Johannes Althusius

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Johannes Althusius, kopergravure 1650

Johannes Althusius (ook: Althaus , Alphusius ; * 1563 [1] in Diedenshausen ; † 12 augustus 1638 in Emden ) was een Duitse rechtsgeleerde , calvinistische staatstheoreticus en vanaf 1604 gemeenteraadslid en stadspoliticus in Emden.

Leven en carrière

Johannes Althusius kwam uit een boerenfamilie in het graafschap Sayn-Wittgenstein . De vader, Hans Althaus, was waarschijnlijk de wolkoper en moleneigenaar van de graaf in Diedenshausen bij de koninklijke zetel van Berleburg. Althusius ging vanaf 1577 naar het Philippinum gymnasium in Marburg en werd in 1581 ingeschreven aan de Keulse kunstenaarsfaculteit . Daarna studeerde hij rechten in Bazel , waar hij te gast was in het huis van de theoloog Johann Jacob Grynäus en de humanistische groep van Basilius Amerbach bezocht.

Een studiebezoek aan Genève , waarbij Althusius in 1585/86 mogelijk ook de Franse jurist en monarchomachen François Hotman en de pandectist Dionysius Gothofredus heeft ontmoet, wordt als voor de hand liggend beschouwd, maar is niet bewezen. [2] Na zijn afstuderen tot doctor in de rechten in Bazel in 1586 was Althusius arte vanwege zijn eerste verhandeling De Jurisprudentiae Romanae methodice digestae libri II (Bazel 1586), waarin het de methode van empirisch realisme is die bekend staat als de Franse logicus Petrus Ramus had ontwikkeld, in hetzelfde jaar als de eerste rechtsgeleerde in 1584 van graaf Johann VI. de oudste van Nassau-Dillenburg stichtte de calvinistisch-gereformeerde Nassau High School in Herborn , die werd gevormd door de federale theologie .

Op de middelbare school in Herborn, die vernoemd is naar de Nassauer soevereine graaf Johann VI. 'Johannea' heette, was Althusius, naast zijn juridische hoogleraarschap, die hij in 1588 verwierf, als graafraadsadviseur en juridisch adviseur van zijn vorst van Nassau, graaf Johann VI. de oudste , een broer van prins Willem van Oranje , werkte. In 1592 aanvaardde Althusius een oproep aan de nieuw opgerichte Calvinistische middelbare school in Burg-Steinfurt , de Arnoldinum middelbare school . In 1596 keerde hij terug naar de Nassau High School, die in 1594 van Herborn naar Siegen was verplaatst. In 1599/1600 was Althusius rector van de Nassau High School in Siegen, waarvan een deel tegen die tijd al terug naar Herborn was verhuisd. In 1602 fungeerde Althusius opnieuw als rector van de Nassau High School, die inmiddels volledig naar Herborn was verhuisd. In 1603 verscheen zijn belangrijkste werk, de Politica Methodice Digesta .

Een jaar later, in 1604, werd Althusius gemeenteraadslid van de haven- en handelsstad Emden, vanwege het calvinistisch-gereformeerde karakter bekend als het 'Genève van het noorden'. Dat bleef hij tot op hoge leeftijd, sloeg verschillende benoemingen als jurist aan Nederlandse universiteiten af ​​en woonde tot aan zijn dood in zijn geadopteerde huis, Emden.

Na zijn terugkeer uit Burg-Steinfurt naar de Nassau High School, die was verplaatst naar Siegen, Althusius trouwde met de weduwe Margarethe Keßler, née Neurath (1574-1624), dochter van de Siegen rentmeester Friedrich Neurath, met wie hij zes kinderen had.

Wetenschappelijk werk

Met een door Calvinisten beïnvloed begrip van staat en natuurrecht ontwikkelde Althusius de eerste normatieve en systematische staatstheorie van de standenmonarchie in de vroegmoderne tijd . De invloed van de federale en federale theologie op zijn politiek en juridisch denken, dat voorheen als vormend werd beschouwd en dat vooral door belangrijke theologen aan de Nassau High School werd onderwezen, wordt gerelativeerd in de recentere receptie van Althusius' politieke theorie en de fundamentele en constitutieve invloed op zijn werk is in twijfel getrokken door een beslissende calvinistisch-gereformeerde oriëntatie. Althusius was nog onderworpen aan een theocentrische oriëntatie. Dit was in de traditie van de traditionele scholastieke juridische metafysica en was hem overgebracht door Pierre de la Ramée . [3] Zijn eis, die het nageslacht als centraal beschouwde, om volkssoevereiniteit tegenover de prinselijke staat te stellen, rechtvaardigde hij vanuit de diepte van de moreel-theologische modellen van rechtvaardiging.

Met zijn hoofdwerk, de Politica Methodice Digesta , wordt Althusius beschouwd als de belangrijkste politieke theoreticus van het calvinisme en de grootste federalismetheoreticus van de 16e en 17e eeuw. In termen van de geschiedenis van ideeën worden Althusius en zijn bedrijfsstaatmodel toegeschreven aan de vroege ontwikkeling van de theorie van het federalisme, waardoor zijn gelaagde concept van staatsstructuur herkenbaar is als een vroegmoderne bijdrage aan de ontwikkeling van het subsidiariteitsbeginsel .

In zijn Politica Methodice Digesta , voor het eerst gepubliceerd in 1603, waarvan de derde editie [4] uit 1614, inclusief zijn politieke praktijk in Emden, als de belangrijkste wordt beschouwd, ontwikkelde Althusius een consociale, gemeenschapsgerichte theorie van staat en samenleving in waarin hij een stapsgewijze verstedelijking ( consociatio ) ontwierp van het gezin via de standen en provincies naar de staat , van onderaf opgebouwd. [5] Binnen deze orde zijn de individuen die Gods geboden moeten gehoorzamen met elkaar verbonden in de soevereiniteit van het staatsvolk in de zin van een organisch nationaal lichaam. In de decennia die volgden, werd deze ontwerpstaat de basis van de staatstheorie van dubbele soevereiniteit die specifiek in Duitsland werd ontwikkeld, vooral door Johannes Limnäus . [6]

Het begrip van soevereiniteit van de calvinistische Althusius wordt in de geschiedenis van de politieke theorie gezien als een alternatief voor de staatstheorie van de monarchaal-absolutistische Franse soevereiniteitstheoreticus Jean Bodin , die de prins als de enige en exclusieve houder van staatsmacht beschouwde. Daarentegen wees Althusius de soevereiniteitsrechten toe aan het koninkrijk ( regnum ), de gemeenschap ( respublica ) of het volk ( populus ). [7] In Althusius is het begrip van volkssoevereiniteit nog niet gekoppeld aan de individuele rechten van individuele burgers , zoals deze pas later worden uitgedrukt in rationeel natuurrecht en in de contractuele theorie van contracten . Zijn idee van het recht van verzet tegen tirannieke heersers, dat was gebaseerd op de monarchisten, beperkt zich tot de vertegenwoordigers van de standen en de ambtenaren van het monarchale stelsel van heerschappij.

In de geschiedenis van de politieke ideeën wordt Althusius vooral gezien als een overgangstheoreticus die de meest volwassen en systematische staatstheorie van de vroegmoderne bedrijfsstaat schreef, maar nog niet de doorbraak heeft gemaakt naar de moderne rechtsstaat en het moderne begrip van democratie met zijn staatsmodel . De historische invloed van Althusius' constitutionele rechtsleer, die aanvankelijk nog wijdverbreid was in de universitaire literatuur, bleef in de tijd van het opkomende absolutisme in de 17e eeuw vooral beperkt tot het calvinistische milieu - vooral in Duitsland en Nederland en in West-Europa. landen tot aan Schotland. [8e]

In verband met zijn invloed is echter zijn werk Dicaelogicae Libri Tres , gepubliceerd in 1617, het vermelden waard vanwege de klassieke leer van het natuurrecht van het Oude Rijk , die op de drempel stond van de baanbrekende (in de tijd verschoven) werken van Grotius '( De iure belli ac pacis 1625) en Hobbes' ( Leviathan 1651) verschenen, gebaseerd op de wiskundige en wetenschappelijke bevindingen en methoden van Galileo en Descartes . [9] Franz Wieacker beschrijft Althusius in de context van de rechtsgeschiedenis als een pionier en grondlegger van het recht van de rede geboren uit het natuurrecht, en benadrukt zijn verdiensten voor de "oudste vrijheidsideologie van de Duitse constitutionele theorie", maar vestigt ook de aandacht op de feit dat Althusius nog steeds de kritische benadering voor zijn “Idealistische ideeënshow” was, ontbrak en de late Renaissance was niet in staat om dit te overwinnen. [10]

Hiernamaals en herinnering

De Johannes-Althusius-Gesellschaft, opgericht in Münster in 1959, doet onderzoek naar de leer van het natuurrecht en de staatsgeschiedenis van de 16e tot 18e eeuw. het leven en werk van Althusius als een tijdperk van pan-Europees juridisch en politiek denken dat tot op de dag van vandaag effect heeft.

In zijn geboorteplaats Diedenshausen, een deelgemeente van Bad Berleburg , werd in het dorpshuis een gedenkteken opgericht. De stad Bad Berleburg noemde hun gymnasium in 1962 naar Johannes Althusius. Ook in Emden werd het gymnasium, waarvan de voorloper als Latijnse school dateert uit de 15e eeuw, in 1972 omgedoopt tot Johannes-Althusius-Gymnasium .

geselecteerde literatuur

grote werken
 • Iuris romanis libri duo. Ad leges Methodi Rameae conformati . Basilea, 1586 (gedigitaliseerd)
 • De civilis Conversationis Libri Duo [11] : Methodicé digesti et exemplis sacris et profanis passim illustrati . Hannover (Hanau), 1601.
 • Politica Methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata: Cui in fine adjuncta est Oratio panegyrica de utilitate, necessitate et antiquitate scholarum . Herbonae Nassoviorum, 1603 (gedigitaliseerde versie )
 • Dicaelogicae Libri Tres [11] : Totum en universum Jus, quo utimur Methodicé complectentes . Herbonae Nassoviorum, 1617.
Edities en gedeeltelijke vertalingen (Engels en Duits) van de Politica
 • Politica Methodice Digesta van Johannes Althusius (Althaus). Herdrukt uit de derde editie van 1614 - aangevuld met het voorwoord bij de eerste editie van 1603 en met 21 tot nu toe niet-gepubliceerde brieven van de auteur, met een inleiding door Carl Joachim Friedrich, Harvard University Press, Cambridge 1932.
 • Johannes Althusius: Basisconcepten van de politiek. In: Erik Wolf (red.): Politica methodice digesta 1603. Frankfurt am Main 1948.
 • De politiek van Johannes Althusius . Een verkorte vertaling van de derde editie van Politica Methodice Digesta, vertaald, met een inleiding door Frederick S. Carney. Voorwoord door Carl J. Friedrich, Boston 1964. (Londen, 1965)
 • Politica Johannes Althusius. Een beknopte vertaling van politiek methodisch uiteengezet en geïllustreerd met heilige en profane voorbeelden. Bewerkt en vertaald, met een inleiding door Frederick S. Carney. Voorwoord door Daniel J Elazar, Indianapolis, 1995.
 • Johannes Althusius politiek . Duitse gedeeltelijke vertaling van de Politica van Johannes Althusius door Heinrich Janssen, bewerkt, herzien en ingeleid door Dieter Wyduckel. (Inleiding met de biografie van Althusius en recent literatuuronderzoek). Berlijn 2003, ISBN 3-428-11159-1 .
secundaire literatuur
 • Otto von Gierke : Johannes Althusius en de ontwikkeling van de theorie van de natuurwetten , Berlijn 1880 (ongewijzigde 7e editie Aalen, 1981)
 • Carl Joachim Friedrich: Johannes Althusius. Politica Methodice Digesta van Johannes Althusius (Althaus) met een inleiding en een schets van het leven en de omgeving en van de literaire achtergrond van Althusius, Harvard, Cambridge / Mass. 1932 (zie hierboven)
 • Erik Wolf: Johannes Althusius. In: der.: Grote juridische denkers in de Duitse intellectuele geschiedenis . Tübingen 1939. (4e druk. 1963, pp. 177-219)
 • Heinz Antholz: De politieke effectiviteit van Johannes Althusius in Emden . Proefschrift. Universiteit van Keulen, Aurich 1955.
 • Ernst Reibstein : Johannes Althusius als voortzetting van de school van Salamanca. Onderzoek naar de ideeëngeschiedenis van de rechtsstaat en de oude protestantse leer van het natuurrecht. (= Freiburg juridische en politieke verhandelingen. Volume 5). Karlsruhe: CF Müller 1955
 • Peter Jochen Winters: De politiek van Johannes Althusius en zijn hedendaagse bronnen . Proefschrift Universiteit van Freiburg, Freiburg / Br. 1963.
 • Hans Ulrich Scupin , Ulrich Scheuner (red.): Althusius bibliografie. bewerkt door Dieter Wyduckel . 2 delen, Berlijn 1973
 • Carl Joachim Friedrich : Johannes Althusius en zijn werk in de context van de ontwikkeling van de theorie van de politiek. Duncker en Humblot, Berlijn 1975
 • Michael Behnen: Afbeelding van heersers en heerschappijtechniek in de 'Politica' van Johannes Althusius. In: Tijdschrift voor historisch onderzoek. 11: 417-472 (1984).
 • Hasso Hofmann : Vertegenwoordiging in de politieke theorie van de vroegmoderne tijd - Over de kwestie van het principe van vertegenwoordiging in de 'Politica' van Johannes Althusius. In: Hasso Hofmann: Recht - Politiek - Grondwet. Studies in de geschiedenis van de politieke filosofie. Frankfurt 1986, blz. 1-30.
 • Daniel J. Elazar (red.): Federalisme als groots ontwerp. Politieke filosofen en het federale principe. Publius Boek, Boston 1987.
 • Karl-Wilhelm Dahm , Werner Krawietz , Dieter Wyduckel (Hrsg.): Politieke theorie van Johannes Althusius. Berlijn 1988.
 • Thomas O. Hüglin: Maatschappelijk federalisme. De politieke theorie van Johannes Althusius. Berlijn / New York, 1991
 • Horst Dreitzel: Althusius 1614. Over de ontwikkeling en fundamenten van zijn 'Politica', in ders .: Absolutisme en de corporate grondwet in Duitsland. Een bijdrage aan de continuïteit en discontinuïteit van de politieke theorie in de vroegmoderne tijd. blz. 17–32, Mainz 1992:
 • Peter Nitschke: Johannes Althusius - of: het concept van het politieke als theocratische reflex. Met andere woorden: staatsredenen versus utopie? blz. 153-177. Stuttgart / Weimar, 1995
 • Giuseppe Duso, Werner Krawietz, Dieter Wyduckel (eds.): Consensus en consociatie in de politieke theorie van het vroege federalisme. Berlijn, 1997
 • Thomas O. Hüglin: vroegmoderne concepten voor een laatmoderne wereld . Althusius over gemeenschap en federalisme. Wilfrid Laurier University Press, Waterloo / Ontario 1999
 • Daniel J. Elazar en John Kincaid: The Covenant Connection. Van federale theologie tot modern federalisme. Lexington Books, Boston / Oxford, 2000
 • Peter Blickle , Thomas O. Hüglin, Dieter Wyduckel (eds.): Subsidiariteit als juridisch en politiek principe van orde in kerk, staat en samenleving. Berlijn 2002
 • Emilio Bonfatti, Giuseppe Duso, Merio Scattola (eds.): Politieke termen en historische omgeving in de Politica Methodice Digesta van Johannes Althusius. Wiesbaden 2002.
 • Horst Dreitzel: Althusius in de geschiedenis van het federalisme. In: Emilio Bonfatti, Giuseppe Duso, Merio Scattola (eds.): Politieke termen en historische omgeving in de Politica Methodice Digesta van Johannes Althusius. Wiesbaden, 2002. blz. 50-112.
 • Frederick S. Carney, Heinz Schilling , Dieter Wyduckel (eds.): Jurisprudentie, politieke theorie en politieke theologie . Symposium over de 400ste verjaardag van de Politica van Johannes Althusius 1603-2003. Berlijn 2004.
 • Henning Ottmann : Johannes Althusius of gereformeerde politiek in het Duits. Overzichtsweergave. In: Henning Ottmann (red.): Geschiedenis van het politieke denken, Die Neuzeit. Van Machiavelli tot de grote revoluties. Jaargang 3/1, Stuttgart / Weimar 2006, blz. 93 ev.
 • Peter Nitschke: Het "Reich" in de politieke theorie van Johannes Althusius. In: Peter Nitschke, Mark Feuerle (red.): Imperium et Comitatus. Frankfurt 2009, blz. 31-52.
 • Corrado Malandrino, Dieter Wyduckel (red.): Politiek-juridisch lexicon van de 'Politica' van Johannes Althusius. De kunst van de heilige, onschendbare, rechtvaardige, eerlijke en gelukkige symbiotische gemeenschap. met een inleiding en kritische bespreking van de 'Politica'. Duncker & Humblot, Berlijn 2010, ISBN 978-3-428-12975-1 .
 • Philip A. Knöll: Staat en communicatie in de politiek van Johannes Althusius . Studies over politieke wetenschappen in de vroegmoderne tijd. Proefschrift. Duncker & Humblot, Berlijn, 2011, ISBN 978-3-428-13539-4 .
 • Heinrich de Wall (red.): Gereformeerde staatstheorie in de vroegmoderne tijd . Conferentie van de Johannes Althusius Society in Erlangen 2010. Duncker & Humblot, Berlijn 2014, ISBN 978-3-428-54238-3 .

Individueel bewijs

 1. Dieter Wyduckel in de inleiding tot Johannes Althusius Politik (fragmenten van de Politica in de vertaling door Heinrich Janssen, bewerkt, herzien en ingeleid door D. Wyduckel, Berlijn 2003), "Leben und Wirken des Althusius", blz. VIIIf. In tegenstelling tot eerdere veronderstellingen, die het geboortejaar van Althusius aangeven als 1557, blijkt uit recenter onderzoek, te beginnen met Carl Joachim Friedrich's Introduction, Politica of Johannes Althusius , Cambridge / Mass. 1932, blz. XXIIIf. (“The Life and Environment of Johannes Althusius”), en andere auteurs (zie ook Heinz Holzhauer Johannes Althusius. In: 400 Years High School Steinfurt. Steinfurt 1991, p. 146f.), Gebaseerd op het jaar 1563 als het jaar van geboorte de inscriptie van een olieverfportret met de data "Anno 1563" en "Anno 1623", waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Althusius en nu in de Johannes-a-Lasco bibliotheek (voorheen de Grote Kerk) in Emden.
 2. Nauwkeurig bewijs hiervoor is er niet, ook niet wanneer hij in Bazel is gaan studeren. Zie Dieter Wyduckel: Johannes Althusius. In: Hans-Gert Roloff (red.): De Duitse literatuur. Biografisch en bibliografisch lexicon. Rij 2: Die Deutsche Literatur tussen 1450 en 1620. Bern et al. 1991, blz. 345f.; Franz Wieacker dateert Althusius' aankomst in Genève in 1587, wat een eerdere kennismaking met hem zou kunnen uitsluiten. In: Geschiedenis van het privaatrecht in de moderne tijd met speciale aandacht voor de Duitse ontwikkeling . blz. 286.
 3. ^ Franz Wieacker : Geschiedenis van privaatrecht in de moderne tijd met speciale aandacht van de Duitse ontwikkeling . 2e editie. Göttingen 1967, DNB 458643742 (1996, ISBN 3-525-18108-6 ). blz. 270.
 4. ^ Peter Jochen Winters : de "politiek" van Johannes Althusius en zijn hedendaagse bronnen , (ook proefschrift) 1963.
 5. Zie onder meer Dieter Wyduckel: Johannes Althusius Politik. Vertaald door Heinrich Janssen, Berlijn 2003, hier blz. XVIII – XX (“Basisstructuren van de politieke theorie van Althusius”, “2. Politics as consocial community building”): “Centrale categorie” waarmee Althusius de complexe onderlinge relaties van het leven beschrijft in de gemeenschap, "Is wat hij opzettelijk consociatio noemde, een vorm van gemeenschapsvorming die de structurele ruggengraat van het geheel vertegenwoordigt en alle vormen van orde omvat, van de kleinste, eenvoudige, via de grotere samenstelling tot de meest uitgebreide en grootste van het geheel gemeenschap".
 6. Zie Horst Denzer: Late aristotelisme, Natural Law en Imperial hervorming: Politieke Ideeën in Duitsland 1600-1750. In: Iring Fetscher , Herfried Münkler (red.): Piper's handleiding van politieke ideeën. Deel 3: Modern Times: Van de bekentenisoorlogen tot de Verlichting. München 1985, pp. 233-273, hier: pp. 267ff .; en: Rudolf Hoke : Johannes Limnaeus. In: Michael Stolleis (red.): Staatsdenkers in de vroegmoderne tijd . Frankfurt am Main 1995, pp. 100-117, hier: pp. 104ff.
 7. ^ Johannes Althusius: Politica Methodice Digesta (voorwoord). Geciteerd in: Rudolf Hoke, Ilse Reiter (red.): Bronnenverzameling over Oostenrijkse en Duitse rechtsgeschiedenis. Böhlau, Wenen 1993, margenummer 1113, blz. 223 in de Google Book Search.
 8. ^ Klaus von Beyme : Politieke theorieën in het tijdperk van ideologieën. Wiesbaden 2002, blz. 965f: Ontvangstgolven en invloedsstromen van het politieke denken in Europa.
 9. Uwe Wesel : Geschiedenis van het recht: van de vroege vormen tot heden. CH Beck, München 2001, ISBN 978-3-406-54716-4 . Nee. 249 (blz. 374 en 380).
 10. ^ Franz Wieacker: Geschiedenis van het privaatrecht in de moderne tijd met speciale aandacht voor de Duitse ontwikkeling . 2e editie. Göttingen 1967, DNB 458643742 (1996, ISBN 3-525-18108-6 ). blz. 286 v.
 11. a b Pierre Bayle, Johann Christoph Gottsched, Erich Beyreuther: Historical and Critical Dictionary, AB , Volume 1. Olms, Hildesheim 1997, ISBN 3487047918 , blz. 169.

web links