Ierse taal

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Iers

Ingesproken

Ierland Ierland Ierland
Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk

weinig emigranten
of afstammelingen in:
Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten ,
Canada Canada Canada ,
Australië Australië Australië
spreker ongeveer 1,6 miljoen als tweede taal, maximaal 70.000 gebruiken de taal dagelijks (eerste taal; schattingen)
taalkundig
classificatie
Officiële status
Officiële taal in Ierland Ierland Ierland
Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk

Europeese Unie Europeese Unie Europeese Unie

Taalcodes
ISO 639-1

ga

ISO 639-2

gle ( loc.gov )

ISO 639-3

gle ( SIL ,etnoloog )

De Ierse taal (Iers Gaeilge [ ˈꞬeːlʲɟə ] of in het Munster dialect Gaolainn [ ˈꞬeːləɲ ], volgens de spelling die geldig was tot 1948, meestal Gaedhilge ), is Iers of Iers-Gaelisch een van de drie Goidelic- of Gaelic-talen . Het is dus nauw verwant aan Schots-Gaelisch en Manx . De Goidelische talen behoren tot de eilandkeltische tak van de Keltische talen .

Volgens artikel 8 van de grondwet is het Iers "de belangrijkste officiële taal" (an phríomhtheanga oifigiúil) van de Republiek Ierland "aangezien [het] de nationale taal is". [1] De Europese Unie heeft sinds 1 januari 2007 het Iers als een van haar 24 officiële talen . Ongeacht zijn prominente officiële status, heeft de taal slechts een paar moedertaalsprekers. Gemeenten in Ierland, waar nog dagelijks Iers wordt gesproken, worden officieel geïdentificeerd en gepromoot als Gaeltachts , maar zelfs daar wordt het Iers niet noodzakelijkerwijs door de meerderheid gebruikt.

De taalidentificatie voor het Iers is ga of gle (volgens ISO 639 ); pgl duidt het archaïsche Iers van de Ogham- inscripties aan, sga het daaropvolgende Oud-Iers (tot ongeveer 900) en mga Midden-Iers (900-1200).

verhaal

De huidige verspreiding van het Iers als eerste taal ( Gaeltacht )
Verspreiding van het Iers na de volkstelling van 1871 [2]
Verdeling van het Iers in de Republiek Ierland als eerste en tweede taal volgens de telling van 2011

Het begin van de Ierse taal is grotendeels in het ongewisse. Hoewel Iers onbetwist een Keltische taal is , wordt er fel gediscussieerd over de manier waarop en wanneer het in Ierland aankwam. Het is alleen zeker dat in Ierland ten tijde van de Ogam-inscripties ( uiterlijk vanaf de 4e eeuw) Iers werd gesproken. Dit vroegste taalniveau staat bekend als archaïsch Iers . De linguïstische processen die een vormend effect hadden op het oude Ieren , d.w.z. apocope , syncope en palatalisatie , ontwikkelden zich in deze tijd.

Algemeen wordt aangenomen dat het (Keltisch) Iers geleidelijk de taal verving die eerder in Ierland werd gesproken (waarvan geen directe sporen bewaard zijn gebleven, maar waarvan bewezen kan worden dat het een substraat is in het Iers) en dat het werd gebruikt tot de adoptie van het christendom in de 4e en 5e eeuw Eeuw was de enige taal op het eiland. [3] Contacten met het geromaniseerde Groot-Brittannië kunnen worden bewezen. Een aantal Latijnse leenwoorden in het Iers dateren uit deze periode, waarvan de meeste terug te voeren zijn op de regionale uitspraak van het Latijn in Groot-Brittannië.

Er kwamen meer woorden naar Ierland met de terugkerende peregrini ten tijde van het Oud-Iers (600-900). Dit waren Ierse en Schotse monniken die zich voornamelijk bekeerden en de monastieke leer op het continent beoefenden. Deze beurs komt overeen met de hoge mate van standaardisatie en het gebrek aan dialect van het zeer inflexibele Oud-Iers, althans in zijn geschreven vorm.

Sinds de invasies van de Vikingen aan het einde van de 8e eeuw moesten de Ieren het eiland delen met andere talen, maar aanvankelijk slechts in beperkte mate. De Scandinaviërs vestigden zich voornamelijk in de kustplaatsen als handelaren en assimileerden geleidelijk aan in de Ierse cultuur. De Scandinavische leenwoorden komen voornamelijk uit de zeevaart en handel, bijvoorbeeld het Midden-Ierse cnar "koopvaardijschip" <Oud-Noors knørr ; Centraal Ierse mangaire "reizende dealer" <Oud-Noorse mangari . [4] Gedurende deze tijd veranderde de taal van het gecompliceerde en grotendeels gestandaardiseerde Oud-Iers in grammaticaal eenvoudiger en veel diverser Midden-Iers (900-1200). Dit kwam onder meer tot uiting in de sterke vereenvoudiging van de verbogen vormen (vooral in werkwoorden ), het verlies van de onzijdige en de neutralisatie van onbeklemtoonde korte klinkers.

Vanuit hedendaags perspectief was de Normandische inval vanaf 1169 meer bepalend voor het Ieren. Het is geen toeval dat men vanaf rond 1200 (tot rond 1600) spreekt over Early New Irish of Classical Irish . Ondanks de onrust aan het begin van de periode en de aanhoudende aanwezigheid van de Noormannen in het land, werd deze periode gekenmerkt door taalkundige stabiliteit en literaire rijkdom. Vooral de perifere gebieden in het westen en noorden waren grotendeels onderworpen aan eerbetoon, maar politiek en vooral cultureel grotendeels onafhankelijk. De Ieren bleven daarmee voorlopig verreweg de meest gangbare taal, alleen voor administratieve doeleinden werd tot de 14e eeuw het Frans gebruikt, het Engels van de nieuwe kolonisten kon alleen Dublin ("The Pale ") en Wexford zegevieren. De Kilkenny-statuten (1366), die in Engeland geboren kolonisten verbood om Iers te gebruiken, waren grotendeels ineffectief. Alleen al het feit dat ze moesten worden ingevoerd, is indicatief voor de taalsituatie in die tijd: veel van de oorspronkelijk Normandische of Engelse families namen de culturele gebruiken van het land geheel of gedeeltelijk over. Tegen het einde van de 15e eeuw werden ook de steden buiten de Pales weer Gaelicized en in de loop van de 16e eeuw drongen ook de Ieren de Pale binnen. [5]

De geplande vestiging van Engelse en Schotse boeren in delen van Ierland in de 16e en 17e eeuw veranderde de situatie niet wezenlijk. De lagere klassen spraken meestal Iers, de hogere klassen Engels of Iers. In die tijd begon het percentage Ierstaligen in de totale bevolking echter waarschijnlijk af te nemen. Toen in 1607 als gevolg van politieke onrust de overblijfselen van de oude Ierse adel het eiland ontvluchtten ( vlucht der graven ), werd de taal in de hogere klassen volledig van haar wortels verwijderd. [6] In termen van taalkundige geschiedenis, dit is waar Neo-Iers of modern Iers begon .

De meest bepalende factor in het verval van de taal in de 19e eeuw was de honger op het platteland. Dit was wijdverbreid en soms catastrofaal, vooral lang en intens tijdens de Grote Hongersnood van 1845-1849. Tussen 1843 en 1851 nam het aantal Ierstaligen af ​​met 1,5 miljoen, van wie de meerderheid verhongerde en de rest emigreerde. [7] Dit betekent een verlies van meer dan een derde, aangezien het totale aantal Ierssprekenden aan het einde van de 18e eeuw op 3,5 miljoen wordt geschat. [8] Iedereen die iets wilde bereiken, of in sommige gevallen zelfs wilde overleven, moest naar de steden of naar het buitenland (Groot-Brittannië, VS, Canada, Australië) - en Engels spreken. Omdat ouders hun kinderen vaak moesten voorbereiden op het leven in de stad of in het buitenland, trof deze ontwikkeling geleidelijk het platteland. Iers werd, althans in het publieke bewustzijn, de taal van de armen, boeren, vissers en zwervers. De taal is nu steeds meer verdrongen door het Engels . Reanimatiemaatregelen vanaf het einde van de 19e eeuw en vooral van de onafhankelijkheid van Ierland in 1922 (bijvoorbeeld met de deelname van Conradh na Gaeilge ) en het bewust bevorderen van de sociale status van de Ieren konden de ontwikkeling niet stoppen, laat staan ​​terugdraaien. De negatieve factoren die de taalsituatie aan het einde van de 20e en 21e eeuw beïnvloeden, zijn onder meer de toenemende mobiliteit van mensen, de rol van de massamedia en, in sommige gevallen, een gebrek aan hechte sociale netwerken (bijna alle Iers sprekenden wonen in nauw contact met Engelssprekenden). Tegenwoordig wordt Iers alleen nog dagelijks gesproken in kleine delen van Ierland, en af ​​en toe in de steden. Deze taaleilanden, die meestal verspreid zijn over de noordwest-, west- en zuidkust van het eiland, worden gezamenlijk Gaeltacht genoemd (ook individueel dus; meervoud Gaeltachtaí ).

De Ierse volkstelling van 2006 vond 1,66 miljoen mensen [9] (40,8% van de bevolking) die beweerden Iers te kunnen spreken. Hiervan zijn maximaal 70.000 mensen moedertaal , maar lang niet allemaal spreken ze elke dag en in alle situaties Iers. Volgens de volkstelling van 2006 zeggen 53.471 Ieren dat ze elke dag Iers spreken buiten het onderwijs. In de volkstelling van 2016 meldden 1.761.420 Ieren dat ze Iers spraken, wat 39,8% van de bevolking van het land is. Ondanks een toenemend absoluut aantal sprekers is het percentage in de bevolking licht gedaald. 73.803 zeiden dat ze elke dag Iers spreken, waarvan 20.586 (27,9%) in de Gaeltachtaí wonen. [10]

In de steden neemt het aantal sprekers toe, zij het op een nog laag niveau. Het Iers dat in de steden wordt gesproken, vooral door kinderen van anderstaligen, verschilt vaak van het 'traditionele' Iers van de Gaeltachtaí en wordt gekenmerkt door vereenvoudigingen in grammatica en uitspraak, wat het wederzijds begrip schaadt. Zo wordt het onderscheid tussen harde en zachte medeklinkers, dat nodig is voor de vorming van het meervoud, verwaarloosd; het meervoud wordt dan ook op andere manieren uitgedrukt. De grammatica en zinsbouw zijn vereenvoudigd en deels aangepast aan het Engels. In hoeverre dit stedelijke Iers zich aanpast aan de standaardtaal of zich ontwikkelt als zelfstandig dialect of Creoolse taal is onderwerp van discussie in het onderzoek. [11]

Iers wordt ook gekweekt onder sommige afstammelingen van de Ieren die naar de Verenigde Staten en andere landen emigreerden. Voornamelijk door een gebrek aan mogelijkheden verwerven echter slechts enkelen van hen voldoende kennis om de taal te kunnen gebruiken die verder gaat dan enkele nostalgisch gecultiveerde idiomen. Veel van dit leren vindt plaats via websites en het volgen van cursussen Iers in Ierland.

Iers in het publiek, de media en het onderwijssysteem

Wegwijzer in Ierland, County Clare
Ierstalige bouwplaat in County Donegal : " Donegal County Council - Dit werk wordt gefinancierd door het Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Isles."

Iers is in geschreven vorm overal in Ierland te vinden. Officiële borden, zoals plaats- en straatnaamborden, staan ​​in de hele Republiek Ierland , waaronder enkele in Noord-Ierland, niet alleen in het Engels, maar ook in het Iers. In delen van de Gaeltacht (bijvoorbeeld in gebieden van West Connemara ) worden dit soort gidsen alleen in het Iers gegeven. Hetzelfde geldt voor plaquettes en officiële documenten. Juridische teksten moeten worden gepubliceerd in een Ierse taalversie, waarvan de tekst bindend is in geval van twijfel. Sommige overheids- en openbare instellingen hebben alleen namen in de Ierse taal of namen die vaak naast de Engelse vorm worden gebruikt:

 • Landnaam : Éire (naast Ierland , vaak poëtisch of liefdevol bedoeld)
 • Parlement: An tOireachtas ("de vergadering"), officieel alleen gebruikt in het Iers
 • House of Lords: Seanad Éireann ("Senaat van Ierland"), officieel alleen gebruikt in het Iers
 • Lagerhuis: Dáil Éireann ("Verzameling van Ierland"), officieel alleen gebruikt in het Iers
 • Premier: To Taoiseach ("The First", "The Leader"), alleen Iers in binnenlands Iers gebruik
 • Vice-premier: To Tánaiste ("The Second"), alleen Iers in binnenlands Iers gebruik
 • Parlementslid: Teachta Dála ("lid van de Assemblee"), bijna uitsluitend gebruikt in het Iers (titel TD toegevoegd na naam)
 • alle ministeries: Roinn + respectievelijk verantwoordelijkheidsgebied in de genitief ("Department of / the ..."), meestal gebruikt in het Engels
 • Post: To Post ("Die Post"), officieel alleen gebruikt in het Iers
 • Busmaatschappijen: Bus Éireann ("Bus Ireland"), Bus Átha Cliath ("Bus Dublins"), alleen gebruikt in het Iers
 • Spoorwegmaatschappij: Iarnród Éireann ("Spoorweg van Ierland"), alleen gebruikt in het Iers
 • Radio- en televisiestation: Radio Telefís Éireann (RTÉ, "Radio Television Ireland"), alleen gebruikt in het Iers
 • Telecom: voorheen Telecom Éireann ("Telecom Irlands"), officieel alleen gebruikt in het Iers, inmiddels geprivatiseerd, nu "Eircom" genoemd
 • Ontwikkelingspromotiebedrijf voor de Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta ("Autoriteit van de Gaeltacht"), alleen gebruikt in het Iers
 • Politie: Garda Síochána ("Bewaarder van de Vrede"), wordt ook in het Engels gebruikt als de korte vorm "Garda"
Geef manier teken in Ierland

De meeste mededelingen en toelichtingen die voor privédoeleinden worden gepubliceerd, bijvoorbeeld restaurantmenu's, zijn meestal alleen in het Engels gemarkeerd. Sommige particuliere bedrijven markeren echter ook een deel van hun openbare teksten in twee talen. De afzonderlijke afdelingen in boekhandels en supermarkten worden vaak in het Iers genoemd, maar producten van Ierse oorsprong zijn zeer zeldzaam. Uiteindelijk hebben talloze pubs, restaurants en winkels Ierse namen.

Verschillende radiostations ( Raidió na Gaeltachta (staat), Raidió na Life (privé, Dublin)), een televisiestation ( TG4 , aanvankelijk TnaG , Teilifís na Gaeilge ) met hoofdkantoor in Baile na hAbhann , evenals enkele tijdschriften , waaronder de wekelijkse , produceren in de Ierse taal Foinse ("bron") en enkele meestal cultureel of literair georiënteerde tijdschriften. Sinds eind 2008 verschijnt ook het jongerenblad Nós . Vergeleken met het aantal sprekers is er nogal levendige Ierstalige literatuur . Er zijn verschillende literaire festivals en literaire prijzen . Ierstalige boeken zijn te vinden in de meeste boekhandels.

Iers is een verplicht vak op alle openbare scholen in het land, terwijl de rest van de lessen meestal in het Engels is. Er zijn echter een aantal scholen genaamd Gaelscoileanna waar Iers de voertaal is voor alle vakken. Anders hebben studenten tientallen jaren Iers moeten leren, maar zelden hoeven ze hun kennis serieus te bewijzen. Een Leaving Certificate in het Iers is alleen vereist voor toegang tot bepaalde banen in de ambtenarij en tot de colleges van de National University .

Dialecten en geografische spreiding

Als moedertaal of eerste taal bestaat het Iers alleen in de vorm van dialecten ; er wordt geen standaardtaal als moedertaal gesproken (alleen de spelling is gestandaardiseerd, waardoor het fonetisch niveau en de spelling in individuele dialecten soms kunnen verschillen). Is van Ierse leerlingen meestal het op staatsinitiatief, ontwikkelde en onderwezen standaard Iers (An Caighdeán Oifigiúil, officieel geldig sinds 1948), vaak vermengd met een geprogrammeerd dialect. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste dialecten van Munster , Connacht en Ulster , die kunnen worden onderverdeeld in talrijke subdialecten, meestal geografisch van elkaar gescheiden.

Afgezien van de bovengenoemde gebieden, zijn er sinds de jaren vijftig twee kleine taaleilanden in County Meath ten noordwesten van Dublin (Rath Cairne en Baile Ghib), die voornamelijk voor experimentele doeleinden werden gebruikt: Kan Gaeltachtaí dicht bij een stad als Dublin blijven? Hiervoor werden Ierstaligen uit Connemara afgerekend en financieel ondersteund. Tegen het midden van de 20e eeuw waren er andere gebieden met een groter aantal Ierse sprekers, waaronder delen van Noord-Ierland ( Glens of Antrim , West Belfast , South Armagh en Derry ) en County Clare .

De individuele dialecten verschillen in veel opzichten taalkundig: [12]

 • Lexicons
  • “Wanneer?”: Munster cathain? , cén uair? , Connemara cén uair? , Donegal ca huair? [13]
 • syntaxis
  • "Ze is een arme vrouw":
   • Standard Is bean bhocht í (vrouw is arm in haar), Bean bhocht atá inti (vrouw is arm in haar)
   • Munster Is bean bhocht í (vrouw is arm, zij), Bean bhocht is ea í (vrouw is arm, zij is), Bean bhocht atá inti (vrouw is arm in haar)
   • Connacht en Donegal Is bean bhocht í (vrouw is arm aan haar), Bean bhocht atá inti (vrouw is arm aan haar)
 • morfologie
  • algemene tendens: hoe verder naar het zuiden en westen, hoe vaker synthetische werkwoordsvormen worden gebruikt in plaats van analytische werkwoordsvormen: “Ik zal drinken” - ólfaidh mé vs. ólfad ; "Ze aten" - d'ith siad vs. d'itheadar
  • in Munster zijn nog restanten van de datief meervoud in gebruik [14]
 • Fonologie en fonetiek
  • In Munster wordt de klemtoon gelegd op 2e of 3e lettergrepen die lange klinkers of -ach- bevatten
  • Implementatie van de " gespannen " medeklinkers / L / en / N / geërfd van Oud-Iers en hun palatalized equivalenten / L´ / en / N´ /, bijvoorbeeld ceann , "head":
   • Donegal en Mayo / k′aN / (korte klinker, tijd N)
   • Connemara / k′a: N / (lange klinker, tijd N)
   • West Cork (Munster) / k′aun / (tweeklank, ongespannen n)

Fonetiek en fonologie

medeklinkers

Het Ierse medeklinkersysteem wordt over het algemeen gekenmerkt door het onderscheid tussen velarized en palatinale medeklinkers, traditioneel ook Engels genoemd. breed / ir. leathan ("breed") en engl. slank / ir. caol ("eng"). De velarized medeklinkers worden uitgesproken met een verwijding van de centrale mondholte, gesymboliseerd in fonetische transcriptie door een superscript [ˠ]. De palatinale variant, die wordt veroorzaakt door een vernauwing in het gehemelte, wordt aangeduid met de toevoeging [ʲ]. [15]

De uitspraak van palatale medeklinkers en de smalle klinkers "e, i" resulteren in een natuurlijke verbinding, net als de velarized medeklinkers en de klinkers "a, o, u". Maar het is belangrijk om te zien dat alle combinaties ook echt voorkomen. Bijvoorbeeld: [16]

 • Palatalized medeklinker + [i]: [bʲiː] "zijn!"
Velarized medeklinker + [i]: [bˠiː] "geel"
 • Palatalized medeklinker + [o]: [bʲoː] "levend"
Velarized medeklinker + [o]: [bˠoː] "koe"

De twee reeksen medeklinkers zijn dus geen aanpassingen van de uitspraak aan de klankomgeving, maar verschillende fonemen .

Een ander onderscheidend kenmerk is dat de medeklinkers / t /, / d / en / n / dentaal worden uitgesproken, d.w.z. met het puntje van de tong tegen de snijtanden. Een smalle fonetische transcriptie gebruikt daarom een ​​subscript, bijvoorbeeld [t̪] voor de medeklinker / t /. (In dit artikel is deze toevoeging weggelaten).

De medeklinkers van het Iers zijn in detail als volgt: [17]

bilabiaal tandheelkunde alveolair alveopalatale palataal velaar glottaal
stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo. stl. zo.
plosieven , P , B t NS t NS C ɟ k G
nasalen mˠ, mʲ nee, nee ɲ N N
Levendige
Kranen / kleppen ɾ
fricatieven , , s ʃ, t͡ʃ d͡ʒ C ʝ x ɣ H
laterale benaderingen ɬ ik ʎ ʎ

Opmerkingen:

 • Ook de medeklinkers / z, ʒ, w, j / hebben via leenwoorden hun weg gevonden naar het moderne Iers.
 • De velarized plosieven / dˠ, tˠ / en de fricatief / s / waren oorspronkelijk tandheelkundig, maar in Munster ontwikkelen ze zich tot longblaasjes.
 • In sommige regio's van Ierland bestaat de neiging dat de palataliserende plosieven / tʲ, dʲ / affricaten / t͡ʃ, d͡ʒ / worden.

klinkers

Ierse klinkers verschijnen meestal in paren van korte en lange klinkers; verder heeft de Ieren de centrale klinker Schwa : [18]

klinkers
Vooraan Centraal Achterkant
binnenkort Lang binnenkort binnenkort Lang
Gesloten ɪ I ʊ jijː
medium ɛ ə ɔ O
Open een ɑː

Zijn tweeklanken in het Iers iə, uə, i, u .

schrijven

Het Ierse alfabet

Iers wordt geschreven met Latijnse letters (Cló Rómhánach) . In het verleden, een unciale afgeleid van het Latijnse hoofdstad letters werd gebruikt (CLO Gaelach). Tot het midden van de 20e eeuw werden Ierstalige boeken en andere documenten vaak in dit oudere lettertype gedrukt. Tegenwoordig wordt het alleen gebruikt voor decoratieve doeleinden. Meer onder Iers schrift .

Het zogenaamde Ogham- script is veel ouder. Het werd gebruikt van rond de 3e tot de 6e eeuw na Christus, maar het is niet mogelijk om het met absolute zekerheid te dateren. Ogam is een alfabet waarin de letters werden aangeduid door groepen van één tot vijf inkepingen ( medeklinkers ) of punten ( klinkers ). Het Ogam-schrift is bijna uitsluitend op stenen randen bewaard gebleven, maar waarschijnlijk is ook hout gebruikt.

Het Iers gebruikt vijf klinkerletters : a, e, i, o, u, waarbij de uitspraak wordt uitgesproken als een lange klinker met een accent (á, é, í, ó, ú). Er zijn ook 13 medeklinkers (b, c, d , f, g, h, l, m, n, p, r, s, t) gebruikt; de rest van het Latijnse alfabet (j, k, q, v, w, x, y, z) komt alleen voor in vreemde en leenwoorden ( bijv. in jíp "Jeep"; jab "Job"; x-ghathú "Röntgen (opname ) ", uit het Engels x-ray ).

Andere geluiden worden gemaakt door letters te combineren. Bijzonder is dat het Iers de klanken / h /, / v / en / w / heeft, maar geen gewone letters ervoor. De letter h komt alleen zelfstandig voor in vreemde of leenwoorden (bijvoorbeeld in hata "hat"), maar verschijnt verder alleen als een extra teken, namelijk in lettercombinaties zoals "th", "sh" etc., die beide als een geheel hebben de geluidswaarde [ h] hebben. De medeklinkers / v / en / w / kunnen alleen met lettercombinaties worden geschreven. Zie ook: Sectie # Initiële mutaties .

De spelling en de uitspraak ervan

Verschillende klanken van het Iers worden indirect schriftelijk uitgedrukt, ze komen dan niet overeen met hun eigen letters, maar ontstaan ​​alleen in lettercombinaties.

Net als het Duits kent het Iers ook een “mompel” Schwa / ə / zonder er een eigen letter voor te hebben. Ierse korte klinkers worden vaak gereduceerd tot Schwa in een onbeklemtoonde positie. In Munster behoudt de lage klinker a echter zijn kwaliteit in de onbeklemtoonde positie als de volgende lettergreep een van de hoge klinkers í ú bevat , bijvoorbeeld cailín [kaˈl′iːn ′] "meisje", eascú [asˈkuː] "paling". [19] In Ulster wordt onbeklemtoonde a voor ch niet verminderd, bijvoorbeeld eallach [ˈaɫ̪ax] "vee". [20] Anders worden alleen de lange klinkers gemarkeerd met een lengteteken (ir. Fada ) altijd even verschillend uitgesproken als ze zijn geschreven.

Een basisprincipe van de Ierse spelling van medeklinkers is dat de "natuurlijke" verbindingen "palatal + (e, i)" en "velar + (a, o, u)" worden geschreven zonder enige speciale identificatie door de respectieve medeklinker- en klinkerletters . Voorbeelden:

 • [bʲiː] (“zijn!”) =
 • [bˠoː] ( "koe") =

Als twee klanken van verschillende typen elkaar ontmoeten, wordt de kwaliteit van de medeklinker gesignaleerd door de omgeving op te vullen met de bijbehorende klinkerletter zonder dat deze klinkerletter wordt uitgesproken. Voorbeelden:

 • Velarized medeklinker + [i]: [bˠiː] "geel"
geschreven als buí, de u wordt niet gesproken.
 • Palatalized medeklinker + [o]: [bʲoː] "levend"
geschreven als beo, de e wordt niet gesproken.

Deze regel wordt zo behandeld dat normaal gesproken de hele omgeving van een medeklinker uniek moet worden bepaald. Dit betekent dat zowel voor als na een medeklinker, stille klinkers kunnen verschijnen. Voorbeelden:

 • [kˠiːrʲə] geschreven: caoirigh

De initiaal / k / is duidelijk velair, omdat deze van de "i" wordt gescheiden door "ao", de / r / wordt duidelijk gepalataliseerd omdat "i" aan beide zijden is geschreven.

 • [kʲuːʃ] ( "rand") geschreven: ciumhais .

De medeklinkergroep "mh" is duidelijk gemarkeerd als velar, hoewel palatalized / k / voorafgaat en palatalized / s / (dwz [ʃ]) volgt. De eerste "i" en de "a" worden niet uitgesproken.

Das letzte obige Beispiel zeigt einen weiteren Wesenszug des Irischen: die Schwächung oder Auslassung von Konsonanten in der Wortmitte und am Wortende. Die Konsonantengruppe „mh“ in ciumhais wird nicht gesprochen (sie muss sich trotzdem an die Schreibregeln mit zusätzlichen Vokalbuchstaben halten). Diese Schwächung von Konsonanten in der Aussprache ist charakteristisch sowohl für die gegenwärtige Sprache als auch die Sprachgeschichte. Frikative verschmelzen häufig mit den umgebenden Vokalen zu Langvokalen oder Diphthongen , zum Beispiel: oíche („Nacht“) wird [iːçə] oder einfach [iː] gesprochen, [21] athair „Vater“ als [ahirʲ] oder [æːrʲ]. [22] Die Form athair ist wiederum historisch durch Schwund bzw. Schwächung der beiden Konsonanten entstanden, die man in der lateinischen Entsprechung pater sieht.

Die fürs geschriebene Irisch typischen stummen Konsonantengruppen im Wortinneren und am Wortende sind also Überbleibsel früherer Sprachstadien. Daneben sorgen sie manchmal für den Ausdruck von Diphthongen , also Doppelvokalen, wobei in der Schreibung nur ein Vokal existiert. Ein Beispiel ist der Vorname Tadhg, der eine stumme Konsonantengruppe „dh“ enthält, die aber den Vokal zu einem Diphthong umfärbt; die Aussprache ist [ tˠəiɡ ].

Grammatik

Das Irische ist eine keltische Sprache und teilt daher viele Merkmale mit anderen indogermanischen Sprachen, vor allem hinsichtlich der grammatischen Kategorien bei Nomina und Verben. Es bestehen jedoch einige Unterschiede, die das Irische, teils zusammen mit den anderen inselkeltischen Sprachen , von den anderen indogermanischen Sprachen absetzen. Unter anderem sind dies die Initialstellung des Verbs, das Vorhandensein der Anlautmutationen, sogenannte „konjugierte Präpositionen“ sowie Reste einer doppelten Verbalflexion.

Anlautmutationen

Die Wortformen der irischen Sprache sind von zwei Klassen von Anlautmutationen geprägt, traditionell Lenition und Eklipse oder Nasalierung genannt. Historisch gesehen waren sie ursprünglich ( vor dem Altirischen ) rein phonologische Erscheinungen. Mit dem Wegfall der Endungen im archaischen Irisch (vor etwa 600 n. Chr.) erlangten sie aber grammatische Funktion. Im modernen Irisch werden die Mutationen in bestimmten grammatischen Umgebungen verlangt, manchmal dienen auch sie alleine als Unterscheidungsmerkmale für grammatische Formen.

Phonetische Beschreibung und Orthografie

Bei der Anlautmutation wird die Aussprache eines Konsonanten am Wortanfang auf einen anderen Konsonanten verschoben, wobei die Regeln für eine gegebene Lautklasse nicht immer alle ihre Mitglieder einheitlich behandeln. [23] In der irischen Orthographie bleibt der ursprüngliche Buchstabe erhalten (anders als es im Walisischen gehandhabt wird), und verschiedene Zusatzbuchstaben dienen als Kennzeichnung für die Mutationen.

 • Lenition

Die Lenition bewirkt eine Schwächung von Verschlusslauten ( Plosiven ) und Reibelauten ( Frikativen ). Hierbei werden die Verschlusslaute meist auf den Frikativ oder Gleitlaut mit demselben Artikulationsort verschoben (Ausnahmen: /t/ und /d/, siehe Tabelle unten). Die lenierbaren Frikative werden unterschiedlich behandelt: /f/ wird unter Lenition vollständig getilgt, /s/ wird in den Laut [h] überführt. Die Lenition wird in der Schreibung gekennzeichnet, indem der Buchstabe h an den Anfangskonsonanten angehängt wird. In der älteren irischen Schrift, Cló Gaelach , wurden diese Fälle nicht durch einen Zusatz von „h“, sondern durch einen über den anderen Buchstaben gestellten Punkt gekennzeichnet.

 • Eklipse

Die Eklipse (oder Nasalierung ) bewirkt einen Wechsel von einem stimmlosen zum entsprechenden stimmhaften Laut bei Verschlusslauten und /f/, sowie einen Wechsel von stimmhaften Verschlusslauten zum entsprechenden Nasalkonsonanten . In der Schreibung wird diese Mutation durch das Davorsetzen des neuen Lautes vor den ursprünglichen gekennzeichnet. Bei Großschreibung eines Wortes wird der vorangesetzte Buchstabe dennoch klein geschrieben, Beispiel: Dún na nGall (irischer Name der Stadt Donegal ), gesprochen [ ˈd̪ˠuːn̪ˠ n̪ˠə ˈŋaɫ ]. Hier ist also Gall zu nGall mutiert (in diesem Fall ist die Schreibung leicht unregelmäßig, denn das vorgesetzte n ergibt nur zusammen mit dem ursprünglichen G den Nasalkonsonanten ng [ ŋ ]). Derselbe Prozess findet sich auch in der englisch-irischen Mischschreibung Myles na gCopaleen (ein Pseudonym des Schriftstellers Flann O'Brien), mutiert von ir. capallín „Pferdchen“ zum Ausdruck eines Genitiv Plural.

 • Gesamtüberblick

Die folgende Tabelle zeigt die Mutationen im Einzelnen (wenn in einer Zelle zwei Varianten stehen, handelt es sich nicht um verschiedene Laute, sondern um Varianten der phonetischen Notation). Man beachte, dass die lenierten Formen von /t/ mit denen von /s/ zusammenfallen, und die lenierten Formen von /d/ mit denen von /g/. Die Eklipse von /f/ liefert denselben Laut wie die Lenition von /m/ und /b/. Die Formen werden dann nur durch die Schreibung unterschieden. Da das irische Alphabet keinen eigenen Buchstaben für den Laut [v] benutzt (außer „v“ in Fremdwörtern), kann dieser Laut generell nur durch „bh“ oder „mh“ dargestellt werden, dies gilt sogar für den vorgesetzten Laut in der Eklipse von /f/, es entsteht die Schreibung „bhf“ für den auf [v] verschobenen Konsonanten.

Anlautmutationen
Grundform Lenition Eklipse
Schreibung Aussprache Schreibung Aussprache Schreibung Aussprache
p (+ a,o,u) [ ] ph [ ] bp [ ]
p (+ e, i) [ ] ph [ ] bp [ ]
t (+ a,o,u) [ ] th [ h ] dt [ ]
t (+ e, i) [ ] th [ h ] dt [ ]
c (+ a,o,u) [ ] ch [ x ] gc [ ]
c (+ e, i) [kʲ] / [ c ] ch [ ç ] gc [gʲ] / [ ɟ ]
b (+ a,o,u) [ ] bh [ ] mb [ ]
b (+ e, i) [ ] bh [ ] mb [ ]
d (+ a,o,u) [ ] dh [ ɣ ] nd [ ]
d (+ e, i) [ ] dh [ j ] nd [ ]
g (+ a,o,u) [ ] gh [ ɣ ] ng [ ŋˠ ]
g (+ e, i) [gʲ] / [ ɟ ] gh [ j ] ng [ ɲ ]
m (+ a,o,u) [ ] mh [ ] -- --
m (+ e, i) [ ] mh [ ] -- --
f (+ a,o,u) [ ] fh (stumm) bhf [ ]
f (+ e, i) [ ] fh (stumm) bhf [ ]
s (+ a,o,u) [ s ] sh [ h ] -- --
s (+ e, i) [ ʃ ] sh [ h ] -- --

Funktion der Anlautmutationen

In vielen Fällen werden Anlautmutationen von der grammatischen Umgebung verlangt. Beispiele sind die Verbformen, die auf eine der Partikeln am Satzanfang folgen oder Substantive, die auf Zahlwörter oder Präpositionen folgen; siehe hierzu die Beispiele weiter unten in den Abschnitten #Präpositionen und #Numeralien .

Es kann sich auch ergeben, dass man das konkrete grammatische Merkmal nur an der erfolgten Mutation ablesen kann. Beispiele liefern die Possessivpronomina der 3. Person: Diese lauten im Irischen allesamt a , es handelt sich aber um verschiedene Wörter, weil sie verschiedene Mutationen auslösen: [24]

 • cóta – „Mantel“
 • a chóta – „sein Mantel“.
Das Possessivum der 3. Person Singular maskulin lautet „ a + Lenition“
 • a cóta – „ihr Mantel“
Das Possessivum der 3. Person Singular feminin lautet „ a (ohne Mutation)“
 • a gcóta – „(denen) ihr Mantel“
Das Possessivum der 3. Person Plural lautet „ a + Eklipse“

Ein weiteres Beispiel ist die Markierung von Genitivattributen durch Lenierung: Man vergleiche die lenierten Formen in dem oben abgebildeten Schild und die Formen mit of in der englischen Entsprechung:

 • Grundformen: contae = „County“, Dún na nGall = „Donegal“
 Englisch: Council of the County of Donegal
Irisch: Comhairle C h ontae D h ún na nGall

Substantive, Artikel und Adjektive

Vom Altirischen hat das moderne Irisch einen großen Flexionsreichtum geerbt, der sich heute jedoch weitgehend auf das Verb beschränkt. Das Substantiv und das Adjektiv weisen im Grunde nur noch zwei bis drei Fälle ( Nominativ / Akkusativ , Vokativ und Genitiv ) auf. In festen Redewendungen existieren Spuren des Dativs , der sonst nur in einigen Dialekten noch aktiv gebraucht wird. Es gibt zwei Numeri , Singular und Plural, ein Dual war jedoch seit der Zeit des Altirischen vorhanden, und Dualformen werden von Grammatikern bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts verzeichnet. [25] Zudem werden Substantive in Genera unterteilt, feminin und maskulin, das neutrale Geschlecht ist im Mittelirischen verschwunden. Der Artikel lautet für beide Genera an ( Plural : na ). In den meisten Fällen ist jedoch eine Unterscheidung gewahrt, da sich die Anlaute maskuliner und femininer Substantive nach dem Artikel meist verschieden verhalten.

Verben

Das Verb hingegen besitzt auch heute einen großen Umfang an Flexionsmöglichkeiten. Verben werden anhand der Kategorien Modus , Tempus , Aspekt und Person konjugiert. Ein „klassisches“ Genus Verbi im Sinne von Aktiv und Passiv gibt es nicht, jedoch entsprechende Ersatzkonstruktionen. Als Modi werden der Indikativ, der Imperativ und in schwindendem Maße der Konjunktiv verwendet. Zudem werden fünf Zeitformen unterschieden: Präsens , Präteritum (einfache Vergangenheit), Imperfekt (wiederholte/andauernde Vergangenheit), Futur und Konditional . Tempora wie Perfekt und Plusquamperfekt können durch andere Konstruktionen gebildet werden, die teilweise über eine Kombination aus lexikalischen Mitteln und einer Verschiebung von Agens und Patiens funktionieren. Die „Zeitform“ Konditional besitzt zwar einen stark modalen Aspekt, wird jedoch innerhalb der Paradigmen der Zeitformen gebildet und daher zu diesen gerechnet.

Das Irische besitzt einen habituellen und einen progressiven Aspekt. Der habituelle Aspekt dient vor allem für allgemeingültige oder zeitlich nicht genau spezifizierte Aussagen, der progressive Aspekt für Aussagen, bei denen die Handlung zur Sprechzeit geschieht. Mit dem habituellen Ólaim tae („Ich trinke Tee“) sagt der Sprecher also, dass er allgemein Tee mag, mit dem entsprechenden progressiven Tá mé ag ól tae (auch „Ich trinke Tee“) dagegen, dass er gerade dabei sei, Tee zu trinken. [26]

Weiterhin besitzt das Irische jeweils drei grammatische Personen im Singular und im Plural. Bei den Pronomen, die die Verbformen begleiten, wird im Singular analog zu den Substantiven zwischen Maskulinum und Femininum unterschieden (sé / sí) , im Plural nicht (siad) . Zudem gibt es eine unpersönliche Verbform (auch „autonome Verbform“ genannt), bei der keine spezifische Person bezeichnet wird. Diese Form ist mit dem deutschen unbestimmten „man“ vergleichbar: léitear leabhar, „man liest ein Buch“, „jemand liest ein Buch“, von léigh, „lesen“. Oft lässt sie sich auch als Passiv übersetzen: „ein Buch wird gelesen“. Ergänzt wird dieses Verbalsystem durch Partizipien sowie dem häufig verwendeten Verbalnomen (etwa vergleichbar mit den deutschen substantivierten Verben), welches auch anstelle eines sonst fehlenden Infinitivs verwendet wird.

Im Laufe der Entwicklung des Irischen wurde dessen ursprünglich synthetischer Bau zunehmend durch analytische Bildungen ersetzt. Beim Verb ist diese Entwicklung besonders gut zu erkennen, da heute ein Zustand besteht, in dem innerhalb eines Flexionsparadigmas analytische und synthetische Formen „durcheinander“ gebraucht werden. Die folgenden Tabellen zeigen dies für die Standardsprache, der Gebrauch bestimmter analytischer bzw. synthetischer Formen für die einzelnen Personen und Zeitformen ist jedoch in den Dialekten sehr unterschiedlich. Generell werden im Süden eher synthetische Formen, im Norden eher analytische Formen benutzt. [27]

Verb der Klasse 1 (einsilbiger Stamm) mit palatalem Auslaut: bris , „brechen“

Präsens Futur Präteritum Imperfekt Konditional Konj. Präs. Konj. Prät.
1. Sg. brisim brisfead, brisfidh mé bhriseas, bhris mé bhrisinn bhrisfinn brisead, brise mé brisinn
2. Sg. brisir, briseann tú brisfir, brisfidh tú bhrisis, bhris tú bhristeá bhrisfeá brisir, brise tú bristeá
3. Sg. briseann sé/sí brisfidh sé/sí bhris sé/sí bhriseadh sé/sí bhrisfeadh sé/sí brisidh/brise sé/sí briseadh sé/sí
1. Pl. brisimid, brisean muid brisfeam, brisfimid, brisfidh muid bhriseamar, bhris muid bhrisimis bhrisfimis briseam, brisimid brisimis
2. Pl. briseann sibh brisfidh sibh bhris sibh bhriseadh sibh bhrisfeadh sibh brisish/brise sibh briseadh sibh
3. Pl. brisid, briseann siad brisfid, brisfidh siad bhriseadar, bhris siad bhrisidís bhrisfidís brisid, brise siad brisidís
unpersönlich bristear brisfear briseadh bhristí bhrisfí bristear bristí

Verb der Klasse 2 (mehrsilbiger Stamm) mit nicht-palatalem Auslaut: ceannaigh , „kaufen“

Präsens Futur Präteritum Imperfekt Konditional Konj. Präs. Konj. Prät.
1. Sg. ceannaím ceannód, ceannóidh mé cheannaíos, cheannaigh mé cheannaínn cheannóinn ceannaíod, ceannaí mé ceannaínn
2. Sg. ceannaír, ceannaíonn tú ceannóir, ceannóidh tú cheannaís, cheannaigh tú cheannaíteá cheannófá ceannaír, ceannaí tú ceannaíteá
3. Sg. ceannaíonn sé/sí ceannóidh sé/sí cheannaigh sé/sí cheannaíodh sé/sí cheannódh sé/sí ceannaí sé/sí ceannaíodh sé/sí
1. Pl. ceannaímid, ceannaíonn muid ceannóimid, ceannóidh muid cheannaíomar cheannaímis cheannóimis ceannaímid ceannaímis
2. Pl. ceannaíonn sibh ceannóidh sibh cheannaigh sibh cheannaíodh sibh cheannódh sibh ceannaí sibh ceannaíodh sibh
3. Pl. ceannaíd, ceannaíonn siad ceannóid, ceannóidh siad cheannaíodar, cheannaigh siad cheannaídís cheannóidís ceannaíd, ceannaí siad ceannaídís
unpersönlich ceannaítear ceannófar ceannaíodh cheannaítí cheannóifí ceannaítear ceannaítí

Verneinungen werden mit der Partikel (im Präteritum meist níor ), Fragen mit der Partikel an (bzw. ar ) gebildet. Einige Verben kennen Suppletivstämme , zum Teil sogar bei positiven/negativen Formen: chuaigh tú „du gingst“, aber ní dheachaigh tú „du gingst nicht“.

Präpositionen

Präpositionen werden im Irischen in zwei Formen gebraucht, als einfache und als zusammengesetzte Präpositionen. Auffällig sind die konjugierten Präpositionen, die eine Sonderform der einfachen Präpositionen darstellen. Dabei verschmelzen diese mit einem Personalpronomen zu einem neuen Wort, das in den meisten Fällen jedoch lautliche Merkmale der Ausgangswörter enthält. Die Bedeutung der konjugierten Präposition ändert sich dann entsprechend: ar („auf“) zu „auf mir“, „auf dir“, „auf ihm“ oder „darauf“, „auf ihr“ usw.

ag (bei, an, um) ar (auf, an, um, zu, nach) le (mit, von) faoi (unter, von) do (zu, für)
1. Sg. agam orm liom fúm dom, domh
2. Sg. agat ort leat fút duit
3. Sg. mask. aige air leis faoi do, dó
3. Sg. fem. aici uirthi leithi (léi) fúithi di
1. Pl. againn orainn linn fúinn dúinn
2. Pl. agaibh oraibh libh fúibh daoibh, díbh
3. Pl. acu orthu leo fúthu dóibh

Zusammen mit Substantiven, einschließlich Namen, werden einfache Präpositionen jedoch als solche eingesetzt: ag an doras , „an der Tür“, ag Pádraig , „bei Pádraig“, im Gegensatz zu aige , „an ihm/diesem“ (der Tür) oder „bei ihm“ (Pádraig). Viele einfache Präpositionen führen zur Lenition des nachfolgenden Substantivs ( ar bhord , „auf einem Tisch“, von bord ) und in Verbindung mit dem Artikel zur Nasalierung ( ar an mbord , „auf dem Tisch“). Zusammengesetzte Präpositionen bestehen zumeist aus einer einfachen Präposition und einem Substantiv und regieren den Genitiv: in aghaidh na gaoithe , „gegen den Wind“, wörtlich „im Gesicht des Windes“. Personalpronomen erscheinen entsprechend im Inneren des Ausdrucks, so dass im Grunde Zirkumpositionen entstehen: in a haghaidh , „gegen sie“ (wörtlich „in ihrem Gesicht“; gaoth , „Wind“ ist feminin). Es existieren, anders als etwa im Deutschen („der Umstände halber“), keine Postpositionen .

Numeralien

Im Irischen existieren neben den gängigen Kategorien für Kardinal- und Ordinalzahlen noch abgewandelte Systeme für das Zählen von Gegenständen sowie von Personen. Eine Besonderheit sind die Zahlen 2 ( ) und 4 ( ceathair ), die, wenn sie von etwas Konkretem gefolgt werden, zu dhá und ceithre werden. Die Zahlen von 2 bis 10 führen außerdem zu Anlautmutationen. Die Verwendungsbeispiele zeigen Wörter mit den Grundformen ceann („Stück“), punt („Pfund“):

Kardinal-
zahl
Ordinal-
zahl
Zählen von
Gegenständen*
Zählen von
Personen*
1 a haon chéad aon (cheann/lámh/phunt) amháin, (ceann/lámh/punt) amháin duine, duine amháin
2 a dó dara, tarna, ath- dhá (cheann/láimh/phunt) beirt
3 a trí tríú trí (cheann~cinn/lámha/phunt) triúr
4 a ceathair ceathrú cheithre/ceithre (cheann~cinn/lámha/phunt) ceathrar
5 a cúig cúigiú cúig (cheann~cinn/lámha/phunt) cúigear
6 a sé séú sé (cheann~cinn/lámha/phunt) seisear
7 a seacht seachtú seacht (gceann~gcinn/lámha/bpunt) seachtar, mórsheisear
8 a hocht ochtú ocht (gceann~gcinn/lámha/bpunt) ochtar
9 a naoi naoú naoi (gceann~gcinn/lámha/bpunt) naonúr
10 a deich deichniú, deichiú deich (gceann~gcinn/lámha/bpunt) deichniúr
11 a haon déag aonú (ceann) déag aon (cheann/lámh/phunt) déag, (ceann/lámh/punt) déag aon duine déag, duine déag
20 fiche fichidiú, fichiú fiche (ceann/lámh/punt) fiche duine
21 a haon is fiche aonú (ceann) is fiche aon (cheann/lámh/phunt) is fiche, (ceann/lámh/punt) is fiche duine is fiche
24 a ceathair is fiche ceathrú (ceann) is fiche cheithre (cheann~cinn/lámha/phunt) is fiche ceathrar is fiche
100 céad céadú céad (ceann/lámh/punt) céad duine

* punt bedeutet „Pfund“, hier verwendet als typisches zählbares Substantiv, ceann bedeutet „Kopf“, kann jedoch auch zum Zählen unbestimmter Objekte verwendet werden. lámh bedeutet „Hand, Arm“. Ceann und lámh gehören zu den Substantiven, die nach Zahlen größer 2 stets im Plural ( cinn , lámha ) auftreten, und nach 2 stets im „Dual“ auftreten. Die angegebenen Wörter für gezählte Personen beinhalten die Information „Personen“ bereits: triúr heißt „drei Personen“. Genauere Bezeichnungen können angefügt werden: triúr peileadóirí , „drei Fußballer“

Numeralien stehen stets vor den Substantiven, auf die sie sich beziehen. Im Standardirischen müssen Substantive, die Zahlwörtern folgen, im Singular sein; in irischen Dialekten ist Singular und Plural möglich. Wenn für das Substantiv eine Singularform verwendet wird, tritt Lenition auf für die Zahlen 3 bis 6 und Eklipse für 7 bis 10. Wenn Plural verwendet wird, bleiben die Substantive in Kombination mit den Zahlwörtern für 3 bis 6 unverändert, aber Eklipse für 7 bis 10, wie in den folgenden Beispielen: [28]

trí chat (Singular, dt. ‚drei Katzen')
cúig chathaoir/cathaoireacha (Singular oder Plural, dt. ‚fünf Stühle')
naoi gcoinneal/gcoinnle (Singular oder Plural, dt. ‚neun Kerzen')

Die Zahlen 11–19 erhalten den zusätzlichen Bestandteil déag , entsprechend dem deutschen „-zehn“ ( a trí déag = dreizehn , trí phunt déag = dreizehn Pfund ).

Für die Bildung höherer Zahlen werden sowohl ein 10er- ( seachtó , 60) als auch ein 20er-System ( trí fhichid , 3 × 20) verwendet. Das 10er-System ist heute aufgrund der Verwendung im Schulsystem jedoch gängiger. Gezählte Gegenstände/Personen werden zwischen Einer- und Zehnerstelle gesetzt: dhá bhord is caoga , „52 Tische“, wörtlich „zwei Tisch und fünfzig“. Die Angabe des Gezählten erfolgt zumeist im Singular.

Syntax

Die Syntax des neutralen Satzes verlangt eine relativ feste Satzgliedfolge. Von dieser kann jedoch stark abgewichen werden, um den Fokus und die Bedeutung des Satzes zu nuancieren. Wie bei allen inselkeltischen Sprachen ist die neutrale Satzstellung Verb-Subjekt-Objekt . Fragen werden durch vorangestellte Partikeln gebildet, so dass die Satzgliedstellung unverändert bleibt:

 • Déanann sé an obair. („Er macht die Arbeit.“, wörtl. „Macht er die Arbeit.“)
 • An ndéanann sé an obair? („Macht er die Arbeit?“, wörtl. „ Partikel -macht er die Arbeit?“)

Alle semantisch eigenständigen Satzglieder können durch Satzumbau jedoch nach vorne gestellt werden, um den Fokus des Satzes zu ändern. Ein neutraler Satz lautet beispielsweise:

 • Rinne mé an obair leis an athair inné. („Ich machte gestern die Arbeit mit dem Vater.“, wörtlich „Machte ich die Arbeit mit dem Vater gestern.“)

Der Satz kann jedoch wie folgt umgestellt werden:

 • An obair a rinne mé leis an athair inné. („die Arbeit“ im Fokus)
 • Mise a rinne an obair leis an athair inné. („ich“ im Fokus)
 • (Is) leis an athair a rinne mé an obair inné. („mit dem Vater“ im Fokus)
 • Inné a rinne mé an obair leis an athair. („gestern“ im Fokus).

Direkte Pronominal objekte stehen gewöhnlich am Satzende.

 • Chonaic mé ar an tsráid é. („Ich sah ihn auf der Straße.“, wörtl. „Sah ich auf der Straße ihn.“)

Mit einer Nominalphrase als Objekt wird hingegen die normale Satzgliedfolge VSO eingehalten:

 • Chonaic mé an fear ar an tsráid. („Ich sah den Mann auf der Straße.“, wörtl. „Sah ich den Mann auf der Straße.“)

Textbeispiele

Eine Lesung auf Irisch (von einer Mutterspracherin)
Gedenktafel an den Osteraufstand 1916 in Tuamgraney , County Clare : Text auf Englisch (links) und Irisch (rechts).

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1

Irisch in moderner Orthographie

Airteagal 1.

Saolaítear gach duine den chine daonna saor agus comhionann i ndínit agus i gcearta. Tá bua an réasúin agus an choinsiasa acu agus ba cheart dóibh gníomhú i dtreo a chéile i spiorad an bhráithreachais.

Aussprache (Aran-Inseln)

/sˠiːɫiːtʲəɾˠ gˠaːx dˠɪnʲə dʲənʲ çɪnʲə dˠiːnə sˠiːɾˠ əsˠ kˠoːɪnˠənˠ ə nʲiːnʲətʲ əsˠ ə gʲæːɾˠtˠə. tˠɑː bˠuːə ə ɾˠeːsˠuːnʲ əsˠ ə xʌnʲʃəsˠə aːkˠəbˠ əsˠ bˠə çæːɾˠtˠ dˠoːbʲ gʲɾʲiːvuː ə dʲɾʲoː ə çeːlʲə ə sˠpʲɪrˠədˠ ə vˠɾˠɑːrʲəxəʃ./

Vaterunser

Transkription des Irischen (Dialekt von Coolea)

Ár n-Athair atá ar neamh go naomhuighthear t'ainm, go dtagaidh do ríoghdhacht, go ndéintear do thoil ar an dtalamh mar a déintear ar neamh.

Aussprache

/ɑːr nahirʲ əˈtɑː erʲ nʲav gə neːˈviːhər tanʲimʲ, gə dɑgigʲ də riːxt, gə nʲeːnʲtər də holʲ erʲ ə daləv mɑr ə dʲeːnʲtʲər er nʲav./

Deutsche Interlinearübersetzung

Unser Vater der-ist auf Himmel dass sei-geheiligt dein-Name, dass komme dein Reich, dass werde-gemacht dein Wille auf der Erde wie welches werde-gemacht auf Himmel.

Heutiges Standardirisch

Ár nAthair atá ar neamh go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.

Sprichwort

Transkription des Irischen (Dialekt von Coolea und heutiger Standard)

Is maith í comhairle an droch-chomhairligh.

Aussprache

/is mɑh iː koːrˈlʲiː ən droˈxoːrligʲ./

Deutsche Übersetzung

Ist gut sie Rat des schlecht-Beraters. = Gut ist der Rat eines schlechten Beraters. ( comhairle , „Rat“, ist weiblich)

Beide Textausschnitte basieren auf Feldaufnahmen aus den 1930er oder 1940er Jahren aus West Cork . Die Transkriptionen wurden von Brian Ó Cuív vorgenommen und 1947 veröffentlicht. [29]

Literatur

Allgemeine Beschreibungen und Grammatiken, Geschichte

 • Martin J. Ball, Nicole Müller (Hrsg.): The Celtic Languages , 2. Auflage. Routledge, London/New York 2010, ISBN 978-1-138-96999-5 .
 • Mícheál Ó Siadhail: Modern Irish: Grammatical structure and dialectal variation. Cambridge University Press 1989, ISBN 0-521-37147-3 .
 • Martin Rockel: Grundzüge einer Geschichte der irischen Sprache. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wien 1989, ISBN 3-7001-1530-X .

Lehrbücher

Wörterbücher

 • Thomas F. Caldas, Clemens Schleicher: Wörterbuch Irisch-Deutsch. Helmut Buske, Hamburg 1999, ISBN 3-87548-124-0 .
 • Lars Kabel: Irisch-Gälisch. Wort für Wort (= Kauderwelsch . Band   90 ). 9. Auflage. Reise-Know-How-Verlag Rump, Bielefeld 2013, ISBN 978-3-89416-797-4 .
 • Alexey Shibakov: Irish Word Forms / Irische Wortformen (Book I) . epubli, Berlin 2017, ISBN 978-3-7450-6650-0 .
 • Alexey Shibakov: Irish Word Forms / Irische Wortformen (Book II) . epubli, Berlin 2017, ISBN 978-3-7450-6652-4 .

Dialekte

Irischsprachige Literatur

 • Desmond Durkin-Meisterernst: Neuirisches Lesebuch. Texte aus Cois Fhairrge und von den Blasket Inseln. Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-89500-602-9

Weblinks

Commons : Irische Sprache – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Irische Wörterbücher – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Constitution of Ireland – Bunreacht na hÉireann (Text der irischen Verfassung auf Englisch; dort allerdings „first official language“, nicht „main official language“) (PDF; 205 kB)
 2. EG Ravenstein, „On the Celtic Languages of the British Isles: A Statistical Survey“, in Journal of the Statistical Society of London , vol. 42, no. 3, (September, 1879), S. 584
 3. ua Davies, Norman: The Isles. A History , Oxford University Press 1999. ISBN 0-19-514831-2
 4. Rockel 1989, S. 49–50
 5. Rockel 1989, S. 56–57
 6. Rockel 1989, S. 64–70
 7. Rockel 1989, S. 82
 8. Máirtín Ó Murchú, „Aspects of the societal status of Modern Irish“, in The Celtic Languages , London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-01035-7
 9. Central Statistics Office Ireland: Census 2006 – Volume 9 – Irish Language ( Memento vom 19. November 2007 im Internet Archive ) (PDF)
 10. Census 2016 Summary Results – Part 1 – CSO – Central Statistics Office ( en ) In: Cso.ie . Abgerufen am 29. Juli 2017.
 11. Brian Ó Broin: Schism fears for Gaeilgeoirí. In: The Irish Times . 16. Januar 2010, archiviert vom Original am 16. Februar 2018 ; abgerufen am 16. Februar 2018 .
 12. O'Rahilly 1932, passim
 13. Ó Siadhail 1989, S. 318
 14. Ó Siadhail 1989, S. 165–66
 15. Dónall P. Ó Baoill: Irish . In: Martin J. Ball, Nicole Müller (Hrsg.): The Celtic Languages , 2. Auflage. Routledge, London/New York 2010, ISBN 978-1-138-96999-5 , S. 164–165.
 16. Ó Siadhail (1985), S. 12
 17. Dónall P. Ó Baoill: Irish . In: Martin J. Ball, Nicole Müller (Hrsg.): The Celtic Languages , 2. Auflage. Routledge, London/New York 2010, ISBN 978-1-138-96999-5 , S. 166–168.
 18. Dónall P. Ó Baoill: Irish . In: Martin J. Ball, Nicole Müller (Hrsg.): The Celtic Languages , 2. Auflage. Routledge, London/New York 2010, ISBN 978-1-138-96999-5 , S. 173–174.
 19. Ó Siadhail 1989, S. 39
 20. Quiggin 1906, S. 9
 21. Mícheál Ó Siadhail: Lehrbuch der irischen Sprache. Buske, Hamburg 1985. – S. 27, gibt nur letztere Aussprache im Dialekt von Galway
 22. Ó Siadhail (1985), S. 19
 23. Darstellung nach Mícheál Ó Siadhail: Lehrbuch der irischen Sprache. Buske, Hamburg 1985
 24. Ó Siadhail: Lehrbuch der irischen Sprache. S. 49
 25. Späteste Quelle mit Angaben eigener Dualformen: Myles Dillon & Donncha Ó Cróinín: Teach Yourself Irish. English Universities Press, London 1961. S. 72f.
 26. Ailbhe Ó Corráin, „On verbal aspect in Irish with particular reference to the progressive“. Miscellanea Celtica in Memoriam Heinrich Wagner, Uppsala 1997
 27. O'Rahilly 1932, S. 219
 28. Dónall P. Ó Baoill: Irish . In: Martin J. Ball, Nicole Müller (Hrsg.): The Celtic Languages , 2. Auflage. Routledge, London/New York 2010, ISBN 978-1-138-96999-5 , S. 179.
 29. Brian Ó Cuív. The Irish of West Muskerry: A Phonetic Study . Dublin Institute for Advanced Studies, 1947. ISBN 0-901282-52-9