Jeruzalem

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Jeruzalem
wapen van Jeruzalem
Vlag van Jeruzalem
Jeruzalem
Basis data
Hebreeuws : ירושלים
arabisch : القدس
Staat : Israël Israël Israël
Wijk : Jeruzalem
Coördinaten : 31 ° 47' N , 35 ° 13' E Coördinaten: 31 ° 46 ′ 45 ″ N , 35 ° 13 ′ 25 ″ E
Gebied : 125,2 km²
Bewoners : 919.438 (vanaf: 2018) [1]
Bevolkingsdichtheid : 7.344 inwoners per km²
- Grootstedelijk gebied : 1.700.000 (2018)
Gemeenschapscode : 3000
Tijdzone : GMT + 2
Telefooncode : (+972) 02
Postcode : 91000-91999
Gemeenschapstype: Grote stad
burgemeester : Moskee leeuw
Website :
Jeruzalem, Israel)
Jeruzalem (31 ° 46 ′ 45 ″ N, 35 ° 13 ′ 25 ″ E)
Jeruzalem

Jeruzalem ( Hebreeuws Audiobestand / audiovoorbeeld ירושלים ? / ik Jeroesjalayim [ jeʁuʃa'lajim ]; Arabisch القدس , DMG Ūršalīm al-Quds 'Jeruzalem het heiligdom', beter bekend onder de korte vorm القدس , DMG al-Quds 'het heiligdom'; [2] oud Grieks Ἱεροσόλυμα Hierosólyma [n. pl.] of Ἰερουσαλήμ Ierousalḗm [v., Indecl.]; Latijnse Hierosolyma [n. pl. of v.sg.], Hierosolymae [v. pl.], Hierusalem of Jeruzalem [n., indecl.]) is een stad in het Judese gebergte tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee met ongeveer 925.000 inwoners. [3]

Veel culturen van oudheid en moderniteit ontmoeten elkaar in Jeruzalem. De oude stad is verdeeld in de Joodse , Christelijke , Armeense en Moslim wijk en is omgeven door een vestingmuur uit de Ottomaanse periode.

De politieke status van de stad is internationaal controversieel en maakt deel uit van het conflict in het Midden-Oosten . Jeruzalem werd in 1980 gesticht door Israël , dat de hele stad beheerst door de Jeruzalemwet tot aan haar verenigde en ondeelbare hoofdstad verklaard, maar als zodanig alleen door de Verenigde Staten , Guatemala , Honduras en Nauru [4] [5] erkend. Jeruzalem is de thuisbasis van de president , de Knesset en het Hooggerechtshof als onderdeel van het Israëlische politieke systeem , de Hebreeuwse Universiteit opgericht in 1918, het Yad Vashem Holocaust- monument en de Israëlische Nationale Begraafplaats op de berg Herzl . Tot de Zesdaagse Oorlog (1967) stond alleen West-Jeruzalem onder Israëlisch bestuur; Oost-Jeruzalem , dat de thuisbasis is van belangrijke religieuze plaatsen van het jodendom , het christendom en de islam , wordt door gematigde Palestijnse organisaties opgeëist als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat , terwijl radicale Palestijnse organisaties de hele stad als hoofdstad eisen.

Achternaam

Historisch gezien heeft de stad verschillende namen gehad. In Egyptische teksten van veroordeling uit de 19e en 18e eeuw voor Christus De eerste letterreeks Ꜣw-šꜢ-mm verschijnt als de naam van deze stad. Het werd waarschijnlijk uitgesproken als (j of u) ruschalimum . In de Amarna-brieven uit de 14e eeuw voor Christus Ú-ru-sa-lim is gedocumenteerd in de Assyrische annalen van Sanherib , die de stad regeerde in de 8e eeuw voor Christus. Belegerd, ur-sa-li-im-mu . De meest voorkomende in het Hebreeuws en Aramees en de oudste vorm is yrwšlm, jeruschalem, daarnaast is een korte vorm yršlm en nog kortere SLM oud bezet.

De betekenis van de naam is waarschijnlijk "stichting (yru) van [god] Shalim" of mogelijk "paleis / stad (ūru) van Shalim". Shalim was de Kanaänitische godheid van de schemering, mogelijk de beschermheilige van de stad. [6] De nog steeds populaire interpretatie van de naam door de rabbijnen als "Stad van Vrede (šalom)" is een volksetymologie . Volgens dit zou de korte vorm van de stadsnaam Salem (שלם šhālêm ) ( Gen 14,18 EU ) gerelateerd zijn aan het Hebreeuwse woord shalom (שלום = "vrede, redding"). De Hebreeuwse naam Yerushalayim, die tegenwoordig gebruikelijk is, is een plechtige dubbele vorm en verscheen pas in de tijd van de tweede tempel. Deze vorm werd later door de Masoreten als bijbelse lezing bepaald. [7]

Poëtische en religieuze titels zoals de bijbelse naam Sion of Heilige Stad verwijzen naar Jeruzalem als de stad van de enige echte God die door joden en christenen wordt aanbeden.

verhaal

Vroeger

De oudst bekende sporen van menselijke bewoning in het huidige stedelijke gebied zijn keramische opgravingen uit de kopertijd (rond 4500-3150 voor Christus) in rotsholten op de zuidoostelijke heuvel. Uit de vroege bronstijd I-II (3150-2650 voor Christus) is een grot met graven boven de Gihon-bron bekend, evenals twee grote huizen op de oostelijke helling van de zuidoostelijke heuvel. Dan volgt er blijkbaar een nederzettingskloof van de Vroege Bronstijd III tot de Midden Bronstijd I. In de Midden Bronstijd IIA (2000-1750 v. Chr.) werd de versterkte stedelijke nederzetting Uruschalimum / Urusalim gebouwd op de zuidoostelijke heuvel. De Gihon-bron was omsloten met een muur en kreeg een bassin; het Warren Tunnel System werd in deze tijd ook gemaakt. [8e]

De Amarna-brieven uit de tijd van farao Achnaton (Amenophis IV.) bewijzen dat de stadsgouverneur Abdi-Hepa van Urusalim betrokken was bij conflicten met Habiru en andere stadsbestuurders.

De Tenach , de Hebreeuwse Bijbel , bevat informatie over de begintijd van de stad Jeruzalem. Vaak is er geen buitenbijbelse bevestiging voor hen, ook geen archeologische, en ze ontstonden in de vorm die vandaag pas eeuwen na de beschreven gebeurtenissen wordt overgeleverd. Volgens Ri 1,21 EU en Jos 15,63 EU behoorde de stad ten tijde van de verovering toe aan de Jebusieten en aan de rechter Lut (rond 1400-1000 v.Chr.), in wiens buurt de Israëlieten uit de stam Benjamin en Juda geregeld. De plaats heette toen ook Jebus ; de Israëlieten noemden hem een Jebusiet of "stad van vreemdelingen" ( Ri 19,10ff. EU ). Volgens Jos 10 EU en Jos 18,16 EU vormden hun koningen oorlogscoalities met andere tegenstanders van de Twaalf Stammen van Israël . Na Ri 1.8 EU veroverde en verwoestte de stam Juda de stad als opmaat naar de verovering van Kanaän. Deze verklaring is in tegenspraak met Ri 1,21 EU , volgens welke de Benjaminieten de Jebusieten niet verdreven, maar vredig naast hen bleven, en 2 Sam 5,6ff. EU waarna alleen koning David Jeruzalem veroverde op de Jebusieten. Ri 1,8 wordt daarom beschouwd als een ahistorische, redactionele noot die later is toegevoegd. [9]

David veroverde Jeruzalem volgens 1 Sam 16ff. EU pas nadat hij zijn voorganger koning Saul had verdreven , de naburige volkeren van de Amalekieten en Filistijnen had verslagen en toen ook als hun koning werd erkend door de stammen van Israël die er niet bij betrokken waren ( 2 Sam 5: 1-5 EU ) . Daarna zou hij rond 1000 voor Christus zijn regeringszetel zijn. Van Hebron tot Jeruzalem, dat ongeveer halverwege het noorden en het zuiden van Israël lag en waaraan geen enkele stam van de Israëlieten eerder aanspraak had gemaakt op eigendom. Vanaf dat moment noemde hij de stad de "Stad van David ". Dus maakte hij Jeruzalem de hoofdstad van zijn grote rijk . Toen hij naar verluidt de Ark des Verbonds , die de eerdere veldtochten van de Israëlieten als een beweegbare JHWH-troon vergezelde, had overgedragen, werd de stad ook het religieuze centrum van zijn rijk. In die tijd lag het stadscentrum ten zuiden van de huidige oude stad in de Hinnom-vallei , de plaats van de latere tempel op een heuvel ten noorden van de stad in die tijd.

Tijd van de eerste tempel

Huis van Ahiel in de Stad van David, een residentie van de hogere klasse uit de tijd van de Eerste Tempel

Davids zoon Salomo (rond 969-930) bouwde een paleis en de eerste tempel voor JHWH , die David had gepland, volgens 1 Koningen 8 EU . Na de dood van Salomo (926 v. Chr. wordt verondersteld het jaar van zijn dood te zijn) en de verdeling van het koninkrijk in de staten Juda (zuiden) en Israël (noorden), werd Jeruzalem de hoofdstad van het zuidelijke koninkrijk Juda . In het noordelijke koninkrijk Israël werd de tempelcultus in Jeruzalem afgewezen: onder de Omrids was Israël, met het centrum in Samaria, economisch en militair superieur aan het zuidelijke koninkrijk. Het kan worden aangenomen dat Jeruzalems claim op een unieke positie als het meest vooraanstaande of zelfs het enige politieke en spirituele centrum van de Israëlieten, dat later in de Bijbel werd beweerd, nog niet was uitgevoerd.

Koningin Athalia (845-840) aan de verering van Baal hebben in de tempel ingevoerd. Assyrische goden zijn mogelijk ook vereerd onder koning Achaz (741-725). Volgens het bijbelse verslag wijdde Hizkia (725-697) de tempel opnieuw toe aan JHWH en verzekerde hij de stad met muren en de watervoorziening ervan via de Hizkia-tunnel . Aangenomen wordt dat de toestroom van vluchtelingen uit het noordelijke Reich van Israël na de vernietiging door de Nieuwe Assyriërs (722/720) leidde tot een bloei van de stad Jeruzalem en een stadsuitbreiding naar het westen. Joschija (638-609) voerde een cult-centralisatie door in zijn koninkrijk: de tempel van Jeruzalem was voortaan de enige legitieme plaats van aanbidding van de god JHWH. [10]

Nebukadnezar II veroverde Jeruzalem voor het eerst in 597 en opnieuw in 586 voor Christus. Chr .; De eerste keer dat hij de Joodse bovenlaag leidde in gevangenschap ( Babylonische ballingschap ) en Zedekia aanstelde als een vazalkoning. Na zijn breuk met de Babyloniërs liet Nebukadnezar 586 v.Chr. Jeruzalem en zijn tempel verwoest en de overblijfselen van de heersende klasse, waaronder Zedekia, in ballingschap leidde. [12]

Tweede tempeltijd

Na de verovering van Babylon stond de Perzische koning Cyrus II met het Cyrus Edict toe dat de Joden daar in 538 v.Chr. verbannen werden. De thuiskomst en de herbouw van hun tempel, die tientallen jaren duurde. Jeruzalem was de hoofdstad van de Perzische provincie Yehud . "In termen van architectuurgeschiedenis kan dit tijdperk in Jeruzalem slechts schaars worden gedocumenteerd door de overblijfselen van muren, een poortsysteem en kleine vondsten." ( Max Küchler ) [13]

Onder de suprematie van de Ptolemaeën en later de Seleuciden was Jeruzalem en het omliggende gebied een tempelstaat die werd geregeerd door de Joodse hogepriester. 169 v.Chr BC Antiochus IV veroverde Jeruzalem en plunderde de tempel. In 168 veroverde generaal Apollonios opnieuw de stad, verwoestte de muren en bouwde een kasteel (Akra) om de inwoners onder controle te houden. Een ringschool en een ephebeion, alleen gedocumenteerd in de literatuur, staan ​​als nieuwe gebouwen voor de conflictgevoelige hellenisering van de hogere klasse. In de tempel werd een cultus van Zeus Olympios (geïdentificeerd met JHWH) ingesteld. [14] Door de Romeinse druk op de Seleuciden konden hun onderdanen in Judea met succes vechten voor vrijheid en een onafhankelijke staat stichten met de hoofdstad Jeruzalem. Onder Simon Maccabeus (143/2-135/4), "werd het juk van de heidenen van Israël weggenomen" ( 1 Makk 13.41 EU ). De Akra, een symbool van Seleucidische controle, viel in 141. Na de invasie van Antiochus VII moest Jeruzalem zich overgeven en werden de kronen van de muren met de grond gelijk gemaakt. Interne Syrische conflicten maakten het mogelijk om de strijd voor onafhankelijkheid voort te zetten, dus het fort van Baris werd ten noorden van de tempel gebouwd. Tijdens het bewind van Alexander Jannaios , koning en hogepriester in één persoon (103-76), bereikte de Hasmonese staat het hoogtepunt van zijn macht. Gelijktijdig met de uitbreiding van Rome in de Levant nam ook de macht van de Hasmoneërs af. In 63 v.Chr Pompey veroverde Jeruzalem en bezocht de tempel zonder deze te vernietigen. Jeruzalem zonk vervolgens weg in een zijrivierdistrict met een aristocratische regering. [15]

Graf van Jason in het Rechavia- district, Maccabees-periode

Hasmonean Jeruzalem werd gekenmerkt door een aantal bouwprojecten: [16]

 • Uitbreiding van het tempelgebied naar het zuiden en verbinding ervan door een brug met de bovenstad. In deze bovenstad bouwde de priesterlijke aristocratie luxueuze huizen;
 • Uitbreiding van het stedelijk gebied naar het westen en ontwikkeling van de gehele zuidwestelijke heuvel ("upper market") als gevolg van de bevolkingsgroei;
 • Bouw van de stadsmuur (1e en 2e muur, de laatste op de lijn van de Suq Chan ez-periode );
 • De eerste graven van de aristocratische families van Jeruzalem werden gebouwd in de Kidron-vallei.

Onder het bewind van Herodes de Grote (30 v. Chr. tot 4 v. Chr.), die Judea regeerde als een Romeinse klantkoning, werd Jeruzalem uitgebreid tot een Joodse metropool en tegelijkertijd tot een Hellenistisch-Romeinse koninklijke stad. De Herodiaanse Tempel was het meest ambitieuze project van zijn belangrijkste gebouwen. Het grote tempelplatform, dat ook als forum kon worden gebruikt, domineerde het stadsbeeld en was door monumentale trappen en bruggen verbonden met de woonwijken in het zuiden en westen. "Het dominante religieuze centrum in het oosten van de stad kwam in het westen overeen met het koninklijk paleis met zijn fort met drie torens en het prachtige mausoleum aan de westkant van de Hinnom-vallei." [17] Deze metropool en zijn tempel werden in 70 AD aan het einde van de Joodse oorlog verwoest door Titus , de Joodse bevolking vermoord, tot slaaf gemaakt of verdreven. [17]

Onder Rome en Byzantium

Hadrian's munten ter herdenking van de oprichting van Aelia Capitolina. Voorzijde: hoofd van Hadrianus naar rechts. Achterzijde: span ossen naar rechts. Opschrift: COL (onia) AEL (ia) KAPIT (olina) COND (ita), over de vestiging van de kolonie Aelia Capitolina. De koloniegrenzen waren gemarkeerd met een symbolische groef ( sulcus primigenius ). [18]

Op de plaats van de stad Jeruzalem, die in 70 werd verwoest, bevond zich een militair kamp van de Legio X Fretensis en waarschijnlijk ook een kleine civiele nederzetting (ambachtslieden, handelaren, herbergiers). [19]

Hadrianus bezocht de plaats in 130 als onderdeel van een reis door de oostelijke provincies van het rijk en stichtte een Romeinse kolonie op de plaats van Jeruzalem, die hij (Colonia) Aelia Capitolina noemde , Aelius was de middelste naam van Hadrianus en Capitolina verwijzend naar het Romeinse Capitool Heuvel , het centrum van aanbidding van de belangrijkste Romeinse god Jupiter . Deze naamgeving toont het nauwe verband tussen de cultus van de heerser en de cultus van Jupiter of Zeus, zoals het typerend was voor het bewind van Hadrianus. In feite was de bouw al in volle gang toen Hadrianus deze oprichtingshandeling uitvoerde. Op zich was het stichten van de kolonie een welwillend gebaar (inwoners kregen het Romeinse staatsburgerschap en aanverwante voordelen) en mogelijk verwelkomd door een gelijkgesteld deel van de bevolking. Voor grote delen van de Joodse bevolking was de bouw van een heidense stad met bijbehorende tempels en openbare gebouwen op de plaats van Jeruzalem echter volkomen onaanvaardbaar; dit was de reden voor de opstand van Bar Kochba . De opstand escaleerde uit het interne Joodse conflict tussen voor- en tegenstanders van assimilatie. [20]

Hoewel de rebellen Aelia Capitolina op geen enkel moment onder controle konden krijgen, [21] was het gebied rond de stad het kerngebied van de opstand. De Romeinse oorlogsvoering verwoestte dit gebied zo erg dat het pas in de late oudheid herstelde, en dit beïnvloedde de ontwikkeling van de stad, die in dit opzicht niet voldeed aan de verwachtingen van Hadrianus. [22] Oude christelijke auteurs getuigen dat Hadrianus de Joden de toegang tot de stad had ontzegd op straffe van de dood. Hoewel een dergelijk verbod niet wordt genoemd door Cassius Dio , de belangrijkste bron voor de Bar Kochba-opstand, of door rabbijnse literatuur, wordt het historisch waarschijnlijk geacht. [23] Aelia Capitolina had geen stadsmuren; de ingangen werden echter architectonisch gemarkeerd door poorten (de Ecce Homo-boog is een van deze poorten). Het economische centrum van Aelia bevond zich in wat nu de christelijke wijk is, en hier bevonden zich de belangrijkste heiligdommen, waaronder de tempel van Jupiter. De verwoeste Herodiaanse Tempel bleef echter als een ruïne buiten de stad. Mogelijk moet hij worden opgenomen in een toekomstige stadsuitbreiding, die toen niet plaatsvond vanwege de nasleep van de Bar Kochba-opstand. [24] Echte overheidsgebouwen ontbraken omdat de provinciehoofdstad niet hier maar in Caesarea Maritima lag. De hoofdassen van Aelia Capitolina zijn vandaag de dag nog steeds te zien in het wegennet van de oude stad van Jeruzalem. [25]

Onder keizer Constantijn en zijn opvolgers werd Jeruzalem herbouwd tot een christelijke stad. De verandering van het stadsbeeld vond plaats in verschillende fasen en in samenhang met dogmatische ontwikkelingen: [26]

Oudste bewaard gebleven cartografische weergave van Jeruzalem op de mozaïekkaart van Madaba , 6e eeuw.
 • Na het Eerste Concilie van Nicea (325) werd de Anastasis (" kerk van het Heilig Graf ") gebouwd op de plaats van de opstanding van Jezus Christus en de kerk van Eleona op de Olijfberg op de plaats van zijn hemelvaart;
 • Na het Eerste Concilie van Constantinopel (381) werd de zuidwestelijke heuvel voorzien van christelijke herdenkingsplaatsen (waaronder de kerk Hagia Sion als de "moeder van alle kerken");
 • In verband met de concilies van Efeze (431) en Chalcedoon (451) werden in de Kidron-vallei en op de Olijfberg heilige plaatsen gecreëerd, die gewijd waren aan het leven van Maria of het lijden van Christus.

Jeruzalem beleefde een economische bloei door de bedevaart. Omdat de Legio X Fretensis inmiddels was verplaatst naar Eilat/Aqaba, kwam het zuidelijke deel van de stad beschikbaar voor wederopbouw. De Madaba-kaart (6e eeuw, foto) geeft een gedetailleerd beeld van het Byzantijnse Jeruzalem: Links zie je de Stefanuspoort (vandaag Damascuspoort ) en aan de stadszijde daarachter een plein met een zuil, van waaruit twee straten met zuilengangen leiden af. De centrale straat die de stad in tweeën deelt is de Cardo maximus (vandaag Suq Chan ez periode , in het verlengde van Suq al-Aṭṭarin), in het midden de Anastasis (Heilig Grafkerk). Bovenaan loopt de Cardo secundus (vandaag Tariq Al Wad ), waarvan de Decumanus aftakt en naar de oostelijke poort leidt (tegenwoordig de Leeuwenpoort ). [27]

Onder de Sassaniden

De Sassanidische heerser Chosrau II viel Palestina binnen rond 613 tijdens de Romeins-Perzische oorlog (602-628). De Palestijnse Joden verwelkomden de Sassaniden als bevrijders en kwamen in opstand tegen Byzantium. [28] In juli 614 veroverden de Sassaniden Jeruzalem (vernietiging van de kerk van het Heilig Graf, de kerk van Hagia Sion, de kerk van Nea Maria en de Ascension Rotunda op de Olijfberg [29] ) en droegen het bestuur van Jeruzalem over aan de Joodse bevolking tot 617, maar daarna weer aan de Christen. De exacte processen kunnen vanwege de moeilijke bronsituatie niet worden gereconstrueerd, er is een merkbare religieuze haat tussen de twee bevolkingsgroepen, waarschijnlijk voorbereid door christelijke anti-joodse wetgeving. De enige aanwijzing is een christelijk massagraf bij de Mamilla-vijver. [30] Volgens Antiochus Strategios werd de christelijke bevolking geselecteerd zolang ze de verovering van de stad hadden overleefd: de jonge mensen en ambachtslieden werden naar Perzië gedeporteerd, de rest werd gedood in de mummievijvers; een Byzantijnse kapel herdacht later deze doden. [31] Zacharia , de patriarch van Jeruzalem, behoorde tot de gedeporteerden. [32] De onrust kan verband houden met de moord op de Joodse militieleider en kandidaat voor de Messias Nehemia ben Huschiel , [33] wat zou kunnen hebben geleid tot plannen voor een nieuwe tempel die na de Perzische verovering zou worden gebouwd, en mogelijk zelfs om de offercultus te herstellen. [28] In ieder geval lieten de Sassaniden de Joden aanvankelijk toe om zich in Judea en Jeruzalem te vestigen. 617/18 verboden de Sassaniden de Joden echter opnieuw om Jeruzalem binnen te komen, mogelijk vanwege aanhoudende problemen met opstandige groepen [30] of als gevolg van een strategische heroriëntatie van het Sassanidische beleid van verovering, dat opnieuw een sterkere verwijzing naar Byzantium zocht . [33]

In 629 viel Jeruzalem terug naar Byzantium na de overwinning van de Oost-Romeinse keizer Herakleios . Ondanks keizerlijke beloften waren er nieuwe slachtingen, dit keer door Grieken tegen Joden. [28] [33] Als gevolg van de renovaties door Perzische en Byzantijnse klanten, werd de vernietiging van 614 hersteld toen het leger van kalief Omar Jeruzalem innam. [34]

Onder de Omajjaden

Koepel van de Rots
Bronzen munt geslagen onder de Omajjaden kalief Abd al-Malik in Jeruzalem. Voorzijde: Profeet Mohammed met zwaard. [35] Links, Mohammed . Juist, Rasul Allah (profeet van God). Keerzijde: hoofdletter M met links Iliya (Jeruzalem) en rechts Filastin (Palestina). [36] Jeruzalem werd onder de Omajjaden Iliya (إلياء) genoemd. De naam is afgeleid van de Romeinse oude naam Aelia Capitolina .

In de loop van de islamitische verovering van de Levant kwamen legers van de islam, die een paar jaar eerder waren opgericht, naar Palestina. In 637 belegerde een Arabisch leger onder generaal Abū ʿUbaida ibn al-Jarāh de stad namens de kalief Umar en kon het na zes maanden innemen door de overgave van de Byzantijnse verdedigers. De patriarch van Jeruzalem Sophronius (560–638) was verzekerd dat de christelijke bevolking van de stad de stad mocht verlaten, ook al deden slechts enkelen dat. Jeruzalem werd bestuurd door islamitische gouverneurs en christelijke patriarchen; de Joodse bevolking mocht terugkeren naar de stad. Ze bouwden hun eigen wijk rond de westelijke muur van de Tempelberg, die tot 1099 bestond. [37] Het keerpunt in het stadsbeeld is echter niet het jaar van de islamitische verovering, maar de zware aardbeving van 748/749. [38]

In de eerste eeuw van islamitische heerschappij werd Jeruzalem gecontroleerd door de Omajjaden- dynastie, die sinds 639 de islamitische gouverneurs van Syrië had geleverd en, in de onrust na de dood van de eerste Omajjaden- kalief Uthman , het erfelijke kalifaat stichtte met kalief Muawiya, die werd uitgeroepen in Damascus in 660. Muawiya verplaatste de residentie van de kalief naar de Syrische hoofdstad Damascus. Onder zijn opvolgers van de Omajjaden-zijlijn van de Marwaniden , verschoof de focus van het Omajjaden-rijk uiteindelijk rond 680 naar Syrië en Palestina.

Jeruzalem werd omgevormd tot een islamitische stad: voor het eerst na de verwoesting in het jaar 70 werden de muren van het tempelgebied hersteld en werd het Herodiaanse tempelplatform geclaimd voor de islam. In een eerste fase nam de islamitische ontwikkeling de joods-christelijke “tradities van de Tempel van Salomo, van de eerste steen van de wereld ( ʾeven schetijah ), van de paradijselijke plaats van vruchtbaarheid en de goddelijke aanwezigheid ( schechinah )” over, maar deze bestonden al in de eerste eeuw nadat de voltooiing van de Rotskoepel (rond 692) op de achtergrond werd gezet door een waarlijk islamitische traditie: de korte toespeling in soera 17.1 van een nachtelijke reis van de profeet Mohammed vanuit de “heilige moskee” in Mekka naar een "verre moskee" en dat in soera 17.1 een hemels uitzicht ( miʿradsch ) van de profeet suggereerde, bepaalde vanaf dat moment de moslimontvangst van de Tempelberg. [39] Er zijn ook aanwijzingen dat er in de tijd van al-Malik islamitische riten op de rots werden uitgevoerd, die anders alleen op de Ka'aba in Mekka plaatsvonden. [40] Abd al-Malik creëerde in Jeruzalem een ​​religieus tegenwicht tegen het Mekkaanse kalifaat onder ' Abdallāh ibn az-Zubair met wie hij in de burgeroorlog was.

Onder de Abbasiden

Bronzen munt geslagen in Jeruzalem onder de Abbasidische kalief al-Ma'mūn in 832 na Christus. Dit is de enige bekende Abbasidische munt met de islamitische religieuze aanduiding al-Quds (heiligheid of heilige plaats) voor Jeruzalem. [41]

In 750 werden de Omajjaden omvergeworpen en verdreven door de Abbasiden , die als religieuzer ascetisch werden beschouwd. De enige Oemayyadse prins Abd ar-Rahman die de val van zijn huis overleefde, vluchtte via Jeruzalem naar Noord-Afrika en stichtte in 755 het onafhankelijke emiraat Cordoba in Spanje . De volgende twee eeuwen werd Jeruzalem geregeerd door gouverneurs van de Abbasiden. Gedurende deze tijd werden fasen met expliciet antichristelijke of anti-joodse politiek afgewisseld met fasen van tolerantie jegens joodse en christelijke inwoners en pelgrims. Als onderdeel van de uitwisseling van gezanten tussen de Karolingers , de Abbasiden en de Patriarchen van Jeruzalem , bemiddeld door Joodse langeafstandshandelaren, werd Karel de Grote erkend als de formele beschermer van christelijke heilige plaatsen door de moslimheerser Harun ar-Raschid aan het begin van de 9e eeuw, volgens de getuigenissen van Frankische kroniekschrijvers, wat gezien moet worden als een belediging voor Byzantium. [42]

Kalief al-Ma'mūn bezocht Syrië in 831. Hij schonk twee nieuwe poorten voor de Tempelberg, maar liet ook het goud verwijderen uit de koepel van de Rotskoepel, die toen loodgrijs bleef tot de jaren zestig. [43] Op een koperen munt uit de tijd van zijn kalifaat (813-833) staat het opschrift al-fils bi'l-Quds (munt uit het heiligdom), al-Quds (heiligdom) dat de Rotskoepel aanduidt. De Arabische naam al-Quds voor Jeruzalem is hiervan afgeleid en wordt hier voor het eerst bevestigd. Die islamische Münzprägung in Jerusalem bricht danach ab, und erst in der Kreuzfahrerzeit wurden in Jerusalem wieder Münzen geprägt. [44]

Der weitere Verlauf des 9. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch einen Verfall der abbassidischen Kontrolle über Palästina und damit auch Jerusalem. In den Jahren 841–842 rebellierten die Bauern und Beduinen Palästinas gegen die Regierung in Bagdad; dies muss auch Jerusalem betroffen haben, doch ist mangels Quellen darüber nichts Genaueres bekannt. [45] Im Jahr 848 gliederte Ahmad ibn Tulun Palästina seinem ägyptischen Herrschaftsgebiet an. [46] Angefangen mit der Schlacht am Yarkon 885, wurde Palästina zum Schlachtfeld zwischen abbassidischen und ägyptischen Armeen. Die Kalifen jener Zeit, besonders al-Muktafi und al-Muqtadir , zeigten besonderes Interesse an Jerusalem, was durch ihre Bauinschriften dokumentiert wird. [47] Das Byzantinische Reich versuchte in der Mitte des 10. Jahrhunderts, die Schwäche der Abbassiden für sich zu nutzen und mit Unterstützung der christlichen Bevölkerung Jerusalems sowie verschiedener Beduinenstämme, besonders der Ṭayʾ, Palästina wieder unter seine Herrschaft zu bringen. Am Vorabend der fatimidischen Eroberung wurde Jerusalem von den Gouverneuren der ägyptischen Ichschididen regiert; 966 unterstützte der Gouverneur (trotz des Verbots der Zentralregierung) Christenverfolgungen in der Stadt; dabei wurden unter anderem die Grabeskirche und die Kirche auf dem Zion geplündert und niedergebrannt. Daran sollen sich auch jüdische Einwohner beteiligt haben. [48]

Unter den Fatimiden

Im Folgejahr 967 brachten die Qarmaten Palästina unter ihre Herrschaft und lieferten sich, verbündet mit den Arabern, Kämpfe mit den Fatimiden. Unterdessen hatte die byzantinische Armee 969 Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht und stieß unter den Feldherren, späteren Kaisern Nikephoros Phokas und Johannes Tzimiskes weiter nach Süden vor, offenbar mit dem Ziel Jerusalem. Die Byzantiner verbündeten sich mit den Qarmaten und lokalen arabischen und beduinischen Akteuren; diese Allianz stand den Fatimiden gegenüber, als diese von Ägypten aus Palästina unter ihre Kontrolle brachte. Die Jahre von 973 bis 978 waren durch schwere Kämpfe gekennzeichnet, wobei die Byzantiner Judenverfolgungen in Jerusalem durch ihre Verbündeten organisierten, offenbar im Vorgriff darauf, Jerusalem wieder in eine christlich dominierte Stadt umzuwandeln. Während die Fatimiden von der Bevölkerung in Palästina anscheinend vehement abgelehnt wurden, war das in Jerusalem anders; hier hatten sie die Unterstützung der jüdischen, aber auch der muslimischen Einwohner. [49] Vor Beginn der fatimidischen Zeit war die südliche Stadtmauer auf den jetzigen Verlauf zurückgenommen worden, dh der Südwesthügel lag nun außerhalb der Stadt. [50] Einerseits unterstützten die Fatimiden die Einrichtung einer jüdischen Hochschule ( Jeschiwa ) in Jerusalem, das dadurch erstmals seit dem Jahr 70 wieder zum Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit wurde. Andererseits wurde 973 eine diskriminierende Kleiderordnung eingeführt, wonach Juden als Kennzeichen ( ġiyār ) einen Gürtel ( zunnār ) tragen mussten; nachdem diese Auflage zwischenzeitlich nicht mehr beachtet wurde, erneuerte sie der Kalif al-Hakim . [51]

Die Fatimiden festigten ihre Herrschaft sukzessive; erst 983 gelang ihnen der entscheidende Sieg über die Ṭayʾ-Beduinen, und eine byzantinische Delegation erreichte in Ägypten, dass die 966 beschädigte Grabeskirche instand gesetzt wurde. Ein zehnjähriger Frieden zwischen Byzanz und dem Fatimidenreich wurde geschlossen und nach seinem Auslaufen 998 um ein weiteres Jahrzehnt verlängert. Im Jahr 999 bestieg al-Hakim den Thron, und ungeachtet des Vertrages ( hudna ) nahmen die Spannungen mit den Byzantinern zu. Die Gründe sind unklar, möglicherweise unterstützte Byzanz Aufständische in Ägypten und Palästina. Außerdem gab es in Ägypten unter den Muslimen Unwillen dagegen, dass Juden und Christen Verwaltungsämter innehatten. All das führte ab 1003 zu Christenverfolgungen, die in der Zerstörung der Grabeskirche am 28. September 1009 (oder 1008) gipfelten. Der Jerusalemer Patriarch war zu jener Zeit Orestes, der Onkel al-Hakims (Bruder seiner Mutter, die Christin war). Orestes hatte seinem Amt im Zuge der Verträge zwischen Byzanz und Kairo stetig mehr politisches Gewicht geben können. Jedes Jahr kamen christliche Pilgerströme nach Jerusalem, um die Osterfeierlichkeiten mitzuerleben. In Reaktion auf die Zerstörung der Grabeskirche kam es zu zwei Aufständen gegen al-Hakim seitens der mit den Christen Jerusalems verbündeten Beduinenstämme, 1011 bis 1014 und 1024 bis 1029. Mufarrij, Emir der Ṭayʾ-Beduinen und zeitweise de-facto-Herrscher in Palästina, setzte Theophilos als Patriarchen von Jerusalem ein (1012) und sagte ihm den Wiederaufbau der Grabeskirche zu. Dass byzantinische Diplomatie im Hintergrund beteiligt war, ist offensichtlich. Um der Ermordung durch die Ṭayʾ zu entgehen, ließen sich einige Jerusalemer Juden von Theophilos taufen. Nach dem Tod al-Hakims (1021) kam es zum zweiten Aufstand der Beduinen unter Mufarrijs Sohn und Nachfolger Ḥassān. Dieser forderte vom Kalifen, als Herrscher über Jerusalem und Nabūlus eingesetzt zu werden, und verfügte über Beziehungen zum fatimidischen Hof. Die fatimidische Armee traf 1025 in Palästina ein, der entscheidende Sieg gelang ihr aber erst 1029. Die Juden in Jerusalem, eindeutige Parteigänger der Fatimiden, waren in den Jahren des Aufstands von den mit den Christen verbündeten Aufständischen praktisch ausgeplündert worden und völlig verarmt. [52]

Nach der Niederlage der Beduinen kehrte in Jerusalem Ruhe ein. Die Quellen berichten nicht viel, außer über ein schweres Erdbeben 1033, das Bauschäden verursachte. Die fatimidischen Kalifen ließen den Felsendom restaurieren, während die jüdische Gemeinde Schäden an der Tempelmauer (Westmauer) und an ihrer Synagoge behob. [53] Im 11. Jahrhundert nahm die Präsenz der lateinischen Kirche in Palästina und Ägypten zu. Durch ihre Handelskontakte und guten Beziehungen an den fatimidischen Hof gelang es den Amalfitanern , christliche Bauten in Jerusalem wiederherzustellen oder neu zu gründen (im Muristan : Johanneshospital, Santa Maria Latina). Nach dem Chronisten Wilhelm von Tyros beschloss Kalif al-Mustanṣir , die Stadtmauern und Türme von Jerusalem instand setzen zu lassen; die Kosten wurden der verarmten Bevölkerung auferlegt. Kaiser Konstantin IX. Monomachos erklärte sich bereit, die Kosten für die christlichen Jerusalemer zu übernehmen, unter der Bedingung, dass ein ummauertes christliches Viertel geschaffen würde, in dem ausschließlich Christen lebten. Der Kalif gab sein Einverständnis. Die Arbeiten wurden 1063 abgeschlossen. [54]

Unter den Seldschuken

1073 übergab der fatimidische Gouverneur Jerusalem kampflos in die Hand sunnitischer Turkmenen , geführt von Emir Atsiz ibn Uwak von Damaskus. Diese konnten sich aber nur drei Jahre halten, dann erhob sich die Bevölkerung der Stadt, als Atsiz mit Kämpfen gegen fatimidische Truppen beschäftigt war, und nahm die Familien der Turkmenen als Geiseln. Atsiz versprach den Jerusalemern bei seiner Rückkehr „Frieden und Sicherheit“ ( aman ), hielt sich aber nicht daran: an die 3000 Bürger wurden getötet, darunter der Qadi und andere Angehörige der Oberschicht. Im August 1098 stießen die Fatimiden unter dem Kommando des Wesirs al-Afdal erneut gegen Jerusalem vor und eroberten die Stadt mithilfe moderner Kriegsmaschinen nach über 40-tägiger Belagerung zurück, wobei die Stadtmauer Schaden nahm. [55]

Kreuzzüge und Mamlukenzeit

Nur wenige Monate später standen die Kreuzritter vor Jerusalem und begannen ihrerseits mit der Belagerung der Stadt . Da sie nicht über schweres Kriegsgerät und Belagerungstürme, ja nicht einmal über genügend Pferde verfügten und der fatimidische Kommandant Iftikhar ad-Daula die Stadtmauer nach den Schäden des Vorjahres gerade erst ausgebessert und erneuert hatte, schien ihre Lage zunächst wenig aussichtsreich. Auch waren kampffähige orientalische Christen im Vorfeld von den fatimidischen Militärführern der Stadt verwiesen worden, weil man befürchtete, sie könnten mit den Kreuzfahrern sympathisieren.

Nachdem es dem Kreuzfahrerheer jedoch gelungen war, sich mit frisch angeliefertem Holz drei Belagerungstürme zu bauen, eroberten die Kreuzritter am 15. Juli 1099 unter Gottfried von Bouillon und Raimund von Toulouse die „heilige Stadt“ Jerusalem. Nachdem die Kreuzfahrer die äußeren Mauern überwunden hatten und in die Stadt eingedrungen waren, wurden nach neuesten Erkenntnissen ca. 3.000 Einwohner der Stadt getötet. Die in der Vergangenheit verwendeten Quellen zu den Folgen der Eroberung für die Einwohner Jerusalems, die von wesentlich höheren Opferzahlen ausgingen, werden in der neueren Forschung in Zweifel gezogen. Einerseits bauen die meisten christlichen Quellen auf der Gesta Francorum auf, die jedoch nicht als Augenzeugenbericht, sondern als ein mittelalterliches Epos im Stile des Rolandslieds zu sehen ist. Andererseits wurden die ersten moslemischen Quellen (am bekanntesten ist Ibn al-Athīrs „Vollständige Geschichte“) erst ab den 1150er Jahren und damit Jahrzehnte nach der Eroberung Jerusalems verfasst. [56] Daher ist auch die historische Glaubwürdigkeit der von blutrünstiger Brutalität strotzenden Darstellungen der Einnahme Jerusalems zweifelhaft. Vielfach ist die Übertreibung offensichtlich, etwa in der Beschreibung des Augenzeugen Raimund von Aguilers (der seinen Bericht auf der Gesta Francorum aufbaute):

„In allen Straßen und auf allen Plätzen waren Berge abgeschlagener Köpfe, Hände und Beine zu sehen. Die Menschen liefen über die Leichen und Pferdekadaver. Aber ich habe bis jetzt nur die kleineren Schrecken beschrieben […] beschreibe ich, was ich tatsächlich gesehen habe, würdest du mir nicht glauben […] So reicht es aus zu berichten, daß in dem Tempel Salomons und dem Säulengang Kreuzfahrer bis zu den Knien und den Zäumen ihrer Pferde im Blut ritten.“ [57] [58]

Aus den Übertreibungen sowohl christlicher als auch moslemischer Quellen kann man schließen, dass im Mittelalter die Vorstellung von der Brutalität der Kreuzfahrer auf beiden Seiten des Konflikts ein Gegenstand von Manipulation und Übertreibung gewesen ist. [56]

Nach der Eroberung von Jerusalem gründeten die Kreuzritter das christliche Königreich Jerusalem und bauten eine Reichsverwaltung auf. Die kirchliche Hierarchie des Heiligen Landes lag mit der Neugründung des Patriarchats von Jerusalem in der Hand von lateinischen Bischöfen und wurde neu organisiert; allerdings blieb diese Struktur eine Parallelorganisation, an der nur die römisch-katholischen Christen teilhatten, während die einheimische christliche Bevölkerung ihre orientalischen und orthodoxen Kirchenorganisationen beibehielt. Sie war im Verwaltungsalltag oft benachteiligt. Zu dieser Zeit entstanden in Jerusalem außerdem die geistlichen Ritterorden , insbesondere die Johanniter (benannt nach dem Pilgerspital , in dem der Orden ursprünglich als Krankenpflegerbruderschaft begonnen hatte) und die Templer (benannt nach ihrem Hauptquartier in einem Flügel des in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg untergebrachten ersten königlichen Palastes der Kreuzritter). Der Deutsche Orden fasste Fuß im Heiligen Land erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts.

Nach der vernichtenden Niederlage der christlichen Ritter in der Schlacht bei Hattin im Jahre 1187 gelang es Saladin (arabisch Salah ad-Din Yusuf ibn Ayub ), der die Fatimiden gestürzt und als Sultan von Ägypten die Herrschaft der Dynastie der Ayyubiden in Ägypten, Palästina und Syrien begründet hatte, Jerusalem nach kurzer Belagerung zu erobern. Nach der Einnahme der Stadt ließ er das von den Kreuzfahrern errichtete goldene Kreuz auf der Kuppel des Felsendoms (der den Kreuzfahrern neben der Grabeskirche als Hauptkirche gedient hatte und von ihnen Templum Domini genannt wurde) und die Marmorverkleidung des Felsens samt Altar entfernen.

Im Verlauf des dritten Kreuzzuges plante der englische König Richard Löwenherz nach seinem Erfolg bei derBelagerung von Akkon (1189–1191) und der Wiederbesetzung der meisten Küstenstädte auch die Rückeroberung Jerusalems, führte den Feldzug aber wegen militärischer Aussichtslosigkeit nicht mehr aus. Hauptstadt des Königreiches Jerusalem war von nun an Akkon .

Während des Kreuzzugs von Damiette in Ägypten ließ der ayyubidische Herrscher von Syrien al-Muʿazzam im Frühjahr 1219 die Stadtbefestigungen von Jerusalem bis auf den Davidsturm niederreißen und die umliegenden Burgen schleifen, weil man eine Übergabe an die Kreuzfahrer befürchtete und ihnen keine verteidigungsfähige Stadt überlassen wollte. Von da an bis zum Bau der neuzeitlichen Stadtmauer unter den Osmanen (1537–40) blieb Jerusalem für ca. 300 Jahre unbefestigt.

Kurzzeitig gelangte Jerusalem noch einmal in den Besitz der Kreuzfahrer, als Kaiser Friedrich II. die Stadt 1229 gegen den Widerstand des mit ihm verfeindeten Papstes Gregor IX. durch Verhandlungen mit dem Ayyubidensultan al-Kamil ohne militärische Aktionen gewann und sich zum König von Jerusalem proklamierte, aber nur wenige Monate im Heiligen Land blieb. Er stützte seine Herrschaft vornehmlich auf den ihm ergebenen Deutschen Orden , während die anderen Ritterorden und der einheimische Kreuzritteradel in eine päpstliche und eine kaiserliche Partei gespalten waren. Nach seiner Rückkehr nach Italien stand Jerusalem bis zur unerwarteten Eroberung durch marodierende ägyptische Söldner im Jahre 1244 unter der Verwaltung wechselnder Kreuzfahrerbaillis .

Im August 1244 eroberten choresmische Söldner ohne ausdrücklichen Auftrag des ägyptischen Sultans as-Salih die nur schwach verteidigte Stadt und plünderten sie. Nach der Niederlage der Kreuzritter und ihrer syrischen Verbündeten in der Schlacht von La Forbie zwei Monate später war eine christliche Rückeroberung ausgeschlossen. 1260 wurde die Ayyubiden-Dynastie in Ägypten von dem Mamluken -General und anschließenden Sultan Baibars gestürzt, der in der Schlacht bei ʿAin Dschālūt erstmals die Mongolen besiegt und ihren Einfall nach Syrien und in den Nahen Osten zurückgeschlagen hatte und danach ganz Syrien und Palästina unter ägyptische Herrschaft brachte. 1291 vertrieb der Mamlukensultan Kalil nach der Eroberung von Akkon die letzten Kreuzritter aus Palästina. Jerusalem, das damals weniger als 10.000 Einwohner und keine politische Bedeutung hatte, blieb bis zur osmanischen Eroberung Anfang des 16. Jahrhunderts unter ägyptisch-mamlukischer Verwaltung.

Während es unter ayyubidischer und christlicher Verwaltung im 13. Jahrhundert für die Bewohner und besonders für das Pilgerwesen in der Praxis kaum einen Unterschied gemacht hatte, welcher Machthaber die Stadt besaß, galten unter mamlukischer Herrschaft nur Muslime als vollgültige Bürger. Christen und Juden mussten sich durch ihre Kleidung kenntlich machen. Sie durften ihre Religion als Anhänger einer Buch-Religion zwar ausüben, wurden aber rechtlich in fast allen Lebensbereichen diskriminiert und mussten eine Zusatzsteuer zahlen. Dennoch existierten im 14. und 15. Jahrhundert weiterhin ein christliches und ein jüdisches Viertel in der Stadt und der Strom christlicher Pilger riss keineswegs ab. Die ausführliche Schilderung einer spätmittelalterlichen Jerusalempilgerfahrt enthält der Reisebericht des Zürcher Dominikaners Felix Faber , der 1483 nach Jerusalem pilgerte und die Heiligen Stätten besichtigte.

Unter den Osmanen (1516 – 1917)

Sultan Süleyman I. ließ nach der Eroberung Jerusalems eine neue Stadtmauer sowie die Zitadelle errichten, die heute unter Denkmalschutz stehen und UNESCO-Weltkulturerbe sind.
Die osmanischen Kriegsherren Cemal (2. v. rechts) und Enver (vorne mitte) beim Felsendom 1916

Im Jahre 1516 besiegte die Osmanische Armee unter der Führung Sultan Selim I. (1470–1520) die Mamluken in Syrien. In weiterer Folge wurde Ägypten und Arabien durch die Osmanen erobert. Jerusalem wurde zum Verwaltungssitz eines osmanischen Sandschaks (Regierungsbezirk). Die ersten Jahrzehnte der türkischen Herrschaft brachten Jerusalem einen deutlichen Aufschwung.

Nach 1535 ließ Sultan Süleyman I. (1496–1566) die Befestigungen der Stadt in zum Teil veränderter Linie erneut errichten, so wie sie gegenwärtig zu sehen sind. Durch diese Mauern erhielt die Altstadt ihre heutige Struktur. Die viel zu großen neuen Mauern um den heiligen Symbolort sollten die neue Herrschaft deutlich machen. Jerusalem gewann in der Folgezeit viel an Bedeutung. Die osmanische Verwaltung war sich uneinig in ihrer Haltung gegenüber den Juden sowie Christen und schwankte zwischen Gewaltherrschaft und Toleranz .

Die verarmten Juden und Christen lebten überwiegend vom Pilgergewerbe . Der Besitz der Heiligtümer Jerusalems war wegen der damit verbundenen Almosen eine lebenswichtige Einnahmequelle. Aus diesem Grund kam es damals teilweise zu erbitterten, manchmal gewaltsamen Konflikten unter den Kirchen um einzelne Besitzrechte. Schon ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also noch vor den vom Zionismus geprägten Alijot (Einwanderungswellen) ab 1882, kamen immer mehr Juden in die Stadt, und es wurden erste Wohngebiete [59] außerhalb der Stadtmauern gegründet (beginnend mit Moses Montefioris Mishkenot Sha'ananim /später Yemin Moshe (1857/1860) [60] , gefolgt von Mahane Yisrael (1867), Nahalat Shiv'a (1869), Mea Shearim (1874 [61] ), Even Yisrael (1875), Mishkenot Yisrael (1875), Shimon HaZadiq (1876), Beit David (1877) und Beit Ya'aqov (1877)). Um 1880 war etwa die Hälfte der rund 30.000 Einwohner Jerusalems jüdisch. [62]

1892 erreichte die Bahnstrecke Jaffa–Jerusalem die Stadt, die damit den ersten modernen Verkehrsanschluss erhielt. 1896 entstanden erste Filmaufnahmen in Jerusalem. [63]

Am 9. Dezember 1917 marschierten britische Truppen unter General Edmund Allenby in die Stadt ein, nachdem der osmanische Gouverneur diese auf Befehl der Führung der osmanischen Streitkräfte übergeben hatte. Die kampflose Übergabe sollte eine mögliche Beschädigung der historischen Stätten durch etwaige Gefechte um die Stadt bzw. in dieser verhindern.

Britische Mandatszeit

Flugaufnahme 1934 von Walter Mittelholzer

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Jerusalem dem Völkerbundsmandat für Palästina unterstellt und zum Sitz des Hohen Kommissars und der britischen Mandatsverwaltung.

In dieser Zeit entwickelte sich Jerusalem in herausragendem Maße (Errichtung der Hebräischen Universität , Bau des King David Hotels usw.), und die damaligen Bestimmungen zum Stadtbild sind bis heute in Kraft geblieben. Sir Ronald Storrs , erster britischer Gouverneur Jerusalems, erließ ein Gesetz, wonach die Häuser der Hauptstadt des Mandatsgebiets nur aus Jerusalemer Stein erbaut werden dürfen.

Im April 1920 kam es zu einem mehrtägigen arabischen Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Jerusalems. Bei den Nabi-Musa-Unruhen kamen sechs Menschen ums Leben und es gab über 200 Verwundete. [64]

UN-Teilungsplan

In der Altstadt von Jerusalem

Seit Beginn des Nahostkonflikts war Jerusalem einer der zentralen Streitpunkte. Vertreter jüdischer und arabischer Bevölkerungsgruppen beanspruchten die Stadt oder zumindest Teile davon als Hauptstadt Israels beziehungsweise Palästinas. Deshalb sah der UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 vor, einen jüdischen und einen arabischen Staat zu schaffen und Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen. Die Stadt sollte als corpus separatum von den UN durch einen Treuhänderrat und einen Gouverneur regiert werden. Lokaler Gesetzgeber sollte ein Rat sein, den die Stadtbewohner nach den Regeln der Verhältniswahl wählen sollten. Gegen seine Entscheidungen – sofern sie den Status der Stadt beträfen – behielten sich die UN ein Vetorecht vor. Die Stadt sollte demilitarisiert, neutral und von einer aus ausländischen Truppen rekrutierten Polizei geschützt werden. Sie sollte Teil eines gemeinsamen Handelsraums sein, den Bürger beider Staaten betreten und bewohnen durften. So sollte der gleichberechtigte Zugang zu den heiligen Stätten der drei Weltreligionen gesichert werden.

Am 29. November 1947 nahmen mehr als zwei Drittel der UN-Vollversammlunɡ mit der Resolution 181 diesen Plan an. Es folgten die Resolutionen 194 vom 11. Dezember 1948 und 303 vom 9. Dezember 1949. [65] Der Teilungsplan wurde jedoch nie umgesetzt: Die arabischen Staaten betrachteten ihn als unzumutbaren Verzicht auf einen Teil des „Dar al Islam“ . Bis 1952 versuchten die Vereinten Nationen mehrmals ergebnislos, den Status Jerusalems zu klären.

Unabhängigkeitskrieg

Die Israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948 erwähnte Jerusalem nicht, versprach aber, dass Israel die heiligen Stätten aller Religionen beschützen werde. Am Folgetag griffen die arabischen Staaten Ägypten , Syrien , Transjordanien , Libanon , Irak und Saudi-Arabien Israel mit dem Ziel an, den neu gegründeten jüdischen Staat zu vernichten. Im Israelischen Unabhängigkeitskrieg eroberten dieisraelischen Streitkräfte große Gebiete des Landes, verloren jedoch das jüdische Viertel der Altstadt und den Osten Jerusalems an die Arabische Legion Transjordaniens. Die Stadt blieb deshalb bis 1967 in das israelische Westjerusalem und das transjordanische Ostjerusalem geteilt, dessen jüdische Bevölkerung vertrieben, das jüdische Viertel in der Altstadt zerstört, und der Zugang zur Klagemauer , dem heiligsten Ort des Judentums den Juden fortan versperrt wurde.

1948 erließ der israelische Verteidigungsminister eine Verordnung, dass im Westen der Stadt wie in jedem Teil Palästinas, den er als von israelischen Truppen gehalten erkläre, israelisches Gesetz gelte. Am 13. Dezember 1949 erklärte Premierminister David Ben-Gurion vor der Knesset Jerusalem zum untrennbaren Teil Israels und seiner ewigen Hauptstadt. Diese Position bestätigte das Parlament.

Erklärung zur Hauptstadt Israels

Am 4. Januar 1950 erklärte Israel die Stadt zu seiner Hauptstadt. [66] Der endgültige Status von Jerusalem ist im Rahmen von Endstatusverhandlungen festzulegen. Infolgedessen wird Jerusalem bis heute nicht einheitlich und international nicht als alleinige Hauptstadt Israels anerkannt. [67] König Abdallah ibn Husain I. von Jordanien annektierte daraufhin das von seinen Truppen eroberte Westjordanland und Ostjerusalem. Nur Pakistan erkannte dies an, Großbritannien erkannte nur die Annexion des Westjordanlandes an.

Seit 1952 akzeptierte die internationale Staatengemeinschaft de facto die Anwendung israelischen Rechts in Westjerusalem. Die Forderung, die Stadt zu internationalisieren, schien immer weniger mit der Realität vereinbar und wurde deshalb im Laufe der Zeit nicht mehr von den UN erhoben. Die israelische Position besagt, dass der Westen der Stadt ohne Souverän gewesen sei, nachdem sich Großbritannien 1948 aus seinem vormaligen Mandatsgebiet zurückzog, und Israel so in einem Akt der Selbstverteidigung gegen die angreifenden arabischen Armeen die rechtmäßige Souveränität über das Gebiet erworben habe. Die Position der israelischen Regierung, Jerusalem sei als Ganzes rechtmäßiger Teil Israels und dessen Hauptstadt, wird bis heute nur von wenigen Staaten geteilt.

Sechstagekrieg und die Folgen

Jerusalem 1949–1967
Jerusalem nach 1967

Im Sechstagekrieg 1967 war die Strategie der israelischen Armee ursprünglich rein defensiv. Israel wollte Jordanien aus dem Krieg heraushalten, auch noch nachdem das jordanische Militär am Morgen des 5. Juni mit dem Artilleriebeschuss Westjerusalems begonnen hatte. Erst nachdem Jordanien das neutrale Hauptquartier der Vereinten Nationen erobert hatte, entschloss man sich zu handeln. In den nächsten drei Tagen wurde erst das UN-Hauptquartier, dann der jordanische Militärstützpunkt auf dem Giv'at HaTahmoschet („Munitionshügel“) und schließlich die Altstadt erobert. Dabei verzichteten die israelischen Streitkräfte zur Schonung von Moscheen und Kirchen auf den Einsatz schwerer Waffen und nahmen dafür erhebliche Verluste in Kauf: Von insgesamt rund 800 israelischen Kriegstoten fielen 183 in Jerusalem. Erstmals seit der Staatsgründung konnten Juden fortan an der Klagemauer beten. Anders als die arabische Seite 1949 den Juden verweigerte Israel den Muslimen nicht den Zugang zu ihren heiligen Stätten, sondern unterstellte den Tempelberg einer autonomen muslimischen Verwaltung ( Waqf ).

Nach dem Ende des Krieges verabschiedete die Knesset das Law-and-Administration-Ordinance -Gesetz, das es der Regierung erlaubte, das israelische Gesetz, Israels Jurisdiktion und Verwaltung auf alle Gebiete des ehemaligen Mandatsgebiets auszuweiten. Gleichzeitig wurde die Gemeindeverwaltungsordnung geändert, wodurch es möglich wurde, die Verwaltungsgrenzen Jerusalems auf den Osten der Stadt auszuweiten. Das Stadtgebiet wurde im Süden, Osten und Norden erheblich erweitert, im Norden bis an die Grenze von Ramallah einschließlich des Flughafens Qalandia (siehe Karte). Allerdings wurden bestimmte gesetzliche Arrangements zugunsten der arabischen Bewohner der Stadt beschlossen, die im Legal and Administrative Matters (Regulation) Law von 1970 festgeschrieben sind. Die arabischen Stadtbürger wurden auch nicht automatisch Israelis, es wurde ihnen jedoch ermöglicht, recht unkompliziert die israelische Staatsbürgerschaft zu erwerben, wovon allerdings nur wenige Gebrauch machten. Der Außenminister Israels, Abba Eban , erklärte daraufhin in einem Brief vom Juli 1967 an den UN-Generalsekretär, dass Israel Ostjerusalem nicht annektiert, sondern nur verwaltungstechnisch integriert habe. Trotzdem wurde dieser Schritt von UN-Einrichtungen kritisiert. In der Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates wird Jerusalem nicht explizit erwähnt.

Die Position der israelischen Regierung ist, dass weder Jordanien noch ein anderer Staat außer Israel jemals Souveränität über die Stadt erhalten habe. Jordanien habe Jerusalem 1948 in einem Akt der Aggression unter seine Kontrolle gebracht, wogegen Israel 1967 in Selbstverteidigung gehandelt habe und schon deshalb bessere Ansprüche geltend machen könne. Die israelische Position besagt, dass die Resolution 181 der Vollversammlung als völkerrechtlich nicht bindendes Dokument keine Gültigkeit besitze und aufgrund der arabischen Ablehnung niemals relevant gewesen sei, weshalb Jerusalem als abgetrennte Einheit unter internationaler Treuhandschaft (Corpus Separatum) obsolet geworden sei. Darüber hinaus gebe es weder einen völkerrechtlichen Vertrag dahingehend, noch sei der Status Jerusalems als corpus separatum Völkergewohnheitsrecht .

Bezüglich der heiligen Stätten wurde von der Knesset 1967 das Preservation of the Holy Places Law erlassen, das den freien Zugang zu diesen und deren Schutz vor Entweihung gewährleistet. In Berufung auf dieses Gesetz verhindert die israelische Polizei, um die öffentliche Ordnung und die Sicherheit zu gewährleisten, dass nationalreligiöse Juden wie die in der Nationalist Groups Association organisierten auf dem Tempelberg öffentliche Gottesdienste abhalten.

Siedlungsbau

Die größte jüdische Siedlung bei Jerusalem ist die 1975 gegründete Trabantenstadt Ma'ale Adumim mit 37.670 Einwohnern (Stand Ende 2016) [68]

Um Platz für den Sicherheitszaun östlich von Jerusalem zu schaffen, wurden einige zuvor bewohnte Häuser abgebrochen.

Im Jahr 2012 startete die israelische Regierung neue Siedlungsprojekte in dem im Südwesten von Jerusalem gelegenen Wohnquartier Gilo. Geplant ist, in Gilo 940 Wohnungen zu errichten. [69]

Camp-David-Abkommen

Umgebung von Jerusalem; Karte von 1888
Jerusalem; Karte von 1888

Im Camp-David-Abkommen von 1978 wurde Jerusalem ausgeklammert. In den beigefügten Briefen an den Gastgeber von Camp David, den Präsidenten der Vereinigten Staaten , Jimmy Carter , erklärte Menachem Begin für Israel, dass Jerusalem die unteilbare Hauptstadt Israels sei. Sadat erklärte, dass das „arabische Jerusalem ein integraler Teil des Westjordanlands“ sei und „unter arabischer Souveränität stehen“ solle. Er sprach sich jedoch gleichzeitig dafür aus, bestimmte Funktionen der Stadt einem gemeinsamen Rat zu überantworten. In diesem Sinne solle die Stadt ungeteilt sein, schrieb Sadat.

Jerusalemgesetz

Das Jerusalemgesetz vom 30. Juli 1980 fasste beide Stadtteile und einige Umlandgemeinden zusammen und erklärte die Stadt zur untrennbaren Hauptstadt Israels. Darin sieht die palästinensische Seite ein Haupthindernis auf dem Weg zum Frieden. DerSicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärte das Jerusalemgesetz für nichtig ( UN-Resolution 478 vom 20. August 1980). [70] Die Resolution fordert alle Staaten, deren Botschaften ihren Sitz in Jerusalem hatten, auf, diese aus Jerusalem abzuziehen. [71]

Zu diesem Zeitpunkt hatten von 45 Staaten 13 den Sitz ihrer Botschaften in Jerusalem: Bolivien , Chile , Kolumbien , Costa Rica , die Dominikanische Republik , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Haiti , die Niederlande , Panama , Uruguay und Venezuela . Alle anderen Botschaften hatten ihren Sitz in Tel Aviv . Alle 13 betroffenen Staaten folgten der Resolution. 1982 verlegten zwei Staaten, Costa Rica und El Salvador, ihre Botschaften zurück nach Jerusalem, revidierten diese Entscheidung im Spätsommer 2006 jedoch wiederum und verlegten ihre Botschaften erneut zurück nach Tel Aviv. Es befinden sich Generalkonsulate von Griechenland , Großbritannien, Frankreich und den USA in Jerusalem.

Erklärung zur Hauptstadt Palästinas

1988 gab Jordanien seinen Anspruch auf Souveränität über das Westjordanland und damit auch auf Ostjerusalem auf. Im selben Jahr rief die PLO den Staat Palästina aus und erklärte Jerusalem zu seiner Hauptstadt, was zu diesem Zeitpunkt – obwohl diese Unabhängigkeitserklärung von vielen arabischen Staaten anerkannt wurde – reine Fiktion war. Völkerrechtlich müssen neben der Ausrufung eines Staates vier Voraussetzungen erfüllt sein, um einen Staat entstehen zu lassen: Es muss ein Staatsgebiet sowie ein Staatsvolk geben, über die es eine effektive Regierung und Kontrolle gibt. Außerdem muss der neue Staat die Fähigkeit besitzen, internationale Beziehungen einzugehen. Die PLO war zu diesem Zeitpunkt weit davon entfernt, effektive Kontrolle über irgendeinen Teil der umstrittenen Gebiete auszuüben.

Israelisch-palästinensischer Konflikt

In der Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung , die Israel und die PLO am 13. September 1993 unterzeichneten, wird die palästinensische Selbstverwaltung, wie sie in zwei Formen für das Westjordanland festgeschrieben wurde (Gebiete A und Gebiete B), für keinen Teil Jerusalems bestimmt. Der Endstatus der Stadt soll im Zuge des Oslo-Friedensprozesses in einem endgültigen Vertrag bestimmt werden. Die Declaration of Principles erlaubt es den palästinensischen Bürgern Jerusalems, nach einem Abkommen zwischen den beiden Seiten an den Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde teilzunehmen.

Am 9. August 2001 starben bei einem Selbstmordanschlag in der Pizzeria Sbarro 16 Menschen, darunter sieben Kinder und eine Schwangere, 130 weitere wurden verletzt. [72] [73] Am 1. Dezember 2001 sterben bei drei Attentaten, davon zwei in der Ben-Jehuda-Straße zehn Menschen, mehr als 180 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. [74]

Bei einem Selbstmordattentat an der Straßenkreuzung Jaffa /King George-Street, das von der 28-jährigen Palästinenserin Wafa Idris erstmals von einer Frau durchgeführt wurde, sind am 27. Januar 2002 ein Israeli getötet, mehr als 150 Menschen wurden verletzt oder erlitten einen Schock. [75] Bei einem weiteren Terroranschlag hat am 2. März 2002 ein palästinensischer Selbstmordattentäter im Stadtviertel Beit Israel mindestens neun Menschen ermordet und mindestens 40 zum Teil schwer verletzt. Der Sprengsatz am Körper des als orthodoxer Jude verkleideten Terroristen explodierte gegen 19:15 Uhr Ortszeit in dem von ultra-orthodoxen Juden bewohnten Viertel als diese am Schabbat aus den Synagogen heimkehrenten. Die Tat ereignete sich an der Kreuzung Beit Israel/ Haim Ozer Straße. Wie der israelische Rundfunk am Abend weiter meldete, jubelten nach dem Attentat die palästinensischen Einwohner der Autonomiestadt Ramallah auf den Straßen. [76] [77] [78] Bei einem weiteren Selbstmordattentat eines Palästinensers in einem Café wurden am 9. März 2002 um 22:30 Uhr elf Israelis getötet und 54 verletzt, 10 davon schwer. Der Attentäter betrat das Cafe in dem Jerusalemer Stadtviertel Rehavia, das von deutsch-jüdischen Einwandern in den 30er Jahren errichtet wurde, und detonierte eine Sprengstoffladung, die das Restaurant total zerstörte. Die Opfer sind: Limor Ben-Shoham 27, Nir Borochov 22, Danit Dagan 25, Livnat Dvash 28, Tali Eliyahu 26, Dan Emunei 23, Uri Felix 25, Natanel Kochavi 31, Baruch Lerner 29, Orit Ozerov 28 und Avraham Haim Rahamim 29. Die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag. [79] [80] [81]

In der Jerusalemer Innenstadt hat sich am 21. März 2002 ein palästinensischer Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und drei Menschen mit sich in den Tod gerissen sowie mehr als 60 Personen zum Teil schwer verletzt. Die Todesopfer waren Yitzhak Cohen und das Ehepaar Shemesh aus Pisgat Ze'ev. Tzipi, die im fünften Monat schwanger war und Gad Shemesh hinterlassen zwei Kinder (7 und 3 Jahre alt). [82]

Am 12. April 2002 hat ein erneutes Selbstmord-Attentat einer Palästinenserin von den Al-Aksa-Brigaden in Jerusalem sechs Tote und rund 60 Verletzte, davon 7 Schwerverletzte gefordert. Die Attentäterin sprengte sich an einer Bushaltestelle unweit des Mahane-Yehuda-Marktes in die Luft an der ein Linienbus stand. [83]

Ein Mitglied der Hamas steuerte am 21. Oktober 2014 um Viertel vor sechs Uhr Ortszeit mit seinem PKW gezielt in eine Menschengruppe, die eben an der Haltestation Munitionshügel ausgestiegen waren. Dabei wurden acht Menschen verletzt. Das drei Monate alte Baby Haya starb später an ihren Verletzungen. [84] [85]

Ein palästinensischer Attentäter gab auf offener Straße am Abend des 29. Oktober 2014 im Vorbeifahren von einem Motorrad aus vier Schüsse auf Jehuda Glick ab, der dadurch lebensgefährlich verletzt wurde. [86]

Am 18. November 2014 drangen zwei arabische Einwohner Jerusalems zwischen sieben und halb acht Uhr Ortszeit in eine Synagoge in dem Stadtviertel Har Nof im Westen Jerusalems ein. Bewaffnet waren sie mit einer Axt, einem Messer und einer Schusswaffe. Sie töteten vier betende Juden, Mosche Twersky (59), Calman Levine (55) und Arje Kopinsky (43) und Avraham Schmuel Goldberg (68) darunter auch den Leiter der Synagoge, und verletzten sieben, drei davon schwer. Ein Polizist, der auf dem Weg zur Arbeit zufällig den Tumult in der Synagoge bemerkte, griff mit einem Kollegen ein. In einem Schusswechsel töteten sie die Angreifer und erlitten dabei ebenfalls Verletzungen. [87] [88] Der drusischer Polizist Sidan Saif erlag später seinen Verletzungen. [89] Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verurteilten am 20. November 2014 den Angriff. [90]

Bei zwei Terrorattacken sind am 13. Oktober 2015 drei Israelis ermordet worden, weitere 20 Menschen wurden verletzt, davon sechs schwer. In einem Fall griffen zwei Attentäter in einem Autobus die Fahrgäste mit Schusswaffen und Messern an. In dem anderen Fall raste ein Attentäter mit seinem Wagen in eine Gruppe Wartender an einer Bushaltestelle und griff Passanten anschließend mit einem Messer an. [91] Am 9. Dezember 2016 hat ein 39-jähriger aus dem überwiegend von Arabern bewohnten Stadtteil Silwan an einem Bahnhof in zwei Menschen mit Schüssen aus einem fahrenden Auto heraus getötet. Mindestens sechs weitere Menschen wurden verletzt. Die radikal-islamische Hamas bekannte sich zu dem Angriff. [92]

Bei einem Attentat am 8. Januar 2017 im Stadtteil Armon Hanaziv kamen drei Frauen und einem Mann, alle im Offiziers- oder Kadettenrang ums Leben. 17 weitere Offiziere und Kadetten seien verletzt worden, als ein palästinensische Fahrer mit einem LKW gezielt in eine Gruppe von Soldaten raste. [93]

Anerkennung als Hauptstadt durch einzelne Staaten und Botschaftsverlegung

Im April 2017 gab Russland bekannt, Westjerusalem als Hauptstadt Israels zu betrachten. Am 16. Juni 2017 wurde die 23-jährige Grenzpolizistin Hadas Malka im Dienst von einem palästinensischen Terroristen so schwer verletzt, dass sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb.

Der US-Kongress beschloss 1995, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, da Israel – wie alle Staaten – das Recht habe, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen. Am 6. Dezember 2017 kündigte Präsident Trump die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem an. [94] Diese wurde am 14. Mai 2018 vollzogen; zwei Tage später folgte Guatemala und am 21. Mai 2018 zunächst auch Paraguay mit dem Umzug der Botschaft. [95] Unter dem neuen Staatspräsidenten Mario Abdo Benítez verlegte Paraguay aber im September 2018 seine Botschaft wieder zurück nach Tel Aviv. [96]

Im Dezember 2018 hat die australische Regierung Westjerusalem formell als Hauptstadt Israels anerkannt. [97]

Am 7. April 2017 erkannte Russland als weltweit erster Staat Westjerusalem als die Hauptstadt Israels an. [98] [99]

Die Position der israelischen Regierung, Jerusalem sei als Ganzes rechtmäßiger Teil Israels und dessen Hauptstadt, wird international nur von sehr wenigen Staaten geteilt. Am 6. Dezember 2017 sprach US-Präsident Donald Trump die offizielle Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA aus. Er kündigte in der Folge den Umzug der US-amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. [94] Die radikale linke Partei Meretz , die Vereinte Liste sowie selbst einige israelische Diplomaten lehnten die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem ab. [100]

Der französische Diplomat Marc Pierini erklärte am 10. Dezember 2017, dass die EU in der Jerusalem-Frage nicht mehr einig sei. Einige osteuropäische Staaten haben in der Frage der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels „Sympathien für Israels Standpunkt“ [101] gezeigt.

Bereits am Jerusalemtag 2017 hatte das Parlament der Tschechischen Republik Jerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannt. Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman hat die Haltung der Europäischen Union zur Jerusalem-Frage als „feige“ kritisiert. [102]

Ungarn stoppte am Mittwoch, dem 6. Dezember 2017, eine beabsichtigte gemeinsame EU-Verurteilung ( joint declaration ) der Pläne von Trump für die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels per Veto. Ungarn hält eine Verurteilung für nicht notwendig. [103] „Osteuropäische Länder scheren aus“ [104] in der Jerusalem-Frage. Sie erwägen auch einen Umzug ihrer Botschaften nach Jerusalem.

Mit Hilfe des mit Benjamin Netanjahu „befreundeten“ [105] litauischen Außenministers Linas Antanas Linkevičius kam das Treffen der EU-Außenminister zustande, an dem Netanjahu teilnahm. Es war das erste Mal seit 22 Jahren, dass wieder ein israelischer Ministerpräsident die EU aufsuchte. Linkevičius fungierte dabei als „Türöffner“ [106] und erklärte, dass die EU eine aktivere Rolle im Nahost-Konflikt spielen sollte. Linkevičius erklärte: „Aber das ist unmöglich ohne direkten Kontakt.“ [106]

Als Reaktion auf diese Erklärung trafen am 13. Dezember 2017 auf einem Sondergipfel in Istanbul Staats- und Regierungschefs aus über 20 islamischen Ländern (darunter Afghanistan , Iran , Indonesien , Somalia sowie Jordaniens König Abdullah II. und die Emire von Katar und Kuwait ) zusammen. Auf dem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit , das vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan initiiert worden war, erklärten sie, Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas anzuerkennen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gab an, die USA als Vermittler im Nahostkonflikt nicht mehr anzuerkennen und eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas anzustreben. [107]

Nachdem eine völkerrechtlich bindende Resolution im Sicherheitsrat am Veto der USA gegen die Stimmen aller übrigen 14 Ratsmitglieder gescheitert war, brachte die Türkei als amtierende Vorsitzende der Organisation für Islamische Kooperation (OIC) einen Resolutionsentwurf [108] in die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein. Eine große Mehrheit von 128 Staaten stimmte der Resolution A/ES-10/L.22 am 21. Dezember 2017 zu; 35 Staaten enthielten sich, 21 waren nicht anwesend, neun stimmten dagegen, unter ihnen Israel und die USA. Darin heißt es, dass der endgültige Status der Stadt durch Verhandlungen in Einklang mit einschlägigen UN-Resolutionen verhandelt werden müsse. [109] Einige Tage später kündigte der guatemaltekische Präsident Jimmy Morales an, ebenfalls die Botschaft seines Landes nach Jerusalem verlegen zu lassen. Guatemala gehörte zu den neun Staaten, die gegen die Resolution votiert hatten und sich damit auf die Seite der USA stellten. Trump hatte mit der Kürzung von finanziellen Zuwendungen gedroht, sollten andere Länder gegen die USA stimmen. [110] Im März 2019 verkündete Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă die Absicht, die Botschaft Rumäniens nach Jerusalem zu verlegen. [111] Im September 2020 kündigten Serbien und Kosovo an, ihre Botschaften in Israel in Jerusalem einzurichten. [112]

Zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, also am 14. Mai 2018, wurde die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika nach Jerusalem verlegt. Zwei Tage darauf verlegte auch Guatemala seine Botschaft nach Jerusalem . [113] Paraguay folgte als dritter Staat am 21. Mai 2018. [114] Im März 2021 eröffnete die Republik Kosovo ihre Botschaft in Jerusalem. [115]

Die diplomatischen Vertretungen der meisten Staaten, darunter die der Bundesrepublik Deutschland , Österreichs , der Schweiz und des Großherzogtums Luxemburg , sind weiterhin in Tel-Aviv.

Tempelberg

Der Tempelberg ist heute dem islamischen Waqf unterstellt, Ausgrabungen sind dort nicht möglich. Der Waqf erstellte in den vergangenen Jahren eine neue Moschee in den sogenannten Ställen Salomos , was wegen der möglichen unbemerkten Zerstörung von Resten der beiden jüdischen Tempel auf israelische Ablehnung stieß. Allerdings dürfte bereits der Bau des herodianischen Tempels zu einer weitgehenden Beseitigung früherer Spuren geführt haben. Ebenso dürften dessen nochmalige Zerstörung, die Errichtung eines römischen Heiligtums und schließlich die islamischen Bauarbeiten wenig Überreste früherer Zeiten übrig gelassen haben.

Geographie

Lage

Jerusalem liegt auf dem südlichen Ausläufer eines Plateaus in den judäischen Bergen, zu denen der Ölberg im Osten und der Skopusberg im Nordosten gehören. Die Altstadt liegt ungefähr auf 760 m . Jerusalem ist von zahlreichen trockenen Tälern umgeben. Das Kidrontal , im Osten der Altstadt, liegt zwischen der eigentlichen Stadt und dem Ölberg. Entlang der Südseite der Altstadt findet sich die steil abfallende Schlucht Gehinnom , die schon seit biblischen Zeiten in eschatologischen Vorstellungen mit der Hölle gleichgesetzt wurde. [116]

Wie überall im Nahen Osten war die Wasserversorgung in Jerusalem seit jeher nur unter großem Aufwand zu gewährleisten, was durch ein kompliziertes Netz aus Aquädukten (z. B. Qanat as-Sabil ), Tunneln, Teichen (z. B. die Teiche Salomos und der Teich von Siloah ) und Zisternen bezeugt wird, die hier gefunden wurden. Im Verlauf mehrerer Jahrtausende blieb die Gihonquelle im Kidrontal am Fuße des Tempelberges Jerusalems Hauptzufuhr für frisches Wasser. [117]

Jerusalem liegt 60 km östlich von Tel Aviv und dem Mittelmeer . Im Osten der Stadt, etwa 35 km entfernt, liegt das Tote Meer . Weitere Städte und Siedlungen in der näheren Umgebung sind Bethlehem und Bait Dschala im Süden, Abu Dis und Maʿale Adummim im Osten, sowie Ramallah und Givʿat Seev im Norden.

Klima

Jerusalem
Klimadiagramm
J F M A M J J A S O N D
133
12
6
118
13
6
93
15
8
25
22
13
3.2
25
16
0
28
18
0
29
19
0
29
20
0.3
28
19
15
25
17
61
19
12
106
14
8
Temperatur in °C , Niederschlag in mm
Quelle: Israel Meteorological Service
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Jerusalem
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Max. Temperatur ( °C ) 11,8 12,6 15,4 21,5 25,3 27,6 29,0 29,4 28,2 24,7 18,8 14,0 Ø 21,6
Min. Temperatur (°C) 6,4 6,4 8,4 12,6 15,7 17,8 19,4 19,5 18,6 16,6 12,3 8,4 Ø 13,5
Niederschlag ( mm ) 133,2 118,3 92,7 24,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,3 15,4 60,8 105,7 Σ 554,1
Regentage ( d ) 12,9 11,7 9,6 4,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3 3,6 7,3 10,9 Σ 62
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
11,8
6,4
12,6
6,4
15,4
8,4
21,5
12,6
25,3
15,7
27,6
17,8
29,0
19,4
29,4
19,5
28,2
18,6
24,7
16,6
18,8
12,3
14,0
8,4
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
N
i
e
d
e
r
s
c
h
l
a
g
133,2
118,3
92,7
24,5
3,2
0,0
0,0
0,0
0,3
15,4
60,8
105,7
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Durch den Ölbergriegel wird Jerusalem nicht nur vor dem Wüstenwind aus dem Osten geschützt – auch regnet sich die feuchte Luft vom westlich liegenden Mittelmeer über der Stadt ab. In Palästina herrschen die Westwinde vor, in deren Luv das Bergland liegt, wodurch die Regenmenge landeinwärts zu den Bergen hin zunimmt und über dem Jordantal wieder abnimmt. Durch diesen Regenschatteneffekt sinkt der jährliche Niederschlag ab Jerusalem von 600 mm auf rund 100 mm im Jordantal. Im Winter erkaltet das Bergland und östliche Winde hin zum wärmeren Mittelmeer werden hierdurch häufig. Im Sommer werden auch die Westwinde trockener und tragen kaum Wolken, kühlen und erfrischen aber. Die Seebrise erreicht Jerusalem in der Regel nach 14 Uhr, nachdem sie sich gegen das trockene Land behauptet hat und erfrischt die Stadt meist auch die ganze Nacht angenehm kühl (bis auf eine Abnahme um Sonnenuntergang). Wenn der Seewind Jerusalem nicht erreicht oder ausbleibt, werden die Nächte heiß und es fehlt an Tau und Frische – und wenn dann auch noch der Ostwind aus der Wüste die Stadt erreicht, bringt dieser Staub und einen verbrannten Geruch mit sich und versengt alles (an etwa jedem fünften Sommertag). Im Winter ist dieser Ostwind dann kalt und schneidend. In Jerusalem gibt es im Winterhalbjahr eine klar abgegrenzte Regenzeit etwa vom 14. Oktober bis zum 6. Mai, außerhalb der kaum Niederschlag fällt – und im Sommer rund 60 wolkenlose Tage, welche allerdings oft neblig beginnen, da der starke Frühtau kondensiert. Im Bergland überwiegt der Frühlingsregen, an der Küste der Herbstregen, weshalb es in Jerusalem einen relativ kühlen Frühling und dafür einen recht warmen Herbst gibt.

Stadtviertel

Karte von Jerusalem
Blick auf Silwan in Ostjerusalem

Bevölkerung

Einwohnerentwicklung

1979 lebten bereits 50.000 Juden in Ostjerusalem, 1993 waren es schon 160.000. Heute leben 497.000 jüdische Israelis in Jerusalem, davon mehr als 200.000 auf besetztem palästinensischen Gebiet. [118] Der Anteil der jüdischen Bewohner im gesamten Jerusalem lag im Jahre 2015 bei 63 %, [119] der muslimische Anteil bei 35 % und der christliche Anteil bei 2 %. [120]

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand.

Jahr Einwohner
1525 4.700
1538 7.900
1553 12.384
1562 12.650
1800 8.750
1838 11.000
1844 15.510
1876 25.030
1896 45.430
1905 60.000
1913 75.200
1917 53.410
Jahr Einwohner
1922 62.053
1931 90.451
1946 205.100
1948 164.440
1967 262.609
1977 345.600
1980 407.100
1985 457.700
1990 524.400
1995 617.042
2000 657.500
2005 718.900
2016 882.652
2021 936.000
Ethnische Verteilung in Prozent
Jahr Juden Araber
1967 74,2 25,8
2015 63 37
2021 62 38

Quelle: Jahre 1967 und 2021 [121] , 2015 [120]

Religionen

Heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime

Jerusalem wird von Christen, Juden und Muslimen als heilige Stadt angesehen. Für alle drei abrahamitischen Religionen ist Jerusalem als Wirkungsstätte verschiedener Patriarchen , Propheten , Priester , Könige und Heiliger wie Abraham , Melchisedek , David , Salomon , Zacharias , Jesus von Nazaret und anderer bedeutend. Das statistische Jahrbuch von Jerusalem listet 1204 Synagogen, 158 Kirchen und 73 Moscheen im Stadtgebiet. [122] Orte, wie der Tempelberg, sind seit je umstritten und Ursache für Konflikte.

Seit dem 10. vorchristlichen Jahrhundert ist Jerusalem den Juden als Ort des zuerst unter König Salomo errichteten jüdischen Tempels heilig. Im Tanach wird die Stadt 632-mal erwähnt. Immer wieder steht Jerusalem im Mittelpunkt der Heils- und Gerichtsankündigungen des biblischen Gottes, so vor allem bei den Propheten Daniel, Jeremia, Jesaja, Ezechiel, Sacharja und den Psalmen.

Beispiele
„So spricht Gott der Herr: Das ist Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher! Ez 5,5 EU
„Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Joel 4,17 EU
„Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Ps 137,5 EU

Sowohl die Stadt Jerusalem als auch das Land und Volk Israels stellt die Bibel als Gottes besonderes Eigentum dar. Bedeutsam ist hier etwa die literarische Darstellung Jerusalems als Findelkind, das von Gott aufgezogen wird (Ezechiel 16), sowie die Zusagen Gottes an die Stadt in den Psalmen, die wie Eheversprechen formuliert sind. Heute ist die Klagemauer, die westliche Umfassungsmauer des Tempelbezirks, ein heiliger Ort für Juden, nur der Tempelberg selbst übertrifft ihn an Bedeutung. [123] [124] Weltweit befindet sich der Toraschrein von Synagogen traditionell an der Wand, die Jerusalem zugewandt ist. [125] Der Ort des Toraschreins der in Jerusalem gelegenen Synagogen richtet sich nach dem Allerheiligsten des salomonischen Tempels. Wie in der Mischna beschrieben und im Schulchan Aruch kodifiziert, werden die täglichen Gebete im Judentum in Richtung auf Jerusalem und den Tempelberg verrichtet. Jerusalem ist die wichtigste der vier Heiligen Städte im Judentum, zusammen mit Hebron , Tiberias und Safed . [126]

Den Christen ist Jerusalem heilig, da es der Ort der Leidensgeschichte , Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist. Über 100-mal wird Jerusalem im Neuen Testament erwähnt, nach der Bibel wurde Jesus kurz nach seiner Geburt in die Stadt gebracht, hier hat er Opfertierhändler und Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben, hier fand das Abendmahl statt. Gleich außerhalb der Stadt soll Jesus gekreuzigt und begraben worden sein. Der wahrscheinliche Ort liegt heute innerhalb der Stadtmauern.

Im Gegensatz zur jüdischen und christlichen Bibel erwähnt der Koran Jerusalem kein einziges Mal namentlich, die Stadt gilt aber trotzdem traditionell als die drittheiligste des Islam (nach Mekka und Medina ). [127] Bevor in Richtung der Kaaba in Mekka gebetet wurde, war zu Lebzeiten des Propheten Mohammed für kurze Zeit Jerusalem Richtungsort des Gebetes. [128] Die Frage der Gebetsrichtung wurde im Zusammenhang mit dem Bau der al-Aqsa-Moschee thematisiert, da ihr Standort auf dem Tempelberg von der Richtung abhängt, in die sich Mohammed beim Gebet wendete. Moslems glauben, dass der Prophet in einer nächtlichen Reise auf dem Ross Buraq von Mekka aus zu einer weit entfernten „Kultstätte“ ( al-aqsa ) gereist ist, wo er in den Himmel aufstieg, um sich mit anderen Propheten des Islam zu treffen. Der Ort dieses Heiligtums wird nicht explizit genannt, im sunnitischen Islam jedoch traditionell mit dem Felsendom identifiziert. Zur Zeit der syrischen Umayyadenkalifen, die das Felsenheiligtum auf dem Jerusalemer Tempelberg besonders förderten, entstand eine islamische Literatur über die „Vorzüge Jerusalems“, die sich im 10. und 11. Jahrhundert verbreitete und die zunächst nur lokal anerkannte Bedeutung der Stadt für den Islam unterstrich.

Konfessionen

In Jerusalem findet sich eine große Anzahl von Religionen und religiösen Bewegungen.

Die wichtigste religiöse Gruppierung in der Stadt ist das Judentum . Stärker als in anderen Landesteilen Israels sind die ultraorthodoxen nicht-zionistischen Juden und die orthodoxen zionistischen Juden in der Stadt vertreten.

Es gibt außerdem noch eine Gemeinde von Drusen . Vom Islam sind Sunniten , Schiiten und Alawiten vertreten. Zum Christentum in Jerusalem gehören Griechisch-Orthodoxe , Russisch-Orthodoxe , Georgisch-Orthodoxe , Syrisch-Orthodoxe , Griechische Katholiken , Altkatholiken , Römische Katholiken , Lutheraner , Anglikaner , Armenier und Äthiopier .

Kultur

Museen

In Jerusalem befindet sich die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem .

Historische Museen sind unter anderem das Israel-Museum mit dem Schrein des Buches und dem Modell Jerusalems zur Zeit Jesu, [129] das Bible Lands Museum , das Tower of David-Museum of the History of Jerusalem, [130] das Ariel-Center for Jerusalem in the First Temple Period, [131] der archäologische Park „Durch die Zeiten“ unter der Erlöserkirche und das Rockefeller Museum für Archäologie.

Museen, die Ausgrabungen aus der biblischen Antike zeigen, sind das Burnt House, [132] die City of David, [133] (ältester Teil Jerusalems, auch vorisraelitisch) der Jerusalem Archaeological Park, [134] (südlich der Altstadtmauer beim Dungtor ) The Israelite Tower, [135] und das Wohl-Museum. [136]

Weiterhin gibt es das Naturhistorische Museum und das Bazabel-Museum für Volkskunst und Folklore. Museen zur Geschichte und Vorgeschichte des modernen Staates Israel sind das Ammunition Hill Museum, [137] das Herzl Museum, [138] das Old City-Museum, [139] das Menachem Begin Heritage Center, [140] und die Mount Zion Cable Car. [141]

Bauwerke

Die Klagemauer , im Hintergrund der Felsendom
Historischer jüdischer Friedhof von Jerusalem

Die Altstadt von Jerusalem wurde 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Sie ist seit dem Mittelalter in das armenische Viertel im Südwesten, das christliche im Nordwesten, das jüdische im Südosten und das muslimische Viertel im Nordosten unterteilt und wird von einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden, fast vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben. Die Mauer der alten Stadt Davids umfasst mehrere Türme sowie ursprünglich sieben Tore, davon drei große und vier kleine, und wurde 1889 durch ein achtes ergänzt.

Im christlichen Teil der Altstadt befindet sich das Neue Tor , an der Grenze zum armenischen Teil das Jaffator und zum muslimischen Teil das Damaskustor . In den muslimischen Teil führen das Herodestor , Goldene Tor (durch die Türken versiegelt) und das Stephanstor . Im jüdischen Teil steht das Zionstor und das Dungtor . Südwestlich davon erhebt sich der Berg Zion mit dem mutmaßlichen Grab König Davids. Östlich der Altstadt liegt der Ölberg mit dem Garten Getsemani . Wichtige christliche Stätten sind die auf den Grundmauern einer Basilika aus dem 4. Jahrhundert erbaute Grabeskirche und die Via Dolorosa .

Die circa 400 Meter lange, von den Juden „Westliche Mauer“ genannte Klagemauer ist ein Teil der Stützmauer des Plateaus, auf dem der große Tempel Herodes des Großen stand. Wichtige muslimische Bauwerke auf dem Tempelberg sind heute der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee .

Weitere bedeutende Bauwerke in der Altstadt oder ihrer unmittelbaren Umgebung sind der Cardo (Säulengang), die Dormitio-Kirche , die Erlöserkirche , die vier sephardischen Synagogen und die Zitadelle .

Nahe der südwestlichen Ecke der Altstadtmauer befindet sich an der Fußgängerbrücke ein berühmtes Friedensdenkmal, auf dem der bekannte biblische Satz aus Jesaja 2,4 („Schwerter zu Pflugscharen“) modern dargestellt wird. [142]

Im Norden, Westen und Süden der Altstadt breitet sich die Neustadt von Jerusalem aus, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Sie erstreckt sich über die umliegenden Hügel und weiter bis in das wüstenhafte Umland der Stadt. Die modernen Wohn- und Geschäftsgebäude und die breiten Straßen der Neustadt bilden einen starken Kontrast zu den ärmlichen Behausungen und engen Gassen der Altstadt. In der Neustadt befinden sich die Knesset (das israelische Parlament), die Synagoge des Hadassa -Klinikums mit ihren Chagallfenstern und zahlreiche bedeutende staatliche Einrichtungen. Dazu gehören unter anderem das Finanzministerium, das Außenministerium, das Innenministerium und der Sitz des Premierministers.

Im Kalkfelsen unter dem größten Friedhof der Stadt, Har ha-Menuchot, baut Israel seit 2016 eine unterirdische Begräbnisstätte, deren erster Teil mit 8000 von insgesamt geplanten 22.000 Grabstellen im Oktober 2019 eröffnet werden soll. Vorbild ist die Nekropole von Bet Schearim nahe Haifa. Die jüdischen Bestattungsbräuche verbieten die Einäscherung und erfordern das Beisetzen der Toten im Boden oder auch in unterirdischen Tunnels. Die Grabstellen bestehen aus sarggroßenHorizontalbohrungen in die Tunnelwände. [143]

Musikleben

Jerusalem ist unter anderem Sitz des Jerusalem Symphony Orchestra .

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaftsstruktur

Das wirtschaftliche Leben der Stadt Jerusalem basiert zum überwiegenden Teil auf ihrer religiösen und kulturellen Bedeutung sowie auf ihrer Funktion als Verwaltungszentrum . Der Dienstleistungssektor ist dementsprechend gut ausgebaut. Viele Bewohner von Jerusalem sind in der staatlichen und städtischen Verwaltung sowie im Bildungswesen beschäftigt.

Eine eher untergeordnete Rolle spielt demgegenüber das produzierende Gewerbe. Die Industriebetriebe der Stadt stellen unter anderem Glas -, Metall - und Lederwaren , Druckerzeugnisse, Schuhe und Zigaretten her. Die Produktionsbetriebe sind vorwiegend in den äußeren Bezirken von Jerusalem angesiedelt. Der Tourismus ist jedoch der mit Abstand bedeutendste Wirtschaftsfaktor, da die Altstadt ein bedeutendes Ziel für Touristen ist.

Die Entwicklung des jüdisch-israelischen und des arabisch-palästinensischen Teils der Stadt ist sehr unterschiedlich: Obwohl die Palästinenser ein Drittel der Stadtbevölkerung stellen, kommt ihnen nur ein Zehntel der Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen zugute, was sich erheblich auf die städtische Infrastruktur auswirkt. [144]

Die Stadt ist der Sitz von etwa 180 Hightech -Firmen mit rund 12.000 Beschäftigten. [145]

Verkehr

IC3 -Dreiwagendieseltriebzug-Garnitur der Bahnstrecke Jaffa–Jerusalem im Bahnhof Jerusalem-Malcha
Bahnhofsschild: Jerusalem-Malcha
Calatrava-Brücke
Ben-Jehuda-Straße

Wegen der Berglage liegt Jerusalem abseits der wichtigsten Verkehrsströme Israels, die vor allem in der Küstenebene und dem dahinter liegenden Landstreifen fließen. Innerhalb der Stadt muss sich die Straßenführung der hügeligen Landschaft anpassen.

Der öffentliche Verkehr von Bussen und Eisenbahn ruht von Freitagmittag bis Samstagabend auf Grund des Schabbat .

Straßenverkehr

Die zentrale Straßenverbindung Jerusalems ist die Autobahn , auf der man in rund einer Stunde nach Tel Aviv gelangt. In andere Richtungen bestehen Landstraßen. Besonders bemerkenswert ist die Straße zum Toten Meer , die auf ihrem Weg durch das Westjordanland 1200 Höhenmeter abfällt.

Busverkehr

Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt in erster Linie durch die genossenschaftliche Busgesellschaft Egged .

Schienenverkehr

Die Israelische Eisenbahn hatte lange eine nur untergeordnete Bedeutung. Die historische, gebirgige Bahnstrecke nach Tel Aviv über Bet Schemesch wurde seit Juli 1998 saniert, und nach sieben Jahren Unterbrechung verkehren seit April 2005 wieder Züge bis Jerusalem. Die Fahrzeiten über diese Strecke sind im Vergleich zur Straße nicht attraktiv, die beiden noch betriebenen Jerusalemer Bahnhöfe ( Biblischer Zoo und Malcha ) liegen mehrere Kilometer vom Stadtzentrum entfernt im Süden der Stadt. Der historische, stadtnähere ehemalige Endbahnhof der Strecke wird nicht mehr angefahren. Der Bahnhof Jerusalem Malcha ist die Endstation der Strecke und erhielt eine neue, sehr moderne Anlage.

2001 haben die Bauarbeiten für eine neue Strecke zwischen Jerusalem und Tel Aviv begonnen, bei der eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h vorgesehen war. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit auf 30 Minuten. Die Strecke, deren Bau in die Kritik geraten war, weil sie an zwei Stellen durch die West Bank führt, [146] wurde im September 2018 zunächst abschnittsweise zwischen Jerusalem und dem Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv eröffnet. Der neue Endbahnhof in Jerusalem befindet sich unterirdisch in der Nähe des zentralen Busbahnhofs.

Seit dem 22. Dezember 2019 verkehrt der Hochgeschwindigkeitszug zwischen Tel Aviv ( Bahnhof HaHagana ) und Jerusalem ( Bahnhof Jitzchak Nawon ) mit Stopp am Ben Gurion Flughafen. Derzeit verkehrt die Bahn im 30-Minuten-Takt, künftig alle 20 Minuten. Weitere Stationen in Tel Aviv sollen 2020 hinzukommen. [147]

Stadtbahn

Die Stadtbahn Jerusalem wurde von den Unternehmen Alstom und Connex erbaut und am 19. August 2011 eröffnet. Sie besteht aus einer einzigen Linie (L1) zwischen Pisgat Ze'ev und Herzlberg , mit einer Länge von 13,8 Kilometern und 23 Haltestellen. Wahrzeichen der Strecke ist die vom spanischen Architekten Santiago Calatrava erbaute 118 Meter hohe Calatrava-Brücke. Diese Hängebrücke, genannt Weiße Harfe, wurde bereits drei Jahre früher, am 25. Juni 2008, eingeweiht und ist für die Straßenbahn und die Fußgänger reserviert.

Innerstädtischer Verkehr

Die bedeutendste innerstädtische Straße ist die Jaffastraße . Sie führt vom Jaffator zum zentralen Busbahnhof und ist eine wichtige Einkaufsstraße. Von ihr zweigen einige Fußgängerzonen ab, darunter die Ben-Jehuda-Straße.

Die Stadtbahn Jerusalem wurde als erste Straßenbahnlinie in Jerusalem am 19. August 2011 mit 14 Zügen und einem 12-Minuten-Takt in Betrieb genommen. Erste Versuchsfahrten für diese Linie hatten am 24. Februar 2010 stattgefunden. [148] Die Strecke sollte noch im Jahr 2010 in Betrieb gehen, der Termin wurde wegen des schleppenden Baufortschritts allerdings mehrfach, zuletzt auf den 19. August 2011 verschoben. [149] Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch technische Probleme innerhalb der Kontroll- und Steuerungssysteme bestanden, konnte die beschränkte Betriebsaufnahme für die Öffentlichkeit freigegeben werden, die jedoch ohne offizielle Eröffnungsfeierlichkeiten stattfand. [150]

Inwieweit geplante Erweiterungen des Netzes, z. B. zwischen den beiden Universitätscampus auf Mount Scopus und Givat Ram stattfinden, ist heute noch nicht absehbar.

Luftverkehr

Nördlich der Stadt befindet sich der Flughafen Atarot , der nur für Inlandflüge vorgesehen war und seit 2001 geschlossen ist. Der internationale Flughafen Israels ist der Flughafen Ben Gurion rund 60 Kilometer nordwestlich.

Bildung

Zu den bekannten Bildungseinrichtungen in der Stadt gehören die 1918 eröffnete Hebräische Universität von Jerusalem , die 1933 von Emil Hauser als Konservatorium gegründete spätere Jerusalem Academy of Music and Dance , die 1906 von Boris Schatz gegründete Bezalel Academy of Arts and Design (Bezalel-Akademie), die 1959 gegründete Israelische Akademie, das Planetarium , das Zionistische Zentralarchiv , die Gulbenkian-Bibliothek und die Jüdische National- und Universitätsbibliothek . Darüber hinaus haben die hebräische Jerusalem College of Technology (Lev Academic Center (JCT)) und die palästinensische al-Quds-Universität ihren Sitz in Jerusalem.

In der Stadt befinden sich zahlreiche religiöse Lehr- und Forschungsinstitute. Dazu gehören unter anderem die 1890 eröffnete École Biblique et École Archéologique Française , das 1927 gegründete Päpstliche Bibelinstitut und das 1963 eröffnete Institut der Jüdischen Religion. Das Theologisches Studienjahr Jerusalem besteht seit 1973 an der der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg .

Politik

Bürgermeister

Mandatszeit (1920 – 1948)
 • 1920 – 1934 Raghib an-Naschaschibi
 • 1934 – 1937 Husayn al-Khalidi
 • 1937 – 1938 Daniel Auster
 • 1938 – 1944 Mustafa al-Khalidi
 • 1944 – 1945 Daniel Auster
 • 1945 – 1948 Städtisches Komitee
Ostjerusalem (1948 – 1967)
 • 1948 – 1950 Anwar Khatib
 • 1950 – 1951 Aref al-Aref
 • 1951 – 1952 Hannah Atallah
 • 1952 – 1955 Omar Wa'ari
 • 1955 – 1957 Städtisches Komitee
 • 1957 – 1967 Rouhi Al-Khatib
Westjerusalem (1948 – 1967)
 • 1948 – 1950 Daniel Auster
 • 1950 – 1952 Zalman Schragai
 • 1952 – 1955 Yitzhak Kariv
 • 1955 – 1959 Gerschon Agron
 • 1959 – 1965 Mordechai Isch Schalom
 • 1965 – 1967 Teddy Kollek
Jerusalem unter israelischer Kontrolle (seit 1967)

Städtepartnerschaften

Jerusalem unterhält mit folgenden Städten Partnerschaften :

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

Berühmte Persönlichkeiten aus Jerusalem sind unter anderem der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin , die Schriftsteller Amos Oz und David Grossman sowie die Schauspielerin Natalie Portman .

Ehrenbürger

 • Nikolaus Egender (1992), deutscher Benediktinermönch und von 1979 bis 1995 Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem
 • Adin Talbar (2011), stellvertretender Direktor des israelischen Handels- und Industrieministeriums und Gründer der israelischen Academic Sports Association
 • Elie Wiesel (2015), rumänisch-US-amerikanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Publizist sowie Friedensnobelpreisträger

Bilder

Galerie

Panorama

Blick vom Ölberg auf den Tempelberg , mit Al-Aqsa-Moschee und Felsendom
Tempelberg nachts – Panorama mit Blick vom Ölberg auf Jerusalem und den Tempelberg in der Nacht

Siehe auch

Portal: Jerusalem – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Jerusalem

Literatur

Monographien

 • Michael Bade: Jerusalem: Die heilige Stadt. Ein Lesebuch . Herder, Freiburg ua 2009. ISBN 978-3-451-06058-8 .
 • Guy Delisle : Aufzeichnungen aus Jerusalem (Originaltitel: Chroniques de Jérusalem ). Reprodukt, 2011. ISBN 978-3-943143-04-1 .
 • Katharina Galor /Hanswulf Bloedhorn: The archaeology of Jerusalem: From the origins to the Ottomans . Yale University Press, New Haven (Conn.) 2013, ISBN 978-0-300-11195-8 .
 • Simon Goldhill : Jerusalem: City of Longing . Harvard University Press, Cambridge (Mass) / London 2008. ISBN 0-674-02866-X .
 • Helmut Hubel, Tilman Seidensticker: Jerusalem im Widerstreit politischer und religiöser Interessen. Die „Heilige Stadt“ aus interdisziplinärer Sicht . Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-631-51057-8 .
 • Gerhard Konzelmann : Jerusalem. 4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt . dtv, München 1998. ISBN 978-3-423-10738-9 .
 • Max Küchler : Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt . Mit Beiträgen von Klaus Bieberstein , Damian Lazarek, Siegfried Ostermann, Ronny Reich und Christoph Uehlinger (= Orte und Landschaften der Bibel . Band IV/2). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007. ISBN 978-3-525-50170-2 .
 • Simon Sebag Montefiore : Jerusalem. Die Biographie. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011. ISBN 978-3-10-050611-5 .
 • Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) . Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem 1996. ISBN 965-217-129-8 .
 • Christopher Weikert: Von Jerusalem zu Aelia Capitolina. Die römische Politik gegenüber den Juden von Vespasian bis Hadrian (= Hypomnemata . Band 200). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, ISBN 978-3-525-20869-4 .
 • Gil Yaron : Jerusalem: ein historisch-politischer Stadtführer . CH Beck, 3., erw. und aktualisierte Auflage München 2013. ISBN 978-3-406-64956-1 .

Zeitschriftenartikel

Weblinks

Commons : Jerusalem – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikivoyage: Jerusalem – Reiseführer
Wiktionary: Jerusalem – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. אוכלוסייה ביישובים 2018 (Bevölkerung der Siedlungen 2018). (XLSX; 0,13 MB) Israel Central Bureau of Statistics , 25. August 2019, abgerufen am 11. Mai 2020 .
 2. Weitere arabische Ehrennamen dieser Stadt sind: البيت المُقَدَّس , DMG al-Bait al-Muqaddas ‚das heilige Haus', بيت المَقْدِس , DMG Bait al-Maqdis ‚das Haus des heiligen Ortes', auch „das Haus am heiligen Ort“ (vgl. H. Wehr: Arabisches Wörterbuch , Wiesbaden 1968, S. 666 f.).
 3. Statistical Yearbook of Jerusalem , Ausgabe 2021 , abgerufen am 5. Mai 2021.
 4. Guatemala folgt Amerikas Vorbild. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 16. Mai 2018, abgerufen am 20. Oktober 2019 .
 5. Außenminister Katz vor der UNO: Alle Länder sollen Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Christen an der Seite Israels. 29. September 2019.
 6. Eckart Otto: Das antike Jerusalem: Archäologie und Geschichte . CH Beck, 2008, ISBN 978-3-406-56881-7 , S.   46 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 19. Juni 2015]).
 7. Max Küchler: Jerusalem . In: Manfred Görg, Bernhard Lang (Hrsg.): Neues Bibellexikon . Band   II . Benziger, Zürich 1991, S.   294–295 .
 8. Max Küchler : Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1096.
 9. Werner H. Schmidt: Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte , 4. Auflage 1982, S. 216.
 10. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1102.
 11. Eckart Otto : Jerusalem . In: Evangelisches Kirchenlexikon , Bd. 2, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1989, Sp. 810.
 12. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1103.
 13. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1105.
 14. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1106 f.
 15. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1108 f.
 16. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1107 f.
 17. a b Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1110.
 18. Klaus Bringmann: Geschichte der Juden im Altertum. Stuttgart 2005, S. 285.
 19. Christopher Weikert: Von Jerusalem zu Aelia Capitolina , Göttingen 2016, S. 99 f., 273 f.
 20. Peter Schäfer: Der Bar Kokhba-Aufstand: Studien zum zweiten jüdischen Krieg gegen Rom , Tübingen 1986, S. 49. Peter Schäfer: Geschichte der Juden in der Antike , Tübingen 2010, S. 176 f.
 21. Das ist relativ gesichert durch das fast vollständige Fehlen von Münzprägungen Bar Kochbas im Stadtgebiet von Jerusalem. Vgl. Hanan Eshel: The Bar Kochba Revolt, 132–135 , Cambridge 2006, S. 115. Ebenso Werner Eck: Rom und Judaea , Tübingen 2007, S. 116.
 22. Seth Schwartz: The Ancient Jews from Alexander to Muhammad. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-1-107-66929-1 , S. 96.
 23. Christopher Weikert: Von Jerusalem zu Aelia Capitolina , Göttingen 2016, S. 331 f. Siehe besonders Justinus Martyr , 1. Apologie 47.
 24. Yaron Z. Eliav: The Urban Layout of Aelia Capitolina: A New View from the Perspective of the Temple Mount In: Peter Schäfer (Hrsg.): The Bar Kokhba War Reconsidered , Tübingen 2003, S. 241–277.
 25. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1110–1112.
 26. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1118.
 27. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1118 f.
 28. a b c Shmuel Safrai : Das Zeitalter der Mischna und des Talmuds (70–640). (1969; deutsch 1978/1995) In: Hayim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 5., um ein Nachwort erweiterte Sonderauflage, München 2007, S. 444–446.
 29. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1121.
 30. a b Günter Stemberger: Juden und Christen im spätantiken Palästina. Berlin 2007, S. 69 f.
 31. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1021. Kritisch hierzu: Seth Schwartz : Das Judentum in der Antike: Von Alexander dem Großen bis Mohammed , Stuttgart 2016, S. 211 f.: Die bei den Mamillateichen Begrabenen könnten auch bei der Einnahme der Stadt gestorben sein, oder durch die Pest.
 32. Elliott Horowitz: Reckless rites. Purim and the legacy of Jewish violence. Princeton University Press, Princeton 2006, ISBN 0-691-12491-4 , S. 213–247; Karl-Leo Noethlichs: Die Juden im christlichen Imperium Romanum: 4.-6. Jahrhundert. Berlin 2001, S. 47–49 .
 33. a b c Gil Yoran: Jerusalem: ein historisch-politischer Stadtführer. 2. erweiterte und aktualisierte Auflage, München 2009, S. 44–47
 34. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1121.
 35. Clive Foss: Arab-Byzantine Coins, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications, Harvard University Press, 2008, ISBN 978-0-88402-318-0 , S. 69.
 36. Simon Sebag Montefiore: Jerusalem. Die Biographie . 4. Auflage Frankfurt am Main 2014, S. 268.
 37. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1123.
 38. Günter Stemberger: Juden und Christen im spätantiken Palästina. Berlin 2007, S. 71.
 39. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 220.
 40. Simon Sebag Montefiore: Jerusalem. Die Biographie . 4. Auflage Frankfurt am Main 2014, S. 273.
 41. Inschrift Vorderseite: la ilah illa / Allah wahdahu / la sherikh lahu (Es gibt keinen Gott, außer Allah, es gibt keinen neben Ihm); Inschrift Rückseite, im Kreisfeld: Muhammad / rassul / Allah (Mohammed ist der Prophet Gottes); darunter: bakh (gut); am Rand: bism Allah zarb haza al-fils bi'l-Quds sanat seb' 'ashrat wa mi'atain (Wurde geprägt als Fals [arabische Kupfermünze] von al-Quds im Jahr neun zehn und zweihundert). Siehe auch Stephen Album: A Checklist of Popular Islamic Coins , Stephen Album Rare Coins, 3. Auflage, November 2011, ISBN 978-0-9636024-0-4 , Nr. 291, S. 61.
 42. Simon Sebag Montefiore: Jerusalem. Die Biographie . 4. Auflage Frankfurt am Main 2014, S. 281 f.
 43. Simon Sebag Montefiore: Jerusalem. Die Biographie . 4. Auflage Frankfurt am Main 2014, S. 282 f.
 44. Yaakov Meshorer : Coins of Jerusalem Under The Ummayyada and the ʿAbbasids . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 413–420, hier S. 419.
 45. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 15.
 46. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 17.
 47. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 18.
 48. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 19.
 49. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 20–22.
 50. Max Küchler: Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt , Göttingen 2007, S. 1125.
 51. Heinz Halm : Die Kalifen von Kairo: die Fatimiden in Ägypten , CH Beck, München 2003, S. 132.
 52. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 1–37, hier S. 23–27. Heinz Halm: Die Kalifen von Kairo: die Fatimiden in Ägypten , CH Beck, München 2003, S. 220–235. 973-1074.
 53. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 29 f.
 54. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 32 f.
 55. Moshe Gil: The Political History of Jerusalem During The Early Muslim Period . In: Joshua Prawer (Hrsg.): The History of Jerusalem: The Early Muslim Period (638-1099) , Jerusalem 1996, S. 34 f.
 56. a b Thomas S. Asbridge: Die Kreuzzüge . 7. Auflage. Klett-Cotta, 2016, S.   117 ( google.at ).
 57. Dieter H. Wolf: Internationales Templerlexikon. ISBN 978-3-902509-39-0 , S. 165
 58. Raimund von Aguilers: Die Geschichte der fränkischen Eroberer Jerusalems . ( manfredhiebl.de [abgerufen am 19. Juli 2017]).
 59. Carta's Historical Atlas of Israel. 2. Aufl., Jerusalem 1996, ISBN 965-220-342-4 , S. 22.
 60. Michael Krupp: Zionismus und Staat Israel. Ein geschichtlicher Abriss. 3. Auflage, Gütersloh 1992, S. 20
 61. Wolfgang Scheel: Lexikon biblischer Ortsbenennungen im modernen Israel. 3. Aufl., Hammerbrücke 2003, ISBN 3-933750-32-6 , S. 102.
 62. Israel von A–Z. Daten, Fakten, Hintergründe. Neuhausen-Stuttgart 1993, S. 24; Benny Morris: Righteous Victims – A History of the Zionist – Arab Conflict, 1881–2001. Vintage Books, New York 2001, S. 6.
 63. Filmsequenz von 1896 @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.jewishinfonews.magnify.net ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. .
 64. Mordecai Naor : Eretz Israel. Das 20. Jahrhundert. Könemann, Köln 1998, ISBN 3-89508-594-4 , S. 93.
 65. Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen sind im Unterschied zu Resolutionen des Sicherheitsrats nicht verbindlich.
 66. Von der Tschechischen Republik, Taiwan, Vanuatu und den Vereinigten Staaten anerkannt.
 67. Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung: Deutschland steht zur Zwei-Staaten-Lösung. Auswärtiges Amt , 7. Dezember 2017, abgerufen am 6. Dezember 2017 .
 68. Archivierte Kopie ( Memento vom 16. August 2016 im Internet Archive )
 69. Johannes Korge: Siedlungsbau: Israel plant tausend neue Wohnungen in Ost-Jerusalem , Spiegel Online, 25. Dezember 2012, abgerufen am 20. Februar 2013.
 70. Vgl. auch Res. 476 vom 30. Juni 1980, Ziff. 3, 4.
 71. Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrates 1980 – Offizielles Protokoll: Fünfundreissigstes Jahr ( Deutsch , PDF) Vereinte Nationen. S. 34. 1982.: „[der Sicherheitsrat] fordert alle Staaten, die in Jerusalem diplomatische Vertretungen unterhalten, auf, diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen“
 72. Israel schließt das Orient-Haus In: Kölner Stadt-Anzeiger .de, 10. Juli 2001, abgerufen am 2. August 2018.
 73. Chronology of Terrorist Attacks in Israel, Part VII: 2001 In: Johnstonsarchive.net, Englisch, abgerufen am 2. August 2018.
 74. Drei Attentate erschüttern Jerusalem – Zehn Tote, 180 Verletzte In: Israelnetz .de, 2. Dezember 2001, abgerufen am 31. Juli 2018.
 75. „Krieg gegen Israel“: Attentat in Jerusalem – 1 Toter, 150 Verletzte. Israelnetz .de, 28. Januar 2002, abgerufen am 27. Januar 2019 .
 76. Mordanschlag in Jerusalem – die opfer kamen aus der Synagoge. Israelnetz.de, 7. März 2002, abgerufen am 26. Juli 2019 .
 77. Mindestens zehn Tote bei Selbstmordanschlag in Jerusalem. In: Kölner Stadt-Anzeiger .de. 7. März 2002, abgerufen am 30. Juli 2019 .
 78. ERNEUT BLUTIGER HÖHEPUNKT IM 17 MONATE ALTEN KONFLIKT. (Nicht mehr online verfügbar.) Israelische Botschaft in Berlin , 4. März 2002, archiviert vom Original am 20. März 2015 ; abgerufen am 9. August 2019 .
 79. Palästinensischer Terror in Jerusalem und Netanya – 12 Tote, 105 Verletzte. Israelnetz .de, 9. März 2002, abgerufen am 26. Juli 2019 .
 80. Neun Tote und 35 Verletzte bei Anschlag in Jerusalem. In: Kölner Stadt-Anzeiger .de. 9. März 2002, abgerufen am 30. Juli 2019 .
 81. 13 STERBEN BEI TERRORANSCHLÄGEN AM SAMSTAG. (Nicht mehr online verfügbar.) Israelische Botschaft in Berlin , 11. März 2002, archiviert vom Original am 20. März 2015 ; abgerufen am 9. August 2019 .
 82. ISRAEL HÄLT AN ZINNI-MISSION FEST TROTZ ANSCHLAG IN JERUSALEM. Israelische Botschaft in Berlin , 22. März 2002, abgerufen am 9. August 2019 .
 83. Selbstmord-Anschlag in Jerusalem: Tote und Verletzte. Israelnetz.de, 15. April 2002, abgerufen am 11. November 2019 .
 84. Israel: Kleinkind in Jerusalem von Attentäter getötet . 22. Oktober 2014 ( welt.de [abgerufen am 29. Dezember 2019]).
 85. Terroranschlag in Jerusalem: 1 totes Baby, 7 Verletzte. Israelnetz .de, 23. Oktober 2014, abgerufen am 29. Dezember 2019 .
 86. Tempelberg in Jerusalem nach Anschlag wieder geöffnet. Der Tagesspiegel, 30. Oktober 2014, abgerufen am 29. Dezember 2019 .
 87. Anschlag auf Synagoge – mehrere Tote. Israelnetz .de, 18. November 2014, abgerufen am 30. Dezember 2019 .
 88. Israel: Geheimdienst und Oberrabbiner warnen vor Eskalation. Heinrich-Böll-Stiftung, 21. November 2014, abgerufen am 30. Dezember 2019 .
 89. Nach Attentat: Schärfere Sicherheitsvorkehrungen. Israelnetz .de, 19. November 2014, abgerufen am 30. Dezember 2019 .
 90. UN-Sicherheitsrat verurteilt Synagogen-Anschlag. Israelnetz .de, 20. November 2014, abgerufen am 30. Dezember 2019 .
 91. DER SPIEGEL: Jerusalem: Drei Tote nach Terrorangriffen in Israel - DER SPIEGEL - Politik. 13. Oktober 2015, abgerufen am 16. Februar 2020 .
 92. WELT: Israel: Zwei Tote durch Anschlag in Jerusalem . In: DIE WELT . 9. Oktober 2016 ( welt.de [abgerufen am 22. März 2020]).
 93. DER SPIEGEL: Jerusalem: Regierung plant nach Lastwagen-Anschlag Haft ohne Anklage für IS-Anhänger - DER SPIEGEL - Politik. 9. Januar 2017, abgerufen am 27. März 2020 .
 94. a b Trump's Speech Recognizing Jerusalem as the Capital of Israel. In: New York Times Online. 6. Dezember 2017, abgerufen am 8. Dezember 2017 (englisch).
 95. Tagesschau 21. Mai 2018
 96. Spiegel Online : Paraguay verlegt Botschaft zurück nach Tel Aviv . 5. September 2018.
 97. Australien eröffnet in Jerusalem Handelsbüro. Israelnetz .de, 17. April 2019, abgerufen am 11. Januar 2020 .
 98. Russland erkennt West-Jerusalem als Israels Hauptstadt an. In: haOlam.de. 7. April 2017, abgerufen am 25. Dezember 2017 .
 99. Foreign Ministry statement regarding Palestinian-Israeli settlement. In: The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 7. April 2017, abgerufen am 25. Dezember 2017 (englisch).
 100. Tsafrir Cohen: Israels progressive Kräfte verurteilen Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. In: Rosa-Luxemburg-Stiftung Israel Office. 7. Dezember 2017, abgerufen am 27. Dezember 2017 .
 101. Stefan Grobe: Netanjahus „Weckruf“ an die Europäer. In: euronews.com. 11. Dezember 2017, abgerufen am 20. Dezember 2017 .
 102. Tschechiens Präsident kritisiert EU wegen Haltung zu Jerusalem-Frage als „feige“. In: Welt Online , 9. Dezember 2017.
 103. Max Holscher: Netanyahu fordert von EU Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt. In: Spiegel Online . 11. Dezember 2017, abgerufen am 20. Dezember 2017 .
 104. Markus Becker, Matthias Gebauer, Peter Müller: Trumps Jerusalem-Initiative spaltet die EU. In: Spiegel Online. 9. Dezember 2017, abgerufen am 20. Dezember 2017 .
 105. Markus Becker: Jerusalem-Streit , Spiegel Online, 10. Dezember 2017.
 106. a b Markus Grabitz: Spannung in Nahost: EU lässt Netanjahu abblitzen. In: Lausitzer Rundschau (online). 11. Dezember 2017, abgerufen am 20. Dezember 2017 .
 107. Islamische Staaten erkennen Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas an , in: Süddeutsche.de , 13. Dezember 2017, abgerufen am 14. Dezember 2017.
 108. United Nations: General Assembly, Res. A/ES-10/L.22 vom 19. Dezember 2017 .
 109. Jerusalem-Entscheidung: UN-Vollversammlung erklärt Trump-Entscheidung für „null und nichtig“ , Zeit Online , 21. Dezember 2017.
 110. Streit um Jerusalem: Guatemala will Botschaft verlegen , tagesschau.de , 25. Dezember 2017.
 111. Rumänien verlegt Botschaft nach Jerusalem , Schweizer Radio und Fernsehen , 24. März 2019.
 112. Trump: Serbien verlegt Botschaft in Israel nach Jerusalem. In: sz.de 4. September 2020.
 113. Guatemala folgt Amerikas Vorbild , FAZ , 16. Mai 2018.
 114. Paraguay eröffnet Botschaft in Jerusalem , Vatican News, 21. Mai 2018, abgerufen am 28. Mai 2018.
 115. Kosovo. Botschaft in Jerusalem bleibt. In: juedische-allgemeine.de 31. März 2021.
 116. Noemi Berger. Gehinnom In: Jüdische Allgemeine , 16. November 2015
 117. Heike Zaun-Goshen: Wasser in Jerusalem
 118. Yonatan Mendel: New Jerusalem. In: New Left Review 81 (Mai/Juni 2013), S. 35–56, hier S. 43.
 119. Maya Choshen, Michal Korach: Jerusalem: Facts and Trends 2017. The State of the City and Changing Trends . Jerusalem Institute for Policy Research, Jerusalem 2017, S. 15 ( online ).
 120. a b Maya Choshen, Michal Korach: Jerusalem: Facts and Trends 2017. The State of the City and Changing Trends . Jerusalem Institute for Policy Research, Jerusalem 2017, S. 16.
 121. Wiedervereinigung Jerusalems jährt sich zum 54. Mal. Israelnetz, 10. Mai 2021, abgerufen am 11. Juli 2021 .
 122. David E. Guinn: Protecting Jerusalem's Holy Sites. A Strategy for Negotiating a Sacred Peace. Cambridge University Press, Cambridge 2006, 142. ISBN 0-521-86662-6 .
 123. מהו הכותל המערבי – הקרן למורשת הכותל המערבי – What is the Western Wall? In: english.thekotel.org. Abgerufen am 21. Dezember 2016 .
 124. Facts and Figures. In: english.thekotel.org. Abgerufen am 21. Dezember 2016 .
 125. Schechter Institute of Jewish Studies ( Memento vom 31. Januar 2008 im Internet Archive )
 126. Joseph Jacobs, Judah David Eisenstein: PALESTINE, HOLINESS OF: . Jewish Encyclopedia . Abgerufen am 18. November 2018.
 127. Jerusalem . Encyclopædia Britannica . Abgerufen am 18. November 2018.
 128. Anthony H. Cordesman: The Final Settlement Issues. Asymmetric Values & Asymmetric Warfare. In: The Israeli-Palestinian War. Escalating to Nowhere. Praeger Security International, Washington 2005, S, 62. ISBN 0-275-98758-2 .
 129. Model of Jerusalem of Second Temple period ( Memento vom 16. Februar 2015 im Internet Archive )
 130. Tower of David-Museum of the History of Jerusalem Tower of David ( Memento vom 27. April 2015 im Internet Archive )
 131. Ariel-Center for Jerusalem in the First Temple Period ( Memento vom 28. Februar 2015 im Internet Archive )
 132. Burnt House Burnt House (Katres House) ( Memento vom 9. Oktober 2015 im Internet Archive )
 133. City of David The City of David ( Memento vom 6. September 2015 im Internet Archive )
 134. Jerusalem Archaeological Park ( Memento vom 3. Juli 2009 im Internet Archive )
 135. The Israelite Tower ( Memento vom 6. September 2015 im Internet Archive )
 136. Wohl Archaeology Museum ( Memento vom 27. April 2015 im Internet Archive )
 137. Ammunition Hill Museum Ammunition hill museum ( Memento vom 16. Februar 2015 im Internet Archive )
 138. Herzl Museum The Herzl Museum ( Memento vom 6. September 2015 im Internet Archive )
 139. The Last Battle for the Old City-Museum The Last Battle for the Old City Museum ( Memento vom 6. September 2015 im Internet Archive )
 140. The Menachem Begin Heritage Center Museum ( Memento vom 16. Februar 2015 im Internet Archive )
 141. Mount Zion Cable Car ( Memento vom 13. August 2012 im Internet Archive )
 142. Der Online-Israelreiseführer mit besonderer Berücksichtigung der biblisch-religiösen Thematik
 143. „Stadt der Toten“ : Israel schafft gigantischen Friedhof unter Tage orf.at, 8. September 2019, abgerufen 9. September 2019.
 144. Juliane von Mittelstadt: Ein privater Dschihad. In: Der Spiegel . 30, 21. Juli 2008, S. 107.
 145. Gil Zohar: Bet your bottom dollar? . In: The Jerusalem Post , 28. Juni 2007. Archiviert vom Original am 3. Februar 2008. Abgerufen am 10. Juli 2007.  
 146. Juliane von Mittelstaedt: Shortcut Through the West Bank: German Rail Under Fire for Controversial Israeli Project In: Spiegel Online vom 19. November 2010.
 147. "First direct trains between Jerusalem and Tel Aviv commence operation". In Jerusalem Post, am 23. Dezember 2019 abgerufen. (Englisch)
 148. HaRakevet Nr. 88 (2010), S. 9 f; Eisenbahn-Revue International 5/2010, S. 244, gaz: Erste Fahrten bei der Jerusalemer Stadtbahn .
 149. Eisenbahn-Revue International 5/2010, S. 244, gaz: Erste Fahrten bei der Jerusalemer Stadtbahn .
 150. Gerhard Beckendorff: Stadtbahn Jerusalem in Betrieb. In: Stadtverkehr. Fachzeitschrift für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße. Heft 10/2011, S. 43.
 151. Asociation de Agencias de Turismo del Cusco: Ciudades hermanas