papyrus

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
blanco papyruspapier
Oude Egyptische papyrus met tekst in hiëratisch schrift

Sinds de moderne tijd verwijst papyrus naar de vezels van de echte papyrus die is voorbereid (Cyperus papyrus) voor het schrijven [1] van de schrijfcultuur uit de oudheid , vaak de traditionele op papyrustekst. Eerst in het oude Egypte en later in het hele oude Middellandse-Zeegebied vervulde de papyrus als basis van het schrift een soortgelijke functie als die van papier, eerst in de geschreven cultuur van China , daarna in de islamitische cultuur en tenslotte in de westerse wereld . Dit in tegenstelling tot de oude Orient , met uitzondering van Egypte, ongebakken klei tabletten gegraveerd met spijkerschrift waren de belangrijkste basis voor het schrijven.

aanwijzing

De papyrus struik of de papyrus struikgewas, die behoren tot de zure grassen , waren bedoeld in de taal van het oude Egypte als “djit” (D (j) t) of “tjufi” (ṯwfj). De enkele stam met het blad krans werd “wadj” (w3ḏ) genoemd en is afgeleid van de betekenis “groene, fris, bloei”. De papyrus die voor het schrijven werd verwerkt, werd "djema" ( ḏmˁ ) genoemd, een enkele pagina "qahet" ( q3ḥt ), Grieks σελίς, mv. σελίδες (selis, pl. selides), Latijnse plagula, en een rol "aret" ( ˁrt ), Grieks βίβλος (bíblos), βιβλίον (biblíon), τεῦχος (teuchos) of χάusρτης (chártēs), Latijns handvest.

Het Griekse woord πάπυρος pápyros gaat mogelijk terug op een gereconstrueerd Egyptisch woord "pa-en-per-aa" ( p3-n-pr-ˁ3 ), wat zoiets betekent als "dat van de farao". Dit zou erop kunnen wijzen dat de papyrusproductie tijdens de Ptolemaeïsche periode onder koninklijk monopolie stond . [2] Van het Grieks Papyrus stamt op lat. Papyrus (Nebenform papyrum) het Duitse woord papier af van ( mhd. Papier).

Fabricage en formaten

Echte papyrus ( Cyperus papyrus )
Dwarsdoorsnede door een vaste papyrusstengel
Verschillende soorten stek van een papyrusstruik bij de productie van papyrusvellen of rollen. Boven: Dwarsdoorsnede door papyrus overblijvende stengels.

In het oude Egypte , vermoedelijk al in het 3e millennium voor Christus, De eerste papyri werden gemaakt als schrijfmateriaal. De grondstof werd geleverd door echte papyrus ( Cyperus papyrus ), een soort uit het geslacht Zypergräser ( Cyperus ) die tot 5 meter hoog kan worden.

De productie van het schrijfmateriaal papyrus is te vinden bij Plinius de Oudere in de 1e eeuw na Christus in het 13e boek van zijn natuurlijke historie . [3] Het merg van de plantenstengel wordt in reepjes van maximaal 4 centimeter breed gesneden, die met een lichte overlap tegen elkaar worden geplaatst. Twee lagen van deze stroken die elkaar in een kruiselings patroon overlappen, worden geperst en getikt om een ​​stevige plaat te vormen, die bij elkaar wordt gehouden door de kleefkracht van het zetmeelrijke plantensap. Vervolgens wordt de resulterende plaat gedroogd en gepolijst. Daarna kan het materiaal beschilderd of beschreven worden.

Met een speciale lijm, waarvan het recept werd overgeleverd door Plinius, worden de vellen gesatineerd en in dezelfde richting als de vezels gelijmd om stroken van verschillende formaten te vormen, die op rollen worden opgeslagen. Een lang papyrusweb werd altijd zo opgerold dat de horizontale stroken van de kruidachtige pulp aan de binnenkant bovenop lagen. Vervolgens konden de papyrusrollen dus met de stroken worden geschreven en niet er tegenaan. [4]

In latere tijden werden ook geniete papyrusvellen verwerkt tot codices . De banen van de rollen, die werden gebruikt voor Griekse [5] en Latijnse literaire teksten , hebben een gemiddelde hoogte van ongeveer 30 centimeter, maar schommelen tussen de 12 en 48 centimeter. Voor praktische doeleinden is de lengte van het spoor meestal 5 tot 6 meter, voor literaire teksten kan dit tot 16 meter, in uitzonderlijke gevallen zelfs tot 40 meter (P. Harris I). De breedte van de vastzittende bladeren nam geleidelijk af van maximaal 66 centimeter in het Oude Rijk tot ongeveer 40 centimeter in het Middenrijk tot ongeveer 20 centimeter in het Nieuwe Rijk. [6] Plinius onderscheidt zes niveaus van papyruskwaliteit: van de fijne hieratica ("heilige") of Augusta ("keizerlijke") tot de grove emporitica (inpakpapier). Losse vellen werden gebruikt voor brieven, documenten en archiefstukken. Bij archivering werden dergelijke afzonderlijke documenten soms vervolgens tot stroken aan elkaar gelijmd om ze als rollen te kunnen bewaren.

In de 6e eeuw voegde Cassiodorus een enkomion van de papyrus toe aan de officiële brief aan een belastingambtenaar (canonicarius) in het kantoor van de Praetoriaanse prefect . [7]

Later werd de naam overgedragen aan het in China uitgevonden schrijfmateriaal - papier - dat, via culturele contacten met het Byzantijnse rijk en de Arabische wereld in Palestina , Sicilië en Zuid-Italië evenals op het Iberisch schiereiland bemiddeld - ook in Europa sinds de 14e eeuw begon zijn triomftocht.

Schrijfgerei

Aanvankelijk werd papyrus alleen in zwart en rood geschreven. De zwarte verf bestond uit roet en een oplossing van arabische gom , de rode verf was gemaakt op basis van oker . Een borstel van biezen diende als schrijfgerei , en in de Grieks-Romeinse tijd een schrijfkoker, Grieks κάλαμος (kálamos), Latijnse kalmoes.

Papyrus wordt nog steeds gebruikt, maar vooral om souvenirs voor toeristen te maken. Papyrus fabrieken hebben zich derhalve vastgesteld in grotere steden, waarin de bezoekers worden getoond van de productie van het basismateriaal en waar de schilders bezig het produceren van felgekleurde muurschilderingen, vooral op basis van templates van de verschillende tempels. Alles wordt gepresenteerd in grote tentoonstellingsruimten en verkocht aan geïnteresseerden. Daarnaast worden er ook goedkope papyri geproduceerd die op de materialen worden gedrukt, bijvoorbeeld jaarkalenders.

verhaal

Papyrus kan worden gebruikt als schrijfmateriaal in Egypte voor het begin van het 3e millennium voor Christus. Bewijzen. In Griekenland is het gebruik van papyrus door vondsten ten laatste sinds de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus bewezen. [8] Van daaruit werd de papyrus die in het Romeinse rijk werd gevonden wijdverbreid. De oudste Griekse papyri die kan worden gedateerd dateren uit de 4e eeuw voor Christus. Het oudste in Egypte gevonden stuk is de Timotheus papyrus die in 1902 te Abusir [9] werd ontdekt uit de papyruscollectie van het Egyptisch Museum in Berlijn met belangrijke delen (ca. 250 verzen) van het gedicht The Persians of Timothy of Miletus (* rond 450 BC) In Milete; † rond 360 BC in Macedonië). [10] Vanaf de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus. De Derveni papyrus , dat buiten Egypte werd gevonden in de Derveni graven in Macedonië in 1962 en is een deel van de UNESCO geweest Wereld Document Heritage sinds oktober 2015 als de oudste overlevende boek in Europa, wordt gezegd van de komende 4e eeuw voor Christus. De oudste niet als archeologische vondsten teruggevonden, maar als een bibliotheekcollectie die continu bewaard is gebleven, zijn de Ravenna- documenten op papyrus die dateren van het midden van de 5e tot de 10e eeuw, die in het archief van het kantoor van het aartsbisdom Ravenna zijn. [11] Vroegmiddeleeuwse documenten op papyrus, voornamelijk pauselijke documenten en documenten uit de Germaanse rijken van de Migratieperiode , zijn ook elders tot ons gekomen, de meeste in de St. Denisabdij . [12] [13] [14]

Papyrus werd bij voorkeur evenwijdig aan de nerfrichting ( recto ) beschreven, d.w.z. evenwijdig aan de lange zijde van het papyrusweb. In de rol is dit de binnenkant. De tekst is regel voor regel gerangschikt in kolommen die van elkaar worden gescheiden door een tussenruimte (tussenkolom). Een belettering op de achterkant ( verso ) die over de nerf loopt is in de meeste gevallen het gevolg van later hergebruik van het materiaal. De vuistregel dat de letters aan de buitenkant jonger zijn dan aan de binnenkant, is nuttig voor de chronologische classificatie van lettertypen en teksten. Het is echter alleen geldig voor de periode vanaf ongeveer 250 voor Christus. BC tot AD 400

Nadat de boeken in de late oudheid verloren waren gegaan , werd de papyrusrol geleidelijk vervangen door de papyruscode en vooral de perkamentcode, die op lange termijn tot stand kwam als drager van de weinige literaire teksten die bewaard zijn gebleven. Perkament was duurder, maar ook gladder, veerkrachtiger en duurzamer.

Papyrus bleef tot in de vroege middeleeuwen een veelgebruikt schrijfmateriaal voor documenten en brieven . In Italië werd papyrus tot het einde van de 11e eeuw gebruikt in de pauselijke kanselarij en in Zuid-Italië.

Betekenis voor de tekstoverdracht

Papyrus is gevoelig voor mechanische belasting, vocht en wormschade, [15] maar heeft in principe een verbazingwekkend lange houdbaarheid. Plinius vermeldt zijn studies in een 300 jaar oude papyrusrol. Tot op de dag van vandaag zijn papyri bijna uitsluitend bewaard gebleven in het droge woestijnzand van Noord-Afrika (vooral Egypte ) en het Midden-Oosten . In Egypte vanaf de 3e eeuw voor Christus Tot het Romeinse Rijk werden papyri ook gebruikt voor secundaire doeleinden en gelijmd op kartonnen dozen die werden gebruikt om mummies in te pakken . Door de kartonnen dozen op te lossen, kunnen de teksten op de papyri weer leesbaar worden gemaakt.

De vondsten van de Egyptische Oxyrhynchus zijn beroemd. Sinds het einde van de 19e eeuw zijn er meer dan 400.000 fragmenten van Oxyrhynchus papyri opgegraven. In 1898 publiceerden Bernard P. Grenfell en Arthur S. Hunt het eerste deel in de serie The Oxyrhynchus Papyri . [16] In 2020 zijn 84 delen van de 105 delen van de Grieks-Romeinse memoires verschenen, [17] waarmee een niet onaanzienlijk deel van de Oxyrhynchus papyri, maar lang niet de hele inventaris, is bewerkt.

Papyrussen zijn belangrijk voor de tekstoverdracht van de Griekse en Latijnse literatuur uit de oudheid. [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] De meeste teksten zijn alleen in middeleeuwse codices overgeleverd. Als tekstpassages op papyrus bewaard zijn gebleven, kunnen de teksten van de codices tot in de oudheid worden herleid en zo nodig gecorrigeerd. In 2014 waren er bijna 130 passages en fragmenten van het Nieuwe Testament op papyrus ontdekt.

Af en toe dicht een papyrusvondst een gat in het overgebleven oeuvre van een oude auteur. Zo werd in 1958 Menanders komedie Dyskolos bekend door een papyruscode . [25] Aristoteles Athenaion beleefdia , over de theorie van de staat, is ook uitsluitend in een papyrus tot ons gekomen (Londen, British Museum, Pap. 131). [26] Een groot aantal officiële, alledaagse, juridische en zakelijke documenten uit de oudheid zijn ook op papyrus bewaard gebleven.

Een belangrijk complex van vondsten buiten Egypte van voornamelijk literaire papyri zijn de Herculanensiaanse papyri . Dit zijn ongeveer 1800 verkoolde rollen uit de privébibliotheek van een villa aan de poorten van Herculaneum ( Villa dei Papiri ), die bewaard zijn gebleven door de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus en die nu leesbaar zijn gemaakt met behulp van technische processen, waaronder radiologische onderzoeken kunnen worden bewerkt.

Zie ook

literatuur

 • Rodney Ast, Andrea Jördens , Joachim Friedrich Quack , Antonia Sarri: Papyrus . In: Michael Ott, Thomas Meier , Rebecca Sauer (red.): Materiale Textkulturen. Concepten - materialen - praktijken (= materiële tekstculturen ). plakband   1e De Gruyter, Berlijn / Boston / München 2015, ISBN 978-3-11-037128-4 , pp.   307-321 ( degruyter.com [PDF]).
 • Theodor Birt : De rol in de kunst. Archeologische en antiquarische studies over oude boeken. Olms, Hildesheim 1976. (herdruk van de Leipzig 1907 editie) online - Internet Archive
 • Theodor Birt: Over de geschiedenis van de oude boekenindustrie. In: Centralblatt für Bibliothekswesen. nr. 17, 1900, blz. 545-565. ( PDF-bestand )
 • Theodor Birt: Kritiek en Hermeneutiek samen met een overzicht van het oude boeksysteem (= handboek van de klassieke oudheid. Deel 1, nr. 3). 3e, geheel herziene druk. Beck, München 1913. online - Internetarchief
 • Horst Blanck : Het boek in de oudheid. Beck, München 1992, ISBN 3-406-36686-4 .
 • Hubert Cancik , Helmuth Schneider (red.): De nieuwe Pauly. Encyclopedie van de oudheid. Deel 9, Metzler, Stuttgart / Weimar 2000, ISBN 3-476-01479-7 .
 • Jaroslav Černý : Papier en boeken in het oude Egypte. Lewis & Co, Londen 1947.
 • Severin Corsten , Stephan Füssel , Günther Pflug (eds.): Lexicon van het hele boeksysteem . Jaargang 5, 2e druk. Hiersemann, Stuttgart 1999, ISBN 3-7772-9904-9 .
 • Rosemarie Drenkhahn : papyrus, papyrusproductie. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ). Deel IV, Harrassowitz, Wiesbaden 1982, ISBN 3-447-02262-0 , Sp. 667-670.
 • Helmut Hiller, Stephan Füssel: Woordenboek van het boek. 6e editie. Klostermann, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-465-03220-9 .
 • Otto Mazal : Geschiedenis van de boekencultuur. Deel 1: Grieks-Romeinse Oudheid. Academic Printing and Publishing Company, Graz 1999, ISBN 3-201-01716-7 .
 • John D. Ray : Papyrus. In: Kathryn A. Bard (Ed.): Encyclopedie van de archeologie van het oude Egypte. Routledge, Londen 1999, ISBN 0-415-18589-0 , blz. 610-11.
 • Eric G. Turner : De termen recto en verso: de anatomie van de papyrusrol (= Actes du XVe Congrès International de Papyrologie. / Papyrologica Bruxellensia. Volume 16). Stichting Egytologique Koningin Elisabeth, Brussel 1978.
 • Eric G. Turner: De typologie van de vroege codex (= Haney Foundation-reeks. Volume 18). University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1977.

web links

Commons : Papyrus - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden
WikiWoordenboek: Papyrus - uitleg van betekenissen, woordoorsprong, synoniemen, vertalingen

Individueel bewijs

 1. ^ Otto Friedrich Universiteit van Bamberg. Voormalig lectoraat historische hulpwetenschappen: schrijfgerief .
 2. ^ R. Drenkhahn: Papyrus. In: Lexicon van Egyptologie. Deel IV, blz. 669.
 3. Plinius , Naturalis historia 13, 11f / Plinius Naturgeschichte. vertaald door Johann Daniel Denso. Deel 1, Rostock / Greifswald 1764 ( op Google books ).
 4. Ulrich Viktor, Carsten Peter Thiede, Urs Stingelin: Oude cultuur en het Nieuwe Testament. Brunnen-Verlag, Bazel / Gießen 2003, ISBN 3-7655-1324-5 , blz. 42.
 5. ^ Karl Sudhoff : Medische informatie uit Griekse papyrusdocumenten . Bouwstenen voor een medische cultuurgeschiedenis van het Hellenisme (= studies over de geschiedenis van de geneeskunde. Volume 5). Barth, Leipzig 1909 ( volledige tekst online ).
 6. Rodney Ast en anderen: Papyrus. In: Thomas Meier, Michael R. Ott, Rebecca Sauer: Materiale Textkulturen. Concepten - Materialen - Praktijken (= Materiële Tekst Culturen. Volume 1). De Gruyter, Berlijn / Boston 2015, ISBN 978-3-11-037128-4 , blz. 308.
 7. Cassiodorus: Variae XI 38,2-6. In: Theodor Mommsen (red.): Auctores antiquissimi 12: Cassiodori Senatoris Variae. Berlijn 1898, pp. 351-352 ( Monumenta Germaniae Historica , gedigitaliseerde versie )
 8. ^ Athena A. Alexopoulou, Ioanna Karamanou: The Papyrus van de 'Musician's Tomb' in Daphne: MΠ 7449, 8517-8523 (Archeologisch Museum van Piraeus). In: Griekse en Romeinse muziekstudies. Deel 2, nr. 1, 2014, blz. 23-49.
 9. P. Berlin P 9875. Op: berlpap.smb.museum , laatst geraadpleegd op 4 januari 2021.
 10. ^ Timoteüs van Milete : De Perzen. In: James H. Hordern (Ed.): De fragmenten van Timotheus van Miletus (= Oxford klassieke monografieën ). Oxford University Press, Oxford 2002, ISBN 0-19-924694-7 .
 11. Zie voorlopig het artikel Ravenna Papyri in de Engelse Wikipedia.
 12. Jürgen Baurmann, Hartmut Günther, Otto Ludwig: Schrijven en schrijven: een interdisciplinair handboek voor internationaal onderzoek / Schrijven en het gebruik ervan; een interdisciplinair handboek voor internationaal onderzoek (= handboeken over taal- en communicatiewetenschappen. Volume 10.2). De Gruyter, Berlin et al. 1994, ISBN 3-11-014744-0 , blz. 124 en 540.
 13. ^ Carlrichard Brühl: Studies over de koninklijke documenten van Longobard (= bibliotheek van het Duitse Historisch Instituut in Rome Volume 33). De Gruyter, Berlin et al. 1970, ISBN 3-11-166352-3 , noot 55, blz. 11, noot 69, blz. 13, en noot 792, blz. 149.
 14. Jan Olof Tjäder: De niet-literaire Latijnse papyri van Italië uit de tijd 445-700. Deel 1-3. Gleerup & Åströms, Lund / Stockholm, 1954-1955 (delen 1 en 3) en 1982 (deel 2).
 15. Galenus : Peri alypias. 18 v. In: Kai Brodersen (red.): Galenos. De verbrande bibliotheek. Peri Alypias / Over de onvermoeibaarheid. 1e editie. Marixverlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-7374-0962-9 , blz. 71 f.
 16. ^ Bernard P. Grenfell , Arthur S. Hunt : De Oxyrhynchus papyri (= Grieks-Romeinse memoires. 1). Egypt Exploration Society, Londen 1898.
 17. Zie de concordantie op de checklist onder Grieks-Romeinse Memoires).
 18. ^ Tiziano Dorandi : Overhandiging van de teksten in de oudheid; Boek industrie. In: Heinz-Günther Nesselrath (Ed.): Inleiding tot de Griekse filologie. Teubner, Stuttgart 1997, ISBN 3-519-07435-4 , blz. 3-16.
 19. ^ Martin Steinmann: Romeins schrift. In: Fritz Graf (red.): Inleiding tot de Latijnse filologie. Teubner, Stuttgart 1997, ISBN 3-519-07434-6 , blz. 84-91.
 20. Herbert Hunger: Geschiedenis van de tekstoverdracht van oude en middeleeuwse literatuur. Oude en middeleeuwse boeken en schrijven, de geschiedenis van de overdracht van oude literatuur. Atlantis, Zürich 1961. (repr. Onder de titel De teksttraditie van oude literatuur en de Bijbel. DTV, München 1988, ISBN 3-423-04485-3 ).
 21. ^ Karl Sudhoff : Medische informatie uit Griekse papyrusdocumenten . Bouwstenen voor een medische cultuurgeschiedenis van het Hellenisme (= studies over de geschiedenis van de geneeskunde. Volume 5). Leipzig 1909 online - Internetarchief .
 22. Litpap.info: informatie en transcripties van literaire en subliteraire papyri, ostraka, houten panelen en ander draagbaar materiaal.
 23. LDAB: Leuven Database van oude boeken. Database van literaire papyri .
 24. CEDOPAL: homepage van het Centre de Documentation de Papyrology littéraire .
 25. Victor Martin (red.): Ménandre. Le Dyscolos. Bibliotheca Bodmeriana, Cologny Genève 1958.
 26. British Library gedigitaliseerde manuscripten: British Museum, Papyrus 131st