Naturalis historia

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
De Naturalis historia in het Florence-manuscript, Biblioteca Medicea Laurenziana , Plut. 82.4, volg. 3e (15e eeuw)

De Naturalis historia (ook Historia naturalis , Duits "Naturforschung" of "Naturgeschichte") is een encyclopedie in het Latijn door de Romeinse historicus en schrijver Gaius Plinius Secundus (Plinius de Oudere). Het werd opgericht rond 77 na Christus en behandelt onderwerpen die vandaag voornamelijk zouden worden toegewezen aan de natuurwetenschappen, maar ook geneeskunde, aardrijkskunde, kunst en andere onderwerpen. Het is de oudste systematische encyclopedie die volledig tot ons is gekomen.

inhoud

De Naturalis historia omvat 37 boeken met in totaal 2493 hoofdstukken. Volgens de bibliografie zijn er in totaal ongeveer 500 auteurs verwerkt. Alle 37 delen van de uitgebreide encyclopedie zijn in hun geheel bewaard gebleven, zoals ze zonder onderbreking zijn ontvangen en gereproduceerd. [1] Daarin is de natuurhistorische kennis verzameld door 50 n.Chr.. Dit maakt het werk een belangrijke bron voor de beoordeling en ontvangst van oude kennis van vandaag.

Daarin regelde Plinius de traditionele wetenschappelijke kennis van Griekse auteurs zoals Aristoteles , Theophrastus en Hippocrates van Kos rechtstreeks uit manuscripten en bracht deze in verband met nieuwe geografische kennis van Catos , Varros , Agrippas , Mucianus ', Corbulos en anderen. [2] Het werk wordt vooral gekenmerkt door zijn structuur: het bestaat uit 37 volumes die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. [3] Een deel van Naturalis historia zou dus kunnen fungeren als een handleiding voor een onderwerp. De encyclopedie behandelde de onderwerpen kosmografie (boek 2), geografie en klimatologie (boek 3-6), antropologie (boek 7), zoölogie (boek 8-11), plantkunde (boek 12-19), geneeskunde (20-32 ), Metallurgie en mineralogie , evenals schilderkunst en kunstgeschiedenis (boek 33-37). [4]

schetsen

Plinius verdeelde het hele werk in 2493 hoofdstukken, die hij op zijn beurt systematisch in 37 boeken verdeelde. Plinius noemde de wetenschappen die hij beschreef niet. De volgende lijst volgt de inhoudsopgave in de volgorde, maar noemt de wetenschappen met de namen die tegenwoordig gebruikelijk zijn (2007). Het aantal behandelde onderwerpen (trefwoorden) na de inhoudsopgave van elk boek staat tussen haakjes (nvt = niet vermeld).

 • 1: Voorwoord , inhoudsopgave en bronindex
 • 2: Kosmologie, astronomie, meteorologie, vulkanologie , geologie (417)
 • 3-6: Aardrijkskunde en etnologie : Europa (nvt, geschat 5000), Afrika (118 eilanden, rest nvt, geschat 2000), Azië (2214)
 • 7: Antropologie en Fysiologie (747)
 • 8-11: Zoölogie : landdieren (787), waterdieren (650), vogels (794), insecten en algemene zoölogie (2700)
 • 12-17: Plantkunde
  • 12: Natuurlijke historie van bomen (469)
  • 13: exotische bomen (468)
  • 14: vruchtdragende bomen (510)
  • 15: Eigenschappen van de vruchtdragende bomen (520)
  • 16: Eigenschappen van in het wild groeiende bomen (1135)
  • 17: Staat van de geplante bomen (1380)
 • 18: Landbouw, meteorologie , zoölogie (2060)
 • 19: Tuinbouw (1144)
 • 20-32: Geneeskunde, farmacologie en voortzetting van de plantkunde
 • 33–37: Metallurgie, mineralogie en beeldende kunst

Het totaal aantal behandelde onderwerpen (trefwoorden) ligt rond de 40.000.

Getuigenissen

Plinius gebruikt de Griekse uitdrukking τῆς ἐγκυκλίου παιδείας in zijn voorwoord tes enkykliou paideias , waarvan het woord encyclopedie later kan zijn ontstaan:

"Ik ben nu van plan om alles aan te raken wat de Grieken τῆς ἐγκυκλίου παιδείας noemden, wat ofwel nog onbekend is of nog niet betrouwbaar is onderzocht."

- Naturalis historia , Praefatio 14

Over de omvang van zijn werk zegt Plinius:

“Twintigduizend merkwaardige voorwerpen, verzameld door het lezen van ongeveer tweeduizend boeken, waarvan er slechts een paar worden gebruikt door geleerden vanwege hun moeilijke inhoud, door honderd van de beste schrijvers, heb ik samengevat in 36 boeken, maar ik heb er veel aan toegevoegd. , waarvan ofwel onze voorouders niets wisten of wat het leven pas later ontdekte."

- Naturalis historia , Praefatio 17

ontvangst

Het begin van het 4e boek van Naturalis historia in het Leidse handschrift, bibliotheek van de Rijksuniversiteit , Voss. lat. F. 4, fol. 20v (eerste helft 8e eeuw)
Plinius (links) overhandigt een boekrol die zijn werk opdraagt aan keizer Titus . Verlichting in een manuscript uit Naturalis historia . Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana , Plut. 82.1, fol. 2v (begin 13e eeuw)

Oudheid

Het werk van Plinius de Oudere is al ontvangen door tijdgenoten van de auteur. Quintilianus had bijvoorbeeld de Naturalis historia beschikbaar bij het schrijven van zijn Institutio-oratoria . Daarnaast zijn zijn uitwerkingen gebaseerd op Plinius' verloren retorische werk. Later deden Apuleius en Aulus Gellius een beroep op Plinius. Solinus schreef een compilatie van boeken 3-13 en 37 van de Naturalis historia . Het belang van de naturalis historia was dus al duidelijk in de antieke receptie van Plinius' oeuvre . [5]

middeleeuwen

In de 7e eeuw verwees bisschop Isidorus van Sevilla naar Plinius ' Naturalis historia in zijn Etymologiae en imiteerde hij de structuur van het werk. Isidorus moet een nauwkeurige kennis hebben gehad van de tekst van de Naturalis historia, zodat hij de structuur ervan in zijn werk kon nabootsen. Niettemin wordt in onderzoek betwist of hij een origineel manuscript had of slechts een indirecte traditie. De opmerkingen van Isidorus zijn voornamelijk gebaseerd op de natuurlijke geschiedenis van Plinius op het gebied van kosmologie, zoölogie, geografie en edelstenen. In de periode van de 8e tot de 11e eeuw werd de Naturalis historia meestal indirect geciteerd via verschillende encyclopedische werken en uittreksels. [6]

In de 11e eeuw ontwikkelde zich een grote belangstelling voor manuscripten van de Naturalis historia . Bovenal gingen geestelijken in kloosters filologisch om met de naturalis historia , zo streefde Gerbert von Reims ernaar het werk van Plinius te verbeteren. Anderen, zoals Abbo, gingen over afzonderlijke delen van de Naturalis-historia . De monnik Oliva verwees naar Plinius' Naturalis historia in zijn encyclopedie over het meten van tijd. [7]

Deze hoge waardering voor het oude werk werd bewaard in de 12e eeuw. De benedictijner monnik Honorius Augustodunensis gebruikte de Naturalis historia om zijn Imago Mundi te creëren. [7] Daarnaast werden op basis van de Naturalis historia belangrijke collecties over bepaalde wetenschappelijke onderwerpen opgesteld. In Clairvaux werd een lijst met planten geschreven en Hildegard von Bingen schreef een werk over de genezende kracht van stenen. [7] De Naturalis historia werd nu ook gebruikt als leerboek in de scholen van Chartres , Laon en Oxford . Het is bijvoorbeeld speciaal bewerkt door Robert von Cricklade. [8] In opdracht van koning Hendrik II werd het boek in 1154 in christelijke zin herschreven, maar deze poging tot censuur werd niet geaccepteerd. Natuurlijke historie werd nog steeds rechtstreeks ontvangen en geciteerd in wetenschappelijke teksten.

In de 13e eeuw bedekten Aristotelische geschriften de receptie van Plinius. Aanvullende kennis uit de oudheid kwam in het spel nadat vertaalscholen zoals de Toledo Translation School in de 12e eeuw Griekse schriften in het Latijn hadden vertaald .

In de 14e eeuw werd de Naturalis historia steeds kritischer bekeken en werd de informatieve waarde ervan wetenschappelijk in twijfel getrokken. Francesco Petrarca controleerde bijvoorbeeld in de boeken 1-15 en 25-37 zowel de geografische en antiquarische informatie als de plaatsnamen en de beschrijving van de monumenten. [9] Ook Giovanni Boccaccio ging kritisch met de tekst om. [10]

In de 15e eeuw kwam de aandacht op kosmografische boeken. In zijn werk Imago Mundi verwees kardinaal Pierre d'Ailly naar het Ptolemeïsche wereldbeeld en vulde het aan met aspecten van de Naturalis historia . In zijn Historia de gentibus septentrionalibus weerlegde Olaus Magnus Plinius' idee van een oude orbis . [11] Ondanks enkele kritische teksten behield de Naturalis historia zijn aanzien.

Terwijl de Naturalis historia in de middeleeuwen algemeen werd ontvangen, kregen de andere geschriften van Plinius relatief weinig aandacht. Met name op het gebied van kosmografie, aardrijkskunde en geneeskunde gold de naturalis historia als een grote autoriteit. Er waren meer dan 200 manuscripten in heel Europa, en talrijke manuscripten zijn bewaard gebleven. [10] Door deze ononderbroken en brede ontvangst verdrongen de Naturalis historia andere encyclopedische werken. Het kan als canoniek worden omschreven, aangezien geleerden van de Middeleeuwen het over het algemeen hebben ontvangen, direct of indirect via werken die erop zijn gebaseerd, bijvoorbeeld van Isidorus. Daarnaast werd de tekst gebruikt als leerboek op scholen voor geleerden. Vanwege het enorme belang in de middeleeuwen kan de Naturalis historia worden beschouwd als de meest waardevolle bron in de geschiedenis van de wetenschap . [12]

Vroegmoderne tijd

Een pagina van de Naturalis historia in de incunabelen van 1469
Titelpagina van Naturalis historia , editie van 1669

In 1469 werd in Venetië de Latijnse eerste druk Historiae naturalis libri XXXVII uitgegeven door Johannes en Wendelin von Speyer. [13] Tussen 1469 en 1599 werden meer dan 50 volledige edities gepubliceerd. Tussen 1469 en 1799 verschenen in totaal 222 volledige en 281 geselecteerde edities van de Naturalis historia .

De eerste Duitstalige (gedeeltelijke) vertaling van de boeken 7 tot 11 werd gemaakt door Heinrich von Eppendorff en in 1543 in Straatsburg gedrukt onder de titel Natural History Five Books ; het kreeg echter weinig aandacht. Heel anders is de vertaling van de theoloog Johann Heyden ( Caij Plinij Secundi, Des fürtrefflichen Hochgelehrten Alten Philosophi boeken en geschriften over de natuur, kunst en eigenschappen van Gods schepselen of schepselen ), die in 1565 in Frankfurt am Main verscheen en meer dan 200 houtsneden bevatte van Joost Amman . [14]

Modern

De wetenschappelijke kwaliteit van Naturalis historia is in de moderne tijd soms zeer ongunstig beoordeeld. In de 19e eeuw brachten geleerden als Theodor Mommsen of Arthur Schopenhauer het werk in diskrediet. Het heeft echter enige aandacht gekregen van dichters en schrijvers. [15] Ook voor de Duitse polyhistor Alexander von Humboldt was het werk een inspiratie voor de conceptie van de kosmos-ontwerp van een fysieke beschrijving van de wereld , ook al bekritiseerde hij het gebrek aan empirisme . [16]

Vooral in de Romaanse literatuur zijn afbeeldingen van de natuurlijke geschiedenis van Plinius te vinden in literaire werken van Gustave Flaubert , Jorge Luis Borges en Italo Calvino . [17] Gustave Flauberts Leçon d'histoire naturelle past bijvoorbeeld duidelijk in deze traditie. [15] Op dit moment is het werk van Plinius het onderwerp van filologische en antropologische studies. [18]

Edities en vertalingen

 • C [ajus] Plinius Secundus d [er] Ä [ouder]: Natuurlijke historie Latijns-Duits. Tusculum Collection , bewerkt en vertaald door Roderich König in samenwerking met Joachim Hopp (vanaf volume 23), Gerhard Winkler en Wolfgang Glöckler, 37 boeken (en registers) in 32 delen, Artemis & Winkler, München, vanaf volume XXVI / XXVII ook Zürich en Heimeran 1973-2004 (ook Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt en Patmos, Düsseldorf), ISBN 3-7608-1618-5 ( leeseditie van de Latijnse tekst met vertaling en uitleg).
 • Ludwig von Jan , Karl Mayhoff (red.): C. Plinii Secundi naturalis historiae libri XXXVII. Teubner, Stuttgart 1967-2002 (herdruk van de gezaghebbende Latijnse Leipzig-editie van 1892-1909 in 6 delen).
 • De natuurlijke geschiedenis van Cajus Plinius Secundus. Vertaald in het Duits en geannoteerd door Georg Christoph Wittstein. 6 delen, Gressner & Schramm, Leipzig 1881-1882; Nieuwe editie, red. door Lenelotte Möller en Manuel Vogel, 2 delen, Marix, Wiesbaden 2007.
 • C. Plinii Secundi Naturalis historia. Bewerkt door Detlef Detlefsen , I - VI (in 3 delen), Berlijn 1866-1882.

literatuur

 • Wolfgang Hübner : De descensus als ordeningsprincipe in de 'Naturalis historia' van Plinius . In: Christel Meier (Ed.): De encyclopedie in verandering van de hoge middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd . Fink, München 2002, blz. 25-41.
 • Francesca Berno: Plinius d. A. (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Kulturhistorisches Werklexikon (= Der Neue Pauly . Supplementen. Volume 7). Metzler, Stuttgart/Weimar 2010, ISBN 978-3-476-02034-5 , Sp.697-726.
 • Arno Borst : Het boek van de natuurlijke historie. Plinius en zijn lezers in het tijdperk van perkament. 2e editie. Winter, Heidelberg 1995, ISBN 3-8253-0132-X .
 • Franz Brunhölzl : Plinius de Oudere in de Middeleeuwen . In: Lexicon van de Middeleeuwen (LexMA) . plakband   7e LexMA-Verlag, München 1995, ISBN 3-7608-8907-7 , Sp.   21   f .

AIDS

web links

Commons : Naturalis historia - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden
Wikisource: Naturalis Historia - Bronnen en volledige teksten (Latijn)

Latijnse edities

Vertalingen

Opmerkingen

 1. Francesca Berno: Plinius d. A. (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 697.
 2. ^ Cancik, Hubert: Of - Poi, blz. 1139.
 3. ^ Franz Brunhölzl: Plinius de Oudere in de Middeleeuwen. In: Lexicon van de Middeleeuwen . Deel 7, Kolom 21 f.
 4. Francesca Berno: Plinius d. A. (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 697-699.
 5. Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 700.
 6. Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 703.
 7. a b c Francesca Berno: Plinius de Oude (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 704.
 8. Bodo Näf (Ed.): Roberti Crikeladensis Defloratio Naturalis Historiae Plinii Secundi, Bern 2002.
 9. Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 709.
 10. a b Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 699.
 11. Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 710.
 12. Gerhard Winkler: Plinius de Oudere. In: Bernhard Zimmermann (red.): Metzler Lexikon antieke literatuur. Auteurs, genres, termen. Stuttgart 2004, blz. 555.
 13. ^ Eerste editie (1469), gedigitaliseerde versie van de Universiteitsbibliotheek van Wenen
 14. Voorbeeldpagina 's uit de Duitse uitgave van Johann Heyden (1565), deutsches-museum.de
 15. a b Francesca Berno: Plinius d. A. (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 720.
 16. Eberhard Knobloch: Gedachten over Humboldts Kosmos
 17. Arno Borst: Het boek van de natuurlijke historie. Plinius en zijn lezers in het tijdperk van perkament: Ingezonden op 6 november 1993. Heidelberg 1994, blz. 3.
 18. Francesca Berno: Plinius de Oudere (Gaius Plinius Caecilius Secundus maior). Naturalis Historia. In: Christine Walde (red.): De receptie van oude literatuur. Lexicon cultuurhistorische werken. Stuttgart 2010, blz. 722.