Deze website is bekroond als informatieve lijst of portaal.

Lijst van farao's

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De lijst met farao's geeft een systematisch overzicht van alle bekende farao's . Het bevat de Egyptische koningen van de pre-dynastieke periode tot Maximinus Daia , de laatste hiëroglifisch geattesteerde heerser van Egypte .

De belangrijkste gegevens, die de basisstructuur van de Egyptische chronologie vormen , zijn afkomstig uit de geschriften van de Egyptische priester Manetho , waarvan de originelen verloren zijn gegaan en alleen bewaard zijn gebleven door citaten in geschriften uit de eerste tot achtste eeuw na Christus. Manetho's indeling in 30 dynastieën is nog steeds de basis van de Egyptologie van vandaag, hoewel deze in veel opzichten achterhaald is. Een bijzonderheid is dat Manetho de dynastieën rangschikte volgens de lokale oorsprong van de heersers en niet volgens familierelaties.

De namen van de koningen worden hier deels in de Egyptische, deels in de Griekse vorm gegeven. De jaargegevens houden rekening met de werken van Thomas Schneider [1] en Wolfgang Helck . De data tussen haakjes weerspiegelen de datering volgens Jürgen von Beckerath [2] .

Tips:

Daten

Afwijkende gegevens binnen de artikelen over individuele farao's zijn niet te vermijden vanwege verschillende bronnen van de individuele auteurs.

Schrijfconventies

De namen in deze lijst zijn geschreven volgens de schrijfconventies van het Egyptologieportaal . Deze bepalen dat de eigennaam van een farao wordt geschreven zonder zijn overige namen, maar met koppeltekens. Sommige farao's zijn echter meer bekend door hun troon dan door hun eigennaam. In deze gevallen bepalen de schrijfconventies dat de namen in de artikelkoppen zonder koppeltekens worden geschreven. Daarom zijn de bijbehorende links in deze lijst ook zonder koppeltekens geschreven.

In alle namen met koppeltekens worden het begin van het woord en de eerste letter van de lettergreep van de godsnaam met een hoofdletter geschreven, ongeacht of de laatste aan het einde (User-ka-Re) of in de naam (Sechem-Re-sanch-taui) staat. ). Deze regeling is ook van toepassing als de goden Amun , Hor , Mut , Ptah en/of anderen in de namen zijn opgenomen in plaats van Re .

Aangezien het woord maat in de naam in de eerste plaats staat voor het principe van de wereldorde en niet voor de godheid in persoon, moet deze lettergreep altijd in kleine letters worden geschreven wanneer de namen in kwestie in de teksten worden afgebroken (Heru-Hor- maat, Neb-maat-Re).

Legende

kleur betekenis
Farao
Anti-farao

Lijst van farao's

predynastisch

Farao naam van de troon Bestuur Opmerkingen
Voor de 0e dynastie
vinger slak Alleen bevestigd door klei krassen. Het bestaan ​​van deze heerser wordt tegenwoordig vooral betwijfeld in onderzoek.
Vis [3] Alleen bevestigd door klei krassen.
Pen-abu rond 3300 voor Christus Chr. Getest door klei krassen, het lezen van zijn naam onzeker.
dier [4] Alleen bevestigd door klei krassen.
Ooievaar [5] [6] Alleen bevestigd door klei krassen. Het bestaan ​​van deze heerser wordt tegenwoordig vooral betwijfeld in onderzoek.
Hond [4] Alleen bevestigd door klei krassen. Het bestaan ​​van deze heerser wordt tegenwoordig vooral in twijfel getrokken in onderzoek.
stier rond 3250 v.Chr Chr. Controversieel bestaan, misschien geen naam, maar een plaats- of dakkapelnaam . Volgens Dreyer Kleinkönig en tegenheerser van Scorpio I.
Schorpioen ik. rond 3250 v.Chr Chr. Tijdens zijn bewind zouden schrijf- en irrigatiesystemen zijn ingevoerd.
0e dynastie
Hedju-Horo rond 3200 voor Christus Chr. Bestaan ​​en chronologische classificatie van deze koning zijn zeer onzeker.
Ni-Horo rond 3100 voor Christus Chr Bekend om klei- en stenen vaten uit graven in de buurt van Tarchan , Tura en Naqada . De lezing van de naam is onzeker.
dubbele valk rond 3100 voor Christus Chr Bekend om klei- en stenen schepen uit El Beda , El-Mehemdia en de noordwestelijke Sinaï .
Ni-Nieth Bekend van twee kleigravures op vazen ​​uit graf 257 in Helwan .
Hoed-Hor Bekend om een ​​schip uit Tura . Onzekere lezing en interpretatie van zijn naam.
krokodil rond 3100 voor Christus Chr. Bestaan ​​zeer controversieel. Bekend om klei zeehonden uit Tarchan en Saujet el-Arjan . Volgens Dreyer Gegenkönig.
Iri-Horo Bestaan ​​controversieel omdat er misschien geen naam is, alleen een advertentie.
Schorpioen II rond 3025 voor Christus Chr. Graf in Hierakonpolis of in Abydos . Een voorstelling uit Hierakonpolis toont hem met de witte kroon van Opper-Egypte.
Ka / Sechen rond 3020 voor Christus Chr. Graf in Abydos. Naam lezen onzeker.
Narmer rond 3000 voor Christus Chr. Dubbel graf bij Abydos. Culturele en religieuze opleving. Classificatie van Narmer in de 0e dynastie betwist (vgl. Menes ).
Neder-Egyptische koningen
Seka Alleen geattesteerd op de Palermostein .
Iucha Alleen geattesteerd op de Palermostein.
Tiu Alleen geattesteerd op de Palermostein.
Itjiesch Alleen geattesteerd op de Palermostein.
Niheb Alleen geattesteerd op de Palermostein.
Wenegbu Alleen geattesteerd op de Palermostein.
Imichet Alleen geattesteerd op de Palermostein. Een andere, vernietigde naam volgt hem.
Wassen Bestaan ​​controversieel, misschien onderworpen anti-koning van Narmer.

Vroeg-dynastieke periode

Goede naam naam van de troon Horus naam Grieks Bestuur Opmerkingen
1e dynastie
Aha rond 3000/2980 voor Christus Chr. Eerste koning van Egypte. Hij wordt meestal geïdentificeerd met Menes . Graf in Abydos.
Teti I. , Atoti Athos I. rond 2980 voor Christus Chr. Alleen gedocumenteerd in latere koningslijsten.
Atti, Iteti Djer Athotis II, Kenkenes rond 2980/2960 voor Christus Chr. Campagnes naar Nubië . Graf in Abydos.
Wadji (Djet) Athotis III., Uenephes rond 2960/2930 voor Christus Chr. Graf in Abydos. Bekend om zijn sierlijke grafstele .
Chasti Den (Udimu) Usaphais, Usaphaidos, Kenkenes rond 2930/2910 v. Chr Chr. Graf in Abydos. Lange regeerperiode, vooruitgang in kunst en schrijven. Eerste voorstelling van een Egyptische heerser met een dubbele kroon. Ook oorlog tegen Aziatische bedoeïenen .
Nebui-meri-bia-pe Anedj-ib Niebais, Miebis, Miebidos rond 2910/2890 v.Chr Chr. Gravencomplex in Abydos. Voor zichzelf een ongewoon groot aantal cultbeelden laten maken.
Iris? / Semsu? Iris? / Semsu? Semerchet Semempses / Mempses rond 2890/2870 v.Chr Chr. Graf in Abydos. Volgens Manetho overkwam Egypte een "grote ramp" onder hem.
Qaa Ubienthes, Bieneches rond 2870/2850 voor Christus Chr. Graf in Abydos. Voor het eerst is er bewijs van een dodentempel bij het graf.
een Snefer-ka Nauwelijks gedocumenteerde heerser uit het einde van de 1e dynastie.
b " vogel " Ook nauwelijks gedocumenteerde heerser uit het einde van de 1e dynastie.
c sixet Bestaan ​​en chronologische toewijzing zeer onzeker.
2e dynastie
Bedjau, Bedjatau, Baunetjer Hetep Hetep-Sechemui Boëthos, Bochos rond 2840 voor Christus Chr. De heersers zijn nu begraven in Saqqara . Na Manetho ondervond Egypte een zware aardbeving onder hem.
wen? Neb-Re Kaichoos, Choos rond 2830 v.Chr Chr. Vermoedelijk begraven in Saqqara, mogelijk de eerste tekenen van een zonnecultus . Mogelijk identiek aan Weneg.
Ni-netjer Binothris rond 2810 v.Chr Chr. Graf in Sakkara. Mogelijke regerings- en economische crises tegen het einde van zijn heerschappij.
Nubnefer Slechts twee inscripties op het schip getuigen er destijds van. Classificatie onzeker.
weneg Blijkt uit elf inscripties op schepen. Chronologische classificatie en identiteit onzeker.
Wadjenes wen? Outlas / Tlas rond 2790 v.Chr Chr. Op dit moment niet gebruikt. Mogelijk identiek aan Weneg, Sechemib of Peribsen .
Sened Senthenes rond 2790 v.Chr Chr. Eigentijds alleen blijkt uit een inscriptie op het schip. Mogelijk identiek aan Peribsen .
Sechemib Sechem-ib Identiek aan Peribsen , zijn opvolger, of een anti-koning onder zijn bewind.
Peribs Per-ib-sen Seth-Per-ib-sen Graf in Abydos. Heeft een Seth-naam in plaats van een Horus-naam .
Neferkare I. / Aaka Nefercheres?, Chaires? Op dit moment niet gebruikt.
Neferkasokar Op dit moment niet gebruikt.
" Hudjefa I. " Sesochris? Pseudoniem voor een heerser wiens naam verloren is gegaan.
Chasechemui-Nebuihetepimef Cha-sixemui-nub-chet-sen Hor-Seth-cha-sixemui Cheneres rond 2740 v.Chr Chr. Graf in Abydos. Voerde oorlog in Beneden-Egypte en vierde de hereniging van Boven- en Beneden-Egypte.

oud rijk

Goede naam naam van de troon Horus naam Grieks Bestuur Opmerkingen
3e dynastie [7]
Nebka Necherophes, Necherochis rond 2740-2720 v.Chr Chr. Mogelijk identiek aan Sanacht.
Djoser Netjeri-chet Tosorthros rond 2720-2700 voor Christus Chr. Bouwde de eerste piramide in Egypte in Saqqara.
Djoserteni / Teti Sechem-chet Tyrus rond 2700-2695 voor Christus Chr. Getest door uitgerolde zegels en reliëfafbeeldingen . Onvoltooide piramide in Saqqara.
" Hudjefa II. " rond 2695 v.Chr Chr.? Pseudoniem voor een heerser wiens naam verloren is gegaan.
Mesochris rond 2690 v.Chr Chr.? Exacte indeling onzeker, destijds niet gedocumenteerd.
Nebcars Exacte indeling onzeker, destijds niet gedocumenteerd.
Neferkare Exacte indeling onzeker, destijds niet gedocumenteerd.
Huni tussen 2690-2670 v.Chr Chr. Vermoedelijk Bouwer van enkele kleinere piramides. Graf onbekend.
zaterdagnacht tot ongeveer 2670 voor Christus Chr. Mogelijk identiek aan Nebka. Graf onbekend.
Cha-ba tot ongeveer 2670 voor Christus Chr. Vermoedelijke bouwer van een piramide in Saujet el-Arjan .
Qa-hedjet tot ongeveer 2670 voor Christus Chr. Alleen geattesteerd op een stele .
Za Exacte indeling onzeker.
4e dynastie
Sneferu Neb-maat Soris rond 2670-2620 (2614-2579) v.Chr Chr. Drie piramides ( Meidum en Dahshur [2x]), veranderen van niveaus - naar de echte piramide.
Chufu, Khnumchufu Medju Cheops *, Suphis rond 2620-2580 (2579-2556) v.Chr Chr. Bouwer van de Grote Piramide van Cheops ; Expedities naar Nubië en de Sinaï , handel met Byblos .
Radjedef , Djedefré Cheper Ratoises rond 2580-2570 (2556-2547) v.Chr Chr. Piramide in Abu Roasch (mogelijk onvoltooid)
Chafre Gebruiker-ib Chefren *, Suphis II. rond 2570-2530 (2547-2521) v.Chr Chr. Alleen bekend om zijn piramide in Gizeh . Handel met Syrië en Byblos.
Baka, Bakare Bicheris rond 2530 (2521-2514) v.Chr Chr. Bestaan ​​onzeker, zoals destijds niet gedocumenteerd. Mogelijk onvoltooide piramide in Saujet el-Arjan .
Menkaure Ka-chet Mykerinos *, Mencheres rond 2530-2510 (2514-2486) v.Chr Chr. Vooral bekend om zijn piramide in Gizeh. Farao's worden nu vereerd als de "zoon van Re ".
schaapskaf Schepse-chet Sebercheres rond 2510-2500 (2486-2479) v.Chr Chr. Grote mastaba in Saqqara - zuiden.
Thamphthis rond 2500 (2479-2477) v.Chr Chr. Bestaan ​​onzeker, zoals destijds niet gedocumenteerd. Misschien identiek aan koningin Chentkaus I.
5e dynastie
gebruikerskaf Hor-iri-maat Usercheres rond 2500-2490 (2479-2471) v.Chr Chr. Piramide in Saqqara, zonneheiligdom in Abusir .
Sahuré Neb-chau sephres rond 2490-2475 (2471-2458) v.Chr Chr. Piramide in Abusir, zonneheiligdom (verloren). Expedities naar de Sinaï en Nubië, handel met het Midden-Oosten, mogelijk oorlog tegen de Libiërs .
Kakai Nefer-ir-ka-Re Gebruiker chau Nephercheres bij 2475-2465 (2458-2438) v.Chr Chr. Piramide in Abusir, zonneheiligdom (verloren).
Netjeruser Schepses-ka-Re Sechem-chau Sisiris rond 2465-2460 (2438-2431) v.Chr Chr. Alleen bevestigd door zegelafdrukken van Abusir.
Isi Re-nefer-ef (Nefer-ef-Re) Chau-nefer Cheres rond 2460-2455 (2431-2420) v.Chr Chr. Piramide in Abusir (onvoltooid), zonneheiligdom (verloren).
ini Ni-user-Re Set-ib-taui Rathures bij 2455-2420 (2420-2389) v.Chr. Chr. Piramide in Abusir, zonneheiligdom in Abu Gurob .
Kaiu Mannen-kau-Horo Mannen-chau Mencheres rond 2420-2410 (2389-2380) v.Chr Chr. Piramide misschien identiek aan de Lepsius L-piramide in Dahshur of de Lepsius XXIX-piramide in Saqqara-Nord. Zonnescherm (verloren).
Isesi Djed-ka-Re Djed-chau Tancheres rond 2410-2380 (2380-2342) v.Chr Chr. Piramide in Saqqara-Zuid.
Unas universiteiten Wadj-taui Onnos rond 2380-2350 (2342-2322) v.Chr Chr. Piramide in Saqqara met de oudste piramideteksten .
6e dynastie
Teti II. Sehotep-taui Othoes rond 2318-2300 (2322-2312) v.Chr Chr. Piramide in het noorden van Saqqara.
Gebruikerskaart rond 2300 (2312-2310) v.Chr Chr. Mogelijk usurpator of overgangsregent voor de nog minderjarige Pepi I.
Pepi ik. Meri-Re,
Nefer-sa-Horo
Meri-taui Phiops rond 2295-2250 (2310-2260) v.Chr Chr. Piramide in Sakkara. Het bewind werd gekenmerkt door interne spanningen.
Nemtiemsaef I.
(Antiemsaf I.)
(Merenre I.)
Meri-en-Re Ankh-chau Menthesuphis rond 2250-2245 (2260-2254) voor Christus. Chr. Piramide in Saqqara-Zuid (onvoltooid). Campagne tegen Nubië.
Pepi II. Nefer-ka-Re Netjeri-chau Phiops rond 2245-2180 (2254-2194) v.Chr Chr. Meer dan 60 jaar geregeerd. Decentralisatie van de administratie. Piramide in Sakkara.
Nemtiemsaef II.
(Antiemsaf II.)
(Merenre II.)
Menthusuphis rond 2180 (2194-2193) v.Chr Chr. Alleen overgeleverd in die tijd door een decreet van Saqqara Zuid.
sapta Nit-ikeri Nitokris rond 2180 (2193-2191) v.Chr Chr. Eigentijdse onbezette koningin of koning.

Eerste splitsing

Farao naam van de troon Bestuur Opmerkingen
7e dynastie
Volgens de informatie in de Aegyptiaca van Manetho regeerden 70 koningen in 70 dagen. Tot nu toe zijn hier echter geen sporen van gevonden.
8e dynastie
Neteri-ka-Re Alleen bekend van de Abydos-lijst .
Mannen-ka-Re Hedendaags alleen bezet door cilinderafdichtingen.
Nefer-ka-Re Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Neferkare Nebi Nefer-ka-Re Zoon van Pepi II Hij zou een piramide hebben gebouwd, die nog niet is gevonden en die waarschijnlijk niet verder is gekomen dan de planningsfase.
Djed-ka-Re Schema Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Neferkare Chendu Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Mer-en-Horo Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Nefer-ka-min Alleen bekend van de Abydos-lijst en zijn kopie door Ramses II .
Nikare I. (Ni-ka-Re) Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Nefer-ka-Re Tereru Alleen bekend van de Abydos-lijst.
Nefer-ka-Horo Alleen bekend van de Abydos lijst en cilinderafdichtingen.
Neferkare Pepi Seneb Nefer-ka (-Re) -scheri Alleen bekend van de Abydos-lijst en de koninklijke papyrus van Turijn.
Neferkamin Anu Nefer (-ka-min?) Alleen bekend van de Abydos-lijst en misschien van de koninklijke papyrus van Turijn .
Ibi Qa-ka-Re Het enige bekende monument is een kleine piramide in Saqqara.
Nefer-kau-Re Zeker alleen bekend van de Abydos lijst.
Neferkauhor Chuiuihapi Nefer-kau-Horo Sommige van de Koptos-decreten dateren uit zijn regering.
Neferirkare II (Nefer-ir-ka-Re) Exacte indeling zeer onzeker. Zeker alleen bekend van de Abydos lijst.
een Sechem-ka-Re (Ankh-ka-Re) Naamlezing en exacte classificatie zeer onzeker, mogelijk identiek aan Nemtiemsaef II (6e dynastie).
B Wadj-ka-Rec Alleen getest in opdracht van een ambtenaar.
C Iti Exacte indeling zeer onzeker.
d Imhotep Exacte indeling zeer onzeker.
e Hetep …-Met betrekking tot Exacte indeling zeer onzeker.
f Chui Exacte indeling zeer onzeker.
g Isu Exacte indeling zeer onzeker.
h Iytenu Exacte indeling zeer onzeker.
9e en 10e dynastie
Wah-ka-Re-cheti I. Exacte indeling onzeker.
Neferkare III. Exacte indeling onzeker.
Mer-ib-Re Exacte indeling onzeker.
Nefer-ka-Re-cheti III. Exacte indeling onzeker.
Neb-kau-Re-cheti Exacte indeling zeer onzeker.
Meri-ka-Re Exacte indeling zeer onzeker.

Midden rijk

Goede naam naam van de troon Horus naam Grieks Bestuur Opmerkingen
11e dynastie
Mentoehotep I. Hor-tepia Werd pas later in de traditie als een koning beschouwd.
Anjotef I. Ziener-taui 2077-2065 (2119-2103) v. Chr. Eerste Thebaanse koning; Egypte is nu opgesplitst in twee domeinen.
Anjotef II. Wah-anch 2065-2016 (2103-2054) v. Chr. Antef II verzekerde de heerschappij van de 11e dynastie in het zuiden tot aan Elephantine en breidde de invloedssfeer uit naar het noorden.
Anjoef III. Neb-tep-nefer, nacht-neb-tep-nefer 2016-2008 (2054-2046) v. Chr. Er is weinig bekend over zijn heerschappij. Mogelijk zette hij de uitbreiding naar het noorden voort.
Mentoehotep II. Neb-hepet-Re Seanch-ib-taui, Netjer-hedjet, Sema-taui 2008-1957 (2046-1995) v. Chr. Mentuhotep II maakte een einde aan de regel van de 9e / 10e. Dynastie en herenigd Egypte. Sommige Egyptologen beschouwen de tijd van hereniging als het daadwerkelijke begin van het Middenrijk.
Mentoehotep III. Seanch-ka-re, Senefer-ka-re Seanch-taui 1957-1945 (1995-1983) v. Chr. Getuigd door talrijke tempels.
Mentoehotep IV. Neb-taui-Re Neb-taui 1945-1938 (1983-1976) v. Chr. Alleen getuigd van rotsinscripties en een offertablet.
a tot (jotef) Qai-ka-Re Senefer doop Exacte indeling onduidelijk; vermoedelijk de rivaliserende koning of troonpretendent .
b Ijibchentre Gerg-taui Exacte indeling onduidelijk; vermoedelijk troonpretendent.
b Segerseni Menech-ka-Re Exacte indeling onduidelijk; vermoedelijk troonpretendent.
12e dynastie
Amenemhet I. Sehotep-ib-Re Wehem-mesut Ammenemes I. 1939 / 38-1909 (1976-1947) v. Chr. Amenemhet I was misschien een vizier onder Mentoehotep IV voordat hij aan de macht kwam.Hij voltooide de eenwording van het rijk en maakte zijn zoon Sesostris I mederegent in het 20e jaar van zijn regering. Hij bouwde een piramide in El-Lisht .
Senwosret I. Cheper-ka-Re Ankh-mesut Sesostris I. , Sesonchose 1919-1875 / 74 (1956-1911 / 10) v. Chr. Sesostris I was waarschijnlijk de belangrijkste heerser van de 12e dynastie. Het wordt getuigd van een zeer uitgebreide bouwactiviteit. Tijdens zijn bewind creëerde hij belangrijke literaire werken, e. B. het verhaal van Sinuhe . Hij bouwde een piramide in El-Lisht.
Amenemhet II Nub-kau-Re Heken-maat Ammenemes II. 1877 / 76-1843 / 42 (1914-1879 / 76) v. Chr. Amenemhet II onderhield intensieve handelsbetrekkingen met het Midden-Oosten en Kreta . Ongeveer twee jaar was hij mederegent van zijn vader Sesostris I. Hij bouwde een piramide in Dahshur.
Senwosret II. Cha-cheper-Re Seschemu-taui Sesostris II. 1844-1837 / 36 v.Chr Chr. Sesostris II was gedurende drie jaar co-regent van zijn vader Amenemhet II. Hij bouwde een piramide in El-Lahun .
Senwosret III. Cha-kau-Re Netjeri-cheperu Sesostris III. 1836-1818 (1872-1853/52) v. Chr. Sterke centralisatie van het land. De lengte van zijn regering was 19 jaar. Eerdere onzekerheden over de lengte van de regering waren gebaseerd op de informatie in de Berlijnse 1204 stele, die aanvankelijk verkeerd was vertaald. Tussentijdse evaluaties van de maangegevens konden de exacte lengte van de regering bepalen. [8] In het Nieuwe Rijk was Sesostris III. vergoddelijkt en werd beschouwd als de beschermheilige van Nubië. Hij bouwde een piramide in Dahshur.
Amenemhet III. Ni-maat-Re Aa-constructie Ammenemes III., Lamares, Amere 1818 / 17-1773 / 72 (1853-1806 / 05) v. Chr. De belangrijkste prestatie van zijn heerschappij was de ontwikkeling van de Fajum . Een co-regentschap met zijn vader Sesostris III. is niet beveiligd. Hij bouwde twee piramides, de eerste in Dahshur en de tweede in Hawara .
Amenemhet IV Maa-cheru-Re Cheper-cheperu Ammenemes 1773-1764 / 63 (1807 / 06-1798 / 97) v. Chr. Verschillende expedities naar de Sinaï zijn gedocumenteerd uit zijn regeerperiode. Waarschijnlijk was hij ongeveer een jaar mederegent van zijn voorganger Amenemhet III. Het is onduidelijk of hij de bouwer was van de zuidelijke piramide van Masghuna .
Nofrusobek Sobek-ka-Re Verdienste Arsino, Skemiophris 1763-1759 (1798 / 97-1794 / 93) v. Chr. Nofrusobek was de eerste hedendaagse verifieerbare koningin van Egypte. Het is onduidelijk of ze de noordelijke piramide van Masghuna heeft gebouwd .
een onbekende Seanchibre Seanchibtawy vroege 12e dynastie Ofwel anti-koning of identiek aan Amenemhet I, Sesostris I of Amenemhet II vóór een naamswijziging

Tweede tussentijd

De volgorde in de 13e dynastie tot Merkaure Sobekhotep volgt de koninklijke papyrus van Turijn. Daarna is deze papyrus zeer fragmentarisch en zijn alle classificaties tot het einde van de 17e dynastie zeer speculatief.

Farao naam van de troon Bestuur Opmerkingen
13e dynastie
Wegaf Chui-taui-Re rond 1759-1757 v.Chr Chr. Waarschijnlijk de eerste koning van de 13e dynastie, hoewel men dacht dat Sobekhotep II ook de eerste heerser van deze dynastie was.
Amenemhet V. Sechem-ka-Re rond 1750 voor Christus Chr. Een veronderstelde verdere koning genaamd Amenemhetsenbef moet worden geschrapt omdat hij identiek is aan Amenemhet V.
Sechemrechuitau rond 1752-1746 voor Christus Chr. Hij werd eerder geïdentificeerd met Pentini , die waarschijnlijk een onafhankelijke koning is.
Ameni Qemau Hij is alleen bekend van zijn piramide in Dahshur. De exacte indeling is onzeker.
Seehetep-ib-Re rond 1743/42 v.Chr Chr. Eigentijds alleen blijkt uit een cilinderafdichting en een stele.
Efni (Iuefni) Sperma-ka-Re rond 1741 voor Christus Chr. Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
Amenemhet VI. Seanch-ib-Re rond 1740 voor Christus Chr. Slechts enkele documenten gedocumenteerd destijds.
Nebennu (Nebnuen) Sperma-ka-Re rond 1739 v.Chr Chr. Eigentijds alleen blijkt uit een stele.
Qemausahornedjherjotef Hotep-ib-Re rond 1738 voor Christus Chr. Waarschijnlijk een koning van Aziatische afkomst.
Sewadj-ka-Rec rond 1737 voor Christus Chr. Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
Nedjem-ib-Re rond 1736 v.Chr Chr. Alleen duidelijk geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus. Twee scarabeevondsten zijn onzeker.
Sobekhotep Cha-anch-Re rond 1735 voor Christus Chr. Eigentijds getuige van monumenten uit Abydos. Exacte indeling zeer onzeker.
Renseneb Amenemhet Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus en op een parel. In de koninklijke papyrus wordt zijn regering gegeven als vier maanden.
Hor ik. Au-ib-Re rond 1732 voor Christus Chr. Hij stond naast de piramide van Amenemhet III. begraven in Dashur.
Amenemhet VII Kay Sedjefa-ka-Rec rond 1731-1724 voor Christus Chr. Eigentijds alleen getuigd van een standbeeld, evenals een paar cilinderzegels en een scarabee.
Sobekhotep II Sechem-Re-chui-taui rond 1724-1718 voor Christus Chr. Mogelijke bouwer van een piramide in Saqqara.
Chendjer Gebruiker-ka-Re rond 1718-1712 voor Christus Chr. Bouwde een piramide in Saqqara-Zuid.
Emramescha (Mermescha) Semench-ka-Re rond 1711 voor Christus Chr. Getuige hiervan zijn twee beelden van Tanis.
Anjoef IV. Sehotep-ka-Re rond 1710 voor Christus Chr. Alleen een standbeeld en een paar scarabeeën getuigen er destijds van.
Seth ... -ib-Re rond 1709 v.Chr Chr. Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
Sobechotep III. Sechem-Re-sewadj-taui rond 1708-1705 voor Christus Chr. Bouwactiviteiten in het hele land.
Neferhotep I. Cha-sixem-Re rond 1705-1694 v.Chr Chr. Expedities naar Byblos, talrijke monumenten van de heerser zijn bewaard gebleven en bewijzen een zekere late bloei van het Middenrijk.
Sahathor Mannen-wadj-Re rond 1694 voor Christus Chr. Regeerde slechts een paar maanden.
Sobekhotep IV. Cha-nefer-Re rond 1694-1685 v.Chr Chr. Talrijke monumenten uit alle delen van het land.
Sobekhotep V. Cha-hotep-Re rond 1685-1680 BC Chr. Alleen bevestigd door een paar scarabeeën in die tijd.
Jaib Wah-ib-Re rond 1680-1670 v.Chr Chr. Slechts enkele documenten gedocumenteerd destijds.
Aja I. (Eje I.) Meri-nefer-Re rond 1669-1659 v.Chr Chr. [9] Laatste heerser van de Tweede Tussenperiode, die zowel in het noorden als in het zuiden van het land is gedocumenteerd.
Sobekhotep VI. Meri-hotep-Re rond 1656-1654 v.Chr Chr. Slechts enkele monumenten getuigen destijds hiervan, maar hun opdracht is niet altijd duidelijk.
b Anic Meri-hotep-Re Misschien identiek aan Sobekhotep VI omdat hij dezelfde troonnaam draagt.
Sewadjtu Seanch-en-Re rond 1654-1651 v.Chr Chr. Alleen geattesteerd in de koninklijke papyrus van Turijn en misschien in de koninklijke tafel van Karnak.
Ined Meri-Sechem-Re Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus. Misschien identiek aan Neferhotep II.
Neferhotep II Meri-Sechem-Re rond 1651-1648 v.Chr Chr. Eigentijds blijkt uit twee standbeelden.
Hori Sewadj-ka-Rec rond 1647 voor Christus Chr. Zeker alleen gedocumenteerd in de Turijn Royal Papyrus.
Sobekhotep (VII.) Meri-kau-Re rond 1646-1644 v.Chr Chr. Hij is de laatste heerser van de 13e dynastie, wiens naam bewaard is gebleven in de koninklijke papyrus van Turijn. De volgorde van de volgende koningen is daarom erg onzeker.
c dedumose Djed-hotep-Re Exacte indeling onzeker. Misschien identiek aan Dedumose Djed-nefer-Re.
d dedumose Djed-nefer-Re Exacte indeling onzeker. Misschien identiek aan Dedumose Djed-hetep-Re.
en Ibi II. ... -maat-Re Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
f Hor II. … -Weefsel-Re Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
G Se-... -ka-Re Alleen geattesteerd in de Turijn Royal Papyrus.
h Senebmiu Sewah-en-Re na 1640 voor Christus Chr. Blijkt uit een paar eigentijdse documenten en een vermoedelijke vermelding in de Turijn Royal Papyrus.
I Secha-en-Re na 1640 voor Christus Chr. Getuige hiervan zijn enkele fragmenten uit de dodentempel van Mentuhoteps II en een vermoedelijke vermelding in de koninklijke papyrus van Turijn.
J Mer-cheper-Re Alleen bevestigd op een fragment van de Turijn Royal Papyrus en misschien door een scarabee.
k Mer-ka-Re Alleen geattesteerd op een fragment van de Turijn Royal Papyrus.
l Sesostris IV. Senefer-ib-Re Exacte indeling onduidelijk. Getuige destijds enkele monumenten.
m Mentuemsaf Djed-anch-Re Getuigd door een stele en verschillende scarabeeën.
n Neferhotep III. Sechem-Re-seanch-taui Exacte indeling onzeker, berichten over gevechten in zijn hoofdstad Thebe.
o Mentoehotep V. Meri-anch-Re Exacte indeling onzeker.
p Gebruikersmaand Exacte indeling onzeker.
q Sobekhotep VIII. Sechem-Re-seuser-taui Getest in de Karnak King List.
r Ini I. Meri-schepes-Re Alleen bevestigd door een standbeeld.
s Mentoehotep VI. Se-wedja-Re Getuige hiervan is een reliëffragment uit de dodentempel van Mentuhoteps II.
t senaaib Mannen-chau-Re Alleen bevestigd door een stele van Abydos.
u Sobekhotep IX. Maa-Re Zeker alleen bevestigd door scarabeeën.
v Upuautemsaf Sechem-Re-nefer-chau Alleen bevestigd door een stele en waarschijnlijk door een graffito.
w Aba Alleen geattesteerd in de stamboom van de Memphite-priester.
x Aqen Alleen geattesteerd in de stamboom van de Memphite-priester.
y Sebekai Zijn naam wordt alleen genoemd op een mes van Abydos. Hij is misschien identiek aan Amenemhet VII of een Sobekhotep.
z Chuiqer Alleen geattesteerd op een architraaf in Abydos.
aa Seanchptah Se-heka-en-Re
bb Ner-ka-Re Alleen geattesteerd op een fragment van een stele dat nu verloren is gegaan. Waarschijnlijk identiek aan een andere koning.
cc Si (?) - ka-Re
dd Pentini Sechem-Re-chui-taui Een koning uit Abydos, die waarschijnlijk zal worden geplaatst bij de overgang van de 13e naar de 17e dynastie. Hij werd eerder gelijkgesteld met een andere koning Sechem-Re-chui-taui, maar was waarschijnlijk een onafhankelijke heerser.
Senebkay Weser-ib-Re Misschien lokale heerser in Abydos, graf pas ontdekt in 2014
14e dynastie
Nehesy Aa-zie-Re Getest door enkele monumenten in de noordoostelijke delta.
Cha-tit-Re Koninklijke Papyrus Turijn: 8.2
Neb-fau-Re Koninklijke Papyrus Turijn: 8.3
Sehab-Re Koninklijke Papyrus Turijn: 8,4
Mer-djefa-Re Zeitgenössisch nur durch eine Stele bezeugt.
Alle weiteren Pharaonen der 14. Dynastie sind ausschließlich aus dem Turiner Königspapyrus bekannt. Siehe hierfür Liste der Könige der 14. Dynastie .
15. Dynastie ( Hyksos )
Schalik (Salitis) um 1630–1615 (1648–1633) v. Chr. Vielleicht identisch mit Scharek .
Beon um 1615–1602 (1633–1619) v. Chr. Vielleicht identisch mit Scheschi .
Apachnas um 1602–1594 (1619–1610) v. Chr. Vielleicht identisch mit Jaqobher .
Charjan Seuser-en-Re um 1594–1574 (1610–1590) v. Chr. Genaue Einordnung unsicher. Denkmäler Charjans wurden auch in Bagdad , Knossos und Boghazköi gefunden, wohin sie verschleppt oder verschenkt worden waren.
Apopi 1. Aa-qen-en-Re
2. Aa-user-Re
um 1574–1534 (1590–1549) v. Chr. Unter Apopi I. kommt es zum Aufstand der thebanischen 17. Dynastie gegen die Oberherrschaft der Hyksos. Unter seiner Herrschaft entstanden bedeutende Schriften wie die Papyri Ebers , Smith oder Rhind .
Chamudi (Chalmudi) um 1534–1522 (1549–1539) v. Chr. Chamudi muss die Hyksos-Hauptstadt Auaris dem thebanischen König Ahmose überlassen. Die Herrschaft der Hyksos endet damit.
16. Dynastie (lokale Kleinkönige)
a Anather (Anathaddi) Nur auf einem Skarabäus belegt; vermutlich ein Kleinfürst aus Südpalästina.
b Aperanat (Useranat) Nur auf einem Skarabäus belegt; vermutlich ein Kleinfürst aus Südpalästina.
c Semqen Nur auf einem Skarabäus belegter Kleinfürst.
d Sakarher
e Apopi II. Neb-chepesch-Re Evtl. identisch mit Apopi I.
f Scheschi Maa-ib-Re Auf Skarabäen von Palästina bis Kerma belegt; vielleicht identisch mit Beon.
g Jaqobher (Jaqabhaddu) Meri-user-Re Auf Skarabäen bis in den Sudan belegt; evtl. identisch mit Apachnas oder Beon.
h Jamu (Jaam) (Nub-user-Re) Nur auf Skarabäen bezeugter Herrscher im Delta.
i Jaqebmu (Jakabam) (Secha-en-Re) Nur durch Skarabäen bezeugt.
j Aamu (Cha-user-Re) Auf Skarabäen belegter Lokalfürst in Unterägypten.
k Pepi III. Senefer-anch-Re Nur auf Skarabäen belegt.
l Neb-maat-Re Durch Inschrift auf einer Axt belegt; evtl. mittelägyptischer Kleinkönig.
m Aa-hetep-Re Nur auf Skarabäen belegt.
n Aa-netjeri-Re Nur auf einem Skarabäus belegt.
o Mer-ib-Re Nur auf einem Skarabäus bezeugt.
p Nub-anch-Re Nur auf Skarabäen bezeugt.
q Nikare II. Nur auf Skarabäen bezeugt.
r …(?)-ka-Re Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, Name stark fragmentiert.
s …-ka-Re Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, Name stark fragmentiert.
t …-ka-Re Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, Name stark fragmentiert.
u Scharek Evtl. identisch mit Schalik.
v Wadjed Nur durch Skarabäen bezeugt.
w Qareh (Qur) Nur durch Skarabäen bezeugt.
x Schenes
y Inek Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, evtl. der 14. Dynastie zuzuordnen.
z A… Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, Name stark fragmentiert.
aa Ap… Nur im Turiner Königspapyrus bezeugt, Name stark fragmentiert.
17. Dynastie
Rahotep Sechem-Re-wah-chau um 1622–1619 v. Chr. Einordnung unsicher; vielleicht gehört er auch der 13. Dynastie an.
Sobekemsaf I. Sechem-Re-wadj-chau um 1619–1603 v. Chr. Er ist durch geringe Bautätigkeit und einige Felsinschriften bezeugt. Sein Grab wurde offenbar erst 1827 geöffnet und beraubt.
Djehuti Sechem-Re-semen-taui um 1602–1601 v. Chr. Durch einige Blöcke und einen Kanopenkasten bezeugt.
Mentuhotep VII. Seanch-en-Re um 1601 v. Chr. Sein Machtbereich reichte nicht mehr weit über Theben hinaus.
Nebirirau I. Sewadj-en-Re um 1601–1582 v. Chr. Ein früher vermuteter Nachfolger namens Nebereraw II. ist wohl zu streichen.
Semen-en-Re um 1582–1580 v. Chr. Nur im Turiner Königspapyrus und durch eine Axt bezeugt.
Bebanch Seuser-en-Re um 1580–1572 v. Chr. Wurde früher der 14. oder 16. Dynastie zugeordnet.
Sobekemsaf II. Sechem-Re-sched-taui um 1572–1570 v. Chr. Vermutlich ein Sohn von Sobekemsaf I.
Anjotef V. Sechem-Re-wep-maat um 1570–1560 v. Chr.
Anjotef VI. Sechem-Re-heru-Hor-maat um 1560 v. Chr. Er war ein Bruder Anjotefs VII. Sein Grab wurde um 1850 ausgeraubt.
Anjotef VII. Nub-cheper-Re Vielleicht ein Sohn von Sobekemsaf II.Vor allem durch sein Grab in Theben-West, sowie einige Denkmäler aus Karnak und Koptos bekannt.
Ahmose Senacht-en-Re um 1550 v. Chr. Er entstammte offenbar einer anderen Familie als seine Vorgänger.
Taaa Seqen-en-Re um 1545 (1554) v. Chr. Vermutlich ein Sohn seines Vorgängers Senachtenre. Er kämpfte gegen die Hyksos und fiel in einer Schlacht.
Kamose Wadj-cheper-Re um 1545–1539/30 (1554–1550) v. Chr. Er setzte den Kampf gegen die Hyksos fort und konnte seinen Machtbereich nach Norden ausdehnen.
Heqa-Ptah Nur auf einer Stele bezeugt, Einordnung unsicher.

Neues Reich

Pharao Thronname Regierungszeit Anmerkungen
18. Dynastie
Ahmose I. Neb-pechti-Re 1539–1514 (1550–1525) v. Chr. Ahmose gehört verwandtschaftlich noch zur 17. Dynastie. Er vertrieb die Hyksos endgültig aus Ägypten und stellte auch die Herrschaft über Nubien wieder her. Errichtete die letzte Königspyramide in Ägypten.
Amenophis I. Djeser-ka-Re 1514–1493 (1525–1504) v. Chr. Sohn von Ahmose. Er sorgte für eine innenpolitische Festigung des Staates und weitete die Eroberungen in Nubien aus. Er ließ zahlreiche Denkmäler errichten, die sich an denen des Mittleren Reiches orientieren.
Thutmosis I. Aa-cheper-ka-Re 1493–1482 (1504–1492) v. Chr. Thutmosis I. war mit seinen Vorgängern nicht verwandt, sondern kam durch die Heirat mit einer Prinzessin auf den Thron. Er führte Feldzüge gegen Nubien und Syrien.
Thutmosis II. Aa-cheper-en-Re 1482–1479 (1492–1479) v. Chr. Er war mit seiner Halbschwester Hatschepsut verheiratet und regierte nur kurz.
Hatschepsut Maat-ka-Re 1479–1458 (1479/73–1458/57) v. Chr. Königin Hatschepsut regierte zunächst für den noch unmündigen Thutmosis III., machte sich dann aber zur Alleinherrscherin. Auf Reliefs ihres Totentempels in Deir el-Bahari ist eine Expedition nach Punt bezeugt.
Thutmosis III. Men-cheper-Re 1458–1426 (1479–1425) v. Chr. Thutmosis III. kam erst nach dem Tod seiner Stiefmutter Hatschepsut an die Macht. Er unternahm zahlreiche Feldzüge nach Vorderasien. Unter ihm hatte Ägypten seine größte Ausdehnung.
Amenophis II. Aa-cheperu-Re 1426–1400 (1428–1397) v. Chr. Amenophis II. war ein Sohn von Thutmosis III. und etwa zwei Jahre lang dessen Mitregent. Er unternahm mehrere Feldzüge in den syrisch-palästinischen Raum.
Thutmosis IV. Men-cheperu-Re 1400–1390 (1397–1388) v. Chr. Er befreite die Große Sphinx von Gizeh vom Wüstensand und errichtete die berühmte Sphinxstele .
Amenophis III. Neb-maat-Re 1390–1353 (1388–1351/50) v. Chr. Amenophis III. pflegte diplomatische Beziehungen zu Mitanni und unternahm Feldzüge nach Nubien. Seine Bautätigkeit war gewaltig, von ihm stammt bspw. der Hauptteil des Luxor-Tempels und sein Totentempel in Theben-West, als dessen einzige Überreste heute nur noch die berühmten Memnonkolosse übrig sind.
Amenophis IV. (Echnaton) Nefer-cheperu-Re-wa-en-Re 1353–1336 (1351–1334) v. Chr. Echnaton gründete mit der Verehrung des Aton als einzigen Gott die erste bekannte monotheistische Religion der Weltgeschichte. In Amarna ließ er die neue Residenz „Achet-Aton“ (Horizont des Aton) errichten. Nach seinem Tod wurde die Erinnerung an ihn ausgelöscht .
Neferneferuaton Anchet-cheperu-Re (merit-wa-en-Re) 1336–1335 v. Chr. Einordnung als regierende Königin; Identifikation als Meritaton (nach Rolf Krauss ) oder Nofretete ist jedoch umstritten.
Semenchkare Anch-cheperu-Re 1335–1332 (1337–1333) v. Chr. Ein König, über den fast nichts bekannt ist. Vielleicht war er lediglich ein Mitregent Echnatons.
Tutanchamun Neb-cheperu-Re 1332–1323 (1333–1323) v. Chr. Tutanchamun erlangte vor allem durch sein Grab Berühmtheit. Er verlegte die Residenz von Amarna nach Memphis und restaurierte die alte Religion. Sein früher Tod ist bis heute Anlass zahlreicher Spekulationen.
Eje II. Cheper-cheperu-Re 1323–1319 v. Chr. Vielleicht Vater der Nofretete und somit Schwiegervater Echnatons; Wesir unter Tutanchamun.
Haremhab (Horemheb) Djeser-cheperu-Re-setep-en-Re 1319–1292 v. Chr. Haremhab war nicht-königlicher Herkunft und ist unter Tutanchamun als Oberbefehlshaber des Heeres bezeugt.
19. Dynastie
Ramses I. (Ramesse I.) Men-pechti-Re 1292–1290 v. Chr. Vermutlich General und Wesir unter Haremhab.
Sethos I. (Sethi I.) Men-maat-Re 1290–1279 (1290–1279/78) v. Chr. Sethos I. unternahm Feldzüge nach Syrien und gegen die Libyer. Seine Bautätigkeit war sehr umfangreich. In Abydos entstand dessen Totentempel mit der berühmtenKönigsliste .
Ramses II. User-maat-Re 1279–1213 v. Chr. Ramses II. war einer der bedeutendsten Pharaonen. Nach Konflikten mit den Hethitern wurde unter dessen Herrschaft der erste bekannte Friedensvertrag der Weltgeschichte verfasst. Seine Bautätigkeit war die umfangreichste aller Pharaonen. Der biblische Auszug aus Ägypten geschah vermutlich in dessen Regierungszeit.
Merenptah Ba-en-Re-meri-Amun 1213–1204 (1213–1203) v. Chr. Merenptah wehrte erfolgreich Angriffe der Libyer und Seevölker ab. Ein Volk namens Israel wurde unter seiner Herrschaft erstmals erwähnt.
Sethos II. User-chepru-Re-setep-en-Re 1204–1198 (1200/1199–1194/93) v. Chr. (?) Dessen Regierungszeit entstammen einige wichtige Papyri.
Amenmesse Men-mi-Re-setep-en-Re 1203–1200 (1203–1200/1199) v. Chr. (?) Die genaue Einordnung dieses Pharaos ist unklar. Vielleicht war er ein Gegenkönig während der Regentschaft Sethos' II.
Siptah 1. Secha-en-Re-meri-Amun
2. Ach-en-Re-setep-en-Re
1198–1193 (1194/93–1186/85) v. Chr. 1. Thronname: 1. bis 2. Regierungsjahr
2. Thronname: 2. bis 6. Regierungsjahr
Tausret Sat-Re-meri-Amun 1193–1190 (1194/93–1186/85) v. Chr. Tausret war die Gemahlin von Sethos II., die bereits für den noch unmündigen Stiefsohn Siptah regierte und nach dessen frühem Tod die Alleinherrschaft übernahm.
20. Dynastie
Sethnacht User-chau-Re-setep-en-Re-meri-Amun 1190–1187 (1186/85–1183/82) v. Chr. Er hatte wahrscheinlich schon gegen die Regentschaft Tausrets opponiert und gelangte nach deren Tod kurzzeitig auf den Thron.
Ramses III. User-maat-Re-meri-Amun 1187–1156 (1183/82–1152/51) v. Chr. Ramses III. führte Krieg gegen die Libyer und Seevölker. Er fiel der Verschwörung einiger Mitglieder seines Hofstaates zum Opfer.
Ramses IV. User-maat-Re-setep-en-Amun
Heqa-maat-Re-setep-en-Amun
1156–1150 (1152/51–1145/44) v. Chr. Zweiter Thronname ab 2. Regierungsjahr.
Er konnte sich gegen die Verschwörer, die den Vater ermordet hatten, durchsetzen. Der Prozess gegen diese ist in mehreren Papyri überliefert.
Ramses V. User-maat-Re-secheper-en-Re 1150–1145 (1145/44–1142/40) v. Chr. Aus dessen Regierungszeit sind einige bedeutende Papyri, insbesondere zur Rechtsgeschichte , überliefert.
Ramses VI. Neb-maat-Re-meri-Amun 1145–1137 (1142/40–1134/32) v. Chr. In dessen erstem Regierungsjahr fielen vermutlich Libyer in Ägypten ein.
Ramses VII. User-maat-Re-setep-en-Re 1137–1129 (1134/32–1126/23) v. Chr. Dokumente aus Deir el-Medine bezeugen eine wirtschaftliche Krise während dessen Regierungszeit.
Ramses VIII. User-maat-Re-ach-en-Amun 1128 (1126/23–1125/21) v. Chr. Er ist nur aus Medinet Habu und durch einige Kleinobjekte bezeugt.
Ramses IX. Nefer-ka-Re-setep-en-Re 1127–1109 (1125/21–1107/03) v. Chr. Unter dessen Herrschaft hielt die Wirtschaftskrise an; es kam zu Plünderungen von Nekropolen .
Ramses X. Cheper-maat-Re-setep-en-Re 1109–1105 (1107/03–1103/1099) v. Chr. Sohn oder Schwiegersohn Ramses' IX.
Ramses XI. Men-maat-Re-setep-en-Ptah 1105–1076/70? (1103/1099–1070/69) v. Chr. Die anhaltende Wirtschaftskrise mündete unter dessen Herrschaft in einen Bürgerkrieg.

Dritte Zwischenzeit

Pharao Thronname Regierungszeit Anmerkungen
21. Dynastie
Smendes I. Hedj-cheper-Re 1069–1043 v. Chr. im Norden 1080–1069? v. Chr.
Amenemnesut Nefer-ka-Re 1043–1039 v. Chr. Zeitgenössisch nur im Grab seines Nachfolgers Psusennes I. bezeugt.
Psusennes I. Aa-cheper-Re 1039–991 v. Chr. Vor allem durch sein unberaubtes Grab in Tanis bekannt.
Amenemope User-maat-Re 993–984 v. Chr. In seinem Grab wurden wertvolle Beigaben gefunden.
Osochor Aa-cheper-Re 984–978 v. Chr. Er wird auch „Osorkon der Ältere“ genannt und war wahrscheinlich libyscher Herkunft.
Siamun Netjeri-cheper-Re 978–959 v. Chr. Trug als erster Herrscher den Königstitel „Pharao“.
Psusennes II. Tit-cheperu-Re 959–945 v. Chr. Über ihn ist fast nichts bekannt. Vielleicht ist er mit dem Hohepriester Psusennes III. identisch.
Hohepriester der ausgehenden 20. und 21. Dynastie
Pianch 1087–1075 v. Chr. Ein General der ausgehenden 20. Dynastie.
Herihor 1076–1066 v. Chr. Oberbefehlshaber des Heeres, Vizekönig von Kusch und Wesir während des Überganges von der 20. zur 21. Dynastie.
Pinudjem I. Cheper-chau-Re 1070–1055 v. Chr. König 1070/54–1032 v. Chr.
Masaharta 1054–1046 v. Chr. Sohn Pinudjems I.
Djedchonsiuefanch 1046–1045 v. Chr. Sohn Pinudjems I.
Mencheperre Hem-netjer-tepi-en-Amun 1045–992 v. Chr. Sohn Pinudjems I.
Smendes II. 992–990 v. Chr. Enkel Psusennes' I.
Pinudjem II. 990–969 v. Chr. Bruder von Smendes II.
Psusennes III. 969–945 v. Chr. Vielleicht identisch mit Psusennes II.
22. Dynastie [10]
Scheschonq I. Hedj-cheper-Re um 946–924 v. Chr. Unternahm einen Feldzug nach Palästina und plünderte den Tempel von Jerusalem .
Osorkon I. Sechem-cheper-Re um 925–890 v. Chr. Von ihm sind reiche Schenkungen an die ägyptischen Tempel und Handelsbeziehungen nach Syrien bezeugt.
Takelot I. Hedj-cheper-Re um 890–877 v. Chr. Zeitgenössisch nicht eindeutig belegt.
Scheschonq II. Heka-cheper-Re um 924 v. Chr Hohepriester des Amun in Theben und später Mitregent seines Vaters Osorkons I. [11]
Osorkon II. User-maat-Re 880 / 879–852 / 851 v. Chr. Er unterstützte die Staaten Syrien-Palästinas im Kampf gegen Assyrien. Mitregent von Takelot I. ab etwa 886/885 v. Chr.
Harsiese I. Hedj-cheper-Re-setep-en-Amun 870–860 v. Chr. Hohepriester des Amun in Theben und Gegenkönig
Oberägyptische Linie der 22. Dynastie
Takelot II. [12] Hedj-cheper-Re 852 / 851–831 / 830 v. Chr. Er setzte seinen Sohn Osorkon als Hohepriester in Theben ein, was zur Konfrontation mit Harsiese II. führte. Takelot II. kam im 23. Regierungsjahr von Osorkon II. um 856/855 v. Chr. als Mitregent an die Macht.
Auput I. 831 / 830–? v. Chr. Ein unbedeutender Kleinkönig in Theben.
Osorkon III. User-maat-Re 790–762 v. Chr. Zu seiner Regierungszeit ereignete sich eine außergewöhnlich hohe Nilflut.
Takelot III. User-maat-Re 762–754 v. Chr. Ursprünglich Hohepriester des Amun in Theben.
a Ini 754–749 v. Chr. nur durch ein Graffito im Month-Tempel von Karnak bezeugt. Nach DA Aston wäre er der Nachfolger Rudjamuns in der Thebanischen 23. Dynastie.
b Pajeftjauemauibastet 749–727 v. Chr. Lokalkönig von Herakleopolis; wird von Aston zur Thebanischen 23. Dynastie gerechnet.
Scheschonq VI. 727–715 v. Chr. Existenz unsicher.
Unterägyptische Linie der 22. Dynastie
Scheschonq III. User-maat-Re 863–825 / 813 v. Chr. Durch einige Bauprojekte im Delta bezeugt.
Scheschonq IIIa. evtl. 825–813 v. Chr. Existenz unsicher.
Pami User-maat-Re 813–804 v. Chr Am Ende seiner Regierungszeit kam es offenbar zu einer Hungersnot.
Scheschonq V. Aa-cheper-Re / Aa-cheperu (-Re) 804–767 v. Chr. Aus seinen späteren Regierungsjahren sind größere Baumaßnahmen in Tanis bezeugt.
Petubastis II. 767–732 / 730 v. Chr.
Osorkon IV. Aa-cheper-Re-setep-en-Amun 732 / 730–715 / 713 v. Chr. Er unterwarf sich dem Kuschiten Pije.
23. Dynastie
Petubastis I. User-maat-Re-setep-en-Amun 856 / 855–831 / 830 v. Chr. Gegner von Takelot II. , Scheschonq III. und Osorkon, Sohn des Takelot II.
Scheschonq IV. User-maat-Re 831 / 830–825 / 824 v. Chr. Existenz unsicher.
Rudjamun User-maat-Re 759–754 v. Chr. Durch geringe Bautätigkeit in Karnak und Medinet Habu bezeugt.
Iupet II. 753–730 v. Chr Iupet II. war ein Gegner des Pije, dem er sich aber schließlich unterwarf.
24. Dynastie
Tefnachte Schepses-Re 727–720 v. Chr. Ursprünglich Lokalkönig von Sais, dann Gründer der 24. Dynastie.
Bakenrenef (Bokchoris) Wah-ka-Re 720–716 v. Chr. Zeitgenössisch nur durch einige Stelen und Skarabäen bezeugt.
25. Dynastie ( Kuschiten )
Alara 780–760 v. Chr. Zeitgenössisch nicht belegt, regierte wohl noch nicht in Ägypten selbst. Vielleicht identisch mit Aryamani .
Kaschta Maa-Re 760–746 v. Chr. Eroberte Unternubien und Ägypten bis Assuan .
Pije User-maat-Re / Senefer-Re 746–716 v. Chr. Setzte die Feldzüge seiner Vorgänger fort und eroberte Ägypten vollständig.
Schebitko (Schabataka) Djed-kau-Re / Djed-ka-Re 716–707/706 v. Chr. Verlor in Palästina eine Schlacht gegen die Assyrer . Die ältere Forschung sah ihn als Nachfolger von Schabaka.
Schabaka Nefer-ka-Re 707/706–691 v. Chr. Erster Kuschitenkönig, der in Ägypten residierte.
Taharqa Chui-nefertem-Re 691–664 v. Chr. Seine Regierungszeit war geprägt vom Kampf gegen die Assyrer, welche 667/66 Nordägypten bis nach Theben einnahmen.
Tanotamun Ba-ka-Re 664–657 v. Chr. Kurzzeitige Rückeroberung Nordägyptens.
Hohepriester des Amun
Iupet 944–924 v. Chr. Sohn Scheschonqs I.
Scheschonq II. Maa-cheper-Re-setep-en-Re 924–894 v. Chr. In späteren Jahren ein König der 22. Dynastie.
Iuwelot 894–884 v. Chr. Sohn Osorkons I.
Smendes III. 884 – 874 v. Chr. Sohn Osorkons I.
Harsiese I. Hedj-cheper-Re-setep-en-Amun 874–860 v. Chr. Sohn Scheschonqs II.
…diu… 860–855 v. Chr. Sohn Harsieses I.; Name nur fragmentarisch erhalten.
Namilt (II.) 855–840 oder 855–845 v. Chr. Sohn Osorkons II.
Takelot 845–840 v. Chr. Sohn Namilts (II.), vielleicht identisch mit dem Takelot, der auf Harsiese II. folgte.
Osorkon (Prinz) 840–785 v. Chr. Vielleicht identisch mit Osorkon III.
Harsiese II. 835–800 v. Chr. Vielleicht ein Enkel von Harsiese I.
Takelot 800–775 v. Chr. Sohn Namilts (II.), vielleicht identisch mit dessen Nachfolger, andernfalls ein jüngerer Sohn gleichen Namens.
unklar 775–765 v. Chr.
Takelot III. 765–754 v. Chr. Später ein König der 23. Dynastie.
Zwischen 754 und 704 v. Chr. gab es entweder zwei unbekannte Hohepriester oder das Amt war vakant .
Haremachet 704–660 v. Chr. Sohn des Schabaka.
Harchebi 660–644 v. Chr. Sohn Haremachets.
Zwischen 644 und 595 v. Chr. gab es entweder zwei unbekannte Hohepriester oder das Amt war vakant.
Anchnesneferibre Hekat-neferu-Mut 595–560 v. Chr. Gottesgemahlin des Amun.
Nitokris II. 560–550 v. Chr. Tochter Amasis'
Gottesgemahlinnen
Karomama-Meritmut I. 870–840 v. Chr. Vielleicht Tochter Harsieses I.
Taschacheper um 770 v. Chr.?
Schepenupet I. Chenem (-et) -ibimen 754–714 v. Chr. Tochter Osorkons III.
Amenirdis I. Chat-neferu-Mut 740–700 v. Chr. Tochter des Kaschta.
Schepenupet II. Henut-neferu-Mut 710–650 v. Chr. Tochter des Pije.
Amenirdis II. 670–640 v. Chr. Tochter des Taharqa.
Nitokris I. Neb(-et)-neferu-Mut 656–595 v. Chr. Tochter des Psammetich I.
Anchnesneferibre Hekat-neferu-Mut 595–525 v. Chr. 595–560 v. Chr. gleichzeitig Hohepriesterin des Amun.
Lokalkönigtümer
siehe Lokalkönigtümer der Dritten Zwischenzeit
Assyrerherrschaft
Asarhaddon 681–669 (in Ägypten ab 671) v. Chr. Die anti-assyrische Politik der kuschitischen 25. Dynastie veranlasste ihn zum Angriff auf Ägypten. Es gelang ihm, das Delta zu erobern.
Assurbanipal 669–627 (in Ägypten bis 664) v. Chr. Nach dem Tod Asarhaddons nahm Assurbanipal die Eroberungszüge in Ägypten wieder auf und vertrieb die Kuschiten endgültig.

Spätzeit

Pharao Thronname Regierungszeit Anmerkungen
26. Dynastie (Saïtenzeit)
Psammetich I. Wah-ib-Re 664–610 v. Chr. Verlegte die Hauptstadt von Memphis nach Saïs . Unterstützte Assur gegen die Meder und Skythen .
Necho II. Wehem-ib-Re 610–595 v. Chr. Baute erstmals in der ägyptischen Geschichte eine Seestreitmacht auf. Ließ einen Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Meer anlegen.
Psammetich II. Nefer-ib-Re 595–589 v. Chr. Führte einen Krieg gegen Nubien und zerstörte die Monumente der Kuschitenkönige und seines Vaters.
Apries Haa-ib-Re 589–570 v. Chr. Nach militärischen Misserfolgen in Palästina und Libyen Aufstand unter Amasis .
Amasis Chnum-ib-Re 570–526 v. Chr. Führte Ägypten zu einer neuen kulturellen und wirtschaftlichen Blüte.
Psammetich III. Anch-ka-en-Re 526–525 v. Chr. Regierte nur ca. 6 Monate. Wurde von Kambyses II. bei Pelusion besiegt.
27. Dynastie (1. Perserherrschaft )
Kambyses II. Mestiu-Re 525–522 v. Chr. Sohn von Kyros II. Eroberte Ägypten und gliederte es dem Persischen Reich ein.
Petubastis IV. Seheribre Seher-ib-Re / Seheru-ib-Re Gegenkönig zu Beginn der 27. Dynastie, genaue Einordnung unsicher.
Dareios I. 1. Setut-Re
2. Meri-imen-Re
521–486 v. Chr. Neben Kyros dem Großen berühmtester Perserkönig. Förderer der Künste und geschickter Reformer.
Psammetich IV. um 486 v. Chr. laut einiger demotischen Urkunden aus Diospolis Parva
Xerxes I. 486–466 v. Chr. Scheiterte an der Eroberung Griechenlands.
Artaxerxes I. 465–424 v. Chr. Besiegte in der Schlacht bei Papremis ein vereintes Heer aus Ägyptern, Libyern und Griechen.
Inaros II. Gegenkönig libyscher Herkunft.
Xerxes II. 424–423 v. Chr. Wurde im Schlaf von Sogdianos ermordet.
Sogdianos 423 v. Chr. Wurde von Dareios II. gefangenen genommen und hingerichtet.
Dareios II. 423–404 v. Chr. Unter ihm erlangte Ägypten mit griechischer Unterstützung die Unabhängigkeit.
Artaxerxes II. 404–402 v. Chr. [13] Er wurde noch bis 402 v. Chr. im Süden Ägyptens als Pharao anerkannt.
28. Dynastie
Amyrtaios (Psammetich V.) 404–399 v. Chr. Einziger Pharao der 28. Dynastie. Wurde zunächst nur in Unterägypten anerkannt, 400 v. Chr. dann in Oberägypten.
29. Dynastie
Nepherites I. Ba-en-Re 399–393 v. Chr. Unterstützte Sparta im Krieg gegen Persien .
Muthis 393–392 v. Chr. ? Nach Manetho als Muthis sowie nach demotischer Chronik Sohn von Nepherites I.
Hakor Chenem-maat-Re 393–380 v. Chr. ? Betrieb eine antipersische Politik.
Psammuthis User-Re 393–392 v. Chr. ? Gegenkönig.
Nepherites II. 380 v. Chr. Regierte nur 4 Monate.
30. Dynastie
Nektanebos I. Cheper-ka-Re 379–360 v. Chr. Er setzte Nepherites II. als Herrscher ab. 373 v. Chr. gelang ihm die Abwehr eines persischen Invasionsversuchs.
Djedhor Iri-maat-en-Re 360–359 v. Chr. Er eroberte mit Hilfe griechischer Söldner Palästina und Syrien zurück.
Nektanebos II. Senedjem-ib-Re 359–341 v. Chr. Nektanebos II. unterstützte Aufstände gegen die Perser, welche dennoch ab Winter 342/341 Ägypten schrittweise erobern.
31. Dynastie (2. Perserherrschaft )
Artaxerxes III. 341–338 v. Chr. Ihm gelang es, Ägypten für kurze Zeit wieder in das persische Reich einzugliedern. Er ließ Münzen prägen, auf denen er sich als Pharao bezeichnete. Artaxerxes wurde durch seinen Heerführer Bagoas vergiftet.
Arses 338–336 v. Chr. Arses wurde nach dem Giftmord an seinem Vater von Bagoas als neuer Großkönig eingesetzt, später aber ebenfalls vergiftet.
Chabbasch Senen-Tenen 338–336 v. Chr. Gegenkönig. Seine Herrschaft wird manchmal als „32. Dynastie“ bezeichnet.
Dareios III. 336–332 v. Chr. Sein Satrap Mazakes übergab 332 v. Chr. Ägypten kampflos Alexander dem Großen, welcher Dareios ein Jahr später endgültig besiegte.

Griechisch-römische Zeit

Pharao Thronname Regierungszeit Anmerkungen
Argeaden
Alexander III. der Große Meri-Amun-setep-en-Re 332–323 v. Chr. Eroberte auf seinem Zug Ägypten und gründete Alexandria .
Philipp III. Arrhidaios Meri-Amun-setep-en-Re 323–317 v. Chr. Halbbruder Alexanders. Galt als schwachsinnig. Von Olympias ermordet.
Alexander IV. Aigos Haa-ib-Re-setep-en-Amun 317–310 v. Chr. Sohn Alexanders . Von Kassandros ermordet.
Interregnum von 310 bis 306 v. Chr.
Ptolemäer
Ptolemaios I. Soter Meri-Amun-setep-en-Re 323–306 v. Chr. (Satrap von Ägypten)
306–283 v. Chr. (König) [14]
Einer der Generäle Alexanders des Großen und Diadoche . Begründer der Ptolemäischen Dynastie. Erbauer der Bibliothek von Alexandria .
Magas 300–ca. 250 v. Chr. Unabhängiger König von Kyrene . Führte Kyrene zur kulturellen Blüte.
Ptolemaios II. Philadelphos User-ka-en-Re-meri-Amun 285–283 v. Chr. (Mitregent)
283–246 v. Chr. (Alleinherrscher)
Behauptete Ägyptens Stellung im ersten und zweiten Syrischen Krieg. Erbauer des Leuchtturms von Alexandria
Demetrios der Schöne 250–249/248 v. Chr. Nachfolger des Magas . Wurde nach einer Affäre mit Apame (Witwe des Magas) von der kyrenischen Bevölkerung ermordet.
Ptolemaios III. Euergetes Iua-en-netjerui-senui-sechem-anch-Re-setep-Amun 248–246 v. Chr. (König von Kyrene)
246–222 v. Chr. (Alleinherrscher)
Nach dem Dritten Syrischen Krieg größte Ausdehnung des Ptolemäerreichs.
Ptolemaios IV. Philopator Iua-en-netjerui-men-chui-setep-Ptah-user-ka-Re 222–205 v. Chr. Siegte in der Schlacht bei Raphia über Antiochos III.
Horwennofer 206–200 v. Chr. Gegenkönig in Oberägypten; regierte in Theben; von der Amunpriesterschaft anerkannt.
Ptolemaios V. Epiphanes Iua-en-netjerui-meruj-it-setep-Ptah-user-ka-Re 205–180 v. Chr. Die ptolemäischen Besitzungen in Europa, Kleinasien und Syrien gingen verloren. Von den eigenen Höflingen vergiftet.
Anchwennefer 200–186 v. Chr. Nachfolger (möglicherweise sogar der Sohn) [15] des Hor-wennofer . Nach der Niederlage gegen Komanos gefangengenommen und hingerichtet.
Ptolemaios VI. Philometor Iua-en-netjerui-perui-setep-en-Ptah-chepri-iri-maat-en-Amun-Re 180–164 v. Chr. [16]
163–145 v. Chr.
Begann mit dem Bau der Tempelanlagen von Philae . Fiel in der Schlacht am Oinoparas .
Antiochos IV. Epiphanes 168 v. Chr. Seleukidischer König . Am Tag von Eleusis von den Römern zum Abzug gezwungen.
Ptolemaios Eupator 152 v. Chr. (Mitregent) Ältester Sohn des Ptolemaios VI. Starb im Sommer 152 v. Chr.
Ptolemaios VII. Neos Philopator 145 v. Chr. Sohn von Ptolemaios VI. Von seinem Onkel Ptolemaios VIII. ermordet.
Ptolemaios VIII. Euergetes II. 170–164 v. Chr. (Mitregent)
164/163 v. Chr. (Alleinherrscher)
163–145 v. Chr. (König von Kyrene)
145–131 v. Chr. (Alleinherrscher)
128–116 v. Chr. (Alleinherrscher)
Vertrieb Juden und Intellektuelle aus Alexandria. Führte einen Bürgerkrieg (132–124 v. Chr.) gegen Kleopatra II. Ließ seinen Sohn Ptolemaios Memphites ermorden.
Kleopatra II. 170–164 v. Chr. (Mitregentin)
131–128 v. Chr. [17]
116/115 v. Chr. [18]
Heiratete ihre beiden Brüder Ptolemaios VI. und Ptolemaios VIII. Nachdem letzterer ihre Tochter zur Frau genommen hatte, kam es zum Bürgerkrieg.
Harsiese 131–130 v. Chr. Gegenkönig in Theben . Letzter Altägypter, der den Pharaonentitel trug.
Ptolemaios IX. Sotêr II. 116–107 v. Chr.
106–88 v. Chr. (König von Zypern)
88–81 v. Chr.
Von Kleopatra III. nach Zypern vertrieben. Führte gegen Alexander Iannaios Krieg.
Kleopatra III. 116–107 v. Chr. (Mitregentin)
107–101 v. Chr.
Griff in den seleukidischen Familienstreit ein. Von ihrem Sohn Ptolemaios X. ermordet.
Ptolemaios X. Alexander I. 110–107 v. Chr. (König von Zypern)
107–101 v. Chr. (Mitregent)
101–88 v. Chr. (Alleinherrscher)
Von Ptolemaios IX. vertrieben. Kam beim Versuch Zypern zu erobern um.
Ptolemaios Apion 100–96 v. Chr. [19] König von Kyrene . Auch als Ptolemaios IX . bezeichnet. [20] Vererbt sein Reich den Römern .
Berenike III. 81–80 v. Chr. Tochter des Ptolemaios IX. Von Ptolemaios XI. ermordet.
Ptolemaios XI. Alexander II. 80 v. Chr. Sohn des Ptolemaios X. Regierte nur wenige Tage. Von einer aufgebrachten Menge erschlagen.
Ptolemaios XII. Neos Dionysos Iua-en-pa-netjer-nehem-setep-en-Ptah-iri-maat 80–58 v. Chr.
55–51 v. Chr.
Unehelicher Sohn von Ptolemaios IX. Vom römischen Senat als amicus et socius populi Romani anerkannt.
Ptolemaios von Zypern 80–58 v. Chr. Unter ihm und seinem Bruder Ptolemaios XII. kam es zur Teilung des Reiches. Beging Selbstmord nach der Eroberung Zyperns durch die Römer.
Berenike IV. 58–55 v. Chr. Halbschwester Kleopatras . Entthronte ihren Vater Ptolemaios XII. Von diesem später ermordet.
Kleopatra VI. 58/57 v. Chr. (Mitregentin) Regierte kurz mit Berenike IV. 58/57 v. Chr.
Archelaos 56/55 v. Chr. (Mitregent) Gemahl von Berenike IV. Fiel in der Schlacht gegen Aulus Gabinius .
Kleopatra VII. 52/51 v. Chr. (Mitregentin)
51–30 v. Chr.
Geliebte Caesars und Antonius '. Freitod nach der Einnahme Alexandrias durch Augustus .
Ptolemaios XIII. 50–47 v. Chr. (Mitregent) Bruder der Kleopatra VII. Ertrank auf der Flucht im Nil.
Arsinoe IV. 48/47 v. Chr. Gegenkönigin. Schwester der Kleopatra VII. Von Caesar nach dem Alexandrinischen Krieg gefangengenommen.
Ptolemaios XIV. 48/47 v. Chr. (König von Zypern)
47–44 v. Chr. (Mitregent)
Bruder der Kleopatra VII. Von dieser ermordet.
Ptolemaios XV. Kaisarion Iua-pa-netjer-neti-nehem-setep-en-Ptah-iri-maat-Re-sechem-(anch)-Amun 44–30 v. Chr. (Mitregent) Sohn von Caesar . Mit 3 Jahren zum Mitregenten seiner Mutter Kleopatra VII. ernannt. Auf Befehl des Augustus ermordet.
Römische Kaiser
Diese Tabelle enthält nur die Kaiser, die auch in Ägypten hieroglyphisch bezeugt sind. Für eine vollständige Übersicht siehe Liste der römischen Kaiser der Antike .
Augustus 1. Heka-hekau-setep-en-Ptah
2. Autokrator [21]
27 v. Chr.–14 n. Chr. Nahm 30 v. Chr. Alexandria ein, machte Ägypten zu einer römischen Provinz .
Tiberius 14–37 n. Chr. Ließ 19 n. Chr. den Isis-Kult in Rom verfolgen.
Caligula Autokrator Heka-hekau-meri-Ptah-aset 37–41 n. Chr. Übernahm den Isis-Kult in die römische Staatsreligion; Judenverfolgung um 38 n. Chr.; Hinrichtung von Ptolemaios von Mauretanien um 40 n. Chr.
Claudius 1. Autokrator Heka-hekau-meri-aset-Ptah
2. Kaisaros Germanikos
3. Kaisaros Sebastos
41–54 n. Chr. Ließ mit dem Pronaos des Chnum -Tempels von Esna den letzten ägyptischen Tempel-Neubau beginnen.
Nero 1. Heka-hekau-setep-en-Ptah-meri-aset
2. Kaisaros Germanikos
54–68 n. Chr. Expedition zur Unterwerfung des Reichs von Meroe .
Galba 68–69 n. Chr. Im Isistempel von Deir esch-Schelwit in Theben-West bezeugt.
Otho 69 n. Chr. Im Isistempel von Deir esch-Schelwit in Theben-West bezeugt.
Vespasian 69–79 n. Chr. Veranlasste die Schließung des Jahwe -Tempels in Tell el-Jahudija .
Titus 1. Titos
2. Autokrator Titos Kaisaros
79–81 n Chr. In mehreren ägyptischen Tempeln bezeugt.
Domitian Her-sa-aset-meri-netjeru-neb(u) 81–96 n. Chr. Setzte sich sehr für den Isis-Kult ein.
Nerva 96–98 n. Chr. Nerva ist in Assuan , Esna und Diospolis Parva bezeugt.
Trajan 1. Autokrator Kaisaros Nerouas
2. Germanikos Dakikos
98–117 n. Chr. Aufstand der Juden ua in Ägypten und Kyrene um 115/116; rege Bautätigkeit in Ägypten.
Hadrian 117–138 n. Chr. Gründung von Antinoopolis ; Villa Adriana teilweise im ägyptischen Stil.
Antoninus Pius Autokrator Kaisaros Titos Ailios Adrianos 138–161 n. Chr. Bauernaufstand in Ägypten 152/53 n. Chr.
Marc Aurel 161–180 n. Chr. Aufstand des Avidius Cassius in Ägypten und Syrien.
Lucius Verus 161–169 n. Chr. (Mitregent) Lucius Verus ist in Qaw el-Kebir und in Philae bezeugt.
Commodus 180–192 n. Chr. Bei Prozessionen trat er als Offiziant des ägyptischen Kultes auf.
Pertinax 193 n. Chr. Regierte 3 Monate; hieroglyphisch in Dachla belegt.
Septimius Severus 193–211 n. Chr. Wiedereinrichtung von Stadträten in Alexandria und anderen ägyptischen Städten.
Caracalla 211–217 n. Chr. Ließ erstmals das Bild des Serapis auf Münzen prägen; ein Aufstand in Alexandria wurde blutig niedergeschlagen.
Geta 211 n. Chr. Bruder des Caracalla, auf dessen Geheiß ermordet.
Macrinus 217–218 n. Chr. Auf der Flucht vor Elagabal ermordet.
Diadumenianus 218 n. Chr. (Mitregent) Sohn des Macrinus; auf der Flucht vor Elagabal in Zeugma ermordet.
Severus Alexander 222–235 n. Chr. Letzter Kaiser der Severer . Im Pronaos von Esna bezeugt.
Philippus Arabs 244–249 n. Chr. Wurde im Kampf gegen Decius getötet.
Decius 249–251 n. Chr. Im Chnumtempel von Esna bezeugt.
Valerian 253–260 n. Chr. Nur auf einer Stele bezeugt.
Aurelian 270–275 n. Chr. Nur auf einer Stele für einen Buchisstier bezeugt.
Zenobia 270–272 n. Chr. Nach ihrer Eroberung Ägyptens erklärte sie sich selbst zur Königin von Ägypten. [22] Sie beanspruchte ebenfalls von Kleopatra VII. abzustammen.
Probus 276–282 n. Chr. Schlug die in Ägypten einfallenden Blemmyer zurück.
Diokletian 284–305 n. Chr. Ließ das Christentum verfolgen.
Maximian 285–310 n. Chr. Nur auf einer Stele bezeugt.
Galerius 293–311 n. Chr. Niederschlagung des Aufstandes in Busiris und Koptos (294 n. Chr.); Gegenkaiser: Domitius Domitianus und Aurelius Achilleus (297 n. Chr.)
Maximinus Daia 305–313 n. Chr. Letzter hieroglyphisch belegter Kaiser.

Siehe auch

Literatur

Allgemeine Darstellungen
 • Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Egyptian Pharaohs. Band I: Predynastic to the Twentieth Dynasty (3300-1069 BC). Bannerstone Press, Oakville/CT 2008, ISBN 978-0-9774094-4-0 .
 • Jürgen von Beckerath : Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (= Münchner Ägyptologische Studien . Band 46). von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-2310-7 .
 • Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen (= Münchner Ägyptologische Studien. Band 49). 2. Auflage, von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2591-6
 • Peter A. Clayton: Die Pharaonen. Econ, Düsseldorf 1995, ISBN 3-430-11867-0 .
 • Martin von Falck, Susanne Martinssen-von Falck: Die großen Pharaonen. Von der Frühzeit bis zum Mittleren Reich. Marix, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-7374-0976-6 .
 • Susanne Martinssen-von Falck: Die großen Pharaonen. Vom Neuen Reich bis zur Spätzeit. Marix, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-7374-1057-1 .
 • Erik Hornung , Rolf Krauss , David A. Warburton (Hrsg.): Ancient Egyptian Chronology (= Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East. Band 83). Brill, Leiden/ Boston 2006, ISBN 978-90-04-11385-5 .
 • Thomas Schneider : Lexikon der Pharaonen. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1997, ISBN 3-7608-1102-7
Prädynastische Zeit
 • Francies Amadeus Karl Breyer: Die Schriftzeugnisse des Prädynastischen Königsgrabes Uj in Umm el-Qaab, Versuch einer Neuinterpretation. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 88, 2002, S. 53–65 (der Autor äußert sich skeptisch zu den Königsnamenslesungen von Dreyer).
 • Günter Dreyer : Umm el-qaab I. Das prädynastische Königsgrab Uj und seine frühen Schriftzeugnisse. von Zabern, Mainz 1998, ISBN 3-8053-2486-3 .
 • Wolfgang Helck : Untersuchungen zur Thinitenzeit (= Ägyptologische Abhandlungen. (ÄA) Band 45). Harrassowitz, Wiesbaden 1987, ISBN 3-447-02677-4 , ( eingeschränkte Onlineversion ).
Altes Reich
 • Peter Der Manuelian , Thomas Schneider (Hrsg.): Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom. Perspectives on the Pyramid Age (= Harvard Egyptological Studies. Band 1). Brill, Leiden/Boston 2015, ISBN 978-90-04-30188-7 .
 • Günter Dreyer: Der erste König der 3. Dynastie. In: Heike Guksch, Daniel Polz (Hrsg.): Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens. Rainer Stadelmann gewidmet. von Zabern, Mainz 1998, ISBN 3-8053-2526-6 , S. 31–34.
 • Rolf Krauss : Chronologie und Pyramidenbau in der 4. Dynastie. In: Orientalia. Nr. 66, Rom 1997, ISSN 0030-5367 , S. 1–14.
Erste Zwischenzeit
Mittleres Reich
 • Rolf Krauss: Probleme des altägyptischen Kalenders und der Chronologie des Mittleren und Neuen Reiches in Ägypten. Dissertation, Freie Universität, Berlin 1981.
 • Ulrich Luft: Die chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von Illahun. In: Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Band 598, Wien 1992, ISBN 3-7001-1988-7 .
Zweite Zwischenzeit
 • Jürgen von Beckerath: Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit. Augustin, Glücksstadt 1964.
 • KSB Ryholt : The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 BC Museum Tusculanum Press, Kopenhagen 1997, ISBN 87-7289-421-0 (in vielem umstrittenes Werk zur Periode, es beinhaltet aber ausführliche Listen aller bekannten Herrscher).
Neues Reich
Dritte Zwischenzeit
 • Farouk Gomaà: Die libyschen Fürstentümer des Deltas vom Tod Osorkons II. bis zur Wiedervereinigung Ägyptens durch Psametik I. (= Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Beihefte, Band 6). Reichert, Wiesbaden 1974, ISBN 3-920153-31-6 .
 • Kenneth Anderson Kitchen : The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC). Aris & Phillips, Warminster 1986, ISBN 0-85668-298-5 .
Spätzeit
 • Friedrich Karl Kienitz : Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeitwende. Akademie-Verlag, Berlin 1953.
Ptolemäisches Ägypten
 • Günther Hölbl : Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander dem Großen bis zur römischen Eroberung. Theiss, Stuttgart 2004, ISBN 3-8062-1868-4 .
 • Werner Huß : Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. Chr. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47154-4 .
 • Max Leberrecht Strack: Die Dynastie der Ptolemäer. Scientia, Berlin 1897, Aalen 1979 (Reprint), ISBN 3-511-10063-1 .
Römisches Ägypten
 • Günther Hölbl: Altägypten im Römischen Reich: Der römische Pharao und seine Tempel/ 1. Römische Politik und altägyptische Ideologie von Augustus bis Diokletian, Tempelbau in Oberägypten. von Zabern, Mainz 2000, ISBN 3-8053-2392-1 .
 • Dietmar Kienast : Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 3. Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, ISBN 3-534-18240-5 .

Weblinks

Commons : Pharaonen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1997.
 2. Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (= Münchner Ägyptologische Studien . Bd. 46). von Zabern, Mainz 1997.
 3. zur Altägyptischen Kultur, Band 37
 4. a b Zur Aktualität von Jan Assmann: Einleitung in sein Werk
 5. Aufstand gegen den Tod. Auf: spiegel.de -Nachrichten vom 25. Dezember 1995. ( Memento vom 5. April 2018 im Internet Archive )
 6. pharaonenliste. Auf: nefershapiland.de , zuletzt abgerufen am 29. Oktober 2020.
 7. Die Reihenfolge in dieser Liste folgt den Angaben von Günter Dreyer, welcher auf Grund archäologischer Funde Djoser als Begründer der 3. Dynastie sieht. Ältere Arbeiten folgen den Angaben in der Abydosliste und im Turiner Königspapyrus, die beide die 3. Dynastie mit Nebka beginnen lassen.
 8. Vgl. Rolf Krauss: Sothis- und Monddaten: Studien zur astronomischen und technischen Chronologie Altägyptens , Gerstenberg, Hildesheim 1985, ISBN 3-8067-8086-X , S. 4.
 9. Die zeitliche Einordnung seiner Regierungszeit variiert sehr stark. Die Angaben in dieser Liste richten sich nach R. Krauss. Andere Angaben finden sich z. B. bei Barta (1714–1701 v. Chr.) oder bei Beckerath (1700–1690 v. Chr.).
 10. Die Einteilung der 22. und auch der 23. Dynastie ist recht problematisch. Diese Liste folgt weitgehend der klassischen Zweiteilung nach Kenneth A. Kitchen . Andere Einteilungen finden sich z. B. bei DA Aston oder Jürgen von Beckerath.
 11. Nach Beckerath ist Scheschonq nicht Mitregent Osorkons I. sondern Nachfolger von Takelot I.
 12. Aston rechnet Takelot nicht mehr zur 22. Dynastie, sondern beginnt mit ihm eine „Thebanische 23. Dynastie“, in die er nach Takelot II. alle Könige aus Kitchens 23. Dynastie folgen lässt, mit Ausnahme von Scheschonq IV., Iupet II. und dem umstrittenen Scheschonq VI. Zusätzlich fügt er nach Rudjamun Ini und Pajeftjauemauibastet ein. Beckerath konstruiert eine oberägyptische Linie der 22. Dynastie, die mit der Einteilung Astons praktisch identisch ist, aber bereits mit Ini endet.
 13. Zur Zeit des Artaxerxes II. kam es zu einem Aufstand unter Amyrtaios , der jedoch nur in einigen Teilen Ägyptens als Pharao anerkannt wurde.
 14. Ptolemaios I. zählte seine Regierungsjahre ab Alexanders Tod (323 v. Chr.), da er bereits von diesem Zeitpunkt an Satrap von Ägypten war. Im Herbst 306 v. Chr. nahm er den Königstitel an.
 15. Werner Huss: Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. Chr. München 2001 , S. 506
 16. Ptolemaios VI. wurde von seinem jüngeren Bruder, Ptolemaios VIII. abgesetzt, konnte aber den Thron mit Hilfe der Römer zurückerobern.
 17. Nachdem Ptolemaios VIII. aus Ägypten geflohen war, ließ sich Kleopatra II. zur Alleinherrscherin ausrufen.
 18. Kleopatra herrschte vom Herbst 116 bis Frühjahr 115 v. Chr. gemeinsam mit Ptolemaios IX. und Kleopatra III.
 19. Der Beginn seiner Herrschaft konnte erst auf das Jahr 100 v. Chr. werden, vermutlich begann sie aber schon etwas früher.
 20. Max Leberrecht Strack: Die Dynastie der Ptolemäer , 1897 Berlin
 21. Thronnamen die ausschließlich aus den Titeln „Autokrator“ oder „Kaisaros“ bestehen, werden im Folgenden nicht berücksichtigt
 22. Trevor Bryce: Ancient Syria: A Three Thousand Year History 2014, S. 304.