Indo-islamitische architectuur

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De islamitische architectuur van het Indiase subcontinent wordt indo-islamitische architectuur genoemd , vooral in het gebied van de huidige staten India , Pakistan en Bangladesh . Hoewel de islam al in de vroege middeleeuwen voet aan de grond had gekregen aan de westkust en in het uiterste noordwesten van het subcontinent, begon de eigenlijke fase van de Indo-islamitische bouwactiviteit pas met de onderwerping van de Noord-Indiase Ganges-vlakte door de Ghurids in de eind 12e eeuw. Het vindt zijn oorsprong in de heilige architectuur van het islamitische Perzië , die tal van stilistische en structurele innovaties met zich meebracht, maar toont vanaf het begin Indiase invloed in steenverwerking en bouwtechnologie. In de vroegmoderne tijd versmolten Perzische en Indisch- Hindoeïstische elementen uiteindelijk tot een zelfstandige architectonische eenheid die duidelijk te onderscheiden was van de stijlen van de niet-Indiase islam. [1] Met het verval van de moslimrijken en de opkomst van de Britten tot de onbetwiste suprematie op het subcontinent in de late 18e en vroege 19e eeuw, stopte de ontwikkeling van de Indo-islamitische architectuur. Individuele architecturale elementen vonden hun weg in de eclectische koloniale stijl van Brits-Indië , en soms ook in de moderne islamitische architectuur van de staten van Zuid-Azië.

De belangrijkste stijlen in Noord-India zijn de stijlen van het Sultanaat van Delhi, beïnvloed door de respectievelijke heersende dynastie, vanaf het einde van de 12e eeuw en de stijl van het Mughal-rijk vanaf het midden van de 16e eeuw. Tegelijkertijd ontwikkelden zich verschillende regionale stijlen in kleinere islamitische rijken, vooral op de Deccan , die vanaf de 14e eeuw onafhankelijk was geworden van een van de twee Noord-Indiase rijken. Wat alle stijlen gemeen hebben, is een concept dat grotendeels gebaseerd is op Perzische en Centraal-Aziatische modellen en, afhankelijk van het tijdperk en de regio, zijn de aanduidingen van het decor en de constructietechnologie verschillend uitgesproken.

Het artikel “ Indian Architecture ” biedt een overzicht van de gehele architectuurgeschiedenis van India. Belangrijke technische termen worden kort toegelicht in de verklarende woordenlijst van de Indiase architectuur .

Badshahi-moskee in Lahore (Punjab, Pakistan)
Safdarjung-mausoleum in Delhi (Noord-India)
Jahangiri Mahal, Indo-Islamitisch paleis in het Rode Fort van Agra (Uttar Pradesh, Noord-India)

Basis

Historische achtergrond

De islam bereikte het Indiase subcontinent al in de 7e eeuw via handelscontacten tussen Arabië en de Indiase westkust, maar was aanvankelijk beperkt tot de kust van Malabar in het uiterste zuidwesten. In het begin van de 8e eeuw drong een islamitisch leger onder leiding van de Arabische generaal Muhammad bin Qasim voor het eerst de Sindh (nu Pakistan) binnen. Eeuwenlang vormde de Indus de oostgrens van de islamitische invloedssfeer. Pas in het begin van de 11e eeuw viel Mahmud van Ghazni Punjab binnen, van waaruit hij talloze aanvallen op Noord-India ondernam. Aan het begin van de 12e tot de 13e eeuw kwam de hele Ganges-vlakte tot aan Bengalen onder de controle van de Perzische Ghurid-dynastie. Dit markeerde het begin van het echte islamitische tijdperk in India. Het Sultanaat van Delhi werd opgericht in 1206 en was tot de 16e eeuw de belangrijkste islamitische staat op Indiase bodem. Het sultanaat strekte zich soms uit tot aan de centrale Indiase hooglanden van de Dekkan , waar vanaf de 14e eeuw onafhankelijke islamitische staten ontstonden. Andere islamitische rijken ontstonden in de 14e en 15e eeuw aan de rand van het noodlijdende Delhi Sultanaat; de belangrijkste waren Bengalen in het oosten van India, Malwa in centraal India en Gujarat en Sindh in het westen.

In 1526 vestigde de heerser Babur , afkomstig uit het huidige Oezbekistan , het Mogol-rijk in Noord-India, dat geleidelijk alle andere moslimstaten van het subcontinent onderwierp, het lot van India als een hegemonische macht tot de 18e eeuw bepaalde en vervolgens in talrijke de facto onafhankelijke staten. De laatste islamitische dynastieën waren in de 19e eeuw onderworpen aan de opkomende Britse koloniale macht. Ze gingen ofwel naar Brits-Indië of bestonden als gedeeltelijk soevereine prinselijke staten tot de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.

Ontmoeting tussen islamitische en Indiaas-hindoeïstische architectuur

Het begin van het islamitische tijdperk in India markeerde een radicaal keerpunt voor de architectuurgeschiedenis: in de Noord-Indiase vlaktes werden alle belangrijke hindoeïstische, boeddhistische en jainistische heiligdommen met figuratieve voorstellingen vernietigd door de moslimveroveraars, zodat vandaag, of helemaal niet, alleen ruïnes van pre-islamitische architectuur blijven getuigen van de vlakte van de Ganges. Het boeddhisme, dat eeuwenlang verzwakt was, verdween volledig uit India en daarmee bezweek de boeddhistische bouwactiviteit uiteindelijk. Hindoeïstische en jainistische bouwtradities werden permanent onderdrukt onder islamitische heerschappij; maar ze overleefden in Zuid-India, in de hooglanden van de Dekkan en in de perifere regio's van het subcontinent dat grenst aan de Noord-Indiase vlakten.

Tegelijkertijd bracht de islam nieuwe bouwvormen, vooral de moskee en het graf , evenals voorheen onbekende of nauwelijks gebruikte bouwtechnieken, waaronder de echte boog en het echte gewelf , van het Midden-Oosten naar India, waar deze werden verrijkt met lokaal vakmanschap. De basisopvatting van islamitische architectuur is in strijd met die van de heilige architectuur van de Indiase religies: terwijl de laatste kosmologische en theologische ideeën weerspiegelt in de vorm van een complexe symbolische taal en iconografie , slaagt de islamitische architectuur erin zonder enige transcendentale verwijzingen; het is uitsluitend gebaseerd op functionele en esthetische overwegingen. [2] Niettemin stonden de fundamenteel verschillende geloofsovertuigingen van hindoes en moslims een vruchtbare artistieke samenwerking of culturele uitwisseling niet in de weg, zodat een specifiek Indiase vorm van islamitische architectuur zich kon vestigen, die een deel van de belangrijkste architecturale monumenten van het subcontinent. Zo zijn algemene kenmerken van de Perzisch-islamitische architectuur - voornamelijk het gebruik van bogen om openingen, koepels en gewelven als kamerafsluitingen te overspannen, evenals verticale buitengevels met vlakke decoratie - in verschillende mate, afhankelijk van het tijdperk en de regio, van traditionele Hindoeïstische bouwmethoden - inclusief lateien en vrijdragende bogen , platte en lantaarnplafonds evenals plastic wanddecoraties - bovenop. Ook de seculiere architectuur in het hindoeïstische Noord- en West-India en de heilige architectuur van de sikh- religie, die in de 16e eeuw uit het hindoeïsme voortkwam als hervormingsbeweging, hebben een duidelijk Indo-islamitisch karakter.

Bouwmateriaal

Net als in de pre-islamitische tijd werd huissteen vooral gebruikt voor belangrijke gebouwen, die droog werden gelegd. In het noorden van India domineert zandsteen , waarvan de kleur sterk varieert afhankelijk van de regio. Voor de westelijke vlakte van de Ganges is rode zandsteen typisch, terwijl in andere regio's bruin en geel gekleurde variëteiten domineren. Wit marmer werd gebruikt voor decoratieve doeleinden; Tijdens hun hoogtijdagen in de 17e eeuw lieten de Mughals ook hele bouwprojecten in marmer uitvoeren. Op de Deccan was grijs basalt het favoriete bouwmateriaal. In de alluviale vlaktes van Bengalen en Sindh , waar nauwelijks natuursteen is, overheersen bakstenen gebouwen gemaakt van verbrande modderstenen en mortel . In Gujarat zijn er structuren van natuursteen en baksteen.

Grote koepels en gewelven van baksteen of baksteen kregen een hoge mate van stabiliteit door cementachtige, snel uithardende kalkmortel. Plafond- en dakconstructies werden ook afgedicht met een laag mortel om te voorkomen dat water en vegetatie binnendringen.

bouwtechniek

Bogen en lateien

Ontwikkeling van vrijdragende naar echte boog: (1) Hindoeïstische vrijdragende boog; (2) vrijdragende boog met kromgetrokken verbindingen in het topgebied; (3) echte boog

Het belangrijkste kenmerk van de Indo-islamitische architectuur, de boog, werd oorspronkelijk gebouwd in traditionele hindoeïstische constructie als een valse boog gemaakt van gestapelde, vrijdragende stenen, die echter niet bestand zijn tegen grotere trekbelastingen. Om de statische eigenschappen te verbeteren, begonnen hindoe-ambachtslieden bij het bouwen van de Quwwat-ul-Islam-moskee in Delhi in het begin van de 13e eeuw de verbindingen tussen de stenen in het bovenste gedeelte van de boog loodrecht op de booglijn te vervormen . Zo kwamen ze uiteindelijk bij de echte boog met radiaal gelegde stenen. De meest populaire boogvormen waren de spitsboog en de kielboog (ezelrug). De zigzag arch (multipass arch) later gevestigd als sierplant vorm van beide voornoemde.

Kolomarchitraafconstructies met een horizontale latei komen voort uit de lokale bouwtraditie. Ze zijn vooral te vinden in vroege moskeeën, maar werden ook gebruikt in zwaar hindoeïstische gebouwen uit latere tijdperken, bijvoorbeeld in Mughal-paleizen uit de Akbar-periode . Om de overspanningen te vergroten, kregen de kolommen brede vrijdragende consoles of draagarmen, die tegelijkertijd een decoratieve functie kregen.

Gewelven en koepels

Bij het graf van Iltutmish (rond 1236) in Delhi leiden spitsboogtrompetten (links en rechts in de hoeken van de kamer) van de vierkante structuur naar de achthoek als basis van de koepelcirkel. De originele koepel is niet bewaard gebleven.
Stalactietengewelven op een toegangspoort van de Taj Mahal (midden 17e eeuw) in Agra (Uttar Pradesh, Noord-India)

Naast de boog is de koepel een belangrijk kenmerk van de Indo-islamitische architectuur. De gebedsruimten van moskeeën waren bedekt met een of meer - in de Mughal-periode meestal drie - koepels. Vroege Indo-islamitische graven waren eenvoudige koepelvormige gebouwen met een kubusvormige structuur. In latere tijden kan een opeenstapeling van graven met een grote centrale koepel en vier kleinere koepels, die zich op de hoeken van een denkbeeldig vierkant rond de koepelcirkel bevinden, worden waargenomen. Deze gebouwen met vijf koepels vertonen duidelijke parallellen met de hindoeïstische panchayatana- praktijk ("vijf heiligdommen") van het omringen van een tempel met vier kleinere heiligdommen op de hoekpunten van de rechthoekige ommuring. [3] Vooral in Bengalen werden tempels ontworpen als zogenaamde Pancharatna ("vijf juwelen"), heiligdommen met vijf torens met een centrale toren en vier kleinere herhalingen van het hoofdmotief op de hoeken.

Vanuit een structureel oogpunt werden vrijdragende koepels aanvankelijk gebouwd volgens het oude Indiase gebruik van steenlagen die in een ring op elkaar werden geplaatst; ze worden ook wel "ringlaagplafonds" genoemd. Hoewel dit type constructie niet werd voortgezet in Noord-India vanaf de tweede helft van de 13e eeuw met de overgang naar het echte gewelf , was het in gebruik in Gujarat en de Deccan tot de 16e en 17e eeuw. Om de uitkragende constructie aan te passen aan de halfronde vorm en deze te stabiliseren, werd deze van binnen en van buiten gepleisterd met bijzonder sterke mortel. Naar het voorbeeld van de plafonds van boeddhistische monoliet-heiligdommen, kregen veel Indo-islamitische gebouwen ribkoepels met gebogen stenen balken, die de koepelvorm als een steiger geven. De ribben hebben geen statische functie, maar weerspiegelen de statische structuur van de houten koepelstructuren die voorafgingen aan de boeddhistische Chaitya- zalen. In de tweede helft van de 16e eeuw introduceerden Perzische bouwers in het Mogol-rijk de dubbele koepel, die bestaat uit twee op elkaar geplaatste koepelschelpen. Hierdoor komt het binnenruimte-effect niet overeen met de buitenkromming van de koepel, waardoor de bouwer meer vrijheid had bij het ontwerpen van het interieur en de buitenvorm. Op de Dekkan waren soms dubbele koepels gebruikelijk, waarvan de binnenkoepel open staat voor de ruimte van de koepel erboven.

Er werden verschillende technieken gebruikt om de overgang van de hoekige vorm van de kamer naar de basis van de koepel te bewerkstelligen. Perzische bouwers ontwikkelden de trompe , een gewelfde nis die in de bovenhoeken van een vierkante kamer werd geplaatst. Op de trompe bevond zich een architraaf , die op zijn beurt de strijders van de koepel ondersteunde. Op deze manier was het mogelijk om over te stappen van een vierkant naar een achthoek. In India werden vroege trompetten geconstrueerd uit twee spitsbogen die over een hoek waren geplaatst, waarvan de openingen waren vervormd zodat ze elkaar ontmoetten bij de top evenwijdig aan de architraaf. Achter de zo ontstane boog was een vrije ruimte die een vrijdragende constructie gedeeltelijk opvulde. Later werden meerdere van dergelijke spitsbogen in elkaar geschoven, zodat de krachten gelijkmatiger in het metselwerk konden worden geleid. In de kleinste boog was slechts een kleine ronde nis nodig om de hoek volledig te vullen. Perzische en Centraal-Aziatische architecten hebben twee rijen trompetten op elkaar geplaatst om een zeshoek te krijgen als structureel gunstigere basis voor de koepelcirkel. Later ontwikkelden ze dit principe verder door de bovenste rijen trompetten in de hoeken van de trompetten eronder te steken , waardoor ze over elkaar heen werden gelegd om een ​​netachtige structuur te vormen. Aangezien de randen van de trompetten resulteren in kruisende ribben, staat deze constructie bekend als een ribspie . De ribspie was een van de meest gebruikte oplossingen voor de overgang van het muurvierkant naar de koepel in de latere Indo-islamitische architectuur. Als alternatief voor de trompe is in Turkije en India de Turkse driehoek onafhankelijk van elkaar [4] ontstaan , die de wandhoeken van de kamer doorsnijdt met piramidesegmenten in plaats van kegelsegmenten. Indiase bouwers bemiddelden dus tussen vierkant en achthoek. Als variant bestond het oppervlak van een Turkse driehoek uit vrijdragende kubussen, die zijn bekleed met stucwerkstalactieten ( muqarnas ). Er komen ook hele druipsteengewelven voor.

Overige dak- en plafondconstructies

De vroegste Indo-islamitische gebouwen, die meestal uit tempelspolia werden opgetrokken, hebben nog steeds plafondconstructies in sommige gevallen in de stijl van hindoeïstische tempelzalen. Naast vlakke plafonds zijn dit vooral lantaarnplafonds , die zijn opgebouwd uit lagen van elk vier stenen platen. De platen zijn zo gerangschikt dat ze een vierkante opening boven het midden van de kamer laten, die 45 graden is gedraaid ten opzichte van de opening erboven of eronder. Zo loopt de plafondopening taps toe totdat deze kan worden afgesloten door een enkele sluitsteen.

Rechthoekige en vierkante kamers in een prachtige Mughal gebouwen hebben vaak een spiegel plafonds gemaakt van steen vakwerk , die waarschijnlijk om terug te gaan naar de oude Indiase houtbouw zijn. [5] Spiegelplafonds lijken qua uiterlijk op spiegelgewelven , maar rusten niet op radiaal gegroefde boogsegmenten, maar op gebogen stenen balken, die door horizontale balken zijn verbonden tot een ringanker en gevuld met stenen platen. Het rechte plafondvlak dat evenwijdig aan de spiegellijn ligt, wordt een "spiegel" genoemd.

Bengali bouwers nam de bolle vat dak van de traditionele Bengaalse bamboe hut in de plaatselijke moskee architectuur. Zowel de dakrand , die meestal ver uitsteekt, als de nok zijn kromlijnig. In de tijd van Shah Jahan en Aurangzeb werd het Bangla- dak ook gebruikt voor paviljoens in de keizerlijke residenties. Na de val van het Mughal-rijk vond het zijn weg naar de regionale Indo-islamitische seculiere bouwstijlen als het einde van erkers en paviljoens.

Decoratieve elementen

Geglazuurde tegel met bloemranken bij de Wasir Khan-moskee (rond 1635) in Lahore (Punjab, Pakistan)
Qutub Minar (eerste helft 13e eeuw) in Delhi, in steen gehouwen in de stijl van de Koran en arabesken
Stenen tralievenster ( Jali ) met plantenranken en gestileerde lotusbloesems in de bogen bij de Sidi Sayid-moskee (rond 1570) in Ahmedabad (Gujarat, West-India)

Twee verschillende soorten decoratieve elementen domineren in de Indo-islamitische architectuur: De vlakke, vaak veelkleurige wanddecoraties in de vorm van tegels, tegels en inlegwerk komen uit het Nabije Oosten; van Indiase oorsprong zijn plastic sculpturen. Tegels en tegels domineren vooral in het noordwesten van het Indiase subcontinent dat grenst aan Perzië ( Punjab , Sindh ). Als gekleurde geglazuurde faiences werden ze gebruikt om de gevels van bakstenen graven en moskeeën te bekleden naar Perzisch model. In de Mughal-periode heersten dure inlays met behulp van de pietra dura-techniek: kunstenaars beitelden fijne decoratieve motieven in marmer en zetten kleine halfedelstenen (waaronder agaat , hematiet , jade , koraal, lapis lazuli , onyx , turkoois ) als een mozaïek in de resulterende scheuren. Terwijl tegels, tegels en inlays altijd beperkt waren tot Noord-India, waren driedimensionale decoratieve elementen gebruikelijk in alle regio's en tijdperken. Ze uiten zich onder meer in gebeeldhouwde gevelversieringen, rijk gestructureerde zuilen, sierlijke consoles en stenen roosters.

In het concrete ontwerp waren er abstracte patronen van oorsprong uit het Nabije Oosten naast Indiase natuurlijke motieven. Religieuze gebouwen zijn versierd met inscripties met verzen uit de Koran , die ofwel op tegels zijn geschilderd of in steen zijn uitgehouwen. In Noord-India hebben kunstenaars op basis van het model uit het Nabije Oosten geometrische vormen zoals vierkanten, zeshoeken, achthoeken en twaalfhoeken samengesteld om meerlagige, vaak stervormige patronen te creëren die op tegels werden geschilderd, in steen werden gekerfd of in stenen roosterramen werden gebroken. ( jalis ). Af en toe werden zelfs geometrisch representatieve hindoesymbolen zoals de swastika opgenomen. Op de Deccan domineren in plaats van de hoekige abstracte patronen, zachte, gebogen vormen naast de belettering. In de loop van haar ontwikkeling nam de Indo-islamitische architectuur steeds meer hindoeïstische motieven in zich op, voornamelijk afbeeldingen van planten. Kleine, sterk gestileerde bladarabesken zijn te vinden op Indo-islamitische heilige gebouwen, die later werden aangevuld met uitwaaierende bloemenranken en guirlandes. De gestileerde lotusbloem, die zowel door hindoes als boeddhisten als symbool werd gebruikt, was van bijzonder belang en is vaak te vinden in bogen en als stucpunt op koepels. Als gevolg van het islamitische verbod op afbeeldingen komen afbeeldingen van dieren en mensen die alleen in de Mughal-periode vaker voorkwamen veel minder vaak voor. In Lahore, Punjab , Pakistan, werden leeuwen- en olifantenhoofdsteden gemodelleerd naar hindoetempelzuilen op een paviljoen op de Jahangiri-binnenplaats, en schilders schilderden groepen vechtende mensen en olifanten op de buitenmuur van het fort. [6] Veel kamers van het Mughal-paleis waren oorspronkelijk versierd met figuratieve muurschilderingen. [7]

moskee

Het dagelijkse gebed ( salat ) vertegenwoordigt een van de "vijf zuilen" van de islam. Minstens één keer per week, op vrijdag, wordt het gebed in de gemeenschap gebeden. De moskee ( Arabische Masjid ) dient dit doel als de belangrijkste structurele vorm van islamitische architectuur, die, in tegenstelling tot de hindoetempel, noch een kosmologisch-mythologische symbolische functie vervult, noch de zetel van een godheid vertegenwoordigt. Er zijn echter geen vaste voorschriften in de Koran voor de bouw van een heilig gebouw, alleen de figuurlijke weergave van God of van mensen is uitdrukkelijk verboden. Vroege moskeeën waren daarom gebaseerd op de structuur van het huis van de profeet Mohammed met een open binnenplaats ( sahn ) en een overdekte gebedsruimte ( haram ). In de muur van de gebedsruimte is een nis ( mihrab ) geplaatst die de richting van het gebed ( qibla ) naar Mekka aangeeft . Ernaast staat meestal de minbar , een preekstoel van waaruit de prediker spreekt tot de verzamelde gelovigen. Een ander kenmerk was de minaret ( minar ), een toren waarvan de muezzin de gelovigen tot gebed oproept . Als lening van christelijke kerkgebouwen verscheen het voor het eerst in Syrië in de 8e eeuw. Naast haar functie als gebedscentrum vervult de moskee ook maatschappelijke doelen. Een school ( madrasa ), vergaderruimtes en andere voorzieningen maken dan ook vaak deel uit van het gebouwencomplex van een moskee.

begin

De eerste moskee gebouwd door Arabieren op het Indiase subcontinent in Banbhore ( Sindh , Pakistan) uit 727 is bewaard gebleven als een ruïne. De vierkante structuur is verdeeld in een rechthoekige binnenplaats omringd door zuilengalerijen en een even rechthoekige hal met zuilen. Veel van de kenmerken die kenmerkend zijn voor latere moskeeën ontbreken nog, die als gevolg van het gebrek aan kennis van de Arabische architectuur eerst moesten worden overgenomen van andere architecturen. [8] De minaret ontbreekt nog steeds in Banbhore. Er is ook niets dat wijst op de aanwezigheid van een mihrab in Banbhore.

Eeuwenlang lag de Sindh aan de oostelijke rand van islamitische rijken, eerst de volledig islamitische kalifaten van de Omajjaden en Abbasiden en ten slotte het Samanidische rijk. Anders dan in Perzië en Centraal-Azië kon er geen significante regionale architectonische traditie ontstaan. Zelfs in Punjab , een deel van het Ghaznavid- rijk uit het begin van de 11e eeuw, is slechts fragmentarisch bewijs bewaard gebleven van een architectuur geïnspireerd op Samanid-modellen. Kenmerken zijn de koepel , die pas veel later een volwaardig onderdeel van de Indiaas-islamitische architectuur werd, en de kielboog. Naast de in Perzië gebruikelijke bakstenen, werd ook de buit van verwoeste hindoe-heiligdommen, die Mahmud van Ghazni vanuit het noordwesten van India naar Afghanistan had gebracht, als bouwmateriaal gebruikt.

Sultanaat van Delhi

Als een uitloper van de Nabije Oosten-Perzische architectuur, bleef de islamitische architectuur tot ver in de 12e eeuw een marginaal fenomeen op het Indiase subcontinent. Pas met de verovering van de Noord-Indiase Ganges-vlakte door de Ghurids vanaf 1192 begon het eigenlijke tijdperk van de Indo-islamitische architectuur. In overeenstemming met de feodale structuur van het Sultanaat van Delhi, dat voortkwam uit het Ghurid-rijk, zijn de architecturale stijlen nauw verwant aan de respectieve heersende dynastie. [1] In de vroege Sultanatszeit heersten slaven (1206-1290) en de Khilji-dynastie (1290-1320). Onder de Tughluq-dynastie (1320 tot 1413) beleefde het sultanaat eerst zijn grootste expansie, maar werd beslissend verzwakt door een Mongoolse invasie in 1398. In de late periode regeerden de Sayyid-dynastie (1414-1451) en de Lodi-dynastie (1451-1526). Na de nederlaag van het Sultanaat door de Mughals in 1526, konden de Surides het rijk tussen 1540 en 1555 tijdelijk herstellen.

Vroege sultanaatstijl onder de slaven- en Khilji-dynastieën

maqsurah van de Quwwat-ul-Islam moskee (rond 1200) in Delhi (Noord-India) met vrijdragende kielbogen en een geaccentueerde centrale boog, rechts op de achtergrond restanten van de zuilengalerij opgebouwd uit tempelpalen
De conisch oplopende, in lengterichting geribbelde minaret Qutb Minar (meestal eerste helft van de 13e eeuw) en de Alai Darwaza-poort (1305) met een echte gewelfde koepel behoren tot het complex van de Quwwat-al-Islam-moskee in Delhi.

Onder de sultans van de slavendynastie (1206 tot 1290) werden spolia, verwoeste hindoeïstische en jaïnistische tempels op grote schaal gebruikt bij de bouw van moskeeën. Desalniettemin lieten de islamitische veroveraars lokale hindoe-meesterbouwers over om hun bouwprojecten uit te voeren, aangezien Indiase steenhouwers veel meer ervaring hadden met het omgaan met steen als bouwmateriaal dan de architecten van hun thuisland, die gewend waren gebouwen te metselen. [9] Hoewel alle figuratieve versieringen op de gebruikte spoilers werden verwijderd en vervangen door abstracte patronen of koranverzen, vertoont de rijkdom van de geveldecoratie van de moskeeën, onmiskenbaar van hedendaagse gebouwen in het Nabije Oosten, vanaf het begin een onmiskenbare Indiase invloed.

Zoals veel vroege Indiase moskeeën, werd de Quwwat-al-Islam-moskee in Delhi (Noord-India), het belangrijkste architecturale werk van de slavendynastie, waarmee aan het einde van de 12e eeuw werd begonnen, gebouwd op de plaats van een vernietigde hindoeïstische of Jain religieus gebouw. In het oudste deel heeft het een rechthoekige binnenplaats, die oorspronkelijk voortkwam uit het vergrote tempelgebied. Mandapa- pilaren werden gebruikt voor de zuilengalerij rond de binnenplaats. In tegenstelling, het westen grenzend aan de binnenplaats gebedsruimte werd gebruikt als een blend gevel vorgebaut vervolgens een hoge arcades muur (maqsurah) waarvan de spitse en ogee bogen duidelijk modellen uit het Nabije Oosten zijn gemodelleerd, maar nog steeds vereerde Indiase Kragbauweise werden gerealiseerd. De centrale boog, die hoger en breder is dan de rest, fungeert als portaal. De conisch oplopende minaret Qutub Minar , die ook werd opgevat als een symbool van de overwinning van de islam op de "heidense" indianen, dateert grotendeels uit de eerste helft van de 13e eeuw. De ronde plattegrond wordt losgemaakt door ribben in de vorm van de punten van een ster of segmenten van een cirkel, een stijlelement dat bekend is van oudere torens van Perzische graven. Met de toevoeging van twee grotere rechthoekige binnenplaatsen en extra gewelfde gevelmuren, werd de Quwwat-al-Islam-moskee in de 13e en 14e eeuw uitgebreid tot de huidige omvang.

De vroege Indo-islamitische stijl van de slavendynastie bloeide ook buiten Delhi. Een uitstekend voorbeeld is de Adhai-din-ka-Jhonpra-moskee in Ajmer (Rajasthan, Noordwest-India). Gebouwd rond 1200 met een Jain- mandapa als binnenplaatsmoskee met portieken gemaakt van tempelpalen , kreeg het ook een maqsurah doorboord met een spitsboog. De pilaarvierkanten van de gangen overspannen Indiase plat-, lantaarn- en ringlaagplafonds. De koepels boven de hal waren, net als de arcadebogen, nog vrijdragend. Het was pas in de tweede helft van de 13e eeuw, in de late periode van de slavendynastie, dat echte bogen met radiaal gerangschikte stenen werden opgericht.

Deze nieuwe techniek werd gebruikt door de bouwers van de Khilji-dynastie (1290 tot 1320), die de echte gewelfde koepel in de Indiase architectuur introduceerden. Om over te gaan van de vierkante plattegrond van de kamer naar de basiscirkel van de koepel, gebruikten ze de trompe , een trechtervormig gewelfsegment dat de hoeken vult tussen het onderliggende vierkant en de erin ingeschreven cirkel. De trompetkoepel uit Perzië werd vervolgens een bepalend kenmerk van de Indo-islamitische architectuur. De Alai Darwaza-poort naar de Quwwat-al-Islam-moskee in Delhi, daterend uit de Khilji-periode, is bedekt met een trompetkoepel. Een ander kenmerk van de bouwstijl van de Khilji-periode is de verfijning van de geveldecoratie, die nu werd beïnvloed door Seltsjoekse kunstenaars, bijvoorbeeld door het gebruik van marmeren oppervlakken op de gebouwen gemaakt van rode en witte zandsteen. Het plan om een ​​tweede, veel krachtigere minaret ( Alai Minar ) naast de Qutub Minar in Delhi te bouwen, werd niet uitgevoerd, behalve op de begane grond. Net als de Qutub Minar heeft het onvoltooide gebouw verticale ribbels op de buitenmuur.

Tughluq-stijl en provinciale stijl

De Atala-moskee (voltooid in 1408) met zijn hoge pishtaq die de koepel erachter bedekt, vertegenwoordigt de provinciale stijl van Jaunpur die is ontwikkeld vanuit de Tughluq-stijl (Uttar Pradesh, Noord-India)

Onder de Tughluq-dynastie (1321 tot 1413), die het machtsgebied van het Delhi-sultanaat naar Zuid- en Oost-Indië kon uitbreiden, kregen alle bouwontwerpen striktere, fortachtige kenmerken. Belangrijke moskeeën werden voornamelijk gebouwd tijdens het bewind van Firuz Shah . De Begumpur-moskee in Delhi vertegenwoordigt de stijl van de Tughluq-periode. Met zijn rechthoekige, gewelfde binnenplaats kan het structureel worden toegewezen aan de typische Indo-islamitische binnenplaatsmoskee. Auf der Mekka zugewandten Westseite steht die als Arkadengang gestaltete Maqsurah , deren mittlerer Bogen ein vorstehendes, dominantes Portal ( Pishtaq ) bildet, welches so hoch aufragt, dass die dahinter stehende Kuppel unsichtbar bleibt. Der Bogen des Pishtaq besitzt eine tiefe Laibung , wodurch eine weit zurückstehende Bogennische ( Iwan oder Liwan ) entsteht. Ein weitaus kleinerer Bogen an der Rückwand des Iwan bildet das eigentliche Portal. Hierin werden Einflüsse der zentralasiatischen Architektur deutlich. Beiderseits des Pishtaq stehen zwei Minarette, die wie ihre Vorgänger kegelförmig zulaufen. Die Spitzbögen der Hofarkaden sind flacher als die vorher üblichen Spitz- und Kielbögen; sie ähneln den Tudor-Bögen der europäischen Baukunst. Die Khirki-Moschee in Delhi dagegen bricht mit dem traditionellen Aufbau der Hofmoschee, da sie in vier überdachte Gebäudeteile untergliedert ist, von denen jeder einen eigenen Hof besitzt. Ihre zitadellenhafte Außenwirkung entsteht durch die massiven Ecktürme, den hohen Unterbau und die weitestgehend schmucklosen Bruchsteinmauern, die ursprünglich verputzt waren. Hinduistisch geprägte Schmuckelemente verschwanden in der Tughluq-Zeit fast völlig. Bestimmte bauliche Strukturen wie höhlenartig enge Innenräume, waagerechte Stürze , Konsolen und in Felder gegliederte Deckenkonstruktionen verraten jedoch, dass weiterhin auch hinduistische Handwerker zu Bauarbeiten herangezogen wurden.

Während die repräsentative Architektur in Delhi nach der Eroberung und Plünderung der Stadt durch den mongolischen Eroberer Timur im Jahr 1398 vorübergehend zum Stillstand kam, fand der durch die Begumpur-Moschee vorgegebene Moscheenstil in Jaunpur (Uttar Pradesh, Nordindien) als sogenannter Provinzstil eine monumentale Fortsetzung. Die zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstandene Atala-Moschee und die größere, um 1470 erbaute Freitagsmoschee (Jama Masjid) sind durch einen besonders hohen, die Maqsurah um mehr als das Doppelte überragenden Pishtaq mit leicht geböschten Mauern gekennzeichnet. Er verdeckt die dahinter befindliche Kuppel vollends. Bogenreihen durchbrechen die mehrstöckige Rückwand des Iwan . Die Kragkonsolen der flachgedeckten Hofarkaden sowie der plastische Fassadenschmuck legen hinduistische Einwirkungen nahe.

Lodi-Stil

Infolge des vorübergehenden Wiedererstarkens des Delhi-Sultanats unter der Lodi-Dynastie (1451 bis 1526) lebte der Moscheenbau im Kernland mit einigen Neuerungen wieder auf. Die zuvor flachen Kuppeln wurden nun durch Tambours erhöht und damit stärker betont. Archivolten sollten die ebene Fläche der Maqsurah auflockern. Bedeutsam für die weitere Entwicklung der indo-islamischen Architektur war zudem der Formwandel des Minaretts, das zunächst noch wie in der Tughluq-Zeit konisch zulief, dann aber zum Zylinder verschlankt wurde. Zu den Hauptwerken der Moscheenbaukunst im Lodi-Stil zählt die Moth-Ki-Moschee in Delhi.

Mogulreich

Am Beginn der Entwicklung des mogulischen Moscheenstils steht die minarettlose Freitagsmoschee (1571–1574) von Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien). Sie besitzt drei Kuppeln mit lotosblütenähnlichem Abschluss und Stuckspitze, wobei die mittlere und größte vom dominanten pishtaq verdeckt wird. Typisch für den Mogulstil sind auch die Chattris genannten Zierpavillons.
Den Höhepunkt des Mogulstils markiert die Freitagsmoschee (1650–1656) von Delhi. Die marmornen Kuppeln sind nun zwiebelförmig gewölbt und von einer Metallspitze bekrönt. Der pishtaq verdeckt die Hauptkuppel nicht mehr völlig. An den beiden Eckpunkten der Hauptfassade erhebt sich je ein Minarett.

Die Moguln, die ab 1526 über Nordindien, später auch über Zentral- und Teile Südindiens herrschten, ließen die persisch geprägte Kultur ihrer zentralasiatischen Heimat in die Moscheenarchitektur einfließen. Zugleich banden sie nicht-islamische Elemente in zuvor ungekanntem Ausmaß ein. Der erste bedeutende Moscheebau der Mogulzeit ist die Freitagsmoschee in der vorübergehenden Hauptstadt Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien), die 1571 bis 1574 unter dem als besonders tolerant geltenden Herrscher Akbar I. erbaut wurde. Sie verdeutlicht einerseits den Urtypus der Moschee im Mogulstil und andererseits die Symbiose indischer, persischer und zentralasiatischer Bauelemente während der Mogulära. Obwohl es sich um eine Hofmoschee handelt, stellen die Bethalle und der ihr vorgelagerte offene Hof anders als in Bauten früherer Epochen keine architektonische Einheit mehr dar. Vielmehr ragt die qibla -Wand im Westen über den rechteckigen Grundriss hinaus. Die Bethalle selbst ist in drei jeweils mit einer Kuppel überdachte Abschnitte unterteilt, wobei die mittlere Kuppel die beiden anderen überragt. Jede Kuppel schließen ein lotosblütenähnlicher Stuckaufsatz und eine Stuckspitze ab. Ein typisch timuridischer pishtaq mit besonders tief zurückstehendem iwan beherrscht die Fassade und verdeckt die mittlere Kuppel. Spätere mogulische Moscheen griffen den Dreikuppelbau mit dominantem Pishtaq immer wieder auf. Prägend für den gesamten Mogulstil sind auch die kleinen, aufgesetzten Zierpavillons ( chhatris ), die als Neuerung aus der Profanbaukunst der hinduistischen Rajputen in die indo-islamische Architektur übernommen wurden und auf die schirmartigen Bekrönungen buddhistischer Kultbauten der klassischen Zeit zurückgehen. In der Freitagsmoschee von Fatehpur Sikri schmücken sie den pishtaq sowie die Konsoldächer der spitzbogigen Hofarkaden. Zwei nachträglich ergänzte, unterschiedlich große Torbauten ( darwaza ) persischen Stils gewähren Einlass zum Hof von Osten und Süden.

Die um die Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete Freitagsmoschee von Delhi orientiert sich deutlich am gleichnamigen Sakralbau in Fatehpur Sikri, übertrifft diesen aber nicht nur im Ausmaß, sondern auch an künstlerischer Vollkommenheit. Sie gilt als Gipfelpunkt der indo-islamischen Moscheenarchitektur. Im Grundriss ähnelt sie ihrem Vorbild, wirkt aber durch zwei identische Torbauten an der Süd- und der Nordseite des offenen Hofes und ein größeres Tor gegenüber der Bethalle symmetrischer. Während die Qibla -Wand wieder mit der Außenmauer der Hofarkaden abschließt, ist die gegenüberliegende zackenbogige Fassade in den Hof hineingerückt. Der Hauptbau besitzt erneut drei Kuppeln, die durch ihre Außenrippung und betonte Zwiebelform größere Eleganz erreichen als die glatten Halbkugelkuppeln von Fatehpur Sikri. Die Kuppelspitzen bestehen nicht mehr aus Stuck, sondern aus Metall. Die Wirkung der Hauptkuppel wurde zudem durch ein darunter gesetztes Tambour und einen niedrigeren Pishtaq , der die Kuppel nun nicht mehr völlig verdeckt, erhöht. Zwei Minarette an den Extrempunkten der Hoffassade vervollständigen den Hauptbau. Chhatris wurden insgesamt sparsamer, aber wirkungsvoller eingesetzt; sie bekrönen die Minarette und die Eckpunkte des Pishtaq . Im Dekor bedient sich die Moschee sowohl abstrakt-geometrischer als auch floraler Motive. Als Baustoff wurde neben dem für viele Mogulbauten typischen roten Sandstein auch weißer Marmor verwendet.

Einen letzten Höhepunkt der mogulischen Moschee stellt die 1674 vollendete Badshahi-Moschee in Lahore ( Punjab , Pakistan) dar. Sie besitzt vier Minarette am Hauptbau und vier weitere an den Eckpunkten des Hofes, lehnt sich aber ansonsten eng an die Baukonzeption der Freitagsmoschee von Delhi an und entging somit dem in der Regierungszeit Aurangzebs in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einsetzenden Verfall der klaren Linienführung zu Gunsten ausladender, schnörkeliger Formen. [10] Bereits an der um 1660 fertiggestellten Perlmoschee von Delhi erscheinen die Kuppeln bauchig und die Spitzen im Vergleich zu dem zierlichen Bauwerk überdimensioniert. [11] Dennoch wurde der spätmogulische Moscheenstil mangels neuer, innovativer Lösungen bis ins 19. Jahrhundert hinein fortgeführt. Beispiele sind die Asafi-Moschee aus dem späten 18. Jahrhundert in Lakhnau (Uttar Pradesh) mit Zierbalustrade auf der Bethalle und stark vergrößerten Kuppelspitzen sowie die 1878 begonnene, aber erst 1971 vollendete Taj-ul-Moschee in Bhopal ( Madhya Pradesh , Zentralindien) mit besonders hohen und massiven Minaretten.

Dekkan

Die Moschee des Grabmalkomplexes Ibrahim Rauza (um 1626) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Südwestindien vertritt den ausgereiften Dekkan-Stil. Stilprägend sind die hohe, beinahe kugelförmige Kuppel und die Wiederholung derselben in stark verkleinerter Form als Turmaufsatz. Das konsolengestützte Dachgesims zeigt hinduistischen Einfluss.

Auf dem Dekkan lösten sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Bahmaniden vom Delhi-Sultanat und begründeten ein eigenes Reich. Innere Streitigkeiten führten zum Verfall der Zentralmacht und der Entstehung der fünf Dekkan-Sultanate im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert. Die stärksten der fünf Sultanate, Bijapur und Golkonda , konnten ihre Unabhängigkeit bis zur Eroberung durch das Mogulreich 1686 bzw. 1687 wahren. Die frühe, stark persisch geprägte Architektur der schiitischen Staaten des Dekkan ist schlicht und zweckmäßig. Ab dem 16. Jahrhundert bewirkte der zunehmende Einfluss der lokalen Hindu-Bautradition eine Hinwendung zu weicheren Zügen und spielerischem Dekor, ohne den persischen Grundcharakter zu verdrängen.

Unter den Bahmaniden riss die Kontinuität des indo-islamischen Sultanatsstils ab. Die 1367 vollendete Freitagsmoschee (Jama Masjid) von Gulbarga ( Karnataka , Südwestindien), der ersten Hauptstadt des Bahmanidenreiches, gleicht im Grundriss zwar noch den nordindischen Hofmoscheen, kehrt aber deren Gestaltungsprinzipien um, indem der bisher offene Hof ein Dach aus zahlreichen Kuppeln erhalten hat. Dagegen mussten die früher üblichen geschlossenen Außenwände offenen Arkaden weichen, um den Innenraum auszuleuchten. Die maqsurah liegt somit nicht an der Innenseite eines offenen Hofes, sondern bildet die Außenfassade der die zentrale Kuppelhalle umschließenden, überwölbten Säulengänge. Kielbögen mit verschiedenen Spannweiten unterscheiden Kuppelhalle und Säulenumgänge voneinander; allgemein ist die außergewöhnlich große Spannweite ein Wesenszug der islamischen Dekkan-Architektur. In der Senkrechten dominieren eine zentrale Trompenkuppel und vier kleinere Eckkuppeln den Bau. Ein Minarett ist nicht vorhanden. Wenngleich der überdachte Hofbereich eine Ausnahme blieb, wies die Freitagsmoschee von Gulbarga den Weg für spätere Sakralbauten des Dekkans, in denen durch hohe Kuppeln variierte Flachdächer und großflächige Fassaden bestimmend sind.

Die Architektur der Dekkan-Sultanate des 16. und 17. Jahrhunderts weist eine starke safawidische (persische) Prägung auf, wurde jedoch gelegentlich um hinduistische Bautechniken wie den Türsturz (anstelle des islamischen Bogens) und das Kragdach mit konsolengestützter Traufkante ( Chajja ) bereichert. Eine hinduistisch inspirierte Formensprache in der eher nüchternen Ausschmückung ließen die schiitischen Dekkan-Sultane, im Gegensatz zu den zur gleichen Zeit in Nordindien herrschenden sunnitischen Moguln, aber nicht zu. Den ausgereiften Moscheenstil der Dekkan-Sultanate kennzeichnen beinahe kugelförmig gewölbte Kuppeln und die Wiederholung der Hauptkuppel im Miniaturformat als Turmaufsatz, etwa an der Moschee im Mausoleumskomplex für Sultan Ibrahim II. in Bijapur (Vijayapura) (Karnataka).

Gujarat

Im indo-islamischen Mischstil von Gujarat (Westindien) verschmelzen islamische Bauformen mit markanten hinduistisch-jainistischen Elementen. An der Freitagsmoschee (vollendet 1424) in Ahmedabad finden sich neben den typisch islamischen Kielbögen der Maqsurah auch reich gegliederte Säulen mit Architraven in der Bethalle, der Tempelkunst entlehnte Steinmetzarbeiten an den Minaretten und ein Konsoldach über dem Pishtaq .

Eine tiefe Durchmischung islamischer und hinduistisch-jainistischer Merkmale kennzeichnet die Architektur des westindischen Gujarat , vom 14. bis 16. Jahrhundert ein eigenständiges Sultanat. Die gujaratischen Moscheen entsprechen im Grundriss dem Typus der Hofmoschee. In der baulichen Ausführung und der individuellen Ausgestaltung haben jedoch unverkennbar hinduistisch-jainistische Tempelbauten auf die Moschee gewirkt. In Säulenkonstruktionen finden sich islamische Bögen und Gewölbe oft neben konsolengestützten Architraven . Säulen, Portale und Minarette sind durch hinduistisch-jainistischen Einfluss fein gegliedert und verziert. Aus der westindischen Profanarchitektur stammen das vor allem bei Fenstern und Balustraden auftretende steinerne Maßwerk ( Jali ) und der konsolengestützte, überdachte Balkon ( Jharokha ), der an Fassaden zum Einsatz kam. Die Schmuckmotive sind teils der nicht-islamischen Kunst entlehnt, so die Pflanzenranken in den Jali -Fenstern der Sidi Saiyyed-Moschee in Ahmedabad. Viele Moscheen umfassen mandapa -artige Säulenbethallen mit Kragkuppeldächern, beispielsweise die 1424 fertiggestellte Freitagsmoschee in Ahmedabad , die zu den herausragendsten Baudenkmälern im gujaratischen Stil zählt. Ihre Maqsurah verbindet die islamische Arkade mit hinduistischen Steinmetzarbeiten, welche besonders bei den Minaretten, die wie bei den timuridischen Moscheen Zentralasiens den Pishtaq beidseitig flankieren, an die Shikharas gujaratischer Hindu-Tempel anklingen.

Während die den an und für sich gegensätzlichen Kunstvorstellungen des Islam und der einheimischen Religionen entnommenen architektonischen Elemente in den Moscheen Ahmedabads zu einem kontrastiven, aber harmonischen Ganzen zusammengefügt sind, zeigt sich in der 1485 erbauten Freitagsmoschee von Champaner eine besonders eigentümliche Stilmischung. Ihr Grundriss hat exakt die Proportionen persischer Hofmoscheen übernommen, gleicht jedoch im Aufriss mit offener Pfeilerhalle, flachen Kragkuppeln und dreistöckig erhöhtem Mittelschiff einem jainistischen Tempel. Die großflächige Maqsurah der Bethalle knüpft mit ihren Arkaden stärker an die islamische Formensprache an, wirkt aber wie eine der nachträglich angefügten Blendfassaden der frühislamischen Epoche in Indien. [12]

Bengalen

Bengalen , das erst verhältnismäßig spät islamisiert worden war, schied 1338 als erste Provinz aus dem Reichsverband des Delhi-Sultanats aus. Es wurde in geringerem Maße als andere Regionen von der Baukunst Delhis beeinflusst, sodass sich in der langen Zeit der Unabhängigkeit bis zur Eroberung durch die Moguln 1576 ein stark von lokalen Traditionen beeinflusster Regionalstil herausbilden konnte. Da Bengalen arm an Steinvorkommen ist, dienten vor allem gebrannte Ziegel als Baumaterial. Im 13. und frühen 14. Jahrhundert wurden zunächst noch Tempelspolien verwendet, um Moscheen in Anlehnung an den frühen Sultanatsstil und den Tughluq-Stil zu errichten. Die große Adina-Moschee von 1374 in Pandua ( Westbengalen , Ostindien) entspricht noch dem Typus der indischen Hofmoschee. Spätere Moscheen in Pandua und Gaur (indisch- bangladeschische Grenze) sind dagegen weitaus kleinere, kompakte Bauten ohne Hofanlage. In Anpassung an die besonders niederschlagsreichen Sommer sind sie vollständig überdacht. Je nach Größe der Moschee ruhen eine oder mehrere Kuppeln auf konvex gekrümmten Dächern. Die krummlinige Dachform leitet sich von den regionaltypischen, dörflichen Lehmhäusern ab, welche traditionell mit Palmblättern gedeckte Dachkonstruktionen aus gebogenen Bambusstäben besitzen. [13] Im Dekor verdrängten hinduistisch inspirierte Muster die Zierformen des Delhi-Sultanats. Als Fassadenverkleidung kamen oft farbig glasierte Terrakottatafeln zum Einsatz. Als Höhepunkt des bengalischen Moscheenstils gilt die Chhota-Sona-Moschee im bangladeschischen Teil von Gaur. Um die Wende zum 16. Jahrhundert auf rechteckigem Grundriss erbaut, besitzt sie fünf Schiffe mit zackenbogigen Portalen und je drei überkuppelten Jochen .

Kaschmir

Die nordindische Berglandschaft Kaschmir geriet in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter islamische Herrschaft, war aber nie Bestandteil des Sultanats von Delhi. Die architektonische Entwicklung blieb daher weitgehend unbeeinflusst von der Baukunst Delhis. Kaschmirs Unabhängigkeit als Sultanat endete 1586 mit der Unterwerfung durch das Mogulreich. Nirgendwo auf dem indischen Subkontinent wurde die islamische Architektur so stark von einheimischen Traditionen geprägt wie in Kaschmir. Viele Moscheen sind äußerlich kaum als solche zu erkennen, da sie nach dem Vorbild hinduistischer Tempel der Region als kompakte Würfelbauten, seltener als Komplexe mehrerer solcher Würfelbauten, aus Holz und Backstein errichtet wurden. Ihre pfeilergestützten, meist geschwungenen Dächer stehen, wie auch bei kaschmirischen Wohnhäusern, weit über und besitzen einen hohen, schlanken Turmaufbau, der den pyramidenförmigen Tempeltürmen Kaschmirs nachempfunden ist. Die Spitzen der Turmaufbauten sind zuweilen als schirmartige Bekrönungen ausgebildet, die wiederum auf die Chhattras des altindischen buddhistischen Stupas zurückgeführt werden können. [14] Größere Moscheen umfassen zudem einen offenen, kubischen Pavillon ( Mazina ) mit steilem Türmchen, der die Funktion eines Minaretts übernimmt. Im Dekor wechseln sich einheimisches Schnitzwerk und Intarsien mit bemalten Wandfliesen persischen Ursprungs ab. Ein typisches Beispiel für den kaschmirischen Moscheenstil ist die um 1400 erbaute Shah-Hamadan-Moschee in Srinagar (Jammu und Kashmir , Nordindien). Kaschmirische Grabmäler unterscheiden sich kaum von den Moscheen. Erst in der Mogulzeit traten typische Merkmale der indo-islamischen Architektur hinzu. Die Freitagsmoschee von Srinagar, die in ihrer heutigen Form weitestgehend aus dem 17. Jahrhundert stammt, hat kielbogige Iwane und Pishtaqs , welche einen Hof umschließen. Die pagodenähnlichen Turmaufbauten der Pishtaqs entsprechen dagegen dem landesüblichen Stil.

Grabmal

Grundform des frühen indo-islamischen Grabmals ist ein kubischer Baukörper mit Kuppeldach. Das Grab des Ghiyas-ud-Din (um 1325) in Delhi weist mit seinen geböschten Mauern und dem puritanischen Fassadenschmuck zudem die typischen Stilmerkmale der Tughluq-Zeit auf.
Das Grab Isa Khans (um 1548) in Delhi steht für den Mausoleumsstil der späten Sultanatszeit. Charakteristisch sind der achteckige Grundriss, die Kuppel und der umstehende Arkadengang mit Konsoldach. Die Lotosspitze der Kuppel und die Chattris auf dem Konsoldach greifen Merkmale des späteren Mogulstils voraus.

Anders als Hindus verbrennen Muslime ihre Toten nicht, sondern beerdigen sie. Während die Gräber einfacher Menschen meist schmucklos und anonym waren, erhielten zu Lebzeiten einflussreiche Persönlichkeiten wie Herrscher, Minister oder Heilige oft monumentale Grabbauten. Die Lage der unterirdischen steinernen Grabkammer ( qabr ) markiert ein Kenotaph ( zarih ) im oberirdisch gelegenen Teil ( huzrah ) des Grabmales. Da das Gesicht des Verstorbenen in jedem Falle gen Mekka zeigen muss ( Qibla ), enthalten auch indo-islamische Mausoleen den nach Westen weisenden Mihrab . Gräber bedeutender Heiliger entwickelten sich oft zu Wallfahrtszentren.

Kleinere Mausoleen wurden häufig als sogenanntes Baldachingrab nach Bauart eines hinduistisch-jainistischen Pavillons ausgeführt. Dazu wurde über dem Kenotaph ein Säulendach mit halbkugelförmiger oder leicht konischer Kragkuppel errichtet. Solche Baldachingräber finden sich in großer Zahl auf den Gräberfeldern in der pakistanischen Landschaft Sindh, unter anderem in Chaukhandi , sowie im nordwestindischen Bundesstaat Rajasthan . Größere Grabmalbauten wurden unter Einbeziehung persischer Stilmerkmale in Mauerwerk ausgeführt. Dabei entstanden herausragende Bauten, von denen einige zu den bedeutendsten Baudenkmälern Indiens gehören.

Sultanat von Delhi

Am Anfang der Entwicklung des indo-islamischen Mausoleums steht das um 1236 erbaute Grabmal des Sultans Iltutmish in Delhi (Nordindien). Das Kenotaph befindet sich hier in der Mitte eines massiven, würfelförmigen Raumes, dessen quadratischer Grundriss durch kielbogenförmige Trompen in ein Achteck überführt wurde. Die Trompen stützen Architrave als Grundlage einer nicht mehr erhaltenen, nur noch in Ansätzen zu erkennenden Kragkuppel. Wie bei den frühen Moscheen ist die reiche plastische Ausschmückung des Grabmals auf die Abhängigkeit der muslimischen Bauherren von hinduistischen Steinmetzen zurückzuführen. [15] Bestanden die ersten Moscheen aber noch vollständig aus Tempelspolien, so wurde für das Grab des Iltutmish vermutlich auch frisch gebrochener Stein verwendet. [16] Über dem Grabmal Balbans (um 1280) erhob sich erstmals ein echtes Gewölbe, das jedoch gleichfalls nur noch im Ansatz zu erkennen ist.

Um 1325, in der Frühzeit der Tughluq-Dynastie , entstand das Mausoleum für Ghiyas-ud-Din in Delhi. Der allgemeinen Tendenz jener Epoche folgend, erhielt das erneut würfelförmige, überkuppelte Gebäude festungsartig geböschte Mauern. Der Schlussstein der Trompenkuppel gleicht einem hinduistischen Amalaka , während der sparsame, abstrakte Fassadendekor aus weißem Marmor auf rotem Sandstein ganz in der Tradition des Islam steht. Ebenfalls in der frühen Tughluq-Zeit, vermutlich noch in der Regierungszeit Ghiyas-ud-Dins, wurde mit dem weitaus größeren Mausoleum für den Sufi-Heiligen Rukn-i-Alam in Multan ( Punjab , Pakistan) zum ersten Mal ein Grabmal auf achteckigem Grundriss erbaut. Die eigentliche Grabkammer steigt von einem hohen, fensterlosen Unterbau mit sich stark verjüngenden Türmen an den acht Eckpunkten auf. Auch hier finden sich die geböschten Mauern und die Trompenkuppel als typisches Charakteristikum des Tughluq-Stils. Dagegen bezeugen der achteckige Grundriss, die Verwendung von Backstein als Hauptbaustoff, die stangenartige Metallspitze der Kuppel und die Fassadenverkleidung aus farbigen Kacheln persischen Einfluss.

Auch in Delhi setzte sich der achteckige Grundriss in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch, wie am Grab des Ministers Khan-i-Jahan aus der Zeit Firuz Shahs zu sehen ist. Dies ist möglicherweise so, weil das dem Kreis angenäherte Achteck als Grundlage des Unterbaus bessere statische Eigenschaften beim Bau einer Kuppel mit sich bringt als das Quadrat, welches kompliziertere Trompenlösungen erfordert. [17] Unter der Sayyid-Dynastie etablierte sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein Typus, der neben dem achteckigen Grundriss durch eine bisweilen mittels eines Tambours erhöhte Kuppel sowie durch einen umstehenden Arkadengang mit Konsoldach gekennzeichnet ist. Diesen Typus vertritt das Mausoleum Muhammad Shahs in Delhi, dessen Kuppelabschluss in der Form eines Lotos und Zierpavillons ( Chattris ) auf dem Arkadendach bereits einige Merkmale späterer mogulischer Moscheen und Grabmäler vorwegnimmt. Ihm folgen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die sehr ähnlichen Gräber Isa Khans in Delhi und Sher Shahs in Sasaram ( Bihar , Nordostindien) nach.

Mogulreich

Das Grabmal Humayuns (1562–1571) in Delhi weist vorwiegend persische Stilmerkmale auf, so die doppelschalige Kuppel, die kielbogigen Iwane und den flächigen Fassadenschmuck. Indischen Ursprungs sind die Verwendung von rotem Sandstein als Baumaterial und die Chattris .
Am Übergang vom durch rote Sandsteinbauten geprägten frühen Mogulstil zum verfeinerten Stil der Shah-Jahan-Zeit steht das aus weißem Marmor erbaute Grabmal des Itimad-ud-Daula (1622–1628) in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien).
Die mogulische Grabmalarchitektur gipfelt im Taj Mahal (1631–1648) in Agra, das zu den schönsten und bekanntesten Bauwerken Indiens zählt. Prägend sind die ausgewogenen Proportionen und die kostbare Fassadengestaltung mit Pietra-dura-Mosaiken.

Wegbereiter des mogulischen Grabmalstils war das Mausoleum des Mogulkaisers Humayun in Delhi, das 1571 als erstes monumentales Grabmal und als erster Monumentalbau der Mogulzeit überhaupt fertiggestellt wurde. Es besteht aus einem achteckigen, überkuppelten Mittelraum, dem vier in die Himmelsrichtungen weisende Pishtaqs mit je zwei Chattris vorgelagert sind. Die Kuppel ist als erste auf dem indischen Subkontinent doppelschalig ausgeführt, dh, es wurden zwei Kuppeldächer übereinander gesetzt, so dass die innere Raumdecke nicht mit der Wölbung der Außenkuppel übereinstimmt. Spätere Baumeister machten sich diese Bauform zunutze, um die äußere Scheinkuppel immer stärker zwiebelförmig auszuwölben. [18] Vier identische, achteckige Eckbauten mit je einem großen chattri auf dem Dach füllen die Nischen zwischen den pishtaqs , sodass der gesamte Baukörper äußerlich als Quadratbau mit abgeschrägten Ecken und eingerückten pishtaqs erscheint. Das eigentliche Mausoleum erhebt sich auf einem stockwerkhohen, terrassenartigen Sockel, in dessen Außenwände zahlreiche iwane eingelassen wurden. Humayuns Grabmal vereint aus der einheimischen Bautradition übernommene und persische Elemente in sich, wobei letztere deutlich überwiegen, da nicht nur der Architekt aus Persien stammte, sondern im Gegensatz zu vielen früheren Bauvorhaben auch ein großer Teil der beim Bau eingesetzten Handwerker ausländischer Herkunft war. [19] So sind indische Architrave, Konsolen und plastische Verzierungen vollständig zu Gunsten von Kielbögen und flächigem Fassadenschmuck zurückgedrängt. Die persische Vorliebe für symmetrische Formen spiegelt sich sowohl im Grabmal als auch in der dieses umgebenden, ummauerten Gartenanlage wider. Letztere entspricht dem Typus des Char Bagh mit quadratischem Grundriss und vier Fußwegen, die ein Achsenkreuz bilden und den Garten somit in vier kleinere Quadrate unterteilen.

Das Grabmal des Kaisers Akbar, der der indischen Architektur sehr zugetan war, in Sikandra (Uttar Pradesh) hingegen nimmt starke Anleihen bei der hinduistischen Baukunst. Auf quadratischem Grundriss angelegt, steigt es pyramidenartig in fünf zurückspringenden Stockwerken auf. Während sich das sockelartige Erdgeschoss mit einer Fassade aus persischen Iwanen und einem Pishtaq an allen vier Seiten der islamischen Formensprache bedient, sind die Obergeschosse in Anlehnung an hinduistische Tempelhallen als offene Säulenhallen, bereichert um das islamische Gewölbe, konzipiert. Das sonst übliche Kuppeldach indes fehlt.

Unter Akbars Nachfolgern im 17. Jahrhundert erfolgte wieder eine stärkere Hinwendung zu persischen Stilmerkmalen, ohne jedoch die indo-islamische Symbiose aufzugeben. Zugleich löste weißer Marmor den roten Sandstein als wichtigstes Baumaterial ab, und die Formen nahmen allgemein weichere Züge an. Den Übergang vom frühen zum gereiften mogulischen Mausoleumsstil markiert das zwischen 1622 und 1628 erbaute Grabmal des Ministers Itimad-ud-Daula in Agra (Uttar Pradesh). Der kleine, vollständig aus Marmor errichtete Bau steht auf quadratischem Grundriss. Vier chattri -bekrönte Minarette betonen die Eckpunkte, während der Hauptbau nicht von einer Kuppel, sondern von einem Pavillon mit geschwungenem, weit überstehendem Dach im bengalischen Stil abgeschlossen wird. Kostbare Einlegearbeiten in Pietra-dura -Technik zieren die Fassade.

Vollzogen ist der Stilwandel schließlich mit dem 1648 fertiggestellten Taj Mahal in Agra, dem Mausoleum für die Hauptfrau des Mogulherrschers Shah Jahan , das alle früheren und späteren Bauwerke der Mogulzeit an Ausgewogenheit und Prachtentfaltung übertrifft und daher als Höhepunkt der Mogularchitektur gilt. Der Taj Mahal kombiniert Charakteristika verschiedener Vorgängerbauten miteinander, vermeidet aber gezielt deren Schwachpunkte. Vom Grabmal Humayuns hat er die Anordnung von vier Eckbauten mit Dachpavillons um einen überkuppelten Zentralbau mit Pishtaq an jeder der vier Seiten und den quadratischen Grundriss mit abgeschrägten Ecken übernommen. Allerdings ragen die Eckbauten nicht aus der Ebene der Pishtaq -Fassaden hervor. Zudem ist der Abstand zwischen den Dachpavillons und der Kuppel geringer als am Grabmal Humayuns, wodurch der Taj Mahal einen harmonischeren Gesamteindruck erzielt als das ältere Mausoleum, dessen Wirkung unter der räumlichen Separierung der Eckbauten vom Hauptbau leidet. [20] Die durch einen Tambour erhöhte, doppelschalige Zwiebelkuppel des Taj Mahal ist stark ausladend und greift die Lotosspitze früherer Moschee- und Mausoleumsbauten auf. Der quadratische Unterbau, an dessen Eckpunkten vier hohe, schlanke Minarette stehen, erinnert an das Grabmal Jahangirs in Lahore (Punjab, Pakistan), das aus einer einfachen, quadratischen Plattform mit Ecktürmen besteht. Wie bereits das Grab des Itimad-ud-Daula zieren Pietra-dura-Einlegearbeiten aus Marmor und Halbedelsteinen die weißen Marmorwände des Taj Mahal. Insgesamt ist die Fassadengestaltung mit den beiden übereinander angeordneten Iwanen jeweils beiderseits der großen Iwane der Pishtaqs an ein älteres Grabmal in Delhi, das des Khan-i-Khanan (um 1627), angelehnt. Wie viele frühere Mausoleen umgibt das Taj Mahal eine ummauerte Gartenanlage des Char-Bagh -Typus.

Die späten mogulischen Grabmäler sind vom allgemeinen Formverfall seit der Herrschaft Aurangzebs gekennzeichnet. Das 1679 erbaute Bibi-Ka-Maqbara in Aurangabad ( Maharashtra , Zentralindien) ähnelt stark dem Taj Mahal, ist jedoch kleiner, gedrungener und entbehrt dessen kostbarer Ausgestaltung. Die Kuppeln der Dachpavillons wiederholen hier die Hauptkuppel, ein häufiges Motiv der Dekkan-Architektur. Letzter bedeutender Ausläufer des Mogulgrabmals ist das Mausoleum Safdar Jangs von 1754 in Delhi. Hier stehen die Minarette nicht frei an den Eckpunkten einer Plattform, sondern lehnen sich direkt an den Hauptbau.

Dekkan

Das Mausoleum Gol Gumbaz (vollendet 1659) in Bijapur (Vijayapura) in Karnataka, Südwestindien, ist der größte Kuppelbau Indiens. Typisch für den späten Dekkan-Stil sind die aus einem Blütenkelch aufsteigende Kuppel und das weit auskragende Schattendach. Der Zinnenkranz auf dem quadratischen Baukörper ist ein allgemeines Merkmal auch der älteren Dekkan-Grabmäler.

Der Aufbau der frühen Grabmäler aus der Anfangszeit der Bahmaniden um die Mitte des 14. Jahrhunderts gleicht dem der Tughluq-Mausoleen des Delhi-Sultanats. Auf quadratischem, einstöckigem Baukörper ruht eine niedrige Trompenkuppel. Das wehrhafte Äußere ist schmucklos und mit Ausnahme des Portals ringsum geschlossen. Typisch ist ein Zinnenkranz als oberer Abschluss des Mauerwürfels mit besonderer Betonung der Eckpunkte. Ab dem späten 14. Jahrhundert kamen daneben auch rechteckige Grundrisse auf, die durch die Aneinanderreihung zweier quadratischer Kuppelgräber auf einem gemeinsamen Sockel entstanden. Das Grabmal Firuz Shah Bahmanis in Gulbarga ( Karnataka , Südwestindien), vollendet um 1422, markiert den Übergang zu einem aufwändigeren Baustil. Es wurde nicht nur im Grundriss durch Dopplung eines quadratischen Baukörpers, sondern auch im Aufriss durch ein zweites Stockwerk erweitert. Die Fassade gliedern kielbogige Iwane im unteren Bereich sowie kielbogige Fenster mit Steingittern auf Höhe des Obergeschosses.

In Bidar , Bijapur (beide Karnataka) und Golkonda ( Andhra Pradesh , Südostindien) entstanden bis ins 17. Jahrhundert hinein weiterhin Gräber auf quadratischem Grundriss. Gestreckte Tambourkuppeln akzentuieren die zunehmende Höhentendenz. Ab dem späten 15. Jahrhundert stiegen die Kuppeln über der Kämpferlinie in zwiebelförmiger Wölbung aus einem Lotosblütenkelch auf. Der Lotosdekor ist ebenso wie viele andere Zierelemente der späten Dekkan-Architektur, etwa konsolengestützte Schattendächer, auf hinduistischen Einfluss zurückzuführen. Später Höhepunkt des Dekkan-Mausoleums ist der 1659 beendete Gol Gumbaz in Bijapur, der größte Kuppelbau Indiens. Der Gol Gumbaz steht unter osmanischem Einfluss, da sowohl die Herrscherfamilie des Sultanats Bijapur als auch einige der am Bau beteiligten Handwerker türkischer Abstammung waren. [21] Das Mausoleum besitzt einen gewaltigen kubischen Baukörper, an dessen Eckpunkten vier siebenstöckige Türme auf achteckigem Grundriss stehen. Jeder Turm wird von einer leicht ausladenden Lotoskuppel bekrönt, während die Hauptkuppel halbrund ist. Die Ausgestaltung der Fassaden und des Inneren wurde nie vollendet.

Palast

Der Panch Mahal (um 1570) aus der Akbar-Zeit in Fatehpur Sikri (Uttar Pradesh, Nordindien) bedient sich ausschließlich hinduistischer Konstruktionsformen wie Stürze, Konsolen, Kragdächer und Kragkuppelpavillons, vermeidet aber die Ordnungs- und Raumprinzipien der hinduistischen Kosmologie.
Zur Zeit Shah Jahans löste der weiße Marmor den roten Sandstein als Hauptbaustoff ab. Islamische Elemente, wie Zackenbögen und flächiger Fassadendekor, dominierten. Neben flach gedeckten Hallen und Pavillons finden sich krummlinig begrenzte Dächer bengalischer Bauart, wie hier am Naulakha-Pavillon (1633) in Lahore (Punjab, Pakistan).

Die islamischen Residenzen des indischen Mittelalters haben mit Ausnahme weniger Mauerreste, etwa in Tughlaqabad auf dem Gebiet des heutigen Delhi, nicht überdauert. In Chanderi und Mandu (Madhya Pradesh, Zentralindien) vermitteln Ruinen aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert noch eine vergleichsweise gute Vorstellung von den Palästen der Sultane von Malwa . Der um 1425 erbaute Hindola Mahal in Mandu besteht aus einer von breiten Kielbögen überspannten Langhalle, an deren Nordende sich ein Querbau mit kleineren Räumen anschließt. Hohe Spitzbögen durchbrechen die starken, wie in der Tughluq-Zeit festungsartig geböschten Außenmauern der Halle. Die Dachkonstruktion ist nicht erhalten. Indische Jharokhas lockern die ansonsten völlig schmucklose Fassade des Querbaus auf. Weitläufige Terrassen, teils mit Wasserbecken, und aufgesetzte Kuppelpavillons lassen die späteren Paläste von Mandu weitaus weniger wehrhaft erscheinen. Spitzbögen prägen die Fassaden, während hinduistische Elemente wie Jharokhas und Jali -Gitter fehlen.

Am Beginn der mogulischen Palastarchitektur steht das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandene Fatehpur Sikri , das einige Jahre lang Hauptstadt des Mogulreiches war. Der Palastbezirk besteht aus mehreren, versetzt zueinander angeordneten Höfen, um die sich alle Bauten gruppieren. Zu den wichtigsten Bauwerken gehören die öffentliche Audienzhalle ( Diwan-i-Am ), die private Audienzhalle ( Diwan-i-Khas ) und der Panch Mahal . Die öffentliche Audienzhalle ist ein einfacher, rechteckiger Pavillon, während sich die quadratische private Audienzhalle über zwei Stockwerke erhebt. Das Erdgeschoss besitzt einen Eingang auf allen vier Seiten, das erste Stockwerk umgibt eine balkonartig vorkragende Galerie, und auf den Eckpunkten des Daches ruht je ein Chattri . Einzigartig ist die Raumaufteilung im Inneren: In der Mitte befindet sich eine Säule, die nach oben wie das Geäst eines Baumes auskragt. Sie stützt die Plattform, auf der früher der Thron des Mogulherrschers Akbar I. stand. Von der Thronplattform aus führen Stege brückenartig in alle vier Himmelsrichtungen. Der Panch Mahal zeigt sich als offene fünfstöckige Stützenhalle, die auf zwei Seiten zur Stufenpyramide aufsteigt. Im Gegensatz zu anderen baulichen Anlagen der Mogulzeit, die sich durch eine Verschmelzung persisch-islamischer und indisch-hinduistischer Elemente auszeichnen, wurde der Palastkomplex von Fatehpur Sikri vollständig in indischer Bauweise mit Säulen-Architrav-Konstruktionen, Flachdecken, Konsolen, Chajjas und kragkuppelgedeckten Chattris aus rotem Sandstein errichtet. Islamische Bögen, Gewölbe und flächige Fassaden fehlen gänzlich. Dagegen weicht die freie Anordnung der Höfe und Bauwerke ebenso wie der asymmetrische Aufbau etwa des Panch Mahal deutlich von der kosmologisch begründeten Formstrenge der hinduistischen Baukunst ab. Auch fehlt den Bauten die massige Schwere hinduistischer Tempel oder Palastburgen. [22]

Auch der etwa zur gleichen Zeit wie Fatehpur Sikri entstandene Jahangiri Mahal in Agra (Uttar Pradesh, Nordindien) ist im Inneren überaus indisch. Rechteckige und quadratische Säulen mit weit ausladenden Konsolen stützen das erste Obergeschoss. Dessen Flachdecke ruht auf schräg gelagerten Steinbalken, welche die statische Funktion eines Gewölbes übernehmen. Entlang der Fassade zum Hof, der exakt im Zentrum des im Gegensatz zum Panch Mahal von Fatehpur Sikri völlig symmetrischen Bauwerks liegt, zieht sich ein konsolengestütztes Schattendach auf der Höhe des ersten Stockwerks. Erst an der Außenfassade treten persische Formen zutage. Den Eingang bildet ein kielbogiger Iwan . Angedeutete Bögen schmücken die flächigen Außenwände. Indische Einflüsse offenbaren sich aber auch hier in den konsolengestützten Traufkanten, den Zierbalkonen am Portalbau sowie den Chattris auf den beiden Türmen, die die Extrempunkte des Palastes hervorheben.

Wie in der Sakralarchitektur, vollzog sich unter Großmogul Shah Jahan im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts auch am Palast der Übergang vom roten Sandstein zum weißen Marmor als bevorzugtes Baumaterial. Zudem kamen islamische Formen wieder stärker zur Geltung. So wurde von den Palästen Fatehpur Sikris zwar der offene Stützenpavillon als Bauform beibehalten, aber an die Stelle ausladender Konsolen traten nun Zackenbögen. Auch der in Fatehpur Sikri praktizierte spielerische Umgang mit Raumaufteilung und Geometrie wich an Achsenkreuzen orientierten Hofanordnungen und einer strengen Symmetrie. Neben Flachdächern wie beim Diwan-i-Am und Diwan-i-Khas in Delhi, beim Diwan-i-Khas in Lahore ( Punjab , Pakistan) oder beim Anguri-Bagh -Pavillon in Agra finden sich konvex gekrümmte Dächer bengalischer Bauart, beispielsweise am Naulakha-Pavillon in Lahore. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hörte die Palastbaukunst der Moguln auf.

Städtebau und Stadtarchitektur

Von den vier Torbögen des zentral gelegenen Charminar (spätes 16. Jh.) in Hyderabad ( Telangana , Südostindien) gehen zwei große Straßenachsen aus, welche die Stadt in vier Teile gliedern, vergleichbar dem viergeteilten Paradiesgarten im Islam.

Während hinduistische Städtebauer ihren Gründungen im Idealfall einen strengen, an den Himmelsrichtungen orientierten Rasterplan zugrunde legten, so in Jaipur ( Rajasthan , Nordwestindien), weisen islamische Stadtgründungen in der Regel nur wenige besondere Ordnungsprinzipien auf. Zumeist beschränkten sich muslimische Städteplaner auf die Zuordnung von Gebäuden zu funktionalen Einheiten; den Verlauf der Straßen überließen sie dem Zufall. [23] Dennoch ist vielen indo-islamischen Planstädten zumindest ein zentrales Achsenkreuz gemeinsam, das die ummauerte Stadt in vier Teile gliedert – eine Anspielung auf die islamische Vorstellung des viergeteilten Paradiesgartens. [24] Im Gegensatz zu seinem hinduistischen Pendant liegt das Achsenkreuz aber nicht zwangsläufig in Ost-West- bzw. Nord-Süd-Richtung, sondern kann, wie in Bidar ( Karnataka , Südwestindien) und Hyderabad ( Telangana , Südostindien), in Richtung Mekka weisend verschoben sein. Am Schnittpunkt der beiden großen Straßenachsen befindet sich typischerweise ein markantes Bauwerk, das einerseits praktische Zwecke erfüllt, etwa als Wachturm oder zentrale Moschee, aber auch eine symbolische Mittelpunktsfunktion hat. Beispiel für einen solchen Mittelpunktsbau ist das im späten 16. Jahrhundert errichtete Charminar in Hyderabad, ein viertürmiger Torbau, der im Obergeschoss eine Moschee beherbergt und zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Seine vier Torbögen weisen in die vier Richtungen des Straßenkreuzes.

Unter den städtischen Wohnbauten indo-islamischer Bauart ragen die Havelis Nordwestindiens heraus, Häuser reicher Kaufleute, Adliger und Beamter, die den regionalen Palaststil imitieren. Große Havelis haben drei oder vier Stockwerke, die über enge Wendeltreppen miteinander verbunden sind, und eine Dachterrasse. Auf einem Sockel stehend, sind die Havelis von der Straße her über Stufen zugänglich. An einen öffentlichen Empfangsraum im vorderen Bereich schließen sich die privaten Wohnräume an, die sich in Veranden und überdachten Balkons ( Jarokas ) zu einem oder mehreren schattigen Innenhöfen öffnen. Auch die Straßenfassaden besitzen Jarokas und Fenster mit ornamental gearbeiteten Jali -Gittern, die als Blickschutz und Windbrecher dienen. Im Inneren sind die Havelis oft aufwändig bemalt. Besonders viele Havelis haben sich in Rajasthan erhalten. Je nach dem lokal üblichen Dekorstil und Baumaterial, meist Sandstein, bilden sie in historischen Städten wie Jaisalmer , Jaipur und Jodhpur sowie in den Städten der Landschaft Shekhawati einheitliche Straßenzüge. Die kleineren, schlichteren Havelis der weniger wohlhabenden Bevölkerung sind oft weiß getüncht.

Siehe auch

Literatur

 • Andreas Volwahsen: Islamisches Indien. Aus der Reihe: Architektur der Welt. Benedikt Taschen Verlag, Köln 1994, ISBN 3-8228-9531-8 .
 • Klaus Fischer , Christa-M. Friederike Fischer: Indische Baukunst islamischer Zeit . Holle Verlag, Baden-Baden 1976, ISBN 3-87355-145-4 .
 • Klaus Fischer, Michael Jansen, Jan Pieper: Architektur des indischen Subkontinents . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1987, ISBN 3-534-01593-2 .
 • Manfred Görgens: Kleine Geschichte der indischen Kunst. DuMont Verlag, Ostfildern 1986, ISBN 3-7701-1543-0 .
 • Herbert Härtel, Jeannine Auboyer (Hrsg.): Propyläen Kunstgeschichte. Indien und Südostasien (Band 21 des Nachdrucks in 22 Bänden). Propyläen Verlag, Berlin 1971.
 • Heinz Mode: Kunst in Süd- und Südostasien. Verlag der Kunst / Verlag Iskusstwo, Dresden / Moskau 1979 (Gemeinschaftsausgabe).
 • Bindia Thapar: Introduction to Indian Architecture. Periplus Editions, Singapur 2004, ISBN 0-7946-0011-5 .

Weblinks

Einzelnachweise

 1. a b Propyläen Kunstgeschichte Band 21, S. 204
 2. Volwahsen, S. 4
 3. Fischer / Fischer, S. 49
 4. Volwahsen, S. 180
 5. Volwahsen, S. 177 f.
 6. Fischer / Fischer, S. 79 und 85
 7. Annemarie Schimmel: Im Reich der Großmoguln. Geschichte, Kunst, Kultur. Verlag CH Beck, München 2000, S. 335. ISBN 3-406-46486-6 .
 8. Görgens, S. 199 f.
 9. Volwahsen, S. 41
 10. Propyläen Kunstgeschichte Band 21, S. 94 und 237
 11. Hans-Joachim Aubert: Rajasthan und Gujarat. 3000 Jahre Kunst und Kultur im Nordwesten Indiens. Mit Ausflügen nach Delhi, Agra und Khajuraho. DuMont, Köln 1999, S. 104. ISBN 3-7701-4784-7 .
 12. Volwahsen, S. 46
 13. Fischer / Jansen / Pieper, S. 194
 14. Fischer / Jansen / Pieper, S. 232
 15. Volwahsen, S. 50
 16. Fischer / Jansen / Pieper, S. 190
 17. Ashish Nangia: Architecture of India. Firoz Shah and after. ( Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive )
 18. Görgens, S. 236
 19. Humayun selbst hatte mehrere Jahre im persischen Exil gelebt und bei seiner Rückkehr nach Indien wohl auch zahlreiche Künstler mitgebracht. Nach seinem Tode beauftragte seine Frau den persischen Architekten Mirak Mirza Ghiyas mit dem Entwurf des Grabmals. (Volwahsen, S. 52)
 20. Volwahsen, S. 83
 21. Volwahsen, S. 87
 22. Volwahsen, S. 134
 23. Volwahsen, S. 131
 24. Fischer / Jansen / Pieper, S. 27