Nieuwsbrief

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Als nieuwsbrief [ Njuːzˌlɛtɚ ] (Engl. Voor folder verdeling bericht of bulletin) een (meestal elektronisch) aangeduid regelmatig gepubliceerd bulletin.

In de oorspronkelijke zin worden nieuwsbrieven uitgegeven door kerken, clubs, verenigingen en bedrijven om hun leden, klanten of medewerkers te informeren over nieuws. Sommige nieuwsbrieven zijn betalend en worden alleen naar abonnees gestuurd. In bedrijven zijn ze een moderne vorm van klantenmagazine . Veel e-mails aan online klanten die nieuwsbrieven worden genoemd, zijn in feite louter reclame-e-mails met weinig informatieve inhoud.

Mailinglijsten zijn technisch gerelateerd, maar elk lid kan ook berichten naar de distributielijst sturen.

verhaal

Oorspronkelijk verwees de term naar een periodiek printformaat van enkele pagina's dat nieuws en advies over veelal commerciële onderwerpen in de kortst mogelijke vorm samenvatte. Tegenwoordig wordt daar vooral elektronische nieuwsbrieven onder verstaan.

procedure

In deze vorm van publicatie wordt informatie (meestal over speciale onderwerpen) min of meer regelmatig per e-mail of sms naar een groep ontvangers gestuurd. Hier moeten de voorschriften voor gegevensbescherming in acht worden genomen. De ontvangers hebben zich als geïnteresseerde aangemeld in een nieuwsbrieflijst, dus de ontvanger heeft toestemming gegeven ( opt-in ).

Het versturen van de nieuwsbrief wordt gezien als uitgaande techniek (nieuwsbrief engine), ontvangen e-mails voor verdere verwerking als inkomend (e-mail callcenter functie).

Verzendmethoden en feedback

Het kan worden verzonden als een pure tekstversie (platte tekst) en/of in HTML (multipart-formaat). Het versturen van een nieuwsbrief als pdf- document als bijlage bij een e-mail komt ook af en toe voor. In dit geval hecht de afzender er veel waarde aan dat de verzonden nieuwsbrief probleemloos kan worden afgedrukt.

Ook de optimalisatie van nieuwsbrieven voor mobiele apparaten wordt steeds belangrijker, waarvan het gebruik ook continu toeneemt voor het checken van e-mails. Hierbij worden speciale eisen gesteld aan vormgeving en bruikbaarheid, aangezien er rekening moet worden gehouden met kleine touchscreens.

Het openen van de e-mails en het klikgedrag van de lezers kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd voor statistische doeleinden. Hieruit kan het ontvangergedrag zoals het aantal openingen, doorzendingen etc. worden afgelezen en kan de opgedane kennis worden gebruikt voor verdere nieuwsbrieven. Een combinatie van nieuwsbrieven wordt een campagne genoemd. Nieuwsbrieven zijn een uitstekende tool voor direct marketing om snel resultaten te boeken op het gebied van trendanalyses , opiniepeilingen , stemmen, quizzen, enz.

Programma's voor het versturen van nieuwsbrieven

Er zijn een aantal programma's die het beheer van distributielijsten, automatisch aan- en afmelden en het gemakkelijk maken van nieuwsbrieven mogelijk maken.

Er zijn speciale engines voor nieuwsbrieven in elke prijsklasse, van open source en freeware oplossingen tot enkele honderdduizenden euro's. Het hangt af van de flexibiliteit van de softwareoplossing, dwz met welke “intelligentie” het de e-mails kan samenstellen (gepersonaliseerd en gethematiseerd) en met welke snelheid de e-mails kunnen worden geproduceerd en verzonden. Vandaag de dag kunnen krachtige softwareoplossingen in korte tijd complexe nieuwsbrieven samenstellen, zodat zelfs bij het versturen van duizenden nieuwsbrieven er geen dubbel werk is. Maar ook databaseprogramma's voor het beheer van klantgegevens kunnen met een add-on worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. De IT-integratie in het bestaande klantrelatiebeheer is belangrijk .

Freeware-varianten of versies voor privé, niet-commercieel gebruik hebben vaak beperkingen, bijvoorbeeld wat betreft het aantal ontvangers. Veel open source-programma's verwijderen deze beperking echter.

Een nieuwsbrief kan ook verstuurd worden via gangbare mailprogramma's zoals Outlook Express of Mozilla Thunderbird . Er wordt een mail gestuurd naar een distributielijst die wordt beheerd via het adresboek. De ontvangers komen meestal in het BCC- veld. Bij een groter adresbestand is dit echter problematisch omdat adressen die niet meer bereikbaar zijn (bounces) en afmeldingen handmatig moeten worden uitgezocht. Bovendien is een personalisatie van de mail en een succesevaluatie bij deze variant niet mogelijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het versturen van nieuwsbrieven via een normaal mailaccount bij conventionele webproviders meestal beperkt en bieden ze slechts een beperkt aantal ontvangers (limiet voor e-mailkopieën via CC of BCC).

Voor de professionele nieuwsbriefverzending schakelen bedrijven meestal speciale aanbieders in die de juiste software aanbieden . Dit kan worden gebruikt om distributielijsten en in- en uitschrijvingen gemakkelijk te beheren, nieuwsbrief-e-mails te ontwerpen en te personaliseren en campagnes te controleren en te evalueren. Het gebruik van professionele e-mailsoftware is meestal mogelijk als software-as-a-service-oplossing (Do-It-Yourself) via een webinterface; ontwerp, programmering, campagnecreatie en nieuwsbriefredactie kunnen ook afzonderlijk als diensten worden geboekt. Daarnaast neemt een professionele provider verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzonden e-mails de ontvangers bereiken en niet in spamfilters blijven steken. In dit kader wint de zogenaamde whitelisting aan belang. De laatste tijd zijn ook greylisting en het Sender Policy Framework (SPF) steeds belangrijker geworden. U moet echter ook voorzichtig zijn bij het kiezen van externe dienstverleners. Want bij dubieuze providers kun je niet begrijpen wat er met de e-mailadressen gebeurt en of ze niet worden doorverkocht of anderszins zonder toestemming worden gebruikt.

Tracking en gegevensbescherming

Met behulp van tracking pixels ( counting pixels ) en geïndividualiseerde links in de verzonden e-mails kan het leesgedrag van een ontvanger worden bepaald, bijvoorbeeld of, wanneer en op welke links hij heeft geklikt en wanneer hij de e-mail heeft gelezen. Als de gegevens niet strikt gescheiden worden gehouden van het e-mailadres (pseudonimisering), zijn dit persoonsgegevens. Persoonlijke tracking is alleen toegestaan ​​met de uitdrukkelijke en duidelijk geïnformeerde toestemming van de ontvanger. De ontvanger moet deze toestemming te allen tijde kunnen intrekken. Als er geen toestemming is, moeten gebruiksgegevens en e-mailadressen strikt worden gescheiden en moet de gebruiker vooraf worden geïnformeerd over de tracking, bijvoorbeeld in de informatie over gegevensbescherming.

Als de tracking wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener, moet de klant namens de aanbieder een contract voor gegevensverwerking afsluiten.

Ondanks de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht is geworden, is het verzenden van nieuwsbrief-e-mails nog steeds toegestaan ​​zonder dat de ontvanger uitdrukkelijk toestemming hoeft te geven voor het verzenden, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 7 (3) UWG. Er is geen verdere toestemming nodig voor het verzamelen van gegevens van bestaande nieuwsbriefabonnees. Nieuwe nieuwsbriefabonnees moeten daarentegen worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaring. Een andere wijziging is de specificatie van verplichte velden. De nieuwe regeling houdt in dat alleen het e-mailadres als verplicht veld kan worden aangegeven. Verdere persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam of woonplaats mag alleen op vrijwillige basis worden verstrekt. [1]

Schendingen van gegevensbescherming kunnen leiden tot waarschuwingen van concurrenten en boetes van toezichthoudende autoriteiten tot € 300.000.

literatuur

web links

WikiWoordenboek: Nieuwsbrief - uitleg van betekenissen, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen

Individueel bewijs

  1. Nieuwsbriefcriteria volgens AVG. Ontvangen 21 september 2018 .