maniërisme

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Maniërisme (van Italiaanse maniera , "manier", "stijl", " manier ") is een kunsthistorische term voor een stijl of een tijdperk dat zich ruwweg uitstrekt tussen 1520 (dood van Raphael ) en 1600, [1] buiten Italië, zelfs na 1600. Het maniërisme is oorspronkelijk gebaseerd op het idee dat een kunstenaar zijn eigen stijl, de maniera , moet ontwikkelen en benadrukken. [2] Alle technische mogelijkheden voor een extreem ontwerp zijn uitgeput.

Afhankelijk van de definitie, is het een vorm van recente Renaissance of een overgangsstijl tussen Renaissance en Barok , [1] die zijn oorsprong in Italië had, met centra in Rome en Florence . Maniëristische werken kwamen vooral op in schilderkunst , beeldhouwkunst en architectuur , maar ook in literatuur en muziek . Literaire werken kunnen over het algemeen als maniëristisch worden geclassificeerd als ze tussen het midden van de 16e eeuw en 1630 zijn geschreven.

De meest bekende maniëristen zijn de School van Fontainebleau in Frankrijk, Giovanni da Bologna , de meeste Nederlandse Roomsen en de kunstenaars aan het hof van keizer Rudolph II in Praag , waaronder Jan Vermeyen , Adrian de Vries , Ottavio Miseroni (1567-1624), Bartholomäus Spranger , Hans von Aachen en Joseph Heintz (zogenaamde Rudolfiniaanse kunst ). [3]

Naast de kunsthistorische betekenis als aanduiding voor een tijdperk en een stijl, wordt de term “gemanierd” over het algemeen pejoratief gebruikt en beschrijft dan een handeling, houding of manier van spreken die als kunstmatig, sierlijk, zielig of pompeus wordt ervaren.

uitdrukking

De Italiaanse term maniera in de zin van een individuele stijl of een tijdperk ( maniera greca = Griekse manier) vinden we aan het eind van de 14e eeuw bij Cennino Cennini en in de 15e eeuw bij Ghiberti . [1]

In de 16e eeuw noemde Pietro Aretino het bereiken van artistieke authenticiteit maniera nuova en Giorgio Vasari beschreef de stijl van wijlen Michelangelo , waarvan de zijne was afgeleid, als maniera moderna , waardoor zelfs de oudheid - het vorige hoogtepunt van artistieke ontwikkeling - had overwonnen is. Vasari associeerde de term met een positieve evaluatie en de eis dat een grote kunstenaar zijn eigen, onmiskenbare maniera ontwikkelt (of bezit). [1]
In 1557 gebruikte Lodovico Dolce de term in negatieve zin, ook met betrekking tot Michelangelo, die hij ervan beschuldigde een maniera te hebben ontwikkeld die slechts een "slechte oefening" was en alleen diende om allerlei soorten moeilijkheden aan te tonen. [4]

In het barokke tijdperk kende het concept van de maniera en de werken van de maniëristische kunstenaars van de 16e eeuw een intensieve devaluatie, onder meer door Bellori ; [1] als manierata (= gemanierd) verwijst men nu naar z. B. een kunstmatige, onnatuurlijk ogende manier van schilderen. In die zin gebruikte de Italiaanse historicus Luigi Lanzi de termen "maniërisme" en "maniëristen" voor het eerst in 1792, [1] ook in verband met het werk van Giorgio Vasari .

In de 19e eeuw nam Jacob Burckhardt de term weer op en introduceerde hij als eerste het maniërisme als kunsthistorische term. De reikwijdte van het maniërisme was nog steeds controversieel in de 20e eeuw. [5] en het werd in het eerste derde deel van de 20e eeuw, vooral door Duitse kunsthistorici [6], gezien als "een uitdrukking van een vergeestelijking in strijd met de natuur" en een artistieke subjectiviteit die de gevestigde normen ontwijkt. [7] Italiaanse kunsthistorici daarentegen benadrukten het zoeken naar formele elegantie, [7] terwijl Johann Fischart de verbeelding en vindingrijkheid benadrukte en deze ook herkende in het werk van Noord-Europese schilders. B. met Hans Baldung Grien . [8e]

In zijn boek Die Welt als Labyrinth, voor het eerst gepubliceerd in 1958 . Manie en manie in de Europese kunst , Gustav René Hocke probeerde het concept van maniërisme toe te passen op een fenomeen dat zowel stilistisch als qua tijdperk veelomvattender was, namelijk dat van het " decentreerde onderwerp van de moderniteit ". Maniërisme is als het ware de tegenstroom van klassieke muziek . Naar zijn mening is de maniëristische kunst tot op de dag van vandaag blijven bestaan ​​in individuele levenswerken. In 1964 sprak Robert Klein van een 'kunst van de kunst' en breidde de term ook uit tot ver buiten het huidige maniërisme-tijdperk. [9]

Geschiedenis en vereisten

Eerste maniëristische tendensen zijn al zichtbaar van 1515 tot 1525 in Rome en Florence, onder andere Raphael (late werk) en Michelangelo , [10] vanaf ongeveer 1520 ontwikkelde het zich in verschillende fasen en kan van ongeveer 1550-60 gelden dan de hoofdstroom van de late renaissance.

De opkomst ervan valt samen met religieuze, intellectuele, politieke en economische omwentelingen en crises in Italië en Europa: de voorheen burgerlijke Medici- familie kwam weer aan de macht in Florence en klom op tot de rang van adel; De ontdekking van Amerika in 1492 veranderde de vroegere kijk op de wereld en de mediterrane handel, die belangrijk was voor Italië, verloor duidelijk aan belang, in plaats daarvan groeide het Habsburgse Spanje uit tot een wereldmacht; De door Luther veroorzaakte Reformatie betekende een enorme schok voor heel Europa, met alle gevolgen van dien zoals godsdienstoorlogen , een tien jaar durend concilie in Trente en de Contrareformatie die daarop volgde . De situatie escaleerde in 1527 toen Spaanse, Italiaanse en Duitse huurlingen in de Habsburgse dienst Rome aanvielen en plunderden en paus Clemens VII ( Sacco di Roma ) gevangenzetten.

Detail van de maniëristische plafonddecoratie bestaande uit schilderijen, grotesken en stucwerk van onder meer Girolamo Muziano en Cesare Nebbia in de Galleria delle carte geografiche van het Vaticaans paleis (ca. 1580-1590)

Volgens sommige kunsthistorici kwamen maniëristische kunstenaars onder invloed van deze gebeurtenissen tot de conclusie dat het renaissanceprogramma om de schoonheid van de natuur te verheerlijken door middel van kunst had gefaald, en dat in plaats daarvan de natuur moest worden overwonnen en verlost door middel van kunst. Zoals eerder in de Renaissance speelden ook neoplatonische , gnostische en alchemistische gedachten een rol.

Aan de andere kant is de maniëristische kunst - net als de kunst van de 16e eeuw in het algemeen - een uitgesproken hoofse kunst [11] die in dienst werd gesteld van prinselijke representatie, onder meer met behulp van spectaculaire tijdelijke festivaldecors. [12] Het maniërisme neigt, net als in interieurdecoratie en handwerk, naar spectaculaire pracht (zie afbeelding). [13]

Terwijl de Renaissance nog een voornamelijk Italiaanse culturele prestatie was, was het maniërisme misschien wel de allereerste Europese kunststroming. Vooral Vlamingen ( Giambologna , Stradanus ) trokken naar Italië om daar te leren en te werken, brachten hun kunstopvattingen mee en verrijkten de latere fase van het maniërisme (en renaissance) (zie ook: Romanisme ). Houtsneden speelden een belangrijke rol, later ook kopergravures , die in heel Europa circuleerden. Vooral de werken van Dürer werden bekend gemaakt en opgenomen in Italië.

Vanaf het einde van de 16e eeuw concurreerden andere kunstopvattingen steeds meer met de maniëristische, vooral de classicistische tendens met de gebroeders Carracci als de belangrijkste vertegenwoordigers en pioniers van de barok (later in de kunsttheorie vertegenwoordigd door Giovanni Pietro Bellori , voor wie het werk van Nicolas Poussin was voorbeeldig), en een realistische of zelfs naturalistische met Caravaggio en zijn opvolgers.

Aangezien het tot op heden buiten Italië gebruikelijk was om de adoptie van kenmerken van de Italiaanse kunst in de 16e eeuw op een algemene en ongedifferentieerde manier te associëren met de term "Renaissance", is er een duidelijk taalkundig onderscheid tussen de twee termen (laat) Renaissance en maniërisme moeilijk in de praktijk; sommige maniëristische objecten in de lokale patriottische traditie worden bijvoorbeeld trots gepresenteerd als "de grootste renaissancezaal in ..." of "het belangrijkste renaissancegebouw in ...". Er zijn ook trefwoord-achtige termen zoals B. “ Wezerrenaissance ” of “ Antwerpse maniëristen ”, die door individuele kunsthistorici zijn ingevoerd en nu zijn ingeburgerd, maar die ook een correcte definitie ondermijnen: de Weserrenaissance is eigenlijk in wezen maniërisme, terwijl de Antwerpse maniëristen een groep zijn over schilders die zich in de laatgotische traditie van de Nederlandse schilderkunst bevinden, met overgangstendensen naar de renaissance.

Stijlkenmerken

Giambologna's verkrachting van de Sabijnse vrouwen in Florence, een voorbeeld van de Figura serpentinata

In het algemeen wordt het maniërisme gekenmerkt door een afwijking van de evenwichtige, geometrisch berekende composities van de Renaissance in een tijd van beroering. In plaats van harmonieuze vormen van klassieke eenvoud, was er een gewilde, complexe, sierlijke manier , een grillige en gespannen stijl, vaak verrijkt met raadselachtige allegorieën die alleen zouden moeten worden begrepen door ingewijde kenners van aristocratische kringen.
De voorstelling van het menselijk lichaam was niet langer gebaseerd op de klassieke kunst uit de oudheid en de natuur, maar op idealen van genade , waarvan sommige nog uit de gotiek of vroege renaissance stammen, zoals te lange, slanke ledematen (armen, benen, nek); typische voorbeelden zijn te vinden bij vele kunstenaars, waaronder Pontormo , Parmigianino , Tintoretto , El Greco of de school van Fontainebleau. Af en toe komt ook het tegenovergestelde voor: overdreven sterke, gespierde, mannelijke, heroïsche lichaamsvormen, zelfs bij vrouwenfiguren, zoals ze vooral bekend zijn van Michelangelo.

Een typisch kenmerk van het maniërisme in zowel de schilderkunst als de beeldhouwkunst is de Figura serpentinata , dat wil zeggen een voorstelling met een sterke twist, die enerzijds wordt gebruikt om de expressiviteit te vergroten, anderzijds en vooral in de beeldhouwkunst, maar ook driedimensionaliteit te benadrukken. In de schilderkunst is er een neiging tot gekozen of gedurfde kleurencombinaties, in de portretschilderkunst ook soms nadrukkelijk koele kleuren die bijdragen aan een sterk afstandelijke maar elegante indruk (voorbeeld: Bronzino ).

Groteske schilderkunst speelde ook een niet onbelangrijke rol in de maniëristische interieurdecoratie. [14]

architectuur

Plassenburg , Christelijk portaal (1607) met gebroken gevels en obelisken, Beieren

In de architectuur is een duidelijk onderscheid tussen maniërisme en renaissance niet altijd gemakkelijk, vooral niet in Italië, waar beide stijlen naast elkaar bestaan. In principe wordt de maniëristische architectuur gekenmerkt door de schuchtere ontbinding van de klassieke ordesystemen van de Renaissance. Over het algemeen werden ze behouden, maar gevuld met kleine tegenstellingen, bijvoorbeeld door de sluitsteen boven een boog, die oorspronkelijk bedoeld was om de krachtsluiting in het midden te symboliseren, uit zijn verstandige positie te verplaatsen (bijv. Palazzo Te , Mantua) of de traditionele verbindingen van de gevelelementen en die afgeleid van de statica werden opgeheven. Ze vertonen dan ook eerder speelse elementen. Rustiek werd ook vaak op een onconventionele manier toegepast (o.a. Palazzo Pitti , Florence). Over het algemeen worden klassieke elementen ook gecombineerd met onconventionele elementen, die buiten Italië vaak alleen voortkwamen uit typische lokale tradities of een lange nawerking van gotische bouwvormen, bijvoorbeeld Noord-Europese dakvormen ( zadeldaken ) en rijk versierde gevels .

Een typisch stilistisch kenmerk dat vaak wordt aangetroffen in maniëristische gebouwen is de geblazen gevel , maar ook de bevestiging van obelisken binnen de geblazen gevel of op de hoeken, zoals te zien is op de Droy zegt kasteelkerk . Over het algemeen kan een voorkeur voor versieringen en sculpturale sieraden worden waargenomen. B. binnen de gevel, maar soms ook verdeeld over de gehele gevel, hoofden van putti , figuren van goden of mythische wezens, of reliëfs bevestigd.

Vooral de obelisken zijn tijdens het historisme in de 19e eeuw herontdekt en werden bij voorkeur toegepast op neorenaissancistische gebouwen; dergelijke gebouwen worden dan in hun stijl neo-maniërisme genoemd.

Belangrijke vertegenwoordigers van het maniërisme in de architectuur zijn: Michelangelo , Giulio Romano , Baldassare Peruzzi , Giorgio Vasari , Cornelis Floris II , Bartolomeo Ammanati , Giacomo della Porta , Hendrick de Keyser .

Italië

Galleria degli Uffizi in Florence, architect Giorgio Vasari

Naast Rome waren de centra van het maniërisme in Italië voornamelijk Noord-Italiaanse steden zoals Florence , Mantua , Vicenza en Venetië .

De eerste maniëristische gebouwen zijn Michelangelo's voorplein van de Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence met zijn ongewone trapoplossing, en het Palazzo del Te (1525-1536) in Mantua, gemaakt door Giulio Romano , dat echter vooral beroemd is om zijn interieurdecoratie .

Representatieve herenhuizen in de maniëristische stijl zijn het vijfhoekige Palazzo Farnese gebouwd door Vignola in Caprarola , de Villa Sarego door Palladio en het Palazzo Pitti (vooral de tuinzijde) in Florence, dat werd verbouwd door Ammanati . De belangrijkste architecturale projecten omvatten ook de Villa Giulia in Rome van 1551-53 en het Casino Pius IV gebouwd door Pirro Ligorio tussen 1558 en 1562 in de tuinen van het Vaticaan . Een even rijke reliëfdecoratie kenmerkt de gevel van de kerk Santa Maria presso San Celso in Milaan (uit 1565). De Galleria degli Uffizi , oorspronkelijk gebouwd als administratief gebouw en gebouwd door Vasari vanaf 1560, met zijn lange en smalle, "canyon-achtige" binnenplaats, is ook een goed voorbeeld van de maniera .

Buiten Italië

Galerij François I in het kasteel van Fontainebleau (1533-1540) [15]

Hoewel het maniërisme bijna overal in Italië te vinden is als een aparte stijl van de Renaissance, werd het slechts sporadisch gebruikt in gebouwen in Noord-Europa.

In Frankrijk valt de Fontainebleau-school op, gesticht in de jaren 1530 door de Florentijnse maniëristen Rosso Fiorentino en Primaticcio . [16] Omgekeerd had Fontainebleau ook invloed op de rest van Europa, waaronder een van de kenmerkende ornamenten van het maniërisme: het rolwerk . [17] Via prenten verspreidde het zich over Europa.
Paleis van Fontainebleau is van buiten echter minder maniëristisch dan van binnen, de porte dorée , de beroemde galerij François I , de balzaal van Hendrik II en wand- en plafondversieringen in de voormalige zaal van de hertogin van Étampes (de matresse Franz I.), evenals verschillende schoorstenen; ook enkele laat-maniëristische versieringen die onder Henri IV werden toegevoegd.
Delen van het Louvre behoren ook tot de belangrijkste gebouwen van het Franse maniërisme: de Cour carrée, begonnen in 1546 door Pierre Lescot , en de Grande Galerie aan de oevers van de Seine , gebouwd onder Henri IV. [18] Het kasteel van Anet, gebouwd vanaf 1547 door Philibert Delorme voor Diane de Poitiers , is ook bewaard gebleven. [19] Het Palais des Tuileries , dat ook vanaf 1564 werd gebouwd naar plannen van Delorme voor Caterina de 'Medici , brandde helaas af in de 19e eeuw. Helaas zijn andere belangrijke gebouwen niet of slechts gedeeltelijk bewaard gebleven, waaronder het grote paleiscomplex met maniëristisch park en grotten van Saint-Germain-en-Laye , waarvan alleen het zogenaamde oude paleis nog staat, dat vanaf 1539 voor Franz I op oudere fundamenten werden herbouwd; Het nieuwe kasteel , gebouwd vanaf 1557 en nog beroemder, was ook een werk van Delorme, dat later werd voltooid door Primaticcio, Louis Métezeau en Baptiste Androuet du Cerceau .

In Nederland en Vlaanderen , als een aparte mengeling van (gotische) lokale tradities met internationaal maniërisme, belangrijke gebouwen zoals de stadskanselarij in Brugge (1534-1537), de stadhuizen van Antwerpen (1561-1565) en Den Haag (1564 –65), of het Vleeshuis van Haarlem , dat Lieven de Key in 1602-03 bouwde. [20] Tot de belangrijkste kunstenaars behoren Cornelis Floris en Hans Vredemann de Vries , die ook hun eigen siervormen ontwikkelden zoals beslag , [21] evenals kraakbeen en staartwerk . Via architecturale verhandelingen van onder meer De Vries en Wendel Dietterlin vonden deze wijdverbreide verspreiding in Noord-Europa en vormden ze ook de vroege barok, vooral in Duitsland en Engeland. [22]

Het nieuwe Lusthaus Stuttgart gebouwd tussen 1584 en 1593 in 1616

In Duitsland is het vroegste voorbeeld van de nieuwe Italiaanse stijl waarschijnlijk de interieurdecoratie van de residentie in Landshut , die tussen 1536 en 1543 werd gebouwd naar het model van Palazzo Te. [23] Het creëerde ook zijn eigen stijlen zoals de zogenaamde Weser Renaissance , die zijn vormen minder rechtstreeks uit Italië, maar meer uit Nederland kreeg en gebaseerd op gravures van Duitse en Nederlandse tekenaars. Decoratieve vormen zoals het kraakbeen of de oorschelp zijn kenmerkend voor het maniërisme in Duitstalige landen. [24]
Het belangrijkste centrum van het maniërisme in Duitsland is München , waar onder andere Friedrich Sustris in de jaren 1580 werkte, die onder andere de grotbinnenplaats van de residentie in München bouwde; [25] het antiquarium van de Residenz, dat tussen 1568 en 1571 werd opgericht naar ontwerpen van Simon Zwitzel en Jacopo Strada , [26] wordt vaak beschouwd als een "Renaissancezaal", maar is in feite een duidelijk en veelbetekenend voorbeeld van een maniëristische interieur, ondanks de oudheden die erin worden tentoongesteld. [27]
De Ottheinrichsbau van het kasteel van Heidelberg is ook een belangrijk gebouw van het Duitse maniërisme. Een zeer laat voorbeeld is de kasteelkerk Droyssig in Saksen-Anhalt, waarvan de bouw pas in 1622 begon en van binnen onvoltooid bleef (investruïne). De interieurdecoratie van de dorpskerk in Osterwohle ( Altmark ), die een tot dan toe onbekende kunstenaar tussen 1607 en 1621 had gemaakt, is een ongebruikelijk architectonisch getuigenis van het maniërisme in Noord-Duitsland.

Het belangrijkste maniëristische kasteelgebouw in Oostenrijk is het ruïneus bewaard gebleven (pure stijl) en zeer uitgebreide ensemble van kasteel Neugebauten bij Wenen.

Praag was ten tijde van keizer Rudolf II een bolwerk van Europees maniërisme, maar vooral op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en handwerk. De architecten daar waren Paolo della Stella en Bonifaz Wohlmut , die de zogenaamde Belvedere van koningin Anna (1538-1565) bouwden in de tuinen van de Praagse Hradcany , die niet duidelijk kan worden toegeschreven aan de Renaissance of het maniërisme: het combineert een zeer elegante Renaissance- Loggia met een volledig ongewone gebogen dakoplossing die bijna oosters lijkt (of als een anticipatie op de barok). Het Stern-kasteel bij Praag, gebouwd voor aartshertog Ferdinand II en gebaseerd op zijn ideeën, heeft zeer eenvoudige gevels, maar kan worden geclassificeerd als maniërisme vanwege zijn ongebruikelijke vorm als een zespuntige ster (er kunnen esoterische redenen zijn voor deze vorm); Dit wordt ook ondersteund door het binnen bewaard gebleven stucwerk. In het gebied van de huidige Tsjechische Republiek (voorheen Bohemen en Moravië ) zijn er ook een aantal interessante maniëristische en laat-renaissancistische kastelen, waaronder Nelahozeves , Litomyšl , Frýdlant (Friedland), Častolovice en, in sommige gevallen, Český Krumlov . [28] Kenmerkend is dat hun gevels vaak zijn versierd met de sgraffitotechniek . De rotonde (of zomerhuis) in Jindřichův Hradec , gebouwd tussen 1591 en 1596, is een van de meest opmerkelijke voorbeelden van maniëristische architectuur in Bohemen. [29] Het kasteel van Bučovice heeft spectaculaire, maniëristische interieurdecoraties. [30] In Moravië is het kasteel van Plumlov ook een belangrijk voorbeeld van maniërisme.

Het centrum van het Baltische maniërisme is Danzig . Bijzonder opmerkelijk zijn de herenhuizen op de Lange Markt , de Artushof Gdansk en het stadhuis. Een ander belangrijk Oost-Europees centrum van het maniërisme is Lviv , dat zich vooral kenmerkt door de herenhuizen op het marktplein en de Boimów-kapel.

Tuinkunst

Orcus in de maniëristische Sacro Bosco van Bomarzo

In de landschapsarchitectuur komt de liefde van het maniërisme voor het groteske en verrassende enerzijds tot uiting door vaak bizarre sculpturen, anderzijds door grotten en waterpartijen , waarvan sommige werden voorzien van grappige trekken om de gastheer en gasten te amuseren. Deze systemen werden ingebed in een opeenvolging van artistiek vormgegeven terrassen , parterres en bosquets .

Bekende voorbeelden zijn te vinden in de Boboli-tuinen van het Palazzo Pitti in Florence en in de parken van het Palazzo Farnese in Caprarola en de Villa d'Este in Tivoli . De Sacro Bosco in Bomarzo is een maniëristische tuin met originele staffiguren .
Ten noorden van de Alpen werd dit type Italiaanse tuin aangelegd in Slot Hellbrunn bij Salzburg (het paleis zelf is al vroegbarok), waar een bijzonder groot aantal grappenfonteinen zijn, zoals een tafel of een watertheater, waar gasten kunnen door verborgen mechanismen met water worden bespat.

De tructechnologie van dergelijke machines inspireerde René Descartes later om zijn theorie van de menselijke automaat te ontwikkelen .

Beeldhouwkunst, steenhouwen en goudsmeden

beeldhouwwerk

Vliegende Mercurius door Giambologna , 1580. Museo nazionale del Bargello , Florence

De beeldhouwkunst bereikte een hoogtepunt in de 16e eeuw en ging de strijd aan met de schilderkunst, die tot dan toe in de kunsttheorie als nobel werd beschouwd. [32] De voordelen van beeldhouwkunst werden nu gezien in directe vergelijkbaarheid met oude sculpturen ( oude schilderkunst was slechts gedeeltelijk bekend) [33] en in het gebruik van dure en duurzame materialen zoals marmer en brons. [34] Benvenuto Cellini als een van de uitstekende beeldhouwers en goudsmeden van het maniërisme genoemd als een van de belangrijkste kenmerken, die naar zijn mening de beeldhouwkunst boven de schilderkunst verheft, van alle kanten naar zijn meerdere perspectieven. [35] Dit kwam uiteindelijk tot uiting in het reeds genoemde ideaal van de spiralen figura serpentinata . Daarnaast is er de evidente wens om de sculpturen de uitstraling van elegantie en beweging te geven, wat enerzijds leidt tot een sierlijk ideaal van slanke lichamen met te lange ledematen en sierlijke bewegingen, anderzijds tot gecompliceerde en soms bizarre houdingen in die Het is niet ongewoon dat een figuur zich met het ene deel van het lichaam naar de ene kant en het andere naar de andere kant draait. Michelangelo maakte al dergelijke figuren, onder meer voor de Medici-kapel in San Lorenzo in Florence - hoewel deze sculpturen met hun rug tegen de muur staan, zodat ze niet van alle kanten zichtbaar zijn.

Het waren niet langer alleen individuele beelden die werden gemaakt, maar hele beeldhouwprogramma's die werden opgesteld in de zalen van paleizen, in kerken en tuinen en op openbare plaatsen. Een beroemd voorbeeld is het figurenprogramma op het Piazza della Signoria voor het Palazzo Vecchio en de Loggia dei Lanzi in Florence, dat begon met enkele individuele figuren in de hoogrenaissance (waaronder de David van Michelangelo), maar later sterk werd uitgebreid in de maniëristische stijl, met Cellinis Perseus (1545-1554), [36] Giambologna's Verkrachting van de Sabijnse vrouwen en de Neptunus-fontein met meerdere figuren (uit 1560) door Ammanati en Giambologna . [37] De laatste werd het model voor talrijke gelijkaardige fonteinen in Europa, met inbegrip van de fonteinen van Hercules en Augustus in Augsburg .

Belangrijke kunstwerken zoals B. ook Giambologna's beroemde Merkur , werden vaak gereproduceerd door de kunstenaarsateliers voor verschillende klanten en gemaakt in zowel groot- als miniformaat (voor de particuliere kunstkamer) en in verschillende materialen. [38] Dit leidde tot de verspreiding van maniëristische idealen in heel Europa en bevorderde de bekendheid van bepaalde kunstenaars.

Hoewel de idealen van het maniërisme op het gebied van portretkunst niet onbeperkt uitvoerbaar zijn, zoals bij ideaalfiguren, werden ze daar ook toegepast. Voorbeelden zijn het graf van Guglielmo della Porta, paus Paulus III. (1551) in de Sint-Pietersbasiliek , [39] Leone Leonis bronzen beeld Karel V triomfeert over de razernij (1549-1555) [40] of het graf voor Gian Giacomo de 'Medici in de kathedraal van Milaan (1560-1563), ook gemaakt door Leonie.

Neben den bereits genannten Künstlern gehören die Franzosen Jean Goujon , Barthélemy Prieur und Jean Bullant aus der Schule von Fontainebleau und der Flame Adriaen de Vries – ein Schüler Giambolognas – [41] zu den herausragendsten Bildhauern des Manierismus; des Weiteren Antonio Abondio , Alessandro Vittoria , sowie Ludwig Münstermann .

Steinschneide- und Goldschmiedekunst

Krone Rudolphs II. ( Gold , Email , Perlen , Diamanten , Rubine , Saphir , Spinelle ), Jan Vermeyen , Prag 1602. Schatzkammer in der Wiener Hofburg. Die Emaille -Bänder sind mit feinsten Grotesken verziert, die goldenen Reliefs zeigen Szenen aus dem Leben des Kaisers.

Die Liebe zum Wunderlichen und zum Prunk führte in Kombination zu einer Hochblüte der manieristischen Goldschmiede- und der Steinschneidekunst , die nicht – selten im Verein – herausragende Kunstwerke hervorbrachten. Sie wurden oft in den epochetypischen Kunst- und Wunderkammern ausgestellt. Die typischen Motive des Manierismus taten im Bereich der Kleinkunst besonders gute Wirkung und führten zu reich ornamentierten, Fantasie-Kreationen, bei denen nicht nur elegant gewundene Kleinfiguren, sondern auch oft bizarre oder mystische Figuren wie Drachen oder Fabelwesen , oder Tiere wie Schlangen auftauchen. Sehr beliebt waren auch Fassungen, die mit Emaille überzogen waren, nicht selten mit Grotesken im Miniformat und anderem reich ornamentierten und ziselierten Zierrat. Auch die typisch manieristischen Ornamentformen wie Roll- , Beschlag- oder Knorpelwerk tauchen auf, und haben hier sogar teilweise ihren Ursprung. Zum Teil wurden auch Automaten in prunkvoller Fassung hergestellt.

Zu den berühmtesten Steinschneidern gehören die Werkstätten der Saracchi und der Miseroni oder Annibale Fontana aus Mailand . Die Saracchi waren vor allem für ihre Gefäße und andere Objekte aus Bergkristall mit virtuosen Gravuren von z. T. biblischen oder mythologischen Szenen bekannt. [42] Für die Medici in Florenz arbeiteten eine ganze Reihe von Werkstätten, darunter auch der Flame Jacques Bylivelt und Bernardo Buontalenti . [43] Auch in Deutschland gab es exzellente Goldschmiede und andere Kunsthandwerker, besonders in Augsburg und Nürnberg, darunter Wenzel Jamnitzer und Christoph Jamnitzer , Nikolaus Schmidt, Hans Elias und Christoph Lencker, [44] oder Melchior Mair. Direkt für den Hof der Wittelsbacher in München wirkten Hans Reimer [45] und Hans Scheich. [46] Auch Bildhauer arbeiteten oft im kunsthandwerklichen Bereich, wie Giambologna oder Cellini . Doch sind auch viele Werke anonym überliefert.

Griff in Form eines grotesken Fabelwesens an einem Prunkgefäß von Gasparo Miseroni, ca. 1570 Mailand (Gold, Emaille). KHM , Wien

Fast alle Fürsten sammelten entsprechende Objekte. Doch sie alle wurden von Kaiser Rudolph II. übertroffen, der eine leidenschaftliche Vorliebe für Gold, Edelsteine und Wunderdinge wie Bezoare , Muscheln, Elfenbein oder das mystische Horn vom Einhorn hatte – [47] erst heute wissen wir, dass es sich beim letzteren in Wirklichkeit um den Zahn des Narwals handelte. Für Rudolph (und andere Zeitgenossen) hatten auch Edelsteine nicht nur einen materiellen, sondern auch einen geheimnisvoll-esoterischen, spirituellen Wert, er wollte mit seinen Schätzen und Preziosen „... einen gewissen Abglanz des Schimmers der Göttlichkeit immerdar vor Augen ... haben“. [48] Er rief zahlreiche Künstler wie Jan Vermeyen , Adriaen de Vries , [49] Paulus van Vianen [50] und die Brüder Ottavio, Alessandro und Giovanni Ambrogio Miseroni an seinen Hof in Prag, [51] die für ihn zusammen mit anderen Künstlern aus den genannten Materialien in Kombination mit Gold und Email besondere Luxusgüter schufen. Andere Künstler, die in Prag wirkten, waren Nikolaus Pfaff und Anton Schweinberger. [52]

Zu den berühmtesten Objekten zählen Cellinis für Franz I. geschaffene Saliera (Salz- und Pfeffergefäß; heute: Kunstkammer des KHM , Wien) und die von Vermeyen und anderen Künstlern für Rudolph II. kreierte Krone , die 200 Jahre später zur Krone der österreichischen Kaiser avancierte (heute: Schatzkammer in der Wiener Hofburg ). Sie ist ein elegantes Virtuosenstück und nicht nur mit Edelsteinen und Perlen besetzt, sondern auch mit kleinen goldenen Reliefs und winzigen Grotesken aus Emaille, in denen der kaiserliche Adler erscheint (siehe Abb. oben).

Malerei und Grafik

Domenico Beccafumi : Fall der rebellischen Engel , etwa 1528, San Niccolo al Carmine, Siena

Allgemeines

Das Figurenideal ist ähnlich wie in der Bildhauerkunst: die körperlichen Proportionen folgen einem Ideal von extremer Eleganz und Anmut mit überlangen Gliedern, Armen, Beinen und Hälsen [57] , und die Körper posieren in dynamischen, aber komplizierten oder unmöglichen Drehungen; [58] die Personen werden oft mit ästhetisierenden Gebärden und betont erotisch oder in bizarrer Hässlichkeit dargestellt. Auch die Perspektive wird manchmal gezielt missachtet. [59] Weitere Stilelemente sind auffällige und ungewöhnliche Farbkompositionen mit manchmal grellen und krassen Farbunterschieden, [60] die expressiv anmuten, und Vexierbilder [61] sowie Anamorphosen . Außerdem kommt es zu komplexen, meist reich bewegten Kompositionen, zum Teil mit einer Fülle an Figuren. Im Allgemeinen entsteht oft ein irgendwie gesuchter oder artifizieller Eindruck. Es muss jedoch betont werden, dass es verschiedene Ausprägungen des Stils gibt, mit deutlichen Unterschieden zwischen einzelnen Vertretern oder regionalen Schulen. [62] Bei mittelmäßigeren Künstlern kann die Umsetzung der genannten Ideale zu einem unästhetischen oder völlig künstlichen, gewollten und gezierten Eindruck führen, bei den guten oder großen Künstlern der Epoche dominiert dagegen ein Eindruck von Eleganz (z. B. Rosso Fiorentino, Parmigianino, Spranger) oder sie erreichen besondere Wirkungen im emotionalen oder spirituellen Ausdruck bis hin zum Mystischen (z. B. Beccafumi, Tintoretto, El Greco, Barrocci).

Einige innovative Stilelemente des Manierismus wurden auch im Barock aufgegriffen. Jedoch gibt es einen programmatischen Unterschied: Der Manierismus wendet sich an den Verstand und liebt das intellektuelle Spiel mit gelehrten Anspielungen; der Barock, als Kunstform der Gegenreformation, wendet sich an das (religiöse) Gefühl. Formal nimmt der Barock die allzu gewollten und extremen Gebärden des Manierismus zurück und folgt einem natürlicheren Ideal, die Proportionen werden natürlicher, der Gesamteindruck eher geschwungen und abgerundet statt gezackt, verdreht oder „verschroben“. Auch im Barock gibt es jedoch verschiedene stilistische Strömungen.

Manieristische Stilexperimente wurden im 20. Jahrhundert Vorbilder für den Expressionismus , Dadaismus , Surrealismus und Kubismus .

Phasen und bedeutende Künstler

Eine erste Phase des frühen Manierismus reicht von etwa 1515/20 bis 1530. [63] [64] Schon Michelangelo hatte in der sixtinischen Kapelle viele Figuren nicht nur in übersteigert kräftigen heroischen Körperformen gemalt, sondern auch in ungewöhnlichen und schwierigen Drehungen, was sich in seinem bildhauerischen und malerischen Schaffen fortsetzte. Er wurde für die römischen Manieristen zum großen Vorbild. Auch beim späten Raffael und seiner Werkstatt fällt der Versuch auf, die Ausdrucksmittel in Richtung Dramatik zu erweitern, zum Beispiel in der Stanza des Heliodorus, beim Borgobrand und in der Verklärung Christi (1520, Vatikanische Pinakothek). Die Art, wie Raffael und seine Werkstatt die Groteskenmalerei in den Loggien des Vatikan verwendeten, wurde außerdem zu einem essentiellen Ideal der manieristischen Dekorationskunst. [65]

Gleichzeitig traten erste manieristische Stilexperimente in Florenz auf bei Malern wie Pontormo , Rosso Fiorentino , Primaticcio . Die Suche nach einer gesteigerten und verfeinerten Eleganz und einem eigenen Stil führte hier zu den bekannten überlangen Gliedmaßen, Drehungen und raffinierten Farbwirkungen.

Eine dramatische Zäsur bedeutete der Sacco di Roma 1527, der zu einer Abwanderung diverser Künstler aus Rom führte (darunter auch Nichtrömer wie Rosso, Perino del Vaga und Parmigianino ), damit aber auch zu einer Ausbreitung der neuen Stilformen. [66] Es beginnt die zweite Phase des Manierismus, die bis etwa 1560 angesetzt wird. [67]

Der in Raffaels Werkstatt geschulte Giulio Romano schuf mit seinen Fresken im Palazzo Te in Mantua (1525–36) eine der berühmtesten manieristischen Dekorationen, insbesondere mit seinem bizarren Sturz der Giganten . Zu den ersten beiden Phasen gehören als herausragende Vertreter auch der aus Parma stammende Parmigianino und der in Siena wirkende Domenico Beccafumi , [68] der auch durch teilweise spektakuläre Lichtwirkungen auffällt, beispielsweise im Fall der rebellischen Engel (1528) in der Kirche San Niccolo al Carmine in Siena (siehe Abb.). In Florenz zeigte Agnolo Bronzino oft kühle und distanzierte Farbwirkungen besonders in seinen Porträts .

Durch die Berufung von Rosso Fiorentino, Primaticcio und Nicolò dell'Abbate an den französischen Hof durch Franz I. breitete sich die nuova maniera bereits ab 1530 in Frankreich aus und führte zur Ausprägung der sogenannten Schule von Fontainebleau .

Die von Bronzino zwischen 1540 und 1564 [69] ausgemalte Kapelle der Eleonora di Toledo im Palazzo Vecchio in Florenz

Der römische Manierismus folgte anderen Wegen und lehnte sich deutlich an Michelangelo an, [70] unter anderem im Figurenideal und in der Betonung des disegno , das nun metaphysisch überhöht wurde. [71] Zu seinen Vertretern gehören die Brüder Taddeo und Federico Zuccari , Daniele da Volterra , Francesco Salviati , Girolamo Muziano und Cristoforo Roncalli , genannt „il Pomarancio“. Einen ähnlichen Stil pflegten auch Giorgio Vasari und sein Schüler Jacopo Zucchi . Vasari war jedoch als Theoretiker bedeutsamer als in seiner Kunst.

Insgesamt kommt es neben Einzelbildern auch zu großen und umfangreichen Freskendekorationen [72] und Deckengemälden, bei denen das einzelne Bild einem größeren Ganzen untergeordnet erscheint und/oder die Malerei mit Stuck und Vergoldungen kombiniert wird. Berühmte Beispiele sind neben dem Palazzo Te auch der Dekor in Schloss Fontainebleau (Galerie Franz' I. und Ballsaal Heinrichs II. ), die unter Vasari entstandene Ausgestaltung des Palazzo Vecchio in Florenz, und die umfangreichen Malereien im Palazzo Farnese in Caprarola und in der Villa d'Este in Tivoli, daneben zahlreiche Beispiele in römischen Palästen und Villen einschließlich Engelsburg und Vatikanspalast.

In der venezianischen Malerei fanden manieristische Tendenzen zunächst weniger Anklang, die beiden großen Hauptmeister Tizian und Veronese kreierten zwar eine jeweils sehr individuelle maniera , die jedoch im Großen und Ganzen den ausgewogenen Idealen der Renaissance bzw. Klassik verpflichtet blieb [73] – trotz verschiedener Stilphasen bei Tizian. Als ein Hauptmeister des Manierismus gilt jedoch Tintoretto , [74] in einer sehr persönlichen, eigenständigen und tiefsinnigen Interpretation. Auch Jacopo Bassano zeigt in einem Teil seines Werkes manieristische Tendenzen. [75] Von den Venezianern und von traditionell griechischer Ikonenkunst beeinflusst und noch individueller ist das Werk des in Spanien wirkenden Griechen El Greco , der seinem eigenwilligen, formal im Grunde völlig künstlichen Stil mit überlangen schlanken Figuren und oft harten, flächigen Farbwirkungen und einer aufgelösten Pinselführung ganz eindeutig dem Manierismus angehört. [76] In ihm finden die spirituell-mystischen Tendenzen des Stils einen Höhepunkt. [76]

In der dritten Phase ab etwa 1550/60 bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts treten verstärkt Maler aus den Niederlanden und Flandern hervor, die zumindest zeitweise oft in Italien selber lebten, vor allem in Rom – sie sind daher als Romanisten bekannt. Besonders einflussreich waren ua Frans Floris , Karel van Mander und der Kupferstecher und Maler Hendrick Goltzius . Von besonderer Bedeutung sind auch die Maler am Hofe Rudolphs II. in Prag , die für den Kaiser vor allem stark erotisch aufgeladene allegorische und mythologische Szenen malten: Bartholomäus Spranger , Hans von Aachen und Joseph Heintz der Ältere . Ein Zusammenhang zu den Skulpturen von Giambologna und Adriaen de Vries ist dabei nicht zu übersehen. Daneben kam Giuseppe Arcimboldo mit seinem Werk dem manieristischen Hang zum Bizarren entgegen.

Einige Künstler in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind nicht ganz eindeutig zuzuordnen, da sie zwar einige Merkmale des Manierismus zeigen, aber gleichzeitig einem natürlicheren Menschenbild huldigen und/oder zu einer Vereinfachung der Komposition neigen – sie führen also auf einen klassischeren (oder klassizistischen) Weg zurück und trugen damit zur Entstehung des frühen Barock bei. Dazu zählen der aus Urbino stammende Federico Barrocci [77] , der in seiner von Correggio inspirierten Lieblichkeit und Weichheit oft schon barock wirkt, zugleich besonders durch seinen fantasievollen Umgang mit Farben noch als manieristisch auffällt, und der in Rom wirkende Cavalier d'Arpino . Beide übten großen Einfluss auf andere Maler aus (die manchmal manieristischer waren als sie selber, z. B. war Karel van Mander deutlich von Barrocci beeinflusst).

Bedeutende Vertreter des Manierismus in den schönen Künsten sind (alphabetisch sortiert):

Italien: Giuseppe Arcimboldo , Federico Barocci , Domenico Beccafumi , Francesco del Brina , Agnolo Bronzino , Luca Cambiaso , Lelio Orsi (1508–1587), Parmigianino , Simone Peterzano , Cristoforo Roncalli „il Pomarancio“, Perino del Vaga , Polidoro da Caravaggio , Pontormo , Francesco Primaticcio , Rosso Fiorentino , Pellegrino Tibaldi , Jacopo Tintoretto , Michele Tosini (1503–1577), Giorgio Vasari , Daniele da Volterra , Federico Zuccari , Jacopo Zucchi

Spanien: El Greco

Nordeuropa: Hans von Aachen , Albrecht Altdorfer , Hans Bock der Ältere , Denis Calvaert , Antoine Caron , Frans Floris , Hendrick Goltzius , Cornelis van Haarlem , Maarten van Heemskerck , Joseph Heintz der Ältere , Karel van Mander , Erhard Schön (1491–1542), Virgil Solis , Bartholomäus Spranger , Lorenz Stöer , Giovanni Stradanus , Jacob Isaacsz van Swanenburgh , Joachim Wtewael

Literatur des Manierismus

In der Literatur ist ein Hauptmerkmal des Manierismus der sogenannte Schwulststil . Nach Gustav René Hocke sind Anagramm und Akronym , Epigramm und Oxymoron die typischen Stilmittel manieristischer „Sprach-Alchemie“ (Hocke) in der Literatur.

Aus der Schreibenden Kunst sind Michelangelo , Giambattista Marino , Miguel de Cervantes , Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau , François Rabelais , Ludovico Ariosto , Luis de Góngora , Baltasar Gracián , William Shakespeare , Georg Philipp Harsdörffer , Emanuele Tesauro , Giovanni Battista Guarini , Torquato Tasso , Edmund Spenser , Sperone Speroni , Jan Andrzej Morsztyn zu nennen.

Musik des Manierismus

In der Musikwissenschaft ist der Begriff Manierismus nicht genau und eindeutig definiert, wird aber gelegentlich auf einige Komponisten und Musiker dieser Epoche angewendet, vor allem in Bezug auf Madrigalisten wie Carlo Gesualdo , Luca Marenzio , Giaches de Wert , Cristofano Malvezzi oder dem Canto delle Dame di Ferrara .

Siehe auch

Literatur

 • Jirina, Horejsi ua: Die Kunst der Renaissance und des Manierismus in Böhmen. Prag 1979
 • Frederick Antal : Zwischen Renaissance und Romantik. Studien zur Kunstgeschichte. (Fundus-Bücher 38–39). Verlag der Kunst, Dresden 1975, DNB 760188807 .
 • Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997. ISBN 3-406-42755-3 .
 • Jacques Bousquet: Malerei des Manierismus. Die Kunst Europas von 1520 bis 1620 . 3. Auflage. Bruckmann, München 1985, ISBN 3-7654-1958-3 .
 • Erich Burck : Vom römischen Manierismus. Von der Dichtung der frühen römischen Kaiserzeit . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, ISBN 3-534-05676-0 .
 • Max Jakob Friedländer : Die Niederländischen Manieristen. (Bibliothek der Kunstgeschichte; Bd. 3). Seemann, Leipzig 1921.
 • Arnold Hauser : Der Ursprung der modernen Kunst und Literatur. Die Entwicklung des Manierismus seit der Krise der Renaissance . Dtv, München 1979, ISBN 3-423-04324-5 .
 • Gustav René Hocke : Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europäischen Kunst . Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1991, ISBN 3-498-09184-0 .
 • Gustav René Hocke: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchemie und esoterische Kombinationskunst . 6. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978, ISBN 3-499-55082-2 .
 • Werner Hofmann (Hrsg.): Zauber der Medusa. Europäische Manierismen . Edition Löcker, Wien 1987, ISBN 3-85409-107-9 (Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung).
 • Tibor Klaniczay : Renaissance und Manierismus. Zum Verhältnis von Gesellschaftsstruktur, Poetik und Stil . Akademie-Verlag, Berlin 1977, OCLC 780932471 .
 • Emil Maurer: Manierismus. Figura serpentinata und andere Figurenideale; Studien, Essays, Berichte . NZZ-Verlag, Zürich 2001, ISBN 3-85823-791-4 .
 • Achille Bonito Oliva : Die Ideologie des Verräters. Manieristische Kunst, Kunst des Manierismus . Dumont, Köln 2000, ISBN 3-7701-5424-X .
 • Jürgen Schultze (Hrsg.): Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Luca Verlag, Freren/Ems 1988, ISBN 3-923641-19-2 (2 Bde.; Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung).
 • John Shearman : Manierismus. Das Künstliche in der Kunst . Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-89547-039-2 .
 • Franzsepp Würtenberger: Der Manierismus. Der europäische Stil des sechzehnten Jahrhunderts . Verlag Schroll, Wien 1979, ISBN 3-7031-0490-2 (Nachdruck der Ausgabe Wien 1962).
 • Hubert Gersch (Auswahl und Nachwort) und Günther Stiller (Holzschnitte und Gesamtgestaltung): Freudenfeuerwerk: Manieristische Lyrik des 17. Jahrhunderts , Bauer'sche Gießerei Frankfurt am Main 1962.

Weblinks

Commons : Kunst des Manierismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Möbel und dekorative Kunst des 16. Jahrhunderts – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Manierismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b c d e f Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 15
 2. Unter anderem laut Vasari. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 15
 3. Lars Olof Larsson : Zur Einführung. Die Kunst am Hofe Rudolfs II. – Eine rudolfinische Kunst? In: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Ausstellungskatalog, Villa Hügel, Essen. Bd. 3: Beiträge. Luca, Freren 1988, ISBN 3-923641-18-4 , S. 39–43.
 4. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 10
 5. Martin Seidel: Venezianische Malerei zur Zeit der Gegenreformation . Münster 1996 führt in Fußnote 614, S. 228 aus: „Es setzt sich aber seit den Untersuchungen von CH Smyth ( Manierism and Maniera . New York) 1962, SJ Freedberg (Quellenangabe unklar) 1965 und J. Shearman ( Manierism . London) 1967 immer mehr die Meinung durch, dass der Begriff nur auf die Malerei in Rom und Florenz anwendbar sei“ und führt dazu umfangreich Literatur an.
 6. Walter Friedländer (1914), Erwin Panofsky (1924), Frederick Antal (1928). Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 11
 7. a b Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 11
 8. Udo Kultermann: Geschichte der Kunstgeschichte. Berlin 1981, S. 37 f.
 9. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 12–13
 10. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 13–14, S. 48f, S. 289–294
 11. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 15–29, hier: 15
 12. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 15–29, hier: 19
 13. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 15–29
 14. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 44–45
 15. Datierung aus: Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 95–99
 16. Rosso kam 1530 nach Frankreich, Primaticcio 2 Jahre später. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 101
 17. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 101
 18. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 109 ff
 19. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 164–168
 20. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 191–197
 21. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 23
 22. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 23
 23. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 101–102
 24. Gottfried Kiesow : Die Ohrmuschel als Stilelement. Von der Renaissance zum Manierismus. In: Monumente Online , September 2006 ( Deutsche Stiftung Denkmalschutz ).
 25. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 23
 26. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 180, 182–85
 27. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 101
 28. Wilfried Rogasch : Schlösser und Gärten in Böhmen und Mähren , Ullmann/Tandem Verlag, 2007, S. 26–31, 66–71, 72–77, 98–101, 106–116.
 29. Wilfried Rogasch: Schlösser und Gärten in Böhmen und Mähren , Ullmann/Tandem Verlag, 2007, S. 43–45.
 30. Wilfried Rogasch: Schlösser und Gärten in Böhmen und Mähren , Ullmann/Tandem Verlag, 2007, S. 46–55.
 31. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 180, 182–85
 32. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 232–239
 33. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 239
 34. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 237
 35. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 236 und 257
 36. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 270–71
 37. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 271–275
 38. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 265–267
 39. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 212–214
 40. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus , ... 1997, S. 256f
 41. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 265
 42. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 51–54
 43. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 67 & 136
 44. Die Jamnitzers, N. Schmidt und die Lenckers produzierten auch Objekte für Kaiser Rudolph II. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 129–130
 45. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 151 und 154f
 46. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 158f
 47. Zur Kunstkammer Rudolphs II. in Prag, siehe: Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., S. 115–139
 48. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 131–136
 49. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 124–125
 50. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 130
 51. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 54 und 136
 52. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , ..., 1997, S. 123
 53. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 165
 54. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 126
 55. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 126
 56. Géza von Habsburg: Fürstliche Kunstkammern in Europa , Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 1997, S. 158
 57. siehe Parmigianinos Madonna mit dem langen Hals
 58. siehe El Grecos Laokoon : Laokoon ( Memento vom 26. Juni 2004 im Internet Archive )
 59. siehe Parmigianinos Selbstporträt im konvexen Spiegel
 60. wie bei Rosso Fiorentinos Kreuzabnahme : Rosso Fiorentino 002.jpg
 61. wie bei Giuseppe Arcimboldo : Arcimboldo ( Memento vom 25. November 2005 im Internet Archive )
 62. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . München, Beck, München 1997, S. 14
 63. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 13–14, S. 48f, S. 289–294
 64. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 15
 65. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 44–46
 66. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 298f
 67. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 15
 68. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 17
 69. Ugo Muccini: Palazzo Vecchio – Guida alla Fabbrica, ai quartieri e alle collezioni (Italienisch), SCALA, Antella (Florenz), S. 96
 70. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 18
 71. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 18
 72. Manierismus , in: Lexikon der Kunst, Bd. 8 , Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 15–24, hier: S. 18
 73. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 335–338
 74. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 341–342
 75. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 339
 76. a b Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 343
 77. Daniel Arasse , Andreas Tönnesmann : Der europäische Manierismus . Beck, München 1997, S. 313–316