Ludwig-Maximilians-Universiteit München

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Ludwig-Maximilians-Universiteit München
logo
oprichting 1472 in Ingolstadt,
in München sinds 1826 [1]
Sponsoring staat
plaats München
Federale staat Beieren Beieren Beieren
land Duitsland Duitsland Duitsland
president Bernd Huber [2]
studenten 52,425 (WS 19/20) [3]
medewerkers 5.770 (zonder academisch ziekenhuis, 2018) [4]
13.774 (met universiteitskliniek, 2018) [4]
inclusief professoren 768 (1 december 2018) [4]
Jaarlijks budget 735 miljoen euro
(zonder academisch ziekenhuis, 2018) [4]
1.941 miljoen euro
(met academisch ziekenhuis, 2018) [4]
Netwerken DFH [5] , EUA , ERASMUS , Excellence Initiative [6] , European University Alliance for Global Health (EUGLOH) [7] [8] [9] , German U15 , LERU , VIU
Website www.lmu.de
Het LMU-zegel toont Maria met het kindje Jezus zittend op een cathedra met de Latijnse naam van de universiteit

De Ludwig Maximilians Universiteit van München ( Universiteit van München of kortweg LMU ) is een universiteit in München . Het werd opgericht in Ingolstadt in 1472 en is vernoemd naar de oprichter, hertog Ludwig IX. evenals de Beierse koning Maximiliaan I Joseph . [10]

Meer dan 52.000 studenten waren ingeschreven in het wintersemester 2019/20. [3] Meer dan 750 professoren geven les aan 18 faculteiten [2] [4] , die een breed scala aan vakken aanbieden met 150 cursussen , waaronder enkele vakken die anders niet worden aangeboden in Duitstalige landen. [2]

De gebouwen zijn verspreid over verschillende locaties in de omgeving van München. Centrale voorzieningen en de meeste instituten bevinden zich ten noorden van het stadscentrum in de Maxvorstadt en dus in het kunstgebied van München .

De LMU wordt geassocieerd met 13 Nobelprijswinnaars . [11] Ze neemt sinds 2006 deel aan het Excellence Initiative .

organisatie

Organigram van de universitaire organisatie
LMU-atrium in het hoofdgebouw

De universiteit is een publiekrechtelijke vennootschap met het recht van zelfbestuur . De universiteit wordt geleid door een raad van bestuur. Hij wordt ondersteund door de Universiteitsraad en het Uitgebreid Universiteitsbestuur. Andere centrale organen zijn de Senaat en de Centrale Comités. Over belangrijke zaken binnen de afzonderlijke faculteiten wordt beslist door faculteitsraden. [12]

Bureau

Het presidium bestaat uit de voorzitter en de vijf ondervoorzitters. [13] De huidige president van de universiteit is Bernd Huber . [14] Als voorzitter vertegenwoordigt hij de universiteit naar buiten en voert hij de besluiten van de centrale organen uit. De vicevoorzitters Martin Wirsing , Barbara Conradt, Sigmund Stintzing, Hans van Ess en Christoph Mülke zijn elk verantwoordelijk voor de vakgebieden studies, onderzoek en diversiteit, benoemingen, internationale zaken en de economische en personeelsadministratie. [15] De vijf vicevoorzitters worden op dezelfde wijze als de voorzitter gekozen door de universiteitsraad. [12]

Uitgebreid universiteitsbeheer

Het uitgebreide universiteitsbestuur bestaat uit de 6 leden van het dagelijks bestuur, de 18 decanen van de individuele faculteiten, de vrouwenvertegenwoordiger en elk een vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel, het niet-wetenschappelijk personeel en de studenten. Het Uitgebreid Universiteitsbestuur stelt het ontwikkelingsplan van de universiteit op, beslist over voorstellen voor onderzoeksoriëntatie, bepaalt de focus van het budget en beslist over de verdeling van de universiteit in faculteiten. [16]

Universiteitsraad

De universiteitsraad heeft als centraal besluitvormend orgaan de functie van raad van toezicht. [12] Het bestaat uit acht leden van de Senaat en acht hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de beroepspraktijk. Het Presidium en de Universitaire Vrouwenvertegenwoordiger zijn beschikbaar om de Universiteitsraad te adviseren. [17] De voorzitter van de universiteitsraad is momenteel Hans Weder , de voormalige rector van de Universiteit van Zürich. Andere leden zijn onder meer Roland Berger , Stephan Götzl , Helmut Schwarz , Helga Nowotny [17] en, vanaf 2014, Ursula Münch als opvolger van Annette Schavan . [18] De universiteitsraad kiest de voorzitter en vicevoorzitters van de universiteit. Het beslist ook over de basisregelingen, de planning van de universitaire ontwikkeling en het instellen, wijzigen en annuleren van cursussen. [12]

senaat

De Senaat bestaat uit 16 gekozen leden en de vrouwenvertegenwoordiger. Het presidium neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen. De Eerste Kamer beslist over zaken die van fundamenteel belang zijn voor onderzoek en de bevordering van jong talent. Daarnaast beslist het over de examen- en studieregeling en brengt het advies uit over suggesties voor benoemingen. [12] De voorzitter van de Senaat is Graecist Martin Hose .

Centrale Comités

Er zijn vier centrale commissies, waarvan de leden worden benoemd door de Eerste Kamer. De strategiecommissie adviseert het dagelijks bestuur, het uitgebreide universiteitsbestuur en de senaat over de ontwikkeling van een missieverklaring en strategieconcept. De onderzoekscommissie heeft een adviserende rol in alle wetenschappelijke aangelegenheden jegens het dagelijks bestuur, het uitgebreide universiteitsbestuur en de senaat. De Commissie Onderwijs en Studies adviseert het Presidium, het Uitgebreid Universiteitsbestuur en de Eerste Kamer over faculteitsoverstijgende vragen over studeren en onderwijs. Ook is hij betrokken bij de ontwikkeling en vernieuwing van het opleidingsaanbod. De onderzoekscommissie doet onderzoek naar beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag. [16]

Faculteitsraden

De afzonderlijke faculteiten van de universiteit worden vertegenwoordigd door de faculteitsraden. De faculteitsraden de verkiezing van de decaan en te beslissen over alle belangrijke zaken met betrekking tot hun faculteit, zoals habilitatie , doctoraal , studie en examenregeling. [16]

verhaal

1472-1800

De universiteit werd opgericht in 1472 met de pauselijke goedkeuring van hertog Ludwig IX. opgericht door Bayern-Landshut als de eerste universiteit in het hertogdom Beieren in Ingolstadt . Het werd opgericht in wat toen het huis van de begunstigde was en begon met de vier faculteiten van filosofie , geneeskunde , recht en theologie . [1] De eerste rector van de universiteit was Christoph Mendel van Steinfels , die later bisschop van het bisdom Chiemsee werd.

In de tijd van het Duitse humanisme gaven bekende namen als Conrad Celtis en Peter Apian les aan de universiteit. Ook de theoloog en tegenstander van de Reformatie, Johannes Eck , doceerde aan de universiteit. Van 1549 tot 1773 werd de universiteit gevormd door de jezuïetenorde (waaronder Petrus Canisius was rector en hoogleraar theologie) en was een van de centra van de Contrareformatie . [1]

Aan het einde van de 18e eeuw werd de universiteit beïnvloed door de Verlichting . In de Faculteiten Filosofische en Medische Faculteiten zijn de natuurwetenschappen opgewaardeerd. In de theologie kreeg de pastorale theologie meer aandacht en kreeg de rechtenfaculteit modernere curricula. In 1799 werd met het Instituut voor Camerawetenschappen de eerste steen gelegd van wat later de Faculteit der Staatseconomie zou worden. [1]

1800-1826

Vanwege de dreiging van het Franse invasieleger voor Ingolstadt, verplaatste de toenmalige keurvorst en later koning Maximiliaan I Joseph de universiteit in 1800 naar Landshut . Met de verhuizing werd ook een poging gedaan om de jezuïet en daarmee de conservatieve universiteit te vernieuwen. Sinds 1802 heet de universiteit Ludwig-Maximilians-Universität, genoemd naar Maximiliaan I Joseph en de oprichter Ludwig IX. [10]

In Landshut ontwikkelt de universiteit zich van een bevoorrechte academische instelling tot een staatsuniversiteit. Minister Maximilian von Montgelas legde met zijn hervormingsconcepten nieuwe accenten op het gebied van wetenschap en onderwijs. Het aantal studenten in de jaren 1825/26 bedroeg iets minder dan 1000 studenten. [10]

1826-1933

Uitzicht vanaf Amalienstraße (rond 1900)

Slechts een paar jaar nadat hij van Ingolstadt naar Landshut was verhuisd, bracht koning Ludwig I de universiteit in 1826 naar de hoofdstad München. [19] Het was aanvankelijk gehuisvest in het voormalige jezuïetencollege Wilhelminum in de Neuhauser Strasse, voordat het hoofdgebouw, gepland door Friedrich von Gärtner en nog steeds als zodanig wordt gebruikt, in 1840 werd voltooid. [20] Dat dit gebeurde in de Ludwigstrae, aan de verkeersader naar de soms elegante landelijke idylle van Schwabing met zijn aristocratische kastelen, was natuurlijk een goede keuze, zo blijkt uit de verdere ontwikkeling van Schwabing (zie Schwabing # story ).

In de tweede helft van de 19e eeuw gaven hooggeplaatste wetenschappers vorm aan de universiteit. De seminars en instituten zijn continu uitgebreid. [19] Structureel overwoog Maximiliaan II een nieuw gebouw en dus verplaatste hij de universiteit in de buurt van Karlsplatz (tegenwoordig het gebied van het Paleis van Justitie). De plannen werden echter niet nagestreefd met de dood van de koning. [21] In 1897 en 1898 werd het universiteitsgebouw uitgebreid langs de Adalbertstrasse . Van 1906 tot 1909 vond de uitbreiding van de Amalienstraße plaats volgens plannen van de Duitse Bestelmeyer . [20] In deze uitbreidingsfase ontstond het atrium als het nieuwe centrum van de universiteit, de Audimax en de Amalienhalle.

In 1903, na Baden , werd Beieren de tweede staat in het Duitse Rijk waar vrouwen aan de universiteit konden worden ingeschreven . Terwijl slechts 1% van de vrouwen in het wintersemester van 1905/06 aan de LMU studeerde, was dit al 14% in het wintersemester van 1918/19. Het aantal studenten was ongeveer 8.600 in 1918/19. Adele Hartmann was de eerste vrouw in Duitsland die zijn habilitatie ontving in 1918 aan de universiteit van München. [19]

Gedenkteken van de European Physical Society op de zuidelijke binnenplaats. De experimentele en theoretische prestaties van Ludwig Boltzmann , Wilhelm Wien , Max Planck , Arnold Sommerfeld , Werner Heisenberg , Wolfgang Pauli , Karl Schwarzschild , Wilhelm Conrad Röntgen en Max von Laue worden bijzonder erkend.

Na de Eerste Wereldoorlog vormden andere persoonlijkheden de universiteit. De Nobelprijswinnaars Wilhelm Conrad Röntgen en Wilhelm Wien , evenals Adolf von Baeyer en Richard Willstätter gaven les aan de universiteit. Met Arnold Sommerfeld en Ferdinand Sauerbruch gaven andere bekende namen les aan de universiteit. [19] Ook de latere Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg promoveerde daar.

1933-1945

Binnenplaats
Gedenkteken voor de Witte Roos voor het hoofdgebouw

In de tijd van het nationaal-socialisme werden joodse en politiek onaangepaste hoogleraren ontslagen. Ook docenten werden belemmerd in hun academische loopbaan. Op de afdeling natuurkunde dwongen de nationaal-socialisten een flagrante misvatting, die ze leuk vonden, om Arnold Sommerfeld op te volgen in Wilhelm Müller , een vertegenwoordiger van de zogenaamde Duitse natuurkunde . In mei 1933 initieerde en organiseerde de Duitse studentenorganisatie, gedomineerd door de nationaal-socialisten, grotendeels de boekverbranding op de Königsplatz . [19]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de White Rose verzetsgroep gevormd aan de Universiteit van München rond de broers en zussen Sophie en Hans Scholl . [19] Ze werden ontdekt in het atrium van de universiteit terwijl ze pamfletten uitdeelden die het regime vijandig gezind waren door de huismonteur Jakob Schmid en vervolgens overhandigd aan de Gestapo . [22] Sinds 1997 herinnert zich tussen het atrium en de grote zaal een herdenkingsplaats voor de verzetsgroep. [19]

1945-1994

Toen de Amerikaanse troepen op 30 april 1945 München binnentrokken, lag ongeveer 80% van de LMU in puin en ging ongeveer een derde van alle boeken in de universiteitsbibliotheek verloren of vernietigd. [23] In het eerste decennium na de oorlog werden de tijdens de oorlog verwoeste gebouwen herbouwd. [19] Na de wederopbouw volgde een fase van expansie die niet altijd zonder stress verliep. Net als bij andere Duitse universiteiten waren er in de jaren '68 gewelddadige studentenprotesten bij de LMU. [24]

In 1967 werd een evangelisch-theologische faculteit opgericht en in 1972 werd de Pasing College of Education geïntegreerd in de onderwijsfaculteit van de universiteit. Daarnaast zijn er sinds het midden van de jaren zeventig nieuwe gebouwen voor medicijnen in Großhadern , diergeneeskunde in Oberschleißheim en natuurkunde in Garching gebouwd. [19] In 1977 werd de nieuw gebouwde Großhadern-kliniek voltooid. [25]

1994 – vandaag

Sinds 1994 is de locatie Großhadern continu uitgebreid tot de HighTechCampus Martinsried-Großhadern. Hier is het Genencentrum uit 1994 en sinds 1999 is de hele faculteit Scheikunde en Farmacie gesetteld. Sinds 2007 is ook de hele afdeling biologie in Martinsried-Großhadern gevestigd. [19]

In 2006 en 2007 werd LMU geselecteerd voor zijn toekomstige concepten als onderdeel van het Excellence Initiative. De universiteit had in 2011 180 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een graduate school en drie excellentieclusters. [26]

Tijdens de onderwijsstaking in 2009 was ook de grote zaal van de LMU bezet en pas na enkele weken weer ontruimd. [27] [28]

Op 12 juli 2010 werd het nieuw ontworpen Theologicum, in de Adalbertvleugel van het hoofdgebouw, door Horst Seehofer in gebruik genomen .

In het kader van het dubbele afstudeerjaar is er uitgebreid gebouwd. De toren van de vestibule (voorheen de bibliotheek) werd omgebouwd tot onderwijstoren met collegezalen en seminariezalen. Ook het pand aan de Oettingenstrasse (voorheen Radio Free Europe ) werd verbouwd en er kwam een ​​collegezaaluitbreiding.

Locaties

De universiteit van München is geen campusuniversiteit . Uw gebouwen staan ​​verspreid over meerdere locaties in de omgeving van München. [29] De studentenresidenties zijn ook verspreid over de hele stad München. [30]

München

Hoofdgebouw van de LMU
Universiteitsgebouw in München
Groot auditorium in het hoofdgebouw
Audimax in het hoofdgebouw

Het hoofdgebouw van de universiteit ligt ten noorden van het stadscentrum aan de Ludwigstrasse . Het Georgianum , Ludwigskirche , Siegestor en de Bayerische Staatsbibliotheek bevinden zich in de directe omgeving. [31] Naast verschillende collegezalen en seminarruimten , herbergt het hoofdgebouw ook de Audimax , de Grote Aula , het White Rose Memorial en delen van het universiteitsbestuur. De centrale universiteitsbibliotheek is in de directe omgeving. [32]

In het hoofdgebouw en in de directe omgeving bevinden zich tal van voorzieningen en instituten van de faculteiten Katholieke theologie , Protestantse theologie , Rechten , Bedrijfskunde , Economie , Geschiedenis en Kunstwetenschappen , Wijsbegeerte , Wetenschapsfilosofie , Religiewetenschappen , Cultuurwetenschappen , Taalkunde en literatuurwetenschap , sociale wetenschappen , statistiek en natuurkunde . Daarnaast bevinden zich op korte afstand van het hoofdgebouw aan de westzijde van de Engelse Tuin diverse dierenklinieken en instituten van de veterinaire faculteit. [32]

Een paar honderd meter ten noorden van het hoofdgebouw bevinden zich de cafetaria , studentenvereniging en voorzieningen van de Faculteit Psychologie en Onderwijs . [32] Daarnaast zijn er de instituten voor kunsteducatie en muziekeducatie van de Faculteit Geschiedenis en Kunstwetenschappen gehuisvest. [33]

Het Mathematisch Instituut ligt een paar honderd meter ten zuidwesten van het hoofdgebouw, naast de Pinakothek der Moderne en het Brandhorst Museum . [34] Deze locatie herbergt ook faciliteiten voor theoretische fysica en meteorologie van de Faculteit Natuurkunde en Mineralogie , Kristallografie en Geofysica van de Faculteit Geowetenschappen . [35] [36] [37]

Een groot deel van het Instituut voor Informatica is gehuisvest in het instituutsgebouw aan de oostzijde van de Engelse Tuin. [38] Daarnaast onderhoudt de Faculteit der Sociale Wetenschappen het Geschwister Scholl Instituut voor Politieke Wetenschappen in dit gebouw. [39] Het Japan Center en andere kleinere faciliteiten bevinden zich ook op deze locatie. [32]

De binnenstadscampus van de LMU Klinikum ligt ten zuidwesten van het stadscentrum, tussen Sendlinger Tor en Theresienwiese . Het bestaat uit verschillende individuele klinieken . Deze omvatten de medische kliniek, chirurgische kliniek, psychiatrische kliniek, oogkliniek, tandheelkundige kliniek, kinderkliniek ( Dr. von Haunersches Children's Hospital ), gynaecologische kliniek en dermatologische kliniek. Naast de individuele klinieken zijn op het terrein van de kliniek ook tal van instituten en faciliteiten van de medische faculteit gehuisvest. [32]

Er zijn andere universiteitsgebouwen in de buurt van Königsplatz . Hier bevinden zich de faciliteiten van de Faculteit Geowetenschappen en de Instituten voor Egyptologie en Klassieke Archeologie . In Bogenhausen zijn universitaire observatoria en faciliteiten voor astronomie en astrofysica van de Faculteit der Natuurkunde. Ten zuiden van het Olympisch Park zijn voorzieningen voor didactiek van de biologie en instituten van de veterinaire faculteit. In Freimann bevindt zich onder meer het universitaire archief . Andere kleinere universitaire voorzieningen bevinden zich in de Botanische Tuin en overal in München. [32]

Martinsried-Großhadern

De HighTechCampus Martinsried - Großhadern ligt aan de zuidwestelijke rand van München. Er zijn instituten en faciliteiten van de Medische Faculteit en de Großhadern-campus van het LMU Klinikum . De Faculteit Biologie onderhoudt ook tal van instituten en het Biozentrum in Martinsried. Op de campus zijn ook het genencentrum en de faciliteiten van de faculteit Scheikunde en Farmacie gevestigd. [32]

Om de campus beter aan te sluiten op het lokale openbaar vervoer , wordt metrolijn U6 met één station verlengd tot Martinsried. [40] Op termijn is het dan de bedoeling om alle wetenschappelijke en medische vakken op de HighTechCampus in Martinsried-Großhadern samen te voegen. [41]

Oberschleissheim

Instituten en klinieken van de veterinaire faculteit bevinden zich in Oberschleißheim . [32] Op termijn is het de bedoeling om de locatie Oberschleißheim verder uit te breiden en daar alle dierklinische faciliteiten te bundelen. [41]

Garching

Op de campus van de Technische Universiteit van München in Garching staan ​​verschillende leerstoelen voor experimentele fysica (laserfysica, medische fysica, elementaire deeltjesfysica), [42] en een meetstation van het Meteorologisch Instituut van de LMU. De LMU is betrokken bij de Quantum Valley in München .

Lesgeven en studeren

In natuurwetenschappelijke vakken concurreert de LMU rechtstreeks met de Technische Universiteit van München . Ludwig Maximilians University is een van de eerste drie universiteiten die is opgenomen in de financieringslijn "Future Concept" als onderdeel van het Excellence Initiative. Ze is betrokken bij het Bavarian Elite Network . Volgens de Times Higher Education World University Rankings 2016/2017 staat de Ludwig Maximilians University in München op de 30e plaats wereldwijd en is daarmee de beste Duitse universiteit. [43] In de Shanghai-ranglijst van 2012 staat de Ludwig Maximilians-universiteit in München op de 60e plaats wereldwijd en behoort daarom ook tot de beste Duitse universiteiten achter de Technische Universiteit van München (53e plaats).[44]

faculteiten

De universiteit van München is verdeeld in 18 faculteiten . [45] De officiële nummering van de faculteiten en de ontbrekende nummers 06 en 14 vloeien voort uit de uitbesteding en samenvoeging van faculteiten in het verleden. De Forest Science Faculteit met het nummer 06 werd in 1999 opgenomen in de Technische Universiteit van München en Faculteit 14 werd samengevoegd met Faculteit 13. [46] [47] [48]

Onderwerpen van studie

Een breed scala aan onderwerpen wordt aangeboden aan de Ludwig Maximilians University met ongeveer 150 cursussen . [49]

Met media-informatica en het Instituut voor Communicatiewetenschap is het lid van MedienCampus Bayern , de overkoepelende organisatie voor media-educatie en -training in Beieren.

Lijst met bacheloropleidingen [50]
A.
Egyptologie en Koptische studies
Algemene en Indo-Europese taalkunde
Algemene en vergelijkende literatuurwetenschap
Oude Oriënt
Engelse studies
Archeologie : Europa en het Midden-Oosten
B.
Bedrijfsbeheer
Bio-informatica
biologie
Boekwetenschap
Boeddhistische en Zuid-Aziatische studies
C.
Chemie en biochemie
Computerlinguïstiek
NS.
Duits als vreemde taal
e.
etnologie
F.
Fins-Oegrische studies
G
geografie
aardwetenschappen
Duitse studies
verhaal
Griekse filologie
Griekse studies
I.
Computertechnologie
Informatica plus computerlinguïstiek
Informatica plus wiskunde
Informatica plus statistiek
Italiaanse studies
J
Japanologie
K
katholieke theologie
Communicatiewetenschap
Kunstgeschiedenis
Kunst Onderwijs
Kunst en multimedia
L.
Latijnse studies
M.
wiskunde
Media-informatica
Muziekwetenschap
N
Nabije en Midden-Oosten
Neurocognitieve psychologie
Noord-Amerikaanse studies
P.
Pedagogiek / Pedagogische Wetenschappen
farmaceutische Wetenschappen
filosofie
Fonetiek en taalverwerking
fysica
Natuurkunde plus een verdiepende minor meteorologie
politicologie
Preventie , integratie en revalidatie (PIR) voor slechthorendheid
psychologie
R.
Religieuze studies
Romantiek
S.
Sinologie
Scandinavische studies
Slavische studies
sociologie
Logopedie
statistieken
t
Theaterstudies
V
Folklore / Europese etnologie
Economie
W.
Bedrijfswiskunde
Zakelijk Onderwijs I
Bedrijfseducatie II
Lijst met minorvakken [51]
A.
Oudheid en Oriënt
B.
Bedrijfsbeheer
Verzekeringen en risicobeheer
biologie
NS.
Duits als vreemde taal
e.
evangelische theologie
G
geografie
verhaal
I.
Computertechnologie
K
katholieke theologie
Communicatiewetenschap
Kunst , muziek , theater
M.
Media-informatica
meteorologie
Muziekwetenschap
O
Orthodoxe theologie
P.
Pedagogiek / Pedagogische Wetenschappen
filosofie
fysica
Experimentele fysica
Theoretische fysica
politicologie
psychologie
Psychopathologie / Klinische Neuropsychologie
R.
rechtswetenschappen
S.
Sinologie
Scandinavische studies
sociologie
Taal , literatuur , cultuur
statistieken
V
Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft
Volkswirtschaftslehre
W
Wirtschaftswissenschaften
Liste der Master -Studiengänge [52]
A
Ägyptologie und Koptologie
Aisthesis : Historische Kunst- und Literaturdiskurse
Vergleichende Indoeuropäische Sprachwissenschaft
Cultural and Cognitive Linguistics
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Anglistik : English Studies
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie
Spätantike und Byzantinische Kunstgeschichte
Vorderasiatische Archäologie
Altorientalistik
Astrophysik
B
Balkanphilologie
Betriebswirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre: Insurance
Betriebswirtschaftslehre: European Master of Science in Management
Betriebswirtschaftslehre: Human Resource Management
Biochemie
Bioinformatik
Biologie
Buchwissenschaft : Verlagspraxis
Buchwissenschaft : Buch - und Medienforschung
Buddhistische und Südasiatische Studien: Religion und Philosophie in Asien
C
Chemie
Computerlinguistik
D
Datenwissenschaft
Deutsch als Fremdsprache
Dramaturgie
E
Ethnologie
Evolution , Ecology and Systematics
F
Finnougristik
G
Geographie : Umweltsysteme und NachhaltigkeitMonitoring , Modellierung und Management
Geographie: Human Geography and Sustainability: Monitoring, Modeling and Management
Geowissenschaften : Geomaterialien und Geochemie
Geowissenschaften: Geophysics
Geowissenschaften: Ingenieur- und Hydrogeologie
Geowissenschaften: Geo- and Paleobiology
Geowissenschaften: Geology
Germanistische Literaturwissenschaft
Germanistische Linguistik
Geschichte
Griechische Philologie
Byzantinistik
Neogräzistik
I
Informatik
Interkulturelle Kommunikation
Internationale Public Relations
International Occupational Safety and Health
Italienstudien
J
Japanologie
Journalismus
K
Klassische Archäologie
Kommunikationswissenschaft
Kunstgeschichte
L
Lateinische Philologie
Logik und Wissenschaftstheorie
M
Mathematik
Medieninformatik
Medieninformatik: Medieninformatik mit Anwendungsfach Kommunikationswissenschaft
Medieninformatik: Mensch-Computer-Interaktion
Medieninformatik: Medieninformatik mit Anwendungsfach Mediengestaltung
Medieninformatik: Medieninformatik mit Anwendungsfach Medienwirtschaft
Medienkulturwissenschaft
Meteorologie
Musikpädagogik
Musikwissenschaft
N
Naher und Mittlerer Osten
Neuere Deutsche Literatur
Neuro- cognitive Psychology ( ESG )
Neurosciences
Nordamerikastudien : American History, Culture and Society
O
Osteuropastudien ( ESG )
P
Pädagogik mit Schwerpunkt Bildungsforschung und Bildungsmanagement
Pharmaceutical Sciences
Philosophie
Antike Philosophie
Theoretische Philosophie
Mittelalter- und Renaissancestudien
Philosophie, Politik und Wirtschaft
Phonetik und Sprachverarbeitung
Physik
Theoretische und Mathematische Physik
Politikwissenschaft
Prävention , Inklusion und Rehabilitation (PIR) – Schwerhörigenpädagogik
Prävention, Inklusion und Rehabilitation (PIR) – Gehörlosenpädagogik
Provinzialrömische Archäologie
Psychologie : Klinische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft
Psychologie: Wirtschafts- , Organisations- und Sozialpsychologie
Psychologie: Learning Sciences
Public Health
Epidemiologie
Clinical and Genetic Epidemiology for Professionals
R
Religions- und Kulturwissenschaft
Romanistik
S
Sinologie
Skandinavistik
Slavistik
Software Engineering
Soziologie
Sprachtherapie
Statistik
Statistik mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung
Biostatistik
T
Theaterwissenschaft
V
Volkskunde / Europäische Ethnologie
Volkswirtschaftslehre : Economics
W
Finanz- und Versicherungsmathematik
Wirtschaftspädagogik I
Wirtschaftspädagogik II

Zur Ansicht der Tabellen rechts auf [Ausklappen] drücken.

Studentenzahlen

Die Studentenzahl der Universität lag in den Jahren 1825/26 bei knapp 1000 Studenten . [10] In den folgenden Jahrzehnten stieg die Anzahl der eingeschriebenen Studenten stetig an. Die Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium im Jahre 1903 begünstigte zudem das Ansteigen der Studentenzahl. Im Wintersemester 1905/06 waren 5147 (davon 53 Frauen) und im Wintersemester 1918/19 bereits 8625 Studenten (davon 1191 Frauen) eingeschrieben. [19] In der Zeit des Nationalsozialismus ging die Anzahl der eingeschriebenen Studenten wieder zurück. In den Jahren 1935/36 waren 5480 Studenten (davon 1016 Frauen) und im Sommersemester 1940 nur noch 2991 Studenten (davon 914 Frauen) an der Universität eingeschrieben. [53] Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Anzahl der Studenten wieder an. Im Wintersemester 1949/50 lag die Studentenzahl bei 10469 (davon 2198 Frauen) und in den Jahren 1959/60 bei 18225 (davon 4930 Frauen). [53] Ein halbes Jahrhundert später lag im Wintersemester 2009/10 die Anzahl der eingeschriebenen Studenten bei 45.649 (davon 28.545 Frauen). [4]

Im Wintersemester 2019/20 waren 52.425 Studenten an der Ludwig-Maximilians-Universität immatrikuliert, davon 31.748 (60,5 %) weiblich und 9.341 (17,8 %) internationale Studenten. Die Anzahl der Studienanfänger, die zum Wintersemester 2019/20 ihr erstes Hochschulsemester begonnen haben, beträgt 8839. [3] Sie ist damit nach Anzahl der eingeschriebenen Studenten die zweitgrößte Universität in Deutschland, nach der Fernuniversität in Hagen und die größte Präsenzuniversität .

Studienbeiträge

Der Senat der Universität hat im Sommersemester 2006 die Erhebung von Studienbeiträgen im Stufenmodell beschlossen. Im Sommersemester 2007 und Wintersemester 2007/08 betrugen die Beiträge jeweils 300 Euro . Seit dem Sommersemester 2008 betrug der Studienbeitrag 500 Euro pro Semester. Zusätzlich zum Studienbeitrag fielen bis zum Wintersemester 2008/09 noch 50 Euro Verwaltungsgebühr und 42 Euro Grundbeitrag für das Studentenwerk München an. Die Verwaltungsgebühr wurde zum Sommersemester 2009 von der bayerischen Staatsregierung wieder abgeschafft. Somit waren insgesamt 542 Euro pro Semester zu entrichten. [54] Mit der Abschaffung der Studiengebühren in Bayern fallen ab dem Wintersemester 2013/14 keine Studiengebühren mehr an, sondern lediglich der Studentenwerksbeitrag in Höhe von 75 Euro sowie 69,40 Euro als Sockelbeitrag für das Semesterticket.(Stand SS 2021) [55]

Studentenvertretung

An der Universität gibt es wie an anderen bayerischen Universitäten keine rechtlich selbständige Studentenschaft , sondern 'nur' eine als Teil der Universitätsorganisation bestehende Studentenvertretung . [56] Allerdings machte die Universität nach der Novelle des Bayerischen Hochschulrechts im Jahre 2006 im Einverständnis mit der Studentenvertretung von der Möglichkeit regen Gebrauch, beim Staatsministerium abweichende Regelungen über die Organisation der Studentenvertretungen zu beantragen, [57] um der Studierendenvertretung die Einrichtung eines Studentenrats -Modells zu ermöglichen. So gliedert sich die Studentenvertretung seit Inkrafttreten der neuen Organisation der Universität im Jahre 2007 in den Konvent der Fachschaften, der sich aus den Vertretern der Fachschaftsvertretungen der einzelnen Fächer zusammensetzt. Dieser bestimmt die ausführenden Stellen der Studentenvertretung sowie die Vertreter der Studenten in den Gremien der Universität. [58] [59]

Semesterticket

Seit dem Wintersemester 2013/14 gibt es auch an der LMU ein Semesterticket . Dafür zahlt jeder Student bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung einen Sockelbetrag bzw. Solidarbeitrag von 69,40 € (Stand SS 2021). Mit dem Studentenausweis darf dann Montag bis Freitag zwischen 18 und 6 Uhr des Folgetages sowie samstags, sonntags, feiertags und am 24. sowie 31. Dezember kostenlos im gesamten MVV-Netz gefahren werden. Zusätzlich dazu kann an jedem Fahrkartenautomat die IsarCard Semester für 189,00 € erworben werden. Damit darf zusammen mit dem Studentenausweis während des ganzen Semesters rund um die Uhr im gesamten MVV-Netz gefahren werden. [60] [61]

Forschung

Integrierte Einrichtungen

Die Universität München unterhält zahlreiche wissenschaftliche Zentren und Institute . Eine kleine Auswahl dieser Einrichtungen ist im Folgenden aufgelistet. [62] [63]

Selbständige Einrichtungen

Die Ludwig-Maximilians-Universität betreibt Kooperationen mit mehreren selbständigen Instituten und Forschungseinrichtungen. Im Folgenden sind einige dieser Institute aufgelistet. [67]

Exzellenzinitiative

Im Rahmen der Exzellenzinitiative 2006 und 2007 wurde die Ludwig-Maximilians-Universität bis 2011 zur Stärkung der universitären Spitzenforschung gefördert. Der Universität standen 180 Millionen Euro für die Einrichtung der Graduate School of Systemic Neurosciences und den drei Exzellenzclustern Center for Integrated Protein Science Munich , Munich-Centre for Advanced Photonics und Nanosystems Initiative Munich sowie für die Umsetzung des Zukunftskonzepts LMUexcellent zur Verfügung. [26] Im Rahmen von LMUexcellent wurde 2007 das LMU Center for Leadership and People Management, eine Trainings-, Forschungs- und Beratungseinrichtung der LMU München, etabliert. Mit den drei Programmen des Centers – der Personalentwicklung, dem Multiplikatoren-Programm und dem Peer-to-Peer Mentoring-Programm – werden Personen der LMU München über den gesamten wissenschaftlichen Life-Cycle hinweg, vom Studierenden bis hin zum/r Professor/in, entwickelt und gefördert [65] . Seit November 2012 wurde in der dritten Runde der Exzellenzinitiative die Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien eingerichtet – eine Kooperation der Ludwig-Maximilians-Universität mit der Universität Regensburg .

Außerdem ist die Universität an acht Elitestudiengängen und fünf internationalen Doktorandenkollegs des Elitenetzwerk Bayern beteiligt. [68] [69]

Rezeption

Ranking

Jahr Quelle Internationaler Rang Nationaler Rang
2006 Shanghai Jiao Tong Annual League [70] 51. 1. (vor TU München , Universität Heidelberg )
2007 Shanghai Jiao Tong Annual League [71] 53. 1. (vor TU München, Universität Heidelberg)
2008 Shanghai Jiao Tong Annual League [72] 55. 1. (vor TU München, Universität Heidelberg)
2009 Shanghai Jiao Tong Annual League [73] 55. 1. (vor TU München, Universität Heidelberg)
2010 Shanghai Jiao Tong Annual League [74] 52. 1. (vor TU München, Universität Heidelberg)
2011 Shanghai Jiao Tong Annual League [75] 54. 2. (nach TU München, vor Universität Heidelberg)
2012 Shanghai Jiao Tong Annual League [76] 60. 2. (nach TU München, vor Universität Heidelberg)
2013 Shanghai Jiao Tong Annual League [77] 61. 3. (nach TU München und Universität Heidelberg)
2014 Shanghai Jiao Tong Annual League [78] 49. 1. (gleichauf mit Universität Heidelberg, vor TU München)
2015 Shanghai Jiao Tong Annual League [79] 52. 3. (nach Universität Heidelberg und TU München)
Jahr Quelle Internationaler Rang Nationaler Rang
2006 Times Higher Education Supplement [80] 98. 3. (nach Universität Heidelberg, TU München)
2007 Times Higher Education Supplement [80] 65. 2. (nach Universität Heidelberg)
2008 Times Higher Education Supplement [81] 93. 3. (nach Universität Heidelberg, TU München)
2009 Times Higher Education Supplement [81] 98. 4. (nach TU München, Universität Heidelberg, Freie Universität Berlin )
2010 Times Higher Education Supplement [82] 61. 2. (nach Universität Göttingen )
2011 Times Higher Education Supplement [83] 45. 1. (vor Universität Göttingen und Universität Heidelberg)
2012 Times Higher Education Supplement [84] 48. 1. (vor Universität Göttingen, Universität Heidelberg und Humboldt-Universität zu Berlin )
2013 Times Higher Education Supplement [85] 55. 1. (vor Universität Göttingen, Universität Heidelberg und Freie Universität Berlin )
2014 Times Higher Education Supplement [86] 29. 1. (vor Universität Göttingen, Universität Heidelberg und Humboldt-Universität zu Berlin)
2015 Times Higher Education Supplement [87] 29. 1. (vor Universität Heidelberg, Humboldt-Universität zu Berlin und TU München)
2016 Times Higher Education Supplement [88] 30. 1. (vor Universität Heidelberg, TU München und Humboldt-Universität zu Berlin)

Weitere internationale Platzierungen

 • QS World University Ranking 2020: 63. Platz [89]
 • CWTS Leiden 2019 (PP top 10%): 124. Platz [90]
 • Best Global Universities Rankings 2019: 43. Platz [91]
 • Round University Rankings 2018: 32. Platz [92]

Kritik und Kontroversen

Ende September 2013 wählte der Senat der LMU Annette Schavan in den Hochschulrat. Da Schavan zuvor bereits aufgrund von Plagiatsvorwürfen und dem Entzug ihres Doktortitels vom Amt der Bundesbildungsministerin zurückgetreten war, äußerten der Deutsche Hochschulverband und studentische Vertreter Kritik an der Berufung. Schavan zog sich in der Folge im April 2014 wieder aus dem Hochschulrat zurück. LMU-Präsident Bernd Huber bezeichnete die Berufung im Nachhinein als „Fehler“. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch trat Schavans Nachfolge im Hochschulrat an. [93] [94] [95]

Zusammen mit der TU München erhielt die LMU im Jahr 2017 den Negativpreis BigBrotherAward in der Kategorie Bildung für ihre Kooperation mit dem Online-Kurs -Anbieter Coursera . [96] [97] [98] Die Jury kritisierte, dass im Kooperationsabkommen der beiden Münchener Hochschulen mit Coursera der Datenschutz ausgeblendet werde. Coursera sei eine gewinnorientierte Firma, die aus den Daten der Studenten Kapital schlüge, etwa indem sie Benotungen und andere Daten der Studenten an Personalagenturen verkaufe. [99] [100] Als Alternative zu solchen kommerziellen Angeboten regte der Laudator Frank Rosengart vom CCC die Schaffung einer gemeinnützigen MOOC-Plattform an.

Wiederholt (2013 und 2019) wurde die LMU für militärische Forschungsprojekte kritisiert. Dabei wies sie bei Projekten, die vom US-Militär gefördert wurden, zwischen 2008 und 2019 die höchsten Fördersummen in der deutschen Hochschullandschaft auf. Der größte Teil der Finanzierung entfiel an der LMU auf die Sprengstoffforschung am Lehrstuhl von Thomas M. Klapötke . [101] [102] [103]

Im Jahr 2019 meldeten Studenten der Veterinärmedizin, dass die LMU gegen das Tierwohl verstoße. Demnach hält die LMU Schweine in engen Gitterkästen, sodass einige Tiere Kratzer, Beulen und Atemwegserkrankungen durch das Liegen aufwiesen. [104] Teile der Studentenschaft widersprachen dieser Darstellung. [105] Bei auf den Medienbericht folgenden Kontrollen durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde wurden keine schwerwiegenden Verstöße gegen das Tierwohl festgestellt. [106]

Veruntreuung öffentlicher Gelder

2018 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München I gegen ein Mitglied des Präsidiums wegen des Verdachts auf Veruntreuung öffentlicher Gelder ermittelt. [107] Ein Vizepräsident hat sich über 10 Jahre hinweg mit Steuergeldern Taxifahrten im Gesamtwert von 64.000 Euro erstatten lassen. [108] Die Ermittlungen wurden gegen eine Zahlung von 1.500 Euro im Sommer 2020 zwar eingestellt, [108] gegen das betroffene Präsidiumsmitglied wurde jedoch im Dezember 2020 ein Disziplinarverfahren eröffnet. [109] Weitere Verschwendungsvorwürfe gegen die LMU erhob der Bayerische Oberste Rechnungshof wegen mehrerer Dienstreisen und Bewirtungen jeweils in Höhe von zwischen 12.000 Euro und 21.000 Euro. [110] Marius Dufner von der Studierendenvertretung der Hochschule kommentiert das Verhalten als „befremdlich“. Demnach können, im Gegensatz zu den Bewirtungs- und Reisekosten der Universitätsmitarbeiter, „Projekte der Studierendenschaft oftmals nicht mit einer Förderung durch die LMU rechnen“. [111]

Listen mit Bezug zur Universität

Literatur

 • Laetitia Boehm (Hrsg.): Biographisches Lexikon der Ludwig-Maximilians-Universität München. Duncker und Humblot, Berlin 1998, ISBN 3-428-09267-8 .
 • Helmut Böhm: Von der Selbstverwaltung zum Führerprinzip: die Universität München in den ersten Jahren des Dritten Reiches (1933-1936) (= Ludivico Maximilianea Forschungen 15), Duncker und Humblot, Berlin 1995, ISBN 3-428-08218-4 .
 • Stefanie Harrecker: Degradierte Doktoren. Die Aberkennung der Doktorwürde an der Ludwig-Maximilians-Universität München während der Zeit des Nationalsozialismus . Utz, München 2007, ISBN 978-3-8316-0691-7 , ( Beiträge zur Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München 2), Inhalt (PDF; 37 kB) .
 • Elisabeth Kraus (Hrsg.): Die Universität München im Dritten Reich. Aufsätze. 2 Bände. Utz, München 2006–2008, ( Beiträge zur Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München 1 und 4), Inhalt Bd. 1 (PDF; 52 kB) , Inhalt Bd. 2 (PDF; 55 kB) .
 • Albrecht Liess: Die artistische Fakultät der Universität Ingolstadt 1472–1588 . In: Laetitia Boehm, Johannes Spörl (Hrsg.): Die Ludwig-Maximilians-Universität in ihren Fakultäten . Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-04737-0 , Bd. 2, S. 9–35.
 • Leonore Liess: Geschichte der medizinischen Fakultät in Ingolstadt von 1472–1600 . Demeter Verlag, Gräfelfing 1984, ( Schriftenreihe der Münchener Vereinigung für Geschichte der Medizin e. V. 14, ZDB -ID 582261-0 ).
 • Georg Lohmeier : Der lange Weg der Alma Mater. In: Ders.: Liberalitas Bavariae. Von der guten und weniger guten alten Zeit in Bayern . Ehrenwirth, München 1971, ISBN 3-431-01430-5 , S. 206–254.
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (Hrsg.): Chronik. München 1867–2000, ISSN 0179-5473 .
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (Hrsg.): Ludwig-Maximilians-Universität München. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Garnies, Haar bei München 2001, ISBN 3-926163-24-0 .
 • Müller, Winfried: Die Universitäten München, Erlangen und Würzburg nach 1945. Zur Hochschulpolitik in der amerikanischen Besatzungszone , in: Lanzinner, Maximilian; Henker, Michael (Hrsg.): Landesgeschichte und Zeitgeschichte. Forschungsperspektiven zur Geschichte Bayerns nach 1945 (Materialien zur bayerischen Geschichte und Kultur 4), Augsburg 1997, S. 53–88.
 • Maximilian Schreiber: Walther Wüst. Dekan und Rektor der Universität München 1935–1945 . Utz, München 2008, ISBN 978-3-8316-0676-4 , ( Beiträge zur Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München 3), (Zugleich: München, Univ., Diss., 2005), Inhalt (PDF; 72 kB).
 • Richard Schumak (Hrsg.): Neubeginn nach dem Dritten Reich. Die Wiederaufnahme wissenschaftlichen Arbeitens an der Ludwig-Maximilians-Universität und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Tagebuchaufzeichnungen des Altphilologen Albert Rehm 1945 bis 1946 . Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2009, ISBN 978-3-8300-4469-7 , ( Studien zur Zeitgeschichte 73), Inhalt .
 • Hans Otto Seitschek (Hrsg.): Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Die philosophische Lehre an der Universität Ingolstadt – Landshut – München von 1472 bis zur Gegenwart . EOS-Verlag, St. Ottilien 2010. ISBN 978-3-8306-7422-1
 • Petra Umlauf: Die Studentinnen an der Universität München 1926 bis 1945. Auslese, Beschränkung, Indienstnahme, Reaktionen. De Gruyter Oldenbourg 2016, ISBN 978-3-11-044663-0 .
 • Helmut Wolff: Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät 1472–1625 . Duncker & Humblot, Berlin 1973, ISBN 3-428-02941-0 , ( Ludovico Maximilianea. Universität Ingolstadt-Landshut-München, Forschungen und Quellen 5).

Weblinks

Commons : Ludwig-Maximilians-Universität München – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. a b c d 1472: Gründung der Hohen Schule zu Ingolstadt . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 2. a b c Herzlich willkommen . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 3. a b c Studierende an Hochschulen . Statistisches Bundesamt. Abgerufen am 2. Februar 2021.
 4. a b c d e f g Zahlen und Fakten . LMU München. Abgerufen am 2. Februar 2021.
 5. Netzwerk. Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH. In: www.dfh-ufa.org. Deutsch-Französische Hochschule, abgerufen am 6. Oktober 2019 .
 6. Internationalität . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 16. Juni 2019.
 7. Netzwerkantrag „EUGLOH“ erfolgreich - LMU München. Abgerufen am 4. Juli 2019 .
 8. RiffReporter: Europäische Universitäten: EU-Kommission kürt die ersten 17 Netzwerke. Abgerufen am 4. Juli 2019 .
 9. Deutsche Universitäten spielen führende Rolle in europäischer Vernetzung: Erste ‚Europäische Hochschulen' ausgewählt. Abgerufen am 4. Juli 2019 .
 10. a b c d Landshut (1800–1826) . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 11. Nobelpreisträger. In: Ludwig-Maximilians Universität München. Abgerufen am 12. Dezember 2019 .
 12. a b c d e Organisation . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 13. Hochschulleitung . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 14. Prof. Dr. rer. pol. Bernd Huber . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 15. Vizepräsidenten . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 16. a b c Erweiterte Hochschulleitung . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 17. a b Der Hochschulrat der LMU München . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 20. Februar 2012.
 18. Sebastian Krass: Ursula Münch wird Hochschulrätin. Süddeutsche.de, 6. Oktober 2014, abgerufen am 7. Oktober 2014 .
 19. a b c d e f g h i j k München (seit 1826) . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 20. a b Ludwig-Maximilians-Universität München . Staatliches Bauamt München 2. Archiviert vom Original am 21. September 2010. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 21. Birgit-Verena Karnapp, Projekt für eine Universität mit Kirche, Priesterseminar und Georgianum, in: Winfried Nerdinger (Hg.), Zwischen Glaspalast und Maximilianeum. Architektur in Bayern zur Zeit Maximilians II. 1848-1864, München 1997 (=Ausstellungskataloge des Architekturmuseums der Technischen Universität München und des Münchner Stadtmuseums, Nr. 10), S. 208–211.
 22. Die Weiße Rose . Shoa.de. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 23. Stefan Paulus: Vorbild USA? Amerikanisierung von Universität und Wissenschaft in Westdeutschland 1945–1976 (Studien zur Zeitgeschichte 81), München 2010, S. 98.
 24. Stefan Hemler: Von Kurt Faltlhauser zu Rolf Pohle. Die Entwicklung der studentischen Unruhe an der Ludwig-Maximilians-Universität München in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre , in: Venanz Schubert (Hrsg.), 1968. 30 Jahre danach, St. Ottlien: EOS 1999, S. 209–242.
 25. Klinikum der Universität München – Großhadern . Staatliches Bauamt München 2. Archiviert vom Original am 3. Oktober 2009. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 26. a b Exzellenzinitiative . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 27. Studenten besetzen Hörsäle in Berlin und München. In: Welt. 12. November 2009, abgerufen am 24. April 2021 .
 28. Polizei räumt Audimax. In: Süddeutsche Zeitung. 17. Mai 2010, abgerufen am 24. April 2021 .
 29. Standorte . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 30. Wohnanlagen
 31. 48.150833,11.580278 . Google Maps. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 32. a b c d e f g h Ludwig-Maximilians-Universität München (Hrsg.): Lageplan der LMU. München 2008.
 33. Einrichtungen . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 34. Kontakt / Lageplan . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 35. Contact . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 36. Meteorologie in München . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 37. Lageplan . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 38. Adressen des Instituts für Informatik . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 39. Anfahrt . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 40. U6-Verlängerung nach Martinsried beschlossen . u-bahn-muenchen.de. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 41. a b LMU 2020 (PDF; 203 kB) Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 42. Physik - Fakultät für Physik - LMU München. Archiviert vom Original am 25. Dezember 2017 ; abgerufen am 20. Februar 2018 .
 43. World University Rankings 2016-2017 . Times Higher Education. Abgerufen am 19. Oktober 2016.
 44. Academic Ranking of World Universities – 2012 . ShanghaiRanking Consultancy. Abgerufen am 15. November 2012.
 45. Fakultäten . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 46. Geschichte der forstwissenschaftlichen Ausbildung in Bayern . Technische Universität München. Archiviert vom Original am 4. Mai 2014.
 47. Fakultäten . Archiviert vom Original am 26. Januar 1998. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 48. Andreas C. Hofmann: Warum die LMU München (keine) 20 Fakultäten hat. Zur Ausdifferenzierung des Wissens an der Ludovico-Maximilianea im Spiegel der Geschichte ihrer Fakultäten , in: aventinus bavarica Nr. 15
 49. Abschlussarten . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 50. Studienfächer und Studiengänge von A bis Z . In: Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 5. Mai 2012.
 51. Studienfächer und Studiengänge von A bis Z . In: Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 18. April 2016.
 52. Studienfächer und Studiengänge von A bis Z . In: Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 16. April 2016.
 53. a b Personen- und Vorlesungsverzeichnisse ( Memento vom 16. November 2007 im Internet Archive )
 54. Studienbeiträge ( Memento vom 27. August 2006 im Internet Archive )
 55. Beitragshöhe . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 3. November 2018.
 56. Internetpräsenz der Studierendenvertretung der Ludwig-Maximilians-Universität München . Abgerufen am 13. Juni 2012.
 57. Art. 106 (2) BayHSchG ( Memento vom 17. Oktober 2010 im Internet Archive )
 58. Andreas C. Hofmann: Die LMU München erhält ein neues Gewand. Ein Überblick über die hochschulrechtlichen Neuerungen der Jahre 2006/2007 , in: Forum. Die Zeitschrift der StipendiatInnen der Friedrich-Ebert Stiftung Nr. 1/2008, S. 83
 59. Ausführlich vgl. Andreas C. Hofmann: »Habemus Conventum«. Zum neuen Modell der Studierendenvertretung an der LMU München ( Memento vom 22. April 2016 im Internet Archive ), in: Nomen Nominandum. Studentisches Magazin für das Historische Seminar Ausg. 1 (SS 2008), S. 36–39
 60. Informationen zum Semesterticket auf der Website des MVV
 61. Informationen zum Semesterticket auf der Website des Semestertickets ( Memento vom 5. Oktober 2013 im Internet Archive )
 62. Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 63. Fakultätsübergreifende Einrichtungen . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 64. Internetauftritt des ArchaeoBioCenters
 65. a b Internetauftritt des LMU Center for Leadership and People Management
 66. Homepage "Meteorologisches Institut München" Abruf 2. September 2017
 67. Forschungskooperationen . Ludwig-Maximilians-Universität München. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 68. Elitestudiengänge an der Ludwig-Maximilians-Universität München . Elitenetzwerk Bayern. Abgerufen am 28. April 2013.
 69. Doktorandenkollegs an der Ludwig-Maximilians-Universität München . Elitenetzwerk Bayern. Abgerufen am 28. April 2013.
 70. Academic Ranking of World Universities 2006 ( Memento vom 4. November 2009 im Internet Archive )
 71. Academic Ranking of World Universities 2007 ( Memento vom 4. November 2009 im Internet Archive )
 72. Academic Ranking of World Universities 2008 ( Memento vom 4. November 2009 im Internet Archive )
 73. Academic Ranking of World Universities 2009 ( Memento vom 1. November 2009 im Internet Archive )
 74. Academic Ranking of World Universities 2010 ( Memento vom 22. August 2010 im Internet Archive )
 75. Academic Ranking of World Universities 2011 . Shanghai Ranking Consultancy. Abgerufen am 19. September 2011.
 76. Academic Ranking of World Universities 2012 . Shanghai Ranking Consultancy. Abgerufen am 25. August 2014.
 77. Academic Ranking of World Universities 2013 . Shanghai Ranking Consultancy. Abgerufen am 25. August 2014.
 78. Academic Ranking of World Universities 2014 . Shanghai Ranking Consultancy. Abgerufen am 25. August 2014.
 79. Academic Ranking of World Universities 2015 . Shanghai Ranking Consultancy. Abgerufen am 8. Oktober 2015.
 80. a b 2007 THES QS World University Rankings ( Memento vom 26. November 2007 im Internet Archive )
 81. a b Times Higher Education-QS World University Rankings 2009 . Times Higher Education. Abgerufen am 6. Januar 2010.
 82. Times Higher Education World University Rankings 2010 . Times Higher Education. Abgerufen am 16. September 2010.
 83. Times Higher Education World University Rankings 2011 ( Memento vom 6. Oktober 2011 im Internet Archive )
 84. Times Higher Education World University Rankings 2012 . Times Higher Education. Abgerufen am 6. Oktober 2012.
 85. Times Higher Education World University Rankings 2013 . Times Higher Education. Abgerufen am 6. März 2014.
 86. Times Higher Education World University Rankings 2014 . Times Higher Education. Abgerufen am 2. Oktober 2014.
 87. Times Higher Education World University Rankings 2014 . Times Higher Education. Abgerufen am 15. Oktober 2015.
 88. World University Rankings . In: Times Higher Education (THE) . 17. August 2016 ( timeshighereducation.com [abgerufen am 30. Oktober 2016]).
 89. Ludwig-Maximilians-Universität München. 16. Juli 2015, abgerufen am 19. Januar 2020 (englisch).
 90. Centre for Science and Technology Studies (CWTS): CWTS Leiden Ranking. Abgerufen am 19. Januar 2020 (englisch).
 91. Best Global Universities Rankings. Abgerufen am 19. Januar 2020 (englisch).
 92. World University Rankings. Abgerufen am 19. Januar 2020 .
 93. Sebastian Krass: Schavan in den Hochschulrat gewählt. In: Süddeutsche Zeitung. 30. September 2013, abgerufen am 24. April 2021 .
 94. Schavan verlässt Münchner Hochschulrat. In: Der Spiegel. 8. April 2014, abgerufen am 24. April 2021 .
 95. Sebastian Krass: Berufung Schavans war ein Fehler. In: Süddeutsche Zeitung. 24. April 2014, abgerufen am 24. April 2021 .
 96. Frank Rosengart: Der BigBrotherAward 2017 in der Kategorie Bildung geht an die TU München und die Ludwig-Maximilians-Universität München . BigBrotherAwards.de. 5. Mai 2017. Abgerufen am 20. Juni 2017.
 97. Max Muth: Rüge in Preisform: Datenschützer kritisieren Münchner Unis . 12. Mai 2017. Abgerufen am 20. August 2019.
 98. Anja Perkuhn: LMU und TU sehen zu: Diese Plattform verscherbelt Daten von Studierenden . Abendzeitung. 5. Mai 2017. Abgerufen am 20. Juni 2017.
 99. Johannes Boie, Hannes Grassegger: Datenschutz bei Online-Kursen: Der gläserne Student . Süddeutsche Zeitung. 2. Dezember 2015. Abgerufen am 20. Juni 2017.
 100. Christian Baars, Hannes Grassegger: Online-Kurse von Unis in der Kritik: Massig Daten von Studenten . Tagesschau. 7. Dezember 2015. Abgerufen am 20. Juni 2017.
 101. Frederik Obermaier: Pentagon sponsert Sprengstoffforschung in München. In: Süddeutsche Zeitung. 25. November 2013, abgerufen am 24. April 2021 .
 102. Armin Himmelrath und Holger Dambeck: Millionen vom Pentagon für deutsche Unis. In: Süddeutsche Zeitung. 22. Juni 2019, abgerufen am 24. April 2021 .
 103. Schriftliche Anfrage (Drucksache 18/3929). Abgerufen am 24. April 2021 .
 104. Martina Scherf: Eingepfercht für die Forschung , abgerufen am 30. April 2020.
 105. Stellungnahme von Studierenden. Abgerufen am 24. April 2021 .
 106. Schriftliche Anfrage (Drucksache 18/6758). Abgerufen am 12. Februar 2021 .
 107. Günther Knoll: Untreue-Verdacht gegen einen der LMU-Vizepräsidenten , abgerufen am 30. April 2020.
 108. a b Pressemeldung der LMU. 15. Juli 2020, abgerufen am 12. Februar 2021 .
 109. Sebastian Krass: Disziplinarverfahren gegen Uni-Vizepräsidenten. In: Süddeutsche Zeitung. 16. Dezember 2020, abgerufen am 12. Februar 2021 .
 110. Taxifahrten für 64.000 Euro , abgerufen am 12. Februar 2020.
 111. "Es ist für uns befremdlich" , abgerufen am 12. Februar 2020

Koordinaten: 48° 9′ 3″ N , 11° 34′ 49″ O