Oorlog in Afghanistan sinds 2001

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Oorlog in Afghanistan sinds 2001
Collage van de oorlog in Afghanistan (2001 - heden) .png
datum 7 oktober 2001 ( Operatie Enduring Freedom , ISAF , ( Resolute Support Mission) tot nu toe
plaats Afghanistan
Casus Bellic Terroristische aanslagen op 11 september 2001 (zie resolutie 1368 van de VN-Veiligheidsraad )
Uitgang nog steeds aan de gang
Partijen bij het conflict

Afghanistan Afghanistan Afghanistan ( Afghaans Nationaal Leger ) (vanaf 2003) Oezbekistan Oezbekistan Oezbekistan
Australië Australië Australië
Aan het begin:
Verenigde Staten Verenigde Staten Verenigde Staten
Afghanistan Islamitische Staat 2001 Afghanistan Noordelijke Alliantie
Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk Verenigd Koningkrijk
Duitsland Duitsland Duitsland
(december 2001 tot juni 2021) [1]

Afghanistan Islamitisch Emiraat 1997 Islamitisch emiraat Afghanistan Islamitisch Emiraat Afghanistan ( Taliban )
Geen vlag.svg Al Qaeda
sinds 2014:
AQMI-vlag asymmetric.svg ISIS-K [2]
ondersteund door:
Pakistan Pakistan Pakistan ( ISI ) (betwist) [3] [4] [5]

Commandant

Afghanistan Afghanistan Ashraf Ghana
aan het begin:
Verenigde Staten Verenigde Staten George W. Bush

Afghanistan Islamitisch Emiraat 1997 Islamitisch emiraat Afghanistan Mohammed Omar
Geen vlag.svg Osama bin Laden
Geen vlag.svg Aiman ​​​​az-Zawahiri

Troepensterkte
Afghanistan Afghanistan > 350.000 [6] [7]
Coalitie:
2015:
13.195 [8]
ca. 80.000-100.000
verliezen

Afghaanse veiligheidstroepen ( Afghaanse nationale leger en Afghaanse nationale politie):

 • 64.124 doden [9]

Coalitie:

 • 3.449 doden [9]

Particuliere militaire bedrijven :

 • 3.814 doden [9]

totaal:

 • 71.387 doden

Taliban

Al Qaeda

burgers:

43.074 doden (tot november 2019) [9]
onbekend maar veel hoger aantal gewonden

Gedeeltelijk vanaf november 2019

De oorlog in Afghanistan sinds 2001 is de laatste fase van het Afghaanse conflict , dat al sinds 1978 aan de gang is en dat begon met de door de VS geleide interventie ( Operatie Enduring Freedom ) in het najaar van 2001.

De regering van de Verenigde Staten (van 2001 tot 2009 de regering-Bush onder George W. Bush ) en haar bondgenoten streefden naar het omverwerpen van de Taliban- regering, die sinds 1996 aan de macht is, en het bestrijden van de terroristische organisatie al-Qaeda . Deze laatste is verantwoordelijk voor de terroristische aanslagen van 11 september 2001 . Daartoe gingen de Verenigde Staten in Afghanistan een alliantie aan met de anti-Taliban-alliantie van het Verenigd Front , waarvan de troepen op 7 oktober 2001 met Amerikaanse luchtsteun de Taliban-posities aanvielen. Deze fase van de oorlog eindigde met de verovering van de hoofdstad Kabul en de provinciehoofdsteden Kandahar en Kunduz in november en december 2001 door de Noordelijke Alliantie. Dit werd gevolgd door de oprichting van een interim-regering onder president Hamid Karzai tijdens de eerste Petersberg Afghanistan-conferentie die tegelijkertijd plaatsvond. In december 2001 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een International Security Assistance Force ( ISAF ) opgedragen die door de NAVO- landen en verschillende partnerlanden wordt geleverd om deze regering te beschermen en de wederopbouw te ondersteunen. Sinds 2003 wordt de Afghaanse centrale regering in toenemende mate blootgesteld aan aanvallen van guerrillagroepen , vaak aangeduid als de “neo-Taliban”. Om hun opmars te vertragen, werd de betrokkenheid van ISAF geleidelijk aanzienlijk uitgebreid. Na verloop van tijd werd ook duidelijk dat er meer geïnvesteerd moest worden in het opbouwen van Afghaanse staatsstructuren (zie ook Geschiedenis van Afghanistan (sinds 2001) ) om uiteindelijk de oorlog te beëindigen.

In februari 2010 behielden de NAVO en het Afghaanse Nationale Leger ongeveer 700 militaire bases in Afghanistan. [17]

Medio april 2021 kondigde de Amerikaanse president Joe Biden de terugtrekking aan van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan tegen 11 september 2021. De andere deelnemende NAVO-landen volgden dit voorbeeld ( zie hieronder ).

prehistorie

Oorlog in Kabul en andere delen van Afghanistan

Territoriale controle over Afghanistan in de winter van 1996: Massoud (blauw), Taliban (groen), Dostum (roze), Hezb-i Wahdat (geel)

Na de terugtrekking van het Sovjetleger volgde een intra-Afghaanse oorlog met deelname van verschillende regionale machten. Dit werd gekenmerkt door de terugtrekking van de twee grootmachten en de desinteresse van grote delen van de internationale gemeenschap in de situatie in Afghanistan. De vacante positie werd ingenomen door de regionale machten, met name Pakistan , maar ook Iran , Saoedi-Arabië en Oezbekistan . De samenwerking van Pakistan met militieleider Gulbuddin Hekmatyār was een van de belangrijkste redenen voor de militaire escalatie in de hoofdstad Kabul in 1992.

Na het einde van de door de Sovjet-Unie gesteunde regering, vestigden de Peshawar-akkoorden , waarover de moedjahedien-partijen het eens waren, de Islamitische Staat Afghanistan en benoemde een overgangsregering. Vervolgens keerde de militie Hizb-i Islāmī van Gulbuddin Hekmatyār zich echter tegen de nieuw opgerichte staat en lanceerde met Pakistaanse steun een bombardement op de hoofdstad Kabul. Dit gebeurde ook al was Hekmatyār herhaaldelijk het ambt van premier aangeboden. Hekmatyār werd bewapend, gefinancierd en geleid door Pakistan. [18] Afghanistan-expert en universiteitsprofessor Amin Saikal kwam tot de conclusie in zijn boek uit 2006 Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival :

“Pakistan streefde naar een doorbraak in Centraal-Azië . […] Islamabad wist dat de nieuw benoemde leden van de islamitische regering [in Afghanistan] […] hun eigen nationale belangen niet ondergeschikt zouden maken aan die van Pakistan, opdat Pakistan zijn regionale ambities zou kunnen waarmaken. [...] Zonder de logistieke steun en de levering van een groot aantal raketten door de ISI , zouden de troepen van Hekmatyār niet in staat zijn geweest om de helft van Kabul onder vuur te nemen en te vernietigen." [19]

Tijdens de meest intense fase van de bombardementen door Hekmatyār en de Junbisch-i Milli- militie onder leiding van Raschid Dostum stierven meer dan 25.000 mensen in Kabul. [20]

Kabul werd een symbool van de fragmentatie van het land, terwijl de spanningen escaleerden tussen andere milities die werden gesteund en in bepaalde opzichten gecontroleerd werden door enerzijds Iran en anderzijds Saoedi-Arabië. [19] Kabul was verdeeld in verschillende invloedszones, waarop de meeste gevechten waren geconcentreerd. Kandahar in het zuiden van het land en Mazār-i Sharif in het noorden zagen ook bloedige gevechten. Daarentegen werden de plattelandsgebieden die verwoest waren in de Sovjet-Afghaanse oorlog nauwelijks getroffen door gevechten, en de wederopbouw begon. De machtsstructuren in Afghanistan waren sterk gedecentraliseerd. Het zuiden van Afghanistan stond noch onder controle van de centrale regering, noch onder controle van extern gecontroleerde milities zoals de Hekmatyārs. Het werd geregeerd door lokale milities of stamleiders.

De Taliban verscheen voor het eerst in Kandahar in 1994. De Taliban-beweging kwam oorspronkelijk van religieuze scholen voor Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, waarvan de meeste werden geleid door de Pakistaanse politieke partij Jamiat Ulema-e-Islam . [21] In 1994 namen de Taliban de macht over in verschillende zuidelijke en westelijke provincies van Afghanistan.

Eind 1994 slaagde de Afghaanse minister van Defensie Ahmad Shah Massoud (1953-2001) erin de milities die strijden om de suprematie in Kabul militair te verslaan. Kabul beleefde een korte periode van relatieve rust. [22] [23] Massoud zette een politiek proces in gang met als doel nationale consolidatie en democratische verkiezingen, waaraan vertegenwoordigers van een groot deel van de Afghaanse provincies deelnamen. [24] Massoud nodigde de Taliban uit om zich bij dit proces aan te sluiten en stabiliteit te helpen creëren. [24] De Taliban verwierpen een democratische regeringsvorm. [24]

Begin 1995 lanceerden de Taliban grootschalige offensieven om Kabul te bombarderen. [25] Amnesty International schrijft:

“Dit is de eerste keer in enkele maanden dat burgers in Kabul het doelwit zijn geworden van raketaanvallen en beschietingen gericht op woonwijken in de stad […]”

"Dit is de eerste keer in een paar maanden dat de burgers van Kabul het doelwit zijn van bombardementen op woonwijken in de stad [...]" [22]

De Taliban leden aanvankelijk zware nederlagen tegen de troepen van Massoud, zodat sommige waarnemers het einde van de Taliban al vermoedden. In medio 1996, maar hadden ze gereorganiseerd met de steun van Pakistan en Saoedi-Arabië en waren van plan om nog een groot offensief tegen Kabul. Op 26 september 1996 beval Massoud een strategische terugtrekking van zijn troepen naar het noorden van Afghanistan. [26] Op 27 september 1996 vielen de Taliban Kabul binnen en stichtten het islamitische emiraat Afghanistan , dat alleen werd erkend door Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Een militaire en politieke oppositie onder leiding van Massoud, het Verenigd Islamitisch Front , hield het noordoosten van het land onder controle. [27] Het Verenigd Front leverde ook de regering die formeel werd erkend door de meeste staten en de Verenigde Naties.

Taliban / Pakistan / Al-Qaida versus Verenigd Front

Met de opmars van de Taliban vanaf 1994 breidden de gevechten zich ook uit naar gebieden buiten Kabul. De Taliban legden hun politieke en juridische interpretatie van de islam op aan de gebieden die onder hun controle stonden. Vrouwen leefden onder huisarrest. [28] Volgens een rapport van de Verenigde Naties pleegden de Taliban systematische massamoorden op burgers terwijl ze probeerden de controle in West- en Noord-Afghanistan te consolideren. [29] [30] De Verenigde Naties noemden 15 bloedbaden in de jaren 1996 tot 2001. [29] [30] Deze waren “zeer systematisch en allemaal persoonlijk toe te schrijven aan het Ministerie van Defensie [van de Taliban] of Mullah Omar ( 1960-2013).” [29] [30] De zogenaamde 055 al-Qaeda- brigade was ook betrokken bij wreedheden tegen de Afghaanse burgerbevolking. [31] Het rapport van de Verenigde Naties citeert getuigenissen van Arabische milities die lange messen dragen waarmee ze kelen doorsnijden en mensen villen. [29] [30]

Het Verenigd Front ontwikkelde zich al snel tot een nationale politieke verzetsbeweging tegen de Taliban, die werd vergezeld door vertegenwoordigers van alle Afghaanse bevolkingsgroepen ( Pashtuns , Tadzjieken , Hazara , Oezbeken en Turkmenen ). De mensenrechtensituatie hing af van de respectieve commandanten die bepaalde gebieden controleerden. Human Rights Watch (HRW) registreerde geen mensenrechtenschendingen voor de strijdkrachten onder de directe controle van Ahmad Shah Massoud van oktober 1996 tot de moord op Massoud in september 2001. [32] Volgens HRW werden de meeste mensenrechtenschendingen gepleegd door leden van de Verenigde Werden gepleegd in de periode van 1996 tot 1998, terwijl Raschid Dostum grote delen van het noorden beheerste. [32] In 1997 executeerden de troepen van Dostum onder bevel van Abdul Malik Pahlawan 3.000 Taliban-gevangenen in en rond Mazar-e Sharif. [32]

Voormalig Pakistaanse militaire heerser en president Pervez Musharraf stuurde tienduizenden Pakistanen om samen met de Taliban te vechten tegen het Verenigd Front.

De Pakistaanse president Pervez Musharraf zond - destijds onder meer als stafchef van het leger - tienduizenden Pakistanen uit om samen met de Taliban en al-Qaeda tegen het Verenigd Front te vechten. [24] [33] [34] [35] Naar schatting vochten in totaal 28.000 Pakistaanse burgers in Afghanistan. [24] 20.000 van hen waren reguliere Pakistaanse soldaten van het zogenaamde Frontier Corps of het leger . Nog eens naar schatting 8.000 waren militieleden die in madrasa's waren gerekruteerd om te vechten in het Taliban-leger. [31] Van de naar schatting 25.000 leden van de Taliban-troepen waren er 8.000 Pakistaanse burgers. [31] In een document van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1998 stond dat 20 tot 40 procent van de [gewone] Taliban-soldaten Pakistaans waren. [33] Volgens dit document waren de ouders van Pakistaanse burgers "niet op de hoogte van de militaire betrokkenheid van hun kinderen bij de Taliban totdat hun lichamen werden teruggebracht naar Pakistan." [33]

Nog eens 3.000 soldaten in het reguliere Taliban-leger waren militieleden uit Arabische landen of Centraal-Azië. [31] Van 1996 tot 2001 werd Al-Qaida van Osama bin Laden en Aiman ​​az-Zawahiri een staat binnen de Taliban-staat. [36] Al-Qaeda zette onder meer een aantal trainingskampen op waarin duizenden islamisten uit verschillende landen militaire training kregen. Bin Laden stuurde zijn rekruten tegen het Verenigd Front. [36]

Van de naar schatting 45.000 soldaten die in Afghanistan tegen het Verenigd Front vochten, waren er slechts ongeveer 14.000 Afghanen. [24] [31]

Vanaf 1998 was Ahmad Shah Massoud de enige leider van het Verenigd Front in Afghanistan die in staat was zijn territoria met succes te verdedigen. Begin 2001 keurde het Verenigd Front een nieuwe strategie van lokale militaire druk en een mondiale politieke agenda goed. [26] De wrok en het verzet tegen de Taliban, gebaseerd op de wortels van de Afghaanse samenleving, werden sterker. Dit had ook gevolgen voor de Pashtun-gebieden. [26] In totaal zijn naar schatting een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de Taliban. Honderdduizenden burgers vluchtten naar de gebieden van Ahmad Shah Massoud. [34] National Geographic komt tot de conclusie in zijn documentatie Inside the Taliban :

"Het enige dat toekomstige slachtingen van de Taliban in de weg staat, is Ahmad Shah Massoud." [34]

In de gebieden onder zijn controle heeft Massoud democratische instellingen opgericht en de Verklaring over de rechten van de vrouw ondertekend. [24] Hij trainde meer politiekorpsen om een ​​herhaling van de chaos in Kabul (1992-1994) te voorkomen als het Verenigd Front succesvol zou zijn. [24] [26] In het voorjaar van 2001 sprak Massoud het Europees Parlement in Brussel toe en vroeg de internationale gemeenschap om humanitaire hulp voor de bevolking van Afghanistan. Hij verklaarde dat de Taliban en al-Qaeda een "zeer verkeerde interpretatie van de islam" hadden ingevoerd en dat als de Taliban niet de steun van Pakistan zouden krijgen, ze hun militaire campagnes niet binnen een jaar zouden kunnen voortzetten. Tijdens zijn bezoek aan Europa waarschuwde Massoud dat er volgens informatie van zijn geheime dienst een grootschalige aanval op Amerikaanse bodem op handen was. [37]

Op 9 september 2001 lieten twee Arabische zelfmoordterroristen die zich voordeden als journalisten een bom afgaan die verborgen was in hun videocamera terwijl ze Massoud interviewden in Takhar, Afghanistan. Massoud overleed even later aan zijn verwondingen. [38] Hoewel de begrafenis plaatsvond in de zeer landelijke Punjjir-vallei , woonden honderdduizenden rouwende Afghanen de begrafenis bij. [39] Velen vreesden de uiteindelijke overwinning van de Taliban na de moord op Massoud. John P. O'Neill , een FBI- expert op het gebied van terrorismebestrijding, had twee weken voor de aanslagen op het World Trade Center de functie van veiligheidschef van de Twin Towers ingenomen. Op 10 september vertelde O'Neill aan twee vrienden:

“We zijn aan de beurt. En we zijn toe aan iets groots […] Er zijn dingen gebeurd in Afghanistan [verwijzend naar de moord op Massoud]. Ik hou er niet van hoe het gaat in Afghanistan. […] Ik voel een verandering en ik denk dat er binnenkort iets gaat gebeuren. [...] binnenkort." [40]

O'Neill kwam op 11 september 2001 om het leven toen de zuidelijke toren instortte. [40]

Op 11 september 2001 voerden 19 leden van al-Qaeda de terroristische aanslagen uit in de Verenigde Staten . De regering van de Verenigde Staten vroeg vervolgens de Taliban-leiders om de trainingskampen van Al-Qaeda te sluiten en hun leiders uit te leveren. Ook de VN-Veiligheidsraad eiste, onder verwijzing naar VN-resolutie 1333, de uitlevering van Osama bin Laden - "onmiddellijk en onvoorwaardelijk". De Taliban gaven toe dat Bin Laden verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de aanslagen, maar eisten bewijs voor uitlevering, internationale erkenning van het Taliban-regime en opheffing van de VN-sancties tegen Afghanistan. [41] [42]

Politieke legitimatie van westerse interventie

Resoluties van de Veiligheidsraad

In zijn resolutie 1368, aangenomen op 12 september 2001, beschreef de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de aanslagen in de Verenigde Staten als een “bedreiging voor de wereldvrede en veiligheid”. Daarnaast werd de nadruk gelegd op het "natuurlijke recht op individuele of collectieve zelfverdediging, dat wordt erkend in het Handvest van de Verenigde Naties ". In dit kader werden de aanslagen van 11 september 2001 aangemerkt als een gewapende aanval in de zin van de artikelen 39 en 51 van het VN-Handvest. Dit verleende de Verenigde Staten impliciet het recht op zelfverdediging . Naar de mening van de Verenigde Staten en andere regeringen, zoals de Bondsrepubliek Duitsland, kan met deze formulering en de directe verwijzing naar het recht op zelfverdediging zoals vastgelegd in artikel 51 van het VN-Handvest de lopende operatie Enduring Freedom by the Security De Raad werd een "daad van zelfverdediging van de Verenigde Staten" tegen de geplande aanval vanuit Afghanistan en dus gelegitimeerd volgens het internationaal recht .

Op verzoek van de deelnemers aan de eerste Afghanistan-conferentie in 2001 keurde de VN-Veiligheidsraad op 20 december 2001 (Resolutie 1386) de oprichting goed van de ISAF- beschermingsmacht, een veiligheids- en wederopbouwmissie onder leiding van de NAVO . De missie is geen vredesmacht blauwe helm missie, maar een zogenaamde peace enforcement missie onder de verantwoordelijkheid van de betrokken staten.

Besluit van de Noord-Atlantische Raad

Op 12 september 2001 [43] verklaarde de NAVO-Raad de gebeurtenissen van 11 september 2001 als een aanval op een van de NAVO-landen als kan worden bevestigd dat ze van buiten de Verenigde Staten werden gecontroleerd. Op 2 oktober deelde Francis X. Taylor, coördinator voor terrorismebestrijding van de Verenigde Staten, de NAVO-Raad mee dat de moordenaars toebehoorden aan al-Qaeda , dat werd beschermd door de Taliban in Afghanistan. [44] Voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO vond de alliantiezaak op grond van artikel 5 van het NAVO-verdrag plaats, volgens welke "een gewapende aanval op een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika wordt beschouwd als een aanval op hen allemaal" en vervolgens “in de praktijk het recht op individuele of collectieve zelfverdediging erkend in artikel 51 van de Grondwet van de Verenigde Naties.

Zolang de aanslagen van 11 september 2001 direct of indirect konden worden toegeschreven aan Afghanistan, dat toen werd geregeerd door de Taliban, werd de betrokkenheid van NAVO-landen vanwege het bondgenootschap als minder problematisch beschouwd dan sinds de val van de Taliban eind 2001. Ook de onbeperkte duur van de alliantiezaak is controversieel.

Nationaal mandaat van de landen die troepen leveren

De landen die troepen willen leveren voor de inzet bepalen in het kader van het VN-mandaat nationaal het mandaat voor hun eigen troepen en hoe dit wordt vormgegeven ( Rules of Engagement ). Voor de Duitse militaire operatie in Afghanistan heeft de Duitse regering een parlementaire resolutie van de Bondsdag [45] nodig voor de inzet van strijdkrachten. Dit moet regelmatig worden verlengd. De legitimiteit van de deelname van Duitse troepen aan de ISAF-missie is niet onomstreden vanuit constitutioneel en internationaal recht.

Strijdende status voor de Taliban

Het besluit van president Bush van 7 februari 2002 om de status van strijder van de Taliban te weigeren en daarmee de geldigheid van de internationale staat van beleg te beperken , wordt nu grotendeels gezien als ongerechtvaardigd in juridische termen (zie illegale strijders ). [46]

Oorlogsverloop

Voor het begin van de gevechten

Op 4 oktober 2001 heeft de Noord-Atlantische Raad besloten tot een aantal individuele en collectieve maatregelen, zoals intensievere samenwerking tussen de geheime diensten, steun aan geallieerde en andere staten die, omdat ze de NAVO helpen, in groter terroristisch gevaar verkeren, het verlenen van overvliegrechten Toegang tot havens en luchthavens en verhoogde veiligheidsmaatregelen voor faciliteiten van de NAVO-landen. [47]

Omverwerping van de Taliban-regering

Kaart van grote Amerikaanse operaties in Afghanistan

Na strategische voorbereiding hebben de Verenigde Staten Task Force Dagger gestationeerd op een voormalige Sovjet-luchtmachtbasis in de buurt van Qarshi in het zuiden van Oezbekistan . De taskforce was samengesteld uit leden van speciale troepen en leidde de Amerikaanse oorlog in Afghanistan.

Vertegenwoordigers van de TF Dagger wonnen de Noordelijke Alliantie, die concurreerde met de Taliban, als bondgenoten voor de komende militaire inzet van de strijdkrachten van de Verenigde Staten. Daartoe namen zij contact op met de militaire leiders van de belangrijkste groepen binnen de Noordelijke Alliantie: Raschid Dostum van de Junbisch-i Milli en Mohammed Fahim en Mohammed Daoud van de Jamiat-i Islāmi . Ze stemden in met het voorstel om voor de winter een door de VS geleide militaire campagne tegen de Taliban te lanceren. Om de leiders politieke gelijkheid onder elkaar te signaleren, trachtte de TF Dagger hun krachten zo gelijk mogelijk te verdelen over de territoria van de rivaliserende groepen. Als gevolg hiervan werden militaire aanvallen op sommige plaatsen enkele dagen vertraagd.

United Front-troepen met Amerikaanse speciale troepen in Afghanistan november 2001

Officiële gevechtsoperaties begonnen op 7 oktober 2001. De Verenigde Staten bombardeerden doelen in heel Afghanistan met kruisraketten , straaljagers en B-2 langeafstandsbommenwerpers. De aanvallen duurden 44 uur en waren daarmee de langste operatie van de Amerikaanse luchtmacht tot nu toe.

Ondanks massale Amerikaanse luchtsteun slaagden de troepen van het Verenigd Front er aanvankelijk niet in om door de linies van de Taliban te breken. Pas nadat de luchtaanvallen begin november 2001 geconcentreerd waren op de frontposities van de Taliban, begonnen hun linies af te brokkelen. Op 9 november 2001 veroverde de Noordelijke Alliantie Mazar-e Sharif, de eerste grote stad van de Taliban, en kreeg zo de controle over de aanvoerlijnen over land naar de noordelijke buurlanden, met name Oezbekistan. Het offensief culmineerde op 13 november 2001 met de niet-vechtende bezetting van Kabul. De bolwerken van de Taliban daarentegen werden zwaar bevochten en pas in de volgende weken ingenomen ( Kunduz op 25 november 2001 en Kandahar op 7 december 2001).

De zogenaamde Slag om Qala-i-Jangi , een gevangenisoproer bij Mazar-e Sharif, eindigde begin december 2001 met veel doden.

De Afghaanse organisatie Counterterrorism Pursuit Team strijdt met steun van de Verenigde Staten tegen radicale moslims in het land. Met hun hulp is eind 2010 Operatie Dragon Strike gestart.

Al-Qaeda-leden zoeken

Nadat de Noordelijke Alliantie eind 2001 het land grotendeels had veroverd, gingen eenheden van de westerse bondgenoten op zoek naar leden van al-Qaeda, vooral Osama bin Laden. Tijdens de slag om Tora Bora in december 2001 kwamen ongeveer 200 al-Qaeda-strijders om het leven. Operatie Anaconda volgde in maart 2002, waarbij 1.700 Amerikaanse soldaten werden ingevlogen en 1.000 Afghaanse milities vochten tegen 500 tot meer dan 1.000 al-Qaida- en Taliban-strijders om de controle over de Shahi Kot-vallei in de provincie Paktia . Tot 2005 was er een CIA- organisatie onder de codenaam Alec Station , die zich uitsluitend met Bin Laden bezighield.

Gevangengenomen Taliban en vermeende leden van al-Qaida werden door de Amerikaanse strijdkrachten naar de Amerikaanse basis Guantanamo in Cuba gevlogen, controversieel volgens het internationaal recht en vergezeld van protesten van mensenrechtenorganisaties. Verschillende gevangenkampen in het land - vooral de militaire gevangenis Bagram - dienden in veel gevallen als doorgangsstations. Sinds de toenmalige Amerikaanse regering in het najaar van 2004 besloot geen gevangenen meer naar Guantanamo te brengen, is Bagram eindelijk een permanente faciliteit geworden, waar het aantal gevangenen is vermenigvuldigd.

Wederopbouw en begin van het tegenoffensief

Vereenvoudigde kaart van de etnische verhoudingen in Pakistan en de aangrenzende gebieden van Iran en Afghanistan vanaf 1980.
Uitbreiding van de invloedsgebieden van de opstandelingen van 2002 tot 2006
Etnische groepen van Afghanistan in 2014.

Een deel van de Taliban en al-Qaeda slaagden erin de grens over te steken naar de Pashtun-gebieden van Pakistan, waar ze werden herbouwd en beschermd door de Pakistaanse inlichtingendienst Inter-Services Intelligence (ISI) en de naaste bondgenoot van de VS, de Pakistaanse president Pervez Musharraf samen met islamisten van over de hele wereld in toenemende mate in de tegenaanval kunnen gaan. In Pakistan leben etwa doppelt so viele Paschtunen wie in Afghanistan: 31 Millionen statt nur 15 Millionen in Afghanistan. Im Winter 2002 traf Muhammad Omar in der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Belutschistan in Quetta ein und befahl den Gegenangriff auf die benachbarten afghanischen Provinzen Urusgan , Helmand , Kandahar und Zabul . Auch in denStammesgebiete unter Bundesverwaltung , im Nord- Wasiristanischen Miranshah , wurden Taliban und das Haqqani-Netzwerk aktiv. [48] Diese sich im Jahr 2002 formierenden Gruppen werden auch unter dem Begriff „Neo-Taliban“ zusammengefasst. [49] Organisierte Angriffe gegen afghanische Regierungseinrichtungen setzten etwa im Herbst 2002 ein. [50] Derweil schwelte die Irakkrise 2003 zwischen Teilen der EU – insbesondere Deutschland , Frankreich und Belgien – und der sogenannten Koalition der Willigen . Im März 2003 begann dann der Irakkrieg . Ende August / Anfang September 2003 erfolgte mit der Operation Mountain Viper [51] ( en:Operation Mountain Viper ) die erste größere Militäraktion in der Provinz Zabul bei der wahrscheinlich 124 Taliban getötet wurden. Im Sommer 2003 unternahm Ahmed Rashid mehrere Reisen in das afghanisch / pakistanische Grenzgebiet. Unter anderem beobachtete er in den Dörfern entlang der 80 Meilen langen Strecke von Quetta zur pakistanischen Grenzstadt Chaman über 50 Madrassen, wo Anwerber der Taliban aktiv waren, und in Quetta erfuhr er von Fahrzeughändlern, dass Taliban im Sommer 900 Motorräder gekauft haben sollen. Des Weiteren sollen hunderte Satellitentelefone und Langstrecken- Walkie-Talkies lokal gekauft oder vom Arabischen Golf importiert worden sein. Er hörte auch von mehreren militärischen Trainingslagern in Belutschistan. [52]

Im Jahr 2003 führten Talibankämpfer in zunehmend größeren Gruppen mit bis zu 200 Mann ihre Angriffe durch und brachten die Provinz Zābul sowie den Süden Paktikās unter ihre Kontrolle. In den ländlichen Gebieten Zābuls und im Osten Paktikās konnten sie den Einfluss der Regierung sogar fast völlig eliminieren. Im darauffolgenden Jahr gelang es ihnen, neue Hochburgen vor allem in der Provinz Urozgān zu errichten. Seit 2004 gelang es den Taliban außerdem, in der Region um Kabul, besonders in den Provinzen Logar , Wardak und Nangarhār Fuß zu fassen und Operationen in Kabuler Vororten auszuführen. In den Jahren 2005 und 2006 rückten sie näher an die Stadt Kandahar heran und weiteten ihre Einflussgebiete auf die Provinzen Helmand, Farāh, Ghazni und Nimruz aus. [50]

Laut einem im November 2007 publizierten Bericht des International Council on Security and Development haben die Neo-Taliban bis 2006 in über der Hälfte des Landes eine ständige Präsenz etabliert. Sie kontrollieren außerdem inzwischen Zentren von Distrikten sowie wichtige Verkehrsverbindungen, Teile der Wirtschaft und der Energieversorgung. [53] General Egon Ramms , Kommandeur des Allied Joint Force Command Brunssum der NATO und damit der ISAF-Einsätze, schilderte Ende 2007, wie der Wechsel von Bauer zu Taliban praktisch ablief: [54] „lokale Bauern (…) in dem Augenblick, wo sie beispielsweise landwirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen haben, mit der Familie beschäftigt sind oder dergleichen mehr, legen sie ihre AK 47 beiseite, um sie möglicherweise im nächsten Jahr nach der Drogensaison wieder rauszuholen und sich den Taliban erneut im Kampf anzuschließen.“

Die Neo-Taliban setzten auch neue Kampf-Strategien ein, wie beispielsweise ferngezündete Straßenminen und sie griffen Regierungskräfte und ausländische Truppen mit Granaten und Raketenwerfern an.

Ausweitung der ISAF-Truppen

Soldaten der US Army im Gefecht mit Kämpfern der Taliban in der Provinz Parwan , 2007
Deutsche Soldaten nach Patrouille mit der ANA zurück im PRT Feyzabad , 2009

Der UN-Sicherheitsrat beschloss im Oktober 2003 die Ausweitung des ISAF-Mandats auf Gebiete außerhalb Kabuls. Die ISAF erhöhte ihre Truppenstärke von rund 9000 Soldaten auf 18500 Soldaten und übernahm viele Aufgaben, die zuvor von der durch die Vereinigten Staaten geführten Operation Enduring Freedom (OEF) erledigt wurden. Dazu gehörte die Übernahme von PRTs ( Provincial Reconstruction Team ; zu Deutsch: „Regionales Wiederaufbauteam“) in ganz Afghanistan, die aus einem zivilen und einem militärischen Teil bestehen. Dies geschah in einem ersten Schritt nur für den Norden Afghanistans 2003/04. Ausgehend von einem Camp bei Kunduz patrouillierten beispielsweise österreichische Soldaten und deutsche Soldaten . In einem zweiten Schritt 2005 expandierte die ISAF in den Westen, italienische Soldaten und spanische Soldaten stellten die Mehrheit der ISAF-Truppen. Im dritten Schritt 2005/06 folgte dann die Expansion in den Süden, wo US-Soldaten , britische Soldaten , kanadische Soldaten , dänische Soldaten , niederländische Soldaten und australische Soldaten den Hauptteil der ISAF-Truppen stellten. Ab 2010 beteiligten sich auch noch georgische Kampftruppen im Südwesten Afghanistans. Ende 2006 wurde im vierten Schritt noch der Osten Afghanistans unter das ISAF-Mandat gestellt, wobei hier US-Soldaten den größten Teil der Truppen beitrugen. Ab 2008/2009 übernahmen französische Soldaten und polnische Soldaten , in Kooperation mit US-Truppen, die Sicherheitsverantwortung je einer Provinz im Osten.

Afghanistan wurde in mehrere Regionalkommandos aufgeteilt, wobei die Hauptstadt Kabul ein eigenes Regionalkommando erhielt. Dort wechselte das Kommando seit 2006 zwischen der Türkei, Italien und Frankreich , um dann im August 2008 an die afghanischen Sicherheitskräfte über zu gehen. Ein Regionalkommando besteht aus einer FSB (Forward Support Base) zur logistischen Unterstützung, mehreren PRTs und mehreren OMLTs (Operational Mentoring and Liaison Team) , die innerhalb einer Provinz für die Ausbildung der Afghanischen Nationalarmee (ANA) zuständig sind und zwischen ANA und ISAF koordinieren. Im Regionalkommando Nord gibt es seit 2007 zusätzlich ein PAT (Provincial Advisory Team) , die kleinen PRTs ähneln. Im Juni 2010 wurde das Regionalkommando Süd geteilt in ein neues Regionalkommando Süd und ein Regionalkommando Südwest (RC SW). Das RC SW umfasst die Provinzen Helmand, Nimrus und Teile von Kandahar. [55]

Fusion von NATO und ISAF, intensive Kämpfe im Süden

Mit dem Befehl vom 19. Dezember 2005 zogen die USA 3000 Soldaten ab, so dass noch 16.000 US-Soldaten in Afghanistan verblieben, die im Süden und Osten kämpften. Das war kurz bevor die 3. Phase der Expansion der ISAF-Truppen begann. Eine Fusion von NATO und ISAF wurde vereinbart, wobei nur die Hälfte der US-Truppen sich an ISAF beteiligten, während die anderen 8000 Truppen unter eigenem Kommando weiter machten. Es stellte sich bei der Vorbereitung des Einsatzes heraus, dass die USA im Süden keine Satellitenaufklärung gemacht hatten. Britisches Hauptquartier in Helmand wurde Camp Bastion , wenige Kilometer nordwestlich von Laschkar Gah . Eine Fernstraßen führt nach Osten zur Stadt Kandahar , wo die Kanadier Quartier bezogen.

Um eine Offensive der Taliban zu verhindern, solange sich Briten und Kanadier noch nicht eingerichtet hatten, starteten die Amerikaner die Operation Mountain Thrust ( en ) am 15. Mai 2006 mit insgesamt 11.000 Truppen. Die Verluste auf Seiten der westlichen und afghanischen Truppen bei dieser Militäroperation betrug 155, die Taliban verloren 1134 Kämpfer. [56] Sie endete am 31. Juli und am 1. August übernahm ISAF/NATO das Kommando im Süden. Die britische Strategie bestand darin in kleinen Orten in Helmand in befestigten „Platoon Houses“ 40 bis 100 Soldaten einzuquartieren, damit die Orte nach der „Säuberung“ nicht gleich wieder in Taliban-Hand fallen würden, doch war es sehr gefährlich die dort stationierten Truppen zu versorgen und sie waren ein willkommenes Ziel für Taliban-Angriffe.

Am Ende des Sommers 2006 versuchten die Taliban in die Stadt Kandahar mit hunderten von Kämpfern, die sie zuvor im 35 Kilometer südwestlich gelegenen Distrikt Panjwai versammelt hatten, einzusickern und sie zu erobern. Die NATO reagierte mit der kanadisch geleiteten Operation Medusa . Die Verluste der Taliban waren sehr hoch, was damit zu tun hatte, dass sie nachdem sie aus Kandahar vertrieben worden waren, Verstärkung aus Pakistan holten und sich in Panjwai im sowjetischen Stil verteidigten, weshalb sie dort („Second battle of Panjwaii“) fast ausschließlich von der Luft aus bekämpft werden konnten. Nach dem Kampf begannen die Kanadier eine Straße von Kandahar in diesen Distrikt zu bauen, was nicht ohne weitere Verluste auf allen Seiten gelang. Dort stationierten die Kanadier im Dezember im vorgeschobenen Militärstützpunkt Masum Ghar Leopard-Panzer . Im Dezember 2006 führte Kanada im diesen Distrikt bereits die Operation Falcon Summit aus. [57]

Zwischen Juni und Dezember 2006 kam es zu insgesamt 2100 Luftangriffen und das Jahr 2006 war das Jahr in dem die Taliban erstmals Selbstmordattentate in großer Zahl einsetzten: 2004 gab es nur 6 und 2005 21 derartiger Anschläge, während es 2006 141 und 2007 137 Anschläge gab. [58] Diese Entwicklung setzte sich in den folgenden Jahren fort, mit dem Jahr 2008 als neuem Höhepunkt.

Neuer US-Präsident, neue Strategie

Die neue am 18. Februar 2009 verkündete Strategie beinhaltete unter anderem eine Erhöhung der Kopfzahl der afghanischen Sicherheitsbehörden und vorübergehend auch der westlichen Truppen sowie eine „Afghanisierung“ der Kriegsführung. Des Weiteren wurde mit der Bezeichnung AfPak von den USA im März 2009 offiziell ein Zusammenhang zwischen der Situation in Afghanistan und Pakistan hergestellt. Eine Folge war, dass in der Öffentlichkeit nun mehr über die Operationen hinter der Grenze in Pakistan bekannt wurde und diese mit der Operation Neptune Spear am 2. Mai 2011, dem Auffinden von Osama bin Laden in der pakistanischen Militärgarnisonsstadt Abbottabad , wo er seit August 2005 wohnte, ihren Höhepunkt fanden.

William B. Caldwell wurde im November 2009 zum Kommandeur sowohl der NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A) als auch der US-geführten multinationalen Combined Security Transition Command – Afghanistan (CSTC-A), wodurch das Training und der Ausbau der Afghanischen Armee und der Polizei profitierte. Zusätzlich wurden lokal oder regional aktive leicht bewaffnete Milizen und die sogenannte Afghan Local Police (ALP) rekrutiert.

Einer der ersten großen Einsätze der Afghanischen Nationalarmee war die am 13. Februar 2010 begonnene Operation Muschtarak , bei der 2500 afghanische Soldaten und 12.500 ISAF-Soldaten nach zwei Wochen die Stadt Mardscha in der Provinz Helmand einnahmen, damit dort anschließend eine staatliche Infrastruktur aufgebaut werden kann. Mardscha ist ein Zentrum des Opiumanbaus , doch wollten die US-Streitkräfte zunächst nicht gegen diesen vorgehen. [59]

Auf der Afghanistan-Konferenz 2010 in London wurde die Übergabe der militärischen Verantwortung an die afghanische Armee sowie ein Zeitplan für den Abzug der internationalen Streitkräfte diskutiert. Auf dem NATO-Gipfel in Lissabon im November 2010 verkündete dann die NATO, ab 2011 die Verantwortung über die Sicherheit der ersten afghanischen Provinzen an die Afghanische Nationalarmee zu übergeben. Bis 2014 sollen dann alle Provinzen übergeben worden sein. Daher sollen bis 2014 schrittweise die Zahl der ausländischen Soldaten so weit reduziert werden, dass dann nur noch einige 10.000 Ausbilder im Land sind. Bis zum Sommer 2012 werden 33.000 US-Soldaten das Land verlassen, davon 10.000 Soldaten noch im Jahr 2011. Im Juli 2011 wurden die ersten 650 US-Soldaten ausgeflogen. Es ist der erste ersatzlose Abzug von US-Truppen. [60]

Gleichzeitig hat Kanada seine etwa 3000 Soldaten abgezogen, lediglich zu Ausbildungszwecken verbleiben einige kanadische Soldaten im Land. Das Kommando der vom Abzug betroffenen Regionen wurde an die Vereinigten Staaten übergeben. [61]

Soldat des US Marine Corps in einem Mohnfeld, April 2011

Im März 2011 benannte Karsai die ersten sieben Regionen, über die afghanische Sicherheitskräfte ab Juli 2011 die Verantwortung übernehmen sollen. Das sind große Teile der Provinz Kabul und die Provinzen Pandschschir und Bamiyan , sowie die Städte Masar-e Scharif, Mehtarlam (Hauptstadt der Provinz Laghman ), Laschkar Gah und den Großteil von Herat . [62] Am 18. Juni 2013 verkündete Karsai, dass die Übergabe der Verantwortung für die Sicherheit in Afghanistan abgeschlossen sei. [63]

Ein unerwartetes Problem der Afghanisierung ist ein inzwischen in Militärkreisen „Green on Blue“ genanntes Phänomen. Es bezeichnet den gezielten Beschuss durch eigentlich verbündete afghanische Soldaten oder Polizisten. Beispielsweise sind von den ersten 54 gefallenen ISAF-Soldaten des Jahres 2012 insgesamt 16 durch „Green on Blue“ getötet worden, also fast ein Drittel. Nach dem Mord an zwei US-Offizieren im afghanischen Innenministerium Ende Februar 2012, der wiederum eine offensichtliche Reaktion auf die Koran-Verbrennung durch amerikanische Soldaten war, hatte unter anderem die Bundeswehr vorübergehend das Partnering eingestellt, die gemeinsamen Operationen (und Ausbildung) mit den afghanischen Soldaten. [64]

Das Problem hat sich seit 2008 permanent verschlimmert. Während viele Länder ihre Streitkräfte bereits komplett oder teilweise abgezogen haben, müssen die verbliebenen Soldaten nun nicht nur die Lücke der abziehenden Soldaten schließen, sondern auch befürchten, von verbündeten Einheiten der Afghanischen Nationalarmee (ANA) beschossen zu werden. Dies hat große Auswirkungen auf die Moral der Truppe. Während im Jahr 2008 von den insgesamt 295 Toten nur 2 Todesfälle auf „Green on Blue“ entfielen, waren es 2009 schon 12 Tote, und 2010 stieg diese Zahl auf 16 an. 2011 waren bereits 35 Tote zu beklagen, von „Einzelfällen“ zu sprechen war nicht mehr möglich. Im Jahr 2012 starben 61 der 402 gefallenen Soldaten durch „Green on Blue“, bis März 2013 waren es 3 von den 21 gefallenen Soldaten. [65]

Der Fall von Kundus

Am 28. September 2015 eroberten die Taliban Kundus . [66] Der afghanischen Armee gelang es, die Stadt nach vier Tagen zurückzuerobern. [67] Dabei wurde sie von der US Air Force durch Luftangriffe unterstützt. [68] Ein Luftangriff traf das Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen , dabei wurden mindestens 19 Menschen, darunter 7 Patienten, getötet. Drei der Toten waren noch Kinder. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid al-Hussein , spekulierte über möglichen Vorsatz, was ein Kriegsverbrechen gewesen wäre. [69] Die Untersuchung des Vorfalls ergab, dass das Krankenhaus mit einem benachbarten, von den Taliban besetzten Gebäude, verwechselt worden war. [70]

Angriffe der Taliban 2017 und Entwicklung bis zum Friedensabkommen im Jahr 2020

Ende März 2017 setzten sich afghanische Regierungstruppen aus der Stadt Sangin ab, die im Zentrum der Opiumregion Helmand liegt, und überließen den Ort weitgehend kampflos den Taliban. [71]

Am 22. April 2017 griffen Taliban einen Armeestützpunkt nahe der Provinzhauptstadt Masar-i-Scharif in der afghanischen Provinz Balch an. Mindestens 140 Soldaten wurden getötet und mehr als 160 verwundet. Die 12 Taliban-Kämpfer trugen Uniformen der afghanischen Streitkräfte, fuhren mit Militärfahrzeugen vor; einige täuschten mit Verbänden vor, verwundet zu sein. [72] Mit gefälschten Papieren erlangten sie Zutritt zur Basis. Die Kämpfer zündeten eine Sprengladung und begannen, Soldaten während des Freitagsgebets in einer Moschee auf dem Stützpunkt zu erschießen. Danach griffen sie die Kantine an und schossen Gruppen unbewaffneter Soldaten nieder. Erst nach stundenlangen Feuergefechten erlangte die Armee die Kontrolle über den Stützpunkt zurück. Nach Taliban-Darstellung hätten vier der Kämpfer früher als Soldaten auf dem Stützpunkt gedient und verfügten daher über gute Ortskenntnisse. Auf dem angegriffenen Armeestützpunkt sind normalerweise viele deutsche Soldaten im Ausbildungseinsatz. Während des Angriff waren keine deutsche Soldaten in der Basis. [73]

Verteidigungsminister Abdullah Habibi und Stabschef Qadam Schah Schahim traten zwei Tage nach dem Massaker vom 22. April zurück. [72]

Am 5. Mai zogen sich die afghanische Sicherheitskräfte aus Qala-i-zal (Kal-e-Sal) westlich von Kundus zurück und überliessen den Bezirk den Taliban. Man habe damit nach Angaben eines afghanischen Polizeisprechers versucht, weitere militärische und zivile Verluste zu vermeiden. [74]

Neben den Taliban waren im Sommer 2017 auch Kämpfer der sunnitischen Terrorgruppe ISIS-K ( Islamischer Staat ) in der Provinz Khorasan, in der Nangarhar - und der Kunar -Provinz nahe der pakistanischen Grenze aktiv. Etwa einer von fünf Luftangriffen der Koalitionstruppen in dieser Zeit hatte IS-Kämpfer zum Ziel, die übrigen die Taliban. Beobachter nehmen an, der ISIS-K würde ebenfalls aus Kreisen des pakistanischen Militärs unterstützt und auf der anderen Seite der Grenze in Pakistan nur bekämpft, soweit die Gruppe pakistanische Interessen verletze. Als Hauptbasis des ISIS-K gilt seit der Gründung der Gruppe 2014 die Bergregion des Distrikts Atschin in Nangarhar. [2] Im Jahr 2017 sind 3440 Zivilisten umgekommen und 7019 verletzt worden. [75]

Von 2014 bis 2019 sind nach Angaben der afghanischen Regierung 45.000 Soldaten der Nationalarmee im Kampf gegen Gruppierungen, wie den Taliban und den IS gefallen. [76] [77]

Durch regelmäßig verübte Terroranschläge in Afghanistan starben 2018 UNAMA -Angaben zufolge mehr als 3800 Zivilisten, weitere 7189 sind zu Schaden gekommen. [78] Im selben Jahr intensivierten die US-Amerikaner ihre Bombenangriffe, da sie mehr Bomben warfen als in den 10 Jahren zuvor. [79] Der 1. Quartalsbericht 2019 der UNAMA führt für die ersten drei Monate des Jahres 2019 eine Zahl von 581 toten Zivilisten und 1129 Verletzten durch den kriegerischen Konflikt an. [80] Im selben Quartal des Vorjahres waren es 799 Tote und 1506 Verletzte. [80] Erstmals sind dem Bericht zufolge mehr Zivilisten durch Angriffe von den im Land stationierten ausländischen Streitkräften (insbesondere den US-amerikanischen) und dem Militär und Milizen der afghanischen Regierung ums Leben gekommen als durch Angriffe der Taliban. [80] Wegen der generellen Gefahrenlage wurden die afghanischen Präsidentschafts- und Kommunalwahlen um Monate in den September 2019 verschoben. [81] Einem US-amerikanischen Report zufolge kann die afghanische Regierung nur noch etwa 55 % des Landes kontrollieren. [79] Laut dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes tragen organisierte Kriminalität und Stammeskonflikte zu einer komplexen Sicherheitslage in Afghanistan bei. [82] Im September 2019 brach die US-amerikanische Regierung unter Donald Trump Friedensgespräche mit den Taliban vorerst ab, weil sich Mitglieder der Taliban nicht an eine vereinbarte Waffenruhe hielten. [83] Bedingung für eine Wiederaufnahme der Gespräche seien „Zugeständnisse“ seitens der Taliban, die diese einhalten können [83] Im Dezember wurden die Gespräche dann fortgesetzt. [84]

Als sich der Islamische Staat im Sommer 2018 in der Provinz Kunar ausbreitete, kooperierten Regionalregierung und die Taliban militärisch in der Region bis Februar 2020, bis sie den IS dort besiegt hatten, miteinander. Auch die US-amerikanische Luftwaffe mied dort in jener Zeit Angriffe auf die Taliban. [85]

Das Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban und sein Bruch

Am 29. Februar 2020 unterzeichneten der amerikanische Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad , und der Leiter des politischen Büros der Taliban in Doha , Mullah Abdul Ghani Baradar , ein Abkommen. [86]

In einem ersten Schritt sollen die amerikanischen Truppen in Afghanistan um rund ein Drittel auf 8600 Personen reduziert werden. [86] Weiterhin verpflichten sich die USA und die NATO , ihre Streitkräfte innerhalb von 14 Monaten aus Afghanistan abzuziehen. [86] Im Gegenzug garantieren die Taliban, innerhalb von zwei Wochen Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufzunehmen und dem Terrorismus abzuschwören bzw. diesen in Afghanistan nicht zu dulden. [86] Die afghanische Regierung hat als Konfliktpartei das Abkommen nicht mitunterzeichnet. Da auch die Taliban keine Repräsentanten des Staates sind, handelt es sich bei dem Abkommen nicht um einen völkerrechtlichen Friedensvertrag . [86] Der Vertrag berührt nicht die künftige Gestaltung des politischen Systems in Afghanistan oder die Verteilung der politischen Macht. [86]

Nachdem militante islamistische Extremisten auch nach dem Unterzeichnen noch Anschläge in Afghanistan verübten, gab es Anfang März 2020 ein Telefonat zwischen dem Leiter des politischen Büros der Taliban und US-Präsident Donald Trump sowie eine Ansage von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Truppen nur abzuziehen, wenn sich die Taliban an das Abkommen hielten. [87] [88] Ende März 2020 begannen Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch zwischen der Taliban-Führung und der afghanischen Regierung, in deren Folge in den ersten Aprilwochen mehrere hundert Taliban-Kämpfer aus ihrer Haft entlassen wurden. [89] [90] Bis zu 5000 gefangene Taliban sollen freigelassen werden, sofern im Gegenzug die Taliban 1000 ihrer Gefangenen freilassen. [89]

Nach mehreren Anschlägen in Afghanistan im Mai 2020 , zu denen sich unter anderem der Islamische Staat (IS) bekannte, gab der afghanische Präsident Aschraf Ghani bekannt, auch die Taliban wieder bekämpfen zu wollen, obwohl diese eine Beteiligung an den Anschlägen dementiert hatten. [91] [92] Die Taliban bezeichneten dies als Kriegserklärung und verübten mindestens einen Anschlag, zu dem sie sich bekannten. [93] Vor dem Fest des Fastenbrechens schlugen die Taliban eine dreitägige Waffenruhe für eben jene Zeit des Fastenbrechens vor, auf die die afghanische Regierung einging. [94] Nach dem Ablauf jener Waffenruhe ließ die afghanische Regierung zum einen weitere 900 gefangene Taliban frei, [95] ließ andererseits aber Luftangriffe auf verfeindete Gruppen fliegen. [96] Wenige Tage danach folgten im Gegenzug Angriffe auf Soldaten und Polizisten des Landes. [96] Innerhalb einer Woche im Juni wurden laut Regierungsangaben 422 staatliche Sicherheitskräfte durch 222 Terroranschläge der Taliban getötet oder verwundet. [97]

Ende Juni 2020 veröffentlichte die New York Times US-Geheimdienstinformationen vom Frühjahr 2020, nach denen Mitglieder desRussischen Militärgeheimdiensts den Taliban Kopfgelder für die Tötung von US-Soldaten und anderen NATO-Soldaten in Afghanistan angeboten und teilweise auch gezahlt hatten. Festgenommene Talibankämpfer und Kriminelle hatten entsprechende Aussagen gemacht, weiter waren größere Geldbeträge in US-Dollar in Talibanstützpunkten sichergestellt worden. Die Destabilisierungsaktion gegen westliche Kräfte wurde laut dem US-Geheimdienstreport von dem russischen GeheimdienstGRU durchgeführt. [98] [99]

Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums gab es im Oktober 2020 landesweit knapp 600 Angriffe der Taliban auf Sicherheitskräfte und Einrichtungen der Regierung. Dabei seien auch 180 Zivilisten getötet und 375 verletzt worden. In der Provinz Helmand unterstützte die US Air Force die afghanischen Streitkräfte im selben Monat bei Kämpfen gegen die Taliban in der Nähe von Lashkargarh . [100]

In den Jahren von 2016 und 2020 töteten die Taliban laut UNAMA jährlich zwischen etwa 1300 und 1625 Zivilisten. Außerdem wurden jährlich zwischen etwa 2500 und 3600 Zivilisten direkt oder indirekt durch IEDs der Taliban verletzt oder getötet. [101] Die Taliban töteten außerdem berechnend und gezielt progressive Politiker, Journalisten, Aktivistinnen, die entgegen der islamistischen Auffassung der Taliban für den Aufbau einer vielfältigen, modernen Gesellschaft stehen. Die anhaltend hohe Gewalt nutzen die Taliban bei den Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung als Druckmittel. [102]

Laut UNAMA wurden im ersten Quartal 2021 mindestens 573 Zivilisten in Afghanistan getötet sowie 1783 weitere Zivilisten verletzt. Diese Vorfälle waren laut United Nations zu 43,5 % auf die Taliban und zu 25 % auf die Afghanische Nationalarmee zurückzuführen. [103]

Truppenabzug der NATO und Vormarsch der Taliban

Aktuelle Gebietskontrolle in Afghanistan. Grau: Unter Kontrolle von Taliban, Al-Quaida ua
Rot: Unter Kontrolle von Regierungstruppen oder verbündeten Milizen
Grün: Umkämpft oder Gebietskontrolle unklar
Die jeweiligen Daten der Einnahme von Städten sind in der Nahansicht der Karte einsehbar.

Wenige Monate nach seinem Amtsantritt als US-Präsident verkündete Joe Biden Mitte April 2021, den Truppenabzug aller US-Streitkräfte aus Afghanistan vom 1. Mai bis zum 11. September 2021 angeordnet zu haben und damit den Krieg in Afghanistan beenden zu wollen. Der Abzugsbeschluss wurde nicht an Bedingungen bezüglich der Sicherheitslage vor Ort oder die Erfüllung der Anforderungen des von den Taliban und der Trump-Regierung ausgehandelten Friedensabkommens geknüpft. Ursprünglich war in dem Abkommen der vollständige Abzug der ausländischen Truppen für den 1. Mai 2021 vorgesehen. Diese Frist wurde von der Biden-Regierung jedoch nicht eingehalten. Auf die Entscheidung der USA folgte die Entscheidung der NATO, alle regulären Soldaten von NATO-Mitgliedstaaten und Partnernationen aus Afghanistan abzuziehen. [104]

Gemäß einem UN-Bericht vom 20. Mai 2021 kontrollierten oder bedrohten die Taliban 50 bis 70 % des Afghanischen Territoriums und üben direkte Kontrolle über 57 % der Zentren der Verwaltungsdistrikte Afghanistans aus. [105]

Ende Juni 2021 endete die deutsche Beteiligung am Krieg in Afghanistan , als die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan abgezogen waren. Wenige Tage später, am 2. Juli, übergaben die US-Streitkräfte mit der Bagram Air Base ihre größte Militärbasis und ihr Hauptquartier in Afghanistan an die Afghanische Nationalarmee . Bis zum 5. Juli hatten die Taliban innerhalb einer Woche weitere 38 der 407 Bezirke Afghanistans eingenommen. Die meisten Bezirke wurden widerstandslos eingenommen. Die Armee, die Polizei und lokale Milizen flohen oder gingen nach Hause. Sie ließen häufig ihre Waffen und Ausrüstung zurück. Teils schicken die Taliban Dorfälteste zu Militärposten und stellten die Soldaten vor die Wahl, bis zum Tode zu kämpfen oder freien Abzug und ein Handgeld von umgerechnet 50 Euro zu erhalten. Für Waffen und Ausrüstung zahlten die Taliban teils weiteres Geld. Die Regierung in Kabul reagierte auf den Vormarsch der Taliban kopflos. Selbst die wenigen Eliteeinheiten setzte man unkoordiniert ein. [106]

Anfang Juli kontrollierten die Taliban zwischen einem Drittel [107] und 50 % [106] aller 407 afghanischen Verwaltungsbezirke. Etwa 120 weitere Bezirke waren umkämpft. [106] [108] Außerdem flüchteten in jener Zeit mehr als 1.000 afghanische Soldaten in die Nachbarländer Tadschikistan, Pakistan und Usbekistan, um den Taliban zu entkommen. [106] [109]

US-Geheimdienstbewertungen deuten darauf hin, dass die Regierung des Landes innerhalb weniger Monate nach dem vollständigen Rückzug der US-Streitkräfte, der für den 31. August 2021 angekündigt wurde [107] , von den Taliban besiegt werden könnte. [110] Andere Schätzungen gingen von sechs Monaten bis zu einem Jahr aus. [106] Stand 12. Juli hatten die Taliban seit dem 1. Mai 2021 insgesamt 139 Bezirke Afghanistans erobert. [111] Etwa eine Woche später wurde vermeldet, dass 210 Bezirke von den Taliban kontrolliert werden und 110 Bezirke unter der Kontrolle der Regierung stünden. Die restlichen 80 Bezirke seien umkämpft. [112]

Am 16. Juli 2021 endete die NATO-Mission Resolute Support . Doch befanden sich auch nach deren Ende US-amerikanische Soldaten und deren Verbündete in Afghanistan. [113]

Ende Juli / Anfang August 2021 wurden Raketenangriffe auf den Flughafen Kandahar sowie Offensiven der Taliban auf die Provinzhauptstädte Herat und Laschkar Gah gemeldet. [114] Am 2. August 2021 kontrollierten die Taliban nach Angaben von lokale Behördenvertretern und Einwohnern bereits mindestens acht der zehn Polizeibezirke von Laschkar Gah. [115] Im Kampf gegen die Taliban unterstützte das US-Militär die afghanische Armee im August 2021 noch mit aus den Nachbarländern gestarteten Kampf- und Bomberflugzeugen, da die US-Streitkräfte die Militärbasen in Afghanistan fast vollständig verlassen haben. [116]

Dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zufolge begaben sich von Anfang Mai bis Ende Juli 2021 mehr als 244.000 Menschen in Afghanistan auf die Flucht vor den Kämpfen. Der Großteil der Binnenflüchtlinge floh aus Provinzen im Nordosten und Osten vor bewaffneten Kämpfen. [117]

Am 6. August 2021 nahmen die Taliban Sarandsch ein, die Provinzhauptstadt von Nimros . Nach Angaben der Vize-Gouverneurin der Provinz, Roh Gul Chairsad, hatten die Taliban unter anderem die Kontrolle über den Gouverneurssitz sowie die Hauptquartiere der Polizei und der Gefängnisverwaltung übernommen. Ein Polizeisprecher sagte, es habe keine Verstärkung aus Kabul gegeben, weshalb man die Stadt nicht habe halten können. Die Stadt wurde offenbar kampflos übergeben. Sarandsch war die erste Provinzhauptstadt die 2021 von den Taliban eingenommen wurde. [118] Am selben Tag gab das afghanische Innenministerium den Tod des Leiters des Medieninformationszentrums der Regierung, Daua Khan Menapal, durch einen Anschlag in einer Moschee bekannt. [119] Bereits am 7. August 2021 nahmen die Taliban mit Scheberghan , der Hauptstadt von Dschuzdschan , eine weitere Provinzhauptstadt ein. Die Streitkräfte der Regierung und ihre Beamte hatten sich nach Angaben des Gouverneursamts zum Flughafen zurückgezogen. [120] Am selben Tag forderte die Botschaft der Vereinigten Staaten in Kabul US-Bürger nachdrücklich auf, Afghanistan sofort zu verlassen. Angesichts der Sicherheitsbedingungen und des reduzierten Personals sei die Fähigkeit der Botschaft, US-Bürgern in Afghanistan zu helfen, selbst in Kabul äußerst begrenzt. Mittellosen Bürgern bot die Botschaft Rückführungsdarlehen an. [121]

Am 8. August 2021 nahmen die Taliban mit Sar-i Pul eine weitere Provinzhauptstadt ein. [122] Am selben Tag eroberten die Taliban die zuvor seit Wochen belagerten Provinzhauptstädte Kundus und Taloqan in nur zwei Tagen. [123] [124] Anschließend eroberten die Taliban am 9. August 2021 die Provinzhauptstadt Aybak , [125] am 10. August 2021 die Provinzhauptstädte Farah und Pol-e Chomri , [126] [127] am 11. August 2021 die Provinzhauptstadt Faizabad , [128] am 12. August 2021 neben der Provinzhauptstadt Ghazni auch Herat und Kandahar (zwei der drei größten Städte in Afghanistan ) [129] [130] , Qala-i-Naw [131] sowie am 13. August 2021 die Provinzhauptstädte Laschkar Gah [132] , Qalat , Pul-i-Alam , Tarin Kut [133] und Tschaghtscharan . [134] Somit eroberten die Taliban binnen einer Woche 18 der 34 Provinzhauptstädte. [135]

Am 12. August kündigte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums an kurzfristig zusätzliche 3000 Soldaten an den Flughafen Kabul zu verlegen. Diese sollen die Sicherheit am Flughafen während der Evakuierung des US-Botschaftspersonals und früherer afghanischer Mitarbeiter der USA gewährleisten. [136] Für den Fall, dass Verstärkung gebraucht wird, sollen außerdem bis zu 4000 weitere US-Soldatinnen und Soldaten nach Kuwait und 1000 nach Katar verlegt werden. Großbritannien kündigte den Einsatz von 600 britischen Spezialkräften an, um die Ausreise britischer Staatsbürger zu unterstützen. [137]

Strategische Partnerschaftsabkommen

Strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Afghanistan

Nach eineinhalbjährigen Verhandlungen einigten sich die Regierungen der Vereinigten Staaten und Afghanistans im April 2012 auf ein Rahmenabkommen, das die Zusammenarbeit beider Länder in den folgenden zehn Jahren regeln soll. Der afghanische Nationale Sicherheitsberater Rangin Dadfar Spanta und der amerikanische Botschafter in Kabul Ryan Crocker unterschrieben das Dokument am 22. April 2012. Details des Rahmenabkommens sind nicht bekannt, da der gesamte Vertrag nicht veröffentlicht wurde. Zudem sind im Rahmenabkommen strittige Details wie die Größe der amerikanischen Militärpräsenz oder die Höhe amerikanischer Finanzhilfe für Afghanistan für die Zeit nach 2014, wenn alle internationalen Kampftruppen das Land verlassen haben, nicht geregelt. [138]

Das als “Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America” [139] (deutsch: Dauerhaftes und strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen der Islamischen Republik Afghanistan und den Vereinigten Staaten von Amerika) betitelte Abkommen wurde am 2. Mai 2012 zwischen dem US-Präsidenten Barack Obama und dem afghanischen Präsidenten Hamid Karzai in Kabul unterzeichnet. [140] [141] [142] [143] [144] [145] Es hat eine Laufzeit von 10 Jahren und gibt den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, nach Abzug der internationalen Kampftruppen im Jahr 2014 US-Soldaten in Afghanistan zwecks Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte und zur Terrorismusbekämpfung einzusetzen. [140] Weder die Höhe der amerikanischen Finanzhilfen noch die Höhe möglicher US-Truppen sind im Abkommen geregelt. [143]

Vor der Unterzeichnung des strategischen Rahmenabkommens waren zwei bedeutende Hindernisse aus dem Weg geräumt worden, die als Voraussetzung für das Abkommen galten. [138] Zum einen haben die Vereinigten Staaten und Afghanistan im März 2012 ein Abkommen [146] über den schrittweisen Transfer der Kontrolle an Afghanistan über das Militärgefängnis Bagram und weiterer unter amerikanischer Kontrolle stehender Gefängnisse geschlossen. [138] [146] [147] [148] Zum anderen haben Afghanistan und die Vereinigten Staaten im April 2012 ein Abkommen [149] geschlossen, wonach die Nachtrazzien der amerikanischen Spezialkräfte künftig durch afghanische Kräfte durchgeführt werden, amerikanischen Kräfte als Unterstützung bereitstehen und ein Gremium aus afghanischen und NATO- beziehungsweise US-Vertretern über nächtliche Einsätze entscheiden soll. [138] [149] [150] [151] [152] [153]

Strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen Deutschland und Afghanistan

Am 16. Mai 2012 unterzeichneten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der afghanische Präsident Hamid Karzai in Berlin ein Partnerschaftsabkommen, das die Beziehungen beider Länder nach Abzug der internationalen Kampftruppen aus Afghanistan im Jahr 2014 regelt. [154] [155] [156] Das Abkommen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn es nicht von einer Vertragspartei schriftlich gekündigt wird. Zudem ist vorgesehen, dass durch das Partnerschaftsabkommen begründete Projekte aufgrund weitverbreiteter Korruption in Afghanistan durch eine bilaterale Regierungsarbeitsgruppe überwacht werden sollen. [157]

Politik, gute Regierungsführung, Zusammenarbeit bei der Sicherheit, Unterstützung der Polizei und Armee, Entwicklung, Kultur und Wissenschaft sind im Abkommen behandelte Themen. [158] Engagement bei der Grund- und Berufsbildung, der Energieversorgung und im Wassersektor, Zusammenarbeit bei der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes sowie der geschützten Kulturdenkmäler, Hilfe beim Aufbau des Justizwesens sowie der zivilen Luftfahrt sind weitere Bereiche, in denen Deutschland sich engagieren will. [157]

Im Abkommen ist auch geregelt, dass beide Länder die Zusammenarbeit beim Polizeiaufbau fortsetzen und dass Deutschland einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der afghanischen Sicherheitskräfte leisten werde. [158] Dieser Beitrag beläuft sich nach Bundeskanzlerin Merkel auf 150 Millionen Euro jährlich. [159] Die Anzahl deutscher Soldaten und Polizisten nach 2014 wird im Abkommen jedoch nicht benannt. [158] Zum Thema afghanische Sicherheitskräfte schreibt die Zeitung Die Welt : „In dem Abkommen festgeschrieben ist bereits die weitere Ausbildungshilfe Deutschlands für die Armee nach dem Abzug der deutschen Truppen Ende 2014. Dafür soll es bilaterale Jahresprogramme geben. Neben der Fortsetzung von sogenannten Mentoring-Programmen, was einen weiteren Verbleib von Soldaten nach dem Ende der ISAF-Mission bedeutet, ist eine Ausbildung von hochrangigen afghanischen Soldaten in Einrichtungen der Bundeswehr vorgesehen. Zudem soll der Aufbau der nationalen afghanischen Polizei fortgesetzt werden.“ [157]

Militärische Strategien

OEF/ISAF

Entwicklung der Anzahl stationierter ISAF-Soldaten
Suche nach Sprengfallen, Dezember 2010

Eine der frühen Strategien war der Aufbau von Provincial Reconstruction Teams , um so den Wiederaufbau der Infrastruktur in Afghanistan zu unterstützen und zu schützen. Der Ansatz wurde von den Truppenstellernationen unterschiedlich realisiert und er änderte sich in Abhängigkeit von der militärischen Situation vor Ort. So unterscheiden sich beispielsweise die Größe der Teams und ob der Schwerpunkt mehr auf dem militärischen oder dem zivilen Teil liegt. [160]

Eine weitere Strategie heißt clear, hold and develop . Sie ist Teil des im Jahre 2006 neu erstellten Feldhandbuches der US-Army und wurde im Vietnamkrieg als clear and hold zum ersten Male in größerem Stil ausprobiert. Dabei wurden auch Schwächen dieser Strategie bekannt, beispielsweise fordert sie eine sehr hohe Anzahl an Truppen im Feld. In Afghanistan beinhaltet sie zusätzlich den Aufbau der Afghanischen Nationalarmee und der afghanischen Polizei, damit diese, nachdem die Aufständischen aus einem Gebiet vertrieben wurden, dort dauerhaft präsent sind. Damit die Nationalarmee schnell eingesetzt werden kann, wird sie im Einsatz von Truppen der OEF/ISAF weiter ausgebildet (partnering) . [161] Doch schon jetzt äußern sich kritische Stimmen, dass selbst die momentane Truppengröße der Allianz zu gering dafür sein könnte. Für die Zeit nach dem Abzug der Alliierten ist die Stabilität der aufgebauten afghanischen Institutionen ungewiss.

Zur Aufstandsbekämpfung wurden einige neue Techniken eingesetzt. Um Truppenbewegungen des Gegners aufzuklären, werden verstärkt unbemannte Luftfahrzeuge verwendet. Zur Identifizierung des Gegners, wenn er sich unter Zivilisten versteckt, sind biometrische Datenbanken angelegt worden. [162] [163]

Der Afghanistan-Krieg wird „von seinen Strategen als ‚ Krieg gegen den Terror '“ definiert. [164] Instrument „gezielter Tötungen“ sind sogenannte „ ck-Listen (capture or kill) , die auch vom BND erstellt werden.“ [165] Zivile Opfer werden dabei von den Strategen der ISAF als „ Kollateralschäden “ in einem Collateral Damage Estimate eingeplant. [165] Gefunden werden die Zielpersonen und mutmaßlichen Taliban-Führer unter anderem durch „anonyme Informanten[165] Siehe auch: Luftangriff bei Kundus .

Zum Aufspüren und Räumen von Minen wurden zunehmend spezialisierte Fahrzeuge eingesetzt. Der Husky Mark 3 verfügt über ein Bodenradar und z. B. mit dem Buffalo , einem Minenräumfahrzeug, wird anschließend der vermutete Ort der Sprengfalle mit einem fernsteuerbaren mechanischen Kranarm untersucht und anschließend ausgegraben.

Nachschub- und Versorgungslinien der westlichen Truppen

Da Afghanistan keine direkte Verbindung zum Meer hat, muss der Nachschub für die ISAF- und OEF-Einheiten über das Territorium benachbarter Staaten in das Land gebracht werden. Für Massengüter ist Pakistan das wichtigste Transitland. Ausgehend von den Häfen in Karatschi führt eine wichtige Route über den Chaiber-Pass im Hindukusch nach Kabul, eine zweite Route verläuft über Quetta zum Grenzort Chaman und weiter nach Kandahar . Im Norden gibt es eine weitere Route nach Afghanistan. So konnte die NATO im Frühjahr 2010 zum ersten Mal Frachtcontainer über russisches Territorium transportieren, [166] zuvor gab es eine ähnliche Vereinbarung bereits mit einzelnen NATO-Ländern. [167] Im November 2010 wurde die Vereinbarung ausgeweitet auf den Transport von nicht bewaffneten gepanzerten Fahrzeugen. [168] Mit dem Bau einer Bahnstrecke von Usbekistan nach Mazār-i Scharif war Anfang 2010 begonnen worden, die Bauarbeiten wurden zum Jahresende 2010 abgeschlossen. [169]

Für den Lufttransport werden häufig Basen auf der Arabischen Halbinsel benutzt. Seit Beginn des Krieges gab es ähnliche Basen auch in den Staaten nördlich von Afghanistan, etwa in Kirgistan in dessen Hauptstadt Bischkek am Flughafen Manas . Im usbekischen Termiz werden vom Einsatzgeschwader Mazar-e Sharif für das deutsche und niederländische ISAF-Kontingent Lufttransporte abgewickelt. Mit dem Aufbau leistungsfähiger Flughäfen ( Camp Bastion (ab 2006), Bagram Air Base , Kandahar Airport , Flughafen Kabul ) werden in Afghanistan direkt Ziele von außerhalb des Landes angeflogen.

Die Störung der Versorgungslinien ist ein zunehmend bedeutenderes Ziel der Taliban. Ein wichtiges Mittel sind Sprengfallen .

Pakistan sperrte vom 26. November 2011 bis zum Juli 2012 sein Territorium für Transporte. Während dieser Zeit konnte die Route über Russland verstärkt genutzt werden. [170]

Beitrag der Vereinigten Staaten

Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Truppensteller, der wichtigste Geldgeber und entscheidend für die Strategie im Kampf gegen die Gegner der afghanischen Regierung.

Anfang 2008 erhöhten die Vereinigten Staaten ihre Truppenstärke von 26.607 Soldaten auf 48.250 Soldaten. Des Weiteren gab es zwischen Dezember 2008 und Juni 2009 mehr als 60.000 [171] für einen Militärdienstleister arbeitende Menschen in Afghanistan.

Im Oktober 2010 standen unter ISAF-Kommando über 130.000 Soldaten in Afghanistan, wobei die Vereinigten Staaten mit 90.000 Soldaten der wichtigste Truppensteller war. [172] Die Zahl der ISAF-Truppen war deshalb angestiegen, weil die noch bis zum Frühjahr 2010 der Operation Enduring Freedom zugeordneten etwa 20.000 US-Soldaten nun dem ISAF-Kommando unterstellt sind. Damit verbleiben unter OEF-Kommando nur noch die US-Spezialeinheiten und die Soldaten zur Bewachung von Gefangenen. [173]

Größere Operationen in den Jahren 2010 und 2011 gab es in den Provinzen Helmand und Kandahar, mit einem deutlichen Erfolg in Kandahar. [174] Im Osten Afghanistans, wo ein großer Teil der Bevölkerung lebt, ist dagegen bis 2011 noch nichts zu sehen. [175]

Im Januar 2013 entschieden Karsai und Obama, dass die Übergabe der Verantwortung an Afghanistan im Frühjahr 2013 abgeschlossen werden soll. Anschließend soll die US-Rolle nur noch bestehen in: „Training, Beratung und Unterstützung von afghanischen Kräften“. Die im Januar noch in Afghanistan stationieren 66.000 US-Soldaten werden bis dahin weiter reduziert. [176]

Neo-Taliban

Gestoppter UAZ-469 , der drei Bomben geladen hatte

Ein wesentliches Mittel in der Kampfführung ist die Sprengfalle , um die technisch überlegenen Truppen der OEF/ISAF anzugreifen.

Nach Angaben von Ahmed Rashid werden die Komponenten – Leiterplatte, Zünder, Sprengstoff und Gehäuse – für die improvisierten Sprengsätze ( englisch improvised explosive devices (ied) ) in Heimarbeit hinter der pakistanischen Grenze produziert und anschließend nach Afghanistan gebracht, dort zusammen gesetzt und zur Anwendung gebracht. [177]

Des Weiteren werden Vertreter des afghanischen Staates, beispielsweise Polizisten ( Afghanische Nationalpolizei ), getötet. Es werden auch Selbstmordanschläge verübt. Es gibt allerdings auch größere Angriffe, etwa die kurzzeitige Eroberung eines Bezirks. In der Regel erreichten die Neo-Taliban allerdings nur die Dominanz in einzelnen Bezirken oder Provinzen, und durch sogenannte Schattengouverneure, parallel zu den offiziellen Gouverneuren, üben sie dann Einfluss auf die Bevölkerung aus.

Die Neo-Taliban setzen gezielt Propaganda ein. Sie versuchen drei Gruppen anzusprechen: Die internationale Öffentlichkeit, die arabische Welt und die afghanische Bevölkerung. Es gibt Neo-Taliban-Sprecher, die per Satellitentelefon Medienanfragen beantworten, außerdem werden Mundpropaganda und Flugblätter (night letters) in Afghanistan verbreitet. [178] [179] Andere Transportmittel für Propaganda sind Videos, Lieder und das Internet. [180]

Als Gegenstrategie zum partnering verfolgen die Taliban die Strategie, die afghanischen Sicherheitsorganisationen zu unterwandern, um näher an die Soldaten der ISAF heranzukommen und erfolgreiche Attentate auszuführen. Damit soll auch das Vertrauen zwischen den Partnern unterminiert werden.

Afghanische Nationalarmee

Die Afghanische Nationalarmee kann keine Hightech-Strategie und keine asymmetrische Kriegführung verfolgen. Ihr entscheidender Vorteil besteht darin, dass die über 100.000 Soldaten Afghanen sind. Allerdings plagten sie in den ersten Jahren Defizite bei Taktik in der Kampfführung und Disziplin. Da der Sold der Soldaten sehr gering war – er wurde später angehoben – wurden sie oft erfolgreich von den Neo-Taliban und anderen Aufständischen abgeworben.

Länder mit Abzugsbeschluss

Nachdem Kanada schon 2008 mit dem Abzug der Truppen drohte, beschloss das Land schließlich 2010, den Einsatz 2011 zu beenden . In der Diskussion spielte die, gemessen an der Bevölkerungszahl Kanadas, unverhältnismäßig hohe Anzahl von Toten, die das Land zu beklagen hat, eine entscheidende Rolle. [181] In den Niederlanden brach nach ähnlichen Auseinandersetzungen die Regierung 2010 auseinander und es wurde ebenfalls der Abzug beschlossen . Die neue Regierung entschied aber ein halbes Jahr später, Deutschland in Kundus bei der Ausbildung von Polizisten zu helfen. [182]

Die australische Ministerpräsidentin Julia Gillard teilte am 17. April 2012 mit, dass die Truppen ihres Landes bereits 2012 mit dem Abzug beginnen werden. [183]

Der Abzug der französischen Truppen begann auf Anweisung von Präsident François Hollande im Juli 2012 und wird noch im selben Jahr abgeschlossen werden. [184] Die letzten französischen Kampftruppen wurden am 21. November 2012 aus dem Land abgezogen. [185]

Der US-amerikanische Präsident Barack Obama plante, 34.000 Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. [186]

Friedensbemühungen

Die nationale afghanische Friedens-Dschirga im Juni 2010 änderte wenig an der Situation im Land; viele Taliban boykottierten diesen Rat. Möglicherweise wurde dort über Verhandlungen der afghanischen Regierung mit Gulbuddin Hekmatyār gesprochen. [187] Eine Abspaltung seiner Partei Hizb-i Islāmī gab jedenfalls vor, seit Herbst 2009 mit Karsai verbündet zu sein, und stellte den Wirtschaftsminister 2010. Diese angeblichen Verbündeten Karsais haben jedoch in öffentlichen Stellungnahmen keinen Zweifel an ihrer Loyalität gegenüber Hekmatyār gelassen. [188] [189] Der Vorsitzende des auf Anregung der Friedens-Dschirga gegründeten Hohen Friedensrates Burhānuddin Rabbāni wurde am 20. September 2011 durch einen Selbstmordattentäter getötet.

Ein wichtiger Neo-Taliban-Führer namens Mansour, mit dem man anscheinend monatelang verhandelt hatte, stellte sich als Hochstapler (Bogus-Mansour) heraus. Es sollen hohe Zahlungen an ihn erfolgt sein, damit er an Friedensverhandlungen teilnimmt. Zu einem Treffen mit Karzai im Präsidentenpalast in Kabul soll er mit einer NATO-Maschine geflogen worden sein. [190]

Michael Steiner (links) mit Zalmay Rassoul (mitte) und Marc Grossman bei einer Pressekonferenz in Kabul im Juni 2011

Am 28. November 2010 fand im bayerischen Pullach das erste Treffen zwischen Vertretern der NATO und den Taliban seit zehn Jahren statt. In der vom Bundesnachrichtendienst bereitgestellten Örtlichkeit waren Michael Steiner , Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, der Taliban-Sprecher Syed Tayyab Agha , Frank Ruggiero vom US-Außenministerium, Jeff Hayes vom Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten und ein Vertreter der katarischen Herrscherfamilie anwesend. Getarnt war das Treffen als Feier zum 61. Geburtstag Steiners. [191]

Im Winter 2011 kündigten die Taliban an, in Katar eine „Auslandsvertretung“ einzurichten, um „in einen Dialog mit der internationalen Gemeinschaft zu treten“. Nach US-Angaben soll zehn Monate lang darüber zwischen den Taliban und US-Vertretern verhandelt worden sein, wobei man sich in Deutschland und Doha (Katar) etwa ein halbes Dutzend Mal traf. [192] Tatsächlich aber dauerten die Gespräche mit Unterbrechungen bis in das Jahr 2019 an, ehe diese vorerst seitens der US-amerikanischen Regierung unter Donald Trump abgebrochen wurde, nachdem sich Mitglieder der Taliban nicht an eine vereinbarte Waffenruhe hielten. [83] Bedingung für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche sind überzeugende Zugeständnisse seitens der Taliban, die diese glaubhaft einhalten können. [83]

Einfluss der Regionalmächte

Die regionalen Mächte Pakistan, Iran, Russland, Indien und China sind zwar militärisch nicht am Krieg beteiligt, aber ihr Einfluss ist teilweise sehr groß. Der Konflikt in Nordwest-Pakistan begann 2004, als die pakistanische Armee in Wasiristan , eine pakistanische Provinz an der Grenze zu Afghanistan, nach Al-Qaida-Mitgliedern suchte. In Pakistan ist auch die Quetta Shura angesiedelt. Dies ist die in Pakistan und Afghanistan aktive Führungsorganisation der Taliban. Angeführt wurde sie von Mohammed Omar , dem früheren De-facto-Staatschef des Islamischen Emirats Afghanistan .

Nach Angaben von Michael G. Mullen , ranghöchster Soldat der US-Streitkräfte und kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, handele das zu den Taliban gehörende Haqqani-Netzwerk als verlängerter Arm des pakistanischen Inter-Services Intelligence (militärischer Nachrichtendienst der Streitkräfte Pakistans) in Afghanistan. [193]

Hamid Karzai schloss am 4. Oktober 2011 mit dem indischen Premierminister Manmohan Singh eine strategische Partnerschaft, unter anderem auch mit Blick auf den Abzug der westlichen Truppen bis 2014. [194]

Kriegstote

Kriegstote der Koalition nach Monat
Gefallene US-Soldaten im Irak und Afghanistan nach Geschlecht, Alter und Herkunft (Stand 2016)

Bisher kamen rund 3.600 Koalitionssoldaten ums Leben, darunter 59 Soldaten der Bundeswehr [195] und drei deutsche Polizisten. Die Vereinigten Staaten als größte Truppensteller haben mit etwa 68 % der insgesamt getöteten Soldaten der Koalition die höchsten Verluste zu verzeichnen. Die Anzahl gestorbener afghanischer Soldaten und Aufständischer ist unbekannt. [196] [197] Offizielle Angaben zu zivilen Opfern liegen nur unvollständig vor, Schätzungen sind sehr unterschiedlich:

 • Professor Marc Herold schätzte im Oktober 2003, dass 3100 bis 3600 Zivilisten bei US-Bombardierungen und Special forces attacks ums Leben kamen. [198]
 • Laut Angaben von tagesschau.de haben Ende Juli 2008 einhundert afghanische und internationale Hilfsorganisationen des Dachverbandes ACBAR in Kabul erklärt, dass bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2008 bereits 2500 Menschen ums Leben gekommen seien, darunter 1000 Zivilisten, und dass für zwei Drittel der Opfer Aufständische verantwortlich seien. [199]
 • Die bisher mit Abstand größte Zahl von Opfern durch einen Einsatz der ISAF war Folge einer Bombardierung durch US-Flugzeuge am 4. September 2009 , die von Deutschen angefordert worden war. Nach NATO-Einschätzung wurden dabei bis zu 142 Menschen, darunter auch Kinder, getötet oder verletzt. Die Rechtmäßigkeit dieses Einsatzes war in der ISAF und in Deutschland umstritten.
 • In den von der Website WikiLeaks im Juli 2010 veröffentlichten Berichten des Afghan War Diary aus den Jahren 2004 bis 2009 wurden 24.155 Tote im Zusammenhang mit dem Krieg numerisch erfasst. [200]
 • Im Jahre 2010 wurden laut einem von den Vereinten Nationen und der Afghanischen Menschenrechtskommission (AIHRC) herausgegebenen Jahresbericht 2777 afghanische Zivilisten getötet, rund 15 Prozent mehr als 2009. [201]

Ein Großteil der zivilen Opfer wurde von Anschlägen der Taliban und der Miliz Gulbuddin Hekmatyārs verursacht. Seit 2003 führen die Taliban Krieg gegen die demokratische Islamische Republik Afghanistan sowie die internationalen Truppen der ISAF in Afghanistan. Dabei richten sie sich in Anschlägen gezielt gegen die afghanische Zivilbevölkerung. Im Jahr 2009 waren sie laut Angaben der Vereinten Nationen für über 76 Prozent der Opfer unter afghanischen Zivilisten verantwortlich. [202] Die AIHRC nannte die gezielten Anschläge der Taliban gegen die Zivilbevölkerung ein „ Kriegsverbrechen “. [203] Religiöse Führer verurteilten die Anschläge der Taliban als Verstoß gegen die islamische Ethik . [203]

Internationale Beobachter sowie afghanische Experten wie der ehemalige afghanische Geheimdienstchef Amrullah Saleh befürchten für den Fall eines vorzeitigen Rückzugs der internationalen Truppen der ISAF eine Massaker -Kampagne der Neo-Taliban und Hekmatyārs. [204] Großbritannien gibt Übersetzern, die für die Britische Armee gearbeitet haben, sowie ihren Familien ein fünfjähriges Visum für Großbritannien. [205]

Für 2011 berechnete die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) 3021 zivile Opfer. 77 Prozent waren Opfer der Aufständischen und 14 Prozent starben bei Operationen der NATO und der afghanischen Armee. Bei 8 Prozent war keine Zuordnung möglich. 967 Zivilisten kamen durch sogenannte unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtungen (USBV) ums Leben, 450 bei Selbstmordanschlägen, 187 bei Luftangriffen und 63 bei nächtlichen Angriffen. [206] Seitdem haben sich die Opferzahlen merklich erhöht (2009: 5.969, 2010: 7.162, 2011: 7.842, 2012: 7.590, 2013: 8.638, 2014: 10.535, 2015: 11.034). Für das Jahr 2016 gibt die UNAMA die Zahl der zivilen Opfer mit 11.418 an (3.498 Todesopfer, 7.920 Verletzte). [207]

Bei den US-Streitkräften , dem mit Abstand größten Truppensteller in Afghanistan, gab es bis einschließlich September 2012 eine Verwundetenzahl von 17.674 Soldaten. Davon waren 12.309 Verwundete Angehörige der US Army , 4630 Angehörige der Marines , 396 solche der Air Force und 339 solche der Navy . [208]

Nach einem Quartalsbericht des Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) der US-Regierung für den US-Kongress sind im Krieg in Afghanistan allein von Januar bis zum 28. August 2016 insgesamt 5.523 afghanische Soldaten getötet und 9.665 Soldaten verwundet worden. Zudem kontrolliert der Staat nur 258 von 407 Bezirken. 33 Bezirke stehen unter aufständischer Kontrolle oder Einfluss und 116 Bezirke sind umkämpft. [209]

Trendumkehr

Nach dem Höhepunkt im Jahr 2010 geht die Anzahl der gefallenen Koalitionssoldaten stetig zurück und lag im Jahr 2014 nur noch bei 66 nach 161 2013 und noch 711 im Jahr 2010. [196]

Kosten des Krieges

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums beliefen sich die Gesamtkosten für die USA zwischen 2001 und Ende Dezember 2019 auf 776,1 Mrd. US$. [210] Darin enthalten sind Kosten für die Rekonstruktion von 137,9 Mrd. US$, wovon der größte Anteil mit über 80 Mrd. US$ der Wiederaufbau der afghanischen Sicherheitskräfte darstellt. [211] Eine Studie der Brown University veranschlagt wiederum Gesamtkosten für das Verteidigungs- und Kriegsveteranenministerium von 2001 bis Ende September 2019 auf 975 Mrd. US$. [212] Die Universität schätzt auch, dass ohne die Ausgaben für die Kriege in Afghanistan, Pakistan und im Irak etwa 1,4 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze hätten geschaffen werden können. [213]

Der deutsche Anteil beträgt etwa ein Hundertstel des amerikanischen Beitrags: „Die offiziellen Kosten für die Bundeswehrmission in Afghanistan wurden bei jeder der 13 Mandatierungen durch den Bundestag seit 2001 festgeschrieben. Im ersten Jahr waren es 436 Millionen Euro, inzwischen hat sich diese Summe mehr als verdoppelt: Im Mandatstext von Januar 2011 wurde erstmals etwas mehr als eine Milliarde Euro veranschlagt.“ [214] Darin enthalten sind Kosten für Personal, Infrastruktur und Material. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet darüber hinaus auch Kosten durch Tod oder Verwundung von Soldaten sowie die Investitionen von Entwicklungsministerium und Auswärtigem Amt zu den gesellschaftlichen Gesamtkosten und kommt so auf eine Summe von 17 Milliarden Euro über zehn Jahre. Jedes weitere Jahr koste nach Rechnung des DIW dreimal mehr als die offiziell veranschlagte 1 Milliarde Euro pro Jahr. [215]

Die Kosten für die Neo-Taliban können aus ihren vermuteten Einnahmen errechnet werden. Im März 2010 veröffentlichte die US-Drogenbekämpfungsbehörde , dass die Neo-Taliban Hunderte von Millionen US-Dollar mit Drogen verdienen würden.

“The Taliban taxes opium poppy farmers, brokers, and laboratories that process opium into heroin, as well as traffickers passing through Taliban-controlled areas. They also collect donations from drug traffickers and sell drugs themselves to finance arms and munitions for their continued fight against US-led forces in Afghanistan.”

„Die Taliban besteuern Opiumfarmer, Opiumhändler und Laboratorien, in denen Opium zu Heroin verarbeitet wird, sowie Händler, die durch von Taliban kontrollierten Gebieten reisen. Außerdem sammeln sie Spenden von Drogenhändlern und verkaufen selbst Drogen, um Waffen und Munition für ihren anhaltenden Kampf gegen die US-geführten Truppen in Afghanistan finanzieren zu können.“

Anthony P. Placido : Aussage vor dem Ausschuss zur internationalen Drogenüberwachung des US-Senats [216]

Sonstiges

 • In einer spektakulären Aktion stürmten die Neo-Taliban am 13. Juni 2008 ein Gefängnis in Kandahar und befreiten sämtliche Insassen; etwa 1150 mutmaßliche Extremisten, darunter ungefähr 400 Neo-Taliban. [217] Im April 2011 sind aus der gleichen, zu einem Hochsicherheitsgefängnis umgebauten Anlage über 500 Taliban, darunter angeblich etwa 100 Taliban-Kommandeure, durch einen 360 Meter langen Tunnel geflohen. [218]
 • Am 25. Juli 2010 veröffentlichten Zeitungen aus den USA [219] und Großbritannien sowie ein deutsches Wochenmagazin [220] in Absprache das Afghan War Diary , Auszüge aus mehr als 91.000 teilweise geheimen Berichten, die das US-Militär über die Zeit von Januar 2004 bis Dezember 2009 eingeholt oder verfasst und WikiLeaks zur Verfügung gestellt hatte. Dadurch wurde der Öffentlichkeit detailliert bekannt, dass sich die Situation der ISAF-Kräfte in dieser Zeit deutlich verschlechtert hat und dass möglicherweise das Nachbarland Pakistan in geheimen Operationen zu Ungunsten der ISAF Einfluss nahm.
 • Am 7. Oktober 2011 erklärte der ehemalige Vorsitzende des Militärausschusses, der NATO-General a. D. Harald Kujat , anlässlich des 10. Jahrestages den Militäreinsatz in Afghanistan für „gescheitert“. [221]

Siehe auch

Literatur

<in der Reihenfolge des Erscheinens>

 • William Maley: Rescuing Afghanistan . University of New South Wales Press, Sydney 2006, ISBN 0-86840-937-5 .
 • Daniel Marston: Lessons in 21st-century counterinsurgency. Afghanistan 2001–2007 . In: Daniel Marston/Carter Malkasian (Hrsg.): Counterinsurgency in modern warfare . Osprey Publishing Ltd, Oxford, United Kingdom 2008, ISBN 978-1-84603-281-3 , S.   220–240 .
 • Ahmed Rashid : Descent into Chaos. The US and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia . Viking Penguin, New York 2008, ISBN 978-0-14-311557-1 .
 • Mark Sedra (Hrsg.): Afghanistan. Transition under Threat . Wilfrid Laurier University Press, Waterloo 2008, ISBN 978-1-55458-011-8 .
 • Antonio Giustozzi: Koran, Kalashnikov, and Laptop. The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan . Columbia University Press, New York 2009, ISBN 978-0-231-70010-8 .
 • Antonio Giustozzi: Decoding the New Taliban. Insights from the Afghan Field . Columbia University Press, New York 2009, ISBN 978-0-231-70112-9 .
 • Seth G. Jones: In the graveyard of empires. America's war in Afghanistan . New York 2009.
 • Conrad Schetter : Intervention in einem Bürgerkriegsland – das Beispiel Afghanistan . In: Stephan Conermann (Hrsg.): Asien heute: Konflikte ohne Ende . Hamburg-Schenefeld 2009, S.   175–199 .
 • Johannes M. Becker: Afghanistan. Ein Krieg in der Sackgasse . In: Herbert Wulf (Hrsg.): Schriftenreihe zur Konfliktforschung . Band   25 . Lit Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-643-10460-1 .
 • Fritz Kobras: Afghanistan und die NATO. Gefangen im asymmetrischen Krieg . RG Fischer Verlag, Frankfurt 2010, ISBN 978-3-8301-1322-5 .
 • Frank Ledwidge: Losing small wars. British military failure in Iraq and Afghanistan. Yale University Press, New Haven 2011, ISBN 978-0-300-16671-2 .
 • Ahmed Rashid : Am Abgrund. Pakistan, Afghanistan und der Westen . CW Leske Verlag, London 2012, ISBN 978-3-942377-06-5 .
 • Anton Friesen: „Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.“ Über das Scheitern der US-Strategie im Afghanistankrieg . Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken 2014, ISBN 978-3-8381-3900-5 .
 • Philipp Münch: Die Bundeswehr in Afghanistan. Militärische Handlungslogik in internationalen Interventionen . Rombach Verlag, Freiburg 2015, ISBN 978-3-7930-9827-0 .
 • Steve Coll : Directorate S. The CIA and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan . Penguin Press, New York 2018, ISBN 978-1-59420-458-6 .
 • Carter Malkasian: The American War in Afghanistan: A History. Oxford University Press, New York 2021, ISBN 978-0-19-755077-9 .

Dokumentarfilme

Weblinks

Wikinews: Afghanistan – in den Nachrichten

Einzelnachweise

 1. Operation Enduring Freedom Fast Facts. In: CNN. 26. Juni 2014, abgerufen am 3. August 2014 (englisch).
 2. a b Max Bearak: Behind the front lines in the fight to 'annihilate' ISIS in Afghanistan . Washington Post vom 23. Juli 2017.
 3. Sam Collyns: "Afghanistan: Pakistan accused of backing Taliban" BBC vom 26. Oktober 2011.
 4. Jon Boone und Sune Engel Rasmussen:"Pakistani spy agency's relations with militants blamed for school massacre" The Guardian vom 19. Mai 2014.
 5. Owen L. Sirrs: Pakistan's Inter-Services Intelligence Directorate: Covert Action and Internal Operations , Routledge, 2017, ISBN 978-1-138-67716-6 , S. 221 und folgende
 6. Backgrounder A new chapter in NATO-Afghanistan relations from 2015 .
 7. Afghan National Security Forces (ANSF) (PDF; 340 kB). NATO , 18. April 2012.
 8. [Resolute Support Mission (RSM): Key Facts and Figures] 26. Februar 2015.
 9. a b c d Neta C. Crawford, Catherine Lutz: Human Cost of Post-9/11 Wars: Direct War Deaths in Major War Zones. (PDF) Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University, November 2019, S. 1 , abgerufen am 2. Mai 2020 (englisch, Summe der Werte US Military, US DOD Civilian und Other Allied Troops.).
 10. Officials Count Around 30,000 War Dead in Afghanistan This Year | Voice of America – English. Abgerufen am 29. Mai 2020 (englisch).
 11. Mujib Mashal, Jawad Sukhanyar: 'It's a Massacre': Blast in Kabul Deepens Toll of a Long War. In: The New York Times . 27. Januar 2018, abgerufen am 29. Mai 2020 (englisch).
 12. Over 2,500 Afghan soldiers killed from Jan-May: US report. 1. August 2017, abgerufen am 29. Mai 2020 (englisch).
 13. New Year May Bring Renewed War to Afghanistan. Abgerufen am 29. Mai 2020 (englisch).
 14. 2019 begins, ends with bloodshed in Afghanistan. Abgerufen am 29. Mai 2020 .
 15. Rod Nordland, Mujib Mashal: US and Taliban Edge Toward Deal to End America's Longest War . In: The New York Times . 26. Januar 2019, ISSN 0362-4331 ( nytimes.com [abgerufen am 29. Mai 2020]).
 16. Afghan Officials: Islamic State Fighters Finding Sanctuary in Afghanistan. In: Voice of America . Abgerufen am 29. Mai 2020 (englisch).
 17. Nick Turse: Black sites in the empire of bases. In: Asia Times Online. 11. Februar 2010, abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 18. Neamatollah Nojumi: The Rise of the Taliban in Afghanistan. Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region . 1. Auflage. Palgrave, New York 2002.
 19. a b Amin Saikal: Modern Afghanistan. A History of Struggle and Survival . 1. Auflage. IB Tauris & Co Ltd, London/New York 2006, ISBN 1-85043-437-9 .
 20. Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978–2001. (PDF; 1,3 MB) Afghanistan Justice Project, 2005, abgerufen am 2. Mai 2020 (englisch).
 21. Kamal Matinuddin: The Taliban Phenomenon. Afghanistan 1994–1997 . Hrsg.: Oxford University Press. 1999, S.   25   f .
 22. a b c Document – Afghanistan: Further information on fear for safety and new concern: deliberate and arbitrary killings: Civilians in Kabul. (Nicht mehr online verfügbar.) Amnesty International, 16. November 1995, archiviert vom Original am 7. Juli 2014 ; abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 23. Afghanistan: escalation of indiscriminate shelling in Kabul. International Committee of the Red Cross, 1. Februar 1996, abgerufen am 2. Oktober 2016 (englisch).
 24. a b c d e f g h Marcela Grad: Massoud. An Intimate Portrait of the Legendary Afghan Leader . Webster University Press, 1. März 2009.
 25. Starving to Death – Afghanistan. (Flash) In: YouTube. Journeyman Pictures, März 1996, abgerufen am 24. März 2011 (englisch).
 26. a b c d Steve Coll: Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 . Penguin Press HC, 23. Februar 2004.
 27. Massoud's Last Stand – Afghanistan. (Flash) (Nicht mehr online verfügbar.) In: YouTube. Journeyman Pictures, Mai 1997, archiviert vom Original am 8. April 2011 ; abgerufen am 24. März 2011 (englisch).
 28. The Taliban's War on Women. A Health and Human Rights Crisis in Afghanistan. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Physicians for Human Rights, archiviert vom Original am 2. Juli 2007 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 29. a b c d Edward A. Gargan: Taliban massacres outlined for UN. In: ChicagoTribune.com. 12. Oktober 2001, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 30. a b c d Edward A. Gargan: Taliban Atrocities: Confidential UN report details mass killings of civilian villagers. (Nicht mehr online verfügbar.) In: The Perpetrators. newsday.com, 12. Oktober 2001, archiviert vom Original am 18. November 2002 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 31. a b c d e Ahmed Rashid: Afghanistan resistance leader feared dead in blast. In: Telegraph.co.uk. 11. September 2001, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 32. a b c The United Front's Human Rights Record. Human Rights Watch, Oktober 2001, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 33. a b c Document 17. George Washington University, 2007, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 34. a b c Inside the Taliban. (Nicht mehr online verfügbar.) National Geographic Channel, archiviert vom Original am 13. August 2011 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 35. Profile: Ahmed Shah Massoud. (Nicht mehr online verfügbar.) History Commons, archiviert vom Original am 25. Januar 2014 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 36. a b Khaled Ahmed: BOOK REVIEW: The inside track on Afghan wars. (Nicht mehr online verfügbar.) Daily Times (Pakistan), 31. August 2008, archiviert vom Original am 13. September 2008 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 37. Report. (PDF; 270 kB) Defense Intelligence Agency, 2001, abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 38. Barry Bearak: Rebel Chief Who Fought The Taliban Is Buried. In: The New York Times. 17. September 2001, abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 39. Cortège funéraire pour les obsèques de Massoud. (Flash) In: Ina.fr. Französisches Medienarchiv (Institut national de l'audiovisuel) , abgerufen am 24. März 2011 : „VA et PANO pris par hélicoptère du cortège funéraire : longue file ininterrompue d'afghans traversant la vallée du Panjshir en longeant une rivière. VA de villages et de champs. DP hommes marchent derrière la dépouille de Massoud en pleurant. Enfants pleurant au passage du convoi.“
 40. a b Michael Kirk: The Man Who Knew. In: PBS.org. 2002, abgerufen am 23. März 2011 (englisch, Transkript).
 41. US-Regierung: Auslieferung von Bin Laden reicht nicht. Berliner Zeitung, 19. September 2001, abgerufen am 23. März 2011 .
 42. Geistliches Oberhaupt lehnt Auslieferung Bin Ladens ab. In: Spiegel Online . 19. September 2001, abgerufen am 23. März 2011 .
 43. NATO: Statement by the North Atlantic Council
 44. NATO: Invocation of Article 5 confirmed
 45. ISAF-Mandat fortsetzen ( Memento vom 21. Mai 2013 im Internet Archive )
 46. The War in Afghanistan. A Legal Analysis . In: Michael Schmitt (Hrsg.): International Law Studies . Nr.   85 . Naval War College, Newport, RI 2009, S.   247   ff .
 47. NATO: Pressemitteilung vom 4. Oktober 2001.
 48. Ahmed Rashid : Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban . Hrsg.: Edition Weltkiosk. CW Leske Verlag, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-942377-00-3 , S.   134   f .
 49. Robert D. Crews: The Taliban and the crisis af Afghanistan . Hrsg.: Amin Tarzi. Harvard University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-674-02690-2 , S.   275   f .
 50. a b Antonio Giustozzi: Koran, Kalashnikov, and Laptop. The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan . Columbia University Press, New York 2009, ISBN 978-0-231-70010-8 , S.   2   ff .
 51. USATODAY.com - US general: Taliban streaming from Pakistan into Afghanistan. 8. September 2003, abgerufen am 22. Juli 2021 (englisch).
 52. Ahmed Rashid : Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban . Hrsg.: Edition Weltkiosk. CW Leske Verlag, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-942377-00-3 , S.   144–146 .
 53. Stumbling into chaos: Afghanistan on the brink ( Memento vom 1. April 2014 im Internet Archive ) (PDF; 20,1 MB)
 54. General Ramms: Bauern schließen sich zeitweise den Taliban an .
 55. Command and Control Changes in Southern Afghanistan. Ministry of Defence, 21. Mai 2010, abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 56. Declan Walsh: US-led troops launch largest assault on Taliban since 2001. 15. Juni 2006, abgerufen am 23. Juli 2021 (englisch).
 57. Operation Medusa: The Battle For Panjwai. In: Legion Magazine. 26. Januar 2008, abgerufen am 26. Juli 2021 (amerikanisches Englisch).
 58. Ahmed Rashid : Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban . Hrsg.: Edition Weltkiosk. CW Leske Verlag, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-942377-00-3 , S.   244 und 245 .
 59. Thomas Pany: Neuanfang in Mardscha? In: Telepolis. Heise Online, 2. März 2010, abgerufen am 22. März 2011 .
 60. Erste US-Truppen beginnen mit dem Rückzug aus Afghanistan , Der Standard.
 61. Kanada beendet Kampfeinsatz in Afghanistan.
 62. Kabul übernimmt Kommando. In: n-tv. 22. März 2011, abgerufen am 22. März 2011 .
 63. Karzai verkündet Übernahme militärischer Führung. In: Der Spiegel , 18. Juni 2013.
 64. Green on Blue in Afghanistan , Augen geradeaus!
 65. Green on Blue Erklärung (englisch).
 66. Taliban haben Kundus vollständig erobert. In: zeit.de. 28. September 2015, abgerufen am 4. Oktober 2015 .
 67. Systematischer Terror der Taliban: Armee erobert Kundus vollständig zurück. In: n-tv.de. 2. Oktober 2015, abgerufen am 4. Oktober 2015 .
 68. Gegenoffensive gegen Taliban - US-Luftangriff in Kundus. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 29. September 2015, abgerufen am 4. Oktober 2015 .
 69. Fataler US-Angriff auf Klinik in Kundus. In: Süddeutsche Zeitung . 4. Oktober 2015, abgerufen am 4. Oktober 2015 .
 70. Kunduz bombing: US attacked MSF clinic 'in error'. In: BBC. 26. November 2015, abgerufen am 20. Januar 2016 .
 71. Pamela Constable und Sayed Salahuddin: Taliban forces seize strategic district in embattled Helmand province Washington Post vom 23. März 2017.
 72. a b Sune Engel Rasmussen: Afghan defence officials quit over Taliban attack as Pentagon chief flies in . The Guardian vom 24. April 2017.
 73. Verkleidete Taliban töten über 140 Menschen in Afghanistan. In: Süddeutsche Zeitung . 22. April 2017, abgerufen am 26. August 2020 . .
 74. Afghan Taliban Take District Near Northern Kunduz in Spring Offensive . New York Times vom 6. Mai 2017.
 75. unama.unmissions.org
 76. Granaten treffen Gedenkfeier mit Spitzenpolitikern. In: Spiegel Online . 7. März 2019, abgerufen am 19. Juni 2019 .
 77. Gefahr von Anschlägen: Neue IS-Hochburgen in Afghanistan. tagesschau.de, abgerufen am 22. Juni 2019 .
 78. unama.unmissions.org (PDF).
 79. a b Fritz Schaap , Sergio Ramazzotti: In den Bergen von Herat, wo die Taliban herrschen. In: Spiegel Online . 25. Januar 2019, abgerufen am 19. Juni 2019 .
 80. a b c unama.unmissions.org
 81. Afghanische Präsidentenwahl auf September verschoben – derStandard.at. Abgerufen am 19. Juni 2019 .
 82. Grundlage für Abschiebungen: Wir veröffentlichen Afghanistan-Lagebericht des Auswärtigen Amts. 25. Juli 2018, abgerufen am 14. März 2021 .
 83. a b c d Pompeo schliesst Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den Taliban nicht aus | NZZ . 8. September 2019, ISSN 0376-6829 ( nzz.ch [abgerufen am 9. September 2019]).
 84. Afghanistan: USA und Taliban reden wieder. tagesschau.de, abgerufen am 29. Dezember 2019 .
 85. Christian Werner, Christoph Reuter : Im Tal der Krieger. In: Der Spiegel . 16. Juli 2021, abgerufen am 26. Juli 2021 .
 86. a b c d e f Amerikaner und Taliban unterzeichnen Abkommen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 29. Februar 2020, abgerufen am 29. Februar 2020 .
 87. Taliban brechen Teil-Waffenruhe mit Dutzenden Angriffen. In: Der Spiegel . 4. März 2020, abgerufen am 5. März 2020 .
 88. Nato will Truppen nur aus Afghanistan abziehen, wenn Gewalt endet. In: Der Spiegel . 5. März 2020, abgerufen am 5. März 2020 .
 89. a b Afghanische Regierung lässt hundert Taliban-Kämpfer frei. In: Der Spiegel . 8. April 2020, abgerufen am 9. April 2020 .
 90. Afghanische Regierung lässt weitere 100 Taliban frei. In: Der Spiegel . Abgerufen am 12. April 2020 .
 91. US-Außenminister ruft Taliban und afghanische Regierung zu Kooperation auf. In: Der Spiegel . 12. Mai 2020, abgerufen am 16. Mai 2020 .
 92. Rückschlag für Friedensprozess in Afghanistan. Deutsche Welle (dw.com), 14. Mai 2020, abgerufen am 16. Mai 2020 .
 93. Taliban zünden Autobombe. In: Süddeutsche Zeitung . 18. Mai 2020, abgerufen am 28. Mai 2020 .
 94. Präsident Ghani akzeptiert von Taliban vorgeschlagene Waffenruhe. In: Der Spiegel . 23. Mai 2020, abgerufen am 28. Mai 2020 .
 95. Afghanische Regierung lässt 900 Taliban frei. In: Süddeutsche Zeitung. Abgerufen am 28. Mai 2020 .
 96. a b Mehrere Sicherheitskräfte bei Angriff getötet. In: Der Spiegel . 28. Mai 2020, abgerufen am 28. Mai 2020 .
 97. Afghanistan meldet 422 tote und verletzte Sicherheitskräfte. In: Der Spiegel . Abgerufen am 14. Juni 2020 .
 98. Charlie Savage, Eric Schmitt, Michael Schwirtz: Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill US Troops, Intelligence Says. In: The New York Times , 26. Juni 2020 (englisch).
 99. Eric Schmitt und Adam Goldman: Spies and Commandos Warned Months Ago of Russian Bounties on US Troops. In: The New York Times , 28. Juni 2020 (englisch).
 100. Afghanistan: Weiter heftige Kämpfe in der Provinz Helmand. tagesschau.de, abgerufen am 21. Oktober 2020 .
 101. Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2020. (PDF) Abgerufen am 15. März 2021 .
 102. Susanne Koelbl : Verloren seid ihr so oder so. In: Der Spiegel . 14. März 2021, abgerufen am 14. März 2021 .
 103. Need for violence to end in order to stop thousands of Afghan civilians being killed and injured in 2021 - UN Report. 14. April 2021, abgerufen am 19. April 2021 (englisch).
 104. Nato beschließt Truppenabzug aus Afghanistan. In: Der Spiegel . 14. April 2021, abgerufen am 14. April 2021 .
 105. Letter dated 20 May 2021 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of the Security Council . In: United Nations Analytical Support and Sanctions Monitoring Team . Abgerufen am 4. Juni 2021.  
 106. a b c d e Christoph Reuter : »Bleiben wäre Selbstmord«. In: Der Spiegel . 9. Juli 2021, abgerufen am 12. Juli 2021 .
 107. a b Taliban erobern offenbar wichtigen Grenzübergang zu Iran. In: Der Spiegel . 9. Juli 2021, abgerufen am 12. Juli 2021 .
 108. Bernhard Riedmann: ...und dann seht zu, wie ihr mit den Taliban klarkommt. In: Der Spiegel . 20. Juli 2021, abgerufen am 26. Juli 2021 .
 109. Afghan forces say Taliban being driven out of western city. In: BBC. Abgerufen am 10. Juli 2021 (englisch).
 110. 69 Taliban terrorists killed, 23 injured as Afghan forces regain control of Qala-e-Naw city. In: The Times of india. Abgerufen am 10. Juli 2021 (englisch).
 111. Taliban advances as US completes withdrawal | FDD's Long War Journal. 12. Juli 2021, abgerufen am 12. Juli 2021 (amerikanisches Englisch).
 112. Taliban kontrollieren mehr als die Hälfte aller Bezirke. In: Der Spiegel . 18. Juli 2021, abgerufen am 18. Juli 2021 .
 113. n-tv NACHRICHTEN: NATO-Einsatz in Afghanistan ist Geschichte. Abgerufen am 17. Juli 2021 .
 114. Taliban greifen große Städte Afghanistans an . N-TV, 1. August 2021.
 115. Taliban erobern wohl Provinzhauptstadt . N-TV, 2. August 2021.
 116. Taliban nehmen offenbar die erste Provinzhauptstadt ein. In: Der Spiegel . 6. August 2021, abgerufen am 7. August 2021 .
 117. Fast eine Viertelmillion Menschen in Afghanistan auf der Flucht. In: Der Spiegel. Abgerufen am 9. August 2021 .
 118. Taliban erobern erstmals Provinzhauptstadt . Tagesschau.de, 6. August 2021.
 119. Taliban nehmen erstmals Provinzhauptstadt ein. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 7. August 2021.
 120. Taliban erobern afghanische Provinzhauptstadt Sheberghan , DiePresse.com, 7. August 2021.
 121. Security Alert US Embassy Kabul, Afghanistan (August 7, 2021) auf der Website der Botschaft der Vereinigten Staaten in Kabul
 122. Weitere Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans fällt an Taliban . Nau.ch, 8. August 2021.
 123. Taliban erobern Kundus. In: Der Spiegel , 8. August 2021.
 124. n-tv NACHRICHTEN: Dritte Provinzhauptstadt an einem Tag gefallen. Abgerufen am 8. August 2021 .
 125. Taliban erobern wieder Provinzhauptstadt - UN extrem besorgt In: Salzburger Nachrichten , 9. August 2021.
 126. Taliban erobern Stadt Farah . N-TV, 10. August 2021.
 127. Afghanistan: Taliban erobern weitere Provinzhauptstadt. In: zeit.de. Abgerufen am 10. August 2021 .
 128. Talibanes conquistan Faizabad, otra capital de provincia en Afganistán . Deutsche Welle, 11. August 2021.
 129. Taliban Capture Ghazni City, 150 Km From Afghan Capital: Official . NDTV (AFP), 12. August 2021.
 130. [ https://www.nytimes.com/2021/08/12/world/asia/kandahar-afghanistan-taliban.html Afghanistan Collapse Accelerates as 2 Vital Cities Near Fall to Taliban . New York Times, 12. August 2021.
 131. List of Afghan Provincial Capitals Under Taliban Control. In: voanews.com. Abgerufen am 13. August 2021 (englisch).
 132. Taliban kontrollieren auch Kandahar und Laskhar Gah . Deutschlandfunk, 13. August 2021.
 133. Tamila Varshalomidze: Taliban seizes 18th Afghanistan city as UK warns of civil war. Abgerufen am 13. August 2021 (englisch).
 134. Süddeutsche Zeitung: Afghanistan: Schnelle Ausreise von Ortskräften. Abgerufen am 13. August 2021 .
 135. Taliban rücken immer näher an afghanische Hauptstadt Kabul. Abgerufen am 13. August 2021 .
 136. US-Militär schickt 3000 zusätzliche Soldaten zum Flughafen Kabul . RP online, 12. August 2021.
 137. Taliban in Afghanistan: Diese Karte zeigt ihre Eroberungen. In: Der Spiegel. Abgerufen am 13. August 2021 .
 138. a b c d Matthias Rüb : Was bleibt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 23. April 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 139. Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America. In: Scribd . 2. Mai 2012, abgerufen am 2. Mai 2012 (englisch).
 140. a b Taliban antworten Obama mit Anschlag. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Financial Times Deutschland. 2. Mai 2012, archiviert vom Original am 3. Mai 2012 ; abgerufen am 3. Mai 2012 .
 141. US-Truppen bleiben auch nach 2014 in Afghanistan. In: Die ZEIT. 2. Mai 2012, abgerufen am 3. Mai 2012 .
 142. US-Wahlkampf in Kabul. In: Die Welt. 3. Mai 2012, abgerufen am 3. Mai 2012 .
 143. a b Obama: Ende von Al Qaida in greifbarer Nähe. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 1. Mai 2012, abgerufen am 3. Mai 2012 .
 144. Obama in Afghanistan: Zwischen den Tagen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 2. Mai 2012, abgerufen am 4. Mai 2012 .
 145. Ben Feller, Amir Shah: Obama läutet die letzte Phase des Krieges ein. In: Hamburger Abendblatt. 3. Mai 2012, abgerufen am 3. Mai 2012 .
 146. a b Kate Clark: The Bagram Memorandum: Handing over 'the Other Guantanamo'. In: The Afghanistan Analysts Network. 21. März 2012, abgerufen am 25. April 2012 (englisch).
 147. Einigung im Streit um US-Militärgefängnis Bagram. In: Die ZEIT. 9. März 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 148. Umstrittenes Gefängnis wird übergeben: Bagram geht an Afghanistan. In: n-tv.de. 9. März 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 149. a b Kate Clark: Handing over Night Raids. In: The Afghanistan Analysts Network. 4. September 2012, abgerufen am 25. April 2012 (englisch).
 150. Einigung über umstrittene Nato-Nachteinsätze. In: Die ZEIT. 8. April 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 151. Afghanistan und USA einigen sich über umstrittene Nachteinsätze. In: Der Standard. 8. April 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 152. Nachteinsätze stehen künftig unter afghanischer Führung. In: Der Spiegel . 8. April 2012, abgerufen am 25. April 2012 .
 153. Afghanistan übernimmt die umstrittenen Nachteinsätze. In: Die Welt. 8. April 2012, abgerufen am 8. Oktober 2016 .
 154. Neues Partnerschaftsabkommen: Merkel sagt Karsai Hilfe zu. In: N-TV. 16. Mai 2012, abgerufen am 16. Mai 2012 .
 155. Konflikte: Deutschland und Afghanistan vertiefen Partnerschaft. (Nicht mehr online verfügbar.) In: DIE ZEIT. 16. Mai 2012, archiviert vom Original am 28. Januar 2015 ; abgerufen am 16. Mai 2012 .
 156. Deutschland unterstützt Afghanistan mit 150 Millionen Euro. In: Süddeutsche Zeitung . 16. Mai 2012, abgerufen am 16. Mai 2012 .
 157. a b c Afghanistan: Millionenhilfen für Afghanistan nach 2014. In: Die Welt. 16. Mai 2012, abgerufen am 16. Mai 2012 .
 158. a b c Kai Küstner: Deutsch-afghanisches Abkommen: Viel Wind um wenig Konkretes. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Tagesschau. 16. Mai 2012, archiviert vom Original am 18. Mai 2012 ; abgerufen am 16. Mai 2012 .
 159. Partnerschaftsvertrag: Merkel sagt Afghanistan Millionenhilfe zu. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Tagesschau.de. 16. Mai 2012, archiviert vom Original am 17. Mai 2012 ; abgerufen am 16. Mai 2012 .
 160. Provincial Reconstruction Teams: Lessons and Recommendations. (PDF; 425 kB) In: princeton.edu. Abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 161. Im Einsatz für die Stabilisierung Afghanistans. In: BMVg.de. Bundesministerium der Verteidigung, 23. Februar 2011, abgerufen am 23. März 2011 .
 162. Steffen Richter: Mit Iris-Scans den Aufstand bekämpfen. In: Zeit Online. 28. Oktober 2010, abgerufen am 23. März 2011 .
 163. Jon Boone: US army amasses biometric data in Afghanistan. In: guardian.co.uk. 27. Oktober 2010, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 164. Appell: Heraus aus der Sackgasse in Afghanistan! In: kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie . Nr.   58 , Mai 2010, ISSN 0723-8088 , S.   11 .
 165. a b c Jürgen Link: Bangemachen gilt nicht . In: kultuRRevolution. zeitschrift für angewandte diskurstheorie . Nr.   58 , Mai 2010, ISSN 0723-8088 , S.   15   f .
 166. Anders Fogh Rasmussen: Neuanfang für NATO und Russland. In: www.project-syndicate.org. Project Syndicate/Europe's World, 20. Oktober 2010, abgerufen am 23. März 2011 .
 167. Russland erlaubt Deutschland Transit nach Afghanistan – "Wedomosti". In: RIA Novosti. 4. März 2009, abgerufen am 23. März 2011 .
 168. @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.dw-world.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven )
 169. Charles Recknagel: Afghanistan's First New Railroad On Track. In: Radio Free Europe / Radio Liberty. 14. Oktober 2010, abgerufen am 12. Februar 2017 (englisch).
 170. Zeit.de: Pakistan beendet Blockade von Nachschubrouten .
 171. August Cole: Afghanistan Contractors Outnumber Troops . In: The Wall Street Journal . New York 22. August 2009, S.   A6 ( online.wsj.com [abgerufen am 22. März 2011]).
 172. Key Facts and Figures. (PDF; 299 kB) (Nicht mehr online verfügbar.) International Security Assistance Force (ISAF), archiviert vom Original am 14. Dezember 2010 ; abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 173. NATO to oversee most troops in Afghanistan. In: msnbc.com. 16. März 2010, abgerufen am 22. März 2011 (englisch).
 174. New York Times: Coalition Forces Routing Taliban in Key Afghan Region
 175. The Atlantic: Washington Losing Patience with Counterinsurgency in Afghanistan, Juni 2011
 176. Amerikas Streitkräfte ab Frühjahr in Unterstützerrolle. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 11. Januar 2013.
 177. Ahmed Rashid : Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban . Hrsg.: Edition Weltkiosk. CW Leske Verlag, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-942377-00-3 , S.   238 und 239 .
 178. Taliban, Fernsehen, Telefone – und Terror. North Atlantic Treaty Organization, Juni 2008, abgerufen am 23. März 2011 (Interview mit Nick Grono, International Crisis Group).
 179. Declan Walsh: 'Night letters' from the Taliban threaten Afghan democracy. 19. September 2004, abgerufen am 24. Juli 2021 (englisch).
 180. Paula Hanasz: Die Taliban: eine gespaltene Persönlichkeit? North Atlantic Treaty Organization, April 2008, abgerufen am 23. März 2011 (Besprechung des Buches „Koran, Kalaschnikow und Laptop“ von Antonio Giustozzis).
 181. Kanada will Kampfeinsatz 2011 beenden. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung , 17. November 2010.
 182. nzz.ch
 183. Australien zieht Afghanistan-Truppen ein Jahr früher ab .
 184. BBC News: French troop pullout from Afghanistan to start in July, 9. Juni 2012
 185. AFP, The Express Tribune: France ends combat mission in Afghanistan , abgerufen am 8. Oktober 2016.
 186. welt.de
 187. Ron Moreau: A Deal With the Devil. In: Newsweek. 26. März 2010, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 188. Marc Thörner : Der Krieg hinter dem Krieg. In: dradio.de. 25. August 2010, abgerufen am 23. März 2011 .
 189. Marc Thörner : Afghanistan wählt: Zwischen Freund und Feind. In: dradio.de. 19. August 2009, abgerufen am 23. März 2011 .
 190. Afghanische Regierung soll mit Hochstapler verhandelt haben. In: Spiegel Online . 23. November 2010, abgerufen am 23. März 2011 .
 191. Ahmed Rashid : Am Abgrund. Pakistan, Afghanistan und der Westen . 1. Auflage. Weltkiosk, London, Berlin 2012, ISBN 978-3-942377-06-5 , S.   127 (englisch: Pakistan on the Brink . 2012. Übersetzt von Henning Hoff).
 192. Reuters: Exclusive: Secret US, Taliban talks reach turning point, 19. Dezember 2011
 193. Vahid Brown, Don Rassler: Fountainhead of Jihad. The Haqqani Nexus, 1973–2012 . Oxford University Press, New York 2013, ISBN 978-0-19-932798-0 , S.   1 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 194. BBC News: Afghanistan and India sign 'strategic partnership'
 195. bundeswehr.de
 196. a b Coalition Military Fatalities By Year. In: iCasualties. Abgerufen am 16. Oktober 2014 (englisch).
 197. Names of the Dead. (The Department of Defense has identified 1,560 American service members who have died as a part of the Afghan war and related operations.) NY-Times vom 2011/05/17 (Verteidigungsministerium gab die Namen von drei weiteren der 1560 in dem Konflikt getöteten Amerikaner bekannt)
 198. Marc W. Herold: A Dossier on Civilian Victims of United States' Aerial Bombing of Afghanistan. University Of New Hampshire, Whittemore School of Business and Economics, 3. September 2003, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 199. 2500 Tote durch Anschläge und Luftangriffe in Afghanistan in 2008 ( Memento vom 16. Februar 2009 im Internet Archive )
 200. Afgan War Diary in Numbers. (Nicht mehr online verfügbar.) In: 0x0Lab Blog. 2. August 2010, archiviert vom Original am 18. September 2010 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch, wer eine bessere Quelle hat, möge sie stattdessen einfügen. Per Query kann jedermann diese Zahl anhand der bei WikiLeaks veröffentlichten Daten leicht nachprüfen: SELECT SUM( FriendlyKIA ) + SUM( HostNationKIA ) + SUM( CivilianKIA ) + SUM( EnemyKIA ) AS Tote FROM war_diary).
 201. Thomas Ruttig: Tödliche Erfolge. In: taz.de. 9. März 2011, abgerufen am 24. März 2011 .
 202. Bill Roggio: UN: Taliban Responsible for 76 % of Deaths in Afghanistan. In: www.weeklystandard.com. 10. August 2010, abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 203. a b AIHRC Calls Civilian Deaths War Crime. (Nicht mehr online verfügbar.) In: TOLOnews.com. 13. Januar 2011, archiviert vom Original am 19. Oktober 2013 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 204. Ex-CIA Operative Comes Out of the Shadows. In: CBS news.com. 27. Dezember 2009, S. 3 , abgerufen am 23. März 2011 (englisch).
 205. zeit.de: Großbritannien schützt seine afghanischen Helfer .
 206. Das tödlichste Jahr für die Bevölkerung. In: die tageszeitung . 5. Februar 2012, abgerufen am 7. Februar 2012 .
 207. Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2016. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) UNAMA, Februar 2017, archiviert vom Original am 7. Februar 2017 ; abgerufen am 7. Februar 2017 (englisch).
 208. US casualties (englisch)
 209. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction: Quarterly Report to the United States Congress. (PDF) sigar.mil, 30. Oktober 2016, abgerufen am 30. Oktober 2016 .
 210. Estimated Cost to Each US Taxpayer of Each of the Wars in Afghanistan, Iraq and Syria. (PDF; 0,1 MB) Department of Defense, Februar 2020, abgerufen am 22. Oktober 2020 (englisch).
 211. July 30, 2020 Quarterly Report to Congress. (PDF; 10,6 MB) Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), 30. Juli 2020, S. 44–45 , abgerufen am 22. Oktober 2020 (englisch).
 212. Kimberly Amadeo: Afghanistan War Cost, Timeline, and Economic Impact: The Ongoing Costs of the Afghanistan War. In: The Balance. 14. September 2020, abgerufen am 21. Oktober 2020 (englisch).
 213. War Spending and Lost Opportunities. (PDF; 0,1 MB) Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University, März 2019, abgerufen am 22. Oktober 2020 (englisch).
 214. Afghanistan-Einsatz kostet 17 Milliarden Euro. In: Spiegel Online , 3. Oktober 2011.
 215. Afghanistan-Einsatz: Jedes weitere Jahr kostet Deutschland drei Milliarden Euro – DIW-Pressemitteilung vom 21. Mai 2010.
 216. ct030310. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) Drug Enforcement Administration, archiviert vom Original am 17. Oktober 2010 ; abgerufen am 23. März 2011 (englisch, Aussage von Anthony P. Placido vor dem Subcomitee Transnational Drug Enterprises ).
 217. Taliban stürmen Gefängnis in Kandahar. In: Spiegel Online , 13. Juni 2008, abgerufen am 28. Oktober 2013.
 218. Hunderte fliehen aus Gefängnis in Kandahar. In: Süddeutsche Zeitung , 25. April 2011, abgerufen am 28. Oktober 2013.
 219. Mark Mazzetti , Jane Perlez, Eric Schmitt, Andrew W. Lehren: Pakistan Aids Insurgency in Afghanistan, Reports Assert . In: The New York Times . New York 26. Juli 2010, S.   A1 ( nytimes.com [abgerufen am 28. Oktober 2013]).
 220. Matthias Gebauer, John Goetz, Hans Hoyng, Susanne Koelbl, Marcel Rosenbach und Gregor Peter Schmitz: Die Afghanistan-Protokolle. In: Spiegel Online. 25. Juli 2010, abgerufen am 28. Oktober 2013 (Zusammenfassung der WikiLeaks-Dokumente im Spiegel).
 221. Kujat erklärt Afghanistan-Einsatz für gescheitert. In: Handelsblatt , 7. Oktober 2011, abgerufen am 28. Oktober 2013.