Dit artikel bestaat ook als audioversie.
Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Napoleon Bonaparte

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Napoleon in zijn studeerkamer met zijn hand in zijn vest (schilderij van Jacques-Louis David , 1812)
handtekening van Napoleon

Napoleon Bonaparte , als keizer Napoleon I ( Frans Napoléon Bonaparte of Napoléon I he ; * 15 augustus 1769 in Ajaccio op Corsica als Napoleone Buonaparte [1] ; † 5 mei 1821 in Longwood House op St. Helena in de zuidelijke Atlantische Oceaan ), was een Franse generaal , revolutionaire dictator en keizer van de Fransen .

Afkomstig uit een Corsicaanse familie, steeg Bonaparte in het leger tijdens de Franse Revolutie . Hij bleek een militair talent van de eerste orde te zijn. Vooral de campagnes in Italië en Egypte maakten hem populair. Dit stelde hem in staat om de macht in Frankrijk te grijpen door de staatsgreep van 18 Brumaire VIII (9 november 1799), aanvankelijk als een van de drie consuls. Van 1799 tot 1804 als Eerste Consul van de Franse Republiek en daarna tot 1814 en opnieuw in 1815 als Keizer van de Fransen , leidde hij een dictatoriaal regime met volksraadplegingen .

Door verschillende hervormingen - bijvoorbeeld die van de rechterlijke macht via het Burgerlijk Wetboek of die van de administratie - heeft Napoleon de staatsstructuren in Frankrijk tot op de dag van vandaag vorm gegeven en heeft hij de totstandkoming van modern burgerlijk recht in bezette Europese staten in gang gezet. Op het gebied van buitenlands beleid kreeg hij, gesteund door het leger, tijdelijk de controle over grote delen van continentaal Europa . Hij was ook koning van Italië van 1805 en beschermer van de Rijnconfederatie van 1806 tot 1813 en benoemde familieleden en vertrouwelingen als monarchen in verschillende andere staten. Met de door hem in 1806 geïnitieerde ontbinding van het Heilige Roomse Rijk , werd de staatsstructuur van Centraal-Europa in de 19e eeuw een centraal thema. In het begin had hij zelf het idee van de natiestaat buiten Frankrijk verspreid, maar het succes van dit idee maakte het moeilijk om de Napoleontische orde in Europa te handhaven, vooral in Spanje, Duitsland en tenslotte ook in Rusland.

De catastrofale afloop van de veldtocht tegen Rusland vanaf 1812 schudde zijn heerschappij over grote delen van Europa, leidde tot de bevrijdingsoorlogen en uiteindelijk tot de omverwerping van Napoleon. Na een korte periode van ballingschap op Elba keerde hij in 1815 voor honderd dagen terug aan de macht. In de slag bij Waterloo werd hij uiteindelijk verslagen en tot het einde van zijn leven verbannen naar het eiland Sint-Helena .

Wapen van Napoleon I als keizer van de Fransen

Oorsprong en kindertijd

Letizia Buonaparte , de moeder van de keizer (olieverfschilderij van Robert Lefèvre uit 1813)
Carlo Buonaparte , de vader (schilderij van Anne-Louis Girodet-Trioson , 1806)

Napoleon werd geboren als Napoleone Buonaparte (Corsicaanse Nabulione ) in het Maison Bonaparte in Ajaccio op het eiland Corsica , dat in 1768 werd verkocht aan Frankrijk na een lange onafhankelijkheidsoorlog tegen de Republiek Genua . Hij was de tweede zoon van Carlo Buonaparte en Letizia Ramolino , die samen 13 kinderen hadden, maar slechts acht van hen overleefden de vroege kinderjaren. Op 21 juli 1771 werd Napoleon gedoopt in de kathedraal Notre-Dame-de-l'Assomption . De familie behoorde tot de Corsicaanse kleine adel [2] en woont sinds het begin van de 16e eeuw op het eiland. Hun roots liggen in het Italiaanse Toscane . De grootvader van Napoleon was de Corsicaanse politicus Giuseppe Maria Buonaparte ; zijn vader Carlo was de secretaris van Pascal Paoli , een Corsicaanse revolutionair en verzetsstrijder, en had met hem gevochten voor de onafhankelijkheid van Corsica. Na het aanvankelijke succes werden de opstandelingen verpletterd in de Slag bij Pontenuovo en ging Paoli in ballingschap in Groot-Brittannië.

De klachten over de verloren vrijheid en de slachtoffers behoorden tot de eerste vormende invloeden van Napoleons jeugd, en Paoli bleef zijn idool en rolmodel tot de jaren 1790. Als advocaat had Napoleons vader gewerkt aan een Corsicaanse grondwet , maar in 1769 boog hij snel voor de Franse heerschappij. Vanaf dat moment werkte hij als advocaat en rechter, maar ook als wijnmaker en boer op zijn eigendom. Zijn goede wil leverde hem de gunst op van de nieuwe Franse meesters. In 1771 werd hij bezoldigd taxateur in Ajaccio. Daarnaast was hij een gekozen vertegenwoordiger van de adel in het Corsicaanse beroepsparlement en in Parijs .

De kinderen van de Buonapartes kregen hun eerste, minder veeleisende opleiding in de stadsschool van Ajaccio, later kregen Napoleon en enkele van zijn broers en zussen schrijf- en rekenlessen van een abt . Vooral in dat laatste zou Napoleon zich onderscheiden hebben. Door de uitgebreide bibliotheek van de vader en zijn invloed raakten zijn oudere zonen al op jonge leeftijd geïnteresseerd in geschiedenis, literatuur en recht. [3]

Jeugd en militaire training

Door zijn samenwerking met de Fransen slaagde Carlo Buonaparte erin om koninklijke beurzen te ontvangen voor zijn zonen Napoleon en Joseph van de gouverneur van Corsica, graaf Louis Charles de Marbeuf . Terwijl de oudste zoon moest worden voorbereid op het priesterschap, was de jongste bestemd voor een carrière in het leger. In december 1778 verlieten beiden het eiland samen en kwamen eerst naar het Collège von Autun , voornamelijk om de Franse taal te leren. Het jaar daarop ging Napoleon naar de Brienne Cadettenschool . Hier werd de niet erg rijke beursstudent en de enige Corsicaan als een buitenstaander beschouwd.

Napoleon op 16-jarige leeftijd (krijttekening door een onbekende tekenaar, 1785)

Zijn academische prestaties varieerden; Hij ontwikkelde een bijzonder talent in de wiskunde . Zijn Latijn bleef zo ​​slecht dat hij er niet eens op getest werd. Zijn spelling in het Frans was slecht, maar zijn stijl was aanzienlijk verbeterd door uitgebreid te lezen. Hij was geïnteresseerd in de grote helden uit de geschiedenis zoals Alexander de Grote en Julius Caesar .

Nadat hij zonder problemen een examen had afgelegd, was hij in eerste instantie bedoeld voor een loopbaan bij de marine , maar niet in de laatste plaats vanwege het bezwaar van zijn moeder. In plaats daarvan was zijn wiskundige kennis voorbestemd voor de artillerie. In 1784 werd hij toegelaten tot de École royale militaire in Parijs, de meest prestigieuze militaire school van het land. Daar leerde hij hydrostatica , differentiaal- en integraalrekening in de artillerieklas. Daarnaast werden staatsrecht en fortificatie onderwezen.

Toen zijn vader op 24 februari 1785 stierf aan maagkanker, nam Napoleon de rol van hoofd van het gezin over, dat eigenlijk toebehoorde aan zijn oudere broer Joseph Bonaparte . In hetzelfde jaar kon Napoleon vanwege zijn goede prestaties voortijdig zijn opleiding beëindigen en ontving hij - amper 16 jaar oud - zijn officierslicentie . Hij sloot zich aan bij het regiment La Fère in Valence . Daar nam hij zijn dienst als Sous-luitenant op in januari 1786 tot hij in juni 1788 werd overgeplaatst naar Auxonne (bij Dijon ). Om zijn moeder te ontlasten nam hij zijn elfjarige broer Louis mee en zorgde voor zijn opvoeding.

In zijn vrije tijd wijdde hij zich aan literatuur en schrijven. In die tijd las hij veel. Lezen varieerde van romans tot leerboeken, van oude werken zoals die van Plato tot moderne werken zoals die van Voltaire , Corneille en Lavater of wetenschappelijke werken zoals Rollin's Ancient History , Buffon's Histoire naturelle of Marigny's History of the Arabs . Napoleon las de Smarten van Young Werther door Johann Wolfgang von Goethe meerdere malen. Hij bestudeerde ook een aantal standaard militaire werken uit die tijd. Toen hij later steeds meer geïnteresseerd raakte in politiek, werd Jean-Jacques Rousseau zijn grote rolmodel. Een constitutionele monarchie als die van Groot-Brittannië leek hem exemplarisch. Guillaume Raynal was later ook van belang. [4]

De revolutie en Corsicaanse ambities

Napoleone Buonaparte als luitenant-kolonel van de Corsicaanse Nationale Garde (1792)

Napoleon verwelkomde uitdrukkelijk de Franse Revolutie in de zomer van 1789 , ook al veroordeelde hij de rellen en rellen die ermee gepaard gingen. Hij en zijn regiment zwoeren eind augustus trouw aan de nieuwe orde. Hij zag de revolutie echter vooral als een kans voor de bevrijding van Corsica. In september nam hij afscheid van het leger en keerde terug naar Ajaccio. Samen met zijn broer Joseph ontplooide hij daar uitgebreide politieke activiteiten.

Als gevolg van de revolutie kon de populaire held Pascal Paoli terugkeren uit ballingschap. Napoleon verheerlijkte Paoli als zijn rolmodel in een pamflet, maar deze wantrouwde de zonen van Carlo Buonaparte, die op de Fransen was overgegaan.

In 1791 keerde Napoleon terug naar zijn regiment en werd hij bevorderd tot luitenant . Na de ontsnappingspoging van Lodewijk XVI. in juni van dat jaar riep Napoleon zichzelf uit tot Republikein en sloot zich aan bij de plaatselijke Jacobijnse club . Als wedstrijdtekst voor de Academie in Lyon diende hij een lettertype in met een sterk republikeinse insteek. Het verblijf bij de troepen was kort en eind 1791 was Napoleon terug op Corsica. Daar slaagde hij er door verkiezingsmanipulatie in om tegen Paoli's wil de leider van de Nationale Garde te worden. Als gevolg hiervan werd duidelijk dat Napoleon deze positie gebruikte om zijn politieke invloed op Paoli uit te breiden. Nadat zijn troepen verwikkeld raakten in bloedige onrust, werd de eenheid overgebracht naar het binnenland van het eiland en keerde Napoleon terug naar Frankrijk.

Vanwege talrijke klachten uit Corsica over het optreden van Napoleon en het feit dat zijn vakantie overschreden was, werd hij begin 1792 uit het leger ontslagen. Toen hij vervolgens naar Parijs reisde om zijn herplaatsing te krijgen, kreeg hij dit niet alleen, maar door een gebrek aan officieren werd hij gepromoveerd tot kapitein .

Hij keerde echter al snel terug naar Corsica. Van daaruit nam hij met zijn vrijwilligerseenheid deel aan de slag bij La Maddalena , een militaire operatie in het noordoosten van Sardinië tegen het koninkrijk Sardinië-Piemonte . De poging om met zijn troepen een eiland van Sardinië te veroveren mislukte jammerlijk omdat de bemanning van de schepen in opstand kwam. Nadat de nieuw gevormde Nationale Conventie de arrestatie van Paoli had bevolen en Lucien Bonaparte in een brief pochte dat de familie Buonaparte verantwoordelijk was, moesten ze het eiland ontvluchten in het aangezicht van de woede van de Paoli-aanhangers. Voor de familie betekende dit een leven in ballingschap in Frankrijk en voor Napoleon het einde van zijn Corsicaanse ambities. [5]

Revolutie soldaat

Na de ontsnapping keerde Napoleon terug naar zijn regiment in Zuid-Frankrijk. In Frankrijk hadden ondertussen de Jacobijnen van Maximilien de Robespierre de macht gegrepen. Als Napoleon een jaar eerder afstand had genomen van de Jacobijnen, diende hij nu de nieuwe leiding. In juni 1793 schreef hij een brochure waarin hij zijn politieke standpunt uiteenzette. In de vorm van een fictieve dialoog liet dit geen twijfel bestaan ​​over Bonaparte's goedkeuring van het regime. Robespierre's broer, Augustinus , die in het zuiden was als vertegenwoordiger van het klooster, werd op de hoogte van Napoleon en liet zijn geschriften drukken.

Bovendien werd Napoleon benoemd tot commandant van de artillerie in het beleg van de stad Toulon , in handen van opstandige gematigde revolutionairen en royalisten . De opstandelingen werden gesteund door de Britse vloot . Het wegwerken van dit potentiële bruggenhoofd voor het Britse leger was dan ook van groot belang.

Op 25 november 1793 presenteerde Napoleon zijn plan voor de bestorming van de stad aan de commandant, generaal Dugommier . Dit leidde op 19 december tot de verovering van Toulon. Het succes was het echte begin van de opkomst van Napoleon. Op 22 december werd hij, amper 24 jaar oud, als dank bevorderd tot Général de brigade . Hij kreeg het bevel over de artillerie van het Italiaanse leger, dat in Nice was opgesteld. Na de val van de Jacobijnse heerschappij werd Napoleon tijdelijk gevangengezet als partijlid van Robespierre, maar werd al snel weer vrijgelaten. Zijn militaire carrière kreeg een tegenslag als gevolg van de politieke verandering en leidde tot het verlies van zijn commando.

Napoleon woonde nu in Marseille met de rest van de familie Buonaparte. Zijn broer Joseph verleidde Julie Clary en Napoleon werd verliefd op haar zus Désirée Clary . Onder de indruk van deze relatie begon Bonaparte met het schrijven van de autobiografisch getinte roman Clisson et Eugénie , die echter niet verder kwam dan de tekenfase. Désirée Clary trouwde in 1798 met Jean-Baptiste Bernadotte , die in 1804 door Napoleon tot maréchal d'Empire werd benoemd. Bernadotte werd in 1810 tot kroonprins van Zweden gekozen en werd in 1818 tot koning van Zweden gekroond als Karel XIV John.

Om zijn carrière te redden reisde Napoleon naar Parijs en probeerde zich aan te bieden aan de nieuwe heersers, de zogenaamde Thermidoriërs rond Paul de Barras . Toen in Parijs een rechtse opstand uitbrak, werd Barras aangesteld als opperbevelhebber van het leger van Binnenlandse Zaken. Zonder enige militaire kennis van zijn eigen, bracht hij Bonaparte aan zijn zijde. Hierdoor konden de rebellen op 5 oktober 1795 samen met geconcentreerd geweervuur ​​schieten. Uit dankbaarheid werd hij gepromoveerd tot generaal de divisie en korte tijd later benoemd tot opperbevelhebber binnen.

Bonaparte leerde de nieuwe heerser Joséphine de Beauharnais in de privésfeer kennen. Ze was de gescheiden vrouw van de geëxecuteerde Alexandre de Beauharnais en voormalig minnaar van Barras. Voor Joséphine, die ouder was dan Napoleon, leek de duidelijke opkomst van Napoleon op het huwelijk een manier om haar dure levensstijl te financieren. Napoleon van zijn kant was zeker verliefd op Joséphine, maar rationele overwegingen speelden daarbij ook een rol. Dit versterkte de band met Barras verder en hij vond toegang tot de Parijse samenleving. Bonaparte verbrak de relatie met Désirée Clary en trouwde op 9 maart 1796 met Joséphine. [6]

De Italiaanse campagne

Bonaparte op de Arcole-brug (schilderij van Antoine-Jean Gros uit 1801)

Slechts twee dagen na zijn huwelijk vertrok Napoleon naar Nice om het bevel over het Italiaanse leger op zich te nemen. Vanaf die tijd noemde hij zichzelf Bonaparte in het Frans in plaats van het Italiaanse Buonaparte.

De aan hem ondergeschikte generaals, zoals Pierre-François-Charles Augereau of André Masséna , stonden aanvankelijk sceptisch tegenover de favoriet van de regisseur . Maar Bonaparte's energieke houding verdiende al snel algemeen respect. Het Frans-Italiaanse leger van ongeveer 40.000 man was slecht uitgerust en de soldaten hadden al maanden geen loon ontvangen. Het moreel van de troepen was navenant slecht. Napoleon, die eigenlijk alleen bedoeld was om de Oostenrijkers af te leiden van het belangrijkste oorlogstoneel in het noorden, wist met verschillende toespraken al snel het enthousiasme van het leger op te wekken. “Ik wil je naar de meest vruchtbare niveaus ter wereld leiden. Rijke provincies, grote steden zullen in jouw handen vallen; daar vind je eer, roem en fortuin.” [7] Om dit enthousiasme te consolideren, gebruikte Bonaparte modern ogende propagandamaatregelen. Met de Courier de l'Armée d'Italie gaf het leger een eigen krant uit, die niet in de laatste plaats de generaal in een gunstig daglicht zou moeten stellen. Bonaparte hield in de toekomst vast aan systematisch perswerk.

Ook in militair opzicht werd Italië een prototype voor toekomstige campagnes. Het militaire credo van de getrainde artillerist Napoleon was: “De oorlogssystemen zijn als belegeringen van forten. Je moet je vuur op één en hetzelfde punt richten. Nadat de bres is geslagen en de balans is verstoord, gaat al het andere vanzelf.” [8] Toen handelde hij. Bonaparte concentreerde zijn krachten op één plaats en gebruikte deze geconcentreerde macht. Voorwaarde was dat zijn eenheden sneller marcheerden dan die van de vijand. In dit opzicht waren de troepen van de republiek, die voornamelijk uit het marcheerde gebied leefden, duidelijk superieur aan de troepen van de Ancien Régime-stijl met hun grote entourage . Een ander verschil was dat de generaals van de revolutionaire legers die een volksoorlog voerden, minder rekening hielden met slachtoffers dan de commandanten van de oude huursoldaten van de 18e eeuw. Napoleon herkende beter dan andere generaals tijdens een veldslag waar hij met zijn troepen massaal moest aanvallen om de beslissende doorbraak te bewerkstelligen.

Tijdens de Italiaanse campagne stonden de Fransen in Noord-Italië tegenover Oostenrijkse en Sardijns-Piemontese troepen van in totaal ongeveer 70.000 man. De conservatieve generaals van de vijand, met hun oorlogstechnieken, die allang achterhaald waren, werden eenvoudigweg overspoeld door de Fransen. Aanvankelijk werden de twee legers van de vijand gescheiden in een reeks veldslagen. Naar koning Viktor Amadeus III. van Sardinië nadat de nederlaag bij Mondovì om vrede had gevraagd, wendde Napoleon zich tot de Oostenrijkers en versloeg hen op 10 mei 1796 in de slag bij Lodi .

Niet alleen zijn soldaten juichten de generaal toe. Ook de inwoners van Milaan verwelkomden Bonaparte enthousiast als een schijnbare bevrijder. De andere Italiaanse staten probeerden de vrede te redden met geld en de levering van kunstschatten. Na de Slag bij Lodi begon Napoleons overtuiging te groeien dat hij niet alleen een militaire maar ook een politieke rol zou spelen. In november 1796 vocht Napoleon demonstratief mee in de frontlinie bij de Slag bij Arcole en verhoogde zo zijn reputatie bij het publiek en bij de soldaten nog meer.

Het beleg van de strategisch belangrijke stad Mantua duurde zes maanden. Gedurende deze tijd werden verschillende hulplegers verslagen door Bonaparte. Na de capitulatie op 2 februari 1797 was de weg over de Alpenpassen vrij. Oostenrijk moest, onder de militaire leiding van aartshertog Karl , de Vrede van Campo Formio aanvaarden en aanzienlijke verliezen lijden aan territorium. In Italië richtte Bonaparte dochterstaten van de Franse Republiek op met de Cisalpijnse Republiek en de Ligurische Republiek. Het ongeoorloofde gedrag en de groeiende populariteit van Bonaparte vergrootten het wantrouwen van de regerende Directory. Maar aan de enthousiaste ontvangst door de bevolking na Bonaparte's terugkeer konden ze nauwelijks iets doen. [9]

De expeditie naar Egypte

Na zijn terugkeer uit Italië vreesde Napoleon dat zijn roem spoedig weer zou vervagen en drong hij er bij de Directory op aan hem over te plaatsen naar een nieuw militair bevel. Toen de aanvankelijk geplande invasie van Groot-Brittannië onuitvoerbaar bleek, keurde de regering het plan goed om Egypte te veroveren. Het doel was om de toegang van Groot-Brittannië tot India te verstoren. Een transportvloot geëscorteerd door oorlogsschepen ging op 19 mei 1798 voor anker. Naast 38.000 soldaten waren er ook tal van wetenschappers en kunstenaars aan boord die het land, zijn geschiedenis en kunstmonumenten moesten onderzoeken en moderne politieke en economische structuren in Egypte moesten opzetten. Nadat de Fransen onderweg het eiland Malta hadden bezet, landde het leger op 1 juli 1798 in Egypte. Op 21 juli versloegen de Franse expeditietroepen een Mamluk- leger in de Slag om de Piramides en vielen op 23 juli Caïro binnen. Daar ontving Napoleon het nieuws dat zijn schepen bij Abukir tot zinken waren gebracht door een Britse vloot onder Horatio Nelson . Het Egyptische leger was daarmee grotendeels afgesneden van het moederland.

De slag om de piramides (olieverfschilderij van Louis-François Lejeune , 1808)

Met de hulp van de experts die met hem reisden, begon Bonaparte verschillende hervormingen en richtte hij het Institut d'Égypte op , dat een kern van de Egyptologie werd . In de loop van de expeditie werd onder meer de steen Rosette gevonden. Een kopie van deze meertalige inscriptie stelde Jean-François Champollion in staat om de hiërogliefen in 1822 te ontcijferen. Napoleon werd door de Egyptenaren niet gezien als een bevrijder, zoals in Italië, maar als een ongelovige en buitenlandse veroveraar. Een opstand in Caïro moest met geweld worden onderdrukt. Omdat Egypte officieel deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk , verklaarde het de oorlog aan Frankrijk. Napoleon marcheerde vervolgens met een deel van zijn leger naar de nieuwe tegenstanders in de richting van Palestina . De verovering van Jaffa en Gaza slaagde, maar het fort in Akko hield stand. Nadat het Franse leger door de pest was uitgeroeid, moest Napoleon zich terugtrekken naar Egypte. Daar wisten de Fransen opnieuw een Ottomaans leger te verslaan in de Slag bij Abukir op 25 juli 1799, maar het was Napoleon duidelijk dat de doelen van de expeditie niet meer bereikt konden worden. Bovendien kwam de situatie van het buitenlands beleid in Europa tot een hoogtepunt met de opmars van geallieerde troepen in de loop van de Tweede Coalitieoorlog en de binnenlandse politieke crisis in Frankrijk. Dit bracht Bonaparte ertoe op 23 augustus 1799 Egypte te verlaten en de expeditietroepen achter te laten. Met veel geluk zeilde hij door de blokkade van de Royal Navy en bereikte op 30 september Ajaccio op Corsica. Op 9 oktober keerde hij terug naar het vasteland van Frankrijk bij Saint-Raphaël . In Frankrijk speelde het mislukken van de expeditie nauwelijks een rol, maar Bonaparte werd op weg naar Parijs als volksheld gevierd. Veel burgers hoopten van hem militaire successen, het herstel van de vrede in het buitenlands beleid en in eigen land het overwinnen van het verwoeste en corrupte Directory. [10]

Staatsgreep van de 18e Brumaire VIII

Generaal Bonaparte voor de Raad van Vijfhonderd in Saint Cloud op 10 november 1799 (schilderij van François Bouchot uit 1840)

Als bestaande regering had het Directory alle vertrouwen verloren, niet alleen onder de bevolking, Emmanuel Joseph Sieyès en Roger Ducos speelden ook met het idee van een staatsgreep in het Directory zelf, steunend op de militaire hulp van Napoleon. Napoleon kon geen lid worden van de raad van bestuur omdat je volgens de grondwet minstens 40 jaar oud moest zijn. Op 9 november 1799 leek de staatsgreep van de 18e Brumaire VIII te slagen door politieke manipulatie. Toen de twee parlementaire kamers de volgende dag koppig waren en een verwarde toespraak van Napoleon de situatie nog erger maakte, werden de kamers uit elkaar gedreven door Bonaparte's grenadiers. Een rompparlement keurde de plannen goed om de consulaire grondwet op te zetten onder de consuls Bonaparte, Sieyes en Ducos. Als gevolg hiervan slaagde Napoleon er als Eerste Consul in om zijn mede-samenzweerders naar de politieke zijlijn te duwen en ze te vervangen door de meegaande Jean-Jacques Régis de Cambacérès en Charles-François Lebrun . De dertigjarige Bonaparte was de eerste consul die daadwerkelijk alleenheerser werd. [11]

Napoleon Bonaparte als eerste consul van de Franse Republiek

Het 2e consulaat: Jean-Jacques Régis de Cambacérès , Napoleon Bonaparte en Charles-François Lebrun

Volgens de nieuwe grondwet van 24 december 1799 werd de Eerste Consul voor tien jaar gekozen en had hij verregaande bevoegdheden. Dus hij had het recht om wetgeving te initiëren, en hij benoemde de ministers en andere hoge staatsfunctionarissen. Daarentegen waren de medezeggenschapsrechten van de twee kamers van het parlement ( corps wetgevend en tribunaat ) beperkt. Over het algemeen legitimeerde de grondwet een geheime dictatuur van Bonaparte. Een referendum, waarvan de resultaten werden verfraaid, resulteerde in de goedkeuring van de nieuwe grondwet door de burgers.

Als een soort overheidsprogramma vaardigde Bonaparte de slogan uit: “Burgers! De revolutie is teruggekeerd naar de principes van waaruit ze begon; het is voorbij.” [12] Dit kwam overeen met de wens van vooral de burgerlijke klassen. Ze wilden de verworvenheden van de revolutie, zoals de afschaffing van feodale privileges of juridische gelijkheid, behouden, maar eisten ook bescherming tegen de activiteiten van de radicalen of onrust onder de lagere klassen. De nieuwe heerser hield daar rekening mee. In sommige onrustgebieden werd de orde hersteld. Napoleon liet op verschillende gebieden hervormingen doorvoeren, waarvan sommige tot ver na zijn bewind duurden. Dazu gehören die weitere Zentralisierung der Verwaltung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Sanierung der Staatsfinanzen, eine Währungsreform, die im Kern bis 1914 Bestand hatte, die Gründung der Banque de France und schließlich 1804 der Erlass des Gesetzbuches Code civil , der als Code Napoléon bekannt ist. Dieser hat bis zum heutigen Tag in vielen Ländern Bedeutung und blieb auch in einigen Teilen Deutschlands bis 1900 in Kraft. Für besondere Verdienste stiftete Bonaparte 1802 die Ehrenlegion .

Napoleon ließ die organisierte politische Opposition bekämpfen, gleichzeitig versuchte er, sowohl die ehemaligen Anhänger der Jakobiner wie auch die Royalisten in den neuen Staat zu integrieren. Im Fall der letzteren spielte das Konkordat mit Papst Pius VII. von 1801 eine wichtige Rolle. Als Bonaparte nach einer aufgedeckten Verschwörung im August 1803 um Georges Cadoudal , Pichegru und General Moreau den Herzog von Enghien , einen Angehörigen des ehemaligen Königshauses, in Deutschland entführen ließ und dessen Aburteilung und Erschießung in Frankreich befahl, bedeutete dies einen Rückschlag für den Versöhnungsprozess und löste insbesondere im Ausland heftige Proteste aus.

Außenpolitisch ging es zunächst darum, den zweiten Koalitionskrieg siegreich zu beenden. Mit seiner Armee zog er nach dem Vorbild von Hannibal über die Alpen. Der Sieg in der Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800 war allerdings vor allem General Desaix zu verdanken, der in der Schlacht fiel. Nach dem entscheidenden Sieg der von General Jean-Victor Moreau geführten Truppen in der Schlacht von Hohenlinden wurde am 9. Februar 1801 in Lunéville der Frieden mit Österreich geschlossen. Der Frieden mit Russland folgte am 8. Oktober 1801, und der Frieden von Amiens beendete am 25. März 1802 den Krieg mit Großbritannien. In Übersee führte Napoleons Abschaffung der zwar am 4. Februar 1794 beschlossenen – aber nie umgesetzten – Dekrete gegen den Code Noir und die Sklaverei auf Saint-Domingue zu neuen Aufständen und schließlich am 1. Januar 1804 zur Unabhängigkeitserklärung unter neuem Namen: Haiti . Im Jahr 1803 verkaufte Bonaparte Louisiana ( Neufrankreich ) an die Vereinigten Staaten (→ Louisiana Purchase ). Damit zog sich Frankreich gänzlich vom nordamerikanischen Kontinent zurück.

1805 verfügte Napoleon die weitere Anwendung des Code Noir ausdrücklich, so dass er bis zur Abschaffung der Sklaverei in französischen Kolonien – soweit noch im Besitz Frankreichs – bis zum Jahre 1848 galt. [13]

Die innen- und außenpolitischen Erfolge ermöglichten es Bonaparte, sich vom Senat – legitimiert durch eine weitere Volksabstimmung am 2. August 1802 – zum Konsul auf Lebenszeit erklären zu lassen. 3 Millionen abstimmende Franzosen entschieden sich für ein „Ja“, 1600 für ein „Nein“. Die Bestimmung, seinen Nachfolger selbst auswählen zu können, und die Einführung einer regelrechten Hofhaltung in den Tuilerien waren Schritte auf dem Weg zur Monarchie.

Die Friedenszeit dauerte nicht lange. Napoleons Außenpolitik mit der Annexion von Piemont , der engen Bindung der Schweiz an Frankreich, der Verordnung einer neuen Verfassung in Holland und letztlich der Streit um den Status der Insel Malta führten zur Kriegserklärung Großbritanniens. In den ersten Jahren blieben deren Auswirkungen begrenzt. Während Großbritannien vor allem einen Kolonial- und Seekrieg führte, sperrte Bonaparte seinen Machtbereich für britische Waren und annektierte Hannover . Der Plan einer Invasion Großbritanniens wurde 1805 erneut aufgegeben. [14]

Napoleon I. – Kaiser der Franzosen

Der Aufstieg des Kaiserreiches und die Neuordnung Europas

Die Krönung in Notre Dame (1804)
(Gemälde von Jacques-Louis David 1806–1807)

Nachdem Napoleon durch eine Volksabstimmung und den Senat die Kaiserwürde angetragen worden war, krönte er sich am 2. Dezember 1804 in der Kathedrale Notre Dame de Paris während der Zeremonie in Anwesenheit von Pius VII. selbst zum Kaiser. [15] Während die Annahme der Kaiserkrone nach innen sein Prestige weiter erhöhen sollte, war es nach außen ein Versuch, sein Regime dynastisch zu legitimieren. Gleichzeitig signalisierte der Kaisertitel jedoch den Anspruch auf die zukünftige Gestaltung Europas. Der Titel „Kaiser der Franzosen“ bedeutete, dass dieser sich letztlich als Kaiser eines Volkes und nicht eines Reiches sah. Napoleon sah sich als Volkssouverän und nicht, wie alle römischen Kaiser zuvor, als von Gott gekrönter Kaiser ( Gottesgnadentum ). Am 26. Mai 1805 wurde Napoleon im Mailänder Dom mit der Eisernen Krone der Langobarden zum König von Italien gekrönt.

Napoleon als König von Rom (Porträt von Andrea Appiani , Heeresgeschichtliches Museum )

Diese Krönungen führten zu weiteren Konflikten in den internationalen Beziehungen. Zar Alexander I. ging im April 1805 ein Bündnis mit Großbritannien ein. Ziel war, Frankreich auf die Grenzen von 1792 zurückzuwerfen. Dem schlossen sich Österreich, Schweden und Neapel an. Nur Preußen beteiligte sich nicht an dieser Dritten Koalition . Umgekehrt traten die nach dem Reichsdeputationshauptschluss gestärkten deutschen Länder Bayern , Württemberg und Baden auf Seiten Bonapartes in den Krieg ein. Gemäß seiner schon früher bewährten Taktik , die feindlichen Armeen voneinander zu trennen und nacheinander zu schlagen, wandte sich Napoleon zunächst gegen Österreich. Der erste Schlag traf mit einer Blitzkampagne die Österreicher in den Schlachten von Elchingen und von Ulm (25. September bis 20. Oktober 1805), wo General Karl Mack von Leiberich gezwungen wurde, mit einem Teil der Armee, die anfangs 70.000 Mann stark war, zu kapitulieren. Damit stand Napoleon der Weg nach Wien offen: Nach kleineren Kämpfen entlang der Donau gelang seinen Truppen am 13. November die kampflose Einnahme Wiens .

Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz (Gemälde von François Pascal Simon Gérard )

Im Anschluss lockte Napoleon die Russen und Österreicher durch geschickte Vortäuschung eigener Schwäche in die Schlacht bei Austerlitz , die er am 2. Dezember 1805 gewann. Zwar wurde die französische Flotte bei Trafalgar von Nelson am 21. Oktober 1805 vernichtend geschlagen, aber auf dem Kontinent bedeutete Austerlitz die Entscheidung. Am 26. Dezember 1805 wurde mit Österreich der Friedensvertrag von Pressburg geschlossen. Die Bedingungen waren hart. Die Habsburgermonarchie verlor Tirol und Vorarlberg an Bayern und ihre letzten italienischen Besitzungen fielen an das napoleonische Königreich Italien . Zum Dank für ihre Unterstützung wurden die Kurfürsten von Bayern und Württemberg zu Königen erhoben ( Königreich Bayern , Königreich Württemberg ).

Um die Erfolge zu sichern, betrieb Napoleon mit den jüngeren Angehörigen seiner Familie gezielte Heiratspolitik und setzte Geschwister und Gefolgsleute als Herrscher der abhängigen Staaten ein. So wurde Joseph 1806 zunächst König von Neapel und 1808 König von Spanien, Louis wurde 1806 König von Holland . Seine Schwester Elisa wurde 1805 Fürstin von Lucca und Piombino , 1809 Großherzogin der Toskana , Pauline war vorübergehend Herzogin von Parma und darüber hinaus Herzogin von Guastalla . Caroline Bonaparte wurde als Frau von Joachim Murat 1806 Großherzogin von Berg , 1808 Königin von Neapel . Jérôme wurde 1807 König des neugeschaffenen Königreichs Westphalen . Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais heiratete 1806 Erbprinz Karl von Baden und wurde 1811 Großherzogin von Baden . Einzig Napoleons Bruder Lucien , mit dem er sich überworfen hatte, ging weitgehend leer aus.

Huldigung der Rheinbundfürsten ( Charles Motte , kolorierte Lithografie)

In Deutschland wurde am 16. Juli 1806 aus anfangs 16 Ländern der Rheinbund gegründet. Seine Mitglieder verpflichteten sich zur militärischen Unterstützung Frankreichs und zum Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich . Protektor des Bundes – als im politischen Wortsinn Beschützer oder als eine Schutzmacht – war Napoleon. Daraufhin legte Franz II. die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches nieder. [16] Bereits zum Jahre 1808 hin gehörten fast alle deutschen Staaten außer Österreich und Preußen zum Rheinbund. Es entwickelte sich sozusagen ein „Drittes Deutschland“ ohne Österreich und Preußen (die Triasidee ). Umfangreiche Zentralisierung des Staatswesens nach französischem Vorbild – im oft noch ständisch organisierten „Flickenteppich“ Deutschland – ging mit der Einführung von Prinzipien der Französischen Revolution, wie Gleichheit, Eigentumsrechte und dergleichen (allgemeine Grundrechte), aber auch mit der Reform des Agrar-, Bildungs-, Wirtschafts-, Steuer- und Finanzwesens einher. Im Gegensatz zu den vergleichbaren, eher harmonisch und von innen heraus praktizierten preußischen Neuerungen wurden von der Bevölkerung die französischen zunehmend als rigoros und als von außen aufgezwungen empfunden. Das Verwaltungssystem war oft langsam und wurde meist nur unvollständig übernommen. Es blieb ein Torso wie das gesamte napoleonisch-rheinbündische Reformwerk. Die ständige Aushebung neuer Soldaten, hohe Steuern, Nachteile der Kontinentalsperre , Repressionsmaßnahmen von Polizei und Militär sowie der starke bürokratische Zugriff auf praktisch jeden Bürger führten zu Unmut. Immerhin wurde durch Bildungsreform ein zuverlässiges Berufsbeamtentum herangebildet, Steuer- und Finanzreform bewirkten Aufschwung im Handel und Erstarken des Handels- und Finanzbürgertums. Kapitalmärkte wuchsen, ebenso wie die Zahl an Anlegern , denen nun auch durch das verbesserte Recht auf Eigentum Garantien zum Wirtschaften gegeben wurden. Nach der Abdankung Napoleons wurden diese Regionen Zentren des deutschen Früh liberalismus und Frühkonstitutionalismus . [17] Da auch das Vorhaben von 1806, einen Staatenbund mit gemeinsamen Verfassungsorganen aufzubauen, am Widerstand der größeren Mitgliedsstaaten scheiterte, blieb der Rheinbund im Wesentlichen nur ein Militärbündnis deutscher Staaten mit Frankreich. Das Hauptziel Napoleons war eine Angleichung der staatlichen Strukturen zur Stabilisierung der französischen Herrschaft über Europa. Machtpolitische und militärische Überlegungen hatten im Zweifel Vorrang vor liberalen Reformideen. Der Historiker Rainer Wohlfeil merkt an, dass Napoleon kein wirkliches Konzept für die Neugestaltung Europas hatte, vielmehr war beispielsweise die Rheinbundpolitik Ausdruck eines „situationsverhafteten instinktiven Machtwillens“. [18]

Napoleon, die christlichen Kirchen und das Judentum

Napoleon versuchte, die Kirchen und Glaubensrichtungen durch Wiederzulassung, Gleichstellung und Anbindung unter Kontrolle zu halten. Trotz der grundsätzlichen Trennung von Staat und Kirche brachte 1801 das Konkordat mit Papst Pius VII. einen gewissen Ausgleich. Der Katholizismus wurde zwar nicht mehr als Staatsreligion, jedoch als Religion der Mehrheit des Volkes anerkannt. Napoleon behielt das Recht der Bischofsernennung, während der Papst das Recht der Weihe hatte. [19]

1791 hatten die Juden Frankreichs den Status eines Bürgers ( citoyen ) bekommen. Dies brachte ihnen zum ersten Mal in einem europäischen Land die Bürgerrechte. Sie verloren dafür ihre bisherige Teilautonomie und mussten Militärdienst leisten.

„Napoleon stellt den Kult der Israeliten wieder her“ , 30. Mai 1806

Mit der Einführung von Konsistorien im Jahre 1808 untermauerte Napoleon die administrative Gleichstellung der Juden und setzte sie auch in den eroberten linksrheinischen Gebieten durch, stieß aber rechts des Rheins auf Widerstand. Dennoch folgten von 1800 bis 1812 fast alle deutschen Staaten den erneut erhobenen Forderungen Christian Konrad Wilhelm von Dohms . Die von Napoleon eingeführten Reformen wurden von einem Großteil der jüdischen Gemeindevorstände zunächst begrüßt, in der Hoffnung, dass das Judentum in Frankreich auf diese Weise einen ähnlichen Status wie die katholische Kirche im Konkordat von 1801 und die Protestanten in den „organischen Artikeln“ von 1802 erhalten würde. Napoleon selbst war bestrebt, ein Mittel zur Kontrolle der jüdischen Gemeinde zur Verfügung zu haben und gleichzeitig die Juden als Bürger in seine französische Gesellschaft zu integrieren. Die Statuten des Konsistoriums wurden durch kaiserlichen Erlass am 17. März 1808 in Kraft gesetzt. Als „Décret infame“ (wörtlich: „schändliches Dekret“), mit dem das napoleonische Frankreich in einem Rückschritt gegenüber früheren emanzipierenden Gesetzen diskriminierende Vorschriften für Juden wieder einführt, wurde es bald von jüdischer Seite bezeichnet. Seine Judenbehandlung wurde von der Russisch-Orthodoxen Kirche dagegen als Bevorzugung und er selbst gar als „Antichrist und Feind Gottes“ klassifiziert. [20]

Krieg gegen Preußen und Russland

Inzwischen hatten sich die Beziehungen Frankreichs zu Preußen verschlechtert. Nachdem dieses mit Russland ein geheimes Bündnis geschlossen hatte, wurde Napoleon am 26. August 1806 ultimativ aufgefordert, unter anderem seine Truppen hinter den Rhein zurückzuziehen. Dies betrachtete Bonaparte als Kriegserklärung. Er stieß, nachdem er das preußische Ultimatum am 5. oder 7. Oktober (in Bamberg oder in der fürstbischöflichen Residenz in Würzburg ) [21] erhalten hatte, im Oktober 1806 mit seinen Truppen vom Main aus durch Thüringen auf die preußische Hauptstadt Berlin vor. Die in der Schlacht bei Jena und Auerstedt geschlagene preußische Armee löste sich in den folgenden Wochen nahezu auf. Das Fürstentum Erfurt wurde als kaiserliche Staatsdomäne direkt Napoleon unterstellt, während die umliegenden thüringischen Staaten dem Rheinbund beitraten. Die französischen Truppen marschierten in Berlin ein.

Nun unterstützte das in den Osten Preußens einmarschierte russische Heer die dorthin entkommenen preußischen Truppen. Bei dem Feldzug zeigten sich erstmals deutliche Grenzen der napoleonischen Armee. Das Land war zu weitläufig und die Wege waren zu schlecht für rasche Truppenbewegungen. Die Versorgung der Armee war unzureichend und die Russen unter General Levin August von Bennigsen wichen immer weiter zurück, ohne sich zur Schlacht stellen zu lassen. Den Winter 1806/1807 verbrachte Napoleon in Warschau , wo ihn polnische Patrioten zur Wiederherstellung Polens drängten. Dort begann auch Bonapartes langjährige Beziehung zu Gräfin Walewska , mit der er ein Kind zeugte.

Erst am 8. Februar 1807 kam es zur Schlacht bei Preußisch Eylau , ohne dass eine Entscheidung gefallen wäre. Am 14. Juni 1807 konnte Bonaparte Bennigsen in der Schlacht bei Friedland entscheidend schlagen. Am 7. Juli schlossen Frankreich, Russland und Preußen den Frieden von Tilsit . Für Preußen waren die Friedensbedingungen katastrophal. Alle Gebiete westlich der Elbe gingen verloren und wurden Grundlage für das neue Königreich Westphalen . Die von Preußen bei den Teilungen Polens 1793 und 1795 einverleibten Gebiete wurden zum Herzogtum Warschau erhoben. Insgesamt verlor Preußen etwa die Hälfte seines bisherigen Territoriums, musste zudem noch hohe Kontributionen zahlen und durfte nur noch in einem beschränkten Umfang eine Armee unterhalten.

Fast ganz Kontinentaleuropa war nun unter direkter oder indirekter Kontrolle Napoleons. Gegen das weiter feindlich gesinnte Großbritannien verhängte Bonaparte mit der Kontinentalsperre einen europaweiten Handelsboykott. [22]

Das System in der Defensive

Napoleon zu Pferde
( Simon Meister , 1832, Öl auf Leinwand, Städtisches Museum Simeonstift Trier )

In den Jahren nach dem Frieden von Tilsit befand sich Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Im Inneren seines Herrschaftsbereiches verstärkten sich in dieser Zeit die despotischen Tendenzen. Kritik an seiner Amtsführung duldete er immer weniger. Weil Außenminister Talleyrand Widerspruch gegen die Expansionspolitik anmeldete, wurde er 1807 entlassen. Die Zensur und Gängelung der Presse wurden verschärft. Das Theaterdekret von 1807 schränkte den Spielraum der Pariser Bühnen ein. Der Personenkult um den Kaiser wuchs, die Aristokratisierung schritt weiter fort. Im Jahr 1808 wurde per Gesetz ein neuer Adel geschaffen. Daneben spielten am Hofe immer mehr Aristokraten des Ancien Régime eine Rolle. In weiten Teilen der Bevölkerung, die noch immer vom Gleichheitsideal der Revolution geprägt war, wurde diese Entwicklung kritisch gesehen.

3. Mai 1808 – Erschießung von spanischen Aufständischen (Gemälde von Francisco de Goya von 1814)

Außenpolitisch stand die Durchsetzung der Kontinentalsperre gegen Großbritannien im Vordergrund. In Italien gelang dies teilweise mit Gewalt. Mit der Zustimmung des Königs ( Vertrag von Fontainebleau (1807) ) marschierte eine französische Armee zur Besetzung Portugals , das sich nicht an der Kontinentalsperre beteiligen wollte, durch Spanien . Napoleon nutzte einen Thronstreit zwischen dem spanischen König Karl IV. und dessen Sohn Ferdinand VII. aus und setzte in einem politischen Coup, gestützt auf die französischen Truppen im Land, seinen Bruder Joseph als König von Spanien ein. Unmittelbar danach brach in Spanien eine allgemeine nationale Erhebung aus, die Joseph Bonaparte zur Flucht aus Madrid zwang. Unterstützt wurden die Spanier von einem britischen Expeditionskorps unter Arthur Wellesley , dem späteren Herzog von Wellington. Nach der Kapitulation seines Generals Junot musste Napoleon selbst eingreifen. Nachdem er auf dem Erfurter Fürstenkongress im Oktober 1808 versucht hatte, die europäischen Mächte zum Stillhalten zu bewegen, rückte Bonaparte mit seinen besten Truppen in Spanien ein. Anfangs gegen reguläre Soldaten erfolgreich, wurde die Grande Armée mit einem erbittert geführten Guerillakrieg konfrontiert. Ohne greifbaren Erfolg kehrte Napoleon zu Beginn des Jahres 1809 nach Frankreich zurück. Der Kleinkrieg in Spanien blieb ein ungelöstes Problem, das starke Truppenverbände band und kostspielig war.

Kurz nach ihrer Rückkehr marschierte die österreichische Armee unter Karl von Österreich-Teschen in Bayern ein. Österreich setzte dabei auf nationale Parolen und traf in der eigenen Monarchie und in Deutschland auf Zustimmung. In Tirol kam es daraufhin zur Erhebung von Andreas Hofer gegen die bayerischen Besatzungstruppen. In Norddeutschland versuchten Ferdinand von Schill oder die Schwarze Schar , militärischen Widerstand zu leisten. Vor allem Intellektuelle wie Joseph Görres , Johann Gottlieb Fichte , Ernst Moritz Arndt und andere begannen mit teils nationalistischen Tönen, die französische Fremdherrschaft anzugreifen. Allerdings war das napoleonische System noch stark genug, um Preußen und die Rheinbundfürsten weiterhin zu binden. Daher stand Österreich auf dem Kontinent Napoleon isoliert gegenüber.

Marie-Louise von Österreich mit ihrem Sohn (Gemälde von dem französischen Maler Joseph-Boniface Franque )

Napoleon traf am 16. April 1809 in Donauwörth ein. Am 21. Mai 1809 überquerten seine Truppen südöstlich Wiens die Donau. In der Schlacht bei Aspern -Essling stoppten die Österreicher den französischen Vormarsch. Diese Schlacht wurde zur ersten Niederlage Napoleons. In der Schlacht bei Wagram konnte er aber letztendlich Erzherzog Karl besiegen. Im Frieden von Schönbrunn musste Österreich daraufhin auf Dalmatien , Zentralkroatien , die Krain , das Küstenland , Salzburg und das Innviertel verzichten, womit es etwa die Hälfte seiner Erbländer verlor und beinahe aus den alten römisch-deutschen Reichgrenzen verdrängt war. Das Land musste der anti-britischen Kontinentalsperre beitreten und sein Heer auf 150.000 Mann reduzieren. Ferner wurde ein Militärbündnis zwischen Österreich und Frankreich geschlossen.

Im selben Jahr ließ sich Napoleon von Joséphine scheiden, da ihre Ehe kinderlos geblieben war. In der Hoffnung auf die Anerkennung durch die alten Dynastien und die Festigung des Bündnisses mit Österreich heiratete Bonaparte 1810 Marie-Louise von Österreich , die älteste Tochter des österreichischen Kaisers Franz I. Aus der Ehe ging mit dem 1811 geborenen Napoleon II. der gewünschte Thronfolger hervor. [23] Im Glauben, damit eine neue Dynastie begründet zu haben, wurden im ganzen Kaiserreich Feiern angeordnet, von denen einige Teil eines dauerhaften napoleonischen Festkalenders werden sollten. [24] Die Schwäche der neu etablierten Dynastie wurde durch die Verschwörung des Generals Malet 1812 sichtbar.

Der Russlandfeldzug

Zar Alexander I. von Russland war Ende 1810 aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit, sich an der von Napoleon verhängten Kontinentalsperre gegen Großbritannien zu beteiligen. Da Napoleon diese als einziges Kampfmittel gegen Großbritannien ansah, führten die Position Russlands und weitere Faktoren dazu, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Seiten abkühlten. Bonaparte bereitete sich im Jahr 1811 [25] und in der ersten Hälfte des Jahres 1812 auf einen Krieg mit Russland vor. Die Rheinbundstaaten wurden verpflichtet, ihre Kontingente zu erhöhen, und auch Österreich und Preußen sahen sich genötigt, Truppen zu stellen. Nur Schweden hielt sich unter dem neuen Kronprinzen und ehemaligen französischen General Bernadotte abseits und verbündete sich mit Russland. Insgesamt soll die Grande Armée bei ihrem Aufmarsch 590.000 Mann stark gewesen sein. Diese Zahlen gelten heute aber als übertrieben. Tatsächlich standen beim Einmarsch nach Russland höchstens 450.000 Mann zur Verfügung. [26] Dennoch war es die größte Armee, die es in Europa bis dahin gegeben hatte.

Napoleon auf dem Rückzug (Gemälde von Adolph Northen )

Am 24. Juni 1812 überschritt Napoleon die Memel . Sein Plan für den Feldzug in Russland, dort als Vaterländischer Krieg bezeichnet, war es, wie in den bisherigen Blitzfeldzügen eine schnelle spektakuläre Entscheidungsschlacht herbeizuführen, die den Krieg bald beenden und Friedensverhandlungen einleiten sollte. Doch die russischen Truppen unter der Führung von Barclay de Tolly wichen in die Weiten des Landes zurück. Die bisherige Methode, die Armee aus den Erzeugnissen des Landes zu versorgen, funktionierte nicht, da die Russen eine Politik der verbrannten Erde betrieben. Daneben führten mangelhafte Logistik, Läusefieber [27] und ungünstige Witterungsverhältnisse dazu, dass sich die Truppenstärke schon ohne Feindberührung beträchtlich verringerte. Bereits am 17. August 1812, als die Truppe Smolensk erreichte, war sie nur noch 160.000 Mann stark. Vor Moskau stellten sich die Russen unter Kutusow zur Schlacht. Die Schlacht von Borodino konnte Napoleon zwar gewinnen, aber sie wurde zur verlustreichsten Auseinandersetzung der napoleonischen Kriege überhaupt: etwa 45.000 Tote oder Verwundete auf russischer Seite und 28.000 auf französischer Seite waren zu beklagen. Erst im Ersten Weltkrieg gab es noch höhere Opferzahlen an einem einzigen Tag. [28]

Abnehmende Stärke der Napoleonischen Armee, 1812/13. Beige: Vormarsch ostwärts. Schwarz: Rückzug. Von 422.000 Menschen bei Kaunas erreichen 100.000 Moskau und kehren letztlich 10.000 zurück. Am Rückweg sinkt die Temperatur bis auf −30 ° Réaumur = −37,5 ° Celsius . Grafik von CF Minard , 1861.

Durch diesen Pyrrhussieg gelang es Napoleon zunächst, ohne weiteren Kampf Moskau einzunehmen. Nach dem Einmarsch wurde die Stadt – vermutlich von den Russen selbst – in Brand gesetzt. Die Soldaten der Grande Armée litten unter Hunger, Krankheiten, Schnee und Kälte. Der Zar verweigerte Verhandlungen. Am 18. Oktober gab Napoleon den Befehl zum Abmarsch. Fehlender Nachschub, Krankheiten sowie ständige Angriffe der russischen Kosaken setzten den französischen Truppen schwer zu. In der Schlacht an der Beresina wurde Napoleons Grande Armee endgültig zerschlagen.

Nur 18.000 napoleonische Soldaten übertraten im Dezember 1812 die preußische Grenze an der Memel. Der Befehlshaber des preußischen Hilfskorps, Yorck von Wartenburg , trennte sich von der Grande Armée und schloss eigenmächtig einen Waffenstillstand mit dem Zaren ( Konvention von Tauroggen ). Napoleon war schon vorher nach Paris geflohen, um eine neue Armee aufzustellen. Noch während des verlustreichen Rückzugs ließ der kaiserliche Hof vermelden: „Die Gesundheit seiner Majestät war niemals besser.“ („La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure.“, 29. Bulletin der Grande Armée v. 17. Dezember 1812).

Der Zusammenbruch

Napoleons Abschied von der Kaiserlichen Garde in Fontainebleau (Gemälde von Antoine Alphonse Montfort)
Erste Abdankung Napoleons vom 12. April 1814. Seine Unterschrift auf der Urkunde.

In Deutschland führte die Niederlage Napoleons zu einem Aufschwung der nationalen Bewegung. Der Druck der öffentlichen Meinung führte dazu, dass bisherige Verbündete Bonapartes sich der Gegenseite zuwandten. König Friedrich Wilhelm III. schloss mit dem Vertrag von Kalisch ein Bündnis mit Russland und rief zum Befreiungskrieg auf. Dem folgten anfangs nur wenige deutsche Länder, auch Österreich hielt sich zunächst von diesem Bündnis fern. Unmittelbar nach seiner Rückkehr begann Napoleon damit, neue Soldaten auszuheben. Mit einer nur schlecht ausgebildeten Armee, der es zudem an Kavallerie mangelte, marschierte Bonaparte nach Deutschland. Anfangs zeigten sich noch einmal die militärischen Fähigkeiten Napoleons. Er siegte am 2. Mai 1813 bei Großgörschen und am 20./21. Mai bei Bautzen . Die reorganisierte preußische Armee hatte sich in einen ernstzunehmenden Gegner gewandelt, der den Franzosen hohe Verluste beibrachte. Aus diesem Grund stimmte Bonaparte einem Waffenstillstand zu.

Diesen nutzten die Gegner dazu, Österreich auf ihre Seite zu ziehen. Auf einem Friedenskongress in Prag wurde Napoleon ein Ultimatum gestellt, das unter anderem die Auflösung des Rheinbundes, die Aufgabe des Großherzogtums Warschau sowie die Wiederherstellung Preußens in den Grenzen von 1806 vorsah. Da dies faktisch die Aufgabe der französischen Vormacht in Europa bedeutet hätte, ging Napoleon darauf nicht ein. Daraufhin erklärte Österreich Frankreich den Krieg. Preußen, Russland und Österreich schlossen die Allianzverträge von Teplitz ab. Da auch Schweden sich an der Koalition beteiligte, standen nunmehr alle nicht von Bonaparte direkt oder indirekt kontrollierten Staaten in Europa gegen ihn. Im folgenden Feldzug spielten die Verbündeten ihre zahlenmäßige Überlegenheit aus, wichen infolge der Strategie von Trachenberg einer Entscheidungsschlacht mit der französischen Hauptarmee anfangs aus und fügten den Truppen der napoleonischen Marschälle erhebliche Verluste zu. Immer stärker wurde der Bewegungsspielraum der französischen Hauptarmee begrenzt. Die endgültige Niederlage der Franzosen kam 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig . Schon wenige Tage zuvor war Bayern im Vertrag von Ried zu Österreich übergegangen und hatte Frankreich den Krieg erklärt. In den Tagen von Leipzig wechselten die Rheinbundfürsten mit Ausnahme der Könige Sachsens und Westphalens die Seiten. Napoleon zog sich mit den Resten seiner Armee hinter den Rhein zurück.

Napoleon Bonaparte als Spielkreisel der Kriegsgegner (Karikatur 1814)

An der spanischen Front rückte Wellington bis zur französischen Grenze vor. Im Inneren Frankreichs regte sich erstmals seit langem öffentlicher Widerspruch gegen das Regime. Als die gesetzgebende Körperschaft bürgerliche Freiheitsrechte einforderte, ließ Napoleon sie schließen. Die Rekrutierung neuer Soldaten stieß wegen der nachlassenden Unterstützung für Bonaparte auf erhebliche Schwierigkeiten, so dass Napoleon den alliierten Streitkräften nur noch eine zahlenmäßig unterlegene und schlecht ausgebildete Armee entgegensetzen konnte. Dennoch zeigte sich angesichts der unmittelbaren Bedrohung noch einmal Napoleons Geschick als Feldherr. Trotz deutlich unterlegener Kräfte gelang es durch geschicktes und temporeiches Manövrieren, die zahlenmäßig drückend überlegenen, aber getrennt marschierenden Feinde mehrfach zu schlagen. Diese Erfolge veranlassten ihn, sich bei einem weiteren Friedensangebot auf dem Kongress von Châtillon ablehnend zu zeigen. In der Folge war jedoch klar, dass er der zahlenmäßigen Überlegenheit nicht mehr gewachsen war. Daher nahmen die alliierten Truppen nach der Schlacht bei Paris am 31. März 1814 die Hauptstadt ein. Der Kaiser verlor daraufhin jegliche Unterstützung der Armee, der Politik und selbst enger Getreuer. Am 2. April 1814 sprach der Senat die Absetzung des Kaisers aus. Am 6. April dankte er zu Gunsten seines Sohnes ab. Damit waren die Alliierten nicht einverstanden. Sie verlangten vom Kaiser, bedingungslos abzudanken und boten den Vertrag vom 11. April 1814 zur Unterschrift an. Diese Offerte unterschrieb Napoleon unter dem Datum vom 12. April, nachdem er in der Nacht vom 12. auf den 13. April einen Suizidversuch unternommen haben soll. [29] Ihm wurde die Insel Elba als Wohnsitz zugewiesen und einzig der Kaisertitel belassen. [30]

Elba, Herrschaft der Hundert Tage und Waterloo

Elba, Napoleons Villa San Martino

Die Reise auf die Insel Elba dauerte vom 25. bis zum 27. April 1814. Da Anschläge auf seine Person befürchtet wurden, trug Napoleon als Vorsichtsmaßnahme zur Verkleidung den Mantel des russischen Generals Schuwalow . [31] Er war nun der Herrscher über einen Staat mit 10.000 Einwohnern und einer Armee von 1.000 Mann. Hier bewohnte er die Palazzina dei Mulini in Portoferraio . Er begann zwar eine umfangreiche Reformtätigkeit, die ihn als ehemaligen Beherrscher Europas aber nicht ausfüllen konnte. Durch ein Netz von Agenten wusste er genau, dass es in Frankreich nach der Restauration unter Ludwig XVIII. eine weit verbreitete Unzufriedenheit gab. Ermutigt von diesen Meldungen kehrte Napoleon am 1. März 1815 nach Frankreich zurück. Die Soldaten des 5 e régiment d'infanterie unter dem Kommando von Marschall Michel Ney , die ihn hätten aufhalten sollen, liefen zu ihm über. Am 19. März 1815 floh König Ludwig aus den Tuilerien. Zwar wurde die Verfassung des Kaiserreichs teilweise liberalisiert, aber die Zustimmung zum wiederhergestellten napoleonischen Regime blieb begrenzt.

Aufgeschreckt von den Ereignissen in Frankreich entschieden sich Österreich, Russland, Großbritannien und Preußen daraufhin auf dem Wiener Kongress zum militärischen Eingreifen. Am 25. März erneuerten sie ihre Allianz von 1814.

Trotz aller Schwierigkeiten gelang es Napoleon, eine gut ausgerüstete Armee von 125.000 erfahrenen Soldaten auszuheben. Er ließ eine provisorische Regierung unter Marschall Davout in Paris zurück und marschierte gegen die Allianz. Wie gewohnt plante Bonaparte, die Gegner nacheinander zu schlagen.

Anfangs gelang es ihm bei Charleroi , einen Keil zwischen die britische Armee unter Wellington und die preußischen Truppen unter Blücher zu treiben. Am 16. Juni schlug er die Verbündeten in der Schlacht bei Quatre-Bras und der Schlacht bei Ligny , jedoch nicht entscheidend.

Am 18. Juni 1815 griff Napoleon die alliierte Armee von Wellington nahe dem belgischen Ort Waterloo an. Wellingtons britisch-deutschen Verbänden gelang es mit Mühe, die günstige Stellung gegen alle französischen Angriffe im Wesentlichen zu halten. Die preußischen Truppen unter Marschall Blücher hatten sich nach ihrer Niederlage bei Ligny neu formiert und trafen noch rechtzeitig ein, um die Schlacht zu entscheiden. Napoleon wurde geschlagen.

Napoleon an Bord der HMS Bellerophon (Gemälde von Charles Lock Eastlake , 1815)

Seine Niederlage in dieser verlustreichen Schlacht bedeutete faktisch das Ende der Herrschaft der hundert Tage . Bei seiner Rückkehr nach Paris trat Napoleon am 22. Juni 1815 zurück, nachdem er bei Parlament und ehemaligen Getreuen jegliche Unterstützung verloren hatte. Weder die Hoffnung auf eine Emigration nach Amerika noch auf politisches Asyl in Großbritannien erfüllte sich, stattdessen wurde Napoleon auf Beschluss der Alliierten auf die isolierte Insel St. Helena im Südatlantik verbannt. [32] Am 15. Juli ging der ehemalige Kaiser mit seinen Begleitern an Bord der HMS Bellerophon , die ihn nach Plymouth bringen sollte. Dort bestieg er wiederum die HMS Northumberland mit Kurs auf St. Helena.

Verbannung, das Ende auf St. Helena und Beisetzung

Totenmaske Napoleons von Francesco Antommarchi
Longwood House , Napoleons Exilwohnsitz von 1815 bis zu seinem Tode 1821
Frederick Marryats Skizze vom Leichnam Napoleons

Auf der winzigen britischen Insel St. Helena wurde Bonaparte und seinen wenigen Begleitern der Wohnsitz des Gouverneurs, Longwood House , zugewiesen. Nach Napoleons Willen hielten die Franzosen hier die Illusion eines kaiserlichen Hofstaates aufrecht. Napoleon schrieb hier seine Memoiren . Im Laufe der Zeit verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends, bis er schließlich am 5. Mai 1821 um 17:49 Uhr (Ortszeit) starb. Sein Leichnam wurde noch am selben Tag obduziert. Der englische Kapitän Frederick Marryat fertigte eine Skizze des Leichnams an, die erhalten geblieben und im Londoner National Maritime Museum ausgestellt ist. Der Leichnam wurde am 9. Mai 1821 in einem vierfachen Sarg beigesetzt.

In der medizinischen Fachliteratur ist überzeugend dargelegt, dass Napoleon an fortgeschrittenem Magenkrebs mit Lymphknotenbefall verstarb. Unmittelbare Todesursache war aller Wahrscheinlichkeit nach eine durch das Karzinom ausgelöste starke Magenblutung . Neue Forschungsergebnisse legen darüber hinaus nahe, dass der bösartige Tumor nicht, wie früher vermutet, familiär bedingt war – bis heute sind die Todesursachen anderer Familienmitglieder nicht geklärt. Vielmehr sei das Karzinom auf Basis einer chronischen Gastritis entstanden (Typ-B-Gastritis bei HP-Infektion ).

Andere Vermutungen zur Todesursache sind weitgehend widerlegt. [33] Eine davon lautet, dass Napoleon sukzessiv durch Arsen vergiftet worden sein könnte, zum Beispiel von General Charles-Tristan de Montholon oder unabsichtlich durch die arsenhaltige Farbe ( Schweinfurter Grün ) in seinen Tapeten. [34] Mit letzter Gewissheit werden sich die genauen Ursachen seines Todes jedoch wohl nicht mehr klären lassen. [35] Eine italienische Forschergruppe kam 2008 zu dem Ergebnis, dass Napoleon nicht mit Arsen vergiftet wurde, zumindest nicht absichtlich. Durch eine Haaranalyse wurde festgestellt, dass in allen betrachteten Lebensphasen ähnlich hohe Gehalte des giftigen Stoffes im Körper vorhanden waren. [36]

Napoleons Sarkophag, Krypta des Invalidendoms , Paris

Nach seinem Tod setzten sich die Bonapartisten für die Thronansprüche der Familie Bonaparte ein. Damit trugen sie wesentlich zum Aufstieg Napoleons III. bei. Auch nach dessen Sturz im Jahr 1870 übten sie auf das Heer und die Beamtenschaft großen Einfluss aus. Erst in den 1880er Jahren verlor der Bonapartismus an Bedeutung.

Haarsträhne von Napoleon im Schloss Königswart in Böhmen

Fast zwanzig Jahre nach seinem Tod wurde Napoleons Leichnam am 15. Oktober 1840 exhumiert . Auf der Fregatte Belle Poule wurden die sterblichen Überreste zurück nach Frankreich gebracht und in den Pariser Invalidendom überführt. Er ist dort seit dem 15. Dezember 1840 in einem Sarkophag beigesetzt. [37]

Ordensverleihungen

Napoleon bekam allein in der Zeit zwischen 5. April 1805 und 3. Februar 1810 insgesamt 14 Ordensdekorationen europäischer Königs- und Fürstenhäuser verliehen. [38]

Mitgliedschaften

Vom 25. Dezember 1797 bis zum 10. April 1815 war er Mitglied der Académie des sciences . [39]

Beziehungen und Nachkommen

Wappen der Buonaparte

Aus der Ehe mit Joséphine

Die Ehe mit Joséphine blieb kinderlos. Napoleon adoptierte die Kinder aus Joséphines erster Ehe mit Alexandre de Beauharnais : Eugène und Hortense , Gattin seines Bruders und Mutter von Napoleon III. Beide Adoptivkinder haben zahlreiche Nachkommen.

Aus der Ehe mit Marie-Luise

1811 gebar seine zweite Frau Marie-Louise von Österreich den Thronfolger Napoleon II. , der 1832 kinderlos verstarb.

Außereheliche Kinder

Neben seinen Ehen hatte Napoleon verschiedene Geliebte, mit denen er auch Kinder hatte. Bereits während seiner Ehe mit Joséphine hatte er zwei illegitime Kinder von Mätressen . Aus der Verbindung mit Eleonore Denuelle de la Plaigne (1787–1868):

Aus einer sieben Jahre währenden Liebesbeziehung mit Gräfin Maria Walewska (1786–1817):

Beide Söhne hatten ihrerseits Nachkommen. [40]

Weitere Kinder (nach mehr oder weniger umstrittenen Quellen):

Zu Napoleons weiteren Geliebten gehörten die Schauspielerinnen Marguerite-Joséphine Georges (1787–1867), genannt Georgina, und Catherine Josephine Duchesnois (1777–1835); Madame Duchâtel, Frau eines älteren Staatsrates; Carlotta Gazzani, eine genuesische Tänzerin, die von Napoleon zur Vorleserin von Joséphine ernannt wurde, und teilweise Frauen seiner Offiziere.

Abstammung

 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastiano Nicolo Buonaparte ⚭ Maria Anna Tusoli
 
Giuseppe Maria Paravisini ⚭ Anna Maria Salineri
 
Giovanni-Agostino Ramolino ⚭ Angela-Maria Peri
 
Giuseppe Pietrasanta ⚭ Maria-Giuseppe Malerba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppe Maria Buonaparte
 
Maria Saveria Paravisini
 
Giovanni Geronimo Ramolino
 
Angela Maria Pietrasanta Giuseppe Pietrasanta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Buonaparte
 
Laetitia Ramolino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph
(König von Neapel, König von Spanien)
 
Napoleon
(Erster Konsul, Kaiser der Franzosen)
 
Lucien
(Französischer Innenminister)
 
Louis
(König von Holland)
 
Jérôme
(König von Westphalen)
 
Elisa
(Fürstin von Lucca und Piombino und Großherzogin der Toskana)
 
Pauline
(Herzogin von Guastalla)
 
Caroline
(Großherzogin von Berg, Königin von Neapel)

Körpergröße

Es wird berichtet, Napoleon sei von geringer Körpergröße gewesen. Dies wurde von der englischen Propaganda popularisiert, die Napoleon in ihren Karikaturen immer als ausgesprochen klein darstellte: 1803 zeichnete James Gillray ihn etwa als Gulliver im Land der Riesen , wobei Georg III. die Rolle des Königs von Brobdingnag übernahm. Ein weiteres Beispiel ist die Karikatur The Plumpudding in Danger („Der Plumpudding in Gefahr“, siehe weiter unten) aus dem Jahr 1805, die zeigt, wie William Pitt und ein ausgesprochen schmächtiger Napoleon sich die Weltkugel aufteilen. Von Gillray stammt auch der Spitzname „Little Boney“ (übersetzt etwa: „Der kleine Knochige“), der sich rasch weit verbreitete. [44]

Napoleons von seinem Kammerdiener Louis Constant Wairy in französischen Maßeinheiten überlieferte Körpergröße betrug cinq pieds deux pouces trois lignes („fünf Fuß, zwei Zoll, drei Linien “). Somit hätte Napoleon mit gut 1,68 m eine für Männer seiner Zeit durchschnittliche Körpergröße erreicht. Die unterschiedliche Messung ist möglicherweise auch auf Unterschiede des Längenmaßes Fuß zurückzuführen: Ein englischer foot misst 30,48 cm und damit exakt zwei Zentimeter weniger als der seinerzeitige französische pied (32,48 cm), was bei fünf Fuß einen Unterschied von zehn Zentimetern ausmacht. Daneben könnte Napoleons Vorliebe, sich mit hoch gewachsenem Gefolge zu umgeben, eine Rolle gespielt haben. [45] Im Vergleich mit britischen Aristokraten wirkte er daher kleiner, auch wenn der Großteil der Bevölkerung ua durch schlechtere Ernährung nicht so groß wurde wie heute.

Als er in der Verbannung auf St. Helena gemessen wurde, betrug seine Körpergröße 1,57 m. [46] Der Dichter Denis Davydov beschrieb ihn als Mann „kleiner Statur, gerade über fünf Fuß hoch, recht schwer wenngleich nur 37 Jahre alt“. [47] Gegen Ende seiner Herrschaft hat er zudem laut Zeitgenossen sehr an Gewicht zugenommen. [48] Dabei entsprach seine Körpergröße dennoch etwa der Goethes und lag etwas über der Friedrichs des Großen [49] oder Nicolas Sarkozys .

Der österreichische Psychologe Alfred Adler prägte infolgedessen den Begriff Napoleon-Komplex , um den Minderwertigkeitskomplex kleingewachsener Männer und dessen Überkompensation zu beschreiben.

Sonstiges

Museale Rezeption

Napoleon-Büste im National Museum of the Bonaparte Residence in Ajaccio
 • Longwood House , Napoleons Exilwohnsitz auf der Insel St. Helena , ist heute ein vom französischen Staat gepflegtes Museum
 • Villa San Martino auf der Insel Elba , Napoleons Sommerresidenz während seiner ersten Verbannung
 • Villa Mulini in Portoferraio auf der Insel Elba , Napoleons Winterresidenz während seiner ersten Verbannung
 • Napoleonmuseum Thurgau auf Schloss Arenenberg in der Gemeinde Salenstein , Kanton Thurgau , Schweiz [51]
 • Nationalmuseum des Schlosses Malmaison [52]
 • Napoleon Museum in Rom , im Wohnhaus von Napoleons Mutter Laetitia Ramolino [53]
 • Museum of Napoleon Souvenirs im Fürstenpalast von Monaco [54]
 • Im Pariser Louvre ist ein Werk der Bildenden Kunst zu betrachten, das Napoleon zeigt, wie er seiner Frau Josephine die Krone aufsetzt. Es ist von seinem Hofmaler Jacques-Louis David gemalt worden (Abb.s.oben).
 • In der Schatzkammer in Wien befinden sich im Bereich „Napoleonica“ Relikte aus dem Besitz Napoleons und der Kaiserin Marie-Louise , insbesondere die Wiege des kleinen Napoleon Franz.
 • Das so genannte Napoleonzimmer im Schloss Schönbrunn wurde von Napoleon vermutlich als Schlafzimmer benutzt, als er in den Jahren 1805 und 1809 Wien besetzte und das Schloss zum Hauptquartier wählte.
 • In der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums (DHM) im Berliner Zeughaus wird die Französische Herrschaft in den deutschen Staaten und die anschließenden Befreiungskriege thematisiert. [55] In diesem Teil wird ua ein von Napoleon getragener Zweispitz präsentiert. [56]
 • Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien sind die Koalitionskriege in einem eigenen Saal (Saal III – Saal der Franzosenkriege) im Detail dokumentiert. Zur Person Napoleons selbst befindet sich dort ein Porträt, das ihn als König von Italien zeigt und von seinem Mailänder Hofmaler Andrea Appiani stammt. Des Weiteren ist auch der Mantel ausgestellt, den Napoleon vom 25. bis zum 27. April 1814 während der Reise von Fontainebleau in die Verbannung auf Elba trug. [57] Ein besonderes Stück ist auch die Kuriertasche Napoleons mit der Aufschrift: Dépéches de sa Majesté Napoleon Empereur et Roi und Départ de Paris pour le Quartier Général (Abgang von Paris nach dem Hauptquartier). [58]

Filme

Spielfilme/TV-Produktionen

Seit 1908 tauchte die Figur des Napoleon in mehr als 300 Spielfilmen oder TV-Produktionen auf. Napoleon zählt damit neben Adolf Hitler zu den historischen Persönlichkeiten, die am häufigsten in Filmen zu sehen sind (oft allerdings auch in Nebenrollen), und wurde von hunderten von Schauspielern verkörpert.

Hier eine Liste filmhistorisch wichtiger Werke mit Napoleon:

Napoleon wurde außerdem von so bekannten Schauspielern dargestellt wie Charles Vanel (1927–1929), Werner Krauß (1929 und 1935), Claude Rains (1936), Sacha Guitry / Jean-Louis Barrault (1942), Paul Dahlke (1949), James Mason (1953), René Deltgen (1957), Dennis Hopper (1957), Klaus Schwarzkopf (1968), Eli Wallach (1970), Stacy Keach (1973), Armand Assante (1987), David Suchet (2000) oder Daniel Auteuil (2006).

Napoleon taucht in zahlreichen Fernsehfilmen und -serien auf. Das anhaltende Interesse an der Figur zeigt sich daran, dass regelmäßig zwei oder drei TV-Produktionen pro Jahr entstehen, in denen Napoleon zu sehen ist. Gelegentlich wird er auch in parodistischer Weise dargestellt ( Monty Pythons Flying Circus , Saturday Night Live ).

Ridley Scotts von der Kritik gelobter Film Die Duellisten (1976) spielt während der Napoleonischen Kriege. Napoleon selbst taucht darin aber nicht auf.

Star-Regisseur Stanley Kubrick plante in den späten 1960er Jahren einen großangelegten Napoleon-Film und stellte jahrelang eine umfangreiche Dokumentation zum Thema zusammen. Eine Finanzierung dieses Films kam allerdings nicht zustande, da die Filmstudios – auch, weil Waterloo 1970 gefloppt hatte – der Ansicht waren, Kostümfilme seien aus der Mode. Die Titelrolle hatte Kubrick dem österreichischen Schauspieler Oskar Werner angeboten.

Einige der Produktionsentwürfe verwendete Kubrick später für sein Historien-Epos Barry Lyndon (1975). Kubricks Schwager und ehemaliger Produzent Jan Harlan hat alle Unterlagen zusammengestellt und hofft, dass das Napoleon-Projekt doch noch realisiert werden kann. 2011 erschien im deutschen Taschen-Verlag das mehr als 1000-seitige Buch Stanley Kubrick – Napoleon: The Greatest Movie Never Made , das einen Überblick über Kubricks Produktionsvorbereitungen und seine enorme Materialsammlung bietet.

Dokumentarfilme

 • Napoleon. 2 bzw. 4 Teile. 150 Min., Regie und Drehbuch: David Grubin. Frankreich/USA 2000. [59]
 • Napoleon und die Deutschen. 4 Teile. 210 Min. Buch: Steffen Schneider, Regie: Georg Schiemann, Elmar Bartlmae, Produktion: MDR, WDR. Deutschland 2006. [60] [61]
 • Austerlitz, Napoleons langer Marsch zum Sieg. 95 Min., Regie: Jean-François Delassus, Produktion: Arte France. Frankreich 2006. [62]
 • Napoleon – Soldat und Kaiser. (= Warriors – Die größten Krieger der Geschichte ). 59 Min. Vereinigtes Königreich 2007. [63] [64]
 • Napoleon Bonapartes Russland-Feldzug. 2 Teile. 103 Min. Drehbuch und Regie: Fabrice Houlier, Marc Eisenchteter. Frankreich 2013. [65]
 • Waterloo – Napoleons letzte Schlacht. 80 Min. Regie und Drehbuch: Valérie De Rath, Produktion: Arte. Belgien 2014. [66]
 • Napoleon – Die wahre Geschichte. 3 Teile. 135 Min. Drehbuch: David Barrie. Vereinigtes Königreich 2014. [67]
 • Napoleon – Metternich: Der Anfang vom Ende. 90 Min. Regie: Mathieu Schwartz, Christian Twente. Deutschland/Frankreich 2021. [68]
 • Napoleon. Der Tod hat sieben Leben. 90 Min. Regie: Mathieu Schwartz. Frankreich 2021. [69]

Literatur

Napoleon – Sein Leben und seine Zeit

Die Napoleonischen Kriege

 • Michael Broers: The Napoleonic empire in Italy, 1796–1814. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005, ISBN 1-4039-0565-7 .
 • Carl von Clausewitz : Hinterlassene Werke des Generals Carl von Clausewitz über Krieg und Kriegführung. 10 Bde. Dümmler, Berlin 1857 (beinhaltet das militärisch-philosophische Hauptwerk Vom Kriege und verschiedene Feldzugsstudien zu den Napoleonischen Kriegen).
 • Eckart Kleßmann : Napoleons Rußlandfeldzug in Augenzeugenberichten. Dtv, München 1982, ISBN 3-423-02714-2 .
 • Eckart Kleßmann: Deutschland unter Napoleon in Augenzeugenberichten. Dtv, München 1982, ISBN 3-423-02715-0 .
 • Eckart Kleßmann: Die Befreiungskriege in Augenzeugenberichten. Dtv, München 1973, ISBN 3-423-00912-8 .
 • Anka Muhlstein: Der Brand von Moskau. Napoleon in Russland. Insel Taschenbuch 3468, Frankfurt am Main und Leipzig 2008, ISBN 978-3-458-35168-9 .
 • Rory Muir: Tactics and the experience of battle in the age of Napoleon. Yale University Press, New Haven 1998, ISBN 0-300-07385-2 .
 • Napoleon I.: Militärische Schriften. Verlag Damm, Dresden 1901 (Kommentar: Bernhard Boie ).
 • Stephen Pope: The Cassell dictionary of the Napoleonic Wars. Cassell Books, London 1999, ISBN 0-304-35229-2 .
 • Gunther Rothenberg: Die Napoleonischen Kriege. Brandenburger Verlagshaus, Berlin 2000, ISBN 3-89488-134-8 .
 • Thomas Schuler: Napoleon in Bayern. Die Schlacht von Elchingen. Die Befreiung von München. Konrad, Weißenhorn 2010, ISBN 978-3-87437-543-6 .
 • Detlef Wenzlik (Hrsg.): Die napoleonischen Kriege. 18 Bände. VRZ-Verlag, Hamburg 1999 ff. ISBN 3-931482-01-4 .
 • Franz Willbold: Napoleons Feldzug um Ulm – Die Schlacht von Elchingen am 14. Oktober 1805 mit der Belagerung und Kapitulation von Ulm. Süddeutsche Verlags Gesellschaft, Ulm 1987. ISBN 978-3799580274 .
 • Adami Zamoysk: 1812 – Napoleons Feldzug in Russland. Aus dem Englischen von Ruth Keen und Erhard Stölting, CH Beck, München 2012, ISBN 978-3423348119 .

Napoleon und die Frauen

 • Gertrude Aretz : Die Frauen um Napoleon. Scherz-Verlag, Bern 1947 (Repr.d. Ausg. München 1912).
 • Napoleon Bonaparte: Liebesbriefe. Matthes & Seitz, Berlin 2019, ISBN 978-3-95757-610-1 .
 • Stefan Gläser: Frauen um Napoleon. Piper, München 2004, ISBN 3-492-23811-4 .
 • Franz Herre : Joséphine. Kaiserin an Napoleons Seite. Pustet, Regensburg 2003, ISBN 3-7917-1829-0 .
 • Franz Herre: Marie Louise. Napoleon war ihr Schicksal. Lübbe-Verlag, Bergisch Gladbach 1998, ISBN 3-404-61419-4 .
 • Waltraud Maierhofer, Gertrud Roesch, Caroline Bland (Hrsg.): Women Against Napoleon. Historical and Fictional Responses to His Rise and Legacy. Campus, Frankfurt 2007, ISBN 3-593-38414-0 .
 • Antoine-Philippe-Rodolphe d'Ornano (Comte): Marie Walewska. „L'épouse polonaise“ de Napoléon. Hachette, Paris 1947.

Napoleon-Mythos

 • Barbara Beßlich: Der deutsche Napoleon-Mythos. Literatur und Erinnerung 1800–1945. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-534-20025-2 .
 • Roger Dufraisse : Die Deutschen und Napoleon im 20. Jahrhundert (=Schriften des Historischen Kollegs . Vorträge 21). München 1991 ( Digitalisat )
 • Wulf Wülfing: Napoleon. In: Wulf Wülfing ua: Historische Mythologie der Deutschen 1798–1918. Fink, München 1991, ISBN 3-7705-2605-8 , S. 18–58.

Napoleon-Karikaturen

Weblinks

Commons : Napoléon Bonaparte – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Wikiquote: Napoleon – Zitate
Wikisource: Napoleon Bonaparte – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Seit 1796 nannte sich Napoleone Buonaparte selbst französisch Napoléon Bonaparte. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 35.
 2. Jürgen Osterhammel : Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. CH Beck, München 2010, S. 1066 f.
 3. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 12–15, August Fournier: Napoleon der I. Eine Biographie. 4. Aufl. Wien/Leipzig, 1922 S. 1–6.
 4. Franz Herre: Napoleon Bonaparte. Eine Biographie. München 2006, S. 12–18, Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 16–22.
 5. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 23–29; Franz Herre: Napoleon Bonaparte. Eine Biographie. München 2006, S. 21–32.
 6. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 29–35.
 7. Zit. nach Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 36.
 8. Zit. nach Franz Herre: Napoleon Bonaparte. Eine Biographie. München 2006, S. 48.
 9. Franz Herre: Napoleon Bonaparte. Eine Biographie. München 2006, S. 45–56, Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 36–43.
 10. Franz Herre: Napoleon Bonaparte. Eine Biographie. München 2006, S. 57–64, Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 43–47.
 11. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 47–51.
 12. Proklamation der Konsuln über die Beendigung der Revolution vom 15. Dezember 1799
 13. Sala-Molins (2007), S. 17.
 14. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 51–65, S. 68f.
 15. Oliver Class: Wenn uns jetzt nur unser Vater sehen könnte: Die Kaiserkrönung Napoleons I. (= Manuskripte für Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft 5). Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1987, ISBN 978-3-88462-504-0 .
 16. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 65–76.
 17. Napoleons Reformen im Rheinbund ( Memento vom 3. Dezember 2016 im Internet Archive )
 18. Rainer Wohlfeil: Napoleonische Modellstaaten. zitiert nach Fehrenbach, S. 219.
 19. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2006, ISBN 3-499-50646-7 , S. 51–58.
 20. Cronin 1994, S. 315.
 21. Max Döllner : Entwicklungsgeschichte der Stadt Neustadt an der Aisch bis 1933. Ph. CW Schmidt, Neustadt ad Aisch 1950, S. 376 f.
 22. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 77–82, vergl. auch 1807 – Großmachtpolitik an der Memel ( Memento vom 6. Januar 2013 im Webarchiv archive.today )
 23. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 93–106.
 24. Alwin Hanschmidt : „… auch an den Ufern der Ems zur Freude geweckt …“ – Napoleon-Feiern in Lingen, Meppen und Papenburg 1811, in: Emsländische Geschichte 19. Hrsg. von der Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte, Haselünne 2011 ( ISBN 978-3-9814041-3-5 ), S. 278–305.
 25. „Ja, meine Herren, ich bin und werde immer der Herr der Baltischen Region sein. Der Zar von Russland hat in der Tat bisher meine Verordnungen in seinen Häfen nicht durchgesetzt. Aber er wird es tun, in den nächsten sechs Monaten. Sonst erkläre ich ihm den Krieg“ – Die Londoner Times vom 29. Juni 1811
 26. Adam Zamoyski: 1812: Napoleons Feldzug in Russland. München 2012, S. 166–169.
 27. Der Spiegel :Marsch der Maladen , vom 27. Juli 2009, abgerufen am 17. Juli 2019
 28. Adam Zamoyski: 1812 – Napoleons Feldzug in Russland. München 2012, S. 325–326.
 29. Vertrag von Fontainebleau (französisch)
 30. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 117–125.
 31. Dieser Mantel befindet sich heute im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, vgl. Manfried Rauchensteiner , Manfred Litscher (Hrsg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz [ua] 2000, S. 32.
 32. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 126–134.
 33. Alessandro Lugli, Inti Zlobec, Gad Singer, Andrea Kopp Lugli, Luigi M Terracciano, Robert M Genta: Napoleon Bonaparte´s gastric cancer: a clinicopathologic approach to staging, pathogenesis, and etiology. Lugli et al. Napoleon Bonaparte´s gastric cancer: a clinicopathologic approach to staging, pathogenesis, and etiology. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology 4, 52–57, 1. Januar 2007
 34. John Emsley: Mörderische Elemente, Prominente Todesfälle. ISBN 3-527-31500-4 .
 35. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 141f.
 36. Kein Giftanschlag auf Napoleon , vergl. auch Hamburger Ärzteblatt „Napoleons Todeskrankheit“ ( Memento vom 20. Mai 2012 im Internet Archive ) (PDF; 509 kB)
 37. Volker Ullrich: Napoleon. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 135–143.
 38. Vgl. dazu ausführlich Anne de Chefdebien: Le insignes des ordres de l'empereur, in: Jean Tulard (Hrsg.): La Berline de Napoléon. Le Mystère de Butin de Waterloo, Paris 2012, S. 164–257.
 39. Verzeichnis der Mitglieder seit 1666: Buchstabe B. Académie des sciences, abgerufen am 22. September 2019 (französisch).
 40. La famille Colonna-Walewski. Abgerufen am 25. Oktober 2020 .
 41. Albine de Montholon: Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon, 1815–1816, Ausgabe 1901,online auf Wikisource , S. 234: Geboren in Longwood auf St. Helena am 18. Juni 1816, verheiratet mit Charles-Raoul vicomte du Couëdic de Kergoualer, und mit Léonard-Léonce de Bonfils-La Blénie de Rochon, Graf von Lapeyrouse, gestorben in Marseille am 29. Juni 1895. Angaben, nach denen sie 1819 oder 1820 in Brüssel gestorben sei, beruhen auf Verwechselungen mit ihrer Schwester Marie-Caroline Julie-Élisabeth-Joséphine-Napoléone, geboren in Longwood auf St. Helena am 26. Januar 1818, gestorben in Brüssel (ebd., S. 234)
 42. "Napoléone Marie Hélène Charlotte de MONTHOLON-SÉMONVILLE" auf geneanet org (abgerufen am 10. Oktober 2020), demnach gestorben am 16. Januar 1907 in Aix-en-Provence
 43. Werner Sabitzer: Der „Napoléonide“ Digitalisat (PDF; 422 kB)
 44. Claudia Hattendorff: Napoleon I. und die Bilder oder: Wie funktioniert politische Kommunikation im Bereich des Visuellen. In: Veit Velzke (Hrsg.), Napoleon. Trikolore und Kaiseradler über Rhein und Weser. Böhlau, Köln 2007, S. 397–400.
 45. Felix Müller: Unter 1,70 Meter? Kleine Männer und die Macht. In: Die Welt vom 20. Mai 2011 ( online , Zugriff am 31. Oktober 2013). Jean Tulard: Dictionnaire Napoléon. Bd. 2, Paris 1999, S. 380.
 46. Owen Connelly (2006). Blundering to Glory: Napoleon's Military Campaigns. Rowman & Littlefield. p. 7. ISBN 978-0742553187 .
 47. Denis Davydov: In the Service of the Tsar Against Napoleon. The Memoirs of Denis Davydov, 1806–1814 . Übersetzt von Gregory Troubetzkoy. Greenhill Books, 1999, S. 64.
 48. „Er ist fett und unbeholfen.“ – The Bookman , Bd. 29, S. 304. Diary of Capt. Ross, commander of the Northumberland .
 49. Jens Dirksen, Westfälische Rundschau 08/2019, https://www.wr.de/kultur/napoleon-war-nicht-klein-und-hatte-auch-keinen-komplex-id226777369.html
 50. Lotte Burkhardt: Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen – Erweiterte Edition. Teil I und II. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin , Freie Universität Berlin , Berlin 2018, ISBN 978-3-946292-26-5 doi:10.3372/epolist2018 .
 51. Napoleonmuseum - Arenenberg. Abgerufen am 18. November 2020 (Schweizer Hochdeutsch).
 52. Website des Musée national des châteaux de Malmaison & Bois-Préau (französisch)
 53. Website des Museo Napoleonico (englisch)
 54. Webseite des Museum of Napoleon Souvenirs ( Memento vom 14. Februar 2014 im Internet Archive )
 55. Dauerausstellung: Französische Revolution bis zum zweiten deutschen Kaiserreich. In: DHM.de. Abgerufen am 21. Mai 2021 .
 56. Zweispitz, getragen von Napoleon I. In: DHM.de. Abgerufen am 23. Mai 2021 .
 57. Liselotte Popelka: Heeresgeschichtliches Museum Wien. Graz [ua] 1988, S. 34.
 58. Manfried Rauchensteiner , Manfred Litscher (Hrsg.): Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Graz [ua] 2000, S. 41.
 59. Napoleon (2000). In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 60. Napoleon und die Deutschen. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 61. Napoleon und die Deutschen. In: ZDF.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 62. Austerlitz, Napoleons langer Marsch zum Sieg. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 63. Napoleon – Soldat und Kaiser. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 64. Napoleon (Heroes and Villains). In: Internet Movie Database. Abgerufen am 24. Mai 2021 (englisch).
 65. Napoleon Bonapartes Russland-Feldzug. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 66. Waterloo – Napoleons letzte Schlacht. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 67. Napoleon – Die wahre Geschichte. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 68. Napoleon – Metternich: Der Anfang vom Ende. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 69. Napoleon. Der Tod hat sieben Leben. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 24. Mai 2021 .
 70. Rezension: Heiner Wittmann , Patrice Gueniffey, Bonaparte – 1769-1802
Vorgänger Amt Nachfolger
Direktorium Erster Konsul
1799–1804
Erstes Kaiserreich
Konsulat Arms of the French Empire2
Kaiser der Franzosen
1804–1814 und 1815
Restauration / Ludwig XVIII.
Ludwig XVI.
Ludwig XVIII.
Coat of arms of Andorra.svg
Kofürst von Andorra
1804–1814
1815
Ludwig XVIII.
Napoleon II.
Cisalpinische Republik Flag of the Repubblica Cisalpina.svg
Präsident der Italienischen Republik
1802–1805
Königreich Italien
Italienische Republik Flag of the Napoleonic Kingdom of Italy.svg
König von Italien
1805–1814
aufgelöst
Heiliges Römisches Reich Protektor des Rheinbundes
1806–1813
aufgelöst