks

Commons : Indischer Aufstand von 1857 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Vgl. beispielsweise Niall Ferguson : Empire. The Rise and Demise of the British World Order . Basic Books, New York 2003, ISBN 0-465-02328-2 , S. 145–153, und William Dalrymple : The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857 . Bloomsbury Publishing, London 2006, ISBN 978-0-7475-8726-2 , S. 58–84, sowie Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma . Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 , für die Wertung des Aufstands im 19. Jahrhundert.
 2. Chaudhuri, S. 13.
 3. Vinayak Damodar Savarkar: The Indian war of independence. National rising of 1857 , London 1909. Das Wort first erscheint nicht im Titel; Savarkar verwendete diese Bezeichnung im Text.
 4. Erll, S. 21.
 5. Ward, S. 6.
 6. Ward, S. 448.
 7. Spilsbury, S. 7f.
 8. Dalrymple, S. 38f.
 9. Dalrymple, S. 39.
 10. Dalrymple, S. 37.
 11. Spilsbury, S. 35f.
 12. David (2006), S. 307.
 13. Dalrymple, S. 10.
 14. Hibbert, S. 47.
 15. a b David (2006), S. 295.
 16. Wilson, S. 203.
 17. Wilson, S. 203 und 207.
 18. David (2006), S. 297.
 19. David (2006), S. 298.
 20. David (2006), S. 296.
 21. Piers Brendon: The Decline and Fall of the British Empire. 1781–1997 . Jonathan Cape, London 2007, S. 130f.
 22. Christopher Herbert: War of no Pity. The Indian Mutiny and Victorian Trauma , Princeton University Press, Princeton 2008, ISBN 978-0-691-13332-4 , S. 42.
 23. James, S. 223.
 24. Ferguson, S. 136.
 25. Ferguson, S. 136. Das Zitat lautet im englischen Original: „The inhabitants of the populous regions in India which form an important portion of the British Empire, being involved in the most deplorable state of moral darkness, and under the influence of the most abominable and degrading superstitions, have a pre-eminent claim on the most compassionate feelings and benevolent services of British Christians.“
 26. Ferguson, S. 157.
 27. a b Kulke et al., S. 313.
 28. Dalrymple, S. 59ff.
 29. Dalrymple, S. 60f.
 30. Dalrymple, S. 62 und James, S. 235.
 31. David (2006), S. 294.
 32. a b Dalrymple, S. 69.
 33. Ward, S. 11.
 34. a b Hibbert, S. 62.
 35. David (2006), S. 291f.
 36. AN Wilson: The Victorians . Arrow Books, London 2003. ISBN 0-09-945186-7 , S. 201.
 37. David (2006), S. 292ff.
 38. David (2006), S. 293.
 39. Hibbert, S. 68–72.
 40. Eine sehr detaillierte Schilderung der Vorkommnisse in Merath findet sich bei Hibbert, S. 75–90
 41. a b Wilson, S. 204.
 42. Hibbert, S. 92f.
 43. Hibbert, S. 97f.
 44. Dalrymple, S. 171–174.
 45. Dalrymple, S. 221f.
 46. Eine detaillierte Schilderung der Flucht der Europäer aus Delhi findet sich ua bei Dalrymple, S. 143–193 und Spilsbury, S. 35–69.
 47. Dalrymple, S. 222ff., und James, S. 240f.
 48. James, S. 243.
 49. James, S. 244f.
 50. James, S. 241ff.
 51. Beide Zitate stammen aus George Trevelyan: Cawnpore , 1865, zitiert nach Herbert, S. 183.
 52. James, S. 234.
 53. Ward, S. 34–40.
 54. Ward, S. 168ff.
 55. Ward, S. 170.
 56. Eine ausführlichere Charakterisierung von Nana Sahib findet sich bei Hibbert, S. 172–177.
 57. a b James, S. 248.
 58. Hibbert, S. 177.
 59. James, S. 251.
 60. a b James, S. 252.
 61. David (2006), S. 315.
 62. Herbert, S. 4.
 63. Wilson, S. 216.
 64. Ward, S. 243.
 65. David (2006), S. 317.
 66. a b David (2006), S. 334.
 67. David (2006), S. 334–341.
 68. Wilson, S. 217.
 69. David (2006), S. 350.
 70. David (2006), S. 350f.
 71. David (2006), S. 351.
 72. David (2006), S. 351f.
 73. James, S. 245f.
 74. a b c James, S. 253.
 75. Ward, S. 392: Die strafversetzten Soldaten aus Kalkutta bezeichnet Ward als „the usual crapulous und semisuicidal deserters and derelicts dragged out of the grog shops and flophouses of Calcutta“.
 76. Ward, S. 402.
 77. Ward, S. 396.
 78. David (2006), S. 324f.
 79. a b David (2006), S. 325.
 80. Ward, S. 403.
 81. James, S. 246.
 82. a b c James, S. 254.
 83. a b AN Wilson: The Victorians , London 2002, ISBN 0-09-945186-7 , S. 209.
 84. Herbert, S. 183.
 85. Brief des Private Potiphar der 9th Lancers, zitiert nach James, S. 256.
 86. a b James, S. 256.
 87. Ward, S. 439.
 88. Ward, S. 443.
 89. Ward, S. 441f.
 90. Herbert, S. 192.
 91. Ward, S. 477.
 92. James, S. 258.
 93. Siehe beispielsweise James, S. 258f., sowie für eine sehr detaillierte Schilderung der Ereignisse in Delhi: Dalrymple, S. 264–364.
 94. James, S. 259.
 95. James, S. 260.
 96. Ward, S. 500.
 97. a b James, S. 261.
 98. Ward, S. 478.
 99. Ward, S. 480f.
 100. Ward, S. 483.
 101. Ward, S. 484.
 102. James, S. 262.
 103. James, S. 255.
 104. Ward, S. 542.
 105. Ward, S. 555. Im Original lautet das Zitat: „The disposition of some Indians of the time to tell the British only what they wanted to hear was usually matched by the the British inclination to hear only what they wanted to believe.“
 106. William Thackeray zitiert nach James, S. 279ff.
 107. James, S. 278.
 108. Herbert, S. 2.
 109. Wilson, S. 219.
 110. Herbert, S. 16f.
 111. Herbert, S. 65.
 112. William Henry Russel: My Diary in India, in the Year 1858-9 .
 113. Herbert, S. 79.
 114. Für eine detaillierte Bewertung zeitgenössischer Geschichtsschreibung siehe Herbert, S. 134–204.
 115. Charles Ball: History of the Indian Mutiny , 1860/1861.
 116. Herbert, S. 155.
 117. R. Montgomery Martin: The Mutiny of the Bengal Army , Band 2 des dreibändigen Werkes The Indian Empire , erschienen 1861.
 118. Herbert, S. 164.
 119. Edward John Thompson: The other Side of the Medal , erschienen 1924.
 120. Herbert, S. 3.
 121. Nancy L. Paxton: Writing under the Raj: Gender, Race and Rape in the British Colonial Imagination . Rutgers University Press, New Brunswick 1999, ISBN 0-8135-2601-9 , S. 118.
 122. Herbert, S. 16f.
 123. Judd, S. 90.
 124. Klein, S. 545–548.
 125. Spilsbury, S. 352.
 126. Spilsbury, S. 354.