Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.
Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Johannes Kepler

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Johannes Kepler (1620)
Handtekening "Joannes Keplerus"
Of deze foto Kepler laat zien, is de laatste tijd betwist [1]

Johannes Kepler (ook Keppler, Duits Johann Kepler, gelatiniseerd Ioannes of John Keplerus * 27. december 1571 juli in. Omdat de stad ; † 15. november 1630 greg in. Regensburg ) was een Duitse astronoom , natuurkundige , wiskundige en natuurfilosoof .

Van 1594 tot 1600 was Kepler een landschapswiskundige in Graz , dat wil zeggen een wiskundige van de deelstaat Stiermarken . [2] Hij doceerde wiskunde aan de protestantse collegiale school. Vanaf maart 1600 was er een moeizame samenwerking tussen Kepler en Tycho Brahe in Praag tot aan zijn dood in oktober 1601, waarna Kepler zijn landgoed regelde. Daarna werd Kepler keizerlijk wiskundige en bekleedde deze functie tot 1627. Van 1612 tot 1626 werkte hij ook als landschapswiskundige in Linz . Tijdens de Dertigjarige Oorlog schreef Kepler horoscopen voor de opperbevelhebber van het keizerlijke leger, Generalissimo Wallenstein , waarin moeilijkheden werden voorspeld voor de generalissimo in 1634, het jaar van zijn dood.

Johannes Kepler ontdekte de wetten volgens welke planeten rond de zon bewegen. Ze worden naar hem de wetten van Kepler genoemd. Hij maakte optica het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en bevestigde de ontdekkingen die zijn tijdgenoot Galileo Galilei met de telescoop had gedaan . Kepler is een van de grondleggers van de moderne natuurwetenschappen. Met zijn inleiding tot rekenen met logaritmen droeg Kepler bij aan de verspreiding van dit type berekening. In de wiskunde werd een numerieke methode voor het berekenen van integralen naar hem de vatregel van Kepler genoemd.

Zijn ontdekking van de drie planetaire wetten veranderde het middeleeuwse wereldbeeld , waarin onstoffelijke wezens de planeten, inclusief de zon, constant in beweging hielden, in een dynamisch systeem waarin de zon de planeten actief beïnvloedt door op afstand te werken. Zelf noemde hij ze echter nooit 'wetten'; in zijn ogen waren ze eerder een uitdrukking van de wereldharmonie die de Schepper zijn werk had gegeven. Volgens hem was het ook de Goddelijke Voorzienigheid die de theologiestudenten ertoe bracht de sterren te bestuderen. De natuurlijke wereld was voor hem een ​​spiegel waarin de goddelijke ideeën zichtbaar konden worden, de door God geschapen menselijke geest daar om ze te herkennen en te prijzen.

Kepler ging verder dan het idee dat het Copernicaanse systeem slechts een ( hypothetisch ) model was om de berekening van de planetaire posities te vereenvoudigen. Het zien van het heliocentrische wereldbeeld als een fysiek feit stuitte niet alleen op bittere weerstand van de katholieke kerk , maar ook van Keplers protestantse superieuren. Omdat in beide denominaties de leringen van Aristoteles en Ptolemaeus als onschendbaar werden beschouwd.

De platonische lichamen bepalen de positie van de planeten (uit Kepler's Harmonice mundi, 1619).

Onder meer de historicus Volker Bialas benadrukt dat Kepler ook een holistische filosofie vertegenwoordigde. [3] Voor Kepler, als theologisch geschoolde astronoom, was een van de belangrijkste motieven van zijn werk om "priester van het boek van de natuur" te zijn, en over geloofskwesties en de geschillen van de Reformatie uitte hij zich verschillende keren in een verzoenende wijze.

Leven

Geboorteplaats van Johannes Kepler in Weil der Stadt

Jeugd en onderwijs (1571 tot 1594)

Johannes Kepler of Johann Kepler werd geboren op 27 december 1571 in de vrije keizerlijke stad Weil der Stadt . Tegenwoordig maakt het deel uit van het grotere gebied van Stuttgart en ligt het 30 kilometer ten westen van het stadscentrum van Stuttgart . Kepler's grootvader Sebald Kepler (1519-1596) was burgemeester van deze stad, getrouwd met Catharina Müller. Ten tijde van de geboorte van Johannes Kepler verkeerde het gezin in economisch verval. Zijn vader, Heinrich Kepler, verdiende een onzeker bestaan ​​als handelaar en verliet het gezin verschillende keren om als huurling in het buitenland te dienen. Zijn moeder Katharina , dochter van een herbergier, was een kruidenvrouw en werd later beschuldigd van hekserij . Kepler woonde van 1579 tot 1584 met zijn ouders in Ellmendingen , waar zijn vader de herberg “Sonne” pachtte.

Toen hij te vroeg werd geboren, werd Johannes altijd een zwak en ziek kind genoemd. In 1575 overleefde hij een pokkenziekte , die echter zijn gezichtsvermogen permanent aantastte. Ondanks zijn slechte gezondheid was hij vroegrijp en maakte hij vaak indruk op reizigers in de herberg van zijn moeder met zijn wiskundige vaardigheden. Keplers moeder wekte al op jonge leeftijd zijn interesse in astronomie . Ze liet hem de komeet van 1577 en de maansverduistering van 1580 zien.

Kepler volgde de eerste klas van de Latijnse school in Leonberg en de tweede klas van de Latijnse school in Ellmendingen. In 1580 en 1581 moest hij het schoolonderwijs onderbreken. In 1582 ging hij naar de derde klas van de Latijnse school, "omdat hij anders niet deugt". Vanaf 1584 (16 oktober), Kepler woonde de kloosterschool in Adelberg , uit 1586 (26 november) na het passeren van de staat onderzoek, des te hoger protestantse kloosterschool (gymnasium) in het voormalige klooster van Maulbronn .

Na het ontvangen van een beurs begon hij in 1589 theologie te studeren aan het Evangelisch klooster in Tübingen , ondanks bescheiden familieomstandigheden. Hij studeerde bij de wiskundige en astronoom Michael Maestlin , zag zichzelf als een uitmuntend wiskundige en verwierf de reputatie van een bekwaam astroloog . Onder leiding van Michael Mästlin leerde hij het heliocentrische systeem van de planetaire bewegingen van Nicolaus Copernicus kennen . Hij werd Copernicaan en verdedigde de Copernicaanse kijk op de wereld vanuit zowel theoretisch als theologisch oogpunt in studentendebatten. Tijdens zijn studie raakte hij bevriend met advocaat Christoph Besold . Op 11 augustus 1591 ontving hij een master's degree .

Kepler in Graz (1594 tot 1600)

Gedenkplaat in Grazi
Huis Johannes Kepler in Gössendorf 1597-1599, Mühlegg Castle

Kepler wilde oorspronkelijk een protestantse predikant worden. In 1594 aanvaardde hij echter op 23-jarige leeftijd een leeropdracht voor wiskunde aan de protestantse collegiale school in Graz. Dit college was de protestantse tegenhanger van de universiteit , die werd geleid door jezuïeten en de motor was van de contrareformatie . In Graz begon Kepler een kosmologische theorie uit te werken, gebaseerd op de Copernicaanse kijk op de wereld. Eind 1596 publiceerde hij het als Mysterium Cosmographicum.

In december 1595 ontmoette Kepler de 23-jarige Barbara Müller, die al twee keer weduwe was en een dochter had. De fortuinen geërfd van hun echtgenoten maakten hen een goede match. Toen Kepler haar het hof maakte, weigerde haar vader, een rijke molenaar, aanvankelijk te trouwen met wat hij zag als een arme Kepler en verbrak bijna de relatie. Hij gaf uiteindelijk toe toen vertegenwoordigers van de kerk hem onder druk zetten om Kepler als schoonzoon te erkennen. Kepler en Barbara Müller trouwden in april 1597. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Een zoon en een dochter (Heinrich en Susanna) overleefden hun kindertijd niet. Daarna kwamen de kinderen Susanna (* 1602), Friedrich (* 1604) en Ludwig (* 1607).

In de jaren 1590 schreef Kepler brieven aan Galileo Galilei , die slechts één keer gedetailleerd antwoordde. In december 1599 nodigde Tycho Brahe Kepler uit om met hem samen te werken in Praag . Gedwongen om Graz te verlaten door de Contrareformatie, ontmoette Kepler Brahe in 1600.

Keplers huis in Praag

Wiskundige van het keizerlijk hof in Praag (1600 tot 1612)

In 1600 nam Kepler een positie in als assistent van Tycho Brahe . De samenwerking tussen de twee wetenschappers in Praag en op het kasteel van Benatek was niet gemakkelijk, hoewel hun verschillende talenten elkaar aanvulden. Brahe was een uitstekende waarnemer , maar zijn wiskundige vaardigheden waren beperkt. De uitmuntende wiskundige Kepler daarentegen kon vanwege zijn ametropie nauwelijks nauwkeurige waarnemingen doen. Brahe vreesde echter dat met zijn uitgebreide levenswerk, de verslagen van astronomische waarnemingen van de planetaire banen en honderden sterren, Keplers faam gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Bovendien deelde Brahe slechts rudimentair de astronomische opvattingen van Kepler (en Copernicus).

Na de dood van Brahe in 1601 werd Kepler de wiskundige van het keizerlijk hof . Hij bekleedde deze functie tijdens het bewind van de drie Habsburgse keizers Rudolf II , Matthias I en Ferdinand II . Als wiskundige van het keizerlijk hof nam Kepler de verantwoordelijkheid voor de keizerlijke horoscopen en de taak van het opstellen van de Rudolfiniaanse tabellen op zich .

In oktober 1604 observeerde Kepler een supernova die later de ster van Kepler werd genoemd. In hetzelfde jaar [4] , zoals Cardano in 1570, presenteerde Kepler wetenschappelijke cijfers over de polsslag en specificeerde zijn waarnemingen in 1618 (de normale polsslag is 70, voor oude of melancholische mensen 60, voor cholerische mensen en vrouwen 80 slagen per minuut). [5]

Door te werken met Brahe's uitgebreide verzameling zeer nauwkeurige waarnemingsgegevens, wilde Kepler zijn eerdere theorieën verbeteren, maar moest hij ze weggooien met het oog op de meetgegevens. Vervolgens begon hij een nieuw astronomisch systeem te ontwerpen. Op basis van het Copernicaanse systeem bepaalde hij voor het eerst de werkelijke planetaire banen zonder van meet af aan te specificeren dat het een combinatie moest zijn van uniform afgelegde cirkelbanen. Na lang zoeken identificeerde hij de relatief excentrieke baan van Mars als een ellips . Vervolgens bepaalde hij hoe de baansnelheid van de planeet langs de baan varieert. Hij voltooide dit werk in 1606 en publiceerde het in 1609 als Astronomia nova. Het boek bevatte de eerste en tweede wet van Kepler .

In 1611 publiceerde Kepler een monografie over de oorsprong van de sneeuwvlok , het eerste bekende werk over dit onderwerp. Hij vermoedde terecht dat de zeshoekige vorm te wijten was aan de kou, maar kon dit fysiek nog niet rechtvaardigen. In 1611 publiceerde Kepler ook een artikel over dioptrie en wat later bekend werd als de Kepler-telescoop .

1611 werd een noodlottig jaar in het leven van Kepler. In januari werden zijn drie kinderen ziek met pokken en stierf hun zesjarige zoon Friedrich. Om aan de groeiende religieuze en politieke spanningen te ontsnappen, ging Kepler op zoek naar een nieuwe baan. Een aanvraag om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Tübingen werd in april afgewezen. In juni was de sollicitatie van Kepler in Linz succesvol, waar hem de post van Opper-Oostenrijkse provinciale wiskundige ( landmeter ) werd beloofd. Kort nadat Kepler naar Praag was teruggekeerd, stierf zijn vrouw Barbara. Rudolf II was inmiddels door zijn jongere broer Matthias afgezet als koning van Bohemen en regeerde nu als keizer zonder land. Hij vroeg Kepler om in Praag te blijven en Kepler stelde zijn verhuizing uit.

Kepler in Linz (1612 tot 1627)

Keplers huis in de Rathausgasse in Linz

Rudolf II stierf in januari 1612. Kepler verhuisde in april naar Linz en bekleedde de functie van wiskundige in Linz, die hij tot 1626 behield. Nadat hij zijn eerste vrouw had verloren, had hij in de loop van twee jaar in totaal elf kandidaten als tweede vrouw overwogen. Ten slotte trouwde hij in oktober 1613 met de Eferding- burgerdochter Susanne Reuttinger. Van de zes kinderen die ze hadden, stierven de drie eerstgeborenen vroeg; een dochter (* 1621) en twee zonen (* 1623 en * 1625) overleefden hun jeugd. Van 1613 tot 1620 woonde hij aan de Hofgasse 7, [6] waar in 2018 een gedenkplaat is geplaatst. [7] Het tweede huis van Kepler in Linz (1622 tot 1626) bevindt zich aan de Rathausgasse 5 en wordt gebruikt als educatief centrum onder de naam Kepler Salon .

Vanaf 1615 moest hij zorgen voor de verdediging van zijn moeder Katharina , die beschuldigd werd van hekserij . Daaraan gekoppeld was een langdurig proces voor schadevergoeding voor een door haar zogenaamd giftig drankje, dat verband hield met een eerder zakelijk geschil. Meerdere vrouwen waren ter plaatse al als heksen verbrand en zij werd zelf direct bedreigd door een soortgelijk lot. Ook tot ergernis van de plaatselijke rechterlijke macht was Kepler zeer toegewijd aan zijn moeder en kreeg haar vrijlating in oktober 1621. Hij werd daarbij geholpen door een juridisch advies van de Universiteit van Tübingen, dat vermoedelijk teruggaat op zijn studievriend Christoph Besold . De moeder van Kepler stierf zes maanden later, vermoedelijk als gevolg van haar gevangenschap, waarin ze 14 maanden werd vastgeketend en bedreigd met marteling. [8e]

In Linz namen de problemen toe. Kepler vond het moeilijk om zijn geldvorderingen te innen. Zijn bibliotheek werd tijdelijk in beslag genomen en zijn kinderen werden gedwongen de katholieke mis bij te wonen. Zijn leer werd steeds meer verbannen door de protestantse kant. Theologen van zijn thuisuniversiteit in Tübingen vielen hem gewelddadig aan. Tegenover Daniel Hitzler, de lutherse plattelandsprediker in Linz, stond Kepler kritisch tegenover bepaalde geloofsartikelen. Toen Hitzler vervolgens schriftelijke toestemming van Kepler eiste voor de eendrachtsformule en Kepler weigerde om gewetensredenen, sloot Hitzler hem uit van deelname aan de Heilige Communie. [9] [10] Het gezin vluchtte naar Ulm .

Kepler en Wallenstein (1627 tot 1630)

In 1627 vond Kepler een nieuwe sponsor in de keizerlijke generaal Albrecht von Wallenstein . Hij verwachtte betrouwbare horoscopen van Kepler en zorgde in ruil daarvoor voor een drukkerij in Sagan (Silezië). Toen Wallenstein echter in augustus 1630 zijn functie als opperbevelhebber van de Reichstag in Regensburg verloor, reisde Kepler naar Regensburg om van de Reichstag een achterstallig salaris van 12.000 gulden op te eisen, wat hem niet lukte. [11] Wallenstein, destijds hertog van Mecklenburg , beloofde hem een ​​hoogleraarschap aan de universiteit van Rostock . [12] Voor hun aankomst begon hij echter aan de reis naar Regensburg, hij keerde niet meer terug.

dood

Het dodenhuis van Kepler in Regensburg

Na slechts een kort verblijf in Regensburg en verzwakt door de reis, werd Kepler ernstig ziek en stierf op 15 november 1630 op 58-jarige leeftijd. Het huis waar hij stierf werd in 1961 gerenoveerd en is nu een museum ( Kepler Memorial House ).

Zijn graf en het grafmonument in de Regensburg Petersfriedhof gingen verloren in de Dertigjarige Oorlog tijdens de bezetting van de stad Regensburg door Beierse troepen in de loop van 1633, toen, in afwachting van een aanval door Zweedse troepen onder Bernhard von Sachsen- Weimar, de Petersfriedhof met alle grafmonumenten werd vernietigd en genivelleerd om een ​​vrij vuurveld te creëren voor de kanonnen van het Sint-Pietersbastion .

Als gedenkteken voor Kepler richtte Emanuel d'Herigoyen in 1806/08 het Kepler-monument op in de buurt van de voormalige begraafplaats. Het gedeelte in het grafschrift, geschreven door Kepler zelf, luidt als volgt:

“Mensus eram coelos, nunc terrae metior umbras.
Mens coelestis erat, corporis umbra iacet."

“Ik heb de hemel gemeten, nu meet ik de schaduwen van de aarde.
De geest streefde naar de hemel, de schaduw van het lichaam rust hier."

- Inscriptie op het graf van Kepler

Nadat de tweede vrouw van Kepler, Susanna, hoorde van de dood van haar man, reisde ze naar Praag en slaagde erin Wallenstein zover te krijgen dat hij zijn gouverneur in Sagan opdracht gaf om Keplers achterstallige vergoeding van 250 gulden te betalen. Wallenstein had daarmee volledig aan zijn financiële verplichtingen voldaan. De vrouw ging verder naar Regensburg, waar ze eind 1631 arriveerde, het graf van haar man bezocht, zijn landgoed in ontvangst nam en Keplers zoon Ludwig ontmoette. Beiden reisden begin 1632 door naar Linz om persoonlijk achterstallige geldvorderingen van de Oostenrijkse boedels te verkrijgen, wat waarschijnlijk niet is gelukt. Terwijl de vrouw terugreisde, bleef de zoon een jaar in Wenen om het loon van zijn vader te innen. De kanselarij van het keizerlijk hof gaf hem een ​​rentedragende obligatie van 12.694 gulden, maar daardoor kon hij geen betaling krijgen. De weduwe van Kepler verhuisde eerst naar Frankfurt, waar ze in armoede leefde, en reisde in 1635 met twee dochters naar Regensburg, een plaats die ze kende, waar ze in augustus 1636 stierf. Een lijst van het landgoed is bewaard gebleven. [13]

Werken

Basisweergaven

Kepler leefde in een tijd dat er geen duidelijk onderscheid was tussen astronomie en astrologie . Er was echter een strikte scheiding tussen astronomie of astrologie, een tak van wiskunde binnen de vrije kunsten, enerzijds, en natuurkunde, een onderdeel van de filosofie, anderzijds. Hij introduceerde ook religieuze argumenten in zijn werk, zodat de basis van veel van zijn belangrijkste bijdragen in wezen theologisch is. In zijn tijd woedde de Dertigjarige Oorlog tussen katholieke en protestantse partijen. Omdat Kepler het met geen van beide partijen oneens was en zowel protestanten als katholieken tot zijn vrienden rekende, moesten hij en zijn familie verschillende keren de vervolging ontvluchten. Kepler was een diep religieus persoon; daarom schreef hij: Ik geloof dat de oorzaken van de meeste dingen in de wereld kunnen worden afgeleid uit Gods liefde voor de mens.

Kepler was een mysticus uit Pythagoras. Hij geloofde dat de basis van de natuur wiskundige relaties waren en dat de hele schepping een samenhangend geheel was. Deze opvatting stond in contrast met de Aristotelische doctrine, volgens welke de aarde fundamenteel verschilt van de rest van het universum, uit verschillende substanties bestaat en er verschillende wetten op van toepassing zijn. In de verwachting universele wetten te ontdekken, paste Kepler aardse fysica toe op hemellichamen. Hij was succesvol; zijn werk resulteerde in de drie Kepleriaanse wetten van planetaire beweging. Kepler was er ook van overtuigd dat hemellichamen aardse gebeurtenissen beïnvloedden. Een resultaat van zijn beraadslagingen was de juiste beoordeling van de rol van de maan in de vorming van de getijden, jaren vóór Galileo's verkeerde formulering van het tegendeel. Hij geloofde ook dat het ooit mogelijk zou zijn om een ​​'wetenschappelijke' astrologie te ontwikkelen, ondanks zijn algemene afkeer van de astrologie van zijn tijd.

Vanuit de veronderstelling van Giordano Bruno dat het heelal oneindig is en oneindig veel zonnen heeft, volgde de paradox, later genoemd naar Wilhelm Olbers , voor Kepler. Voor Kepler was de aarde de "zetel van het observerende wezen voor wie het universum werd geschapen", in het centrum van het planetenstelsel, buiten: Mars, Jupiter en Saturnus, binnen: Venus, Mercurius en de zon - "het hart rond waar alles om draait". [14]

Astronomia Nova

Titelpagina van de Astronomia Nova uit 1609
Baan van Mars in de lucht gezien vanaf de aarde (juni - december 2013), met een lus en een schijnbare achterwaartse beweging erin

Van Tycho Brahe erfde Kepler een schat aan zeer nauwkeurige gegevensreeksen over de gemeten posities van de planeten aan de vaste sterrenhemel. Zoals de afbeelding hiernaast laat zien, bewegen de planeten niet alleen met wisselende snelheid en hoogte boven de horizon in vergelijking met de vaste sterrenhemel, maar soms ook achteruit in een soort lus. Volgens de heliocentrische kijk op de wereld is dit deels te wijten aan het feit dat de aarde, van waaruit de bewegingen van de planeten worden waargenomen, zelf om de zon draait, en deels aan de specifieke baanbeweging van elke planeet.

In tegenstelling tot Brahe geloofde Kepler in een heliocentrisch systeem zoals voorgesteld door Copernicus. Maar hij ging een beslissende stap verder doordat hij het referentiepunt van de planetaire beweging in de zon zelf zag in plaats van een fictieve centrale zon , zoals tot nu toe moest worden aangenomen om de verklaring te kunnen uitvoeren die gedomineerd sinds de oudheid door uniform doorlopen cirkelbanen. Dit werd ook gemotiveerd door het werk van de Engelse arts William Gilbert De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure ("Over de magneet, magnetische lichamen en de grote magneet aarde"), dat in 1600 werd gepubliceerd. Zo kwam hij tot de conclusie dat de zon een in de verte werkende kracht uitoefent, die bij toenemende afstand afneemt en de planeten in hun banen houdt, de anima motrix . In Keplers tijd was dit net zo speculatief als zijn andere veronderstelling dat er een innerlijk verband bestond tussen de stralen van de planetaire banen en die van de Platonische lichamen.

Tweede wet van Kepler

Op basis van deze principes heeft Kepler twintig jaar lang zorgvuldig geëxperimenteerd en geverifieerd om een ​​wiskundige beschrijving van de planetaire bewegingen te vinden die zou passen bij de waargenomen gegevens. Kepler concentreerde zich aanvankelijk op het begrijpen van de baan van Mars en bereikte dit via een omweg. Eerst bepaalde hij een nauwkeurigere beschrijving van de baan van de aarde door uit Tycho's waarnemingen die dagen te selecteren waarop Mars zich altijd op hetzelfde punt van zijn baan vanaf de zon bevond, maar de aarde op een ander punt. Hij kwam zonder nauwkeurige kennis van de werkelijke afstanden tussen de planeten van elkaar en van de zon, omdat zijn geometrische analyse alleen hun relaties vereiste. Op deze manier kreeg hij, zonder de exacte baan van Mars te kennen, een voldoende nauwkeurige beschrijving van de hele baan van de aarde. Hij gebruikte dit om alle verdere waarnemingsgegevens van Mars te evalueren en kon daaruit zijn baan en transittijden bepalen. Dus na ongeveer tien jaar vond hij de eerste twee van de drie planetaire wetten die later naar hem werden genoemd: De planetaire baan is een ellips met de zon in een brandpunt, en de snelheid van de planeet varieert langs zijn baan op zo'n manier dat men van de zon naar een planeet wordt getrokken Afstand bestreken dezelfde gebieden in dezelfde tijdsperioden.

Hij publiceerde deze twee wetten in het werk Astronomia Nova (New Astronomy) gepubliceerd in 1609 door Gotthard Vögelin in Frankfurt am Main. [15]

De Stella Nova

Restanten van de supernova waargenomen in 1604 (NASA)
Basisfunctionaliteit van een Kepler-telescoop

Kepler observeerde de supernova in 1604 en publiceerde zijn waarnemingen in 1606 in het boek De Stella nova in pede serpentarii, et qui sub ejus exortum de novo iniit, Trigono igneo ('Van de nieuwe ster in de voet van de serpentine'). Het verschijnen van een "nieuwe" ster was in tegenspraak met de heersende opvatting dat het vaste stergewelf voor altijd onveranderlijk was, en leidde, net als de supernova 1572 die eerder door Brahe werd waargenomen, tot verhitte discussies in gespecialiseerde kringen in de natuurfilosofie.

dioptrie

Een van de belangrijkste werken van Kepler was zijn Dioptrie. Met dit werk over de dioptrie van het oog, gepubliceerd in 1611, legde Kepler de basis voor optica als wetenschap. Dit werd voorafgegaan door zijn schrijven Ad Vitellionem Paralipomena, Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur ("Aanvullingen op Witelo , waarin het optische deel van de astronomie wordt voortgezet", 1604), [16] waarin hij eerdere ideeën over de voortplanting en het effect fundamenteel veranderde van lichtstralen. Een kegel, waarvan de basis het object van observatie omvat, komt niet uit het oog, maar stralen gaan in alle richtingen vanuit elk punt op het object - sommige bereiken de binnenkant van het oog via de pupil . Net zoals lichtstralen door de atmosfeer worden afgebogen op hun weg van de sterren naar de aarde ( atmosferische breking ), worden ze gebroken en dus gebundeld in het nog dichtere medium van de ooglens. Hiermee had Kepler een verklaring gegeven voor bijziendheid en ook voor het effect van een vergrootglas of bril. De uitvinding van de Kepler-telescoop lijkt bijna een bijproduct van zijn diepgaande kennis van de breking van licht en optische beeldvorming .

De publicatie van de Dioptrie was de middelste in een reeks van drie verhandelingen die hij schreef als reactie op Galileo's Sidereus Nuncius . In de eerste speculeerde Kepler of de banen van de Galileïsche manen ook passen in Platonische lichamen. Een derde verhandeling betrof zijn eigen waarnemingen van de manen van Jupiter en ondersteunde de conclusies van Galileo. Laatstgenoemde schreef terug: "Dank u wel - want u bent de enige die mij zal geloven." De progressieve Kepler slaagde er niet in voet aan de grond te krijgen als hoogleraar in zijn universiteitshuis Tübingen.

Stereometrie

In Linz uit 1612 behandelde Kepler een puur wiskundig probleem, het volume van wijnvaten. Wijnhandelaren bepaalden dit volgens vuistregels. Kepler ontwikkelde een methode die in de oudheid werd gebruikt en legde zo de basis voor de verdere overwegingen van Bonaventura Cavalieri en Evangelista Torricelli . Hij maakte de latere zogenaamde Kepler- vatenregel in 1615 bekend onder de titel Stereometria Doliorum Vinariorum ("Stereometrie van de wijnvaten").

Harmonie mundi

Kepler's tekening voor Supernova 1604

Na een intensieve studie van de gegevens over de baan van Mars, ontdekte Kepler op 15 mei 1618 de derde van de naar hem vernoemde wetten, die hij uitlegde in het werk Harmonices mundi libri V ("Five books on the harmonics of the world") gepubliceerd in 1619. Daarna is de verhouding van het vierkant de periode van omwenteling van een planeet tot de derde macht van de halve lange as van zijn orbitale ellips hetzelfde voor alle planeten: is hetzelfde voor alle planeten. Dit komt overeen met de derde wet van Kepler .

planeet
kwik 0.241 0,387 0,0581 0,0580 1.002
Venus 0,615 0,723 0,378 0,378 1.000
aarde 1 1 1 1 1
Mars 1,881 1.524 3.538 3,539 0,999
Jupiter 11.863 5.203 140,73 140,85 0,9991
Saturnus 29.458 9.555 867,77 872,35 0,9947
= siderische rotatieperiode van de planeet in aardse jaren
= Lengte van de grote halve as van de baan in astronomische eenheden (afstand aarde-zon)

Want de aarde heeft beide net zoals per definitie de waarde .

In dit werk sprak Kepler van een harmonieuze wet. Hij geloofde dat het een muzikale harmonie onthulde die de Schepper in het zonnestelsel in stand hield. “Ik voel een onuitsprekelijke vervoering bij het goddelijke schouwspel van hemelse harmonie. Want hier zien we hoe God, als een menselijke bouwer, in overeenstemming met orde en regel, de grondlegging van de wereld naderde.” Keplers opvattingen kwamen overeen met wat nu het antropische principe wordt genoemd . In einem weiteren Manuskript beschrieb er eine Zusammenstellung von Übereinstimmungen zwischen der Bibel und wissenschaftlichen Sachverhalten. Wegen des Drucks der Kirche konnte er diesen Aufsatz nicht veröffentlichen.

Der Komponist Paul Hindemith vertonte Johannes Keplers Leben und seine Lehre in der Oper Die Harmonie der Welt .

Weitere Werke

Epitome astronomiae copernicanae , 1618

Zwischen 1618 und 1621 verfasste er die Epitome Astronomiae Copernicanae („Abriss der kopernikanischen Astronomie“), die seine Entdeckungen in einem Band zusammenfasste. Es ist das erste Lehrbuch des heliozentrischen Weltbildes.

Ein weiterer Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte war Keplers Vorhersage eines Venustransits durch die Sonnenscheibe für das Jahr 1631. Es war dies die erste – und korrekte – Berechnung eines solchen Ereignisses. Dafür konnte er seine zuvor entdeckten astronomischen Gesetze verwenden. Den von ihm berechneten Durchgang konnte er allerdings nicht mehr selbst beobachten; acht Jahre später war Jeremiah Horrocks dabei erfolgreich.

Schneeflocken. Foto: Wilson Bentley

Zur Kristallographie

Neben den astronomischen Untersuchungen verfasste Kepler einen Aufsatz zur Entstehung von Schneekristallen. Er entdeckte, dass natürliche Kräfte – nicht nur in Schneeflocken – das Wachstum regulärer geometrischer Strukturen bewirken. Konkret bemerkte er, dass zwar jede Schneeflocke ein einzigartiges Gebilde ist, andererseits aber von sechsstrahliger Gestalt. Keplers Hypothesen zur Selbststrukturierung von Kristallen und anderen natürlichen geometrischen Formen wurden in einer neuplatonischen Tradition entwickelt, die durch Giordano Bruno eine Weiterentwicklung erfahren hatte. Kepler übernahm das Minimumkonzept von Giordano Bruno, wie dieser es in den Articuli adversus mathematicos 1588 entwickelt hatte. In den Articuli befinden sich Zeichnungen zur quadratischen und hexagonalen Packung wie in Keplers De nive sexangula 1611. [17] [18] Auch Brunos „De triplici minimo et mensura“ von 1591 enthalten derartige Zeichnungen mit entsprechenden Erörterungen.

Dichte Kugelpackung mit 35 Kugeln

Kepler entwickelte Hypothesen über die maximale Dichte von Kugelpackungen , die in der Neuzeit unter anderem Anwendung in der Kristallographie sowie in der Kodierungstheorie , einem Teilgebiet der Nachrichtentechnik fanden. Kepler vermutete, dass die dichteste Art, Kugeln aufzustapeln, darin besteht, sie pyramidenförmig übereinander anzuordnen. Dies versuchten Mathematiker 400 Jahre lang vergeblich zu beweisen. Am 8. August 1998 kündigte der Mathematiker Thomas Hales einen Beweis für Keplers Vermutung an. Auf Grund der Komplexität des Computerbeweises steht eine endgültige Überprüfung trotz jahrelanger Bemühungen angesehener Gutachter noch aus.

Mathematische Arbeiten

Der Gedanke logarithmischen Rechnens findet sich sehr früh (1484) bei dem Franzosen Nicolas Chuquet und dann, etwas weiter entwickelt, bei Michael Stifel (1486–1567) in seiner Arithmetica integra, die 1544 in Nürnberg erschien. An ein praktisches Rechnen mit Logarithmen konnte man jedoch erst nach der Erfindung der Dezimalbrüche (um 1600) denken. An der Erfindung der Dezimalbrüche und ihrer Symbolik war der Schweizer Mathematiker Jost Bürgi (1552–1632) stark beteiligt. Dieser berechnete auch zwischen 1603 und 1611 die Logarithmentafel. Da er sie aber trotz mehrfacher Aufforderung durch Johannes Kepler, mit dem er in Prag wirkte, erst 1620 unter dem Titel „Arithmetische und Geometrische Progresstabuln“ veröffentlichte, kam ihm der schottische Lord John Napier (auch Neper ) (1550–1617) zuvor. Nachdem Kepler klar geworden war, welche Vereinfachung die neue Rechenmethode für die umfangreichen und zeitraubenden astronomischen Rechenarbeiten mit sich brachte, setzte er alles daran, das Verfahren zu popularisieren und für einen weiten Interessentenkreis zu erschließen. Er übernahm jedoch das neue Verfahren von Napier nicht so, wie es vorlag: nämlich ohne Angaben Napiers, wie seine Zahlen zustande gekommen waren, sodass die Tafeln unseriös wirkten und viele Wissenschaftler zögerten, sie anzuwenden. Um dieses Hemmnis aus dem Weg zu räumen, schrieb Kepler 1611 eine weit über Napier hinausgehende Erklärung des Logarithmenprinzips und überarbeitete die Tafeln vollständig. Philipp III. von Hessen-Butzbach ließ 1624 Johannes Keplers Chilias logarithmorum in Marburg drucken.

Als Mathematiker tat sich Kepler noch durch seine Behandlung der allgemeinen Theorie der Vielecke und Vielflächner hervor. Mehrere bis dahin unbekannte Raumgebilde entdeckte und konstruierte er völlig neu, unter anderem das regelmäßige Sternvierzigeck. Von Johannes Kepler stammt auch die Definition des Antiprismas .

1615 entwickelte er die nach ihm benannte so genannte Keplersche Fassregel , eine Methode zur numerischen Integration von Rotationskörpern .

Zahnradpumpe
Tabulae Rudolfinae – Frontispiz

Technische Erfindung

Zu einer bedeutenden, aber wenig gewürdigten Erfindung führte eine andere Gelegenheitsarbeit, zu der Kepler durch Gespräche mit einem Bergwerksbesitzer angeregt wurde. Dabei ging es um die Entwicklung einer Pumpe, mit der Wasser aus Bergwerksstollen herausgehoben werden sollte. Nach fehlgeschlagenen Experimenten kam Kepler der Gedanke, zwei in einem Kasten angebrachte „Wellen mit je sechs Hohlkehlen“, also Zahnräder mit abgerundeten Ecken, mit einer Kurbel anzutreiben, so dass die Radhöhlungen das Wasser nach oben beförderten. Er hatte eine ventillose und daher fast wartungsfreie Zahnradpumpe erfunden, die heute in prinzipiell gleichartiger Form in Automotoren als Ölpumpe eingebaut wird.

Tabulae Rudolfinae

Gegen Ende seines turbulenten Lebens veröffentlichte Johannes Kepler im Jahre 1627 in Ulm sein letztes großes Werk, die Tabulae Rudolfinae ( Rudolfinische Tafeln ). Es wertete die Aufzeichnungen Tycho Brahes aus und beschrieb die Positionen der Planeten mit bis dahin unerreichter Genauigkeit. Die mittleren Fehler waren darin auf etwa 1/30 der bisherigen Werte reduziert. Diese Planetentafeln sowie seine in der Epitome dargelegten himmelsmechanischen Gesetze bildeten die überzeugendste Argumentationshilfe der zeitgenössischen Heliozentriker und dienten später Isaac Newton als Grundlage zur Herleitung der Gravitationstheorie .

Somnium

Somnium, Faksimile der Titelseite (1634)

1608 schrieb Kepler eine Erzählung mit dem Titel Somnium („Der Traum“), die so realistisch wie damals möglich eine Mondfahrt beschreibt. Man kann Somnium als eine der ersten Science-Fiction - Erzählungen bezeichnen. [19] Das Werk wurde erst 1634 postum veröffentlicht. Die Entstehungsgeschichte begann jedoch schon vier Jahrzehnte früher: 1593, als Kepler Student in Tübingen war, hatte er als Thema einer der geforderten Disputationen gewählt, wie die Vorgänge am Firmament sich wohl auf dem Mond ausnähmen. Sein Ziel war damals, einen Parallelismus aufzuzeigen: Wie wir die Rotation der Erde und ihre Bewegung um die Sonne nicht spüren, aber den Mond seine Bahn ziehen sehen, könne ein lunarer Beobachter glauben, der Mond stehe still im Raum und die Erde drehe sich.

Nun wollte Kepler mit fiktiven astronomischen Betrachtungen vom Mond aus das von ihm weiterentwickelte kopernikanische Weltbild populär machen, er wollte versuchen, die Leser von der Meinung abzubringen, weiterhin in der Erde das Zentrum alles Menschlichen und Göttlichen zu sehen. Den Bericht eines raumreisenden Geistes wählte er als märchenhafte Rahmenhandlung. Der erzählende Autor fällt in Schlaf und träumt die Reise zum Mond, die durch einen Regenschauer am Morgen abrupt unterbrochen wird. Kepler war damals bereits klar, dass es zur Überwindung der irdischen Gravitation einer starken Kraft bedarf, gleich einem Schuss, dass der Mensch dabei großen Kräften ausgesetzt ist und dann in die Schwerelosigkeit fällt. Er dachte sich große Temperaturunterschiede auf dem Mond, Hitze während des Mondtags und Eis und Stürme während der Mondnacht. Er stellte sich Tiere auf dem Mond vor, die sich den unwirtlichen Lebensbedingungen angepasst haben.

Die märchenhafte Erzählung wurde postum von seinem Sohn Ludwig 1634 veröffentlicht [20] und erst 1871 in einer Zeitschrift von Edmund Reitlinger [21] und 1898 als Monografie von Ludwig Günther [22] teilweise [23] ins Deutsche übersetzt. Erst 2011 erschien eine vollständige Übersetzung von Beatrix Langner . [24]

Mystizismus, Astrologie und Wissenschaft

Am Beginn Keplers Überlegungen zu den Planetenbahnen stand die „Erleuchtung“, die Abstände der fünf Planeten von der Sonne entsprächen genau ein- und umgeschriebenen Kugeln zu den fünf platonischen Körpern . Als er rechnerisch weitgehende Übereinstimmung fand, war er sicher, mittels Mathematik und Beobachtung den Bau (die „Architektur“) des Alls enthüllt zu haben.

Als Kepler im Jahr 1604 die Supernova 1604 beobachtete, sah er auch darin die Vorsehung am Werk: Er stellte sie nicht nur in Zusammenhang mit der Konjunktion von Jupiter und Saturn (1603) und vermutete, der neue Stern sei durch diese ausgelöst worden. Er behauptete, Gleiches habe sich beim Erscheinen des Sterns von Betlehem ereignet: Auch dieser sei infolge einer großen Planetenkonjunktion sichtbar geworden (erste naturwissenschaftliche Stern-von-Betlehem-Theorie). In gleicher Weise sei nunmehr (1604) die Wiederkunft des Herrn nicht mehr fern.

Bereits sein Werk De fundamentis … von 1601 zeigt seine genaue Kenntnis der Astrologie . Diese blieb bis an sein Lebensende ein wesentlicher Teil seiner naturphilosophischen Beschäftigung.

Ein Forscher, der solch „dunkle“ Lehren zur Grundlage seiner naturwissenschaftlichen Untersuchungen machte, musste einem Rationalisten wie Galilei zwielichtig erscheinen. Mit Galilei wechselte er zwar öfter Briefe, dieser jedoch hielt nicht viel von Keplers „fernwirkenden Kräften“ und esoterischen „Harmonien“. So war das Verhältnis zwischen den beiden – manchen fachlichen Übereinstimmungen zum Trotz – eher gespannt, was besonders in Keplers gleichzeitiger Korrespondenz mit Matthias Bernegger zum Ausdruck kommt.

Kepler aber befand sich im 17. Jahrhundert in bester Gesellschaft: Noch Isaac Newton zeigte von seiner Studienzeit bis ins hohe Alter starkes Interesse an qualitativer Naturphilosophie (einschließlich Alchemie ) und gelangte so zu seinen entscheidenden Überlegungen zur Schwerkraftwirkung der Massen.

Mysterium Cosmographicum

Keplers Modell des Sonnensystems , aus: Mysterium Cosmographicum (1596)

Kepler entdeckte die Planetengesetze, indem er Pythagoras' Ziel, das Auffinden der Harmonie der Himmelssphären, zu vollenden suchte. Aus seiner kosmologischen Sicht war es kein Zufall, dass die Anzahl der regelmäßigen Polyeder um eins kleiner war als die Anzahl der bekannten Planeten. Er versuchte zu beweisen, dass die Abstände der Planeten von der Sonne durch Kugeln innerhalb regulärer Polyeder gegeben sind.

In seinem 1596 veröffentlichten Buch Mysterium Cosmographicum (Das Weltgeheimnis) versuchte Kepler, die Bahnen der damals bekannten fünf Planeten Merkur , Venus , Mars , Jupiter und Saturn mit der Oberfläche der fünf platonischen Körper in Beziehung zu setzen. Die Umlaufbahn des Saturns stellte er sich dabei als Großkreis auf einer Kugel – noch nicht als Ellipse – vor, die einen Würfel ( Hexaeder ) umschließt. Der Würfel umschließt wiederum eine Kugel, welche die Jupiterbahn beschreiben soll (siehe Abbildung). Diese Kugel wiederum schließt ein Tetraeder ein, das die Marskugel umhüllt. Diese Arbeit war nach Keplers Entdeckung des ersten nach ihm benannten Gesetzes – spätestens aber nach der Entdeckung entfernterer Planeten – nur noch von historischem Interesse.

In seinem 1619 erschienenen Werk Harmonice mundi (Weltharmonik) stellte er ebenso wie im Mysterium Cosmographicum eine Verbindung zwischen den platonischen Körpern und der klassischen Auffassung der Elemente her. Das Tetraeder war die Form des Feuers, das Oktaeder das Symbol der Luft, der Würfel das der Erde, das Ikosaeder symbolisierte das Wasser und das Dodekaeder stand für den Kosmos als Ganzes oder den Äther. Es gibt Beweise, dass dieser Vergleich antiken Ursprungs ist, wie Plato von einem gewissen Timaeus von Locri erklärt, der sich das Universum vorstellte als von einem gigantischen Dodekaeder umgeben, während die anderen vier Körper die „Elemente“ des Feuers, der Luft, der Erde und des Wassers darstellen. Zu Keplers Enttäuschung scheiterten all seine Versuche, die Bahnen der Planeten innerhalb eines Satzes von Polyedern anzuordnen.

Sein größter Erfolg war die Entdeckung, dass sich die Planeten auf Ellipsen und nicht auf Kreisen bewegen. Diese Entdeckung war eine direkte Konsequenz seines gescheiterten Versuchs, die Planetenbahnen in Polyedern anzuordnen. Keplers Bereitschaft, seine am meisten geschätzte Theorie angesichts genau beobachtbarer Beweise zu verwerfen, zeugt von seiner sehr modernen Auffassung von wissenschaftlicher Forschung. Es war auch ein großer Fortschritt, dass Kepler versuchte, die Planetenbewegung auf eine Kraft zurückzuführen, die dem Magnetismus ähnelt, die Anima motrix . Diese Kraft gehe, wie er glaubte, von der Sonne aus. Obwohl er die Gravitation nicht entdeckte, scheint er als Erster versucht zu haben, ein empirisches Gesetz zu finden, das die Bewegung sowohl der Erde als auch der Himmelskörper erklärt.

Astrologie

Kepler war davon überzeugt, dass bestimmte Konstellationen der Himmelskörper den Menschen beeinflussen können wie das Wetter. Er versuchte die Zusammenhänge zu ergründen und wollte die Astrologie auf eine wissenschaftliche Basis stellen. In seiner Veröffentlichung De Fundamentis Astrologiae Certioribus („Über zuverlässigere Grundlagen der Astrologie“) von 1601 legte Kepler dar, wie die Astrologie auf sicherer Grundlage ausgeübt werden könnte, indem man sie auf neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Verbindung mit dem pythagoreischen Gedanken der Weltharmonie stellte. Auch dies war ein Affront gegen seine konservativen Zeitgenossen, die der ptolemäischen Astronomie den Vorzug gaben.

Kepler trat dafür ein, dass sich eine bestimmte Beziehung zwischen himmlischen und irdischen Ereignissen feststellen lässt. Mehr als 800 von Kepler gezeichnete Horoskope und Geburtskarten sind erhalten. Einige betreffen ihn selbst oder seine Familie, versehen mit wenig schmeichelhaften Bemerkungen. Als Teil seiner Aufgabe als Landschaftsmathematiker in Graz erstellte Kepler eine Prognose für 1595, in der er schwere Aufstände, den Türkeneinfall und bittere Kälte voraussagte. All dies trat ein und brachte ihm die Anerkennung seiner Zeitgenossen ein.

In einer Schrift von 1610 [25] warnte Kepler Theologen, Mediziner und Philosophen „bei billiger Verwerfung des sternguckerischen Aberglaubens, das Kind mit dem Bade auszuschütten“. Er verachtete Astrologen , die dem Geschmack des gemeinen Mannes hörig waren, ohne Kenntnis der abstrakten und allgemeinen Gesetze. Er sah es jedoch als eine legitime Möglichkeit an, Prognosen zu erstellen, um sein mageres Einkommen aufzubessern. Doch wäre es falsch, Keplers astrologische Interessen als rein kommerziell motiviert abzutun. Der Historiker John David North sagte dazu: „Wäre er kein Astrologe gewesen, wäre er sehr wahrscheinlich an der Aufgabe gescheitert, seine Planeten-Astronomie in der Form, wie wir sie heute kennen, zu entwickeln.“

Keplers erstes Horoskop für Wallenstein aus dem Jahr 1608

Schon 1608 hatte Kepler Wallenstein ein Horoskop erstellt. Es ist erhalten geblieben und enthält unter anderem ein für Wallenstein nicht gerade schmeichelhaftes Charakterbild. Wie zum Trost fügt Kepler hinzu: „Es ist aber das Beste an dieser Geburt, daß Jupiter darauf folget und Hoffnung machet, mit reifem Alter werden sich die meisten Untugenden abwetzen und also diese seine Natur zu hohen, wichtigen Sachen zu verrichten tauglich werden.“ Wallenstein war kaum 25 Jahre alt, als er diese erste Horoskopdeutung entgegennahm. Er überprüfte sie im Laufe der Jahre vielfach und versah sie eigenhändig mit Anmerkungen.

1624 trug Wallenstein erneut durch den Oberstleutnant Gerard von Taxis an Kepler die Bitte heran, nach geänderter Geburts-Horoskop-Berechnung eine zweite Ausdeutung zu geben. Wallenstein war astrologiegläubiger als Kepler. Ihm lag daran, bis in die Einzelheiten den Lauf seines Schicksals auf dem Vorwege zu erfahren. Kepler sollte ihm sagen, was ihm in jedem Jahr als Glück und Unglück zustoßen würde, wie lange der Krieg noch dauern, ob er zu Hause oder in der Ferne sterben würde, wer seine verborgenen und öffentlichen Feinde seien.

Im Januar 1625 kam Kepler dem Wunsch nach und unterzog Wallensteins erstes Horoskop einer gründlichen Revision. Er betonte in seinem zweiten Horoskop-Gutachten, dass er dieses als Philosoph, das heißt als nüchtern denkender Mensch verfasst habe und nicht aus der Stimmung der im Aberglauben verhafteten Volksastrologie. Entschieden wehrte er sich gegen Wallensteins Wunsch, bis in die Einzelheiten und zeitlich präzise das Schicksal im Voraus zu erfahren: „[...] und will diß alles bloß allein aus dem Himmel haben,[...], der ist wahrlich noch nie recht in die Schuell gangen, und hatt das Licht der Vernunft, das ihme Gott angezündt, noch nie recht gepuzet;[...].“[26] Das Gutachten ist durchzogen von Warnungen vor dem astrologischen Fatalismus. Es ist eine einzige Unterbauung von Keplers Auffassung: „Die Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt.“ Kepler räumte der menschlichen Willkür die Möglichkeit ein, himmlische Zwänge zu durchbrechen und von dem astrologisch vorgezeichneten Weg abzuweichen. „Fast nie wirkt nach ihm der Himmel allein, sondern der Geborene und andere, mit welchen er es zu tun hat, tun viel und fangen viel aus freier Willkür an, was sie auch wohl hätten unterlassen können und wozu sie vom Himmel nicht gezwungen wären.“ Unmissverständlich wies er das Ansinnen Wallensteins zurück, konkrete Einzelheiten wie die künftige Todesursache oder „Ob er in der frembdt sterben werde“ aus dem Horoskop abzuleiten. „Wann das rathen also auf ja und nein gerichtet ist, so trifft man allwegen ungefehrlich den halben theill, und fählet auch den halben theill. Das treffen behalt mann [...], das fählen aber vergisset mann, weill es nichts besunders ist, damit bleibt der Astrologus bey ehren.“[27]

1628, als Kepler weder ein noch aus wusste, trat Wallenstein erneut auf den Plan. Er hatte zwar schon den Italiener Giovanni Battista Seni als Hofastrologen, aber mit Billigung Ferdinands II. bot er Kepler an, als Berater in seine Dienste zu treten.

Würdigungen

Der Mondkrater Kepler
Denkmal für Kepler und Brahe in Prag
Der Marskrater Kepler
Keplerdenkmal im Grazer Stadtpark
Altan in Regensburg

Da Kepler sich einige Zeit in Linz aufhielt, wurde 1975 die dortige Universität ihm zu Ehren Johannes-Kepler-Universität genannt. Weiter erhielten die Sternwarten in Weil der Stadt, Graz, [28] Steinberg bei Graz [29] und Linz den Namen Kepler-Sternwarte. DieAstronomische Station Johannes Kepler , die erste Schulsternwarte der DDR im Stadtteil Kanena von Halle (Saale) wurde nach Kepler benannt. In Wien wurden die Keplergasse und der Keplerplatz nach ihm benannt, in Graz die – 1875 durchgehend eröffnete [30] – Keplerstraße, die östlich anschließende Mur-Brücke und – nach der Straße – das Keplergymnasium im Gebäude aus 1900, weiters in Regensburg die Keplerstraße, in der noch heute sein Wohnhaus steht. In zahllosen weiteren Städten tragen Schulen und Straßen seinen Namen. Ab 2016 erscheinen die drei öffentlichen Krankenhäuser in Linz als Teile des Kepler Universitätsklinikums.

In Keplers Heimatort Weil der Stadt wurde ihm zu Ehren 1870 ein Denkmal errichtet, auf dem verschiedene Szenen aus seinem Leben dargestellt sind. In Regensburg befindet sich das Kepler-Monument .

An seinem Wirkungsort Prag ist ein Gymnasium nach Kepler benannt. Außerdem steht dort ein gemeinsames Denkmal Keplers mit Tycho Brahe.

Im Grazer Stadtpark wurde 1963 ein Denkmal gesetzt, das neben seiner Büste die drei Planetengesetze zeigt, die durch eine Ellipse mit zwölf Sektoren gleicher Fläche – dh etwa einer pro Monat – veranschaulicht werden. 1994, also 400 Jahre nachdem Kepler nach Graz kam, wurde eine größere Ausstellung am Keplergymnasium gestaltet. Auf Dauer blieb davon der Museumsraum zu Johannes Kepler, [31] der weniger bekannte Seiten von ihm zeigt: Harmonie, Geometrie, Astrologie, Mystik. Dieser Erlebnisraum im Keller besitzt etwa einen begehbaren, innenverspiegelten Ikosaeder , wendet sich besonders an Jugendliche und kontrastiert die rein naturwissenschaftlich orientierte Sternwarte am Dach des Hauses.

Darüber hinaus wurden nach Kepler benannt: ein Gebirge im Fiordland-Nationalpark auf der Südinsel Neuseelands und ein Great Walk darin sowie ein Ultramarathon auf diesem Track, ein großer Mondkrater mit hellem Strahlensystem, ein Marskrater , der Asteroid (1134) Kepler , das NASA-Weltraumteleskop Kepler , die damit entdeckten 2662 Exoplaneten und deren Sterne [32] und das zweite Automated Transfer Vehicle der ESA.

Nach Kepler benannt ist die Pflanzengattung Keppleria Mart. ex Endl. aus der Familie der Palmen (Arecaceae). [33]

Paul Hindemith setzte ihm mit seiner 1957 vollendeten Oper Die Harmonie der Welt ein musikalisches Denkmal. Die Oper Kepler von Philip Glass , ein Auftragswerk für Linz, die Kulturhauptstadt Europas 2009 , wurde am 20. September 2009 in Linz uraufgeführt. Eine Büste Keplers wurde 1842 in die bairische Gedenkstätte Walhalla aufgenommen. Am 21. Oktober 2009 gab die Tschechische Nationalbank eine 200-Kronen-Gedenkmünze zu seinen Ehren heraus. Eine Grafikprozessor - Mikroarchitektur der Firma Nvidia [34] und die Version 4.3 der Entwicklungsumgebung Eclipse [35] tragen seinen Namen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland erinnert mit einem Gedenktag im Evangelischen Namenkalender am 15. November an Kepler. [36]

Werke

Astronomiae pars optica

Gesammelte Werke Max Caspar , Walther von Dyck (Hrsg.): Beck, München 1938 ff. (kurz KGW)

 • Band I: Johannes Kepler: Mysterium cosmographicum. De stella nova . Herausgegeben von Max Caspar. In: Deutsche Forschungsgemeinschaft und Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Johannes Kepler - Gesammelte Werke . Band   I . CH Beck, München 1993, ISBN 3-406-01639-1 ( BAdW KGW I [PDF; abgerufen am 3. Januar 2020] Erstausgabe: 1938).
 • Band II: Astronomiae pars optica. Ad Vitellionem Paralipomena. Hrsg. Franz Hammer , München 1939.
 • Band III: Astronomia nova aitiologetos seu Physica coelestis. Hrsg. Max Caspar, München 1938.
 • Band IV: Kleinere Schriften. Dioptrice. Hrsg. Max Caspar, München 1941.
 • Band V: Chronologische Schriften. Hrsg. Franz Hammer, München 1953.
 • Band VI: Harmonices Mundi libri V. Hrsg. Max Caspar, München 1940/1990, ISBN 3-406-01648-0 .
 • Band VII: Epitome Astronomiae Copernicanae. Hrsg. Max Caspar, München 1953.
 • Band VIII: Mysterium cosmographicum. De cometis. Tychonis Hyperaspites. Hrsg. Franz Hammer, München 1963.
 • Band IX: Mathematische Schriften. Hrsg. Franz Hammer, München 1955/2000, ISBN 3-406-01655-3 .
 • Band X: Tabulae Rudolphinae. Hrsg. Franz Hammer, München 1969.
 • Band XI,1: Ephemerides novae motuum coelestium. Hrsg. Volker Bialas, München 1983, ISBN 3-406-01659-6 .
 • Band XI,2: Calendaria et Prognostica. Astronomica minora. Somnium seu Astronomia lunaris. Hrsg. Volker Bialas, Helmuth Grössing, München 1993, ISBN 3-406-37511-1 .
 • Band XII: Theologica. Hexenprozess. Gedichte. Tacitus-Uebersetzung. Hrsg. Jürgen Hübner, Helmuth Grössing, München 1990, ISBN 3-406-01660-X .
 • Band XIII: Briefe 1590–1599. Hrsg. Max Caspar, München 1945.
 • Band XIV: Briefe 1599–1603. Hrsg. Max Caspar, München 1949.
 • Band XV: Briefe 1604–1607. Hrsg. Max Caspar, München 1951.
 • Band XVI: Briefe 1607–1611. Hrsg. Max Caspar, München 1954.
 • Band XVII: Briefe 1612–1620. Hrsg. Max Caspar, München 1955.
 • Band XVIII: Briefe 1620–1630. Hrsg. Max Caspar, München 1959.
 • Band XIX: Dokumente zu Leben und Werk. Hrsg. Martha List, München 1975, ISBN 3-406-01674-X .
 • Band XX,1: Manuscripta astronomica I. Hrsg. Volker Bialas, München 1988. ISBN 3-406-31501-1 .
 • Band XX,2: Manuscripta astronomica II. Hrsg. Volker Bialas, München 1998. ISBN 3-406-40592-4 .
 • Band XXI,1: Manuscripta astronomica III. Hrsg. Volker Bialas, Friederike Boockmann, Eberhard Knobloch [ua], München 2002, ISBN 3-406-47427-6 .
 • Band XXI,2.1: Johannes Kepler: Manuscripta harmonica, Manuscripta chronologica . Bearbeitet von Volker Bialas, Friedrich Seck. In: Kepler-Kommission der bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Johannes Kepler – Gesammelte Werke . XXI,2.1. CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-57871-7 ( BAdW KGW Band XXI,2.1 [PDF; abgerufen am 3. Januar 2020]).
 • Band XXI,2.2: Johannes Kepler: Manuscripta astrologica, Manuscripta pneumatica . Bearbeitet von Friederike Boockmann, Daniel A. Di Liscia. In: Kepler-Kommission der bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Johannes Kepler – Gesammelte Werke . XXI,2.2. CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-57871-7 ( BAdW KGW Band XXI,2.2 [PDF; abgerufen am 3. Januar 2020]).

Gedichte

 • Sämtliche Gedichte . Herausgegeben und kommentiert von Friedrich Seck; übersetzt von Monika Balzert, Olms, 2. Aufl., Hildesheim 2020 (Spudasmata, Band 180), ISBN 978-3-487-31192-0 .

Werk- und Literaturverzeichnis

Einzelwerke (Auswahl)

 • Antwort Joannis Keppleri Sae. Cae. Mtis. Mathematici auff D. Helisaei Röslini Medici et Philosophi Discurs / Von heutiger Zeit beschaffenheit / vnd wie es künfftig ergehen werde. Prag: Sesse, 1609. ( Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv )
 • Außzug auß der Vralten Meſſe Kunſt Archimedis Vnd deroſelben newlich in Latein auſzgangener Ergentzung / betreffend Rechnung der Cörperlichen Figuren / holen Gefeſſen vnd Weinfäſſer / ſonderlich deß Oeſterreichiſchen / ſo vnder allen anderen den artigiſten Schick hat. Erklärung vnnd beſtättigung der Oeſterreichiſchen Weinbiſier Ruthen / vnd deroſelben ſonderbaren gantz leichten vnd behenden Gebrauchs an den Landfäſſern: Erweitterung deſſen auff die außländiſche / ſo auch auff das Geſchütz vnnd Kugeln. Sampt einem ſehr nutzlichen Anhang Von vergleichung deß Landtgebräuchigen Gewichts / Elen / Klaffter / Schuch / Wein- vnd Traid Maaß / vnder einander / vnd mit andern außländiſchen / auch Alt Römiſchen. Linz: Selbstverlag; Blanck, 1616. ( Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv )
 • Tertius interveniens. Das ist/ Warnung an etliche Theologos, Medicos und Philosophos, sonderlich D. Philippum Feselium, daß sie bey billicher Verwerffung der Sternguckerischen Aberglauben/ nicht das Kindt mit dem Badt außschütten/ und hiermit ihrer Profession unwissendt zuwider handlen: Mit vielen hochwichtigen zuvor nie erregten oder erörterten Philosophischen Fragen gezieret/ Allen wahren Liebhabern der natürlichen Geheymnussen zu nohtwendigem Unterricht / Gestellet durch Johann Kepplern/ der Röm. Keys. Majest. Mathematicum. Franckfurt am Mäyn: Tampach, 1610. ( Digitalisat und Volltext im Deutschen Textarchiv )
 • Nychthēmeron Augustale Joannis Kepleri Impp: Caess: Rudolphi II. fm & Mathiae I. Mathematici, Prag 1612 ( Digitalisat )
 • Unterricht vom H. Sacrament des Leibs und Bluts Jesu Christi unsers Erlösers, [Prag] 1617 ( Digitalisat )
 • Joannis Keppleri Somnium seu Opus posthumun de astronomia lunari. Accedit Plutarchi libellus De facie quae in orbe lunae apparet. E Graeco Latine redditus a Joanne Kepplero. Faksimiledruck der Ausgabe von 1634. Mit einem Nachwort herausgegeben von Martha List und Walther Gerlach. Zeller, Osnabrück 1969. ( Eintrag auf openlibrary.org )
 • Keplers Traum vom Mond. [Übersetzt und kommentiert] von Ludwig Günther. Teubner, Leipzig 1898. ( Digitale Neuausgabe Univ. Heidelberg, 2013)
 • Der Traum, oder: Mond-Astronomie. Somnium sive astronomia lunaris. Mit einem Leitfaden für Mondreisende von Beatrix Langner. Hrsg. von Beatrix Langner. Aus dem Neulateinischen von Dr. Hans Bungarten, Matthes & Seitz, Berlin 2010, ISBN 978-3-88221-626-4 .
Keplers Wohnhaus (1626–1628) in Regensburg
 • Contra Ursum. In : La guerre des astronomes. La querelle au sujet de l'origine du système géo-héliocentrique à la fin du XVIe siècle . 2 Bde. Hrsg. von Nicholas Jardine und Alain-Philippe Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 2008. (Science et humanisme ; 9-10). ISBN 978-2-251-34513-0 . ISBN 978-2-251-34512-3
 • Mysterium Cosmographicum. (Deutsch: Das Weltgeheimnis ) (Nachdruck erhältlich unter: Johannes Kepler – Was die Welt im Innersten zusammenhält. Antworten aus Schriften von Johannes Kepler. (Mysterium cosmographicum, Tertius interveniens, Harmonice mundi) in deutscher Übersetzung mit einer Einleitung, Erläuterungen und Glossar herausgegeben von Fritz Krafft . Marixverlag, 2005).
 • Harmonice Mundi. (Deutsch: Weltharmonik ) Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1939. Übersetzt und eingeleitet von Max Caspar. 7. Auflage 2006. Oldenbourg Verlag, ISBN 978-3-486-58046-4 (Nachdruck erhältlich auch unter: Johannes Kepler – Was die Welt im Innersten zusammenhält. Antworten aus Schriften von Johannes Kepler. (Mysterium cosmographicum, Tertius interveniens, Harmonice mundi) in deutscher Übersetzung mit einer Einleitung, Erläuterungen und Glossar, herausgegeben von Fritz Krafft, Marixverlag, 2005.)
 • Harmonice Mundi. (Deutsch: Weltharmonik ) III. Buch, übersetzt und kritisch kommentiert von Hilmar Trede, 1. Auflage 2011. Ugrino-Verlag Henny Jahn, ISBN 978-3-9814459-0-9 (herausgegeben von Henny Jahn).
 • Dioptrice. (Deutsch: Dioptrik oder Schilderung der Folgen, die sich aus der unlängst gemachten Erfindung der Fernrohre für das Sehen und die sichtbaren Gegenstände ergeben. Übers. u. hrsg. von F. Plehn. 2. Aufl. Deutsch, Thun u. Frankfurt/Main 1997 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Bd. 144) ISBN 3-8171-3144-5 ).
 • Tabulae Rudolfinae. (Deutsch: Die Rudolfinischen Tafeln ).
 • Astronomia Nova. (Deutsch: Neue Astronomie ) (Nachdruck Oldenbourg Verlag, ISBN 978-3-486-55341-3 , erhältlich auch unter: Johannes Kepler: Astronomia Nova: Neue, ursächlich begründete Astronomie. Hrsg. u. eingel. v. Fritz Krafft (Bibliothek des verloren gegangenen Wissens) 2005. LVIII, 576 S., Marixverlag, ISBN 3-86539-014-5 ).
 • Somnium. (Deutsch: Der Traum ).
 • Nova stereometria doliorum vinariorum. (Deutsch: Neue Stereometrie der Weinfässer ).
 • Von den gesicherten Grundlagen der Astrologie. (Nachdruck erhältlich unter ISBN 3-925100-38-5 ).
 • Neue Astronomie von Johannes Kepler, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1929. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 1990, ISBN 978-3-486-55341-3 .
 • Tertius Interveniens. Warnung an etliche Gegner der Astrologie das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Jürgen Hamel . Deutsch, Frankfurt/Main 2004 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Bd. 295) ISBN 3-8171-3295-6 .
 • Vom Neuen Stern im Fuß des Schlangenträgers . Übersetzt von Eva und Otto Schönberger und Eberhard Knobloch . Königshausen & Neumann, Würzburg 2006, ISBN 978-3-8260-3139-7 .
 • Kurze Darstellung der Copernicanischen Astronomie in sieben Bänden . Übersetzt von Eva und Otto Schönberger und Eberhard Knobloch. Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, ISBN 978-3-8260-4202-7 .
 • Vom wahren Geburtsjahr Christi . Übersetzt von Eva und Otto Schönberger. Verlag Marie Leidorf, Rahden 2016, ISBN 978-3-8675-7106-7 .

Online-Ausgaben

Wikisource: Iohannes Kepler – Quellen und Volltexte (Latein)
Wikisource: Johannes Kepler – Quellen und Volltexte

Literatur

 • Bibliographia Kepleriana. Ein Führer durch das gedruckte Schrifttum von (und über) Johannes Kepler. Im Auftr. der Bayer. Akad. d. Wiss. hrsg. von Max Caspar, München 1936. 2. Aufl. bes. v. Martha List, München 1968, ISBN 3-406-01685-5 u. ISBN 3-406-01684-7 .
 • Ergänzungsbd. z. 2. Aufl., bes. von Jürgen Hamel , München 1998, ISBN 3-406-01687-1 u. ISBN 3-406-01689-8 .
 • Doris Becher-Hedenus: „Wir durchlaufen alle eine exzentrische Bahn.“ Die deutsche Kepler-Rezeption im 18. Jahrhundert und das Regensburger Denkmal von 1808. Regensburg 2010.
 • Volker Bialas : Johannes Kepler. CH Beck, München 2004, ISBN 3-406-51085-X .
 • Max Caspar : Johannes Kepler. Hrsg. von der Kepler-Gesellschaft, Weil der Stadt. 4. Aufl., erg. um ein vollst. Quellenverz. GNT-Verlag, Stuttgart 1995 (Nachdr. d. 3. Aufl. v. 1958), ISBN 978-3-928186-28-5 .
 • Jörg Ehtreiber, Adolf Hohenester, Gerhard Rath: Der kosmische Träumer. Leykam Verlag, Graz 1994, online .
 • Günter Doebel: Johannes Kepler – Er veränderte das Weltbild. Styria, Graz/Wien/Köln 1996, ISBN 3-222-11457-9 .
 • Walther Gerlach , Martha List: Johannes Kepler. 2. Aufl., Piper, München 1980, ISBN 3-492-00501-2 .
 • Johannes Hemleben : Johannes Kepler. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1995, ISBN 978-3-499-50183-8 .
 • Marie-Luise Heuser : Keplers Theorie der Selbststrukturierung von Schneeflocken vor dem Hintergrund neuplatonischer Philosophie der Mathematik. In: Selbstorganisation. Bd. 3, hrsg. v. Uwe Niedersen. Duncker & Humblot, Berlin 1992, ISBN 3-428-07515-3 , S. 237–258.
 • Marie-Luise Heuser: Transterrestrik in der Renaissance. Nikolaus von Kues, Giordano Bruno und Johannes Kepler. In: M. Schetsche, M. Engelbrecht (Hrsg.): Menschen und Außerirdische. Kulturwissenschaftliche Blicke auf eine abenteuerliche Beziehung. transcript, Bielefeld 2008, S. 55–79.
 • Johannes Hoppe: Johannes Kepler. Teubner, Leipzig 1976.
 • Jürgen Hübner: Johannes Kepler: Astronomie als Theologie der Schöpfung , in: Europäische Geschichte Online , hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz) , 2010, Zugriff am 25. März 2021 ( pdf ).
 • Arthur Koestler : Die Nachtwandler. Bern 1959.
 • Alexandre Koyré : La révolution astronomique. Copernic, Kepler, Borelli. Hermann, Paris 1961 (Histoire de la pensée; 3).
 • Fritz Krafft : orbis (sphaera), circulus, via, iter, orbita – zur terminologischen Kennzeichnung des wesentlichsten Paradigmawechsels in der Astronomie durch Johannes Kepler. In: Beiträge zur Astronomiegeschichte. Band 11, (Acta Historica Astronomiae, Vol. 43), S. 25–99, bibcode : 2011AcHA...43...25K .
 • Mechthild Lemcke: Johannes Kepler. 2. Auflage. Rowohlt, Reinbek 2002, ISBN 3-499-50529-0 .
 • Martha List: Kep(p)ler, Johannes. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 11, Duncker & Humblot, Berlin 1977, ISBN 3-428-00192-3 , S. 494–508 ( Digitalisat ).
 • Anna Maria Lombardi: Johannes Kepler – Einsichten in die himmlische Harmonie. Spektrum d. Wissenschaft, Weinheim 2000.
 • Thomas de Padova: Das Weltgeheimnis. Kepler, Galileo und die Vermessung des Himmels. Piper Verlag, München 2009, ISBN 3-492-05172-3 ; 352 Seiten.
 • Thomas Posch: Johannes Kepler. Die Entdeckung der Weltharmonie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2017, ISBN 978-3-8062-3452-7 .
 • Frank Reiniger: Kepler/Keppler, Johannes. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 3, Bautz, Herzberg 1992, ISBN 3-88309-035-2 , Sp. 1366–1379.
 • Nikolaus Richter : Kepler und die Kometen. In: Wissenschaft und Fortschritt , Dezemberheft 1971 (21. Jg.), S. 536–539
 • Ulinka Rublack: Der Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit. Klett-Cotta, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-608-98126-1 .
 • Gérard Simon: Kepler astronome astrologue. Gallimard, Paris 1979 (Bibliothèque des sciences humaines), ISBN 2-07-029971-6 .
 • Berthold Sutter: Der Hexenprozess gegen Katharina Kepler. Hrsg. von der Kepler-Gesellschaft, Weil der Stadt 1979.
 • Berthold Sutter: Johannes Kepler und Graz. Im Spannungsfeld zwischen geistigem Fortschritt und Politik. Leykam Verlag, Graz 1975, ISBN 3-7011-7049-5 .
 • Wieslaw Urban: Die Kepler Rezeption in der deutschen Literatur . In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg , Band 153, Regensburg 2013, S. 171–205, ISSN 0342-2518

Belletristik:

 • Thomas Hoeth : Dem Himmel verfallen. Silberburg-Verlag, Tübingen 2012.
 • Bertold Keppelmüller : Das Gesetz der Sterne. Der Lebensroman Johannes Kepplers. Volksverband der Bücherfreunde. Wegweiser-Verlag GmbH, Berlin (1943), 295 S.
 • Olaf Saile : Kepler. Roman einer Zeitenwende. Fleischhauer & Spohn, Stuttgart 1938.
 • Rosemarie Schuder : Der Sohn der Hexe – In der Mühle des Teufels. Rütten & Loening, Berlin 1968.
 • Wilhelm und Helga Strube: Kepler und der General. Neues Leben, Berlin 1985.
 • Johannes Tralow : Kepler und der Kaiser. Verlag der Nation, Berlin 1961.

Film

1974 kam in der DDR der biographische Spielfilm Johannes Kepler (Regie Frank Vogel ) in die Kinos. Der Film stellt die Linzer Zeit von Kepler in den Vordergrund und konzentriert sich auf die Rettung der Mutter, die in einem Hexenprozess verurteilt werden sollte. [37]

2015 sendete arte den Film L'Oeil de l'astronome in der deutschen Version Johannes Kepler oder Der Blick zu den Sternen. [38]

2020 sendete arte das Dokudrama Johannes Kepler, der Himmelsstürmer. [39]

Weblinks

Biographisches:

Materialien:

Commons : Johannes Kepler – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikisource: Johannes Kepler – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. SN Shore & V. Pavlı́k: How a fake Kepler portrait became iconic , https://arxiv.org/abs/2108.02213
 2. Kepler-Gesellschaft e. V.: Kepler als Landschaftsmathematiker in Graz (1594–1600).
 3. Volker Bialas: Vom Himmelsmythos zum Weltgesetz. Ibera-Verlag, Wien 1998, S. 278.
 4. Albrecht von Haller : Elementa physiologiae corporis humani. 8 Bände. Lausanne 1757–1763/Bern 1764–1766, hier: Band 2 (1760), S. 259 („Primus, ni fallor, […] Keplerus pulsuum in dato tempore numerum definire suscepit […]“).
 5. Werner Friedrich Kümmel : Der Puls und das Problem der Zeitmessung in der Geschichte der Medizin. In: Medizinhistorisches Journal. Band 9, 1974, S. 1–22, hier: S. 5 f.
 6. Sa „Wo Kepler wohnte, als er sein drittes Gesetz fand“ in „Der Sternenbote“, 743/2018-6, S, 90f
 7. orf.at: Keplers Wohnadresse in Linz entdeckt . Artikel vom 8. Mai 2018, abgerufen am 8. Mai 2018.
 8. Siehe: Ulinka Rublack : Der Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit. Klett-Cotta, Stuttgart 2018, ISBN 978-3-608-98126-1 .
 9. Volker Bialas: Johannes Kepler. CH Beck, München 2004, S. 37.
 10. Johannes Kepler Evangelisches Museum Oberösterreich
 11. Karl Bauer: Regensburg. Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte. MZ Buchverlag, Regensburg 2014, ISBN 978-3-86646-300-4 . S. 240–242.
 12. Johannes Kepler. Abgerufen am 5. Februar 2021 .
 13. Karl Bauer: Regensburg Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte . 6. Auflage. MZ-Buchverlag in H. Gietl Verlag & Publikationsservice GmbH, Regenstauf 2014, ISBN 978-3-86646-300-4 , S.   242   f .
 14. Paolo Rossi: Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa. Übersetzt. München 1997, S. 174 f.
 15. Hans-Dieter Dyroff: Druck der Astronomia Nova von Johannes Kepler: Gotthard Vögelin: Verleger, Drucker, Buchhändler . Diss. Univ. Mainz 1962. 1962 ( Abstract , Ub Uni Heidelberg). Abstract ( Memento vom 28. Mai 2012 im Internet Archive )
 16. 400 Jahre wissenschaftliche Optik (Johannes Keplers „Ad Vitellionem paralipomena quibus astronomiae pars optica“ 1604). ( Memento vom 9. Juli 2017 im Internet Archive ). Bei: mathematik.de.
 17. Marie-Luise Heuser-Keßler: Maximum und Minimum. Zu Brunos Grundlegung der Geometrie in den Articuli adversus mathematicos und ihrer weiterführenden Anwendung in Keplers Neujahrsgabe oder Vom sechseckigen Schnee . In: Klaus Heipcke ua (Hrsg.): Die Frankfurter Schriften Giordano Brunos und ihre Voraussetzungen . Acta humaniora, Weinheim 1991, ISBN 3-527-17760-4 , S.   181–197 .
 18. Marie-Luise Heuser-Keßler: Keplers Theorie der Selbststrukturierung von Schneeflocken vor dem Hintergrund neuplatonischer Philosophie der Mathematik . In: Uwe Niedersen (Hrsg.): Selbstorganisation . Band   3 . Duncker & Humblot, Berlin 1992, ISBN 3-428-07515-3 , S.   237–258 .
 19. Marie-Luise Heuser : Transterrestrik in der Renaissance. Nikolaus von Kues, Giordano Bruno und Johannes Kepler. In: M. Schetsche, M. Engelbrecht (Hrsg.): Menschen und Außerirdische. Kulturwissenschaftliche Blicke auf eine abenteuerliche Beziehung. Bielefeld (Transcript-Verlag) 2008, S. 55–79.
 20. Max E. Lippitsch: Mysterium cosmographicum: Katalog zu steirischen Ausstellungen im internationalen Jahr der Astronomie 2009. S. 292 f.
 21. Edward Rosen (Hrsg.): Kepler's Somnium: The Dream, Or Posthumous Work on Lunar Astronomy. Verlag Courier Corporation, 1967, S. 242.
 22. Keplers Traum vom Mond. Übersetzt und kommentiert von Ludwig Günther, Leipzig 1898, Digitale Neuausgabe (HeiDOK). PDF; 5,2 MB (200 S.).
 23. Edward Rosen (Hrsg.): Kepler's Somnium: The Dream, Or Posthumous Work on Lunar Astronomy. Verlag Courier Corporation, 1967, S. IX.
 24. Verlagsseite ; FAZ-Artikel , abgerufen am 17. Januar 2015.
 25. Tertius Interveniens. Das ist/ Warnung an etliche Theologos, Medicos und Philosophos, sonderlich D. Philippum Feselium, daß sie bey billicher Verwerffung der Sternguckerischen Aberglauben/ nicht das Kindt mit dem Badt außschütten/ und hiermit ihrer Profession unwissendt zuwider handlen. Godtfriedt Tampachs, Franckfurt am Mayn 1610 ( bei der WDB )
 26. Gesammelte Werke; Band XXI,2.2 ; S. 460
 27. Gesammelte Werke; Band XXI,2.2 ; S. 461, 462
 28. Schulsternwarte BRG Kepler Graz
 29. Johannes Kepler Volkssternwarte (Steinberg bei) Graz , eröffnet 1983 vom Steirischen Astronomenverein.
 30. 1.2 Geschichte des BRG Kepler im Überblick anderslernen.net, Einträge bis 2004/2005, abgerufen am 27. September 2016.
 31. Museumsraum zu Johannes Kepler, Keplergymnasium Graz, abgerufen am 21. November 2013.
 32. Dennis Overbye: Kepler, the Little NASA Spacecraft That Could, No Longer Can . New York Times. Abgerufen am 31. Oktober 2018.
 33. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen . Erweiterte Edition. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, Freie Universität Berlin Berlin 2018. [1]
 34. Sean Hollister: NVIDIA reveals Fermi's successor: Kepler at 28nm in 2011, Maxwell in 2013. Engadget, 21. September 2010, abgerufen am 14. November 2010 .
 35. Alexander Neumann: 71 Projekte bei Eclipse Kepler. Heise online, 26. Juni 2013, abgerufen am 27. Mai 2019 .
 36. Johannes Kepler im Ökumenischen Heiligenlexikon
 37. Johannes Kepler. DDR 1973/1974, Spielfilm. Beschreibung bei Filmportal.de. Abgerufen am 30. April 2011.
 38. Johannes Kepler oder Der Blick zu den Sternen. ( Memento vom 11. August 2015 im Internet Archive ). Bei: arte.tv. (Das Video ist nicht mehr verfügbar).
  Siehe auch: L'Œil de l'astronome. Bei: fr.wikipedia.org.
 39. Johannes Kepler, der Himmelsstürmer. Abgerufen am 11. August 2020 .