Nizar ibn al-Mustansir

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Abū l-Mansir Nizar ibn al-Mustansir ( Arabisch منصور نزار بن المستنصر , DMG Abū l-Manṣūr Nizar ibn al-Mustanṣir ; * 26 september 1045 ; † 1095 ) was een prins van de Ismaili-Shiite Fatimid-dynastie in Egypte . Als oudste zoon van de achttiende imam en achtste kalief al-Mustansir († 1094) werd hij gepasseerd in de lijn van opvolging, wat leidde tot een splitsing in de Ismaili Shia. Zijn volgelingen ( šīʿa ) , de Nizarieten , die nog steeds bestaan, erkennen hem als de rechtmatige negentiende imam en zetten een lijn van imams voort die van hem afstammen.

biografie

Nizar was de oudste van ten minste tien zonen van de imam kalief al-Mustansir, van wie er ten minste vier volwassen waren toen hij stierf in december 1094. Naast de negenenveertigjarige Nizar waren er Abdallah, Ismail en Ahmad, van wie de laatste slechts ongeveer twintig jaar oud was. In hetzelfde jaar als de kalief stierf zijn machtige vizier Badr al-Jamali , wiens opvolger zijn zoon al-Afdal Shahanshah (X 1121) was, die eerder enige tijd de leiding had gehad over regeringszaken. Tot dan toe hadden Nizar en de familie van al-Afdal een wederzijdse vijandigheid gecultiveerd, omdat ze de prins weghielden van regeringszaken en ook van zijn vader. Omgekeerd zou hij de viziers hebben bespot vanwege hun Armeense afkomst.

De dood van de kalief was de eerste die bekend werd bij de nieuwe vizier, die de situatie onmiddellijk begreep, de jonge prins Ahmad naar de troonzaal van Caïro bracht, hem op de troon zette en hem "de verheven door God" noemde ( al -Musta'li billah ) . Daarop werden de drie oudere prinsen naar de troonzaal geroepen, waar de vizier hun aankondigde dat hun broer de door de vader aangewezen opvolger was, die na deze aanwijzing tot kalief was uitgeroepen en nu op hun hulde wachtte. Alle drie de prinsen weigerden aanvankelijk en Nizar wees erop dat zijn vader de benoeming (naṣṣ) voor de opvolger ooit schriftelijk had bevestigd. De wilsuiting van een imam komt overeen met een religieus dogma en had door zijn sjiiet moeten worden uitgevoerd. Nizar vluchtte het paleis uit naar Alexandrië onder het voorwendsel het document uit zijn appartementen te willen halen. De plaatselijke gouverneur Alptegin, die van origine een Turk is, bekende hem en noemde hem kalief met de naam “degene die gekozen is voor Gods religie” (al-Muṣṭafā li-Dīn Allah) . Onder de naam van deze heerser liet Nizar zijn eigen gouden dinar slaan in Alexandrië om zijn kalifaat te promoten voor propagandadoeleinden. Al in februari 1095 trok al-Afdal, die inmiddels alle oppositie in Caïro had uitgeschakeld, met het leger op tegen Alexandrië. Maar Nizar was in staat om de aanval af te slaan, controle te krijgen over de Nijldelta en zelf naar Caïro te marcheren. In een open veldslag overwon al-Afdal en Nizar moest zich terugtrekken naar Alexandrië met de overblijfselen van zijn leger. Nadat de stad uitgehongerd was na een blokkade, moesten Nizar en Alptekin zich in oktober 1095 overgeven aan de vizier na het verzekeren van een veiligheidsgarantie. Ondanks de garantie werd Alptegin geëxecuteerd en werd Nizar opgesloten in een kerker.

Hoewel de opvolgingsstrijd relatief snel werd beslist, had het verstrekkende gevolgen voor de Ismaili Shia. Buiten Egypte had Nizar een charismatische en vastberaden volgeling in de missionaris ( dāʿī ) van de Perzische volgelingen Hassan-i Sabbah . Hij was overtuigd van het bestaan ​​van de aanduiding in zijn voordeel en had de hele Perzen en een groot deel van de Syrische Ismaili Shia ervan kunnen overtuigen. Deze nieuw gevormde sjiieten hadden hun trouw aan de imam-kalief op de troon van al-Afdal opgegeven en erkenden Nizar als de rechtmatige imam in zijn plaats.

nakomelingen

Volgens de historiografische canon van de Nizaritische Ismailis leefden de drie imams van hun sjiieten die Nizar onmiddellijk volgden ( Ali al-Hādī ; Muhammad al-Muhtadī ; Hassan al-Qāhir ) in het geheim ( ġaiba ) . De 23e imam Hassan II, die er in 1164 in Alamut uit voortkwam, zou de achter-achterkleinzoon van Nizar zijn geweest. [1] Zelfs door middeleeuwse tijdgenoten, vooral uit de gelederen van de Soenna, werd deze afstamming verworpen als een constructie van leugens, en modern historisch onderzoek heeft ook de neiging om het als fictie te classificeren. [2]

Ongeacht de genealogische geloofwaardigheid van de imam-afstamming, die tot op de dag van vandaag voortduurt, is een van Nizars afstammelingen ook overgeleverd vanuit hedendaagse verhalende bronnen. De zoon Hussein (Abū 'Abd Allah al-Husain ibn Nizār) wist te ontsnappen naar de Maghreb aan het einde van zijn vader in 1095. In de beroering na de moord op de kalief al-Amir probeerde hij in 1131-1132 de macht te grijpen in Caïro. Maar hij werd door zijn volgelingen verraden aan al-Hafiz , die inmiddels als kalief was aangesteld, en die hem in de gevangenis liet executeren. In 1161 probeerde een zoon van Hussein, Muhammad al-Mustansir (Muḥammad ibn al-Husain ibn Nizār al-Mustanṣir) , ook een omverwerping van de Maghreb, maar kort na de landing in de buurt van Alexandrië werd ook hij gepakt door de heersers van de heersende vizier Ruzzik gevangen genomen en vervolgens gewurgd in Caïro. [3]

Blijkbaar zijn ook de nakomelingen van Nizar naar het oosten gevlucht. Toen de vizier Ibn al-Bataihi in 1125 in Caïro uit de gratie raakte bij kalief al-Amir , kreeg hij onder meer een muntstuk in opdracht in Jemen in naam van een "uitverkoren imam Mohammed, zoon van Nizar" (al -imām al-muḫtār Muḥammad ibn Nizār) werd aangeklaagd . [4] Misschien was dit identiek aan de verborgen 21e Imam Muhammad al-Muhtadī , van wie wordt gezegd dat hij een kleinzoon was en geen zoon van Nizare.

literatuur

  • Farhad Daftary : The Ismāʿīlīs: hun geschiedenis en leerstellingen. Cambridge University Press, 1990. blz. 241-243.
  • Farhad Daftary : Korte geschiedenis van de Ismailieten. Tradities van een moslimgemeenschap (= cultuur, recht en politiek in moslimgemeenschappen . Volume   4 ). Ergon, Würzburg 2003, ISBN 3-89913-292-0 (Engels: Een korte geschiedenis van de Ismailis . Vertaald door Kurt Maier).
  • HAR Gibb : Nizar b. al-Mustanṣir. W: CE Bosworth , E. Van Donzel, WP Heinrichs, G. Lecomte:The Encyclopaedia of Islam . Nieuwe editie. Jaargang VIII Leiden: EJ Brill, 1995, blz. 83. ISBN 90-04-09834-8 .
  • Heinz Halm : kaliefen en moordenaars. Egypte en het Midden-Oosten ten tijde van de Eerste Kruistochten 1074-1171. München: CH Beck, 2014. blz. 87-91.
  • Paul E. Walker en Paul Walker: Opvolging om te heersen in het sjiitische kalifaat, in: Journal of the American Research Center in Egypt, deel 32 (1995), blz. 239-264.

web links

Referenties en voetnoten

  1. Zie Daftary (2e editie 2007), blz. 364.
  2. Zie Halm, blz. 261.
  3. Zie Walker, pp. 255 f.
  4. Zie Walker, blz. 256.
voorganger overheidskantoor opvolger
al-Mustansir 19. Imam van de Nizari Ismailis Hadi
Nizar ibn al-Mustansir (alternatieve namen van het lemma)
Nizar; Nizar bin al-Mustansir