Nepotisme bij de Heilige Stoel

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Nepotisme in de Heilige Stoel was de gebruikelijke praktijk van de Heilige Stoel , vooral in de vroegmoderne tijd , om ambten en macht te verlenen aan personen uit familierelaties .

verhaal

Nepotisme was vooral bekend door bisschoppen , kardinalen en pausen tussen de 11e en 17e eeuw. Het hoogtepunt van dit "nepotisme" voert terug naar paus Bonifatius VIII (Bernadetto Caetani), die in 1297 het geschil met de machtige familie Colonna tot het uiterste bracht. Sindsdien heeft hij nepotisme en grote kerkpolitiek samengesmolten gedurende meer dan drie eeuwen. Gedurende deze periode slaagden de grote Romeinse, Napolitaanse en Milanese aristocratische en patriciërsfamilies erin hun verwanten tot hoge kardinale ambten te verheffen of hen op de troon van de paus te brengen.

Paulus III vestigde de praktijk van kardinaal Nepot tijdens zijn pontificaat . Dat is al zo sinds paus Calixt III. Het was gebruikelijk onder de pausen om via deze praktijk spirituele en seculiere macht veilig te stellen. De pausen van de afzonderlijke families kunnen ook altijd worden beperkt tot bepaalde tijdsperioden. Onschuldig XII. afgeschaft het ambt van neef in 1692.

In de 20e eeuw, paus Pius XII. buiten het kerkelijk recht zijn burgerlijke neven Giulio, Carlo en Marcantonio prinstitels (Principi Pacelli) en hoge posten in de Italiaanse politieke en financiële wereld.

Aanspraken op macht en intriges leidden tot vriendjespolitiek

Net als alle andere bisschoppen werd ook de herder van Rome gekozen door “ geestelijken en volk”. Het is echter waarschijnlijk dat de eerste pausen zelf invloed uitoefenden en hun opvolgers bepaalden terwijl ze nog leefden. Deze quasi-democratische pauselijke verkiezing werkte alleen zolang de gemeenschap klein en beheersbaar was. Naarmate het groeide en de positie van de paus in de katholieke kerk steeds belangrijker werd, begonnen de eerste strijd om richting en verdeeldheid. Al in de derde eeuw werd Hippolytus van Rome de eerste tegenpaus tegen Calixt I.

Dankzij keizer Theodosius I werd het christendom de staatsgodsdienst in het Romeinse rijk, en daarom waren de seculiere heersers geïnteresseerd in wie de pauselijke zetel als bisschop van Rome besteeg. De nieuw gekozenen moesten soms lang wachten op de goedkeuring van de regerende keizer en later zetten Duitse keizers en koningen de verkiezing onder druk.

In de late 9e en 10e eeuw en opnieuw in de vroege 13e eeuw, werd het pausdom een ​​speelbal voor seculiere en kerkelijke machten en groepen waarin Italiaanse adellijke families actief deelnamen. Met de benoeming van een kardinaal-nepot kregen de aristocratische families altijd een permanente stem in het kardinaal college , en hoe meer familieleden de kardinaalsmuts of de bisschopshoed kregen, hoe zekerder de politieke invloed.

Het werd extreem moeilijk in de vroege herfst van 1241 na de dood van Gregorius IX. De machtigste man in Rome was de senator Matteo Rosso Orsini , de stamvader van de adellijke familie Orsini . Hij gebruikte brutaal geweld om in te grijpen in het conclaaf , dat meer dan twee maanden duurde, waarbij een kardinaal stierf en twee andere kiesgerechtigden ziek werden.

Op het Concilie van Konstanz , waar ontslagen, verkiezingen en antipausen waren, was het een lid van de Romeinse adellijke familie Colonna die tussenbeide kwam bij de pauselijke verkiezingen. Ten slotte werd de diaken Oddo Colonna gekozen tot paus als Martinus V van zijn familie. Het is waarschijnlijk dankzij de strenge regels van paus Gregorius X dat er aanvankelijk een einde kwam aan het nepotisme op de pauselijke troon. In 1274 vaardigde hij het decreet "Ubi periculum" (Waar gevaar is) uit, een strikte lijst van regels die de belangrijkste basis vormt voor het pauselijke conclaaf. (zie hoofdartikel: Pausverkiezing ) Het nepotisme in de Heilige Stoel kwam niet definitief tot een einde, het beleefde een nieuwe bloeiperiode in de late 13e eeuw en breidde zich uit tot in het midden van de 18e eeuw.

Invloedrijke Italiaanse adellijke families - hun pausen en kardinalen

Barberini

De Barberini waren een Italiaanse adellijke familie. De administratieve carrière van Maffeo Barberini begon toen hij door Clemens VIII werd benoemd tot titulair aartsbisschop van Nazareth en pauselijke nuntius in Frankrijk . In 1606 werd hij door Paul V tot kardinaal benoemd . 17 jaar later werd hij tot paus gekozen en noemde zichzelf Urbanus VIII.Hij wordt beschouwd als een uitstekend voorbeeld van een nepotistische paus.

De paus van de familie Barberini

Paus Urbanus VIII
 • Paus Urbanus VIII (Maffeo Barberini) (1623-1644) cultiveerde ongeremd nepotisme. Dit vormde zowel zijn politiek als zijn verwoestende financiële beleid. Zijn vriendjespolitiek tegenover Richelieu leidde tot de nederlaag van de katholieken in de Dertigjarige Oorlog.

Hij was de zoon van de Florence- koopman Antonio Barberini en Camilla Barbadori. Hij is de oom van kardinalen Francesco Barberini (de oudste) en Antonio Barberini (de jongere) en broer van kardinaal Antonio Barberini (de oudste). [1]

Barberini - kardinalen

 • BARBERINI, (De Oudere) OFMCap. Antonio (1569-1646) was de jongste zoon van Antonio Barberini en broer van paus Urbanus VIII. Na een ongelukkige carrière vluchtte Antonio naar het religieuze leven en werd hij kardinaal dankzij de gunst van zijn familieleden. Hij was de oom van kardinalen Francesco Barberini en Antonio Barberini (de Jongere) en overgrootoom van kardinaal Francesco Barberini (de Jongere) [2]
 • BARBERINI, (de oudste) Francesco (1597-1679) was de zoon van Carlo Barberini en Constanza Magalotti, zijn broer Taddeo Barberini was prins van Palestrina en prefect van Rome , zijn broer Antonio Barberini (de jongere) werd kardinaal. Hij was de neef van paus Urbanus VIII en de kardinalen Antonio Barberini (de oudste) en Lorenzo Magalotti. Hij was ook de neef van kardinaal Francesco Maria Macchiavelli, oom van kardinaal Carlo Barberini en oudoom van kardinaal Francesco Barberini (de jongere).
 • BARBERINI, (de jongere) OSIo.Hieros. (Orde van Malta), Antonio (1607-1671) was de zoon van Carlo Barberini en Constanza Magalotti. Hij was de broer van Francesco Barberini (de oudste), neef van paus Urbanus VIII en de kardinalen Antonio Barberini (de jongere) en Lorenzo Magalotti. Neef van kardinaal Francesco Maria Machiavelli, oom van kardinaal Carlo Barberini en oudoom van kardinaal Francesco Barberini (de jongere)
 • BARBERINI, Carlo (1630-1704) was de neef van de kardinalen Francesco Barberini (de oudste) en Antonio Barberini (de jongere). Achterneef van paus Urbanus VIII en kardinaal Antonio Barberini (de oudste) en oom van kardinaal Francesco Barberini (de jongere).
 • BARBERINI, (de jongere) Francesco (1662-1738) was de achter-achterneef van paus Urbanus VIII en kardinaal Antonio Barberini (de jongere), achterneef van de kardinalen Francesco Barberini (de oudere) en Antonio Barberini (de jongere ). Neef van Carlo Barberini en neef van kardinaal Rinaldo d'Este.
 • BARBERINI, Benedetto (1788-1863) was het jongste kind van tien kinderen van Carlo Maria Barberini, hertog van Montelibretti en prins van Palestrina en gravin Giustina Borromeo Arese. Benedetto B. nam de naam Benedetto Barbarini Colonna di Sciarra over en was de achterneef van de kardinalen Prospero Colonna di Sciarra en Girolamo Colonna di Sciarra.

Boncompagni

De Boncompagni-Ludovisi zijn een patriciërsfamilie uit Bologna , die de paus Gregorius XIII. (1502-1585) verstrekt. Hij voorzag zijn natuurlijke zoon Giacomo van de Marchesat Vignola bij Modena in 1578, van de Ducato di Sora in 1580 en van de Ducato Arce (beide nu in de provincie Frosinone ). Zodat het gezin naar Titularfürsten van de Pauselijke Staten ging .

In 1681 kwam ze door haar huwelijk in het bezit van het directe keizerlijke vorstendom Piombino bij Pisa, waarover ze soeverein regeerde tot 1815.

Borghese

Borghese is de naam van een Romeinse adellijke familie . Ze maakt deel uit van de adel sinds paus Paulus V de zuigeling Ferdinand van Spanje de kardinaalshoed en Filips III toekende. uit Spanje schonk in ruil daarvoor een erfelijke grandeza- titel aan de voorouder van de familie Borghese. Uit deze familie kwamen verschillende zeer gedecoreerde kardinalen voort. De Villa Borghese ligt in Rome , direct voor de Porta del Popolo en was het zomerpaleis van de Borghese- dynastie.

De paus van het huis Borghese

Paul V (Camillo Borghese), paus van 1605 tot 1621, naar een schilderij van Caravaggio
Het wapen van Borghese als het pauselijke wapen met de inscriptie PAVLVS V. BVRGHESIVS boven de portiek van de Sint-Pietersbasiliek in Rome
 • Paus Paulus V (Camillo Borghese 1552-1621) werd tot paus gekozen als compromiskardinaal. Hij hield vast aan de aanspraken op macht van de pausen van die tijd en verankerde zijn positie en die van zijn familie door middel van vriendjespolitiek. De beklimming aan het pauselijke hof was dus begonnen voor de Borgheses.

Camillo was de zoon van Marc'Antonio Borghese en zijn tweede vrouw Flaminia Astelli, oom van kardinaal Scipione Caffarelli-Borghese en verwant aan kardinaal Gaspare Mattei. [3]

Kardinalen van de familie Borghese

 • LENI, Giambattista (1573-1627) was een verre verwant van kardinaal Scipione Caffarelli Borghese.
 • CAFFARELLI-BORGHESE, Scipione (1577-1633) was de kardinaal bewaarder van Paul V en oprichter van de kunstcollectie in de Villa Borghese . Hij was de zoon van Marcantonio Caffarelli en Ortensia Borges, zijn moeder was een zuster van paus Paulus V. Scipione is grotendeels verwant aan kardinaal Giambattista Leni.
 • MATTEI, Gaspare (1598-1650) was de zoon van Mario Mattei, hertog van Pagancia en Prudenzia Ceni, en was van moederskant uitgebreid verwant aan paus Paulus V.
 • BORGHESE, Pietro Maria (1599–1642) was de neef van een neef van paus Paulus V.
 • BORGHESE, Francesco Scipione Maria (1697-1759) is nauw verwant aan de familie Borghese.

Borgia

De Borgia's waren een adellijke familie uit Spanje . Nadat Alfonso Borgia in 1455 tot paus was gekozen, begon het bewind van de Borgia's in de Heilige Stoel. Zelfs vóór zijn verkiezing tot paus promootte hij de carrières van zijn neven. Rodrigo de Borgia werd later tot paus gekozen, waarbij dit simony (aankoop van ambten) was, wat in die tijd heel gewoon was. Rond 1500 veranderde de familie de Spaanse vorm Borja in de Italiaanse vorm Borgia. Daarom bleven er verschillende spellingen over [4] .

Pausen van het huis Borgia (Borja)

 • Paus Calixt III. (Alonso de Borja) uit Valencia was een jonge edelman en jurist in dienst van de Spaanse koning Alfonso V. Gedurende deze tijd slaagde Alonso de Borja erin de antipaus Clemens VIII te overtuigen om af te treden. Daarop gaf de koning hem het aartsbisdom Valencia en paus Eugenius IV benoemde hem in 1444 tot kardinaal, op 8 april 1455 werd hij tot paus gekozen.

Zijn imago is sterk gevormd door nepotisme op grote schaal. Hij was de zoon van de landadel Domingo de Borgia en Francina Llancol. Hij was de oom van de kardinalen Luis Juan del Milà en Rodrigo de Borja y Borja, die later paus Alexander VI werd. en oudoom van kardinaal Cesare Borgia.

 • Paus Alexander VI (Rodrigo de Borja y Borja), die op 11 augustus 1492 tot nieuwe paus werd gekozen, had een plan: hij wilde de onbetwiste heerschappij in Italië voor zichzelf en zijn gezin veiligstellen in naam van de kerk en een rijk bouwen dat had nog steeds zijn nepotisme Zou zijn voorganger moeten overtreffen. Alexander VI had zeven kinderen. en was de eerste paus die dit openlijk en publiekelijk verklaarde. Hij maakte er geen geheim van dat hij samenwoonde met Vanozza de 'Cattanei. Hij koesterde en zorgde voor zijn familie en stichtte een dynastie die na zijn dood in de hoogste rangen van de Europese adel zou blijven bestaan.

Hij was de zoon van Jofré de Borja i Escrica en Isabel de Borja. Zijn moeder was de zus van paus Calixt III. Zijn vader was de neef van kardinaal Luis Juan del Milà. De paus is de biologische vader van kardinaal Cesare Borgia, oudoom van kardinalen Juan de Borja Lanzol de Romani, Pedro Luis de Borja Lanzol de Romani en Francisco Lloris de Borja. Hij is ook de betovergrootvader van kardinaal Rodrigo Luis de Borja y de Castre-Pinós.

Kardinalen uit de adellijke familie Borgia

 • BORJA LANZOL DE ROMANÍ, (de oudste) Juan de (1446-1503) was de zoon van Galcerán de Borja y Moncada en Tecla Navarro de Alpicat. Zijn vader was de neef van paus Alexander VI, hij is de neef van de kardinalen Juan de Borja Lanzol de Romani, Pedro Luis de Borja Lanzol de Romani en Juan Castellar y de Borja. Vader van de onwettige zoon Galcerán.
 • BORJA LANZOL DE ROMANÍ, (de jongere) Juan (1470-1500) was de tweede van de acht kinderen van Jofré de Borja Lanzol, 9de Baron van Villalonga en Juana de Moncada. Achter-achterneef van paus Calixt III., achterneef van paus Alexander VI. (van moeders kant), neef van kardinaal Juan de Borja Lanzol de Romani, broer van kardinaal Pedro Luis de Borja Lanzol de Romani en neef van kardinaal Cesare Borgia. Hij stond ook bekend als de kardinaal Borgia.
 • BORGIA, Cesare (1475-1507) was de oudste zoon van Rodrigo de Borja en later paus Alexander VI. en de Vanozza de Catanei. Hij is de achterneef van paus Calixt III, neef van kardinalen Juan en Pedro de Borja Lanzol de Romani en zwager van kardinaal Amanieu d'Albret . In 1498 werd hij de eerste persoon in de kerkgeschiedenis die ontslag nam als kardinaal. [5]
 • BORJA Y ARAGON, Enrique de (1518-1540) was de zoon van Juan II De Borja y Enríquez, 3de Hertog van Gandía en zijn eerste vrouw Juana de Aragón. Zijn broer was de derde generaal van de jezuïeten , Saint Francisco de Borja y de Aragón [6]
 • BORJA Y DE CASTRE-PINÓS, Rodrigo Luis de (1524-1537) was de zoon van Juan II De Borja y Enríquez, 3de Hertog van Gandía en zijn tweede vrouw Francisca de Castro y de Pinós. Hij is de halfbroer van bovenstaande.
 • BORJA Y DE VELASCO, Gaspar de (1580-1645) was de zoon van Francisco II Thomas de Borja (Borgia) y Centellas, 6de Hertog van Gandía en de Juana Enríquez de Velasco y de Aragón.
 • BORJA-CENTELLES Y PONCE DE LEÓN, Francisco Antonio de (1659–1702) en BORJA-CENTELLES Y PONCE DE LEÓN, Carlos de (1663–1733) waren de zonen van de 9e hertog van Gandía.
 • BORGIA, Stefano (1731-1804) is een verre lid van de vertakkende aristocratische familie de Borgia.

De familie Borja omvatte ook: Saint BORJA, Francesco de (1510-1572), hij was de achterkleinzoon van paus Alexander VI. (van vaderskant) en van koning Ferdinand II van Aragón (van moederskant). Na de dood van zijn vader in 1543 volgde Francesco de Borja hem op als hertog van Gandía , toen zijn vrouw drie jaar later stierf, deed hij afstand van alle wereldlijke titels ten gunste van zijn oudste zoon en trad toe tot de jezuïetenorde , waar hij tot priester werd gewijd in 1551. Hij was geen kardinaal.

Caetani

De Caetanis waren een Romeinse adellijke familie, die ook bekend stond onder de naam Gaetani of Cajetani . De naam is afgeleid van de stad Gaeta . De opkomst van de kerkelijke hiërarchie begon met Benedetto Caetani, die in 1294 tot paus Bonifatius VIII werd gekozen, en ging verder met de verheffing van verschillende familieleden tot kardinalen met hoge kerkelijke ambten met sleutelfuncties.

De paus van de familie Caetani

 • Paus Bonifatius VIII (Benedetto (de Oudere) Caetani) werd tot paus gekozen in Napels en keerde onmiddellijk terug naar Rome. Hij was van mening dat het pausdom superieur was aan alle instellingen in de wereld. Zijn seculiere en kerkelijke politiek werd gevormd door de val van de Hohenstaufen en het conflict met Frankrijk. De buitensporige aanspraak op macht over de politieke krachten was mislukt en het verval van het pauselijke gezag werd ingeluid.

Benedetto Caetani was de zoon van Lofredo (ook Roffredo) en Emilia Patrasso di Guarcino. Hij was familie van de kardinalen Aldobrandino Gaetani, Benedetto Caetani (de jongere) en Leonardo Patrasso en de beoogde kardinaal Andrea Conti. Hij was de oom van de kardinalen Giacomo Tomassi-Caetani en Francesco Caetani. [7]

Kardinalen van de familie Caetani

 • CAETANI, Aldobrandino of Ildebrando (? -1223) was de zoon van Orso Caetani, hij was familie van paus Bonifatius VIII en de kardinalen Benedetto Caetani (de jongere), Giacomo Tomassi-Caetani en Francesco Caetani.
 • CAETANI, (de jongere) Benedetto (? -1297) was de zoon van Giacomo Caetani en verwant aan paus Bonifatius VIII en de kardinalen Alibrando Caetani, Giacomo Tomassi-Caetani en Francesco Caetani.
 • CONTI, OFM , Andrea (ongeveer 1240-1302) was een neef van paus Alexander IV en een verre neef van paus Bonifatius VIII, die hem in 1295 tot kardinaalpriester wilde verheffen, maar Conti weigerde deze benoeming.
 • CAETANI, Francesco (rond 1256-1317) was de zoon van Goffredo (ook Roffredo) Caetani en Elisabetta Orsini . Hij was de neef van paus Bonifatius VII (van zijn vaders kant), neef van kardinaal Giacomo Tomassi-Caetani. Hij was nog steeds verwant aan de kardinalen Alibrando Caetani en Benedetto Caetani (de jongere).
 • CAETANI STEFANESCHI, Giacomo (rond 1260/1261–1341 of 1343) was de zoon van Pietro Stefaneschi, heer van Porto, en Perna Orsini. Hij was de achterneef van paus Nicolaas III. en oom van kardinaal Annibaldo de Ceccano. Hij wordt ook geleid door de achternaam Gaetani, Cajetanus en Stephanescis.
 • CAETANI, Antonio (rond 1360-1412) kwam uit de adellijke familie van de graaf van Fondi en stond bekend als de kardinaal en patriarch van Aquileia . Hij was familie van paus Bonifatius VIII en de kardinalen Niccolò Caetani, Enrico Caetani, Bonifazio Caetani, Antonio Caetani en Luigi Caetani.
 • CAETANI, Enrico (1550-1599) kwam uit de Napolitaanse patriciërsfamilie van Bonifacio Caetani, heer van Sermoneta , en de Caterina Pio di Capri. Hij is een afstammeling van de familie van paus Bonifatius VIII, neef van kardinaal Niccolò Caetani, oom van kardinalen Bonifacio Caetani en Antonio Caetani, oudoom van kardinaal Luigi Caetani.
 • CAETANI, Niccolò (1526-1585) was de zoon van Camillo Caetani, 3de Hertog van Sermoneta, neef van paus Paulus III. en zijn tweede vrouw Flaminia Savelli . Op 10-jarige leeftijd ontving hij de kardinale waardigheid. Hij komt uit de familie van paus Bonifatius VIII, hij is de oom van kardinaal Enrico Caetani, oudoom van kardinalen Bonifacio Caetani en Antoni Ceatani en overgrootoom van kardinaal Luigi Caetani.
 • CAETANI, (de jongere) Antonio (1566-1624) was de zoon van Onorato Caetani uit het huis van de hertog van Sermoneta en Agnesina Colonna di Paliano. Hij was familie van paus Bonifatius VIII, achterneef van kardinaal Niccolò Caetani, neef van kardinaal Enrico Ceatani, neef van kardinaal Ascanio Colonna en oom van Luigi Caetani.
 • CAETANI, Luigi (1595-1642) was de zoon van Filippo I Caetani, hertog van Sermoneta en Camilla Gaetani dell'Aquila d'Aragona uit het huis van de graaf van Traetto. Hij was familie van paus Bonifatius VIII, achter-achterneef van kardinaal Niccolò Caetini, achterneef van kardinaal Caetani en neef van kardinalen Bonifatio en Antonio Caetani.

Castiglione

De Castiglione is een adellijke familie uit Lombardije.

De pausen van de familie Castiglione

 • Paus Celestine IV (Goffredo da Castiglione) († 1241) uit Milaan, neef van paus Urbanus III. van zijn moeders kant, 18 september 1227 kardinaal priester van San Marco , 1239 kardinaal-bisschop van Sabina , 25-10 oktober. November 1241 Paus Celestine IV Hij was de eerste paus die in een conclaaf werd gekozen.
Paus Celestine IV
 • Paus Pius VIII (Francesco Saverio Castiglioni) (1761-1830) uit Cingoli (Ancona), 17 december 1785 tot priester gewijd, 17 augustus 1800-1816 Bisschop van Montalto , 8 maart 1816-1821 Bisschop van Cesena , 29 april 1816 Kardinaal-priester van Santa Maria in Traspontina , 13 augustus 1821 Kardinaal-bisschop van Frascati , 14 november 1821-1829 Major kardinaal gevangenis en prefect van de index , 31 maart 1829-1830. Paus Pius VIII van november 1830. Hij werd als gematigd conservatief beschouwd, maar stond open voor de eisen van de moderne tijd. Zijn graftombe in St. Peter is afkomstig van de beeldhouwer Fabris en toont hem knielend boven de sacristiedeur. Het toont hem biddend tussen de standbeelden van gerechtigheid (met weegschaal) en voorzichtigheid (met boek en slang).
Paus Pius VIII

De heilige Bernardus van Clairvaux (rond 1090-1153) stamde uit de familie van de heren van Châtillon-sur-Seine en werd in 1174 heilig verklaard . In 1830 werd hij door paus Pius VIII benoemd tot kerkleraar . Deze paus behoorde tot de familie Castiglione en was een fel tegenstander van nepotisme . Tijdens zijn pontificaat werd het voorstel gedaan om Bernhard von Clairvaux te verheffen tot de functie van kerkvader. Maar toen iemand opmerkte dat St. Bernard tot dezelfde familie behoorde als de paus, aangezien de Chatillon in Frankrijk en de Castiglione in Italië gewoon verschillende takken van hetzelfde "illustere huis" waren, werd de zaak stopgezet. Pas later werd het weer opgepakt en onder zijn pontificaat tot een goed einde gebracht.

Paus Pius VIII maakte zijn broer Filippo (1774-1846) de "patriciër van Rome". Zijn zoon Gianstefano (1814-1883), Gonfaloniere van Cingoli, was in 1852 door paus Pius IX. verheven tot de "Marchese del Botontano". Gianstefano's zus Rodegonda Nazzarena (* 1810) trouwde met Nob. Giovanni Benigni di Appignano, wiens moeder Isabella Mastai Feretti de zuster was van paus Pius IX. (1846-1878). Gianstefano's dochter Maria Antonia (* 1854) trouwde met de Florentijnse Giuseppe Migliorati di San Miniato, uit wiens familie de moeder van paus Benedictus XV was. (1914-1922).

Kardinalen van de familie Castiglione

Colonna

De Colonna waren een belangrijke Romeinse adellijke familie. Ze oefenden door hun rijkdom en vertakte gebieden, waarvan het centrum de stad Palestrina was , een aanzienlijke invloed uit op de pauselijke staten en de paus.

De paus van de familie Colonna

 • Paus Martinus V (Oddo Colonna) werd in 1431 op de Algemene Raad van Konstanz tot paus gekozen. Dit maakte een einde aan het westerse schisma dat sinds 1378 aan de gang was. Hij nam de leiding van het concilie over en voerde de terugkeer naar Rome en de wederopbouw van de pauselijke staat streng uit. Het pausdom kreeg nieuw aanzien, maar de noodzakelijke hervorming had niet het gewenste resultaat. Papst Martin V. war der Sohn des Agapito Colonna, Herr von Genazzano und Valmontone. Sein Vorname wird auch mit Oddo, Odone, Otto und Ottone beschrieben. Er ist der Onkel des Kardinals Prospero Colonna und der Großonkel des Kardinals Giovanni Colonna. [8]

Kardinäle aus der Adelsfamilie Colonna

 • COLONNA, Giovanni (?-1245) war der Sohn des Oddone Colonna, Herr von Colonna, Monteporzio, Zagarolo, Gallicano und Palestrina.
 • COLONNA, Giacomo (etwa 1250–1318) war der Sohn des Giordano Herr von Colonna und der Francesca Conti, er war der Onkel des Kardinals Pietro Colonna und Großonkel des Kardinals Giovanni Colonna.
 • COLONNA, Pietro (etwa 1260–1326) war der Sohn des Giovanni Colonna, Neffe des Kardinals Giacomo Colonna und Onkel des Kardinals Giovanni Colonna.
 • COLONNA, Giovanni (etwa 1295–1348) war der Sohn des Stefano Colonna il Vecchio und der Insula Calcedonio, Großneffe des Kardinals Giacomo Colonna und Neffe des Kardinals Pietro Colonna.
 • COLONNA, Agapito (?-1380) nannte sich auch Sciarratta und ist der Sohn des Pietro Colonna. Er ist der Bruder des Kardinals Stefano Colonna.
 • COLONNA, Stefano (?-1378 or 1379) nannte sich ebenfalls Scarretta und war der Bruder des Agapito.
 • COLONNA, Prospero (etwa 1410–1463) war das fünfte Kind des Grafen Lorenzo Onofrio Colonna und der Sveva Caetani.
 • COLONNA, Giovanni (1456–1508) war der Sohn des Prinzen und Chef des Hauses Antonio Colonna und seiner dritten Ehefrau. Er ist der Großneffe des Papstes Martin V. und Neffe des Kardinals Prospero Colonna.
 • COLONNA, Pompeo (1479–1532) war der Sohn des Girolamo Colonne und der Vittoria Conti. Sein Vorname wird auch als Pompeio beschrieben. Er ist der Großonkel des Kardinals Marco Antonio Colonna.
 • COLONNA, Senior, Marco Antonio (1523–1597) war der Sohn des Camillo Colonna und der Vittoria Colonna sowie Großneffe des Kardinals Pompeo Colonna.
 • COLONNA, Ascanio (1560–1608) stammte aus der Linie der Colonna-Paliano. Sein Vater ist Marc'Antonio Colonna, Herzog von Paliano , seine Mutter ist Felicia Orsini .
 • COLONNA, Girolamo (1604–1666) war der Sohn des Filippo I. Colonna, 6. Herzog und Prinz von Paliano und der Lucrezia Tomacelli. Er war der Onkel der Kardinäle Gianfrancesco Guido di Bogno und Nicoló Guido di Bagno (mütterlicher Seite). Die Schwester seiner Mutter Anna Tomacelli war mit Taddeo Barberini verheiratet, dessen Brüder die Kardinäle Francesco Barbarini und Antonio Barberini waren (siehe oben).
 • COLONNA, Carlo (1665–1739) war der Sohn des 8. Herzog von Paliano-Colonna und Großonkel der Kardinäle Marcantonio (Junior) und Pietro Pamfili.
 • COLONNA, Prospero (1662–1743) kam aus dem Hause des Herzog von Sonnio (Colonna).
 • COLONNA DI SCIARRA, Girolamo (1708–1763) kam aus dem Hause des Herzog Carbognano-Colonna und war der Sohn des Francesco Colonna und der Vittoria Salviati. Er war der Bruder des Kardinals Prospero Colonna di Sciarra und Großonkel des Kardinals Benedetto Barberini (siehe oben).
 • COLONNA DI SCIARRA, Prospero (1707–1765) war der Bruder des Girolamo Colonna di Sciarra.
 • PAMPHILJ, (COLONNA) Pietro (1725–1780) übernahm nach seiner Ernennung zum Kardinal den Namen seines Großvaters und wird auch als Pamphili oder Pamfili geschrieben. Er ist der Großneffe des Kardinals Carlo Colonna und der Bruder des Kardinal Marcantonio (Junior) Colonna.

Conti

Die im Mittelalter bedeutende adelige Familie der Conti stellte vier Päpste und mehrere Kardinäle. Die Familie teilte sich in den Zweig Poli und den Zweig Valmontone auf, wo sie jeweils ihre Besitzungen hatten.

Conti Päpste

 • Papst Innozenz III. ( Lotario dei Conti di Segni ) (1160/Anfang 1116–1216)
 • Papst Gregor IX. ( Ugolino dei Conti di Segni ) (um 1167–1241), Neffe von Innozenz III.
 • Papst Alexander IV. ( Rinaldo Conti ) (um 1199–1261), Neffe von Gregor IX.
 • Papst Innozenz XIII. ( Michelangelo Conti di Poli ) (1655–1724)

Kardinäle mit dem Namen Conti

Ernannt von Innozenz III.
Ernannt von Gregor IX.
Ernannt von Innozenz XIII.
Weitere Kardinäle der Familie Conti

Correr

Die Correr waren ein bedeutendes venezianisches Adelsgeschlecht.

Der Papst aus der Familie der Correr

Kardinäle aus der Adelsfamilie Correr

Nach seiner Wahl nahm er seine Neffen Antonio Correr [9] und Gabriele Condulmer , den späteren Papst Eugen IV., [10] mit nach Rom und ernannte sie zu Kardinälen.

Corsini

Die Corsini waren ein Adelsgeschlecht aus Florenz.

Der Papst aus der Familie Corsini

 • Papst Clemens XII. (Lorenzo Corsini, 1652–1740), wurde 1730 zum Kirchenoberhaupt gewählt. Zuvor seit 1706 Kardinal, hatte er sich in der päpstlichen Finanzverwaltung einen Namen gemacht. Er erwarb 1730 den heutigen Palazzo Corsini .

Kardinäle aus der Familie Corsini

de' Medici

Die bekannte Florentiner Kaufmannsfamilie Medici wurde im 15. und 16. Jahrhundert eine der einflussreichsten Familien Italiens . Giovanni de' Medici, der spätere Papst Leo X. , war als Zweitgeborener für eine kirchliche Laufbahn vorgesehen. Der damalige Papst Innozenz VIII. hegte den Wunsch, seinen leiblichen Sohn – den er 16-jährig gezeugt hatte – mit Maddalena de' Medici , einer Schwester des Giovanni de' Medici, zu verheiraten. Im Gegenzug verlangte der Vater Giovannis, Lorenzo de Medici , die Erhebung seines Zweitgeborenen zum Kardinal. Giovanni war bis zur Kardinalserhebung kein Geistlicher und so musste er sich nach seiner Wahl zum Papst zum Priester und zum Bischof weihen lassen.

de' Medici Päpste

 • Papst Leo X. (Giovanni de' Medici, 1475–1521) war ein Renaissancepapst und galt als Humanist und Förderer der Künste. Der Ablasshandel zur Finanzierung des Neubaus der Peterskirche führte zum Protest von Martin Luther . Er war der zweite Sohn des Lorenzo de' Medici aus Florenz (il Magnifico) und der Clarissa Orsini, und Cousin des Papstes Clemens VII. [13]
 • Papst Clemens VII. (Giulio de' Medici) (1478–1534) agierte während der Kirchenkrise als italienischer Renaissancefürst für den Kirchenstaat und der Familie de' Medici. Er war der illegitime Sohn desGiuliano de' Medici und der Fioretta Gorini, welcher durch seinen Vetter Papst Leo X. zum legitimen Sohn erklärt wurde. [14]
 • Papst Leo XI. (Alessandro Ottaviano de' Medici) (1535–1605) war der Sohn des Ottavio de' Medici und der Francesca Salviati. Er ist der Großneffe des Papstes Leo X. und Cousin des Cosimo I. , Großherzog der Toskana. Sein Pontifikat dauerte nur vom 1. April bis 27. April 1605. [15]

Kardinäle mit dem Namen de' Medici

 • ROSSI, Luigi de' (1474–1519) war der Sohn des Leonetto de' Rosso und der Maria de' Medici und Cousin des Papstes Leo X.
 • MEDICI, (der Jüngere) Giovanni de' (1544–1562) war der Sohn des Cosimo I. de' Medici, Herzog von Florenz und Großherzog der Toskana, und der Leonor Álvarez de Toledo. Sein Bruder war Kardinal Ferdinando de' Medici, darüber hinaus war er verwandt mit den Päpsten Leo X. und Clemens VII.
 • MEDICI, Ferdinando de' (1549–1609) war der Sohn des Cosimo I. de' Medici, Großherzog der Toskana, und der Leonor Álvarez de Toledo. Er legte sein Kardinalsamt nieder um als Ferdinand I. de' Medici die Herrschaft über die Toskana zu übernehmen. Er ist der Vater des Kardinals Carlo de' Medici und Großonkel der Kardinäle Giancarlo de' Medici und Leopoldo de' Medici.
 • MEDICI, Carlo de' (1595–1666) war der Sohn des ehemaligen Kardinals Ferdinando de' Medici, der zwecks familiären Fortbestands des Großherzogs der Toskana seinen Kardinalshut zurückgab. Carlos Mutter ist Chrétienne de Lorraine, er war der Bruder des Cosimo II. Großherzog der Toskana und Onkel der Kardinäle Giancarlo de' Medici und Leopoldo de' Medici.
 • MEDICI, Giancarlo de' (1611–1663) war das dritte Kind des Cosimo II. und der Maria Magdalena von Österreich , sein Bruder war der Großherzog Ferdinand II. von Toskana . Er war der Großneffe des Kardinals Ferdinando de' Medici, Neffe des Kardinal Carlo de' Medici und Bruder des Kardinals Leopoldo de' Medici.
 • MEDICI, Leopoldo de' (1617–1675) war der jüngste Sohn des Cosimo II. Großherzog der Toskana und der Maria Magdalena von Österreich. Er war der Bruder des Kardinals Giancarlo de' Medici, Ferdinand II. und Cosimo III. Großherzöge der Toskana, Großneffe des Kardinals Ferdinando de' Medici und Neffe des Kardinals Carlo de' Medici.
 • MEDICI, Francesco Maria de' (1660–1711) war das jüngste Kind des Großherzogs Ferdinand II. von Toskana und der Vittoria Della Rovere .
 • MEDICI DI OTTAVIANO, Francesco de' (1808–1857) war der Sohn des Michele de' Medici und der Isabella Albertini. Er entstammte dem Familienzweig aus dem auch Papst Leo XI. hervorging.

Aus der Nebenlinie

Pius IV.
 • Papst Pius IV. (Giovanni Angelo de' Medici di Marignano) (1499–1565) entstammte einer Nebenlinie aus Mailand und war nicht direkt mit der Familie de' Medici aus Florenz verwandt. Auch bei ihm zeigte sich, wenn man seine Herkunft, die Verwandtschaftsverhältnisse mit der Familie Borromeo und den hieraus entstammenden Kardinälen betrachtet der Hang zum Nepotismus. Er eröffnete das Konzil von Trient erneut und brachte es 1562/63 zum Abschluss.

Giovanni Antonio war das zweite von elf Kindern des Notars Bernadino de' Medici, aus der mailändischen Patrizierfamilie de' Medici und der Clelia Serbelloni. Er war der Onkel der Kardinäle Carlo Borromeo und Gianantonio Serbelloni, weiterhin war er mit den Kardinälen Frederico Borromeo (dem Älteren), Guido Luca Ferrero, Gilberto Borromeo und Frederico Borromeo (dem Jüngeren) verwandt. [16]

Weitere Kardinäle mit Verwandtschaft zum Haus de' Medici
 • SERBELLONI, Giovanni Antonio (1519–1591) war der Sohn des Giampiero Serbelloni und der Elisabetta Rainoldi. Seine Tante war Clelia Serbelloni, die Mutter des Papstes Pius IV. Er war der Cousin der Kardinäle Carlo Borromeo und Mark Sittich von Hohenems .
 • HOHENEMS, Mark Sittich von (1533–1595) war der Sohn des Lehnherrn Wolf Ludwig von Hohenems und der Chiara de' Medici. Seine Mutter war die Schwester des Papstes Pius IV., ihr Sohn war der Vetter der Kardinäle Gianantonio Serbelloni und Carlo Borromeo.
 • BORROMEO, Carlo (1538–1584) war der zweite Sohn des Grafen Gilberto II. Borromeo und der Margherita de' Medici, einer Schwester des Papstes Pius IV. Des Weiteren war er der Cousin der Kardinäle Gianantonio Serbelloni, Mark Sittich von Hohenems und Frederico Borromeo (der Ältere). Er war der Onkel des Kardinals Gilberto Borromeo (der Ältere) und verwandt mit den Kardinälen Gilberto Bartolomeo Borrome, Vitaliano Borromeo und Edoardo Borromeo.
Weitere Kardinäle der Familie Borromeo

Della Rovere

Die italienische Adelsfamilie Della Rovere entstammt einer angesehen aber nicht reichen Familie aus Savona , deren Ursprung von Leonardo oder Beltramo delle Rovere und dessen Ehefrau Luchina Monteleoni ausgeht. Aus der Familie gingen die Päpste Sixtus IV. und Julius II. hervor. Der Nepotismus hatte zur Folge, dass aus dieser Familie auch mehrere Kardinäle der katholischen Kirche hervorgingen. Seit 1508 stellte das Haus Della Rovere auch die Herzöge von Urbino . Der Name Rovere selbst bedeutet Traubeneiche und fand seine Symbolik im Familienwappen wieder. Das war auch der Grund, dass die beiden Päpste eine solche Eiche mit 12 goldenen Eicheln in ihren Wappen führten.

Die beiden Päpste

 • Papst Sixtus IV. (Francesco DELLA ROVERE OFMConv ) (1414–1484) wurde 1471 zum Papst gewählt. Als ehemaliger Ordensgeneral der Franziskaner überhäufte er diesen mit Privilegien . Er trieb systematischen und schrankenlosen Nepotismus und versuchte mit hohen Ablassgeldern den maroden Finanzstand des Kirchenstaates aufzubessern. Seine Politik führte zu Adelskämpfen unter den römischen Adelsfamilien und zu Konflikten mit den Staaten Italiens .

Er war der Sohn des Leonardo Della Rovere und der Luchina Monleone, Onkel des Kardinals Pietro Riario und des Papstes Julius II., Cousin des Kardinals Girolamo Basso Della Rovere, Großonkel der Kardinäle Rafaele Sansoni Riario, Clemente Grosso Della Rovere und Leonardo Grosso Della Rovere und Schwager des Kardinals Giulio Della Rovere. [17]

 • Papst Julius II. (Giuliano DELLA ROVERE, Giuliano) (1443–1513) wurde 1503 durch die Begünstigung seines Onkels des Papstes Sixtus IV. zum Papst gewählt. Als Papst – eben nicht ohne eine große Portion Simonie gewählt – sicherte er den durch die Borgia zerrütteten Kirchenstaat und galt als eine überragende Persönlichkeit, großer Politiker, Feldherr und Kunstmäzen. Er rief 1511 das 5. Allgemeine Laterankonzil (1512–1517) ein, doch den notwendigen Kirchenreformen fehlte die Durchführungskraft.

Er war der Sohn des Raffaello Della Rovere und der Teodora Manirola aus Griechenland . Seine Verwandtschaftsverhältnisse bestanden darin, dass er der Neffe des Papstes Sixtus IV. war, Cousin der Kardinäle Pietro Riaro OFM, Girolamo Basso Della Rovere, Raffaello Sansoni Riaro. Er war der Onkel der Kardinäle Galetto Franciotti Della Rover und Sisto Gara Della Rovere und verwandt mit Kardinal Giulio Della Rovere. [18]

Kardinäle der Adelsfamilie Della Rovere

 • DELLA ROVERE, Cristoforo (1434–1478) stammte aus einer Nebenlinie, die aus Piemont kam und war der Sohn des Giovanni Della Rovere und der Anna del Pozo, sein Bruder war Kardinal Domenico Della Rovere.
 • DELLA ROVERE, Domenico (1442–1501) war der Bruder des oben genannten und trug auch den Namen Kardinal von Tarent oder Kardinal von St. Clemente.
 • BASSO DELLA ROVERE, Girolamo (1434–1507) war der Sohn des Giovanni Basso, Graf von Bistagno , und der Luchina Della Rovere. Seine Mutter war die Schwester des Papstes Sixtus IV., Girolamo war der Cousin des Papstes Julius II., Onkel des Kardinals Clemente Grosso Della Rovere OFMConv. und nannte sich auch Kardinal von Recanati.
 • RIARIO, OFMConv., Pietro (1445–1474) war der Sohn des Edelmanns Paolo Riario von Savona und seiner zweiten Frau Bianca Della Rovere Monteleoni. Er war der Neffe (mütterlicherseits) des Papstes Sixtus IV. und Bruder des Girolamo Riario Herr von Imola und Forlì . Er war der Onkel des Kardinals Giuliano Della Rovere, Ur-Großonkel des Kardinal Alessandro Riario und darüber hinaus verwandt mit den Kardinälen Tommaso Riario Sforza und Sisto Riario Sforza . Er nannte sich Kardinal von St. Sisto.
 • VIGERIO DELLA ROVERE, OFMConv. , Marco (1446–1516), sein Vater war Urbano Vigerio und seine Mutter Nicoletta Grosso Della Rovere eine Nichte des Papstes Sixtus IV.
 • SANSONI RIARIO DELLA ROVERE, Raffaele (1460–1521) übernahm den Nachnamen seines Onkels Riario; sein Vater war Antonio Sansoni und seine Mutter war Violante Riario, diese war die Schwester des Kardinals Pietro Riario OFM . Raffaele war der Großneffe des Papstes Sixtus IV., Cousin des Kardinals Giuliano Della Rovere und war verwandt mit den Kardinälen Alessandro Riaro, Tommaso Riario Sforza und Sisto Riario Sforza.
 • GROSSO DELLA ROVERE, OFMConv., Clemente (etwa 1462–1504) war das zweite Kind des Antonio Grosso und der Maria Basso Della Rovere. Sein Bruder war Kardinal Leonardo Grosso Della Rovere. Er war der Großneffe des Papstes Sixtus IV. (mütterlicherseits), Neffe des Kardinals Girolamo Basso Della Rovere, Cousin des Papstes Julius II. Er war auch mit dem Kardinal Galeotto Franciotti Della Rovere verwandt und war unter dem Namen Kardinal Della Rovere bekannt.
 • GROSSO DELLA ROVERE, Leonardo (1464–1520); Seine Eltern waren Antonio Grosso und Maria Della Rovere, sein Bruder war der Kardinal Clemente Grosso Della Rovere OFMConv. Er wird auch unter dem Namen Grassi Della Rovere geführt und wurde der Kardinal von Agen genannt.
 • FRANCIOTTI DELLA ROVERE, Galeotto (1471–1507) war der Sohn des Francesco Franciotti und der Luchina Della Rovere. Er war der Großneffe des Papstes Sixtus IV. und Neffe des Papstes Julius II. (mütterlicherseits). Er war der Stiefbruder des Kardinals Sisto Gara Della Rovere und verwandt mit den Kardinälen Clemente Grosso Della Rovere OFMConv. , Leonardo Grosso Della Rovere und Marcantonio Franciotti.
 • DELLA ROVERE, Giulio (1533–1578); Seine Eltern waren der Herzog Francesco Maria I. Della Rovere von Urbino und die Eleonora Ippolita Gonzaga , Prinzessin von Mantua . Er wird auch unter dem Namen Giulio Feltrio geführt und war seit 1540 Herzog von Sora , er hatte drei leibliche Kinder.

Farnese

Die Farnese waren eine italienische Adelsfamilie , die seit dem 11. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Provinz Viterbo bezeugt ist. Der Stammsitz der Familie war Castrum Farneti (heute Farnese ), von dem sich vermutlich der Familienname ableitet. Mitglieder der ersten Generationen der Familie waren im Kriegsdienst tätig, standen aber auch im Dienst der Kirche und kamen somit nach Rom . Der endgültige Aufstieg der Familie begann mit Alessandro Farnese, der 1534 als Paul III. zum Papst gewählt wurde. Er verschaffte seinem unehelichen Sohn Pier Luigi Farnese das Herzogtum Parma , das dessen Sohn um Piacenza erweiterte, und die ihre Nachkommen bis zum Aussterben der männlichen Linie 1731 beherrschten.

Der Papst aus dem Hause Farnese

 • Papst Paul III. (Alessandro (der Ältere) Farnese) verdankte seinen Aufstieg dem Papst Alexander VI. , der ein Liebesverhältnis mit Alessandros Schwester Giulia Farnese gehabt hatte. 1534 wurde Alessandro Farnese zum Papst gewählt und führte den Namen Paul III. Während seines Pontifikats förderte er den Jesuitenorden , organisierte die römische Inquisition und eröffnete das Konzil von Trient . Er fördert Wissenschaft und Kunst und galt als großer Verehrer Michelangelos . Er etablierte während seines Pontifikats die Praxis des Kardinalnepoten .

Er war das dritte von fünf Kindern des Pierluigi Ranuccio Farnese und der Giovanella Caetani. Er war der Großvater der Kardinäle Alessandro Farnese (des Jüngeren) und Runuccio Farnese, Ur-Großvater des Kardinals Odoardo Farnes und Ur-Ur-Großvater des Kardinals Francesco Maria Farnese. Mit seiner Geliebten zeugte der ledige Alessandro Farnese, als er noch nicht dem Keuschheitsgebot der Geistlichen unterlag, eine Tochter und zwei Söhne. Diese ließ er legitimieren, um die eigene Familie vor dem Aussterben zu bewahren. [19] [20]

Kardinäle aus dem Haus Farnese

 • FARNESE, Odoardo (1573–1626) war der Sohn des Alessandro Farnese , 3. Herzog von Parma und Piacenza und der Prinzessin Maria von Portugal . Er ist der Ur-Enkel des Papstes Paul III. und Großneffe der Kardinäle Alessandro Farnese (der Jüngere) und Ranuccio Farnese. Onkel des Kardinal Mario Alberizzi.
 • ALBERIZZI, Mario (1609–1680) war der Sohn des Giovanni Alberizzi und der Giulia Farnese, Neffe des Kardinals Odoardo Farnese und verwandt mit Kardinal Taddeo Luigi dal Verme .
 • FARNESE, Francesco Maria (1619–1647) war Sohn des Ranuccio Farnese und der Margherita Aldobrandini, Großneffe der Kardinäle Alessandro Farnese (der Jüngere) und Ranuccio Farnese, Neffe des Kardinals Odoardo Farnese und Ur-Ur-Enkel des Papstes Paul III.

Orsini

Die Orsini waren eine weit verzweigte römische Adelsfamilie, die vom römischen Geschlecht der Bobonen abstammte und den Namen Bobon oder Bobo trugen. Erst im Verlauf des Jahres 1191 adoptierten sie den Namen Orsini. Diese Familie hatte zwischen 1100 und 1900 maßgeblichen Anteil an der italienischen Geschichte. Von 1500 bis 1958 teilten die Orsini mit den Colonnas die Würde eines päpstlichen Thronassistenten, die Orsini wurden 1629 Reichsfürsten , 1724 päpstliche Prinzen und 1854 erhielten sie den Titel eines „Principe romano“.

Die Macht der Orsinis

Nach dem Tod Gregors IX. im Jahre 1241 kam es zum ersten Konklave der Papstgeschichte. Da dem Stammvater des Hauses Orsini, Matteo Rosso, daran gelegen war, möglichst schnell einen neuen Papst zu erhalten, sperrte er die in Rom versammelten Kardinäle ein. Die Kardinäle taten sich schwer eine Zweidrittelmehrheit zu finden und Orsini setzte sie nun massiv unter Druck. Er drohte damit, den bereits beigesetzten Papst Gregor IX. zu exhumieren und den Leichnam in ihrer Mitte aufzubahren. Schließlich wurde aus dem Kardinalskollegium der Kardinalbischof von Sabina gewählt, der sich Coelestin IV. nannte. [21]

Nach 12 weiteren Päpsten kam 1294, durch die Machenschaften der Orsinis, mit Coelestin V. wohl einer der merkwürdigsten Päpste auf den Heiligen Stuhl : er hieß Pietro del Morrone und lebte bis zu seiner Papstwahl als Einsiedler in einem Eremitenkloster . Der Grund lag in dem Streit der beiden römischen Großfamilien Colonna und Orsini, die nach dem Tod Nikolaus IV. (1292) über zwei Jahre lang die Wahl eines neuen Papstes verhinderten.

Das Konklave von 1304 dauerte elf Monate und schließlich gelang es dem Kardinal Francesco Napoleone Orsini die Aufmerksamkeit auf Bertrand de Got (später Clemens V. ) zu lenken und ihm die Zweidrittelmehrheit zu verschaffen. Der aus Spanien stammende Papst Alexander VI. (1492–1503), aus der Adelsfamilie der Borgia , führte seine Fehden mit unerbittlicher Härte durch und so gelang es ihm, während seines Pontifikats , die Macht der Colonna und Orsini zu brechen.

Die Orsini – Päpste

 • Papst Coelestin III. (Giacinto Bobone, Jacinto Bobo oder Hyacinto Bobo) stammte noch aus der Familie der Bobonen, die sich dann zu Orsini umbenannte. Er war vom 1191 bis 1198 Papst der römisch-katholischen Kirche. Der gebildete Kardinal wurde im Alter von etwa 85 Jahren zum Papst gewählt und hatte im Verlauf seines Pontifikates seinen Neffen Bobo ( Kardinalnepot ) zum Kardinal erhoben und sollte später mit vielen Kardinälen in verwandtschaftlichen Verbindungen stehen. [22]
 • Papst Nikolaus III. (Giovanni Gaetano Orsini) war von 1277 bis 1280 Papst. Er begann seine Karriere 1241 mit der Ernennung zum römischen Senator durch Gregor IX. Papst Innozenz IV. ernannte ihn 1244 zum Kardinaldiakon . Als Vertrauter des Papstes begleitete er diesen in das Exil nach Lyon . Im Verlauf seines Pontifikates erhob er Latino Malabranca Orsini und Giordano Orsini zu Kardinälen. [23]
 • Papst Benedikt XIII. (Pietro Francesco Orsini) war von 1724 bis 1730 Papst. Bereits mit 16 Jahren wurde er gegen den Willen seiner Eltern Dominikaner , studierte Theologie in Venedig und Bologna sowie Philosophie in Neapel und wurde 1672 Kardinal. Nach einem 70 Tage dauernden Konklave wurde er am 29. Mai 1724 zum Papst gewählt. Benedikt XIII. hat im Verlauf seines Pontifikates neunundzwanzig Kardinalserhebungen vorgenommen, die aber weniger in einem nepotistischen Zusammenhang standen. Am 6. Juli 1729 erhob er aus der Familie Borghese den Francesco Scipione Maria Borghese zum Titularerzbischof von Trajanopolis und Präfekten des Apostolischen Palastes.

Kardinäle aus der Adelsfamilie Orsini

 • BOBONE, Romano (um 928)
 • Bischof BOBONE (um 1088)
 • BOBONE, Romano (um 1188)
 • BOBONE, Ugo (um 1191)
 • BOBONE, Nicolò (um 1192/1193)
 • MALABRANCA ORSINI, OP , Latino (?-1294) war der Sohn des römischen Senators Angelo Malabranca und der Mabilia Orsini, Schwester des Papstes Nikolaus III., Neffe des Kardinals Giordono Orsini und Cousin des Kardinals Matteo Orsini.
 • ORSINI, Giordano (?-1287) war der Bruder des Papstes Nikolaus III. sowie Onkel der Kardinäle Latino Malabranca Orsini OP und Matteo Orsini.
 • ORSINI, Napoleone (etwa 1263–1342) war der Sohn des Rinaldo Orsini, er war der Neffe des Papstes Nikolaus III. (väterlicherseits) und Cousin des Kardinals Giovanni Gaetano Orsini.
 • ORSINI, Francesco Napoleone (?-1312) war der Sohn des Napoleone Orsini, der Neffe des Papstes Nikolaus III. und Onkel des Kardinals Matteo Orsini.
 • ORSINI, Giovanni Gaetano (etwa 1285–1335) war der Sohn des Matteo Rosso II. Orsini und seiner zweiten oder dritten Ehefrau. Er war der Neffe des Papstes Nikolaus III. und der Cousin des Kardinals Napoleone Orsini.
 • ORSINI, Matteo OP (?-1340) war der Sohn des Orso Orsini di Montegiordano und der Francesca del Cardinale und Neffe des Kardinals Francesco Napoleone Orsini.
 • ORSINI, Rinaldo (?-1374) gehörte der weit verzweigten Adelsfamilie Orsini an und war in den Diözesen Lüttich und Perugia tätig.
 • ORSINI, Giacomo (etwa 1340–1379) war der Sohn des Roberto Orsini, 2. Graf von Nola und Pfalzgraf des Königreiches Neapel , und der Sveva del Balzo (auch Sibilla Baux).
 • ORSINI, Poncello (?-1395) war der Sohn des Andrea Orsini und der Mabilia Orsini. Bekannt wurde er unter der Bezeichnung Kardinal von Aversa oder de Ursinus.
 • ORSINI, Latino (etwa 1410–1477) war der erste Sohn des Carlo Orsini und der Paola Gironima Orsini. Sein Zusatzname lautete auch Kardinal Orsini.
 • ORSINI, Franciotto (1473–1534) war Herr von Monterotondo und ältester Sohn des Orso Orsini di Monteredono und der Constanza Savelli. Er war der Neffe des Papstes Leo X. (väterlicher Seite).
 • ORSINI, Flavio (Fulvio) (1532–1581) war der Sohn des Herzogs von Gravia Ferrante Orsini und der Beatrice Ferrillo.
 • ORSINI, Alessandro (1592–1626) war der Sohn des Herzogs von Bracciano Virginio Orsini und der Flavia Damasceni-Peretti. Seine Mutter war eine Großnichte des Papstes Sixtus V.
 • ORSINI, OSIo.Hieros., Virginio (1615–1676) war Herzog von Bracciano und verzichtete auf sein Erbrecht. Er gehörte dem militärischen Orden des hl. Johannes zu Jerusalem an und zeichnete sich im Krieg gegen die Türken aus.
 • ORSINI, OP, Vincenzo Maria (1649–1730) war der älteste Sohn des Ferdinando Orsini aus dem Haus des Erzherzogs Orsini-Gravina, die mit Papst Clemens X. verwandt sind. Vincenzo Orsini ist der Onkel des Kardinals Domenico Orsini d'Aragona. Er war der 12. Herzog von Gravina, 3. Fürst von Solofra, 2. Fürst von Vallata, Graf von Muro Lucano , Erzbischof von Bari und von 1658 bis 1667 Kardinal und Erzbischof von Neapel.
 • ORSINI D'ARAGONA, Domenico (1719–1789) war ein Neffe des Papstes Benedikt XIII. und weitläufig verwandt mit den meisten Orsini-Kardinälen.

Piccolomini

Fürst Octavio Piccolomini , Herzog von Amalfi

Das italienische Adelsgeschlecht Piccolomini stammte aus Rom und ließ sich später in Siena nieder. Octavio Piccolomini entstammte dem toskanischen Familienzweig der Piccolomini-Pieri, die von Papst Pius II. um 1450 mit der Adoption der Kinder seiner Nichte Antonia Pieri begründet worden war und 1757 erlosch. Sein Vater Silvio Piccolomini (1543–1610) war Oberstkämmerer und Großfeldzeugmeister des Großherzogs von Toskana . Seine Mutter Violante Gerini entstammte einem Florentiner Patriziergeschlecht . Deren weitere Söhne waren der in kaiserlichem Kriegsdienst stehende Enea Piccolomini (1586–1619) und Ascanio Piccolomini (1597–1671), seit 1628 Erzbischof von Siena.

Die Piccolomini – Päpste

Er war der Sohn des angesehenen Silvio Piccolomini und dessen Ehefrau Vittoria Forteguerri, sie hatten insgesamt 21 gemeinsame Kinder. Er ist der Onkel des Papstes Pius III. , Großonkel des Kardinals Giovanni Piccolomini und verwandt mit den Kardinälen Celio Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini und Giacomo Piccolomini. [24]

 • Papst Pius III. (Francesco Piccolomini-Todeschini) (1439–1503) kam durch die frühzeitige Förderung durch seinen Onkel Papst Pius II. auf den Heiligen Stuhl . Er war mehrfach in diplomatischen Missionen tätig und trat 1497 als einziger Kardinal der Absicht des Papstes Alexander VI. entgegen Benevent an den Papstsohn Giovanni Borgia zu vergeben. Sein kurzes Pontifikat zerstörte jegliche Hoffnung auf Reformen.

Er wurde als Sohn des Juristen Giovanni de Todeschini und dessen Ehefrau Laodomia Piccolomini, die eine Schwester von Papst Pius II. gewesen war, geboren. Er war demnach der Neffe des Papstes Pius II., der die Genehmigung erteilte, dass sein Neffe statt Todeschini den Namen Piccolomini-Todeschini führen durfte. Pius III. war auch der Onkel des Kardinals Giovanni Piccolomini und verwandt mit den Kardinälen Celio Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini und Giacomo Piccolomini. [25]

Kardinäle aus dem Haus Piccolomini

 • FORTIGUERRA, Niccolò (1419–1473) war der Bruder der Mutter des Papstes Pius II.
 • PICCOLOMINI, Giovanni (1475–1537) war der Sohn des Andrea Todeschini-Piccolomini und der Agnes di Gabriele Farnese , der Großneffe des Papstes Pius II., Neffe des Papstes Pius III. und verwandt mit den Kardinälen Celio Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini und Giacomo Piccolomini.
 • PICCOLOMINI, Celio (1609–1681)
 • PICCOLOMINI, Enea Silvio (1709–1768)

Bedeutender Bischof

Agostino Patrizi Piccolomini war Bischof und päpstlicher Zeremonienmeister . Er war der Sohn des Notars Aloysius Patrizi. Seinen Beinamen erhielt er nach dem bürgerlichen Namen seines Gönners Pius II. (Enea Silvio Piccolomini). Er war mit Unterbrechungen von 1466 bis 1488 in Rom als Zeremonialkleriker tätig und wurde 1484 zum Bischof von Pienza -Montalcino geweiht.

Ordensgeneral

Francesco Piccolomini war der 8. Ordensgeneral der Jesuiten .

Savelli

Die römische Adelsfamilie Savelli , auch als „de Sabellis“ bekannt, hatte bis zu ihrem Aussterben im Jahr 1712 das von Papst Paul III. verliehene erbliche Amt eines päpstlichen Oberhofmarschalls inne. Der Familie entstammen zwei Päpste und mehrere Kardinäle. Die Familie war ständig in die Auseinandersetzungen der römischen Adelsfamilien Colonna und Borgia verwickelt, hier besonders im Kampf gegen den aus der Familie Borgia stammenden Papst Alexander VI. [26]

Päpste der Savelli

 • Papst Honorius III. (CENCIO, auch Censius, Cencius, Camerarius und Cencio Savalli) (etwa 1150–1227), war Kanoniker und Kämmerer im Dienst der Kurie . Er verfasste in dieser Zeit das „Liber censuum“ [27] . Als Papst strebte er den Ausgleich zwischen Frankreich und England an und verfolgte das Zusammenwirken von Papst- und Kaisertum. Er bestätigte die neuen Orden der Dominikaner , Franziskaner und Karmeliten .

Seine Herkunft aus dem Haus der Savelli ist unsicher und sein Vater wird mit dem Namen Aimerico angegeben. [28]

 • Papst Honorius IV. (SAVELLI, Giacomo) wurde in Perugia zum Papst gewählt. Bei seiner Wahl befand er sich bereits in einem hohen Alter, galt aber noch als geistig klar und willensstark. Während seines zweijährigen Pontifikats setzte er sich sehr politisch ein und versuchte die Macht des Heiligen Stuhls zu festigen.

Er war der Sohn des Senators Luca Savelli und der Giovanna Aldobrandeschi, Tochter des Grafen von Fiora. Er war der Neffe des Kardinal Tommaso da Capua und Cousin des Kardinal Giovanni Boccamazza . Aus der Familie Savalli stammten weiterhin die Kardinäle Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli, Paolo Savelli und Domenico Savelli. [29]

Kardinäle aus der Familie Savelli

 • SAVELLI, Bertrando (?-1223) ist auch als Bartolomeo Savelli aufgeführt. Seine Verwandtschaft reicht von Papst Honorius IV. bis zu den Kardinälen Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli, Paolo Savelli und Domenico Savelli. [30] Nach Werner Maleczek [31] ist seine Herkunft aus dem Haus der Savelli jedoch nicht zu belegen und es ist wahrscheinlicher, dass er aus Languedoc stammt.
 • SAVELLI, Giovanni Battista (1422–1498) war der Sohn des Nicola Savelli, Herr von Palombara und Castel Gandolfo und war verwandt mit Papst Honorius IV. und den Kardinälen Bertrando Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli, Paolo Savelli und Domenico Savelli. Von Papst Sixtus IV. im Jahre 1480 zum Kardinal erhoben war er auch Apostolischer Administrator des Bistums Mallorca.
 • SAVELLI, Giacomo (1523–1587) wurde bereits im Alter von 16 Jahren zum Kardinal erhoben und war später maßgeblich an der Durchführung der Kirchenreformen des Konzils von Trient beteiligt. Er war der Sohn des römischen Edelmanns Giambattista Savalli und der Constanza Bentivoglio, seine Großmutter väterlicherseits war Camilla Farnese eine Cousine des Papstes Paul III. Er war der Onkel des Kardinals Giulio Savelli, verwandt mit Papst Honorius IV. und der Kardinälen Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli, Paolo Savelli und Domenico Savelli. Giacomo Savelli war von 1560 bis 1574 Erzbischof von Benevent .
 • SAVELLI-ARICCIA, Silvio (1550–1599) war zunächst Erzbischof von Rossano , dann Patriarch von Konstantinopel , sowie Nuntius in Neapel und Paris. Später war er Statthalter von Avignon. Er war der Sohn des Camillo Savelli Herr von Ariccia und der Isabell Orsini . Er war verwandt mit Papst Honorius IV. und der Kardinälen Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli, Paolo Savelli und Domenico Savelli.
 • SAVELLI, Giulio (1574–1644) war der Sohn des Bernadino Savelli, römischer Edelmann, 1. Herzog von Castel Gandolfo und Markgraf von Roccapriora und seiner zweiten Frau Lucrezia die Conti dell'Anguillara. Er ist verwandt mit Papst Honorius IV. und den Kardinälen Bertrando Savelli, Giovanni Savelli, Silvio Savelli und Domenico Savelli. Er ist der Neffe des Kardinals Giacomo Savelli, Onkel des Kardinals Fabrizio Savelli und Großonkel des Kardinals Paolo Savelli.
 • SAVELLI, Fabrizio (1607–1659) war mit dem Papst Honorius IV. und den Kardinälen Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli und Domenico Savelli verwandt. Er war der Neffe des Kardinals Giulio Savelli und Onkel des Kardinal Paolo Savelli.
 • SAVELLI, Paolo (1622–1685) war der Sohn des Bernadino Savelli und der Maria Peretti. Seine Mutter war mit der Familie des Papstes Sixtus V. verwandt. Paolo war verwandt mit dem Papst Honorius IV. und den Kardinälen Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli und Domenico Savelli. Er war der Großneffe des Kardinals Giulio Savelli und Neffe der Kardinäle Fabrizio Savelli und Francesco Peretti di Montalto (mütterlicherseits).
 • SAVELLI, Domenico (1792–1864) war der Sohn des Gregorio Maria Savelli und der Agta Maria Arrighi und ist verwandt mit dem Papst Honorius IV. und der Kardinäle Bertrando Savelli, Giovanni Battista Savelli, Giacomo Savelli, Silvio Savelli, Giulio Savelli, Fabrizio Savelli und Paolo Savelli.

Einzelnachweise

 1. Barberini, Maffeo. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 2. Barberini, seniore, OFMCap., Antonio. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 3. Borghese, Camillo. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 4. Borja, Alfonso de. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 5. Sarah Bradford: Cesare Borgia. Ein Leben in der Renaissance. Deutsch von Joachim A. Frank, Originaltitel Cesare Borgia. His Life and Times , Gebundene Erstauflage, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1979, S. 77 (englische Ausgabe)
 6. Ökumenisches Heiligenlexikon
 7. Caetani, seniore, Benedetto. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 8. Colonna, Oddone. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 9. Correr, CRSGA, Antonio. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch), abgerufen am 14. Dezember 2016.
 10. Condulmer, Can. Reg. of Saint Augustine of S. Giorgio in Alga, Gabriele. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch), abgerufen am 14. Dezember 2016.
 11. Corsini, Pietro. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch), abgerufen am 26. April 2018.
 12. Corsini, Neri. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch), abgerufen am 26. April 2018.
 13. Medici, Giovanni de'. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 14. Medici, Giulio de'. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 15. Medici, Alessandro Ottaviano de'. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 16. Medici, Giovanni Angelo de'. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 17. Della Rovere, OFMConv., Francesco. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 18. Della Rovere, Giuliano. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 19. Roberto Zapperi : Die Vier Frauen des Papstes. Das Leben Pauls III. zwischen Legende und Zensur. CH Beck Verlag, München 1997
 20. Farnese, seniore, Alessandro. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 21. Das Papsttum – Epochen und Gestalten (siehe Literatur)
 22. Bobone, Giacinto. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 23. Orsini, Giovanni Gaetano. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 24. Piccolomini, Enea Silvio. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 25. Todeschini-Piccolomini, Francesco. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 26. Norbert M. Borengässer: Savelli, röm. Adelsfamilie. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 8, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-053-0 , Sp. 1446–1447.
 27. „Liber censuum Romanae ecclesiae“ ist ein nach Kirchenprovinzen geordnetes Steuer- und Zinsregister, es verzeichnete außerdem Bistums- und Klosterexemtionen, Privilegien, Verträge u. ä. Das Werk ist die wichtigste Quelle für die Geschichte der päpstlichen Einkünfte und Besitzungen im Mittelalter. Vgl. Friedrich Wilhelm Bautz: Honorius III., Cencius Savelli. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 2, Bautz, Hamm 1990, ISBN 3-88309-032-8 , Sp. 1032–1033.
 28. Cencio (deaconry of S. Lucia in Orphea or in Silice). In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 29. Savelli, Giacomo. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 30. Savelli, Bertrando. In: Salvador Miranda : The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University , englisch)
 31. Werner Maleczek: Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Wien 1984, S. 170

Literatur

Weblinks