Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Kelten

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Als Kelten ( oud Grieks Κελτοί Keltoi of Γαλάται Galátai , Latijns Celtae of Galli ) is de naam die sinds de oudheid aan etnische groepen uit de ijzertijd in Europa is gegeven. Archeologische vondsten getuigen van een kenmerkende cultuur en hoogontwikkelde sociale structuur van deze stammen.

Verdeling van Keltische volkeren en talen:
 • Veld van de Hallstatt-cultuur in de 6e eeuw. V. Chr.
 • Grootste Keltische expansie met 275 v. Chr.
 • Lusitania (Keltische nederzetting onzeker)
 • De zes " Keltische naties " met Keltische talen in de moderne tijd
 • Het huidige verspreidingsgebied van Keltische talen
 • etymologie

  Volgens de historici Herodotus en Diodorus , [1] dan Caesars [2] en Strabons [3], is de naam van de Kelten waarschijnlijk een zelfaanduiding van de inwoners van Centraal-Gallië. [4] De betekenis van de naam is onduidelijk. Het is mogelijk om het af te leiden van verschillende Indo-Europese wortels, waaronder * ḱel- 'hide' [5] , * kel- , rechtop ' [4] en * kelh₂- 'beat'. [6] De laatstgenoemde wortel tot een protoceltic * kladiwos, waaruit wellicht de Latijnse gladius komt. [7]

  De namen "Galliërs" en "Galaten" zijn daarentegen afgeleid van een Indo-Europese wortel * gal- " sterk zijn, (fysiek) in staat zijn", die bewaard is gebleven op het eiland Keltische talen ​​als gal , "kracht, kracht, moed". [8] [4] [9] In sommige gevallen worden beide namen echter als verwant gezien en in de stam * gal- geplaatst . [10] De betekenis van het etnoniem wordt dienovereenkomstig gegeven als "de machtige, sublieme, sterke" [11] of als "de hoge, uitstekende" [4] . Bij de afleiding van * ḱel- 'verbergen' wordt een vorm * kltós aangenomen, waarvan de betekenis in dit geval 'verborgen, afstammelingen van de verborgen God (de onderwereld)' zou zijn. Volgens Caesar [12] vonden de Galliërs hun oorsprong in een onderwereldgod (" Dis Pater "). [13]

  Verklarende woordenlijst

  De stervende Galliër , Romeinse kopie van een Hellenistisch origineel ( Capitolijnse Musea , Rome): het verloren gegaan origineel maakte deel uit van een overwinningsmonument voor Attalus I (269-197 v.Chr.). Het beeld toont een Keltische krijger met typisch kapsel en koppels .

  De term Kelten gaat terug op Griekse tradities in Herodotus [14] en andere auteurs uit de 6e en 5e eeuw voor Christus. BC, waar stammen uit de bronnen van de Donau tot het achterland van Massilia ( Marseille ) Keltoi worden genoemd . Griekse en Romeinse schrijvers kenden elk slechts een deel van de stammen die nu als Keltisch worden beschouwd. Ze droegen de naam Kelten over aan andere stammen en volkeren die zij als bij elkaar hoorden.

  Afhankelijk van het onderwerp of gezichtspunt beschrijft de term Kelten ofwel een Midden- en West-Europese taalgemeenschap ( taalkundige definitie), nederzettingsgemeenschappen met een vergelijkbare materiële cultuur ( archeologische definitie) of stammen met dezelfde gebruiken en overtuigingen ( etnologische definitie). Daarnaast is er het idee dat de Kelten de volkeren zijn die door de Grieken en Romeinen als Keltisch worden beschouwd.

  De definities van de verschillende vakgebieden komen niet helemaal met elkaar overeen. De bepaling wordt bemoeilijkt door het bijna volledige gebrek aan schriftelijk bewijs van de culturen waarvan wordt aangenomen dat ze Keltisch zijn uit de tijd vóór de romanisering van hun vestigingsgebieden. Kennis van de vroege Keltische culturen wordt voornamelijk verkregen door archeologische vondsten en individuele rapporten van Griekse en Romeinse kroniekschrijvers.

  Taalkundigen zien Kelten in de eerste plaats als sprekers van Keltische talen . Birkhan stelt: "Wie Keltisch spreekt, is een Kelt." [15] Zo ook Rockel: "De Kelten zijn dus de sprekers van een van de Keltische talen." [16] De Keltische talen vormen hun eigen Indo-Europese taalgroep.

  Archeologie ziet culturele overeenkomsten tussen de Keltische stammen van Noord- Spanje tot Bohemen tijdens de ijzertijd in Centraal-Europa (8e - 1e eeuw voor Christus). De voortdurende ontwikkeling van de lokale bronstijd- voorgangersculturen van Centraal-Europa, in het bijzonder de urnenveldencultuur uit de late bronstijd, is vandaag de dag onomstotelijk bewezen. De Kelten worden voornamelijk geassocieerd met de Hallstatt-cultuur en de Latène-cultuur . De namen van deze culturen zijn afgeleid van twee locaties, de begraafplaats van Hallstatt aan het meer van Hallstatt in Oostenrijk en de site van La Tène aan het meer van Neuchâtel in het westen van Zwitserland. Op beide vindplaatsen werden in het midden van de 19e eeuw rijke vondsten gedaan, die een eerste chronologie mogelijk maakten. Sommige auteurs gebruiken de term Kelten alleen voor het zogenaamde klassieke Keltische tijdperk, dat begon rond 650 voor Christus. begint.

  Het kan als zeker worden aangenomen dat de Kelten nooit een gesloten volk of zelfs een natie hebben gevormd, hooguit kan worden gesproken van tal van verschillende etnische groepen met een vergelijkbare cultuur. Het ging om verwante stammen die culturele overeenkomsten hadden en dus verschilden van de naburige volkeren, wat bijvoorbeeld wordt beschreven door Romeinen zoals Tacitus in Germania of Caesar in de Gallische Oorlog .

  verdeling

  Archeologische bepaling

  Archeologisch reikte de grootste uitbreiding van de materiële Keltische cultuur van Zuidoost-Engeland , Frankrijk en Noord-Spanje in het westen tot West-Hongarije , Slovenië en Noord-Kroatië in het oosten; van Noord- Italië in het zuiden tot de noordelijke rand van het Duitse middelgebergte . Daarnaast zijn er individuele vondsten uit de Latène- periode in de hele Balkan tot aan Anatolië (vestigingsgebied van de Galaten in het huidige Turkije ). Deze vondsten zijn gebaseerd op de 4e eeuw voor Christus. Toegeschreven aan het begin van de Keltische migraties.

  De opname van Zuidoost-Engeland in het gebied van de archeologisch bekende Keltische cultuur is controversieel. De archeologische vondsten daar uit de midden- en late ijzertijd (ca. 600–30 v. Chr.) vertonen regionale en lokale bijzonderheden die sterk verschillen van de continentale vondsten die tegelijkertijd zijn gedaan. In het Noord-Spaanse Galicië vonden ook enkele Latène fibula's , maar kan er geen gesloten Keltische cultuurhorizon gesproken worden qua cultuur Latène.

  In het zuiden van het Keltische gebied van Midden-Europa bevonden zich aanvankelijk de Etruskische , in het oosten en zuidoosten de Griekse , Thracische en Scythische cultuurgebieden. Grote delen van deze gebieden werden later onderdeel van het Romeinse Rijk en zijn cultuur. Germaanse stammen woonden ten noorden van het Keltische invloedsgebied. De Kelten onderhielden intensieve culturele en economische relaties met alle genoemde culturen.

  taalkundig bewijs

  Keltische talen zijn te vinden van delen van het Iberisch schiereiland tot Ierland in het westen, in het zuidoosten tot de noordelijke Balkan, met een late tak in Anatolië. De noordgrens naar de Germaanse stammen, bijvoorbeeld in het gebied van het Duitse middelgebergte, is niet met zekerheid vastgesteld. Ten zuiden van de Alpen strekt het Keltische gebied zich uit tot in de Po-vlakte . Het bewijs voor deze taalkundige interpretatie is:

  • Het voormalige grootste verspreidingsgebied van Keltische stammen, gedocumenteerd door oude bronnen, bijvoorbeeld de immigratie van Keltische (en Thracische ) stammen naar Anatolië, zoals bevestigd door oude Griekse en Romeinse auteurs, zie de brief aan Galaten van Paulus.
  • Late antieke bewijzen volgens welke een dialect vergelijkbaar met het gebied rond Trier werd gesproken in Anatolië.
  • Weinig taalkundig bewijs van Keltische woorden in moderne Midden- en Oost-Europese talen. Deze worden bijvoorbeeld weerspiegeld in de naamgeving van individuele stammen of gebieden als Galliërs in Frankrijk, Galicië in Spanje en Galaten in Klein-Azië; Leningen in het Baskisch zoals iskos 'vis'.
  • Karakteristieke Keltische taalelementen in topografische namen , bijvoorbeeld plaatsnamen in -briga en -durum met de wijzigingen die worden aangebracht afhankelijk van het taalgebied.
  • Vondsten van stenen inscripties, potscherven graffiti, muntinscripties en loden tabletten in Keltiberische, Lepontische en Gallische talen uit de 6e eeuw voor Christus. BC, hetzij in zijn eigen schrift (bijvoorbeeld het Lepontische alfabet uit Lugano ) of in buitenlandse schriften zoals het Iberische, Etruskische of later het Latijnse schrift.

  taal

  Keltische talen in de moderne tijd: verspreiding en aantal sprekers

  De Keltische talen zijn toegewezen aan de westerse groep van de Indo-Europese talen . Een oude Keltische taal is niet overgeleverd. De oudste taaldocumenten die als Keltisch zijn geclassificeerd, omvatten die in de Lepontische taal uit de 6e eeuw voor Christus. Naast meestal korte inscripties gemaakt van niet-bederfelijk materiaal (steen, lood), is de Gallische lunisolaire kalender van Coligny bewaard gebleven, wat directe inzichten geeft in niet-materiële aspecten van de Keltische religieuze cultuur en het dagelijks leven. De Botorrita-tabletten uit de 2e en 1e eeuw voor Christus zijn opmerkelijke langere documenten in de Keltiberische taal en het Iberisch schrift. Chr.

  De Keltische talen op het vasteland zijn consequent uitgestorven. Op het Iberisch schiereiland werd Keltiberisch gesproken, dat net als Gallisch en Lepontisch verloren ging tijdens de romanisering. In Klein-Azië was de slecht gedocumenteerde Galatentaal in de oudheid nog te vinden.

  Keltische eilandtalen worden vandaag de dag nog steeds gebruikt in Wales ( Welsh of Cymrian) evenals in Ierland ( Iers , officieel de eerste officiële taal naast Engels sinds 1922), in Schotland ( Schots-Gaelisch in de Hooglanden en vooral in de Hebriden ) en in Bretagne ( Bretons , in de 5e eeuw door emigranten van de Britse eilanden naar het continent gebracht). De Manx op het eiland Man stierf in de jaren 70 uit, de Cornish in Cornwall in de 18e eeuw. De laatste tijd zijn er echter pogingen gedaan om Manx en Cornish weer tot levendige omgangstaal te maken.

  verhaal

  Hallstatt-cultuur

  Bronzen kan uit de Asperger "Fürstengrab", rond 500 v.Chr. BC ( Staatsmuseum Württemberg , Stuttgart)

  De naamgeving van de Kelten en hun lokalisatie valt samen met de late Hallstatt-cultuur uit de ijzertijd in Midden-Europa. Deze cultuur bestond al sinds ongeveer 800/750 voor Christus. Ontwikkeld vanuit de late bronstijd urnenveldculturen in een regio tussen Oost-Frankrijk en Oostenrijk met zijn buurlanden.

  De Hallstatt-cultuur reikte van Slovenië via Oostenrijk, Noordwest-Hongarije, Zuidwest- Slowakije , Tsjechië , Zuid-Duitsland , Zwitserland tot Oost-Frankrijk. In 1959 onderscheidde Georg Kossack het hele gebied in een Oost- en West Hallstatt-district. Het district Westhallstatt strekte zich uit van Oost-Frankrijk, Midden- en Zuid-Duitsland via Zwitserland tot Midden-Oostenrijk. De Osthallstattkreis omvatte Noord-Oostenrijk, Zuid- Moravië , Zuidwest-Slowakije, West-Hongarije, Kroatië en Slovenië.

  Het district Oost- en West-Halstatt verschilden vooral wat betreft de wijze van vestiging en begrafenisgebruik. In het district Westhallstatt domineerden grote versterkte nederzettingen op een heuveltop , die werden omringd door kleinere gehuchtachtige nederzettingen . Kleine versterkte herenhuizen domineerden de wijk Osthallstatt. Als in het westen belangrijke persoonlijkheden werden begraven met zwaard ( HaC ) of dolk ( HaD ), kregen ze in het oosten een strijdbijl mee in het graf. In het westen waren er rijke wagengraven , terwijl in het oosten de krijger werd begraven met al zijn bewapening, inclusief helm en borstplaat.

  Reconstructie van het wagengraf van Bell , rond 500 voor Christus Chr.

  De late Hallstatt-cultuur (HaD, rond 650 tot 475 voor Christus) is beroemd om zijn rijk versierde staats- of prinselijke graven , die werden gevonden in Zuid-Duitsland ( Hochdorf an der Enz ), bij Villingen-Schwenningen ( Magdalenenberg ) en in Bourgondië ( Vix ) evenals voor tankgraven (mannengraven met volle wapens) van Oost-Beieren tot Slovenië.

  Talrijke vondsten hebben bewezen contacten tussen de Hallstatt-elites en de Zuid-Europese oudheid. De oorsprong van de geïmporteerde goederen reikte van de westelijke Middellandse Zee tot aan Iran. Vooral Griekse en Etruskische geïmporteerde goederen waren populair.

  Opvallende kenmerken van de Hallstatt-cultuur zijn de versterkte nederzettingen op de heuvels die werden gevonden van Oost-Frankrijk tot het oosten - vooral in Zwitserland en delen van Zuid-Duitsland. De Mont Lassois bij Vix in Frankrijk en de Heuneburg bij Hundersingen aan de Donau in Baden-Württemberg zijn vooral bekend omdat ze goed onderzocht zijn. Omdat de hoogteversterkingen vaak Griekse import hadden en er vaak zogenaamde prinselijke graven in de buurt waren, worden ze in onderzoek ook wel prinselijke zetels genoemd. Recente onderzoeken in de aanloop naar de Heuneburg en in Hochdorf hebben echter ook onversterkte platte nederzettingen blootgelegd waarin overeenkomstige invoer werd gevonden. Dit betekent dat er nu ook een inwonende hogere klasse is in platte nederzettingen.

  Er zijn aanwijzingen voor nauwe handelsbetrekkingen met het Griekse culturele gebied, in het bijzonder met de kolonie Massilia/Marseille , waarbij de bevolking uit de Hallstatt-periode in wat nu Oost-Frankrijk is, langs de Rhône en Saône , een sleutelpositie kan hebben ingenomen in de ontwikkeling van de Centraal-Europese Hallstatt-cultuur.

  In de tweede helft van de 6e eeuw kwamen de samenlevingen aan de noordelijke en westelijke rand van de Hallstatt-cultuur steeds meer onder hun invloed, namen een deel van hun gebruiken over en werden geïntegreerd in het Hallstatt-netwerk van relaties, met de Hunsrück - Eifel en de Champagne - Marneregio 's in het westen en het gebied rond de Dürrnberg ( Hallein ) in Oostenrijk speelden een bijzondere rol in deze ontwikkeling.

  Latijnse cultuur

  De Hallstatt-cultuur wordt gevolgd door de Latène-cultuur (van ca. 480 voor Christus tot 40/41 voor Christus, afhankelijk van de regio), waarvan de artistieke stijlen worden gevormd door mediterrane en Oost-Europese modellen (Etruskische, Griekse en Scythische invloeden). De Latène periode vertegenwoordigt de laatste bloeiperiode van de Keltische cultuur.

  De Latène-cultuur zelf kan grofweg worden onderverdeeld in drie fasen, die - afhankelijk van de regio - op verschillende manieren duidelijk kunnen worden begrepen en waarvan de temporele benadering regionaal kan variëren met ongeveer één tot twee generaties:

  1. Vroeg La Tène (rond 480 of 450 tot 300 voor Christus)
  2. Midden-Latène (rond 300 tot 150 voor Christus)
  3. Laat-Latène (rond 150 tot na 50 v. Chr. of regionaal rond de eeuwwisseling)

  Lente atène - de horizon van de grote graven

  De Pfalzfeld-kolom , rond 350 voor Christus. BC ( Rheinisches Landesmuseum Bonn )

  De bloei van de materiële cultuur van de Hallstatt- periode zet zich voort in de lente La Tène-periode , maar de culturele centra verschuiven om verschillende redenen van Zuid-Duitsland naar het noorden, westen en oosten. Naast gewapende conflicten, waarvoor geen betrouwbaar bewijs is, worden milieuproblemen in de buurt van de nederzettingen op de heuveltop uit de Hallstatt-periode genoemd. Een andere theorie gaat ervan uit dat de Etrusken - in concurrentie met de Griekse koloniën in Zuid-Frankrijk - alternatieve handelsroutes naar het noorden en naar de Atlantische Oceaan openden en daarmee bijdroegen aan een economische opleving in het bredere Midden-Rijn- en Champagne - Marne- gebied. De nieuwe rijkdom zou dan gedurende enkele generaties zijn uitdrukking hebben gevonden in de graven. De drastische verandering in stijl van de meer geometrisch-abstracte stijl van de Hallstatt-periode naar de meer naturalistisch-figuratieve stijl van de vroege La Tène-periode zou ook kunnen wijzen op een toegenomen invloed van het Middellandse-Zeegebied.

  Uit de regio's Champagne-Marne, Hunsrück, Eifel en Dürrnberg zijn tal van zogenaamde ceremoniële graven bekend van de lente La Tène. Ten oosten ervan bevinden zich rijkelijk gemeubileerde graven en grote versterkte nederzettingen uit de vroege La Tène-periode in Franken en Bohemen. De graven van hooggeplaatste personen uit deze periode tonen rijke grafgiften, die zich vooral kenmerken door in Latène stijl gedecoreerde koetsen, juwelen (vaak goud), wapens en import uit het Middellandse Zeegebied. De gewoonte om grafheuvels of grafgebieden te markeren met stenen of steles, die al sinds de Hallstatt-periode bekend is, ontwikkelde zich in zeldzame individuele gevallen (op de Glauberg ) tot fijn bewerkte beelden met menselijke trekken. De beelden uit Glauberg tonen details ( maretakblad kroon en dolk ) die exact overeenkomen met de grafgiften van de begravenen. De beelden kunnen daarom worden gezien als een poging om de overledene uit te beelden , waarvan de functie waarschijnlijk veel verder gaat dan het louter markeren van de begraafplaats. Deze beelden zouden kunnen worden gemodelleerd naar Grieks-Etruskische graven.

  Bovendien werden talrijke graven uit andere sociale klassen en geïsoleerde kleinere nederzettingen opgegraven, vooral in de genoemde lente-Latène-centra, maar ook daarbuiten. Goud en fijn smeedwerk, evenals steengravures, maar ook de weinige overgebleven houten sculpturen (Fellbach-Schmiden) in de Latène-stijl getuigen van een hoge technische en artistieke vaardigheid. Goed onderzochte voorbeelden van grote graven uit de vroege La Tène-periode zijn de graven van Glauberg , Waldalgesheim en Reinheim .

  Terwijl de gewoonte van rijkelijk ingerichte ceremoniële graven bloeide aan de westelijke en noordelijke rand van het Keltische culturele gebied, begonnen de Keltische migraties verder naar het zuiden en oosten. Hoewel de tijd van de Keltische migraties meestal gelijkgesteld wordt met de Midden La Tène periode, begonnen de eerste migraties eerder. Hier zullen waarschijnlijk regionale verschillen zichtbaar worden.

  Midden-Latène en Keltische wandelingen

  De stervende Galliër , Romeinse kopie van een Hellenistisch origineel, rond 225 v.Chr Chr.
  Het Wandsworth-schild in de Latène-stijl , rond 200 voor Christus. BC ( Brits Museum , Londen)

  De eerste verblijven van Keltische immigranten in wat toen voornamelijk Etruskisch Noord-Italië was, begonnen in de 6e eeuw voor Christus. Aantoonbaar. Tijdens de uit de 5e eeuw voor Christus. De Keltische cultuur is ook voelbaar in Noord-Spanje en Portugal toen de migratiegolven begonnen, hoewel hier geen verplaatsing van lokale culturen kan worden aangetoond. Een geleidelijke overname van Centraal-Europese culturele elementen door de ingezeten samenlevingen is veel waarschijnlijker. De mensen uit de late ijzertijd die in Noord-Spanje en Portugal wonen, worden daarom ook wel de Keltiberiërs genoemd . Keltische groepen vestigden zich ook in Noord-Italië en de Povlakte , van waaruit ze zich aan het begin van de 4e eeuw voor Christus vestigden. Rome aangevallen. Het beleg van Rome onder de Keltische generaal Brennus (waarschijnlijk 387/386 v. Chr.) liet een langdurig trauma achter in de latere wereldmacht.

  Andere stammen drongen via Zuidoost-Europa en de Balkan naar Griekenland en Klein-Azië. 279 v.Chr Keltische groepen onder leiding van een militaire leider ook wel Brennus genoemd (Brennus wordt daarom meer als een titel dan als een naam gezien) rukten op naar Delphi , maar werden uiteindelijk afgeslagen. Een deel van de stam vestigde zich uiteindelijk in Centraal-Anatolië en werd eeuwen later in het Nieuwe Testament genoemd onder de naam Galaten .

  Tegelijkertijd bleven delen van de stammen gevestigd in hun voorouderlijke regio's in Centraal-Europa. Dit blijkt uit de archeologische vondsten - zij het veel zeldzamer in vergelijking met de eerdere vroege en latere late La Tène-periodes. De dichtheid van vondsten varieert sterk, afhankelijk van de regio. Hoewel de Midden-La Tène-periode in sommige regio's duidelijk kan worden geïdentificeerd, zijn er grotendeels geen vondsten in andere regio's. Volgens de huidige stand van het onderzoek zal het aantal nederzettingen tijdens de Midden-Latèneperiode waarschijnlijk aanzienlijk afnemen, vooral in Zuid-Duitsland en het noordelijke Alpengebied.

  Niet alleen het aantal, maar ook het type vondsten verschilt sterk van die uit de vroege La Tène-periode: koninklijke graven en grote versterkte nederzettingen op een heuveltop zijn bijna volledig verdwenen. In hun plaats zijn relatief eenvoudige, bijna slecht uitgeruste graven en kleinere, minder gestructureerde nederzettingen. In regio's waar graven zijn, is er nog steeds bewijs van een lokale of regionale hogere klasse, die nu alleen onopvallende delen van hun eigendom in de graven krijgt ( pars-pro-toto gewoonte).

  Keltisch zwaard, ongeveer 60 voor Christus. BC ( Metropolitan Museum of Art , New York)

  Tegen het einde van de Midden-Latène-periode begonnen de Keltische bevolkingsgroepen terug te migreren naar de regio's ten noorden van de Alpen. De waarschijnlijke oorzaak hiervoor zijn de verwoestende overwinningen van de Romeinen die naar de Alpen oprukten op verschillende Keltische stammen in Noord-Italië. Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat de latere cultuur van de late Latene-periode beslissend werd beïnvloed door Keltische migranten uit Noord-Italië. Ze hadden in Noord-Italië gewoond voor meerdere generaties en er kwam in contact met de hoogontwikkelde stedelijke cultuur van de late Etrusken, Griekse invloeden en de vroege Romeinse cultuur die onlangs werd opgericht op deze basis. Tegelijkertijd zijn sinds de late Midden-Latène periode Keltische invloeden op de Romeinse cultuur, zoals op het gebied van wapentechnologie en autobouw, aantoonbaar.

  Late Latène - Oppida Culture

  Vanaf de tweede helft van de 3e eeuw voor Christus. Vanuit het oosten en het zuiden werden in het gebied van de uitlopers van de Alpen tot aan de noordelijke rand van het Duitse middelgebergte opnieuw grote versterkte nederzettingen, de zogenaamde oppida, gesticht. De naam Oppida gaat terug op Romeinse beschrijvingen, bijvoorbeeld van Julius Caesar, en wordt meestal alleen toegepast op nederzettingen uit de late Latène-periode. Net als de grote versterkte nederzettingen uit de late Hallstatt- en vroege La Tène-periodes, hebben deze oppida stadsachtige structuren en konden ze in individuele gevallen een aanzienlijk aantal inwoners (5.000 tot 10.000 inwoners) bereiken. Voorbeelden van deze nederzettingen zijn de Staffelberg ( Menosgada ) in Opper-Franken, het oppidum van Manching in Opper-Beieren, het oppidum Finsterlohr bij Creglingen , het Heidetränk oppidum in de Taunus, de ringmuur op de Dünsberg bij Gießen, de ringmuur van Otzenhausen bij Nonnweiler, de Heidenmauer bij Bad Dürkheim, de Donnersberg in de Noord-Palts en andere zijn van toepassing. De Keltische oppida-cultuur beleefde van het einde van de 2e tot de late 1e eeuw voor Christus. Zijn hoogtijdagen, waarin het door zijn sociale en economische differentiatie, hoogontwikkeld vakmanschap en kunstenaarschap evenals langeafstandshandel het stadium van hoge cultuur bereikte. Alleen het ontbreken van een algemene schriftelijke vorm is in tegenspraak met deze aanduiding. Op basis van oude beschrijvingen in Romeinse en Griekse bronnen kan men echter uitgaan van een hoogontwikkelde culturele techniek van de exacte overdracht van mondelinge kennis op het gebied van de Keltische stammen. Waarschijnlijk om cultische redenen lijken de Kelten opzettelijk geschreven verslagen zoveel mogelijk te hebben vermeden. Bevindingen uit de late La Tène-periode geven aan dat de Keltische hogere klasse in toenemende mate geletterd was.

  De Keltische stammen bereikten de grootste omvang rond 200 voor Christus. In het noordwesten van hun vestigingsgebieden, dat wil zeggen in de ruimste zin in het gebied van de noordelijke, rechteroever van de Rijn, verdween de Keltische cultuur geleidelijk in de 1e eeuw voor Christus. BC waarschijnlijk als gevolg van de opmars van Germaanse stammen naar het zuiden.

  Kelten en Romeinen - Gallo-Romeinse en Norico-Pannonische cultuur

  In de Romeinse invloedssfeer is de situatie heel anders. Na de verovering van de noordelijke uitlopers van de Alpen en Gallië door de Romeinen onder Caesar (in Gallië) en onder Augustus (in Raetia), woonden aanvankelijk grote delen van de Keltische cultuur in Gallië , waartoe het huidige Saarland en de gebieden aan de linkerkant oever van Rijnland-Palts behoorde, en ten zuiden van de Donau in de nu Romeinse provincies Raetia , Noricum en Pannonia , evenals in een overgangsgebied tussen Romeinse en Germaanse invloedsgebieden, die zich uitstrekten van de Taunus en de lagere Lahn door Noord- Hessen naar het noorden van Beieren . In de door de Romeinen veroverde gebieden, na de eeuwwisseling, met toenemende romanisering, gingen Keltische en Romeinse cultuurelementen samen in de relatief onafhankelijke Gallo-Romeinse cultuur in het westen en de Norisch-Pannonische cultuur in het oosten. Individuele elementen van de Keltische cultuur leefden er tot in de late oudheid.

  Het einde van de Gallo-Romeinse en Norico-Pannonische culturen

  Bund-ro-altburg.jpg
  Keltische nederzetting - Archeologisch Openluchtmuseum Liptovska Mara - Havranok, Slowakije 1.jpg
  02018 0319 Een hut uit de ijzertijd in het Keltische dorp aan de San in Sanok, Skansen.jpg


  Reconstructies van nederzettingen in Latène in de Altburg bij Bundenbach , in Havránok in Slowakije en in Sanok am San

  Met het begin van invallen van Germaanse stammen in de noordelijke Alpenprovincies van het Romeinse Rijk vanaf het begin van de 3e eeuw na Christus, verdringen Germaanse invloeden ten oosten van de Rijn en ten zuiden van de Donau steeds meer de Gallo-Romeinse en Norisch-Pannonische culturen. De daaropvolgende uitgebreide overdracht van de verdediging van de noordgrens van het rijk aan Germaanse huurlingen, de geleidelijke evacuatie van de Noors-Pannonische bevolking naar Italië en Byzantium en de toenemende verspreiding van Germaanse stammen naar Italië, Spanje en buiten de grenzen van de Oost-Romeinse Imperium gaat nog steeds door Aan het einde van het West-Romeinse rijk in 476 n.Chr. ontstond de Norisch-Pannonische cultuur grotendeels in de cultuur van de Germaanse stammen die vanuit het noorden oprukten. In het gebied van de provincie Pannonia kunnen de laatste overblijfselen van de Noric-Pannonische cultuur een paar jaar worden bewaard, maar verdwijnen uiterlijk aan het begin van de 5e eeuw met de definitieve verovering van de Romeinse provincie Pannonia door de Hunnen .

  Op de linkeroever van de Rijn vonden de eerste invallen door Germaanse groepen plaats in het midden van de 3e eeuw na Christus. Nach Aufgabe des Limes um 260 und Verlegung der Grenze an den Rhein konnten die Provinzen trotz wiederholter germanischer Überfälle relativ stabilisiert und noch bis zum Ende des weströmischen Reiches gehalten werden. In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts erlebten die linksrheinischen Provinzen und damit die gallorömische Kultur mit der Etablierung Triers als Kaiserstadt eine letzte Blüte und Stabilität. Ein Bevölkerungsrückgang auf dem Land ist wahrscheinlich, aber in den befestigten Orten südlich einer Linie Köln – Boulogne-sur-Mer blieb die gallorömische Bevölkerung ansässig.

  Seit dem 3. Jahrhundert waren nördlich dieser Linie fränkische Gruppen angesiedelt worden, deren Oberhäupter nach und nach Führungspositionen im spätrömischen Heer einnahmen. Es folgten Einwanderungen fränkischer Familien in die gallorömischen, jetzt romanisch genannten Gebiete, die wahrscheinlich mehr und mehr die Oberschicht bildeten, die einheimische Bevölkerung aber nur überlagerten, nicht verdrängten. Nach dem Ende des weströmischen Reiches konnten die fränkischen Könige, die sich in der Nachfolge des Römischen Reiches sahen, am Rhein und in Gallien auf die von Gallo-Römern (Romanen) getragenen lokalen und regionalen Verwaltungsstrukturen, die teilweise noch funktionierten, zurückgreifen. Im Westen wurden die fränkischen Neusiedler nach und nach romanisiert, während im Osten bis zum Rhein die romanische, im Ursprung gallorömische Bevölkerung in den folgenden zwei Jahrhunderten zunehmend germanisiert wurde, also die Sitten und Sprache der zugezogenen Franken mehr und mehr übernahm. Das in römischer Zeit eingeführte Christentum überstand in den meisten Regionen südlich der oben genannten Linie den Kulturwandel. Letzte Reste der gallorömischen Kultur hielten sich in der Moselregion durch sprachliche Sonderformen und Sitten bis ins Hochmittelalter.

  Zwischen Mittelrhein und Alpen gehen zahlreiche Orts-, Gelände- und Gewässernamen auf keltische Bezeichnungen zurück und zeugen von einem gewissen Maß der Übernahme keltischer Kultur- und Sprachelemente der neu entstandenen Bevölkerungsgruppen während und nach der Völkerwanderungszeit . Hierin kann jedoch keine bis heute anhaltende Kontinuität einer keltischen Bevölkerung in diesen Regionen abgeleitet werden.

  Anmerkungen zur antiken Quellenlage

  Texte

  Die Kelten vermieden es vermutlich bewusst, gesellschaftliche, religiöse oder ihre Tradition betreffende Inhalte schriftlich und zudem auf dauerhaftem Material festzuhalten. Die mündliche Weitergabe von Inhalten scheint einen hohen Stellenwert gehabt zu haben. Die hohen Fertigkeiten der Kelten in der Kunst, Inhalte mündlich zu tradieren, sowie die latente Schriftfeindlichkeit der Kelten sind durch mehrere antike Autoren, darunter Caesar, [17] belegt.

  Vor allem aus der Spätlatènezeit gibt es neben den überlieferten kurzen Texten auch archäologische Nachweise von Schreibgeräten aus den Oppida. Zumindest für die keltische Oberschicht muss daher ein gewisses Maß an Schriftlichkeit – besonders in wirtschaftlichen Belangen – und Fremdsprachenkenntnissen angenommen werden. So wurden zum Schreiben neben eigenen Schriften des Gallischen, Keltiberischen und Lepontischen auch die iberische, etruskische und lateinische Schrift verwendet.

  Die Kelten in Noricum verfügten über eine eigenständige, dem etruskischen nahestehende von rechts nach links geschriebene Schrift, von der insbesondere in der Ausgrabungsstätte Magdalensberg [18] Funde gemacht wurden. Aber schon vor der römischen Besetzung (15 v. Chr.) war in Sprache und Schrift dort Latein vorherrschend in Gebrauch.

  Seit dem 4. bis ins 7. Jahrhundert ist auf den britischen Inseln auch die Ogham -Schrift von irischen Grab- und Grenzsteinen belegt.

  Wegen des Mangels an eigenen Schriftdokumenten beruhen die Kenntnisse über die Kelten auf teils sehr problematischen Quellen der Geschichtsschreibung ihrer mediterranen Nachbarn ( antikes Griechenland , Römisches Reich ) sowie auf archäologischen Funden.

  Archäologie

  Zahlreiche archäologische Funde in Mitteleuropa vermitteln ein lebendiges Bild der Kultur der antiken Kelten. Die älteren Informationen über die Kultur und Handelsbeziehungen der Kelten stammen aus den überaus reich ausgestatteten Hügelgräbern der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit . Diese sogenannten Prunk- oder Fürstengräber sind Grabstätten gesellschaftlich hochgestellter Toter und enthalten meist reiche Grabbeigaben. Häufig wurden die Toten dabei auf Wagen liegend bestattet, deren Überresten wir den größten Teil des heutigen Wissens über den hohen Stand des keltischen Wagenbaus verdanken. Daneben sind auch Bestattungen auf bronzenen Klinen (Hochdorf), eine Art Sofa, bekannt. Neben Männerbestattungen existieren vor allem in der späten Hallstatt- und frühen Latènezeit reich ausgestattete Fürstengräber von Frauen. Daneben sind zahlreiche weitere Funde aus weniger reich ausgestatteten Hügel- oder Flachgräberfeldern und kleineren Siedlungen bekannt.

  Am Glauberg bei Glauburg in Hessen am Ostrand der Wetterau entstand im 5. Jahrhundert v. Chr. ein überregional bedeutendes Zentrum der Kelten. Dort scheint eine europaweit einzigartige Anlage eines keltischen Kalenderbauwerks nachgewiesen zu sein. [19]

  Die keltische Kultur gipfelte in den als besonders „typisch“ erscheinenden sogenannten Oppida , großen, befestigten (Höhen-)Siedlungen im gesamten keltischen Gebiet. In Süddeutschland sind die Viereckschanzen als Bodendenkmäler der Zeit heute häufig noch im Gelände zu sehen. Letztere hatten nach heutigem Forschungsstand wahrscheinlich mehrere Funktionen (Religion/Kult, Befestigung, Einfriedung für Gehöfte etc.), waren aber in erster Linie umhegte Gehöfte.

  Gesellschaft

  Die Einblicke, die antike Autoren in den Aufbau der keltischen Gesellschaft geben, sind eher dürftig.

  Aus den Fürstengräbern der späten Hallstattzeit wie auch aus Julius Caesars Schrift De Bello Gallico (Vom gallischen Krieg) ist zumindest für den Westhallstattkreis zu schließen, dass die Gesellschaft in lokale und regionale Einheiten gegliedert war, die eine mehr oder weniger stark strukturierte Hierarchie aufwiesen. An der Spitze der Gesellschaft standen herausragende Persönlichkeiten, sog. Fürsten , die wohl große Bauvorhaben anordneten und kontrollierten. Daneben pflegten diese Fürsten weitgespannte Kontakte zu anderen Fürsten und kontrollierten den Fernhandel. Aus genetischen Analysen und antiken Quellen aus der Spätlatènezeit ergibt sich, dass zumindest bei manchen Stämmen wie den Haeduern in Ostfrankreich Ämter und Führungspositionen nicht vererbt, sondern durch Wahlen vergeben wurden.

  Sowohl für die späte Hallstattzeit als auch für die Latènezeit sind weiträumige Beziehungen, für die Spätlatènezeit durch antike Autoren auch lockere, weit ausgreifende politische Strukturen belegt. Diese bildeten aber zu keiner Zeit die Grundlage für ein gemeinsames Bewusstsein als Ethnie oder ein dauerhaftes, zusammenhängendes politisches Gebilde.

  Druiden

  Druiden, Basrelief aus Autun

  Durch spätantike Autoren sind mehrere geistige und spirituelle Führer belegt, die den oberen Gesellschaftsschichten entstammten. Diese Personen werden als Druiden bezeichnet. Sie bildeten nach antiken Autoren den keltischen Priesterstand. Um das historische Druidentum nicht mit dem neuzeitlichen Druidentum zu verwechseln, soll hier Caesars Originaltext verwendet werden. Er schrieb: „Den Druiden obliegen die Angelegenheiten des Kultus, sie richten die öffentlichen und privaten Opfer aus und interpretieren die religiösen Vorschriften. Eine große Zahl von jungen Männern sammelt sich bei ihnen zum Unterricht, und sie stehen bei den Galliern in großen Ehren.“ [20] Überhaupt spielten der Kult und religiöse Rücksichten laut Caesar bei den Galliern eine große Rolle. [21]

  Die Druiden bildeten eine intellektuell und religiös hochgebildete Oberschicht des keltischen Gesellschaftssystems. Aus antiken Quellen und überlieferten Mythen keltischen Ursprungs ergibt sich auch eine Machtstellung der Druiden gegenüber den zumeist aus der gleichen Oberschicht stammenden Fürsten.

  Die Ausbildung zum Druiden dauerte extrem lange, nach Caesar gelegentlich bis zu zwanzig Jahre: „Die Druiden nehmen in der Regel nicht am Krieg teil und zahlen auch nicht wie die übrigen Steuern […] Diese großen Vergünstigungen veranlassen viele, sich aus freien Stücken in ihre Lehre einweihen zu lassen, oder ihre Eltern und Verwandte schicken sie zu den Druiden. Wie es heißt, lernen sie dort eine große Zahl von Versen auswendig. Daher bleiben einige 20 Jahre lang im Unterricht.“ [22]

  Neben ihren priesterlichen Funktionen hatten die Druiden aber auch durchaus weltliche Pflichten und Privilegien. Ihnen oblag die Rolle des Lehrers, Mediziners, Naturforschers und Richters. Nach Caesar [23] war die Exkommunikation , also der Ausschluss von den Opferbräuchen, die schwerste der denkbaren Strafen. Die Druiden seien für ihre Gerechtigkeit bekannt, rühmte Strabon . [24]

  In späterer Zeit soll es auch weibliche Druiden gegeben haben. Angaben darüber stammen meist aus römischen und spätmittelalterlichen Quellen. [25]

  Porträt einer festlich geschmückten Keltin, Grabrelief (Außenwand der Kirche in Klagenfurt-Lendorf )
  Porträt einer Keltin mit der typischen Kopfbedeckung, Grabrelief (Lapidarium des Landesmuseums Kärnten , Klagenfurt)

  Die Rolle der Frau

  Obwohl Frauen in hohem Ansehen standen und – wenn auch selten – Führungspositionen einnehmen konnten, war die keltische Gesellschaft insgesamt patriarchal organisiert. Die bekanntesten von antiken Autoren genannte Keltinnen waren Boudicca , Anführerin der Icener (Britannien, Norfolk ), die den Aufstand gegen die römische Besatzung in den Jahren 60/61 n. Chr. anführte, sowie Cartimandua , „Königin“ der Briganten , die 77 n. Chr. von Agricola besiegt wurden.

  Sklavenhaltung

  Nach Diodor (V.26) konnte ein italischer Kaufmann in Gallien für eine Amphore Wein einen Sklavenjungen eintauschen. Der Sklavenhandel mit Galliern war nach Beendigung des Gallischen Krieges ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden.

  Im inselkeltischen Bereich war Sklaverei verbunden mit der Menschen„beute“ bei Kriegszügen einerseits und mit der Schuldknechtschaft andrerseits. Der Sklave ( mug ) und die Sklavin ( cumal ) zählten zum Stand der verachteten Unfreien. Ihre häufige Herkunft aus der Kriegsbeute ist etymologisch zu erkennen: altirisch cacht , kymrisch caeth , caethweision (mask.) und caethverched (fem.) sind verwandt mit lateinisch captus und germanisch *haftaz , alles mit der Bedeutung „Gefangener“ aber auch „Sklave“.

  Im Moor von Llyn Cerrig Bach deponierte vermutlich ein Sklavenhändler zwei Sklavenketten mit Halsringen als Weiheopfer. Auch an den Fundorten La Tène , Manching und andernorts wurden derartige Ketten gefunden.

  Die Sklavin ( cumal ) zählte in der inselkeltischen Rechtsprechung als Währungseinheit – ein cumal entsprach dem Wert von zehn Kühen. [26]

  Religion

  Detail des Gundestrup-Kessels mit der Darstellung eines gehörnten Gottes oder Priesters, La-Tène-Zeit

  Es sind kaum antike Belege zum Glauben der Kelten bekannt. Überdies glichen antike Autoren nach der üblichen Interpretatio Romana die keltischen Götter und Kulte den eigenen römischen an und ordneten den keltischen Göttern je nach ihrer Zuständigkeit römische Interpretationen und Götternamen zu. Somit sind Aussagen zur ursprünglichen Funktion, Mythos und Kult der keltischen Götterwelt schwierig. Beispiele für Gleichsetzungen: Teutates wurde Mercurius , Cernunnos dem Jupiter , Grannus dem Apollo und Lenus dem Mars gleichgeordnet.

  Durch die unterschiedlichen religiösen Vorstellungen in verschiedenen Regionen (sowohl bei Römern als auch bei Kelten) konnten diese Re-Interpretationen bei ein und demselben Vorbild mehrere römische „Patengötter“ aufweisen, wodurch dieselben römischen Götter in unterschiedlichen Regionen mit verschiedenen keltischen Beinamen erscheinen, aber auch dieselben keltischen Götter unterschiedlichen römischen zugeordnet wurden.

  Landwirtschaft und Ernährung

  Die keltische Wirtschaft basierte auf Ackerbau und Viehzucht . Auf kleinen umzäunten Äckern wurden Getreide ( Emmer , Dinkel , Gerste , Hirse ) und Leguminosen ( Saubohnen , Erbsen , Linsen ) angebaut. Als Gemüse wurde unter anderem Löwenzahn , Brennnessel , Rübe , Rettich , Sellerie , Zwiebel und Kohl verzehrt. Aus archäologischen Funden (Speiseresten) in Hallstatt lässt sich etwa ablesen, dass die Kelten ein noch heute in Österreich übliches Gericht aßen, Ritschert , einen Eintopf aus Graupen und Bohnen .

  Das lateinische Wort für Bier ( cervisia ) ist ein keltisches Lehnwort . Cervisia war bei den Kelten ein Weizenbier mit Honig für die wohlhabendere Bevölkerung. Korma bzw. Curma war ein einfaches Gerstenbier. Die Oberschicht trank auch importierten Wein. [27] In Hochdorf und dem Glauberg wurde Met durch Pollenfunde archäologisch nachgewiesen.

  Wichtigstes Haustier war das Rind , das neben der Lieferung von Fleisch, Milch ( Käse ) und Leder auch unabdingbar bei der Ackerbestellung war. Daneben wurden Schafe ( Wolle ) und Schweine gehalten; Hunde wurden als Hütehunde und Jagdhunde eingesetzt. Pferde waren ein Statussymbol und bei Kriegszügen wichtig und wurden wahrscheinlich von einigen Stämmen intensiver gezüchtet.

  Technik

  Von Bedeutung für die keltische Wirtschaft war auch der Bergbau . Bergbau erfolgte in keltischer Zeit auf Salz , Kupfer und [28] Eisen . Bei späteren Abbautätigkeiten wurden immer wieder alte Stollen und getötete Bergmänner gefunden. [29]

  Vorreiter waren die Kelten bei der Weiterentwicklung des Wagens . Sie erfanden Drehschemellenkung und Federung . Auch in der Metallurgie waren sie anfangs den Römern überlegen, besonders Ferrum Noricum war ein weithin begehrter Werkstoff. Vermutlich übernahmen sie auf diesen Feldern verschiedene Fähigkeiten von den Etruskern und Skythen. Lange Zeit bildeten Importe von Waffen, insbesondere Schwertern aus keltischer Produktion, einen festen Bestandteil der Bewaffnung römischer Truppen. Daneben übernahmen die Römer im Wagenbau nicht nur technische Details, sondern vermutlich auch einzelne Begriffe des Wagenbaus von ihnen. Darüber hinaus ist die Erfindung von aus Dauben zusammengesetzten Holzfässern mit den Kelten zu verbinden.

  Handel

  Keltische Silbermünze vom Dünsberg , so genanntes Tanzendes Männlein. Replikat

  Grabfunde belegen den ausgedehnten Handel der Kelten mit allen Völkern des antiken Europa . Exportiert wurden Eisen , Zinn , Salz , Holz , Flachs , Wolle , Waffen, Werkzeuge, Prunkwagen , Textilien , Schuhe . Importiert wurden vor allem Glas , Wein und andere Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten .

  Die keltischen Stämme auf dem Kontinent übernahmen das Geldwesen von Griechen und Römern , prägten aber ab Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. eigene Goldmünzen. Die frühen Goldmünzen dienten zunächst wahrscheinlich lediglich dem Informationsaustausch. Spätestens zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. war zumindest die westliche (gallische) Oppidakultur zur Drei-Metall-Währung übergegangen: Neben Goldstücken wurden auch Silber- und Potinmünzen geprägt. Silbermünzen scheinen dabei für den überregionalen Austausch genutzt worden zu sein, während Potinmünzen als Kleingeld dem örtlichen und regionalen Handel dienten.

  Siedlungen

  Rekonstruktion eines Keltendorfes bei Steinbach am Donnersberg

  Entlang der wichtigsten Handelsstraßen entstanden ab Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. befestigte städtische Siedlungen, sogenannte Oppida . Durch jahrzehntelange Ausgrabungen in mehreren Ländern sind einige Oppida heute gut erforscht. Dazu gehören unter anderem:

  In einigen dieser Oppida dauern die Ausgrabungen weiterhin an. Aus zahlreichen weiteren Stätten dieser Art liegen Ergebnisse aus kleineren Grabungskampagnen vor. Das populäre Bild eines keltischen Oppidums wird jedoch im Wesentlichen durch die Ergebnisse in Tschechien, Manching und Bibracte geprägt.

  Kunst und Kultur

  Bildende Kunst

  Als uneingeschränkt keltisch, dh auf die historisch belegten Kelten zurückzuführen, gelten die Kunststile der Latènezeit, deren Erforschung besonders mit den Namen der beiden Archäologen Paul Jacobsthal und Otto-Herman Frey verbunden ist. Die Kunststile entwickelten sich ab Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. aus mediterranen Vorbildern, die von den keltischen Kunstschaffenden relativ frei interpretiert, zerlegt und zu einem ganz eigenen Form- und Kunstausdruck synthetisiert wurden. Ein Einfluss der Kimmerer und Skythen könnte bestanden haben. Die deutlichsten Vorbilder sind aber in der orientalisierenden Kunst der Griechen und Etrusker zu finden, die ihrerseits Vorbilder im Orient, wie im Iran, gehabt zu haben scheinen.

  Literatur

  Die Literatur und Mythologie der eisenzeitlichen Kelten ist unbekannt. Es wird gelegentlich – nur selten von archäologischer Seite – die These vertreten, dass Reste festlandkeltischer Überlieferungen in die britischen Erzählungen des frühen und hohen Mittelalters eingegangen sein könnten, darunter vielleicht auch Teile der Artussage , die aber vermutlich ihren Kern erst in spätantiker, frühchristlicher Zeit hat, als die Randzonen des Römischen Reiches in Bewegung gerieten.

  Von den Inselkelten sind Mythen in verschiedenen Zyklen überliefert: der Finn-Zyklus , der vom irischen Helden Fionn mac Cumhaill handelt, der Ulster-Zyklus , in erster Linie die Geschichte zweier kämpfender Stiere, die vier Zweige des Mabinogi , die Pryderis Lebensgeschichte darstellen, und der mythologische Zyklus .

  Musik

  Dass die Kelten musizierten, ist zwar durch Texte griechischer Schriftsteller belegt; Art, Harmonie und Klang sind jedoch verloren gegangen. Von archäologischen Funden und von Darstellungen auf römischen Reliefs kennt man das Aussehen der Carnyx , eines trompetenähnlichen Instruments. Verschiedene keltische Münzen bilden Saiteninstrumente ab, die den antiken griechischen Instrumenten Lyra und Kithara ähneln. Die Statue eines Mannes mit einem derartigen Saiteninstrument in den Händen wurde 1988 bei Ausgrabungen in der keltischen Festung von Paule-Saint-Symphorien in der Bretagne gefunden.

  Die heute als „ keltisch “ bezeichnete Musik wurde erst ab dem 17. Jahrhundert niedergeschrieben. Es handelt sich um die traditionelle Musik Irlands, Schottlands und der Bretagne, aber auch von Auswanderern aus diesen Gebieten wie auf Cape Breton (Kanada). Ob es sich dabei allerdings um Überreste der Musik der historischen Kelten handelt, muss stark bezweifelt werden.

  Keltische Stämme

  Aus verschiedenen antiken Quellen sind mehrere keltische Stammesnamen und deren ungefähres Siedlungsgebiet überliefert. Die wichtigsten antiken Quellen keltischer Stammesnamen stellen die Beschreibungen keltischer Stämme in Julius Caesars De bello gallico (Gallischer Krieg) dar. Eine genaue Lokalisierung der Stämme und Eingrenzung des antiken Siedlungsgebietes der Kelten ist jedoch aufgrund der häufig verwirrenden Ortsangaben und meist völlig ungenügenden Sachkenntnisse der meist aus dem Mittelmeerraum stammenden antiken Autoren schwierig. So hat sich die von Caesar durchgeführte Trennung in Germanen östlich des Rheins und Kelten bzw. Gallier westlich des Rheins aufgrund archäologischer Erkenntnisse als völlig unzutreffend erwiesen. Zahlreiche in der Literatur genannte angeblich keltische Stammesnamen, die aufgrund von angeblichen Namensbestandteilen in Orts- und Flussnamen mit „keltischen“ Wörtern rekonstruiert wurden, sind jedoch Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als vor allem in Frankreich eine wahre „Gallomanie“ ausbrach und jede Stadt plötzlich auf die Gründung durch einen keltischen Stamm zurückgehen wollte.

  Die gallischen Stämme, zusammenfassend unter Gallier geführt, besiedelten das heutige Frankreich, Teile der Schweiz, Luxemburg, das südöstliche Belgien, das Saarland und Teile des linksrheinischen Rheinland-Pfalz' sowie Teile Hessens (Region Mittelhessen ). Dabei werden die nördlichen Stämme bei Caesar als Belger bezeichnet, wobei insbesondere Gebiete im heutigen Belgien sowie in der Eifel in Frage kommen (die Leuker ).

  Im heutigen Frankreich und in den angrenzenden Gebieten Belgiens und Deutschlands wurden bei Caesar genannt: die Allobroger ( Savoyen und Dauphiné ), die Ambianer (bei Amiens ), die Arverner ( Auvergne ), die Bituriger (bei Bourges ), die Cenomanen (Seine-Loire-Gebiet, sowie teilweise in Norditalien), die Eburonen (Niederrhein), die Häduer (Bourgogne, um Autun und Mont Beuvray ( Bibracte )), die Mediomatriker (Region um Metz , Teile des Saarlandes), die Menapier , die Moriner , die Parisier ( Zentral britannien und Gallien/Paris? ), die Senonen (bei Sens, sowie in Norditalien), die Sequaner , die Remer , die Treverer (im Moselraum , ab der Maas über Trier bis zum Rhein), die Veneter (an der Loire -Mündung), die Viromanduer (bei Vermandois ), die Santonen in der heutigen Saintonge um die Stadt Saintes , und eine Reihe anderer Stämme.

  In Bayern, Baden, Württemberg und der heutigen Schweiz fand sich die Gruppe der Helvetier , mit den Gauen der Tiguriner und Toygener , außerdem der Stamm der Vindeliker im heutigen Oberbayern, Bayrisch Schwaben ( Augsburg = Augusta Vindelicorum als römische Stadt: Hauptort der Vindeliker), Oberschwaben und um Manching (Oberbayern) sowie die Boier in Böhmen, Ober- und Niederbayern, die Noriker in Österreich und in Oberbayern, südlich des Inns, und die Likater um den Lech in Oberbayern und Schwaben.

  Im Süden des gallischen Gebietes, in Norditalien, saßen die Insubrer , im Norden die Nervier und Belger , die teilweise auch in Britannien vorzufinden waren. In Nordspanien lebten die Gallicier und die Asturen , im heutigen Portugal die Lusitaner . Die auf dem Balkan angesiedelten Kelten werden als Donaukelten zusammengefasst. Die Galater drangen bis nach Asien vor und siedelten im Gebiet der heutigen Türkei .

  Rezeption

  Rezeptionsgeschichte

  1760 gab ein Kritiker aus Edinburgh , Hugh Blair , „Fragments of Ancient Poetry“ („Bruchstücke alter Dichtung, in den schottischen Highlands gesammelt, aus dem Gälischen oder Ersischen übersetzt“) heraus. Blair hatte einen Hauslehrer namens James Macpherson dazu aufgefordert, „alte gälische Gesänge der Heimat“ zu sammeln. Da Macpershon nicht wusste, wo er solche finden sollte, schrieb er selbst welche und behauptete, sie aus dem Gälischen ins Englische übersetzt zu haben.

  Blair war begeistert und vermutete, die vorgeblichen Gesänge aus keltischer Vorzeit seien Fragmente eines Nationalepos , wie es bislang in Schottland noch nicht aufgewiesen werden konnte. Als Verfasser des Werkes „identifizierte“ Blair den aus der schottisch-gälischen Mythologie bekannten Ossian (Näheres dort), und sein Held müsse der sagenhafte König Fingal (Fionn) sein. Auf Blairs Drängen hin lieferte Macpherson die epischen Dichtungen „Fingal“ und „Temora“, die 1762 bzw. 1763 veröffentlicht wurden.

  Samuel Johnson bezeichnete diese Dichtungen im selben Jahr als „nicht authentisch und […] dichterisch ohne Wert“. 1764 äußerte auch das „ Journal des sçavans “ in Paris ernstliche Zweifel. In einer öffentlich geführten Auseinandersetzung warf Johnson Macpherson Hochstapelei vor und forderte ihn auf, Originalmanuskripte vorzulegen. Von dieser Kontroverse nahm das Publikum wenig wahr; vielmehr wurden die Gesänge begierig aufgenommen. 1765 wurden sie, inzwischen zu „Works of Ossian“ („Ossians Gesänge“) vervollständigt, zusammengefasst herausgebracht. Viele Leser der vorromantischen Zeit mochten Düsteres und Vorzeitliches (siehe Schauerroman ) und glaubten bereitwillig an die Wiederentdeckung eines Nationalepos.

  Politik

  Die Berufung auf die Kelten in Frankreich (vor allem im 19. Jahrhundert, siehe unter anderem die Gestalt des Vercingetorix und die Schulbücher für Geschichte mit dem Anfangssatz "Unsere Vorfahren, die Gallier ..."), aber auch in Irland , Wales, Schottland und der Bretagne zeigt, wie in der Neuzeit versucht wird, die Vergangenheit als traditions- und identitätsstiftend für moderne Nationen zu nutzen. Dabei wird die historische Realität nicht selten extrem verfälscht.

  Briefmarken

  Silberner Halsring eines keltischen Fürsten aus Trichtingen
  Goldverzierte Schale aus dem Schwarzenbacher Fürstengrab

  Die deutsche Sondermarke Keltenfürst vom Glauberg (144 Cent, Auflage: 17 Millionen, Grafiker: Werner Schmidt, Frankfurt am Main) aus der Serie Archäologie in Deutschland wurde am 7. Januar 2005 vorgestellt.

  Zwei Briefmarken mit keltischen Exponaten wurden im Rahmen einer archäologischen Serie 1976 herausgegeben. Die Motive waren die goldverzierte Schale aus dem Fürstengrab von Schwarzenbach und der silberne Halsring von Epfendorf -Trichtingen.

  Comics: Asterix und Obelix

  Die Asterix- Comicgeschichten handeln überwiegend vom Konflikt der Gallier mit den Römern. Dabei werden nicht historische Tatsachen geschildert, vielmehr bilden Erinnerungen aus dem Latein- und Geschichtsunterricht – zuallererst Caesars De bello Gallico und der Freiheitskampf der Gallier unter der Führung von Vercingetorix – ebenso wie (schein-)historische Legenden und Klischees – so die von keltischen Barden und Druiden – lediglich Anknüpfungspunkte für fiktive Abenteuer in „komischer“ Absicht, mit alltäglichen ( Situationskomik , Klamauk ) ebenso wie mit aktuellen oder geschichtlichen Gegenständen, die eben karikiert werden. Das mythisch-keltische Motiv kommt stets im Dorfdruiden Miraculix zum Ausdruck, der seinen Stammesgenossen durch einen Zaubertrank übermenschliche Kräfte für die Dauer einer Prügelei verleiht, und das letzte Bild einer jeden Episode zeigt ein Festmahl des letzten freien gallischen Dorfs zu Ehren seiner Helden Asterix und Obelix , [30] wobei man sich meist vor der „Kunst“ des Dorfbarden Troubadix schützt, indem man ihn fesselt und knebelt. Bildnisse des Vercingetorix als „ur-französischem Nationalheld“ bzw. ein römischer Denar von 48 v. Chr., der einen Gallier, vermutlich Vercingetorix, zeigt, sind Vorlage für die Haar- und Barttracht der „komischen“ Gallier.

  Museen und Ausstellungen

  Wichtige Museen und Freiluft-Ausstellungsorte sind unter anderen:

  Siehe auch

  Literatur

  Weblinks

  Wiktionary: Kelten – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  Commons : Kelten – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

  Einzelnachweise

  1. Diodorus Siculus: Historische Bibliothek V, 32.
  2. Gaius Iulius Caesar: De bello gallico , Einleitungssatz.
  3. Strabon: Geographie IV, 1, 1.
  4. a b c d Wolfgang Meid: Die Kelten. S. 10 f.
  5. K. McCone: „Greek Keltós and Galátēs , Latin Gallus ‚Gaul'“. In: Die Sprache 46/2006, S. 94–111, besonders S. 95.
  6. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic . S. 199, sv „*kellāko- ,fight, war'“.
  7. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic , sv „*kladiwo- ,sword'“.
  8. Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch , Band 2. Francke, Bern 1959–1969, S. 351 sv „3. gal- oder ghal- ,können'“ .
  9. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic . S. 149, sv „*gal-n- ,be able'“.
  10. Vgl. den Eintrag Κελτός im englischen Wiktionary.
  11. Helmut Birkhan: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. S. 47 f.
  12. Gaius Iulius Caesar, De bello gallico VI, 18.
  13. Ranko Matasović: Etymological Dictionary of Proto-Celtic , sv „*kel-o- ,hide'“.
  14. Herodot, Historien 2, 33, 3; 4, 49, 3.
  15. Helmut Birkhan: Nachantike Keltenrezeption. S. 16 f.
  16. Martin Rockel: Grundzüge einer Geschichte der irischen Sprache. Wien, 1989, S. 15.
  17. De bello gallico , Buch VI, Kapitel 14.
  18. Archäologischer Park Magdalensberg ( Memento vom 20. Februar 2008 im Internet Archive )
  19. Zwischen Himmel und Erde – das frühkeltische Kalenderbauwerk am Glauberg ( Memento vom 11. Februar 2013 im Webarchiv archive.today )
  20. Caesar: De bello gallico , VI, 13
  21. Caesar: De bello gallico , VI, 16
  22. Caesar: De bello gallico , VI, 14
  23. Caesar: De bello gallico , VII 33,3
  24. Strabon: Geographika , IV, 4,4
  25. Julio Caro Baroja: Die Hexen und ihre Welt. Verlag Ernst Klett, 1967; in den zitierten Biographien: Historiae Augustae (Aelius Lampridus oder Flavius Vopiscus zugeschrieben).
  26. Helmut Birkhan : Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1997, ISBN 3-7001-2609-3 , S. 992 f. (für den gesamten Absatz „Kelten“)
  27. Franz Meußdoerffer , Martin Zarnkow: Das Bier: Eine Geschichte von Hopfen und Malz . CH Beck Verlag, 2014, ISBN 3-406-66667-1 , S. 35
  28. Kupfer
  29. Bergbau
  30. Die keltische Endsilbe „-rix“ steht laut Artikel Asterix für „König“.