Palestina (regio)

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Topografische kaart van Palestina met internationaal erkende staatsgrenzen

Palestina , Oudgrieks Παλαιστίνη Palaistínē , Arabisch فلسطين , DMG Falasn [falas'tˁiːn] of Filasṭīn [filas'tˁiːn] , Hebreeuws : bijbels כְּנַעַן Kanaän, later אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל Eretz Jisra'el ( Land van Israël ), minder vaak Cisjordan, is gelegen aan de zuidoostelijke kust van de Middellandse Zee en meestal verwijst naar delen van de gebieden van de de huidige staten Israël en Jordanië , inclusief de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever . In verschillende historische contexten heeft de regio ook andere namen zoals het land Kanaän of het beloofde of heilige land ; in oude Egyptische teksten wordt het Retenu of Retinu genoemd, maar ook Kanaän. Voor het jodendom , de Samaritanen , het christendom en de islam heeft het gebied een bijzondere historische en religieuze betekenis. De opgegeven namen zijn niet als synoniemen te beschouwen; Zo wijst de Tora het land dat aan de aartsvaders van de Israëlieten is beloofd aan als het land Kanaän, en het koninkrijk Israël en de stadstaten van de Filistijnen (Pleschet, waarvan de naam Palestina is afgeleid) werden gesticht in het 1e millennium voor Christus. . BC slechts enkele van de kleine staten van de regio - naast de Fenicische stadstaten , Juda , Ammon , Moab en Edom . In de Arabische traditie maakt Palestina deel uit van الشام / aš-Šām , dat de hele Levant omvat en waarvan het centrum Damascus is .

Oorsprong en gebruik van de landnaam

oudheid

De naam „Palestina” komt uiteindelijk uit het Hebreeuws פְלֶשֶׁת Peleschet terug, waarmee het gebied van de stadstaten Gaza , Ashdod , Ashkelon , Ekron en Gath gesticht of nieuw gesticht door enkele van de zogenaamde Zeevolken (vooral de Filistijnen ) werd aangeduid. De bewoners van dit gebied worden Hebreeuws in de bijbelteksten פְלִשְתִּים Pelishtim , in het Duits ' Filistijnen ' genoemd . Dienovereenkomstig is in Assyrische geschreven bronnen uit de 8e eeuw voor Christus de naam Het gebied van de huidige Gazastrook tot aan Ashkelon "Palastu". [1] Alleen in Griekse teksten, toen de Filistijnen niet langer een etnisch formaat hadden dat te onderscheiden was van de bewoners van het achterland, kon deze landschapsnaam meer zijn dan de zuidelijke kuststrook. De Griekse historicus Herodotus (vijfde eeuw voor Christus) gebruikte de term "Syrië palaistinē" voor de gehele kuststrook tussen Fenicië en het gebied van het huidige Gaza (Grieks Kadytis). [2] De zuidelijke grens van Phoinikiens (de Levant dwz voornamelijk Libanon ), trok hij waarschijnlijk op het Karmelgebergte . Het Latijnse "Palestina" gaat terug op de Griekse vorm van de naam "Palaistinē", die sinds Herodotus wordt bevestigd.

In de 3e eeuw voor Christus. Aan de andere kant bevat de Joods-Griekse vertaling van de Bijbel, de Septuagint (LXX) , gemaakt in Alexandrië , niet de term 'Palestina'. De LXX gebruikt termen die overeenkomen met het Hebreeuwse origineel om het hele land en zijn delen aan te duiden, zoals het oude Griekse ἡ γῆ Χανάαν hē gē chanáan , Duits 'Land Kanaan' of oud-Grieks Ἰουδαία Ioudaía , Duits 'Judea' . Telkens als er sprake was van Filistijnen, werden ze in het Oudgrieks Φυλιστιίμ genoemd in de Pentateuch Phylistiím , het Hebreeuwse woord "Pelishtim" (Filistijn) werd eenvoudigweg getranscribeerd (bijv. Gen 10.14 LXX ; Ex 15.14 LXX ook voor "Peleschet"). In andere boeken (o.a. in de boeken der koningen ) noemt de LXX de Filistijnen regelmatig 'mensen van verschillende afkomst' ( oud Grieks ἀλλόφυλοι allóphyloi , b.v. B. 1 Sam 5,1 LXX ;). Tenslotte noemt Josephus in zijn Antiquitates Iudaicae (ca. 100 n.Chr.) de Filistijnen (en alleen dezen) ' Palestijnen ' ( oud Grieks Παλαιστῖνοι Palaistînoi , b.v. B. Mier 6.1). [3]

Romeinse rijk

Keizer Augustus droeg het voormalige Filistijnse land over aan koning Herodes de Grote ; die het op zijn beurt weer overhandigde aan zijn zus Salome , die er een joodse kustprovincie van maakte. Na de onderdrukking van de derde Joodse opstand ( Bar Kochba-opstand 132-135), hernoemde de Romeinse keizer Hadrianus de Romeinse provincie, voorheen bekend als Judea , in Syrië Palestina , verwoestte de hoofdstad Jeruzalem en herbouwde het als Aelia Capitolina . Zijn wens was dat Jeruzalem en Judea voor altijd vergeten zouden worden. In de late oudheid werden sommige gebieden ten oosten van de Jordaan ook geografisch opgenomen in de provincie Palestina, die in de vierde eeuw in drie delen werd verdeeld. Militair bleef Palestina echter een eenheid.

Vroege islamitische periode

Toen, in de loop van de islamitische expansie, de regio in 636 werd opgenomen in de islamitische heerschappij, verdeelden de nieuwe heersers het land in junde , wat militaire districten waren. Het gebied, dat het belangrijkste deel van de Byzantijnse (Oost-Romeinse) provincie Palestina Prima vormde, kreeg de Arabische naam "Jund Urdunn", "Jordanische militaire provincie" (naar de rivier) en "Jund Dimashq" (Damascus). Hiermee verdween de naam Palestina in de oostelijke wereld tot na het einde van de Eerste Wereldoorlog. [4]

kruisvaardersstaten

De christelijke kruisvaarders stichtten de kruisvaardersstaten en noemden de regio formeel het Heilige Land , maar ze gaven ook de naam Palestina door, die tot in de moderne tijd in de westerse wereld werd gebruikt. [5] Het koninkrijk Jeruzalem bestond van 1099 tot 1291. De Duitse term "beloofd land" is een vertaling van het Latijnse terra promissionis , "land van belofte".

Mamelukken periode

De Mamelukken versloegen uiteindelijk de kruisvaarders, eerst als het elitekorps van de Ayyubiden, daarna als heersers over de hele regio, nadat ze zelf de macht hadden overgenomen onder Baibars. Gedurende deze tijd diende Palestina hen voornamelijk als doorvoergebied tussen hun twee belangrijkste steden, Caïro en Damascus.

Ottomaanse Rijk

Van 1516 tot 1918 maakte Palestina deel uit van het Ottomaanse Rijk . Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd de regio verdeeld in drie districten van het Ottomaanse rijk: Vilayet Syrië, Vilayet Beiroet en (het grootste deel), een niet nader genoemde regio rond Jeruzalem die wettelijk niet was toegewezen aan een administratief district. [4]

De 19e en 20e eeuw

Grenzen van Cisjordan (middenpaars) en Transjordanië (lichtpaars), rond 1922

In de 19e eeuw namen historici in het Westen steeds vaker hun toevlucht tot de term Palestina , maar pas aan het einde van de eeuw beleefde het een wedergeboorte met het zionisme . [6] Zionisten zoals Theodor Herzl begrepen hun beweging als seculier en wilden religieuze connotaties vermijden, hoewel ze de religieuze motivatie wel zagen:

"Palestina is ons onvergetelijke historische thuis."

-Theodor Herzl [7]

Al op het eerste Zionistische Wereldcongres (29 tot 31 augustus 1897) in Bazel werd het doel gesteld:

"Het zionisme streeft ernaar een publiek beveiligd huis in Palestina te creëren voor die Joden die zich elders niet kunnen of willen assimileren."

De term werd vervolgens in de 20e eeuw gebruikt voor het mandaat van de Britse Volkenbond voor Palestina , dat op zijn beurt werd verdeeld in het kleinere Cisjordania (Neo-Latijn voor "land aan deze kant van de Jordaan") van de Jordaan westwaarts tot aan de Middellandse Zee. en het grotere Transjordanië ("land voorbij de Jordaan") in het oosten. Dit laatste was tot 1950 de officiële staatsnaam van Jordanië . Met name in de Franstalige en Engelstalige landen verwijst Cisjordan naar het hele gebied ten westen van de Jordaan, en het gebruik van de term Cisjordan alleen voor de Westelijke Jordaanoever , dwz voor de gebieden die tegenwoordig grotendeels door Israël worden gedomineerd, is in deze landen vrij zeldzaam. talen. In de Duitstalige wereld wordt Cisjordan zelden gebruikt als naam voor de Westelijke Jordaanoever.

Tegenwoordig omvat de naam Palestina meestal het gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan - d.w.z. de staat Israël en de Palestijnse gebieden die sinds 1967 door Israël zijn bezet (Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem en de Gazastrook ).

Oorsprong van de term Palestijn

Het adjectief Palestijn verwijst meestal naar het oude Palestina, bijvoorbeeld de term "Palestijnse joden". Het woord Palestijn daarentegen werd pas halverwege de jaren zestig gebruikt om de huidige Arabische bevolking van Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever aan te duiden. De bezetting van de Gazastrook door Egypte en de Westelijke Jordaanoever door Jordanië na 1948 werd als gevolg van de Zesdaagse Oorlog gevolgd door de bezetting van beide regio's door Israël in 1967. Als gevolg hiervan en de daarmee gepaard gaande opkomst van de PLO , de Arabische inwoners van beide gebieden begonnen steeds meer Palestina en Palestijnen te gebruiken als uiting van hun hoop om een ​​aparte Palestijnse natie te gebruiken (bijv. "Palestijnse opstand"). De meerderheid van de christelijke en islamitische Arabieren die burgers van Israël zijn en binnen de grenzen van vóór 1967 wonen, noemen zichzelf tegenwoordig ook “Palestijnen”. [8e]

Landschap bol

geologie

Palestina wordt in noord-zuid richting doorkruist door de Jordan Rift , een deel van de Great African Rift Valley, waar de Afrikaanse en Arabische platen uit elkaar drijven. In de geschiedenis van de aarde is het land van de regio Palestina meermaals door de zee overstroomd ( transgressie ) en weer vrijgelaten ( regressie ). De bodem werd afwisselend beïnvloed door de zee en het land. Dit en de scheiding van de zee over de huidige Jordaanspleet door tektonische verhoging van de regio liet wijdverbreide zoutafzettingen achter. In het gebied van de Jordaantrog zijn verschillende meren aangelegd, het meest recentelijk alleen het meer van Lisan , waarvan de overblijfselen het Meer van Galilea en de Dode Zee zijn . Gezien vanuit het zuiden, ontstonden de bergen van Judea en Samaritaan, de vlakte van Jizreël en de bergen van Galilea tussen de Jordaanspleet en de vlakte van de Middellandse Zee. Naast rotsvorming en vorming door verschillende soorten sedimentatie en tektonische spanningen, werden ook vulkanisch lagen gevormd. [9]

Hydrologie

Regenwater aan de westkant van deze bergen stroomt in westelijke richting naar de Middellandse Zee. De Jordaan en zijn zijrivieren ten noorden van de Zee van Galilea zijn afkomstig uit de noordelijke bergen Hermon, Galilea en Golan. Daar is het water nog zoutarm. Het stroomt door de Zee van Galilea. De belangrijkste zijrivier, de Jarmuk , neemt echter grotere hoeveelheden water van de Golan op en mondt enkele kilometers ten zuiden van de Zee van Galilea uit in de Jordaan. Er worden grote hoeveelheden water uit de Zee van Galilea gehaald om vooral de irrigatie van de velden in de kustvlakte via de National Water Carrier mogelijk te maken . Er wordt veel water uit de Jarmuk gehaald ongeveer 10 km boven de monding om de East Bank via het East Ghor Canal te bevoorraden.

Als gevolg van de tektonische spanning in het gebied zijn de gesteentelagen niet continu en afgedicht tegen elkaar, maar zijn ze op plaatsen in verticale richting doorlatend door talrijke fouten, met name de breukzone van de kloof zelf. water te ontsnappen uit de doorlatende gesteentelagen. Er zijn waarschijnlijk meerdere generaties van deze pekels. De exacte processen van de vorming en het transport van de pekel nu en in de geschiedenis van de aarde zijn niet volledig opgehelderd. De geologische omstandigheden en de paden en samenstellingen van de wateren zijn zeer verschillend en complex op verschillende plaatsen en in verschillende tijden van het jaar en worden ook beïnvloed door menselijke activiteiten. Hoge druk drukt de pekel naar boven door lekken in de anders ondoordringbare lagen, tenzij ze worden tegengehouden door voldoende tegendruk van het lichtere, zoutarmere grondwater erboven. In de breukzone van de spleetvallei ontmoet koud grondwater van neerslag in diepere watervoerende lagen echter hete pekel, stijgt vermengd met het zoute water door convectie en komt naar boven.

De paden van het water variëren in lengte, het zoute water duikt soms jaren later en ver weg weer op. Zout water stroomt vaak onder het wateroppervlak in een van de twee meren of de Jordaan. Er zijn verschillende zoute bronnen aan de oevers van de Zee van Galilea en onder het oppervlak. Met de bouw van de "Salt Water Carrier", die het water uit de bekende zoute bronnen aan de Zee van Galilea verzamelde en rechtstreeks in de benedenloop van de Jordaan afvoerde, werd het zoutgehalte van het meer verlaagd, maar het zoutgehalte inhoud in de Jordaan onder de uitlaat van het meer werd dramatisch verhoogd. Inmiddels is deze introductie in de benedenloop van de Jordaan weer sterk verminderd. Het verhoogde zoutgehalte in de Zee van Galilea in vergelijking met de bekende zijrivieren wordt nu voornamelijk veroorzaakt door onbekende instroom van zout water onder het wateroppervlak. Verdere instroom van zout water in de vorm van grondwater, via waterlopen en zijrivieren ook in de benedenloop van de Jordaan, en de hoge mate van verdamping zorgden ervoor dat het zoutgehalte van de Jordaan in de loop naar het zuiden bleef toenemen. Bij de Allenby-brug bij Jericho, ongeveer dertien kilometer van de samenvloeiing met de Dode Zee, werden in 1995 zoutgehaltes voor de zomer van 2 tot 4 g/l gegeven. In 2004 werd in het voorjaar en de zomer op plaatsen tot 11,1 g/l vermeld. De Jordaan mondt uit in de Dode Zee, die geen afvoer heeft, maar water afgeeft door verdamping en het zout verzamelt sinds zijn vorming. Het zoutgehalte in de Dode Zee ligt dan ook rond de 250 g/l. [10]

Topografie en klimaat

De Jordaan met zijn typische plantengemeenschap

Afhankelijk van de verschillen in topografie en klimaat wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende grote gebieden:

 • De kustvlakte : Direct aan de Middellandse Zee ligt een zandzone met stuifduinen en moerassen. Verder naar het oosten is een zeer vruchtbaar stuk land met zeer donkere grond. Het klimaat is mediterraan, de winden die van de zee komen zorgen voor voldoende vocht. De waterlopen die door het gebied lopen, voeren het hele jaar door in het noorden, maar alleen in het regenseizoen in het zuiden.
 • De bergen : Ten westen van de Jordaan neemt de hoeveelheid neerslag sterk af van noord naar zuid, omdat de hoge bergen in Judea de wolken die uit de zee komen tegenhouden. Galilea is daarom het meest vruchtbare deel van het bergachtige land. Midden in het berggebied werd in bijbelse tijden al terraslandbouw beoefend. In bijbelse tijden was het noordelijke deel van het berggebied nog bedekt met bossen, die sindsdien aanzienlijk zijn afgenomen als gevolg van de landbouw. In het zuiden gaat het bergachtige land over in de Negev-woestijn.
 • De Jordaanspleet : Het noordelijke deel is hier ook het meest vruchtbaar. Ten noorden van de Zee van Galilea lag in bijbelse tijden een uitgestrekt moeraslandschap en grote bosgebieden. In de lagere Jordaanvallei is de regenval niet meer voldoende voor dit type landschap. Naarmate het zoutgehalte van de Jordaan naar het zuiden stijgt, groeien zouttolerante bomen zoals de Eufraatpopulier en de tamarisk ook in de zuidelijke Jordaanvallei. Deze komen ook veel voor op zijrivieren. Op de Dode Zee zelf groeien alleen zouttolerante planten. De hogere plantensoorten halen hun voedsel uit het grondwater en regenwater, omdat zelfs de meest zouttolerante hogere planten niet kunnen overleven bij aanzienlijk lagere zoutgehaltes dan in de Dode Zee.
 • Het plateau : Ten oosten van de Jordaan is het klimaat halfdroog tot droog, de rivieren die de Jordaan instromen, drogen in de zomer meestal op. Het plateau wordt gekenmerkt door zandsteen, dat het onderliggende vulkanische gesteente bedekt en door erosie heeft geleid tot de vorming van zandwoestijnen. In de oases aan de Dode Zee en de benedenloop van de Jordaan kan men echter af en toe tropische flora aantreffen.

verhaal

Topografische kaart van Palestina
Palestina, kaart uit 1902

begin

In de regio sinds het 3e millennium voor Christus Stadstaten detecteerbaar. De verkeersroutes van drie continenten ontmoetten elkaar in de vruchtbare halve maan . Als gevolg hiervan ontwikkelde Palestina zich tot een brandpunt voor religieuze en culturele invloeden uit Egypte, Syrië , Mesopotamië en Klein-Azië .

Egyptische suprematie

Door de uitbreidingen in het 2e millennium voor Christus Chr. Van de Amorieten , Hurriërs (vooral de Mitanni- Reichs) en Hettieten in de regio van Syrië, zagen de Egyptenaren een bedreiging voor hun hegemonie, waardoor ze deze machten terugdrongen.

Vanaf de 12e eeuw voor Christus BC Egypte verloor steeds meer macht over Palestina. Nieuwe immigranten kwamen naar de regio. Volgens rapporten van de Pentateuch waren onder hen de Israëlieten , die echter volgens recent onderzoek - waaronder Israëlische archeologen zoals Israel Finkelstein - een autochtone en cultureel niet te onderscheiden bevolking van het Galilese berggebied vormden van de Kanaänieten van de vlakte. Verder zouden andere Semitische nomadenstammen uit Mesopotamië, de Sinaï en de omliggende woestijnzones (zie ook Hebreeën / Habiru in Egyptische en Hurritische bronnen) zijn geëmigreerd. In het begin van de 12e eeuw voor Christus waren er ook Met de zeevolken de Filistijnen , die voornamelijk de zuidelijke kustzone rond Gaza en Ascalon bewoonden. Ten noorden ervan, volgens de Harris papyrus en het latere reisverslag van Wenamun, vestigden zich de Tjeker , die ook tot de zeevolken behoorde. [11]

De meeste archeologen nemen tegenwoordig aan dat er in deze periode geen significante immigratie van Israëlitische groepen was vanwege de constantheid van de materiële cultuur. Dit sluit eerdere immigratie echter niet uit. Dit geldt vooral voor de Aramese stammen (waartoe ook de Israëlieten behoorden) uit het noorden en, zelfs eerder, de Amorieten uit het oosten. De Hurriërs worden beschouwd als de vroegste taalkundig identificeerbare klasse van de bevolking.

Pre-staat Israël

Het proefschrift van de amfictyony door Martin Noth

Een van de belangrijkste stellingen over het voor-staat-Israël is die van Martin Noth's " Amphictyony ". In zijn boek "The System of the Twelve Tribes of Israel" [12] gaat hij uit van het feit dat vaak in de Bijbel wordt vermeld dat Israël vóór de staat een eenheid was die uit twaalf stammen bestond. Uiteindelijk wordt dit toegeschreven aan het feit dat de patriarch Jacob (of Israël) twaalf zonen had, van wie er tien worden beschouwd als de voorouders van de twaalf stammen van Israël - de voorouders van de laatste twee stammen zijn kinderen van Jacob vanwege de landloosheid van de stam van Levi ( Gen. 46, 1-26; 49,1-27 en Num 26.5-51). Niets vergeleek dit fenomeen, waarvan de Bijbel getuigenis aflegt, met het verschijnen van amfictiononie in de Griekse wereld. Noth ziet analogieën in het getal twaalf of zes. Daarnaast is de positie van een centraal heiligdom voor hem van groot belang. Hij ziet dit heiligdom in de ark . Hij wijst ook op de lijst in Ri 10.1-5, die een bepaalde cyclus beoogt. Per slot van rekening ziet hij het verslag van de “Dieet van Sichem” als de beslissende gebeurtenis in de geschiedenis van de oude Israëlische amfikonie. Dit omvat ook de uitbreiding van zes naar twaalf stammen met de aanneming van het JHWH- geloof.

Kritiek op het proefschrift

In de loop van de geschiedenis van het onderzoek is er herhaaldelijk kritiek op dit proefschrift geweest. De volgende vragen rijzen:

 1. Kan een historisch fenomeen van een bepaald gebied van leven en cultuur überhaupt als analogie worden gebruikt?
 2. Ontbreekt er geen naam voor de oude Israëlische stamvereniging?
 3. Kan de mobiele lade worden opgevat als een centraal heiligdom?
 4. Was de stamvereniging de maatstaf voor de juryleden, of waren het meer de steden en hun verzorgingsgebied?

De stelling van de segmentaire samenleving

Als alternatief geldt de stelling van de segmentaire samenleving. Het werd voornamelijk gevormd door de etnosocioloog Christian Sigrist in zijn boek Regulierte Anarchy [13] , die de theorieën van de socioloog Émile Durkheim uitbreidde naar segmentale samenlevingen en ze aan een herziening onderwierp. Hij vergelijkt de samenleving van voor de staat Israël met de sociale structuur van Afrikaanse stammen die tijdens de Britse koloniale tijd werd waargenomen. Het ontbreken van een centraal punt is cruciaal voor deze samenleving. Ze zijn georganiseerd volgens tribale verenigingen, die op voet van gelijkheid naast elkaar staan ​​en samen de samenleving vormen. Hier heeft het historisch besef een beslissende en constitutieve werking. Bovenal verbindt het belang van verwantschap de samenlevingen van Afrika en die van het pre-state Israël op een opvallende manier. Het proefschrift dreigt echter de geschreven bronnen te verwaarlozen.

Gevolgtrekking

Een synthese van verschillende theorieën, zoals voorgesteld door Christa Schäfer-Lichtenberger, lijkt aannemelijker. Het lijkt hier echter van belang dat het voor de pre-state periode te postuleren eenheidsbewustzijn van Israël een belangrijke religieuze component moet hebben, centraal verbonden met een verplichting tot een algemeen verbindend recht.

Of er een gevoel van eenheid was, zoals met name in de Pentateuch beschreven, in zo'n vroege periode werkelijk bestond, moet ten zeerste worden betwijfeld. Het lied van Debora in het boek Richteren, dat zeker een van de oudste delen van de Bijbel is en in zeer oud Hebreeuws is geschreven, getuigt van andere stamnamen dan de twaalf stammen. Bovendien worden volkeren die niet zijn samengevoegd tot de latere 12 stammen, zoals de Kenieten , Edomieten en Midianieten , weergegeven als zeer nauw verwant in termen van verwantschap en overtuigingen. De verenigde ideologie van met name de Pentateuch wordt daarom door historici beschouwd als een schepping van de 7e eeuw voor Christus. bekeken. Vooral na de vernietiging van het koninkrijk Israël door de Assyriërs, trachtte het koninkrijk Juda, aanvankelijk gespaard van verovering, zich te presenteren als de legitieme opvolger van alle Israëlitische stammen. Dienovereenkomstig werd in het kader van een verenigd koninkrijk onder leiding van de voorouders van het koninkrijk Juda (David en Salomo) een vaste ordening van alle stammen die enkele eeuwen geleden bestonden en de gezamenlijke verwijdering uit Egypte door Mozes. Voor zover onvermijdelijk zijn andere tradities van het Koninkrijk Israël, dat in het verleden machtiger was, aangepast, uitgebreid en ingekort en geherinterpreteerd ten behoeve van zijn eigen legitimatie.

Dit komt duidelijk tot uiting in de positie van het centrale heiligdom in Jeruzalem, dat pas daadwerkelijk werd geconsolideerd onder koning Josia . Daarvoor werden, zelfs volgens het getuigenis van de Bijbel, offers gedecentraliseerd in het koninkrijk Juda, vooral op de hoogten. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zelfs eerdere inwoners van het koninkrijk Israël, dat veel machtiger was, vooral onder de Omrids, een centrale religieuze autoriteit in Jeruzalem erkenden. In plaats daarvan hebben verschillende centrale heiligdommen waarschijnlijk gelovigen buiten de stamgrenzen aangetrokken, waarbij Jahweh en andere goden zoals Baäl en Asherah werden aanbeden en offers aan hen werden gebracht.

Het verslag van de twaalf stammen wordt daarom beschouwd als een etiologische mythe, zoals het typisch was in het oude Griekenland. Het diende om zowel de feitelijke verwantschap als de geconstrueerde en gepostuleerde saamhorigheid van de bevolking als een gemeenschappelijke oorsprong van de natie te verklaren. Het getal twaalf krijgt een magische betekenis. [14]

De "Twaalf Koningen van de Zeelanden"

In de inscripties van Asarhaddon en Assurbanipal wordt de term "twaalf koningen van de zeelanden " keer op keer genoemd. In deze verzamelnaam z. B. de genoemde landen Edom, Moab en Juda. De "twaalf koningen van de zeelanden" vormden herhaaldelijk allianties om onder meer te strijden tegen de suprematie van Assyrië .

Het Israëlitische rijk

De belangrijkste geschreven bron voor de geschiedenis van Palestina is de Hebreeuwse Bijbel , waarvan de essentiële delen waarschijnlijk zijn geschreven tijdens de Babylonische ballingschap in Babylonië in de 6e eeuw voor Christus. vC is ontstaan. De eerste belangrijke verzameling en bewerking van de geschriften vond al in de 8e eeuw plaats nadat de Assyriërs het koninkrijk Israël hadden veroverd. Uw informatie is controversieel in de historische bijbelkritiek . Afgezien van de interne tegenstrijdigheden (bijv. verschillende veroveringsgeschiedenissen in het boek Jozua en in het boek Rechters ), komen veel van de uitgebreide archeologische vondsten van vandaag niet overeen met de verslagen van de Bijbel. Dit betekent niet dat de verhalen van Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en Salomo volledig fictief waren. Het zijn eerder interpretaties van omstandigheden die zijn gevonden ten tijde van het ontstaan ​​en schrijven van de verhalen, die volgens de toenmalige visie op de meest plausibele wijze konden worden geordend en verklaard (en dus ook zinvol gemaakt). In het bijzonder vertegenwoordigen de stamtabletten niet letterlijk de feitelijke afkomst, maar zijn ze een uitdrukking van hoe nauw de Israëlieten zich verbonden voelden met andere volkeren en waarom er zulke sterke vijandigheden tussen individuele volkeren kunnen worden gevonden.

Archaïsche lokale gebruiken die niet langer volledig begrepen werden, imposante ruïnes van verloren steden (bijv. Jericho, Ai, Hazor), natuurverschijnselen ( Sodom en Gomorra ) en andere individuele verhalen die oorspronkelijk niet met elkaar verbonden waren, werden verweven tot een betekenisvol totaalwerk. Entsprechende Mythenbildungen sind auch aus anderen Regionen der Welt (z. B. bei den Griechen und in der römischen Frühgeschichte) bekannt, wo die Historizität von Gestalten wie Herakles und Romulus heute nicht mehr angenommen wird. Dennoch sind diese Mythen zentral für Kultur und Selbstverständnis dieser Völker.

Zunehmend sind auch außerbiblische Zeugnisse (wie die 1868 entdeckte moabitische Mescha-Stele oder die 1896 aufgefundene Merenptah-Stele ) verfügbar, die neben ihrer archäologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung die biblischen Berichte erhellen.

Die proto-israelitischen Stämme wanderten demnach in das Gebiet teilweise wahrscheinlich schon etwa 1800–1700 v. Chr. (vgl. Geschichte von Abraham , Versklavung in Ägypten und der Befreiung daraus durch Moses ) ein. Josua eroberte nach dem gleichnamigen Buch der Bibel etwa um 1200 v. Chr. Teile des damals Kanaan genannten Gebietes, das damals zum Einflussgebiet Ägyptens gehörte – im Sinai und im Süden befand man sich auf ägyptischem Gebiet. Eine Flucht aus Ägypten in ägyptisch dominiertes Gebiet ergibt keinen Sinn, das „ägyptische Joch“ könnte aber eine späte, bereits unklare Erinnerung an eine vormalige Herrschaft der Ägypter in Kanaan reflektieren. Außerdem ist es denkbar, dass kleine Gruppen von Israeliten früher am Nil tätig waren ( Josefslegende ), zumal in der Hyksoszeit .

Ein Großteil der modernen Forschung geht heute davon aus, dass es eine Wieder-Einwanderung der Israeliten in Kanaan mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegeben hat. Der biblische Bericht von Exodus und Landnahme ist nach Ansicht einiger Wissenschaftler eine literarische Fiktion. Viele der Städte, deren Einnahme die Erzählungen der Tora schildern, lagen zur fraglichen Zeit längst in Ruinen (z. B. Jericho) oder existierten noch gar nicht. Der archäologische Befund belegt eher, dass die Israeliten einheimische Beduinenstämme waren, die die Schwächeperiode der in der Bronzezeit starken kananitischen Städte in der Ebene und Ägyptens um 1200 ausnutzten und nacheinander die bestehenden Siedlungen übernahmen, soweit diese nicht vorher schon verlassen worden waren.

Die Israeliten organisierten sich nach diesen – späten – Berichten als ein lockerer Zwölf-Stämmebund um ein Stammesheiligtum. In Zeiten der Gefahr waren die Stämme unter Führung eines Richters zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet ( Buch der Richter ). Diese Richter waren sporadisch berufene charismatische Führergestalten. Man glaubte, dass Gott in Zeiten der Gefahr einen Menschen mit besonderen Fähigkeiten ausstattet, um dem Volk zu helfen. Ihre Macht war nicht, wie bei Stammesoberhäuptern, durch ihre Herkunft begründet, und auch nicht erblich, sondern beruhte auf ihrer persönlichen Überzeugungskraft.

Der Kampf gegen die Philister erwies sich allerdings als besonders schwierig. Diese hatten an der südlichen Mittelmeerküste einen aus fünf Stadtstaaten bestehenden Bund gegründet und fielen von dort ins Landesinnere ein. Sie waren militärisch besser organisiert und setzten bereits Eisenwaffen ein, so dass die Israeliten um 1050 v. Chr. eine schwere Niederlage erlitten. Die Bedrohung durch die Philister veranlasste nach der Bibel die israelitischen Stämme dazu, sich zu vereinigen unter einer charismatischen Führergestalt als König.

Karte von 1759: „Terra Sancta sive Palæstina“

Der erste namentlich in der Bibel erwähnte König des mythologisierten Vereinten Königreiches war Saul . Er konnte sich zeitweise gegen die Philister behaupten, letztlich aber wurde er von ihnen geschlagen. Sein Nachfolger David besiegte die Philister um 1000 v. Chr. und eroberte den Thron Sauls. Die Erstarkung Israels und die Schwäche der angrenzenden Reiche ermöglichten es David laut Angaben der Bibel, ein Großreich zu schaffen, dessen Hauptstadt er nach Jerusalem verlegte. Bei der Eroberung durch die Israeliten war Jerusalem ein altes (bereits in den Amarna-Briefen zur Zeit des Pharao Echnaton erwähntes), aber unbedeutendes Dorf mit wenigen hundert jebusitischen Einwohnern und etwa zwei Hektar Ausdehnung auf einer Kuppe südlich des heutigen Tempelberges an der Nahtstelle zwischen Juda und Israel. Zur Zeit Davids wurde Jerusalem nach Aussage der Bibel kultisches Zentrum der Juden und Aufbewahrungsort der Bundeslade. Wie sehr die Größe und Macht dieses Reiches in der späteren Überlieferung idealisiert wurde, ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion: Das Reich Davids hatte – glaubt man der Bibel – etwa die vierfache Größe des heutigen Staates Israel. Nach den archäologischen Befunden dürfte es sich jedoch eher um ein kleines Stammesgebiet um das Zentrum Jerusalem gehandelt haben. Die wesentlich bedeutenderen Städte und Stadtstaaten des Nordens und an der Küste sind vermutlich niemals unter die Vorherrschaft Jerusalems gekommen. Außerbiblische Schriftquellen der Region erwähnen das vermeintlich mächtige Reich Davids nicht.

Unter der Herrschaft von Davids Sohn König Salomo genoss das Land wohl eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes, wobei der erste Tempel in Jerusalem am Standort eines früheren jebusitischen Heiligtums errichtet worden sein soll. Nach Salomos Tod im Jahr 922 v. Chr. weigerten sich die nördlichen Stämme, den Sohn Salomos als neuen König anzuerkennen. So soll das Reich zerfallen sein. Das Königreich Israel im Norden mit dem Hauptheiligtum Sichem , das eine wesentlich glaubwürdigere Stellung als Zentralheiligtum der Israeliten als Jerusalem einnahm, da hier der größte Teil der israelitischen Bevölkerung lebte, nahm in der Folge auf Grund der politischen Schwäche der Großreiche Ägyptens und Assyriens unter der Omridendynastie einen starken Aufschwung. Juda im Süden blieb weltpolitisch hingegen offenbar so unbedeutend, dass Assyrien es später nicht einmal in der Siegesstele, die die eroberten oder tributpflichtigen Gebiete aufzählt, erwähnte und vorderhand weitgehend unbehelligt ließ.

Die Großreiche in Ägypten und Mesopotamien erstarkten in der Omridenzeit wieder und griffen nach den zwischen ihnen liegenden Stadt- und Kleinstaaten aus, die sich in den zurückliegenden Jahrhunderten einer gewissen Unabhängigkeit erfreut hatten. Vor allem Assyrien begann im ausgehenden 8. Jahrhundert, die wohlhabenden Städte Nordenkanaans anzugreifen, und besiegte das Nordreich Israel nach 200 Jahren Blüte 722/721 v. Chr. Große Teile der Bevölkerung wurden am Euphrat und statt ihrer Bevölkerungsgruppen aus anderen Teilen des Assyrerreiches in Israel angesiedelt – eine im assyrischen Reich übliche Praxis zur Befriedung eroberter Gebiete. Die Bevölkerung nannte man von nun an nach der Hauptstadt Samaria Samaritaner .

Durch Zuwanderung aus dem eroberten Israel verzeichnete Jerusalem im Königreich Juda in der Folgezeit erstmals ein stärkeres Wachstum. Als die Macht der Assyrer schwand, war die Chance gekommen, von Jerusalem aus unter der ideologischen Führung der Jahwe-Priesterschaft und von König Josia Land und Bevölkerung zu einen. Eine gemeinsame, identitätsstiftende israelitische Vergangenheit wurde konstruiert, die die ideologische Grundlage eines gefestigten Staatswesens sein sollte. In dieser Zeit erfuhren die Quellschriften der Bibel eine erste umfassende, vor allem diesem Ziel dienende Redaktion. Die alten Geschichten und Bücher wurden zusammengetragen und zu einer Nationalgeschichte kompiliert. Doch die Bemühungen, die Unabhängigkeit Judas zu sichern, scheiterten durch den Aufstieg des Stadtstaates Babylon zur expandierenden mesopotamischen Großmacht.

Juda wurde 586 v. Chr. von den Babyloniern unter König Nebukadnezar II. besiegt, die Hauptstadt Jerusalem zerstört und die Bevölkerung (insbesondere die Oberschicht) nach Babylon umgesiedelt. Diese Vorgänge sind in der Bibel als babylonischen Exil beschrieben. Im Exil konnten die Judäer ihre nationale und religiöse Identität bewahren, und in der biblischen Darstellung werden sie dazu aufgerufen, die mächtige Stadt Babel und ihre Gesetze zu achten und zu ihrem Gedeihen beizutragen.

Als Kyros der Große von Persien Babylonien 539 v. Chr. eroberte, erlaubte er den Exulanten, nach Juda zurückzukehren, und gewährte ihnen dort eine gewisse Autonomie innerhalb des persischen Staatsverbands. Die Tora (in ihrer damaligen, aus heutiger Sicht nicht rekonstruierbaren Form) wurde als innerjüdisches Gesetzbuch anerkannt. Die Juden als Nachfahren des Königreiches Juda bauten die Stadtmauern der Davidsstadt wieder auf; auch ein zentrales Heiligtum wurde errichtet. Doch distanzierten sich die Rückkehrer von der während ihres Exils im Lande verbliebenen Bevölkerung; hier sehen manche Wissenschaftler den Beginn des samaritanischen Schismas, dh der Lösung der Samaritaner als eigenständige Religionsgruppe aus dem Judentum. Auch diese sehen sich seither als legitime Nachfahren der Israeliten und berufen sich auf den Samaritanischen Pentateuch , während alle anderen kanonischen Schriften der jüdischen Bibel mit ihrer zum Teil jerusalemzentrierten Polemik gegen das Nordreich Israel in vorexilischer Zeit (wie etwa 1. und 2. Buch der Chronik ) und zum Teil auch gegen die Samaritaner selbst (insbesondere die Bücher Esra und Nehemia ) nicht als göttlich inspiriert anerkannt und somit nicht Teil der samaritanischen heiligen Schrift wurden.

Hellenistische Herrschaft

Im Jahr 332 v. Chr. nahm Alexander der Große die Region in Besitz, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Er ließ die Eroberung von Generälen zu Ende bringen, die auch die Grundlage für die hellenistische Herrschaft schufen. Nach dem Tode Alexanders (323 v. Chr.) wurde das Land Schauplatz von Auseinandersetzungen der Diadochenkriege und wechselte mehrfach den Besitzer. 301 fiel es Ptolemaios I. von Ägypten zu und blieb bis 200 v. Chr. unter ptolemäischer Herrschaft, allerdings nicht unangefochten. Die Seleukiden , eine andere makedonische Dynastie, erhob ebenfalls Ansprüche.

Eine Auswirkung der hellenistischen Herrschaft war die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Bis zur Eroberung des Landes lebten in der Region Judäer , Phönizier, Samariter, Edomiter und Nabatäer in ihren angestammten Gebieten. Das Landesinnere war vorwiegend von den Judäern und Samaritanern bewohnt, die nördliche Küstenebene von Phöniziern, der Süden von Nabatäern, die die Edomiter etwas nach Norden abgedrängt hatten. Dazu kamen nun (vor allem makedonische) Griechen, die sich hier ansiedelten.

Die hellenistische Kultur beeinflusste besonders das Leben in den Städten, die sich strukturell der griechischen Polis anglichen. Am stärksten passten sich die Phönizier an. Die Orte im Landesinneren behielten dagegen weitestgehend ihren semitischen Charakter. Obwohl die ptolemäische Besatzungsmacht hohe Steuern erhob, fand eine zügellose Ausbeutung oder Versklavung der Einheimischen nicht statt.

Die Region profitierte in dieser Zeit von der wirtschaftlichen Blüte, die das Ptolemäerreich gerade erlebte. Die Handelsbeziehungen dehnten sich aus und in die Landwirtschaft wurden neue Methoden eingeführt.

Im 2. Jahrhundert v. Chr. revoltierten die Juden jedoch unter Führung der Makkabäer gegen die Seleukiden . Sie errichteten zwischen 141 und 63 v. Chr. einen unabhängigen jüdischen Staat, bis das Land von Pompeius für Rom erobert wurde und zu einer römischen Provinz wurde, die von jüdischen Königen regiert wurde.

Römische Herrschaft

Der jüdische Aufstand wurde in den Jahren 66 bis 73 n. Chr. unter dem Befehl des späteren Kaisers Titus niedergeschlagen. Dabei wurde der Jerusalemer Tempel im Jahre 70 n. Chr. zerstört, und für den Großteil der Juden begann die Jüdische Diaspora . Zehntausende Juden wurden entlang der Straßen von Jerusalem gekreuzigt und die Wälder der Stadtumgebung abgeholzt. Auch nach dem gescheiterten Bar-Kochba-Aufstand von 132 bis 135 n. Chr. wurden viele Juden getötet oder von den siegreichen Römern als Sklaven verkauft. Judäa wurde von den Römern in Syria Palaestina umbenannt, um die Erinnerung an Palästina als jüdisches Königreich und Heimat der Juden auch im Namen der Region zu tilgen.

Dioecesis Orientis um 400

Palästina erlangte neue Bedeutung, als der römische Kaiser Konstantin I. das Christentum 313 zur religio licita (= gleichberechtigten Religion) erklärte. Seine Mutter Helena besuchte Jerusalem und Palästina; das Heilige Land der Christen, wurde gefördert, je mehr die Christianisierung des Römischen Reiches voranschritt. Da Palästina von der Reichsteilung von 395 an zum Oströmischen Reich gehörte, war es vom Untergang des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert nicht betroffen. Die Spätantike war für Palästina insgesamt eine Art „Goldenes Zeitalter“, geprägt durch Wohlstand, Sicherheit und eine kulturelle Blüte. Allerdings kam es 529 zu einem großen Aufstand in Samaria, den Kaiser Justinian I. blutig niederschlagen ließ. Der größte Teil der Bevölkerung war um diese Zeit bereits christianisiert . Die oströmische Herrschaft wurde durch die Besetzung der persischen Sassaniden (614–629) unterbrochen und endete endgültig, als muslimische Araber in Palästina einfielen und 638 Jerusalem eroberten.

Islamisierung

Im Jahr 638 wurde Jerusalem von der Armee des zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab erobert. 691 errichteten die Muslime auf dem Tempelberg den Felsendom . Seit dieser Zeit gibt es neben einer jüdischen und einer christlichen auch eine muslimische Präsenz in Palästina.

Die Islamisierung und Arabisierung [15] wurde durch die Behandlung der Nichtmuslime als Dhimma begünstigt. Es dauerte mehr als 100 Jahre, bis die Mehrheit der Bevölkerung zum Islam konvertiert und das Griechische [15] als Verkehrssprache verdrängt war.

Die Region profitierte nun vom Handel des Reiches und von seiner religiösen Bedeutung während der ersten Kalifendynastie der Umayyaden von Damaskus, unter denen die arabischen Eroberungen ihren Höhepunkt erreichten. Nachdem die Abbasiden im Jahr 762 Bagdad zum politischen Zentrum gewählt hatten, nahm die Bedeutung Palästinas ab. Das Gebiet war wiederholt Schauplatz von Kämpfen und wurde von Seldschuken , Fatimiden (siehe Kalifat ) und europäischen Kreuzfahrern beherrscht. Palästina profitierte jedoch auch von den Errungenschaften der muslimischen Welt, als diese ihr Goldenes Zeitalter der Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Literatur erlebte.

Mit dem Beginn der Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts wurden in Palästina vier christliche Kreuzfahrerstaaten ( Outremer ) errichtet, darunter im Jahr 1099 das Königreich Jerusalem unter Balduin von Flandern , der den Felsendom in ein christliches Heiligtum umwidmete und in der Al-Aksa-Moschee residierte. Der kurdischstämmige Ayyubiden -Sultan Saladin besiegte im Jahr 1187 in der Schlacht bei Hattin ein Heer der Kreuzfahrer, besetzte Palästina und eroberte Jerusalem. Kirchen und Tempel wurden zum großen Teil in Moscheen umgewandelt, zu denen Christen und Juden allerdings Zutritt hatten. Die Folgezeit sah jedoch auch eine Abfolge von Friedens- und Stillhalteabkommen, [15] die allerdings wiederholt – meist von christlicher Seite –, gebrochen wurden. Bestandteil einer solchen Abmachung war die Überlassung Jerusalems an die Kreuzritter durch Malik Al-Kâmil [15] im Jahr 1229.

Die Kreuzritter zogen sich in das nördliche Palästina um Akkon zurück, das nach der Belagerung von Akkon (1291) als letzter christlicher Stützpunkt in Palästina verloren ging. [15] In der Folgezeit beherrschten mamlukische Dynastien Palästina. [16] Die Erfahrung der christlichen Eroberung hinterließ ein tiefes Trauma [15] bei der arabischen Bevölkerung. Um nicht erneut die Beute fremder Invasoren zu werden, unterband die politische Elite den Bau neuer Häfen und Wehranlagen und beseitigte bestehende Bauten. [15]

Osmanische Herrschaft

Familie in Ramallah um 1900

Die Mamluken zerstörten die von den Kreuzrittern in Syrien und Palästina gegründeten Staaten endgültig. Die osmanischen Türken besiegten die Mamluken 1516, Ägypten, Syrien und Palästina wurden für 400 Jahre in das Osmanische Reich eingegliedert. 1517 fiel auch das Kalifat an die Osmanen; sie stellten damit auch das religiöse Oberhaupt. Das Land war in verschiedene Bezirke unterteilt. Den christlichen und jüdischen Gemeinden wurde ein großes Maß an Autonomie zugebilligt. Während des 16. Jahrhunderts erlebte Palästina eine erneute Blüte bis zum Abstieg des Osmanischen Reiches im 17. Jahrhundert, der jedoch mit der Reformen des Tanzimat [15] (1839–1876) vorübergehend aufgehalten wurde. Die Osmanen führten die Verwaltungseinheit des Sandschak [15] ein.

Während dieser Zeit war Palästina nur relativ dünn bevölkert. Joseph Nasi , ein Berater des osmanischen Sultan Suleiman des Prächtigen setzte sich dafür ein, die Gegend um Tiberias ab 1561 mit europäischen Juden neu zu besiedeln; doch das Projekt gestaltete sich aus ökonomischen Gründen schwierig und scheiterte im Zuge der Türkenkriege vollständig. Am Anfang des 19. Jahrhunderts lebten zwischen 275.000 und 300.000 Menschen im Land. 90 % von ihnen waren muslimische Araber, 7000 bis 10.000 Juden und 20.000 bis 30.000 christliche Araber. Zwischen 1831 und 1840 dehnte Muhammad Ali Pascha (türkisch Mehmed Ali), Vizekönig und Begründer des modernen Ägypten, seine Herrschaft über Syrien aus.

1881, zu Beginn der jüdischen Einwanderung, lebten 457.000 Menschen in Palästina. 400.000 waren Muslime, 13.000–20.000 Juden und 42.000 – meist griechisch-orthodoxe – Christen. Hinzu kamen einige tausend Juden, die zwar dauerhaft in Palästina lebten, aber keine osmanischen Bürger waren. Die im Lande wohnenden Juden (der alte Jischuw ), sowohl Sephardim als auch Aschkenasim , waren meist orthodox und recht arm; sie wurden von Glaubensgenossen aus dem Ausland unterstützt. Siedlungszentren waren die vier Städte Jerusalem, Hebron , Safed und Tiberias. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebte um diese Zeit in Städten. Jerusalem zählte 30.000 Seelen (davon waren die Hälfte Juden), Gaza 19.000, Jaffa 10.000 und Haifa 6000. Nablus wurde für seine Nabulsi-Seife bekannt.

In den 1880er Jahren begann der französische Baron Edmond Rothschild sich für den aufkommenden Zionismus einzusetzen. 1882 erwarb er Grundstücke in Palästina und förderte die Gründung von Zichron Ja'akow und Rischon leTzion . 1889 übergab er 25.000 Hektar palästinensischen Agrarlandes samt den sich darauf befindenden Ansiedlungen an die Jewish Colonization Association . Zudem ermöglichte er russischen Juden , infolge des dortigen Antisemitismus und den zahlreichen Pogromen nach Palästina umzusiedeln. Rothschild ließ dort Weinanbaugebiete anlegen.

Im Jahre 1897 berief Theodor Herzl den ersten Zionistenkongress in Basel ein und legte damit einen wichtigen Grundstein für die Gründung eines jüdischen Staates. Seit der zweiten Alija erhielt die Idee des Zionismus vermehrt politische Bedeutung. Im religiösen und historischen Bewusstsein der Juden (und abgeschwächter Weise im Bewusstsein des Okzidents ) war Israel immer das „Heilige Land“ geblieben, das mit der Bibel und der Geschichte des jüdischen Volkes verbunden ist. Die Bedürfnisse der arabischen Bevölkerung spielten in dieser Tradition kaum eine Rolle. Führende Zionisten waren sich der Problematik allerdings bewusst und strebten neben einer internationalen Legitimation auch eine Einigung mit den Arabern an. Die Region stand schon zu dieser Zeit, in der noch koloniale Denkweisen herrschten, im geopolitischen und strategischen Interesse der Großmächte. Im 19. Jahrhundert engagierten sich europäische Staaten auf der Suche nach Rohstoffen und neuen Absatzmärkten im Nahen Osten.

Nach Angaben der Jewish Colonization Association für das Jahr 1903 lebten im Jahre 1898, 5200 Juden in Palästina in landwirtschaftlichen Mustersiedlungen. [17] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaßen viele arabische Landbewohner nicht mehr ihren eigenen Grund, sondern bestellten ihn als Pächter. Beinahe alle Großgrundbesitzer (Effendis) waren Stadtpatrizier, einige lebten außerhalb des Landes, viele in Beirut, Damaskus und Paris.

Anfang des 20. Jahrhunderts

Altneuland (1904, Heft 11, S. 339), jüdische Einwohnerzahl landwirtschaftlicher Siedlungen im Jahre 1898

Zwischen 1904 und 1914 erfolgte die zweite Alijah. 1909 [15] wurde mit Tel Aviv , einem Vorort von Jaffa , „die erste jüdische Stadt“ [15] der Moderne gegründet.

Wegen des Anfang November 1914 erfolgten Eintrittes des Osmanischen Reichs in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Mittelmächte ging Großbritannien von der Politik ab, den Bestand des Osmanischen Reichs gegen die Expansionsversuche Russlands zu stützen. Die Hussein-McMahon-Korrespondenz , ein Briefwechsel von 1915/1916 zwischen Hussein ibn Ali und dem britischen Hochkommissar in Ägypten Henry McMahon , hatte die politische Zukunft der arabischen Länder des Nahen Ostens sowie das Bestreben Großbritanniens, eine arabische Revolte gegen die osmanische Herrschaft anzufachen, zum Inhalt. McMahons Aussagen wurden von den Arabern als Zusage für eine arabische Unabhängigkeit gewertet. [18]

1916 wurde im geheimen britisch-französischen Sykes-Picot-Abkommen eine Vereinbarung über die Aufteilung des Osmanischen Reichs in Interessensphären getroffen, welche 1918 von den Bolschewiki publik gemacht wurde. [19]

Der Sieg der Briten im Ersten Weltkrieg beendete 1917 die osmanische Herrschaft. Von Ägypten her eroberte General Allenby Südpalästina. Nach demWaffenstillstand von Mudros vom 30. Oktober 1918 besetzten Großbritannien und Frankreich die von ihnen im Sykes-Picot-Abkommen ausgehandelten Gebiete: Frankreich den Libanon und Syrien; Großbritannien Palästina und den Irak . Der amerikanische Präsident Thomas Woodrow Wilson vertrat die Auffassung, Gebietsgewinne durch den Weltkrieg sollten möglichst verhindert werden. Allerdings war man der Ansicht, man könne die vorher von den unterlegenen Mächten kontrollierten Länder nicht sich selbst regieren lassen. Der südafrikanischen Premier Jan Christiaan Smuts schlug vor, in diesen Gebieten ein Mandat einzurichten. Palästina gehörte wie Syrien in die Kategorie A, das heißt: Die Völker wurden als relativ entwickelt eingestuft, müssten aber von fortgeschrittenen Nationen geführt werden. Unabhängigkeit war mittelfristiges Ziel. Da die Araber in dieses Aufteilungsverfahren nicht mit einbezogen wurden, fühlten sie sich verraten. [20]

Britisches Mandat

Britisches Mandat Palästina, 1920–1923 (einschließlich Transjordaniens)

Am 25. April 1920 erhielt Großbritannien auf der Konferenz von San Remo das Palästina-Mandat übertragen. Zu den Mandatsbedingungen gehörte, dass die Briten die Verwirklichung der Balfour-Deklaration ermöglichen sollten, in der sie am 2. November 1917 die „Gründung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk“ versprochen hatten, deren Grenzen jedoch nicht bestimmt waren und die als Quasi-Rechtsgrundlage des zionistischen Plans einer jüdischen Staatsgründung galt. Hierzu wurde die Mandatsmacht aufgefordert, die jüdische Einwanderung zu ermöglichen, die jüdischen Einwanderer geschlossen anzusiedeln und hierfür auch das ehemalige osmanische Staatsland zu verwenden. Es sollte dabei ausdrücklich dafür Sorge getragen werden, dass „nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und die religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung, deren sich die Juden in irgendeinem anderen Lande erfreuen, präjudizieren könnte“. [19] Im Gegensatz zu diesen Zusicherungen an die jüdische Bevölkerung enthielt es jedoch keine Schutzbestimmungen für die Rechte der ansässigen Araber.

Arabischer Nationalismus

Das nicht eingehaltene Versprechen der arabischen Unabhängigkeit richtete den bisher anti-osmanischen arabischen Nationalismus gegen die Mandatsmächte und hin zu Zielen des Panarabismus und Großsyrianismus . Im Zusammenhang mit der Balfour-Deklaration nahm die Anzahl jüdischer Einwanderer zu. Diese wurden von den Arabern als Helfer der neuen Kolonisatoren aufgefasst.

Das Ziel der arabischen Bevölkerungsmehrheit war ein arabischer Staat im gesamten Gebiet mit eingeschränkter oder unterbundener jüdischer Einwanderung. In diesem Staat sollten Juden allenfalls eingeschränkte Rechte als Dhimma genießen. Der Landkauf durch Juden sollte unterbunden werden.

Unruhen 1920 und 1921

Im April 1920 und Mai 1921 kam es zu ersten arabischen Ausschreitungen gegen jüdische Einwanderer in Palästina und zu Unruhen, die von britischen Truppen blutig niedergeschlagen wurden. Am 1. Mai 1919 verkündete Generalleutnant Sir Louis Bols in Nablus die Übergabe der Militärverwaltung an eine zivile Verwaltung. Dies klang nicht nach der den Arabern versprochenen Unabhängigkeit. Auch Gerüchte einer internationalen Konferenz, bei der über eine Aufteilung der von den Alliierten besetzten Gebiete geredet werden sollte, schürten bei den Arabern die Angst, getäuscht zu werden. Am 27. Februar und am 8. März 1920 kam es zu antibritischen und antijüdischen Demonstrationen. Einige Polizisten warnten vor einem arabischen Aufstand. Während des Nabi-Musa-Festes im April des Jahres 1920 demonstrierten jüdische Immigranten in Jerusalem für die Erlaubnis, aufgrund der angespannten Situation die jüdischen Siedlungen selbst verteidigen zu dürfen. Unter Führung des später als „Großmufti von Jerusalem“ bekannten Haddsch Muhammad Amīn al-Husainī rotteten sich Mengen der Pilger des Nabi-Musa-Festes zusammen. Es kam zu antijüdischen Unruhen, in deren Verlauf vier Araber und fünf Juden getötet und 22 schwer verletzt wurden. Al-Husseini wurde in diesem Zusammenhang zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später jedoch wurde er durch den britischen Hohen Kommissar, Lord Herbert Louis Samuel , freigelassen und mit Billigung der neu eingerichteten britischen Zivilregierung zum „Großmufti“ von Palästina ernannt. Al-Husainī wurde nicht offiziell ernannt, der britische Gouverneur bedeutete ihm lediglich, dass die Briten nichts dagegen unternähmen, wenn er sich an den Schreibtisch seines kürzlich verstorbenen Halbbruders setzen werde; jener war der Einzige, der jemals den Titel des Großmufti erhalten hatte.

Teilung Palästinas 1922–1923

Im Juni 1922, noch vor Inkrafttreten des Mandats, teilte die britische Regierung das Mandatsgebiet in Palästina westlich des Jordan, wo die jüdische Heimstätte errichtet werden sollte, sowie das Emirat Transjordanien östlich des Jordan. Die offizielle Verabschiedung des Mandats durch den Völkerbund geschah am 24. Juli 1922. Die genaue Ausgestaltung der Grenzen wurde dabei der Mandatsmacht Großbritannien überlassen. Im April 1923 erkannte Großbritannien den Emir Abdallah ibn al-Hussain offiziell als legitimen Herrscher des Emirats Transjordanien an. 1923 wurden in einem Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich die Golanhöhen vom britischen Mandatsgebiet Palästina abgetrennt und dem französischen Mandatsgebiet Syrien und Libanon angeschlossen, in dem es keine Förderung zionistischer Interessen gab. Das Völkerbundsmandat sah im Unterschied zu den Mandaten für den Irak und Syrien, welche die Bildung eigenständiger Regierungen ermöglichten, für Palästina die direkte britische Herrschaft vor. Bis zur vollständigen Selbständigkeit Jordaniens im Jahre 1946 gab es in den Gebieten von Palästina und Transjordanien einheitliche Mandatsgesetze, Währung und Pässe für die palästinensische Staatsbürgerschaft. Das Mandatsdokument sah die Förderung jüdischer Einwanderung und geschlossener Ansiedlung im Lande vor, auch die Anerkennung von Hebräisch neben Englisch und Arabisch als Amtssprache.

Das zionistische Lager, das ursprünglich auch Teile des Ostjordanlands für seine Heimstätte vorgesehen hatte, war gespalten über die Abtrennung Transjordaniens vom Mandatsgebiet. Der Zionistische Weltkongress war bereit, sich auf das Gebiet westlich des Jordans zu beschränken, falls dafür im Gegenzug Emir Abdallah die Gründung des jüdischen Staates auf diesem Gebiet anerkannte. Eine andere Gruppe, die von Wladimir Jabotinsky repräsentiert wurde, lehnte diese Einschränkung ab und forderte weiterhin die verstärkte Besiedlung auch der Gebiete östlich des Jordan.

Die Ziele der jüdischen Bevölkerungsminderheit waren eine Forcierung der Einwanderung, ein möglichst großer jüdischer Staat und – zu diesem frühen Zeitpunkt – eine Beibehaltung des britischen Mandats. Diese positive Einstellung zur britischen Mandatsmacht änderte sich in den 1930er- und 1940er-Jahren. Zwischen 1924 und 1932 kam es zur 4. Alija, von 1933 bis 1939 kam die fünfte, wodurch die jüdische Bevölkerung in Palästina stark wuchs.

Siedlungspolitik

Im Jahr 1929 wurde die zionistische Jewish Agency gegründet mit dem Zweck, das jüdische Nationalheim auf der Grundlage der Mandatsverfassung zu errichten. Wie im Mandatstext vorgegeben, wollte London die jüdische Einwanderung fördern, ohne die Rechte der arabischen Bewohner zu schmälern. In erster Linie sollte dieses Ziel durch die Errichtung gut geordneter Siedlungen erreicht werden. Jüdische Siedlungen und Städte wie Tel Aviv entstanden neben den historischen Siedlungen der Araber. Hierbei war auch von Bedeutung, dass der Direktor des britischen Programmes zur landwirtschaftlichen Entwicklung unabhängig von der Mandatsverwaltung arbeitete und nur dem britischen Hochkommissar unterstand. Durch das fortdauernde Misstrauen zwischen den jüdischen Einwanderern und der arabischen Bevölkerung sowie dem mangelnden Einvernehmen blieb die Siedlungsfrage problematisch. Der wehrhafte Charakter der jüdischen Siedlungsbewegung, der Kibbuzim und Moshavim zu Wehrdörfern machte, fand hierin seinen Ursprung.

Arabischer Aufstand

In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Unruhen, die die britische Mandatsmacht stellenweise unter großen Druck setzten und Zugeständnisse an die Araber erzwang. Als es 1921 zu ersten Aufständen kam, wurde die jüdische Einwanderung erstmals minimal eingeschränkt. Als sich in den Jahren 1936–1939 ein bewaffneter arabischer Aufstand gegen die britische Mandatsherrschaft und die zionistische Landnahme richtete, wurde er blutig niedergeschlagen. Die britische Regierung beschränkte die jüdische Einwanderung und den zionistischen Bodenerwerb. Die Problematik der eingeschränkten Einwanderung kritisierte Chaim Weizmann , Präsident des Zionistenkongresses, vor der Peel-Kommission folgendermaßen: „In diesem Teil der Welt (Europa) gibt es 6.000.000 Menschen […] für die die Welt geteilt ist in Orte, an denen sie nicht leben können, und Orte, die sie nicht betreten können.“

Peel- und Woodhead-Kommissionen

Im Jahre 1937 legte die britische Peel-Kommission erstmals einen Teilungsplan vor, der, gemäß der prozentualen Bevölkerungsverteilung, Galiläa und einen Küstenstreifen als jüdischen und den größeren, auch die Wüstenregionen umfassenden Rest als arabischen Teil vorsah. Dieser Vorschlag wurde von den Arabern abgelehnt. Die jüdische Seite war gespalten. Die Mehrheit, zu der auch Golda Meir gehörte, lehnte den Vorschlag ab, aber eine starke Minderheit um David Ben-Gurion sah in diesem Kleinststaat die Basis für eine spätere Expansion. Zitat: „[…] nachdem wir eine große Macht aufgebaut haben, werden wir die Teilung des Landes beseitigen und über ganz Erez Israel expandieren“ (Brief an seinen Sohn); „das Ja zur Teilung verpflichtet uns nicht zum Verzicht auf Transjordanien“ (Ben-Gurion, Memoiren Band 4, S. 151). Die Teilung des Landes wurde von der Woodhead-Kommission , die 1939 das MacDonald-Weißbuch veröffentlichte, wieder verworfen. Mit dieser Wendung versuchte das Vereinigte Königreich die Araber als Bündnispartner gegen die „ Achsenmächte “ zu gewinnen. Das Weißbuch wurde von den im Lande lebenden Juden abgelehnt, da es die Auflösung der Kampfeinheiten, wie etwa der Hagana , verlangte.

Biltmore-Programm

Auf dem außerordentlichen Zionistischen Kongress in Biltmore am 8. Mai 1942 in New York (so benannt nach dem Biltmore Hotel) kündigte die Zionistische Weltorganisation das Bündnis mit Großbritannien auf, erklärte offen die Absicht, einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen und berief sich dabei auf eine Zusage des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson . Sie äußerte die Hoffnung auf Befreiung der Juden in den Konzentrationslagern und Ghettos, forderte die Aufstellung jüdischer Streitkräfte unter eigener Flagge und bestritt die moralische und juristische Berechtigung des britischen Weißbuches von 1939, das den vor den Nationalsozialisten flüchtenden Juden eine Zufluchtsmöglichkeit wegnahm. Das Biltmore-Programm enthielt den Alleinanspruch der zionistischen Bewegung auf Palästina.

Zweiter Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg kämpften schließlich 27.500 jüdische Soldaten aus Palästina in der britischen Armee . Diese bildeten später einen wichtigen Teil der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte . Männer wie Mosche Dajan oder Jitzchak Rabin kämpften z. B. gegen das vom Vichy-Regime verwaltete Syrien. Zu Kampfeinsätzen in Deutschland kam es jedoch kaum. Ben-Gurion vertrat das Konzept des Palästina-Zentrismus, das davon ausging, in Europa nicht handlungsfähig zu sein. Gleichzeitig versuchten die Juden deshalb, die illegale Einwanderung zu verstärken und somit den europäischen Juden einen Fluchtort zu geben, denn zwischen 1939 und 1944 konnten nur 15.000 legal einwandern.

Der Großmufti von Jerusalem Hadsch Mohammed Amin al-Husseini , der enge Kontakte zum Deutschen Reich pflegte und nach seiner Flucht aus Palästina (1937) im Jahre 1941 an einem pro-deutschen Putschversuch im Irak beteiligt war, hoffte während des Krieges auf einen Sieg Deutschlands. Ab 1941 lebte er als persönlicher Gast Hitlers in Deutschland und war als SS -Mann am Aufbau von bosniakischen Truppen der Waffen-SS in Bosnien beteiligt.

In den letzten Kriegsjahren versuchte Ben-Gurion die Kontakte in die USA zu verbessern, die er als neue Macht im Nahen Osten aufsteigen sah, während bei Chaim Weizmann der Fokus weiterhin auf dem Vereinigten Königreich lag.

UNSCOP

Die UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) unter dem schwedischen Juristen Emil Sandström verfolgte die Ereignisse des Exodus -Zwischenfalls und sprach sich in überwältigender Mehrheit für eine Teilung des Landes aus. Nur Jugoslawien, Indien und der Iran sprachen sich für einen föderalistischen Staat aus. Im April 1947 schließlich schlug die UNO in einem Teilungsplan die Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staats vor. Dem gingen intensivste diplomatische Bemühungen der jüdischen Palästinenser, angeführt von Abba Eban voraus. Während Westeuropa und der sowjetische Block der Teilung zustimmten, musste die dritte Welt und der südamerikanische Block überzeugt werden. Die südamerikanischen Staaten, unter Einfluss des Vatikans, wollten schließlich nur einem Plan zustimmen, der Jerusalem unter internationale Verwaltung stellte. Dies wurde von den Juden schweren Herzens akzeptiert. Die Zustimmung Trumans war wegen intensiven Drucks aus dem amerikanischen Außen- und Verteidigungsministerium nicht sicher, obwohl er die amerikanische Bevölkerung hinter sich wusste. Truman setzte sich nach Lobbyarbeit Weizmanns jedoch immerhin dafür ein, die Negev-Wüste dem jüdischen Staat zuzuschlagen. Das britische Commonwealth enthielt sich der Stimme.

UN-Teilungsplan

Die Palästinafrage wurde von dem damaligen Generalsekretär Trygve Lie als bedeutender Testfall für die Zukunft der Organisation angesehen. Am 29. November 1947 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit (31 pro, 13 contra, 10 Enthaltungen, 1 abwesend) die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Jerusalem sollte unter internationale Verwaltung kommen und die beiden Staaten sollten in einer Wirtschaftsunion zusammengefasst werden. Mit dem Ziel, tatsächlich einen unabhängigen jüdischen Staat zu gründen und den Überlebenden der Shoa eine Heimat zu schaffen, akzeptierte die jüdische Bevölkerung den Plan. Die Araber lehnten den Plan dagegen ab. Es kam wieder zu Kämpfen zwischen zionistischen Juden und Arabern, die seit 1939 unterbrochen gewesen waren. Wichtige Ziele für die Juden waren dabei, die Straßen, besonders jene zwischen Jerusalem und Tel Aviv , offen zu halten, sowie für den Schutz jeder einzelnen Gemeinde zu sorgen, damit diese nicht aufgegeben werden mussten. Die Hagana musste allerdings immer noch illegal operieren und die Amerikaner und Briten verhängten ein Waffenembargo. Die Briten zeigten sich auch sonst wenig kooperationsbereit, indem sie sich weigerten Urkunden und andere legale Papiere zu übergeben und Vertreter der UN nicht ins Land ließen.

Die Strategie der Hagana war zu dieser Zeit nur defensiv, Vergeltungsschläge sollten aus Angst, die internationale Unterstützung kurz vor der Staatsgründung zu verlieren, nach dem Willen der Anführer um Ben-Gurion nur mit Begrenzung ausgeführt werden.

Am 9. April 1948 kam es zu einem Massaker in dem arabischen Dorf Deir Jassin . Der Ort wurde von rechtszionistischen Truppen des Irgun von Menachem Begin zerstört, also nicht der Hagana, die der politischen Mitte zuzurechnen war. Zwischen 107 und 120 Palästinenser, darunter Kinder, Frauen und Greise, wurden getötet bzw. ermordet. Die Aktion erfüllte ihren Zweck, Panik unter der arabischen Bevölkerung auszulösen. Seit diesem Massaker bis zum Beginn des Palästinakrieges flohen zwischen 250.000 und 300.000 Palästinenser oder wurden vertrieben.

Waffen konnten nur von der Tschechoslowakei bezogen werden. Der Verkauf begann noch zu vorkommunistischer Zeit und in der Folge wurden auch von der Tschechoslowakei produzierte deutsche Waffen geliefert, unter anderem auch Messerschmitt-Flugzeuge . Die finanziellen Mittel hierfür wurden nach Spendenkampagnen der Jewish Agency und mit aktiver Teilnahme von Golda Meir vornehmlich von amerikanischen Juden bereitgestellt.

Kurz vor dem Ende des Mandats erlitt die jüdische Diplomatie eine herbe Niederlage, als das Außenministerium der USA eine Sondersitzung der UNO einberief, um den Teilungsbeschluss zurückzunehmen bzw. die Teilung zu verschieben. Zuvor gab es bereits massiven Druck auf den Präsidenten. George F. Kennan etwa bezeichnete die Teilung als Katastrophe und auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Thomas E. Dewey lehnte sie ab.

Der erste israelisch-arabische Krieg und die Aufteilung Palästinas

Der Israelische Unabhängigkeitskrieg (Palästinakrieg) begann mit dem Angriff der arabischen Staaten auf den neu gegründeten Staat Israel. In dessen Verlauf gewann die israelische Armee die Oberhand über die militärisch schlecht vorbereiteten und unkoordiniert agierenden arabischen Truppen. Bis zum Ende des Krieges verloren bis zu 750.000 palästinensische Araber ihre Heimat, was von ihnen heute als Nakba bezeichnet wird – dies entsprach zu diesem Zeitpunkt einem Drittel des gesamten Volkes. Der israelische Neue Historiker Benny Morris wies 1987 nach, dass es sich zum Teil um direkte, fast immer aber um indirekte Vertreibung gehandelt habe. Die verlassenen Städte und fast 400 Dörfer wurden von jüdischen Einwanderern besiedelt. Dörfer, welche die Zionisten nicht benötigten, wurden zerstört, um eine Rückkehr der Araber unmöglich zu machen. Die Waffenstillstandslinie deckte sich weitgehend mit den Grenzen, welche die Jewish Agency 1946 der UNO vorgeschlagen hatte.

Am Nachmittag des 14. Mai 1948 erfolgte in Tel Aviv der Staatsgründungsakt Israels, weil am Abend der Schabbat begann und die Fahrt zum Versammlungsort die Schabbatruhe verletzt hätte. Von vielen Palästinensern wird dieses Datum als unerfüllter Unabhängigkeitstag Palästinas angesehen. Der umgehende Angriff mehrerer arabischer Staaten auf Israel führte zum Palästinakrieg, in dem Israel sein Territorium über die Grenzen des UNO-Teilungsplans hinaus ausdehnte. Jordanien besetzte, in Absprache mit der Regierung Golda Meir, das Westjordanland, Ägypten nahm den Gazastreifen ein. Mit der formellen Annexion des Westjordanlandes durch das Königreich Jordanien im Jahre 1950 [21] wurde die Aufteilung Palästinas besiegelt.

Der Kampf für den Staat Palästina

Schon 1952 gründete der islamische Rechtsgelehrte Taqī ad-Dīn an-Nabhānī im jordanisch kontrollierten Ostjerusalem die Islamische Befreiungspartei Hizb ut-Tahrir . Bis zu ihrem Verbot im Jahr 1957 kämpfte sie von Jordanien aus mit politischen Mitteln für die Befreiung der unter israelischer Herrschaft stehenden Gebiete Palästinas. [22] 1964 wurde die PLO gegründet mit dem Ziel, den Traum der Palästinenser von einem eigenen Staat zu verwirklichen und den Staat Israel zu zerstören. Treibende Kraft wurde die Fatah [23] unter der Führung von Jassir Arafat . Dies sollte durch den Einsatz von Fedajin [23] aus der palästinensischen Diaspora erfolgen. Ziel war es, eine Gegenreaktion Israels zu provozieren, der ein Eingreifen der arabischen Armeen hätte folgen sollen. Im Rahmen eines Nationalen Befreiungskriegs [23] beanspruchten die Palästinenser die Rolle der Avantgarde . [23] Die zunächst widerwillige linksextreme Volksfront zur Befreiung Palästinas sah in dieser Strategie eine Gefahr für die Regierung von Gamal Abdel Nasser , [23] näherte sich dann aber der Fatah an. Am anderen Ende des politischen Spektrums beteiligten sich auch die Muslimbrüder zunächst nicht am bewaffneten Kampf, [23] bezogen jedoch ab der Gründung der Hamas im Jahr 1987 Stellung für diesen. Jedoch waren die autoritär regierten arabischen Staaten kaum bereit, sich den von den Palästinensern konzipierten Strategien dienstbar zu machen, auch wenn die sogenannte Arabische Straße deutliche Sympathien zugunsten eines solchen Eingreifens bekundete. [23]

Im Sechstagekrieg hatte Israel 1967 das zu Jordanien gehörende Westjordanland und den zu Ägypten gehörenden Teil Palästinas erobert und besetzt. Nach israelischer Lesart war das Westjordanland „jordanisch besetztes Gebiet“. Bis 1967 gehörte die Westbank aber nach allgemeiner Sichtweise zur international anerkannten Grenze Jordaniens (Westjordanien genannt). Die UNO-Resolution 242 von 1967 ließ keinen Zweifel daran, dass die Staatengemeinschaft damals von Israel den Rückzug aus diesen von ihm besetzten Gebieten forderte und bis heute fordert. Von nun an war es das Ziel der PLO unter der Führung der Fatah , die 1967 den Arabern verloren gegangenen Gebiete zurückzuerhalten und in diesen einen unabhängigen Staat „Palästina“ zu gründen. In mehreren Erklärungen ab 1988 hat die PLO ihr ursprüngliches Ziel, die Zerstörung des Staates Israel und die Errichtung eines Staates „Palästina“ auf dem gesamten Territorium des historischen Palästina, aufgegeben. Die Palästinensische Nationalcharta betrachtet jedoch noch immer Palästina in den Grenzen der britischen Mandatszeit als untrennbare Einheit. [24] Der Verwirklichung eines lebensfähigen Staates im Westjordanland und Gaza steht nach Ansicht der Palästinenser die Siedlungspolitik entgegen, die Israel ohne Rücksicht auf vielfachen Protest der UNO und anderer Organisationen durchführt.

Im Jahre 1974 wurde die PLO von der UNO als einzig legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes anerkannt. Im Oslo-Abkommen von 1994 wurde den Palästinensern ein Autonomiestatus gewährt. Die international ausgearbeitete Roadmap for Peace sieht als wichtigstes Ziel die Errichtung Palästinas im Westjordanland sowie im Gazastreifen vor.

Palästina aus der Sicht des Koran

Im Koran steht unter anderem:

« وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ »

„Und Wir gaben dem Volk (Moses) das für schwach galt, die östlichen Teile des Landes (Palästina) zum Erbe und die westlichen Teile dazu, die Wir gesegnet hatten. Und das gnadenvolle Wort deines Herrn war erfüllt an den Kindern Israels, weil sie standhaft waren; und Wir zerstörten alles, was Pharao und sein Volk geschaffen und was an hohen Bauten sie erbaut hatten.“

sowie:

« وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا »

„Und nach ihm sprachen wir zu den Kindern Israels: Wohnet in dem Lande (Palästina); und wenn die Zeit der zweiten Verheißung kommt, dann werden Wir euch hinzubringen als eine Schar, gesammelt (aus den verschiedenen Völkern.)“

[25]

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Wikisource: Palästina (Region) – Quellen und Volltexte

Einzelnachweise

 1. Heike Sternberg-el Hotabi : Der Kampf der Seevölker gegen Pharao Ramses III. (= Archäologie, Inschriften und Denkmäler Altägyptens. Band 2). Verlag Marie Leidorf, Rahden (Westfalen) 2012, S. 51.
 2. Herodot, Historien 3,5; zudem in 7,89 „Palaistinē“ als Ortsbezeichnung.
 3. Siehe zu den Ausführungen dieses Abschnitts auch: Othmar Keel, Max Küchler, Christoph Uehlinger: Orte und Landschaften der Bibel. Band 1: Geographisch-geschichtliche Landeskunde. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1984, ISBN 3-525-50166-8 , S. 277 ff.
 4. a b Earl Peel: Bericht über Palästina. Erstattet durch die königliche Palästina-Kommission . Im Schocken Verlag, Berlin 1937, S.   22   f .
 5. Abraham Braver, Shimon Gibson: Palestine . In:Encyclopaedia Judaica . 2. Auflage. Band   15 . Thomson Gale, 2007, S.   581   f .
 6. M. Noth: Zur Geschichte des Namens Palästina . In: Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins . Band   62 , 1939, S.   125–44 .
 7. Theodor Herzl: Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage . Breitenstein's Verlags-Buchhandlung, Leipzig und Wien 1896, S.   29 .
 8. IDI researcher Karin Tamar Shafferman: Arab Identity in a Jewish and Democratic State. 4. Mai 2008, abgerufen am 26. Juli 2014 .
 9. Christian Siebert: Saisonale chemische Variationen des See Genezareth, seiner Zuflüsse und deren Ursachen. Freien Universität Berlin, 5. Januar 2006, abgerufen am 3. Dezember 2012 .
 10. Masahiro Murakami: Managing Water for Peace in the Middle East: Alternative Strategies. United Nations University, 1995, abgerufen am 3. Dezember 2012 .
 11. Heike Sternberg-el Hotabi: Der Kampf der Seevölker gegen Pharao Ramses III. (= Archäologie, Inschriften und Denkmäler Altägyptens. Band 2). Verlag Marie Leidorf, Rahden (Westfalen) 2012, S. 49.
 12. Martin Noth: Das System der zwölf Stämme Israels. Stuttgart 1930, Nachdruck Darmstadt 1978, ISBN 3-534-03396-5 .
 13. Christian Sigrist: Regulierte Anarchie. Untersuchungen zum Fehlen und zur Entstehung politischer Herrschaft in segmentären Gesellschaften Afrikas Freiburg i. Br. 1967. 4., erw. Auflage. Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-3513-8 .
 14. Israel Finkelstein , Neil A. Silberman : Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. dtv München 2004.
 15. a b c d e f g h i j k Amnon Cohen, préface de Michel Abitbol et Abdou Filali-Ansary: Juifs et musulmans en Palestine et en Israël – Des origines à nos jours . In: Jean-Claude Zylberstein (Hrsg.): Collection Texto . 2. Auflage. Éditions Tallandier, Paris 2021, ISBN 979-1-02104776-1 , S.   25–28, 29, 31, 73, 90 .
 16. Albert Hourani : Die Geschichte der arabischen Völker. Von den Anfängen des Islam bis zum Nahostkonflikt unserer Tage. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2006, ISBN 3-596-15085-X , S. 115 ff.
 17. (Artikel über die Jewish Colonisation Association) . In: Altneuland . Nr.   11 . Jüdischer Verlag, Berlin 1904, S.   339 .
 18. Gudrun Krämer: Geschichte Palästinas . 5. Auflage. CH Beck, 2006, ISBN 3-406-47601-5 , S.   172   ff .
 19. a b Heinz Halm : Wie der Vordere Orient zur Krisenregion wurde: Hans Bräkers Bilanz westlicher Nahostpolitik – Explosiver Unruheherd. In: Die Zeit Archiv. 18. September 1992, abgerufen am 2. Dezember 2012 .
 20. Peer Summek: Kolonialzeit: Der syrische Traum. In: Die Zeit. 16. August 2012, abgerufen am 2. Dezember 2012 .
 21. Ali Shneiwer: Palästina und die Palästinenser: Der lange Weg zum Staat. Lit Verlag, Münster, 2001, S. 53. ISBN 978-3-8258-4861-3 .
 22. Meir Hatina: Islam and Salvation in Palestine. The Islamic Jihad Movement. The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African studies, Tel Aviv 2001, S. 20.
 23. a b c d e f g Majed Kayali: Vers une nouvelle intifada? – Alors que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur le 21 mai, cet auteur palestinien s'interroge sur les formes que pourrait prendre la lutte de son peuple à l'avenir . In: Courrier international Hors-série: Moyen-Orient – Les nouveaux maîtres du jeu . Juli 2021, ISSN 1169-114X , S.   49 (Ersterscheinung dieses Artikels in der libanesischen Zeitung Daraj (Beirut) am 21. Mai 2021).
 24. Charta der PLO (PDF; 51 kB) Charta der PLO von der Vertretung in Bonn
 25. Entnommen: Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (Imam und Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat; Hrsg.): DER HEILIGE QUR-ÂN. Achte, überarbeitete Auflage. Verlag Der Islam, Frankfurt 2012, ISBN 978-3-921458-00-6 . (arabisch und deutsch)