Navajo (taal)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Navajo

Diné bizaad / Naabeehó bizaad

Ingesproken

VS en Mexico
spreker 170.000
taalkundig
classificatie
Taalcodes
ISO 639-1

nv

ISO 639-2

nav

ISO 639-3

nav

Navajo of Navaho is de meest voorkomende en meest gesproken van de zeven Apache-talen of Zuidelijke Athapaskan-talen. Het behoort daarom tot de drie grote regionale taalgroepen van de Athapaskan-taalfamilie en, samen met Tlingit, tot de zogenaamde Na-Dené-talen . Het wordt gesproken in het zuidwesten van de Verenigde Staten , voornamelijk in Arizona, New Mexico, Utah en Colorado door de Navajo (Diné/Naabeehó) . Ze duiden hun taal echter meestal aan als Diné bizaad of Naabeehó bizaad - "taal van het volk", ook wel: Dinék'ehjí .

De Navajo heeft ongeveer 170.000 moedertaalsprekers [1] en het aantal neemt toe. Dit maakt Navajo de grootste inheemse Amerikaanse taal ten noorden van de grens tussen de VS en Mexico . Maar zelfs onder de Navajo zijn er steeds meer kinderen die alleen Engels spreken: het aandeel puur Engelssprekende kinderen tussen de 5 en 17 jaar is tussen 1980 en 2000 gestegen van 11,8 naar 48,7 procent. [2] Navajo wordt beschouwd als een bedreigde taal .

Navajo is zo complex voor de niet-moedertaalspreker dat de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog Navajo-indianen konden gebruiken om berichten (woordvoerders van de Navajo-code ) over te brengen in de Stille Oceaan. Aan de ene kant ontging deze taal vanwege zijn complexiteit aan alle logisch-wiskundige decoderingsbenaderingen; aan de andere kant was dit type codering veel beter dan conventionele gecodeerde communicatie, omdat het veel sneller en gemakkelijker was - omdat het werkte via directe spraakcontact.

fonologie

klinkers

Navajo heeft vier klinkers: a , e , i en o , die kort, lang of zelfs nasaal kunnen zijn:

 • kort , z. B. a en e,
 • lang , bijv. B. aa en ee ,
 • nasaal , bijv. B. ą en ęę ,

er zijn ook vier tonen :

 • hoog , bijv. B. áá en éé ,
 • diep , bijv. B. aa en ee ,
 • toenemen , bijv. B. en or
 • vallen , bijv. B. áa en ée .

Tonen, lengte en nasaliteit kunnen vrij met elkaar worden gecombineerd, b.v. B. ą́ą́ (lang, nasaal, hoog).

medeklinkers

De medeklinkers van Navajo in zijn normale spelling zijn als volgt (met IPA-notatie tussen haakjes):

Bilabiaal alveolair Palataal Velaar Glottal
centraal lateraal gemakkelijk labialized
plosieven niet aangezogen B [P] NS [t] G [k]
opgezogen t [t] k [kʰ]
ejectief t ' [t '] k' [k'] ' [ʔ]
Affricaten niet aangezogen dz [ʦ] dl [tɬ] J [ʧ]
opgezogen ts [ʦʰ] [tɬʰ] ch [ʧʰ]
ejectief ts' [ʦ '] tł' [tɬ '] ch' [ʧ ']
fricatieven stemloos s [s] ³ [ɬ] NS [ʃ] H [x] hw [x] H [H]
geuit z [z] ik [l] zh [ʒ] gh [ɣ] ghw [ɣʷ]
nasalen m [m] N [N]
Benaderingen met wie [w] ja [J]

De laterale / l / is eigenlijk een stemhebbende laterale benadering. / ł / , aan de andere kant, wordt gerealiseerd als een stemloze fricatief. Dit contrast wordt vaak aangetroffen omdat het eigenlijk een stemloze benadering is [l̥] is moeilijker waar te nemen. Andere athapasque talen, vooral Hän , hebben het contrast van stemhebbende en stemloze laterale fricatieven.

Zoals de meeste Noordwest-inheemse Amerikaanse talen, is het Navajo arm aan labiale medeklinkers.

Grammatica

Typologisch gezien is Navajo eenagglutinerende taal, maar met sterke fonotactische processen in de zeer complexe morfologie van het werkwoord. De woordvolgorde is meestal SOV ( subject - object - werkwoord ). Hoewel typologisch meer achtervoegsels zouden worden verwacht met deze zinsvolgorde, wijzigt Navajo voornamelijk met behulp van voorvoegsels .

Navajo heeft een ongewoon groot aantal werkwoorden , maar nauwelijks zelfstandige naamwoorden . Er zijn ook voornaamwoorden , clitica , aanwijzende voornaamwoorden , cijfers , achterzetsels , bijwoorden en voegwoorden , die Harry Hoijer samenvat onder het woord type deeltjes . Er is geen woordsoort die overeenkomt met Duitse bijvoeglijke naamwoorden , de bijvoeglijke functie wordt in plaats daarvan overgenomen door werkwoorden.

Zelfstandige naamwoorden

Veel concepten die in andere talen door zelfstandige naamwoorden worden weergegeven, worden in het Navajo als werkwoorden gevonden. Zelfstandige naamwoorden zijn geen noodzakelijk onderdeel van de syntactische structuur in Navajo en hebben geen naamval .

Werkwoorden

De enorm complexe werkwoorden vormen het centrale element van Navajo. Sommige betekenissen uitgedrukt door zelfstandige naamwoorden in andere talen worden weergegeven door werkwoorden in het Navajo. Voorbeelden zijn Hoozdo "Phoenix, Arizona" (letterlijk "de plaats is heet") of ch'é'étiin "ingang" (letterlijk "iets heeft een vlak pad naar buiten"). Veel samengestelde zelfstandige naamwoorden zijn afgeleid van nominale werkwoorden, zoals ná'oolkiłí "klok" ( letterlijk "een die langzaam in een cirkel beweegt") en chidí naa'na'í bee'eldǫǫhtsoh bikáá 'dah naaznilígíí "tank" (lit. "Een kar waarop ze zitten over wat rondkruipt met een groot ding dat een explosie veroorzaakt").

Het werkwoord kan worden onderverdeeld in verschillende afzonderlijke segmenten. Ze bestaan ​​uit een abstracte stam die wordt voorafgegaan door verschillende voorvoegsels in een vaste volgorde. De stam vormt samen met een classificatieprefix het onderwerp van het werkwoord. Het onderwerp wordt dan verbonden met een of meer afgeleide voorvoegsels en vormt zo de basis van het werkwoord. Ten slotte worden verbuigingsvoorvoegsels toegevoegd aan de basis (die Young en Morgan "paradigmatische voorvoegsels" noemen) om een ​​volledig Navajo-werkwoord te vormen.

Werkwoordsschema

De voorvoegsels van de Navajo zijn in een vaste volgorde aan het werkwoord verbonden, afhankelijk van het type voorvoegsel. Dit type van de morfologie wordt aangeduid als een positie klasse template. Hieronder vindt u een tabel van het Navajo-werkwoordschema zoals opgesteld door Young en Morgan in 1987. Niet elke mogelijke positie hoeft te worden voorafgegaan, dus de meeste Navajo-werkwoorden zijn eigenlijk minder complex dan het schema doet vermoeden.

Het werkwoord heeft drie hoofdonderdelen:

onsamenhangende voorvoegsels conjunct voorvoegsels Stam

Deze drie delen kunnen worden onderverdeeld in elf rubrieken, waarvan sommige op hun beurt weer kunnen worden onderverdeeld:

onsamenhangende voorvoegsels conjunct voorvoegsels Stam
0 1a 1b 2 3 4e 5 6e 7e 8ste 9 10
postpositioneel object Positie posten bijwoordelijk-thematisch iteratief Meervoud lijdend voorwerp Deixis bijwoordelijk-thematisch Modusaspect onderwerp Classificatie: Stam

Hoewel de voorvoegsels zich meestal op een specifieke positie bevinden, kunnen sommige voorvoegsels de volgorde wijzigen door middel van metathese . Het voorvoegsel a- (3i object-voornaamwoorden) gaat meestal vooraf aan di- , zoals Ben:

adisbąąs "Ik begin een wielvoertuig te besturen" [<'a- + di- + sh- + ł + -bąąs].

Maar als 'a- de voorvoegsels di- en ni- ontmoet , verwisselt de ' a- zijn positie met de di- by metathese, waaruit de reeks di- + 'a- + ni- voortvloeit. Er staat dus correct:

di'nisbąąs "Ik sta op het punt om (ergens) een voertuig te besturen en vast te komen" [<di-'a-ni-sh-ł-bąąs <'a- + di- + ni- + sh- + ł + - bąąs ] (Opmerking: 'a- wordt hier teruggebracht tot ' - .).

In plaats van de verwachte bewoording:

adinisbąąs ('a-di-ni-sh-ł-bąąs).

Werkwoorden classificeren

Navajo heeft werkwoordstammen die een object classificeren op basis van zijn vorm of andere fysieke kenmerken en ook de beweging of toestand van het object. Deze werkwoordstammen worden classificerende werkwoordstammen genoemd en worden meestal genoemd met een Engels acroniem . Er zijn elf primaire classificerende werkwoordstammen voor met de hand verplaatste objecten, hier in de perfectieve modus weergegeven:

Classificatie + stam aanwijzing Voor-en achternaam Uitleg Voorbeelden
-'een SRO Effen rondachtig object stevig, rond object Fles, bal, laarzen, doos etc.
-y LPB Laden, inpakken, belasten Laden, bagage, laden Rugzak, bundel, zak, zadel, enz.
-ł-jool NCM Niet-compacte materie vluchtige stoffen Stapel gras, wolk, mist, enz.
-la SFO Slank flexibel object smal, flexibel object Touw, handschoenen, sokken, gebakken uitjes, etc.
-tą́ SSO Slank stijf object smal, inflexibel object Pijl, armband, pan, zaag etc.
-ł-tsooz FFO Plat flexibel object plat, flexibel object Deken, jas, buidel enz.
-tłéé ' MM papperige materie zachte stoffen IJs, modder, ingestorte bewusteloze persoon, etc.
-Nijl PLO1 Meervoudige objecten 1 Objecten in meervoud 1 Eieren, ballen, dieren, munten etc.
-Ja een' PLO2 Meervoudige objecten 2 Objecten in meervoud 2 Knikkers, zaden, suiker, kevers etc.
-ką́ OC container openen open container een glas melk, een lepel voedsel, een handvol bloem, enz.
-ł-tį́ ANO Object animeren levend object Microbe, persoon, lijk, pop etc.

Vanwege deze classificaties heeft Navajo geen enkel werkwoord dat over het algemeen overeenkomt met het Duitse woord geven . Afhankelijk van de classificatie van het gegeven object, zijn er elf verschillende werkwoorden in Navajo die overeenkomen met het Duitse werkwoord geven . Om bijvoorbeeld de Duitse zin uit te drukken geef me wat hooi , moet het werkwoord níłjool (NCM) worden gebruikt. In de zin geef me een sigaret , daarentegen, wordt gegeven met het werkwoord nítįįh (SSO).

Naast het definiëren van de fysieke eigenschappen van een object, kan het classificeren van werkwoordstammen ook onderscheid maken tussen objecten in verschillende bewegingen. Hiervoor kunnen de trunks worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën:

 1. met de hand verplaatst
 2. gedreven
 3. vrije vlucht

met de hand bewogen inclusief z. B. dragen, laten zakken en wegnemen, gedreven werpen, droppen, slingeren etc. en vrij vliegen oa vallen en vliegen.

De SRO-categorie heeft bijvoorbeeld de volgende wortels:

 1. -'ą́ (een rond object) met de hand bewegen ,
 2. -ne ' (een rond object) , en
 3. -l-ts'id (een rond object) beweegt onaangetast .

yi / bi afwisseling (levendigheid)

Zoals in de meeste Athapaskan-talen, markeert de Navajo-grammatica verschillende gradaties van animatie.

Afhankelijk van hoe ze in deze geanimeerde hiërarchie zijn ingedeeld, vereisen bepaalde zelfstandige naamwoorden specifieke werkwoordsvormen (vgl. Young en Morgan 1987: 65-66). Mensen bezetten de hoogste graad van animatie, de laagste abstracties:

Mens → kind / groot dier → middelgroot dier → klein dier → natuurkrachten → abstractie

Over het algemeen gaat het zelfstandig naamwoord met de hogere graad van animatie vooraf aan het zelfstandig naamwoord met de lagere graad. Als beide zelfstandige naamwoorden dezelfde mate van animatie hebben, is de volgorde vrij.

Dit fenomeen werd voor het eerst geregistreerd door Kenneth Hale (1973).

ontvangst

De oorlogsfilm Windtalkers gaat over Navajo native speakers die vanwege hun vertaalvaardigheden moesten worden beschermd tegen de Japanners. De term Windtalkers is afgeleid van de Navajo-aanduiding voor radiotechnologie en betekent "die met de wind spreken" ; de sprekers die bij de inlichtingendienst werden gebruikt, werden echter niet als zodanig aangeduid, maar gewoon als Navajo Code Talkers .

In Urs Widmers fantasierijke roman Herr Adamson is de achtjarige ik-verteller al geïnteresseerd in de Navajo's. Als volwassene probeert hij hun taal te leren en kan hij deze dan onder speciale omstandigheden gebruiken met de Navajo's.

Individueel bewijs

 1. Gearchiveerde kopie ( Memento van het origineel van 5 februari 2016 in het internetarchief ) Info: De archieflink is automatisch ingevoegd en is nog niet gecontroleerd. Controleer de originele en archieflink volgens de instructies en verwijder deze melding. @ 1 @ 2 Sjabloon: Webachiv / IABot / www.census.gov
 2. ^ Fiscaal impactrapport: onderzoek en onderwijs in de Navajo-taal, 29 januari 2007

bibliografie

Lesmateriaal

 • Robert W. Blair, Leon Simmons, Gary Witherspoon: Navaho-basiscursus . BYU-afdrukdiensten, 1969.
 • Irvy W. Goossen: Navajo makkelijker gemaakt: een cursus conversatie Navajo . Northland Press, Flagstaff, AZ 1967.
 • Irvy W. Goossen: Diné bizaad: Spreek, lees, schrijf Navajo . Salina Bookshelf, Flagstaff, AZ 1995, ISBN 0-9644189-1-6 .
 • Irvy W. Goossen; Diné bizaad: Spreek, lees en schrijf Navajo . Salina Bookshelf, Flagstaff, AZ 1997. (Vertaald door PB Loder)
 • Berard Haile: Navaho leren . Volumes 1-4. St. Michael's Mission, St. Michaels, AZ 1941-1948.
 • Stephen Mack: Het moest gebeuren. De sprekers van de Navajo Code herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Vertaling in het Duits: Ursula Maria Ewald. TraumFänger Verlag Hohenthann, 2020. ISBN 978-3-941485-80-8 . Met het volledige woordenboek van de Navajo Code.
 • Paul R. Platero: Diné bizaad bee naadzo: Een gemoedelijke Navajo-tekst voor middelbare scholen, hogescholen en volwassenen . Navajo Voorbereidende School, Farmington, NM 1986.
 • Paul R. Platero, Lorene Legah, Linda S. Platero: Diné bizaad bee na'adzo: A Navajo taalgeletterdheid en grammatica tekst . Navajo Taleninstituut, Farmington, NM 1985.
 • Luci Tapahonso, Eleanor Schick: Navajo ABC: A Diné alfabet boek . Macmillan Boeken voor jonge lezers, New York 1995, ISBN 0-689-80316-8 .
 • Gary Witherspoon: Diné Bizaad Bóhoo'aah voor middelbare scholen, hogescholen en volwassenen . Navajo Taleninstituut. Farmington, NM 1985.
 • Gary Witherspoon: Diné Bizaad Bóhoo'aah I: Een gemoedelijke Navajo-tekst voor middelbare scholen, hogescholen en volwassenen . Navajo Taleninstituut, Farmington, NM 1986.
 • Alan Wilson: Doorbraak Navajo: een inleidende cursus . De Universiteit van New Mexico, Gallup Branch, Gallup, NM 1969.
 • Alan Wilson: Lachen, op de Navajo-manier . De Universiteit van New Mexico in Gallup, Gallup, NM 1970.
 • Alan Wilson: Spreek Navajo: een tussenliggende tekst in communicatie . Universiteit van New Mexico, Gallup Bran, Gallup, NM 1970.
 • Garth A. Wilson: Conversational Navajo-werkboek: een inleidende cursus voor anderstaligen. Conversational Navajo Publications, Blanding, UT 1995, ISBN 0-938717-54-5 .

Taalkundige en andere publicaties

 • Adrian Akmajian, Steven Anderson, Steven: Over het gebruik van de vierde persoon in Navajo, of Navajo moeilijker gemaakt. In: International Journal of American Linguistics. 36 (1), 1970, blz. 1-8.
 • Mary Helen Creamer: Ranking in Navajo-zelfstandige naamwoorden. In: Navajo Taalrecensie. 1, 1974, blz. 29-38.
 • Leonard M. Faltz: Het Navajo-werkwoord: een grammatica voor studenten en geleerden . University of New Mexico Press, Albuquerque, NM 1998, ISBN 0-8263-1901-7 (hb), ISBN 0-8263-1902-5 (pbk).
 • Nancy Frishberg: Navajo-objectmarkeringen en de grote keten van zijn. In: J. Kimball (Ed.): Syntaxis en semantiek. Deel 1, Seminar Press, New York 1972, blz. 259-266.
 • Barbara F. Grimes (red.): Ethnologue: talen van de wereld. 14e editie. SIL International, Dallas, TX 2000, ISBN 1-55671-106-9 .
 • Kenneth L. Hale: Een opmerking over subject-object-inversie in Navajo. In BB Kachru, RB Lees, Y. Malkiel, A. Pietrangeli, S. Saporta (Eds.): Problemen in de taalkunde: Papers ter ere van Henry en Renée Kahane. University of Illinois Press, Urbana 1973, blz. 300-309.
 • Harry Hoijer: Navaho-fonologie . In: Publicaties van de Universiteit van New Mexico in de antropologie. Nee. 1, 1945.
 • Harry Hoijer: Classificerend werkwoord stamt in de Apachean-talen. In: International Journal of American Linguistics. 11 (1), 1945, blz. 13-23.
 • Harry Hoijer: Het Apacheaanse werkwoord, deel I: Werkwoordstructuur en voornaamwoordelijke voorvoegsels. In: International Journal of American Linguistics. 11 (4), 1945, blz. 193-203.
 • Harry Hoijer: Het Apacheaanse werkwoord, deel II: De voorvoegsels voor modus en tijd. In: International Journal of American Linguistics. 12 (1), 1946, blz. 1-13.
 • Harry Hoijer: Het Apacheaanse werkwoord, deel III: De classificaties. In: International Journal of American Linguistics. 12 (2), 1946, blz. 51-59.
 • Harry Hoijer: Het Apachean werkwoord, deel IV: Major vormklassen . In: International Journal of American Linguistics. 14 (4), 1948, blz. 247-259.
 • Harry Hoijer: Het Apacheaanse werkwoord, deel V: Het thema en prefixcomplex. In: International Journal of American Linguistics. 15 (1), 1949, blz. 12-22.
 • Harry Hoijer: Een Navajo-lexicon . In: University of California Publications in Linguistics (Nr. 78). University of California Press, Berkeley 1970.
 • James Kari: De gescheiden grens in de werkwoordprefixcomplexen Navajo en Tanaina. In: International Journal of American Linguistics. 41, 1975, blz. 330-345.
 • James Kari: Navajo werkwoord prefix fonologie. Garland Publishing Co., 1976.
 • Joyce. McDonough: Het Navajo-geluidssysteem . Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, ISBN 1-4020-1351-5 (hb), ISBN 1-4020-1352-3 (pbk).
 • Gladys A. Reichard: Navaho-grammatica . In: Publicaties van de American Etnological Society (Vol. 21). JJ Augustin , New York 1951.
 • Edward Sapir: Twee Navaho-woordspelingen. In: Taal. 8 (3), 1932, blz. 217-220.
 • Edward Sapir, Harry Hoijer: Navaho-teksten . William Dwight Whitney-serie, Linguistic Society of America, 1942.
 • Edward Sapir, Harry Hoijer: Fonologie en morfologie van de Navaho-taal . University of California Press, Berkeley 1967.
 • Margaret Speas: zinsbouw in natuurlijke taal . Kluwer Academic Publishers, 1990, ISBN 0-7923-0755-0 .
 • C. Leon Wall, William Morgan: Navajo-Engels woordenboek . Hippocrene Books, New York 1994, ISBN 0-7818-0247-4 . (De eerste editie werd in 1958 gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, Branch of Education, Bureau of Indian Affairs.)
 • Anthony Webster: Coyote Poems: Navajo Poëzie, intertekstualiteit en taalkeuze. In: American Indian Culture and Research Journal. 28, 2004, blz. 69-91.
 • Gary, Witherspoon: Navajo-categorieën van objecten in rust. In: Amerikaanse antropoloog. 73, 1971, blz. 110-127.
 • Gary, Witherspoon: taal en kunst in het Navajo-universum . University of Michigan Press, Ann Arbor 1977, ISBN 0-472-08966-8 , ISBN 0-472-08965-X .
 • Sheldon A. Yazzie: Navajo voor beginners en basisschoolleerlingen . De Universiteit van North Carolina in Chapel Hill Press, Chapel Hill 2005.
 • Robert W. Young: Het Navajo-werkwoordsysteem: een overzicht . University of New Mexico Press, Albuquerque 2000, ISBN 0-8263-2172-0 (hb), ISBN 0-8263-2176-3 (pbk).
 • Robert W. Young, William Morgan Sr.: De Navajo-taal: een grammaticaal en informeel woordenboek. Universiteit van New Mexico Press, Albuquerque 1987, ISBN 0-8263-1014-1 . (Herziene editie)
 • Robert W. Young, William Morgan, Sally Midgette: analytisch lexicon van Navajo . University of New Mexico Press, Albuquerque 1992, ISBN 0-8263-1356-6 , ISBN 0-8263-1356-6 .

web links