Pashtuns

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Pashtun stamoudsten in een shūrā in Kandahar, opgeroepen door Hamid Karzai .

Pashtuns ( Pashtun پښتانه Pashtāna of Pachtāna ), ook Pathans (van Hindi पठान paṭhān ) of Afghanen (van Persian افغان Afghaan ) is een Iraans volk [1] in Zuid- en Centraal-Azië [2] . Er zijn wereldwijd ongeveer 50 miljoen Pashtuns, [3] waarvan er ongeveer 15 miljoen in het naar hen genoemde Afghanistan wonen (ongeveer 42% van de bevolking van het land). [4] Er wonen ongeveer 23 miljoen Pashtuns in Pakistan, waaronder 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen en Hindko's, evenals mensen die geen Pashto spreken maar Pashtun-voorouders hebben van hun vaders kant. [5]

Vestigingsgebieden

De meeste Pashtuns wonen met ongeveer 23 miljoen leden in Pakistan in de provincies Khyber Pakhtunkhwa , FATA en in Balochistan (ongeveer 15% van de bevolking van het land). [6] Het taalkundig en cultureel samenhangende gebied van de Pashtuns, de Pakhtunkhwa , werd in 1893 door de Durandlinie verdeeld als gevolg van het Britse koloniale beleid .

Er bestaan ​​nog steeds kleinere gemeenschappen van Pashtuns in Australië , Afrika , India en Zuid-Amerika - afstammelingen van degenen die zich daar ooit als arbeiders door de Britten vestigden.

Veel burgers van Afghanistan, waaronder een groot aantal Pashtuns, vluchtten ook naar Europa tijdens de burgeroorlog in de jaren negentig, met name naar Groot-Brittannië (ca. 88.000), Duitsland (55.000) en Frankrijk (40.000). [7]

naamgeving

Het woord Afghaan wordt tegenwoordig zeer zelden of nauwelijks gebruikt als eigennaam van de Pashtuns. De Pashtuns zelf verkiezen hun eigen naam Pashtun (ook Pakhtune ) boven de buitenlandse namen Pathane of Afghane .

De naam Pakhtun heeft mogelijk dezelfde wortels als de twee Afghaanse provincies Paktika en Paktiya , die zijn afgeleid van het woord Pactyan , de naam van een Iraanse stam die door Herodotus wordt genoemd in de oude Perzische provincie Arachosia , die ruwweg overeenkomt met het huidige gebied rond Kandahar .

De oostelijke satrapieën van de Achaemeniden, die overeenkomen met het gebied van het huidige Afghanistan en ook de "Pactyans" in Arachosia vertegenwoordigen.

De termen Afghaans ( Perzisch) افغان ) of Pashtun ( Pashtun پښتون ) werden en worden vaak als synoniemen gebruikt. De term Pathan ( Urdu پٹھان ) of ( Hindi पठान paṭhān ) of Pathans [8] is ook een synoniem voor Pashtuns in India, sinds de verdeling in 1947 ook in Pakistan , voornamelijk behalve Khyber Pakhtunkhwa . [9] [10] [11] Zowel Afghaan als Pashtun waren officiële namen voor Pashtuns in Afghanistan tot 1936. Pashtun is zijn eigen naam en Afghaans ( Perzisch) افغان ) de buitenlandse naam uit het Perzisch, die historisch voornamelijk werd gebruikt voor stammen uit het Westen, wat verklaart waarom een ​​terminologisch verschil is gesuggereerd, zodat Afghaan verwijst naar de Durrani (de meest westelijke stam) en hun bondgenoten. [12] De aanwijzing Afghaan als staatsburger van Afghanistan werd vastgelegd in de grondwet van 1965.

Het wordt voor het eerst genoemd in de encyclopedie Bṛhat Saṃhitā door de Indiase astronoom en wiskundige Varahamihira uit het begin van de 6e eeuw. Er is sprake van Avagāṇa . In de biografie van de boeddhistische pelgrim en vertaler Xuanzang , iets later geschreven door zijn studenten Huili en Yencong, Chinees A-p'o-kien gesproken als een stam in het noorden van het Suleiman-gebergte. [13]

In het Perzische geografische handboek Hudūd al-ʿĀlam (982, Persian العالم , 'Borders of the World') wordt 'Qabila ha e Afghanan' ('Stammen van de Afghanen') genoemd. [14]

Al-Biruni , een 11e-eeuwse geleerde die Sultan Mahmud vergezelde van Ghazni naar India, beschrijft Kitab Tarich al-Hind ( Perzisch ماللهند , 'Indiastudies'; لاوایل صناعة التنجیم Kitab al-Tafhim li-Awa'il Sina`at al-Tandjim , geschreven in 1029) [15] de "gebieden van de Afghanen" tussen Multan en het Suleiman-gebergte ten zuiden van de Hindu Kush.

Ook in het boek over Yamin (Kitāb al-Yamīnī) door Abū Naṣr al-'Utbī, een 1020 voltooide biografie van Mahmud van Ghazni (wiens bijnaam Yamīn ad-Daula was, rechterhand van het rijk, was) [16] de naam Afghaan werd gebruikt in samenhang met het oorspronkelijke nederzettingsgebied van de Pashtuns z. B. in het huidige Wazirestan en Khyber Pakhtunkhwa , de huidige provincie van Pakistan , gebruikt.

Jamal ad-Din al-Afghani geeft in zijn Tatimmat al-Bayān fi Tarikh al Afghan ( البيان في تاريخ الأفغان ; Duits enkele vervolgverklaringen over de geschiedenis van de Afghanen ) een uitleg waarom de Pashtuns Afghaan werden genoemd. [17]

Hypothesen over oorsprong

Er zijn geen schriftelijke bronnen die de herkomst van dit volk duidelijk zouden kunnen verduidelijken.

Het zijn misschien afstammelingen van deIndo-Europese Saaks die zich in de loop van de tijd hebben vermengd met vele andere volkeren in de regio. Volgens andere theorieën is er ook bewijs van een relatie met de historische Hephthalites die ooit Oost-Iran en het Indiase subcontinent beheersten. Studies door de Russische historicus V. Gankovsky verbinden de Pashtun-stamnaam Abdali met het woord "Ephtalit" (= Hephthalites ). In feite zijn de sporen van de historische Hephthalites verloren gegaan na hun verwoestende nederlaag tegen de Sassanidische heerser Chosrau I ( 563 bij Bukhara ) in het Hindu Kush-gebergte, zodat hier een nauwere relatie - althans gedeeltelijk - duidelijk is.

Sommige Pashtun-stammen beweren dat ze afstammelingen zijn van de tien verloren stammen van Israël . Ze willen de stamnamen Barakzai , Ismailkhel , Yossufzai etc. herkennen in de oorspronkelijke Hebreeuws-Joodse namen ( Barak , Ismail , Josef (Yossuf) etc.). De theorie van de Israëlitische afstamming van Afghanen stamt uit de tijd van de Mughal- heerschappij in India en wordt beschreven in het Perzischtalige boek Maḫzan-e Afghāni / Persian افغانى in meer detail uitgelegd door Nehmatullah Herawi . [18] Volgens de huidige taalkundige en genetische analyses is deze theorie noch geloofwaardig noch bewijsbaar.

De Arabische afkomst is ook niet bewezen; de gemeenschappelijke voorouder van alle Pashtuns is Qais (Kas), die later de titel "Abdul Rashid" zou hebben aangenomen. Qais' oudste zoon Sarbanar zou de stamvader van de Durranis zijn geweest , zijn tweede zoon de stamvader van de Ghilzai en zijn derde zoon de stamvader van de Kakars (Kandahar) en Safis (Peshawar).

Wat zeker is, is dat de Pashtuns in de bergen aan de grens van Khorasan leefden in de tijd van de Kartids [19] . Uit zijn memoires uit de tijd van Babur kan men zien dat de Pashtuns, Afghanen in de context van die tijd, in de gebieden ten zuiden van Kabul leefden [20] . De vroegste vermelding van de etymologie van de term "Afghaan" gaat terug tot de late oudheid. Xuanzang noemde tijdens zijn reizen door het gebied van het huidige Afghanistan een volk genaamd "Avagana", dat volgens hem het gebied bevolkte. tussen Bannu en Ghazni , wat beide overeenkomt met het historische en huidige nederzettingsgebied van de Pashtuns [21] .

verhaal

In de geschiedenis van de Pashtuns waren er veel buitenlandse heersers en indringers, zoals de binnenvallende Turkse stammen van Centraal-Azië, de Mongolen , de Indiase Mughals en de Perzische Safavids .

Het eerste vermoedelijk Pashtun-rijk zouden de Ghurids kunnen zijn . Maar hun oorsprong is controversieel. Het is echter bekend dat ze lid waren van een Iraans volk uit Ghor in wat nu Afghanistan is en dat ze een taal spraken die geen Perzisch was. Abū l-Fa'l Baihaqī maakt dit duidelijk in zijn werk, waarin hij vermeldt dat de Ghaznavids uit Ghazni tolken nodig hadden voor hun reizen naar Ghor. [22] Bovendien wordt de Khilji-dynastie in India vaak geassocieerd met zowel Turken als Pashtuns. [23] De heerschappij van de Lodhi in India met Delhi als hoofdstad (1451-1526) is het eerste rijk dat duidelijk kan worden geassocieerd met de Pashtuns. Maar met de overwinning van de Turks-Mongoolse heerser Babur (stichter van de Mughal-dynastie) op Ibrahim, de laatste Lodhi-sultan, eindigde ook de Pashtun-heerschappij in India. De Pashtuns onder leiding van Sher Shah Suri verzetten zich slechts één keer tegen de Mughal- regel en stichtten het Surid-rijk in India voordat ze uiteindelijk werden verslagen door de Mughals.

Daarna leefden de Pashtuns verdeeld onder de heerschappij van de Mughals en Safavids totdat de Ghilzai-stam, onder leiding van Mir Wais Hotak, in de 18e eeuw in opstand kwam tegen de heerschappij van de Safavids en de Hotaki-dynastie stichtte. De opstand van de Ghilzai maakte een einde aan de heerschappij van de Safavids in Perzië met de overwinning van Mir Mahmud Hotaki . De Ghilzai konden echter niet lang aan de macht blijven omdat de vele Pashtun-stammen onderling verdeeld waren en de Ghilzai niet als heersers werden geaccepteerd. Slechts vier jaar later werden de Ghilzai verslagen door Nadir Shah en teruggedreven naar Kandahar .

Met de dood van Nadir Shah viel Perzië weer uiteen in kleinere staten, die onderling vochten. In die tijd was het de voormalige generaal Nadir Shah, Ahmad Shah Abdali van de stam Abdali die de vele Pashtun-stammen kon verenigen om te vechten voor onafhankelijkheid. In 1747 stichtte Ahmad Shah Abdali bijvoorbeeld een onafhankelijk koninkrijk van de Afghanen in de regio Khorasan in het oosten van Perzië en breidde zijn rijk uit naar het zuiden, oosten en noordwesten - het Durrani-rijk - en vocht voor hun definitieve onafhankelijkheid voor de Pashtuns. In de 19e eeuw werden de 21 kleinkinderen van Ahmad Shah Abdali gouverneur van 21 grote provincies in het land. Na de dood van zijn zoon Timor Shah , die na een loja jirga de hoofdstad van het rijk van Kandahar naar Kabul verplaatste, vochten zijn 21 zonen met elkaar. Uiteindelijk bleef alleen het gebied dat sinds 1919 officieel "Afghanistan" heette (vertaald: "Land van de Afghanen/Pashtuns") over van het destijds grootste moslimkoninkrijk na de Ottomanen. Afgezien van korte perioden, b.v. B. Tijdens de burgeroorlog aan het einde van de 20e eeuw hebben Afghanen (Pashtuns) het land sinds 1747 onafgebroken geregeerd.

Cultuur

Twee Pashtuns die khol dragen volgens de Sunnah van de profeet Mohammed . De baard van de man is ook geverfd met henna .

De Pashtuns zijn overwegend soennitische moslims . Hun samenleving wordt voornamelijk bepaald door het tribale systeem met zijn strikte erecode, Pashtunwali , die sterk wordt beïnvloed door de orthodoxe islam . De Pashtuns zijn georganiseerd in agnatische stamgroepen , clans en clans die verwijzen naar gemeenschappelijke voorouders. De meeste Pashtuns die op het platteland wonen, hebben tot op de dag van vandaag geen populair gevoel . Integendeel, elke stam staat voor zichzelf als een vereniging en beschouwt andere stammen tot op zekere hoogte als vreemd en vijandig. Tot het einde van de 19e eeuw (en in sommige gevallen tot vandaag) waren de twee grootste Pashtun-stammen, de Durranis en de Ghilzai, vijanden. Tot het begin van de 20e eeuw werden de Durranis en Ghilzai gezien als twee verschillende etnische groepen.

Karakteristieke muziekinstrumenten in Afghanistan zijn vooral de tokkelluit rubāb , die afkomstig is uit de Pashtun-volksmuziek, en in Afghanistan en Pakistan de snaarluit sarinda en de tweekoppige barrel drum dohol of doholak . Bovendien, volksmuziek bestaat uit andere regio's, zoals de-end geblazen longitudinale fluit nal (goedgekeurde besluiten Narh voor de Baluch ). Volksliederen worden vaak begeleid door een keteldrum tabla en een harmonium naar Indiase modellen .

Met het begin van radio-uitzendingen vanuit Kabul in de late jaren 1940, werden Pashtun-speelstijlen populair in grote delen van Afghanistan en vormden ze een nationale stijl. Naast de lezing van Ghaselen is er het volksliedgenre landai , dat door bijna alle Pashtuns wordt gecultiveerd, met vijf coupletten in een Anapaestisch ritme, die gezongen worden met een van de bekende melodieën. [24]

stammen

Hamid Karzai , voormalig president van Afghanistan

De meest bekende Pashtun-stammen zijn:

De Kuchi, met ongeveer 5 miljoen leden, zijn de grootste van de nomadische stamgroepen die over het algemeen worden toegewezen aan de Pashtuns. Volgens de Afghaanse grondwet genieten zij een bijzondere positie in de staat. De Kuchi zijn echter aantoonbaar niet alleen Pashtun-nomaden, maar ook talloze andere nomadische volkeren in de regio die de Pashto- taal alleen in Afghanistan en West-Pakistan spreken. Volgens een proefschrift van Jahanshah Derakhshani zijn de Kuchi in wezen afstammelingen van de Gutschi, een nomadisch volk in de regio uit de pre-islamitische periode, die elk de talen van hun gevestigde buren overnamen.

Tribale samenleving

Pashtunwali is een erecode , gedragscode en gewoonterecht. Het is van pre-islamitische oorsprong en vertoont volgens Enevoldsen een oude Indo-Europese oorsprong, maar sommige praktijken, zoals badal (wraak), doen denken aan de kenmerken van de Abrahamitische religie .

De belangrijkste Pashtunwali-termen zijn onder meer:

 • gastvrijheid (Melmastya)
 • de wraak (Badal), letterlijk "uitwisseling" (zie ook bloedwraak )
 • de samenhang van het gezin
 • het recht op asiel (Pana)

taal

Kabir Stori heeft via de media bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van zijn taal in Europa. [25]

De taal van de Pashtuns is Pashto , dat behoort tot de zuidoostelijke tak van de Iraanse taalfamilie . Pashto heeft ongeveer 25 tot 40 miljoen moedertaalsprekers wereldwijd.

De Oost-Iraanse talen, waarvan het Pasjtoe tegenwoordig de meest prominente vertegenwoordiger is, verschillen van andere Iraanse talen door bepaalde fonetische wetten die hun verschillende ontwikkeling verklaren. Indiaas- Dravidische invloeden op de Pashtun-taal, zoals B. retroflexe medeklinkers of ergatieve formatie duiden op een duidelijk zuidoostelijke afkomst van de taal. Dit onderscheidt het Pashto als een zuidoostelijke Iraanse taal van de noordoostelijke Iraanse talen, b.v. B. Jaghnobi (de huidige vorm van het oude Sogdish ) of het oude Bactrische . Aangezien Pashto alleen door Pashtuns wordt gesproken en geen significante invloed had op naburige talen, kan men directe conclusies trekken over de afkomst en het gebied van herkomst van het Pashtun-volk. Dienovereenkomstig moet het gebied van herkomst van de Pashtuns in het zuidoostelijke deel van de Iraanse hooglanden zijn geweest , dat wil zeggen ten zuiden van de Hindu Kush (dit komt overeen met het voormalige gebied van de bovengenoemde Pactyan ).

De eerste literaire werken van Pashto dateren mogelijk uit de islamisering van de Hindu Kush. De meest bekende dichter van deze taal is de Pashtun nationale held en volksdichter Khuschal Khan Khattak (1613-1689). Andere bekende dichters van de Pashtun-taal zijn de patriottische dichter Kabir Stori , de mysticus en islamitische geleerde Abdul Rahman Mohmand , en Hamid , de gevoelige liefdesdichter.

Stroom

De islamitische Taliban werden gesticht in het door Pashtun bewoonde grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan , en hun strijders werden voornamelijk gerekruteerd uit hun gelederen (Ghilzai en andere Pashtun-stammen uit Pakistan). Nationalistische Pashtuns noemen Afghanistan en Pashtunistan Pakhtunkhwa al geruime tijd.

literatuur

 • Olaf Caroe : The Pathans 550 BC - AD 1957. Macmillan, Londen 1958 ( op Internet Archive )
 • André Singer: Bewaker van de Pakistaanse hooglanden. De Pathaan. Time-Life Boeken, Amsterdam 1982.

web links

Commons : Pashtuns - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden

Individueel bewijs

 1. James B. Minahan: Etnische Groepen Zuid-Azië en de Pacific: Een encyclopedie: Een encyclopedie . ABC-CLIO. 30 augustus 2012.
 2. James B. Minahan: Etnische Groepen Noord, Oost en Centraal-Azië: Een encyclopedie . ABC-CLIO. 10 februari 2014.
 3. ^ Paul M. Lewis:Pashto, Noord. In: SIL International . Ethnologue: Languages ​​of the World , zestiende editie. Dallas TX, 2009, geraadpleegd op 18 september 2010 : "Etnische bevolking: 49.529.000 mogelijk totale Pashto in alle landen."
 4. ^ Afganistan. In: umsl.edu. CIA - The World Factbook, 18 december 2008, geraadpleegd op 10 september 2017 .
 5. ^ Jörg Mittelsten Scheid: Kruitvat Pakistan . Nikolaische Verlagsbuchhandlung GMBH, Berlijn, ISBN 978-3-89479-808-6 .
 6. Pakistan. In: The World Factbook. Central Intelligence Agency, geraadpleegd op 20 september 2017 .
 7. De niet-Pashtun-burgers van Afghanistan worden sinds 1965 ook wel Afghanen genoemd
 8. Said Jamaludin Al Afghani: Tatimmat al-bayan fi tarikh al-Afghan. Egypte 1901, blz. 13.
 9. ^ Barbara A. West: Encyclopedie van de volkeren van Azië en Oceanië. New York 1967, blz. 646.
 10. ^ Juan Eduardo Campo: Encyclopedie van de islam. Eerste druk New York 1950; 2e editie. New York 2009, blz. 15.
 11. ^ C. Heather Bleaney, María Ángeles Gallego: Afghanistan: een bibliografie. Leiden 2006.
 12. Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne : Af gh An. In: Encyclopedie van de islam . 2e editie. 1986, deel 2, blz. 216-221, hier blz. 216.
 13. Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne : Af gh An. In: Encyclopedie van de islam . 2e editie. 1986, Volume 2, blz. 216-221, hier blz. 217.
 14. ^ V. Minorsky (red.): Hudud al-Alam . In: De regio's van de wereld: een Perzische geografie, 372 AH - 982 AD trans. ud. kom langs. V. Minorsky, Londen 1937; 'Tribes of Afghans' werd vertaald door de Engelse vertaler “ de natie van de Afghanen ”.
 15. Digitale occulte manuscripten: الروحانية المرقمة . digitaloccultmanuscripts.blogspot.de; geraadpleegd op 20 september 2017.
 16. Zie werk en auteur: Ali Anooshahr: ʿOTBI, Abu Naṣr Moḥammad b. 'Abd-al-Jabbār. in: Encyclopædia Iranica . Het werk is ook beschikbaar in een Engelse vertaling van de Perzische vertaling van de originele Arabische tekst: The Kitab al-Yamini: Historical Memoirs of the Amir Sabaktagin, and the Sultan Mahmud of Ghazna . WH Allen, Londen 1858, archive.org
 17. Said Jamaludin Al Afghani: Tatimmat al-bayan fi tarikh al-Afghan. Egypte 1901, blz. 13 ev, Textarchiv - Internet Archive
 18. Bernhard Dorn , History of the Afghans / Makhzan-i Afghani Summary , vertaling van het origineel uit het Perzisch, Oriental Translation Fund of Great-Britain and Ireland, Londen, eBook ( Memento van het origineel van 15 mei 2010 in het internetarchief ) Info: De archieflink is automatisch ingevoegd en is nog niet gecontroleerd. Controleer de originele en archieflink volgens de instructies en verwijder deze melding. @ 1 @ 2 Sjabloon: Webachiv / IABot / ebooks.ebookmall.com
 19. ^ V. Minorsky: Hudud al-'Alam, de regio's van de wereld: een Perzische geografie, 372 AH - 982 AD . Oxford UP, Londen 1937.
 20. Baburnama
 21. ^ De bakermat van de Pathaanse cultuur . In: dageraad.com , Dawn News .  
 22. ^ Finbarr Barry Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval "Hindu-Muslim" Encounter , (Princeton University Press, 2009), 13. [1]
 23. ^ Gijsbert Oonk: Global Indian Diasporas: Exploring Trajectories of Migration and Theory . Amsterdam University Press, 2007, ISBN 978-90-5356-035-8 , blz. 36.
 24. Door John Baily : Afghanistan. In: Grove Muziek Online, 2001
 25. Dr. Kabir Stori ډاکتر کبیر ستوری In: kabirstori.com , geraadpleegd op 20 september 2017.