Dit is een uitstekend artikel.

Johann Heinrich Zedler

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Het Universal Lexicon uitgegeven door Zedler wordt nu beschouwd als de belangrijkste Duitstalige encyclopedie van de 18e eeuw. De naam van Zedler is zo nauw verbonden met het lexicon dat het werk nu meestal kortweg "de Zedler" wordt genoemd. In tegenstelling tot de informatie op de titelpagina die hier wordt getoond, werd het eerste deel gepubliceerd op de Michaelismebeurs in Leipzig in 1731.

Johann Heinrich Zedler (geboren op 7 januari 1706 in Breslau ; † 21 maart 1751 in Leipzig ) was een Duitse boekhandelaar en uitgever . Zijn belangrijkste verdienste was de oprichting van het grote, complete universele lexicon van alle wetenschappen en kunsten , dat zich ontwikkelde tot de meest uitgebreide Duitstalige encyclopedie van de 18e eeuw.

Na het voltooien van een leertijd als boekhandelaar, richtte Zedler in 1726 zijn eigen boekhandel op, eerst in Freiberg, Opper-Saksen , en vervolgens in 1727 in wat toen het uitgeverij- en boekhandelscentrum van Leipzig was . Met een elfdelige editie van de geschriften van Maarten Luther, gepubliceerd tussen 1728 en 1733 (de zogenaamde "Leipziger Lutherausgabe", 1729-1734, 11 delen, registervolume 1740) bracht hij zijn eerste grote uitgeverijproduct op de markt. Als oprichtende uitgever van het Universal Lexicon , waarmee hij in 1731 begon en dat tijdens zijn leven tot 64 delen was uitgegroeid, kwam Zedler in een langdurig conflict met de gevestigde Leipzigse uitgevers en moest hij zijn project herhaaldelijk verdedigen tegen de rechtszaken van zijn concurrenten tot het midden van de jaren 1730.

Uiterlijk in het voorjaar van 1737 vond de financiële ineenstorting en de aankoop van de uitgeverij, voortaan alleen nog in naam van Zedler, plaats door de Leipzigse zakenman Johann Heinrich Wolf (*1690). Gefinancierd door Wolf, kon Zedler niet alleen het Universal Lexicon voortzetten, maar ook andere eerder begonnen werken, zoals de General State, War, Churches and Scholars Chronicke (1733-1754, 22 delen). Zedlers nieuwe uitgeverij werkt zoals de commerciële lexicon Algemeen schatkamer De koopman Compleet (1741-1743, 4 delen en 1 extra volume), Johann Gottlieb zegel collectie van change orders Corpus Juris Cambialis (1742, 2 delen) en het Historisch Politiek-Geografisch Atlas of Gantzen Welt (1744-1749, 13 delen) verscheen onder de naam van de Leipzigse uitgever Johann Samuel Heinsius de Oude. A. (1686-1750).

In 1751, slechts een jaar na de alfabetische voltooiing van het Universal Lexicon (vier aanvullende delen gevolgd door 1754), stierf Zedler op 45-jarige leeftijd. Zijn naam leeft voort in de informele naam van het universele lexicon , dat tegenwoordig bekend staat als "de Zedler".

leven en werk

Oorsprong, opleiding en eerste zelfstandige in Freiberg

Johann Heinrich Zedler werd in 1706 geboren als zoon van de schoenmaker en Wroclaw-burger Johann Zedler. Waarschijnlijk zonder hoger secundair onderwijs [1] , begon hij een stage bij de Wroclaw-boekverkoperswulp. Daarna stapte hij over naar het bedrijf van de Hamburgse boekhandelaar en uitgever Theodor Christoph Felginer en verhuisde na zijn dood in 1726 naar Freiberg in Saksen. In september trouwde hij met Christiana Dorothea Richter (1695-1755), de zus van de uitgever David Richter, die uit een gerespecteerde familie van kooplieden en raadslieden kwam en elf jaar ouder was dan hij. Gewapend met de nodige financiële middelen uit de bruidsschat van zijn vrouw opende hij een boekhandel in Freiberg. [2] In tegenstelling tot wat in oudere literatuur wordt getoond, werkte Zedler toen al als uitgever. [3]

Vroege publicaties van Zedler: Bethesda Portvosa, Das Helffreich Wasser Zum Langen Leben…, Freiberg en Leipzig 1726, evenals M. Gottlieb Jahns… Ethica Salomonis Sacra Dat is: De spirituele morele leer van de prediker Salomonis…, Freiberg 1727. Vroege publicaties van Zedler: Bethesda Portvosa, Das Helffreich Wasser Zum Langen Leben…, Freiberg en Leipzig 1726, evenals M. Gottlieb Jahns… Ethica Salomonis Sacra Dat is: De spirituele morele leer van de prediker Salomonis…, Freiberg 1727.
Vroege publicaties van Zedler: Bethesda Portvosa, Das Helffreich Wasser Zum Langen Leben... , Freiberg en Leipzig 1726, evenals M. Gottlieb Jahns... Ethica Salomonis Sacra Dat is: De spirituele morele leer van de prediker Salomonis... , Freiberg 1727.

Zedler verbleef echter slechts korte tijd in Freiberg. Zijn biograaf Gerd Quedenbaum vermoedt dat de mijnstad destijds onvoldoende afzetmarkt bood voor een boekhandelaar (de Bergakademie werd pas in 1765 opgericht) en dat de nadelen van de ligging er uiteindelijk toe leidden dat Freiberg Zedler zijn bedrijf spoedig weer opgaf. [4]

Onafhankelijke boekhandelaar en uitgever in Leipzig

Start van de activiteit in Leipzig en het eerste grote publicatieproject

Zedler's eerste grote publicatieproject: Des Theuren Mannes GOttes, D. Martin Luther's Complete ... Schrifften und Wercke , titelpagina van het eerste deel, Leipzig 1729.

Zedler verliet Freiberg al in 1727 en ging met zijn vrouw naar de universiteits- en beursstad Leipzig , waar zijn naam in hetzelfde jaar voorkomt bij de zestien uitgevers die in het Leipzig-jaarboek worden genoemd . [5] In september kondigde Zedler zijn eerste publicatiewerk aan nadat hij naar Leipzig was verhuisd:

“Bey Johann Heinrich Zedler, boekhandelaar allemaal hier in de Grimmische Gasse in het huis van Kersten, kwam onlangs aan het licht: Johann Gotthard Beyers, Original Sources of Indifferentism, or Causes of the Foolish Opinion, One Can Be Blessed in All Religions; geopend om de waarheid te herstellen en fouten uit te roeien, en aan de druk overgelaten. Leipzig 1727 " [6]

De advertentie verscheen kort voor de start van de Michaelismesse in Leipzig in oktober en was gericht op de talrijke beursbezoekers die op die datum de stad bevolkten. Er is geen nieuws over het succes van dit bedrijf, maar Quedenbaum vermoedt dat de kapitaalbasis van Zedler op dit moment al "niet bijzonder sterk" zou kunnen zijn. [7]

Al in het begin van 1728 verscheen een andere uitgeversaankondiging in de Leipziger Blatt Neue Zeitung von schehrte Dinge (Nieuwe kranten van geleerde dingen) , waarin Zedler aankondigde "Een nieuwe, verhoogde en verbeterde editie van alle Duitse geschriften en werken van de gezegende Lutheri". [8] In tegenstelling tot de vorige volledige uitgaven, zou de uitgave van Zedler en voorgesteld door de Leipzigse theoloog Johann Gottlieb Pfeiffer geen chronologische, maar een thematische compilatie van de geschriften van Maarten Luther moeten bevatten. Het werk, dat aanvankelijk in zeven delen was opgemaakt, zou daarom meer geschikt moeten zijn voor universitair gebruik dan alle volledige uitgaven die voorheen op de markt waren.

Dit eerste grote uitgeversproject van Zedler zou worden gefinancierd door de praktijk van voornummering , die gebruikelijk was in de boekhandel van de 18e eeuw . Geïnteresseerden dienen de eerste twee delen tot aan de Paasfair in 1728 vooruit te betalen (“voornummeren”) en hiervoor korting te krijgen. De oplevering zou dan - tegen prenumeratie voor de volgende twee delen - moeten plaatsvinden voor de Michaelismebeurs begin oktober. Het bijzondere van Zedler's aanbod was het feit dat hij het werk "voor de helft van de anders gebruikelijke" gereduceerde prijs [8] aanbood en het dus zo goedkoop aanbood dat een latere herdruk door andere boekverkopers onrendabel was. Omdat Zedler er nauwelijks op kon rekenen dat hij op deze manier voldoende fondsen zou kunnen werven voor het drukken, nam hij ook een lening van 2.665 Reichstalers aan van zijn zwager David Richter.

Zelfs Zedler lijkt van streek te zijn geraakt door het extreem krappe tijdsbestek van het bedrijf. Hoewel hij de publicatiedatum van de eerste twee delen tijdens de Michaëlmis in oktober 1728 had vastgesteld, liet hij voor de zekerheid het jaartal 1729 op de titelpagina afdrukken. Ondanks alle onzekerheden heeft hij de opgegeven leverdatum weten te halen. Veertien dagen voor aanvang van de beurs liet hij weten bereid te zijn om volgende prenumeraties te aanvaarden. [9] Zo was hij er binnen een jaar in geslaagd een uitgeverij van boeken op te zetten die met Luthers geschriften een veelbelovend product in haar assortiment had.

Zedler wijdde de afzonderlijke delen van de Luther-editie - evenals die van later gepubliceerde werken - aan vooraanstaande figuren en volgde zo de toen gangbare praktijk. De geadresseerden die op deze manier werden geëerd door een toewijdingsvoorwoord en portretgravure, werden vaak beantwoord met een financiële gift of door het uitreiken van eretitels. Zedler ontving de eerste van zijn titels van hertog Christian von Sachsen-Weißenfels , aan wie hij het derde deel van Luthers geschriften had opgedragen. Volgens de vermelding over Zedler die in 1749 in zijn Universal Lexicon werd gepubliceerd , overhandigde Zedler het volume van de Luther-editie - die in die tijd geenszins gebruikelijk was - voor de verjaardag van de hertog. Christian, die niet alleen bekend stond als een groot jachtliefhebber, maar ook als een aanhanger van de protestantse kerk, kende Zedler vervolgens de titel van Pruisisch handelsraadslid toe . [10]

Aankondiging van het Universal Lexicon en eerste reacties

Zedler kondigde zijn plan aan om een grote universele encyclopedie van alle wetenschappen te drukken in de Neue Zeitung von leerde dingen van 26 maart 1730 en vroeg om prenumeranten.

Op 26 maart 1730 kondigde Zedler de leveringsdatum aan voor het zevende en achtste deel van Luthers geschriften in de New Newspapers of Scholarship . Tegelijkertijd kondigde hij zijn volgende grote project aan - het grote, complete universele lexicon van alle wetenschappen en kunsten :

“In de Commercien-Rath, de boekhandel van Johann Heinrich Zedler hier, staat de titel samen met het nieuws van het grote universele lexico van alle wetenschappen, gratis. Hij laat het op abonnement drukken zodat hij dit grote werk voor de helft van de gebruikelijke prijs aan het publiek kan leveren, en neemt 2 Rthl voor de toekomstige Leipziger Paasbeurs. Prænumeratie tot zijn eerste volume. Hij wil ook de eerste honderden, als ze langskomen, hun exemplaren op netjes geschreven papier bezorgen voor precies de bovenstaande prijs; hij die de prænummering voor 20 exemplaren verzamelt of aanmaakt, moet één exemplaar gratis krijgen. Dit hele werk zal uit ongeveer 8 folio's bestaan, en de prænumeratie zal nergens anders worden geaccepteerd dan in Leipzig in de deal van de uitgever tegen bankbiljetten." [11]

Zedler wilde daarom de talrijke tot nu toe beschikbare naslagwerken over de meest uiteenlopende kennisgebieden samenvoegen tot één groot werk. Dit plan van een vierentwintigjarige jonge ondernemer die nog geen drie jaar in de uitgeverij had gewerkt, betekende een oorlogsverklaring aan de gevestigde Leipzigse uitgevers. In 1704 had Johann Friedrich Gleditsch het Real State and Newspaper Lexicon gepubliceerd - de encyclopedie gericht op krantenlezers en dus op het particuliere huishouden, die met zijn derde editie in 1708 de term Konversationslexikon populair maakte . In 1709 volgde Thomas Fritsch het Duitstalige equivalent van Louis Moréris Grand dictionaire historique op met het General Historical Lexicon - een grootschalig project met meerdere delen gericht op gespecialiseerde bibliotheken en geleerden. In 1721 werd Johann Theodor Jablonski's General Lexicon Der Künste und Wissenschafften toegevoegd - een handig werk dat inhoudelijk meer gestructureerd was dan zijn samenstellende concurrenten. Een aantal kleinere naslagwerken voor het grote publiek vulden het spectrum aan met aanbiedingen die zich, net als het vrouwenlexicon, uitstrekken tot het burgerlijke huishouden en het domein van de vrouw; Van 39 lexicons uit de eerste helft van de 18e eeuw zijn er 14 door Gleditsch uitgegeven. [12] Al deze werken dreigden nu te worden overboden door Zedler's 'universele' lexicon en uit de markt te worden geduwd.

De eerste publieke reactie uit de kringen van de gevestigde Leipzigse uitgevers kwam vijf weken na de aankondiging van Zedler. Caspar Fritsch , zoon van Thomas Fritsch , die in 1726 overleed, vreesde dat het Algemeen Historisch Lexicon verkocht zou worden , de derde druk die uitgeverij Fritsch Erben momenteel aan het voorbereiden was. In navolging van het aanbod van Zedler boden de erfgenamen van Fritsch nu ook een gratis exemplaar aan door zich tegelijkertijd op twintig exemplaren te abonneren en beloofden ze ook extra zekerheid: “Voor de veiligheid van hun abonnees en verzamelaars, die in deze tijd zo noodzakelijk is, heeft de Fritsch erfgenamen bieden voorzichtigheid op alle vereiste en acceptabele typen." [13]

Vecht voor het Saksische printprivilege

Laatste pagina van de notulen van het bevel tegen Zedler met de afwijzing van zijn verzoek om privilege, Leipzig 12 oktober 1730.

Om geadverteerd te worden voor de Paasbeurs 1731 Lexikon tegen illegale edities om het verzochte Zedler 13 september 1730 kursächsisches drukprivilege te beschermen. Dergelijke werkgerelateerde nationale privileges werden meestal toegekend voor een periode van vijf tot tien jaar en waren bedoeld om de eerste drukker te beschermen tegen herdrukken van derden binnen de landsgrenzen.

De Leipziger Boekencommissie, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het besluit, heeft in dergelijke gevallen in eerste instantie de gebruikelijke kennisgevingsprocedure ingeleid, de zogenaamde "insinuatie". Als onderdeel hiervan werd gedurende een week in alle boekhandels in de stad een uitgebreide uitleg van het drukproject samen met Zedler's aanvraag voor een privilege opgehangen. Binnen deze termijn kon bezwaar worden ingediend tegen het project.

Dit is precies de weg die Caspar Fritsch en Johann Gottlieb Gleditsch , de zoon van Johann Friedrich Gleditsch, hebben afgelegd. Fritsch argumenteerde met het Electoral Saxon privilege dat zijn vader in 1726 voor tien jaar zou hebben gekregen voor het General Historical Lexicon en wees erop dat een werk als Zedler's Universal Lexicon niet anders kon worden gemaakt dan het kopiëren of toewijzen van bestaande parafrase van werken. [14]

Op 16 oktober 1730 ontving Zedler de beslissing op zijn aanvraag voor een privilege, opgesteld door de Leipziger Boekencommissie en genomen door de Oberconsistory, de verantwoordelijke autoriteit in Dresden Confiscatie en een boete van 300 daalders ,

"[...] niets dat zich bezighield met dat van hem om Lexicon in de algemene historische Lexico af te drukken, maar allerminst de daarin vervatte Historica in zijn nieuwe Werck mee te nemen maar zich helemaal te onthouden van de uitgedrukt in offtgedachten Privilegio-tijd." [ 15]

Met dit vonnis had Zedler de eerste ronde in het geschil met de concurrerende Leipzig-uitgevers verloren.

Voortzetting van de Leipziger "Publishing War"

Als reactie op het verzet in Leipzig verplaatste Zedler de productie van het Universal Lexicon naar de drukkerij van het door August Hermann Francke opgerichte weeshuis in Halle.

De beslissing van de Hogere Consistorie van Dresden weerhield Zedler er echter niet van zijn project voort te zetten. Op 19 oktober 1730 kondigde hij in de Leipziger Neue Zeitung van geleerde zaken aan dat hij verdere prenumeraties zou accepteren en verwierp hij alle beschuldigingen van plagiaat . Om het universele lexicon "uit te werken", "zouden vooraanstaande en geleerde mannen zichzelf hebben gevonden die het niet nodig hadden, maar in staat waren om hun eigen artikelen uit te werken". [16] Tegelijkertijd verklaarde hij dat hij zich niet zou laten afschrikken door jaloerse mensen en vijanden om andere belangrijke werken uit te brengen. [17]

Deze verwijzing betekende zijn nieuwste publicatieproject, een uitgebreid historisch werk getiteld General State, War, Church and Scholarly Chronicles . Zedler wist Jacob August Franckenstein voor zich te winnen, die destijds hoogleraar natuur- en internationaal recht was aan de Universiteit van Leipzig en bevriend was met de uitgever van de New Newspapers of Scholarly Matters , Johann Burckhardt Mencke , als redacteur. Op 24 oktober 1730 zond Zedler de gemeenteraad van Leipzig een voordruk van de geplande titelpagina, maar dit keer zonder een verzoek om een ​​voorrecht.

Opnieuw ontstond er weerstand in de kringen van de gevestigde uitgevers. Als reactie op hun protest eiste de Leipziger Boekencommissie uiteindelijk van Zedler - zowel wat betreft het Universal Lexicon als de Staatskroniek - om de productie te staken, de reeds gedrukte bladen te publiceren en geen verdere reclame te maken. Bovendien moest Zedler het vonnis van de senior kerkenraad drukken en publiceren. Als hij de wet overtrad, werd hij bedreigd met een boete van 100 daalders.

Om de levering van het Universal Lexicon niet in gevaar te brengen, verplaatste Zedler de productie naar buurland Pruisen . In Halle had hij contact met de advocaat en universiteitskanselier aldaar, Johann Peter von Ludewig . Naast zijn werk aan de universiteit was Ludewig ook senior lid van de raad van toezicht van het weeshuis in Halle. Blijkbaar was hij degene die ervoor zorgde dat de drukkerij van het weeshuis het verder drukken van het Universal Lexicon overnam. Om te worden beschermd tegen herdrukken in Pruisen, vroeg Zedler tegelijkertijd een koninklijk Pruisisch drukprivilege aan, evenals een keizerlijk privilege. Dat op Karel VI. Hij ontving het verleende keizerlijke privilege op 6 april 1731, het koninklijke Pruisische privilege slechts vier dagen later.

Voltooiing van het eerste lexiconvolume en inbeslagname

Zedler kon de leveringsdatum voor het eerste deel van het Universal Lexicon voor de Paasbeurs in 1731 niet halen. Daarom kondigde hij in een advertentie in de Neue Zeitung von dingen van 15 april 1731 aan dat de levering voor de Michaëlmis in oktober zou plaatsvinden. Tegelijkertijd kondigde hij zijn benoeming aan in de koninklijke Pruisische en electorale handelsraad van Brandenburg en verzekerde hij dat het bedrijf nu "onder andere privileges en vrijheidspardons van de allerhoogste leiders" viel. [18]

Jacob August Franckenstein was de redacteur van het eerste deel en Johann Peter von Ludewig schreef het voorwoord. Tot op de dag van vandaag kunnen er alleen maar gissingen worden gemaakt over de andere medewerkers van dit en alle andere volumes. De Zedler-expert en huidig ​​directeur van de Universiteitsbibliotheek van Leipzig Ulrich Johannes Schneider interpreteert deze anonimiteit - althans op dit vroege punt in het bedrijf - als een publicatiestrategie. Vanwege de dreiging van rechtszaken over intellectuele diefstal bood de vertrouwelijkheid van de namen van zijn werknemers Zedler zelfbescherming. [19]

In zijn voorwoord bij het eerste deel van het lexicon schreef Johann Peter von Ludewig op dit punt dat Zedler lasse

“Nee LEXICA, want ik ben ten onrechte beschuldigd, schrijf samen en druk andermans werk af. Hij houdt en betaalt zijn negen muzen of medewerkers: dat iedereen zijn eigen heil moet beproeven in zijn werk of beroep . Maar hij wil en kan de weg en middelen naar hetzelfde niet ontkennen en sluiten: dat je daar geen bruikbare boeken voor nodig hebt, en kijk dus naar de eerder geschreven LEXICA. [...] De uitgever laat zijn negen muzen, die aan het einde van het werk worden genoemd, zelf bepalen op welke rotsen ze hun werk baseren." [20]

De belofte dat de namen van de "negen muzen" zouden worden genoemd nadat het werk was voltooid, werd later niet nagekomen. Schneider beoordeelt ook het feit dat er eigenlijk negen bijdragers waren als "zeer twijfelachtig". [21] In ieder geval markeerde het verschijnen van het eerste deel het begin van het "grootste Europese lexiconproject van de 18e eeuw" (Schneider). [22]

De reactie van de gevestigde Leipzigse uitgevers op het verschijnen van het eerste deel liet niet lang op zich wachten. Tijdens de Michaëlsbeurs in 1731 kregen ze een inbeslagname van de Leipziger Boekencommissie van alle exemplaren die eerder waren gedrukt en nog niet waren afgeleverd.

Compromis, tirade, hernieuwd drukverbod en exit van Franckenstein

Titelpagina van de tirade Charlatanerie der Buchhandlung gepubliceerd in 1732. De afbeelding toont de verkoopruimte van een boekhandel. De wissel (“Sola”) die op tafel ligt, is bedoeld om het gebrek aan financiële middelen van Zedler te illustreren; de lades in de achterwand hebben het opschrift “Universal. Lex.defect ”,“ Praenum.Zettul ”en“ Lutheri Schriften ”. De ruiter aan de rechterkant draagt ​​een stuk papier met het opschrift "Priv." (Voor "Privilege"). De fictieve uitgeversnaam "Claus Peter Mistkütze" roept associaties op met de fictieve uitgever Pierre Marteau .

Zedler protesteerde bij de Leipziger Boekencommissie tegen de inbeslagname; maar de commissie hield vast aan het oordeel dat ze eens had geveld. Daarop wendde de uitgever zich tot de bovenste kerkenraad van Dresden en boekte gedeeltelijk succes. In zijn besluit van 14 december 1731 gaf de senior kerkenraad hem toestemming om zijn prenumeranten te voorzien van exemplaren die buiten Saksen werden gedrukt. Met dit compromis kon Zedler zijn boekproductie voortzetten, maar de transporten brachten extra kosten met zich mee.

Het was in deze situatie dat het pamflet Charlatanerie van de boekhandel verscheen , dat het verval ervan bevordert door oplichting, prænumerationes, veilingen, herdrukken, junk-leying, enzovoort . [23] Ze verklaarde dat ze "onpartijdig werd onderzocht door twee van de [e] actie-ijverige mensen" en duidelijk gericht was op Zedler en zijn zakelijke praktijken. Het bijna negentig pagina's tellende pamflet reproduceert de dialoog tussen twee kooplieden die elkaar toevallig tegenkwamen op de Michaelism Fair in Leipzig in 1731. In hun gesprek stellen ze de grieven van de boekhandel van hun tijd aan de kaak en gaan in detail in op Zedler's zogenaamd onreine handelspraktijken en zijn ontoereikende financiën. Zedler wordt beschuldigd van fraude, de auteurs van zijn woordenboek van domheid. Van Johann Peter von Ludewig wordt gezegd dat men niet weet waar hij zijn titel en zijn fortuin vandaan haalde. Zedler's directe reactie op de door zijn tegenstanders geïnitieerde tirade is niet overgeleverd.Ludewig schreef op 11 februari 1732 in het weekblad Hallische Advertisements dat "een goede vriend" een beloning van twaalf dukaten , 53 1/3 Reichstaler, had uitgeschreven voor degenen die "de een en de ander van deze godslasterlijke bende zouden ontdekken". [24]

De tegenstanders van Zedler gaven niet op. Ze wendden zich weer tot de hogere kerkenraad van Dresden en drongen erop aan de in oktober 1730 opgelegde boete van 300 daalders te betalen. Daarop verzocht de senior kerkenraad op 10 maart 1732 om een ​​nieuw rapport van de Leipziger Boekencommissie. Toen deze de twee partijen bij het geschil om commentaar vroeg, dienden de tegenstanders van Zedler een lijst van 87 pagina's in met hun beschuldigingen van plagiaat. Op 24 april besloot de hoogste kerkenraad dat Zedler de boete van 300 daalders moest betalen en verbood hem verder te drukken binnen de Saksische staatsgrenzen.

Op 26 oktober 1732 kreeg Zedler opnieuw een klap: Jacob August Franckenstein kondigde in een advertentie in de Leipziger Neue Zeitung aan dat hij "vanwege enkele irritaties waarover hij opgewonden was, misschien niets te maken had met de Zedlerische Universal-Chronica". Maar Franckenstein kwam niet alleen zonder werk aan de staatskroniek te staan, maar nam korte tijd later ook ontslag als redacteur van het Universal Lexicon . Op 9 maart 1733 schreef hij in de wekelijkse Halle-aankondigingen :

"Dhr. Wethouder D. Franckenstein verklaart: dat hij verder niets met het Zedlerische Verlag te maken wil hebben. Daarom heeft hij er ook geen verder aandeel in." [25]

Franckenstein stierf slechts twee maanden later, op 10 mei 1733. Na zijn dood nam Paul Daniel Longolius de redactie van het Universal Lexicon over .

Het bedrijf begint te haperen

Titelpagina van de nieuwe editie van het woordenboek Theatrum Latinitatis, uitgegeven door Zedler en uitgegeven door Johann Matthias Gesner .

De lente van 1733 werd gekenmerkt door drie gebeurtenissen die een belangrijke invloed zouden hebben op het lot van Zedler als ondernemer. In februari bracht Zedler een maandblad uit in zakformaat onder de titel Opened Cabinet of Great Gentlemen, of Current State of All Empires and States in the World, samen met andere handelswaar . Het nieuwe tijdschrift richtte zich op de ontwakende belangstelling van het publiek voor nieuws uit de politieke, militaire en gerechtelijke sfeer. Aanvankelijk was het Kabinet, dat tot 1735 in 25 edities verscheen, nog steeds een succes, maar Zedlers biograaf Gerd Quedenbaum oordeelt dat de publicatie "op de lange termijn zeker geen noemenswaardige bron van verkoop" was. [26] In maart 1733 kocht Zedler ook de uitgeverij-boekhandel van de in 1730 overleden ondernemer Johann Herbord Kloß. Met een totaal van 1.014 titels behoorde Kloß qua volume tot het eerste derde deel van de Leipzigse boekverkopers, maar het aanbod bevatte - blijkbaar aanvankelijk niet opgemerkt door Zedler - een groot deel van de werken die niet of nauwelijks te koop waren. [27] Half april kondigde Zedler eindelijk de verschijning van een nieuw uitgeverswerk aan in een krantenadvertentie. Het was het eendelige woordenboek Latinitatis Theatrum Sive Lexicon Latino-Germanico-Graecum Universale opgericht door Andreas Reyher en Christian Juncker in een nieuwe editie onder redactie van Johann Matthias Gesner .

In maart had Zedler optimistisch een herdruk aangekondigd van de uitverkochte werken uit het publicatieprogramma van Johann Herbord Kloß. Daarentegen bereidde hij in juni al de verkoop voor van 10.000 gebonden en ongebonden boeken uit het van Kloß overgenomen assortiment, dat volgens Quedenbau voor een groot deel uit “junk goods” bestond. [28] De verkoop vond plaats in de vorm van een veiling op 27 juli, waarvan er geen direct bewijs is. Ondertussen waren er steeds meer aanwijzingen dat Zedler in financiële moeilijkheden verkeerde en afhankelijk was van kortetermijnwinsten. Op 5 oktober publiceerde de Halle-boekhandelaar Johann Gottfried Oertel een verwijzing naar een

"Catalogus van boeken, die de Zedlerische Handlung in Leipzig, de komende Michaëlsbeurs in Leipzig, op zijn best de eerste week van de mis zal verlaten, meestal tegen de helft van de gebruikelijke prijs vóór contante betaling." [29]

Zedler probeerde tijdens de eerste week van de beurs geld te krijgen door middel van aanbiedingen tegen lage prijzen. De belangrijkste reden hiervoor was de voltooiing van het elfde en voorlopig laatste deel van de Lutherse Geschriften, waarvan Zedler het verschijnen voor die Michaelism-mis in 1733 had aangekondigd. Dit betekende niet alleen dat een succesvol en zeker inkomensgegarandeerd publicatieproduct werd uitgefaseerd. Mit der Fertigstellung des letzten Bandes ergab sich für Zedler auch die Schwierigkeit, offene Rechnungen begleichen zu müssen, ohne wie bisher auf die Einnahmen weiterer Pränumerationen zurückgreifen zu können. Bislang waren die Druckkosten des letzten Bandes immer aus Vorschüssen auf den nächsten gedeckt worden. Diese entfielen jetzt, die anstehenden Rechnungen mussten aber dennoch beglichen werden.

Im Dezember 1733 brachte Zedler ein neues Verlagsprodukt auf den Markt. Mit dem Allerneuesten Kriegs-Staat, oder Gründliche Nachrichten von den heutigen Kriegs-Begebenheiten, welche mit Historischen, Politischen und andern Anmerckungen erläutert werden stellte er dem Cabinet ein weiteres Monatsblatt an die Seite. Doch nur wenige Monate später brachte der Leipziger Verleger Moritz Georg Weidmann mit dem Europäischen Staats-Secretarius ein direktes Konkurrenzprodukt zu Zedlers Monatsblättern heraus. Zedlers finanzielle Lage hatte sich indessen offenbar nicht grundlegend verbessert. Kurz vor Beginn der Ostermesse 1734 bemühte er sich erneut um eine Reduzierung seiner Lagerbestände durch Niedrigangebote. Ein Ende 1734 in den Hallischen Anzeigen angekündigtes Zeitschriftenprojekt unter dem Titel Lesens-würdige Neuigkeiten der Stadt und neuen Universität Göttingen kam vermutlich nie zustande. [30]

Rettungsversuch: die Bücherlotterie

Im Frühjahr 1735 griff Zedler zu einem neuen Mittel, um seinen Warenbestand in Bargeld umzuwandeln. In einem eigens gedruckten Prospekt kündigte er eine Bücherlotterie an:

„Es hat der Herr Commercien-Rath Zedler zu Leipzig, durch seinen unermüdeten Fleiß, Sorge, und mit unbeschreibl. Kosten durch Edirung sowohl großer wichtiger Wercke, als kleiner nützlicher Bücher, auch Erkauffung anderer Handlungen, ansehnliche Lager an sich gebracht, und sich entschlossen, von diesen von GOtt gesegneten Bücher-Vorrath eine Summe von 10 000 Rthl. gegen Bezahlung 5 000 Rthl. dem Publico zum Besten zuverlassen, und solches auf eine so raisonnable Art, daß dabey einjeder sein Glücke machen, keiner aber nicht das allergeringste verlieren kan, und zwar folgender gestalt:“
„1) werden 2 000 Loose hierzu erfordert, und vor jedes 2 1/2 Rhtl. bezahlt; dagegen“
„2) empfängt ein jeder bey der Bezahlung eines Looses so gleich eben so viel an Büchern, als er bezahlet, nebst einen gedruckten Schein auf den zu hoffenden Gewinn, und kan so gleich“
„3) einjeder aus den angefügten Büchern, von No. II bis XIII – die besten Wercke stecken aber in No. I – sich nach eigenen Belieben vor seine Einlage auslesen“ [31]

Zedler gab also insgesamt 2.000 Lose zu einem Einzelpreis von 2 1/2 Reichstalern aus. Der Käufer erwarb dabei zunächst das Recht, sich Bücher – gemäß seinem Spieleinsatz – aus den nach Wert aufsteigend gruppierten Bücherkörben „XIII“ bis „II“ auszuwählen. [32] Diese Bücher gehörten ihm unabhängig von der später folgenden Verlosung. Die 100 wertvollsten, im Korb mit der Nummer „I“ enthaltenen Bücher wurden in der anschließenden Verlosung ausgespielt:

„5) Diese Einlage deren 2 000 Loose jedes 2 1/2 Rthl. betragen 5 000 Rthl. wofür so viel Bücher so gleich ausgehändiget werden, welches also so viel als 2 000 Gewinnste anzusehen, von denen übrigen 5 000 Rthl. aber, welche dem Publico zum Besten gegeben werden, sollen“
„6) 100 Neben-Gewinnste gemacht werden […]“ [31]

Aus Sicht des Loskäufers versprach dieses System doppelten Gewinn: unabhängig von der Verlosung durfte er Bücher auswählen und mitnehmen. Darüber hinaus nahm er an der späteren Ausspielung teil und behielt bis zuletzt die Hoffnung auf das Losglück. Die Ziehung sollte am 18. April und damit während der Ostermesse des Jahres 1735 stattfinden, was Zedler einen zusätzlichen Werbeeffekt beschert hätte. Eine soziale Komponente erhielt die Veranstaltung durch Zedlers Versprechen, einen Teil seiner Einnahmen dem Leipziger Waisenhaus zu stiften.

Der Lotterieplan rief erneut Zedlers Konkurrenten auf den Plan. Angeführt von Weidmann appellierten sie an den Leipziger Stadtrat und das Oberkonsistorium in Dresden, die Lotterie zu verbieten. In einer daraufhin von Zedler angeforderten Stellungnahme monierte der Rat die Tatsache, dass sich auch das Universal-Lexicon unter den 100 Gewinnen des ersten Bücherkorbes befand und bekräftigte, dass das über das Werk verhängte Verkaufsverbot in Sachsen noch immer gelte. Da Zedler aus Dresden zunächst keine Antwort erhielt, musste er den angekündigten Termin für die Losziehung verstreichen lassen. Am 28. Mai wurde ihm schließlich mitgeteilt, die Lotterie sei genehmigt, aber nur unter der Auflage, dass er das Universal-Lexicon aus dem Angebot herausnehme. Damit war der wohl attraktivste Preis entfallen. Hinzu kam, dass gerade zu dieser Zeit Johann Christian Martini, einer der Konkurrenten Zedlers, sein Sortimentslager auflöste und den Markt mit Büchern überschwemmte. Als Zedler am 3. Oktober 1735 anlässlich der anstehenden Michaelismesse in den Hallischen Anzeigen inserierte, erfuhren die Leser, dass immer noch Lose zu haben waren. Kurze Zeit später erschien eine weitere Ankündigung Martinis, der für den 17. Oktober eine erneute Auktion ankündigte, auf der insgesamt 6.521 Bücher und 1.121 Kupferstiche versteigert werden sollten. [33]

Am 8. April 1736 bewarb Zedler seinen Lotterieplan erneut per Zeitungsinserat. Diesmal jedoch sollten die Lose nur noch zu einem reduzierten Preis von einem anstatt von 2 1/2 Reichstalern zu haben sein. Quedenbaum schließt hieraus, Zedler sei zu diesem Zeitpunkt in so großer finanzieller Bedrängnis gewesen, dass er seinen Büchervorrat „um jeden Preis absetzen wollte“. [34]

Finanzieller Zusammenbruch

Die Umstände von Zedlers finanziellem Zusammenbruch liegen weitestgehend im Dunkeln. Gesichert ist, dass Zedler die Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr erfüllen konnte. In einem bei Albrecht Kirchhoff 1892 in Auszügen wiedergegebenen Bericht des Rates der Stadt Leipzig an die Landesregierung in Dresden vom 10. Oktober 1738 ist von dem „Zedlerischen Concurs“ die Rede. [35] Wann genau diese Zahlungsunfähigkeit Zedlers eintrat, ist bislang nicht abschließend geklärt. Juntke schreibt in einer 1956 veröffentlichten Abhandlung, der Privilegienstreit habe Zedler „im Frühjahr 1735 finanziell zugrunde [gerichtet]“. [36] Blühm nimmt diese Formulierung 1962 auf, legt sich aber mit dem Satz „Im Frühjahr 1735 kam es zum Konkurs“ zumindest in der Verfahrensfrage stärker fest. [37] Quedenbaum widerspricht Blühm (allerdings ohne diesen explizit zu nennen) in beiden Punkten und legt anhand von Plausibilitätsprüfungen dar, dass es allenfalls – und zwar nicht vor 1736 [38] – zu einem Vergleich gekommen sein könne, wobei die Umstände eines solchen Verfahrens „kaum mehr festzustellen“ seien. [39] Hinsichtlich der Nachprüfbarkeit ist jedoch zu berücksichtigen, dass Quedenbaum bei den Arbeiten für seine 1977 veröffentlichte Zedler-Biographie die Leipziger Archivbestände unberücksichtigt ließ, zu denen Kirchhoff mit Bezug auf das Universal-Lexicon anmerkt, „die Acten der Bücher-Commission über dasselbe bilden bis zum Jahre 1738 vier dickleibige Fascikel.“ [40] Moderne biographische Abrisse wie etwa der von Winfried Müller in der Sächsischen Biografie aus dem Jahr 2004 umschiffen die Schwierigkeit, indem sie gar nicht genauer auf die Frage nach dem präzisen Zeitpunkt und den Umständen von Zedlers finanziellem Zusammenbruch eingehen. [41]

Wolf, Zedler, Heinsius

Neubeginn und Kampf gegen den Nachdruck von Schultze

Das finanzielle Engagement des Leipziger Geschäftsmanns Johann Heinrich Wolf ermöglichte Zedler einen unternehmerischen Neubeginn. Im Universal-Lexicon wird Wolf als „Vornehmer Kauf- und Handelsmann“, „Cramer-Meister“ und als „besonderer Liebhaber der Wissenschaften“ beschrieben, der seine Zeit „mit nichts lieber als mit Lesung guter und gelehrter Bücher zubringet“. [42] Quedenbaum vermutet, dass Wolf die gesamte weitere Finanzierung des Zedlerschen Verlags deshalb übernahm, weil er „genau im Zielgruppenbereich des Universal-Lexikons stand und damit in die Gruppe derer gehörte, die als Kleingläubiger mehr an der Fortsetzung der Werke als an deren Einstellung interessiert war.“ [43] Unterlagen wie etwa ein zwischen Zedler und Wolf abgeschlossener Vertrag sind allerdings nicht überliefert, so dass über die genauen Umstände der Geschäftsbeziehung keine Klarheit herrscht.

Am 5. August 1737 war Zedlers kaiserliches Privileg für den Druck des Universal-Lexicons aufgehoben worden – angeblich weil Zedler es versäumt hatte, seine Pflichtexemplare am kaiserlichen Hof abzuliefern. Quedenbaum hält dies für unwahrscheinlich und vermutet, dass die Aberkennung des kaiserlichen Druckprivilegs auf die Einflussnahme des Buchdruckers und Verlegers Johann Ernst Schultze aus dem bayerischen Hof zurückzuführen ist. [44] Dieser wusste von dem finanziellen Zusammenbruch Zedlers, da er an dem Druck früherer Bände des Lexikons beteiligt gewesen war. [45] Darüber hinaus hatte Schultze mit Paul Daniel Longolius einen geeigneten Herausgeber gefunden, denn dieser war 1735 zum Rektor des Hofer Gymnasiums berufen worden. Als früherer Mitarbeiter Zedlers verfügte Longolius über die nötige Erfahrung für die Herausgabe weiterer Lexikonbände. Auf die Behauptung hin, Zedler habe ihm das Privileg im Januar 1735 abgetreten, beantragte Schultze ein neues, auf seinen eigenen Namen ausgestelltes kaiserliches Privileg, das ihm am 11. Juni 1738 auch erteilt wurde.

Schultze druckte einen 17. und 18. Band des Universal-Lexicons in Hof und versuchte, diese kurze Zeit nach ihrem Erscheinen auch in Leipzig zu verkaufen. Hierzu schickte er den kaiserlichen Notar Bernhard Christian Groot aus Offenbach mit zwei Buchdruckergesellen als Zeugen zur Leipziger Bücherkommission. Die Bücherkommission verwies Groot jedoch direkt nach seiner Ankunft an den Leipziger Rat. Dieser nahm Groot kurzerhand die beiden von ihm als Beleg für Schultzes Rechte mitgebrachten Druckexemplare des Privilegs ab, ließ sein Gepäck nach weiteren Papieren untersuchen und warf ihn und die beiden Zeugen aus der Stadt. Das Motiv für diese Behandlung legte der Leipziger Rat in einem auf den 10. Oktober 1738 datierten Schreiben an die Landesregierung in Dresden offen, in dem es hieß

„Niemanden ohne Ew. KM allerhöchsten Erlaubniß in dero Landen, und noch darzu durch einen fremden Notarium , welcher bey Ew. KM Landes Regierung nicht einmal immatriculiret , etwas insinuiren zu laßen erlaubet.“ [46]

Für Zedler stellte dieser Beleg für den in der Praxis stark eingeschränkten Geltungsbereich kaiserlicher Bücherprivilegien einen Glücksfall dar, denn damit war die Fortführung seines Lexikons gesichert. Die Redaktion des Universal-Lexicons übernahm ab Band 19 der Leipziger Philosophieprofessor Carl Günther Ludovici , der ein Studienkollege von Longolius war. Im Gegensatz zu Zedler verlegte der Hofer Buchdrucker Schultze in der Folge keine weiteren Bände des Universal-Lexicons mehr und musste seine Druckerei 1745 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten an das Hofer Gymnasium verkaufen.

Rückzug ins Privatleben

Im 1749 erschienenen 61. Band des Universal-Lexicons heißt es zu Zedler, dieser habe nach der Übernahme des Verlages durch Wolf „die Ruhe den Handels-Geschäfften vorzuziehen sich entschlossen.“ Hervorhebung: Artikel „Zedler, (Johann Heinrich)“.

Es scheint, als sei Zedler nach der finanziellen Übernahme seines Verlages durch Wolf zunehmend an den Rand gedrängt worden. Seit Carl Günther Ludovici die „Direction“ des 19. „und der noch zu gewartenden Bände“ des Universal-Lexicons übernommen hatte, [47] drückte er dem Werk zunehmend seinen eigenen Stempel auf. „Er machte“, wie Schneider die Veränderungen zusammenfasst, „nicht nur die Literaturangaben am Ende jedes Personenartikels zu einer einschlägigen und manchmal sehr ausführlichen Bibliographie, er setzte nicht nur die Binnengliederung längerer Artikel durch, sondern er nahm auch lebende Personen in das Universal-Lexicon auf“ [48] Seinen eigenen Buchladen hatte Zedler soweit ersichtlich zudem aufgeben müssen, denn eine zur Ostermesse 1739 erschienene Anzeige in den Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen erklärte, dass die beiden zuletzt gedruckten Lexikonbände in „Wolfens Gewölbe, Auerbachs Hof gleich gegenüber“ ausgegeben werden sollten. [49]

In dieser Situation zog sich Zedler offenbar zunächst ins Privatleben zurück. Der Artikel „Zedler, (Johann Heinrich)“ im 1749 erschienenen 61. Band des Universal-Lexicons bemerkt hierzu, Zedler habe nach der Übernahme des Verlages durch Wolf „die Ruhe den Handels-Geschäfften vorzuziehen sich entschlossen.“ [50] Zedler besaß in Wolfshain , einem der fünf Leipziger Universitätsdörfer , die Herzog Moritz von Sachsen im Jahre 1544 der Leipziger Universität geschenkt hatte, ein Landgut. [51] Quedenbaum, der Zedler als „ungestüm“ charakterisiert, vermutet, dass dieser die ihm aufgezwungene Ruhe in Wolfshain dazu nutzte, über neue Verlagsprojekte nachzudenken. [52] Sicher ist auf jeden Fall, dass sein seit der Verlagsübernahme angeschlagener Ruf es Zedler nicht länger erlaubte, seine neuen verlegerischen Ideen unter dem eigenen Namen zu verwirklichen.

Neue Projekte im Verlag Heinsius

Titelblatt des ersten Bandes des unter dem Verleger-Namen Heinsius erschienenen Handelslexikons Allgemeine Schatz-Kammer Der Kaufmannschafft . In der Aufmachung knüpft das Werk unverkennbar an Zedlers frühere Verlagsprodukte an.

Ab 1740 erschien eine ganze Reihe von Verlagsprodukten Zedlers unter dem Namen des Leipziger Verlagsbuchhändlers Johann Samuel Heinsius . Den Auftakt bildete Zedlers Monatsblatt Cabinet , das jetzt unter dem leicht veränderten Titel Neueröffnetes Cabinet Grosser Herren oder Gegenwärtige Staats- Hoff- Kriegs- und Commercien-Verfassung aller Europäischen Reiche und Staaten der Welt eine Fortsetzung fand. Über den genauen Erfolg das Neueröffneten Cabinets ist ebenso wenig bekannt, wie über die Gründe für die Aufnahme in das Verlagsprogramm von Heinsius, der seit 1739 bereits eine ähnliche Monatsschrift unter dem Titel Genealogisch-historische Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den europäischen Höfen zugetragen verlegte. Nach zwei Jahren und sechs Ausgaben gab Zedler das Blatt allerdings an den Leipziger Buchhändler Wolfgang Heinrich Schönermarck ab. Nach dem Erscheinen weniger weiterer Ausgaben wurde das Blatt eingestellt.

Im Jahr 1741 folgte mit dem ersten Band der Allgemeinen Schatz-Kammer Der Kaufmannschafft der Auftakt für ein zunächst auf vier Bände angelegtes Handelslexikon auf der Grundlage des Dictionnaire Universel de Commerce (dt. „Allgemeines Handelslexikon“) von Jacques Savary des Bruslons . Als verantwortlichen Redakteur nennt Zedler in einer Anzeige in den Wöchentlichen Hallischen Anzeigen Carl Günther Ludovici. [53] Bereits 1742 wurde der die Buchstaben „S“ bis „Z“ umfassende vierte Band ausgeliefert, ein Jahr später erschien unter dem Titel Fortsetzung der Allgemeinen Schatz-Kammer Der Kauffmannschafft ein Supplement band mit Ergänzungen und Register. Ein zunächst für den Schluss des Werkes angekündigtes Verzeichnis unter dem Titel „Jetzt lebende Kaufmannschaft in und außer Deutschland“ wurde nicht realisiert. Der Grund hierfür war offenbar, dass sich einige der von Zedler angeschriebenen Städte der Mitarbeit verweigert hatten und damit nicht alle benötigten Informationen vorlagen. [54]

Zedlers nächstes Verlagsprojekt war das Corpus Juris Cambialis von Johann Gottlieb Siegel . Siegel war ein anerkannter Spezialist für das komplizierte Wechsel recht der Zeit. Sein Fürsichtiger Wechsel-Gläubiger erschien 1739 bereits in der vierten Auflage. Heinsius stellte das neue, auf zwei Bände ausgelegte Corpus Juris Cambialis in den Neuen Zeitungen im April 1742 vor und warb um Pränumeranten. Pünktlich zur Leipziger Michaelismesse desselben Jahres lagen beide Bände gedruckt vor und erschienen gemeinsam mit dem 33. und 34. Band des Universal-Lexicons , das bis dahin bei „Schla“ angekommen war. Von der Allgemeinen Staats- Kriegs- Kirchen- und Gelehrten-Chronicke , die wie das Lexikon unter der Ägide Wolfs weitergeführt wurde, erschien gleichzeitig der 12., inhaltlich bis zum Jahr 1700 reichende Band.

Im Anschluss an die Schatz-Kammer und das Corpus Juris Cambialis begann Zedler erneut ein verlegerisches Großprojekt. Grundlage für das unter dem Titel Historisch-Politisch-Geographischer Atlas der gantzen Welt: Oder, Grosses und vollständiges Geographisch- und Critisches Lexicon ab 1744 bei Heinsius erscheinende Werk war eine Übersetzung des Grand Dictionnaire Géographique Et Critique von Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière . Für das deutschsprachige Publikum wurde der Text der neunbändigen Originalausgabe durch Hinzuziehung weiterer Lexika ergänzt, wobei – durch Literaturangaben im Text belegt – besonders häufig auf das Zedlersche Universal-Lexicon zurückgegriffen wurde.

Letzte Jahre und Tod

Über die genannten Werke hinaus hat Zedler wahrscheinlich auch noch weitere Arbeiten verlegt oder zumindest initiiert. Der Lexikonartikel „Zedler, (Johann Heinrich)“ aus dem Jahr 1749 bemerkt hierzu

„Uebrigens so hat er noch verschiedene grosse Wercke, die zum Theil bereits unter der Presse sind, theils noch in Zukunfft heraus kommen sollen, projectiret.“ [55]

Auf welche Verlagsprojekte Zedlers sich dieser Hinweis bezieht, ist heute nicht mehr feststellbar. In den Jahren bis 1751 verlief die Arbeit an den unter der Ägide Wolfs stehenden oder bei Heinsius erscheinenden Werken jedoch in sehr geregelten Bahnen. Jeweils zur Oster- und Michaelismesse erschienen zwei Bände des Universal-Lexicons sowie jeweils zur Ostermesse ein Band der Allgemeinen Staats-, Kriegs-, Kirchen- und Gelehrten-Chronicke . Die alphabetischen Bände des Universal-Lexicons konnten auf diese Weise bis 1750 abgeschlossen werden. Ludovici erweiterte es später noch um vier Supplementbände.

Den größten Teil seiner letzten Lebensjahre verbrachte Zedler offenbar auf seinem Landgut in der Nähe Leipzigs. Hierzu heißt es im bereits erwähnten Lexikonartikel, Zedler habe sich

„bereits einer geraumen Zeit her denen Handlungs-Geschäfften entzogen, und die meiste Zeit des Sommers auf seinem Land-Gute zu Wolfshayn“ [55]

zugebracht, es gleichwohl

„nicht unterlassen, durch nützliche Erfindungen denen Gelehrten, und durch kluge Rathschläge der Buchhandlung nützlich zu seyn.“ [55]

Im September 1743 war Zedlers Förderer Johann Peter von Ludewig verstorben. Heinsius starb im Dezember 1750, sein Unternehmen wurde unter der Bezeichnung „Johann Samuel Heinsius Erben“ weitergeführt. Am 21. März 1751 verstarb auch Zedler. Angaben, dass er erst 1763 starb, [56] sind inzwischen durch Belege aus dem Leichenbuch und dem Grabregister der Stadt Leipzig widerlegt. Der Eintrag im Leichenbuch lautet:

Dienstag, den 23. Mart.
„gest/2 Ein Mann 46 Jahre, Hr. Johann Heinrich Zedler, Commercien-Rath und Buchhändler, in der Fleischer Gaße, St.J.[ohannis]“ [57]

Seine zu diesem Zeitpunkt 56-jährige Witwe Christiana Dorothea verließ Leipzig im Jahr 1754 und zog zurück nach Freiberg. Dort starb sie anderthalb Jahre später am 18. November 1755. Ihre Ehe mit Zedler war kinderlos geblieben.

Von Zedler verlegte und betreute Werke (1726–1751)

Eine historisch-kritische Bibliographie der von Zedler verlegten und betreuten Werke fehlt. Die Auswahl der hier aufgeführten Titel stellt das Ergebnis einer im Mai 2007 durchgeführten Suche in den Online-Katalogen deutscher Bibliotheken dar.

Im Gegensatz zu den Aufnahmen in Bibliothekskatalogen wird hier nach Möglichkeit der Titel des Originals in ungekürztem Wortlaut wiedergegeben (bei Sammelwerken in Wortlaut und Form des ersten Bandes). Aus Online-Bibliothekskatalogen ermittelte und gekürzte Titel sind durch Kursivschrift ausgezeichnet.

Bei der Wiedergabe von ungekürzten Titeln markiert der senkrechte Strich den Zeilenwechsel. Abkürzungen sind in eckigen Klammern aufgelöst. Besonders auffällige Formen der Hervorhebung werden hier als Großbuchstaben wiedergegeben. Weitere Auszeichnungen wie Kursivierungen, farbliche Hervorhebungen etc. wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht berücksichtigt.

Aufgenommen wurden nur Werke, deren Druck zu Lebzeiten Zedlers abgeschlossen wurde. Angegeben wird das auf dem Titelblatt des jeweiligen Werkes angegebene Erscheinungsdatum. Dieses kann in Einzelfällen von dem tatsächlichen Datum des Erscheinens abweichen, weil Zedler offenbar immer dann spätere Jahreszahlen auf das Titelblatt drucken ließ, wenn er sich unsicher war, ob er das vorgesehene Erscheinungsdatum würde einhalten können.

Sammelwerke

 • Des | Theuren Mannes GOttes, | D. Martin Luthers | Sämtliche | Theils von Ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen | Lateinischen ins Deutsche übersetzte | SCHRIFFTEN UND WERCKE, | Welche aus allen vorhin | Ausgegangenen Sammlungen | zusammen getragen, | Und | Anietzo in eine bequemere und nach deren Materien eingerich- | tete Ordnung gebracht, | nach denen ältesten und besten Exemplarien mit | Fleiß übersehen und verbessert, mit verschiedenen in denen Altenburgischen und | andern Tomis ermangelnden Schrifften vermehret, und mit näthigen | Vorberichten versehen. […] Leipzig, | Verlegts Johann Heinrich Zedler […]
 • Theil 1 (1729)
 • Theil 2 (1729)
 • Theil 3 (1729)
 • Theil 4 (1729)
 • Theil 5 (1730)
 • Theil 6 (1730)
 • Theil 7 (1730)
 • Theil 8 (1730)
 • Theil 9 (1730)
 • Theil 10 (1730)
 • Theil 11 (1731)
 • Theil 12 (1731)
 • Theil 13 (1732)
 • Theil 14 (1732)
 • Theil 15 (1732)
 • Theil 16 (1732)
 • Theil 17 (1732)
 • Theil 18 (1732)
 • Theil 19 (1733) [58]
 • Theil 20 (1733)
 • Theil 21 (1733)
 • Theil 22 (1734)
 • Grosses vollstaͤndiges | UNIVERSAL | LEXICON | Aller Wissenschafften und Kuͤnste, | Welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz | erfunden und verbessert worden, | Darinnen sowohl die Geographisch-Politische | Beschreibung des Erd-Kreyses, nach allen Monarchien, | Käyserthümern, Königreichen, Fürstenthümern, Republiquen, freyen Herr- | schafften, Ländern, Städten, See-Häfen, Vestungen, Schlössern, Flecken, Aemtern, Klöstern, Ge- | bürgen, Pässen, Wäldern, Meeren, Seen, Inseln, Flüssen, und Canälen; samt der natürlichen Abhandlung | von dem Reich der Natur, nach allen himmlischen | lufftigen, feurigen, wässerigen und irrdischen Cörpern, und allen | hierinnen befindlichen Gestirnen, Planeten, Thieren, Pflantzen, Metallen, Mineralien, | Saltzen und Steinen [etc.] | Als auch eine ausführliche Historisch-Genealogische Nachricht von den Durchlauchten | und berühmtesten Geschlechtern in der Welt, | Dem Leben und Thaten der Käyser, Könige, Churfürsten | und Fürsten, grosser Helden, Staats-Minister, Kriegs-Obersten zu | Wasser und zu Lande, den vornehmsten geist- und weltlichen | Ritter-Orden [etc.] | Ingleichen von allen Staats-Kriegs-Rechts-Policey und Haußhaltungs- | Geschäfften des Adelichen und bürgerlichen Standes, der Kauffmannschaft, Handthierungen, | Künste und Gewerbe, ihren Innungen, Zünfften und Gebräuchen, Schiffahrten, Jagden, | Fischereyen, Berg-Wein-Acker-Bau und Viehzucht [etc.] | wie nicht weniger die völlige Vorstellung aller in den Kirchen-Geschichten berühmten | Alt-Väter, Propheten, Apostel, Päbste, Cardinäle, Bischöffe, Prälaten und | Gottes-Gelehrten, wie auch Concilien, Synoden, Orden, Wallfahrten, Verfolgungen der Kirchen, | Märtyrer, Heiligen, Sectirer und Ketzer aller Zeiten und Länder, | Endlich auch ein vollkommener Inbegriff der allergelehrtesten Männer, berühmter Universitäten | Academien, Societäten und der von ihnen gemachten Entdeckungen, ferner der Mythologie, Alterthümer, Müntz-Wissenschafft, | Philosophie, Mathematic, Theologie, Jurisprudentz und Medicin, wie auch aller freyen und mechanischen Künste, samt der Erklärung aller | darinnen vorkommenden Kunst-Wörter usf enthalten ist. […], Halle und Leipzig, | Verlegts Johann Heinrich Zedler | […]

; Neudruck Graz 1961–1964.

 • Allgemeine | Staats- Kriegs- Kirchen- und | Gelehrten- | CHRONICKE | In welcher alle geist- und weltliche | Denckwürdigkeiten und Geschichte, | so sich vom Anfang der Welt | bis auf unsere Zeit zugetragen: | Und so wohl der Ursprung, | Aufnehmen, Glücks-Wechsel und | Untergang grosser Monarchien, Königreiche, Fürstenthümer, Freyer Staa- | ten, Länder und Städte, die Leben aller Römischen Kayser und Päbste, grosser Könige, Chur- | und anderer Fürsten, in und ausser der Christenheit, der berühmtesten Cardinäle, Bischöffe, | berühmter Helden, gelehrter Leute und Künstler: | Als auch | Die in Europa und andern Theilen der Welt geführten wichtig- | sten Kriege, | Schlachten, Belagerungen, Eroberungen, Siege, Niederlagen | und Gefangenschafften, errichteten Friedens- Neutralitäts- und Stillstands-Handlungen, Ver- | einigungen, Bündnisse, Kriegs-Declarationen, Maifesten, Cartellen, Guarantien, Empörungen, Ver- | räthereyen, Mordthaten, Executionnnene, Feuers-Brünste, Wasser-Fluthen, Sturm und Ungewitter, Schiffbrüche, Erdbe- | ben, grosse Theuerungen, wohlfeile Zeiten, und andere Wunder-Begebenheiten; | Ingleichen | Von Crönungen, Einzügen, Illuminationen, Feuerwercken, Freudens-Be- | zeugungen, Ritter-Spielen, Jubel-Festen, Exequien, Castris Doloris, und andern wichti- | gen Ceremonien, Staats-Veränderungen, und andern Merckwürdigkeiten; | Wie nicht weniger | Sichere Nachricht von denen Kirchen-Geschichten Alten und N. Testaments, | aus bewährter und berühmter Männer Schrifften und Bibliothecken mühsam zusammen | getragen, und ans Licht gestellet, | Mit hoher Potentaten Allergnädigsten Privilegiis. […] Leipzig, | Verlegts Johann Heinrich Zedler. | […]
 • Band 1 (1733) [Erschaffung der Welt – Christi Geburt]
 • Band 2 (1733) [Christi Geburt – 312]
 • Band 3 (1734) [313–1066]
 • Band 4 (1734) [1066–1300]
 • Band 5 (1734) [1300–1517]
 • Band 6 (1735) [1300–1517]
 • Band 7 (1739) [1517–1576]
 • Band 8 (1740) [1576–1600]
 • Band 9 (1740) [1601–1648]
 • Band 10 (1741) [1601–1648, Register]
 • Band 11 (1742) [1648–1679]
 • Band 12 (1743) [1679–1700]
 • Band 13 (1744) [1701–1710]
 • Band 14 (1745) [1701–1710]
 • Band 15 (1747) [1701–1710]
 • Band 16 (1748) [1701–1710]
 • Band 17 (1749) [1711–1730]
 • Band 18 (1750) [1711–1730]
 • [Nach Zedlers Tod erschienen bis 1754 noch drei weitere Bände]
 • Allgemeine | Schatz-Kammer | Der | Kauffmannschafft | Oder | Vollständiges | LEXICON | Aller | Handlungen und Gewerbe | So wohl in | Deutschland als auswärtigen Königreichen und Ländern, | Darinnen | Die Beschreibung aller und jeder zur Kauffmannschafft und Handlung gehörigen | Waaren, als Gold, Silber, Juwlen, Metalle, Berg-Sachen [etc.] wie auch aller Arten der Zeuge, | Stoffe, Seide, Wolle, Tuche, Leinwand, Leder, Rauchwerck [etc.] nicht weniger aller | Maerialien und Specereyen, | Insonderheit wie und woher solche Waaren, theils von sich selbst entstanden, theils durch | menschlichen Witz und Fleiß erfunden und verfertiget worden sind, deren Unterschied, Werth | und Unwerth, Nutzen und Gebrauch, | Ferner derer Kauffleute Privilegien und Rechte, Gebräuche, Innungen, Meß und Marckt-Freyheiten, Stapel- und Niederlags-Gerechtigkeiten, Societä- | ten, Colonien, Manufacturen, Schiffahrten, Banqven, Börsen, Leyhäuser und | Assecurantzen, oder Versicherungs-Kammern [etc.] | Ingleichen | Eine nöthige Nachricht von den berühmtesten Handels-Plätzen und See-Häfen, von Wech- | sel-Sachen, Buchhalten, Müntze, Maasse, Gewichte, Meilen und Stunden, wie auch alle bey der Kauff- | mannschafft vorkommende Kunst-Wörter und Redens-Arten, enthalten. | Nebst einem | Anhange | Derer jetzt florierenden Kauff- und Handels-Leute Namen, Conoirs, Fabriquen, | Handlungs-Compagnien, Waaren-Lager und Haupt-Waaren, die ein jeder selbst fabriciren lässet, oder | bey ihm aus der ersten und andern Hand zu haben sind. | Mit Hoher Potentaten allergnädigsten Privilegiis. | […] | Leipzig, verlegts Johann Samuel Heinsius, […], | Buchhändler in der Grimmischen Strasse.
  • Theil 1: A–C (1741)
  • Theil 2: D–L (1741)
  • Theil 3: M–R (1742)
  • Theil 4: S–Z (1742)
  • Theil 5: Fortsetzung der Allgemeinen Schatz-Kammer Der Kauffmannschafft (1743)
 • Historisch Politisch-Geographischer | ATLAS | der gantzen Welt; | Oder | Grosses und vollständiges | Geographisch- und Critisches | LEXICON | Darinnen die Beschreibung des | Erd-Kreises, | Aller Monarchien, Käyserthümer, Königreiche, Chur- und Für- | stenthümer, Republiquen, freyen Staaten, Stände und Herrschaften, Länder, Städte, | Festungen, Seehäfen, Schlösser, Flecken, Aemter, Stiffter, Klöster, Gebürge, merckwürdigen | Höhlen, Bergwercke, Pässe, Wälder, Meere, Seen, Inseln, Vorgebirge, Klippen, Sand-Bäncke, | Meer-Engen, Quellen, Flüsse, Canäle, Gesund-Brunnen [etc.] | Nebst denen dazu gehörigen Denck- und Merckwürdigkeiten | enthalten: | Aus des berühmten Königl. Span. Geographi | Mr. Brvzen la Martiniere | Dictionnaire Geographique et Critique | ins Deutsche übersetzt, | Mit vielen tausend Artickeln vermehret und durchgängig aus den neuesten Geschichten verbessert, | sammt einer | Vorrede | von dem Nutzen und Vortrefflichkeit dieses Wercks | und denen Lexicis überhaupt, | von | Christian Wolffen, | Sr. Königl. Majestät in Preussen geheimen Rath, der Universität Halle Cantzlern, Professore Juris Naturæ | & Gentium und Matheseos, wie auch Professore honorario zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu | Paris, wie auch der Königl. Groß-Britannischen und Königl. Preuss. Societät der Wissenschaften Mitgliede. | […] | Mit Röm. Käyserl. Königl. Pohln. Churfürstl. Sächs. | wie auch Königl. Preuss. und Churfürstl. | Brandenburgischen allergnädigsten Privilegiis. | Leipzig | Verlegts Johann Samuel Heinsius | […]
 • Theil 1: A (1744)
 • Theil 2: B (1744)
 • Theil 3: C (1745)
 • Theil 4: D, E, F (1745)
 • Theil 5: G–H (1746)
 • Theil 6: I–Ll (1746)
 • Theil 7: Lo–M (1747)
 • Theil 8: N–Ph (1747)
 • Theil 9: Pi–Szn (1748)
 • Theil 10: Sao–Szy (1748)
 • Theil 11: Ta–Uhz (1749)
 • Theil 12: Vi–Zz (1749)
 • Theil 13: Supplement (1750)
 • Allgemeines Juristisches | ORACVLVM, | Oder | Des Heil. Römisch-Teutschen Reichs | JURISTEN-FACULTÄT, | welche das | Römisch-Teutsche Bürgerliche und Peinliche Recht | nach denen im | Corpore Jvris Civilis Romani | befindlichen Büchern und Titeln derer Pandecten mit denen dahin zugleich in Institutionibus | und Codice nach denen Titeln einschlagenden Materien, als | Fürsten- Kriegs- Berg- Kauff- Wechsel- Schiff- See- Handel- und Innungs-Rechten, | und nach | Caroli Vti und andern Peinl. Hals-Gerichts-Ordnungen | durch vorgängige Einleitung des Göttlichen, Natur- und Völcker-Rechts in natürlichem | Zusammenhang historisch und critisch gründlich abhandelt, und durch | Responsa, Consilia, Envnciata, Decisiones | Observationes | Arbitragen, | Parere und Rechtliche Bedencken | erläutert, auch ieder abhandelten Rechts-Materie, mit denen besten Autoribus | überall bewähret. | Zu derer Richter, Consulenten, Auditeurs, Advocaten, Procuratoren und Notarien, | und aller Rechts-Gelehrten, auch anderer allgemeinen Nutzen und Besten | ans Licht stellet | Die Hochteutsche Rechtsgelahrte Societät. | […] | Leipzig, | Verlegts Johann Samuel Heinsius, […]
 • I. Theil (1746)
 • Des Ersten Theils II. Band (1747)
 • III. Band (1747)
 • IV. Band (1748)
 • V. Band (1748)
 • VI. Band (1749)
 • VII. Band (1749)
 • VIII. Band (1750)
 • IX. Band (1750)
 • X. Band (1751)
 • XI. Band (1751)
 • [Nach 1751 erschienen bis 1754 noch fünf weitere Bände sowie ein Registerband]
 • „Eröffneter Schau-Platz der Allgemeinen Welt-Geschichte des gegenwärtigen Achtzehnten Jahrhunderts: welcher die Denck- und merckwürdigsten Kirchen-, Staats-, Gelehrten- Kunst- und Natur-Geschichte, so sich vom Jahre 1701 an bis auf die jetzigen Zeiten in allen Theilen des bewohnten Erd-Kreyses nach und nach zugetragen haben; Benebst vielen ausführlichen Lebens-Beschreibungen aller in diesem Jahrhunderte verstorbenen Kayser, Chur- und anderer Geist- und weltlichen Fürsten, wie nicht weniger der berühmtesten Staats-Gelehrten und sonst wohlverdiensten Personen / aus glaubwürdigen Schrifften, sichern Urkunden und mühsamer Correspondentz […] mit Summarien und einem vollst. Reg.“, [9 Tle.], Leipzig: Zedler, 1744–1752[?]

Monografien

 • Bethesda Portvosa, | Das | Hülffreiche Wasser | Zum | LANGEN LEBEN | Insonderheit | In dem Lauchstädter Brunnen | bey Merseburg, | Und in dem | Schlacken-Bade | zu Freyberg, | Mit neuen Entdeckungen | Nach der | Historie, Chymie und Medicin, | Angewiesen von | D. Johann Friedrich Henckel, | Kön. Pohln. und Churfl. Sächsischen Land- Berg- | und Stadt-Physico und der Kön. Preußis. Societät | von Wissenschafften Mitgliede. | Freyberg und Leipzig | Verlegts Johann Heinrich Zedler, 1726.
 • D. Christiani Heisteri succintta Anatomia corporis humani: Ad usum medicinae Tyronum in Tabulas redacta , Freibergae: JH Zedler, 1726
 • Bey | Eines Sohnes | Veränderung | Seines bißherigen | Ortes oder Aufenthalts, | Veränderte | Dessen von langer Zeit her | verderbten | Geschlechts- oder sogenannten | Zu-Nahmen, | Und | Gab ihm dabey zugleich | Wohlmeynende Erinnerungen | Der | Vater | FREIBERG, | Bey Johann Heinrich Zedlern, | druckts Christoph Matthäi, | 1726.
 • M. Gottlieb Jahns | Past. in Ortrandt und der Haynischen Ephorie Adj. | ETHICA SALOMONIS | Sacra | Das ist: | Die Geistliche | Sitten-Lehre | Des Predigers Salomonis, | In welcher der Weg zur Seelen-Ruhe, als der höchsten und wahren | Glückseligkeit dieses Lebens, und so fort zur künfftigen ewigen See- | ligkeit zu gelangen, gezeiget wird, | So vorhin in richtiger Connexion, nach dem Sinne des Heil. Geistes, und | Erwegung des Grund-Textes, der Ortrandischen Gemeinde | In 46. Freytags-Predigten | Deutlich und schrifftmäßig vorgetragen worden, | Jetzo aber mit vorangesetzten nützlichen Tabellen und nöthigen Anmerckungen in Druck gegeben. | Freyberg, Verlegts Johann Heinrich Zedler 1727.
 • Johann Gotthard Beyers | Ursprüngliche | QUELLEN | Des | INDIFFERENTISMI | Oder | Ursachen der närrischen Meynung: | Man kan in allen Religionen | seelig werden, | Zur | Bevestigung der Warheit und Ausrottung | der Irrthümer | eröffnet, | und dem Druck überlassen. | Leipzig, | Verlegts Johann Heinrich Zedler, | Buchhändler in der Grimmischen Gaße, | in Kerstens Hause, 1727
 • Der im Reiche derer Todten aufgerichtete Schauplatz unglücklicher Menschen, oder seltsame Lebens-Beschreibung solcher Personen, die durch ihr unartiges Leben ein trauriges Ende genommen, mit moralischen Anmerckungen zum Zeit-Vertreib des Frauenzimmers entworffen. Zedler, Leipzig 1728
 • Die seltsamen Avanturen zweyer Personen, die durch thörigte Liebe ihren Fall gefunden: mit beygefügter Moral u. kurtzer Abhandlung von denen Temperamenten der Menschen u. bes. des Frauenzimmers. Zedler, Leipzig 1728
 • Christian Michael Adolphi: De equitationis eximio usu medico dissertatio; In illustri academia Lipsiensi publice quondam pro cathedra explicata, iam secunda cura confecta ac aucta, ut novi opusculi mereatur titulum , Lipsiae: Zedler, 1729
 • Christian Michael Adolphi: Trias dissertationum medico chirurgicarum; Denuo recusarum , Lipsiae: Zedler, 1730
 • D. Joh. Gottfried Schaumburgs Einleitung Zum Sächßischen Rechte , Leipzig: Zedler
  • [Stück 1 (1727) und Theil 2 (1728) Wittenberg: Zimmermann]
  • Theil 3 (1729)
  • Theil 4 (1730)
 • Michael Rupert Besler: Gazophylacium Rerum Naturalium E Regno Vegetabili, Animali & Minerali depromtarum […] Oder Merckwürdige Naturalien-Cammer, Welche Besondere Stücke, sowohl aus dem Gewächs- als Thier- und Mineralien-Reiche […] vor Augen legt Mit Lateinischer und Teutscher Erklärung und Register versehen. Zedler, Leipzig 1733
 • Daniel Caspars von Lohenstein sämtliche Geist- und Weltliche Gedichte: Nebst nöthigen Anmerckungen. Zedler, Leipzig 1733
 • Ibrahim Sultan. Schauspiel Auf die Glückseligste Vermählung Beyder Röm. Kayser […] Herrn Leopolds und […] Frauen Claudia Felicitas […] / gewidmet durch Daniel Caspar von Lohenstein. Zedler, Leipzig 1733
 • Latinitatis | Theatrvm | Sive | LEXICON | Latino-Germanico-Graecvm | Universale | Reyhero-Jvnckerianvm, | In Qvo | Ordine Nativo | Vocabulorvm Latinorum Origines, Genera, Flexiones, | Significationes variae, et Adpellationes | Germanicae pariter Graecaeque, | Similiter | Formvlae loquendi praestantiores, Sententiae, Facultatum | Scientiarumque Locvtiones peculiares, et Proverbia, | Cum Oratoribus, tum quoque Philosophis, Mathematicis, Medicis, Juris-Consultis, et Theologis | familiatiora, tum et recentiori aeuo vsurpata, et ad rectius intelligendos atque explicandos quoscunque | Autores Classicos nimium quantum facientis, continentur; | Adpositis vbique Notis Criticis ad distinguendas inter se | voces Obsoletas, Barbaras, Nouas, Theologicas, Philosophicas, Fictas, Poeticas, Dubias, | et Medii Aeui, ab iis, quae sund purae Latinitatis. | Opvs Sane omnibus elegantem ac puram linguam latinam docentibus ac discentibus perutile, | Cvm Indice Locvpletissimo | Ita nunc recognitum, emendatum, auctumque, vt plane nouum videri haberique possit, ejectis infinitis mendis, | Cvm Praefatione | Ioannis Matthiae Gesneri. | Cum Priuilegio S. Caes. mai. Regis Polon. et Electoris Saxoniae. | Lipsiae, | Sumptibus Ioan. Henrici Zedleri, | Ao. M DCC XXXIII [1733]
 • Dietrich Gotthard Eckard: Erklärung der Jurisprudentiae civilis, das ist: die gantze römische Rechts-Gelahrheit: nebst den gemeinen sächsischen Rechten und Jure Saxonico electorali, welche nach den Tituln derer Digestorum so in Corpore Juris Justinianei enthalten; in teutscher Sprache vorgetragen […] , Leipzig, Bresslau: Zedler
  • Theil 1: 1734
  • Theil 2: 1735
 • D. Johann Gottlieb Siegels, | Jur. Feud. Prof. Publ. Ordin. der Universität Leipzig Syndici, des Königl. Pohl. und Churfl. | Sächs. Ober-Hof-Gerichts wie auch des Consistorii daselbst Advocati, | Corpvs Jvris | CAMBIALIS, | Das ist: | Vollständige Sammlung | derer auf den vornehmsten Handels-Plätzen auch anderer Orten in Europa | üblichen allerneuesten | WECHSEL-ORDNUNGEN, | welchen | Hr. D. Königs sel. über die Leipziger Wechsel-Ordnung | verfertigte Anmerckungen in vielen Stücken geändert und verbessert, | auch mit einer grossen Anzahl neuer Præjudicorum vermehret; | ingleichen | Ein summarischer Inhalt zu einer jeglichen Wechsel-Ordnung gehörig, | so wohl | Auserlesene bey dem Wechsel-Negotio vorgefallene Casus mit denen darüber | ertheilten | Pareres, | auch endlich | Eine zum Wechsel-Recht überhaupt dienliche | Einleitung, | worinne vieler | Wechsel-Ordnungen eigentlicher Verstand, und dunckler Stellen | deutliche Erklärung gezeiget wird, | Nebst einem vollständigen Register beygefüget. | II. Theile. | Mit Königl. Pohln. und Churf. Sächs. allergnäd. Privilegio. | Leipzig, verlegts Johann Samuel Heinsius, 1742.

Zeitschriften

 • Eröffnetes | CABINET | Grosser Herren | Oder | Gegenwärtiger | Zustand aller Reiche | und Staaten der Welt, | Nebst andern | Merckwürdigkeiten, | […] Leipzig, in der Zedlerischen Handlung. | […]
  • [1733–1735, 25 Ausgaben nachgewiesen]
 • Allerneuester | KRIEGS-STAAT, | Oder Gründliche Nachrichten | von den heutigen | Kriegs-Begebenheiten, | Welche | Mit Historischen, Politischen und an- | dern Anmerckungen erläutert | werden. | […] Leipzig, in der Zedlerischen Handlung. | […]
  • [1733–1735, 14 Ausgaben]
 • Neueröffnetes | CABINET | Grosser Herren | Oder | Gegenwärtige | Staats- Hoff- Kriegs- | und Commercien-Verfassung | aller Europäischen Reiche und Staa- | en der Welt | […] | Leipzig, in Joh. Samuel Heinsii Buchladen, […]
  • [1740–1742, 12 Ausgaben]

Literatur

Quellen

Darstellungen

 • Ulrich Johannes Schneider : Zedlers Universal-Lexicon und die Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. In: Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–1780. hrsg. von Detlef Döring und Hanspeter Marti, Basel 2004, ISBN 3-7965-2013-8 , S. 195–213.
 • Gerd Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler 1706–1751: ein Buchunternehmer in den Zwängen seiner Zeit; ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Buchhandels im 18. Jahrhundert , Hildesheim [ua] 1977, ISBN 3-487-06241-0 .
 • Werner Raupp : Zedler, Johann Heinrich. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon . hrsg. von Traugott Bautz, Bd. 26, Nordhausen 2006, Spalten 1576–1588, online abrufbar über die Internetausgabe des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons auf den Webseiten des Verlags Traugott Bautz (enthält unter anderem eine Auswahl der von Zedler verlegten und betreuten Werke).
 • Werner Raupp : Zedler, Johann Heinrich (1706–1751). In: Heiner F. Klemme, Manfred Kuehn (Hrsg.): The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers. London/New York 2010, Bd. 3, S. 1306–1308.
 • Bernhard Kossmann: Deutsche Universallexika des 18. Jahrhunderts. Ihr Wesen und ihr Informationswert, dargestellt am Beispiel der Werke von Jablonski und Zedler. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band 9, 1969, Sp. 1553–1590; auch in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 89, 5. November 1968 (= Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band 62), S. 2947–2968, insbesondere S. 2952–2966.
 • Elger Blühm: Johann Heinrich Zedler und sein Lexikon. In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. 7, 1962, S. 184–200, online abrufbar als Volltext über die Webseite „Zedleriana. Materialien zu Zedlers Universal-Lexikon“.
 • Fritz Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. Ein Beitrag zur Geschichte des Nachdruckes in Mitteldeutschland , Halle an der Saale 1956, online abrufbar als Volltext über die Webseite „Zedleriana. Materialien zu Zedlers Universal-Lexikon“.
 • Albrecht Kirchhoff: Die kaiserlichen Bücher-Privilegien in Sachsen. In: Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels. 15, 1892, S. 73–102.
 • Albrecht Kirchhoff: Lesefrüchte aus den Acten des städtischen Archivs zu Leipzig. 5: Klagen u. Mißstände im Anfang des 18. Jahrhunderts. In: Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels. 14, 1891, S. 196–269 (für Zedler relevant sind allein die ersten beiden Abschnitte „Eine Bücherlotterie im Jahre 1735“, S. 197–208 und „Die Bücher-Auctionen“, S. 208–229).

Weblinks

Commons : Johann Heinrich Zedler – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Johann Heinrich Zedler – Quellen und Volltexte

Anmerkungen

 1. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 13 bemerkt hierzu: „Es ist nicht anzunehmen, daß der junge Johann Heinrich eine höhere Schulbildung genossen hat, wenn er überhaupt zur Schule gegangen ist und nicht etwa von Hauslehrern unterrichtet wurde.“ Der biographische Artikel im Universal-Lexicon bleibt in diesem Punkt nebulös und erwähnt lediglich eine „Anweisung geschickter Lehrmeister“. Vgl. Zedler, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 61, Leipzig 1749, Sp. 309–311 (hier Spalte 309).
 2. In dem Zedler zugedachten Artikel im Universal-Lexicon heißt es dazu: „Allein die göttliche Vorsehung hatte ihm Sachsen zu seinem künfftigen Aufenthalt ersehen. Und so geschahe es, daß er sich nicht nur mit des Kauff- und Handelsmanns zu Freyberg, Herrn Johann Friedrich Richters, Jungfer Tochter, ehelich verband, sondern auch daselbst eine Buch-Handlung mit glücklichem Erfolg auf richtete.“ Vgl. Zedler, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 61, Leipzig 1749, Sp. 309–311 (hier Spalte 309).
 3. Bei Recherchen zu dem vorliegenden Artikel ist aufgefallen, dass es mindestens vier Werke gibt, die Zedler als Verleger und das sächsische Freiberg als Verlagsort nennen. Es handelt sich dabei um das 1726 erschienene Bethesda Portvosa, Das Hülffreiche Wasser Zum Langen Leben , das 1726 erschienene Bey Eines Sohnes Veränderung Seines bißherigen Ortes oder Aufenthalts von Christoph Heym, das 1726 erschienene Anatomia corporis humani von Christian Heister sowie das 1727 erschienene Ethica Salomonis Sacra Das ist: Die Geistliche Sitten-Lehre Des Predigers Salomonis des Theologen Gottlieb Jahn (1680–1760). Die in älterer Literatur zu findende Darstellung, Zedlers verlegerisches Engagement habe erst nach seiner Übersiedlung nach Leipzig begonnen (etwa Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. S. 16 oder Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 36, der Beyers Quellen des Indifferentismi als „erstes Verlagswerk“ Zedlers bezeichnet), kann damit als überholt gelten.
 4. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 15 f.
 5. Christoph Ernst Sicul: Annalium Lipsiensium. Leipzig 1727, S. 419. Die vollständige Liste bei Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 31.
 6. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen. September 1727, S. 776, hier leicht gekürzt zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 36.
 7. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 37.
 8. a b Neue Zeitungen von gelehrten Sachen , Januar 1728, S. 60 und 63.
 9. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen. September 1728, S. 744.
 10. In dem genannten Lexikonartikel heißt es dazu: „Gleichwie nun unser Herr Zedler hierdurch der gantzen Evangelisch-Lutherischen Kirche einen gantz besondern Dienst gethan: Also ist er auch von denenjenigen grossen Fürsten, welchen er einen und den andern Theil der gemeldeten Lutherischen Schrifften aus unterthänigster Devotion zugeschrieben, mit vielen Gnadens-Bezeigungen angesehen worden. Wie denn unter andern der Durchlauchtigste Hertzog Christian zu Sachsen-Weissenfels, Höchstseligen Gedächtnisses, ihm den Character als Commercian-Rath aus eigener Bewegnis zu ertheilen Gnädigst geruhet, nachdem Sr. Höchstgedachten Durchlauchtigkeit gleich an Deroselben hohen Geburts-Tage im Jahr 1728 ein Theil der Lutherischen Schrifften von ihm war dediciret und persönlich überreichet worden.“ Vgl. Zedler, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 61, Leipzig 1749, Sp. 309–311 (hier Spalte 310). Bei der im Artikel genannten Jahreszahl liegt ein Irrtum vor. Der dritte und vierte Teil der Schriften Luthers erschienen erst zur Ostermesse 1729. Vgl. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 50.
 11. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen , 26. März 1730, S. 208.
 12. Kossmann: Deutsche Universallexika des 18. Jahrhunderts. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 9 (1969), Sp. 1553–1590, hier Sp. 1566.
 13. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 64.
 14. In der Argumentation hieß es mit Bezug auf Zedlers Universal-Lexicon wörtlich: „[…] welches doch in der That kein anderes Werck, als daß ihr historisches Lexicon und andere bisher edirte Privat-Lexica ausgeschrieben und mit anderen Worten eingerücket werden […]“. Kirchhoff: Lesefrüchte aus den Acten des städtischen Archivs zu Leipzig. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 14, 1891, S. 196–269, hier: S. 198.
 15. Vgl. die letzte Protokollseite der Verfügung wegen des Universal-Lexicons , Leipzig 12. Oktober 1730 .
 16. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 72.
 17. Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. S. 23.
 18. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 85.
 19. Schneider: Zedlers Universal-Lexicon und die Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. In: Detlef Döring, Hanspeter Marti (Hrsg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–1780 . Basel 2004, S. 195–213, hier S. 198.
 20. Johann Peter von Ludewig : Vorrede über das Universal-Lexicon. In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 1, Leipzig 1732, Sp. 1–16 (hier Seite 15).
 21. Schneider: Zedlers Universal-Lexicon und die Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. In: Detlef Döring, Hanspeter Marti (Hrsg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–1780 . Basel 2004, S. 195–213, hier S. 199.
 22. Schneider: Zedlers Universal-Lexicon und die Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. In: Detlef Döring, Hanspeter Marti (Hrsg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–1780 . Basel 2004, S. 195–213, hier S. 196.
 23. a b Die auf dem Titelblatt enthaltene Angabe „Zweyte Auflage“ diente vermutlich dazu, die Bedeutsamkeit der Schrift künstlich zu erhöhen. Da eine erste Auflage nicht zu ermitteln ist, bezweifelt Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 102, dass es eine solche jemals gab.
 24. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 105.
 25. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 131.
 26. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 132.
 27. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 132 f.
 28. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 142.
 29. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 152.
 30. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 168.
 31. a b Kirchhoff: Lesefrüchte aus den Acten des städtischen Archivs zu Leipzig. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 14, 1891, S. 196–269, hier: S. 199 f.
 32. Kirchhoff urteilt über die von Zedler in die Lotterie aufgenommenen Bücher der Körbe „XIII“ bis „II“, sie seien „in der Hauptmasse nur geringwerthig und selbst für die damalige Zeit schon veraltet.“ Vgl. Kirchhoff: Lesefrüchte aus den Acten des städtischen Archivs zu Leipzig. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 14, 1891, S. 196–269, hier: S. 203.
 33. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 192.
 34. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 198.
 35. Vgl. Albrecht Kirchhoff: Die kaiserlichen Bücher-Privilegien in Sachsen. In: Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels 15 (1892), S. 73–102, hier S. 97.
 36. Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. S. 28.
 37. Blühm: Johann Heinrich Zedler und sein Lexikon. In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 7 (1962), S. 184–200, hier S. 194.
 38. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 193.
 39. Im vollen Wortlaut: „Ob der tatsächlich zustande gekommene Vergleich […] nun freiwillig oder unter dem Druck der Gläubiger erfolgte, ob er gerichtlich oder außergerichtlich vereinbart wurde, ist letztendlich wohl kaum mehr festzustellen, in der Konsequenz aber auch unerheblich.“ Vgl. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 203.
 40. Albrecht Kirchhoff: Die kaiserlichen Bücher-Privilegien in Sachsen. In: Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels 15 (1892), S. 73–102, hier S. 94.
 41. Müller schreibt, dass Zedler „Mitte der 1730er-Jahre in ernsthafte finanzielle Bedrängnis geriet, die ihn zu einem Vergleich mit seinen Gläubigern und zur Aufgabe der Buchhandlung nötigte.“ Vgl. Winfried Müller: Zedler, Johann Heinrich . In: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Hrsg.): Sächsische Biografie .
 42. Wolf, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 58, Leipzig 1748, Sp. 769–772 (hier Spalte 769).
 43. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 221.
 44. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 218.
 45. Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. S. 30.
 46. Hier zitiert nach Albrecht Kirchhoff: Die kaiserlichen Bücher-Privilegien in Sachsen. In: Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels 15 (1892), S. 73–102, hier S. 96.
 47. Carl Günther Ludovici : Vorrede zu dem XIX. und XX. Bande dieses grossen Universal-Lexicons […]. In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 19, Leipzig 1739, Sp. 1–12 (hier Seite 3).
 48. Schneider: Zedlers Universal-Lexicon und die Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts. In: Detlef Döring, Hanspeter Marti (Hrsg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–1780 . Basel 2004, S. 195–213, hier S. 205.
 49. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 243.
 50. Zedler, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 61, Leipzig 1749, Sp. 309–311 (hier Spalte 310).
 51. Wolfshayn. In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 58, Leipzig 1748, Sp. 1289.
 52. Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 250 f.
 53. „Es hat der gelehrte, unermüdete und scharfsinnige Professor, Herr Carl Günther Ludovici die direction des Werckes auf sich, welchen wir die Fortsetzung des Universal-Lexici zu dancken […]“, in: Wöchentlichen Hallischen Anzeigen vom 17. Oktober 1740. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 265.
 54. Vgl. Neue Zeitungen von gelehrten Sachen , 1743, S. 536.
 55. a b c Zedler, (Johann Heinrich). In: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste . Band 61, Leipzig 1749, Sp. 309–311 (hier Spalte 311).
 56. Franz Schnorr von Carolsfeld: Zedler, Johann Heinrich . In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 44, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 741 f., sowie – offenbar darauf fußend – Juntke: Johann Heinrich Zedler's Grosses Vollständiges Universallexikon. S. 17.
 57. Hier zitiert nach Quedenbaum: Der Verleger und Buchhändler Johann Heinrich Zedler. S. 305.
 58. siehe auch www.archive.org: D. Martin Luthers streitigkeit mit Erasmo Roterodamo vom freyen willen betreffende (Reprint aus dem 19. Band, 1880)
 59. Bernhard Kossmann: Deutsche Universallexika des 18. Jahrhunderts. Ihr Wesen und ihr Informationswert, dargestellt am Beispiel der Werke von Jablonski und Zedler. In: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 89, 5. November 1968 (= Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band 62), S. 2947–2968, hier: S. 2953 f.